Krach na giełdzie w Nowym Jorku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krach na giełdzie w Nowym Jorku"

Transkrypt

1 Dßlata pocztowa uiszczona ryczałtem. I ä I m Cena numeru 15 groszu ^^^^ JBLtWtWk^^f mktoł ILUSTROWANA Dzisiejszy nunnr zw]m 12 stron Rok XV. ŁÓDŹ, ŚRODA, 20 PAŹDZIERNIKA 1937 R. CENA NUMERU 15 GROSZY. As 289 Krach na giełdzie w Nowym Jorku Jiatastrofatne skutki paniki giełdowej.?* «iqgn kilku godzin tysiące ludzi straciło cale fortuny Czy kryzys amerykański odbije się pomyślnie na finansach europejskich? Nowy Jork, 19 października. Na giełdzie w Nowym Jorku wybuchła wczoraj panika, która przybiera ka tastrofalne rozmiary. Akcje uważane za najbardziej pewne, spadły o.10 do 15 proc, a niektóre akcje nawet do 40 proc. wartości dnia poprzedniego. W dzielnicy giełdowej Wallstreet oraz w bankach zapanował nastrój niezwykły. W ciągu kilku godzin sprzedano akcyj, a w ostatniej chwili przed zamknięciem giełdy jeszcze akcyj sprzedano w nastroju panicznym. Rozgrywały się przy tym dramatycz rie sceny. Ze wszystkich dzielnic N. Jorku zjeżdżały na giełdę tłumy właścicieli akcyj, którzy za wszelka cenę pozbywali się najbardziej zachwianych papierów szerząc pogłoski o bankructwach i samo bójstwach. W ciągu paru godzin kilka tysięcy ludzi potraciło całe fortuny, i Wiele mniejszych banczków zawiesiło wypłaty. Akcje amerykańskie od dwuch miesięcy wykazywały tendencję zniżkową. Kursy podtrzymywano sztucznie, jednak w ostatnich dniach Interwencja wielkich banków osłabła. Przyczyny czarnego dnia" giełdy nowojorskiej, gdzie straty obliczają na 750 milionów dolarów, w tej chwili są trudne do określenia. Paryż, 19 października. (PATV Paryskie koła finansowe 1 go interesowań dnia dzisiejszego. Giełda paryska, naturalnie nie mogła się oprzeć fali zniżki, jaka, począwszy od Nowego Jarku, przeszła dziś poprzez wszystkie giełdy światowe. \/ każdym razie zniżka ta w Paryżu była stosunkowo niewielka, o ile cho dzi zarówno o kursy irancusklch papierów państwowych, jak 1 francuskich akcyj przemysłowych. Frank francuski natomiast wyraźnie skorzystał nawet ze złej koniunktury na giełdach międzynarodowych. Francuskie kapitały, ulokowane w Ameryce, jak również 1 na rynku angielskim, spło szone krachem giełdy, wracają do Fran cji, co spowoduje stały, powolny wzrost kursu franka zarówno w tranzakcjach gotówkowych, jak nawet I w tranzakcjach terminowych. W związku z powyższym, w kołach giełdowych Paryża wypowiadane są nawet opinie, iż kryzys amerykański może tym razem odbić się pomyślnie na finansach europejskich, gdyż jego wynikiem bezpośrednim będzie odwrócenie fali kapitałów europejskich, szukających ostatnio stale zatrudnienia, a przede wszystkim schronienia w Amery ce, z powrotem do Europy. Przedstawiciele dziennikarzy u p. premiera Premier Składkowskl zapowiedział wydanie odpowiednich zarządzeń w sprawie właściwego stosowania przepisów prasowych na wielką ilość konfiskat prasowych w j wstępie swój życzliwy stosunek do ostatnich tygodniach oraz na wyjątko- prasy i jej zadań. Następnie, charaktewą niejednolitość w stosowaniu tych ryzując ogólną sytuację polityczną krarepresji przez odpowiednie władze po-!ju, omówił szczegółowo przedstawiony szczególnych okręgów administracyj- przez delegację całokształt zagadnienia «#cb, wskazując na wielkie trudności, 1 i poszczególne fakty, oraz zapowiedział które wynikają stąd dla prasy w jej co-[wydanie w czasie najbliższym odpodziennej pracy. wiednich zarządzeń dla władz- administracyjnych celem usunięcia obecnych gener. red. Kozłowskiego, oraz preze- Delegacja prosiła p. premiera o ure sów syndykatów: krakowskiego red/gulowanie tej sprawy w sposób zgodny niedomagam dr. Flacha, łódzkiego red. Gumkow-jz duchem obowiązujących praw i jedno W końcu P. Premier nadmienił, że skiego, poznańskiego red. Kędzier-; lity na całym terenie państwa. Pan Premier wyraził zadowolenie z WARSZAWA, 19 października (PAT) Prezydium rady min. komunikuje: W d. 19 hm. p. premier gen. Sła woj - Składkowskl przyjął na półtoragodzinnej audiencji delegację Związku Dziennikarzy w osobach: prezesa ZWlązku płk. ścleżyńskiego, wiceprezesa red. Wierzyńsklego 1 sekretarza spodarcze są pod wrażeniem załamania skiego 1 warszawskiego red. Grosterslę giełdy nowojorskiej, który to fakt na. Delegacja, wręczając obszerny hiestał się prawie naczelnym punktem za- morlał, zwróciła uwagę pana premiera zetknięcia się z przedstawicielami organizacji dziennikarskiej i zaznaczył na cel ten wymaga odpowiedniego współdziałania również ze strony prasy i zwrócił się o to z apelem do obecnych jej przedstawicieli. ANGLICY TŁUMIĄ ROZRUCHY W PALESTYNIE Akcja pacyfikacyjna jest w pełnym toku. Wszystkie ogniska teroru są niszczone z całą bezwzględnością, W Jerozolimie zniesiono stan wyjątkowy Wojsko wysadza w powietrze domy arabskie, w których gnieździł się teror Londyn, 19 października. (PAT) Palestyńskie władze bezpieczeństwa dokonały dzisiaj szeregu zarządzeń karnych, jako represyj za wczorajszy napad terorystów arabskich na posterunek policji we wsi Daharia koło Hebronu. Jak wiadomo, napastnicy óteroryzo- Wall wówczas obecnych na posterunku policjantów Arabów, których zmusili da wydania całego zapasu broni 1 amunicji. Obecnie WŁADZE NAKAZAŁY ZDEMOLOWAĆ TYLE DOMOSTW WE WSI DAHARIA, ILE KARABINÓW POLICYJNYCH ZOSTAŁO W CZASIE NAPADU ZA BRANYCH. Oddział wojska i policji otoczył dzisiaj o zmierzchu wieś, po czym zażądał wydania zabranych karabinów. Gdy wieś nie zareagowała, przeprowadzono dokładnie rewizje, które nie dały jednak żadnych rezultatów. Wówczas SAPERZY BRYTYJSCY WYSADZILI 3 DOMY W POWIETRZE. O ile skradzione karabiny nie zostaną w oznaczonym terminie zwrócone, to stopniowo dalsze domostwa ulegną zdemolowaniu. Ponadto nałożono na wieś wysoka kontrybucję w sumie I, Wśród mieszkańców rozpoczęła się już zbiórka w naturze na ten cel. Wreszcie władze nakazały 30 miejscowym chłopom arabskim stawiać się codziennie na posterunku policji w Hebronie, znacznie oddalonym od wsi. Mufti Jerozolimy przebywać ma o- becnle w Bejrucie w Syrii u niejakiego dr. Fakhoury, którego dom jest pod stałą obserwacją policji francuskiej. W Palestynie krążą pogłoski, że MUFTI ZAMIERZA UDAĆ SIE DO Strajk protestacyjny WŁOCH LUB EGIPTU. Według wiadomości, które nadchodzą ze źródeł arabskich w Jerozolimie,.obecnie tworzyć się ma w Syrii nowy (dalszy ciąg na str. 3). Żydów przeciw ghettu ławkowemu na wyższych uczelniach Warszawa, 19 października Dziś o godz. 8 rano rozpoczął się strajk protestacyjny Żydów przeciwko ghettu ławkowemu" na wyższych uczel niach. Prasa poranna żydowska nie.ukazała się. Sklepy żydowskie były zamknięte, a przedsiębiorstwa, instytucje społeczne i t. p. również nieczynne. Studenci żydowscy na wykłady nie przybyli. Przed uczelniami stały pikiety żydowskie, ktfire uprzedzały studentów- Żydów o strajku. Częściowo młodzież ży dowska nie zjawiła się również w szkołach średnich i powszechnych. O godz. 10 rano odbyły się trzy wiece protestacyjne w Żydowskim Domu Akademickim oraz w dwuch salach teatralnych w dzielnicy żydowskiej. Strajk zakończył się zgodnie z wezwaniem politycznych i społecznych ugru powań żydowskich o godz. 12-ej w południe. Spokój nigdzie nie był zakłócony. Szereg instytucyj 1 stronnictw żydowskich wysłało depesze protestacyjne przeciw ghettu ławkowemu na ręce p. premiera Składkowskiego. Wielkie zebranie protestacyjne odbyło się w sali teatru Nowości", Prze- Zebranie giełdy warszawskiej rozpo- wodniczył b. pos. adw. Hartglass. czeło się z.opói^ajjbi*- ' ~ " J-l ramienia P. P, S, obeenjr był b. pos. Piotrowski. Wygłosił on przemówienie, w którym zapewnił o solidarności robotników polskich w walce z antysemityzmem. P. Piotrowski w ostrych słowach nawoływał do protestu przeciw ghettu ławkowemu. Po przemówieniach adw. Hartglass odczytał 2 listy z wyrazami solidarności, nadesłane przez Wacława Rogowicza I prof. Kotarbińskiego. Dziś o godz. 6-ej przed gmachem Instytutu Weterynaryjnego w Warszawie zostali napadnięci przez bojówkarzy endeckich 2 studenci Frydman i Wurcelman. Obydwu opajrzył lekarz pogotowia.

2 Wmwm REPUBLIKA" nr Środa, 20 października 1937 r. Sowiety rezygnują z Mongoli Zewnętrznej na rzecz suwerenności Chin.-Wojska mongolskie przejdą pod kontrole rządu nankińskiego Wielkie transporty broni i amunicji dla Chin TOKIO, 19 października. (PAT) Korespondent szanghajski dziennika Niszi - Niszi" donosi, że pakt wzajemnej pomocy pomiędzy Sowietami a Zewnętrzna Mongolią z roku 1936 ma być wypowiedziany. Otrzymawszy sprzeczne iniormacje na temat konfliktu chińskiego od ambasadora Bogomołowa i sowieckiego attache wojskowego Lewina, Stalin postanowił rzekomo wyrzec się paktu z Zewnętrzna Mongolią na rzecz suwerenności Chin, przy czym wojska mongolskie przeszłyby pod kontrolę rządu nankińskiego i walczyłyby przeciwko Japonii w Wewnętrznej Mongolii i Man dżurii. Agencja Domel" zaznacza, iż pian ten miałby na celu udzielenie pomocy wojskowej Chinom bez bezpośredniego mieszania się Sowietów do konfliktu japońsko - chińskiego. TOKIO, 19 października. (PAT) Agencja Domei" donosi: W Hoihong w Indochinach wyładowano wielką ilość materiału wojennego, przeznaczonego dla Chin. Ruch towarowy pomiędzy Hanol a Lungczau w południowo - zachodnich Chinach wzrósł o 100 wagonów dziennie. Wielkie ilości materiału wojennego są przewożone codziennie również na samochodach ciężarowych z Hanol do Lungczau. W ciągu ostatnich dni wyładowano w Hoiphong 178 ton aeroplanów, 432 tony części samolotów, 490 tysięcy karabinów, 173 tys. rewolwerów, karabinów maszynowych, olbrzymią ilość granatów i pocisków armatnich, Zgon b. ministra Rzeszy Bernharda Dernburga Berlin, 19 października. W 74 roku życia zmarł w Berlinie b. minister Rzeszy Bernhard Dernburg, potomek słynnej mogunckiej rodziny ży dowskiej, która wydała licznych uczonych. Dernburg otrzymał w dzieciństwie chrzest. W latach był on sekretarzem' stanu w ministerium kolonii Rzeszy. W roku 1919 był on członkiem zgromadzenia narodowego w Weimarze z ramienia partii demokratycznej, poczym objął tekę ministra skarbu. 163 tony dynamitu, masek gazowych, ton drutu kolczastego Itd. Tokio, 19 października. (PAT) Koła polityczne i prasa jedno myślnie oświadczają, że udział Japonii wypadku, gdyby uczestnicy konferencji uznali, że przyczyną konfliktu na Dalekim Wschodzie jest antyjapońskie stanowisko Chin i niebezpieczeństwo komunistyczne w konferencji nie tylko w Chinach. w brukselskiej konferencji 9-ciu mocarstw byłby możliwy tylko w tym cji w duchu Ligi Narodów i mowy pre Potraktowanie Japonii na konferen Włochy popierają, akcję Japonii w zydenta Roosevelta oraz rozpatrywanie zagadnienia Mandżukuo w myśl wniosków Chin, uczyniłoby udział Japonii niemożliwym, lecz nadto postawiłoby sprawę dalszego należenia Japonii do traktatu 9-ciu mocarstw pod znakiem zapytania. Na konferencji 9 mocarstw, rząd włoski bronić będzie interesów Japonii TOKIO, 19 października. ] granicznych Horinuszi i odbył z nim roz (PAT) Włoski ambasador Auriti od- mowę na temat konferencji 9 mocarstw, wiedzlł wczoraj wiceministra spraw za' Korespondent rzymski dziennika Dalsze sukcesy wojsk chińskich w prowincji Szan-Si. Japończycy cofają się Szanghaj, 19 października. Komunikaty chińskie wymieniają szereg miejscowości w prowincji Szansi, gdzie Chińczycy mieli odnieść dość znacz ne sukcesy. Oddzielna dywizja chińska zajęła mia sto Laijuan, położone w północnej części prow. Hopei, 15 kim. od granicy prow. Szansi. Japończycy cofnęli się ku Idżow. W prow. Siujuan trwają walki w rejonie Uczuania, które nie dały jeszcze przewagi żadnej że stron. Konferencja marszałka sejmu z prezesami regionalnych grup parlamentarnych Dzisiaj w, ciągu 6-ciu godzin, od 10 rano do 4 popoł., pod przewodnictwem marszałka Cara obradowali wicemarszałkowie sejmu oraz prezesi regionalnyoh grup parlamentarnych. Dowiadujemy się, że na posiedzeniu tym nie omawiano sprawy ewentualnego powstania w sejmie parlamentarnych ugrupowań politycznych, natomiast wie Dysertacja na temat brody Ozdoba mężczyzn z punktu widzenia historycznego Florencja, w październiku. W Perugii pewna młoda studentka napisała niedawno niezwykłą pracę doktorską, której jednak kolegium tego starego, słynnego uniwersytetu dotychczas nie przyjęło. Napisała ona bowiem naukową wyprawę, dotyczącą ozdoby męskiej", w której badany jest problem czy mężczyzna powinien nosić brodę?" w swych historycznych odmianach od początku ludzkości. Studentka sięga aż do biblijnego o- logodzlnna dyskusja poświęcona była 1 składaniu przez prezesów poszczególnych grup regionalnych sprawozdań o sytuacji polityczne] w kraju. Debatowano szczegółowo nad tym, jak sytuacja wewnętrzna w kraju odbije się na przebiegu zbliżającej się sesji sejmu. Dyskusję zreasumował marszałek Car, po czym bez powzięcia uchwał zebranie zamknięto. rozpocznie się ciągnienie I klasy. Kto nie posiada jeszcze losu niechaj spieszy do kolektury X WOUHOW Łódź, Piotrkowska 11 i 72 Pabianice, PI. Dąbrowskiego 3. Pamiętajcie, Wolanów stale wzbogacał jako materiał anegdotyczny. Studentka dowodzi także na podstawie legend, iż anioły nie miały zarostu na twarzach i dopiero gdy na skutek jakiegoś popełnionego grzechu zamieniały się w diabły, wyrastały im brody. W prymitywnych legendach i rysunkach, w wierzeniach ludowych uważa się więc brodę za symbol grzeszności. Później rozwinęła się całkiem odmienna tradycja. Cesarz Tertulian zabronił golenia, jako bezbożnej próby ulepszania tworów Boskich". Według religijnych praw żydowskich, zresztą, do dzisiejszego dnia nie wolno golić brody, kresu stworzenia świata i zajmuje się przede wszystkim brodą Adama. Na podstawie Biblii i różnych starych legend ludowych dochodzi ona do wniosku, że ani krajać jej nożycami pierwszy mężczyzna początkowo nie Egipcjanie i Mezopotańczycy z przed miał ani jednego włoska na twarzy. Nie 5000 lat golili brody. Asyryjczycy natopotrzebowat więc się golić! Niestety,, miast strzegli zarostu na twarzy, jak prawdziwie rajski ten stan rzeczy skon-! świętości. Pletli włosy brody w artyczył się z chwilą popełnionego grzochu styczny sposób, a gdy wychodzili z dopierwszych ludzi. Ledwo bowiem Adam mu nosili brody w kolorowych workach, i Ewa wygnani zostali przez archanioła Moda golenia bród rozpowszechniła Gabriela z raju, na twarzy pierwszego się właściwie dopiero za czasów Alekmężczyzny zaczęła wyrastać broda, sandra Wielkiego. Kazał on swym woprawdop^dbńic celem powiększenia... jownikom golić się, ażeby łatwiej zwywymiani kttry urywku z rozpra- ciężali. W walkach ówczesnych broda wy doktorantki nnależy, oczywiście, istotnie stawała się często niebezpieczna traktować jako faktu historyczneeo. lecz dla jej właściciela, gdyż nrzeciwnik chwytał go za długie włosy i w ten sposób czynił go niezdolnym do dalszej walki. W każdym razie w ten sposób tłumaczy pewien rzymski teoretyk wojskowy w jednym ze swych dzieł, dlaczego żołnierze legionów rzymskich nie nosili bród. W średniowieczu pod wpływem germańskim broda wchodzi znów w modę dla wojowników, ponieważ nadawała ona im powagi. Wyglądali przez to groźniej i już zdaleka wzbudzali postrach. Problem golenia zarostu na twarzy wywoływał nawet niekiedy wojny. Słyn na wojna stuletnia nastąpiła rzekomo z następujących powodów: Król Francji Ludwik VII. postanowi! pewnego dnia zgolić swą piękną, długą brodę. Kazał zawołać fryzjera, który w ciągu kilku minut zdjął królowi jego wspaniałą ozdobę twarzy. Ludwik był zachwycony swym wyglądem, gdyż u- ważał, że odmłodniał przez to conajmnicj o 25 lat. Zadowolony, gładził ogolone poliki. Nie zapytał jednak przed tym o zdanie swej małżonki Eleonory. Kiedy stanął przed nią, królowa była oburzona. Uważała, że mąż wygląda śmiesznie bez długiej brody: Ludwik byt wściekły i wreszcie doszło do wielkiego skandalu małżeńskiego. Eleonora wniosła skargę o rozwód i Watykan unieważnił jej małżeństwo... Krótko po tym wyszła ona za mąż za Henrvka 8. króla angielskiego. Teraz Asahi Szimbun" na podstawie rozmów, jakie odbył z przedstawicielami rządowych kół włoskich donosi, że rząd wło ski jest zdecydowany popierać akcję Japonii w Chinach. Korespondent dziennika twierdzi, że Włochy zamierzają wziąć udział w kon ierencjl brukselskiej, jeżeli to będzie odpowiadało życzeniom Japonii i jeżeli zostanie pod tym względem osiągnięta zgoda z Niemcami, ale stanowisko Włoch na konferencji brukselskiej będzie stosowało się do następujących wytycznych: 1) Japonia nie może być traktowana jako napastnik. 2) Włochy będą sprzeciwiały się uchwaleniu rezolucji przeciwjapońsklej, przewidującej antyjapońskie sankcje. 3) Włochy będą broniły stanowiska Japonii przeciwko intrygom sowieckim. Aresztowanie instruktora Stronnictwa Narodowego Częstochowa, 19 października. (PAT) Z polecenia sędziego śledczego został aresztowany instruktor powla towy Stronnictwa Narodowego Jan Barański. Pozostaje on pod zarzutem wygłoszenia szeregu przemówień, w których prokuratura dopatrzyła sle cech nawoływania do popełnienia przestępstwa. Nowy Jork, 19 października. (PAT) Według wiadomości otrzymanych z Salt Lake City odnaleziono szczątki samolotu komunikacyjnego, należącego do United Air Lines", który zaginął w ciągu dnia wczorajszego. 19 pasażerów samolotu zginęło wraz z załogą. miała znów męża z piękną, gęstą brodą. Henryk otrzymał od niej, jako posag, część zachodniej Francji. Na to jednak nic chciał zgodzić się Ludwik VII. Doszło do wojny, która trwała sto lat. Francuski władca żałował potem niejednokrotnie, że w tak lekkomyślny sposób kazał sobie ściąć brodę. W pracy doktorskiej włoskiej studentki jest również mowa o ofiarowaniu bród pewnego szczepu południowego Meksyku. Tam mężczyźni corocznie spalają uroczyście swe włosy z brody. Następnie wspomina ona doktora Vernon, który wspólnie z Ilenriotincm sprze dawał w trzydziestych latach XIX wieku maść na porost brody. Dwaj spójnicy zarabiali na tej maści miliony. Za wpływy z tego handlu doktór Vernon wydzierżawił operę paryską i został jej dyrektorem. Cały rozdział poświęcony jest Bilcttowi, który wynalazł pierwszy aparat do golenia i w ten sposób umożliwił mężczyznom golić się własnoręcznie każdego ranka. Dziś trzy czwarte białej ra- y goli się starannie. Widzimy za tym, że praca doktorska studentki włoskiej jest bardzo zajmująca. Profesorowie powinni przyjąć ją bez wahania. Dowodzi ona w przekonywujący sposób, jak często zmienia się oblicze świata zależnie od zmian uwłosicnla na obliczu mężczyzny. Georges Herald.

