PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY"

Transkrypt

1 MGGP S.A. BIURO INŻYNIERYJNO KONSULTINGOWE Rzeszów, ul.okulickiego 17 tel./fax(+48 17) / Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o Warszawa, ul. Rydygiera 8 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Modernizacja części mechanicznej Oczyszczalni Ścieków Hajdów w Lublinie w ramach Projektu: Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w Lublinie umowa nr 321/46/1/08 działka nr OBIEKT: PIASKOWNIK OB.6 OPRACOWANIE: INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. al. J. Piłsudskiego Lublin Konsorcjum: MGGP S.A. /BIPROWOD-WARSZAWA Sp. z o.o. Siedziba: ul. Okulickiego Rzeszów TECHNOLOGIA -Tom I ZESPÓŁ IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS AUTORSKI PROJEKTOWAŁ mgr inż. Henryk Babiarz S81/01 PROJEKTOWAŁ mgr inż. Andrzej Trzyna S-241/81 OPRACOWAŁ mgr inż. Krzysztof Ceglarz OPRACOWAŁ mgr inż. Joanna Bąk SPRAWDZIŁ dr inż. Bogumił Kucharski S-O.Środ.-166/84 Rzeszów, wrzesień 2009 EGZ. 1/8

2 SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA Podstawa opracowania Cel i zakres opracowania Opis stanu istniejącego Opis stanu projektowanego Instalacja wody technologicznej Instalacja sprężonego powietrza Uwagi końcowe...17 II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Piaskownik rzut skala 1:50 2. Piaskownik przekrój A-A skala 1:50 3. Piaskownik przekrój B-B, C-C skala 1:50 4. Piaskownik przekrój D-D skala 1:50 5. Przyłącz wody technologicznej skala 1:100 Uwaga! Rysunek: Schemat technologiczny linii ściekowej dla obiektów Budynek krat, Pompownia główna, Komora zasuw, Piaskownik, zamieszczono w opracowaniu części technologicznej dla obiektu Budynek krat patrz Część rysunkowa tego opracowania. 2

3 I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania Podstawą opracowania jest: Umowa nr 321/46/1/08 zawarta z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. na wykonanie kompletnej dokumentacji przetargowej i projektowej dla kontraktu nr 12 Modernizacja części mechanicznej Oczyszczalni Ścieków Hajdów w Lublinie w ramach Projektu: Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w Lublinie ; Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia: Modernizacja obiektów w oczyszczalni ścieków Hajdów realizowanego w ramach projektu: Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie Warszawa 2009 rok; Uzgodnienia z Inwestorem; Mapa do celów projektowych; Wizje lokalne na terenie oczyszczalni; Normy i przepisy obowiązujące; Dokumentacja archiwalna: - Projekt techniczno-roboczy: Piaskownik na oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie. Cześć mechaniczna. Lublin 85/15/94, październik 1994r.; - Projekt techniczny: Modernizacja piaskownika na oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie. Technologia. Lublin 85/15/94, październik 1994r.; - Projekt techniczny: Modernizacja piaskownika na oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie. Konstrukcja. Lublin 85/15/94, październik 1994r.; - Projekt techniczny: Modernizacja piaskownika na oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie. Rysunki zamienne i uzupełniające. Lublin 1994r. 3

4 2. Cel i zakres opracowania Zakres opracowania określony w umowie przez Inwestora obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji przetargowej i projektowej dla kontraktu nr 12 Modernizacja części mechanicznej Oczyszczalni Ścieków Hajdów w Lublinie w zakresie branży technologicznej i instalacyjnej dla piaskownika ozn. OB.6. Z punktu widzenia celu niniejsze opracowanie i jego zakres służy również jako: - opis przedmiotu zamówienia w przetargu na roboty budowlane, - podstawa do realizacji podanego zakresu robót, - załącznik do uzyskania pozwolenia na budowę 3. Opis stanu istniejącego Z przepompowni głównej ścieki tłoczone są dwoma przewodami DN1400 mm do dwóch komór rozdzielczych skąd poprzez system zastawek mogą być kierowane do każdej z czterech komór piaskownika. W każdej komorze zainstalowano ruszt napowietrzający oraz pompę zatapialną do usuwania piasku, umieszczoną na pomoście jezdnym. Wypompowany z dna komór do koryt piasek spływa grawitacyjnie do leja, gdzie jest zagęszczany grawitacyjnie, a następnie spuszczany do kontenera, którym wywożony jest poza teren oczyszczalni. urządzeń. - pojemność jednego koryta piaskownika 150 m 3, - długość L = l8,0 m, - czas przepływu t = 90 sek., - przepustowość jednej komory 1,67 m 3 /s (6000 m 3 /h), - czas przepływu ścieków 90 s, - prędkość przepływu ścieków 0,2 m/s, - ilość powietrza 15 m 3 /mb*h. Piaskownik w ostatnich latach został zmodernizowany z przeprowadzeniem hermetyzacji 4. Opis stanu projektowanego Niniejszy projekt przewiduje demontaż istniejącego wyposażenia technologicznego i systemu napowietrzania tj. pomp pulpy piaskowej, wózków jezdnych wraz z torowiskiem i korytami, lej pozostaje bez zmian, przewidziano jedynie wymianę skorodowanych rurociągów przelewowych DN100 w leju na nowe wykonane ze stali nierdzewnej OH18N9. Projektuje się usuwanie piasku przy wykorzystaniu zgarniaczy liniowych, o ruchu posuwisto-zwrotnym typu Z- 2001HD z dwustronnym napędem hydraulicznym, umieszczonych w każdej z komór 4

5 piaskownika. W miejscu zlikwidowanej ostatniej sekcji rurociągów powietrza projektuje się lej zasypowy, do którego zgarniacze przemieszczają piasek. Dla potrzeb zgarniaczy przeprojektowano ukształtowanie dna komory piaskownika. Przewiduje się nadlanie komór betonem i ukształtowane w miejscu montażu pomp leja piaskowego. Korekty komór należy wykonać zgodnie z projektem częścią rysunkową i projektem konstrukcji. Projektuje się nowe pompy do usuwania piasku umieszczone w nowo ukształtowanym leju piasku, pod powierzchnią ścieków. Są to stacjonarne pompy zatapialne typu FA08.52WR w wykonaniu odpornym na ścieranie, z głowicą mieszającą. Wydajność pompy 8,8 l/s dostosowana do przepustowości separatora-płuczki piasku. Pompy będą włączały się niezależnie, w ten sposób, że gdy jedna pracuje pozostałe mają postój i tłoczyły pulpę przewodami stalowymi DN80 do istniejącego leja spustowego, a następnie grawitacyjnie przewodem DN100 przechodzącym w DN150 do separatora płuczki piasku ustawionego w pomieszczeniu kontenera. Praca płuczki uzależniona będzie od pracy pompy tzn. gdy pracuje pompa pracuje też płuczka. Może pracować maksymalnie jedna pompa. Na każdym przewodzie tłocznym DN80 i na przewodzie DN150 projektuje się zasuwy nożowe z wkładką przeciwcierną odpowiednio typu MFA.080B226 oraz MFA.150B226. Do wyciągania pomp zaprojektowano dwa żurawie słupowe o udźwigu 150kg z wciągarką linową typ ZSS. Jeden żuraw obsługuje dwie pompy. Podstawy żurawia montowane są w poziomie nad komorą piaskownika. Zastosowano separator-płuczkę piasku typu RoSF4-BG1. Jest to zintegrowane urządzenie do separacji, płukania oraz odwadniania piasku dostarczanego z piaskownika w formie pulpy piaskowej. Urządzenie wypłukuje z piasku cząstki organiczne w procesie fluidyzacji. Piasek jako cząstki cięższe gromadzone są w dolnych partiach urządzenia. Cząstki organiczne jako lżejsze odprowadzane są automatycznie przez górny króciec odpływowy. Zwiększony system separacji piasku osiągany jest przez optymalne wykorzystanie objętości czynnej urządzenia oraz zastosowanie kształtki Coanada. Cały proces wspomagany jest pracą wolnoobrotowego mieszadła. Odseparowany piasek odprowadzany jest za pomocą przenośnika ślimakowego, gdzie odbywa się grawitacyjne odwodnienie piasku. Odprowadzanie piasku z płuczki jest sterowane czasowo i zależy od ilości odseparowanego piasku mierzonej sondą ciśnienia. Piasek po separacji i płukaniu gromadzony będzie w kontenerze. Mając na uwadze zunifikowanie taboru kontenerowego projektuje się (dwa kontenery otwarte o wymiarach 3850x1800x1520mm) takie, jak na stacji separacji ścieków dowożonych. Popłuczyny z separatora odprowadzone są do istniejącej kanalizacji ϕ200 poprzez nowoprojektowaną studzienkę betonową ϕ1000, jak w części rysunkowej, stara studzienka wraz z kratą do likwidacji. Nową studzienkę projektuje się w ten sposób, że wystawać będzie 90cm ponad posadzkę. W części nad posadzką projektuje się króciec stalowy ϕ150 ze złączem strażackim takim, jak istniejący po stronie spustu ścieków z piaskownika. 5

