Europejski Kongres Gospodarczy maja 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Europejski Kongres Gospodarczy 2011. 18 maja 2011 r."

Transkrypt

1 1 Europejski Kongres Gospodarczy 2011 Hotel Monopol Prywatyzacja Cele rządowego programu prywatyzacji. Bilans dotychczasowych dokonań i ich długofalowe skutki dla polskiej gospodarki Co zostało do sprywatyzowania? Plany prywatyzacyjne na najbliższe miesiące. Atrakcyjność ofert, inwestorzy, potencjalne zagrożenia Prywatyzacja w sektorach trudnych i społecznie wrażliwych (górnictwo, transport, chemia). Warunki powodzenia Modele zmian własnościowych w świetle ostatnich doświadczeń. Analiza przypadków typowych i szczególnych. Negocjacje i wyceny. Pakiety inwestycyjne i socjalne Wiarygodność państwa, wiarygodność inwestora. Klimat i społeczne postrzeganie prywatyzacji. Akcjonariat obywatelski Igor Chalupec Partner Zarządzający, Prezes Zarządu, ICENTIS Sp. z o.o. Corporate Solutions S.K.A.; Aleksander Grad Minister Skarbu Państwa; Andrzej Olszewski Dyrektor Zarządzający, ING Securities; Marek Moroz Doradca Zarządu Banku, Departament Bankowości Inwestycyjnej,; Ludwik Sobolewski Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA; Jacek Socha Partner, Wiceprezes, PwC, Minister Skarbu Państwa w latach ; Artur Tomala Dyrektor Wykonawczy, Goldman Sachs Moderator: Michał Kobosko Wprost, Point Group Business Unit Hotel Monopol Finanse publiczne i systemy zabezpieczenia społecznego Kryzys finansów publicznych w UE. Skala, zakres i krajowe oblicza tego zjawiska Skutki trudnej sytuacji krajowych budżetów dla funkcjonowania systemów zabezpieczenia społecznego Systemy emerytalno-rentowe i ubezpieczeniowo-zdrowotne wobec długoletniej perspektywy demograficznej (starzenie się społeczeństw). Konieczne zmiany, reformy i racjonalizacje. Odpowiedzialność decydentów Kwestie wieku emerytalnego, produktywności, aktywności zawodowej i bezrobocia. Rynek pracy wobec nowych zjawisk Oczekiwania społeczne, decyzje polityczne, realia ekonomiczne Marek Borowski Poseł na Sejm RP, Wicepremier, Minister Finansów w latach , Marszałek Sejmu w latach ; Mirosława Boryczka Członek Zarządu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych; Elżbieta Chojna-Duch Członkini Rady Polityki Pieniężnej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów w latach oraz ; Sławomir Neumann Poseł na Sejm RP; Jerzy Osiatyński Doradca Prezydenta RP; Janusz Piechociński* Poseł na Sejm RP Moderator: Roman Młodkowski TVN CNBC Hotel Monopol Społeczeństwo informacyjne infrastruktura i inwestycje Proces tworzenia społeczeństwa informacyjnego. Rola państwa w usuwaniu barier i minimalizowaniu zjawiska elektronicznego wykluczenia Inwestycje w infrastrukturę jako klucz do rozwoju społeczeństwa informacyjnego Modele i potencjalne źródła finansowania inwestycji telekomunikacyjnych Tomasz Bejm Partner, PwC; Dariusz Bogdan Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki; Krzysztof Heller InfoStrategia; Jerzy Kalinowski Partner, Firma Doradcza KPMG; Paweł Lech Kierownik, Dział Rozwiązań i Projektów Teleinformatycznych, Polkomtel SA; Tomasz Nowakowski Dyrektor Wykonawczy ds. Korporacyjnych, Telekomunikacja Polska; Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego; Zbigniew Szkaradnik Prezes Zarządu, TKP SA; Adam Witek Wiceprezydent Elbląga Moderator: Michał Fura Redaktor, Dziennik Gazeta Prawna Hotel Monopol Rynek kapitałowy / Rynki finansowe

2 2 Atrakcyjność krajów Europy Środkowo-Wschodniej dla inwestorów Rynek kapitałowy Europy Środkowo-Wschodniej. Specyfika, potencjał, perspektywy rozwoju Rola Polski/Warszawy jako przyszłego centrum finansowo-kapitałowego Europy Środkowo-Wschodniej Lidia Adamska Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA; Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu, DM IDMSA; Bogusława Cimoszko-Skowrońska Prezes, CMS Corporate Management Services Sp. z o.o.; Michel Kiviatkowski Partner Zarządzający, Mazars w Polsce; Marcin Studniarek Partner, White & Case W. Daniłowicz, W. Jurcewicz i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k.; Mateusz Szczurek Główny Ekonomista ING na Europę Centralną; Krzysztof Walenczak Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa Moderator: Rafał Hirsch TVN CNBC Hotel Qubus Motoryzacja Zwycięzcy, przegrani, przejęci. Skutki kryzysu w motoryzacji dla Polski i Europy Co dalej, czyli strategie producentów w Polsce i Europie. Inwestycje, restrukturyzacje, cięcie kosztów Konkurencja i współpraca. Europejscy producenci wobec ekspansji marek azjatyckich Prognozy popytu, meandry rynku. Polska jako eksporter, Polska jako rynek zbytu Rynek wolny, modelowany. Czynniki pozaekonomiczne (prawne, podatkowe, polityczne) wpływające na stan i perspektywy polskiej i europejskiej motoryzacji Nowe trendy i wyzwania. Niekonwencjonalne napędy i inne nowe technologie a plany producentów Laurent Bresson Wiceprezes ds. Globalnej Sprzedaży i Marketingu w Europie, Nexteer Automotive; Wojciech Drzewiecki Prezes, Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR; Jakub Faryś Prezes Zarządu, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego; Andrzej Korpak Dyrektor, General Motors Manufacturing Poland; Leszek Lerch Dyrektor, Dział Doradztwa dla Branży Motoryzacyjnej w Polsce, Ernst & Young; Mirosław Michna Partner, Szef Grupy Doradczej dla Sektora Motoryzacyjnego, Firma Doradcza KPMG; Witold Nowicki Dyrektor Handlowy, Toyota Motor Poland; Janusz Soboń Prezes, Kirchhoff Polska Sp. z o.o.; Czesław Świstak Członek Zarządu, Fiat Auto Poland SA; Leszek Waliszewski Prezes Zarządu, FA Krosno SA Moderator: Łukasz Bąk Redaktor, Dziennik Gazeta Prawna Hotel Qubus E-mobility nowy trend w motoryzacji Green cars pierwsze doświadczenia. Wizja vs realia Plany wielkich koncernów samochodowych a perspektywy rozwoju segmentu Świadomość konsumentów, uwarunkowania rynkowe Możliwie skutki rozwoju napędu elektrycznego dla energetyki i sektora paliwowego Bariery technologiczne, logistyczne, ekonomiczne, prawne (baterie, stacje doładowania, koszty produkcji pojazdu itp.) Czyste alternatywy napędu elektrycznego. Kierunki badań Toru Hashimoto Prezes, Mitsubishi Motor R&D Europe; Iwona Jarzębska Dyrektor ds. Marketingu i Komunikacji, RWE Polska SA; Zbigniew Kamieński Zastępca Dyrektora, Departament Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo Gospodarki; Krzysztof Karolczyk Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju, Fortum Power and Heat Polska; Paweł Kawaliło Prezes Zarządu, Green Wave Sp. z o.o.; Bogdan Kuberacki SpinCar; Leszek Lerch Dyrektor, Dział Doradztwa dla Branży Motoryzacyjnej w Polsce, Ernst & Young; Witold Nowicki Dyrektor Handlowy, Toyota Motor Poland; Piotr Pryciński Starszy Specjalista, Zespół ds. Projektów Badawczych INFOTECH, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Zbigniew Turek Koordynator, Dział Transportu, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej; Paweł Wideł Government Relations Director, General Motors Poland Moderator: Łukasz Bąk Redaktor, Dziennik Gazeta Prawna Hotel Qubus Innowacyjna gospodarka Europy Strategie innowacyjne firm. Innowacje czynnikiem konkurencyjności Polityka UE w obszarze innowacji wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw Priorytety nowoczesności kierunki rozwoju technologii innowacyjnych Współpraca nauki z przemysłem bariery organizacyjne, prawne, mentalne Skuteczne metody, dobre praktyki: transfer technologii, B+R