3 REPUBLIKA" nr Środa, 20 października 1937 r. 8 Budapeszt, 19 października. Dziś rozpoczęła się rozprawa karna przeciwko przewódcy t. zw. grotowców, dr. Bószormenyi, i 68 członkom tej organizacji. Oskarżeni odpowiadają za zbrodnię zamierzonego w r zamachu stanu. Według aktu oskarżenia, dążył dr. Bószormenyi, przewódca rozwiązanej na Węgrzech narodowo - socjalistycznej partii robotniczej, do zagarnięcia władzy drogą puczu. Dla osiągnięcia tego celu przewidywał program partyjny grotowców utworzenie zbrojnych bojówek, zaprzysięże GROŹBA ZAMACHU STANU ze strony prawicowych radykałów. Władze wydały surowe zarżądzenia w celu utrzymania spokoju w państwie ków partii w samym Budapeszcie o 20 i ^«-»»»»»»»»+»»»»*»»»»<K>*»»»»»< iysięcy zwolenników. Jako reakcja przeciwko zakusom pra wicowych radykałów węgierskich daje się zauważyć aktywność legitymistów, wzmocnionych ostatnio przez oświadczenie przewódcy socjalistów, posła Payera. Omawiając obecną sytuację wewnętrzną Węgier, oświadczył przewód li JUJiJTI & JT1. JL A : ca socjalistów na ostatnim zgromadzeniu partyjnym, że tam, gdzie chodzi o przypominając przy tym szkodę, jaką utrzymanie porządku 1 praworządności podobny rucli już raz wyrządził społeczeństwu węgierskiemu w latach 1918 w państwie, opozycja mieszczańska może w zupełności liczyć na poparcie par i nie członków, obsadzenie koszar policyjnych i wojskowych w poszczególnych miastach, konfiskatę zapasów bro Dla nas oświadczył poseł Peyer złożonego w Koremeut, objaśnił niejako tii socjalistycznej. Powracając do swego oświadczenia, ni i marsz na Budapeszt. Po zmuszeniu nie odgrywa roli zasadniczej forma zewnętrzna ustroju, lecz treść. Stojąc przy współpracy z obozem legitymistów. Eckhardt powody, które skłoniły po do regenta do złożenia władzy, ogłoszona być miała dyktatura wojskowa. alternatywie dyktatura czy wolność o- Destrukcyjnym prądom radykałów W toku rozprawy sądowej zeznał bywatelska", zawsze stać będziemy po oświadczył Eckhardt przeciwdziałać również dr. Bószormenyi, główny oskarżony, że, jako odpowiedzialny redaktor Również przewódca małorolnych, po- narodu. Temu celowi służy ustawa o stronie wolności. może jedynie silna wola zjednoczonego partyjnego organu, utrzymywał stały: seł Eckhardt, wystąpił na zgromadzeniu rozszerzeniu władzy regenta. Temu celowi slużvć też ma usunięcie wszelkich kontakt z kanclerzem Hitlerem i że w publicznym w miejscowości Maco w nie ciągu ostatnich 6 miesięcy jego dzia-! zwykle ostry sposób przeciwko działał sprzeczności między legltymistami a zwo łalnoścl podwyższyła się ilość człon- ności t. zw. grotowców węgierskich, 1 lennikami wolnego wyboru króla 1Î11Ï TŁUMIĄ (Dokończenie), komitet arabski w miejsce niedawno rozwiązanego. Komitet składałby się z tych członków dawnego komitetu, którym udało się zbiec z Palestyny oraz z delegatów nacjonalistów arabskich Iraku. Egiptu, Syrii i Libanu. Ostatnio wprowadzono w Palestynie szereg nowych zarządzeń. M. In. wszystkie pociągi są chronione uzbrojoną strażą kolejową. W każdym wagonie jeździ obecnie żołnierz brytyjski uzbrojony w karabin. Ubiegłe] nocy jedna z kolonii żydowskich w południowej Palestynie była w ciągu 40 minut ostrzeliwana. Policja zaalarmowana przez rakiety, niezwłocznie wysłała silny oddział, na którego widok napastnicy rozproszyli się. Rz4d ogłosił wyjątkowe zarządzenia, zawierające listę domów w okolicy Jerozolimy, Hebronu i Lyddy, które ZOSTANĄ ZBURZONE ZA POMOCĄ t' 1 DYNAMITU w razie powtórzenia się aktów teroru. Mieszkańcy Lyddy podlegają obecnie specjalnie surowym przepisom. NIE WOLNO IM OPUSZCZAĆ SWYCH DOMOSTW W CIĄGU 22 GODZIN NA DOBE. Pozostawiono im tylko dwie godziny na załatwianie Interesów i zakupów w mieście. Sytuacja ta będzie trwała do chwili splecenia pierwszej części zbiorowej kary, którą władze brytyjskie nałoży-i Urzędnicy państwowi i zabiegała o zapomogi zimowe i Stowarzyszenie Urzędników Państwowych rozpoczęło starania w ministerstwie skarbu o przyznanie urzędnikom zapomóg zimowych. Chodzi o zapomogi dla urzędników, obarczonych ro dżinami, liczącymi ponad 4 osoby, oprócz ojca rodziny. Urzędnicy ubiegają się o jednorazową bezzwrotną zapomogę w wysokości 100 zł. Podobno akcja ta spotyka się z przychylnym stanowiskiem władz. ły na całą gminę po podpaleniu zabudo-, reg zarządzeń mających na celu zapewwań na miejscowym lotnisku. nienie spokoju w starej części miasta. 5 W Jerozolimie również wydano sze-' bram, znajdujących się w średniowiecz- \ -est SZCZt»... ej klasy w koletuu. ODBIORNIK! NRJLUUŻSZEJ JPKOŚCl! s z c z a î.ócflź, ul. Piotrkowska 54. to synonim szzząś /^ì'a O H _ «m nr, o W BI BP BHi r 3 A S & g(9% \a (3 Budapeszt, 19 października. Ze względu na zagrażającą wewnętrznemu pokojowi aktywność radykalno - prawicowych elementów wywro towycli, odbyła się dziś pod przewodnictwem ministra spraw wewnętrznych konferencja, w której wzięli udział naczelnicy policji Budapesztu 1 prowincji, jcneralu" prokurator i wyżsi urzędnicy ministerium. *s#* i W celu utrzymania ładu 1 porządku postanowiono jak słychać przeciwdziałać energicznie wszelkim próbom niepokoju, a przede wszystkim zabronić i uniemożliwić tajne zgromadzenia i obrady,. luych murach, otaczających starą Jero- Izciimę, postanowiono zaopatrzyć w poj tężne żelazne sztachety, które będą mo- gły być z łatwością każdej chwili zamknięte. I V/ pobliżu Gazy na krótko przed nad tlścjetn pociągu, zdążającego do Eglphu, wykryto na torze kolejowym minę,! '*:.> róołano w porę usunąć. Władze angielskie nakazują opusz - - czenlo przez mieszkańców całych rejojnów, obejmujących nieraz po parę wsi, aby następnie przetrząsać krok za krokieiri domostwa, pola 1 zarośla. Zarządzenia takie spadają niespodzianie i u- sunięcie =ię ludności musi być natychmiast dokonywane. Jerozolima. 19 października. Dziś wpołudnie ukazało się obwieszj cienie władz o zniesieniu stanu wyjąt-! kowego w Jerozolimie. W Jerozolimie, jak wiadomo od czwartku 1< b. m. obowiązywała t. zw. (rodzina policyjna 1 od godziny 7.30 w. do rana nic wolno było ukazywać sie na ulicy. Włosi podsycaj rozruchy w Palestynie. - Uniwersytet arasski w ìviisynii Paryż, 19 października, i udać się w dalszą diogę, jeśli nie do', ski oraz utworzyć radió^faejfe, któraby (PAT) Quai d'orsay zostało poważ-1 Rzymu, to na terytorium włoskiej Trynie zakłopotane faktem schronienia się \ politanii, cą propan ;vjzte arabskiej r/udu wło poza rad*osti.f ; ą Bari była drujp. służą wielkiego muftiego Palestyny Hadżl Prasa francuska i koła polityczne Pa- skiego. Ki!k;i dzienników wyraża dziś Amina el Iiusseiiia do Bejrutu, podległego władzom francuskim, tym bardziej, zainteresowanie zarówno sprawami pa- ji Patestyhb nie skoriiwkowal stosun- ryża poczęły ostatnio przejawiać duże obawę, aby rozwój wydarzeń w Arabii iż mufti przebył granicę bez paszportu, Iestyńskimi, jak i sytuacją polityczną ków tńlędr v A«:?Ja a Włochami, a więc w sposób nielegalny, co poza państw arabskich, t. j. Egiptu, Sudanu, I ffjtssrabffl stroną polityczną nasuwa komplikacje Trausjordanii, Iraku i in. Prasa paryska j natury prawnej. twierdzi dziś wyraźnie, iż zamieszki palestyńskie, jakkolwiek spowodowane w Stały i obyt muftiego zarówno w Libanie, jak 1 w Syrii byłby bardzo nie na zasadzie przez projekty podziału Pale- WARSZAWA, 19 października. rękę władzom francuskim, obawiającym 'styny, niewątpliwie utrzymują się i nabierają na sile dzięki coraz intensyw Dziś Ssd Okresowy ogłosił wyrok się rozszerzenia propagandy pauarubsklej na teren posiadłości iraucuskich. niejsze] propagr.'idzie panarsbskie}, prowadzonej przez Władze francuskie nie powzięły je Rzym. dnak jeszcze żadnych postanowień co do osoby muftiego, zwłaszcza, iż pojawiły się pogłoski, że on sam zamierza..oeuvre" zamieszcza dziś wersie, ze rząd wioski zamierza zorganizować w Harrarze w Abisynii uniwersytet arab Niezwykły przewód sądowy ks. Cy.etwertynskiejo WARSZAWA, 19 października,.łych tam 200 rodzin ż\dowskich wraz Do Warszawy nadeszła wiadomość,'z cmentarzem i rzeźnią, że ks. Czetwertyński wystąpił do sądu Sprawaodbędzie się w Wilnie. W z powództwem, domagając się wyeks- obronie ŻydÓAv występi;ia adwokaci miłowania z miasteczka Zobudok, z te-,sojfer i Kapłan, renów do niego należących, zamieszka- : w sprawie 'zamachów pstardowych na sklepy żydowskie w Warszawie, m. inu. na sklep B-cl Hirszfeld". Sąd skaza! Bonifacego Jóżwlńskiego na 2 lata 1 8 mles. więzienia, Obruszewa na 6 miss. 1 Nowińskiego na 1 rok wiezienia. Jeden ze wspótoskarzony.ch student Breiiorowicz został uniewinniony.

4 4 REPUBLIKA" nr Środa, 20 października 1937 r. Słowa i czyny prezyd. Roosevelta O pokój trzeba... walczyć. Prezydent umie przeprowadzać swoją wolę. Bilans handlowy i płatniczy Stanów Zjednoczonych (Od specjaineąo korespondenta RepufoiikS" w Woujunw Jorku) Nowy Jork, w październiku. Świeże enuncjacje, wygłoszone przez Roosevelta po powrocie do Waszyngtonu, wskazują na to, że chicagowska jego mowa miała znaczenie daleko donioślejsze, niż początkowo przypuszczano. Wobec wytworzonej sytuacji na Dalekim Wschodzie i możliwości współpracy Ameryki z Ligą Narodów sprawy te tym są ważniejsze, że i sam pomysł utworzenia Ligi wyszedł od wielkiego Amerykanina, leadera stronnictwa demokratycznego. W rzeczywistości mimo wielu bardzo ujemnych stron pokoju wersalskiego był Wilson osobistością o wielkim pokroju, myślicielem i mężem stanu niedocenionym. Niezwykłe zalety umysłu łączyły się jednak u niego z marzycielstwem; brakło mu praktycznego podejścia do rzeczy. Nie potrafił on nprz. lawirować w kongresie i zdobywać głosy republikanów na miejsce utraconych głosów własnego stronnictwa demokratycznego. Dla Roosevelta natomiast, którego umysł jest nawskroś praktyczny, manewr taki jest drobiazgiem. Nie zraża się on żadnymi trudnościami i przeszkodami, nie jestj przewrażliwiony na punkcie ambicji, lecz konsekwentnie dąży do jasno wytkniętego celu. Jeśli więc wilsonowska polityka doznała w Ameryce tak jaskrawej porażki, to należy przewidywać, że praktyczny Roosevelt postawi w końcu na swoim. Być także może, iż Wilson żył za wcześnie, w okresie kiedy jego idee międzynarodowej kooperacji nie dojrzały jeszcze w Ameryce. Lecz czego nie mógł uzyskać idealista Wilson, tego dopnie praktyczny Roosevelt. Amerykanin pragnie przede wszystkim pokoju. Organizacje pacyfistyczne w Stanach Zjednoczonych liczą łącznie 60 milionów członków i prezydent Roosevelt postawił sobie za zadanie przekonanie tych namiętnych" pacyfistów, że 0 pokój należy... walczyć. W sferach inteligencji zrozumienie dla polityki prezydenta i poczucie solidarności międzynarodowej szybko się rozpowszechnia, Roosevelt pragnie jednak przekonać i pociągnąć za sobą szerokie koła ludowe, 1 to mu się z pewnością uda. Ameryka nic odznaczają się wprawdzie głęboką Warszawa, 19 października, ro, zostaje zwołany na 15. listopada na j Ameryce zarzucają często egoistyczną' nie uwzględniając oczywiście ruchu kasesję nadzwyczajną celem ustalenia no- politykę gospodarczą, polegającą na tym, 1 pitałów. wego planu rolniczego oraz statutowego że jakkolwiek jest ona w stosunku do,,.,. w uregulowania minimum płac 1 maximum > innych państw krajem wierzyeielskim ' ostatnich latach inwestycje nurozatrudnlenia, t. j. ponownego uchwalenia! s t a r a s i e i e d n n k t a k m n i n k. m ń (. t w ' Py w Ameryce są większe, niż inwestyustaw, obalonych przez Sąd Najwyższy,A VofoiŁ^^ T' y k i W. E l l r 0 p i c 2 d n, s i c j s t r 0 A l ' " jako niezgodne z konstytucją. W skła-, SŁle llmmrt wt^ti^jlo s z l, k a i ą VV A m c r y C C l o k a t y r 0, Z r a a l t e dzie Sądu Najwyższego zaszły jednak BgdPSSrSSS^&^F^ lotnc ', zmiany i nic ma obawy, by nowe pra-? y Y \ \. t e n z % ] e < s i. ę ] e d - lów sprawił w końcu przypływ przeszło miliarda dolarów w złocie do skarbca wa zostały obecnie raz jeszcze utrąco- n a k b y ć.nieuzasadniony. bilans Okazuje handlowy się, 1 amerykańskiego. Ale przyznać trzeba, ne. W dziedzinie gospodarczej] dąży, mianowicie, ze sam ^IIONC HANHIMW ubiegłego roku zamyka się delicytem że rząd Stanów się zbroi, jak może, prze li 1 Jj I -1 r., i t UUlGllItliU IUIUI /.Olli V ivtl JIV V Roosevelt.do produkcji obf.tej.ate : p r z e s z ł o m m I, i o n ó w d o! a r o w Nawet niepomyślna sytuacja gospo darcza zostaje wyzyskana przez zręcznego i konsekwentnego prezydenta dla przeforsowania swych idej. Kongres, który miał się zebrać w^styczniu dopie- nieufnością do obcych rządów i mężów (P A J) D z i ś > dnia 19 b. m. w Zdunach stanu, trzeba więc będzie pewne idio- 5jg? w p o w - odbyła się,.... i.. podniosła uroczystość poświecenia synkrazje przezwyciężyć, by ich prze-j w ł a s n e g 0 sce gminne] budynku kasy największej pożyczkowo-oszczędnośclowej. w Pol konać o niemożności izolowania się. Rosevelt nieraz już wygłaszał przemó- O godz szosą od strony Łowicza przybył samochodem pan prezes.wienia o treści podobnej, za każdym jednak razem zdobywa się na akcenty silniejsze, ma bowiem na oku rady ministrów i minister spraw we konieczność urabiania w tym kierunku opinii publiczne]. I jeśli początkowo mowy te były tu i owdzie krytykowane, to przyznać trzeba, że idee te robią duże postępy. Ze strony, reakcji starano się wyzyskać sprawę senatora Blacka, celem dywersji, było jednak zbyt widoczne, że są to sprawy absolutnie niewspółmierne. tak zc tcn,lldl szenie zdolności nabywczej mas ludo-1 -, wych. Określenia te nie są oczywiście! odsetków przez amerykańskich wierzy-; go, rzecz prosta, by rząd Stanów mógł nowe, brak im także ścisłości, ale fak-j cieli (dochody Amerykanów z akcyj i postępować wbrew interesom własnej tern jest, że czuwanie rządu, mającego obligacyj zagranicznych, sięgają pół mi- gospodarki, nie znajdującej się przecież już pewne doświadczenie w tej materii, Harda dolarów). Wydatki turystów ame-j w sytuacji świetnej, nad dalszym rozwojem gospodarki po-' rykańskich, fundusze przekazywane do Rzeczą niezrozumiałą jest w każdym wstrzyma panikę i pozwoli uniknąć ką- Europy przez emigrantów i inne tego ro-' razie.'żewszystkie bilanse płatnicze wytastrofy ekonomicznej, jaką przezywała dzaju wydatki (nprz. frachty morskie dla ] { a z u j a s r u c j a ujemne. Odzież się podzie- Ameryka za czasów Hoovera. Ameryki ujemne) w sumie znacznie w aj a nadwyżki? Czyżby wędrówki ka- Należy przy tej okazji przytoczyć o- przekraczają dochody t. zw. niewidocz-' pitalów lotnych wystarczyły do wyjaśgłoszone ostatnio dane statystyczne, do-;ne Stanów Zj. W ostatecznym obra-1nienia przyczyny zakłócenia światowej tyczące bilansu handlowego i płatniczej chunku bilans płatniczy zamyka się de- równowagi monetarnej, której jesteśmy go Stanów Antczak Zjednoczonych za rok flcytem przeszło 330 milionów dolarów, świadkami? skazany Harry Steve. p o n o w n i e Sąd apelacyjny zatwierdził wyrok I instancje, skazujący mordercą b.p. Gliceństeina i Chełemnera na 12 lat W I Ę Z I E N I A WARSZAWA, 19 października. ] Sąd Okręgowy w Lodzi skazał Ant- szą rozprawę wydali zgodną opinię u- Dziś na wokandzie Sądu Apelacyj- czaka na łączną karę 12 lat więzienia, stalającą, że Antczak nie jest ani flnego w Warszawie znalazła się spra-j Od wyroku Antczak odwołał się do zycznle, ani umysłowo chory, ale w wa Jana Antczaka, członka Str. Naro-;Sądu Apelacyjnego. Kiedy sprawa zna! nieznacznym stopniu ma zmniejszoną dowego w Łodzi, mordercy b. p. Szy lazła się w II instancji obrona Antcza-! poczytalność. mona Chelemnòra i b. p. Jakóba tili- ka wystąpiła z wnioskiem o przekażą-j Po tej ekspertyzie zabrał głos procenstelna oraz sprawcy ciężkiego po- \ nie oskarżonego na obserwację do Two kurator p. Prachtel - Morav. iański, któranienia Fiszla Griinsteina i Kopia Cza- rek. ry domagał się zatwierdzenia wyroku ryskiego. Po kilkutygodniowe] obserwacji i I instancji. Oświadczył on, m. Inn., że Jak wiadomo, podczas obchodu Antczak został w dniu dzisiejszym pod wyrok ten w stosunku do popełnione] krwawej środy" w dniu 6 września i silną eskortą sprowadzony na roz-' przez Antczaka zbrodni jest i tak ła r. Antczak tasakiem zabił wysia-! prawe,. j godny. Prokurator podkreślił w swodającego z tramwaju Gllcenstelna, a wj Bronił go adw. Jezierski, z powódź- Un przemówieniu, że Antczak zbrodni dniu 27 stycznia r. b. po odczycie ks. twem cywilnym o symboliczną złotów- dokonał z premedytacją i rozmysłem. Trzeciaka, który odbył się w lokalu kę, w imieniu osieroconych rodzin wy- Po przemówieniu powoda cywilnego Stronnictwa Narodowego, zabił uderzę I stępował adw. Pryłuckl. adw. Pryiuckiego i obrońcy sąd po naradzie wyrok I instancji niein noża Chelemnera. Biegli lekarze wezwani na dzisiej- zatwierdził podczas olwaüa kasy pożyezhowo-oszozędnościowel w wnętrznych gen. Sławoj-Składkowski w towarzystwie wojewody warszawskiego Nakonlecznikow-Klukowskicjjo 1 starosty Wł. Staszewskiego. Po powitaniu premier zbliżył się ku Zduna m Szanowni Państwo! [szlość i budować przyszłość. Ta kasa Kilkaset lat temu w bagnistej wtedy;ten zamek chłopski,-nie jest na ziemi dolinie rzeki Bzury, wielcy panowie bu-, polskiej odosobniony. Widzimy tu przeddowali zamki. Budowali je w Sochaczewie, Łowiczu, Łęczycy, ażeby w razie którzy zjechali się ażeby podziwiać stawicieli kilkudziesięciu innych kas, klęski i potrzeby lud wiejski miał gdzie tutejszą kasę. Rozwój tego zamku, się schronić przed nieszczęściem, przed sily chłopskiej, ta sala Milopska nieprzyjacielem. sprawi, że Polska, którą nam zawsze Minęło wiele wieków i oto dziś widzimy, że nie żadni wielcy panowie, nic wej koronie, stanie się matką bogatą, przedstawiano, jako kobietę w ciernio państwo, ale chłopi budują swe zamki która wszystkich karmić będzie i która tutejsze, teraźniejsze. Takim zamkiem jest ta kasa, bo służy tak, jak dawne zany ki, do ratunku w razie nieszczęścia,' do pomocy, do wzmocnienia ludu tej okoliwejściu do nowowzniesionego budynku cy, Kasy Pożyczkowo - Oszczędnościowej Ta kasa jest zamkiem, bo mieści w otwierając go symbolicznym przecie- sobie siłę chłopską, upór chłopski i z ROdem wstęgi, poczym wygłosił następu- zumienie gospodarki chłopskiej, która jące przemówienie: polega na tym. żeby patrzeć w przy NAJPOTI;ŻNil:JSZA SENSACJA AMERYKI I EUROPY PŁYNNE ZŁOTO reżyserii KENIALNEKO ROUBJJNA MAMOULIANA twórcy filmów Wielkomiejskie ulice' i Dr..lekyll i Mr. Hyde'"^,v roli GŁÓWNEJ: niezapomniana bohaterka Bocznej ulicy" IRENA DUNNE. JUŻ WKRÓTCE W KINIE.EUROPA' wszystkim da dobrobyt, matką, dia której nie tylko umierać, ale z którą żyć będzie wszystkim dobrze. Dlatego przyjechałem tu w imieniu rządu polskiego, ażeby pokłonić się temu symbolowi czynu chłopskiego, żeby uczcić siłę chłopską, która wytworzyła ten nowoczesny zamek-kasę oszczędności. Ażeby dowieść jak Polska i jak Pan. Prezydent Rzeczypospolitej ocenia ty pracę chłopską, przywiozłem odznaczenia, które w tej chwili nadam.

