Regulamin konkursu dla dzieci i młodzieży organizowanego w ramach kampanii. EKO Tarnów. Tarnowska Inicjatywa Ekologiczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu dla dzieci i młodzieży organizowanego w ramach kampanii. EKO Tarnów. Tarnowska Inicjatywa Ekologiczna"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu dla dzieci i młodzieży organizowanego w ramach kampanii EKO Tarnów. Tarnowska Inicjatywa Ekologiczna 1. Organizatorem Konkursu jest Radio RDN Małopolska z siedzibą w Tarnowie, ul. Bema 14, Tarnów. Konkurs organizowany jest w ramach edukacyjnej kampanii ekologicznej EKO Tarnów. Tarnowska Inicjatywa Ekologiczna. 2. Mecenasem Konkursu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Tarnowie, organizator kampanii EKO Tarnów. Tarnowska Inicjatywa Ekologiczna. 3. Partnerami Konkursu są: Urząd Miasta Tarnowa oraz Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ODN w Tarnowie w ramach Tarnowskiej Inicjatywy Oświatowej e-ducatio - partnerzy kampanii EKO Tarnów. Tarnowska Inicjatywa Ekologiczna 4. Celem kampanii EKO Tarnów. Tarnowska Inicjatywa Ekologiczna oraz organizowanego w jej ramach Konkursu jest pogłębienie świadomości ekologicznej uczniów w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami oraz wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. 5. Konkurs adresowany jest do uczniów uczęszczających do szkół biorących udział w kampanii EKO Tarnów. Tarnowska Inicjatywa Ekologiczna. 6. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne. 7. Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach wiekowych: a. Szkoła podstawowa b. Szkoła gimnazjalna c. Szkoła ponadgimnazjalna 8. Zadaniem uczestników Konkursu jest: a. W przypadku kategorii Szkoła podstawowa: wykonanie pracy plastycznej w technice kolażu, w formacie A3 na temat Kocham Tarnów dbam o środowisko z wykorzystaniem surowców wtórnych takich jak papier i plastik.

2 b. W przypadku kategorii Szkoła gimnazjalna: wykonanie plakatu w formacie A3 promującego segregację odpadów komunalnych na temat Mieszkam w Tarnowie segreguję odpady. c. W przypadku kategorii Szkoła ponadgimnazjalna: stworzenie scenariusza radiowego spotu reklamowego promującego segregację odpadów komunalnych - dla reklamy radiowej o łącznym czasie emisji: sekund oraz hasła reklamowego kampanii promującej segregację odpadów komunalnych. 9. Każdy z uczestników Konkursu może zgłosić do Konkursu jedną pracę konkursową, wyłącznie w kategorii odpowiadającej poziomowi szkoły, do której uczęszcza. a. Na odwrocie prac zgłoszonych do Konkursu w kategorii: Szkoła podstawowa oraz Szkoła gimnazjalna autor pracy umieszcza: kategorię Konkursu, tytuł pracy, swoje imię i nazwisko, nazwę szkoły i klasę, do której uczęszcza. b. Prace zgłoszone do Konkursu w kategorii Szkoła ponadgimnazjalna należy dostarczyć w wersji elektronicznej w formacie pdf na płycie CD oraz w wersji papierowej. W znajdującym się na płycie CD pliku pdf, na płycie CD oraz na wersji papierowej pracy konkursowej autor pracy umieszcza: kategorię Konkursu, tytuł pracy, swoje imię i nazwisko, nazwę szkoły i klasę, do której uczęszcza. 10. Autor każdej pracy zgłoszonej do Konkursu w każdej z trzech kategorii: Szkoła podstawowa, Szkoła gimnazjalna, Szkoła ponadgimnazjalna wyraża zgodę na bezpłatne rozpowszechnianie swojej pracy przez Organizatora Konkursu, Mecenasa Konkursu oraz Partnerów Konkursu w formie m.in.: druku, nagrywania, publikacji, emisji, kopiowania, reprodukcji, publikacji na stronach internetowych oraz wykorzystywania podczas wystaw i prezentacji publicznych - bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. 11. Organizator zastrzega, iż w przypadku rozpowszechniania prac w którejkolwiek z form, o których mowa w pkt.10 niniejszego regulaminu prace zostaną opatrzone imieniem i nazwiskiem autora. 12. W przypadku nagrania i emisji w mediach spotu reklamowego na podstawie nagrodzonego nagrodą główną lub wyróżnieniem scenariusza radiowego w kategorii Szkoła Ponadgimnazjalna zapisy pkt. 11 nie będą stosowane. 13. Do każdej pracy zgłoszonej do Konkursu należy dołączyć oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków Regulaminu Konkursu. W przypadku prac zgłaszanych do Konkursu przez osoby niepełnoletnie oświadczenie to musi być podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna uczestnika Konkursu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1

3 do niniejszego Regulaminu. Prace zgłoszone do Konkursu bez dołączonego oświadczenia nie zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie. 14. Prace konkursowe wraz z oświadczeniem należy dostarczyć w zaklejonych kopertach do siedziby Mecenasa Konkursu: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. ul. Sienna 4, Tarnów (do Sekretariatu) w nieprzekraczalnym terminie 25 maja 2012 roku do godz. 13:00. Na kopercie należy umieścić: kategorie Konkursu, imię i nazwisko autora pracy konkursowej, nazwę szkoły, do której uczęszcza oraz hasło KONKURS EKO Tarnów. 15. Jury powołane przez Organizatora Konkursu wyłoni najlepszą pracę zgłoszoną do Konkursu w każdej z trzech kategorii. W skład Jury Konkursu wejdą przedstawiciele Organizatora, Mecenasa oraz Partnerów kampanii EKO Tarnów. Tarnowska Inicjatywa Ekologiczna. Autor najlepszej pracy w każdej kategorii Konkursu otrzyma Nagrodę Główną w postaci kamery cyfrowej. Jury przyzna również w każdej z kategorii Konkursu wyróżnienia I i II stopnia, których autorzy otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. W puli nagród przeznaczonej dla autorów wyróżnionych prac znajdują się m.in. pendrivy, kaski rowerowe, plecak sportowy. Jury Konkursu zastrzega sobie prawo nieprzyznania Nagród Głównych w przypadku niskiego poziomu artystycznego nadesłanych prac. 16. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą odsyłane ich autorom. 17. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora Konkursu: Radio RDN Małopolska ul. Bema 14, Tarnów; na stronie internetowej kampanii EKO Tarnów. Tarnowska Inicjatywa Ekologiczna oraz w siedzibie Mecenasa Konkursu: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. ul. Sienna 4, Tarnów. 18. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 5 czerwca 2012 roku na stronie internetowej kampanii EKO Tarnów. Tarnowska Inicjatywa Ekologiczna 19. Wręczenie nagród laureatom Konkursu odbędzie się po ogłoszeniu wyników Konkursu w terminie do dnia 20 czerwca 2012 roku. Termin wręczenia nagród zostanie przekazany wraz z ogłoszeniem wyników na stronie internetowej kampanii EKO Tarnów. Tarnowska Inicjatywa Ekologiczna 20. Organizator zastrzega, iż w przypadku ogłoszenia wyników Konkursu, o którym mowa w pkt. 18 niniejszego Regulaminu, wraz z wynikami Konkursu zostaną podane: imię

4 i nazwisko autora oraz nazwa szkoły, do której uczęszcza autor nagrodzonej lub wyróżnionej pracy. 21. Osobą odpowiedzialną ze strony Mecenasa Konkursu za udzielanie informacji o Konkursie jest Magdalena Drobot, . tel , mob

5 Załącznik nr 1 do Regulamin konkursu dla dzieci i młodzieży organizowanego w ramach kampanii EKO Tarnów. Tarnowska Inicjatywa Ekologiczna Oświadczenie Oświadczenie uczestnika konkursu kampanii EKO Tarnów. Tarnowska Inicjatywa Ekologiczna * Kategoria Konkursu, do której zgłaszana jest praca.. Imię i nazwisko uczestnika autora zgłaszanej do Konkursu pracy:... Data urodzenia... Adres zamieszkania:.. Nazwa i adres szkoły uczestnika: Klasa:. Adres .. W przypadku osób niepełnoletnich: Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika Konkursu: Adres zamieszkania rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika Konkursu: Niniejszym oświadczam, iż: 1. Zapoznałem/am się z treścią Regulaminu konkursu i w całości ją akceptuję. 2. Oświadczam, iż zgłoszona do Konkursu praca stanowi własność intelektualną autora zgłaszanej do Konkursu pracy. W przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo: 3. Wyrażam zgodę na udział... (imię i nazwisko uczestnika Konkursu) w Konkursie kampanii EKO Tarnów. Tarnowska Inicjatywa Ekologiczna.* Tarnów, dnia... (czytelny podpis pełnoletniego uczestnika Konkursu / rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika Konkursu) * W przypadku osób niepełnoletnich biorących udział w Konkursie wypełnia rodzic lub opiekun prawny uczestnika

WROCŁAWSKI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS Z JĘZYKÓW OBCYCH JĘZYK i OBRAZ

WROCŁAWSKI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS Z JĘZYKÓW OBCYCH JĘZYK i OBRAZ Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wincentego Pola ul. Nyska 66 0-0 Wrocław tel. +8 (7) 67-- fax +8 (7) 67--8 e-mail sp9wroc@pro.onet.pl url www.sp9.wroclaw.pl JĘZYK i OBRAZ Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Multimedialnego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod hasłem Jan Paweł II wzorem dla młodzieży

Regulamin Konkursu Multimedialnego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod hasłem Jan Paweł II wzorem dla młodzieży Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali. Regulamin Konkursu Multimedialnego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod hasłem Jan Paweł II wzorem dla młodzieży 1. Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PRZYGOTOWANIE PRACY PLASTYCZNEJ ZWIĄZANEJ Z TEMATYKĄ PROEKOLOGICZNĄ PT.: WODA NASZYM NAJWIĘKSZYM SKARBEM ŚRODA WLKP., KWIECIEŃ 2011r. 1 Przedmiot Konkursu Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO Z OKAZJI JUBILEUSZU 25-LECIA NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO Z OKAZJI JUBILEUSZU 25-LECIA NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO Z OKAZJI JUBILEUSZU 25-LECIA NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ I Tematyka i cel konkursu 1. Konkurs pt.: Ekologia - Moja Pasja, Moja Wizja, Mój Styl

Bardziej szczegółowo

Regulamin III edycji Międzyszkolnego Konkursu Mitologicznego. dla szkół podstawowych 2014/2015

Regulamin III edycji Międzyszkolnego Konkursu Mitologicznego. dla szkół podstawowych 2014/2015 Regulamin III edycji Międzyszkolnego Konkursu Mitologicznego dla szkół podstawowych 2014/2015 1 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Urszulańskich we Wrocławiu. 2. Celem konkursu jest rozbudzenie

Bardziej szczegółowo

I. Organizator. II. Termin. III. Miejsce. IV. Cele konkursu. V. Zasady uczestnictwa

I. Organizator. II. Termin. III. Miejsce. IV. Cele konkursu. V. Zasady uczestnictwa REGULAMIN I MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI BRYTYJSKIEJ POETRY LOVERS I. Organizator Organizatorem I Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Brytyjskiej jest Szkoła Podstawowa im.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Unijne rymy

Regulamin Konkursu Unijne rymy Regulamin Konkursu Unijne rymy 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrodę w konkursie Unijne Rymy (zwany dalej Konkursem ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU]

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] REGULAMIN KONKURSU NA MATERIAŁ FILMOWY PROMUJĄCY NOSZENIE ELEMENTÓW ODBLASKOWYCH pn. BŁYSKOTLIWI [WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] TERMIN SKŁADANIA PRAC: 19 GRUDNIA 2014 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin konkursu stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii

Bardziej szczegółowo

NASZ CZYSTY WROCŁAW Konkurs na przedstawienie teatralne Czyste miasto

NASZ CZYSTY WROCŁAW Konkurs na przedstawienie teatralne Czyste miasto NASZ CZYSTY WROCŁAW Konkurs na przedstawienie teatralne Czyste miasto REGULAMIN KONKURSU NA PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE W RAMACH II EDYCJI KAMPANII NASZ CZYSTY WROCŁAW I. ORGANIZATOR Organizatorem konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Konkursu Filmowego Kamera! Akcja! Bezpieczna Edukacja! czyli krótki film o bezpieczeństwie

Regulamin I Konkursu Filmowego Kamera! Akcja! Bezpieczna Edukacja! czyli krótki film o bezpieczeństwie Regulamin I Konkursu Filmowego Kamera! Akcja! Bezpieczna Edukacja! czyli krótki film o bezpieczeństwie temat przewodni konkursu w roku szkolnym 2013/2014 Rescue moja pierwsza pomoc Postanowienia wstępne.

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólnopolskiego konkursu SElfie+ 2015. 1 Organizator i cel konkursu

Regulamin ogólnopolskiego konkursu SElfie+ 2015. 1 Organizator i cel konkursu Regulamin ogólnopolskiego konkursu SElfie+ 2015 1 Organizator i cel konkursu 1. Organizatorem ogólnopolskiego konkursu SElfie+, zwanego dalej Konkursem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ROZWÓJ MOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY INFORMACJE OGÓLNE CELE KONKURSU WARUNKI UCZESTNICTWA

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ROZWÓJ MOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY INFORMACJE OGÓLNE CELE KONKURSU WARUNKI UCZESTNICTWA REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ROZWÓJ MOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY INFORMACJE OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Poseł do Parlamentu Europejskiego Krystyna Łybacka. 2. Administratorem konkursu, danych osobowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Greetings from Holidays

Regulamin konkursu Greetings from Holidays Regulamin konkursu Greetings from Holidays 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest FUNDACJA BRITISH COUNCIL zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie

1. Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie Jestem tylko łowcą słów Czujny i zasłuchany Wyszedłem w świat na łów. Julian Tuwim Regulamin festiwalu ekspresji twórczej dzieci i młodzieży Ja też mogę zostać magiem słów związanego z podjęciem przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT promujący inwestycję Polskiego LNG S.A. - Terminala LNG w Świnoujściu oraz promujący rozwój technologii przesyłu gazu skroplonego I. Organizator i postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ETIUD I ANIMACJI 4. FESTIWAL KRYTYKÓW SZTUKI FILMOWEJ KAMERA AKCJA

REGULAMIN KONKURSU ETIUD I ANIMACJI 4. FESTIWAL KRYTYKÓW SZTUKI FILMOWEJ KAMERA AKCJA REGULAMIN KONKURSU ETIUD I ANIMACJI 4. FESTIWAL KRYTYKÓW SZTUKI FILMOWEJ KAMERA AKCJA POSTANOWIENIA OGÓLNE Konkurs Etiud i Animacji odbywa się w ramach 4. Festiwalu Krytyków Sztuki Filmowej KAMERA AKCJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO LGD od kuchni I. ORGANIZATOR KONKURSU I.1. Organizatorem Konkursu jest: KRS: 0000301952 / NIP: 6211765688 / REGON: 300804640 I.2. Dane kontaktowe Organizatora: Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego. edycja XIII. odbędzie się w środę 19 listopada 2014. o godz.9.30 w sali 20.

Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego. edycja XIII. odbędzie się w środę 19 listopada 2014. o godz.9.30 w sali 20. Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego edycja XIII odbędzie się w środę 19 listopada 2014 o godz.9.30 w sali 20.. Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n E l i m i n a c j i K r a j o w y c h

R e g u l a m i n E l i m i n a c j i K r a j o w y c h R e g u l a m i n E l i m i n a c j i K r a j o w y c h M i ę d z y n a r o d o w e g o K o n k u r s u P i s a n i a L i s t ó w Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Eliminacji Krajowych Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem

REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem 1. Organizator i czas trwania Konkursu 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem jest SOLARIS

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu W dobrej formie - kreatywnie o transporcie"

Regulamin Konkursu W dobrej formie - kreatywnie o transporcie Regulamin Konkursu W dobrej formie - kreatywnie o transporcie" konkurs dla Beneficjentów CUPT na najlepszą niestandardową kampanię lub event promujący inwestycje współfinansowane z Programu Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

II TERMIN Akcja rozpocznie się 1 października 2013 roku a zakończy 15 czerwca 2014 roku.

II TERMIN Akcja rozpocznie się 1 października 2013 roku a zakończy 15 czerwca 2014 roku. REGULAMIN PROJEKTU EKOLOGICZNEGO O NAZWIE: STAŃ PO ZIELONEJ STRONIE MOCY (dalej zwanym Regulaminem ) I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Slam Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Kim jest INNY? Czy INNY to ten, który się ode mnie różni? Czy INNY to nie ja? Czy temat INNEGO można potraktować INACZEJ?

Kim jest INNY? Czy INNY to ten, który się ode mnie różni? Czy INNY to nie ja? Czy temat INNEGO można potraktować INACZEJ? Kim jest INNY? Czy INNY to ten, który się ode mnie różni? Czy INNY to nie ja? Czy temat INNEGO można potraktować INACZEJ? konkurs plastyczny INNY format pracy i technika wykonania dowolne termin: 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEJ GRY TERENOWEJ TROPAMI ŻOŁNIERZY NIEPODLEGŁOŚCI

REGULAMIN MIEJSKIEJ GRY TERENOWEJ TROPAMI ŻOŁNIERZY NIEPODLEGŁOŚCI REGULAMIN MIEJSKIEJ GRY TERENOWEJ TROPAMI ŻOŁNIERZY NIEPODLEGŁOŚCI 1. Cele gry 1. promowanie postaw patriotycznych i wzorców obywatelskich przez upowszechnianie wiedzy historycznej i znajomości polskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki w ramach Małych Grantów

Projekt współfinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki w ramach Małych Grantów Regulamin Konkursu Lemkodesign/Rusnakdesign pierwsza edycja konkursu 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie na grafikę użytkową i wzornictwo inspirowane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Fabryka Internetu AER

Regulamin Konkursu Fabryka Internetu AER Regulamin Konkursu Fabryka Internetu AER 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu o nazwie Fabryka Internetu AER jest: Internet Union S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Złotnickiej 28 zarejestrowana

Bardziej szczegółowo