3 3 Maciej Adamkiewicz Prezes Zarządu, ADAMED Sp. z o.o.; Magdalena Burnat-Mikosz Partner, Deloitte; Andrzej Głowacki Prezes Zarządu, DGA SA; Krzysztof Kępiński Dyrektor Relacji Zewnętrznych, GlaxoSmithKline; Marcin Łata Zastępca Dyrektora, Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; Martin Oxley Prezes, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa Moderator: Krzysztof Krystowski Prezes Zarządu, Avio Polska Sp. z o.o. Hotel Qubus Zarządzanie Biznes nowej ery. Wyzwania dla zarządów europejskich firm w kontekście zmian technologicznych (mobilne technologie informatyczne, rozwój internetu i e-gospodarki) Innowacje technologiczne i organizacyjne jako sposób na budowanie przewagi konkurencyjnej Wojciech Dziomdziora Dyrektor, Departament Projektów Kluczowych, Telekomunikacja Polska; Wojciech Heydel Prezes Zarządu, RUCH SA; Krzysztof Inglot Prezes Zarządu, IPS SA; Monika Kaczorek Partner, Wiceprezes Zarządu, Mazars w Polsce; Jerzy Kalinowski Partner, Firma Doradcza KPMG; Jacek Królik Wiceprezes Zarządu, Infovide-Matrix SA; Wojciech Trojanowski Wiceprezes Zarządu, Strabag Sp. z o.o.; Henryk Warkocz Prezes Zarządu, TÜV NORD Polska Sp. z o.o. Moderator: Marcin Piasecki Zastępca Redaktora Naczelnego, Dziennik Gazeta Prawna Hotel Qubus Inwestycje zagraniczne Klimat inwestycyjny w krajach Europy Centralnej Instrumenty wsparcia dla inwestycji Rola regionów i miast Wsparcie dla inwestycji w sektorze nowych technologii Współpraca JST w celu podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej Remi Adekoya Redaktor, Warsaw Business Journal; Paweł Barański Dyrektor, Firma Doradcza KPMG; Iwona Chojnowska-Haponik Dyrektor, Departament Inwestycji Zagranicznych, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA; Donato Di Gilio Prezes, Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce; Aleksandra Gajewska- Przydryga Wicemarszałek Województwa Śląskiego; Mieczysław Kieca Prezydent Wodzisławia Śląskiego; Teresa Korycińska Zastępca Dyrektora, Departament Instrumentów Wsparcia, Ministerstwo Gospodarki; Windham Loopesko Prezes, Dyrektor Wykonawczy, W. E. Loopesko & Associates, Inc., University of Colorado, Denver; Sławomir Szpak Dyrektor Generalny, Katowicki Oddział, Rockwell Automation Sp. z o.o. Moderator: Piotr Wojaczek Prezes Zarządu, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA r. Hotel Qubus Wspieranie restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz rozwoju regionalnego przez Agencję Rozwoju Przemysł SA Fundusze restrukturyzacyjne przedsiębiorstw Udzielanie wsparcia niebędącego pomocą publiczną Udzielanie wsparcia przedsiębiorstwom zagrożonym Fundusz na finansowanie przedsięwzięć przeznaczonych na poprawę efektywności energetycznej małych i średnich przedsiębiorstw Pożyczki i poręczenia ze środków własnych Specjalne strefy ekonomiczne stymulatorem rozwoju regionów Joanna Bryx-Ogrodnik Wicedyrektor, Departament Pożyczek i Poręczeń, Agencja Rozwoju Przemysłu SA; Wojciech Dąbrowski Prezes Zarządu, Agencja Rozwoju Przemysłu SA; Barbara Hajdas Zastępca Dyrektora, Oddział w Warszawie, Agencja Rozwoju Przemysłu SA; Krzysztof Jankowski Dyrektor, Departament Strategii i Rozwoju, Agencja Rozwoju Przemysłu SA; Jarosław Kossowski Dyrektor, Departament Pożyczek i Poręczeń, Agencja Rozwoju Przemysłu SA; Andrzej Szortyka Członek Zarządu, Agencja Rozwoju Przemysłu SA Moderator: Elżbieta Mączyńska Prezes, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Organizator sesji: Agencja Rozwoju Przemysłu SA Śląski Urząd Wojewódzki Infrastruktura, transport

4 4 Cele europejskiej polityki transportowej. Priorytety. Uwarunkowania środowiskowe Projekty w dziedzinie infrastruktury transportu tzw. sieci transeuropejskie (TEN). Koordynacja i współpraca międzynarodowa. Kalendarz realizacji Region Europy Środkowo-Wschodniej na mapie transportowej Unii Inwestycje infrastrukturalne w regionie (koleje, drogi). Koszty i finansowanie. Kto ma płacić za infrastrukturę transportową: podatnicy czy użytkownicy? Atrakcyjność regionu dla inwestorów. Jak zaangażować kapitał prywatny? Konkurencja o pozyskanie kapitału prywatnego dla inwestycji transportowych Autostrady i inne projekty komunikacyjne realizowane w ramach przygotowań do Euro 2012 Prezentacje: Lech Witecki p.o. Dyrektora Generalnego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Michał Zieniewski Partner, White & Case W. Daniłowicz, W. Jurcewicz i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k. Adrian Furgalski Dyrektor, Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o.; Konrad Jaskóła Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Polimex-Mostostal SA; Janusz Kućmin Generalny Przedstawiciel na Polskę, Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o.; Bogusław Liberadzki Poseł do Parlamentu Europejskiego; Andrzej Patalas Prezes Zarządu, Autostrada Wielkopolska SA; Janusz Piechociński Poseł na Sejm RP, Zastępca Przewodniczącego, Sejmowa Komisja Infrastruktury; Jerzy Polaczek Poseł na Sejm RP, Minister Transportu w latach ; Zbigniew Rynasiewicz Poseł na Sejm RP, Przewodniczący, Sejmowa Komisja Infrastruktury; Jacek Sadowy Prezes, Urząd Zamówień Publicznych; Mieczysław Skołożyński Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy, Stalexport Autostrada Małopolska SA; Piotr Spyra Wicewojewoda Śląski; Lech Witecki p.o. Dyrektora Generalnego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad; Michał Zieniewski Partner, White & Case W. Daniłowicz, W. Jurcewicz i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k. Moderator: Tadeusz Syryjczyk Senior Ekspert, Zespół Doradców Gospodarczych TOR, Minister Transportu i Gospodarki Morskiej w latach Śląski Urząd Wojewódzki Partnerstwo publiczno-prywatne Finansowanie projektów infrastrukturalnych w oparciu o PPP Partnerstwo publiczno-prywatne doświadczenia europejskie i polskie Analiza i podział ryzyka inwestycyjnego Procedura zawierania umów między partnerem prywatnym i publicznym Inwestycje na szczeblu samorządowym jako lokalny impuls rozwojowy Nowe uregulowania prawne Prezentacja: Irena Herbst Prezes Zarządu, Fundacja Centrum PPP, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki w latach Rafał Baniak Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki; Jan Dziekański Dyrektor, Departament Finansowania Strukturalnego i Doradztwa, Bank Gospodarstwa Krajowego; Irena Herbst Prezes Zarządu, Fundacja Centrum PPP, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki w latach ; Rafał Jurkowlaniec Marszałek Województwa Dolnośląskiego; Tomasz Korczyński Wierzbowski Eversheds Sp.k.; Jacek Sadowy Prezes, Urząd Zamówień Publicznych; Maciej Stańczuk Prezes Zarządu, Polski Bank Przedsiębiorczości SA; Adam Szejnfeld Poseł na Sejm RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki w latach ; Ryszard Ścigała Prezydent Tarnowa; Jerzy Widzyk Dyrektor ds. PPP, Warbud SA, Członek Rady Fundacji Centrum PPP Moderator: Rafał Kerger Redaktor Naczelny, portalsamorzadowy.pl Śląski Urząd Wojewódzki Nieruchomości, trendy na rynku nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej Klimat inwestycyjny i atrakcyjność krajów Europy Środkowo-Wschodniej Nowe obszary inwestowania: logistyka, BPO, nowoczesna przestrzeń miejska Strategie zrewidowane aktualne plany największych deweloperów na rynku polskim i europejskim Inwestycje w obiekty hotelowe Prezentacja: Ø NEINVER Polska Tomasz Buras Dyrektor, Dział Wynajmu Powierzchni Biurowych w Europie Środkowej, King Sturge; Jacek Frejlich Prezes Zarządu, Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o.; Michał Goli Prezes Zarządu, GC Investment; Manuel Lagares Gomes Abascal Prezes Zarządu, NEINVER SA; Jan Konowalczuk Katedra Inwestycji i Nieruchomości, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Jan Mroczka Prezes Zarządu, Rank Progress; Magdalena Szulc Dyrektor na Europę Centralną, Segro Poland; Barbara Topolska Dyrektor Generalny, NEINVER Polska

5 5 Moderatorzy: Małgorzata Burzec-Lewandowska Redaktor, Propertynews.pl; Robert Posytek Redaktor, Propertynews.pl Śląski Urząd Wojewódzki Budownictwo Szczyt już za nami. Inwestycje infrastrukturalne a środki europejskie najbliższa perspektywa i priorytety Co po boomie? Spodziewane obszary aktywności firm budowlanych. Przemysł, energetyka, ekologia, telekomunikacja jako źródła nowej koniunktury Sektor publiczny a inwestor prywatny. Modele współpracy relacje biznesowe, finansowanie, prawo. Polskie i europejskie doświadczenie z obszaru partnerstwa publiczno-prywatnego Efektywność energetyczna obowiązujący trend w europejskim budownictwie (uwarunkowania prawne wymagania UE, konieczne zmiany i ich czas) Technologie w nowoczesnym budownictwie: energooszczędność, nowe materiały i techniki budowlane, narzędzia wspomagające zarządzanie procesem inwestycyjnym Paweł Antonik Prezes Zarządu, Strabag Sp. z o.o.; Jerzy Gazda Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Handlowy, ABM Solid; Konrad Jaskóła Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Polimex-Mostostal SA; Marek Michałowski Prezes, Polski Związek Pracodawców Budownictwa; Przemysław Milczarek Prezes Zarządu, INSTAL LUBLIN Sp. z o.o.; Jerzy Werle Dyrektor Generalny, Warbud SA Moderator: Edmund Kubeczka Dyrektor Zarządzający Sektorem Budowlanym, ING Bank Śląski Śląski Urząd Wojewódzki Ustawa metropolitalna Aktualne podstawy prawne funkcjonowania obszarów metropolitalnych Doświadczenia w zarządzaniu dużymi obszarami miejskimi Przebieg prac sejmowych nad projektem ustawy metropolitalnej Proponowane zapisy w ustawie metropolitalnej Marek Cieślak Wiceprezydent Łodzi; Bogdan Dolnicki Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski; Kazimierz Górski Prezydent Sosnowca; Zygmunt Łukaszczyk Wojewoda Śląski; Tomasz Siemoniak Sekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji; Tomasz Tomczykiewicz Poseł na Sejm RP, Szef Klubu Parlamentarnego PO, Przewodniczący PO Regionu Śląskiego Moderator: Dawid Kostempski Przewodniczący Zarządu, Górnośląski Związek Metropolitalny, Prezydent Świętochłowic Organizator sesji: Górnośląski Związek Metropolitalny Śląski Urząd Wojewódzki Transport publiczny i otwartość komunikacyjna jako warunek konieczny rozwoju gospodarczego i jakości życia mieszkańców miast Łatwość przemieszczania się wewnątrz aglomeracji Perspektywy powiązania transportu kolejowego z lotniskiem Szanse utworzenia Linii Wysokich Prędkości Tabor proekologiczny Szanse rozwoju dróg wodnych i lotniczych Prezentacja: Ø Rafał Antczak Wiceprezes, Deloitte Rafał Jurkowlaniec Marszałek Województwa Dolnośląskiego; Dawid Kostempski Przewodniczący Zarządu, Górnośląski Związek Metropolitalny, Prezydent Świętochłowic; Małgorzata Kuczewska-Łaska Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Przewozy Regionalne Sp. z o.o.; Adam Matusiewicz Marszałek Województwa Śląskiego; Olivier Pease VP Central Europe and Africa, North Europe Strategy, Alstom Transport; Andrzej Porawski Dyrektor Biura, Związek Miast Polskich; Roman Urbańczyk Przewodniczący Zarządu, Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego; Piotr Uszok Prezydent Katowic; Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin Moderator: Rafał Antczak Wiceprezes, Deloitte Biuro Centrum Hutnictwo. Rynek stali prognozy na przyszłość

6 6 Aktualna sytuacja w światowym hutnictwie żelaza i stali Bilans zysków i strat. Strategie po kryzysie Surowce, czyli samowystarczalność. Koks i węgiel koksujący, złom, rudy żelaza Prezentacje: Romuald Talarek Prezes Zarządu, Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa Sanjay Samaddar Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, ArcelorMittal Poland SA Andrejs Aleksejevs Prezes Zarządu, Severstallat Silesia Sp. z o.o. Andrejs Aleksejevs Prezes Zarządu, Severstallat Silesia Sp. z o.o.; Sanjay Samaddar Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, ArcelorMittal Poland SA; Edward Szlęk Prezes Zarządu, Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o.; Krzysztof Walarowski Prezes Zarządu, Ferrostal Łabędy; Andrzej Warzecha Wiceprezes Zarządu, Polski Koks SA; Tadeusz Wenecki Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. Moderator: Romuald Talarek Prezes Zarządu, Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa Biuro Centrum Hutnictwo dystrybucja Rola niezależnych dystrybutorów versus rola dużych sieciowych firm Kiedy inwestować? W którym kierunku zmierzają inwestycje? Źródła, kanały dostaw, relacje z producentami Polskie doświadczenia versus doświadczenia europejskie w dystrybucji stali Prezentacje: Ø Robert Agh Prezes Zarządu, Ferona Polska SA Ø Jürgen Nusser Prezes, Europejskie Stowarzyszenie Centrów Obróbki Stali, Wiceprezes, EUROMETAL Ø Robert Wojdyna Prezes Zarządu, Konsorcjum Stali SA, Prezes Zarządu, Polska Unia Dystrybutorów Stali Robert Agh Prezes Zarządu, Ferona Polska SA; Jerzy Bernhard Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Stalprofil SA; Jürgen Nusser Prezes, Europejskie Stowarzyszenie Centrów Obróbki Stali, Wiceprezes, EUROMETAL; Janusz Specjał Prezes Zarządu, Montan Stal Sp. z o.o.; Robert Wojdyna Prezes Zarządu, Konsorcjum Stali SA, Prezes Zarządu, Polska Unia Dystrybutorów Stali Moderator: Andrzej Ciepiela Dyrektor, Polska Unia Dystrybutorów Stali Biuro Centrum Hutnictwo przetwórstwo Dynamika rozwoju centrów serwisowych w Polsce Jaka przyszłość czeka centra serwisowe? Opłacalność otwierania centrów serwisowych. Jakie pola warto zagospodarować? Jak podnosić konkurencyjność? Jak i w co inwestować? Dynamika rozwoju zbrojarni w Polsce Razem czy osobno? Inwestycje infrastrukturalne jako wyzwanie dla form współdziałania zbrojarzy Prezentacja: Ø Jürgen Nusser Prezes, Europejskie Stowarzyszenie Centrów Obróbki Stali, Wiceprezes, EUROMETAL Andrejs Aleksejevs Prezes Zarządu, Severstallat Silesia Sp. z o.o.; Roman Czyżykowski Dyrektor Handlowy, ThyssenKrupp Energostal SA; Jürgen Nusser Prezes, Europejskie Stowarzyszenie Centrów Obróbki Stali, Wiceprezes, EUROMETAL; Krzysztof Pruszyński Prezes Zarządu, Pruszyński Sp. z o.o.; Robert Wojdyna Prezes Zarządu, Konsorcjum Stali SA, Prezes Zarządu, Polska Unia Dystrybutorów Stali Moderator: Andrzej Ciepiela Dyrektor, Polska Unia Dystrybutorów Stali Hotel Novotel Katowice Centrum Systemy ochrony zdrowia w Europie Środkowo-Wschodniej wyzwania i priorytety Systemy opieki zdrowotnej i finansowania świadczeń w krajach Grupy Wyszehradzkiej ewolucje i rewolucje po 1989 roku Konsekwencje wdrożenia wybranych dyrektyw UE dla systemów opieki zdrowotnej w krajach Europy Środkowo- Wschodniej Priorytety polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w zakresie polityki zdrowotnej Relacje pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym w systemach ochrony zdrowia państw Europy Środkowo- Wschodniej do jakiego modelu zmierzają poszczególne państwa?

7 7 Dostęp pacjentów do najnowszych osiągnięć medycyny w jaki sposób finansować kosztowne terapie? Przykłady rozwiązań w wybranych krajach regionu Współpraca transgraniczna w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niewykorzystany potencjał? Andrzej Bochenek Kierownik, I Oddział Kardiochirurgii, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach; Dominik Dziurda Menedżer, Dział Oceny Technologii Medycznej, GlaxoSmithKline Polska; Piotr Gerber Prezes Zarządu, EMC Instytut Medyczny SA; Maciej Kowalczyk Dyrektor, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Prokocimiu; Adam Kozierkiewicz Ekspert w Dziedzinie Rynku Medycznego; Andrzej Sośnierz Poseł na Sejm RP, Zastępca Przewodniczącego, Sejmowa Komisja Zdrowia; Marynika Woroszylska-Sapieha Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Sanofi-Aventis Sp. z o.o. Moderator: Wojciech Kuta Redaktor Naczelny, Rynek Zdrowia Hotel Novotel Katowice Centrum Innowacje w medycynie i farmacji Ocena polskiej innowacyjności na tle innych państw Europy Środkowo-Wschodniej Jakie rozwiązania systemowe są najbardziej oczekiwane przez firmy w zakresie budowania innowacyjnej gospodarki w obszarze medycyny i farmacji? (współpraca międzyresortowa, polityka podatkowa, zachęty dla prowadzenia badań niekomercyjnych) Bariery innowacyjności (kapitał, transfer technologii, know-how, lobbing, projekty badawcze, poparcie społeczne, otoczenie biznesowe) Raport Polska 2030: jak branża farmaceutyczna postrzega strategię dla R&D zawartą w Raporcie? Jak pakiet ustaw regulujących rynek farmaceutyczny ma się do strategii dla R&D zawartej w Raporcie? Pozyskiwanie kapitału na projekty innowacyjne Tendencje w kierunkach rozwoju technologii innowacyjnych Współpraca biznesu z jednostkami naukowo-badawczymi dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Teresa Brodniewicz Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Naukowych i Rozwoju, MTZ Clinical Research Sp. z o.o.; Tomasz Hermanowski Kierownik, Zakład Farmakoekonomiki, Wydział Farmacji, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Krzysztof Kurowski Dyrektor ds. Badań i Rozwoju, Adamed Sp. z o.o.; Krzysztof Łanda Ekspert rynku medycznego, HTA Audit; Grzegorz Maciążka Menedżer ds. Medycznych i Rozwoju Klinicznego, GlaxoSmithKline; Wojciech Masełbas Prezes, Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce; Piotr Paczwa Dyrektor Medyczny, Sanofi-Aventis Sp. z o.o.; Marian Zembala Dyrektor, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Moderator: Luiza Jakubiak Redaktor, Rynek Zdrowia Rynek energii w Polsce Zmiany na polskim rynku energii bilans ostatnich lat Komu opłaca się zmienić dostawcę wykorzystanie zasady TPA Rola obrotu giełdowego w procesie liberalizacji Cena i rynek a regulacje Rynek a inwestycje sieciowe Mechanizmy wolnorynkowe w obrocie energią a kwestie własności w energetyce Krzysztof Bonk Dyrektor ds. Hurtowego Obrotu Energią Elektryczną, Alpiq Energy SE Oddział w Polsce; Andrzej Czerwiński Poseł na Sejm RP, Przewodniczący, Parlamentarny Zespół ds. Energetyki; Jarosław Dmowski Młodszy Partner, The Boston Consulting Group; Iwona Edris Dyrektor ds Kluczowych Projektów, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA; Grzegorz Grabowski Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy, PKP Energetyka SA; Henryk Kaliś Przewodniczący, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Energią Elektryczną i Pomiarami, ZGH Bolesław SA; Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel Prezes, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów; Janusz Moroz Członek Zarządu, RWE Polska SA; Grzegorz Onichimowski Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii SA; Marek Szostek Wiceprezes Zarządu ds. Handlu, PGE Polska Grupa Energetyczna SA; Krzysztof Zamasz Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych, TAURON Polska Energia SA Moderatorzy: Dariusz Ciepiela Redaktor, Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł, portal wnp.pl; Marek Kulesa Dyrektor, Towarzystwo Obrotu Energią Energetyka atomowa Renesans z rozsądku energetyka atomowa w Europie. Plany i miejsce Polski

8 8 Wybór technologii jądrowej decyzja techniczna i polityczna. Najważniejsze kryteria przy wyborze technologii dla elektrowni jądrowych w Polsce Uwarunkowania ekonomiczne projektów atomowych. Koszty budowy elektrowni i niezbędnej infrastruktury. Cena energii z elektrowni jądrowych Bezpieczeństwo eksploatacji elektrowni jądrowych Sposoby składowania i zabezpieczenia zużytego paliwa jądrowego Bruno Blotas VP Business Development Poland and Baltic States, International & Marketing, AREVA; Jacek Cichosz Dyrektor ds. Operacyjnych, PGE Energia Jądrowa SA; Wojciech Hann Partner, Deloitte; Mervyn Sambles Wiceprezes ds. Rozwoju Biznesu, Fluor Power Group; Marek Walczak Prezes, Urząd Dozoru Technicznego; Janusz Włodarski* Prezes, Państwowa Agencja Atomistyki Moderator: Filip Elżanowski Uniwersytet Warszawski, Agencji Rozwoju Przemysłu SA Czyste Technologie Węglowe Europejski Program Demonstracyjny CCS, konkurs NER300 Europejska Inicjatywa Przemysłowa CCS (SET-Plan) Finansowanie Czystych Technologii Węglowych Geologiczne aspekty składowania CO 2 Akceptacja społeczna dla CCS Polskie inicjatywy w obszarze CCT CCS Carbon Capture and Storage CCT Clean Coal Technologies Marek Barnaś Dyrektor, Zespół Koordynacji Inspekcji, Urząd Dozoru Technicznego; Chris Bolesta Dyrektoriat ds. Energii, Komisja Europejska; Milton Catelin Dyrektor Generalny, World Coal Association; Paal Frisvold Prezes, Bellona Europa; Andreas Golombek Prezes Zarządu, Lurgi SA; Marek Jarosiński Dyrektor, Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy; Jacek Piekacz Polska Platforma Czystych Technologii Węglowych; Paweł Skowroński Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, PGE Polska Grupa Energetyczna SA; Marek Ściążko Dyrektor, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla; Derek Taylor Global CCS Institute; Elżbieta Wróblewska Departament Energetyki, Ministerstwo Gospodarki; Krzysztof Zuzański Członek Zarządu, ZAK SA Moderator sesji: Andrzej Siemaszko Dyrektor, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej Partner sesji: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej Finansowanie inwestycji związanych z bezpieczeństwem energetycznym Marek Beroud Prezes Zarządu, Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.; Małgorzata Kołakowska Prezes Zarządu, ING Bank Śląski SA; Radosław Kudła Członek Zarządu, Deutsche Bank Polska SA; Henryk Majchrzak Prezes Zarządu, PSE Operator SA; Bogusław Oleksy Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, WĘGLOKOKS SA; Wojciech Ostrowski Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, PGE Polska Grupa Energetyczna SA; Nicola Pochettino Europejski Bank Inwestycyjny; Robert Soszyński* Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych Przyjaźń SA Moderator: Krzysztof Rozen Partner, Firma Doradcza KPMG Państwo, polityka, gospodarka. Najważniejsze kwestie gospodarcze w poglądach głównych sił politycznych Ile państwa w gospodarce? Prywatyzacja. Państwo jako regulator i właściciel Sytuacja finansów publicznych a system zabezpieczenia społecznego. Skuteczność i odpowiedzialność w decyzjach polityków Bezpieczeństwo energetyczne państwa. Wspólna polityka europejska. Strategiczne surowce, kierunki dostaw, inwestycje Rola Polski w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Gospodarka wobec pryncypiów polityki zagranicznej Nowy ład polityczny i nowa perspektywa finansowa UE. Szanse i zagrożenia dla polskiej gospodarki Dariusz Bogdan Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki; Bogusław Liberadzki Poseł do Parlamentu Europejskiego, SLD; Janusz Palikot Przewodniczący, Ruch Poparcia Palikota; Paweł Poncyljusz Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący PJN; Beata Szydło Poseł na Sejm RP, Zastępca Przewodniczącego, Sejmowa Komisja Finansów

9 9 Publicznych, Wiceprezes PIS Moderator: Ryszard Holzer Wprost Energetyka gazowa Perspektywy rozwoju energetyki gazowej w kontekście polityki klimatycznej UE Rola energii z gazu w miksie energetycznym europejskich gospodarek Inwestycje w generację gazową. Zaawansowanie i plany Dywersyfikacja i logistyka dostaw, uwarunkowania sieciowe Marcin Lewenstein Dyrektor Biura Planowania Strategicznego, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA; Dariusz Lubera Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Tauron Polska Energia SA; Wojciech Ostrowski Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, PGE Polska Grupa Energetyczna SA; Robert Zadora Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Inwestycji, GDF SUEZ Energia Polska SA Moderator: Ireneusz Chojnacki Redaktor, Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł, portal wnp.pl Innowacyjność w obronie klimatu Kluczowe znaczenie innowacyjności w procesie dostosowania przemysłu do wymagań związanych z ochroną klimatu Czyste technologie węglowe. Koncepcje, projekty, pilotaże. Polska specjalność czy uciekająca szansa Ochrona klimatu musi się opłacać. Aspekt kosztowy w inwestycjach. Programy Unii Europejskiej na rzecz wspierania rozwoju czystych technologii Nowy zielony rynek rozwiązania proekologiczne dla przemysłu. Oferta i rzeczywisty popyt Innowacyjność energetyki. Aktualne trendy w inwestycjach Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska; Milton Catelin Dyrektor Generalny, World Coal Association; Jerzy Chachuła Prezes, Elektrownia Rybnik SA, Grupa EDF; Andreas Golombek Prezes Zarządu, Lurgi SA; Leszek Kąsek Starszy Ekonomista dla Regionu Europy i Azji Centralnej, The World Bank; Mirosław Kowalik Dyrektor ds. Sprzedaży, Alstom Power w Polsce; Zenon Pokojski Członek Zarządu, Zakłady Azotowe Puławy SA; Wiesław Różacki Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, RAFAKO SA; Joanna Schmid Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju, TAURON Polska Energia SA; Paweł Skowroński Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, PGE Polska Grupa Energetyczna SA; Marek Walczak Prezes, Urząd Dozoru Technicznego Moderator: Marcin Piasecki Zastępca Redaktora Naczelnego, Dziennik Gazeta Prawna Smart Cities Polska Liga Inteligentnych miast : Warszawa, Wrocław, Trójmiasto, Aglomeracja Górnośląska Europejska Inicjatywa Przemysłowa Smart Cities Smart grids, smart regions, smart cities Polska i Europa Wschodnia Amsterdam przykład smart city Elementy smart city w Polsce Smart region w Polsce od czego zacząć? Paweł Lech Kierownik, Dział Rozwiązań i Projektów Teleinformatycznych, Polkomtel SA; Cezary Lejkowski Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.; Zbigniew Michniowski Zastępca Prezydenta Bielska-Białej; Mirosława Nykiel Poseł na Sejm RP; Włodzimierz Pomierny Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.; Christof Schoser Zastępca Kierownika, Dział Technologii Energetycznych i Koordynacji Badań, Komisja Europejska; Mirosław Semczuk Ekspert, Departament Rozwoju Regionalnego i Innowacji, Agencja Rozwoju Przemysłu SA; Anna Sieńko Dyrektor Generalny, IBM Polska Sp. z o.o.; Robert Stelmaszczyk Prezes, RWE Stoen Operator; Frank Wagenbauer Członek Zarządu, Capgemini Polska Moderator: Andrzej Siemaszko Dyrektor, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej Partner sesji: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej Unijny system handlu emisjami. Wyzwania i szanse dla trzeciej fazy programu handlu emisjami Jakie są zmiany przepisów, jak wpłyną na przemysł?

10 10 Szczególne wyzwania dla gospodarki Europy Środkowo-Wschodniej Zmiany cen i możliwości biznesowe Spojrzenie na kraje spoza Unii Europejskiej czy inne regiony zmierzają do ograniczenia emisji CO 2 poprzez różne obciążenia finansowe? Mark Lewis Managing Director, Commodities Research, Deutsche Bank; Andrei Marcu Wiceprezes, Kierownik ds. Prawnych i Politycznych, Mercuria; Przemysław Sikora Starszy Specjalista, Kobize, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami; Andy Taylor Global Product Manager, EU ETS & EU ETS Aviation Moderator: Simone Ruiz Dyrektor ds. Polityki UE, Międzynarodowe Stowarzyszenie Handlu Emisjami; Geotermia i balneologia realną szansą rozwoju gmin Możliwości wykorzystania wód geotermalnych Prezentacja doświadczeń w zakresie wykorzystania wód podziemnych w Polsce Potencjalni inwestorzy Wiesław Bujakowski Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polska Akademia Nauk; Zdzisław Bylok Wójt Gminy Jaworze; Krzysztof Droń Vamed AG; Beata Kępińska Katedra Surowców Energetycznych, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica; Tomasz Kucharski Wójt Gminy Olsztyn; Józef Kurek Burmistrz Mszczonowa; Ireneusz Szarzec Burmistrz Ustronia; Jerzy Ziora Wydział Ochrony Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Moderator: Radosław G. Ostałkiewicz Zastępca Wójta, Gmina Jaworze Organizator sesji: Gmina Jaworze Wymiar sprawiedliwości i procesy gospodarcze Co dają szkolenia i specjalne programy, edukujące prokuratorów i sędziów w kwestiach gospodarczych? Problemy z jakością, problemy z przewlekłością czy sądy gospodarcze działają szybciej i lepiej? Arbitraż jego wpływ na rozstrzyganie sporów Prokuratura i biznes. Przygotowanie organów wymiaru sprawiedliwości do analizowania spółek wobec zmieniających się przepisów prawnych Beata Balas-Noszczyk Partner Zarządzający, Hogan Lovells; Zbigniew Ćwiąkalski Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny w latach ; Ireneusz Jabłoński Członek Zarządu, Centrum im. Adama Smitha; Łukasz Kalinowski Prezes Zarządu, MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA; Arkadiusz Radwan Prezes Zarządu, Instytut Allerhanda; Maciej Szpunar Podsekretarz Stanu ds. Prawnych i Traktatowych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Moderator: Tomasz Wróblewski Redaktor Naczelny, Dziennik Gazeta Prawna Organizator sesji: Dziennik Gazeta Prawna Ekonomia społeczna i usługi społeczne Rozwój rynku usług społecznych i ekonomii społecznej w Polsce Polityka Państwa w zakresie usług społecznych i ekonomii społecznej Kontraktacja usług społecznych przez administrację publiczną Anna Kruczek Wiceprezes Zarządu, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS, Prezes Zarządu, Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS; Barbara Ławrów Prezes, Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia Opoka; Cezary Miżejewski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Polityki Społecznej w 2004 r.; Jan Szczęśniewski Prezes, Śląski Bank Żywności; Robert Zduńczyk Założyciel Fundacji, Fundacja Ekonomiczna Polska-Afryka Wschodnia Moderator: Krzysztof Balon Członek, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EESC), Członek, Rada Działalności Pożytku Publicznego, Sekretarz, Rada Programowa, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS Gruzja kraj wolności gospodarczej

11 11 Ramy prawne, system podatkowy kraju Możliwości inwestycyjne Prowadzenie działalności gospodarczej w Gruzji Infrastruktura komunikacyjna Zaza Gumberidze Autonomiczna Republika Adjara; Beqa Jakeli Wiceprezes, Gruzińska Narodowa Agencja Turystyczna; Aleksandre Khetaguri Minister Energetyki Gruzji; Tamuna Liluashvili Dyrektor, Invest In Georgia National Investment Agency; Irakli Mitkava Wiceminister, Ministerstwo Gospodarki I Zrównoważonego Rozwoju Gruzji Moderator: Marcin Jastrzębski Wiceprezes, Polsko-Gruzińska Izba Gospodarcza Organizator sesji: Polsko-Gruzińska Izba Gospodarcza Sala Audytoryjna ING Banku Śląskiego Energetyka odnawialne źródła energii Odnawialne źródła energii a polityka UE Osiągnięcia UE w dziedzinie energetyki odnawialnej w świetle wyzwań polityki klimatycznej Unii Odnawialne źródła energii w polskiej polityce energetyczno-klimatycznej Stan wdrożenia dyrektywy 2009/28/WE o promocji energii ze źródeł odnawialnych oraz krajowego planu działań na rzecz odnawialnych źródeł energii Wykorzystanie odnawialnych zasobów energii oraz krajowe priorytety technologiczne Ernest Kuliczkowski Członek Zarządu, Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawianej; Jarosław Mroczek Wiceprezes, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej; Tadeusz Skoczkowski Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej; Krzysztof Żmijewski Sekretarz Generalny, Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji; Kazimierz Żmuda Wicedyrektor, Departament Rynków Rolnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Moderator: Grzegorz Wiśniewski Prezes Zarządu, EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. Sala Audytoryjna ING Banku Śląskiego Energetyka odnawialne źródła energii Postawy i strategie koncernów energetycznych wobec pakietu klimatycznego UE oraz podejmowane działania w zakresie energetyki odnawialnej Rosnący udział odnawialnych źródeł energii wobec stabilności systemu elektroenergetycznego Paradoksy regulacji. Polityka i rynek a ekonomiczne podstawy inwestowania w OZE Wiatr, woda, słońce, biomasa konsekwencje ich wyboru dla elektroenergetyki Ireneusz Figacz Dyrektor, Departament Klienta Strategicznego, PKO Bank Polski; Zbigniew Opatowicz Dyrektor ds. Innowacji, Dalkia Łódź; Maciej Owczarek Prezes Zarządu, ENEA SA; Grzegorz Podlewski Prezes Zarządu, Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica SA; Piotr Szymanek Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych, PGE Polska Grupa Energetyczna SA Moderator: Grzegorz Wiśniewski Prezes Zarządu, EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. Sala Audytoryjna ING Banku Śląskiego Energetyka odnawialne źródła energii Niezależni producenci energii i generacja rozproszona Sprawdzone i nowe modele finansowania projektów inwestycyjnych w OZE Odnawialne źródła energii polskie i europejskie doświadczenia, ambicje i perspektywy Jakie rodzaje OZE mają szansę na największy rozwój? Techniczne (sieciowe) i administracyjne bariery rozwoju energetyki rozproszonej oraz szanse biznesowe w tym zakresie Jan Kiciński Przewodniczący, Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny; Ewa Maniecka Kierownik, Zespół Ochrony Atmosfery, Ochrony Powierzchni Ziemi i Gospodarki Odpadami, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach; Sebastian Paszek Prezes Zarządu, WATT Sp. z o.o.; Zdzisław Ząber Prezes, Dr Ząber Sp. z o.o. Moderator: Grzegorz Wiśniewski Prezes Zarządu, EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o Pałac Goldsteinów

12 Współpraca Polski i Niemiec w zakresie rozwoju gospodarki innowacyjnej Instrumenty i formy wspierania innowacyjnej gospodarki działania proinnowacyjne, zaangażowanie struktur rządowych Finansowanie badań naukowych ukierunkowanych na aplikacje i innowacyjność udział przedsiębiorstw w finansowaniu badań Współpraca w zakresie programów europejskich Współpraca jednostek naukowych Polski i Niemiec Wystąpienie: Krzysztof Miszczak Dyrektor, Biuro Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Steve Fenning Prezes, BioValley Deutschland e.v.; Jan Kaźmierczak Poseł na Sejm RP; Krzysztof Kurzydłowski Dyrektor, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Georg Milbradt Premier Saksonii w latach ; Krzysztof Miszczak Dyrektor, Biuro Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów; Monika Mroczek Europejski Bank Inwestycyjny; Jan Rzymełka Poseł na Sejm RP, Przewodniczący, Polsko- Niemiecka Grupa Parlamentarna; Christian Schnell Partner Zarządzający, BSJP; Zbigniew Śmieszek Dyrektor, Instytut Metali Nieżelaznych, Wiceprzewodniczący, Rada Główna Instytutów Badawczych; Tadeusz Więckowski Rektor, Politechnika Wrocławska Moderator: Andrzej Jonas Redaktor Naczelny, The Warsaw Voice Partner sesji: polska część Forum Polsko-Niemieckiego przy Kancelarii Premiera RP 12

Europejski Kongres Gospodarczy 2011. Robocza wersja agendy. 16 maja 2011 r.

Europejski Kongres Gospodarczy 2011. Robocza wersja agendy. 16 maja 2011 r. 1 Europejski Kongres Gospodarczy 2011 Robocza wersja agendy 16 maja 2011 r. 16 maja 2011 r. 10.00-19.00 Sala Koncertowa Akademii Muzycznej Sesja inauguracyjna I. Uroczyste otwarcie Kongresu II. Wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2011

Europejski Kongres Gospodarczy 2011 1 Europejski Kongres Gospodarczy 2011 Wymienione osoby zostały zaproszone do udziału w poszczególnych sesjach. Jesteśmy w trakcie ustalania obecności zaproszonych osób 16 maja 2011 r. 16 maja 2011 r. 10.00-19.00

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2011

Europejski Kongres Gospodarczy 2011 1 Europejski Kongres Gospodarczy 2011 Wymienione osoby zostały zaproszone do udziału w poszczególnych sesjach. Jesteśmy w trakcie ustalania obecności zaproszonych osób 16 maja 2011 r. 16 maja 2011 r. 10.00-19.00

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda

Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda 31 maja 2010 (poniedziałek) 11.00-18.00 Sala Koncertowa Akademii Muzycznej Inauguracja I. Uroczyste otwarcie Kongresu (11.00-11.15)

Bardziej szczegółowo

Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ul. Jana Matejki 3 40-077 Katowice e-mail: eec@eec2010.eu www.eec2010.

Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ul. Jana Matejki 3 40-077 Katowice e-mail: eec@eec2010.eu www.eec2010. Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda Wymienione w agendzie osoby po zmianie terminu Kongresu (ze względu na konsekwencje katastrofy pod Smoleńskiem i żałobę narodową

Bardziej szczegółowo

Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ul. Jana Matejki 3 40-077 Katowice e-mail: eec@eec2010.eu www.eec2010.

Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ul. Jana Matejki 3 40-077 Katowice e-mail: eec@eec2010.eu www.eec2010. Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda Wymienione w agendzie osoby po zmianie terminu Kongresu (ze względu na konsekwencje katastrofy pod Smoleńskiem i żałobę narodową

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 14-16 kwietnia 2010 r. Agenda

Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 14-16 kwietnia 2010 r. Agenda Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 14-16 kwietnia 2010 r. Agenda 14.04.2010 r. (środa) 11.00-18.00 Sala Koncertowa Akademii Muzycznej Inauguracja I. Uroczyste otwarcie Kongresu (11.00-11.20)

Bardziej szczegółowo

Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015. Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-18.00

Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015. Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-18.00 1 Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 Sesja inauguracyjna 20 kwietnia 2015 r. 10.00-18.00 Trudna Europa Skutki kryzysu wciąż odbijają się na kondycji gospodarek i finansów publicznych wielu

Bardziej szczegółowo

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe 1 Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 Wszystkie sesje VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (ul. Olimpijska, Katowice) Sesja inauguracyjna

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2012 14-16 maja 2012 r. WSTĘPNA AGENDA. 14 maja 2012 r.

Europejski Kongres Gospodarczy 2012 14-16 maja 2012 r. WSTĘPNA AGENDA. 14 maja 2012 r. 1 Europejski Kongres Gospodarczy 2012 14- WSTĘPNA AGENDA Sesja inauguracyjna 10.00-18.30 Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek 10.00-10.10 Uroczyste otwarcie Kongresu 10.10-12.45 Europa 2020 Nowe

Bardziej szczegółowo

Kongres Nowego Przemysłu 2014 13-14 października 2014 r. Warszawa, hotel Sheraton

Kongres Nowego Przemysłu 2014 13-14 października 2014 r. Warszawa, hotel Sheraton Kongres Nowego Przemysłu 2014 13-14 października 2014 r. Warszawa, hotel Sheraton 13 października 2014 r. 8.30-9.00 Rejestracja gości 9.00-11.30 Sesja inauguracyjna: Polska droga do Wspólnoty Energetycznej

Bardziej szczegółowo

22 września 10.00-11.30 Rejestracja 10.30-11.30 Konferencja prasowa Hasło: 10 lat przedsiębiorczości bez granic www.kongresmsp.eu Miejsce: Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek, Sala kameralna

Bardziej szczegółowo

6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska

6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska 6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Warszawska Warszawska Polski Kongres Gospodarczy 6 Marca 2012 SŁOWO WSTĘPNE ORGANIZATORZY PATRONI MEDIALNI ORGANIZATORZY POLSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO Warszawska

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA informacja promocja 7-8 listopada 2012 r., Westin Hotel, Warszawa Tradycja w nowej odsłonie Zagadnienia: XVI Międzynarodowa Konferencja Energetyczna EuroPower PATRONAT HONOROWY (plany inwestycyjne, konsolidacja

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK

OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK 25 MARCA 2014 11:45 15:30 Wycieczka studialna - zwiedzanie instalacji energetycznych i petrochemicznych na Pomorzu m.in.

Bardziej szczegółowo

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Katowice, 6-7 października 2011r. Organizator: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK

OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK 25 MARCA 2014 12:00 18:00 Wycieczka studialna - zwiedzanie instalacji energetycznych i petrochemicznych na Pomorzu m.in.

Bardziej szczegółowo

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz Henryk Majchrzak Prezes Zarządu PSE Operator Dr inż Henryk Majchrzak jest związany z PSE od lipca 2010 roku: w pierwszym okresie jako Członek Zarządu, a od 15 października 2010 r jako Prezes Zarządu Od

Bardziej szczegółowo

, Polska Paneliści: Olga Grygier - Prezes Zarządu, PwC, Polska Jerzy Jan Jóźkowiak - Prezes, Poczta Polska S.A., Polska

, Polska Paneliści: Olga Grygier - Prezes Zarządu, PwC, Polska Jerzy Jan Jóźkowiak - Prezes, Poczta Polska S.A., Polska Lp. Temat Ścieżka Osoby Godzin Godzina Data a pocz. końc. Sala Partner (firma) 1 Perspektywy nowego ładu - Sesje Plenarne Juliusz Braun - Prezes Zarządu, TVP S.A., Valdis Dombrovskis - Premier, Rząd Republiki

Bardziej szczegółowo

Forum Zmieniamy Polski Przemysł 3 lutego 2009 r. Warszawa, Hotel Sheraton

Forum Zmieniamy Polski Przemysł 3 lutego 2009 r. Warszawa, Hotel Sheraton Energetyka Parter, Salon Grand Ballroom (B) Energetyka Ciepłownictwo Parter, Salon Grand Ballroom (CDE) Forum Zmieniamy Polski Przemysł 3 lutego 2009 r. Warszawa, Hotel Sheraton Agenda Forum: 9.00-11.30

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy, były Minister Gospodarki i Integracji Europejskiej Ukrainy

Pierwszy Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy, były Minister Gospodarki i Integracji Europejskiej Ukrainy PROGRAM I DZIEŃ 22 KWIETNIA 2009 10:00 14:00 SESJA INAUGURACJA Ukraina, nowe moŝliwości. BIZNES BEZ GRANIC! 10:00 10:30 OFICJALNE OTWARCIE Jacek Piechota Oleg Dubich Robert Kwiatkowski Witold Jabłoński

Bardziej szczegółowo

WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA. Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X. II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania

WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA. Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X. II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania Organizator Współorganizatorzy Współgospodarze Patronat

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Ogólnopolska konferencja BGK dla JST Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE SEKTORY GOSPODARKI KLUCZEM DO NOWOCZESNYCH STRATEGII SAMORZĄDOWYCH

INNOWACYJNE SEKTORY GOSPODARKI KLUCZEM DO NOWOCZESNYCH STRATEGII SAMORZĄDOWYCH Dzień 1, 7 listopada 2012 r. UROCZYSTE OTWARCIE V EUROPEJSKIEGO FORUM GOSPODARCZEGO ŁÓDZKIE 2012 7-8 LISTOPADA 2012 7 listopada 2012 r., godz. 9:00-10:00 andel s Hotel Łódź, sala: BALOWA 2 Tadeusz Mosz

Bardziej szczegółowo

Wschodni Kongres Gospodarczy Partnerstwo dla rozwoju Białystok, 18-19 września 2014 r. AGENDA układ ramowy

Wschodni Kongres Gospodarczy Partnerstwo dla rozwoju Białystok, 18-19 września 2014 r. AGENDA układ ramowy Wschodni Kongres Gospodarczy Partnerstwo dla rozwoju Białystok, 18-19 września 2014 r. AGENDA układ ramowy Sesja główna (1) Unia Europejska nowe rozdanie Stany zjednoczone Europy czy wypadkowa narodowych

Bardziej szczegółowo

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już za nami Czas na podsumowania. SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP" LAUREACI PROGRAMU "

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już za nami Czas na podsumowania. SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP LAUREACI PROGRAMU LAUREACI PROGRAMU " SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP" Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Listopad 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już

Bardziej szczegółowo

E U R O P E J S K I K O N G R E S F I N A N S O W Y 22-24 czerwca 2015, Sopot

E U R O P E J S K I K O N G R E S F I N A N S O W Y 22-24 czerwca 2015, Sopot E U R O P E J S K I K O N G R E S F I N A N S O W Y 22-24 czerwca 2015, Sopot Zainicjowany w 2011 roku Europejski Kongres Finansowy jest debatą o przyszłości bezpieczeństwa i stabilności Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

MEDIA. SUMMIT VI edycja kongresu MATERIAŁY KONFERENCYJNE. 9-10 października 2013 r., Hotel Marriott, Warszawa. Zmiany INTERNATIONAL WARSAW

MEDIA. SUMMIT VI edycja kongresu MATERIAŁY KONFERENCYJNE. 9-10 października 2013 r., Hotel Marriott, Warszawa. Zmiany INTERNATIONAL WARSAW Warsaw International Media Summit MATERIAŁY KONFERENCYJNE WARSAW VI edycja kongresu Zmiany w Regulacjach VI Edycja Konferencji WARSAWŚWIATA TELEKOMUNIKACJI I MEDIÓW i Prawie 6th edition of the Congress

Bardziej szczegółowo

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050 Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Ministerstwo Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5 Warszawa, 16

Bardziej szczegółowo