5 REPUBLIKA" nr èro**, 30 pafcwerałka 1937 t. Uiywać na ch«l " c Protest przeciw ghettu ławkowemu Dłltó 20-g<? października 1914 r. wojska niemiecku', po raz wtóry już zajmujące nasze miasto od S.X.1914 poczynają szykować sie do odwrotu: bez uprzedzenia ludności żołnierze niemieccy Wszystkie przedsiębiorstwa, należące do Żydów były wczoraj od 8-ej do 12-tej wysadzają] w powietrze szereg obiektów Strategicznych, jedynie przy podkładaniu nieczynne. Strajkowała również żydowska młodzież szkolna min pod mosty i nasypy kolejowe w pobliżu dworców Fabrycznego i Kaliskiego Jak wiadomo, na dzień wczorajszy I stkie przedsiębiorstwa były już nie- kończony 1 wszystko wróciło do normal ludność uprzedzono. proklamowany był przez wszystkie or-' czynne. nycn zajęć. Okres paniki, spowodowanej de'onaciami trwa cały tydzień do 26 paździer dowskie strajk protestacyjny przeciwko * Seidenwurma, Grinbcrga, Ka-1 ganizacje polityczne i gospodarcze ży- Nieczynny był też szereg fabryk, m.j A l t a Lekarze szpitala im. Poznańskich w: związku z akcją protestacyjną przeciwko ghettu ławkowemu, wysłali wczoraj nika, kiedy to 'Niemcy definitywnie ustępują pod naporem nacierających wojsk.,. -ta, Rozena i Wiślickiego i t. d. ghettu ławkowemu na wyższych uczel- ^ e H e f' ^ S Z <?" ^!, Ha b e r s z t a d - rosyjskich. Miedzy innymi Niemcy wówczas zniszczyli zupełnie tor kolei Va- formacyj, strajk w godzinach od 8 rano'. *uk solidarności z amemjlmtnl w Warszawie depeszę następującej mach. Według zebranych Drzez nas m-.,.. do Żydowskiego Domu Akademickiego bryczno-lódzkiej aż do Widzewa. do 12 w poł. objął niemal wszystkie żydowskimi powstzymab się> odi zajet treści: przedsiębiorstwa I instytucje żydów- t^ołach w również uczniów e W szko Lekarze szpitala Im. Małżonków Po I ł a c n s r e t ' n ' c h żydowskich zajęcia rozpo- znańskich w Lodzi przyłączają swój I październik. Dziś Jana Kantego Jutro Urszuli P. M. Wschód słońca Zachód słońca Wschód księżyca 16 5 r > Sroda a Zachód księżyca 7.17 Długość dnia 13,14 Ubyło dnia 5 23 Krótkie wiadomości POSIEDZENIE KOLEGIUM MAGISTRATU zwołane zostało na dz ś przez prez. Godlewskiego. Na posiedzeniu tym omówiony będzie szereg praw, które z kolei przekazane zostaną do zatwierdzenia tymczasowej radzie miejskiej. Między innymi omówiona będzie sprawa przedłużenia tegorocznych robót publicznych. PRZEPIPSY O RUCHU ROWERÓW na ulicach 1 drogach publicznych wejdą w życie z dn. 1 listopada. Mają one na celu zapobiegniecie nieszczęśliwym wypadkom. Rowerzyści będą musieli zaopatrzyć swe rowery w czerwone latarki z tylu, będą musieli przestrzegać pewnych przepisów porządkowych t. d. Między Innymi zakazana będzie jazda rowerami małoletnim. L.O.P.P. zamierza przeprowadzić specjalną prepr^erdą, aby zachęcić do nauki skoków spadochronowych jaknajwiększą liczbę osóh.. JUTRO.W CZWARTEK, do powtórnej rejestracji rocznika 1917 s(aw ć się winni w biurze wydzlatu wojskowego zarządu miejskiego mężczyźni tego rocznika, zamieszkali na terenie III komisariatu policji, o nazwiskach na litery S, Sz, oraz zamieszkali na terenie IX komisariatu, o nazwiskach na litery S, Sz, T, U, W, Z, Ż. "* P S* Jeśli chodzi o sklepy żydowskie iwv się wobec tego ^Zl^lri 2 przedsiębiorstwa handlowe - zamknie- w P ', P.^ ^S* ł N i e 1 1 te one były bez wyjątku wszystkie. Na s z? ' e k c J e uczniowie - Żydzi w wielu s z k o ł a c n bocznych ulicach nastąpiło pewne opóź- P I S K I c n - nienic, ale około godziny 9 rano wszy-1 0'godzinie 12 w poł. strajk został za- Tydzień akademika żydowskiego rozpoczyna się dziś I trwać będzie do ' 27b.ni. Dziś rozpoczyna się w całej Polsce,społeczeństwo żydowskie, aby na 0iak proklamowany przez wszystkie organi- l )l()tl ' stl1 Powstrzymało się przez okres, zacje polityczne, społeczne i gospodar- i ed ego tygodnia, od 20 do 27 b. m. od, czc żydowskie, Tydzień akademika", wszelkich rozrywek, uczęszczania do ka- ( połączony z protestem przeciwko ghettu wlani, kin, restauracyj. lokali rozrywko-., i, i, wych t. d. i aby w ten sposób zaoszławkowemu na wyższych uczelniach. r czędzone pieniądze przekazywano komi- Komitet, składający się z przedstawit c t o w i p0mocy akademikom żydów- 1 cieli wszystkich organizacyj, wezwał 1 «I U T O C I Ą G N I E Ń ZAKUP LOS W SŁYNNEJ KOLEKTURZE Piotrkowska 22 Piotrkowska 66 Nowomiejska ij Delegacja pracowników u prez. Go głos protestu przeciwko ghettu ławkowemu i wyrażają uznanie żydowskie] młodzieżjrakadeiulcklej za je] mężna obronę godności akademika żydowskiego". Równocześnie lekarze przeprowadzili zbiórkę pieniężną wśród kolegów. Wczo raj w godzinach od 8 rdho do 12 w poł. kancelaria i ambulatorium szpitalne na znak protestu były nieczynne. * Na ul. śródmiejskiej policja aresztowała kilka osób za nawoływanie do zamykania sklepów i wywołanie przez to zbiegowiska ulicznego. Mojżesz Abram Korona (Wolborska 29), Abram Zyngerman (Zachodnia 52). Frajndla Buchalter (11 Listopada 47) i Abram Milsztajn (11 Listopada 9) odstawieni zostali natychmiast do starostwa grodzkiego. Referat karny Starostwa Grodzkiego skazał ich na karę aresz.-.i po 6 tygodni każdego. Dziennik Ludowy zamieszcza następującą uwagę na temat ghetta ławkowego: W auli uniwersytetu Józefa Piłsudskiego wisi tablica z nazwiskami studen tów, poległych w walce o Polskę. Czy Pan Rektor zarządzi przeniesienie nazwisk żydowskich na inną tablicę?" TYDZIEŃ PROPAGANDOWY OGUMLANIA.KÓŁ pojazdów konnych przeprowadzony będzie w Łodzi, Chodź) zwłaszcza o wozy ciężarowe, które niszczą kolami o obręczach stalowych bruk] uliczne. W czasie tygodnia propagandowego Które postulaty mogą być spełnione.-dalsza interwenc a w min sterstwie spraw wewnętrznych przyznane będą specjalne premie podatkowe dla właścicieli wozów dorożek, którzy zamienią obręcze żelazne na kolach na gumowe. Wczoraj odbyła się w zarządzie miej- samotni płacić będą tylko 50 proc, nie ma szans realizacji, gdyż miasto nie skim konferencja z przedstawicielami żonaci tylko 25 proc, zaś żonaci i o-1 ma kredytów. Tak samo napotyka n* RUCH BUDOWLANY W LODZI, mimo póf komisji międzyzwiązkowej pracowników barczeni dziećmi wogóle będą zwol-jtrudności sprawa oddłużenia pracownisamorządowych, na której prez. Godlew- nieni. Co się tyczy pracowników, zara- ków. Nie jest to rzecz łatwa, biorąc pod nego sezonu, rozwija sic w dalszym ciągu. Do wyd.-;ału techr.iczncgo zarządu miejskiego naplywrci» nov;e projekty budowlane do zatwierdzenia. jakim zakresie postulaty pracownicze gistracic jest 30 ich sprawa jeszcze cownik ma długi w wysokości 5 i pół ski sformułował szczegółowo, jakie i w biających ponad 800 zł. takich w ma- uwagę poważne zadłużenie. Każdy pra W rajbiiżczych dniach cdbędzie się pcsicdzenle mogą być wykonane. Jak wiadomo, nic jest zdecydowana, miesięcznych pensyj. W sumie wynosi rady budowlanej, która rozpatrzy szczegółowo j pracownicy samorządowi od dłuższego Z kolei, jeśli chodzi o dodatek komuczasu już prowadzą akcję o poprawę wa- nalny, który otrzymują pracownicy, to przez zarząd miejski pożyczki na ten cel to 1 i pół miliona złotych. Zaciągnięcie zgłoszonych 120 nowych projektów runków materialnych. od nowego roku budżetowego, od 1-go jest bardzo problematyczne. ĆWICZENIA 00 SKOKÓW spadochronowych rozpoczną się w Lodzi w najbliższych ski zakomunikował, iż zwolnienie praco* 10 do 15 proc. Sprawa wprowadzenia kowej przyjęli powyższe wyjaśnienie do W pierwszym rzędzie prez. Godlew kwietnia 1938 podwyższony on będzie z Przedstawiciele komisji międzyzwiąz dn"ach. Jek wiadomo, w tym ccl u wybudowana wuików z podatku specjalnego może być 10-procentowego dodatku droźyżnlanego t. zw. wielkomiejskiego, musi być je podejmą jeszcze dalszą interwencję na wiadomości, oświadczyli wszakże, że zcsj.ila specjalna 50-raetrowa w cż» na terenie załatwione w ten sam sposób, jak to Parku Ludowego im. Marszałka Piłsudskiego. miało miejsce w Warszawie. Mianowicie, Pracownicy zarabiający do 350 zł. mi. nych, (i). szcze omówiona z władzami nadzorczy terenie ministerstwa spraw wewnętrz będą całkowicie zwolnieni z podatku, zarabiający od 350 do 800 zł. miesięcznie postulat, zdaniem prez. Co się tyczy t. zw. 13 pensji ten -Godlewskiego. Sędziowie studiują przestępstwa Kurs dla sędziów z dziedziny fałszowania artykułów spożywczych W lokalu państwowego zakładu higic szkodliwości spożywania zafałszowanych produktów dla zdrowia konsu ny, filia w Łodzi, przy Al. Kościuszki Nr. 3, rozpocznie się w dniu 30 października kurs,dla sędziów grodzkich z tere Kurs obejmie również wykłady zamentanu objętego działalnością sądu okręgowego w Łodzi. orzeczeń wydawanych w związku z wysadniczych podstaw teoretycznych dla Kurs ma na celu zaznajomienie sędziów z działalnością urzędu, demon Wykłady prowadzić będą: kierownik nikami badań strację sposobów, wykrywania fałszerstw filii łódzkiej państwowego zakładu higici podrabiania artykułów spożywczych, uy oraz kierownicy poszczególnych dzla metod walki z tego rodzaju przestępcami łów. Dziury ap«ek Nocy dzisiejszej dyżurują następujące apteki) S. Kon i S-ka Plac Kościelny 8, A, C haremza Pomorska 12, W Wagner i S-ka Piotrkowska 67, Z. Gorczycki Przejazd 59, J. Zajączkowski i S-ka Plac Boernera, M. Epsatein Piotrkowska 225, Z. Szymański Przędzalniana Nr. 75.

6 6 REPUBLIKA" nr Środa, 20 października 1937 r. SIEKIERA Tragiczne dzieje małżeństwa Olczyków. Sąd skazał raężobójczynię na 2 lata więzienia Pizcd Sądem Okręgowym oupowia dała wczoraj młoda kobieta, była robotnica zakładów Gentleman", oskarżona o mężobójstwo. W przeddzień na tym samym miejscu, na lawie oskarżonych w sali I znalazł się żonobójca, który na zimno zabił swą żonę kilku wystrzałami z rewolweru, choć mu ta nic złego nie zrobiła wczoraj miejsce jego zajęła kobieta, odpowiadająca za zbrodnię tej samej kategorii. 26-letnia Janina Olczykowa, jeśli zabiła swego męża, to działała w stanic niezwykłego podniecenia pod wpływem pasma strasznych męczarń, jakim było jej siedmioletnie pożycie małżeńskie. Oskarżona do winy się przyznała. Z jej zeznań,' pokrywających się z aktem oskarżenia, wynika co następuje; Poznali się w fabryce Sp. Akc. Gentleman", gdzie oboje pracowali. Jej przy szły mąż miał złą sławę. Uchodził za awanturnika I pijaka. Rodzice byli przeciwni temu małżeństwu. Ale ona go kochała i wierzyła, że potrafi go zmienić. Że się zawiodła już wtedy, gdy miała wszelkie dane przypuszczać, że jej wpływ na nfego był najsilniejszy, o tym przekonała się podczas narzeczeństwa. Wtargnął wtedy do mieszkania je] rodziców I ostrym narzędziem ciężko pokaleczył przyszłego teścia. Pogodzili się i podsądna z człowieka, którego pokochała, nie zrezygnowała. Denat tylko przez kilka tygodni próbował się kiełznać. Gdy przekonał się że ma żonę pracowitą i dbałą o dom przestał pracować, wyciągał od nie] grosze, pił i awanturował się. Te sprawy są znane i sądowi i czytelnikom... Tak trwało przez kilka lat. Kobieta znosiła cięgi i cierpiała. Urodziła dwoje dzieci: pięciokrotnie, w warunkach tak strasznych, że życie jej za każdym rażeni wisiało na włosku przechodziła pokątne zabiegi. Mąż ją zaraził chorobą wener's'czną. Gdy po ostatniej takiej operacji, na początku roku bieżącego, wróciła do domu, jeszcze słaba zupełnie, zastała go z kompanami przy wódce, kompletnie pijanego. Mieszkanie było przeobrażone w chlew: pijacy zabrudzili pościel, a gdy Olczykowa zwróciła mężowi uwagę, co robi kazał jej się wynosić. Odeszła do matki, najpierw z jednym dzieckiem, potem z drugim. On ją oczywista nachodził i przyrzekał poprawę, albo nic nie przyrzekał i żądał po pijanemu na wódkę. Podczas takiej samotności w ic'i dawnym mieszkaniu, Olczyk sprzedał z domu wszystko, pozostawiając gołe ściany. Ukazał się w druku numer 10-fy dwutygodnika gospodarczego: fi Przemysłu i Handlu WióKienniczego TREŚĆ NUMERU: PŁOCK port wiślany przemysłowe! Łodzi. KONIUNKTURA w przemyśle pluszowo - dywanowym. OAZA młynarska wyrobu krajowego. POPRAWA rentowności włókiennictwa łódzkiego. SEZON zimowy w przemyśle trykotażowym. WZROST produkcji pończoch z Jedwabiu nadnaturalnego. DWIE alternatywy. WARSZAWSKI handel włókienniczy. 200 LAT mechanicznego przędzenia bawełny inż. H. Lat.4hof. KORESPONDENCJE zagraniczne. PRZEGLĄD rynków surowcowych. r u PRENUMERATA KWARTALNA ZŁ Do nabycia we wszystkich kioskach i w administracji Republiki". W dniu 1 lipca przyszedł do niej, do i kilkudziesięciu gapiów, zadała mężowi mieszkania je] matki i awanturował się j silny cios w głowę. Wróciła zaraz do gwałtownie, domagając się, by wzięła domu, ale po chwili znów wybiegła i z fabryki 80 złotych, za które on kupi znów rąbnęła go w głowę. Znów zawróciła, ale już nie doszła do sieni, tyl nowe meble. Wyjaśniła mu, że pieniędzy nie dostanie, że ma przy sobie tylko 4 złote, trochę za mało, by kupić miętaniu rąbać po głowie aż mózg się ko zaraz się cofnęła i poczęła w zapa dziecku trzewiki. Na jego usilne prośby rozpłynął. dała mu te pieniądze miał dołożyć jeszcze drugie tyle i kupić dziecku buciki. Po kilku godzinach przybył pod okna je] mieszkania u matki: był pijany i w jej oczach wypił drugą butelkę wódki: taki zrobił użytek z owych czterech złotych. Drugiego,lipca nad ranem Olczykowa i jej matka została zbudzona ze snu gwałtownym pukaniem do drzwi mieszkania matki oskarżonej przy ul. Włodzimierskiej 33. Podsądna przez okno błagała, żeby nie robił awantur i nie budził dzieci. Olczyk wrócił na ulicę, dopadł okien, zamkniętych na okiennice, i wyrwał ]e. Po tym wyłamał futrynę, wybił szyby i wskoczył na okno. Na ulicy, mimo wczesne] bardzo pory, zebrał się tłum ludzi. Olczykowa znów błagała męża, żeby nie budził dzieci. Gdy po raz drugi wskoczył na okno, grożąc, że teraz wszystkim pokaże" cięła go oskarżona siekierę i odrąbała mu jeden palec u ręki. Olczyk zeskoczył i pod wpływem bólu, położył się koło rynsztoka. Wtedy nastąpił ostatni, potworny akt tragedii. Olczykowa z tą samą siekierą w ręku wybiegła na ulicę 1 w oczach Była w koszuli. Jak stała pobiegła do komisariatu. Spotkała po drodze posterunkowego i kazała się aresztować. Rozprawa obfitowała w momenty głęboko wzruszające. Na sali słychać było głośne szlochy. Gdy stara matka opowiadała, jak walczyła z córką, młodą podówczas dziewczyną i jak się o- pierała temu małżeństwu oskarżona zemdlała. Gdy sąd wyszedł na naradę Olczykowa głośno zawołała: Dzieci, módlcie się za matką!" i sama uklękła i modliła się w ławie oskarżonych gorąco. Sąd wziął pod uwagę okoliczności łagodzące i skazał Olczykowa na 2 lata więzienia. Przewodniczący, sędzia Wierzbicki, w motywach podał, iż przewód sądowy dostarczył niezbitych dowodów niemal sadystycznego traktowania oskarżonej przez męża. Z tych zasad sąd uznał za właściwe znacznie złagodzić karę. Na prośbę obrońcy adw. Sachnowicza sąd zezwolił na widzenie się o- skarżone] z dziećmi. Widzenie to, już w areszscie, wycisnęło łzy z oczu wszystkich, którzy byli jego świadkami, (gl.) Człowiek nie wie dziś, co mu jutro przyniesie. Ale nie ulega wątpliwości, że dzień jutrzejszy i następne przyniosą wygrane loteryjne tym, co zaopatrzyli się w losy do pierwszej klasy czterdziestej loterii. Zastępcza służba wciskowa Powołani do pracy otrzymają wezwania imienne W związku z rozporządzeniem o zastępczej służbie wojskowej dla mężczyzn roczników 1911 do 1913, którzy służby wojskowej nie odbyli, sporządzane są obecnie listy osób rocznika 1911, który jeszcze w bieżącym sezonie robót powołany zostanie do pracy zastępczej. Wobec kończącego się sezonu robót, wysyłane są pośpiesznie wezwania do stawienia się, celem wykonania ciążącego obowiązku pracy przymusowej. Pewna ilość mężczyzn została już zatrudniona przy pracach, prowadzonych na terenie lotniska w Lublbiku, zasadniczo jednak zatrudnianie mężczyzn, powołanych do pracy zastępczej, rozpocznie się od poniedziałku. Poszczególne wydziały Zarządu Miejskiego, wezwane do nadsyłania zapotrzebowań na bezpłatnych robotników przysłały już wykazy.. Odpowiednia ilość ludzi skierowana zostanie do prac w wydziałach: plantacyjnym, kanalizacji i wodociągów oraz do Wydziału drogowego. Na plantacjach zatrudnionych zostanie 150 mężczyzn, powołanych do pracy zastępczej. Będą oni pracowali w trzech turnusach, po 50 osób. Powołani do służby zastępczej winni się stawić do pracy z własnymi narzędziami. Listy osób, kierowanych do pracy fizycznej obejmują jedynie robotników. W wypadku jednak, jeśli zapotrzebowanie na robotników będzie większe, aniżeli liczba robotników, podlegających przymusowi służby zastępczej do pracy fizycznej kierowani będą również inteligenci. Powołani do pracy zastępczej otrzymują wezwania imienne z przydziałem miejsca zatrudnienia. Niezwykłe zachowanie się sekwestratora ubezpieczafni społeczne?. Sąd uniewinnił przemysłowca Wrzoska Do czego dojść może. samowola u- rzędnika, obdarzonego tak wielką władzą, jak prawem dokonywania egżekucyj lub wspomagania sekwestratora w jego czynnościach o tym świadczy wczorajsza rozprawa przeciwko Władysławowi Wrzoskowi, przemysłowcowi i właścicielowi folwarku, zamieszkałemu przy ul. 28 Pułku S. K. nr. 29. Wrzosek odpowiadał pod zarzutem złożenia fałszywej skargi przeciwko urzędnikowi ubezpieczalni, Stefanowi Malickiemu. Oskarżony w dniu 8 lutego roku ubiegłego złożył skargę przeciwko Malickiemu, zarzucając mu niewłaściwe, aroganckie i wręcz sadystyczne zachowanie się podczas egzekucji, dokony Rozprawie przewodniczył sędzia Braun. Oskarżał prok. Kopczyński, bronił adw. Szerman. Oskarżony do winy się nie przyznał i podał jeszcze raz, zgodnie ze swą skargą, sz :zególy postępowania Malickiego, który miał świadomie niszczyć mienie oskarżonego, z czym się nawet nie krył i co głośno wobec oskarżonego i jego żony zapowiadał. Ładując rzeczy na wóz, oskarżony wziął przedmioty nie objęte spisem, a nawet.,. wyrwał dziecku z rąk lalkę, wartości kilkudziesięciu groszy. Na przewodzie sekwestrator Szaniawski tym razem nie potwierdził swych zeznań, złożonych wobec dyrekcji ubezpieczalni: Malicki istotnie zawanej przez tegoż Malickiego i sekwestratora Szaniawskiego w mieszkaniu Wrzoska. chowywał się bardzo nieprzyzwoicie, a po drodze do Wrzosków mówił do świad W toku dochodzenia przeprowadzonego w ubezpieczalni, okazało się, że ciągnie", albo Ich,się zniszczy, świadek ka. że albo się od Wrzoskowej coś wy skarga jest bezpodstawna: przesłuchany nie chciał Malickiego narażać i dlatego świadek Szaniawski stwierdził, że nic nic podał poprzednio prawdy. zauważył w postępowaniu Malickiego W obliczu dalszych zeznań w tym ;c nieodpowiedniego. samym duchu, sad oskarżnnetro unie- W tych warunkach stanął Wrzosek jwinnif wczoraj przed sadem. UL) Geyer HeSsinki 9:7 Pisarski bliski nokautu Wczorajszy międzynarodowy mecz bokserski Geyer Helsinki zakończył się zwycięstwem drużyny łódzkiej w stosunku 9:7. Jest to wynik ogromnie krzywdzący sympatycznych gości, którym sędziowie urwali" aż 5 punktów. Decyzje w wadze piórkowej i lekkiej były tak niesprawiedliwe, że lojalna publiczność łódzka wygwizdała je Mecz był ciekawy. Finowie okazali się bokserami twardymi, odważnymi i szybkimi: Najwięcej jednak emocji dostarczyła walka Pisarskiego z Koiyunencni w wadze półciężkiej. Kiedy Pisarski rozkręcił się już na dobre i zaczął dosięgać Fina ra:: po raz swymi prostami, nagle zupełnie ir.spodziewanie zainkasowal straszny cjos w szczękę. Padł do 5-ciu, poczem wsiał z trudem chwiejąc się na nogach. Nokaut wisiał w powietrzu. Na szczęście gong zakończył dramatyczną rundę. Na początku drugiej rundy Pisarski jest jeszcze nieco zamroczony znów pada na chwilę, lecz stopniowo przytomnieje, i pod koniec rundy opanowuje całkowicie sytuację, aczkolwiek krwawi silnie. W ostatniej rundzie Pisarski wpa da w trans. Atakuje brawurowo, tak że i Koivuiien z trudem unika nokautu, będąc zupełnie groggy". Piękne zwycię stwo łodzianina publiczność przyjmuje z entuzjazmem. W pozostałych wagach wyniki były następujące: w wadze muszej Lehtincn II (Ii.) pokonał wysoko na punkty brzydko walczącego Usiclskiego, w wadze koguciej Kus'.oncn (ii) pokonał pewnie Dolatę (S), w wadze piórkowej Augustowiczowi (S) przyznano niesłuszne zwycięstwo nad Savolaineneni (Ii), w wadze lekkiej Wojciechowski II (S) niezasłużenie pokonał Lchtinena I, w wadze półśreduiej Kttlibabka uzyskał mało przekonywujący remis z Arolą (IŁ), w wadze średniej Ostrowski w ładnym stylu pokonał wysoko na punkty Laine'a i w wadze ciężkiej Sampila (H) pokonał na punkty Jaskułę. Sędziował w ringu p. E. Sierota, zaś na punkty pp. Ertania (Finlandia). Przepiorą (Poznań) i Wiankowski (Łódź). Sukces atletów WSfflY Łódzki Okręgowy Związek Atletycz ny przeprowadził klasyfikacje sześcioboju atletycznego o mistrzostwo okręgu oraz o nagrodę prezesa związku rejenta A. Rżewskiego Pierwsze miejsce w kia syfikacji zespołowej oraz nagrodę zdobyła Wima pkt. przed KP Zjednoczone 9713 pkt. i Kniszeendercm 7948 pkt. Indywidualnie na pierwszym miejscu został sklasyfikowany tlinc (Wima) przed Markiewiczem (Żjedn.) i Rasałą St. (Wima). PUkarze łódzcy krńzzą mistrzostwa Klasa A w Łodzi kończy swe rozgrywki tegoroczne o mistrzostwo już n^rbiizszej niedzieli. Następnie rozegra ne zostaną jeszcze mecze zalegle, a mia nowicie: 31 b. in. Sokół (Zgierz) Sokół (Pabianice) w Zgierzu. UT WKS w Łodzi ora/ 7 listopada: SKS UT i ŁTSG Sokół (Zgierz). Zakończone zostały już ub. niedzieli mistrzostwa piłkarskie klas B i C a do rozegrania pozostały jedvnie mscze zaległe, które z jakichkolwiek hn f 'ż nowo dów nic odbyły sie w terip'rinch wła$ći wvch. 7 W B po zniżonej e.e.ii"! t e Skazana przez życ^e" powieść E, Bartoszka 0!)6 slronic cena z' PrzekBeństwo Wieków" -powieść M. Łuczyńskiej stron }Ś?S cena zi Samouczek Boksu" ( ";i zt Do nahycih we wsxystkic.li kioskach gazetowych w Polsce