6 Króciec winien być posadowiony 10cm poniżej istniejących wylotów z piaskownika i wykonany ze stali nierdzewnej. Spuszczanie ścieków z piaskownika projektuje się poprzez oba króćce,( ten istniejący po stronie spustu i ten projektowany) po podłączeniu elastycznego węża φ160 mm l=10 m zakończonego obustronnie złączem strażackim, (długość i średnice sprawdzić przed zamówieniem ). W studzience na poziomie 80cm nad dnem projektuje się pływak włączony do systemu alarmowego na piaskowniku. Sygnał alarmowy dźwiękowy i świetlny będzie się uruchamiał z chwilą przekroczenia tego poziomu. Wyniesiona na poziom posadzki studzienka pozwala na popiętrzenie o ok. 1m poziomu ścieków ponad stan alarmowy, co powinno umożliwić obsłudze jej płukanie. Uwaga: - elastyczny wąż do spuszczania ścieków powinien być ciągle podłączony nawet wtedy gdy nie spuszczamy ścieków, - do płukania układu przewiduje się użycie ścieków z piaskownika, - zaleca się okresową kontrolę i profilaktyczne płukanie układu, gdyż istniejąca kanalizacja na odpływie posiada zbyt mały spadek, zaledwie 0,8%, - po zlikwidowaniu istniejącej kratki ściekowej profil posadzki należy tak ukształtować, aby umożliwić oczyszczenie i spłukiwanie posadzki do istniejących odwodnień liniowych po obu stronach pomieszczenia kontenera, - dla utrzymania czystości w pomieszczeniu kontenera projektuje się na podejściu wody technologicznej do płuczki odejście z zaworem ze złączką do węża, - w studzience należy zamontować stopnie złazowe oraz jej dno wyprofilować, jak w części rysunkowej, - pionowa część studzienki, jako kompletna wraz z króćcem i stopniami złazowymi powinna być wykonana na zakładzie prefabrykacji i dostarczona do miejsca wbudowania. Niniejszy projekt przewiduje także wymianę istniejących zastawek kanałowych na nowe typu ERI. Są to zastawki z napędem ręcznym, wykonane ze stali nierdzewnej służące do odcinania i regulacji przepływu, o stabilnej, samonośnej ramie i zintegrowanym łożyskowaniem wrzeciona. Trójstronnie uszczelniana, uszczelka wymienialna. Obustronnie szczelna dla wysokich wymogów szczelności wg DIN cz.4, klasa3. Dopuszczalne ciśnienie robocze na stronę przednią i tylną płyty = wysokość płyty. Zlikwidowane zostaną dwie zastawki na odpływie z piaskownika a otwory zamurowane. Wymiana zastawek w piaskowniku nie będzie wymagała konieczności zrzutu ścieków przy zastosowaniu wykonanej tymczasowo przegrody ( na czas wymiany zastawek) w komorze odpływowej z piaskowników umożliwiającej normalną pracę dwóch piaskowników. Przegroda ta będzie wykorzystana do zamurowania dwóch wylotów po 6

7 zlikwidowaniu istniejących zastawek. Przykrycie piaskownika w miejscu obsługi zgarniaczy i pomp należy wykonać z blachy ryflowanej gr. 6mm. Przewidzieć otwory eksploatacyjno montażowe dla projektowanych urządzeń technologicznych. armatury: Szczegółowe parametry techniczno-technologiczne poszczególnych urządzeń i 1. Zgarniacz denny Z-2001 HD 4szt. Ilość cztery (4) szt. Parametry 18 m x 0,5 m (dł. x szer.) Materiał szwedzka stal nierdzewna SS2343/ASTM304 Płaskowniki ślizgowe specjalna stal nierdzewna 3CR12 z domieszka tytanu Listwy ślizgowe polyetylen HD1000, grubość 6 mm Napęd agregat hydrauliczny podwójny cztery (4) szt. Szafka sterownicza dwie (2) szt. Napięcie sieciowe 3x400 V, 50 Hz Napięcie sterownicze 24 V AC Agregat hydrauliczny jest przystosowany do pracy w temp. minusowych Projektuje się cztery kompletnie wyposażone agregaty hydrauliczne do obsługi zgarniaczy dennych Z-2001 HD o mocy 2x1,1 kw/szt. Sygnalizacja alarmowa niskiego poziomu i wysokiej temp. oleju., klasa ochronna IP 55, klasa izolacji F, środek chłodniczy IC41 (odpowiada normie IEC 34-1). Zbiornik oleju stal nierdzewna SS 2333/ASTM 304. Czujniki ciśnienia na każdym agregacie. Dodatkowo: 4 x 90 l. oleju hydraulicznego pochodzenia roślinnego prod. firmy Statoil cztery (4) daszki ochronny ze stali nierdzewnej SS2333/ASTM306 Cztery (4) grzałki oleju 500 V Cztery (4) komplety gumowych przewodów hydraulicznych Hydrauliczne zgarniacze denne typu HD (heavy duty) przystosowane do pracy w trudnych warunkach. Każdy ze zgarniaczy posiada dwa tłoki w wersji HD (napęd obustronny). Płaskowniki ślizgowe wykonane ze specjalnej stali nierdzewnej z domieszką tytanu, odpornej na ścieranie. Listwy ślizgowe odporne na ścieranie wykonane z wysokomolekularnego PEHD o współczynniku 7

8 twardości HD1000 i grubości 6 mm. Każdy agregat hydrauliczny zostanie dodatkowo wyposażony w czujniki ciśnienia umożliwiające załączanie agregatu w przypadku za wysokiego ciśnienia roboczego. Sterowanie i automatyka: Dwie (2) szafki elektryczne do obsługi czterech (4) zgarniaczy dennych Z Każda szafka wyposażona jest w główny wyłącznik sieciowy, stop awaryjny, przełącznik na sterowanie ręczne i automatyczne oraz w sygnalizację świetlną pracy i awarii (włączenie się ogranicznika przeciążeniowego silnika, niskiego poziomu i wysokiej temp. oleju). Dodatkowo dwa wolne styki do odprowadzenia sygnałów pracy i awarii do centralnego komputera sterowniczego. Dodatkowo każda z szafek będzie wyposażona w: dwa (2) wolne zestyki do odprowadzenia sygnałów pracy i awarii do centralnego komputera sterowniczego graficzny panel operatorski grzałkę elektryczną oprogramowanie, rozruch i dokumentacja powykonawcza opisy na szafkach w języku polskim. Zakres robót instalacyjnych po stronie dostawcy urządzeń obejmuje: montaż mechaniczny zgarniaczy dennych (4 szt.) spawanie konstrukcji stalowych (stal nierdzewna SS2333/ASTM304, 3CR12) orurowanie hydrauliki siłowej (4 agregaty) montaż kompletnie wyposażonych agregatów hydraulicznych (4 szt.) montaż systemu sterowania na który składają się: 2 szafy zewnętrzna okablowanie sterownicze Projektuje się urządzenia w wersji Zickert Standard. Montaż zostanie przeprowadzony przez autoryzowaną firmę. Rozruch następuje bezpośrednio po zakończeniu montażu. Przed rozruchem technicznym na sucho następuje indywidualna kontrola poprawności wykonania robot budowlanych, instalacyjnych i montażowych. Po przeprowadzonym rozruchu technicznym wszystkie urządzenia powinny pracować w nastawie ręcznej oraz automatycznej. 8

9 2. Pompa pulpy piasku FA08.52WR 4 szt. Typ: Rodzaj montażu: Króciec tłoczny: Średnica wirnika: Nominalna prędkość obrotowa: Częstotliwość: Typ wirnika: Konstrukcja wirnika: FA08.52WR; ustawienie mokre; DN80, PN10; 170mm; 950 1/min.; 50 Hz; wirnik ze strumieniem swobodnym; otwarta; Ciężar pompy: Ciężar silnika: Ciężar agregatu: 35 kg; 43 kg; 78 kg; Materiały: Korpus pompy, wirnik: EN-GJL-200 Silnik: Moc nominalna: 1,75 kw; Liczba biegunów: 6; Maksymalny dopuszczalny pobór mocy: 2,5 kw; Dane punktu pracy: Przepływ objętościowy: 8,3 l/s; Wysokość podnoszenia: 2,6 m; Moc na wale: 0,51 kw; Sprawność pompy: 41,5 %; NPSH pompy: 1,3 1/min. Zanurzeniowa pompa ścieków jako jednostopniowy, stacjonarny, pionowy agregat blokowy do tłoczenia nieoczyszczonych ścieków nie uszkadzających pompy ani mechanicznie ani chemicznie. Króciec tłoczny umieszczony promieniowo, dopływ do pompy osiowo. Agregat 9

