Regulamin konkursu plastycznego pod hasłem EKO RADY NA ODPADY W GMINIE MIĘKINIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu plastycznego pod hasłem EKO RADY NA ODPADY W GMINIE MIĘKINIA"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu plastycznego pod hasłem EKO RADY NA ODPADY W GMINIE MIĘKINIA Tematem konkursu jest stworzenie plakatu edukacyjno-informacyjnego (planszy edukacyjnej), którego zadaniem jest propagowanie systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Miękinia. Celem konkursu jest kształtowanie świadomość ekologicznej wśród dzieci i młodzieży. Organizatorami konkursu są: 1 Organizator Wójt Gminy Miękinia, Miękinia, ul. Kościuszki 41 oraz WPO ALBA S.A., Wrocław, ul. Szczecińska 5 są zwane łącznie dalej Organizatorem. 2 Uczestnicy Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży, zamieszkałych na terenie Gminy Miękinia. Konkurs odbywa się w czterech kategoriach: I kategoria: 3-5 lat II kategoria: 6-9 lat III kategoria: lat IV kategoria: lat. 3 Temat 1. Tematem konkursu jest stworzenie plakatu edukacyjno-informacyjnego (planszy edukacyjnej), którego zadaniem jest propagowanie systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Miękinia. Treść przedstawiona na pracach powinna nawiązywać do hasła tematu w danej kategorii. I kategoria: 3-5 lat, HASŁO: OKAŻ KULTURĘ I ODDAJ DO NIEBIESKIEGO MAKULATURĘ! II kategoria: 6-9 lat, HASŁO: DOBRE RADY NA ZIELONE BIO ODPADY! III kategoria: lat, HASŁO: LEPSZA SEGREGACJA - PETA MINIMALIZACJA! IV kategoria: lat, HASŁO: SZKŁO TO NA RECYKLING SPOSOBÓW STO! 2. Każda praca konkursowa powinna być czytelnie opisana na odwrocie. Na metryczce pracy należy umieścić: Hasło plakatu Imię, nazwisko i adres zamieszkania dziecka

2 Wiek dziecka Imię i nazwisko rodzica/opiekuna Adres mailowy i numer telefonu rodzica/opiekuna 4 Konkurs 1. Konkurs zostanie ogłoszony w dniu 9 lipca 2015 roku i będzie trwał do 31 lipca 2015 roku. 2. Począwszy od dnia ogłoszenia Konkursu, Organizator będzie publikować informacje o Konkursie w wybranych przez siebie środkach masowego przekazu. 3. Zadaniem uczestników jest zaprojektowanie oryginalnego plakatu, który będzie mógł być wykorzystany przez Urząd Gminy Miękinia i WPO ALBA S.A. do celów edukacyjno - promocyjnych. 4. Plakaty nie mogą zawierać treści wulgarnych i obscenicznych oraz naruszać powszechnie przyjętych norm etycznych. 5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 1 pracę konkursową. 6. Nie można zgłosić do Konkursu pracy, która jest pracą zbiorową. 7. Plakat należy zaprojektować w formacie A3 (297mmx420 mm) lub A2 (420mmx594mm). Technika wykonania prac konkursowych jest dowolna np. malarstwo, grafika, rysunek, college na płaskim podłożu umożliwiającym prezentację w antyramie. 8. Prace konkursowe wraz z formularzami zgłoszenia muszą zostać złożone w siedzibie Organizatora Konkursu: Biuro Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Miękinia, z dopiskiem EKO RADY NA ODPADY W GMINIE MIĘKINIA, do dnia 31 lipca 2015 roku do godziny Prace, które dotrą po tym terminie, nie będą oceniane. 9. Niezachowanie przez uczestnika określonych w pkt. 4-8 warunków formalnych lub technicznych zgłoszenia może spowodować odrzucenie projektu przez Organizatora. 10. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi. 5 Ogłoszenie wyników konkursu 1. Prace konkursowe oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora konkursu, składająca się z przedstawicieli Organizatora (po 2 przedstawicieli z każdej strony). 2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 10 sierpnia 2015 roku poprzez stronę internetową Gminy Miękinia: WPO ALBA S.A.: portal ekopraktyczni.pl i 3. Komisja Konkursowa przy ocenie zgłoszonych prac stosować będzie następujące kryteria: zgodność tematu pracy z tematyką konkursową, wartość artystyczna i jasność przekazu, oryginalność podejścia do tematu i pomysł na plakat, wartość merytoryczna i walory edukacyjne pracy.