7 REPUBLIKA" nr Środa, 20 października 1937 r. Winston Churchill twierdzi, że w ciągu najbliższych 8, należy się spodziewać wojny w Europie. Sytuacja Wschodzie i na Morzu Śródziemnym msęsręcy me polityki włoskiej w związku z konfliktem hiszpańskim. Jest jednak rzeczą pewną, że sprawowanie kontrcli na Balea artykuł, podejmulqcy próbę walki z roz- wojny w wielu stolicach państw europcj- j do zaniechania działań wojennych. Jest powszeclinloiia obecnie na świecie psychoza wojenną. Przyjrzyjmy się bliżej krwawym wy-'nic zdoła oprzeć się bojkotowi ludów, granic Francji, albowiem w razie wojny skich. ^ I rzeczą powszechnie znaną, że Japonia rach godzi bezpośrednio w obronność Dominującą cechą współczesnego życia jeit strach przed niepewnością ju na terenie Europy i Azji. Dlatego też wynik konfliktu na Dalekim działami wojrfi nadchodzących z Afryki padkom wojennym, rozgrywającym się \ posługujących sic angielskim językiem, Włosi sprawować będą kontrolę nad odtra. Kobiety i mężczyźni w bardzo wielu krajach obawiają się, że pewnego dnia mą natychmiastowej interwencji na pod- od stanowiska Ameryki. Jeżeli zaś A- wiedzialni za losy Francji z wielką uwa Jeżeli Stany Zjednoczone nie podej- j Wschodzie uzależniony jest całkowicie francuskiej. Dlatego też politycy odpo Stracą egzystencję wskutek wybuchu stawie rezultatów konferencji dziewie-' meryka riie przystąpi do działania, nikt gą chyba śledzą akcję Mussoliniego. wojny. Już dziś dają się we znalu skutki ciu mocarstw, Japończycy, posuwając jej w tej dziedzinie nic zastąpi i wypadsię w głąb Chin, zagrażać będą intere- Iri potoczą się dalej zwykłym torem, sprawach polityki na Morzu Śródziem Najważniejszą rzeczą jest, aby w tego strachu, ogarniającego coraz szersze masy. Podważenie fundamentów gospodarczych i finansowych w wiciu pań merykaóskim i europejskim. Ale to nic bliżej pss obchodzącą a mianowicie nad między Anglią i Francją, a co do tego nie som nie tylko chińskim, lecz również a- A teraz zastanówny sięnad kwestią nym istniała jak najściślejsza współpraca stwach ma jako przyczynę właśnie tę znaczy, że wojna na Dalekim Wschodzie sytuacją r.a Morzu Śródziemnym, ma chyba żadnych wątpliwości. Dalej wa może wywołać jakiekolwiek zamiesza- Jako pewnik należy uznać przede żną jest rzeczą, aby wspólna akcja nie po nie w sprawach polityki europejskiej, wszystkim iakt oczywisty, że Mussolini legała na ustępowaniu wobec żądań prze Winston Churchill zamieścił na lamach wroga wcześniej, nie bylibyśmy dziś!te poparcie Anglii oraz innych mocarstw prasy zagranicznej niezmiernie ciekawy świadkami rozpanoszenia się widma co w konkluzji napewno zmusi Japonię psychozę. Z tych chociażby względów jest rzeczą ważna, aby wyeliminowano uczucie często bezpodstawnego strachu z naszego sposobu myślenia. Z drugiej strony nikt przecie nie chce i nie może dopuścić do tego, aby wojna zastała go nieprzygotowanym, Ale zachodzą tu pewne różnice, na które należy zwrócić uwagę. Pewien profesor amerykański w ostatnim swym dziele na temat chorób nerwowych przeprowadza wyraźną linię demarkacyjną między strachem" a przezornością". Myślenie pod wpływem strachu jest zazwyczaj zaprzątaniem umysłu sprawami i troskami, na które nie ma rady lub które są tylko urojeniem. Przezorność natomiast polega na zastosowaniu pewnych środków, celem przezwyciężenia ewentualnych trudności, jakie napotkamy w życiu. W obecnej sytuacji politycznej na świecie potrzebna nam jest przede wszystkim zimna głowa, trzeźwe rozumowanie, bez paniki. Winston Churchill! przyznaje, że przed trzema czy czterema laty sam należał do tych, którzy szerzyli alarmy wojenne. Znakomitemu politykowi angielskiemu zależało jednak wówczas na tym, aby skłonić parlament angielski do większego wytężenia się w kierunku zbrojeń, aby wojna nie zastała jego kraju nieprzygotowanym. Ale wtedy jak przyznaje Churchill wojna była jeszcze za górami" i łatwo było ją ominąć. Dziś sytuacja zmieniła się. Wojna zbliż? się ku nam siedmiomilowymi krokami i dyplomacja czyni usilne starania, by uniknąć powtórzenia sytuacji z 1914 roku. Nie ma więc potrzeby przedstawiania faktów w przesadnej formie. Wystarczy rzeczywistość. I dlatego należy spokojnie i odważnie spojrzeć prawdzie w oczy. Mimo ryzyka, z jakim wiąże się każda przepowiednia twierdzi Churchill ośmielam się wyrazić przypuszczenie, że nie należy się spodziewać wybuchu wojny w ciągu najbliższych sześciu lub nawet ośmiu miesięcy. Twierdzę! nawet z całym przekonaniem, że za na-! szych czasów nie dojdzie już do wojny w większym stylu. Posunę się jeszcze dalej i powiem,że przy dobrych chęciach Anglia przy pomocy Starów Zjednoczonych potrafi w każdej chwili urwać łeb hydrze wojennej. Gdyby Anglia przygotowała się odpowiednio do odparcia Pocz. o sodz. 4-cj W 3-iin tygodniu rekordowego pogodzenia ZNIŻAMY CENY ZNACHOR WE. powieści T- Dolcsi-Mostowlcza W roi. głównych JUNOSZA - STEPOWSKI. BARSZCZEWSKA ZACHAREWICZ ĆWIKLIŃSKA GIERAS1ENSKI. Ceny miejsc: ha Iszyseans od S5 gr. pozostałe seanse od 1.09 gr. na Jeżeli Stany Zjednoczone nic zbojkotują' Me ma zamiaru wszczynać wojny z An- ciwnika. Jeżeli obie ściśle współpracujące ze sobą demokracie zachodnie siać Japonii, żagiew nadal będzie płonąć na; glią a tymbardzicj z Angliami Francją, terytorium Chin, ale iskry jej nie dotrą Mussolini pragnie niewątpliwie zwiękdo kontynentu europejskiego. wczas należy przypuszczać, że w ciągu będą twardo przy swych żądaniach, wó Z drugiej strony, jeśli Stany Zjedno-; SEyć Morzu liczbęswychbazoperacyjnych Śródziemnym w drodze pokojo najbliższych na ośmiu miesięcy żądania tc czone zabiorą się energicznie do zlikwi- 1 wej. Sytuacja na Balearach jest tylko będą przez stronę przeciwną skrupulatnie dowania wojny, megą Uczyć na całkowi- ' konsekwentnym rozwinięciem ogólnej uwzględnione. silili placów potrzebnych dla celów regulacyjnych miasta Łodzi. Jest to pierwszy wypadek w Polsce. Plac Hallera przechodzi na własność SRarbu Państwa Wielkie poruszenie i zainteresowanie wywołała w Łodzi przed kilku tygodniami wieść, iż Zarząd Miejski postanowił, po raz pierwszy skorzystać z rozporządzenia P. Prezydenta Rzeczypospolitej, zezwalającego na wywłaszczanie posiadaczy terenów i nieruchomości, jeśli jest to potrzebne dla celów regulacyjnych. W Łodzi sprawa ta ma specjalne znaczenie. Plan regulacyjny, który po v/ielu zmianach i przeróbkach został wrc>z cie zatwierdzony przez władze nadzorcze, przewiduje m. in. przebicie szeregu nowych i przedłużenie lub poszerzenie obecnie istniejących arteiyj komunikacyj nych. Możliwości w tym kierunku są du źe, ponieważ tereny, które mają być zużytkowane na przebicie lub przedłużenie ulic są przeważnie niezabudowane całkowicie', względnie zabudowane bardzo słabo, conajwyżej piętrowymi domkami przeważnie drewnianymi, rzadko murowanymi. M. in. w ten sposób projektuje się przedłużenie ulicy Żeromskiego, przedłużenie Ai. Kościuszki od ul. Bandurskiego, poszerzenie Al. Kościuszki od ul. Andrzeja i t.d. Pertaktacje, jakie prowadził w tej sprawie zarząd miejski z właścicielami gruntów i nieruchomości, nie dawały po r zytywnych rezultatów. Miasto nie ma Ima wł'5śeigt8ll nieruchomości obradował w Krakowie. Na zjeździe obecny był prof. A. Krzyżanowski Onegdaj odbył się w Krakowie (10 15 lat). Zaproponowano również, możliwe, że nie wierzyli poprostu, iż zjazd delegatów stowarzyszeń właści- by w pewnych.wypadkach i przy miasto zdecyduje się na tak energiczny cieli nieruchomości, zwołany w związku ze zbliżającym się terminem ekspina było spłacać zobowiązania, wycho I oto dowiadujemy się, że decyzja w uwzględnieniu rynku pieniężnego, moż krok. racji moratorium hijwteczncgo. Zjazd dzące z pod moratorium, za pomocą li- sprawie wywłaszczenia już zapadła nieten zainteresował w dużym stopniu nie stów zastawnych towarzystw kredyto ; odwołalnie. Na pierwszy ogień poszwa tylko właścicieli domów, ale także liczne rzesze osób, które mają zamrożone lonynii sztywnym vnym kursie', zbliżonym do' r ' i u jeszcze ukażą się obwieszczenia urz< wych. Zamiana ta odbyłaby sie po usta! u jic a Żeromskiego. W bieżącym tyged wierzytelności na hipotekach. Udział pari. dowe o wywłaszczeniu na rzecz gminy, w zjeździe wzięli delegaci Krakowa, W związku z tym ostatnim projek przez odebranie prawa własności do- Lwowa, Poznania, Pomorza, Śląska, Lo tem omówiono również sprawę ewentu j tychcz.-sowym właścicielem terenów o bowiem prawa przejęcia potrzebnych terenów bez odszkodowania. Musi za nie zapłacić- Zaś właściciele donia?.li się cen, jakich miasto zapłacić nie było w stanie. Sprawa przeciągnęła się, aż wreszcie zarząd miejski postanowił skorzystać z rozporządzenia 0 prawie wywłaszczenia. Ponieważ dotąd jeszcze żadne miasto w Polsce z tego prawa nie korzystało, posunięcie zarządu miejskiego W Łodzi będzie miało znaczenie precedensu::. Wywłaszczenie pclega na tym, żc zarząd miejski ma prawo przedewszysllrra odebrać dotychczasowym właścic/-'~in terenów prawo własności, wejść w posiadanie tych terenów, a dopiero ujżciej zapłacić należność za nie, w wyrokości, określonej przez powołaną komisję szacunkową. Ciekawe, iż mimo zapowiedzi wywłaszczenia, zainteresowani właściciele gruntów nie zmienili swego stanowkka i nie zredukowali swych żąd^ń. Bardzo dzl, Warszawy Ud. Obecny był rów- alnej zruiany statutów towarzystw kre-.^j 61 "^ ^'isesens. 1??er!»^l,^^ «1 nież prof. Adam Krzyżanowski. Idytowych. W wyniku dyskusji uc1iwa-' w ; "» d J"fc?JĆll ustalono, że wja.ono rezolucje, aby ministerstwo skarbu ^ c f & a M ' sciciele nieruchomości zasadniczo dążą zasięgało opinii zainteresowanych towa - do likwidacji ustawy moratoryjnej, ale rzystw, przy reformie organizacji władz Buik Spółek Niemieckich, Kanlorowicz, Gampe i Albrecht, Karci Hoffrichtcr i uważają, że łącznie z tym powinny być j towarzystw kredytowych, dokonanej Guenther. również zniesione ustawy wyjątkowe, obecnie, na zasadzie dekretu Pana Prezydenta Rzplitej z 3 grudnia 1935 r. W najbliższym czasie zarząd miejski ograniczające prawa właścicieli domów, jak nprz. ustawa o ochronie loka Na zakończenie zjazdu wybrano ko przeprowadzi wywłaszczenie terenów również na innych ulicach. torów. mitet wykonawczy, do którego weszli. * Wypowiedziano się również za tym.'pp. b. wojewoda Kołek z Krakowa,] Równocześnie rr-iencwioro wywłaz Poznania, prez. czczyć na rzecz pkaibu państwa, dotych- by w razie przystąpienia do likwidacji, prez. Małkiewicz moratorium, w pierwszym rzędzie na- Rackman z Warszawy, dr. Westreich czasowych p-osiadaczy terenów położonych przy pl. Hallera, o obszarze 4 bn, Stąpiło skonwertowanie długów hipo- ze Lwowa, inż. Król z Lodzi 1 prez. Łatecznych, przez zamianę ich na zobowią buś ze Śląska, (i) metr. kv/. Plan ten należał dotąd do zania amortyzacyjne,.średnioterminowe 21 właścicieli. (a). I M M H BU3K?S7 -.'.V3<±.-'.«ṟ e^nosaesasarok' S À L A TEL DZIŚ Wśrodt;,dn.20października r.b. fenomenalny, 0 g.8.30 W światowej sławy, skrzypek wirtuu-.. Wprogramie utwory Haydna, Heetliovcti;:. PIERWSZY KONCERT W.STRZOWSKI Schuberta i innych. Przy fortepianie: Vladimir Padwa- Pozostałe bilety do nabycia w l;asi«filharmonii. Bilety wolnego wejścia i Dasse-partout, prócz urzędowych, nieważne urzę

