PRAKTICA luxmedia 14-Z51

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRAKTICA luxmedia 14-Z51"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi

2 Spis treści Wstęp... 7 O instrukcji obsługi... 7 Prawa autorskie... 7 Oświadczenie dotyczące norm bezpieczeństwa FCC... 7 Deklaracja zgodności... 7 Markowe znaki handlowe... 8 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa... 8 Dotyczące aparatu... 8 Dotyczące baterii... 8 Korzystanie z tej instrukcji... 9 Wprowadzenie... 9 Wymagania systemowe... 9 Cechy aparatu... 9 Zawartość opakowania Elementy aparatu Widok przodu Widok tyłu Widok góry Widok spodu Widok strony lewej / prawej Przyciski aparatu Przyciski nawigacyjne Pamięć wbudowana Pamięć wbudowana Pamięć zewnętrzna Przygotowanie aparatu

3 Mocowanie paska Wkładanie akumulatora Wkładanie karty pamięci SD / SDHC / SDXC Ładowanie akumulatora przez USB Włączanie / wyłączanie aparatu Nastawianie języka Nastawianie daty i czasu Tryby pracy aparatu Tryb fotografowanie Tryb filmowanie Tryb odtwarzanie Monitor LCD Wskazania na monitorze Sekwencje wideo w trybie odtwarzanie Sekwencje audio w trybie odtwarzanie Zmiana wskazań wyświetlanych na monitorze Fotografowanie, filmowanie i nagrywanie sekwencji audio Fotografowanie Korzystanie z funkcji zoom Korzystanie z lampy błyskowej Nastawianie trybu fokusowania Korzystanie z menu funkcji Mój tryb pracy Rozdzielczość Jakość Korekcja naświetlania Balans bieli ISO

4 Pomiar Efekty kolorystyczne Korzystanie z menu rejestrowania Menu rejestrowania Włączyć aparat w trybie rejestrowanie Nastawianie trybu fotografowania Korzystanie z trybu Scena inteligentna Korzystanie z trybu dzieci Korzystanie z trybu sportowego Korzystanie z trybu przyjęcie Korzystanie z trybu miękki odcień skóry Korzystanie z trybu Ŝywność Korzystanie z trybu liście Korzystanie z trybu LOMO Korzystanie z trybu aukcja Korzystanie z funkcji wykrywania uśmiechu Korzystanie z funkcji wykrywania mrugania Korzystanie z programu kompozycja wstępna Korzystanie z trybu portret romantyczny Korzystanie z trybu portret własny Korzystanie z trybu D-Lighting Korzystanie z trybu rybie oko Korzystanie z funkcji panorama Korzystanie z trybu priorytet przysłony Korzystanie z trybu priorytetu czasów Korzystanie z manualnego naświetlania Rejestrowanie dźwięku Nastawianie rodzaju trybu pracy

5 Nastawienie trybu AEB Nastawianie obszaru AF Nastawianie ostrości Nastawianie nasycenia Nastawianie kontrastu Nastawianie zooma cyfrowego Nastawianie druku daty Nastawianie automatycznego podglądu Nastawianie stabilizatora Rejestrowanie sekwencji video Nastawienia trybu video Nastawianie rozmiaru sekwencji video Sekwencje video zoptymalizowane do Internetu Balans bieli, pomiar, kolorystyka Nagranie wstępne ODTWARZANIE Odtwarzanie w trybie pojedynczym Zdjęcia w formie miniatur Powiększanie zdjęć Odtwarzanie sekwencji video Uzyskanie pojedynczego zdjęcia z sekwencji wideo Odtwarzanie sekwencji audio Odtwarzanie notatek głosowych Usuwanie zdjęcia / sekwencji video / sekwencji audio Korzystanie z przycisku Usuwanie Menu trybu odtwarzanie Usuwanie Pojedynczy plik usuwamy w sposób następujący

6 Dołączoną notatkę głosową usuwamy w sposób następujący Kilka plików usuwamy w sposób następujący: Wszystkie pliki usuwamy w sposób następujący: Prezentacja slajdów Ochrona Ochronę pojedynczego pliku włączamy / wyłączamy w sposób następujący: Ochronę kilku plików włączamy / wyłączamy w sposób następujący: Ochronę wszystkich plików włączamy w sposób następujący: Zwolnienie ochrony wszystkich plików włączamy w sposób następujący: Korekta efektu czerwonych oczu Korektę efektu czerwonych oczu włączamy w sposób następujący: Notatka głosowa Notatkę głosową nagrywamy w sposób następujący: Tryb kolorystyka Przycinanie Zmiana rozmiaru Zdjęcie startowe DPOF Rozmycie Korzystanie z menu trybu nastawienia Konfiguracja nastawień dźwiękowych Funkcja oszczędzania energii Funkcja oszczędzania energii LCD Nastawianie daty i czasu Nastawianie języka Numeracja plików Nastawianie standardu TV Nastawianie jasności monitora

7 Pamięć Przywracanie nastawień fabrycznych Złącza Połączenie aparatu z telewizorem Połączenie aparatu z komputerem Połączenie aparatu z drukarką Menu trybu drukowanie Dodatek Nazwy folderów i plików Nazwy plików Problemy i ich rozwiązywanie Dane techniczne Informacje dla uŝytkownika o zbieraniu i utylizacji starych urządzeń i baterii. 78 6

8 Wstęp O instrukcji obsługi Instrukcja obsługi pomoŝe Państwu w obsłudze Państwa nowego aparatu. Wszystkie zawarte w niej informacje zostały zamieszczone z zachowaniem wszelkiej staranności, jednak szczegóły techniczne mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Prawa autorskie Copyright Wszelkie prawa zastrzeŝone. śadna część tej publikacji, bez wcześniejszej, pisemnej zgody producenta nie moŝe być powielana w Ŝadnej formie ani elektronicznej, ani mechanicznej, ani magnetycznej, ani optycznej, ani chemicznej ani manualnej ani teŝ w Ŝadnej innej formie. Zabronione jest takŝe przechowywanie tej publikacji w urządzeniach przystosowanych do przechowywania danych jak równieŝ zabronione jest tłumaczenie na jakikolwiek język, w tym komputerowy. Oświadczenie dotyczące norm bezpieczeństwa FCC To urządzenie zostało zbadane i spełnia wartości graniczne dla urządzeń cyfrowych klasy B rozdziału 15 normy FCC. Te wartości graniczne zostały utworzone dla zachowania bezpieczeństwa podczas uŝytkowania. Urządzenie to wytwarza i korzysta z wysokiego napięcia, które moŝe takŝe oddać. MoŜe to powodować zakłócenia fal radiowych gdy urządzenie będzie nieprawidłowo zainstalowane lub uŝytkowane niezgodnie z instrukcją. Jeśli urządzenie będzie miało niekorzystny wpływ na odbiór fal przez odbiornik radiowy lub telewizyjny, co moŝna sprawdzić poprzez włączenie i wyłączenie aparatu to moŝna spróbować usunąć zakłócenia poprzez jedno lub kilka z poniŝszych działań: ustawić antenę na nowo lub ustawić ją w innym miejscu zwiększyć dystans między aparatem a odbiornikiem aparat podłączyć do gniazdka sieciowego poza obwodem, do którego podłączony jest zakłócany odbiornik zasięgnąć porady handlowca lub technika RTV Przepisy dotyczące norm bezpieczeństwa nakazują stosowanie przewodów koncentrycznych. Nie naleŝy przeprowadzać przeróbek ani Ŝadnych modernizacji aparatu we własnym zakresie. Deklaracja zgodności To urządzenie spełnia wymogi 15 rozdziału normy bezpieczeństwa FCC. Praca urządzenia podlega dwóm następującym wymogom: urządzenie nie moŝe powodować Ŝadnych zakłóceń urządzenie musi być odporne na przychodzące zakłócenia, dotyczy to 7

9 takŝe zakłóceń mogących powodować niechciane działanie urządzenia. Markowe znaki handlowe Windows 2000 / XP / Vista / Win7 są zastrzeŝonymi w USA i innych krajach znakami towarowymi Microsoft Corporation. Windows jest uŝywane jako forma skrócona i powołuje się na system operacyjny Microsoft Windows. Wszystkie inne nazwy i produkty są znakami towarowymi lub zastrzeŝonym znakami towarowymi ich właścicieli. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Dotyczące aparatu Nie demontować aparatu i próbować samodzielnie go naprawiać. Aparat chronić przed wilgocią i ekstremalnymi temperaturami. Po gwałtownej zmianie temperatury otoczenia z zimnej na ciepłą, aparat powinien ogrzewać się powoli. Nie dotykać obiektywu. Obiektyw chronić przed długotrwałym bezpośrednim działaniem słońca. Aparatu nie naleŝy czyścić środkami rozpuszczalnymi, nie stosować benzyny czyszczącej ani innych silnych środków czystości. Aparat czyścić lekko zwilŝoną, miękką szmatką. Dotyczące baterii Wyłączyć aparat przed wkładaniem lub wyjmowaniem baterii Stosować tylko baterie lub akumulatory tego samego typu, jak dołączone lub zalecane przez producenta. Stosowanie innych akumulatorów, baterii lub ładowarki moŝe doprowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz utraty gwarancji. Stosując akumulator Li-Ion zwrócić uwagę na właściwe ułoŝenia akumulatora. Odwrotne włoŝenie akumulatora moŝe spowodować uszkodzenie aparatu a nawet poŝar. Gdy aparat pozostaje dłuŝszy czas nieuŝywany, zarejestrowane zdjęcia przetransmitować do komputera i wyjąć zasilanie. Nagrzewanie się obudowy aparatu podczas dłuŝszego korzystania z niego jest zjawiskiem normalnym Niektóre rodzaj baterii i akumulatorów mogą powodować blokowanie pracy mechanizmu wysuwu obiektywu. NaleŜy stosować zalecane 8

10 baterie i w pełni naładowane, dobrej jakości akumulatory. Korzystanie z tej instrukcji W niniejszej instrukcji zastosowane zostały następujące symbole: Ten symbol wskazuje na pomocna informacje dotyczące obsługi aparatu Ten symbol wskazuje na informacje ostrzegawcze, z którymi naleŝy zapoznać się przed rozpoczęciem pracy z aparatem Wprowadzenie Serdecznie gratulujemy zakupu cyfrowego aparatu PRAKTICA. Instrukcja obsługi aparatu zawiera wskazówki ułatwiające obsługę aparatu i słuŝy jedynie jako wsparcie. Wymagania systemowe Aby aparat mógł być optymalnie wykorzystany, komputer powinien spełniać następujące minimalne wymagania: System operacyjny: Windows 2000 / XP / Vista / Win7 Procesor: Pentium II 450MHz lub lepszy Pamięć: 512MB lub więcej Wolne miejsce na dysku: 200MB lub więcej Kolorowy monitor 16 bit Microsoft DirectX 9.0C Złącze USB, napęd CD Dla komputerów Macintosh Power Mac G3 lub nowszy Mac OS lub nowszy Pamięć 512MB lub więcej Q.Time Player ver Złącze USB, napęd CD Cechy aparatu Rozdzielczość 14 milionów pikseli 5-krotny optyczny i 5-krotny cyfrowy Monitor kolorowy LCD 2,7 Pamięć wbudowana 32MB, rozszerzalna kartami SD do 4GB, SDHC do 32GB oraz SDXC do 64GB Łatwe w obsłudze przyciski Kompatybilność z DCF, DPOF i PictBridge Funkcja wyświetlania zdjęć w formie prezentacji slajdów Wyjście AV, umoŝliwiające wyświetlanie zdjęć, filmów i sekwencji audio na ekranie telewizora Złącze USB, umoŝliwiające komunikację z PC 9

11 PRAKTICA luxmedia 14-Z51 Zawartość opakowania Aparat Pasek Płyta CD-R Kabel AV (opcjonalnie) 10 Akumulator Li-Ion Adapter USB Futerał (opcjonalnie) (*) Ładowarka (opcjonalnie) Kabel USB Instrukcja skrócona / Instrukcja pełna (opcjonalnie)

12 Elementy aparatu Widok przodu 1. Lampa błyskowa 2. Kontrolka LED samowyzwalacza 3. Obiektyw 4. Mikrofon Widok tyłu 5. Monitor LCD 6. Kontrolka LED 7. Przycisk Menü 8. Przycisk funkcji /usuwania 9. Przycisk OK/Selektor czterokierunkowy 10. Przełącznik trybów Foto Vide Odtwarzanie Widok góry 11. Włącznik / Wyłącznik 12. Przełącznik zoom 11

13 13. Spust 12

14 Widok spodu 14. Komora na aku / kartę 15. Głośnik 16. Gwint na statyw Widok strony lewej / prawej 17. USB/TV-Out 18. Mocowanie paska Przyciski aparatu Przycisk Włącznik / Wyłącznik Spust Zoom Menu Funkcja / Usuwanie Opis Naciśnięcie spowoduje włączenie lub wyłączenie aparatu Naciśnięcie spowoduje wykonanie zdjęcia, nagranie sekwencji wideo lub audio Za pomocą tego przełącznika moŝemy zmieniać połoŝenie zoom Naciśnięcie tego przycisku spowoduje wyświetlenie menu Naciśnięcie tego przycisku w trybie rejestrowania spowoduje wyświetlenie menu funkcji. Naciśnięcie tego przycisku w trybie odtwarzania spowoduje usunięcie zdjęcia, pliku wideo lub audio 13

15 Przyciski nawigacyjne PRAKTICA luxmedia 14-Z51 Za pomocą selektora czterokierunkowego i przycisku OK moŝemy dotrzeć do opcji menu aparatu. Dzięki wielu moŝliwościom konfiguracyjnym aparatu moŝemy skorzystać z optymalnych nastawień dla zdjęć i sekwencji wideo. Funkcje tych przycisków są następujące: Przycisk Sposób działania 1. Wykrywanie twarzy / obracanie 2. Przycisk makro 3. Przycisk wyświetlanie 4. Przycisk lampy błyskowej 5. Przycisk OK OK Przycisk Lamp / Prawo Makro / Lewo Góra / Śledzenie twarzy / Obracanie Sposób działania 1. Za pomocą tego przycisku potwierdzamy dokonany wybór w menu aparatu 1. W trybie rejestrowania za pomocą tego przycisku moŝemy zmieniać tryb pracy lampy błyskowej (auto, redukcja efektu czerwonych oczu, wymuszony, synchronizacja z długimi czasami, wyłączony) 2. W trybie odtwarzanie za pomocą tego przycisku moŝemy przemieścić się do kolejnego pliku 3. W trybie odtwarzania wideo przycisk ten słuŝy do szybkiego przesunięcia filmu 4. W menu za pomocą tego przycisku moŝemy przejść do podmenu i nawigować pośród opcji menu 1. W trybie rejestrowania za pomocą tego przycisku moŝemy włączyć lub wyłączyć tryb makro 2. W trybie odtwarzanie za pomocą tego przycisku moŝemy przemieścić się do poprzedniego pliku 3. W trybie odtwarzania wideo przycisk ten słuŝy do szybkiego cofnięcia filmu 4. W menu za pomocą tego przycisku moŝemy opuścić podmenu i nawigować pośród opcji menu 1. W menu za pomocą tego przycisku moŝemy nawigować pośród opcji menu 2. W trybie rejestrowania za pomocą tego przycisku moŝemy 14

16 Wyświetlanie / Dół włączyć lub wyłączyć śledzenie twarzy 3. W trybie odtwarzania przycisk ten słuŝy do uruchomienia lub zatrzymania sekwencji wideo lub audio 4. W trybie odtwarzania zdjęć za pomocą tego przycisku moŝemy obracać zdjęcia o 90º w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara 1. W trybie odtwarzania za pomocą tego przycisku moŝemy wyłączyć i włączyć wyświetlanie symboli na monitorze 2. W trybie rejestrowania za pomocą tego przycisku moŝemy włączyć lub wyłączyć wyświetlanie symboli i siatki prowadnic 3. W menu za pomocą tego przycisku moŝemy nawigować pośród opcji menu 4. W trybie odtwarzania wideo przycisk ten słuŝy do zatrzymania odtwarzania sekwencji wideo lub audio Pamięć wbudowana Pamięć wbudowana Aparat został wyposaŝony w pamięć 32MB, z czego do dyspozycji na zapisanie plików mamy ok. 11MB. Jeśli w aparacie nie jest włoŝona karta pamięci, aparat zapisuje wszystkie pliki w pamięci wbudowanej. Pamięć zewnętrzna Aparat współpracuje z kartami SD o pojemności do 4GB, z kartami SDHC o pojemności do 32GB oraz z kartami SDXC o pojemności do 64GB. Jeśli w aparacie włoŝona jest karta pamięci, wszystkie pliki zostaną zapisane na niej. Symbol świadczy o tym, Ŝe w aparacie włoŝona jest karta pamięci. MoŜliwe, Ŝe nie kaŝda karta pamięci będzie z aparatem kompatybilna. Przed zakupem karty warto sprawdzić dane techniczne karty i sprawdzić, czy karta prawidłowo współpracuje z aparatem. 15

17 Przygotowanie aparatu Mocowanie paska W celu zamocowania paska naleŝy postępować w sposób następujący: 1. Wąski koniec paska przeciągnąć przez ucho mocowania paska na obudowie aparatu. 2. Drugi, grubszy koniec paska przeciągnąć przez pętlę i zaciągnąć. Wkładanie akumulatora 1. Upewnić się, Ŝe aparat jest wyłączony. Otworzyć pokrywę komory baterii. Odsunąć zamek i następnie pokrywkę komory baterii przesunąć w kierunku zgodnym ze strzałką. 2. Akumulator włoŝyć do aparatu w taki sposób, aby jego styki skierowane były do wnętrza komory. 3. Zamknąć komorę pokrywy na akumulator i zasunąć zamek. 16

18 Wkładanie karty pamięci SD / SDHC / SDXC Pamięć aparatu moŝna rozszerzyć za pomocą kart SD, SDHC lub SDXC. 1. Przed włoŝeniem lub wyjmowaniem karty upewnić się, Ŝe aparat jest wyłączony. 2. Odsunąć zamek i następnie pokrywkę komory baterii przesunąć w kierunku zgodnym ze strzałką. PRAKTICA luxmedia 14-Z51 3. WłoŜyć kartę SD/SDHC/SDXC do kieszeni na kartę metalowymi stykami do tyłu aparatu. 4. Wsunąć kartę do momentu, aŝ słyszalne będzie jej zatrzaśnięcie. 5. Zamknąć pokrywę komory akumulator. Wyjmowanie karty 1. Otworzyć pokrywkę komory na karty. 2. Nacisnąć na brzeg karty i cofnąć palec blokada zostanie zwolniona, karta wysunie się. 3. Wyjąć ostroŝnie kartę. Windows 2000/XP nie akceptuje kart SDXC (format exfat). W Windows XP (Service Pack 2 lub 3) można zainstalować łątkę exfat, dzięki której karty SDXC będą współpracować. Ładowanie akumulatora przez USB Akumulator moŝna ładować poprzez port USB łącząc aparat albo bezpośrednio z gniazdem USB komputera, albo poprzez adapter USB.. 1. Kabel USB włoŝyć do gniazda USB aparatu w sposób widoczny na ilustracji. 2. Drugi koniec kable połączyć z gniazdem USB komputera lub poprzez adapter USB z gniazdkiem sieci energetycznej. Gdy akumulator jest ładowany, świeci kontrolka LED Gdy akumulator jest w pełni naładowany, kontrolka gaśnie Jeśli proces ładowania nie przebiega prawidłowo, kontrolka pulsuje szybko Gdy w aparacie nie ma akumulatora a proces ładowania zostanie rozpoczęty, kontrolka zgaśnie Podczas ładowania akumulatora zalecamy niekorzystanie z aparatu. 17

19 Włączanie / wyłączanie aparatu PRAKTICA luxmedia 14-Z51 Po pierwszym uruchomieniu aparatu konieczne będzie dokonanie podstawowych nastawień. Po naciśnięciu przycisku Włącznik / Wyłącznik na monitorze aparatu pojawi się menu nastawcze języka, za pomocą którego moŝemy nastawić język, w którym wyświetlane będą informacje i komunikaty. Nastawianie języka 1. Za pomocą przycisków / / / wybrać odpowiedni język 2. W celu potwierdzenia wyboru nacisnąć przycisk OK. Nastawianie daty i czasu 1. Za pomocą przycisków / moŝemy przejść do moŝliwości wyboru 2. Dane nastawcze daty i czasu moŝemy zmienić za pomocą przycisków / 3. Dla potwierdzenia dokonanych nastawień naciskamy przycisk OK. 4. Jeśli to konieczne, menu moŝemy opuścić poprzez naciśnięcie przycisku Menu. Po dokonaniu podstawowych nastawień moŝemy przystąpić do fotografowania i filmowania. W celu szybkiego przewijania danych przyciski / nacisnąć i przytrzymać. Tryby pracy aparatu Aparat dysponuje trzema trybami pracy: Tryb fotografowanie W trybie fotografowanie moŝemy wykonać zdjęcia i nagrania audio. Tryb filmowanie W trybie filmowanie moŝemy rejestrować sekwencje wideo. Tryb odtwarzanie W trybie odtwarzanie moŝemy odtwarzać i poddać obróbce zarejestrowane zdjęcia, sekwencje wideo i audio. W tym trybie do zdjęć moŝemy dołączyć notatki głosowe. 18

20 Monitor LCD PRAKTICA luxmedia 14-Z51 DuŜej rozdzielczości monitor LCD wyświetla m. in. waŝne informacje dotyczące nastawień aparatu a takŝe zdjęcia i sekwencje video. Wyświetlane na monitorze dane nazywane są takŝe On Screen Display lub skrótowo OSD. Wskazania na monitorze Tryb fotografowanie Nr Element Opis 1 Tryb rejestrowania Wskazuje aktualny tryb pracy 2 Lampa Wskazuje aktualny tryb pracy lampy 3 Samowyzwalacz / seria Wskazuje aktualnie nastawiony tryb pracy samowyzwalacza 4 Zoom Wskazuje aktualny faktor ogniskowej 5 Pozostała liczba zdjęć Wskazuje pozostałą, moŝliwą do zarejestrowania liczbę zdjęć 6 Zasilanie Wskazuje pozostałą wartość energii akumulatorów 7 Pamięć Wskazuje aktualnie zastosowany nośnik danych 8 Naświetlanie daty 9 Automatyczne naświetlanie Wskazuje, Ŝe naświetlanie daty jest włączone Wskazuje, Ŝe włączona jest funkcja AEB 10 Stabilizator Wskazuje, Ŝe włączona jest funkcja stabilizacji obrazu 19

21 11 Nasycenie Wskazuje, Ŝe włączona jest funkcja nasycenia barw 12 Kontrast Wskazuje, Ŝe włączona jest funkcja kontrast 13 Histogram Graficzne przedstawienie nastawienia czułości ISO 14 ISO Wskazuje nastawioną wartość czułości ISO 15 Obszar fokusa Pomaga w pozycjonowaniu obiektu 16 Czas migawki Wskazuje aktualnie zastosowany czas migawki 17 Przysłona Wskazuje aktualnie zastosowaną wartość przysłony 18 OstrzeŜenie o poruszeniu Ostrzega o moŝliwości poruszenia aparatem podczas fotografowania 19 Makro Wskazuje, Ŝe włączona jest funkcja makro 20 Naświetlanie Wskazuje zastosowaną wartość naświetlania 21 Wykrywanie twarzy Wskazuje, Ŝe włączona jest funkcja wykrywania twarzy 22 Balans bieli Wskazuje aktualnie zastosowany tryb balansu bieli 23 Pomiar Wskazuje aktualny sposób pomiaru 24 Ostrość Wskazuje aktualne nastawienie ostrości 25 Jakość Wskazuje aktualne nastawienie jakości 26 Rozdzielczość Wskazuje aktualne nastawienie rozdzielczości 20

22 Tryb video W trybie gotowości W trybie nagrywania Nr Element Opis 1 Tryb rejestrowania Wskazuje aktualny tryb pracy 2 Zoom Wskazuje aktualny faktor ogniskowej 3 Pozostały czas Wskazuje pozostały, moŝliwy do wykorzystania czas nagrywania 4 Zasilanie Wskazuje pozostałą wartość energii akumulatorów 5 Pamięć Wskazuje aktualnie zastosowany nośnik danych 6 Obszar fokusa Pomaga w pozycjonowaniu obiektu 7 Makro Wskazuje, Ŝe włączona jest funkcja makro 8 Balans bieli Wskazuje aktualnie zastosowany tryb balansu bieli 9 Pomiar Wskazuje aktualny sposób pomiaru 10 Rozdzielczość Wskazuje aktualne nastawienie rozdzielczości 11 Wskaźnik Wskazuje polecenia selektora 4-ro kierunkowego 12 Czas nagrania Wskazuje czas wykonanego nagrania 13 Status nagrania Wskazuje status nagrywania 14 Nagranie wstępne Wskazuje, Ŝe nagranie wstępne jest włączone Symbol nagrania wstępnego wyświetlany jest w kolorze czerwonym, w miejscu, w którym wyświetlany jest symbol faktora zoom. 21

23 Tryb odtwarzanie Nr Element Opis 1 Tryb odtwarzanie Wskazuje, Ŝe aktualnie włączony jest tryb odtwarzanie 2 Ochrona Wskazuje, Ŝe aktualny plik jest chroniony 3 Notatka głosowa Wskazuje, Ŝe do pliku dołączona jest notatka głosowa 4 Symbol przycisku 5 Numer pliku / całkowita liczba Wskazuje, którego przycisku naleŝy uŝyć, aby uruchomić odtwarzanie sekwencji wideo lub audio Wskazuje numer pliku i całkowitą liczbę plików zarejestrowanych w pamięci 6 Zasilanie Wskazuje pozostałą wartość energii akumulatorów 7 Pamięć Wskazuje aktualnie zastosowany nośnik danych 8 Informacje Wskazuje informacje o pliku 9 DPOF Wskazuje, Ŝe aktualny plik został zaznaczony do wydruku 10 Rozdzielczość Wskazuje aktualne nastawienie rozdzielczości 22

24 Sekwencje wideo w trybie odtwarzanie Nr Element Opis 1 Tryb odtwarzanie Wskazuje, Ŝe aktualnie włączony jest tryb odtwarzanie 2 Ochrona Wskazuje, Ŝe aktualny plik jest chroniony 3 Video Wskazuje, Ŝe mamy do czynienia z plikiem wideo 4 Symbol przycisku 5 Numer pliku / całkowita liczba Wskazuje, którego przycisku naleŝy uŝyć, aby uruchomić odtwarzanie sekwencji wideo lub audio Wskazuje numer pliku i całkowitą liczbę plików zarejestrowanych w pamięci 6 Zasilanie Wskazuje pozostałą wartość energii akumulatorów 7 Pamięć Wskazuje aktualnie zastosowany nośnik danych 8 Data i czas nagrania Wskazuje datę i czas wykonania nagrania 9 Rozmiar filmu Wskazuje rozmiar sekwencji video 10 Głośność Wskazuje nastawienie głośności 11 Długość filmu Wskazuje czas całego pliku 12 Czas odtwarzania 13 Status odtwarzania Wskazuje czas odtworzonego fragmentu Wskazuje aktualny status odtwarzania 14 Zdjęcie Wskazuje moŝliwość zapisania klatki z pliku video 23

25 Sekwencje audio w trybie odtwarzanie Nr Element Opis 1 Tryb odtwarzanie Wskazuje, Ŝe aktualnie włączony jest tryb odtwarzanie 2 Ochrona Wskazuje, Ŝe aktualny plik jest chroniony 3 Symbol przycisku 4 Numer pliku / całkowita liczba Wskazuje, którego przycisku naleŝy uŝyć, aby uruchomić odtwarzanie sekwencji wideo lub audio Wskazuje numer pliku i całkowitą liczbę plików zarejestrowanych w pamięci 5 Zasilanie Wskazuje pozostałą wartość energii akumulatorów 6 Pamięć Wskazuje aktualnie zastosowany nośnik danych 7 Informacje Wskazuje informacje o pliku 8 Głośność Wskazuje nastawienie głośności 9 Długość sekwencji audio 10 Czas odtwarzania 11 Status odtwarzania Wskazuje czas całego pliku Wskazuje aktualny czas odtwarzanej sekwencji wideo Wskazuje aktualny status odtwarzania Zmiana wskazań wyświetlanych na monitorze Zmiany wskazań wyświetlanych na monitorze moŝemy dokonać poprzez naciśnięcie przycisku. Ponowne naciśnięcie tego przycisku spowoduje zmianę wyświetlanych danych na LCD. W trybie rejestrowania sposób wyświetlania danych na monitorze moŝna zmienić w poniŝej zilustrowanym zakresie: normalne pełne dane bez danych siatka pomagająca w kadrowaniu dane pomocnicze 24

26 Dane OSD mogą być róŝne w zaleŝności od aktualnego trybu rejestrowania Następujące symbole jeśli funkcje są aktywne są wyświetlane na LCD takŝe, gdy wyświetlana jest siatka do kadrowania lub dane OSD są wyłączone: AEB, śledzenie twarzy, tryb pracy i fokus. Z siatki do kadrowania korzystamy w celu bardziej precyzyjnego i łatwiejszego wycelowania aparatu. W trybie odtwarzanie zakres wyświetlanych danych na monitorze moŝe być następujący: normalne pełne dane bez danych dane pomocnicze Zakres wyświetlanych danych na monitorze nie moŝe być zmieniony w następujących przypadkach: w manualnym trybie naświetlania podczas manualnego nastawienia wartości przysłony podczas manualnego nastawienia czasu naswietlania podczas rejestrowania sekwencji video i audio podczas odtwarzania sekwencji video i audio podczas odtwarzania w formie prezentacji slajdów Fotografowanie, filmowanie i nagrywanie sekwencji audio Fotografowanie Po zapoznaniu się z elementami aparatu i jego podstawowymi funkcjami a takŝe po wykonaniu podstawowych, niezbędnych czynności przygotowawczych jesteśmy gotowi do przystąpienia do fotografowania i rejestrowania sekwencji wideo. Fotografowanie tym aparatem jest bardzo łatwe. 1. Włączyć aparat poprzez naciśniecie przycisku Włącznik / Wyłącznik. 2. Nastawić tryb fotografowania za pomocą przełącznika zmiany trybów. 3. Wycelować aparat tak, aby ramka fokusa obejmowała główny motyw. 4. Lekko nacisnąć spust (do połowy). Aparat 25

27 automatycznie nastawi ostrość i parametry ekspozycji. Gdy aparat jest gotowy do wykonania zdjęcia, ramka fokusa ma kolor zielony, zostaną wyświetlone wartości przysłony i czas naświetlania. Jeśli pojawi się symbol ostrzegający o moŝliwości poruszenia, aparat naleŝy trzymać nieruchomo, przytrzymując ręce przy ciele, lub zamocować aparat na statywie. Dzięki temu unikniemy poruszeń na zdjęciach. Korzystanie z funkcji zoom Aparat dysponuje 5-krotnym zoomem optycznym i 5-krotnym zoomem cyfrowym. Z zooma optycznego korzystamy poprzez mechaniczne nastawienie obiektywu. Z zooma cyfrowego korzystamy poprzez nastawienie opcji menu. Więcej informacji na temat zooma cyfrowego w rozdziale Nastawianie zooma cyfrowego. Zoom optyczny nastawiamy w sposób następujący: 1. Powiększenie lub zmniejszenie zdjęcia uzyskamy poprzez naciskanie przełącznika zoom w prawo uzyskamy powiększenie oddalony. 2. Na monitorze pojawi się symbol. Przełącznik zoom Zoom cyfrowy nastawiamy w sposób następujący: 1. Włączyć zoom cyfrowy patrz rozdział Nastawianie zooma cyfrowego., w lewo obraz zostanie 2. Nacisnąć przełącznik powiększanie aŝ osiągnięty zostanie maksymalny zakres zoom. 3. Puścić przełącznik. 4. Ponowne naciśnięcie przełącznika powiększanie spowoduje przejście do cyfrowego zakresu zoom teraz moŝemy zdjęcie powiększać dalej Zoom optyczny Zoom cyfrowy Zoom cyfrowy pozostaje niedostępny podczas rejestrowania sekwencji video. 26

28 Korzystanie z lampy błyskowej PRAKTICA luxmedia 14-Z51 Podczas fotografowania w niekorzystnych warunkach oświetleniowych naleŝy skorzystać z lampy błyskowej. Przycisk lampy Lampa błyskowa pozostaje niedostępna w trybie wideo i dla zdjęć seryjnych. Lampę błyskową włączamy w sposób następujący: Naciskając kilkakrotnie przycisk lampy błyskowej wybrać odpowiedni tryb pracy lampy. Symbol trybu pracy lampy widoczny będzie na monitorze LCD. Aparat dysponuje pięcioma trybami pracy lampy błyskowej: - Automatyczny lampa zostanie automatycznie włączona, gdy potrzebne będzie dodatkowe oświetlenie Błysk automatyczny - Redukcja efektu czerwonych oczu błysk zostanie dwukrotnie wyzwolony w celu zredukowania tego efektu - Błysk wymuszony lampa błyska niezaleŝnie od zastanego oświetlenia - Synchronizacja z długimi czasami błysk jest synchronizowany z długimi czasami - Błysk wyłączony lampa nie błyska bez względu na warunki oświetleniowe Lampa błyskowa dostępna jest tylko podczas fotografowania, jednak pozostaje niedostępna dla funkcji Burst i funkcji AEB. Nie ładować lampy gdy naciśnięty jest przełącznik zoom. Lampę moŝna ładować gdy zwolnimy przełącznik zoom. Nastawianie trybu fokusowania Za pomocą tej funkcji moŝemy określić rodzaj fokusowania podczas fotografowania lub filmowania. Rodzaj fokusowania nastawiamy w sposób następujący: Naciskać przycisk makro, aŝ w lewym dolnym rogu monitora zobaczymy odpowiedni symbol trybu fokusowania. Przycisk makro 27

29 Aparat dysponuje czterema trybami fokusowania: Normalny w tym trybie zakres nastawiania ostrości zaczyna się przy 0,15m. Gdy aparat pracuje w tym trybie, na monitorze nie ma Ŝadnego symbolu. - Super Makro ten tryb słuŝy do fotografowania z małej odległości. Dzięki temu trybowi moŝemy wykonać zawierające wiele szczegółów zdjęcia małych obiektów. PF w tym trybie obiekt główny jest w maksymalnej głębi ostrości, nie nadaje się do zdjęć z bliska. INF - Nieskończoność w tym trybie aparat nastawia ostrość na znacznie oddalone obiekty. Aktywny tryb makro Korzystanie z menu funkcji Za pomocą menu funkcji moŝemy dokonać nastawień w trybie rejestrowania. Menu to zawiera: mój pracy, rozdzielczość, jakość, korekcja naświetlania, balas bieli, czułość ISO, pomiar i efekty kolorystyczne. Nacisnąć przycisk zmiany funkcji w celu wyświetlenia menu funkcji. Ponowne naciśnięcie tego przycisku spowoduje wyłączenie wyświetlania menu. Listwa menu pokazuje aktualny status nastawień aparatu. Na listwie menu wyświetlane są symbole dostępnych funkcji umoŝliwiających nastawienie sposobu pracy aparatu. Dostępne opcje kaŝdego elementu listwy menu są wyświetlane w opcjach menu. Za pomocą przycisków / moŝemy nawigować w celu dokonania odpowiedniego wyboru, który potwierdzamy poprzez naciśnięcie przycisku OK. Listwa menu Opcje menu 28

30 Mój tryb pracy Ta funkcja pokazuje pięć ostatnio uŝywanych trybów, uporządkowanych według wykorzystania ich w czasie. Podczas nawigowania przez róŝne tryby opcji menu, elementy listwy menu są synchronizowane do odpowiednio dostępnych nastawień. PRAKTICA luxmedia 14-Z51 Rozdzielczość Za pomocą tej funkcji moŝemy nastawić rozdzielczość zdjęć, które chcemy wykonać. Zastosowana rozdzielczość ma wpływ na ilość moŝliwych do zarejestrowania zdjęć. Im wyŝsza rozdzielczość, tym więcej miejsca zajmuje zdjęcie w pamięci. PoniŜsza tabela pokazuje dostępne dla zdjęć rozdzielczości: Symbol Rozdzielczość Format wydruku Symbol Rozdzielczość Format wydruku 4320 x 3240 A x 2880 A x 2448 A x 1944 A x ,16 cm x 15,24 cm 1920 x 1080 HDTV 640 x 480 Jakość Za pomocą tej funkcji moŝemy nastawić jakość zdjęć, które chcemy wykonać. Nastawienie jakość zdjęć dotyczy stopnia kompresji pliku. Im wyŝsza jakość, tym mniejszy stopień kompresji i tym więcej miejsca zajmuje plik. 29

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0293-0 PL DIGITAL CAMERA FINEPIX Seria SL000 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 2011 VTech Printed in China 91-002574-003

Instrukcja obsługi. 2011 VTech Printed in China 91-002574-003 Instrukcja obsługi 2011 VTech Printed in China 91-002574-003 WSTĘP Aparat cyfrowy Kidizoom to wytrzymały aparat pozwalający dzieciom robić własne zdjęcia, nakręcać filmy i grać w gry! Aparat Kidizoom ma

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

Zanim rozpoczniesz: Uwaga dotycząca bezpieczeństwa: Oświadczenie o zgodności z FCC:

Zanim rozpoczniesz: Uwaga dotycząca bezpieczeństwa: Oświadczenie o zgodności z FCC: Zanim rozpoczniesz: Drogi użytkowniku, dziękujemy za zakup tego produktu. Poświęciliśmy wiele czasu i wysiłków na rozwój tego produktu i mamy nadzieję, że będzie on służył bezawaryjnie przez wiele lat.

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Q10 Smartphone Wersja: 10.2 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2013-10-21 SWD-20131021164144977 Spis treści Zacznij pracę... 6 Zapoznanie się z urządzeniem...6 Prezentacje wideo z cyklu Jak

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Spis treści ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 4 WYGLĄD 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 8 ROZPOCZYNANIE PRACY 9 Ładowanie baterii 9 Odblokowywanie urządzenia 10 Ekran główny

Bardziej szczegółowo

Live Preview (Cyfrowy podgląd obrazu na żywo) System ustawiania ostrości. Stabilizator obrazu

Live Preview (Cyfrowy podgląd obrazu na żywo) System ustawiania ostrości. Stabilizator obrazu E-PL3 12.3 megapikselowy sensor Live MOS 3-calowy, nachylany ekran LCD doskonały do fotografowania pod nietypowym kątem Inteligentne ustawienia dla łatwej optymalizacji zdjęć w aparacie Dostępne akcesoria

Bardziej szczegółowo

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania uzależnione jest od rodzaju

Bardziej szczegółowo

ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015)

ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015) ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015) Spis treści 8 Rozdział 1: ipad przegląd 8 ipad przegląd 9 Akcesoria 10 Ekran Multi-Touch 10 Przycisk Uśpij/Obudź 11 Przycisk Początek 12 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

OPEL ASTRA. Infotainment System

OPEL ASTRA. Infotainment System OPEL ASTRA Infotainment System Spis treści Wprowadzenie... 4 Radioodtwarzacz... 30 Odtwarzacz CD... 47 Wejście AUX... 54 Gniazdo USB... 56 Ramka cyfrowa... 60 Nawigacja... 63 Rozpoznawanie mowy... 113

Bardziej szczegółowo

Dakota 10 i 20 Podręcznik użytkownika

Dakota 10 i 20 Podręcznik użytkownika Dakota 10 i 20 Podręcznik użytkownika 2010 Garmin Ltd. i podmioty zależne Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 or (800) 800.1020 Fax (913) 397.8282

Bardziej szczegółowo

TRACK NAVI. wireless. wireless. wireless. log. barometric GPS BIKE COMPUTER

TRACK NAVI. wireless. wireless. wireless. log. barometric GPS BIKE COMPUTER PL TRACK NAVI compatible DIGITAL wireless DIGITAL wireless DIGITAL wireless log barometric TRAining analysis ready BIKE COMPUTER GPS Spis treści Spis treści 1 Zakres funkcji i zawartość opakowania...

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com PORADNIK UŻYTKOWNIKA PowerMaster-10 G2 W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy www.visonic.com Instrukcja obsługi urządzenia PowerMaster-10/30 G2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MFC-J5910DW Wersja 0 POL Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości: Numer

Bardziej szczegółowo

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski SPIS TREŚCI PRZEZNACZENIE...2 STRESZCZENIE I OBJAŚNIENIA...2 ZASADA OBSŁUGI...2 NAKLEJKA OSTRZEGAWCZA...5 DANE TECHNICZNE...5

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01

RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01 RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01 ELEKTROMONTEX Zakład Elektroniki 85-401 Bydgoszcz, ul. Kraszewskiego 4 Tel./Fax.: (052)3213303, 3213313, 3213775 fax : (052) 3214290

Bardziej szczegółowo

Uwaga: całkowite naładowanie akumulatora trwa dłużej, jeśli tablet jest włączony.

Uwaga: całkowite naładowanie akumulatora trwa dłużej, jeśli tablet jest włączony. 1. Wygląd tabletu Rozmieszczenie elementów urządzenia: MENU ON OFF RJ45 HDMI USB USB LED RESET 2. Pierwsze kroki Uwaga: nieustannie dążymy do zwiększania jakości oferowanych produktów. Jeśli z powodu aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Solo System dźwiękowy TV

Solo System dźwiękowy TV Solo System dźwiękowy TV Podręcznik użytkownika Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa Wprowadzenie Dziękujemy... 6 Rozpakowywanie... 6 Instalacja systemu Krok 1: Ustaw system... 7 Krok 2: Podłącz

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji. Andrzej Majkowski

Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji. Andrzej Majkowski Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji Andrzej Majkowski Obraz jako środek przekazu informacji Rodzaj zajęć: Wszechnica Popołudniowa

Bardziej szczegółowo