3 4. Komisja Konkursowa uznaje głos przewodniczącego za decydujący w sytuacji, kiedy w czasie głosowania nastąpi równy podział oddanych głosów. 6. Decyzja Komisji Konkursowej jest nieodwołalna. 6 Nagrody 1. Komisja Konkursowa wyłoni po 3 laureatów w każdej kategorii konkursowej. 2. Nagrodą dla każdego laureata będzie nagroda rzeczowa ufundowana przez organizatorów: I miejsce z każdej kategorii: aparat fotograficzny, II miejsce z każdej kategorii: plecak szkolny, III miejsce z każdej kategorii: sprzęt sportowy. 3. Laureatom nie przysługują roszczenia o wypłatę równowartości pieniężnej uzyskanych nagród. 7 Prawa autorskie 1. Rodzic/Opiekun prawny autora pracy wyraża zgodę na bezpłatne przeniesienie na Organizatora majątkowych praw autorskich do projektu na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 2. Zgoda na przeniesienie autorskich praw majątkowych do plakatu następuje poprzez zgłoszenie projektu do Konkursu i dołączenie oświadczenia, że uczestnik akceptuje warunki regulaminu Konkursu 3. Odpowiednio do zapisów ust. 1, tj. przeniesienia na Organizatora majątkowych praw autorskich do plakatów, Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania ekspozycji plakatów na terenie całego kraju. 4. Wszyscy uczestnicy Konkursu, poprzez zgłoszenie plakatu do Konkursu i dołączenie oświadczenia, że akceptują warunki regulaminu Konkursu, wyrażają zgodę na bezpłatne eksponowanie wybranych przez Komisję Konkursową plakatów na pokonkursowej wystawie, oraz na bezpłatną publikację i eksponowanie prac konkursowych, bądź ich fragmentów w prasie, Internecie do celów promocyjnych i edukacyjnych; a także na wykorzystanie prac w całości lub części jako plakaty, ulotki, broszury wydawane przez Organizatora. 8 Ochrona danych osobowych 1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) w celach prowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania nagrody, wydawania, odbioru i rozliczania nagrody przez Organizatora. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych osobowych oraz do ich

4 poprawiania. 9 Odbiór nagród 1. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wyniku Konkursu listem mailowym, bądź telefonicznie. 2. Przekazanie nagród nastąpi po ogłoszeniu wyników Konkursu, w terminie o którym mowa w 5, podczas imprezy plenerowej FESTIWAL LATA organizowanej w Miękinia w dniu r.

5 KARTA ZGŁOSZENIA konkursu plastycznego pod hasłem EKO RADY NA ODPADY W GMINIE MIĘKINIA I. IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA.. II. WIEK III. ADRES ZAMIESZKANIA IV. TELEFON, .. V. KATEGORIA KONKURSOWA Oświadczam, że praca konkursowa jest wykonana samodzielnie przez autora i nie była wcześniej publikowana lub nagradzana. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora Konkursu w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami/ oraz nieodpłatnie przenoszę na organizatora prawo do wykorzystania ich w publikacjach oraz innych mediach, o których zdecyduje organizator. Oświadczam, iż w pełni akceptuję warunki regulaminu. konkursu plastycznego pod hasłem EKO RADY NA ODPADY W GMINIE MIĘKINIA... Data i podpis autora/ opiekuna Wymaga wypełnienia w sytuacji gdy uczestnik jest niepełnoletni. Jeżeli jest pełnoletni. W przeciwnym razie klauzulę podpisuje opiekun uczestnika

Regulamin konkursu na LOGO Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu

Regulamin konkursu na LOGO Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu Regulamin konkursu na LOGO Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa cele, zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie na LOGO Stowarzyszenia LGD Brama

Bardziej szczegółowo

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU]

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] REGULAMIN KONKURSU NA MATERIAŁ FILMOWY PROMUJĄCY NOSZENIE ELEMENTÓW ODBLASKOWYCH pn. BŁYSKOTLIWI [WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] TERMIN SKŁADANIA PRAC: 19 GRUDNIA 2014 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY 1. Organizator Organizatorem KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I/LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu plastycznego Moja wymarzona naklejka (dalej: Konkurs), jest Diagnostyka Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY LOGO pt. Miesiąc Wiedzy o Autyzmie Białystok

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY LOGO pt. Miesiąc Wiedzy o Autyzmie Białystok REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY LOGO pt. Miesiąc Wiedzy o Autyzmie Białystok 1. Organizator Organizatorami konkursu na projekt logo Miesiąca Wiedzy o Autyzmie Białystok, zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ "

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ " Zaprojektuj autorską kolekcję drzwi, paneli podłogowych i systemów ściennych. Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wojewódzkiego konkursu fotograficznego Rzeki Warmii i Mazur

Regulamin wojewódzkiego konkursu fotograficznego Rzeki Warmii i Mazur Regulamin wojewódzkiego konkursu fotograficznego Rzeki Warmii i Mazur 1. Organizatorzy konkursu: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg, Warmińsko-Mazurski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RZEKUNIU POPRZEZ UTWORZENIE SKWERU PRZY KOŚCIELE I PRZEBUDOWĘ UL. ARMII KRAJOWEJ.

REGULAMIN KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RZEKUNIU POPRZEZ UTWORZENIE SKWERU PRZY KOŚCIELE I PRZEBUDOWĘ UL. ARMII KRAJOWEJ. REGULAMIN KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RZEKUNIU POPRZEZ UTWORZENIE SKWERU PRZY KOŚCIELE I PRZEBUDOWĘ UL. ARMII KRAJOWEJ. POD PATRONATEM WÓJTA GMINY RZEKUŃ 1. 1. Rozbudzenie aktywności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na Glosę ( Regulamin )

Regulamin Konkursu na Glosę ( Regulamin ) Regulamin Konkursu na Glosę ( Regulamin ) 1. INFORMACJE OGÓLNE ORAZ CEL KONKURSU 1.1. Organizatorem Konkursu na glosę ( Konkurs ) jest CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta Spółka komandytowa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO. pod nazwą. Urodzinowa Kartka dla Tomka

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO. pod nazwą. Urodzinowa Kartka dla Tomka REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pod nazwą Urodzinowa Kartka dla Tomka 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu plastycznego (zwanego dalej Konkursem ) pn. Urodzinowa Kartka dla Tomka jest Monika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO Z OKAZJI JUBILEUSZU 25-LECIA NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO Z OKAZJI JUBILEUSZU 25-LECIA NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO Z OKAZJI JUBILEUSZU 25-LECIA NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ I Tematyka i cel konkursu 1. Konkurs pt.: Ekologia - Moja Pasja, Moja Wizja, Mój Styl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PRZYGOTOWANIE PRACY PLASTYCZNEJ ZWIĄZANEJ Z TEMATYKĄ PROEKOLOGICZNĄ PT.: WODA NASZYM NAJWIĘKSZYM SKARBEM ŚRODA WLKP., KWIECIEŃ 2011r. 1 Przedmiot Konkursu Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu dla dzieci i młodzieży organizowanego w ramach kampanii. EKO Tarnów. Tarnowska Inicjatywa Ekologiczna

Regulamin konkursu dla dzieci i młodzieży organizowanego w ramach kampanii. EKO Tarnów. Tarnowska Inicjatywa Ekologiczna Regulamin konkursu dla dzieci i młodzieży organizowanego w ramach kampanii EKO Tarnów. Tarnowska Inicjatywa Ekologiczna 1. Organizatorem Konkursu jest Radio RDN Małopolska z siedzibą w Tarnowie, ul. Bema

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na spot filmowy promujący. Centrum Kulturalno-Handlowe Millenium Hall w Rzeszowie. 1. Organizator Konkursu. 2.

Regulamin Konkursu na spot filmowy promujący. Centrum Kulturalno-Handlowe Millenium Hall w Rzeszowie. 1. Organizator Konkursu. 2. Regulamin Konkursu na spot filmowy promujący Centrum Kulturalno-Handlowe Millenium Hall w Rzeszowie 1. Organizator Konkursu 1. Develop Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, al. Pod Kasztanami 10,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ENERGETYCZNY KADR

REGULAMIN KONKURSU ENERGETYCZNY KADR REGULAMIN KONKURSU ENERGETYCZNY KADR 1. Warunki ogólne 1.1. Organizatorem Konkursu ENERGETYCZNY KADR (dalej: Konkurs ) i fundatorem nagród pieniężnych jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE S.A.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem

REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem 1. Organizator i czas trwania Konkursu 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem jest SOLARIS

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Polak, z którego jestem dumny

Regulamin konkursu Polak, z którego jestem dumny Regulamin konkursu Polak, z którego jestem dumny 1. Informacje ogólne 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady konkursu o nazwie Polak, z którego jestem dumny ( Konkurs ). 1.2. Tekst niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW, zwanej dalej Akcją, jest firma MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n E l i m i n a c j i K r a j o w y c h

R e g u l a m i n E l i m i n a c j i K r a j o w y c h R e g u l a m i n E l i m i n a c j i K r a j o w y c h M i ę d z y n a r o d o w e g o K o n k u r s u P i s a n i a L i s t ó w Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Eliminacji Krajowych Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania rezydencji w ramach Master Project

REGULAMIN przyznawania rezydencji w ramach Master Project REGULAMIN przyznawania rezydencji w ramach Master Project Warszawa,.. 2014 r. Rezydencje w ramach Master Project przyznawane są w ramach corocznego Programu Fundacji Maestro. 1 1. Regulamin określa ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Petycja i odpowiedzialna aktywność obywatelska

Regulamin konkursu Petycja i odpowiedzialna aktywność obywatelska Regulamin konkursu Petycja i odpowiedzialna aktywność obywatelska I. ORGANIZATOR I FINANSOWANIE Niniejszy regulamin określa warunki i zasady konkursu Petycja i odpowiedzialna aktywność obywatelska, zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Złóż życzenia Biedronce (dalej Konkurs ) jest Isobar Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo