OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - po modyfikacji (1)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - po modyfikacji (1)"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - po modyfikacji (1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 10 samochodów osobowych oraz świadczenie usługi zarzadzania flotą wraz z serwisowaniem powyższych samochodów. Umowa będzie zawarta maksymalnie na okres 39 miesięcy od daty jej podpisania. (okres obowiązywania umowy obejmuje zaoferowaną przez wykonawcę liczbę dni na dostawę samochodów oraz okres 36 miesięcy zarządzania flotą w tym serwisowania samochodów). Okres zarządzania flotą, w tym serwisowania samochodów, trwa 36 miesięcy od dnia ich protokolarnego wydania Zamawiającemu. Zamawiający podzielił samochody na trzy grupy wg specyfikacji technicznej i wyposażenia. Wszystkie samochody w danej grupie muszą być fabrycznie nowe oraz tego samego modelu i wyprodukowane przez tego samego producenta. Przedmiot zamówienia będzie: 1) wolny od wad materiałowych i wykonawstwa; 2) wolny od wad prawnych tj. nieobciążony prawami i roszczeniami osób trzecich; 3) posiadał właściwości zgodne z wymaganiami odpowiednich norm; 4) spełniał warunki techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla samochodów osobowych poruszających się po drogach publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej dla samochodów osobowych; 5) dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującym prawem i posiadał odpowiednie świadectwo homologacji. 1. W cenie opłaty miesięcznej za obsługę serwisową samochodów Wykonawca uwzględni następujące koszty/zakresy/usługi (na każdy samochód z osobna): 1) zarządzanie obsługą serwisową obejmujące: a) przyjęcie zgłoszenia od użytkownika pojazdu (min. w godzinach , w dni pracujące bez sobót w pozostałych przypadkach assistance), skierowania pojazdu do najbliższego punktu serwisowego/ stacji diagnostycznej / udzielenie pomocy na miejscu/holowanie do serwisu, konsultacje techniczne z warsztatem, ocenę kalkulacji naprawy i zakresu, autoryzacji naprawy, pokrycia kosztów naprawy. Wykonawca zapewni jako standard następujące czasy reakcji: udzielenie pomocy (przyjazd holownika i przewóz auta do serwisu/skuteczne udzielenie pomocy na miejscu/rozpoczęcie holowania) w ciągu maksymalnego czasu 1 godziny od momentu zgłoszenia, a w przypadku miast nie wymienionych w załączniku nr 2 do umowy w ciągu 2 godzin od zgłoszenia (w 1

2 przypadku przekroczenia czasu Zamawiający będzie mógł podjąć samodzielne działania w celu odholowania i naprawy pojazdu i refakturować koszty na Wykonawcę); b) zapisy z lit. a obowiązują również w sytuacji wypadku/kolizji drogowej, gdzie Wykonawca dodatkowo przejmie prowadzenie likwidacji szkody oraz zapewni w ramach Assistance, opiekę nad użytkownikiem i pasażerami, w tym samochód zastępczy równej klasy lub miejsce w hotelu o miejscowym standardzie 3 gwiazdek; c) obsługę serwisową standardowych przeglądów i wymian; w tym Wykonawca będzie, na podstawie danych pozyskanych z serwisu, lub bezpośrednio od wskazanych przez Zamawiającego użytkowników, prowadził monitoring przebiegu i innych wartości jak np. upływu czasu od ostatniej wizyty, wpływających na wymaganie przeglądy, w celu utrzymania gwarancji producenta; Wykonawca ma obowiązek powiadamiania użytkowników i koordynatora floty na poziomie centrali Zamawiającego o prawdopodobnej potrzebie wykonania przeglądu przekazując na początku każdego miesiąca, mailowo na wskazany przez BGK adres/adresy, informacji w tym zakresie. Brak informacji i związana z tym utrata gwarancji z powodu nieterminowego wykonania przeglądu nie będzie uznana za winę Zamawiającego; rodzaj warsztatu i zakres wykonania przeglądu pozostają we właściwości Wykonawcy, przy czym wskazany warsztat nie powinien znajdować się dalej niż 20 km od miast wymienionych w Załączniku nr 2 do umowy oraz warsztat powinien posiadać autoryzację producenta oferowanych przez wykonawcę samochodów oraz być zrzeszony w ogólnopolskiej sieci serwisowej posiadającej procedury jakościowe i czasowe obsługi Klienta i wykonania naprawy. Zasadę monitoringu i powiadamiania Zamawiającego stosuje się również do badań technicznych; 2) koszty napraw (wyceny, robocizny, części - całość); 2) gospodarkę oponami, w tym relokację, dostawę, wymianę i przechowanie opon, wyważanie kół, prostowanie felg, wymianę felg i opon na nowe w sytuacji uszkodzenia (maksymalnie 1 komplet w ciągu okresu umowy). Wykonawca udostępni możliwość wymiany opon na letnie od miesiąca kwietnia, a na zimowe od miesiąca września każdego roku. Wszystkie opony będą fabrycznie nowe i wyprodukowane przez tego samego producenta, który dostarczył opony zamontowane fabrycznie, a w przypadku gdyby to było niemożliwe Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 3 modele opon 3 różnych producentów do wyboru, każdy model o charakterystyce nie gorszej niż opony zamontowane fabrycznie, a w przypadku zimowych równoważne uwzględniając specyfikę. Wszystkie przekazane Zamawiającemu opony będą fabrycznie nowe i nie starsze niż 1 rok. Wymiana opon ze względu na naturalne zużycie będzie następowała po przekroczeniu głębokości bieżnika 3,5 mm, w odniesieniu do opony letniej i zimowej. Wyklucza się z użytkowania opony wielosezonowe oraz starsze niż 3 lata od daty produkcji; wymiana opon nastąpi w warsztacie zrzeszonym w ogólnopolskiej sieci oponiarskiej lub serwisowej posiadającej procedury jakościowe i czasowe obsługi Klienta i wykonania naprawy. Warsztaty nie mogą być usytuowane dalej niż 20 km od miejsc użytkowania samochodów zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy; 3) bieżące raportowanie koordynatorowi floty Zamawiającego przypadków korzystania przez użytkowników z pomocy assistance, z podaniem nr rej. pojazdu, zakresu awarii/szkody, sprawcy (z winy Zamawiającego/z winy innego użytkownika ruchu), informacji o podjętych działaniach i czasie realizacji; 4) comiesięczne raportowanie koordynatorowi floty Zamawiającego uszkodzeń pojazdów likwidowanych z polisy AC wraz z informacją o zakresie naprawy i kosztach w odniesieniu do poszczególnego pojazdu i zdarzenia. 2

3 2. Koszty napraw (wyceny, robocizny, części - całość) nie są objęte miesięczną opłatą za obsługę serwisową samochodów. Koszty napraw będą rozliczane na podstawie kosztów rzeczywistych w drodze refakturowania za wykonane usługi w stosunku 1:1. Przed wykonaniem usługi Wykonawca uzgodni z Zamawiającym jej zakres, przedstawi kosztorys oraz ustali termin wykonania, a po akceptacji Zamawiającego przystąpi do naprawy. 3. Wykonawca przejmie na siebie prowadzenie całego procesu likwidacji szkody, poza formalnym zgłoszeniem użytkownika/uczestnika kolizji wymaganym przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe. 4. Wykonawca przyjmie następujące standardy jakościowe obsługi: Wymienione wyżej standardy assistance i wsparcia użytkownika, w każdym wypadku, gdzie szkoda będzie likwidowana z OC sprawcy samochód zastępczy, a w przypadku uszkodzenia auta z winy użytkownika Zamawiającego zapewnienie samochodu zastępczego, o ile z uzyskanych od użytkownika informacji wynika, że znajduje się on w podróży służbowej poza miejscem użytkowania tj. w miejscu oddalonym o min. 20 km, szkoda nastąpiła w dzień wolny od pracy, lub w godzinach popołudniowych (po 16.00) auto zastępcze wynajmowane jest na okres w którym można powiadomić Koordynatora floty i uzyskać opinię co do dalszej zgody na wynajem samochodu zastępczego. Strony przyjmują, że wynajmowany samochód zastępczy będzie tej samej lub wyższej klasy. W przypadku gdy zabezpieczenie pojazdu zastępczego nie będzie objęte polisą Assistance faktura wystawiona w stosunku 1:1 będzie przedłożona do Zamawiającego przez Wykonawcę po zakończonym miesiącu. W każdym innym wypadku należy uzyskać zgodę koordynatora floty na Wynajem auta zastępczego. 5. Zamawiający nie wyraża zgody na poruszanie się pracowników Zamawiającego samochodami niesprawnymi mechanicznie, bez ważnych badań technicznych i ubezpieczeń; Wykonawca wyeliminuje sytuacje, które mogą spowodować wydanie przez serwis samochodu niesprawnego; wykonanie każdej naprawy będzie wymagało własnoręcznego podpisania przez użytkownika pojazdu potwierdzenia wykonania zlecenia. 6. Ubezpieczenie zamawiający zapewnia we własnym zakresie i nie jest to objęte przedmiotową umową. 7. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu comiesięczne raporty z wykonania umowy, w formacie Excel, które będą zawierały informacje o zakresach napraw, kosztach, datach, statusie wykonania. Specyfikacja techniczna samochodu z Grupy I - 1 sztuka Lp. OPIS SAMOCHODU minimalne wymagania Zamawiającego 1 Samochód wyprodukowany po ; fabrycznie nowy 2 PRODUCENT MARKA: wszystkie samochody Grup I-III jednej marki i producenta 3 MODEL - spełniający wszystkie wymagania Zamawiającego 4 DATA PRODUKCJI: WYPRODUKOWANY PO R. 5 TYP sedan 6 Pojemność silnika minimum 1769 (cm 3 ) 7 Moc maksymalna minimum 150 (KM) 3

4 8 Rozstaw osi minimum mm 9 Długość minimum mm 10 Szerokość minimum mm (liczona bez bocznych lusterek) 11 Obręcze kół ze stopów lekkich 12 Silnik benzynowy 13 Skrzynia biegów manualna 14 Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera 15 Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera 16 Kurtyny powietrzne chroniące głowy pasażerów z przodu i z tyłu 17 System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) + system wspomagający kierowcę w utrzymaniu toru jazdy (ESP) 18 Zdalnie sterowany centralny zamek 19 Klimatyzacja 20 Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu 21 Lusterka boczne (elektrycznie sterowane i składane, podgrzewane); Lusterko wewnętrzne wsteczne automatycznie ściemniające się przy oświetleniu z tyłu samochodu 22 Regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach 23 Wspomaganie kierownicy 24 Instalacja radiowa (6 głośników, antena) 25 Radioodtwarzacz z CD/MP3/RDS, minimum 6 głośników (fabrycznie zamontowany) 26 Pirotechniczne napinacze pasów bezpieczeństwa 27 Homologacja: samochód osobowy 5 miejscowy 28 Czujniki parkowania z przodu i z tyłu 29 Lakier metalik, kolor jednorodny, dopuszczalne kolory ciemne tj. czarny, szary, grafitowy, brązowy, niebieski, zielony itp. z palety barw, jaką oferuje producent. (Powyższe kolory są określone jako opis potoczny kolorów). Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu próbki kolorów metalicznych odpowiadających ww. wytycznym. Ostateczny wybór koloru zostanie dokonany przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy z propozycji przedstawionej przez Wykonawcę. 30 Lusterka zewnętrzne oraz zderzaki w kolorze nadwozia. 31 Dywaniki podłogowe welurowe i drugi komplet gumowych nowe 32 Zestaw głośnomówiący do standardowego telefonu dostępnego na rynku polskim (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o modelu aparatu w momencie zawarcia umowy) 33 Czujnik deszczu 34 Światła projekcyjne lub ksenonowe lub bi-ksenonowe 35 Przednie światła przeciwmgielne 36 Zagłówki dla siedzeń z regulacją wysokości 37 Kierownica wielofunkcyjna 38 Kanapa tylna z dzielonym i składanym oparciem 39 Trójkąt ostrzegawczy i apteczka 40 Zapasowe koło stalowe pełnowymiarowe, podnośnik, klucze (zestaw podstawowy) 41 Gaśnica* Specyfikacja techniczna samochodów z Grupy II - 7 sztuk Lp. OPIS SAMOCHODU minimalne wymagania Zamawiającego 1 Samochód wyprodukowany po ; wszystkie samochody wyprodukowane w tym samym roku; fabrycznie nowy 2 PRODUCENT MARKA: wszystkie samochody Grup I-III jednej marki i producenta 3 MODEL - spełniający wszystkie wymagania Zamawiającego 4 DATA PRODUKCJI: WYPRODUKOWANY PO R. 4

5 5 TYP sedan 6 Pojemność silnika minimum (cm 3 ) 7 Moc maksymalna minimum 120 (KM) 8 Rozstaw osi minimum mm 9 Długość minimum mm 10 Szerokość minimum mm (liczona bez bocznych lusterek) 11 Obręcze kół ze stopów lekkich 12 Silnik benzynowy 13 Skrzynia biegów manualna 14 Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera 15 Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera 16 Kurtyny powietrzne chroniące głowy pasażerów z przodu i z tyłu 17 System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) + system wspomagający kierowcę w utrzymaniu toru jazdy (ESP) 18 Zdalnie sterowany centralny zamek 19 Klimatyzacja 20 Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu 21 Lusterka boczne (elektrycznie sterowane i składane, podgrzewane); Lusterko wewnętrzne wsteczne automatycznie ściemniające się przy oświetleniu z tyłu samochodu 22 Regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach 23 Wspomaganie kierownicy 24 Instalacja radiowa (4 głośników, antena) 25 Radioodtwarzacz z CD/MP3/RDS, minimum 4 głośników (fabrycznie zamontowany) 26 Pirotechniczne napinacze pasów bezpieczeństwa 27 Homologacja: samochód osobowy 5 miejscowy 28 Czujniki parkowania z przodu i z tyłu 29 Lakier metalik, kolor jednorodny, dopuszczalne kolory ciemne tj. czarny, szary, grafitowy, brązowy, niebieski, zielony itp. z palety barw, jaką oferuje producent. (Powyższe kolory są określone jako opis potoczny kolorów). Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu próbki kolorów metalicznych odpowiadających ww. wytycznym. Ostateczny wybór koloru zostanie dokonany przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy z propozycji przedstawionej przez Wykonawcę. 30 Lusterka zewnętrzne oraz zderzaki w kolorze nadwozia. 31 Dywaniki podłogowe welurowe i drugi komplet gumowych nowe 32 Zestaw głośnomówiący do standardowego telefonu dostępnego na rynku polskim (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o modelu aparatu w momencie zawarcia umowy) 33 Czujnik deszczu 34 Światła projekcyjne lub ksenonowe lub bi-ksenonowe 35 Przednie światła przeciwmgielne 36 Zagłówki dla siedzeń z regulacją wysokości 37 Kierownica wielofunkcyjna 38 Kanapa tylna z dzielonym i składanym oparciem 39 Trójkąt ostrzegawczy i apteczka 40 Zapasowe koło stalowe pełnowymiarowe, podnośnik, klucze (zestaw podstawowy) 41 Gaśnica* Specyfikacja techniczna samochodów z Grupy III - 2 sztuki Lp. OPIS SAMOCHODU minimalne wymagania Zamawiającego 1 Samochód wyprodukowany po ; wszystkie samochody wyprodukowane w tym samym roku; fabrycznie nowy 2 PRODUCENT MARKA: wszystkie samochody Grup I-III jednej marki i producenta 5

6 3 MODEL - spełniający wszystkie wymagania Zamawiającego 4 DATA PRODUKCJI: WYPRODUKOWANY PO R. 5 TYP kombi 6 Pojemność silnika minimum (cm 3 ) 7 Moc maksymalna minimum 120 (KM) 8 Rozstaw osi minimum mm 9 Długość minimum mm 10 Szerokość minimum mm (liczona bez bocznych lusterek) 11 Obręcze kół ze stopów lekkich 12 Silnik benzynowy 13 Skrzynia biegów manualna 14 Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera 15 Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera 16 Kurtyny powietrzne chroniące głowy pasażerów z przodu i z tyłu 17 System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) + system wspomagający kierowcę w utrzymaniu toru jazdy (ESP) 18 Zdalnie sterowany centralny zamek 19 Klimatyzacja 20 Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu 21 Lusterka boczne (elektrycznie sterowane i składane, podgrzewane); Lusterko wewnętrzne wsteczne automatycznie ściemniające się przy oświetleniu z tyłu samochodu 22 Regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach 23 Wspomaganie kierownicy 24 Instalacja radiowa (4 głośników, antena) 25 Radioodtwarzacz z CD/MP3/RDS, minimum 4 głośników (fabrycznie zamontowany) 26 Pirotechniczne napinacze pasów bezpieczeństwa 27 Homologacja: samochód osobowy 5 miejscowy 28 Czujniki parkowania z przodu i z tyłu 29 Lakier metalik, kolor jednorodny, dopuszczalne kolory ciemne tj. czarny, szary, grafitowy, brązowy, niebieski, zielony itp. z palety barw, jaką oferuje producent. (Powyższe kolory są określone jako opis potoczny kolorów). Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu próbki kolorów metalicznych odpowiadających ww. wytycznym. Ostateczny wybór koloru zostanie dokonany przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy z propozycji przedstawionej przez Wykonawcę. 30 Lusterka zewnętrzne oraz zderzaki w kolorze nadwozia. 31 Dywaniki podłogowe welurowe i drugi komplet gumowych nowe 32 Zestaw głośnomówiący do standardowego telefonu dostępnego na rynku polskim (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o modelu aparatu w momencie zawarcia umowy) 33 Czujnik deszczu 34 Światła projekcyjne lub ksenonowe lub bi-ksenonowe 35 Przednie światła przeciwmgielne 36 Zagłówki dla siedzeń z regulacją wysokości 37 Kierownica wielofunkcyjna 38 Kanapa tylna z dzielonym i składanym oparciem 39 Zwijana roleta nad przestrzenią bagażową 40 Wycieraczka tylnej szyby 41 Trójkąt ostrzegawczy i apteczka 42 Zapasowe koło stalowe pełnowymiarowe, podnośnik, klucze (zestaw podstawowy) 43 Gaśnica* *Wykonawca zapewni w całym okresie umowy ważność gaśnic bez dodatkowych kosztów z tego tytułu dla Zamawiającego. 6

7 Akceptacja członków Komisji: Sylwester Pajączkowski (Przewodniczący Komisji) Łukasz Urbanek (członek Komisji) Kamil Pomianowski (Przewodniczący Komisji) Katarzyna Styś (członek Komisji) 7

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Wymagane minimalne parametry techniczne oferowanego samochodu: Lp. WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO 1. Pojazd samochodowy 1.1 Samochód fabrycznie nowy rok produkcji 2012

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Wymagania dotyczące pojazdu i jego wyposażenia Lp. Opis Wymagania 1. Stan samochodu Fabrycznie nowy, nieużywany, bezwypadkowy, w pełni sprawny technicznie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia 08.03.2011 r. Znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/02/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa samochodu

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU

URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU 58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 21, tel. 74/664 33 00, fax 74/841 13 01 e-mail: us0222@ds.mofnet.gov.pl, www.uswalbrzych.pl REGON: 890024280, NIP: 886-00-13-058 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r. Znak sprawy: TZ/271/18/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych Wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 1. Samochód I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 1. Samochód I Załącznik 3B SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Samochód I 1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem długoterminowy samochodu typu BUS (6- osobowego) do celów informacyjno-promocyjnych RPO WK-P na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.19.2012.SC SIWZ

Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.19.2012.SC SIWZ URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH UL. ZĄBKOWSKA 41 03-736 WARSZAWA NIP 521-32-14-182 REGON 015249601 Z A M A W I A J Ą C Y W Biuletynie Zamówień Publicznych,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nr sprawy KW-P-19/2013 Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiot Zamówienia Przedmiotem zamówienia leasing finansowy fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego dla

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - Pzp (Dz.U. z 2010 r. nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM: KIEROWNIK Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy mgr Elżbieta Stachowiak SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa pojazdu do przewozu osób na potrzeby Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

silnik wysokoprężny moc silnika min. 130 KM skrzynia biegów manualna 6-biegowa + wsteczny 4 Wymogi ekologiczno-energetyczne zużycie paliwa w cyklu

silnik wysokoprężny moc silnika min. 130 KM skrzynia biegów manualna 6-biegowa + wsteczny 4 Wymogi ekologiczno-energetyczne zużycie paliwa w cyklu Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Wymagania dotyczące samochodu będącego przedmiotem leasingu: 1. Wymogi formalne: samochód ciężarowo-osobowy, o masie całkowitej do 3,5 tony, fabrycznie nowy z 2012 roku, bezwypadkowy,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR / /2013.... zwaną w dalszej części Umowy Wynajmującym, reprezentowaną przez:

UMOWA NAJMU NR / /2013.... zwaną w dalszej części Umowy Wynajmującym, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr postępowania: 1/EWT/WS/2013 UMOWA NAJMU NR / /2013 z dnia, zawarta w Bieruniu pomiędzy:......... zwaną w dalszej części Umowy Wynajmującym,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/ 4 /A/2011

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/ 4 /A/2011 PROKURATURA APELACYJNA Warszawa, 16 listopada 2011 roku W WARSZAWIE Zamawiający: PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 25 00-951 Warszawa NIP: 525-10-08-987 REGON: 010267570 www.warszawa.pa.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE. o wartości szacunkowej powyżej 414.000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA LEASING OPERACYJNY 60 AUTOBUSÓW

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE. o wartości szacunkowej powyżej 414.000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA LEASING OPERACYJNY 60 AUTOBUSÓW ZAMÓWIENIE SEKTOROWE o wartości szacunkowej powyżej 414.000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA LEASING OPERACYJNY 60 AUTOBUSÓW PKS.SA-DT/ZP/20/4/2015/1 ROZDZIAŁ I. Nazwa (firma) oraz adres

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym Znak sprawy: 3/2011/ZP OGŁOSZENIE o przetargu ograniczonym o wartości szacunkowej zamówienia mjszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wodociągi Sp. z o.o. ul. Reymonta 12 48-340 Głuchołazy Tel.: +48 774391932, Fax.: +48 774391742 www.wodgluch.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/04/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Dostawa wraz z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego 10 szt. samochodów osobowo-ciężarowych do 3500 kg.

Dostawa wraz z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego 10 szt. samochodów osobowo-ciężarowych do 3500 kg. Dostawa wraz z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego 10 szt. samochodów osobowo-ciężarowych do 3500 kg. I. Zamawiający Nr sprawy: TL5/241A/142/11 Lublin, 26.08.2011r. Lubelskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy)

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ ) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr W1/2015

Zapytanie ofertowe nr W1/2015 Warszawa, dnia 10 marca 2015 r. Zapytanie ofertowe nr W1/2015 I. ZAMAWIAJĄCY LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

208 BUSINESS LINE EASY BUSINESS RENTAL* KREDYT 50 / 50* PEUGEOT FLEET MANAGEMENT* LEASING OD 102%* CENNIK HATCHBACK 5-DRZWIOWY SILNIK BUSINESS LINE

208 BUSINESS LINE EASY BUSINESS RENTAL* KREDYT 50 / 50* PEUGEOT FLEET MANAGEMENT* LEASING OD 102%* CENNIK HATCHBACK 5-DRZWIOWY SILNIK BUSINESS LINE 208 BUINE LINE CENNIK WAŻNY OD 05.11.2012 HATCHBACK 5-DRZWIOWY ILNIK KRZYNIA BIEGÓW BUINE LINE 1,2 VTI 82 KM M5 51 100 zł 1,4 HDI 68 KM M5 57 600 zł LEAING OD 102%* EAY BUINE RENTAL* KREDYT 50 / 50* PEUGEOT

Bardziej szczegółowo

NOWY PEUGEOT 301. UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE promocyjne za 0,99%**

NOWY PEUGEOT 301. UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE promocyjne za 0,99%** CENNIK WAŻNY OD 06.09.2013 NOWY PEUGEOT 301 ROK PRODUKCJI 2013 OFERTA PROMOCYJNA CENA OD 37 700 ZŁ 50/50 RABAT do 4 200 zł* ODKUP 3 000 zł** UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE promocyjne za 0,99%** KREDYT 50/50

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Samochodu operacyjnego

OPIS TECHNICZNY Samochodu operacyjnego OPIS TECHNICZNY Samochodu operacyjnego Wykonawca wypełnia wskazane pozycje kolumny Oferta wykonawcy podając parametry techniczne oferowanego produktu, [tj. poprzez wskazanie konkretnego parametru albo

Bardziej szczegółowo

NOWY NISSAN PULSAR LEASING OD 105%

NOWY NISSAN PULSAR LEASING OD 105% NOWY NISSAN PULSAR Rok produkcji 2014 KREDYT 50 50 LEASING OD 105% WYPRZEDAŻ 2014 RABATY DO 12 000 ZŁ NIEZWYKLE LEKKI I PRZESTRONNY Najlepszy w swojej klasie, dziękinajwiększej ilości miejsca na poziomie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na realizację zadania p.n.: "POZYSKANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH TYPU FURGON" (drugie postępowanie) PRZETARG NIEOGRANICZONY

Bardziej szczegółowo

Przewodnik kierowcy. Procedury postępowania w trakcie użytkowania samochodu

Przewodnik kierowcy. Procedury postępowania w trakcie użytkowania samochodu Przewodnik kierowcy Procedury postępowania w trakcie użytkowania samochodu Szerokiej drogi! Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu procedury postępowania w trakcie użytkowania samochodu należącego do floty

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH UŻYWANYCH SAMOCHODÓW DO WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z OPCJĄ WYKUPU PRZEDMIOTU LEASINGU

DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH UŻYWANYCH SAMOCHODÓW DO WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z OPCJĄ WYKUPU PRZEDMIOTU LEASINGU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sporządzona w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 z późn. zm.). nazwa zadania:

Bardziej szczegółowo