SPIS TREŚCI. M. Foryś Ranking Wyższych Uczelni M. Krawczyk Otwarcie OIOM Plan Kongresu Wysta pienie JM Rektora AM...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI. M. Foryś Ranking Wyższych Uczelni... 2. M. Krawczyk Otwarcie OIOM... 3. Plan Kongresu... 10. Wysta pienie JM Rektora AM..."

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI M. Foryś Ranking Wyższych Uczelni M. Krawczyk Otwarcie OIOM E. Kępska Z SENATU D. Choromański I Międzynarodowy Kongres Naukowy Młodych Medyków Plan Kongresu Wysta pienie JM Rektora AM Wysta pienie W. Jędrzejczaka Opiekuna STN Sesje tematyczne: anatomia, biochemia, biologia, choroby wewnętrzne, ginekologia i położnictwo, kardiologia, patologia, pediatria, stomatologia, wolny temat Zakończenie Kongresu T. Kocon Dyplom nr 1 AM Stypendia Fundacji Nauki Polskiej Lekarze patronami ulic Warszawy F. Groer Międzynarodowa Konferencja Conflict of interest KOMUNIKATY (Zwiększenie dotacji KBN, Sympozjum Zakładu Chemii, Elsevier) Fot. okładka I: Prorektor ds. dydaktyczno-wychowawczych prof. dr hab. Leszek Pączek wręcza I nagrodę w Sesji Plakatowej Pediatrycznej. Fot. okładka IV: Prof. dr hab. Marek Krawczyk przecina wstęgę. Wszystkie zdjęcia: Dział Fotomedyczny AM. Nr 4 (107) kwiecień 2001 WYDAWCA: AKADEMIA MEDYCZNA Rada Programowa: prof. dr hab. Janusz Piekarczyk przewodnicza cy prof. dr hab. Andrzej Członkowski, prof. dr hab. Wiesław Gliński, prof. dr hab. Mirosław Łuczak, prof. dr hab. Leszek Pa czek, prof. dr hab. Józef Sawicki, prof. dr hab. Jerzy Stelmachów, prof. dr hab. Mieczysław Szostek, prof. dr hab. Hubert Wanyura Redaguje zespół: Bogdan Ciszek (redaktor naczelny), Mariusz Foryś, Mirosława Kurpeta Magdalena Zielonka (redaktor prowadza cy numeru), Jacek Żbikowski Adres redakcji: Biblioteka Główna Akademii Medycznej, ul. W. Oczki 1, Warszawa, tel./fax: , zapraszamy na nasze strony internetowe: Skład tekstu, druk i oprawa: Zakład Poligraficzny U Mianowskiego, Warszawa, ul. Daniłowskiego 3 tel./fax , Kwiecień

2 WARSZAWSKA AKADEMIA MEDYCZNA, po raz drugi z rzędu, zwycięża w kategorii uczelni medycznych Mgr Mariusz Foryś Miesięcznik Edukacyjny Perspektywy, w tym roku w koalicji z dziennikiem Rzeczpospolita, opracował drugą już edycję ogólnopolskiego Rankingu Wyższych Uczelni. W ubiegłym roku obie redakcje konkurowały ze sobą, przygotowując swoje własne rankingi, rządzące się nieco odmiennymi kryteriami. Wnioskując ze aktualnego składu Kapituły strzegącej procedur rankingowych, jak i kierunku ewolucji zastosowanych kryteriów, to właśnie koncepcja Perspektyw została uznana za bardziej pragmatyczną, wobec przyjętego przesłania Rankingu. Jego misją jest bowiem dostarczenie informacji o tym, jak oceniane są polskie uczelnie. Informacja ta ma, przede wszystkim, służyć pomocą przy wyborze szkoły i kierunku studiów tegorocznym maturzystom, stać się też może przesłanką do wstępnych przemyśleń dla uczniów klas młodszych, a zapewne także ich rodziców. Na inny jeszcze konsumencki charakter Rankingu wskazuje red. naczelny Perspektyw Waldemar Siwiński; w tym kontekście interesuje nas (-) jak oceniają uczelnie firmy odbiorcy ich produktów, czyli absolwentów. Podstawą Rankingu było specjalne badanie ankietowe przeprowadzone wśród kilkuset największych polskich firm i instytucji (m.in. kulturalnych, sportowych, a także sądów, szpitali i innych) oraz prawie 400 profesorów belwederskich (z tytułami nadanymi w latach ). Dodatkowo uwzględniono dane zawarte w publikacjach GUS, MEN i KBN. Wielokryterialność Rankingu była pochodną uwzględnienia w nim czterech nadrzędnych grup kryteriów, były to: preferencje pracodawców, ocena uczelni przez środowisko akademickie, siła naukowa uczelni i warunki studiowania. W sumie, w obrębie powyższych kryteriów, ocenie podlegało 15 różnych czynników szczegółowych. Podobnie jak w minionym roku, Kapituła na swoim jesiennym jeszcze posiedzeniu ustaliła obowiązujące zasady rankingu, po czym zostały one przesłane władzom wyższych uczelni. Kierownictwo i merytoryczną pieczę nad przedsięwzięciem postanowiono przekazać prof. Markowi Rockiemu wybitnemu ekonometrykowi, rektorowi SGH. Ranking składa się z 4 odrębnych zestawień: klasyfikacji obejmującej wszystkie szkoły wyższe w Polsce (z wyjątkiem uczelni artystycznych), klasyfikacji uczelni artystycznych, które wyodrębniono kierując się specyfiką ich procesu dydaktycznego jak i rekrutacji, klasyfikacji uczelni niepaństwowych, klasyfikacji w grupach kierunków studiów, opartej na badaniach przeprowadzonych wśród największych firm w naszym kraju oraz najmłodszych polskich profesorów, podpowiadającej, gdzie najlepiej studiować poszczególne dziedziny wiedzy. Laur najlepszej w naszym kraju uczelni Anno Domini 2001, przypadł w udziale Uniwersytetowi Warszawskiemu, na drugim miejscu uplasował się Uniwersytet Jagielloński (zeszłoroczny triumfator), a na trzecim Politechnika Warszawska. Akademia Medyczna w Warszawie została sklasyfikowana na miejscu 11, najwyższym spośród wszystkich uczelni medycznych. Zatem, w zestawieniu obejmującym typy poszczególnych 2 Kwiecień 2001

3 szkół, nasza Uczelnia zajęła analogicznie do roku ubiegłego pierwsze miejsce (100 pkt.), wyprzedzając Akademię Medyczną w Poznaniu (96,89 pkt.) oraz Śląską Akademię Medyczną w Katowicach (93,50 pkt.). W klasyfikacji odnoszącej się do poszczególnych dziedzin wiedzy, AM w Warszawie zdecydowanie wyprzedziła pozostałe uczelnie medyczne gromadząc 46 pkt., przed Collegium Medicum UJ 31 pkt. i AM w Poznaniu 29 pkt. Jak co roku, obok wyników każdego z rankingów, najbardziej komentowane są ich kryteria. Dr Grzegorz Wójtowicz Przewodniczący Kapituły, podczas oficjalnego ogłoszenia wyników Rankingu Rzeczpospolitej i Perspektyw 9 kwietnia br. w hotelu Bristol, wyraził przekonanie, iż jego obiektywność wynika z wielości trafnie dobranych kryteriów subiektywnych. Podczas gdy prof. Marek Rocki Członek Kapituły, konsekwentnie mówił o profesjonalnie zrealizowanej, subiektywnej koncepcji istotnych czynników rzutujących na status danej uczelni, przy maksymalnym wykorzystaniu danych egzogenicznych wobec uczelni. Niezależnie od tego, który z powyższych poglądów bliższy jest rzeczywistości, należy przypuszczać, że wszelka merytoryczna dyskusja może tylko dobrze przysłużyć się dalszemu rozwojowi i doskonaleniu formuły Rankingu. Inaczej niż w przypadku kryteriów, prawie nikt już nie podważa samej potrzeby istnienia profesjonalnych rankingów. Stały się one pewnym sposobem na porządkowanie edukacyjnej rzeczywistości. Jak zauważyła red. Ewa Kluczkowska ( Rzeczpospolita ) ocena jakości placówek edukacyjnych to problem zajmujący miliony polskich rodzin. OTWARCIE ODDZIAŁU INTENSYWNEJ OPIEKI CHIRURGICZNEJ W KLINICE CHIRURGII OGÓLNEJ I CHORÓB WA TROBY Prof. dr hab. Marek Krawczyk 2 kwietnia 2001 r. odbyło się otwarcie Oddziału Intensywnej Opieki Chirurgicznej w Klinice Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby. Uroczystość uświetnił swą obecnością JM Rektor Akademii Medycznej w Warszawie prof. dr hab. Janusza Piekarczyk, który odłożył inne ważne spotkanie, by osobiście przeciąć wstęgę. W uroczystości wzięli udział także prorektorzy prof. dr hab. Leszek Pączek i prof. dr hab. Józef Sawicki. Rektor prof. Janusz Piekarczyk przecina wstęgę w asyście dyr. szpitala prof. Mariusza Łapińskiego i prof. Marka Krawczyka Rangę uroczystości podkreśliła swoją obecnością Podsekretarz Stanu w Komitecie Badań Naukowych pani Małgorzata Kozłowska wraz z zespołem pracowników: Małgorzatą Kosmalą, Mirosławą Laskowską i Krzysztofem Gutmanem. Władze Uczelni były także reprezentowane przez Dziekana I Wydziału Lekarskiego prof. dr hab. Wiesława Glińskiego, Dziekana Wydziału Nauki o Zdrowiu prof. dr hab. Longina Marianowskiego i Dziekana Wydziału Farmacji prof. dr hab. Jana Pacheckę. W uroczystości także wzięli udział: Dyrektor Administracyjny AM mgr Jacek Żbikowski i jego zastępcy, jak również Kwestor AM mgr Halina Biernacka. Podczas uroczystego otwarcia nie zabrakło Dyrektora Szpitala prof. dr hab. Mariusza Łapińskiego i jego zastępców, jak również Przełożonej Pielęgniarek w SP CSK mgr Elżbiety Wolewicz. Władze samorządu lekarskiego reprezentował przewodniczący Okręgowej Izby lekarskiej dr Andrzej Włodarczyk. Otwarcie nastąpiło w obecności Prezesa Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego prof. dr hab. Jacka Szmidta i Dyrektora Poltransplantu prof. dr hab. Janusza Wałaszewskiego. Uroczystość zaszczyciło swoją obecnością wielu kierowników Klinik naszej Uczelni. Podczas otwarcia reprezentowani byli przedstawiciele Kwiecień

4 Wśród zaproszonych gości Podsekretarz Stanu w KBN Małgorzata Kozłowska (pierwsza z lewej) firm sponsorujących powstanie oddziału. Nie zareagowali pozytywnie na zaproszenie przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Kas Chorych. Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby prof. dr hab. Marek Krawczyk gorąco przywitał wszystkich przybyłych i podziękował za przyjęcie zaproszenia. Następnie przedstawił genezę powstania Oddziału, przebieg budowy i firmy, które odegrały istotną rolę w finansowaniu przedsięwzięcia. Oddział Intensywnej Opieki Chirurgicznej w nowoczesnych klinikach chirurgicznych jest nieodzowną ich częścią. Dotyczy to szczególnie oddziałów wykonujących transplantacje narządów. Do chwili obecnej w Klinice Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby Akademii Medycznej w Warszawie wykonano 85 ortotopowych przeszczepień wątroby u 79 chorych (6 retransplantacji) oraz u 17 osób pobrano część wątroby do przeszczepów rodzinnych (pobrania od żywych dawców). Przeszczepianie wątroby nie jest jedyną wizytówką Kliniki. W Klinice w latach leczyliśmy 1580 chorych z guzami nowotworowymi wątroby, z czego tylko w ostatnich 3 latach 771, a więc prawie połowę. Wykonaliśmy 679 resekcji miąższu wątroby. W ciągu 1 roku hospitalizujemy 350 chorych z nadciśnieniem wrotnym, 60 z guzami trzustki, u których rocznie wykonujemy 25 duodenopankreatektomii. W ostatnich 10 latach wykonaliśmy również 280 gastrektomii z powodu raka żołądka i 160 ezofagektomii z powodu raka przełyku. Zainteresowania kliniki obejmują i wiele innych chorób leczonych chirurgicznie, których nie sposób tu wymieniać. Te dane należy odnieść do stanu technicznego klinik chirurgicznych, w tym także i naszej mieszczących się w SP CSK. Tak jak cały Szpital w części zabiegowej, tak i nasza Klinika została wybudowana przed 30 laty, a oddana do użytku 26 lat temu. Wszystkie Kliniki były zbudowane identycznie i w żadnej z nich nie było oddziału intensywnej terapii. Biegnący czas, zmiany w wielkości i jakości wykonywanych operacji od dawna nakazywały podjęcie decyzji stworzenia takich oddziałów. Bezpośrednim bodźcem nakazującym zmiany jakościowe w Klinice był rozwój transplantacji wątroby. W krótkim czasie Klinika Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby wyniosła Akademię Medyczną w Warszawie na pierwsze miejsce w Polsce wśród przeszczepiających wątrobę u osób dorosłych, a wyniki nie odbiegają od europejskich. Transplantacja wątroby to jedna z największych procedur operacyjnych wymagająca wysiłku wielu zespołów i wykonania trudnej operacji, ale wymagająca także, a może przede wszystkim bezbłędnego prowadzenia pooperacyjnego. Do tego potrzeba nowoczesnego Oddziału Intensywnej Terapii Chirurgicznej i taki oddział zbudowano. Kolejnym nakazem czasu był program przeszczepów wątroby od dawców żywych, rodzinnych. Program, który tak znakomicie udało się nam wprowadzić, a obecnie realizować wraz z Zespołem doc. P. Kalicińskiego z Centrum Zdrowia Dziecka wymaga zaplecza. Współczesne leczenie chorego po ciężkiej, dużej operacji to kontrola czynności wszystkich ważnych funkcji narządów chorego człowieka. To wszystko zapewniono w tym oddziale. Wreszcie jeszcze jeden bardzo istotny element, równie ważny jak prawidłowy przebieg pooperacyjny. Klinika chirurgiczna wyższej uczelni musi być nie tylko wysokiej klasy jednostką usługową, ale także naukowo-badawczą. Dla tych celów potrzebna jest odpowiedniej jakości aparatura badawcza. Klinika w momencie rozpoczęcia programu transplantacji wątroby prowadzi w ramach Komitetu Badań Naukowych kilka projektów badawczych. Były one realizowane w trudnych warunkach, na przestarzałych aparatach. Nowy oddział zmieni niewątpliwie jakość tych badań. Współcześnie nie można uprawiać nowoczesnej medycyny klinicznej bez badań naukowych, dlatego współudział Komitetu Badań Naukowych w tworzeniu takiego oddziału jak nasz, jest w pełni uzasadniony i zrozumiały. Całość inwestycji była prowadzona przez Uczelnię i jej agendy techniczne. Projekt został wykonany przez zespół znakomitych architektów firmy UNIMED, ale projekt to początek. Niemniej projekt uzmysławia zakres zmian. Badawczy charakter oddziału pozwolił zwrócić się z wnioskiem o współfinansowanie do Komitetu Badań Naukowych. Pozytywna decyzja zapewniła bardzo ważne zabezpieczenie finansowe, ale tylko częściowe. W finansowaniu miał partycypować Szpital. Takie były uzgodnienia pomiędzy władzami administracyjnych Uczelni, ówczesną dyrekcją Szpitala, Zarządem Inwestycji Akademii Medycznej i Kierownikiem Kliniki. Rozpoczęcie prac w realizacji zadania wiązało się z wymianą okien, by zapewnić, nie tylko ich nowoczesny charakter, ale i możliwość klimatyzacji. Koszt tego zadania zgodnie z decyzją ówczesnego dyrektora miał być przejęty przez Szpital. Wymiana okien wobec specyfiki technologii naszego szpitala nie jest możliwa. Konieczna jest wymiana elewacji. By wymieniać elewację takiego obiektu, jak szpital potrzebny jest projekt i jego akceptacja przez architekturę miasta. Po wykonaniu projektu ówczesna dyrekcja Szpitala wycofała się z finansowania. Wydawało się, że inwestycja musi upaść. Tylko dzięki chirurgicznej decyzji podjętej przez dyrektora administracyjnego AM, dyrektora Zarządu Inwestycji AM i przez Kierownika Kliniki 4 Kwiecień 2001

5 Pielęgniarki Uroczystość otwarcia nowego oddziału udało się zadanie, które w tym momencie wisiało na włosku, uratować. Elewacja musiała być zmieniona przed jesienią. Wyścig z czasem został wygrany. Dzisiaj patrząc z zewnątrz na Szpital rzuca się w oczy ta część elewacji, która wskazuje drogę do niezbędnej wymiany w całym budynku. Dalsza część modernizacji polegała na zburzeniu całego wnętrza i wybudowaniu go na nowo. Z dawnych sal chorych nie pozostało nic. W trakcie prac sprawdziła się biegłość budowlana i rzetelność firmy Budgem. Nie było im łatwo, gdyż przyszło im pracować pod czujnym okiem znakomitego fachowca ds. działań inwestycyjnych dyrektora Tadeusza Długosza. Część budowlana to jedno, choć wielu osobom wydawało się naiwnie, że to najważniejsza część pracy. Zaczęło się wyposażanie. Co chwila powstawały nowe potrzeby. I wówczas przyszły nam z pomocą wszystkie te instytucje i organizacje, które zostały wymienione na tablicy podziękowań znajdującej się w Klinice. Podstawowy koszt części badawczej poniósł Komitet Badań Naukowych. Na ręce Pani Minister Małgorzaty Kozłowskiej i jej Zespołu zostały przekazane serdeczne podziękowania, także w postaci pisemnej. Niezwykle duży ciężar finansowy wzięła na siebie Fundacja Polsat, która mając w swoim statucie pomoc dzieciom, tym razem przez zapewnienie właściwych warunków dla pooperacyjnej opieki dawców rodzinnych wątroby, po raz kolejny stanęła na szczególnie wysokim poziomie. Pani Prezes Małgorzata Żak i jej Zespół był dla nas nieocenionym partnerem finansowym. Podziękowanie zostało przekazane na ręce przedstawicielki fundacji POLSAT pani Doroty Pokuć. Nie było nam łatwo zdobywać fundusze z dalszych instytucji i organizacji. Pozytywnie na nasz apel i potrzeby odpowiedziały takie firmy jak PZU S.A. Nasze podziękowanie zostało wręczone przedstawicielom firmy panu Adamowi Taubertowi i pani Grażynie Kądzieli. Kolejnym ważnym partnerem finansowym było PZU Życie, dla którego podziękowanie przyjęła pani Adrianna Niecko. Niezwykle przyjaźnie pod każdym względem współpracuje się z Mazowieckimi Zakładami Przemysłu Owocowo- Warzywnego w Tarczynie Agros-Tarczyn. Podziękowanie odebrał od nas prezes zarządu pan Wojciech Sobczak. Przedstawiciele pozostałych sponsorów, którzy pomogli w modernizacji oddziału, nie mogli wziąć udziału w otwarciu. Podziękowania zostały przekazane im w innym terminie. Są to: Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, Energoprojekt Warszawa S.A., Energoefekt Sp. z o.o. Ruda Śląska, Elektrownie Szczytowo-Pompowe SA Warszawa, Polservice Sp z o.o. Warszawa, Protektor SA Korporacja Brokerów Ubezpieczeniowych, Elcon Elbud SA Kraków, Elektrobudowa SA Kraków. Słowa podziękowania przekazano jeszcze jednemu sponsorowi, który swoją pomoc finansową wyraził w zupełnie inny sposób. Otóż wymieniana już firma Unimed wykonała cały projekt modernizacji oddziału gratisowo. Podziękowanie odebrał prezes Unimedu mgr Lech Królik i jego współpracownicy inż. Jerzy Sobiepan i inż. Iwona Jastrzębska. Za szczególne zaangażowanie podziękowanie na piśmie otrzymał również dyrektora byłego Zarządu Inwestycji mgr Tadeusz Długosz. W tworzeniu naszego oddziału nieocenioną pomoc niósł nam dr Cezary Kosiński, ordynator Oddziału Intensywnej Terapii naszego Szpitala. Służył nam stale swoimi fachowymi uwagami i doradztwem. Zespół Kliniki przekazał mu na piśmie serdeczne podziękowanie. Inwestycja była wykonywana nie z finansów, ale przez Akademię Medyczną. W imieniu swoim i Zespołu Kliniki prof. dr hab. Marek Krawczyk podziękował władzom rektorskim i administracyjnym Uczelni, które przez cały czas były niezwykle życzliwe i choć skrupulatnie kontrolowały poczynania, to była to kontrola twórcza. Podziękowanie złożono na ręce Jego Magnificencji Rektora Akademii Medycznej w Warszawie prof. dr hab. Janusza Piekarczyka. Kończąc listę podziękowań należy wymienić jeszcze jedną osobę. Jest nią pani mgr Halina Biernacka. Pani Kwestor jest wspaniałym partnerem i pomocnikiem zarządzającym finansami Uczelni. Trzeba jednak podkreślić, że przy całym swym uroku, często sprowadza na ziemię, a zwłaszcza wówczas, gdy okazuje się, że w sposób niezamierzony czyni się ruchy niezgodne ze sztuką księgową. Kwiecień

6 Przedstawiając początki powstawania inwestycji wspomniano o współpracy z Dyrekcją Szpitala. Dotyczyła ona dwóch zespołów, które w tym czasie zmieniały się. Pierwszy, który nie dotrzymał umowy i obecny, a w szczególności dyrektor prof. dr hab. M. Łapiński, który od momentu objęcia przez niego funkcji wykazywał pełne zrozumienie i właściwą pomoc, podobnie zresztą jak jego zastępcy i Przełożona Pielęgniarek. Bez ich pomocy oddział nie mógłby być otwarty. Wyrazy podziękowania należą się także całemu Zespołowi Kliniki, który przez ponad rok pracował w bardzo trudnych warunkach, bez zmniejszonej liczby dyżurów i obowiązków z pracy dydaktycznej. Rolę zasadniczą odegrał zawsze cichy i skromny adiunkt administracyjny Kliniki dr Bogusław Najnigier, bez którego aktywności nic nie mogłoby się wydarzyć. Zawsze przyjazne i gotowe do ponadobowiązkowych działań były obydwie panie sekretarki Anna Jakubowska i Katarzyna Zimna. Szczególne wyrazy uznania należą się paniom pielęgniarkom i salowym, które w niezwykle trudnych warunkach ciągle obsługiwały chorych. Najistotniejszą rolę podczas całej modernizacji odegrały dwie Panie pani Oddziałowa Bożena Biankietti i pani Ania Izdebska. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Janusz Piekarczyk, pani Minister Małgorzata Kozłowska, Dyrektor Szpitala prof. dr hab. Mariusz Łapiński i Kierownik Kliniki prof. dr hab. Marek Krawczyk. Następnie Księża Kapelani pobłogosławili nowy oddział, który powstał na miejsce starego, w którego salach przed 20 laty był leczony Prymas Tysiąclecia ks. Kard. Stefan Wyszyński. Po obejrzeniu Oddziału Goście wpisali się do Księgi Pamiątkowej, a następnie zostali poczęstowani kieliszkiem szampana i lunchem. Rangę zdarzenia podkreślała obecność licznych dziennikarzy ze stołecznych gazet i przedstawicieli stacji telewizyjnych. Odbyła się konferencja prasowa. Wieczorne wydania TVN, WOT-u, Polsatu i innych stacji telewizyjnych nadały materiały o otwarciu, a następnego dnia gazety stołeczne zamieściły na swych łamach odpowiednie informacje. Oddział Intensywnej Terapii Chirurgicznej 3 kwietnia przyjął pierwszych chorych, a 11 kwietnia 2001 pierwszą chorą po transplantacji wątroby. Z SENATU Mgr Ewa Kępska Posiedzenie Senatu, które odbyło się 26 marca 2001r. rozpoczęto sprawozdaniami Przewodniczących następujących Komisji Senackich: Senackiej Komisji ds. Dydaktyki, której przewodniczy prof. Piotr Zaborowski, Senackiej Komisji ds. Lecznictwa i Współpracy z Regionem, której przewodniczy prof. Janusz Cianciara, Komisji Bioetycznej, której przewodniczącym jest prof. Aleksander Dubrzyński. Perspektywy przekształceń oraz rozwoju Uczelni Zdaniem Pana Rektora główne priorytety, wymagające obecnie głębokich analiz to sprawy finansowe. Poinformował, iż sytuacja szpitali klinicznych ciągle nie jest stabilna (tylko w stosunku do niektórych szpitali Akademia uzyskała część uprawnień). Wspomniał także, iż na posiedzenie Kolegium Rektorskiego został zaproszony Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego, który przedstawił historię kierowanej przez Niego Uczelni. Rozmawiano o ewentualnym przyłączeniu CMKP do Akademii na zasadzie utworzenia w naszej Uczelni Wydziału Kształcenia Podyplomowego. Połączenie doświadczeń Centrum w zakresie kształcenia podyplomowego z doświadczeniem AM w zakresie kształcenia przeddyplomowego ma uzasadnienie w fakcie, iż tereny działania obu uczelni pokrywają się. JM Rektor poinformował, że planowane jest sukcesywne uruchomienie (ok.12 kierunków) studiów na poziomie licencjatów. Trzeba uruchamiać nowe kierunki ze względu na budżet, bowiem czynnikiem, który zwiększy dotacje jest liczba studentów. Przyjęcie i otworzenie nowych wydziałów w żaden sposób nie wpływa negatywnie na inne funkcje uczelni, np. na naukę. Być może na uruchomienie kształcenia zamiejscowego w 5 ośrodkach zostanie przekazany Uczelni 1 mln złotych. Otworzenie tych kierunków zmieni procentowo dotację podziału pieniędzy przekazywaną na dydaktykę. 6 Kwiecień 2001

7 Prof. M. Szostek dodał, że Uczelnia nasza funkcjonuje na bazie 6 szpitali klinicznych i 7 szpitali miejskich, w których posiada swoje kliniki i wykonuje usługi dydaktyczne. Problemem jest to, iż dyrektorzy szpitali żądają od Akademii coraz większych pieniędzy. Uczelnia posiada pewne środki, które otrzymuje z Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie dydaktyki. Cała suma dzielona jest na jednostki proporcjonalnie do liczby studentów tam kształconych. Żądania szpitali przekraczają nasze możliwości. Suma, której domaga sie szpital w Konstancinie jest 30-krotnie wyższa od tej, którą jesteśmy w stanie zapłacić. Nasuwa się pytanie, czy musimy z tej placówki korzystać? Może należałoby ograniczyć ilość placówek na bazie obcej, skupiając kliniki w jednym miejscu, np. w Szpitalu Bródnowskim, którego przejęcie zaproponowano Akademii. Pozwoliłoby to uniknąć problemu, z jakim borykają się kliniki na bazie szpitali miejskich. Opinia Senatu w sprawie przyznania nagród dydaktycznych Ministra Zdrowia Prof. Piotr Zaborowski Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Dydaktyki poinformował zebranych, że Komisja wytypowała trzy następujące prace do nagrody Ministra Zdrowia w dziedzinie osiągnięć dydaktycznych: 1. Prof. dr hab. W. Sawicki Histologia 2. Prof. dr hab. Z. Dziubek za prace: Choroby zakaźne i pasożytnicze, Zarys chorób zakaźnych, Choroby zakaźne i inwazyjne, Choroby wewnętrzne, Zarys neurochirurgii, Pediatria, Vademecum lekarza praktyka, Medycyna naturalna, Wielki słownik medycyny, Pokąsania i użądlenia, Choroby pasożytnicze człowieka, Przewodnik Farmakoterapii, Międzynarodowa statystyczna klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych. 3. Prof. dr hab. H. Strzelecka, prof. dr hab. J. Kowalski, prof. dr hab. M. Goleniewska-Furman, dr J. Nartowska, dr G. Glinkowska, dr J. Malinowski, mgr B. Dobrowolska, dr J. Guzewska Encyklopedia zielarstwa i ziołolecznictwa. Senat pozytywnie zaopiniował przyznanie wyżej wymienionych nagród. Opinia Senatu w sprawie przyznania nagród naukowych Ministra Zdrowia Prof. S. Moskalewski Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Nauki przedstawił następujące prace i ich autorów wytypowanych do nagrody Ministra Zdrowia w dziedzinie osiągnięć naukowych. 1. Prof. dr hab. S. Majewski, dr n. med. B. Noszczyk, lek. med. A. Pura, prof. dr hab. S. Jabłońska Udział wirusów brodawczaka w fizjologicznych i patologicznych procesach związanych z regeneracją naskórka. 2. Dr M. Biały Precontact 50-kHz Vocalizations in Male Rats During Acquisition of Sexual Experience Female Presence During Postejaculatory Interval Facilitates Penile Erection and 22 Hz Vocalization in Male Rats. 3. Prof. dr hab. S. Moskalewski, dr n. med. A. Hyc, dr n. med. A. Iwan Odtwarzanie chrząstki stawowej przez przeszczepy syngenicznych allogenicznych chondrocytów. Senat pozytywnie zaopiniował przyznanie wyżej wymienionych nagród. Sprawy osobowe Senat pozytywnie zaopiniował powołanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego następujących osób: dr hab. Bożeny Tarchalskiej-Kryńskiej w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, dr hab. Andrzeja Kańskiego w II Zakładzie Anestezjologii i Intensywnej Terapii, dr hab. Grażyny Młynarczyk w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej, dr hab. Jadwigi Dwilewicz-Trojaczek w Katedrze i Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych. Senatu wyraził zgodę w sprawie powołania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. nadzw. dr hab. Jana Pachecka w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Chemii Klinicznej Wydziału Farmacji. Przyznanie Medalu za Zasługi dla Akademii Medycznej w Warszawie Senat podjął uchwałę w sprawie przyznania Medalu za Zasługi dla Akademii Medycznej w Warszawie dla następujących osób, których kandydatury uzyskały aprobatę Rektorskiej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń: mgr Elżbiecie Mańkowskiej dr Wojciechowi Rewerskiemu mgr Magdalenie Zielonce Małgorzacie Krzywickiej Joannie Lędzion. Komunikaty i wolne wnioski Prof. J. Polański poinformował, że zgodnie z decyzją Rektora rozpoczęto pracę nad naborem pierwszego roku 4- letniej szkoły medycznej w języku angielskim. Przeprowadzone zostały rozmowy z przedstawicielem prywatnych Kwiecień

8 szkół średnich w Norwegii, który zaproponował współpracę z Uczelnią podejmując się naboru studentów norweskich. Strona norweska podejmuje się także prowadzić dodatkowe kursy, które pozwolą uzupełnić program (z biologii, fizyki) w Norwegii do poziomu wymaganego na egzaminach wstępnych do AM w Warszawie. Umowa ta również dotyczy przyjęć na Wydział Farmacji. Nasze notowania w Norwegii idą w górę. Rząd Norwegii oraz Uniwersytet w Olso, który reprezentuje władze norweskie oraz Sekretariat For American Doctors wystąpili do naszej Uczelni z prośbą o zorganizowanie egzaminu nostryfikacyjnego dla studentów kończących studia w Polsce. Jest to uznanie dla Władz Uczelni. Egzamin odbędzie się 27 kwietnia dla wszystkich studentów norweskich studiujących w Polsce. Prof. L. Marianowski przedstawił zgodnie z uchwałą Rady Wydziału Nauki o Zdrowiu propozycję utworzenia w AM Zakładu Zdrowia Publicznego. Na stanowisko kierownika zakładu proponuje się prof. J. Szczerbania. Zakład byłby zlokalizowany w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym przy ul. Banacha. Pan Dziekan poinformował także, iż w ramach tworzenia nowych struktur Wydziału Nauki o Zdrowiu kierownicy 10 klinik i zakładów wyrazili zgodę na współpracę z tym Wydziałem. Senat zaakceptował utworzenie Zakładu Zdrowia Publicznego. Dr H. Rebandel zwrócił się z prośbą do JM Rektora oraz Wysokiego Senatu o zaakceptowanie zasad rekrutacji na Oddział Fizjoterapii. Zasady te wpisuje się w jednolity system naboru kandydatów na studia na Wydziały Lekarskie, Oddział Stomatologiczny oraz na Wydział Nauki o Zdrowiu. Proponuje się egzamin obejmujący obligatoryjnie biologię i do wyboru chemię albo fizykę. Do wyniku egzaminu doliczać się będzie sumę punktów za oceny końcoworoczne z 3 przedmiotów ze świadectwa dojrzałości: z biologii, fizyki, języka obcego. Pełnomocnik Rektora ds. Oddziału Fizjoterapii proponuje, aby wszyscy zakwalifikowani na podstawie punktów kandydaci przeszli rozmowę kwalifikacyjną z Oddziałową Komisją Rekrutacyjną. Zaplanowano 60 miejsc na studia dzienne i 30 miejsc na studia wieczorowe. Przewiduje się trzy terminy naboru: pierwszy na podstawie egzaminu przeprowadzonego w tym samym terminie co na pozostałe kierunki, drugi kwalifikacja zamienna osób, które nie dostały się na studia wyżej punktowane, trzeci termin wrześniowy byłaby to kwalifikacja na odrębnych zasadach ustalona przez Wydziałową Komisję. Senat jednogłośnie zaakceptował zasady rekrutacji studentów na Oddział Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego. I MIE DZYNARODOWY KONGRES NAUKOWY MŁODYCH MEDYKÓW WARSZAWA 2001 Dominik Choromański Przewodnicza cy STN W dniach 6-7 kwietnia w budynku nowego rektoratu Akademii Medycznej przy ulicy Żwirki i Wigury 61 miało miejsce historyczne wydarzenie. W tych oto dniach odbył się Pierwszy Międzynarodowy Kongres Młodych Medyków Warszawa Kongres ten organizowany przez Studenckie Towarzystwo Naukowe po raz trzynasty w historii, lecz w tym roku było wiele rzeczy, którymi różnił się on od kongresów poprzednich. Po pierwsze tym razem na Zjeździe gościli młodzi naukowcy nie tylko z Warszawy i innych miast Polski, ale także osoby z innych krajów. Na Kongres zgłoszono 197 prac, z czego blisko 20 pochodziło z zagranicy. Na tegoroczny kongres zgłoszone zostały prace m.in. młodych medyków ze Słowacji, Ukrainy, Rumunii, Grecji oraz Indii. Oprócz tego otrzymaliśmy zgłoszenia z większości polskich medycznych ośrodków akademickich. Nie da się jednak ukryć faktu, że dominowały prace z naszej Alma Mater. Po drugie, w tym roku po raz pierwszy w historii zjazdów studenckich w Warszawie oficjalnym językiem konferencji miał być angielski. Po długich obradach zarząd STN doszedł jednak do wniosku, że taka decyzja mogłaby przestraszyć znaczną liczbę osób chcących zaprezentować pracę na Kongresie w Warszawie. Podjęto więc decyzje, aby Pierwszy Kongres był kongresem przejściowym. Oznaczało to tyle, że w zasadzie kongres stał się wydarzeniem dwujęzycznym, gdzie językowi angielskiemu towarzyszyłby polski. Uczestnicy byli zobowiązani przygotować wszelkie materiały w języku angielskim (slajdy, plakaty, folie, prezentacje Power Point). Natomiast samo przedstawienie pracy mogło odbywać się w języku angielskim bądź polskim. Z przykrością muszę stwierdzić, że z jakiejś przyczyny uczestnicy nie chcieli sprawdzić swoich umiejętności komunikacyjnych w 8 Kwiecień 2001

9 języku angielskim. Większość uczestników zdecydowała się prezentować swoje osiągnięcia naukowe po polsku. Taka kombinacja wyszła trochę dziwnie i chyba niezręcznie. Część uczestników wyrażało opinie, że byłoby to sztuczne mówić po angielsku, gdy większość uczestników obecnych na sesji pochodziła z Polski. Nam z kolei wydawało się, że możliwość zaprezentowania swojej pracy po angielsku i sprawdzenie się w tym języku, byłoby na tyle ciekawym przeżyciem, że uczestnicy chętnie by tego spróbowali. Jest to faktycznie pewien problem, który trzeba będzie rozwiązać przed przyszłorocznym kongresem. Kolejną niespodzianką była dla organizatorów liczba prac zgłoszonych do prezentacji ustnej. Spośród 197 prac ponad 125 zostało zakwalifikowanych do prezentacji ustnej. Na tegorocznym kongresie odbyło się 18 sesji, z czego 10 było sesjami ustnymi, a 8 plakatowymi. W bieżącym roku odbyły się następujące sesje ustne: Anatomia i Fizjologia (Anatomy and Physiology) Kardiologia (Cardiology) Biologia Komórki (Cell Biology) Stomatologia (Dentistry) Wolny Temat (Free Topic) Ginekologia i Położnictwo (Gynaecology and Obstetrics) Choroby Wewnętrzne (Internal Medicine) Patologia (Pathology) Pediatria (Pediatrics) Chirurgia i Ortopedia (Surgery and Orthopaedics). Tak jak w latach poprzednich, na każdą prezentację w sesji ustnej przeznaczonych było 10 minut. 7 minut miała każda z osób prezentujących na przedstawienie swojej pracy. Pozostałe 3 minuty przeznaczone były na dyskusję. W tym roku odbyły się następujące sesje plakatowe: Biochemia i Farmakologia (Biochemistry and Pharmacology) Stomatologia (Dentistry) Wolny Temat (Free Topic) Ginekologia i Położnictwo (Gynaecology and Obstetrics) Choroby Wewnętrzne (Internal Medicine) Patologia (Pathology) Pediatria (Pediatrics) Chirurgia i Ortopedia (Surgery and Orthopaedics) Także tu nie zmieniła się w stosunku do roku poprzedniego zasada przedstawiania pracy. Prezentacja plakatowa zaplanowana była na 5 minut. 3 minuty dla prezentującego na przedstawienie plakatu i 2 minuty dla jury na komentarze i pytania. Nierzadko jednak czas ten ulegał dość znacznemu wydłużeniu. Duża liczba sesji, skrócenie czasu trwania Kongresu z trzech do dwóch dni wpłynęła na to, że program był bardzo napięty. Tylko dzięki wyjątkowym staraniom Komitetu Organizacyjnego oraz osób które pomagały nam na zasadzie wolontariatu, spowodowały, że jednoczasowo mogły toczyć się nawet 4 (!!) różne sesje. Chwilami jednak brakowało nam ludzi. Nie jest rzeczą prostą zorganizować duży i poważny Kongres w siedem osób. Pomimo naszych usilnych starań było trochę wpadek, za które chcieliśmy w tym miejscu przeprosić wszystkie osoby poszkodowane. Kongres rozpoczął się w piątek, 6 kwietnia 2001 roku o godzinie Przewodniczący STN, Dominik Choromański powitał przybyłych oraz powiedział kilka słów w imieniu Komitetu Organizacyjnego: Ladies and Gentlemen, It is my honor to welcome everybody to the First International Congress for Students and Young Physicians. Organizing this Congress we kept in mind that we have to create environment that will prepare students, the future doctors to live, learn and work effectively in an international community. That is why we have decided that the Congress cannot be just a event for polish young scientists. Right now, when multi-center research is taking place it is impossible and unreasonable to isolate from what is happening in other countries. The world is evolving constantly. Everyday it becomes smaller and smaller. Everything is almost within grasp of our hand. Internet provides us with enormous amount of valuable information. The world is becoming our playground. That is the reason we have decided to change the official language of the Congress. In the 21 st Century it is simply impracticable not to know English. Please, do not consider it to be any form of snobbism, because it is not. Polish is not any worse than English, however, the truth is that the whole world is communicating in English. Thus, we have decided to create an opportunity for the students from our Medical School, from Medical Schools from other cities and countries to gather in one place, where they will be able to meet, present their works, discuss many scientific issues as well as non-scientific ones. Simply, where they will practice and learn things that will pay off in the future. At this moment, I would like to thank the Chancellor of the Medical University of Warsaw for allowing us to organize the Congress in this new, beautiful building. I would like to thank all our sponsors without whose financial contribution this Congress would never take place. I would also like to express our gratitude towards all medical societies that has decided to take patronage over sessions at our Congress, what makes it more professional and splendid. I am also very grateful to all the Professors and Doctors who have helped us to prepare this event. Especially, I would like to express my gratitude towards Professor Grzegorz Opala, the Minister of Health, for being honorary patron of our Congress and Paweł Piskorski, the Kwiecień

10 President of Warsaw, for supporting the idea of organizing student scientific congress in the capital city of Poland. We have to, and thanks to you we can, expand, start marking better our presence at the international level. Of course, it will not happen during those two days. This process will take some time. However it must start. And as an old polish proverb states: The hardest is to begin. This Congress has been considered to be the best medical congress for students taking place in Poland. Our ambition and dream is that one day it will become one of the best in the world. Po przewodniczącym głos zabierali kolejno JM Rektor AM Janusz Piekarczyk, Opiekun STN prof. dr hab. Wiesław Jędrzejczak oraz w imieniu Polskiego Towarzystwa Lekarskiego prof. dr hab. Jerzy Woy-Wojciechowski. Poszczególne sesje na tegorocznym kongresie objęły liczne towarzystwa naukowe. Wśród nich znalazły się: Polskie Towarzystwo Anatomiczne Polskie Towarzystwo Kardiologiczne Polskie Towarzystwo Biologii Komórki Polskie Towarzystwo Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Polskie Towarzystwo Ginekologiczne Polskie Towarzystwo Ginekologiczne Oddział Warszawski Towarzystwo Internistów Polskich Polskie Towarzystwo Lekarskie Polskie Towarzystwo Patologów Polskie Towarzystwo Pediatryczne Polskie Towarzystwo Patologii Dziecięcej Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Polskie Towarzystwo Neurologiczne Polskie Towarzystwo Neurochirurgiczne. Minister Zdrowia oraz Polskie Towarzystwo Lekarskie objęły honorowym patronatem Pierwszy Międzynarodowy Kongres Młodych Medyków. Także Prezydent Miasta Stołecznego Warszway otoczył swoim protektoratem tegoroczny Kongres. Oprócz tego, lokalna telewizja WOT została naszym sponsorem medialnym. I Międzynarodowy Kongres Naukowy Młodych Medyków-Warszawa Kwiecień 2001

11 Plan sesji Komitet Organizacyjny Monika BORKOWSKA III r. I WL Oddz. Stomatologii Dominik CHOROMAŃSKI IV r. I WL Joanna KORDULA IV r. WL Małgorzata KOZIOŁ III r. I WL Oddz. Stomatologii Maciej MAKOWSKI IV r. I WL Kamil SZULBORSKI IV r. II WL Michał ZMORZYŃSKI III r. I WL Oddz. Stomatologii WYSTA PIENIE JM REKTORA AM W WARSZAWIE Prof. dr hab. Janusz Piekarczyka Szanowni Państwo! Moi Drodzy! Każdego roku, wiosną, mamy święto uczelni; święto młodego medyka naukowca. Właśnie dzisiaj przypada to święto! Jest to sprzyjający czas na podsumowanie roku studenckiej pracy, czasami dwu, trzech lat pracy. Ja, podobnie jak wszyscy wasi opiekunowie, pamiętam wiele kongresów naukowych młodych medyków. Wyobraźcie sobie, że pamiętam jeszcze moment, gdy sam na IV roku studiów, jak wy teraz, wygłaszałem swoją pierwszą pracę; było to w Domu Medyków. Bardzo dobrze to pamiętam, pamiętam towarzyszące temu emocje, i dlatego z wielkim zadowoleniem i uznaniem patrzę na was przygotowujących i wygłaszających wasze prace. To wielki wyczyn przygotowaliście przecież blisko 200 prac w formie prezentacji ustnych i plakatowych. Wiem, z jakim zapałem, w jak twórczej atmosferze prace te powstawały; jak wiele więcej wiecie dzisiaj w zakresie swoich specjalności, niż wiedzieliście kilka miesięcy temu. Sami, ze stosunkowo niewielkim udziałem opiekunów kół, zrobiliście tak wiele. Choć roli opiekunów nie można nigdy przecenić, zdobyliście rzeczywiście bogatą wiedzę w wąskiej, wybranej przez siebie specjalności. Wiem, że zdobywanie tej wie- Kwiecień

12 Panowie Profesorowie, Panowie Dziekani, popatrzymy na tych młodych, zdolnych ludzi i wyciągnijmy wnioski z ich postaw. Gdyby mogli wybierać, gdyby zajęcia fakultatywne stanowiły 20 30% programu, a nie 2% -3%, to może studia medyczne byłyby mniej porównywalne do... galer; szczególnie na pierwszych latach. Być może studia stałyby się bardziej przyjemne, a przez to bardziej efektywne. Mówi się ciągle o reformie studiów, lecz na ogół próby reform kończą się na dyskusji ile godzin należy przeznaczyć na poszczególne przedmioty. Trzeba w końcu wyjść z tego zaklętego kręgu i zdecydować się na odważne postawienie, na wspólną odpowiedzialność za treści i formy nauczania. Zarówno pracownicy uczelni akademickiej, jak i jej studenci stanowią uczelnię. Niech mają prawo współdecydować o programie i o formie zdobywania wiedzy. Upraktycznienie studiów, różnorodność form kształcenia, alternatywność i fakultatywność zapewne uczyniłyby te studia o wiele bardziej przyjemnymi, a już z pewnością bardziej efektywnymi. Rektor AM prof. Janusz Piekarczyk dzy być może było żmudne, ale z pewnością nieuciążliwe, było przyjemnością! Bo ten wysiłek podjęliście dobrowolnie, bez przymusu, sami z własnego wyboru. Młodzi Przyjaciele, Szanowni Państwo, Obecnie już wiemy, że najważniejszą rzeczą jest mieć co robić. Ciężko pracując można się męczyć, być wykończonym psychiczne i fizyczne, ale tak samo ciężko pracując można tę pracę lubić, być szczęśliwym i nie czuć zmęczenia. Wy wiecie, że odnosi się to także do studiów medycznych, a my musimy potrafić to wykorzystać i pomóc Wam, abyście przy tym samym wysiłku, mogli odczuwać przyjemność i uzyskiwać jeszcze lepsze efekty. Wiemy wszyscy, że jest to możliwe. Wiemy, bo udowodnili nam to studenci z STN-u, ponad 1000 studentów z niemal 100 kół naukowych naszej Akademii. Wydaje mi się, że warto tę ideę przekazać Komisji Akredytacyjnej Uczelni Medycznych i Międzyuczelnianej Komisji do Spraw Programów Nauczania w Akademiach Medycznych. Wierzę, wiem, że ta konferencja będzie waszym zbiorowym sukcesem. I nie tylko dla tych, którzy otrzymują nagrody, wyróżnienia. Przecież nie podjęliście tego trudu dla nagród. Niech Jurorzy pracują i obiektywnie oceniają wartości naukowe pracy i formę prezentacji. Przyjemnie jest otrzymywać nagrody, ale nagrody nie mogą być celem naszego życia, powinny być naturalną konsekwencją dobrej pracy. Życzymy Państwu tak właśnie rozumianych sukcesów. Wysta pienie Pełnomocnika Rektora AM w Warszawie ds. studenckiego ruchu naukowego Prof. dr hab. med. Wiesław W. Jędrzejczak Znakomita większość obecnych i przyszłych pracowników naukowych naszej Uczelni to członkowie (byli, obecni lub przyszli) jednej organizacji: Studenckiego Towarzystwa Naukowego. Ta właśnie organizacja jest łącznikiem między uczeniem się medycyny a uprawianiem medycyny i to uprawianiem w jej najwyższej formie: formie tworzenia medycyny, czyli pracy badawczej w tej dziedzinie. Studenci wnoszą do tej działalności ciekawość, zapał i nowe spojrzenie. Aktywność ma tu swoją okresowość: zaczyna się zwykle wraz z każdym nowym rokiem akademickim, a ulega kulminacji wczesną wiosną, chociaż tak naprawdę najlepsze prace powstają w czasie wakacji. Wczesna wiosna (między sesjami) to tylko typowy okres dla podsumowania tej aktywności w ciągu całego roku. Czas dorocznego Kongresu, czyli 6 i 7 kwiecień Już od pewnego czasu Kongresy STN naszej Uczelni 12 Kwiecień 2001

13 miały charakter ogólnokrajowy, ale cel na rok bieżący był bardziej ambitny; zorganizowanie kongresu międzynarodowego. To oznaczało większy wysiłek nie tylko ze strony organizatorów, ale również polskich uczestników, którzy musieli przygotować streszczenia i wystąpienia w języku angielskim. Jedno tylko było łatwiejsze: można było skorzystać z własnej bazy Uczelni: z pomieszczeń wspaniałego nowego Rektoratu. Wprawdzie nie dopisali jeszcze zagraniczni uczestnicy (chociaż byli na Kongresie studenci z Rumunii i Słowacji), ale imponująca liczba prawie 200 prac mówi sama za siebie. Rangę Kongresu podniosło także to, że aż piętnaście lekarskich towarzystw naukowych ufundowało swoje nagrody dla najlepszych prac z zakresu swoich dziedzin. Jak zwykle Kongres został rozpoczęty i zakończony wykładami wybitnych zaproszonych gości, którymi w tym roku byli prof. Zbigniew Gaciong (wykład na temat medycyny opartej na dowodach) oraz ubiegłoroczny Laureat Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie medycyny prof. Leszek Kaczmarek (wykład na temat genów pamięci). W Kongresie wzięła też udział w charakterze Jurorów liczna rzesza profesorów naszej Uczelni. W sumie Kongres okazał się istotnym wydarzeniem naukowym (a także towarzyskim, gdyż wieczorami odreagowywano całodniowe stresy). Za jego zorganizowanie byli odpowiedzialni koledzy: Dominik Choromański (Przewodniczący STN) oraz Monika Borkowska, Joanna Kordula, Małgorzata Kozioł, Maciej Makowski, Agnieszka Milaniuk, Kamil Szulborski i Michał Zmorzyński, a autor tekstu, pełniący rolę Opiekuna STN, starał się im nie przeszkadzać, co wszystkim wyszło na dobre. Sesja Anatomia i Fizjologia Joanna Kordula Sesja ANATOMIA I FIZJOLOGIA odbyła się 7 kwietnia w sali Posiedzeń Komisji Senackich w budynku Rektoratu Akademii Medycznej w Warszawie. Sesję prowadziła Joanna Kordula, członkini Zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego organizującego Kongres. Sesję rozpoczęło uroczyste powitanie uczestników, zgromadzonych gości, a w szczególności Jury, w którego skład weszli prof. Bogdan Ciszek, prof. Hanna Dobaczewska, prof. Ewa Szczepańska-Sadowska. Honorowy patronat nad sesją objęło Polskie Towarzystwo Anatomiczne, którego przedstawicielami byli prof. Henryk Kobryń oraz prof. Małgorzata Brózka. Towarzystwo ufundowało nagrodę dla najlepszej ich zdaniem prezentowanej pracy w dziedzinie anatomii. Na sesji, która była sesją ustną zaprezentowano 9 prac naukowych: MICROSURGICAL RELATIONSHIPS OF THE CI- STERNAL SEGMENT OF THE OCULOMOTOR NERVE Jacek Kunicki Department of Anatomy, Medical University of Warsaw ANATOMICAL STUDY ON HYPOPLASTIC SEG- MENTS OF THE INTRACRANIAL VERTEBRAL AR- TERY Jacek Kunicki Department of Anatomy, Medical University of Warsaw ANATOMICAL RELATIONSHIPS BETWEEN CRANIAL NERVES AND THE PONTINE ARTERIES Magdalena Kwiatkowska Department of Anatomy, Warsaw Medical University Kwiecień

14 ENDOSCOPIC ANATOMY OF THE CHORDAE WILLISI IN THE SUPERIOR SAGITTAL SINUS Mansoor Sharifi, Jacek Kunicki Department of Anatomy, Medical University of Warsaw ARTERIES OF THE PROXIMAL OLFACTORY TRACT Maciej Ciołkowski Department of Anatomy, Medical University of Warsaw THE ANATOMIC STRUCTURE OF THE PELVIC FLOOR IN FEMALE ADULTS AND FETUS Joanna Zakrzewska, Tomasz Rowicki Department of Anatomy, Medical University of Warsaw CHARACTERISTICS OF BRONCHO-ALVEOLAR CELLS EXPRESSED BY DIRECTIMMUNOFLUORE- SCENCE IN ASTHMATIC CHILDREN Prince Gupta Department of Physiology, Medical University in Timisoara, Romania FUCOIDAN IMROVES THE RENAL BLOOD FLOW IN THE EARLY STAGE OF REAL ISCHE- MIA/REPERFUSION INJURY IN THE RAT Agnieszka Zwolińska, Jolanta Łodzińska, Anita Łucka Dept. Of Experimental and Clinical Physiology, Medical University of Warsaw CIRCULATORY PARAMETERS ADAPT TO RE- PETITIVE VOLUNTARY APNOEAS IN HUMANS Tomasz Grochowski Students Research Group at Dept. of Experimental and Clinical Physiology Medical University of Warsaw Nagrodę otrzymali: Mansoor Sharifi i Jacek Kunicki za pracę pt: ENDOSCOPIC ANATOMY OF THE CHOR- DAE WILLISI IN THE SUPERIOR SAGITTAL SINUS Nagrodę Polskiego Towarzystwa Anatomicznego otrzymała Magdalena Kwiatkowska za pracę pt: ANATOMI- CAL RELATIONSHIPS BETWEEN CRANIAL NER- VES AND THE PONTINE ARTERIES Sesja Plakatowa Biochemia Michał Zmorzyński Jury obradowało w składzie: prof. dr hab. Anna Barańczyk-Kuźma prof. dr hab. Wojciech Kostowski prof. dr hab. Jan Pachecka prof. dr hab. Adam Płaźnik prof. dr hab. Zofia Porembska prof. dr hab. Hanna Strzelecka-Gołaszewska prof. dr hab. Bogdan Szukalski NAGRODA REKTORA AM W WARSZAWIE W SE- SJI BIOCHEMIA I FARMAKOLOGIA (BIOCHEMISTRY AND PHARMACOLOGY) ANTIOXIDANT STATUS IN Human Brain Maria Pokorska-Lis, Sebastian Szymczakowski, Ewelina Gawryszewska Chair and Department of Biochemistry, Medical University of Warsaw, Warsaw, Banacha 1 Wyróżnienia: INTERACTIONS OF MELATONIN AND ITS PRE- CURSORS WITH HUMAN BRAIN GLUTATHIONE- S-TRANSFERASE Paweł Wierzbicki, Michał Lipiński, Marzena Gutowicz Chair and Department of Biochemistry, Medical University of Warsaw, Warsaw, Banacha 1 THEORETICAL STUDIES OF CONFORMATIO- NAL CHANGES IN THE 2,2,5,7,8-PENTAMETHYL- CHROMAN-6-OL DERIVATIVES Damian Dziok, Dorota Maciejewska Department of Physical Chemistry, Faculty of Pharmacy, The Medical University of Warsaw CHIRAL EFFECTS ON 1 H, 13 C NMR RESONAN- CES OF 4-PHENYL-OCTAHYDRO-PYRIDO[1,2- C]PYRIMIDINE DERIVATIVES, POTENTIAL AGO- NISTS TO 5-HT1A RECEPTOR Cezary Bugajczyk, Dorota Maciejewska, Franciszek Herold Department of Physical Chemistry, Faculty of Pharmacy, Medical University of Warsaw, Warsaw, Banacha 1 14 Kwiecień 2001

15 ARTERIAL KETONE BODY RATIO AND SERUM CONCENTRATION OF BILE ACIDS IN PATIENTS WITH LIVER CANCERS Rafał Gąsiorowski, Iwona Bugajczyk, Paweł Iwańczuk Department of Biochemistry and Clinical Chemistry, Faculty of Pharmacy, Medical University of Warsaw, Banacha 1, Warsaw THE ROLE OF THE -AMINOLEVULINIC ACID IN THE DIAGNOSIS OF CHRONIC INTOXICATION WITH LEAD Eufemia Stefanescu, Alice Stroe, Georgeta Pavalache "OVIDIUS" University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacy, Ioan Voda Street, N O 58, 8700 Constantza, Romania. PYRIDO[2,3-D]PYRIMIDINE SYNTHESIS OF DE- RIVATIVES, LIGANDS OF SEROTONINERGIC RE- CEPTORS (5HT1A, 5HT2A) Bożenna Gutkowska, Franciszek Herold, Andrzej Chodkowski, Katarzyna Gajda, Marta Maj Department of Drug Technology, Faculty of Pharmacy, The Medical University of Warsaw Sesja Biologia Komórki Joanna Kordula Sesja BIOLOGIA KOMÓRKI odbyła się 7 kwietnia w sali posiedzeń Komisji Senackich w budynku Rektoratu AM. Sesję prowadziła Joanna Kordula. Sesję rozpoczęło uroczyste powitanie uczestników, zgromadzonych gości, a w szczególności Jury, w którego skład weszli: prof. Anna Dziedzic-Gocławska, prof. Wojciech Sawicki, prof. Stanisław Moskalewski, prof. Marek Jakóbisiak, prof. Krzysztof Włodarski. Honorowy patronat nad sesją objęło Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej którego przedstawicielem był prof. Kazimierz Madaliński oraz Polskie Towarzystwo Biologii Komórki, reprezentowane przez prof. Marię Jerka-Dziadosz, prof. Jerzego Kawiaka oraz dr hab. Małgorzatę Manteuffel-Cymborowską. Oba towarzystwa ufundowały nagrody dla najlepszych ich zdaniem prezentowanych prac w danej dziedzinie Na sesji, która była sesją ustną zostało zaprezentowanych 9 prac naukowych: ANTITUMOUR ACTIVITY OF TRIBUTYRIN IN MURINE MELANOMA MODEL Dominika Nowis, Ahmad Jalili, Grzegorz Basak, Marcin Makowski, Anna Czajka, Izabela Młynarczuk, Adam Giermasz Department of Immunology. Center of Biostructure. The Medical University of Warsaw THE EXPERIMENTAL INFLUENCE ON THE PRESEVATION-REPERFUSION INJURY IN AUTO- TRANSPLANTED KIDNEYS Peter Baláź, Stanislav Jackanin, Ivan Matia, Peter Jakubik Department of Histology and Embryology of Medical Faculty UPJŠ, Šrobárová 2, Košice, Slovak Republic INCREASED EXPRESSION OF MONOCYTE CD 124 IN GRASS POLLEN-SENSITIVE ALLERGIC PA- TIENTS CORRELATES WITH IL-4 MEDIATED SUP- PRESSION OF IL-12 PRODUCTION Maciej Łazarczyk, Monika Ołdak, Justyna Niderla Dept. Of Histology and Embryology, Center of Biostructure, 5 Chalubinskiego St., Warsaw AdAMP A NEW IMMUNOMODULATORY AGENT WITH POTENTIAL APPLICATION IN CAN- CER THERAPY Grzegorz Basak, T.Świtaj, P.Mikłaszewicz, Małgorzata Maj, I. Młynarczuk, Witold Lasek Department of Immunology, Center of Biostructure, Medical University of Warsaw, Chałubińskiego 5 PHENOTYPIC AND GENOTYPIC CORRELA- TION IN BRCA1 GENE MUTATIONS Krzysztof W. Mędrek Zakład Genetyki i Patomorfologii PAM., ul. Powstańców Wielkoposkich 72, Szczecin, POLSKA PEDIGREE AND CLINICAL CRITERIA FOR DNA TESTING IN BRCA1 GENE MUTATION Krzysztof W. Mędrek, Jakub Lubiński, Kazimierz Kowalski Zakład Genetyki i Patomorfologii PAM., ul. Powstańców Wielkoposkich 72, Szczecin, POLSKA THE PATTERN OF APOPTOSIS DURING RAT HEART DEVELOPMENT Joanna Dmowska, Elżbieta Fiejka Dept. Of Patological Anatomy, MU of Warsaw, Warsaw, 5 Chałubińskiego St. Kwiecień

16 CONSTITUTIONAL MUTATIONS IN GENE NBS1 IN PATIENTS WITH SPORADIC AND HEREDITA- RY CANCER OF MAMMARY GLAND Bartłomiej Masojć, Marek Mierzejewski Zakład Genetyki i Patomorfologii PAM, Al. Powstańców Wielkopolskich72, Szczecin THE COMPARISON OF THE INFLUENCE OF HLA ANTIGENS AND TIME OF THE COLD IS- CHAEMIA ON PHYSIOLOGICAL FUNCTION OF THE TRANSPLANTED KIDNEYS. Monika Szczupak, Hanna Drechsler, Agnieszka Dudka, Miłosz Kawa Student Research Group at Internal Medicine Department, Pomeranian Academy of Medicine, SPSK Nr 2, Al. Powstańców Wielkopolskich 72 ; Szczecin Zwycięzcą sesji został Krzysztof W. Mędrek z Zakładu Genetyki i Patomorfologii Pomorskiej Akademii Medycznej za pracę pt: PHENOTYPIC AND GENOTYPIC CORRELATION IN BRCA1 GENE MUTATIONS. Nagrodę Towarzystwa Biologii Komórki otrzymała praca Joanny Dmowskiej i Elżbiety Fiejki pt: THE PATTERN OF APOPTOSIS DURING RAT HEART DEVELOPMENT. Nagrodę Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej otrzymali Maciej Łazarczyk, Monika Ołdak, Justyna Niderla za pracę pt: INCREASED EXPRESSION OF MONOCYTE CD 124 IN GRASS POLLEN-SENSITIVE ALLERGIC PA- TIENTS CORRELATES WITH IL-4 MEDIATED SUP- PRESSION OF IL-12 PRODUCTION. Sesja Choroby wewnętrzne Joanna Kordula Sesja CHOROBY WEWNE TRZNE odbyła się 6 kwietnia w budynku Rektoratu AM w Warszawie. Sesję prowadziła Joanna Kordula. Jury obradowało w składzie: dr hab. Jadwiga Dwilewicz Trojaczek prof. Zbigniew Gaciong prof. Wiesław Jędrzejczak prof. Danuta Liszewska-Pfejfer prof. Kazimierz Ostrowski. Honorowy patronat nad sesją objęło Towarzystwo Internistów Polskich, które ufundowało również Nagrodę Towarzystwa. Reprezentantem Towarzystwa był dr med. Marek Jutel, uczestniczący w obradach Jury. W prezentacji ustnej przedstawiono 5 prac. WHY ATHEROSCLEROSIS? WHY YESTERDAY? WHY TODAY? Renata Główczyńska, Piotr Gierej, Aneta Słobuszewska Departament of Pathologic Anatomy, The Medical University of Warsaw PRELIMINARY RESULTS OF ASSESSMENT OF QUALITY OF LIFE FOR ONCOLOGICAL PA- TIENTS Magdalena Bujko, Dorota Sierakowska, Aleksandra Milewska, Anna Urbaniak, Małgorzata Mocoń, Joanna Wierzbowska, Milena Kołodziejczyk, Andrzej Deptała The Medical University of Warsaw TIME TO DIAGNOSIS IN BLOOD NEOPLASIA: AN INDEX OF THE EFFICIENCY OF HEALTH CA- RE SYSTEM? Emilian Snarski, Małgorzata Wamil, Aleksander Prejbisz, Magdalena Kędzierska, Piotr Pędzisz Klinika Hematologii i Onkologii CSK AM, ul. Banacha 1a, Warszawa 16 Kwiecień 2001

17 SHORTER TIME TO DIAGNOSIS IN LIGHT CHA- IN DISEASE COMPARED TO OTHER TYPES OF MULTIPLE MYELOMA Małgorzata Wamil, Emilian Snarski, Aleksander Prejbisz, Magdalena Kędzierska, Piotr Pędzisz, Magdalena Bujko, Monika Paluszewska Klinika Hematologii i Onkologii CSK AM, ul. Banacha 1a, Warszawa ASSESSMENT OF SENSORY NEUROPATHY USING NEUROTHESIOMETR IN DIABETES MEL- LITUS Justyna Domienik, Anna Kowalska, Irena Siergiej, Małgorzata Zdanowska, Piotr Pacuła Students Research Group at Dept. of Gastroenterology and Metabolic Diseases,The Medical University of Warsaw Do prezentacji plakatowej zgłoszono 10 prac. CONGESTIVE HEART FAILURE-OPINIONS AND REALITY Renata Główczyńska, Dorota Piotrowska Internal Medicine and Cardiological Department,Central Clinical Hospital,1 Banacha Street TRYPTASE SERUM CONCENTRATION IN ACU- TE CORONARY SYNDROMES CORRELATE WITH TNFalpha LEVELS BUT NOT WITH CRP AND FI- BRINOGEN CONCENTRATIONS Adam Rdzanek, Dobromir Ciaś, Krzysztof J.Filipiak Department of Cardiology, 1st Faculty of Medicine, Medical University of Warsaw. ul.banacha 1a, Warszawa ELECTROCARDIOGRAPHIC CHANGES AND THEIR EVOLUTION IN PATIENTS WITH HEMO- DYNAMICALLY SIGNIFICANT ACUTE PULMONA- RY EMBOLISM Małgorzata Wamil, Wojciech Leśniak, Urban Kowalik, Justyna Grela Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego CSK AM, ul. Banacha 1a, Warszawa CAUSES OF SUDDEN DEAFNESS IN PATIENTS ADMITTED TO THE OTOLARYNGOLOGICAL CLI- NIC DURING THE EMERGENCY SERVICE IN YE- ARS Olimpia Stanisławek, Anna Chojnacka, Aleksandra Pyzik Otolaryngological Clinic MU of Warsaw, ul. Banacha 1a, Warszawa CLINICAL FOLLOW UP IN PATIENTS WITH CONGESTIVE HEART FAILURE Edyta Ciesińska, Urszula Marczak, Agnieszka Fudała, Zuzanna Rymarczyk Klinika Chorób Wewnętrznych I.S. AM, PSK Nr 1, Pawilon Nr 3, ul. Lindley a 4 Warszawa ANTICOAGULATION TREATMENT IN PTS WITH CONGESTIVE HEART FAILURE Urszula Marczak, Agnieszka Fudała, Edyta Ciesińska, Zuzanna Rymarczyk Klinika Chorób Wewnętrznych I.S. AM, PSK Nr 1, Pawilon Nr 3, ul. Lindley a 4 Warszawa TREATMENT OF CONGESTIVE HEART FAILU- RE IN PATIENTS HOSPITALIZED IN THE DEPT. OF INTERNAL DISEASES Urszula Marczak, Agnieszka Fudała, Edyta Ciesińska, Zuzanna Rymarczyk Klinika Chorób Wewnętrznych I.S. AM, PSK Nr 1, Pawilon Nr 3, ul. Lindley a 4 Warszawa THE EVALUATION OF OPACIFICATIONS OF THE LENS IN A GROUP OF PATIENTS TREATED BECAUSE OF ASTHMA WITH HIGH DOSES OF INHALED GLICOCORTICOSTEROIDS AND PERI- ODIC ORAL GLICOCORTICOSTEROID THERA- PY PRELIMINARY STUDY Iwona Rospond, Ewa Czaplicka, Anna Brębowicz Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i KliniceOkulistyki Akademi Medycznej w Poznaniu HEMATOLOGICAL AND IMMUNOPHENOTY- PIC REMISSION IN THE PATIENT WITH RECOG- NIZED CLL-B WITH A NUMBER OF DETERMI- MENTAL RISK FACTORS Edyta Wójcik, Magdalena Oleszek, Ewa Wąsik-Szczepanek Department of Hematology SPSK 4 Hospital, Jaczewskiego 8, Lublin, Poland THE FUNCTION OF GROWTH FACTORS AS TY- ROSINE KINASE-1 RECEPTOR LIGANDS IN PRO- LIFERATION OF HUMAN LEUKEMIC CELLS. IN VITRO STUDIES Miłosz Kawa, Alicja Gabriel, Anna Karbicka, Magdalena Baśkiewicz Student Research Group at General Pathology Department, Pomeranian Academy of Medicine. Al. Powstańców Wlkp SZCZECIN Zwycięzcami w sesji ustnej zostali: Emilian Snarski, Małgorzata Wamil, Aleksander Prejbisz, Magdalena Kędzierska, Piotr Pędzisz z Kliniki Hematologii i Onkologii CSK Akademii Medycznej w Warszawie, którzy zaprezentowali pracę pod tytułem TIME TO DIAGNOSIS IN BLOOD NEOPLASIA: AN INDEX OF THE EFFICIENCY OF HEALTH CA- RE SYSTEM? Kwiecień

18 W sesji plakatowej pierwszą nagrodę zdobyli: Miłosz Kawa, Alicja Gabriel, Anna Karbicka, Magdalena Baśkiewicz ze Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Patologii Ogólnej Pomorskiej Akademii Medycznej THE FUNCTION OF GROWTH FACTORS AS TY- ROSINE KINASE-1 RECEPTOR LIGANDS IN PRO- LIFERATION OF HUMAN LEUKEMIC CELLS. IN VITRO STUDIES. Nagrodę Towarzystwa Internistów Polskich otrzymała Iwona Rospond ze Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Klinice Okulistyki AM w Poznaniu, która przedstawiła pracę pt: THE EVALUATION OF OPACIFICA- TIONS OF THE LENS IN A GROUP OF PATIENTS TREATED BECAUSE OF ASTHMA WITH HIGH DO- SES OF INHALED GLICOCORTICOSTEROIDS AND PERIODIC ORAL GLICOCORTICOSTEROID THE- RAPY PRELIMINARY STUDY. Sesja Ginekologia i Położnictwo Maciej Makowski Sesja Ginekologia i położnictwo odbyła się 6.04 w sali Posiedzeń Komisji Senackich w budynku Rektoratu AM. Sesję prowadził Maciej Makowski członek STNu. Jury obradowało w składzie: prof. dr hab. Leszek Bablok doc. Paweł Kamiński prof. dr hab. Stanisław Radowicki doc. Roman Smolarczyk prof. dr hab. Jerzy Stelmachów. Honorowy patronat nad sesją objęło Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, a także Warszawskie Towarzystwo Ginekologiczne, którego Prezes prof. dr hab. Michał Powolny zasiadał w Jury. Nagrodę Rektora Akademii Medycznej w Warszawie w prezentacji ustnej zdobyła praca pt. WOMEN PREFE- RENCES CONCERNING THE COURSE OF LABOR Joanna Moneta, Agnieszka Oknińska, Iwona Szymusik I Katedra Położnictwa i Ginekologii Plac Starynkiewicza 1/3, Warszawa, Polska Nagrodę Rektora Akademii Medycznej w Warszawie w prezentacji plakatowej zdobyła praca pt.: THE CONDITION OF PREMATURE NEWBORNS OF PATIENTS HOSPITALIZED TO PROM Agnieszka Oknińska, Katarzyna Maciejewska, Agnieszka Koncy, Iwona Szymusik I Katedra Położnictwa i Ginekologii Plac Starynkiewicza 1/3, Warszawa, Polska Nagrody Warszawskiego Towarzystwa Ginekologicznego otrzymały prace: THE ABDOMINAL HYSTERECTOMY AND LYMPHADENECTOMY IN CERVICAL AND ENDO- METRIAL CANCER Ewa Surynt, Dariusz Schab Katedra i Klinika Położnictwa I Ginekologii II Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie, ul. Kondratowicza Warszawa EFFECTS OF PROTEASOME INHIBITORS ON PREIMPLANTATION EMBRYO DEVELOPMENT Łukasz Biały, Marcin Bury, Anna Niemierko, Eliza Pleban, Cezary Wójcik Zakład Histologii i Embriologii, Centrum Biostruktury, AM w Warszawie, Chałubinskiego 5, Warszawa. SEXUALITY IN PREGNANT WOMEN Anita Hamela-Olkowska, Maciej Brandt, Katarzyna Jalinik, Iwona Kalmus, Wojciech Łabusiewicz, Kamila Romankiewicz Studenckie Koło Seksuologiczne, II Katedra Położnictwa i Ginekologii, ul. Karowa 2, Warszawa 18 Kwiecień 2001

19 Sesja Kardiologiczna Dominik Choromański 6 kwietnia o godzinie rozpoczęła się w sali posiedzeń Komisji Senackich rektoratu sesja Kardiologiczna. Sesja ta zgromadziła dość liczną publiczność, Na sali było obecnych ponad 50 osób. Sesji tej przewodniczyło Jury w składzie: prof. dr hab. Jolanta Chodakowska prof. dr hab. Maciej Karolczak prof. dr hab. Jerzy Kuch dr n. med. Stanisław Stawicki. Sesja ta odbywała się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Prowadzącym sesję był Dominik Choromański. Sesja Kardiologiczna była sesją ustną. Przedstawiono 11 zgłoszonych prac: FACTORS INFLUENCING PROGNOSIS IN PA- TIENTS WITH HISTORY OF UNSTABLE ANGINA UNDERGOING PTCA. A.Bardyszewski, Łukasz Kalińczuk, Jerzy Pręgowski, lek. med. Jerzy Kruk Klinika Kardiologii Ogólnej, Instytut Kardiologii w Aninie ASSCOIATION BETWEEEN ANGIOGRAPHIC MORPHOLOGY AND REMODELLING TYPE OF ATHEROSCLEROTIC PLAQUE. AN INTRAVASCU- LAR ULTRASOUND (IVUS) STUDY Łukasz Kalińczuk, Jerzy Pręgowski, lek. med. Jerzy Kruk Klinika Kardiologii Ogólnej, Instytut Kardiologii w Aninie WHAT REMODELLING TYPE IS REPRESENTED BY INFARCT RELATED ARTERIES? AN INTRAVA- SCULAR ULTRASOUNDS (IVUS) STUDY Jerzy Pręgowski, Łukasz Kalińczuk, lek. med. Jerzy Kruk Klinika Kardiologii Ogólnej, Instytut Kardiologii w Aninie THE PREVALENCE OF INSOMNIA AMONG PA- TIENTS WITH ESSENTIAL HYPERTENSION Aleksander Prejbisz Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Nadciśnienia Tętniczego, Instytut Kardiologii w Aninie THE ULTRASONOGRAPHIC ASSESSMENT OF LOCAL COMPLICATIONS IN PATIENTS AFTER CORONAROGRAPHY AND PUNCTURE OF FEMO- RAL ARTERY USING SELDINGERS METHOD Joanna Miśkiewicz, Katarzyna Jarząbek, Agnieszka Jurek, Małgorzata Żółtowska SKN przy Zakładzie Medycyny Nuklearnej AM w Warszawie SKN przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii AM w Warszawie ELEVATED PLASMA FIBRINOGEN AND SMO- KING MAY IMPLICATE THE FOLLOWING PER- CUTANEOUS REVASCULARIZATION IN YOUNG PATIENTS WITH CORONARY ARTERY DISEASE Zenon Huczek, Wojciech Głuchowski, dr Grzegorz Jan Horszczaruk Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii AM w Warszawie PRACTICAL USE OF ELECTROCARDIOGRAP- HIC CRITERIA OF LEFT ATRIAL (LA) ENLARGE- MENT DETERMINED BY ECHOCARDIOGRAPHY Emil Wojda, Ewa Kowalik, Aleksandra Wisłowska, Sławomir Stawicki SKN przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii AM w Warszawie ESTIMATION OF SHORT TERM RESULTS OF MODIFIED BLALOCK-TAUSSIG ANASTOMOSIS WITH THE USE OF VASCULAR PUNCHER A.Ciarka, P. Litwiński, P.Syska, D. Zieliński, P. Tyczyński 1 st Dept. Of Cardiothoracic and Paediatric Surgery, 24 Marszałkowska St., Warsaw IMMUNOGLOBULIN PROFILE IN ACUTE CO- RONARY SYNDROMES PATIENTS Adam Rdzanek, Dobromir Ciaś, Krzysztof J. Filipiak Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii AM w Warszawie FIBRINOGEN DETECTION IN THE ATHEROSC- LEROTIC CORONARY PLAQUE: AN ASSOCIA- TION BETWEEN SYMPTOMATOLOGY AND PLA- QUE MORPHOLOGY Marios Loukas, Christos Dimopoulos Instytut Reumatologii Kwiecień

20 ANGIOGENESIS AND CORONARY ARTERY DI- SEASE, BASED ON A PATHOMORPHOLOGICAL STUDY OF STABLE AND UNSTABLE ANGINA Christos Dimopoulos, Marios Loukas Instytut Reumatologii Sesje tę rozpoczął 10-minutowy wykład sponsora sesji na temat oferowanych przez tę firmę leków kardiologicznych i nie tylko. Sama sesja trwała ponad 2 godziny. W jej przebiegu kilkukrotnie powstawały dość burzliwe dyskusje. Wszystkie przedstawione prace były bardzo ciekawe, dlatego Jury miało ciężkie zadanie. Po długich obradach zdecydowało się ono przyznać następujące nagrody. Pierwszą nagrodą wyróżniono pracę zatytułowaną: ASSOCIATION BETWEEEN ANGIOGRAPHIC MORPHOLOGY AND REMODELLING TYPE OF ATHEROSCLEROTIC PLAQUE. AN INTRAVASCU- LAR ULTRASOUND (IVUS) STUDY Łukasz Kalińczuk, Jerzy Pręgowski, lek. med. Jerzy Kruk Klinika Kardiologii Ogólnej, Instytut Kardiologii w Aninie Jury postanowiło przyznać także Nagrodę Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Nagrodę tę otrzymała praca pod tytułem: THE ULTRASONOGRAPHIC ASSESSMENT OF LOCAL COMPLICATIONS IN PATIENTS AFTER CORONAROGRAPHY AND PUNCTURE OF FEMO- RAL ARTERY USING SELDINGERS METHOD Joanna Miśkiewicz, Katarzyna Jarząbek, Agnieszka Jurek, Małgorzata Żółtowska SKN przy Zakładzie Medycyny Nuklearnej AM w Warszawie SKN przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii AM w Warszawie Sesja Patologiczna Dominik Chromański 7 kwietnia w sali posiedzeń Komisji Senackich odbyła się sesja Patologiczna. Sesja ta zgromadziła stosunkowo sporą publiczność. Sesja składała się z 2 części. Pierwszą z nich była prezentacja ustna, a drugą prezentacja plakatów. Sesji tej przewodniczyło Jury w składzie: przewodniczący prof. dr hab. Sławomir Maśliński prof. dr hab. Aleksander Wasiutyński prof. dr hab. Bogdan Woźniewicz dr hab. Teresa Wagner dr n. med. Jadwiga Małdyk dr n. med. Ewa Walczak Honorowym członkiem Jury był wybitny specjalista z dziedziny patomorfologii prof. dr hab. Stefan Kruś. Sesja odbywała się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Patologów. Prowadzącym sesję był Dominik Choromański. Do prezentacji w sesji ustnej zgłoszono 8 prac: HEART CONGENITAL MALFORMATION ONE OF THE MOST INTERESTING PRESENT PRO- BLEMS OF THE CARDIOLOGY Isabella Cristina Murariu, Doina Mihaila, Iulia Braescu EXPERIMENTAL STUDIES ON CONGENITAL CARDIAC MALFORMATIONS INDUCED BY RETI- NOIC ACID Magda Błażejczyk, Renata Złotorowicz Uczestnicy plakatowej sesji Patologia PRIMARY AND METASTATIC PANCREAS TU- MOURS IN THE SECOND HALF OF THE 20 TH CEN- TURY Zuzanna Kaszycka, Helena Stawidło 20 Kwiecień 2001

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII. CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE

SPRAWOZDANIE. z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII. CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE SPRAWOZDANIE z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE W dniach od 10 do 12 maja 2012 roku odbył się w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAJĄ na Konferencję Naukowo Szkoleniową

ZAPRASZAJĄ na Konferencję Naukowo Szkoleniową ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA SPOŁECZNEGO Studenckie Koło Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Pielęgniarstwa Środowiskowo/Rodzinnego Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie - Oddział Mazowiecki Oddział Akademicki Polskiego

Bardziej szczegółowo

II JURAJSKIE SPOTKANIA ONKOLOGICZNE

II JURAJSKIE SPOTKANIA ONKOLOGICZNE II JURAJSKIE SPOTKANIA ONKOLOGICZNE "RAK PIERSI NOWOŚCI W LECZENIU ONKOLOGICZNYM, ONKOPLASTYCE I REKONSTRUKCJI" CZĘSTOCHOWA 13-14.11.2015r. PODSUMOWANIE KONFERENCJI przygotowane przez Akademię Prawa Medycznego

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Nagrody za osiągnięcia organizacyjne

Nagrody za osiągnięcia organizacyjne Nagrody za osiągnięcia organizacyjne Za wkład pracy oraz osobiste zaangaŝowanie w działalność organizacyjną na rzecz dynamicznego rozwoju Uczelni, Jego Magnificencja Rektor przyznał nagrody następującym

Bardziej szczegółowo

VII MAZOWIECKIE DNI CHIRURGICZNE

VII MAZOWIECKIE DNI CHIRURGICZNE CENTRUM KONGRESOWE Hotel OSSA 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Ossa 1 VII MAZOWIECKIE DNI CHIRURGICZNE organizowane przez FUNDACJĘ Szpitala Barska przy współudziale Konsultanta Wojewódzkiego ds. Chirurgii Ogólnej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 5 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie powołania Rady do spraw Onkologii Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. SIMC 2017 International Medical Congress of Silesia 2017 w Katowicach - Ligocie kwiecień 2017 r.

Regulamin. SIMC 2017 International Medical Congress of Silesia 2017 w Katowicach - Ligocie kwiecień 2017 r. Regulamin SIMC 2017 International Medical Congress of Silesia 2017 w Katowicach - Ligocie 27-28 kwiecień 2017 r. 1. 1. Organizatorem International Medical Congress of Silesia 2017" w Katowicach Ligocie,

Bardziej szczegółowo

Zafascynowany samą operacją, jak i związaną z nią atmosferą: specyficzny nastrój mający. właśnie robi się coś ważnego i niezwykłego.

Zafascynowany samą operacją, jak i związaną z nią atmosferą: specyficzny nastrój mający. właśnie robi się coś ważnego i niezwykłego. Zafascynowany samą operacją, jak i związaną z nią atmosferą: specyficzny nastrój mający źródło w przekonaniu całego zespołu chirurgów, anestezjologów i pielęgniarek, że oto właśnie robi się coś ważnego

Bardziej szczegółowo

26-27 kwietnia 2017, godz

26-27 kwietnia 2017, godz ZAKŁAD ŻYWIENIA CZŁOWIEKA oraz Studenckie Koło Naukowe Dietetyków i Studenckie Koło Naukowe Żywienia Klinicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zapraszają na IX WARSZAWSKIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24 listopada 2011 r. Seminarium pt.: Innowacyjne wyroby medyczne ocena dostępności w Polsce

Warszawa, 24 listopada 2011 r. Seminarium pt.: Innowacyjne wyroby medyczne ocena dostępności w Polsce Warszawa, 24 listopada 2011 r. Seminarium pt.: Partnerzy Seminarium Seminarium edukacyjne pt.: Komitet Naukowy Seminarium prof. dr hab. Andrzej Rychard - (przewodniczący Komitetu Naukowego) socjolog, kieruje

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z III KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII

SPRAWOZDANIE. z III KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII SPRAWOZDANIE z III KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII W dniach od 19 do 20 maja 2016 roku odbył się w Józefowie III Kongres

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Indywidualne nagrody organizacyjne drugiego stopnia otrzymują: 1. Prof. nadzw. dr hab. n. med. Jan Kochanowski

Indywidualne nagrody organizacyjne drugiego stopnia otrzymują: 1. Prof. nadzw. dr hab. n. med. Jan Kochanowski Indywidualne nagrody organizacyjne drugiego stopnia otrzymują: 1. Prof. nadzw. dr hab. n. med. Jan Kochanowski za zaangaŝowanie w opiekę nad studentami pierwszych trzech lat studiów na kierunku lekarskim,

Bardziej szczegółowo

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1,

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1, Michał Grabik Wykaz Autorów Forum Bibliotek Medycznych 1/1, 501-504 2008 autorzy instytucje Miejscowości Michał Grabik Łódź UM wykaz autorów Spis obejmuje autorów artykułów, referatów, prezentacji i komunikatów,

Bardziej szczegółowo

20-21 kwietnia 2016, godz. 10.00 Centrum Dydaktyczne WUM, Aula B ul. Ks. Trojdena 2a Warszawa

20-21 kwietnia 2016, godz. 10.00 Centrum Dydaktyczne WUM, Aula B ul. Ks. Trojdena 2a Warszawa ZAKŁAD ŻYWIENIA CZŁOWIEKA oraz Studenckie Koło Naukowe Dietetyków Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego VIII WARSZAWSKIE DNI NAUKI O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA DIETETYKA W PSYCHIATRII

Bardziej szczegółowo

KADRA WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

KADRA WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie KADRA WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie Lp. Imię i nazwisko Tytuł Specjalność naukowa Prowadzone zajęcia dydaktyczne 1. dr hab. med. Grażyna Skotnicka-Klonowicz

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PIELĘGNIARSKIEJ KADRY KIEROWNICZEJ

KONFERENCJA PIELĘGNIARSKIEJ KADRY KIEROWNICZEJ KONFERENCJA PIELĘGNIARSKIEJ KADRY KIEROWNICZEJ ZARZĄDZANIE OPIEKĄ PIELĘGNIARSKĄ W PODMIOTACH LECZNICZYCH UWARUNKOWANIA PRAWNE, A WYZWANIA PRAKTYKI SZKOŁA LIDERÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA PIELĘGNIARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA WARSZAWA, 11 LIPCA 2014r. SESJA INAUGURACYJNA 09:00 9:40 Rejestracja uczestników, kawa powitalna 09: 40-10:00 OTWARCIE KONFERENCJI - Wystąpienia zaproszonych

Bardziej szczegółowo

Choroby onkologiczne - badania, leczenie, profilaktyka i aspekty prawne"

Choroby onkologiczne - badania, leczenie, profilaktyka i aspekty prawne Konferencja naukowo szkoleniowa Choroby onkologiczne - badania, leczenie, profilaktyka i aspekty prawne" Warszawa, 21 listopada 2014 roku Patronat Honorowy Organizatorzy Patronat medialny Sponsor główny

Bardziej szczegółowo

VII I VIII MIĘDZYNARODOWY KURS SPECJALIZACYJNY I DOSKONALĄCY Z CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ I CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ P. T.

VII I VIII MIĘDZYNARODOWY KURS SPECJALIZACYJNY I DOSKONALĄCY Z CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ I CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ P. T. Sprawozdanie VII I VIII MIĘDZYNARODOWY KURS SPECJALIZACYJNY I DOSKONALĄCY Z CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ I CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ P. T. Choroby zatok szczękowych - ich rozpoznawanie, różnicowanie

Bardziej szczegółowo

FARMACJA 21 NOWE WYZWANIA. prof. dr hab. n. farm. Janusz Pluta [Wrocław] Przewodniczący Komitetu Naukowego Kongresu

FARMACJA 21 NOWE WYZWANIA. prof. dr hab. n. farm. Janusz Pluta [Wrocław] Przewodniczący Komitetu Naukowego Kongresu PROGRAM* 3. KONGRESU NAUKOWEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO FARMACJA 21 NOWE WYZWANIA WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH UL. BOROWSKA 211, WROCŁAW KONGRES - DZIEŃ

Bardziej szczegółowo

Wykaz kursów specjalizacyjnych z chirurgii ogólnej w roku 2003

Wykaz kursów specjalizacyjnych z chirurgii ogólnej w roku 2003 Wykaz kursów specjalizacyjnych z chirurgii ogólnej w roku 2003 Spis kursów specjalizacyjnych w nadchodzącym roku wg. publikacji CMKP Luty Nr kursu: 5-703-2003 Temat kursu: Chirurgia transplantacyjna -podstawowy

Bardziej szczegółowo

Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM

Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM nauka leży u podstaw każdego postępu, który ma ułatwić życie ludzkie i zmniejszać cierpienie Maria Skłodowska-Curie, 1911 Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM http://www.stn.cm-uj.krakow.pl stn@cm-uj.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Jerzy Stańczyk

Prof. dr hab. Jerzy Stańczyk Prof. dr hab. Jerzy Stańczyk WYDZIAŁ PIELĘGNIARSTWA I POŁOŻNICTWA Senat Akademii Medycznej w Łodzi w dniu 12 XII 1996 r. podjął Uchwałę (11/96), w której zapisano, że z dniem 1 X 1997 r. zostaje powołany

Bardziej szczegółowo

Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2004r. Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej OSOBA FUNKCJA

Bardziej szczegółowo

Laureatami Nagród Prezesa Rady Ministrów w 2014 roku za 2013

Laureatami Nagród Prezesa Rady Ministrów w 2014 roku za 2013 1 Magnificencjo, Wielce Szanowni Goście, Z prawdziwą satysfakcją pragnę poinformować, że: rok zostali: Laureatami Nagród Prezesa Rady Ministrów w 2014 roku za 2013 Za wysoko ocenione osiągnięcia będące

Bardziej szczegółowo

I MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE NEURODYDAKTYKI

I MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE NEURODYDAKTYKI I MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE NEURODYDAKTYKI 23 24 25 PAŹDZIERNIKA 2015 WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA, UNIWERSYTET ŚLĄSKI UL. BANKOWA 9, KATOWICE GŁÓWNY ORGANIZATOR PRACOWNIA DYDAKTYKI BIOLOGII

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE NAMIOTU / STANOWISKA NAZWA JEDNOSTKI UCZESTNICZĄCEJ

OZNACZENIE NAMIOTU / STANOWISKA NAZWA JEDNOSTKI UCZESTNICZĄCEJ OZNACZENIE NAMIOTU / STANOWISKA, GASTROENTEROLOGICZNA, I ONKOLOGICZNA 1, GASTROENTEROLOGICZNA I ONKOLOGICZNA 2 I GASTROENTEROLOGICZNA 3 I TRANSPLANTACYJNA 4 I NACZYNIOWA 5 I ENDOKRYNOLOGICZNA 6 NEUROCHIRURGIA

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. Prof. dr hab. n. med. Michał Kurek

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. Prof. dr hab. n. med. Michał Kurek Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia Michał Kurek allergy@pum.edu.pl Zakład Alergologii PUM tel. (91) 466 16 46, 47 2. anestezjologia i intensywna terapia Prof.dr

Bardziej szczegółowo

XII JESIENNE DNI FIZJOTERAPII Fizjoterapia w praktyce

XII JESIENNE DNI FIZJOTERAPII Fizjoterapia w praktyce ODDZIAŁY: LUBELSKI, PODKARPACKI, MAZOWIECKI oraz Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego Wydział Rehabilitacji - AWF Warszawa ORGANIZUJĄ: XII JESIENNE DNI FIZJOTERAPII Fizjoterapia w praktyce Polańczyk

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ REHABILITACJI RUCHOWEJ AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRAKOWIE

WYDZIAŁ REHABILITACJI RUCHOWEJ AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRAKOWIE I Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie "WSPÓŁCZESNA REHABILITACJA OCZAMI MŁODYCH NAUKOWCÓW"

Bardziej szczegółowo

B I U T E T Y N N T I E

B I U T E T Y N N T I E B I U T E T Y N N T I E Nr 4(22) Rok VII Wrocław listopad 2002 1. Posiedzenie Zarządu NTIE W dniu 22 września, w przededniu konferencji dydaktycznej NTIE Dydaktyka Informatyki Ekonomicznej Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Wpłaty dokonywane na miejscu zjazdu. Opłaty. Bankiet. Miejsce Zjazdu

Wpłaty dokonywane na miejscu zjazdu. Opłaty. Bankiet. Miejsce Zjazdu Opłaty I termin do dnia 1 kwietnia 2013 r. członkowie PTBO: 450 PLN pozostali uczestnicy: 590 PLN studenci: 190 PLN II termin do dnia 1 lipca 2013 r. członkowie PTBO: 550 PLN pozostali uczestnicy: 690

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola w dniu 14 lipca 2015 r.

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola w dniu 14 lipca 2015 r. Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola w dniu 14 lipca 2015 r. Sala sesji Urzędu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Al. Solidarności 90 godz. 13.00 W dniu 14 lipca 2015 o godz. 13.00 w sali

Bardziej szczegółowo

Godz. 09.00-12.20 SESJA DLA PIELĘGNIAREK (Akademia Pomorska, Słupsk) Godz. 09.00 Otwarcie Rejestracji (Hotel ROYAL BALTIC) Godz. 12.00-13.

Godz. 09.00-12.20 SESJA DLA PIELĘGNIAREK (Akademia Pomorska, Słupsk) Godz. 09.00 Otwarcie Rejestracji (Hotel ROYAL BALTIC) Godz. 12.00-13. XI USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE Data : 5 7 września 2014 roku Miejsce : Hotel ROYAL BALTIC, Ustka ul. Wczasowa 26 P R O G R A M R A M O W Y 5 września 2014 r. (piątek) Godz. 09.00-12.20 SESJA DLA PIELĘGNIAREK

Bardziej szczegółowo

SPIS WYKŁADÓW, ĆWICZWŃ I SEMINARIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I ROK WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY. Liczba godzin w semestrze zimowym

SPIS WYKŁADÓW, ĆWICZWŃ I SEMINARIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I ROK WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY. Liczba godzin w semestrze zimowym Nazwa SPIS WYKŁADÓW, ĆWICZWŃ I SEMINARIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I ROK letnim 1. Biologia molekularna, Prof. dr hab. Andrzej Hendrich 10 25 5 6 Egzamin 6/40 genetyka 2. Biofizyka Prof. Krystyna Michalak

Bardziej szczegółowo

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60 Nazwa kierunku studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Czas trawania studiów: LEKARSKI JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY STUDIA STACJONARNE 6 lat Program obowiązuje od roku

Bardziej szczegółowo

Przeworsk 12 maja 2017r. godz

Przeworsk 12 maja 2017r. godz Podkarpacka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Przeworsku oraz Oddział Neurologiczny i Udarowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zapraszają do udziału w

Bardziej szczegółowo

III Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Badania i innowacje z perspektywy młodego naukowca. Krosno, 05.05.2015 r.

III Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Badania i innowacje z perspektywy młodego naukowca. Krosno, 05.05.2015 r. III Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Badania i innowacje z perspektywy młodego naukowca Krosno, 05.05.2015 r. Patronat Honorowy nad Konferencją sprawują Rektor Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów.

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów. Uchwała Nr 149/2015 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Protokół. Osoba odpowiedzialna za prawidłowy przebieg konkursu mgr Barbara Cygan wiceprezes TPŁ i dyrektor SP nr 46 w Łodzi.

Protokół. Osoba odpowiedzialna za prawidłowy przebieg konkursu mgr Barbara Cygan wiceprezes TPŁ i dyrektor SP nr 46 w Łodzi. Protokół z przebiegu XIII Regionalnego Konkursu Literackiego Moje ulubione miejsce w Łodzi i regionie 2017 organizowanego przez: Towarzystwo Przyjaciół Łodzi i Szkołę Podstawową nr 46 w Łodzi pod patronatem

Bardziej szczegółowo

Gala. na Zamku Królewskim w Warszawie. IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia

Gala. na Zamku Królewskim w Warszawie. IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia Gala na Zamku Królewskim w Warszawie IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia 12 menedżer zdrowia grudzień 10/2008 Tegoroczni laureaci i wyróżnieni w Konkursie Tradycyjnie już Gala na Zamku Królewskim,

Bardziej szczegółowo

Otwarcie i przywitanie gości Jan Zarębski, Przewodniczący SA PG. Wystąpienie JM Rektora PG prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw.

Otwarcie i przywitanie gości Jan Zarębski, Przewodniczący SA PG. Wystąpienie JM Rektora PG prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. Otwarcie Konferencji 09.00 09.30 Otwarcie i przywitanie gości Jan Zarębski, Przewodniczący SA PG Wystąpienie JM Rektora PG prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. PG Przypomnienie celów i metodyki

Bardziej szczegółowo

TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ

TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ ZAWÓD: LEKARZ TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ Społeczny - zalicza się do tej grupy ludzi, którzy lubią pracować w grupie, doradzać, wyjaśniać, opiekować się innymi oraz nauczać ich. Są to przede wszystkim osoby

Bardziej szczegółowo

Hematologia Kliniczna i Doświadczalna

Hematologia Kliniczna i Doświadczalna Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa PTHiT Hematologia Kliniczna i Doświadczalna I Komunikat 16-18.05.2014 r. Hotel Król Kazimierz, Kazimierz Dolny www.hematoonkologia.pl/konferencja Szanowni Państwo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 11

Spis treści. Przedmowa 11 Spis treści Przedmowa 11 Rozdział 1 Kwalifikacja chorych do przeszczepienia nerki 17 Teresa Nieszporek, Andrzej Więcek Rozdział 2 Marginalny dawca, marginalny biorca 34 Marek Ostrowski Rozdział 3 pobranie

Bardziej szczegółowo

Rezydentura w Wielkiej Brytanii. Katarzyna Skuza Addenbroke s Hospital, Cambridge

Rezydentura w Wielkiej Brytanii. Katarzyna Skuza Addenbroke s Hospital, Cambridge Rezydentura w Wielkiej Brytanii Katarzyna Skuza Addenbroke s Hospital, Cambridge Staż do specjalizacji trwa 7 lat, rotacja następuje w obrębie wielu szpitali danego okręgu, rezydenci ubiegają się o rotację

Bardziej szczegółowo

POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015

POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015 POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015 Wizyta Ministra Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Halickiego oraz Ministra Zdrowia Mariana Zembali wraz z Wojewodami 9 lipca 2015 roku (czwartek); godzina 11.00-15.00

Bardziej szczegółowo

III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 02. czerwca 2017r.

III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 02. czerwca 2017r. III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 02. czerwca 2017r. Patronat Honorowy JM Rektor Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski Pierwszy komunikat konferencyjny

Bardziej szczegółowo

NOWE PRAWO MEDYCZNE 2011

NOWE PRAWO MEDYCZNE 2011 OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NOWE PRAWO MEDYCZNE 2011 18 listopad 2011 r. II Katedra Chorób Wewnętrznych Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum ul. Skawińska 8 http://elsa.lex.edu.pl/npm/ KOORDYNACJA:

Bardziej szczegółowo

EuroIndeks 2008 V EDYCJA KONKURSU WIEDZY O GOSPODARCE UNII EUROPEJSKIEJ. I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

EuroIndeks 2008 V EDYCJA KONKURSU WIEDZY O GOSPODARCE UNII EUROPEJSKIEJ. I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie EuroIndeks 2008 V EDYCJA KONKURSU WIEDZY O GOSPODARCE UNII EUROPEJSKIEJ Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie Szanowni Państwo! Z

Bardziej szczegółowo

12-13 lutego: Kraków (Auditorium Maximum UJ) IX Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J.

12-13 lutego: Kraków (Auditorium Maximum UJ) IX Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J. kalendarium 2016 KONFERENCJE OGÓLNOPOLSKIE LUTY KWIECIEŃ 12-13 lutego: Kraków (Auditorium Maximum UJ) IX Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J. Pietrzyk 14-16

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w dniu roku

Protokół z posiedzenia Rady Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w dniu roku Protokół z posiedzenia Rady Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w dniu 20.05.2016 roku Obecni według załączonej listy. Dziekan powitał członków Rady Wydziału. Nie wniesiono uwag do porządku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r.

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie określenia warunków i trybu kierowania za granicę pracowników i studentów Politechniki Lubelskiej w celach naukowych, dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

VIII Ogólnopolski Zjazd Naukowy Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Toksykologia kliniczna XXI wieku

VIII Ogólnopolski Zjazd Naukowy Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Toksykologia kliniczna XXI wieku VIII Ogólnopolski Zjazd Naukowy Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Toksykologia kliniczna XXI wieku połączony ze Zjazdem Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego

Bardziej szczegółowo

Relacja z obchodów Dni Diagnosty w Bydgoszczy

Relacja z obchodów Dni Diagnosty w Bydgoszczy Relacja z obchodów Dni Diagnosty w Bydgoszczy 5 czerwca 2012r w hotelu Pod Orłem w Bydgoszczy odbyła się uroczystość uhonorowania wyróżnionych diagnostów z województwa kujawsko-pomorskiego i podziękowania

Bardziej szczegółowo

Wiadomości z posiedzenia Senatu UJ 29 stycznia 2014 roku.

Wiadomości z posiedzenia Senatu UJ 29 stycznia 2014 roku. Wiadomości z posiedzenia Senatu UJ 29 stycznia 2014 roku. Rektor W. Nowak przedstawił Sprawozdanie Rektora na posiedzenie Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego zawierające informacje o: zmarłych pracownikach,

Bardziej szczegółowo

Suma godzin w roku SEMESTR 1 SEMESTR 2 ZALICZENIA semestr. Razem. semestr W S Ćw P W S Ćw P W S Ćw P

Suma godzin w roku SEMESTR 1 SEMESTR 2 ZALICZENIA semestr. Razem. semestr W S Ćw P W S Ćw P W S Ćw P NOWY PROGRAM STUDIÓW (od roku akademickiego 2013/2014) KIERUNEK:LEKARSKO-DENTYSTYCZNY ROK : 1 2013/2014 Suma w roku SESTR 1 SESTR 2 1 Biologia 3 3 ZAL 40 15 0 25 0 15 25 Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Prof.dr hab. n. med. Romuald Bohatyrewicz

Bardziej szczegółowo

Wydział Wojskowo- Lekarski

Wydział Wojskowo- Lekarski Wydział Wojskowo- Lekarski Kierunek Lekarski PROGRAM 2014/2015 IV ROK Semestr zimowy Semestr letni Wykłady Ćwiczenia 24 12 6 Zaliczenie ECTS Wykłady Ćwiczenia 24 12 6 Zaliczenie ECTS Ch. wewn. - choroby

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SYMPOZJUM SEKCJI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ PTS KRAKÓW, 18 VI 2011

PROGRAM SYMPOZJUM SEKCJI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ PTS KRAKÓW, 18 VI 2011 Godz. PROGRAM SYMPOZJUM SEKCJI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ PTS KRAKÓW, 18 VI 2011 9.00 Otwarcie - Dr med. Maria Panaś - Prezes Sekcji Chirurgii Stomatologicznej PTS 9.05 Dr hab. med. Bartłomiej W. Loster

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Ireneusz Wiernicki irekwie@wp.pl Anna Kabacińska

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK r. INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE. Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med.

CZWARTEK r. INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE. Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med. CZWARTEK 08.09.2016 r. INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med. Łukasz Wicherek 15:00-17:00 Miejsce wielonarządowej resekcji w leczeniu chorych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ MEDYCZNY 35-959 Rzeszów, ul. Warszawska 26a tel. (017) 872 19 41, (017) 872 19 42 Rzeszów, dnia 31 marca 2015 roku

UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ MEDYCZNY 35-959 Rzeszów, ul. Warszawska 26a tel. (017) 872 19 41, (017) 872 19 42 Rzeszów, dnia 31 marca 2015 roku UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ MEDYCZNY 35-959 Rzeszów, ul. Warszawska 26a tel. (017) 872 19 41, (017) 872 19 42 Rzeszów, dnia 31 marca 2015 roku Szanowni Państwo, Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ MEDYCZNY

UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ MEDYCZNY UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ MEDYCZNY PROGRAM WYBORCZY kandydata na Dziekana Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na kadencję 2016-2020 Dr hab. n. med. prof. UR Krzysztofa Gutkowskiego Program

Bardziej szczegółowo

PLAN POSIEDZENIA KOMISJI PRZEPROWADZAJĄCYCH POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO SPECJALIZACJI LEKARSKICH I STOMATOLOGICZNYCH W SESJI 01.12.2010-31.01.

PLAN POSIEDZENIA KOMISJI PRZEPROWADZAJĄCYCH POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO SPECJALIZACJI LEKARSKICH I STOMATOLOGICZNYCH W SESJI 01.12.2010-31.01. PLAN POSIEDZENIA KOMISJI PRZEPROWADZAJĄCYCH POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO SPECJALIZACJI LEKARSKICH I STOMATOLOGICZNYCH W SESJI 01.12.2010-31.01.2011 DZIEDZINY PODSTAWOWE L.p. Dziedzina Data posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Polsko-Niemieckie spotkanie Szpitali w SPZOZ Wolsztyn

Polsko-Niemieckie spotkanie Szpitali w SPZOZ Wolsztyn Polsko-Niemieckie spotkanie Szpitali w SPZOZ Wolsztyn Przygotowała: Joanna Mazur Specjalista ds. Marketingu, Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością SPZOZ Wolsztyn ---------------------------------------------------------------------------e-mail:

Bardziej szczegółowo

26-27 maja 2015, godz. 10.00

26-27 maja 2015, godz. 10.00 ZAKŁAD ŻYWIENIA CZŁOWIEKA oraz Studenckie Koło Naukowe Dietetyków Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego VII WARSZAWSKIE DNI NAUKI O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA ŻYWIENIE W WYBRANYCH ZABURZENIACH

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/2012 posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbytego 28 września 2012 r.

Protokół Nr 5/2012 posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbytego 28 września 2012 r. (projekt) Protokół Nr 5/2012 posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbytego 28 września 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą.

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą. Uniwersytet Warszawski przed Uniwersytetem Jagiellońskim w Rankingu Szkół Wyższych 2011 Perspektyw i Rzeczpospolitej W dwunastej edycji Rankingu Szkół Wyższych 2011 przygotowanej przez miesięcznik edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Akcja promocyjna diagnostów laboratoryjnych w Galerii Handlowej M1 cieszyła się dużym zainteresowaniem. Prócz studentów wymienionych już w poczcie

Akcja promocyjna diagnostów laboratoryjnych w Galerii Handlowej M1 cieszyła się dużym zainteresowaniem. Prócz studentów wymienionych już w poczcie 10-lecie samorządu zawodowego Diagnostów Laboratoryjnych oraz Pierwszy Ogólnopolski Dzień Diagnosty Laboratoryjnego w Poznaniu w dniach 20-21 kwietnia 2012. Uroczystości odbyły się w poprzedni weekend

Bardziej szczegółowo

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2014/2015

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2014/2015 FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2014/2015 FOURTH YEAR MEDICAL PROGRAM GROUP I COURSE NAME OF DEPARTMENT HEAD OF TEACHING

Bardziej szczegółowo

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na kierunku

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na kierunku Uchwała Nr 4 Rady Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 11 marca 2010 Roku W Sprawie Warunków Dopuszczenia i Przeprowadzania Egzaminu Dyplomowego oraz Zasad Ustalania Ostatecznego Wyniku

Bardziej szczegółowo

KODY SPECJALIZACJI. Załącznik nr 2

KODY SPECJALIZACJI. Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 KODY SPECJALIZACJI Nazwa dziedziny Kod specjalizacji Laboratoryjna diagnostyka medyczna 020 Laboratoryjna genetyka medyczna 021 Laboratoryjna hematologia medyczna 022 Laboratoryjna immunologia

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA STUDENTÓW MUZYKOTERAPII

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA STUDENTÓW MUZYKOTERAPII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA STUDENTÓW MUZYKOTERAPII Wrocław, 12-13 marca 2010 PATRONAT HONOROWY Jego Magnificencja Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu prof. AM dr hab. Krystian

Bardziej szczegółowo

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie Załącznik Nr 5 do Uchwały KRASzPiP 4/IV/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. 1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH, KTÓRE ROZPOCZYNAJĄ

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria 5. chirurgia dziecięca Ireneusz Wiernicki

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Jan Wilczyński

Prof. dr hab. Jan Wilczyński Prof. dr hab. Jan Wilczyński PROFESOR MIRIAM KATZ DEPUTY DEAN FOR ACADEMIC AFFAIRS, FACULTY OF HEALTH SCIENCES, BEN GURION UNIVERSITY OF THE NEGEV BEER SHEVA, ISRAEL LAUREATKA TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA

Bardziej szczegółowo

4 Zasady przyjmowania kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności na studia w roku akademickim 2012/2013 określa załącznik nr 5 niniejszej Uchwały.

4 Zasady przyjmowania kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności na studia w roku akademickim 2012/2013 określa załącznik nr 5 niniejszej Uchwały. UCHWAŁA NR 103 /11 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku: Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej:

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku: Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej: X USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE * SŁUPSK / USTKA 29 sierpień - 1 września 2013 * PROGRAM RAMOWY 29 sierpień 2013 (czwartek) SESJA DLA PIELĘGNIAREK - godz. 10.00 18.00 Profesjonalna opieka nad pacjentem stomijnym

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/2015 z posiedzenia Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 20 kwietnia 2015 roku, godz

Protokół nr 2/2015 z posiedzenia Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 20 kwietnia 2015 roku, godz Protokół nr 2/2015 z posiedzenia Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 20 kwietnia 2015 roku, godz. 15.00. Porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Przyrodniczo Technicznego

Bardziej szczegółowo

Dr. Jaroslaw Nakonieczny

Dr. Jaroslaw Nakonieczny Szpital a dydaktyka doświadczenia z Niemiec Struktura studiów medycznych prawnie regulowana jest przez: regularnie trwają : 6 lat i 3 miesiące Gdzie można studiować? Studia dzielą się na trzy etapy: 1.

Bardziej szczegółowo

Organizator: Współorganizatorzy: Powiat Wrocławski, Gmina Siechnice oraz Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu PATRONAT HONOROWY

Organizator: Współorganizatorzy: Powiat Wrocławski, Gmina Siechnice oraz Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu PATRONAT HONOROWY Organizator: Współorganizatorzy: Powiat Wrocławski, Gmina Siechnice oraz Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 7 punktów edukacyjnych PATRONAT HONOROWY Wojewoda Dolnośląski Aleksander Marek

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 11 grudnia 1998 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie

STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 11 grudnia 1998 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 11 grudnia 1998 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów Realizując uchwałę

Bardziej szczegółowo

II ZACHODNIOPOMORSKIE DNI GINEKOLOGII POŁOŻNICTWA I NEONATOLOGII

II ZACHODNIOPOMORSKIE DNI GINEKOLOGII POŁOŻNICTWA I NEONATOLOGII ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA GINEKOLOGICZNEGO ZAKŁAD FARMAKOLOGII OGÓLNEJ I FARMAKOEKONOMIKI PUM W SZCZECINIE ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY PERINATALNEJ POLSKIE

Bardziej szczegółowo

Projekt: Nauki molekularne dla medycyny

Projekt: Nauki molekularne dla medycyny Projekt: Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauki molekularne dla medycyny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 10 listopada 2010 r. LGD-4101-018-02/2010 P/10/095 Pani Ewa Książek-Bator Dyrektor Naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK r. godzina: 15:00-19:00 INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE

CZWARTEK r. godzina: 15:00-19:00 INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE CZWARTEK 08.09.2016 r. godzina: 15:00-19:00 INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med. Łukasz Wicherek 15:00-17:00 Miejsce wielonarządowej resekcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin aplikowania o środki finansowe i ich rozliczania w ramach Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego na Wydziale Lekarskim UJ CM

Regulamin aplikowania o środki finansowe i ich rozliczania w ramach Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego na Wydziale Lekarskim UJ CM Regulamin aplikowania o środki finansowe i ich rozliczania w ramach Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego na Wydziale Lekarskim UJ CM Zważywszy na to, że na mocy decyzji numer MNiSW-DS-6002-4693-26/WA/12

Bardziej szczegółowo

I SEMINARIUM SZKOLENIOWE z cyklu: DYDAKTYKA SZKOŁY WYśSZEJ. Wybrane metody egzaminowania jako narzędzia kontroli efektów i jakości kształcenia

I SEMINARIUM SZKOLENIOWE z cyklu: DYDAKTYKA SZKOŁY WYśSZEJ. Wybrane metody egzaminowania jako narzędzia kontroli efektów i jakości kształcenia I SEMINARIUM SZKOLENIOWE z cyklu: DYDAKTYKA SZKOŁY WYśSZEJ Wybrane metody egzaminowania jako narzędzia kontroli efektów i jakości kształcenia 14 marca 2014 r. (piątek) Centrum Biblioteczno-Informacyjne

Bardziej szczegółowo