10 łatwy w serwisowaniu dzięki dzielonej obudowie silnika i części pompowej. Silnik zanurzeniowy w wykonaniu odpornym na ciśnienie. Wirnik i woluta pompy pokryte powłokami ceramicznymi przeciw ścieraniu o przyczepności nie mniejszej niż 13 N/mm 2. Komora uszczelniająca wypełniona medycznym olejem wazelinowym. Silnik suchy. Uszczelnienie silnika na wale od strony medium przez niezależny od kierunku obrotów pierścień ślizgowy z pełnego karborundu i z drugiej strony przez specjalny pierścień uszczelniający. Uszczelnienia chłodzone i smarowane olejem wazelinowym. Przewody zasilające i sterujące w wykonaniu odpornym na wodę z zalanymi żywicą żyłami jako dodatkowym zabezpieczeniem przed kapilarną penetracją wody przez lutowane styki. Uzwojenie silnika zabezpieczone czujnikiem temperatury. Oba bezobsługowe zamknięte łożyska kulkowe wypełnione wysokowydajnym smarem. Możliwość wyposażenia w układ kontroli szczelności przed napływem wilgoci za pomocą elektrod prętowych. Wszystkie elementy obudowy z żeliwa szarego. Wał i elementy łączące ze stali nierdzewnej. 3. Separator płuczka piasku RoSF4 BG1 1 szt. W skład urządzenia wchodzą następujące elementy: komora wlotowa - wirowa kształtka Coanda przyspieszająca sedymentację piasku, ślimakowy transporter piasku (ukośny), dwuramienne mieszadło pulpy piaskowej, dysze płuczące pulpę przystosowane do płukania ściekami oczyszczonymi. Urządzenie zapewnia nieprzerwany proces płukania piasku również podczas napływu pulpy piaskowej. Parametry technologiczne: redukcja zanieczyszczeń organicznych do 3% strat przy prażeniu przy zużyciu medium płuczącego na poziomie 5 m 3 /h - woda wodociągowa lub technologiczna Stopień separacji 95% dla ziaren o średnicy 0,2 mm Wydajność w przeliczeniu na pulpę piaskową 8 l/s Wydajność w przeliczeniu na piasek surowy 1 t/h Ciśnienie medium płuczącego 3-5 bar 10

11 Odpływ: DN 200 Przyłącze wody technologicznej: 1 1/4 Króciec do opróżniania urządzenia: DN 80 Waga urządzenia (puste) 920 kg Waga urządzenia (napełnione) 4000 kg Sprawność odsączania piasku 80% Urządzenie wyposażone w osobny króciec do odprowadzania związków organicznych DN 100, PN 10. Przewód odprowadzenia części organicznych skierowany jest przed kraty w celu uniknięcia koncentracji części organicznych w piasku. Załączanie separatora w zależności od gęstości nasypowej pulpy piaskowej. Parametry techniczne napędu transportera ślimakowego: Moc P = 1,1kW Napięcie U = 400 V Częstotliwość 50 Hz Prąd znamionowy IN = 2,8 A Liczba obrotów n = 11,5 min-1 Typ ochrony IP 65, II2GEExeIIT3 Parametry techniczne napędu mieszadła: Moc P = 0,55 kw Napięcie U = 400 V Częstotliwość 50 Hz Prąd znamionowy IN = 1,6 A Liczba obrotów n = 5,6min-1 Typ ochrony IP 65, EEx e II T3 Wykonanie materiałowe: Wszystkie elementy urządzenia mające kontakt ze ściekami (za wyjątkiem armatury, łożysk itp.) stal nierdzewna nie gorsza niż DIN poddana powierzchniowej obróbce chemicznej (trawienie w kąpieli kwaśnej). Przenośnik ślimakowy wałowy (łożyskowany dwustronnie) stal 11

12 nierdzewna nie gorsza niż DIN poddana powierzchniowej obróbce chemicznej (trawienie w kąpieli kwaśnej). Całe urządzenie w wersji ocieplonej. 4. Zasuwy nożowe typ MFA 1MFA.080B226 + WKŁADKA PRZECIWŚCIERNA 4szt. Zasuwa nożowa typ MFA Średnica : DN80 Korpus : żeliwo sferoidalne EN-JS1072, wkładka przeciśwcierna Ni-Hard Płyta : stal nierdzewna (A ) Uszczelnienie : typ 27, poprzeczne NBR, obwodowe PUR, skrobak EPGC Konstrukcja wsporcza: stal ST50K Napęd : ręczny, kółko Ochrona antykorozyjna zgodnie z SL29125: Chemicznie odtłuszczona (wartości średnie) warstwa podkładowa WACATOP x100mm. dwuskładnikowa poliuretanowa warstwa wierzchnia 1x80mm RAL 7030 szara. Medium : Pulpa piasku Temperatura : max 80 C Ciśnienie robocze : 10bar Zabudowa : PN10/16 EN1092/ISO7005 1MFA.150B226 + WKŁADKA PRZECIWŚCIERNA 1szt. Zasuwa nożowa typ MFA Średnica : DN150 Korpus : żeliwo sferoidalne EN-JS1072, wkładka przeciwścierna Ni-Hard Płyta : stal nierdzewna (A ) Uszczelnienie : typ 27, poprzeczne NBR, obwodowe PUR, skrobak EPGC Konstrukcja wsporcza: stal ST50K Napęd : ręczny, kółko 12

13 Ochrona antykorozyjna zgodnie z SL29125: Chemicznie odtłuszczona (wartości średnie) warstwa podkładowa WACATOP x100mm. dwuskładnikowa poliuretanowa warstwa wierzchnia 1x80mm RAL 7030 szara. Medium : Pulpa piasku Temperatura : max 80 C Ciśnienie robocze : 10bar Zabudowa : PN10/16 EN1092/ISO7005 Wymagania techniczne: - zabudowa międzykołnierzowa, - zawieradło ze stali kwasoodpornej, - korpus: DN80, DN150 - żeliwo szare z pokryciem antykorozyjnym proszkowym epoxy (grubość:175µm), - uszczelnienie poprzeczne zasuwy profilowo-wargowe wykonane z elastomeru. Docisk uszczelnienia realizowany poprzez sprężenie masy plastycznej, znajdującej się wewnątrz uszczelki elastomerowej. Konstrukcja uszczelnienia musi umożliwiać: a) doszczelnienie podczas pracy zasuwy (bez potrzeby wyłączania rurociągu z pracy i demontażu zasuwy), b) uzupełnienie masy uszczelniającej podczas pracy zasuwy na pracującym rurociągu, pod ciśnieniem, bez konieczności demontażu uszczelnienia oraz bez konieczności rozszczelnienia rurociągu, - nie dopuszcza się stosowania zasuw nożowych uszczelnionych dławicowo, - uszczelnienie w kierunku przepływu obwodowe elastomerowe (NBR), umieszczone w korpusie w sposób zapobiegający wycieraniu przez przepływające medium (brak tzw. stref martwych), uszczelnienie oraz jego osłona nie mogą zawężać światła przepływu, - konstrukcja korpusu zapobiegająca zaleganiu medium w przestrzeni uszczelniającej podczas zamykania noża, - kształt dolnej krawędzi noża zapobiegający klinowaniu się - do DN 200 prosty, powyżej DN 200 łuk o rozwarciu nie większym niż 60 st., - szczelność zasuw w obu kierunkach, 13

14 - dolna część płyty noża sfazowana, - wszystkie elementy złączne, śruby, nakrętki, podkładki wchodzące w skład armatury w wykonaniu stal nierdzewna A2, - do montażu należy stosować (tam gdzie to możliwe) złącza bezkołnierzowe, pozwalające na optymalny montaż króćców kołnierzowych, ułatwiając dostęp do zasuwy oraz odciążając korpus od naprężeń montażowych. Należy zwrócić uwagę na charakter pracy złącza (przenoszące siły osiowe, lub nieprzenoszące sił osiowych) i zapewnić odpowiednie zakotwienie rurociągów. Nie dopuszcza się stosowania do montażu zasuw wydłużek montażowych. 5. Zastawki kanałowe ZASTAWKA KANAŁOWA ERI lub XL3 2000x800mm TRÓJSTRONNIE SZCZELNA; GŁĘBOKOŚĆ KANAŁU 1500mm szt.6 - obustronnie szczelna do wysokości płyty wg EN , klasa szczelności C, tabela A.5 (max. nieszczelność 0,03xDN [mm3/s]) - testowane ciśnieniowo w fabryce przed wysyłką w obecności Inwestora (protokół z testu dostarczony wraz z dostawą) - uszczelnienie miękkie za pomocą uszczelek obwodowych - uszczelnienie główne wymienialne - materiał uszczelek EPDM - wykonanie całkowicie z materiałów nierdzewnych stal , elementy ze stali nierdzewnej spawane oraz zabezpieczone antykorozyjnie za pomocą całościowej pasywacji galwanicznej - dla kanałów z dnem równym z dnem komory zasuwy powinny zapewniać gładki przelot dna - montaż w szczelinach kanału zabetonowanie pozycjonowanie ramy na pomocą śrub z przeciwnakrętkami - wykonanie ścian i wnęk kanału zgodnie z DIN tabela 1, wiersz 6, tabela 2 wiersz 1, tabela 3 wiersz 7 (max. nierówność 5mm na długości 2m) - nakrętka wrzeciona z brązu odpornego na ścieki, samooczyszczające się - napęd za pomocą kółka ręcznego zamocowanego na ramie 14

15 ZASTAWKA KANAŁOWA ERI lub XL3 1500x1800mm TRÓJSTRONNIE SZCZELNA; GŁĘBOKOŚĆ KANAŁU 2200mm szt. 4 - obustronnie szczelna do wysokości płyty wg EN , klasa szczelności C, tabela A.5 (max. nieszczelność 0,03xDN [mm3/s]) - testowane ciśnieniowo w fabryce przed wysyłką w obecności Inwestora (protokół z testu dostarczony wraz z dostawą) - uszczelnienie miękkie za pomocą uszczelek obwodowych - uszczelnienie główne wymienialne - materiał uszczelek EPDM - wykonanie całkowicie z materiałów nierdzewnych stal , elementy ze stali nierdzewnej spawane oraz zabezpieczone antykorozyjnie za pomocą całościowej pasywacji galwanicznej - dla kanałów z dnem równym z dnem komory zasuwy powinny zapewniać gładki przelot dna - montaż w szczelinach kanału zabetonowanie pozycjonowanie ramy na pomocą śrub z przeciwnakrętkami - wykonanie ścian i wnęk kanału zgodnie z DIN tabela 1, wiersz 6, tabela 2 wiersz 1, tabela 3 wiersz 7 (max. nierówność 5mm na długości 2m) - nakrętka wrzeciona z brązu odpornego na ścieki, samooczyszczające się - napęd za pomocą kółka ręcznego zamocowanego na ramie ZASTAWKA KANAŁOWA ERI lub XL3 1000x1200mm TRÓJSTRONNIE SZCZELNA, GŁĘBOKOŚĆ KANAŁU 1550mm szt.5 - obustronnie szczelna do wysokości płyty wg EN , klasa szczelności C, tabela A.5 (max. nieszczelność 0,03xDN [mm3/s]) - testowane ciśnieniowo w fabryce przed wysyłką w obecności Inwestora (protokół z testu dostarczony wraz z dostawą) - uszczelnienie miękkie za pomocą uszczelek obwodowych - uszczelnienie główne wymienialne - materiał uszczelek EPDM - wykonanie całkowicie z materiałów nierdzewnych stal , elementy ze stali nierdzewnej spawane oraz zabezpieczone antykorozyjnie za pomocą całościowej pasywacji galwanicznej - dla kanałów z dnem równym z dnem komory zasuwy powinny zapewniać gładki przelot dna 15

16 - montaż w szczelinach kanału zabetonowanie pozycjonowanie ramy na pomocą śrub z przeciwnakrętkami - wykonanie ścian i wnęk kanału zgodnie z DIN tabela 1, wiersz 6, tabela 2 wiersz 1, tabela 3 wiersz 7 (max. nierówność 5mm na długości 2m) - nakrętka wrzeciona z brązu odpornego na ścieki, samooczyszczające się - napęd za pomocą kółka ręcznego zamocowanego na ramie 4.1. Instalacja wody technologicznej Projekt obejmuje doprowadzenie (przyłącza) wody technologicznej do piaskownika (pomieszczenie kontenera) w ilości wynikającej z zapotrzebowania separatora. Zapotrzebowanie wody technologicznej do separatora Coanda RoSF4 BG1 wynosi 5m 3 /h = 1,39l/s. Przyłącz należy wykonać z rur PE lub PP łączonych przy zastosowaniu odpowiednich kształtek systemowych. System zamocowań HILTI lub CADY. Przyłącze wody doprowadzone w obręb urządzenia technologicznego zakończyć kulowym zaworem odcinającym o odpowiedniej średnicy. Bezpośrednie połączenie podejścia wody technologicznej do urządzenia wykonuje dostawca urządzenia. Projektuje się na podejściu wody technologicznej do płuczki odejście z zaworem ze złączką do węża. Szczegółowe rozprowadzenie wody wykonać zgodnie z częścią rysunkową niniejszego opracowania. Przejścia przewodów przez ściany wykonać w rurach ochronnych z zastosowaniem uszczelnienia typ WGC, elastomer EPDM z pierścieniem dociskowym i opaską zaciskową ze stali nierdzewnej. Wykonane rurociągi poddać próbie ciśnienia na cieśninie 1,5-krotnej wielkości ciśnienia roboczego, utrzymywać to ciśnienie przez 20 min. i obserwować przewody i armaturę. Dla pomieszczenia kontenera należy zapewnić wentylację mechaniczną wyciągową przez istniejący wentylator wyciągowy ( w wypadku jego niesprawności wymienić na nowy tego samego typu) Instalacja sprężonego powietrza Sprężone powietrze doprowadzane jest do piaskownika przewodem φ200mm stanowiącym element istniejącej na terenie oczyszczalni sieci sprężonego powietrza, która z centralnej stacji dmuchaw zasila wszystkie odbiorniki na oczyszczalni. Projektuje się wymianę istniejących rur sprężonego powietrza wraz z armaturą na nowe z zachowaniem średnic oraz materiałów. Rury HDPE prowadzić po trasie istniejących. System 16

17 napowietrzania wewnątrz komór przepływowych zostaje podniesiony do góry i dostosowany do nowo ukształtowanego dna piaskownika patrz część rysunkowa. W podniesionym układzie likwiduje się w każdej z komór pierwszą sekcję napowietrzania, po stronie dopływu ścieków do komór. 5. Uwagi końcowe Niniejszą projekt rozpatrywać łącznie z projektami wykonawczymi branży Elektrycznej AKPiA i Konstrukcyjnej Roboty montażowe wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz.ii. Wszystkie elementy powinny posiadać atest i decyzję dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski. Roboty instalacyjno-technologiczne objęte niniejszym projektem wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. nr 96 poz. 438). Przed dokonaniem zamówienia urządzeń należy po opróżnieniu komór dokonać dokładnych pomiarów. Wszystkie elementy złączne stosować wyłącznie ze stali nierdzewnej (dotyczy to wszystkich elementów: śruby, podkładki, nakrętki itp.) Dla potrzeb wykonania rysunków szczegółowych w projekcie wykonawczym (zgodnie z umową zobowiązani jesteśmy do wykonania projektu budowlano wykonawczego) dobrano i wrysowano konkretne urządzenia technologiczne i instalacyjne oraz materiały z podaniem parametrów i nazw własnych. Z uwagi na nieograniczanie dostępu innych producentów i dostawców urządzeń oraz zachowanie zasad uczciwej konkurencji Projektant dopuszcza stosowanie urządzeń technologicznych i instalacyjnych oraz materiałów innych producentów spełniających wszystkie parametry techniczne, cechy jakościowe i wytrzymałościowe, jak zawarte w dokumentacji projektowej. 17

18 II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Piaskownik rzut skala 1:50 2. Piaskownik przekrój A-A skala 1:50 3. Piaskownik przekrój B-B, C-C skala 1:50 4. Piaskownik przekrój D-D skala 1:50 5. Przyłącz wody technologicznej skala 1:100 18

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MGGP S.A. BIURO INŻYNIERYJNO KONSULTINGOWE 35-222 Rzeszów, ul.okulickiego 17 tel./fax(+48 17) 863 03 44/ 863 03 44 www.mggp.com.pl, e-mail: mggp@mggp.com.pl Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Drain STS 40

Opis serii: Wilo-Drain STS 40 Opis serii: Wilo-Drain STS 4 H[m] Wilo-Drain STS 4 1 8 6 4 2 2 4 6 8 1 12 14 16 Q[m³/h] Budowa Pompa zatapialna do ścieków Zastosowanie Tłoczenie mediów zawierających duże zanieczyszczenia w następujących

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Drain TP 50/TP 65

Opis serii: Wilo-Drain TP 50/TP 65 Opis serii: Wilo-Drain TP 50/TP 65 0H/m 20 16 12 8 4 0 10 20 30 40 50 Wilo-Drain TP 50/TP 65 Q/m³/h Budowa Pompa zatapialna do ścieków Zastosowanie Tłoczenie mediów zawierających duże cząstki zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-DrainLift Box

Opis serii: Wilo-DrainLift Box Opis serii: Wilo-DrainLift Bo H/m Wilo-DrainLift Bo 1 1 Bo /1 Bo 3/ Budowa Urządzenie do przetłaczania wody zanieczyszczonej (instalacja podpodłogowa) Zastosowanie Do instalacji podpodłogowej, możliwość

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Drain MTS

Opis serii: Wilo-Drain MTS Opis serii: Wilo-Drain MTS H/m 35 30 25 20 15 10 5 0 0 2 4 6 8 10 12 14 Wilo-Drain MTS 40 MTS 40/39 MTS 40/35 MTS 40/31 MTS 40/27 MTS 40/24 MTS 40/21 Q/m³/h Budowa Pompa zatapialna do ścieków z wewnętrznym

Bardziej szczegółowo

ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W KPWiK Sp. z o.o.

ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W KPWiK Sp. z o.o. Załącznik nr 4 ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W KPWiK Sp. z o.o. W danej grupie wyrobów asortyment ma być wykonany w całości przez jednego producenta. 1. Zasuwa kołnierzowa krótka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT

Załącznik nr 3 do SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT Załącznik nr 3 do SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT Przepompownia P 1 Wycenę przepompowni według poniższych opisów należy przyjąć do poz. 7.3 przedmiaru robót KNRw 0202 19210100 Montaż elementów prefabrykowanych,

Bardziej szczegółowo

Nr katalogowy:

Nr katalogowy: Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa 1 SLV.65.65.0.A.2.51D Na życzenie Nr katalogowy: 96872137 Zaawansowane technologicznie pompy charakteryzujące się wieloma unikalnymi rozwiązaniami. Pompy Grundfos z

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe. Mieszadła śmigłowe 400 MS MEPROZET MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG

Karty katalogowe. Mieszadła śmigłowe 400 MS MEPROZET MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG Sp. z o.o. Brzeg MIESZADŁA Karty katalogowe Mieszadła śmigłowe 400 MS edycja: 2011 r. ZASTOSOWANIE Mieszadła stosowane są przede wszystkim w gospodarce komunalnej - np. oczyszczalniach ścieków oraz przemyśle

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany wymiany zestawu hydroforowego

Projekt budowlany wymiany zestawu hydroforowego EGZ. NR 1 Projekt budowlany wymiany zestawu hydroforowego Zamawiający: Inwestor: Obiekt: Adres: Branża: Kod CPV: Gmina Radzyń Podlaski Adres: 21-300 Radzyń Podlaski ul Warszawska 32 Gmina Radzyń Podlaski

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe. Mieszadła śmigłowe 220 MS 210 MS MEPROZET MEPROZET MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG MEPROZET MEPROZET MEPROZET BRZEG MEPROZET

Karty katalogowe. Mieszadła śmigłowe 220 MS 210 MS MEPROZET MEPROZET MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG MEPROZET MEPROZET MEPROZET BRZEG MEPROZET Sp. z o.o. Brzeg MIESZADŁA Karty katalogowe Mieszadła śmigłowe MS 1 MS edycja: 1 r. Mieszadła (1) MS ZASTOSOWANIE Mieszadła stosowane są przede wszystkim w gospodarce komunalnej - np. oczyszczalniach ścieków

Bardziej szczegółowo

PRZEPUSTNICE kołnierzowe podwójnie momośrodowe DN

PRZEPUSTNICE kołnierzowe podwójnie momośrodowe DN PRZEPUSTNICE kołnierzowe podwójnie momośrodowe DN -1400 Cechy konstrukcyjne 1 Przepustnica i przekładnia W standardzie przystosowane zarówno do bezpośredniej zabudowy w ziemi lub w komorach Korpus Opływowy

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE OBSZAR UŻYTKOWANIA KONCEPCJA BUDOWY

ZASTOSOWANIE OBSZAR UŻYTKOWANIA KONCEPCJA BUDOWY INFRA EKO ZASTOSOWANIE Pompowanie ścieków o dużej zawartości ciał stałych, ciał włóknistych, tłoczenie wody z zawartością piasku, szlamu i innych zanieczyszczeń. Tłoczenie gnojówki i fekalii. Znajdują

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH BEZDŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C.

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH BEZDŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH BEZDŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C. Wymagania techniczne dla pomp bezdławnicowych do c.o., c.w. i c.t. (przeznaczonych głównie do wyposażania węzłów cieplnych indywidualnych)

Bardziej szczegółowo

Zestawy jednopompowe ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY ZALETY OBSZAR UŻYTKOWANIA

Zestawy jednopompowe ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY ZALETY OBSZAR UŻYTKOWANIA ZJ... ZASTOSOWANIE Tłoczenie i podwyższanie ciśnienia wody dla: budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, instalacji przemysłowych, rolnictwa i ogrodnictwa (zraszanie i podlewanie), instalacji

Bardziej szczegółowo

Kompaktowa przepompownia ścieków typu compli 1500 Układy dwupompowe Kompaktowa przepompownia ścieków typu compli 2500 Układy dwupompowe.

Kompaktowa przepompownia ścieków typu compli 1500 Układy dwupompowe Kompaktowa przepompownia ścieków typu compli 2500 Układy dwupompowe. Zastosowanie Kompaktowe przepompownie ścieków typu compli 1500 i compli 2500 przeznaczone są do stosowania w przypadkach dużego napływu ścieków przemysłowych i komunalnych, jak również do podłączania ciągów

Bardziej szczegółowo

Pompy zatapialne. korpus pompy, wirnik, sito wlotowe z technopolimeru sito o otworach 5 lub 10 mm potrójne pierścieniowe uszczelnienie wału

Pompy zatapialne. korpus pompy, wirnik, sito wlotowe z technopolimeru sito o otworach 5 lub 10 mm potrójne pierścieniowe uszczelnienie wału DRENA ZASTOSOWANIE Tłoczenie wody czystej i lekko zanieczyszczonej o granulacji zanieczyszczeń do 10 mm. Stosowane do pracy w: gospodarstwach domowych przemyśle rzemiośle ogrodnictwie Awaryjne opróżnianie:

Bardziej szczegółowo

Przepompownie ścieków na zewnątrz budynków

Przepompownie ścieków na zewnątrz budynków 4.1 P 15 Produkt Opis produktu Rysunek pokazuje urządzenie jednopompowe nr art. 866 621B Aby uniknąć skraplania się pary, zalecamy wentylowanie studzienki. Głębokości zabudowy (T): T 1 1630-2130 mm T 2

Bardziej szczegółowo

Pompy zatapialne z rozdrabniaczem DRENA MIX EKO ZASTOSOWANIE OBSZAR UŻYTKOWANIA KONCEPCJA BUDOWY

Pompy zatapialne z rozdrabniaczem DRENA MIX EKO ZASTOSOWANIE OBSZAR UŻYTKOWANIA KONCEPCJA BUDOWY Pompy zatapialne z rozdrabniaczem DRENA MIX EKO ZASTOSOWANIE Tłoczenie ścieków zwierzęcych, gnojówki, fekalii, cieczy zanieczyszczonych miękkimi ciałami stałymi, cieczy z zanieczyszczeniami włóknistymi,

Bardziej szczegółowo

Zasuwy, przepustnice, zawory, łączniki, armatura do ścieków. Armatura z żeliwa sferoidalnego

Zasuwy, przepustnice, zawory, łączniki, armatura do ścieków. Armatura z żeliwa sferoidalnego Zasuwy, przepustnice, zawory, łączniki, armatura do ścieków Armatura z żeliwa sferoidalnego Zawór odpowietrzający typ 613 3/4 1 DN 40 65, PN 16-25 Automatyczny zawór odpowietrzający służy do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MGGP S.A. BIURO INŻYNIERYJNO KONSULTINGOWE 35-222 Rzeszów, ul.okulickiego 17 tel./fax(+48 17) 863 03 44/ 863 03 44 www.mggp.com.pl, e-mail: mggp@mggp.com.pl Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA

ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA DRENA PRO EKO Pompy zatapialne ZASTOSOWANIE Tłoczenie wody czystej, spienionej, zaszlamionej, wolnej od zanieczyszczeń włóknistych pochodzenia roślinnego, zawierającej części stałe i ścierające o małych

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Klient: Numer klienta: Kontakt:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Klient: Numer klienta: Kontakt: Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa 1 SEG.40.12.2.50B,00 EUR Nr katalogowy: 96075905 Pompy zatapialne SEG z poziomym króćcem tłocznym są przeznaczone do tłoczenia wody zanieczyszczonej z toalet. Pompy

Bardziej szczegółowo

Opis typoszeregu: Wilo-CronoLine-IL

Opis typoszeregu: Wilo-CronoLine-IL Opis typoszeregu: Wilo-CronoLine-IL Rysunek podobny Budowa Pompa dławnicowa o konstrukcji Inline z przyłączem kołnierzowym Zastosowanie Tłoczenie wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), wody zimnej i mieszanin

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-DrainLift XS-F

Opis serii: Wilo-DrainLift XS-F Opis serii: H[m] 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Budowa Małe urządzenie do przetłaczania (montaż na ścianie) Zastosowanie Gotowe do podłączenia urządzenie do przetłaczania fekaliów do ograniczonego

Bardziej szczegółowo

Pompy do wody zanieczyszczonej US z wolnym przelotem 50 mm. Zastosowanie. Charakterystyka. Dopuszczalna praca na sucho

Pompy do wody zanieczyszczonej US z wolnym przelotem 50 mm. Zastosowanie. Charakterystyka. Dopuszczalna praca na sucho Pompy do wody zanieczyszczonej US z wolnym przelotem 50 mm Zastosowanie Pompy zatapialne US stosuje się wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba pompowania wody szczególnie silnie zanieczyszczonej, z domieszkami

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja Pomieszczeń UM w Suwałkach INSTALACJE KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Klimatyzacja Pomieszczeń UM w Suwałkach INSTALACJE KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1 INSTALACJE KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Rzut pomieszczeń instalacja klimatyzacji skala 1:50 2 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

ILOŚ Ć JEDNO- STKA NAZWA ELEMENTU

ILOŚ Ć JEDNO- STKA NAZWA ELEMENTU Lp 1 1-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NAZWA ELEMENTU Filtr samopłuczący, grawitacyjny DynaSand dostosowany do pracy ze złożem katalitycznym, kompletny z króćcami do połączeń kołnierzowych, rurkami pomiarowymi, pomostem

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-CronoLine-IL

Opis serii: Wilo-CronoLine-IL IL 40 IL 32 Opis serii: Wilo-CronoLine-IL H/m 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 IL 50 IL 65 IL 80 IL 100 IL 125 IL 150 Wilo-CronoLine-IL,. - IL 250 IL 200 100 200 300 400 500 600 700 Q/m³/h Budowa Pompa

Bardziej szczegółowo

Klapy zwrotne. www.szagru.pl

Klapy zwrotne. www.szagru.pl Klapy zwrotne www.szagru.pl KAPY ZWROTNE PEH 2 ZASTOSOWANIE Klapa zwrotna ma zastosowanie w systemach kanalizacyjnych i melioracyjnych jako urządzenie końcowe. Służy do zabezpieczenia przed cofnięciem

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010 r

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010 r INSTALACJE SANITARNE Sporządził Podpis mgr inż. Diana Pijanowska Data: II 2010 r 45 INSTALACJE SANITARNE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452, 453 KLASY: 4523, 4533 KATEGORIE: 45231, 45232,

Bardziej szczegółowo

Wentylatory oddymiające dachowe Typ BVD F400 F600 F600

Wentylatory oddymiające dachowe Typ BVD F400 F600 F600 dachowe Typ BVD F0 F600 F600 Program dostaw Typ BVD 6 Wielkości ponad typów Ilość powietrza V. max. 54.360 m 3 /h Spręż całkowity p 1 max. 2.300 Pa Typ BVD Temperatura-/min.czas funkcjonowania zgodne z

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz.

Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz. Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz. nr 372/3 STRONA 1 1 SPIS TREŚCI 1 Spis treści... 1 2 Spis rysunków...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr A do SIWZ I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego zespołu pompowego pompy diagonalnej oraz podłączenie do

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK A: A. Wymogi technologiczne i techniczne dla urządzeń:

ZAŁĄCZNIK A: A. Wymogi technologiczne i techniczne dla urządzeń: ZAŁĄCZNIK A: SZCZEGÓŁOWY OPIS DOSTAWY Z MONTAŻEM I ROZRUCHEM DLA SITOPIASKOWNIKA ZINTEGROWANEGO Z PŁUCZKĄ PIASKU, NAPOWIETRZANEGO, WYPOSAŻONEGO W KOMORĘ TŁUSZCZOWNIKA ORAZ POMPĘ TŁUSZCZU. W skład dostawy

Bardziej szczegółowo

ZASUWA NOŻOWA PN10 Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM

ZASUWA NOŻOWA PN10 Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM CHARAKTERYSTYKA Zasuwy nożowe S-GATE wyposażone w siłownik pneumatyczny przeznaczone są do automatyzacji przepływu w sieciach przesyłowych i zbiornikach. Obszary zastosowania zasuw to uzdatnianie wody,

Bardziej szczegółowo

IINSTRUKCJA MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ARMATURA DO PŁUKANIA KANAŁÓW DO BEZPOŚREDNIEJ ZABUDOWY W ZIEMI NR KAT 9832/9833/9834

IINSTRUKCJA MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ARMATURA DO PŁUKANIA KANAŁÓW DO BEZPOŚREDNIEJ ZABUDOWY W ZIEMI NR KAT 9832/9833/9834 IINSTRUKCJA MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ARMATURA DO PŁUKANIA KANAŁÓW DO BEZPOŚREDNIEJ ZABUDOWY W ZIEMI NR KAT 9832/9833/9834 1 Spis treści : 1. PRZEZNACZENIE 2. OPIS PRODUKTU 3. MAGAZYNOWANIE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH DŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C.

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH DŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH DŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C. Wymagania techniczne dla pomp dławnicowych do c.o. i c.t. (przeznaczonych głównie do wyposażania węzłów cieplnych grupowych i ciepłowni

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA MODERNIZACJA TECHNOLOGII ODWADNIANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. CZĘŚĆ OPISOWA Opis do projektu modernizacji technologii odwadniania osadów ściekowych w gminnej oczyszczalni ścieków w

Bardziej szczegółowo

Opis typoszeregu: Wilo-VeroLine-IPL

Opis typoszeregu: Wilo-VeroLine-IPL Opis typoszeregu: Wilo-VeroLine-IPL Rysunek podobny Budowa Pompa dławnicowa o konstrukcji Inline z przyłączem gwintowanym lub kołnierzowym Zastosowanie Tłoczenie wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), wody

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zadanie 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zadanie 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie 1 1. Dostawa kompletnych skrzynek oraz pokryw (ze sworzniem) do zasuw i hydrantów, włazów żeliwnych kanałowych, w tym: LP Nazwa materiału JM Szacunkowa Skrzynki do zasuw

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-DrainLift S

Opis serii: Wilo-DrainLift S Opis serii: Wilo-DrainLift S H[m] 5,0 Wilo-DrainLift S 4,0 3,0 2,0 S 1/5 1,0 Budowa Kompaktowe urządzenie do przetłaczania ścieków ze zintegrowaną pompą Zastosowanie W pełni funkcjonalne, gotowe do podłączenia

Bardziej szczegółowo

Pompy do fekalii (PFA)

Pompy do fekalii (PFA) Pompy do fekalii (PFA) Pompy typu PFA, są zanurzeniowymi, jednostopniowymi pompami wirowymi z wirnikiem odśrodkowym jednostronnie otwartym. Pampy te są przeznaczone do pompowania wody, cieczy zanieczyszczonych,

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-VeroLine-IPL

Opis serii: Wilo-VeroLine-IPL Opis serii: Wilo-VeroLine-IPL H/m 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 IPL 4 IPL 32 IPL 25 IPL 3 2 IPL 5 IPL 65 Wilo-VeroLine-IPL,. IPL 8 IPL 1 4 6 8 1 12 14 16 Q/m³/h Budowa Pompa dławnicowa o konstrukcji Inline z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE WYTYCZNE DOTYCZĄ ZASUW Z MIĘKKIM USZCZELNIENIEM KLINA, TYPU E O NR KAT. 4000, 4700 1 Spis treści : 1. OPIS TECHNICZNY 2. PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Multivert MVI

Opis serii: Wilo-Multivert MVI serii: Wilo-Multivert MVI H/m 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 4.. 8.. 1 2 70.. Wilo-Multivert MVI 50 Hz 95.. 0 0 20 40 60 80 100 120Q/m³/h Charakterystyki wg ISO 9906: 20123B Budowa Normalnie

Bardziej szczegółowo

Pompy do wody zanieczyszczonej US 73-253 Wolny przelot 30/40 mm. Charakterystyka Dopuszczalna praca na sucho

Pompy do wody zanieczyszczonej US 73-253 Wolny przelot 30/40 mm. Charakterystyka Dopuszczalna praca na sucho Zastosowanie Pompy zatapialne US 73-253 stosuje się wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba pompowania wody silnie zanieczyszczonej z domieszkami o ziarnistości 30 i 40 mm, bez kamieni. Za pomocą tych pomp

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Pozycja Ilość Opis 1 TP 4-23/2 A-F-A-BUBE Dane: 1/27/16 Nr katalogowy: 96463788 Jednostopniowa pojedyncza pompa wirowa in-line: - pierścień bieżny i wirnik ze stali nierdzewnej - sprzęgło łubkowe - wykonanie

Bardziej szczegółowo

Kolanowe zawory zwrotne KATALOG PRODUKTÓW

Kolanowe zawory zwrotne KATALOG PRODUKTÓW olanowe zawory zwrotne ATAOG PRODUTÓW Wersja 0.06 Dane techniczne Zakres stosowanych średnic: 00 Ciśnienie nominalne: PN,0 MPa lub PN,6 MPa Temperatura czynnika: maksymalnie 0 C (chwilowo do 60 C) Malowanie

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. układ Kaźmierz - Kiączyn) Obiekt : Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Drain TS/TSW 32

Opis serii: Wilo-Drain TS/TSW 32 Opis serii: Wilo-Drain TS/TSW 32 H[m] 10 Wilo-Drain TS/TSW 32 8 6 4 2 0 0 2 4 6 TSW 32/11 TS 32/12 TSW 32/8 TS 32/9 8 10 12 14Q[m³/h] Budowa Pompa do odwadniania piwnic, chłodzona wodą Zastosowanie Tłoczenie

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa 1 UPS 2555 180 Nr katalogowy: 52002110 Bezdławnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma uszczelkami spoczynkowymi. Pompa i silnik stanowią

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA BRANŻA SANITARNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.0. Strona tytułowa str. 45 2.0. Zawartość opracowania str. 46 3.0. Uprawnienia projektanta str. 47 4.0. Zaświadczenie z Izby Inżynierów str. 48 5.0. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa. Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnic od aktualnego

Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa. Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnic od aktualnego Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa SEV...0D Cena na zapytanie Nr katalogowy: 96077 Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnic od aktualnego Zaawansowane technologicznie pompy charakteryzujące się wieloma

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32

Opis serii: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32 Opis serii: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32 H/m 10 Wilo-Drain TM /TMR /TMW 32 8 6 4 TM 32/8 TMW 32/8 2 TMR 32/7 0 0 2 4 6 8 10 12 14Q/m³/h Budowa Pompa do odwadniania piwnic, chłodzona wodą Zastosowanie Tłoczenie

Bardziej szczegółowo

Zastawka (zasuwa wrzecionowa) ze stali nierdzewnej 316L z wrzecionem niewznoszącym. Typ S15TNM - DN

Zastawka (zasuwa wrzecionowa) ze stali nierdzewnej 316L z wrzecionem niewznoszącym. Typ S15TNM - DN Zastawka (zasuwa wrzecionowa) ze stali nierdzewnej 316L z wrzecionem niewznoszącym Typ S15TNM - DN150-1000 Zastawki są zaworami regulującymi natężenie przepływu w instalacjach hydraulicznych takich jak

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu.

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów

Bardziej szczegółowo

Elektoniczne monoblokowe pompy liniowe

Elektoniczne monoblokowe pompy liniowe PRZEZNACZENIE Pompy służą do pompowania cieczy czystej i lekko zanieczyszczonej o temperaturze nie przekraczającej 120 C. Pompy przeznaczone są do utrzymywania ciśnienia lub różnicy ciśnień oraz wymuszania

Bardziej szczegółowo

Normowe pompy klasyczne

Normowe pompy klasyczne PRZEZNACZENIE Pompy przeznaczone są do tłoczenia cieczy rzadkich, czystych i nieagresywnych bez cząstek stałych i włóknistych o temperaturze nie przekraczającej 140 C. Pompowane ciecze nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45231300-8 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Białaczów

Urząd Gminy Białaczów ul. Piotrkowska, 6-307 Białaczów NIP: 7687397 REGON: 000534760 Białaczów, dn. 3.0.05r. Znak: 7..3.05 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: Rozbudowa oczyszczalni ścieków ECOLO CHIEF

Bardziej szczegółowo

Pompy monoblokowe liniowe

Pompy monoblokowe liniowe Pompy monoblokowe liniowe mpml, PML PRZEZNACZENIE Pompy PML służą do pompowania cieczy czystej i lekko zanieczyszczonej o temperaturze nie przekraczającej 120 C oraz wymuszania obiegu wody w instalacjach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

Pompy liniowe PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA ZALETY

Pompy liniowe PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA ZALETY PRZEZNACZENIE Pompy liniowe typu przeznaczone są do pompowania nieagresywnej, niewybuchowej cieczy czystej i lekko zanieczyszczonej o temperaturze nie przekraczającej 140 C oraz wymuszania obiegu wody

Bardziej szczegółowo

JAFAR. XX Wiosenne Spotkanie Ciepłowników Zakopane 22-24 kwiecień 2013r.

JAFAR. XX Wiosenne Spotkanie Ciepłowników Zakopane 22-24 kwiecień 2013r. JAFAR XX Wiosenne Spotkanie Ciepłowników Zakopane 22-24 kwiecień 2013r. Informacje o firmie Firma Polska istniejąca od 1953 roku 100% kapitału polskiego leasing pracowniczy ( 1993-1994 rok) produkcja zlokalizowana

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Zakup pomp wirowych 35B63 WYK.LH14 dla ECL

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Zakup pomp wirowych 35B63 WYK.LH14 dla ECL Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Lublin, styczeń 2015 Strona 1 z 6 Zawartość 1. Przedmiot zamówienia... 3 2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia... 3 3. Harmonogram realizacji Zamówienia...

Bardziej szczegółowo

ZASUWY NOŻOWE. LECHAR Art.170TH, 172TH. Przeznaczenie i zastosowanie

ZASUWY NOŻOWE. LECHAR  Art.170TH, 172TH. Przeznaczenie i zastosowanie Przeznaczenie i zastosowanie Zasuwy nożowe służą do regulacji lub zamykania przepływu płynnych czynników roboczych o dużej gęstości, emulsji oraz czynników roboczych będących proszkami i granulatami. Stosowane

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 6. Oferta HAWLE wyposażenie i narzędzia

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 6. Oferta HAWLE wyposażenie i narzędzia SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Zestawienie podstawowych wariantów przyłączy domowych do rurociągów z rur żeliwnych i stalowych nawiercanie pod ciśnieniem z boku ROZDZIAŁ 1A. Zestawienie uzupełniających wariantów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY /INSTALACJE SANITARNE/

PROJEKT BUDOWLANY /INSTALACJE SANITARNE/ PROJEKT BUDOWLANY /INSTALACJE SANITARNE/ Obiekt: Budynek sanitariatów w porcie jachtowym Basen Północny Adres: Port Jachtowy Basen Półn., ul. Wybrzeże Władysława IV, 72-600 Świnoujście Branża: Instalacje

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ARMATURY HAWLE DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ARMATURY HAWLE DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ARMATURY HAWLE DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH WYTYCZNE DOTYCZĄ ZAWORÓW KĄTOWYCH DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH NR KAT 3120, 3130 Nr katalogowy 3120 Nr katalogowy

Bardziej szczegółowo

kypompa o kompaktowych wymiarach LKH-110 i LKH-120/P Multi-Stage Pompa odśrodkowa

kypompa o kompaktowych wymiarach LKH-110 i LKH-120/P Multi-Stage Pompa odśrodkowa . kypompa o kompaktowych wymiarach LKH-110 i LKH-120/P Multi-Stage Pompa odśrodkowa Zastosowanie LKH-110 i LKH-120 są wysokowydajnymi i ekonomicznymi wielostopniowymi pompami odśrodkowymi spełniającymi

Bardziej szczegółowo

Zawory regulacyjne (PN 16) VF 2 Zawór 2-drogowy, kołnierzowy VF 3 Zawór 3-drogowy, kołnierzowy

Zawory regulacyjne (PN 16) VF 2 Zawór 2-drogowy, kołnierzowy VF 3 Zawór 3-drogowy, kołnierzowy Arkusz Informacyjny Zawory regulacyjne (PN 16) VF 2 Zawór 2-drogowy, kołnierzowy VF 3 Zawór 3-drogowy, kołnierzowy Opis VF 2 VF 3 Zawory VF 2 i VF 3 zapewniają wysokiej jakości regulację i oszczędne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Zasuwy, przepustnice, zawory, łączniki, armatura do ścieków. Armatura z żeliwa sferoidalnego

Zasuwy, przepustnice, zawory, łączniki, armatura do ścieków. Armatura z żeliwa sferoidalnego Zasuwy, przepustnice, zawory, łączniki, armatura do ścieków Armatura z żeliwa sferoidalnego AINT-GOBAIN PAM zastrzega sobie prawo do zmian i ulepszeƒ bez wczeêniejszego zawiadomienia. ZAUWY EURO 20 ZAUWY

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

ZGARNIACZE PIASKU typ ZP i Z

ZGARNIACZE PIASKU typ ZP i Z H Y D R O B U D O W A 9 s p. z o. o. PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE 60-900 POZNAŃ, UL. SIENKIEWICZA 22 TEL.(0-61) 8475 621, FAX (0-61) 8475 623 ZGARNIACZE PIASKU typ ZP i Z ZASTOSOWANIE Zgarniacz

Bardziej szczegółowo

Zawory regulacyjne (PN 16) VRB 2 zawór 2-drogowy z gwintem wewn. i zewn. VRB 3 zawór 3-drogowy z gwintem wewn. i zewn.

Zawory regulacyjne (PN 16) VRB 2 zawór 2-drogowy z gwintem wewn. i zewn. VRB 3 zawór 3-drogowy z gwintem wewn. i zewn. Arkusz Informacyjny Zawory regulacyjne (PN 16) VRB 2 zawór 2-drogowy z gwintem wewn. i zewn. VRB 3 zawór 3-drogowy z gwintem wewn. i zewn. Opis Połączenia z innymi siłownikami można znaleźć w sekcji Akcesoria.

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA MIESZADŁO PRĘTOWE MPZ

KARTA KATALOGOWA MIESZADŁO PRĘTOWE MPZ KARTA KATALOGOWA MIESZADŁO PRĘTOWE MPZ-030 200 1. PRZEZNACZENIE Mieszadło prętowe przeznaczone jest do zagęszczania osadu, uwalniania cieczy w zagęszczaczach grawitacyjnych w celu odprowadzenia ich poza

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTÓW 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI 3

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTÓW 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI 3 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTÓW 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI 3 5. UWAGI OGÓLNE 5 6. SPIS RYSUNKÓW. 6 7. OŚWIADCZENIE 7 8.

Bardziej szczegółowo

Palniki gazowe Palniki 2-paliwowe. Palniki gazowe. Seria RG GG MG. Palniki 2-paliwowe. Seria MK

Palniki gazowe Palniki 2-paliwowe. Palniki gazowe. Seria RG GG MG. Palniki 2-paliwowe. Seria MK Palniki gazowe Palniki 2-paliwowe Palniki gazowe Seria RG GG MG Palniki 2-paliwowe Seria MK Seria RG W pełni automatyczny palnik gazowy, przetestowany i zatwierdzony według normy DIN EN 676 nadaje się

Bardziej szczegółowo

Pompy do wody zanieczyszczonej US 62-251. Zastosowanie. Charakterystyka. Dopuszczalna praca na sucho. Łatwa konserwacja dzięki zabudowie na stopie

Pompy do wody zanieczyszczonej US 62-251. Zastosowanie. Charakterystyka. Dopuszczalna praca na sucho. Łatwa konserwacja dzięki zabudowie na stopie Zastosowanie Zatapialne pompy US -251 stosuje się wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba pompowania wody zanieczyszczonej z domieszkami o ziarnistości do 10 mm, np. w zbiornikach zbierających wodę gruntową,

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Klient: Numer klienta: Kontakt:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Klient: Numer klienta: Kontakt: Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa 1 MAGNA 31 F Nr katalogowy: 9651365 Bezdławnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma uszczelkami spoczynkowymi. pompa i silnik stanowią

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - TECHNOLOGIA. Kod pozycji. Nr.

PRZEDMIAR ROBÓT - TECHNOLOGIA. Kod pozycji. Nr. PRZEDMIAR ROBÓT - TECHNOLOGIA Nr. Kod pozycji Nr ST Opis robót Jedn. Ilość Cena jedn. Wartość 42996000-4: Maszyny do uzdatniania ścieków 44160000-9: Rurociągi, instalacje rurowe, okładziny rurowe i podobne

Bardziej szczegółowo

Trzypompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKM35/3-8/3

Trzypompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKM35/3-8/3 1 Trzypompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKM35/3-8/3 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKM35/3-8/3... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁANIA URZĄDZEŃ Oczyszczana woda podawana będzie do osadnika wielostrumieniowego, lamellowego o powierzchni sedymentacji 60 m 2 (np. DF SLAF 60). Woda surowa wprowadzana będzie do zbiornika reakcyjnego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 34 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 35 1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. ul. Kosynierów Racławickich 35 39-200 Dębica zwane dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ARMATURY HAWLE DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ARMATURY HAWLE DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ARMATURY HAWLE DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH WYTYCZNE DOTYCZĄ ZASUW Z MIĘKKIM USZCZELNIENIEM KLINA TYPU E NR KAT. 2681, 2650 Nr katalogowy 2681

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Sub TWI 6-..-B

Opis serii: Wilo-Sub TWI 6-..-B Opis serii: Wilo-Sub TWI 6-..-B H/m 360 Wilo-Sub TWI 6-..-B 280 200 120 40 3 4 5 6 7 10 15 20 30 40 50 Q/m³/h Budowa Wielostopniowa pompa głębinowa 6 w wersji z taśmami ściągowymi, do montażu pionowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zestawu solarnego Heliosin

Instrukcja zestawu solarnego Heliosin Instrukcja zestawu solarnego Heliosin www.heliosin.pl 1 ) Charakterystyka możliwych konfiguracji zestawów solarnych Heliosin W zależności od uwarunkowań technicznych i wymagań użytkownika zestawy solarne

Bardziej szczegółowo

NAF-Triball Zawory kulowe PN DN

NAF-Triball Zawory kulowe PN DN NAF-Triball Zawory kulowe PN 16-40 DN 10-100 Wydanie 10/02 NAF-Triball DN 10-100 PN 16-40 A8 Przeznaczenie: do cieczy, gazów, pary wodnej Charakterystyka: Zawory kulowe, pełnoprzelotowe do zastosowań jako

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Cecylia Dzielińska

mgr inż. Cecylia Dzielińska Rodzaj projektu: Projekt budowlany Branża: Instalacje Sanitarne Temat: Przyłącze kanalizacji zaplecza socjalnokuchennego budynku GOK w Janowie ul. Przasnyska 51 Adres: 13-113 Janowo ul. Przasnyska 51 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Normowe pompy blokowe

Normowe pompy blokowe PRZEZNACZENIE Normowe pompy blokowe w wykonaniu standardowym przeznaczone są do pompowania wody czystej rzadkiej o temperaturze nie przekraczającej 140 C. Stosowane do cieczy nieagresywnych, które mie

Bardziej szczegółowo

Zawory regulacyjne (PN 16) VRG 2 zawór 2-drogowy z gwintem wewnętrznym VRG 3 zawór 3-drogowy z gwintem zewnetrznym

Zawory regulacyjne (PN 16) VRG 2 zawór 2-drogowy z gwintem wewnętrznym VRG 3 zawór 3-drogowy z gwintem zewnetrznym Arkusz informacyjny Zawory regulacyjne (PN 16) VRG 2 zawór 2-drogowy z gwintem wewnętrznym VRG 3 zawór 3-drogowy z gwintem zewnetrznym Opis Zawory zostały zaprojektowane do współpracy z siłownikami AMV(E)

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH 1) PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji sanitarnych dla przebudowy i rozbudowy budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Beata Rycerz. Data: II 2009 r

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Beata Rycerz. Data: II 2009 r INSTALACJE SANITARNE Sporządził Podpis mgr inż. Beata Rycerz Data: II 2009 r 36 INSTALACJE SANITARNE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452, 453 KLASY: 4523, 4533 KATEGORIE: 45231, 45232, 45332

Bardziej szczegółowo

POMPY WIROWE SAMOZASYSAJĄCE typu PS-150/E-11

POMPY WIROWE SAMOZASYSAJĄCE typu PS-150/E-11 Informacje ogólne POMPY WIROWE SAMOZASYSAJĄCE typu PS-50/E- Pompy wirowe samozasysające typu PS-50/E- napędzane silnikiem elektrycznym przeznaczone są do pompowania cieczy czystych i zanieczyszczonych,

Bardziej szczegółowo