Role of the horse in Poland:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Role of the horse in Poland:"

Transkrypt

1 Improving animal welfare - a practical approach Animal Welfare Workshops, European Commission Direction General Health and Consumers 10 TH -11 TH APRIL 2014, WARSAW, POLAND Role of the horse in Poland: history uses the horse industry and welfare sector Polish legislation Jacek Łojek Horse Breeding Department WULS

2 Special position of the horse in animal hierarchy Not typical as farm animal Not typical as pet animal Not for eating (in n Poland) Not to much waste ( ecological animal )

3 Horse breeding before WW II Population ~ 4 million horses Purpose of horse production Agriculture Transport Military remounts

4 Horse breeding before WW II Organisation of horse breeding 2 sectors private (main) public: 10 stallion depots, 3 state studs

5 Olympic Games Paris rd place jumping (individual) Adam Królikiewicz on Pikador Amsterdam nd place jumping (team) 3 rd place eventing (team) Michał Antoniewicz, ok. 1923r.

6 Olympic Games, Berlin 1936 SILVER - eventing (team) Only respresentants of two countries ride horses bred in their own countries - i.e. Poland and Germany

7 Horse breeding after WW II loss of breeding achievements made during the interwar period ( ) Population ~ 1.8 million horses BREEDING GOAL: no cavalry needed = different breeding goal working horses necessary for national economic development

8 Horse breeding after WW II Breeding structure opposite to prewar: before WW II small public sector large private sector after WW II large public sector (ca. 100 state studs and 14 stallion depots) small private sector affiliated to PZHK

9 Marian Babirecki Volt 1953 (Polarstern trk. Venus wsch.pr.) 1965 European Champion Eventing

10 Jan Kowalczyk Artemor xo 1969 (by Eros xx out of Artemiza by Equator) Olympic Games MOSCOW 1980 GOLD - jumping (individual) SILVER - jumping (team)

11 Horse breeding structure in Poland After the transformation in 1989: rapidly developing private sector shrinking public sector - privatisation of state studs (currently 18 state studs)

12 1990 s the biggest changes in warmblood horse breeding - mostly because warmbloods no longer had to play a role of working horses breeding goal changed to sport and leisure horse production

13 1990 s Changes in agriculture: production intensification different agrarian structure mechanisation as reasons for horse population decrease: 1988 ~ ~ ~

14 21 st century Accession of Poland to the European Union = breeding opened even more to Western countries easier genetic material transfer Polish breeders joining foreign associations Foreign studbooks moving to Poland

15 Horse population in Poland

16 Horse population in Poland Total

17

18 10 basic horse breeds in Poland International breeds of warmblood horses: Pure Bred Arabians Thoroughbreds Local breeds: Warmblood horses: Wielkopolska, Małopolska, Silesian Polish Warmblood Primitive horses: Hucul horses, Polish Koniks Heavy horses: Sokólska, Sztumska, Polish Arden.

19 COLDBLOOD (heavy) HORSES

20 PRODUCTION of SLAUGHTER HORSES Poland significant producer and exporter of slaughter horses in UE. excellent source of horse meat: High number of horses per 100 ha arable land - 2,0 szt. Ca. 50% of horse population coldblood horses Meat very good quality (pure environment, natural feeding.

21 Main target markets of export of slaughter horses from Poland: Italy,, France & Germany.

22 PRODUCTION of SLAUGHTER HORSES in 25 countries of UE fabricate ton of horse meat - 1/3 from Poland. UE is not able to ensure his own horse-meat market with own horses. - UE is forced to import ca. 70% horse-meat on his market (Japan even 90%). Big exporters of horse-meat - Brasil, Argentina, USA i Mexico.

23 CHANGES in HORSE-MEAT PRODUCTION and EXPORT of MEAT and HORSES

24 Zmiana profilu eksportu na rzecz produktu mięsnego wysoko przetworzonego rezygnacja z długotrwałego transportu często w nieodpowiednich warunkach, bez okresowego pojenia, karmienia i odpoczynku możliwość zwiększenia zatrudnienia w przemyśle mięsnym, kosmetycznym i farmaceutycznym.

25 Konie wywiezione z kraju w 2013 r. HORSES EXPORTED 2013 Country All horses Coldbl. & mix. 1 ITALY FRANCE GERMANY FIN SWE NLD CZE AUT RUS CHE LTU DNK NOR SVK BLR GBR 1 0 TOTAL

26 Konie ubite w 2013 r. HORSES SLAUGHTERED in 2013 All horses Slaughtered with PL pasport COLDBLOOD & mix Slaughtered in Poland TOTAL main horse slaughterhouses in Poland: Rawicz (the biggest) Kozie Głowy (k. Częstochowy) Słomniki (k. Krakowa)

27 the newest (1977) the most dynamically developing the most numerous warmblood breed in Poland selection based on sport features dominates top positions in sport and performance tests in Poland Taunus Polish Warmblood

28 Riding horses and riders in Poland (*approximations) Sport horses (PZJ licence) Leisure horses * Sports riders (PZJ licence) 4.000* Recreational riders * Fot. Mateusz Staszałek

29 PROMOTING THE GROWTH of POLISH HORSE INDUSTRY Enhance economical value of the sector Stimulation of leisure riding Promotion of polish horses (through equestrian sport) Improvement of the products of polish horse industry (arabian horses) Generation of new products (equestrian tourism, carriage horses) Improvement of horse welfare Increase the contribution of horse industry to economy, social, health, sport, educational sectors of the country.

30 Polish welfare legislation HORSES Jacek Łojek Horse Breeding Department WULS

31 Polish horse-welfare legislation Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.); ActofAnimal Protection Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 116, poz. 778); Minimal conditions of keeping farm animals (horses) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm poz. 29); Health protection of animals

32 Polish horse-welfare legislation Ustawa o ochronie zwierząt z dn. 21 sierpnia 1997 (Dz.U. nr 111 poz. 724, 1997) Journal of laws of 1997 No. 111, item 724 Reguluje sposób traktowania zwierząt. Regulate the ways of treatment of animals. Article 1.1. Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 856.

33 Polish horse-welfare legislation Ustawa o ochronie zwierząt z dn. 21 sierpnia 1997 (Dz.U. nr 111 poz. 724, 1997); Journal of laws of 1997 No. 111, item 724 Article 6. 1a. Zabrania się znęcania nad zwierzętami. Prohibit of maltreatment of animals 1) Branding, 2) Using for work/sport purposes sick, too old, too young animals 3) Hitting the animals 4) Overload working animals 5) Transport in stressing conditions 6) Using harness, tethers, pushing animal to stay in unnatural position 7) Frighten of animals 8) Keeping animals in abusive conditions 9) Keeping animals in climatic conditions which endanger their life or health 10) Keeping animals without proper food or water

34 Polish horse-welfare legislation Ustawa o ochronie zwierząt z dn. 21 sierpnia 1997 (Dz.U. nr 111 poz. 724, 1997); Journal of laws of 1997 No. 111, item 724 Rozdział 4 Zwierzęta wykorzystywane do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych Animals used for leisure, sport purposes,... Art Work condition shouldn`t endanger their life and health. 3. Doping is prohibited. 4. Working animals should have proper rest 5. Animals should have veterinary care.

35 Polish horse-welfare legislation Ustawa o ochronie zwierząt z dn. 21 sierpnia 1997 (Dz.U. nr 111 poz. 724, 1997); Journal of laws of 1997 No. 111, item 724 Rozdział 7 Transport of animals Art. 24. Protection of Animals during Transportrozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 December 2004 r.

36 Polish horse-welfare legislation ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. z 2010 nr 116 poz. 778) Minimal conditions of keeping animals Journal of laws of 2010 No. 116, item 778 (2010/116/778) Na podstawie art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz z późn. zmian.)

37 Minimal conditions of keeping animals Journal of laws of 2010 No. 116, item 778 (2010/116/778) 2.1. Two ways of keeping animals: 1. In the stable... ; 2. Without stable Animals keeping without stable should have protection against disadvantageous climatic conditions and predatory animals.

38 Minimal conditions of keeping animals Journal of laws of 2010 No. 116, item 778 (2010/116/778) 3.2. Animals should be kept in conditions which are: 1) nieszkodliwych dla ich zdrowia oraz niepowodujących urazów, uszkodzeń ciała lub cierpień; - no risk of injuries 2) zapewniających im swobodę ruchu, a w szczególności możliwość kładzenia się, wstawania oraz leżenia; - freedom of movement, lying down 3) umożliwiających kontakt wzrokowy z innymi zwierzętami. - eye contact with other animals

39 Minimal conditions of keeping animals Journal of laws of 2010 No. 116, item 778 (2010/116/778) 4. Pomieszczenia, w których utrzymuje się zwierzęta wymienione w 1, oświetla się przystosowanym dla danego gatunku zwierząt światłem sztucznym lub zapewnia dostęp światła naturalnego. - adequate lightning 5.1. Zwierzęta wymienione w 1 dogląda się co najmniej raz dziennie. inspection of animals at least 1 time per day 2. W celu umożliwienia kontroli pomieszczeń, w których utrzymuje się zwierzęta wymienione w 1, i doglądania umieszczonych w nich zwierząt o każdej porze pomieszczenia te wyposaża się w stałe lub przenośne oświetlenie sztuczne. - adequate artificial lightning

40 Minimal conditions of keeping animals Journal of laws of 2010 No. 116, item 778 (2010/116/778) 6.1. Pomieszczenia, w których utrzymuje się zwierzęta wymienione w 1, ich wyposażenie oraz sprzęt używany przy utrzymywaniu tych zwierząt: 1) wykonuje się z materiałów nieszkodliwych dla zdrowia zwierząt oraz nadających się do czyszczenia i odkażania; 2) czyści się i odkaża. - stable should be cleaned and disinfected 2. Odchody zwierząt wymienionych w 1 oraz niezjedzone resztki paszy usuwa się z pomieszczeń, w których utrzymuje się te zwierzęta, tak często, aby uniknąć wydzielania się nieprzyjemnych woni i zanieczyszczenia paszy lub wody. Pomieszczenia te zabezpiecza się przed muchami i gryzoniami. - Manure and leftovers removed so often that it does not smell

41 Minimal conditions of keeping animals Journal of laws of 2010 No. 116, item 778 (2010/116/778) 7.1. Good microclimatic conditions in the stable: - Air movements - Dust - Temperature - Humidity - Concentration of harmfull gases 8.1. Watering: horses watered at least 3 times a day 9.1. Feeding: horses fed 2 times a day

42 Minimal conditions of keeping animals Journal of laws of 2010 No. 116, item 778 (2010/116/778) Chore lub ranne zwierzęta wymienione w 1 niezwłocznie otacza się opieką, a w razie potrzeby izoluje. - sick or injured animals should immediately cared for, isolated 2. Jeżeli wymaga tego stan zdrowia chorego lub rannego zwierzęcia wymienionego w 1, zwierzę to utrzymuje się na ściółce.

43 Minimal conditions of keeping animals Journal of laws of 2010 No. 116, item 778 (2010/116/778) Chapter 3 Minimal conditions of keeping horses Konie utrzymywane w systemie, o którym mowa w 2 ust. 1 pkt 1, powinny być utrzymywane na ściółce - horses should have bedding : 1) w boksie; - loose boxes 2) na stanowisku na uwięzi; - tethered 3) w systemie wolnostanowiskowym bez uwięzi Ogiery i klacze powyżej roku życia utrzymuje się oddzielnie. isolation of colts and fillies above age of 1 year.

44 Minimal conditions of keeping animals Journal of laws of 2010 No. 116, item 778 (2010/116/778) Chapter 3 Minimal conditions of keeping horses Powierzchnia boksu, o którym mowa w 13 ust. 1 pkt 1, powinna wynosić w przypadku utrzymywania: - surface area for a box: 1) koni dorosłych, których wysokość w kłębie wynosi do 1,47 m adult horse < 1,47 m co najmniej 6 m 2 ; 2) koni dorosłych, których wysokość w kłębie wynosi powyżej 1,47 m adult horse > 1,47 m co najmniej 9 m 2 ; 3) klaczy ze źrebięciem mare with foal co najmniej 12 m 2.

45 Minimal conditions of keeping animals Journal of laws of 2010 No. 116, item 778 (2010/116/778) Chapter 3 Minimal conditions of keeping horses Wymiary stanowiska, o którym mowa w 13 ust. 1 pkt 2, powinny wynosić w przypadku utrzymywania dimensions of stall for tethered horses: 1) koni dorosłych, których wysokość w kłębie wynosi do 1,47 m adult horse < 1,47 m : a) szerokość wide co najmniej 1,6 m, b) długość lengths co najmniej 2,1 m; 2) koni dorosłych, których wysokość w kłębie wynosi powyżej 1,47 m adult horse > 1,47 m : a) szerokość wide co najmniej 1,8 m, b) długość lengths co najmniej 3,1 m.

46 Minimal conditions of keeping animals Journal of laws of 2010 No. 116, item 778 (2010/116/778) Chapter 3 Minimal conditions of keeping horses W przypadku utrzymywania koni w systemie wolnostanowiskowym bez uwięzi powierzchnia powinna wynosić dla: 1) koni dorosłych lub młodzieży po odsadzeniu od matki adult horses, youngsters after weaning, w przeliczeniu na jednego konia co najmniej 10 m 2 ; 2) klaczy ze źrebięciem mare with foal co najmniej 12 m 2.

47 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm poz. 29); Protection of animals health

48 Protection of Animals Health (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm poz. 29); Veterinary requirements for activity of: 1. Transport of animals 2. Organisation of markets, shows, exhibitions of animals 3. Trade of animals 4. Organisations of quarantine 5. Fighting with infectious diseases Chapter 6 Veterinary requirements for translocation of equidae

49 Polish horse-welfare legislation PRZEPISY MAŁO PRECYZYJNE WYMAGAJĄ CIĄGŁEGO DOSKONALENIA i CZĘSTEJ NOWELIZACJI WYKORZYSTANIE BARDZIEJ OBIEKTYWNYCH MIERNIKÓW DOBROSTANU (np. punktowej ocey kondycji koni), SYSTEMU OCENY (?)

50

AKIS and advisory services in Poland

AKIS and advisory services in Poland AKIS and advisory services in Poland Report for the AKIS inventory (WP3) of the PRO AKIS project April 2014 Authors: Jozef Kania, PhD, Assoc. Prof. Krystyna Vinohradnik, PhD Agnieszka Tworzyk, MSc. Contact:

Bardziej szczegółowo

Przykłady dobrych praktyk Examples of good practices

Przykłady dobrych praktyk Examples of good practices Przykłady dobrych praktyk Examples of good practices w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów

Bardziej szczegółowo

ICT PLATFORM AS A MARKETING TOOL OF A SCIENTIFIC UNIT FROM THE FOOD-AGRICULTURAL BRANCH

ICT PLATFORM AS A MARKETING TOOL OF A SCIENTIFIC UNIT FROM THE FOOD-AGRICULTURAL BRANCH ICT PLATFORM AS A MARKETING TOOL OF A SCIENTIFIC UNIT FROM THE FOOD-AGRICULTURAL BRANCH Paweł Radomski, Ph.D. Piotr Moskała, Ph.D. National Research Institute of Animal Production (IZ PIB) Introduction

Bardziej szczegółowo

Health policy regarding the fight against veneral diseases in Poland in the years 1945-1958

Health policy regarding the fight against veneral diseases in Poland in the years 1945-1958 Military Pharmacy and Medicine 2013 VI 4 49 72 Infectious Diseases Health policy regarding the fight against veneral diseases in Poland in the years 1945-1958 Bogumiła Kempińska-Mirosławska 1, Agnieszka

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA

PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA WIEŚ I ROLNICT WO W MEDIACH GOS PO DARST WA RODZINNE PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA w o d n i e s i e n i u d o P R OW 2 0 0 7-2 0 1 3 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

tastes good Polish food specialities

tastes good Polish food specialities POLAND tastes good Polish food specialities Polish food specialities Sector Promotion Project Sector Promotion Programme for Polish Food Specialities Sector The Programme implemented under the system

Bardziej szczegółowo

tastes good Polish food specialities

tastes good Polish food specialities POLAND tastes good Polish food specialities Polish food specialities Sector Promotion Project Sector Promotion Programme for Polish Food Specialities Sector The Programme implemented under the system

Bardziej szczegółowo

Smak odzyskanej wolności. Wspólna Polityka Rolna UE unowocześnia Polską wieś. EU Common Agricultural Policy modernises Polish rural areas

Smak odzyskanej wolności. Wspólna Polityka Rolna UE unowocześnia Polską wieś. EU Common Agricultural Policy modernises Polish rural areas ISSN 1232-9541 Lato Summer 2014 Wspólna Polityka Rolna UE unowocześnia Polską wieś EU Common Agricultural Policy modernises Polish rural areas Smak odzyskanej wolności Taste of regained freedom Marek

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN CONCEPT OF BIOECONOMY AND ITS BEARING ON PRACTICAL USE

EUROPEAN CONCEPT OF BIOECONOMY AND ITS BEARING ON PRACTICAL USE ORIGINAL ARTICLE ECREG STUDIES Economic and Regional Studies Studia Ekonomiczne i Regionalne ISSN 2083-3725 Volume 7, No. 4, 2014 www.ers.edu.pl ARTYKUŁ EUROPEAN CONCEPT OF BIOECONOMY AND ITS BEARING ON

Bardziej szczegółowo

Economic activity in the areas of Natura 2000

Economic activity in the areas of Natura 2000 Economic activity in the areas of Natura 2000 Białystok, 2012 1 Poland is typically an agricultural land, so quick introduction of Natura 2000 network without consulting residents and local authorities

Bardziej szczegółowo

Doc. dr hab. Bożenna Balcerzak-Paradowska

Doc. dr hab. Bożenna Balcerzak-Paradowska Doc. dr hab. Bożenna Balcerzak-Paradowska p.o. Dyrektora Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa Associate Professor Bożenna Balcerzak-Paradowska Director of the Institute of Labour and Social Studies,

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Edukacja

Zarz¹dzanie i Edukacja Zarz¹dzanie i Edukacja Zarządzanie przedsiębiorstwem Zarządzanie służbą zdrowia Edukacja społeczna NUMER 84 wrzesień październik 2012 ISSN 1428-474X DWUMIESIÊCZNIK SZKO Y WY SZEJ IM. BOGDANA JAÑSKIEGO

Bardziej szczegółowo

FUNDING AND EVALUATION OF SELECTED GLOBAL INFORMATIONAL AND PROMOTIONAL FOOD CAMPAIGNS IN 2005-2012

FUNDING AND EVALUATION OF SELECTED GLOBAL INFORMATIONAL AND PROMOTIONAL FOOD CAMPAIGNS IN 2005-2012 152 Agnieszka STOWARZYSZENIE Maciąg EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 5 Agnieszka Maciąg Warsaw University of Life Sciences SGGW, Poland FUNDING AND EVALUATION OF SELECTED

Bardziej szczegółowo

MANAGEMENT IN PRIVATIZED ENTERPRISES IN POLAND

MANAGEMENT IN PRIVATIZED ENTERPRISES IN POLAND MANAGEMENT IN PRIVATIZED ENTERPRISES IN POLAND Senior Lecturer PhD Ewa Bitner, Jan Długosz Academy, Częstochowa, e-mail: ewbiewabitner@neostradapl ABSTRACT: In the article it was pointed out the need to

Bardziej szczegółowo

Raport. branży motoryzacyjnej

Raport. branży motoryzacyjnej Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Raportu. Autorami Raportu są: Jerzy Martini, Łukasz Karpiesiuk (Baker & McKenzie Doradztwo Podatkowe), Paweł

Bardziej szczegółowo

OBLGATORY AND VOLUNTARY FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS - THE UP TO DATE REVIEW

OBLGATORY AND VOLUNTARY FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS - THE UP TO DATE REVIEW 6 th International Quality Conference June 08 th 2012 Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac Paweł Nowicki 1) Tadeusz Sikora 1) 1) The Department of Quality Management, Cracow

Bardziej szczegółowo

Aukcja koni wierzchowych Auction of Riding Horses. SO Bogusławice 1-2.06

Aukcja koni wierzchowych Auction of Riding Horses. SO Bogusławice 1-2.06 Aukcja koni wierzchowych Auction of Riding Horses SO Bogusławice 1-2.06 1 Aukcja koni wierzchowych Auction of Riding Horses Katalog Catalogue Polski Związek Hodowców Koni Polish Horse Breeders Association

Bardziej szczegółowo

O naszych serach About our cheeses

O naszych serach About our cheeses ISSN 1232-9541 Wiosna Spring 2015 O naszych serach About our cheeses 关 于 我 们 的 奶 酪 Polska krajem ekologicznej żywności Poland as a country of organic food Rośnie wymiana handlowa Polski z Chinami The commercial

Bardziej szczegółowo

ECONOMIC FUNCTIONS OF OPEN-AIR TRADE IN THE CONTEXT OF LOCAL FOOD SYSTEM DEVELOPMENT

ECONOMIC FUNCTIONS OF OPEN-AIR TRADE IN THE CONTEXT OF LOCAL FOOD SYSTEM DEVELOPMENT 20 Ola Bareja-Wawryszuk, STOWARZYSZENIE Jarosław EKONOMISTÓW Gołębiewski ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 6 Ola Bareja-Wawryszuk, Jarosław Gołębiewski Szkoła Główna Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Dossier. Poland. Turkey. Turcja. Polska. centre for dialogue and analysis. www.mttp.pl A REGIONAL POWER WHERE EUROPE AND ASIA MEET

Dossier. Poland. Turkey. Turcja. Polska. centre for dialogue and analysis. www.mttp.pl A REGIONAL POWER WHERE EUROPE AND ASIA MEET centre for dialogue and analysis Dossier www.mttp.pl A REGIONAL POWER WHERE EUROPE AND ASIA MEET / regionalna potęga na styku Europy i Azji Turkey Turcja Poland Polska CAN POLAND AND TURKEY CREATE A PARTNERSHIP

Bardziej szczegółowo

D3.4 Short guide on methods and sources of biogas production in Małoposka

D3.4 Short guide on methods and sources of biogas production in Małoposka D3.4 Short guide on methods and sources of biogas production in Małoposka Deliverable: D3.4 Short guide on methods and sources of biogas production in Małoposka Author(s): Radoslaw POMYKAŁA, AGH-UST, with

Bardziej szczegółowo

PRAGMATA TES OIKONOMIAS VII

PRAGMATA TES OIKONOMIAS VII PRAGMATA TES OIKONOMIAS VII Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie PRAGMATA TES OIKONOMIAS VII Redakcja naukowa Paulina Ucieklak-Jeż Częstochowa 2013 Rada Naukowa prof. zw. dr hab. Walenty

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie pracy z tekstem 341[02].Z2.01

Doskonalenie pracy z tekstem 341[02].Z2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Danuta Malinowska-Bartków Doskonalenie pracy z tekstem 341[02].Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

COURSE CATALOGUE (ECTS INFORMATION PACKAGE) INFORMATION ON THE UNIVERSITY

COURSE CATALOGUE (ECTS INFORMATION PACKAGE) INFORMATION ON THE UNIVERSITY COURSE CATALOGUE (ECTS INFORMATION PACKAGE) INFORMATION ON THE UNIVERSITY Legnica 2011/2012 ECTS GENERAL INFORMATION* The European Credit Transfer System was initially set up in 1989 as a pilot scheme

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

Strategy Programme for innovation in regional policies. in the Baltic Sea Region

Strategy Programme for innovation in regional policies. in the Baltic Sea Region Strategy Programme for innovation in regional policies in the Baltic Sea Region Strategy proramme for innovation in regional policies in the Baltic Sea Region Published by Baltic Sea Academy e.v. Dr. Max

Bardziej szczegółowo

zeszyty naukowe 1 (67) 2013

zeszyty naukowe 1 (67) 2013 zeszyty naukowe 1 (67) 2013 warszawa 2013 rada redakcyjna prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera przewodniczący prof. dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska wiceprzewodnicząca prof. dr hab. Anatolij Afonin prof.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 Annual report 2013. Fundacja PlasticsEurope Polska

Raport roczny 2013 Annual report 2013. Fundacja PlasticsEurope Polska Raport roczny 2013 Annual report 2013 Fundacja PlasticsEurope Polska Spis treści Contents Nasze priorytety Our priorities... 3 Z perspektywy Regionu Europy Centralnej From Central Region... 4 Przemysł

Bardziej szczegółowo

Geotourism 3 4 (30 31) 2012: 3 16

Geotourism 3 4 (30 31) 2012: 3 16 Geotourism 3 4 (30 31) 2012: 3 16 http://dx.doi.org/10.7494/geotour.2012.30-31.3 Ecological conditions of the statutory health resort s development referred to the imperative of sustainable development

Bardziej szczegółowo