8 1 mmm mm. i : : M... : i REPUBLIKA" nr Środa, 20 października 1937 r. Tramwajarzom przyznan Wczoraj odbyła sic konferencja w sprawie likwidacji zatargu w przedsiębiorstwach autobusowych. Jak wiadomo dotychczasowe pertraktacje rozbijały się z tego powodu, że przedsiębiorcy autobusowi odrzucali.umowę zbiorową, pragnąc zawierać umowy indywidualne. W wyniku kilkugodzinnych rokowań doszło do porozumienia między stronami. Wyłoniono komisję, która w ciągu 14 dni opracuje tekst u- mowy i taryfę plac i na dzień 4 listopada zwołana będzie ponowna konferencja, wa. odwyźki Zatargi i strajki w fabrykach. Spór z majstrami w Widzewskiej Manufakturze. Strajk krawców trwa Jak już donosiliśmy, rozjemca, wyznaczony przez ministrestwo opieki spo łecznej dla ustalenia warunków pracy na tramwajach łódzkich, określił wysokość podwyżki dla pracowników na 9 'procent.' Równocześnie rozszerzone zo 'śfały normy urlopowe. Wczoraj orzeczenie to zostało już oficjał nie opublikc wane i obowiązuje obie strony od dnia 1 października br. Orzeczenie dla rzeźni miejskiej opublikowane zostanie w dniu dzisiejszym. W zakładach przemysłowych Widzewskiej Manufaktury wynikł ponownie zatarg,.tym razem z majstrami. Jak.wiadomo, majstrowie otrzymują pensję zasadniczą oraz procenty w zależności Od. wydajności pracy tkaczy. Ponieważ nja terenie zakładów trwał strajk robot-.hików, dyrekcja wypłaciła majstrom podstawowe płace, odmawiając wypła-,eeńla procentów. O zatargu powiadomiono inspekcję. nracy, która na dziś wyznaczyła konferencję.. W fabryce Fabrykanta 1 Rosenbłatta przy ul. Wierzbowej 48, na tle zamierzonej redukcji ; robotników wynikł strajk okupacyjny. Robotnicy domaga- 'JH się podziału pracy 1 nie redukowania "nikogo z zatrudnionych. Mimo wyznaczenia konferencji przez inspektorat pracy, strajk trwa w dalszym ciągu. Niezwykła ucieczk Kucharz, który ciężko zranił żonę i targn Nocy dzisiejszej zbiegł ze szpitala nieioszly^śonofeójca i samobójca,. 41-letni Aleksander Rakowski, kuchar- z zawo-,du, -^Rakowski w dniu 9 b. m. po jednej z częstych scysyj z żoną, 38-letnią Stanisławą Rakowską, pod wpływem zazdrości, ciężko poranił żonę nożem i w przekonaniu, żc ona nie żyje, przeciął sobie gardło brzytwą. Czworo dzieci Rakowskich pozostało na opiece sąsiadów. Ofiary krwawsgo zamachu w stanie ciężkim przewieziono do szpitala. W ostatnich dniach stan Rakowskiego, jak również jego żony, uległ znacznej. poprawie. Od dwuch dni Rakowski, czując się :łepiej, podnosił się z łóżka, a wczoraj ze zwolono mu na spacer w ogrodzie szoi- talnym. Wiedząc, że w najbliższych dniach zostanie przewieziony do szpitala więziennego, uplasował Rakowski ucieczkę na której zostanie podpisana umo. Wczoraj rozpoczął się strajk w fabrykach gobelinów. Robotnicy zażądali 10-procentowej podwyżki płac, jaka o- bowiązuje w przemyśle włókienniczym. Strajkuje 400 robotników. Strajk krawców w przedsiębiorstwach, chrześcijańskich trwa w dalszym ciągu. Dziś odbędzie się ponowna konferencja w inspekcji pracy. (i). Dnia 19 października 1937 r. zmarła nasza najukochańsza B. P. Maria z Frommsrów O l ù c k o w a przeżywszy łat 70. Wyprowadzenie drogich nam zwłok nastąpi w czwartek, dnia 21 b. m. o godz. 1 ppot. z domu przedpogrzebowego, o czym zawiadamiają pogrążeni w nieutulonym żalu Synowie i RodzGna 'Jprąsza się o nicskladanic kondolcncyj. Mimo osłabienia chory, ubrany w sza ry szlafrok szpitalny i bieliznę, zdołał wydostać się na ulicę..służba,,sz^pit^lna, zawskie dała znać policji. - Wzdłuż wybrzeża Wisły rozesłano patro le policji pieszej i rowerowej. Jeden z patroli zauważył na ul. Rybaki mężczyznę, który na widok munduął się na swe życie, zbiegł w obawie przed więzieniem. PoSic jja ujęła go nad Wisłą rów policyjnych rzucił się do ucieczki. Ujęto go bez trudu. Był to Raków ski,.którego ;..prrzewieziono z powrotem do szpitala i ustawiono przy łóżku j..s.teru.nek policji. t t Ucieczka tak wpłynęła na Rakowskiego, że stan jego uległ znacznemu pogorszeniu. OGÓLNOKRAJOWY KONGRES KSIĘGOWYCH odbędzie sie w Katowicach Katowice, 19 października. polskiej przez Związek Księgowych w W dniu 31 października i 1 listopada r. b. odbędzie się w Katowicach ogól! Otwarcie obrad kongresu w Śląskich Polsce. nokrajowy czwarty kongres kslęgojwych 1 rzeczoznawców księgowości..technicznych Zakładach Naukowych 1 Protektorat nad kongresem objął wicepremier Inż. Kwiatkowski. Program kongresu przewiduje: Dnia 31 października o godz. 9-ej rano nabożeństwo w kościele św. Piotra i Pawła, następnie złożente wieńca na grobie Powstańca Śląskiego. O godz nastąpi chrzest samolotu księgowych pod nazwą Księgowy", ufundowany Armii nastąpi o godz Po części oficjalnej dyr. Gawdzik wy głosi referat p. t. Rola rachunkowości w naprawie gospodarczej kraju"'. W godzinach popołudniowych obradować będą komisje. W drugim dniu zjazdu dalszy ciąg obrad komisyj, zaś o godz. 16-ej nastąpią obrady plenarne. Tego samego dnia przewidziane są również wycieczki i zwiedzanie obiektów przemysłowych. Mm z vep<&vtev %mm tawai ^w P M Z a S n P r a, C y W, { a b r y c e P"Y "Ucy Ogro- r W gmachu zarodu ni. Łodzi przy Placu Woldowe, Nr 17 tarźnela się na życie, i zażyła Wc Nr. 14 pozostawiła nieujawniona dotąd koesenc,. octowe, 27^1.,,» Pola Zalewska,., zamie-. zamieszkała przy ulicy Zgierskiej Nr Lekarz po munla Marciniaków, zamieszkałych we wsi Hej- bicia ll-le t n:ą Irenę j jej 6-letniego brata Zyggotowia sklarował poszkodowaną do szpitala. czyn, pow. łaskiego. Dzieci umieszszono tymcza sowo w przytułku. W mieszkaniu rodziców przy ulicy Podluśncj Nr. 4 uległ poparzeniu 13-letni Elek Chojnacki. Z mieszkania Natalii Kaczmarek przy Chłopiec rozpalał ogień w piecu i spowodował ulicy Częstochowskiej Nr. 18 nieznani sprawcy wybuch. Lekarz stwierdził ciężkie poparzenia skradli rzeczy, wartości 180 zł. obu rąk twarzy. Lekarz pogotowia opatrzył go na miejscu. * Do mieszkania Alfreda Kaniera przy ulicy Na ulicy Wodnej kolo posesji Nr. 24 padl nagle na bruk jakiś starszy mężczyzna. ''jeśli chcesz się o tym przekonać, kup pogotowia stwierdził zgon wskutek ataku serca. Na starym Rynku, obok kiosku, Władysław Policja ustaliła, że denatem był 67-letn Józof Maczyński, zamieszkały w Zgierzu, postawił walizkę, z czego skorzystał jakiś sprawca i skradł Dadrys, zam. przy ul. Przijazd 66 Nf. 43 KARUZELI"» mu ją w chwili, gdy Maczyński schylił się za podrzuconą mu monetą 50-groszową. W sieni domu przy ul : cy Brzeskiej Nr. 6 została pobita tępym narzędziem i odniosłu obra Znajdziesz w nim moc humoru, wiele ciekawych, powieści, mnóstwo interesujących rozrywek. Na podwórzu domu przy ulicy Malinowej 35 kicwltę z 5 zl. i zamierzał umknąć, lecz w czas^ żenia głowy i twarzy Maria Klcczyńska. Lekarz Na ulicy Nowomiejskjej Genowefie Pryc z pogotowia opatrzył poszkodowaną na miejscu. ulicy Pryncypalnej 38 jakiś osobnik skradł sa- ZNAJDZIESZ W NIM STARYCH PRZY w toku bójki sąsiedzkiej została poraniona tępym pość gu został zatrzymany. Zatrzymanym okazał narzędziem 27-letnia Marianna Janczyk. Lekarz się Jakub Zysman (Zgierska 21). Złodzieja osapogotowia stwierdził urazy głowy i piersi I udzie- dzono w areszcie. JACIÓŁ Z NOWYMI KAWAŁAMI! A więc kup Nr. 43 KARUZELI"fieście pomoc najbiedniejszym Lekarz Brzezińskiej Nr. 40 zakradli się złodzieje \ zrabownli garderobę, wartości 290 zł Mis HlZYia /ŁIUKAf TEATR POLSKI (Śródmiejska 15). Dziś, w środę, o*^odz wiecz. przedostatnie powtórzenie pięknej sztuki J. A. Hertea,.Młody Las". W czwartek i piątek o godz wiecz. bawić będzie publiczność komedia Hopwooda Jutro pogoda' w wykonaniu Biosiadcckicj, Zyczkowskjej, Biesiadeckiego, Modrzeńskiego i Winawera. TEATR KAMERALNY. (Cegielniana 27). Dziś i codziennie komedia muzyczna Moja siostra i ja", ściągająca tłumy publiczności, oklaskującej piosenki Tuwima i Hemara, w wykonaniu Ludwiżanki, Zasadzianki, Dejunowcza, Korwina i Plucińskiego. TEATR POPULARNY (Ogrodowa 18). Dziś, w środę i w piątek o godz wiecz., a w czwartek o godz wiecz. bawić będzie bywalców Teatru Popularnego krotochwila Brandona Ciotka Karola" z Dąbrowskim w roli głównej. MISCHA ELMAN W FILHARMONII. Koncert Mischy Elman odbędzie sic, w dniu dzisiejszym w sali Filharmonii o godz w ccz. W programie koncertu utwory Haydna, Beethovena, Schuberta i innych. Pozoiiale jeszcze bardzo nieliczne bilety do nabycia w kasie Filharmonii. ŚRODA, 20-go października 1937 r : Pieśń Kiedy ranne wstają zorze", : Gimnastyka : Muzyka (pl.) : Dziennik poranny : Muzyka (płyty) : Audycja dla szkół ; Przerwa ) Audycja dl,i s/kół: a) Jak to ze lnem było" bajka Marii Konopnickiej; b) Ludowe piosenki (płyty) : Marsze symfoniczne Edwarda Griega (płyty) : Sygnał czasu. Hejnał z Krakowa ; Audycja południowa: W przerwie o godz. J2.20: Dziennik południowy ; Przerwa : Melod'e z amerykanskxh filmów dźwiękowych (płyty) : Lileratuha przez mikrofon dla wszystkich Sj»lan Żeromski Ludzie Bezdomni" (Fragment IV-ty) : Gra orkiestra Edith Lorand (płv(y) : Łódzkie wiadomości giełdowe : Wiadomości gospodarcze : Henryk Morlon Stanley audjeja dla dzieci młodszych, w opracowaniu Wacława Frenkla : Skrzynka je.tykowa w opracowaniu Witolda Doroszcwskiego : Z muzyki angielskiej K'.-ncèit Adama Hermana (z Krakowa) : Pogadanka aktualna ; Piechota na nowoczesnym polu,valki odczyt wygi. ppłk. dypl. Prugar-Ketl'.ng : Jesienią" koncert w wyk. lwowskiego chóru solistów pod dyr. J. Kołaczkowskiego i Z. Szafranowej (fort.) ze Lwowa : Pogadanka aktualna. ' : Wiadomości sportewe : Wiadomości sportowe lokalne : Przemówienie J. E. Ks. Biskupa Kazimierza Tomczaka z okazjj Tygodnia Miłosierdzia" : Muzyka (płyty) : Pogadanka p. t. Peru, kraj przyszłości dla polskiego osadnictwa i eksportu" wygłosi Włodzimierz Wroński : Odczytanie programu :,.Eksploatacja marynarza", fragment z powieści Wandy Karczewskiej p. t Ludzie z pod żagli' : Pieśni Aleksandra Zarzyckiego w wykonaniu Zofii Wyleżyńsk ej (z Wilna), : Odczyt ze Lwowa : Pogadanka aktualna : Koncert rozrywkowy w wykonaniu zespołu cytrzystów : Życie m. Łodzi". Felieton p t...bierzcie życie nieco lżej" - wygłos; Irena Jaworska : Dziennik wieczorny : Pogadanka aktualna : Koncert Chopinowski w wykonaniu Józefa Turczyńskiego ; Piękno mowy polskiej", kwadrans poetycki w oprać. Fr. Sedlecki.-go : Koncert popularny, w wykomniu orkiestry Wileńskiei pod dyr. Wlady:l wa Szczepańskiego (z Wilna) : Ostatnie wiadomości dziennika wieczornego, przegląd prasy i komunikat meteorologiczny : Muzyka taneczna (płyty). AUDYCJI: ZAGRANICZNE BRNO: Podróż pana Bruczka na księżyc", opera Janaczkn ( r. z teatru) WIEDEfl:..Requiem niemieckie", Brahmsa DROITWICH: Liliowe dcmlno" _ operetka Cuvilliera DROITWICH: Koncert symfon. z nueent Hallu PARIS P.T.T.:.,Le «oldal berger" fantazja muzyczna Variota BRUKSELA Franc.) Koncert ork. symlon.»»>»» «>$» S ' " ANGIEL. I FRANC' S. Oeibariiśiwna institutrice diplômée NAWROT 16 m. S. Przyjmuję zgłoszenia do U-ej rano i po 8-el wlecz-

9 REPUBLIKA" ar Środa, 20 października Przed procesem O zniesławienie prez. Starzyńskiego Lista świadków w głośnym procesie o zniesławienie prezydenta m. st. Warszawy, ministra Starzyńskiego przez pu blicystę Władysława Studnickiego, który odbędzie się w dn. 15 listopada, rb., przedstawia się bardzo okazale. Poza b. premierem prof. Bartlem, wysłano wezwanie od b. premiera Kucharzewskiego, b. prezydenta m. Warszawy, p. Słonimskiego i in«konwersjapożyczkizapałczanej W nadchodzącej sesji ciał ustawodawczych ministerstwo skarbu zgłosi projekt ustawy o konwersji pożyczki zapałczanej. Dzięki zmniejszeniu oprocentowania tej pożyczki o pół procent w dziale obsługi długów zagranicznych, zaoszczędzona zostanie kilkumllionowa kwota. Zakazana drałalność ba om ftich NIC -ro^alistów WILNO, 19 października. tpat) Wojewoda wileński na podsta wie art. 16 rozporządzenia Pana Prezydenta R. P. o granicach państwa, zakazał wszelkiej działalności na obszarze pasa granicznego białoruskiej partii narodowych socjalistów w Wilnie. Podobne zarządzenia wydali wojewodowie: białostocki, poleski 1 nowogrodzki. Wizyta prawników polskich w Bukareszcie W dniu 21 bm. wyjedzie do Bukaresztu z wizytą do prawników rumuńskich delegacja prawników polskich w składzie 15-tu osób z prof. Berezowskim, adw. Paschalskim i adw. Mieczysławem Ettingerem na czele. Prawnicy'polscy mają być m. in. przyjęci na uroczystej audiencji u.króla Karola II. na Krach cen giełdzie metali w Londynie Londyn, 19 października. ^PAT) Na giełdzie metalowej w Londynie ponownie nastąpił krach cen metali nieżelaznych, które spadły do tak niskiego poziomu, jakiego nie notowano już od przeszło roku. Na sytuację giełdy metalowej wpływają deprymująco wiadomości o spadku produkcji w amerykańskim hutnictwie stalowym, którego zatrudnienie uważane jest za jeden z czołowych wskaźników sytuacji koniunkturalnej. WPortugalizniesione PEŁNE SZANSE W GRZE NA LOTERII OSIĄGA KTO GRA OD POCZĄTKU I KLASY ograniczenia dewizowe Lizbona, 19 października. (PAT) W Portugalii ogłoszono zarządzenie, ostatecznie znoszące od dziś o- graniczenia dewizowe. Handel dewizowy pozostaje w rękach państwowych instytucyj kradytowych i specjalnie upoważnionyc 1 ' Nowy gmach Palskłejo Radić" w Katawicach Katowice, 19 października. (PAT) Dziś o godz. 20-ej wieczorem odbyła się uroczystość poświęcenia, i otwarcia nowozbudowanego gmachu Polskiego Radia" w Katowicach przy ul. Juliusza Ligonia. Wyt eczka dziennikarzy na ter n okręgu centralnego VPAT) Na zaproszenie wicepremiera E. Kwiatkowskiego w dniu 20 bm. udaje się w towarzystwie przedstawicieli'rządu na teren okręgu centralnego wycieczka dziennikarzy, publicystów i dzia łączy gospodarczych. * Zadaniem wycieczki jest zapoznanie się z pracami w terenie i z zagadnieniami gosprd""'-.wmi centralnego okręgu przemysłowego. Wycieczka potrwa 3 dni. W Rosji rozstrzelano 65 osób w ciągu Jednego dnia. Fala teroru wzmaga się Moskwa, 19 października. jennego skazała na karę śmierci przez Wyrok został wykonany. (PAT) Według wiadomości, które rozstrzelanie 24 kolejarzy, którzy należeli do antysowlecklej terorystycznej no 10 osób jako niepoprawnych wro Na Kaukazie północnym rozstrzela doszły do korespondentów zagranicznych, w ciągu jednego dnia na terytorium ZSRR skazano na karę śmierci I syjnego", działające] na kolejach Dale- stycznej. organizacji frontu szpiegowsko-dywergów ludu" 1 zdrajców ojczyzny socjali rozstrzelano 65 osób. I kiego Wschodu 1 przygotowujące] sze- W rejonie złoczowskim na Ukrainie... mieście Swobodnoje na Dalekim reg aktów terorystycznych przeciwko rozstrzelano 3 członków kontrrewolu Wschodzie wyjazdowa sesja sądu wo- przedstawicielom władz sowieckich. Czy porwanie gen. Millera łączy się ze sprawą zaginięcia gen. Kutiepowa? Matin" przypuszcza, iż powyższa decyzja władz sądowych jest wynikiem tego, że dane, jakie władze śledcze zdołały ostatnio uzyskać, mogą rzucić poważne światło na cały szereg dotychczasowych zbrodni politycznych, począwszy od porwania gen. Kutiepowa, poprzez zamach bombowy w r na lokal związku b. kombatantów rosyj- Paryż, 19 października. (PAT) Śledztwo w sprawie zaginięcia gen. Millera zdaje się wchodzić na szersze tory. Po przeprowadzonych o- statnio rewizjach, które, jak donosi prasa paryska, dały szereg interesujących danych władze sądowe zdecydowały się przekazać sędziemu Marchat prowadzącemu dochodzenie w sprawie gen. Millera również i wszystkie' akty wjskich, aż do zamordowania Nawaszina i sprawie zaginięcia gen. Kutiepowa. porwania gen. Millera. cyjnej organizacji szkodników i dywer santów". W Tietuszynie (republika tatarskaj rozstrzelano 4 funkcjonariuszy państwo wego urzędu zbożowego. Wśiód rozstrzelanych znajduje się dyrektor tegb urzędu. W rejonie Jegorszyńskim, obwód swiergłowskij, skazano na karę śmierci przez rozstrzelanie 4 członków kontrrewolucyjne] organizacji, a 4-ech skazano na karę więzienia od 3 do 15 lat za dzia łalność szkodniczą w kołchozach. Zniszczyli oni całą wieś Bragino, rozwa, łając chałupy traktorami, jelem zmuszenia chłopów do przesiedlenia sie do hjnej wsi. 4 ech członków kontrrewolucyjnej organizacji nacjonalistyczno-faszystowskiej, działającej w rejonie Grupa parlamentarzystów-oświatowców presnowskim skazano na karę śmierci radzi meno* surfuacjsd w szscolnfictiwie przez rozstrzelanie a trzech na kart więzienia od 8 do 10 lat. ny szkolnictwa w związku z sytuacją, Dzisiaj rano odbyło się w sejmie posiedzenie parlamentarnej grupy oświa w stosunku do Zarządu Głównego Zw. I re śmierci przez rozstrzelanie 6-ciu wytworzoną przez zarządzenia rządu W rejonie rzewskim skazano na k'itowej posłów i senatorów, do której należy znaczna ilość parlamentarzystów, * W dniu 30 bm. odbędzie sle ponow zbożowego jako członków kontrrewo Nauczycielstwa Polskiego. funkcjonariuszy państwowego urzędu rekrutujących się z pośród nauczycieli, lucyjnej organizacji prawicowej. ne posiedzenie parlamentarzystów-ośwlatowców, po czym sprecyzowane profesorów szkół wyższych, działaczy oświatowych itp. Głównym przedmiotem obrad było już stanowisko Ich przedłożone będzie omówienie aktualnych spraw z dziedzi rządowi. Nowe podatki we Włoszech na pokriicse delsc«$a toacasetowe^o Rzym, 19 października. Równocześnie rada mlstrów uchwaliła reiorm e (PAT) Rada ministrów uchwaliła dziś niektórych podatków pośrednich, które w rezultacie winny dać nadzwyczajny 10-procentowy podatek od kapitałów towarzystw akcyjnych. skarbowi państwa przeszło jeden miliard więcej niż dotychczas. Obie te op Wedle obliczeń oficjalnych, podatek ten winien przynieść około 5 miliardów, racje mają na celu pokrycie deficytu Urów, które zostaną wpłacone ratami [budżetowego, który wyniósł ostatnio 3 do dnia 10 czerwca 1940 roku. 'i pół miliarda. Niema widoków na kompromis Londyn, 19 października. Ina temat planu wysuniętego przez Fran- (PAT) Dzisiejsze posiedzenie podko-1 sję 1 żądają powrotu do dyskusji nad pla mitetu nieinterwencji pod przewodnie- nem brytyjskim z lipca rb. twem min. Edena trwało 3 1 pół godzi- Sowiety utrzymują nadal swe stanony. Będzie ono kontynuowane jutro po wlsko, że udzielenie praw kombatantów południu. nastąpić może dopiero wówczas, gdy Sytuacja narazle pozostała niewyjaśniona, ale widoki kompromisu są nikłe. wycofani. wszyscy ochotnicy zostaną z Hiszpanii Włochy 1 Niemcy odmawiają dyskusji Setki tysięcy osób gra na Loterii na cztery klasy i zaczynają wychodzić zumieniu z Ministerstwem Spraw Wojskowych wydało zarządzenie zwalnia Klasowej, ale nie wszyscy orientują się od pierwszej chwili ciągnienia I klasy. w istocie i założeniu oraz technice W kole znajdują się zwitki z numerami nia od pracy w sobotę Żydów powołanych do służby zastępczej w całej Pol- tej gry. odpowiadającymi wszystkim bez wyjątku numerom losów danej loterii, bez sce, którzy złożą n to podanie do miej Loteria jest typową grą losową, to znaczy, że o wygranej decyduje jedynie i wyłącznie przypadek, który ludzie czy też znajduje się u kolektora. A za względu na to czy los został sprzedany scowej władzy powołującej. chętnie nazywają ślepym trafem". Nikt tem wszystkie losy od chwili rozpoczęcia ciągnienia pierwszej klasy grają i 18 osób utonęło nigdy nie może wskazać jaki los wyjdzie z koła i jaka na niego padnie wygrana, ale dlatego właśnie loteria jest mają jednakowe szanse wygrania. w czas? e burzy Cena losu wynosi w obecnej loterii Stambuł, 19 pijdziernika. jedyną grą, w której szanse wszystkich 160 zł. za cały los 40 zł. za 1/4, bez grających są idealnie zrównane. (Pat) Wskutek burzy w Bosforze względu na to kiedy los będzie nabyty. Drugą charakterystyczną cechą Kry rozbiły się 4 szalupy. Załoga ich, licząca W y n i k a t 0 z a G a d V i i z l o s g r a o d p j e r loteryjnej jest stałość ilości i wysoko ogółem 18 osób, zginęła. Donoszą dalej, wszej chwili rozpoczęcia ciągnienia i ści wygranych, która w żadnym wy wygrana musi być wypłacona bez że wielki żaglowec z 36 ludźmi załogi, względu na to czy znajduje się on w znajduje się w niebezpieczeństwie pod ręku graczy czy też kolektora. Midye. padku nie może ulec zmianie w czasie gry. Wprawdzie nikt nie może z góry wskazać numeru, który wygra, ale dlatego właśnie każdy numer ma szanse wygrania każdej wygranej. I^rzed rozpoczęciem każdej loterii dyrekcja wydaje plan gry, który jest realizowany z całą dokładnością. Plan ten naprzyklad w 40-ei loterii zawiera wygranych na ogólną sumę zł. Wvsrram*te podzielone są Jest więc rzeczą jasną, że los należy nabyć przed pierwszym dniem ciągnienia pierwszej klasy, inaczej gracz zmniejsza dobrowolnie swoje szanse, dla zrównania których dyrekcja loterii zrobiła maksimum możliwości. Ciągnienie rozpoczyna sie w czwartek, dnia 21 b. m. Obwodowy sąd stalingradzki skazał na śmierć przez rozstrzelanie 10 członków organizacji kontrrewolucyjnej, która prowadziła działalność szkodniczą w rolnictwie. W rejonie buljsklm'«republika tatarska) wykryto organizację kontrrewolucyjną, która prowadziła akcję szkodniczą w rolnictwie. Aresztowano 21 osób, wśród których znajduje się sekretarz rejonowego komitetu partyjnego, przewodniczący rejonowego komitetu wykonawczego, prokurator rejonowy, szef rejonowego wydziału, naczelnik milicji, sędzia ludowy, sędzia śledczy, dyrektor filii banku państwowego oraz cały szereg innych funkcjonariuszy pań stwowych i partyjnych. Pościg zasprawcemrnapadu na miejscewo*ć WysmnM Białystok, 19 października,; (PAT) Pościg, zarządzony za sprawcami nieudanego zamachu na miejscowość Wyszonki Kościelne doprowadził wczoraj do ujęcia dalszych 10 członków bandy. Razem więc ujęto 13. Napad miał podłoże rabunkowe. Zwolnienie Żydów od pracv zastępczej w sobotę WARSZAWA, 19 października. Na skutek interwencji Związku Rabinów Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w poro Nie pilcie surowej wody

10 Kurier Handlowo -Przemysłowy RE RUBLI K/i" w. ; dnia 2Q naia Miernika 1937 r. \ Ceny i koniunktura Ruch zniżkowy cen na międzynarodowych rynkach towarowych, trwający przez sierpień i wrzesień, utrzymywał się również i w pierwszej połowie października. Silne zwiększenie podaży, o- slabiające ceny, objęło przede wszystkim ołów oraz bawełnę i wełnę merynosową. Zniżka cen tych artykułów wahała się w granicach 15%>. Cynk i bawełna egipska oraz wschodnio-indyjska spadły nawet o blisko 20%. Kauczuk zniżkował o 10%, kawa o 15%, kakao 0 20%. Niekorzystnie kształtowała się w październiku sytuacja na rynku jedwabiu na skutek zwiększonej walki konkurencyjnej pomiędzy producentami japońskimi i amerykańskimi. Osłabieniu uległ po raz pierwszy od dłuższego czasu rynek lnu, na którym obroty były niewielkie. Poza tym obniżyły się również wydatnie ceny pszenicy i niektórych zbóż. Na zniżkę cen składa się szereg czynników. Pierwsze oznaki osłabienia aktywności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych odbiły się ujemnie na psychicznych nastrojach konsumentów w innych krajach. Ujawniło się to m. in. w postaci ograniczenia działalności Inwestycyjnej przemysłów, które nastawione są na wytwórczość artykułów pierwszej potrzeby. Osłabienie działalności inwestycyjnej pozostaje również w związku z okresem sezonowym, gdyż jak wiadomo, w miarę zbliżania się chłodnych pogód. działalność inwesty-. cyjna w wielu działach uległa wydatnej redukcji. Dołączyły się do tego takie także momenty, jak niewyjaśniona sytuacja polityczna, perturbacje walutowe w niektórych państwach i redukcje importu, wprowadzona przez Japonię. Na dłuższą metę jednak obsuwanie się cen ku dołowi może spotęgować spożycie i powodować ponowne zwiększenie rozmiarów produkcji. Albowiem ruch zwyżkowy cen jeszcze do niedawna był bardzo gwałtowny i przekraczał w wielu artykułach poziom usprawiedliwiony rozmiarami produkcji, podaży 1 popytu. Dlatego też w szeregu działów zaobserwować się daje ostatnio pewien proces przystosowawczy. Kauczuk, koprą, sisala afrykański i ołów kształtować zaczynają swe ceny na poziomie z przed roku. Zboże, kakao, jedwab surowy i bawełna notuje ceny nawet poniżej października 1936 r., a ceny herbaty, cukru, masła, wełny, juty surowej, lnu, miedzi, cyny i cynku w porów naniu z r. ub. wykazują odchylenia stosunkowo nieznaczne. Już w październiku r. b. rynki międzynarodowe wykazywać zaczęły zwiększone zapotrzebowanie na jutę, wełnę, cynę, miedź, koprę, herbatę i cukier. Oznaczałoby to ożywienie obrotów, podyktowane m. in. dostosowaniem cen tych artykułów do możliwości konsumcyjnych rynku. Najbliższa przyszłość metali pozostawać będzie w dużej mierze w ścislęj zależności od tempa, w jakim Ameryka zamierza realizować swój wielki program zbrojeń. Realizacja tego programu mogłaby niezwłocznie zahamować zniżkowy ruch cen. Stosunki handlowe firm łódzkich z Grecją W Łodzi bawił attache handlowy poselstwa polskiego w Atenach, p. T. Szumański, który pragnął zapoznać się ze stanem stosunków handlowych łódzkich firm eksporterskich z rynkiem greckim. Podczas konferencji przeprowadzonych w Izbie Przemysłowo - Handlowej z delegatami zainteresowanych firm, p. Sźumanskj omówił sprawę ich kontaktu 5'ancMowoKc z Grecją oraz zaznajomił sic z postulatami, dotyczącymi podział"!- ;v - -.tów przywozowych z Greci! oraz związanych z nim formalności. wypowiada się samorząd przemysłowo-hatrsdlowy Streszczaliśmy na tym miejscu przed cielne dwudziestu. Jest to jak winiedawnym czasem projekt reformy dzimy, postanowienie o bardzo szenkim prawa przemysłowego w dziale IX, t. j. zasięgu, włącza bowiem do rzemiosła dotyczącym rzemiosła. Poza podziałem cały drobny przemysł. Oczywiście kon rzemiosła na koncesjonowane, kwalifikowane i wolne oraz poza reorganizacją oddanie części uprawnień władzy prze sekwencją tak pojętej reformy byłoby cechów, którym nowela przyznaje dość mysłowej I instancji w stosunku do drob szerokie uprawnienia, zawiera ona szereg zmian, przekraczających dotychcza czym. nego przemysłu izbom rzemieślni sowe ramy rzemiosła i budujących z tego względu zainteresowanie najszer prawa przemysłowego był przedmiotem Ostatnio powyższy projekt reformy szych kół gospodarczych. obrad komisji prawuo-administracyjnej Najważniejszą bodaj zmianą, projektowaną w noweli, jest rozszerzenie za która ustosunkowała się do niego w spo łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej, kresu działania izb rzemieślniczych sób zdecydowanie negatywny. Komisja przez włączenie do rzemiosła chałupnictwa oraz wszelkich przedsiębiorstw i no formalnej odnośnie sposobu przy wysunęła szereg objekcyj natury żarów zatrudnień zarobkowych w zakresie gotowania projektu, jak i natury praw drobnego wytwarzania lub przetwarza nej i gospodarczej. Przede wszystkim n jf«, i l e Hczba zatrudnionych ptacow- komisja wypowiedziała się przeciwko ników nie przekracza w ciągu roku prze generalnemu zaliczaniu do rzemiosła Dział Kuspodarczy tel drobnego przemysłu jedynie na podstawie liczby zatrudnionych pracowników, jak również przeciwko włączaniu w ramy rzemiosła - chałupnictwa. W ostatecznej swej opinii Izba łódzka przypomina, iż zgodnie z rezolucją sejmową, chałupnictwo, jako odrębne zjawisko gospodarczo - socjalne, unormowane ma być osobną ustawą chałupniczą, omawiany przeto projekt reformy prawa przemysłowego jest sprzeczny z ogólną decyzją, powziętą w sprawie chałupniczej przez ciało ustawodawcze.. Zaznaczyć należy, że również na terenie Innych izb przemysłowo-handlowych projekt powyższy spotkał się z negatywną ocena, a z wieloma zastrzeżeniami odniósł się do niego także samorząd rzemieślniczy. ( ) Reforma prawdopodobnie nie wejdzie w życie z początkiem 1938 roko Z dużą niecierpliwością sfery gospo darcze oczekują rozwiązania sprawy reformy świadectw przemysłowych, co do losów której panuje zupełna nieświadomość nawet w sferach najzupełniej kompetentnych, jeśli chodzi o zagadnienia podatkowe. Nie ulega wątpliwości, iż konieczność reformy uznana została nietylko przez samorząd przemysłowo - handlowy, który przed kilku tygodniami ostatecznie w tej sprawie się wypowiedział, stając na gruncie całkowitego zniesienla świadectw, ale przyjęta została również przez Min. Skarbu, gdzie rozpoczęto już nad reformą prace. Oczywiście, nie wiadomo, w jakim kierunku pójdzie projekt ministerialny, chodzą jedynie słuchy, iż postulat zupełnego zniesienia świadectw został pozytywnie przyjęły przez Ministerstwo, które bierze go za punkt wyjścia swych prac, mniej jeszcze jednak wiadomo, kiedy należy oczekiwać realizacji reformy. Pod tym względem informacje są najzupełniej sprzeczne. Jedne z nich twierdzą, iż Min. Skarbu kończy opracowywanie projektu reformy, Odmrożenie należności polskich w Rumunii Specjalne konta w rumuńskim Banku Narodowym i P.I.R. już kto- Na podstawie wymiany not pomię dzy rządem polskim a rządem rumuńskim z dnia 9 bm. w sprawie odmrożenia należności eksporterów polskich w Rumunii, Rumuński Bank Narodowy o- tworzy bezzwłocznie specjalne konto Polskiego Instytutu Rozrachunkowego, t. zw. żywnościowe", na które dłużnicy rumuńscy będą mogli wpłacać sumy należne wierzycielom polskim z tytułu dostaw towarowych, dokonanych przed dniem 31 grudnia 1934 r. Należne od tych wierzytelności odsetki za zwlokę będą mogły również być wpłacane na wspomniane konto. Sumy wpłacone na konto żywnościowe użyte będą na zakup pasz przez Polskę w Rumunii. Należności za zakupione pasze wpływać będą w Polsce na specjalny rachunek Rumuńskiego Banku Narodowego, otworzony przez Polski Instytut Rozrachunkowy. Z tego rachunku P. I. R. wypłacać będzie wierzycielom polskim ich należności w miarę rozporządzalnych sum i w kolejności, w jakiej dokonane zostaną wpłaty dłużników po stronie rumuńskiej. Wpłata na konto żywnościowe zwalniać będzie dłużnika rumuńskiego z zobo wiązania dopiero z chwilą otrzymania przez wierzyciela w Polsce całkowitej należności. Wpłaty wszelkich należności na wspomniane konto żywnościowe w Rumunii przyjmowane będą wyłącznie w lejach. Wypłaty wierzycielom po stronie polskiej dokonywane będą w złotych. Przeliczenie Wierzytelności w innych walutach na leje w chwili wpłaty przez dłużnika rumuńskiego dokonywane będzie według kursu urzędowego giełdy bukareszteńskiej z dnia poprzedzającego wpłatę. W razie istnienia odmiennego porozumienia pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem wpłaty będą mogły być dokonywane po innym kursie przeliczeniowym. Przeliczenie lei wpłaconych na konto żywnościowe na złote w chwili wypłaty przez Polski Instytut Rozrachunkowy dokonywane będzie po kursie 1 złoty = leje. Zniżko cen nici Ostra walka konkurencyjna producentów krajowych z zagranicznymi eksporterami Łódzki rynek nici jest ostatnio terenem ostrej walki konkurencyjnej miedzy polskimi fabrykantami nici oraz eksporterami zagranicznymi, których reprezentuje francuski koncern D. M. C." oraz koncern C. M. S.". Walkę rozpoczął koncern D. M. C", się do tej pory odczuwać. Są nimi: zmniejszenie rentowności łódzkich fabryk nici oraz nieoczekiwany zastój w o- brotach w tym dziale handlu. Zastój teri ma swe źródło w oczekiwaniu ze strony odbiorców dalszych konsekwencyj toczącej się walki konkurencyjnej w postaci ponownej zniżki cen. który przed niedawnym czasem obniżył ceny swych wyrobów o 10 proc. Oczywiście, trudno przewidzieć, czy Oczywiście spowodowało to zniżkę cen zniżka ta istotnie nastąpi, w każdym nici zarówno krajowych, jak i zagranicznych, nastąpiło zatem do pewnego nością bardzo poważnie i powstrzymują razie odbiorcy liczą się z tą ewentual stopnia wyrównanie szans konkurencyj się od zakupów, co dotkliwie daje się nych. Tym nie mniej jednak pozostały odczuć producentom nici, zwłaszczp pewne konsekwencje tej zniżki, dające drobniejszym ry, idąc po linii wniosków Zw. Izb, prze widywać ma zupełne zniesienie świadectw przemysłowych przy. jednoczesnym poszukiwaniu ekwiwalentu wpływów z ich sprzedaży w zwiększonej stawce podatku obrotowego. Projekt ten wniesiony ma być na jesienną Sesję sejmu a wprowadzony w życie z początkiem 1938 r. Według innych wersyj o tak szyb-, klej realizacji reformy nie może być mowy. Zniesienia świadectw należy oczekiwać najwcześniej za rok, narazie zaś obowiązywać będą świadectwa w dotychczasowej formie. W najbliższych dniach ogłoszone ma być jak co roku zarządzenie o sprzedaży świadectw na r Nabywać je będzie można poczynając już od 1 listopada b. r. Jak się zdaje, ta druga informacja jest bliższa prawdy. W każdym razie sprawa powyższa rozstrzygnąć się musi w ciągu dwóeh-trzech tygodni, t. j. do normalnego terminu sprzedaży świadectw przemysłowych. ( ) Wzrost protia&ii śniegowców W ostatnich latach produkcja śniegowców dość szybko wzrasta. W r wypuszczono na rynek zgórą tys. par, w r. ub. już przeszło 2 mil. par. Z opublikowanych ostatnio danych z tego zakresu za czas od stycznia do sierp uia b. r. wynika, że w'okresie tym, nie zaliczającym się do sezonu, produkcja śniegowców była jednakże zgórą dwukrotnie wyższa, niż-w analogicznym.o? kresie r. ub. (604 tys. par wobec 265 tys. par). Szczególnie wysoka była produkcja śniegowców w sierpniu b. r.. wyniosła bowiem 33S tys. par. czyli znacznie więcej, niż w ciągu 8 miesięcy r. ub, Eksport bawełny?e Stsnów Zjednoczonych W pierwszym miesiącu bieżącego sezonu bawełnianego, tj. w sierpniu rb., Stany Zjednoczone wywiozły bel bawełny wartości miin. dolarów wobec tylko bel na sumę 8.63 miin. doi. w miesięcu lipcu r. b. Wzrost eksportu tłumaczy się głównie wzmożonym wywozem do państw europejskich. Sprostowanfe Firma W. i S. Schubert, reprezentacyjny dom mody w Poznaniu nie zawiesiła w żadnym okresie wypłat i nie znajduje się w upadłości, a przeciwnie zobowiązania firmy W. i S. Schubert są regulowane stosownie do umów z wierzycielami. Żadna firma nie poniosła strat ze stosunku kredytowego z firma W. i S. Schuber': w Powianiu",

11 Przywileje taryf wewnętrznych dla państw obcych Ułatwienia dla importu l tranzytu Z dniem 1 października r. b. na listę państw, I wet wtedy, gdy specjalna klauzula przewiduj* korzystających na zasadzie wzajemności z przy-1 krajowe pochodzenie towaru oraz Inne warunki włlejów taryf wewnętrznych, włączona została dla lowarów krajowych. także Dania. Lista krajów uprzywilejowanych Przy tranzycie od punktu granicznego do obejmuje więc obecnie Austrię, Bułgarię, Czechosłowację, najbliższej na drodze przewozu stacji objętej tachy. Danię, Jugosławię, Węgry Włoryią specjalną mogą mleć zastosowanie opłaty ulgowe taryf Importowych do Polski, przy czym Przesyłki przywożone do Polski z powyższych nie jest wymagane wypełnienie zastrzeżonych w krajów oraz przesyłki tych krajów, Idące tranzytem przez koleje polskie, korzystają z następujących ulg: przy Imporcie przewoźne obliczane jest według klas zasadniczych od punktu wejściowego tych taryfach warunków, jak zużycie towaru do specjalnego celu lub w określonym przedsiębiorstwie. Dalszy przewóz tranzytem odbywa się w obrębie obszaru dawnej taryfy specjalnej, we do najbliższej na drodze przewozu dług tej taryly, na innych zaś odcinkach według stacji, objętej taryfą specjalną na dany towar, klas zasadniczych. Taryly specjalne stosowaue poczym dalszy przewóz odbywa się na podstawie opłat wewnętrznych. Ulga ta jest ważna na- REPUBLIKA" nr Środa, 20 października 1937 r. 11 są w tych przypadkach nawet wówczas, gdy zawierają klauzulę krajowego pochodzenia towaru. Bez kapitału własnego firma nie ma podstaw egzystencji. Sąd odrzuca podanie o otwarcie postępowania układowego Firma MECHANICZNA FARBYKA POŃ- CZOCH "SZWAJCARJA", wł. Aron-Szoel Ajzenberg (Łódź, ul. Żwirki Nr. S) wniosła do sądu podanie o otwarcie postępowania układowego. Sprawa otwarcia postępowania była przedmiotem rozprawy sądowej na ostatniej sesji wydziału handlowego. Pełnomocnik kilku wierzycieli oponował przeciwko uwzględnieniu podania Arona-Szoela Ajzenberga, wyjaśniając, iż petent nie udowodnił, by popadł w trudności płatnicze z przyczyn wyjątkowych, czego wymaga nr(. 1 pr. układ. Ajzenberg jest kupcem nie rejestrowym, przeto w Na dzisiejszym zebraniu giełdy walutowodewlzowei w Warszawie tendencja dla dewiz była niejednolita, przy obrotach średnich. Notowano: Amsterdam , Bruksela 89-25,- Londyn 26.25, Nowy Jork - kabel 5.29,63, Osia. 131,95, Paryż 17.95, Praga 18-53, Sztokholm 135,40, Zurych 121,85. Bank Polski płacił za dolary amerykańskie I kanadyjskie 5.27, floreny holenderskie , franki francuskie 17.65, szwajcarskie 121,35, belgi 89, funty angielskie 26.16, palestyńskie 25 90, guldeny gdańskie 99.80, korony czeskie 16.80, duńskie , norweskie 13J.30, szwedzkie , liry włoskie 22.40, szylingi austriackie 97, marki fińskie 11.20, marki niemieckie 119, niemieckie srebrne 126. AKCJE. Dla akcyj tendencja była słabsza, przy obrotach ograniczonych Notowano: Bank Palski , Cukier 34-50, Węgiel 24.25, Lllpopy 51.75, Ostrowieckie , Starachowice , Haberbusch 41. Tranzakcjc dokonane a nienotowane: Żyrardów PAPIERY PROCENTOWE. Dla papierów procentowych tendencja była mocniejsza, przy większych obrotach 4 I pół proc. poż. wewnętrzna. Notowano: 3 proc. inwestycyjna I-ej emisji , seria 81.75, II emisja r 69.25, seria 87-75, 4 proc. dolarowa 38.60, 4 proc, konsolidacyjna 59, drobne , 5 pro centowa kolejowa 60.50, 4 i pół proc. wewnętrzna , 8 proc. obligacje budowlane B- O. K. I emisja 93, 4 I pól proc. ziemskie 55, 4 1 pól proc- ziemskie poznańskie seria L" 54, 5 proc. Warszawy z r Tranzakcje dokonane a nienotowane: 5 proc. konwersyjna zależnie od odcinków, 4 i pól proc. Warszawy 59, 5 proc Warszawy stare 64.25, 5 proc. Łodzi z r , 3 proc. państwowa renta ziemska zależnie od odcinków. GIEŁDA ŁÓDZKA. Na wczorajszym zebraniu giełdowym w Łodzi notowano: dolnrówka , pot. inwestycyjna I-sza cm , poż. inwestycyjna' fl-ga em , poż. konsolidacyjna grube , poż. konsolidacyjna drobne , pot., wewnętrzna , poż. konwersyjna , Bank Polski Tendencja utrzymana. ŁÓDZKA GIEŁDA ZBOŻOWA. Na wczorajszym zebraniu łódzkiej giełdy zbożowo-towarowej notowano: żyto 24.00, pszenica 31.40, jęcznreń przem , mąka żytnia 50 proc , mąka żytnia 65 proc , mąka pszenna I gat- 50 proc , otręby iytnje 15.00, owies Notowania orientacyjne: owies , owies zbierany , mąka żytnia II gaf. myśl art- 2 pr. uki. obowiązany byt prowadzić tak rachunki, by na podstawie Ich można było ustalić stan majątku, tymczasem lirma Ajzenberg nie posiada dostatecznych rachunków. Z opinii biegłego wynika, Iż firma Szwajcaria" płaciła wygórowane odsetki do wysokości zt. miesięcznie, prawdopodobnie wskutek różnych operacji wekslowych. Jak wynikało z dalszych wyjaśnień biegłego, Ajzenberg otworzył kapitał obrotowy przez wypuszczanie własnych akceptów, a następnie dyskontowanie. Sąd pozostawił bez ^uwzględnienia wniosek o otwarcie postępowania układowego. sztucznego należy tłumaczyć wzrastającą akcją bojkotującą towary japońskie. Bliższych informacyj udzieli Instytut Ekspor proc , mąka pszenna II gat. jtowy w Warszawie (nr. aktu P (26317/46) , maka pszenna II A , mąka pszenna III gat , otręby żytnie , rzepak , siemię lniane Ustawy i rozporządzenia , gorczyca , słoma żytnia Ukazał się. Dziennik Ustaw R. P. Nr. 73 prasowana , słoma psznnna prasowana z dnia 16 b. m., w którym opublikowano między , siano luzem 12, , siano prasowane ROZPORZĄDZENIA innymi następujące NOTOWANIA BAWEŁNY z dn]a 18-go października 1937 roku. NOWY JORK: Loco 8.52, listopad 8.34, grudzień o charakterze gospodarczym-. rotzp. mjniistra opieki społecznej z dnia 27-go września r. b., wydane w porozumieniu z min. 8.28, styczeń 8.22, luty 8.21, marzec 8.22, przemysłu 1 handlu o nadaniu orzeczeń komisji kwiecień 8.22, maj 8.24, czerwiec 8.25, lipiec rozjemczej z dn. 3-go sierpnia r. b. mocy powszechnie 8.27, sierpień 8.30, wrzeseń 8.34, paźdz obowiązującej dla wszystkich przed NOWY ORLEAN: Loco 8.36, grudzień 8.36, siębiorstw przemysłu włókienniczego na obszarze rn. st. warszawy oraz województw: łódzkie-, styczeń 8.31, marzec 8.27, maj 8.26, lipiec 8.33, październik 8.42, grudzień go, warszawskiego i kieleckiego (poz. 534); LIVERPOOL: Loco 4.92, październik 4.73, listopad 4.76, grudzień 4.VJ, styczeń 4.79, luty 4.81, marzec kwiecień 4.85, maj 4.87, czerwiec 4.88, lipiec 4.90, sierpień 4.91, wrzesień 4.92, październik 4.94, listopad Głza: Loco 7.56, październik 6.36, listopad 6.39, styczeń 6.84, marzec 6.94, maj 7.04, lipiec 7.13, wrzesień Egipska. Sakell,: Loco Upper: Loco 6.45, październ It 6.04, listopad 6.09, styczeń 5.99, marzec 6.01, maj 66.04, lipiec 607. BREMA: Loco 10.33, grudzień 9.19,' styczeń 9.26, marzec 9.66, maj Upadłości w Polsce W sierpniu r. b. ogłoszono na terenie całej Polski, według danych Q. U. S., 7 upadłości wobec 11 w lipcu r. b. i również 7 w sierpniu 1936 r. Ogólna liczba upadłości w pierwszych 8 miesiącach r. b. wynosiła 69 wobec 96 w analogicznym okresie poprzedniego roku, uległa więc znacznemu zmniejszeniu. Na upadłości w przemyśle przypada ogółem 30 wobec 45 w 8 miesiącach 1936 r., a na upadłości w handlu 39 wobec 51. Handel zagraniczny Z.S.R.R. Ogólny obrót handlu zagranicznego Z.S.R.R. w okresie pierwszych 9-c u miesięcy r, b. wyniósł tys. rb., co w porównaniu z odpowiednim okresem ub. roku daje nadwyżkę 217,200 tys. rb. Z kwoty tej na eksport przypada rb., na Import zaś tys. rb. Informacje eksportowe Firma poludniowo-airykańska nawiąże stosunki handlowe z firmami wyrabiającymi Utaniny męskie i damskie, pończochy, rękawiczki, linoleum, lampy górnicze, wyroby emaliowane, papier, guziki i słodycze (8112/37). Firma w Bagdadzie obejmie przedstawicielstwo polskich eksporterów tkanin wełnianych (8136/37). Informacyj udzieli Izba Przemysłowo-Handlowa w Łodzi, Kościuszki 4. Szereg firm szyperskich w Londynie poszukuje obecnie znaczniejszych ilo:'c'i tanich tkanin z jedwabiu sztucznego na eksport do Indii Zachodnich. Cena orientacyjna, jaką możnaby uzyskać wynosi 6 d. za yard cif Londyn, Zwiększenie zapotrzebowania na tkaniny z jedwabiu 1 rozp. ministra skarbu z dnia 30 września hs. w "orozumieniu z ministiami przemysłu i handlu oia. rolnictwa i reform rolnych w sprawie rozporządzenia z dnia 22 kwietni* r. b. o zniżkach oejayoh i zwłnieoiach pi chi (poz- 536), Kronika Upajająca lymfonij zapachów pełna cztrowne^o.tajemniczego uroku południa. Posiadc orzeźwiającą moc wody kolonskiej. TROIKA Esu de Colognc Towarzyszka miłośniczek sportu, rasowa, młodzieńczo rzeźka i czarująco nowoczesna o niezastąpionej mocy orzeźwiającej. KLASYCZNA Etu de Cologne Słynna na całym świecie, dzięki wspaniałej orzeźwiającej mocy. Cudowny aromat. Tradycyjny środek orzeźwiający od 1792 roku. Światowej słowu TP*7//JI- Wytwórnio radiowa ŚLADAMI MYŚLI PROFESORA TWARDOW SKIEGO. Z dniem 20 października Polskie Radio wpro wadzą do programu cykl odczytów poświęconych nestorowi filozofów polskich Kazimierzowi Twardowskiemu. Cykl ten p. t. Siadami myśli prof. Kazimierza Twardowskiego" składać ( się będzie z pięciu prelekcji nadawanych co Władze B. G. K. przeznaczyły na tegoroczną pomoc zimową dla bezrobot środę o godz i opracowywanych przez.j jego uczniów. Przed mikrofonem zabiorą głos: nych kwotę zl. dr. Izydora Dambska, dr- Helena Słoniewska, dr. Henrykowie Melbergowic, dr. Daniela Gromska i dr. Leopold Blaustein. JÓZEF TURCZYNSKI GRA W RADIO CHO PINA. Środowy koncert chopinowski dnia , przyniesie 12 preludiów z op. 28, owe krótkie poematy fortepianowe jedyne w literaturze muzycznej dle swej nastrojowoścl i poezji; następ nie w programie Barkarola op- 60, Nokturn Des-Dur op. 27 i Polonez Fis-moll op. 44. Wykonawca koncertu o godz będzie Józef Turczyński. PIEŚNI ALEKSANDRA ZARZYCKIEGO. Aleksander Zarzycki sławny był swego czasu w cale) Europie jako świetny pianista i wybitny kompozytor. Jego utwory Instrumentalne i wokalne pełne śpiewności i wlttuozostwa noszą, cechy epoki, w której powstały, a więc połowy 19-go wieku. Pleśni tego kompozytora należą do żelaznego repertuaru wielu śpiewaków I śpiewaczek. Kilka z nich odśpiewa Zofia Wyleżyńska w koń cesoie radiowym z dnia o godz W. I. Z. O." Dziś, w środę, dnia 20-go b. m., w lokalu własnym (Piotrkowska 86) odbędzie się herbatka towarzyska, podczas której p. dyr. Abram Perelman wygłosi referat na temat Moje wrażenia z pobytu w Palestynie". Wstąp wolny dla członkiń j wprowadzonych P.K.O. i B.G.K. na pi moc zimową (PAT) W dniu 18 bm. PKO przyznała na cele pomocy zimowe] dla bezrobot nych zł. KSIĘGOWI W WALCE O POD WYŻKĘ PŁAC. Wojewódzki Związek zawodowy księgowych zwołuje zebranie księgowych zrzeszonych i niezrzeszonych w sprawie podwyżki płac. Zebranie- odbędzie sle w środę, dnia 20-gó b. m.. w lokalu Związku przy ul. Traugutta 8. NOWY NUMER POLITYKI GOSPODARCZEJ". Wyszedł z druku Nr. 48/49 dwutygodnika Polityka Gospodarcza". Treść numeru jest następująca:: Senator Aleksander Heiman-Jareeki: O zamierzeniu admlnistracyjnem, które jest niezgodne z konstytucją", Adam Heydel: Przeciwko nowym ciężarom",,krzyżanowski Matuszewski przeciwko nowym ciężarom". Bilans ostatniej konwersji.i polityka cmieyjna". Andrzej Jałowiecki: Zmęczenie eksportowe'. Przez potęgę gospodarcza idzie Anglia do zwycięstwa". Autarkja Włoch nierealna"...przemysł niemiecki konstatuje upadek polityki autarkicznej". Angielska kontrola wydatków zbrojeniowych". Bilans etatystyczny Francji". Cuda totalistycznej ekonomii". Schaeht wraca do klasycyzmu*.

12 wk9.1.2 REPUBLIKA" nr Środa, 20 października 1937 r. ifffif A RYSZARD T AU BER \'}\\ I ( IflMH Najwspanialszy tenor świata stworzy! największą kreację w swe jkarierze we wspaniałym filmie muzycznym p. t. i 6 d 6 n Londyn B17IC n 1*0liii01*21 I Początek w dni powszednie o godz. 4-cj pp., a w niedzielę i święta o godz. 12-ej w pol. Na pierwszy seans wszystkie l# l* JI CII miejsca po 54 gr. i s * ~ «a ^ W LEKARZ-DENTYSTA F. Kopeiowska Piotrkowska 8 Telefon POWRÓCIŁA Przyjmuje od 10 1 i od 3-ei do 7-eJ. i. LEKARZ DENTYSTA F. ROŻEN- Rawiczowa Narutowicza 30, powróciła. PRZYCHODNIA dla chorych WENERYCZNIE mężczyzn I kobiet PIOTRKOWSKA 88 Leczenie chorób wenerycznych 1 skórnych. Kobiety i dzieci przyjmuje kobieta - lekarz. Przychodnia czynna od 9 r. do 9 w. Specjalny gabinet kosmetyczny. PORADA 3 ZŁ. ir. E. Gutman przeprowadzi! sic na ul. Al. Kościuszki 8, Tel ORD. CODZ. 3 6 pp Dr. HEbLER SPEC. CHORÓB SKÓRNYCH, WENE RYCZNYCH I MOCZOPLCIOWYCH, Traugutta 8, tel przyjmuje od 8 11 I od 4 8 w niedziele 1 święta L e c z n i c a ze stałem! łóżkami DLA CHORYCH NA USZY, NOS, GARDŁO I DROGI ODDECHOWE. Gabinet Roentgena dla prześwietlali i zdjęć. PIOTRKOWSKA 67. Tel od 9 r. 3, 5 I pól 8 przyjm. Dr. 'L. Rakowski, wezwania na miasto DR. MED. S. Kryńska Chor. skórne ł weneryczna (kobiety i dzieci) Sienkiewicza 34 Ä przyjmule od 12 2 I od 3 4 pp. Dr. MED. WOŁKOWYSKI Specjalista chor "ii wenerycznych, seksualnych 1 skórnych. CEGIELNIANA 11 JEŻYKÓW ANGIELSKIEGO, FRAN CUSKIEGO gruntownit udzielam. Gramatyka, literatura, konwersacja, handlowa korespondencja. Tel , w godzinach 2 3. Dr. MED. ńl. KopciowsKi Piotrkowska 8 przyjmuje od wódz I od godz, 7-8 telefon JAN DR. MED. POLAK CHOROBY WEWNĘTRZNE I ALERGICZNE ul. Nawrot 7 TEL, godz. przyleć 5 7. Dr. BRAUK tel. Cegielniana 4, Spec chor. skórnych, wenerycznych I seksualnych przyjmuje od 8 1 I od 5 9 wlecz, w niedz. I śwista od 9 1. DR. MED. Niewiazski POWRÓCIŁ. Spec), chor. wenerycznych, skórnych I seksualnych. Andrzeja 5, tel Przyjm. od 8 11 rano I od 5 9, w niedziele > święta DR. MFD. LEKARZ 8. Telelon Przyjmule 7 od 8 12 I od 4 9 w NI* dziele 1 święta od 9 1. L. NITECKI IPEC CHORÓB SKÓRNYCH WENE RYCZNYCH I MOCZOPICIOWYCH _, front, 1 piętro NAWROT 32. T ei przyjmuje od rano 1 od wlecz. W nledz. 1 święta od 9 12 w pol. DENTYSTA Przyjmuje od 5 do 8 po poł. P i o t r k o w s k a S1 TELEP PRZEDSIĘBIORSTWO REKLAMOWE IUŻ SIE UKAZAŁ 1 jest wszędzie do nabycia najnow szy, 228-ym numer tygodnika bele trystycznego i l list Nr CTP. zawiera: całość inte resującej powieści sensacyjnej p. T. pióra L'. R. GRIBBI.E'a, nowele p. t. Anonimowy telefon", odpowiedzi Redakcji. Rozrywki z nagrodami. Cena egzemplarza 10 groszy* f. Kupno i sprzedaż I DROBNE ogłoszenia w Republice* sa. najlepszym I najtańszym środkienl zetknięcia zainteresowanych stron* Kto chce: 1) znaleźć lokatora lub sur* lokatora. 2) znaleźć mieszkanie lub pojedynczy pokój, 3) sprzedać nleru* chontość lub rzecz 4) kupić cośkolwiek okazyjnie, 5) dostać posadę. 6) wyszukać pracownika niechaj podi drobne ogłoszenie do Republiki". ADAUNISTRACJE lub w sekwestr u- inowny przyjmuje nieruchomości czynszowe b- gospodarz. Usprawniam i doprowadzam do rentowności objekty zaniedbane. Uwarancjn. Zgloszenia do skrytki poczt. 56 Łódz.. ZAGINAŁ oryginał pozwolenia przywozu Nr H. Z z dnia 28/ r. firmy Gwircman i Ratner, Łódź. Piotrkowska 71. ZGUBIŁAM świadectwo siedmlooddzialowe szkoły Nr Bluma Ostro wiecka. ZGINAŁ kwit kaucyjny ŁÓDZKIEJ Él. Nr z D. 14/9 27 r. na ZL. 15 na linie Gerszon Wajnberg, Cegielniana Nr. 3.. ZAGINAŁ weksel na zl. 50 pl. 1/ r- wyst. Leweuberg Łódź Pioti kowska 38. Powyższy weksel unieważniam. Łaskawy znalazca zechce poszukuje poważnych agentów do E przyjmowania ogłoszeń. Stalą pensla zwrócić za wynagrodzeniem tel. Wysoka prowizja. Oferty pod A. N." FUTRO czarne źrebakowe okazyjnie do sprzedania. Wiadomość Legionów 33, m. 6, godz. od 11-ej rano, oraz ZAGINĄŁ weksel na zl. 100 pł. 30/ cj p.p r. wyst. M. Lipka miejscowość Dobrzyń na Dow. Rynek 19, żyrant. OKAZYJNIE do sprzedania prawie nowy samochód 6-cio cylindrowy Chry ksel unieważniam.'łaskawy znalazca 1'eielberg i Tajchman. Powyższy we sler". Luksusowe wykończenie. Cena 4000 zł. netto. Zgłoszenia tel. Łódź teł zechce zwrócić za wynagrodzeniem, Z BOCZNICA KOLEJOWA ewentualnie z zabudowaniami KUPIĘ. Oferty od 9 do 13 I od 15 do 18-ej. pod D. W. do administracji Republii OKAZYJNIE sprzedam sypialnię jasna w dobrym stanie. Zawadzka 23 m. 51, lewa of. II wej. 1" Ci, a Posady 7 MASZYNĘ do pisania nie używana okazyjnie sprzedam, telelon POTRZEBNY sprzedawca - sprzedaw* DZIECINNE łóżko z materacem w dobrym stanie do sprzedania. Wiado czyni do konfekcji, pierwszorzędna siła. Olńwna 1 Magazyn Konfekcji." mość tel POTRZEBNA krośniarka do korąliko MEBLE mahoniowe, dywany okazy) wanta. Zgłosić się Piotrkowska 59 nie sprzedam. Żwirki 8 m. 4 od ^_37.. i GARAŻ motocyklowy rozbieralny tanio do sprzedania. Wiadomość tel od g tej. FORD 1 i pól tonowy, pólciężarowy karoseria zamknięta, w dobrym stanie do sprzedania. Teléf V. Nauka J I wychowanie 1 ANGIELSKIEGO udziela rutynowany nauczyciel Zawadzka 21, m. 8a, zastać od 4 8 po poł. 75 GR. lekcja francuskiego. Dyplomowana paryżanka udziela lekcji francuskiego.- Lektura. Konwersacja- Gramatyka. Tlomaczeple. Korespondencja. Pomoc szkolna. Południowa 20 m. 20. I-sza lewa of. parter. POSZUKIWANY stenograf Ostka). O- ferty sub Stenograf" w adm- RepUHH_ k I" POSZUKUJE SIĘ chłopca z lepszej lodziny do składu żelaznego. Wiek od lat 16-tu. Wykształcenie 3 4 klasowe gimnazjalne. Piotrkowska 39, Białek, AKWIZYTORZY do zbierania prenumeraty czasopisma gospodarczego poszukiwani. Oferty należy składać sub:.,q. 11." w administracii Republiki". ZL dam za wyrobienie posady kasjerki względnie biurowej. Wymagania skromne. Oferty pod 500". f Lokale j 2 POKOJE pojedyncze umeblowane dla kawalerów, lub dla Adwokata. RUTYNOWANA nauczycielka muzvk 6 Sierpnia 37, front, I-e piętro. m._3. udziela lekcy) gry fortepianowe] (moskiewskie konserwatorium), oraz fran służbowy z wszelkiemi wygodami do 2 POKOJE z kuchnia, I piętro, pokoik cuskiego po kilkuletnim pobycie w Paryżu, G. Hurwicz-Sztyllerowa, Alcie wynajęcia. Magistracka 25. Telei. Pokój umeblowany I-go Maja 9. m DO WYNAJĘCIA, wszelkie wygody, FABRYCZNY budynek parter 3 piętra, centralne ogrzewanie 3 stronne telefon, może być z utrzymaniem lub bez, Nawrot 2. fr. II p m. 31, 3-cla światło tanio do wynajęcia ewent. brama od rogu Piotrkowskiej. Oglądać sprzedam. Telcf Rozmaite od godz. 3-ei. POKÓJ umeblowany z nickrępującym wejściem, z wygodami, w centrum po szukiwany od zaraz. Oferty sub. B. ZŁ włożę do dobrego inte O." w adm. Republiki". resit. Zgłoszenia do adm. pod Marin". ' Wszelka porcelanę, kryształy, szkło, POSZUKIWANY 2-osobowy pokój u- mebiowany, z używalnością telefonu I majolikę, marmury, alabaster I galallt ZŁ. KAUCJI. Kupiec obezna wygód w kulturalnym I czystym domu, z niekrępujacym wejściem, nie SKLEJAM BEZ ŚLADU. ny w branży kolonialnej i galauteryj Wiadomość: Łódź, ul. Piotrkowska 82, nej poszukuje przedstawicielstwo na wyżej II piętra, w okolicach ulic: Al. m. 4, I p. fr., tel Łódź i prowincję. Referencje pierw Kościuszki, Sienkiewicza, Narutowicza- Wiad. w szorzędne. Oferty pod 10,000. administracji. Redakcja 1 Administracja, Piotrkowska 49. Godziny przyjęć Redakcji od godz. 17 do Telefony: Administracja: Redakcja: Sekretariat RedakcM i?7?i dział miejski: ; dział gospodarczy: : dział sportowy: ; sekretariat nocny Tłocznia Konto P. K. O. Wydawnictwo.Republika": I PRENUMERATA REPUBLIKI" w Łodzi zl 4.. za odnoszenie do domu 40 ir. miesięcznie; z przesyłka pocztową w Pohce zl Republika" 1 Express" w Łodzi z odnoszeniem do domu zł- 7. miesięcznie. Konto'roziachunkowe Łi^dź I, konto Nr. 4. OGŁOSZENIA: Powierzchnia stronicy 420 mm. X 280 mm. Stronica tekstowa dzieli sle na 4 szpalty po 70 mm. Strona ogłoszeń zwykłych dzieli się na 10 szpalt po 28 mm. CENY OGŁOSZEŃ: Zwyczajne 12 gr. za wiersz mm. W tekście 50 gr. za wiersz mm Na stronie I zl. 2 za wiersz mm. Nekrolog; 40 gr. za wiersz mm. Zaręczynowe I zaśiubinowe w tekście zł. 10. Adwokackie ryczałtem zl- 25.-^ Drobne za słowo 15 gr. najmniej zl. 1.50; poszukiwanie pracy za słowo 10 gr., najmniej zł Opisowe w tekście redakcyjnym zl. 2 za milimetr. Ogłoszenia zagraniczne 100 proc. drożej. Ogłoszenia fantazyjne 1 tabelaryczne 25 proc. drożej. Za terminowy druk ogloszei Administracja nie odpowiada. Słuszne reklamacje beda. uwzględniane, o ile wniesione beda nalpóźniej w ciągu tygodnia od ukazania si«pierwszego ogłoszenia lub niezwłocznie po ukazaniu sle drugiego z rzędu ogłoszenia tel samej treści co pierwsze* Omyłki, które zasadniczo nie zmieniają treści ogłoszenia nie upoważniają do żądania zwrotu zapłaty lub powtórzenia ogłoszenia. Za.wydawca: Wydawn...Republika' 4 Sp, z pgr. pdp, 5»«Jaa Dymek. m. Redaktor itfp. Stefan Dymek. Druk -Republiki", w Łndil PIOTRKOWSKA 49. i «k

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909)

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (druk nr 909) U S T A W A z dnia 16 października 1992 r. o

Bardziej szczegółowo

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku!

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Wraz z podręcznikiem oddajemy do twoich rąk zeszyt ćwiczeń. Zawarte są w nim różne polecenia i zadania. Powinny one pomóc ci zrozumieć zagadnienia omawiane w podręczniku

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości Sądy są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1082. o Krajowej Radzie Sądownictwa Art. 1. 1. Krajowa Rada Sądownictwa, zwana dalej Radą, realizuje

Bardziej szczegółowo

Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku. Teksty źródłowe

Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku. Teksty źródłowe Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku Teksty źródłowe Odezwa Rady Regencyjnej do Narodu Polskiego -11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna do Narodu Polskiego. Wobec grożącego niebezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Wyroki wydawane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, w postępowaniu co najmniej dwuinstancyjnym.

Bardziej szczegółowo

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk).

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk). 1 Podstawowe prawa pokrzywdzonego: 1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art. 299 1 kpk). 2. Jeżeli pokrzywdzonym

Bardziej szczegółowo

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej 70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej, 11/05/2015 13:45, autor: Redakcja Bielawa Podobnie jak w całym kraju, tak i w Bielawie, 8 maja odbyły się obchody upamiętniające 70. rocznicę zakończenia II

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej PROJEKT Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Grubba (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Grubba (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 108/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 maja 2014 r. SSN Jerzy Grubba (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) na posiedzeniu w trybie art. 535

Bardziej szczegółowo

Obrona przed pornografią

Obrona przed pornografią 254 CEL OGÓLNY Ukazanie negatywnych skutków pornografii CELE OPERACYJNE Po zajęciach uczeń powinien: wiedzieć, czym jest pornografia, rozumieć szkodliwość rozpowszechniania treści pornograficznych, wiedzieć,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk Sygn. akt V KK 359/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 grudnia 2014 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923 Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/1921 1922/1923 Lekarz, patolog, historyk medycyny i antropolog. Urodził się 6 V 1875 r. w Zagórzu

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o Policji (druk nr 1009)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o Policji (druk nr 1009) Warszawa, dnia 29 października 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o Policji (druk nr 1009) I. Cel i przedmiot ustawy Przedłożona Senatowi ustawa zmierza do zrealizowania

Bardziej szczegółowo

musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu opatrzyć na drogę Zbigniew Herbert

musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu opatrzyć na drogę Zbigniew Herbert IDEA Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego służy pogłębieniu refleksji nad polskim doświadczeniem konfrontacji z dwoma totalitaryzmami nazistowskim i komunistycznym. Został powołany

Bardziej szczegółowo

Wyrok. Sądu Najwyższego. z dnia 2 grudnia 2011 r. II UK 73/11

Wyrok. Sądu Najwyższego. z dnia 2 grudnia 2011 r. II UK 73/11 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 2011 r. II UK 73/11 nietezowane LEX nr 1130385 1130385 Skład orzekający Przewodniczący: Sędzia SN Jerzy Kuźniar (sprawozdawca). Sędziowie SN: Romualda Spyt, Jolanta

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 1 Sprawa Edwarda Paucza 2 Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej 3 Litwa 4 Sprawy ewakuacyjne Francja 5 M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 6 Polski Czerwony Krzyż 7

Bardziej szczegółowo

Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Ustawa Konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej) http://maopd.wordpress.com/ Tymczasowa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Skoczkowska

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Skoczkowska Sygn. akt V KK 156/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 września 2014 r. SSN Barbara Skoczkowska na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w dniu 4 września 2014 r. sprawy P.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 13 LIPCA 2006 R. WK 6/06

POSTANOWIENIE Z DNIA 13 LIPCA 2006 R. WK 6/06 POSTANOWIENIE Z DNIA 13 LIPCA 2006 R. WK 6/06 Nie zachodzi wypadek rażącego naruszenia prawa, mogącego mieć istotny wpływ na treść orzeczenia (art. 523 1 k.p.k.), jeżeli w sytuacji, w której brak podstaw

Bardziej szczegółowo

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM Imię i nazwisko Szkoła.. 1. W którym roku uchwalono konstytucję kwietniową?... 2. Podaj lata, w jakich Piłsudski był Naczelnikiem Państwa?... 3. W jakiej tradycji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH

SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 1414 SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 1997 r.

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 1997 r. KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. Rozdział IV SEJM I SENAT Art. 95. 1. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat. 2. Sejm sprawuje kontrolę nad

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o partiach politycznych.

- o zmianie ustawy o partiach politycznych. Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Włostowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Włostowska Sygn. akt III KK 364/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 lutego 2017 r. SSN Tomasz Artymiuk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Henryk Gradzik SSN Zbigniew Puszkarski

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca) SSN Zbigniew Korzeniowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca) SSN Zbigniew Korzeniowski Sygn. akt II UK 275/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 maja 2016 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca) SSN Zbigniew Korzeniowski

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - postępowanie przed sądami - Rola sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej.

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - postępowanie przed sądami - Rola sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej. Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - postępowanie przed sądami - Rola sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej Zestaw 12 Przedmiot 1 2 3 Wprowadzenie Sądownictwo administracyjne podstawy prawne,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa Opracowano na podstawie: Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz.

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... 1) w art. 10 dotychczasową treść oznacza się art. 10 ust. 1 i dodaje się ustęp 2 w brzmieniu:

Ustawa z dnia... 1) w art. 10 dotychczasową treść oznacza się art. 10 ust. 1 i dodaje się ustęp 2 w brzmieniu: Ustawa z dnia... PROJEKT o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 51 poz. 297 USTAWA. z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 51 poz. 297 USTAWA. z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/7 Dz.U. 1990 Nr 51 poz. 297 USTAWA z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 397. Przepisy ogólne Art. 1. 1. Każdy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 51 poz. 297. USTAWA z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 51 poz. 297. USTAWA z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1990 Nr 51 poz. 297 USTAWA z dnia 5 lipca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 397. Prawo o zgromadzeniach Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Każdy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik Sygn. akt II KK 366/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 grudnia 2015 r. SSN Waldemar Płóciennik na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Dz.U FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII. Art. 173.

Dz.U FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII. Art. 173. Dz.U.97.78.483 FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII SĄDY I TRYBUNAŁY Art. 173. Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezaleŝną

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Tomasz Grzegorczyk

POSTANOWIENIE. SSN Tomasz Grzegorczyk Sygn. akt II KK 301/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 października 2015 r. SSN Tomasz Grzegorczyk w sprawie L. C. skazanego z art. 177 1 i 2 k.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND TRANSATLANTIC TRENDS POLAND P.1 Czy uważa Pan(i), że dla przyszłości Polski będzie najlepiej, jeśli będziemy brali aktywny udział w sprawach światowych, czy też jeśli będziemy trzymali się od nich z daleka?

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 636/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 września 2011 r. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Krzysztof Pietrzykowski

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA OBROŃCÓW ŻYCIA CZŁOWIEKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA OBROŃCÓW ŻYCIA CZŁOWIEKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA OBROŃCÓW ŻYCIA CZŁOWIEKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Tworzy się stowarzyszenie pod nazwą Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. 2 Siedzibą Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Wiesław Kozielewicz

POSTANOWIENIE. SSN Wiesław Kozielewicz Sygn. akt IV KK 155/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lipca 2015 r. SSN Wiesław Kozielewicz po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 3 lipca 2015 r. sprawy A. S. skazanego z art. 55 ust. 3

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Krzysztof Cesarz (przewodniczący) SSN Tomasz Artymiuk SSN Dorota Rysińska (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Krzysztof Cesarz (przewodniczący) SSN Tomasz Artymiuk SSN Dorota Rysińska (sprawozdawca) Sygn. akt III KO 112/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 kwietnia 2013 r. SSN Krzysztof Cesarz (przewodniczący) SSN Tomasz Artymiuk SSN Dorota Rysińska (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r.

Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r. VI kadencja Porządek obrad: 1.Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 267/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 kwietnia 2008 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jerzy Kwaśniewski SSN Małgorzata

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 10 SIERPNIA 2005 R. II KK 410/04

WYROK Z DNIA 10 SIERPNIA 2005 R. II KK 410/04 WYROK Z DNIA 10 SIERPNIA 2005 R. II KK 410/04 Ocena dowodu z wyjaśnień oskarżonego lub zeznań świadka jest wypadkową zarówno oceny treści wypowiedzi danej osoby, jak i oceny dotyczącej samej osoby, to

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Józef Szewczyk SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Józef Szewczyk SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 252/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 listopada 2014 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Józef Szewczyk SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Antoni Górski (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Antoni Górski (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Sygn. akt IV CNP 85/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 października 2013 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Antoni Górski (sprawozdawca) SSN Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady,

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, Laura Mastalerz, gr. IV Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, w których mieszkały wraz ze swoimi rodzinami:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki Sygn. akt III KK 42/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 sierpnia 2015 r. Prezes SN Lech Paprzycki w sprawie J. K. skazanego z art.280 1 k.k. w zw. z art. 64 1 k.k. po rozpoznaniu w Izbie

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA SPRAWA DURASIK przeciwko POLSCE 1 (SKARGA nr 6735/03) WYROK 28 września 2004 r. W sprawie Durasik przeciw Polsce, Europejski Trybunał Praw Człowieka (Czwarta

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 września 1949 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 września 1949 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 września 1949 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 1949 r. Nr 51, poz. 394, z 1975 r. Nr 17, poz. 94, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268. w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE Uzupełnij tabelę: SYSTEM ŚRODKÓW ZASKARŻENIA Kategoria środków zaskarżenia Poszczególne środki zaskarżenia w KPK Cechy charakterystyczne Uzupełnij tabelę: FORMALNA KONTROLA ŚRODKA

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski Sygn. akt II KK 193/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 sierpnia 2013 r. SSN Michał Laskowski na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 22 sierpnia 2013

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Eugeniusz Wildowicz

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Eugeniusz Wildowicz Sygn. akt III KK 14/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 lutego 2017 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE "PRZED 75 LATY, 27 WRZEŚNIA 1939 R., ROZPOCZĘTO TWORZENIE STRUKTUR POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO. BYŁO ONO FENOMENEM NA SKALĘ ŚWIATOWĄ. TAJNE STRUKTURY PAŃSTWA POLSKIEGO, PODLEGŁE

Bardziej szczegółowo

b) są zobowiązani odmówić wykonania polecenia służbowego w wypadku gdyby jego wykonanie prowadziło do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,

b) są zobowiązani odmówić wykonania polecenia służbowego w wypadku gdyby jego wykonanie prowadziło do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, OPINIA PRAWNA Dotyczy: lekarzy weterynarii zatrudnionych na stanowiskach wojewódzkich, granicznych i powiatowych lekarzy weterynarii, w dalszej treści zwanymi lekarzami weterynarii na stanowiskach kierowniczych

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Sygn. akt II CSK 50/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 31 stycznia 2014 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka

Bardziej szczegółowo

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Ministerstwo Sprawiedliwości POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Co to jest? Jak z niej korzystać? Publikacja przygotowana dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej 2 Jesteś pokrzywdzonym, podejrzanym

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Tomasz Grzegorczyk (przewodniczący) SSN Katarzyna Gonera SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Tomasz Grzegorczyk (przewodniczący) SSN Katarzyna Gonera SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) Sygn. akt SNO 52/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy - Sąd Dyscyplinarny w składzie: Dnia 25 listopada 2014 r. SSN Tomasz Grzegorczyk (przewodniczący) SSN Katarzyna Gonera SSN Józef

Bardziej szczegółowo

Konstytucja wk r. Prezydent cd

Konstytucja wk r. Prezydent cd Konstytucja wk 8 10.05.2009r. Prezydent cd Prezydent RP pełni funkcję arbitra. Przyjęcie tej koncepcji oznacza, że w przypadku zakłócenia wzajemnych stosunków między rządem a Sejmem, Prezydent powinien

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Bogumiła Ustjanicz

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Bogumiła Ustjanicz Sygn. akt V CSK 109/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 stycznia 2014 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Bogumiła

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O DZIAŁANIACH WOJENNYCH W AFGANISTANIE I LISTACH ZAWIERAJĄCYCH RZEKOME BAKTERIE WĄGLIKA BS/172/2001

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O DZIAŁANIACH WOJENNYCH W AFGANISTANIE I LISTACH ZAWIERAJĄCYCH RZEKOME BAKTERIE WĄGLIKA BS/172/2001 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEDSTAWICIELE PROCESOWI STRON ORAZ INNI UCZESTNICY PROCESU KARNEGO

PRZEDSTAWICIELE PROCESOWI STRON ORAZ INNI UCZESTNICY PROCESU KARNEGO PRZEDSTAWICIELE PROCESOWI STRON ORAZ INNI UCZESTNICY PROCESU KARNEGO Uzupełnij tabelę: PRZEDSTAWICIELE PROCESOWI STRON Podmiot reprezentujący Podmiot reprezentowany Sposób powstania reprezentacji Sposób

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Grabowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Grabowska Sygn. akt IV KK 327/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 listopada 2015 r. SSN Dariusz Świecki (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Michał Laskowski SSN Roman Sądej

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Jarosław Matras SSN Roman Sądej (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Jarosław Matras SSN Roman Sądej (sprawozdawca) Sygn. akt IV KK 199/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 lipca 2013 r. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Jarosław Matras SSN Roman Sądej (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Ogólnie - trybunały, władza sądownicza i prokuratura

Ogólnie - trybunały, władza sądownicza i prokuratura Ogólnie - trybunały, władza sądownicza i prokuratura Prokuratura 1 / 8 SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Wyroki wydawane

Bardziej szczegółowo

2014 rok Rok Pamięci Narodowej

2014 rok Rok Pamięci Narodowej 2014 rok Rok Pamięci Narodowej I. 100 rocznica wybuchu I wojny światowej I wojna światowa konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytania, Francją,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Marta Brylińska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Marta Brylińska Sygn. akt II KK 172/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 czerwca 2017 r. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Tomasz Artymiuk SSN Andrzej

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) Sygn. akt IV CNP 15/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 stycznia 2016 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r.

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r. ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 75. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 maja 1996 r.

USTAWA z dnia 10 maja 1996 r. Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 1996 Nr 77 poz. 367 USTAWA z dnia 10 maja 1996 r. o zmianie ustaw o prokuraturze, o Sądzie Najwyższym, o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Bardziej szczegółowo

Poland ISSP 2006 Role of Government IV Questionnaire

Poland ISSP 2006 Role of Government IV Questionnaire Poland ISSP 2006 Role of Government IV Questionnaire Instytut Studiów Społ ecznych Uniwersytet Warszawski Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, tel. 831-51-53; www.iss.uw.edu.pl PGSS 2008 P OLSKI G ENERALNY S ONDAŻ

Bardziej szczegółowo

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI 20 maja 1881 roku w Tuszowie Narodowym pod Mielcem urodził się Władysław Sikorski. Był trzecim dzieckiem Emilii i Tomasza Sikorskich. Wcześniej młoda para wyprowadziła

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Janczak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Janczak Sygn. akt II KK 270/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 kwietnia 2013 r. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) SSN Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 lutego 1991 r.

USTAWA z dnia 23 lutego 1991 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego Art. 1. [1. Uznaje

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r.

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 310/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 3 lutego 2010 r. SSN Teresa Flemming-Kulesza (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 21.11.2005 r. USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Obowiązuje od 21.11.2005 r. USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Kancelaria Sejmu s. 1/6 Obowiązuje od 21.11.2005 r. USTAWA Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493. z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie W celu zwiększenia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej:

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: Ania (23 l.) Gdybym tylko mogła, nie słuchałabym wiadomości o polityce. Nie interesuje mnie to

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Roman Sądej (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Jacek Sobczak (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Roman Sądej (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Jacek Sobczak (sprawozdawca) Sygn. akt III KO 76/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 stycznia 2015 r. SSN Roman Sądej (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Jacek Sobczak (sprawozdawca) w sprawie S. S. skazanego za

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 lutego 1991 r.

USTAWA z dnia 23 lutego 1991 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego Art. 1. 1. Uznaje

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04. 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET: http://www.korpo.pol.pl/cbos E-mail: cbos@pol.pl

629-35 - 69, 628-37 - 04. 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET: http://www.korpo.pol.pl/cbos E-mail: cbos@pol.pl CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET: http://www.korpo.pol.pl/cbos

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III KK 13/15. Dnia 26 lutego 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III KK 13/15. Dnia 26 lutego 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt III KK 13/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 lutego 2015 r. SSN Dariusz Świecki (przewodniczący) SSN Jacek Sobczak SSN Józef Szewczyk (sprawozdawca) Protokolant Łukasz Biernacki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw 1) Ł ą ę Ó ł ą ł ć ę Łą ą Liczba stron : 5 Data : 2008-11-19 Nazwa pliku : 0305-16A.NK 1 Projekt USTAWA z dnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dokument podpisany przez Krzysztof Madej Data: 2016.12.30 19:28:47 CET DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz. 2274 rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 24 SIERPNIA 2007 R. SN 56/07

WYROK Z DNIA 24 SIERPNIA 2007 R. SN 56/07 WYROK Z DNIA 24 SIERPNIA 2007 R. SN 56/07 Przewodniczący: sędzia SN Elżbieta Sadzik. Sędziowie SN: Henryk Pietrzkowski, Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca). S ą d N a j w y ż s z y S ą d D y s c y p l

Bardziej szczegółowo

Autor: Paweł Pastusiak

Autor: Paweł Pastusiak Autor: Paweł Pastusiak Czarny czwartek 24 października 1929 roku, dzień, w którym ceny akcji na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (ang. New York Stock Exchange) gwałtownie spadły, co obecnie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów

Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów Znak sprawy: KMR/10/2012 Stowarzyszenie Kraków, dn. 14 grudnia 2012 roku Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa ul. Bracka 10, 31-005 Kraków SKARGA na działanie Zarządu Infrastruktury Komunalnej

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CNP 66/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 października 2007 r. SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący) SSN Jan Górowski SSN Krzysztof Pietrzykowski

Bardziej szczegółowo

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Antoni Guzik Antoni Guzik Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Docent Antoni Guzik urodził się 7 kwietnia 1925 r. w Izydorówce, w dawnym województwie stanisławowskim. Szkołę

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Puszkarski SSN Dorota Rysińska (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Puszkarski SSN Dorota Rysińska (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 290/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 września 2012 r. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Puszkarski SSN Dorota Rysińska (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 2 MARCA 2012 R. V KK 358/11

WYROK Z DNIA 2 MARCA 2012 R. V KK 358/11 WYROK Z DNIA 2 MARCA 2012 R. V KK 358/11 Grunt rolny, podobnie jak podwórko przydomowe, nie może być uznany za miejsce, gdzie odbywa się ruch lądowy pojazdów, a zatem nie korzysta z ochrony art. 178a 1

Bardziej szczegółowo

Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-171-03 Druk nr 2112 Warszawa, 16 października 2003 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający 3 Prawo i sądy

Test sprawdzający 3 Prawo i sądy Test sprawdzający 3 Prawo i sądy Grupa II Imię i nazwisko... Klasa... Data... 1. (1 pkt) Podkreśl poprawną odpowiedz. Prawo dziedziczenia dziecko nabywa w chwili: A. narodzin. B. poczęcia. C. uzyskania

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Królikowska-Kińska 100 dni w Parlamencie

Elżbieta Królikowska-Kińska 100 dni w Parlamencie Skrócone sprawozdanie ze 100 dni działalności jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska) Mandat posła na Sejm RP: 25 sierpnia 2013: rezygnacja z mandatu radnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 17 grudnia 1996 r. III ZP 8/96. Przewodniczący SSN: Jerzy Kuźniar, Sędziowie SN: Maria Mańkowska, Stefania Szymańska (sprawozdawca).

Uchwała z dnia 17 grudnia 1996 r. III ZP 8/96. Przewodniczący SSN: Jerzy Kuźniar, Sędziowie SN: Maria Mańkowska, Stefania Szymańska (sprawozdawca). Uchwała z dnia 17 grudnia 1996 r. III ZP 8/96 Przewodniczący SSN: Jerzy Kuźniar, Sędziowie SN: Maria Mańkowska, Stefania Szymańska (sprawozdawca). Sąd Najwyższy, przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej

Bardziej szczegółowo

Lekcja 2: Co może Prezydent?

Lekcja 2: Co może Prezydent? Lekcja 2: Co może Prezydent? Cele lekcji w języku ucznia/uczennicy i kryteria sukcesu CEL 1. Określę, czym jest system parlamentarnogabinetowy. 2. Wyjaśnię, jaką rolę sprawuje w polskim systemie politycznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA RYBA

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA RYBA Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/2015 Walnego Zebrania Członków RLGD Jurajska Ryba z dnia 17.08.2015 r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA RYBA

Bardziej szczegółowo

BS/181/2006 POLACY, WĘGRZY, CZESI I SŁOWACY O SYTUACJI NA BLISKIM WSCHODZIE KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2006

BS/181/2006 POLACY, WĘGRZY, CZESI I SŁOWACY O SYTUACJI NA BLISKIM WSCHODZIE KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2006 BS/181/2006 POLACY, WĘGRZY, CZESI I SŁOWACY O SYTUACJI NA BLISKIM WSCHODZIE KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2006 PRZEDRUK I ROZPOWSZECHNIANIE MATERIAŁÓW CBOS W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI ORAZ WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PROJEKTU PORZĄDKU OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA. Wg wcześniejszego planu - w dniach 6-9 maja 2014 roku

PROPOZYCJA PROJEKTU PORZĄDKU OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA. Wg wcześniejszego planu - w dniach 6-9 maja 2014 roku projekt z dnia 29 kwietnia 2014 r. PROPOZYCJA PROJEKTU PORZĄDKU OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA Wg wcześniejszego planu - w dniach 6-9 maja 2014 roku 1. Przyjęcie Protokołów z posiedzeń KRS : a) Nr 3/2014

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 6 maja 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 6 maja 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt II CSK 410/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 maja 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Katarzyna

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 17 CZERWCA 2003 R. II KK 90/03

POSTANOWIENIE Z DNIA 17 CZERWCA 2003 R. II KK 90/03 POSTANOWIENIE Z DNIA 17 CZERWCA 2003 R. II KK 90/03 Przewidziana w polskim porządku prawnym ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (jedn. tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo