Instrukcja laboratoryjna cz.3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja laboratoryjna cz.3"

Transkrypt

1 Synteza aplikacji biznesowych 2014/15 Instrukcja laboratoryjna cz.3 Testy funkcjonalne (aplikacja TeamCity) Prowadzący: Tomasz Goluch Wersja: 3.0

2 Testowanie aplikacji z bazą danych Większość współczesnych aplikacji korzysta z bazy danych. Ich testowanie nie należy do najłatwiejszych z wielu powodów. M.in. problemem może być przygotowanie danych testowych w bazie danych oraz zmiana jej zawartości podczas przeprowadzania testów (np. dodanie/zmodyfikowanie rekordu). Celem ćwiczenia jest stworzenie testów dla aplikacji z wykorzystaniem rzeczywistej bazy danych. Dodatkowe zadanie polega na rozszerzeniu istniejącej aplikacji o określoną funkcjonalność oraz automatyzację napisanych testów w oparciu o aplikację TeamCity. Solucja Została przygotowana solucja z dwoma projektami (do pobrania ze strony przedmiotu). Pierwszy projekt jest biblioteką, która zawiera kod produkcyjny, drugi projekt zawiera test (MSTest). Projekty są poprawnie skonfigurowane oraz zawierają wszystkie niezbędne biblioteki (Entity Framework 5.0). Aplikacja skonfigurowana jest tak, że używa bazy danych w folderze D:\Temp\blog-test.mdf, dlatego też należy stworzyć ten folder, lub zmienić konfigurację w projekcie z testami (app.config). Aplikacja korzysta z narzędzia Entity Framework i zawiera klasę z modelem Post, kontekst bazy danych ( Code First ) BlogContext oraz klasę repozytorium PostRepository, która stanowi warstwę abstrakcji nad klasą kontekstu (wzorzec Repozytorium). W pierwszej kolejności należy zbudować całą solucję i uruchomić istniejący test za pomocą narzędzia wbudowanego w Visual Studio 2010 klikając PPM na nazwie testu i wybierając odpowiednią opcję.

3 Wynik testu jest negatywny ponieważ metoda zwróciła 0 rekordów, a oczekiwana liczba to 1. Można sprawić, żeby test dał wynik pozytywny poprzez dodanie rekordu do tabeli w bazie danych. Aby to zrobić należy otworzyć plik bazy za pomocą Server Explorera w narzędziu Visual Studio 2010 (Tools -> Connect to Database a następnie wpisać dane jak poniżej).

4 Jeśli plik z bazą nie znajduje się w folderze c:\temp należy się upewnić, że projekt z testami został przebudowany oraz testy zostały uruchomione (ponieważ baza tworzy się podczas wywołania testu). Następnie należy dodać rekord do tabeli Posts (wybierając opcję Show Table Data z menu kontekstowego tabeli) - dane nie są istotne tylko sam fakt istnienia rekordu. NASTĘPNIE NALEŻY ZAMKNĄĆ POŁĄCZENIE Z BAZĄ DANYCH (w Server Exlorere). Po dodaniu rekordów należy ponownie uruchomić testy tak jak poprzednio. Jeśli wszystko zostało wykonane poprawnie należy zgłosić ten fakt prowadzącemu. Przygotowanie danych w ten sposób jest bardzo niewydajne i wymusza aby wszystkie testy bazowały na jednym (niezmiennym) stanie bazy. Dlatego też dużo lepszym rozwiązaniem jest przygotowanie danych w środowisku testowym. Aby to zrobić należy dodać podany poniżej kod na końcu części arrange w teście. // -- prepare data in db context.posts.tolist().foreach(x => context.posts.remove(x)); context.posts.add(new Post { Author = "test", Content = "test, test, test..." }); context.savechanges(); Następnie należy uruchomić ponownie test. Wynik powinien być również pozytywny. Należy zgłosić ten fakt prowadzącemu. Ten sposób również jest mało wydajny, ponieważ kod ten musi być kopiowany do każdego testu. Można kod przygotowujący dane wynieść do metody z atrybutem [TestInitialize], ale wtedy również musimy w ten sam sposób przygotowywać wszystkie inne klasy testowe. Do projektu została dołączona biblioteka, która umieszczona jest w folderze packages/dbtesthelpers/ TDD.DbTestHelpers.dll. Aby skorzystać z biblioteki należy dodać klasę bazową DbBaseTest<BlogFixtures> dla klasy RepositoryTests, która znajduje się w namespace ie TDD.DbTestHelpers.Core. Klasę BlogFixtures należy stworzyć w projekcie z testami i powinna ona wyglądać następująco:

5 public class BlogFixtures : YamlDbFixture<BlogContext, BlogFixturesModel> { public BlogFixtures() { SetYamlFiles("posts.yml"); } } Należy uzupełnić brakujące usingi, natomiast klasa BlogFixtures powinna wyglądać następująco: public class BlogFixturesModel { public FixtureTable<Post> Posts { get; set; } } Jeśli wszystko zostało wykonane poprawnie projekt powinien się budować. Ostatnim krokiem jest dodanie danych, w tym celu należy stworzyć folder Fixtures oraz dodać do niego plik posts.yml: Posts: test-post: Author: test Content: test, test, test... Należy zwrócić uwagę na białe znaki. Nie należy uważyć tabulatorów w plikach yaml lecz dwóch spacji. Biblioteka jest skonfigurowana poprawnie, należy usunąć kod dodany do testu, który miał przygotowywać bazę danych oraz uruchomić test. Jeśli wynik jest poprawny należy fakt ten zgłosić prowadzącemu. Aby zobaczyć jak działa biblioteka można dodać kolejny post i zmienić test tak, aby weryfikował istnienie dwóch postów.

6 Zadania do wykonania: 1) Rozszerzyć funkcjonalność repozytorium o możliwość dodawania postów 2) Walidację danych (pola wymagane) 3) (dodatkowe domowe) Dodanie drugiej tabeli (np. komentarze) oraz napisanie obsługi dodawania komentarza i wyświetlenia komentarzy dla konkretnego postu. Uwaga: aby używać relacji pomiędzy tabelami w entity framework należy: 1) Rozszerzyć BlogFixturesModel o kolejną właściwość 2) Użyć albo drugiego pliku dla drugiej tabeli (SetFixtureFiles przyjmuje kolekcję nazw plików) lub dopisać dane dla drugiej kolekcji w już istniejącym stosując tą samą konwencję 3) Używać przypisanych (lokalnie! nie w bazie) kluczy głównych i obcych Np. posts: test-post: Id: 1 Author: test Content: test, test, test... comments: test-post-comment: PostId: 1 Content: ha ha ha

7 Konfiguracja TeamCity Wstęp Aplikacja TeamCity należy do grupy aplikacji ciągłej integracji (Continuous Integration). Ciągła integracja to praktyka programistyczna, która polega na częstym (ciągłym) budowaniu i testowaniu (integrowaniu) wytwarzanego oprogramowania za pomocą odpowiednich narzędzi. Cykl wytwarzania oprogramowania przedstawiony jest poniżej. Trigger (by change) Report Compile Test/Analyse Deploy Trigger wyzwalacz, który rozpoczyna proces integracji; najczęściej stosowanym wyzwalaczem jest przesłanie kodu źródłowego do systemu kontroli wersji (source control system); Compile/Build pierwszym krokiem jest zbudowanie aplikacji z kodu źródłowego; na tym etapie wykrywane są błędy w strukturze kodu, można również ustawić dodatkowe opcje kompilacji (w środowisku developerskim wyłączone ze względu np. na wydłużenie czasu kompilacji), które wyświetlają dodatkowe informacje, jak np. błędy w widokach; Deploy następnym krokiem jest publikacja aplikacji na środowisko testów (dla aplikacji webowej jest to serwer np. IIS);

8 Test/Analyse najważniejszym krokiem jest uruchomienie testów oraz różnych aplikacji analizujących kod, np. pod kątem zgodności z przyjętymi standardami, i/lub pokrycie testami; Report ostatnim krokiem jest stworzenie raportu z przebiegu całego procesu; w przypadku, kiedy nie zostały spełnione postawione warunki, informacja o błędzie przesyłana jest, np. za pomocą wiadomości , do odpowiednich osób. Aplikacja TeamCity posiada mechanizmy umożliwiające wykonanie wszystkich wymienionych kroków. Wspiera wiele języków programowania (m.in. Java, C#, PHP, Ruby) oraz różnych narzędzi służących do publikowania aplikacji (m.in. Ant, NAnt, Rake, MSBuild, MSDeploy). Instalacja Aby zainstalować aplikację TeamCity należy: 1. Ściągnąć najnowszą wersję narzędzia TeamCity dla odpowiedniego systemu operacyjnego ze strony 2. Zainstalować aplikację (wymagane uprawnienia administratora) z domyślnymi ustawieniami. 3. Jako docelowy port wybrać inny port niż port 80 (np albo 9080 zainstalowane w laboratorium). 4. Zapisać domyślne ustawienia dla Build Agenta.

9 5. Zarówno usługę TeamCity jak i Build Agenta uruchomić jako użytkownik SYSTEM. 6. Uruchomić obydwie usługi zaznaczając odpowiednie pola. 7. Otworzyć stronę zaznaczając pole na ostatnim kroku. Konfiguracja Po uruchomieniu strony aplikacji należy stworzyć nową bazę oraz zaakceptować warunki umowy. Następnie należy stworzyć użytkownika (należy zapamiętać hasło). Adres jest ważny, ponieważ powiadomienia będą wysyłane na podany adres. Po stworzeniu użytkownika powinna być widoczna strona informująca o braku projektów.

10 Aby skonfigurować nowy projekt należy: 1. Kliknąć przycisk Create project. 2. Podać nazwę i opis projektu (np. TeamCity test; opis nie jest wymagany). 3. Kliknąć przycisk add a build configuration. 4. Podać nazwę konfiguracji (np. Continuous integration ); pozostałe ustawienia należy zostawić bez zmian. Kliknąć przycisk VCS settings. 5. Kliknąć przycisk Create and attach new VCS root 6. Wybrać Subversion jako typ systemu kontroli wersji. 7. Uzupełnić pola jak na poniższym rysunku. Pozostałe pola zostawić bez zmian.

11 8. Po przekierowaniu na stronę konfiguracji systemu kontroli wersji kliknąć przycisk Add build step. 9. Wybrać typ runnera Visual Studio (sln). Nazwać krok Build i wypełnić pola jak na poniższym rysunku, pozostałe pozostawić bez zmian. 10. Uruchomić agenta klikają na przycisk Run w prawym górnym rogu aplikacji.

12 11. Przejść na stronę projektu (lewy górny róg aplikacji). 12. Kliknąć na przycisk Edit Project Settings, a następnie Edit przy kolumnie Build Steps. 13. Przejść na zakładkę Build Step: Visual Studio (sln) i kliknąć przycisk Add build step 14. Wybrać typ NUnit i uzupełnić pola jak na poniższym rysunku i zapisać zmiany. 15. Ponownie uruchomić agenta przyciskiem Run i przejść na zakładkę z projektami.

13 Jeśli cały proces przebiegł pomyślnie powinien być widoczny ekran z podsumowaniem ostatniego (udanego) builda. Po kliknięciu na build można ujrzeć szczegóły wraz z opisem poszczególnych uruchomionych testów. Zadanie do wykonania: 1) Umieścić wcześniej napisany kod wraz z testami funkcjonalnymi w repozytorium Git i skonfigurować aplikację TeamCity do ich obsługi.

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne SKRYPT Krzysztof Rzecki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej Kraków 2011 Materiały dydaktyczne zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd 1. Przygotowanie systemu oraz instalacja 1. Na początku należy upewnić się, że system, na którym mamy przeprowadzić instalację SQL Server a, spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest.

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja użytkownika Q - Table Lipiec 2013 Program Q-Table służy do połączenia z bazą danych systemu SAP ERP. Umożliwia pobranie tabel i zapisanie ich na lokalnym dysku lub w bazie danych. Przed ściągnięciem

Bardziej szczegółowo

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov 1. Wstęp...2 2. Tworzenie podstawowej struktury...3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

Sync Framework na Windows Phone 7.5 tutorial

Sync Framework na Windows Phone 7.5 tutorial AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI KIERUNEK INFORMATYKA Sync Framework na Windows Phone 7.5 tutorial Autorzy PIOTR BOBER TOMASZ CUDEK Przedmiot BAZY

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2012 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2015.00.0.0 Data aktualizacji: 03.07.2014

Bardziej szczegółowo

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1 IIC MAGAZINE I B M I N N O V A T I O N C E N T E R Nr 3 2012 Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0 Marcin Łabeński str. 4 IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager Gotowe rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Przemysław Walerianczyk Nr albumu 7143 Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Narzędzia wspierające testowanie Instrukcja do laboratorium

Narzędzia wspierające testowanie Instrukcja do laboratorium Narzędzia wspierające testowanie Instrukcja do laboratorium Organizacja laboratorium Podział na grupy Podczas laboratorium będziecie pracowali w grupach 4-5 osobowych nad wspólną realizacją tych samych

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH System obsługi internetowego rozkładu jazdy oparty o rozproszoną bazę danych AUTORZY: Michał Kowalczyk

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE WZORCA MVC W ASP.NET

WYKORZYSTANIE WZORCA MVC W ASP.NET MACIEJ WĘGRZYNOWSKI Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej Kierunek Informatyka, II rok studiów niestacjonarnych drugiego stopnia Przedmiot PROGRAMOWANIE W ŚRODOWISKU.NET WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla administratoro w

Szkolenie dla administratoro w Szkolenie dla administratoro w dla Aquanet Prowadzący: Krzysztof Krawczyk Poznań, 21-23 lipca 2015 LANDESK Service Desk LANDESK Service Desk jest aplikacją opisującą przepływ pracy. Zapewnia ona, że wszyscy

Bardziej szczegółowo

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Dok. Nr PLP7100 Wersja: 2013-09-17 ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Fakt w wersji wielostanowiskowej

Instalacja programu Fakt w wersji wielostanowiskowej Instalacja programu Fakt w wersji wielostanowiskowej (wersja 2012.06) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści Wstęp... 3 1.Czynności

Bardziej szczegółowo

Instalacja wersji wielodostępnej z bazą danych Microsoft SQL Server 2005 lub 2008

Instalacja wersji wielodostępnej z bazą danych Microsoft SQL Server 2005 lub 2008 Instalacja wersji wielodostępnej z bazą danych Microsoft SQL Server 2005 lub 2008 (aktualizacja 7 sierpnia 2013) Abstrakt W poradniku opisano pełen zakres czynności do wykonania w przypadku instalacji

Bardziej szczegółowo

O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL... 39

O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL... 39 Spis treści O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 SQL Server Management Studio... 21 Interfejs użytkownika SQL Server Management Studio... 23 Okna interfejsu użytkownika SQL

Bardziej szczegółowo

System Rejestracji SR-RegiTech RCPmini. Instrukcja użytkownika

System Rejestracji SR-RegiTech RCPmini. Instrukcja użytkownika System Rejestracji SR-RegiTech RCPmini Instrukcja użytkownika 1 1. Spis Treści SR-RegiTech RCPmini - Instrukcja użytkownika 1. Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Wstęp... 4 3. Instalacja... 5 3.1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0 Część II - Podręcznik administratora Część II - Podręcznik administratora... 1 Wstęp... 4 Wymagania systemowe... 5 Quick start co należy zrobić aby szybko zacząć

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp... 4 2. Wprowadzenie... 5 2.1. Cel i zakres pracy... 5 2.2. Wymagania... 6

1. Wstęp... 4 2. Wprowadzenie... 5 2.1. Cel i zakres pracy... 5 2.2. Wymagania... 6 1. Wstęp.... 4 2. Wprowadzenie.... 5 2.1. Cel i zakres pracy.... 5 2.2. Wymagania.... 6 3. Użyte protokoły internetowe.... 7 3.1. Model OSI (Open System Interconnection).... 7 3.2. Transmission Control

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.3. e-pracownik

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.3. e-pracownik Instrukcja użytkownika Comarch ERP WAMC wersja 2.3 e-pracownik Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 CZYM JEST COMARCH ERP WAMC?... 3 1.2 KOMPONENTY EKRANU GŁÓWNEGO... 3 1.3 KOMPONENTY EKRANU USTAWIEŃ... 4 2 PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr..

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr.. AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA nr.. Tomasz Stojecki Nr albumu: 10619/A/327 Kierunek: Informatyka Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Pomoc dla użytkowników systemu asix 6 www.asix.com.pl Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Dok. Nr PLP6100 Wersja: 29-09-2010 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo