PRAKTICA luxmedia 14-Z51

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRAKTICA luxmedia 14-Z51"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi

2 Spis treści Wstęp... 7 O instrukcji obsługi... 7 Prawa autorskie... 7 Oświadczenie dotyczące norm bezpieczeństwa FCC... 7 Deklaracja zgodności... 7 Markowe znaki handlowe... 8 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa... 8 Dotyczące aparatu... 8 Dotyczące baterii... 8 Korzystanie z tej instrukcji... 9 Wprowadzenie... 9 Wymagania systemowe... 9 Cechy aparatu... 9 Zawartość opakowania Elementy aparatu Widok przodu Widok tyłu Widok góry Widok spodu Widok strony lewej / prawej Przyciski aparatu Przyciski nawigacyjne Pamięć wbudowana Pamięć wbudowana Pamięć zewnętrzna Przygotowanie aparatu

3 Mocowanie paska Wkładanie akumulatora Wkładanie karty pamięci SD / SDHC / SDXC Ładowanie akumulatora przez USB Włączanie / wyłączanie aparatu Nastawianie języka Nastawianie daty i czasu Tryby pracy aparatu Tryb fotografowanie Tryb filmowanie Tryb odtwarzanie Monitor LCD Wskazania na monitorze Sekwencje wideo w trybie odtwarzanie Sekwencje audio w trybie odtwarzanie Zmiana wskazań wyświetlanych na monitorze Fotografowanie, filmowanie i nagrywanie sekwencji audio Fotografowanie Korzystanie z funkcji zoom Korzystanie z lampy błyskowej Nastawianie trybu fokusowania Korzystanie z menu funkcji Mój tryb pracy Rozdzielczość Jakość Korekcja naświetlania Balans bieli ISO

4 Pomiar Efekty kolorystyczne Korzystanie z menu rejestrowania Menu rejestrowania Włączyć aparat w trybie rejestrowanie Nastawianie trybu fotografowania Korzystanie z trybu Scena inteligentna Korzystanie z trybu dzieci Korzystanie z trybu sportowego Korzystanie z trybu przyjęcie Korzystanie z trybu miękki odcień skóry Korzystanie z trybu Ŝywność Korzystanie z trybu liście Korzystanie z trybu LOMO Korzystanie z trybu aukcja Korzystanie z funkcji wykrywania uśmiechu Korzystanie z funkcji wykrywania mrugania Korzystanie z programu kompozycja wstępna Korzystanie z trybu portret romantyczny Korzystanie z trybu portret własny Korzystanie z trybu D-Lighting Korzystanie z trybu rybie oko Korzystanie z funkcji panorama Korzystanie z trybu priorytet przysłony Korzystanie z trybu priorytetu czasów Korzystanie z manualnego naświetlania Rejestrowanie dźwięku Nastawianie rodzaju trybu pracy

5 Nastawienie trybu AEB Nastawianie obszaru AF Nastawianie ostrości Nastawianie nasycenia Nastawianie kontrastu Nastawianie zooma cyfrowego Nastawianie druku daty Nastawianie automatycznego podglądu Nastawianie stabilizatora Rejestrowanie sekwencji video Nastawienia trybu video Nastawianie rozmiaru sekwencji video Sekwencje video zoptymalizowane do Internetu Balans bieli, pomiar, kolorystyka Nagranie wstępne ODTWARZANIE Odtwarzanie w trybie pojedynczym Zdjęcia w formie miniatur Powiększanie zdjęć Odtwarzanie sekwencji video Uzyskanie pojedynczego zdjęcia z sekwencji wideo Odtwarzanie sekwencji audio Odtwarzanie notatek głosowych Usuwanie zdjęcia / sekwencji video / sekwencji audio Korzystanie z przycisku Usuwanie Menu trybu odtwarzanie Usuwanie Pojedynczy plik usuwamy w sposób następujący

6 Dołączoną notatkę głosową usuwamy w sposób następujący Kilka plików usuwamy w sposób następujący: Wszystkie pliki usuwamy w sposób następujący: Prezentacja slajdów Ochrona Ochronę pojedynczego pliku włączamy / wyłączamy w sposób następujący: Ochronę kilku plików włączamy / wyłączamy w sposób następujący: Ochronę wszystkich plików włączamy w sposób następujący: Zwolnienie ochrony wszystkich plików włączamy w sposób następujący: Korekta efektu czerwonych oczu Korektę efektu czerwonych oczu włączamy w sposób następujący: Notatka głosowa Notatkę głosową nagrywamy w sposób następujący: Tryb kolorystyka Przycinanie Zmiana rozmiaru Zdjęcie startowe DPOF Rozmycie Korzystanie z menu trybu nastawienia Konfiguracja nastawień dźwiękowych Funkcja oszczędzania energii Funkcja oszczędzania energii LCD Nastawianie daty i czasu Nastawianie języka Numeracja plików Nastawianie standardu TV Nastawianie jasności monitora

7 Pamięć Przywracanie nastawień fabrycznych Złącza Połączenie aparatu z telewizorem Połączenie aparatu z komputerem Połączenie aparatu z drukarką Menu trybu drukowanie Dodatek Nazwy folderów i plików Nazwy plików Problemy i ich rozwiązywanie Dane techniczne Informacje dla uŝytkownika o zbieraniu i utylizacji starych urządzeń i baterii. 78 6

8 Wstęp O instrukcji obsługi Instrukcja obsługi pomoŝe Państwu w obsłudze Państwa nowego aparatu. Wszystkie zawarte w niej informacje zostały zamieszczone z zachowaniem wszelkiej staranności, jednak szczegóły techniczne mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Prawa autorskie Copyright Wszelkie prawa zastrzeŝone. śadna część tej publikacji, bez wcześniejszej, pisemnej zgody producenta nie moŝe być powielana w Ŝadnej formie ani elektronicznej, ani mechanicznej, ani magnetycznej, ani optycznej, ani chemicznej ani manualnej ani teŝ w Ŝadnej innej formie. Zabronione jest takŝe przechowywanie tej publikacji w urządzeniach przystosowanych do przechowywania danych jak równieŝ zabronione jest tłumaczenie na jakikolwiek język, w tym komputerowy. Oświadczenie dotyczące norm bezpieczeństwa FCC To urządzenie zostało zbadane i spełnia wartości graniczne dla urządzeń cyfrowych klasy B rozdziału 15 normy FCC. Te wartości graniczne zostały utworzone dla zachowania bezpieczeństwa podczas uŝytkowania. Urządzenie to wytwarza i korzysta z wysokiego napięcia, które moŝe takŝe oddać. MoŜe to powodować zakłócenia fal radiowych gdy urządzenie będzie nieprawidłowo zainstalowane lub uŝytkowane niezgodnie z instrukcją. Jeśli urządzenie będzie miało niekorzystny wpływ na odbiór fal przez odbiornik radiowy lub telewizyjny, co moŝna sprawdzić poprzez włączenie i wyłączenie aparatu to moŝna spróbować usunąć zakłócenia poprzez jedno lub kilka z poniŝszych działań: ustawić antenę na nowo lub ustawić ją w innym miejscu zwiększyć dystans między aparatem a odbiornikiem aparat podłączyć do gniazdka sieciowego poza obwodem, do którego podłączony jest zakłócany odbiornik zasięgnąć porady handlowca lub technika RTV Przepisy dotyczące norm bezpieczeństwa nakazują stosowanie przewodów koncentrycznych. Nie naleŝy przeprowadzać przeróbek ani Ŝadnych modernizacji aparatu we własnym zakresie. Deklaracja zgodności To urządzenie spełnia wymogi 15 rozdziału normy bezpieczeństwa FCC. Praca urządzenia podlega dwóm następującym wymogom: urządzenie nie moŝe powodować Ŝadnych zakłóceń urządzenie musi być odporne na przychodzące zakłócenia, dotyczy to 7

9 takŝe zakłóceń mogących powodować niechciane działanie urządzenia. Markowe znaki handlowe Windows 2000 / XP / Vista / Win7 są zastrzeŝonymi w USA i innych krajach znakami towarowymi Microsoft Corporation. Windows jest uŝywane jako forma skrócona i powołuje się na system operacyjny Microsoft Windows. Wszystkie inne nazwy i produkty są znakami towarowymi lub zastrzeŝonym znakami towarowymi ich właścicieli. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Dotyczące aparatu Nie demontować aparatu i próbować samodzielnie go naprawiać. Aparat chronić przed wilgocią i ekstremalnymi temperaturami. Po gwałtownej zmianie temperatury otoczenia z zimnej na ciepłą, aparat powinien ogrzewać się powoli. Nie dotykać obiektywu. Obiektyw chronić przed długotrwałym bezpośrednim działaniem słońca. Aparatu nie naleŝy czyścić środkami rozpuszczalnymi, nie stosować benzyny czyszczącej ani innych silnych środków czystości. Aparat czyścić lekko zwilŝoną, miękką szmatką. Dotyczące baterii Wyłączyć aparat przed wkładaniem lub wyjmowaniem baterii Stosować tylko baterie lub akumulatory tego samego typu, jak dołączone lub zalecane przez producenta. Stosowanie innych akumulatorów, baterii lub ładowarki moŝe doprowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz utraty gwarancji. Stosując akumulator Li-Ion zwrócić uwagę na właściwe ułoŝenia akumulatora. Odwrotne włoŝenie akumulatora moŝe spowodować uszkodzenie aparatu a nawet poŝar. Gdy aparat pozostaje dłuŝszy czas nieuŝywany, zarejestrowane zdjęcia przetransmitować do komputera i wyjąć zasilanie. Nagrzewanie się obudowy aparatu podczas dłuŝszego korzystania z niego jest zjawiskiem normalnym Niektóre rodzaj baterii i akumulatorów mogą powodować blokowanie pracy mechanizmu wysuwu obiektywu. NaleŜy stosować zalecane 8

10 baterie i w pełni naładowane, dobrej jakości akumulatory. Korzystanie z tej instrukcji W niniejszej instrukcji zastosowane zostały następujące symbole: Ten symbol wskazuje na pomocna informacje dotyczące obsługi aparatu Ten symbol wskazuje na informacje ostrzegawcze, z którymi naleŝy zapoznać się przed rozpoczęciem pracy z aparatem Wprowadzenie Serdecznie gratulujemy zakupu cyfrowego aparatu PRAKTICA. Instrukcja obsługi aparatu zawiera wskazówki ułatwiające obsługę aparatu i słuŝy jedynie jako wsparcie. Wymagania systemowe Aby aparat mógł być optymalnie wykorzystany, komputer powinien spełniać następujące minimalne wymagania: System operacyjny: Windows 2000 / XP / Vista / Win7 Procesor: Pentium II 450MHz lub lepszy Pamięć: 512MB lub więcej Wolne miejsce na dysku: 200MB lub więcej Kolorowy monitor 16 bit Microsoft DirectX 9.0C Złącze USB, napęd CD Dla komputerów Macintosh Power Mac G3 lub nowszy Mac OS lub nowszy Pamięć 512MB lub więcej Q.Time Player ver Złącze USB, napęd CD Cechy aparatu Rozdzielczość 14 milionów pikseli 5-krotny optyczny i 5-krotny cyfrowy Monitor kolorowy LCD 2,7 Pamięć wbudowana 32MB, rozszerzalna kartami SD do 4GB, SDHC do 32GB oraz SDXC do 64GB Łatwe w obsłudze przyciski Kompatybilność z DCF, DPOF i PictBridge Funkcja wyświetlania zdjęć w formie prezentacji slajdów Wyjście AV, umoŝliwiające wyświetlanie zdjęć, filmów i sekwencji audio na ekranie telewizora Złącze USB, umoŝliwiające komunikację z PC 9

11 PRAKTICA luxmedia 14-Z51 Zawartość opakowania Aparat Pasek Płyta CD-R Kabel AV (opcjonalnie) 10 Akumulator Li-Ion Adapter USB Futerał (opcjonalnie) (*) Ładowarka (opcjonalnie) Kabel USB Instrukcja skrócona / Instrukcja pełna (opcjonalnie)

12 Elementy aparatu Widok przodu 1. Lampa błyskowa 2. Kontrolka LED samowyzwalacza 3. Obiektyw 4. Mikrofon Widok tyłu 5. Monitor LCD 6. Kontrolka LED 7. Przycisk Menü 8. Przycisk funkcji /usuwania 9. Przycisk OK/Selektor czterokierunkowy 10. Przełącznik trybów Foto Vide Odtwarzanie Widok góry 11. Włącznik / Wyłącznik 12. Przełącznik zoom 11

13 13. Spust 12

14 Widok spodu 14. Komora na aku / kartę 15. Głośnik 16. Gwint na statyw Widok strony lewej / prawej 17. USB/TV-Out 18. Mocowanie paska Przyciski aparatu Przycisk Włącznik / Wyłącznik Spust Zoom Menu Funkcja / Usuwanie Opis Naciśnięcie spowoduje włączenie lub wyłączenie aparatu Naciśnięcie spowoduje wykonanie zdjęcia, nagranie sekwencji wideo lub audio Za pomocą tego przełącznika moŝemy zmieniać połoŝenie zoom Naciśnięcie tego przycisku spowoduje wyświetlenie menu Naciśnięcie tego przycisku w trybie rejestrowania spowoduje wyświetlenie menu funkcji. Naciśnięcie tego przycisku w trybie odtwarzania spowoduje usunięcie zdjęcia, pliku wideo lub audio 13

15 Przyciski nawigacyjne PRAKTICA luxmedia 14-Z51 Za pomocą selektora czterokierunkowego i przycisku OK moŝemy dotrzeć do opcji menu aparatu. Dzięki wielu moŝliwościom konfiguracyjnym aparatu moŝemy skorzystać z optymalnych nastawień dla zdjęć i sekwencji wideo. Funkcje tych przycisków są następujące: Przycisk Sposób działania 1. Wykrywanie twarzy / obracanie 2. Przycisk makro 3. Przycisk wyświetlanie 4. Przycisk lampy błyskowej 5. Przycisk OK OK Przycisk Lamp / Prawo Makro / Lewo Góra / Śledzenie twarzy / Obracanie Sposób działania 1. Za pomocą tego przycisku potwierdzamy dokonany wybór w menu aparatu 1. W trybie rejestrowania za pomocą tego przycisku moŝemy zmieniać tryb pracy lampy błyskowej (auto, redukcja efektu czerwonych oczu, wymuszony, synchronizacja z długimi czasami, wyłączony) 2. W trybie odtwarzanie za pomocą tego przycisku moŝemy przemieścić się do kolejnego pliku 3. W trybie odtwarzania wideo przycisk ten słuŝy do szybkiego przesunięcia filmu 4. W menu za pomocą tego przycisku moŝemy przejść do podmenu i nawigować pośród opcji menu 1. W trybie rejestrowania za pomocą tego przycisku moŝemy włączyć lub wyłączyć tryb makro 2. W trybie odtwarzanie za pomocą tego przycisku moŝemy przemieścić się do poprzedniego pliku 3. W trybie odtwarzania wideo przycisk ten słuŝy do szybkiego cofnięcia filmu 4. W menu za pomocą tego przycisku moŝemy opuścić podmenu i nawigować pośród opcji menu 1. W menu za pomocą tego przycisku moŝemy nawigować pośród opcji menu 2. W trybie rejestrowania za pomocą tego przycisku moŝemy 14

16 Wyświetlanie / Dół włączyć lub wyłączyć śledzenie twarzy 3. W trybie odtwarzania przycisk ten słuŝy do uruchomienia lub zatrzymania sekwencji wideo lub audio 4. W trybie odtwarzania zdjęć za pomocą tego przycisku moŝemy obracać zdjęcia o 90º w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara 1. W trybie odtwarzania za pomocą tego przycisku moŝemy wyłączyć i włączyć wyświetlanie symboli na monitorze 2. W trybie rejestrowania za pomocą tego przycisku moŝemy włączyć lub wyłączyć wyświetlanie symboli i siatki prowadnic 3. W menu za pomocą tego przycisku moŝemy nawigować pośród opcji menu 4. W trybie odtwarzania wideo przycisk ten słuŝy do zatrzymania odtwarzania sekwencji wideo lub audio Pamięć wbudowana Pamięć wbudowana Aparat został wyposaŝony w pamięć 32MB, z czego do dyspozycji na zapisanie plików mamy ok. 11MB. Jeśli w aparacie nie jest włoŝona karta pamięci, aparat zapisuje wszystkie pliki w pamięci wbudowanej. Pamięć zewnętrzna Aparat współpracuje z kartami SD o pojemności do 4GB, z kartami SDHC o pojemności do 32GB oraz z kartami SDXC o pojemności do 64GB. Jeśli w aparacie włoŝona jest karta pamięci, wszystkie pliki zostaną zapisane na niej. Symbol świadczy o tym, Ŝe w aparacie włoŝona jest karta pamięci. MoŜliwe, Ŝe nie kaŝda karta pamięci będzie z aparatem kompatybilna. Przed zakupem karty warto sprawdzić dane techniczne karty i sprawdzić, czy karta prawidłowo współpracuje z aparatem. 15

17 Przygotowanie aparatu Mocowanie paska W celu zamocowania paska naleŝy postępować w sposób następujący: 1. Wąski koniec paska przeciągnąć przez ucho mocowania paska na obudowie aparatu. 2. Drugi, grubszy koniec paska przeciągnąć przez pętlę i zaciągnąć. Wkładanie akumulatora 1. Upewnić się, Ŝe aparat jest wyłączony. Otworzyć pokrywę komory baterii. Odsunąć zamek i następnie pokrywkę komory baterii przesunąć w kierunku zgodnym ze strzałką. 2. Akumulator włoŝyć do aparatu w taki sposób, aby jego styki skierowane były do wnętrza komory. 3. Zamknąć komorę pokrywy na akumulator i zasunąć zamek. 16

18 Wkładanie karty pamięci SD / SDHC / SDXC Pamięć aparatu moŝna rozszerzyć za pomocą kart SD, SDHC lub SDXC. 1. Przed włoŝeniem lub wyjmowaniem karty upewnić się, Ŝe aparat jest wyłączony. 2. Odsunąć zamek i następnie pokrywkę komory baterii przesunąć w kierunku zgodnym ze strzałką. PRAKTICA luxmedia 14-Z51 3. WłoŜyć kartę SD/SDHC/SDXC do kieszeni na kartę metalowymi stykami do tyłu aparatu. 4. Wsunąć kartę do momentu, aŝ słyszalne będzie jej zatrzaśnięcie. 5. Zamknąć pokrywę komory akumulator. Wyjmowanie karty 1. Otworzyć pokrywkę komory na karty. 2. Nacisnąć na brzeg karty i cofnąć palec blokada zostanie zwolniona, karta wysunie się. 3. Wyjąć ostroŝnie kartę. Windows 2000/XP nie akceptuje kart SDXC (format exfat). W Windows XP (Service Pack 2 lub 3) można zainstalować łątkę exfat, dzięki której karty SDXC będą współpracować. Ładowanie akumulatora przez USB Akumulator moŝna ładować poprzez port USB łącząc aparat albo bezpośrednio z gniazdem USB komputera, albo poprzez adapter USB.. 1. Kabel USB włoŝyć do gniazda USB aparatu w sposób widoczny na ilustracji. 2. Drugi koniec kable połączyć z gniazdem USB komputera lub poprzez adapter USB z gniazdkiem sieci energetycznej. Gdy akumulator jest ładowany, świeci kontrolka LED Gdy akumulator jest w pełni naładowany, kontrolka gaśnie Jeśli proces ładowania nie przebiega prawidłowo, kontrolka pulsuje szybko Gdy w aparacie nie ma akumulatora a proces ładowania zostanie rozpoczęty, kontrolka zgaśnie Podczas ładowania akumulatora zalecamy niekorzystanie z aparatu. 17

19 Włączanie / wyłączanie aparatu PRAKTICA luxmedia 14-Z51 Po pierwszym uruchomieniu aparatu konieczne będzie dokonanie podstawowych nastawień. Po naciśnięciu przycisku Włącznik / Wyłącznik na monitorze aparatu pojawi się menu nastawcze języka, za pomocą którego moŝemy nastawić język, w którym wyświetlane będą informacje i komunikaty. Nastawianie języka 1. Za pomocą przycisków / / / wybrać odpowiedni język 2. W celu potwierdzenia wyboru nacisnąć przycisk OK. Nastawianie daty i czasu 1. Za pomocą przycisków / moŝemy przejść do moŝliwości wyboru 2. Dane nastawcze daty i czasu moŝemy zmienić za pomocą przycisków / 3. Dla potwierdzenia dokonanych nastawień naciskamy przycisk OK. 4. Jeśli to konieczne, menu moŝemy opuścić poprzez naciśnięcie przycisku Menu. Po dokonaniu podstawowych nastawień moŝemy przystąpić do fotografowania i filmowania. W celu szybkiego przewijania danych przyciski / nacisnąć i przytrzymać. Tryby pracy aparatu Aparat dysponuje trzema trybami pracy: Tryb fotografowanie W trybie fotografowanie moŝemy wykonać zdjęcia i nagrania audio. Tryb filmowanie W trybie filmowanie moŝemy rejestrować sekwencje wideo. Tryb odtwarzanie W trybie odtwarzanie moŝemy odtwarzać i poddać obróbce zarejestrowane zdjęcia, sekwencje wideo i audio. W tym trybie do zdjęć moŝemy dołączyć notatki głosowe. 18

20 Monitor LCD PRAKTICA luxmedia 14-Z51 DuŜej rozdzielczości monitor LCD wyświetla m. in. waŝne informacje dotyczące nastawień aparatu a takŝe zdjęcia i sekwencje video. Wyświetlane na monitorze dane nazywane są takŝe On Screen Display lub skrótowo OSD. Wskazania na monitorze Tryb fotografowanie Nr Element Opis 1 Tryb rejestrowania Wskazuje aktualny tryb pracy 2 Lampa Wskazuje aktualny tryb pracy lampy 3 Samowyzwalacz / seria Wskazuje aktualnie nastawiony tryb pracy samowyzwalacza 4 Zoom Wskazuje aktualny faktor ogniskowej 5 Pozostała liczba zdjęć Wskazuje pozostałą, moŝliwą do zarejestrowania liczbę zdjęć 6 Zasilanie Wskazuje pozostałą wartość energii akumulatorów 7 Pamięć Wskazuje aktualnie zastosowany nośnik danych 8 Naświetlanie daty 9 Automatyczne naświetlanie Wskazuje, Ŝe naświetlanie daty jest włączone Wskazuje, Ŝe włączona jest funkcja AEB 10 Stabilizator Wskazuje, Ŝe włączona jest funkcja stabilizacji obrazu 19

21 11 Nasycenie Wskazuje, Ŝe włączona jest funkcja nasycenia barw 12 Kontrast Wskazuje, Ŝe włączona jest funkcja kontrast 13 Histogram Graficzne przedstawienie nastawienia czułości ISO 14 ISO Wskazuje nastawioną wartość czułości ISO 15 Obszar fokusa Pomaga w pozycjonowaniu obiektu 16 Czas migawki Wskazuje aktualnie zastosowany czas migawki 17 Przysłona Wskazuje aktualnie zastosowaną wartość przysłony 18 OstrzeŜenie o poruszeniu Ostrzega o moŝliwości poruszenia aparatem podczas fotografowania 19 Makro Wskazuje, Ŝe włączona jest funkcja makro 20 Naświetlanie Wskazuje zastosowaną wartość naświetlania 21 Wykrywanie twarzy Wskazuje, Ŝe włączona jest funkcja wykrywania twarzy 22 Balans bieli Wskazuje aktualnie zastosowany tryb balansu bieli 23 Pomiar Wskazuje aktualny sposób pomiaru 24 Ostrość Wskazuje aktualne nastawienie ostrości 25 Jakość Wskazuje aktualne nastawienie jakości 26 Rozdzielczość Wskazuje aktualne nastawienie rozdzielczości 20

22 Tryb video W trybie gotowości W trybie nagrywania Nr Element Opis 1 Tryb rejestrowania Wskazuje aktualny tryb pracy 2 Zoom Wskazuje aktualny faktor ogniskowej 3 Pozostały czas Wskazuje pozostały, moŝliwy do wykorzystania czas nagrywania 4 Zasilanie Wskazuje pozostałą wartość energii akumulatorów 5 Pamięć Wskazuje aktualnie zastosowany nośnik danych 6 Obszar fokusa Pomaga w pozycjonowaniu obiektu 7 Makro Wskazuje, Ŝe włączona jest funkcja makro 8 Balans bieli Wskazuje aktualnie zastosowany tryb balansu bieli 9 Pomiar Wskazuje aktualny sposób pomiaru 10 Rozdzielczość Wskazuje aktualne nastawienie rozdzielczości 11 Wskaźnik Wskazuje polecenia selektora 4-ro kierunkowego 12 Czas nagrania Wskazuje czas wykonanego nagrania 13 Status nagrania Wskazuje status nagrywania 14 Nagranie wstępne Wskazuje, Ŝe nagranie wstępne jest włączone Symbol nagrania wstępnego wyświetlany jest w kolorze czerwonym, w miejscu, w którym wyświetlany jest symbol faktora zoom. 21

23 Tryb odtwarzanie Nr Element Opis 1 Tryb odtwarzanie Wskazuje, Ŝe aktualnie włączony jest tryb odtwarzanie 2 Ochrona Wskazuje, Ŝe aktualny plik jest chroniony 3 Notatka głosowa Wskazuje, Ŝe do pliku dołączona jest notatka głosowa 4 Symbol przycisku 5 Numer pliku / całkowita liczba Wskazuje, którego przycisku naleŝy uŝyć, aby uruchomić odtwarzanie sekwencji wideo lub audio Wskazuje numer pliku i całkowitą liczbę plików zarejestrowanych w pamięci 6 Zasilanie Wskazuje pozostałą wartość energii akumulatorów 7 Pamięć Wskazuje aktualnie zastosowany nośnik danych 8 Informacje Wskazuje informacje o pliku 9 DPOF Wskazuje, Ŝe aktualny plik został zaznaczony do wydruku 10 Rozdzielczość Wskazuje aktualne nastawienie rozdzielczości 22

24 Sekwencje wideo w trybie odtwarzanie Nr Element Opis 1 Tryb odtwarzanie Wskazuje, Ŝe aktualnie włączony jest tryb odtwarzanie 2 Ochrona Wskazuje, Ŝe aktualny plik jest chroniony 3 Video Wskazuje, Ŝe mamy do czynienia z plikiem wideo 4 Symbol przycisku 5 Numer pliku / całkowita liczba Wskazuje, którego przycisku naleŝy uŝyć, aby uruchomić odtwarzanie sekwencji wideo lub audio Wskazuje numer pliku i całkowitą liczbę plików zarejestrowanych w pamięci 6 Zasilanie Wskazuje pozostałą wartość energii akumulatorów 7 Pamięć Wskazuje aktualnie zastosowany nośnik danych 8 Data i czas nagrania Wskazuje datę i czas wykonania nagrania 9 Rozmiar filmu Wskazuje rozmiar sekwencji video 10 Głośność Wskazuje nastawienie głośności 11 Długość filmu Wskazuje czas całego pliku 12 Czas odtwarzania 13 Status odtwarzania Wskazuje czas odtworzonego fragmentu Wskazuje aktualny status odtwarzania 14 Zdjęcie Wskazuje moŝliwość zapisania klatki z pliku video 23

25 Sekwencje audio w trybie odtwarzanie Nr Element Opis 1 Tryb odtwarzanie Wskazuje, Ŝe aktualnie włączony jest tryb odtwarzanie 2 Ochrona Wskazuje, Ŝe aktualny plik jest chroniony 3 Symbol przycisku 4 Numer pliku / całkowita liczba Wskazuje, którego przycisku naleŝy uŝyć, aby uruchomić odtwarzanie sekwencji wideo lub audio Wskazuje numer pliku i całkowitą liczbę plików zarejestrowanych w pamięci 5 Zasilanie Wskazuje pozostałą wartość energii akumulatorów 6 Pamięć Wskazuje aktualnie zastosowany nośnik danych 7 Informacje Wskazuje informacje o pliku 8 Głośność Wskazuje nastawienie głośności 9 Długość sekwencji audio 10 Czas odtwarzania 11 Status odtwarzania Wskazuje czas całego pliku Wskazuje aktualny czas odtwarzanej sekwencji wideo Wskazuje aktualny status odtwarzania Zmiana wskazań wyświetlanych na monitorze Zmiany wskazań wyświetlanych na monitorze moŝemy dokonać poprzez naciśnięcie przycisku. Ponowne naciśnięcie tego przycisku spowoduje zmianę wyświetlanych danych na LCD. W trybie rejestrowania sposób wyświetlania danych na monitorze moŝna zmienić w poniŝej zilustrowanym zakresie: normalne pełne dane bez danych siatka pomagająca w kadrowaniu dane pomocnicze 24

26 Dane OSD mogą być róŝne w zaleŝności od aktualnego trybu rejestrowania Następujące symbole jeśli funkcje są aktywne są wyświetlane na LCD takŝe, gdy wyświetlana jest siatka do kadrowania lub dane OSD są wyłączone: AEB, śledzenie twarzy, tryb pracy i fokus. Z siatki do kadrowania korzystamy w celu bardziej precyzyjnego i łatwiejszego wycelowania aparatu. W trybie odtwarzanie zakres wyświetlanych danych na monitorze moŝe być następujący: normalne pełne dane bez danych dane pomocnicze Zakres wyświetlanych danych na monitorze nie moŝe być zmieniony w następujących przypadkach: w manualnym trybie naświetlania podczas manualnego nastawienia wartości przysłony podczas manualnego nastawienia czasu naswietlania podczas rejestrowania sekwencji video i audio podczas odtwarzania sekwencji video i audio podczas odtwarzania w formie prezentacji slajdów Fotografowanie, filmowanie i nagrywanie sekwencji audio Fotografowanie Po zapoznaniu się z elementami aparatu i jego podstawowymi funkcjami a takŝe po wykonaniu podstawowych, niezbędnych czynności przygotowawczych jesteśmy gotowi do przystąpienia do fotografowania i rejestrowania sekwencji wideo. Fotografowanie tym aparatem jest bardzo łatwe. 1. Włączyć aparat poprzez naciśniecie przycisku Włącznik / Wyłącznik. 2. Nastawić tryb fotografowania za pomocą przełącznika zmiany trybów. 3. Wycelować aparat tak, aby ramka fokusa obejmowała główny motyw. 4. Lekko nacisnąć spust (do połowy). Aparat 25

27 automatycznie nastawi ostrość i parametry ekspozycji. Gdy aparat jest gotowy do wykonania zdjęcia, ramka fokusa ma kolor zielony, zostaną wyświetlone wartości przysłony i czas naświetlania. Jeśli pojawi się symbol ostrzegający o moŝliwości poruszenia, aparat naleŝy trzymać nieruchomo, przytrzymując ręce przy ciele, lub zamocować aparat na statywie. Dzięki temu unikniemy poruszeń na zdjęciach. Korzystanie z funkcji zoom Aparat dysponuje 5-krotnym zoomem optycznym i 5-krotnym zoomem cyfrowym. Z zooma optycznego korzystamy poprzez mechaniczne nastawienie obiektywu. Z zooma cyfrowego korzystamy poprzez nastawienie opcji menu. Więcej informacji na temat zooma cyfrowego w rozdziale Nastawianie zooma cyfrowego. Zoom optyczny nastawiamy w sposób następujący: 1. Powiększenie lub zmniejszenie zdjęcia uzyskamy poprzez naciskanie przełącznika zoom w prawo uzyskamy powiększenie oddalony. 2. Na monitorze pojawi się symbol. Przełącznik zoom Zoom cyfrowy nastawiamy w sposób następujący: 1. Włączyć zoom cyfrowy patrz rozdział Nastawianie zooma cyfrowego., w lewo obraz zostanie 2. Nacisnąć przełącznik powiększanie aŝ osiągnięty zostanie maksymalny zakres zoom. 3. Puścić przełącznik. 4. Ponowne naciśnięcie przełącznika powiększanie spowoduje przejście do cyfrowego zakresu zoom teraz moŝemy zdjęcie powiększać dalej Zoom optyczny Zoom cyfrowy Zoom cyfrowy pozostaje niedostępny podczas rejestrowania sekwencji video. 26

28 Korzystanie z lampy błyskowej PRAKTICA luxmedia 14-Z51 Podczas fotografowania w niekorzystnych warunkach oświetleniowych naleŝy skorzystać z lampy błyskowej. Przycisk lampy Lampa błyskowa pozostaje niedostępna w trybie wideo i dla zdjęć seryjnych. Lampę błyskową włączamy w sposób następujący: Naciskając kilkakrotnie przycisk lampy błyskowej wybrać odpowiedni tryb pracy lampy. Symbol trybu pracy lampy widoczny będzie na monitorze LCD. Aparat dysponuje pięcioma trybami pracy lampy błyskowej: - Automatyczny lampa zostanie automatycznie włączona, gdy potrzebne będzie dodatkowe oświetlenie Błysk automatyczny - Redukcja efektu czerwonych oczu błysk zostanie dwukrotnie wyzwolony w celu zredukowania tego efektu - Błysk wymuszony lampa błyska niezaleŝnie od zastanego oświetlenia - Synchronizacja z długimi czasami błysk jest synchronizowany z długimi czasami - Błysk wyłączony lampa nie błyska bez względu na warunki oświetleniowe Lampa błyskowa dostępna jest tylko podczas fotografowania, jednak pozostaje niedostępna dla funkcji Burst i funkcji AEB. Nie ładować lampy gdy naciśnięty jest przełącznik zoom. Lampę moŝna ładować gdy zwolnimy przełącznik zoom. Nastawianie trybu fokusowania Za pomocą tej funkcji moŝemy określić rodzaj fokusowania podczas fotografowania lub filmowania. Rodzaj fokusowania nastawiamy w sposób następujący: Naciskać przycisk makro, aŝ w lewym dolnym rogu monitora zobaczymy odpowiedni symbol trybu fokusowania. Przycisk makro 27

29 Aparat dysponuje czterema trybami fokusowania: Normalny w tym trybie zakres nastawiania ostrości zaczyna się przy 0,15m. Gdy aparat pracuje w tym trybie, na monitorze nie ma Ŝadnego symbolu. - Super Makro ten tryb słuŝy do fotografowania z małej odległości. Dzięki temu trybowi moŝemy wykonać zawierające wiele szczegółów zdjęcia małych obiektów. PF w tym trybie obiekt główny jest w maksymalnej głębi ostrości, nie nadaje się do zdjęć z bliska. INF - Nieskończoność w tym trybie aparat nastawia ostrość na znacznie oddalone obiekty. Aktywny tryb makro Korzystanie z menu funkcji Za pomocą menu funkcji moŝemy dokonać nastawień w trybie rejestrowania. Menu to zawiera: mój pracy, rozdzielczość, jakość, korekcja naświetlania, balas bieli, czułość ISO, pomiar i efekty kolorystyczne. Nacisnąć przycisk zmiany funkcji w celu wyświetlenia menu funkcji. Ponowne naciśnięcie tego przycisku spowoduje wyłączenie wyświetlania menu. Listwa menu pokazuje aktualny status nastawień aparatu. Na listwie menu wyświetlane są symbole dostępnych funkcji umoŝliwiających nastawienie sposobu pracy aparatu. Dostępne opcje kaŝdego elementu listwy menu są wyświetlane w opcjach menu. Za pomocą przycisków / moŝemy nawigować w celu dokonania odpowiedniego wyboru, który potwierdzamy poprzez naciśnięcie przycisku OK. Listwa menu Opcje menu 28

30 Mój tryb pracy Ta funkcja pokazuje pięć ostatnio uŝywanych trybów, uporządkowanych według wykorzystania ich w czasie. Podczas nawigowania przez róŝne tryby opcji menu, elementy listwy menu są synchronizowane do odpowiednio dostępnych nastawień. PRAKTICA luxmedia 14-Z51 Rozdzielczość Za pomocą tej funkcji moŝemy nastawić rozdzielczość zdjęć, które chcemy wykonać. Zastosowana rozdzielczość ma wpływ na ilość moŝliwych do zarejestrowania zdjęć. Im wyŝsza rozdzielczość, tym więcej miejsca zajmuje zdjęcie w pamięci. PoniŜsza tabela pokazuje dostępne dla zdjęć rozdzielczości: Symbol Rozdzielczość Format wydruku Symbol Rozdzielczość Format wydruku 4320 x 3240 A x 2880 A x 2448 A x 1944 A x ,16 cm x 15,24 cm 1920 x 1080 HDTV 640 x 480 Jakość Za pomocą tej funkcji moŝemy nastawić jakość zdjęć, które chcemy wykonać. Nastawienie jakość zdjęć dotyczy stopnia kompresji pliku. Im wyŝsza jakość, tym mniejszy stopień kompresji i tym więcej miejsca zajmuje plik. 29

PRAKTICA luxmedia 16-Z21S

PRAKTICA luxmedia 16-Z21S Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp... 7 O instrukcji obsługi... 7 Prawa autorskie... 7 Oświadczenie dotyczące norm bezpieczeństwa FCC... 7 Deklaracja zgodności... 7 Markowe znaki handlowe... 8 Uwagi

Bardziej szczegółowo

PRAKTICA luxmedia 16-Z21C

PRAKTICA luxmedia 16-Z21C PRAKTICA luxmedia 16-Z21C Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp... 6 O instrukcji obsługi... 6 Prawa autorskie... 6 Oświadczenie dotyczące norm bezpieczeństwa FCC... 6 Deklaracja zgodności... 6 Markowe

Bardziej szczegółowo

PRAKTICA DPix 5200. Instrukcja obsługi

PRAKTICA DPix 5200. Instrukcja obsługi PRAKTICA DPix 5200 Instrukcja obsługi 1.1 Dane techniczne Przetwornik obrazu Typ COMS 1/2.5 5M Efektywna liczba pikseli ok. 5.03 mega pikseli Całkowita liczba pikseli ok. 5.51 mega pikseli Obiektyw Ogniskowa

Bardziej szczegółowo

Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi na załączonej płycie CD-ROM.

Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi na załączonej płycie CD-ROM. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi na załączonej płycie CD-ROM. Prezentacja produktu Widok od przodu 1 2 3 4 Polski 5 6 7 8 9 10 1. Przycisk migawki 2. Włącznik 3. Głośnik 4. Dioda samowyzwalacza

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) 1 Instrukcja obsługi Opis produktu 1) Góra 2) Menu 3) Dół 4) Wejście USB 5) Kamera 6) Głośnik 7) OK 8) Mode 9) Power 10) Wyświetlacz 11) Slot na kartę 12) Diody

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do ogłoszenia/umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1 Przedmiotem zamówienia jest zakup 3 szt. aparatów cyfrowych wraz z dodatkowym wyposażeniem. 2 Wykaz asortymentowy Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

HD-DV Camcorder PRAKTICA DVC 5.6 FHD. Instrukcja obsługi

HD-DV Camcorder PRAKTICA DVC 5.6 FHD. Instrukcja obsługi HD-DV Camcorder PRAKTICA DVC 5.6 FHD Instrukcja obsługi Spis treści 2 Wstęp... 6 O instrukcji obsługi... 6 Prawa autorskie... 6 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa... 7 Zanim zaczniemy... 9 1 Funkcje kamery...

Bardziej szczegółowo

A1 - Elementy sterujące aparatem fotograficznym NIKON D3100

A1 - Elementy sterujące aparatem fotograficznym NIKON D3100 A1 - Elementy sterujące aparatem fotograficznym NIKON D3100 1. Budowa ogólna lustrzanek Opracował: Andrzej Kazimierczyk, Namysłów 2013 1 - Matryca - układ wielu elementów światłoczułych wykonaną w technologii

Bardziej szczegółowo

A2 Edycja informacji zmiana parametrów ekspozycji aparatem fotograficznym NIKON D3100

A2 Edycja informacji zmiana parametrów ekspozycji aparatem fotograficznym NIKON D3100 A2 Edycja informacji zmiana parametrów ekspozycji aparatem fotograficznym NIKON D3100 Ekran informacji Opracował: Andrzej Kazimierczyk, Namysłów 2013 Wizjer 1. Tryb fotografowania zmieniamy pokrętłem trybu

Bardziej szczegółowo

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność w przypadku korzystania z aparatu Easi-View

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0 Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0 Zawartość zestawu Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 U-DRIVE DUAL Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 Instrukcja obsługi PL Ogólne Kamera główna Gniazdo kamery tylnej Gniazdo USB/ ładowarki Gniazdo microsd Obiektyw kamery głównej Mikrofon

Bardziej szczegółowo

Mini kamera HD AC-960.hd

Mini kamera HD AC-960.hd Mini kamera HD AC-960.hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA www.tts-shopping.com Ważna informacja n Instrukcję tę należy

Bardziej szczegółowo

Komponenty aparatu. Korzyści. Podstawowe cechy. Parametry techniczne Wersja polska. Wersja polska

Komponenty aparatu. Korzyści. Podstawowe cechy. Parametry techniczne  Wersja polska. Wersja polska Komponenty aparatu JB000120 Sweex 3.2 Megapixel digital camera Lampa błyskowa Celownik Korzyści Wielofunkcyjny aparat 5 a 1: aparat cyfrowy, który potrafi nagrywać obraz i dźwięk, z funkcją kamerą internetową

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy 4. Kabel USB 7. rejestrator wideo 2. Przyssawka montażowa 5. Kabel HDMI 8. Karta gwarancyjna 3. Ładowarka samochodowa 6. Kabel AV 9. Odbiornik GPS kabel

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Aparat cyfrowy

Instrukcja Obsługi. Aparat cyfrowy Aparat cyfrowy Pl Instrukcja Obsługi Dziękujemy za zakup produktu CASIO. Przed użyciem prosimy przeczytać informacje na temat środków ostrożności zawarte w niniejszej Instrukcji obsługi. Instrukcję obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne Nr produktu 956428 Strona 1 z 5 1. Przegląd 1: Kamera 2: Przycisk operacyjny ON/OFF 3: Przycisk trybu

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Instrukcja obsługi Spis treści Spis treści...2 Opis urządzenia...2 Przygotowanie do użycia...3 Instalacja karty SD...3 Korzystanie z urządzenia...4 Opcje menu w trybie

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo 4. Kabel USB 2. Przyssawka montażowa 5. 3. Ładowarka samochodowa 6. Karta gwarancyjna 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 Dioda Obiektyw Głośnik Przycisk

Bardziej szczegółowo

PRAKTICA DVC Instrukcja obsługi

PRAKTICA DVC Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp... 5 O instrukcji obsługi... 5 Prawa autorskie... 5 Bezpieczeństwo... 5 Wprowadzenie... 6 Wymagania systemowe... 6 Platformy Windows:... 6 Platformy Macintosh:... 6

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA KAMERA INTERNETOWA USB 2.0

BEZPRZEWODOWA KAMERA INTERNETOWA USB 2.0 BEZPRZEWODOWA KAMERA INTERNETOWA USB 2.0 Instrukcja użytkownika DA-71814 Wstęp Dziękujemy za korzystanie z bezprzewodowej kamery nowej generacji. Z urządzenia można korzystać zaraz po jego podłączeniu.

Bardziej szczegółowo

Przenośny skaner dokumentów 4w1

Przenośny skaner dokumentów 4w1 Przenośny skaner dokumentów 4w1 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup przenośnego skanera dokumentów. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

A-DTR-100-52(1) 2010 Sony Corporation

A-DTR-100-52(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C Tutaj opisano nowe funkcje oferowane przez zaktualizowane oprogramowanie sprzętowe i ich działanie. Szczegółowe informacje można znaleźć w Instrukcja obsługi i Podręcznik α znajdujących

Bardziej szczegółowo

2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony. Przycisk zasilania / trybu

2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony. Przycisk zasilania / trybu 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator 4. Kabel USB wideo 2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 7 Obiektyw Głośnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi CARCAM-1080 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Okularów z ukrytą kamerą V12

Instrukcja obsługi Okularów z ukrytą kamerą V12 Instrukcja jest własnością Firmy KORJAR. Wszystkie zawarte w niej nazwy, marki, linki, screeny itp są zastrzeżone przez swoich właścicieli i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE DVR. Instrukcja obsługi. Car DVR Device MT4036

U-DRIVE DVR. Instrukcja obsługi. Car DVR Device MT4036 U-DRIVE DVR Car DVR Device MT4036 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup MT4026 U-DRIVE DVR. Jest to kamera specjalnie zaprojektowana do kręcenia filmów z perspektywy kierowcy samochodu.

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER PRZENOŚNY (LAPTOP) MINIMALNE WYMAGANIA

KOMPUTER PRZENOŚNY (LAPTOP) MINIMALNE WYMAGANIA Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Komputer przenośny laptop KOMPUTER PRZENOŚNY (LAPTOP) Ekran Przekątna ekranu 15 cali Karta graficzna 1GB Technologia LED Specyfikacja Procesor Intel

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 11017373 Skaner

Instrukcja obsługi. 11017373 Skaner 11017373 Skaner Instrukcja obsługi 1. Wymagania systemowe PC, laptop, desktop lub IBM w połączeniu z Pentium 166 MHz min. i aktywnym portem USB (Universal Serial Bus) Windows 2000/XP/Vista, CD-ROM, kolorowy

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Mini DVR MD-80 Najważniejsze cechy urządzenia: Nagrywanie video i audio Zasilanie z wbudowanego akumulatora lub ze złącza USB Przetwornik o dużej rozdzielczości 2Mpix CMOS Bardzo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi TCC-1280 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

www.xblitz.pl Rejestrator Jazdy Limited www.kgktrade.pl

www.xblitz.pl Rejestrator Jazdy Limited www.kgktrade.pl Rejestrator jazdy, kamera samochodowa Limited firmy Xblitz pozwoli Ci na spokojną codzienną jazdę jak i bezpieczną podróż. Niezbędna zarówno podczas długich wyjazdów wakacyjnych jak i podczas codziennych

Bardziej szczegółowo

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-52(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-52(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C W niniejszej broszurze opisano funkcje 3D pojawiające się w tej aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Szczegółowe informacje można znaleźć w Instrukcja obsługi i Podręcznik α znajdujących

Bardziej szczegółowo

Automatyka ekspozycji

Automatyka ekspozycji Funkcje aparatu Wstęp każdy aparat musi umożliwić ustawienie podstawowych parametrów ekspozycji (ostrość, czas, przysłona) oprócz nich konstruktorzy aparatów wprowadzili wiele dodatkowych funkcji pozwalają

Bardziej szczegółowo

KOMPATYBILNOŚĆ. Wodoodporna 1080p Full HD. * Naciśnij i przytrzymaj przycisk W dół /Wi-Fi przez 3 sekundy aby wyłączyć Wi-Fi.

KOMPATYBILNOŚĆ. Wodoodporna 1080p Full HD. * Naciśnij i przytrzymaj przycisk W dół /Wi-Fi przez 3 sekundy aby wyłączyć Wi-Fi. * Naciśnij i przytrzymaj przycisk W dół /Wi-Fi przez 3 sekundy aby wyłączyć Wi-Fi. MOBILE ACCESSORIES Instrukcja obsługi v1.0 Aplikacja ismart DV jest kompatybilna ze smartfonami i tabletami wymienionymi

Bardziej szczegółowo

Wygląd aparatu: POL 1

Wygląd aparatu: POL 1 Wygląd aparatu: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD Góra Dół Tryb ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kamery XREC RD32 HD

Instrukcja obsługi kamery XREC RD32 HD Instrukcja obsługi kamery XREC RD32 HD I. Właściwości kamery - rozdzielczość video: 1280x720p, AVI, 30fps, - rozdzielczość zdjęć: 2560x1920px, JPEG, - wodoszczelność do 20 metrów głębokości, - szerokokątny

Bardziej szczegółowo

NR410 Podręcznik UŜytkownika

NR410 Podręcznik UŜytkownika NR410 Podręcznik UŜytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa Zapoznaj się z poniŝszymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie poniŝszych zasad, zwiększa ryzyko wypadku i moŝe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) SPIS TREŚCI 1. BUDOWA PANELA DOTYKOWEGO... 3 2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE... 4 3. BATERIA - ŁADOWANIE... 4 4. OBSŁUGA SALI... 5 4.1 WYBÓR SYGNAŁU... 5

Bardziej szczegółowo

User manual. Opis produktu

User manual. Opis produktu User manual Opis produktu Schemat produktu 1)Przycisk w górę 2)Menu 3)Przycisk w dół 4)Interfejs USB 5)Kamera 6)Głośnik 7)Przycisk OK 8)MODE (tryb pracy) 9)Przycisk włączania 10)Ekran 11)Gniazdo karty

Bardziej szczegółowo

Lampa błyskowa - Polaroid PL144-AZ

Lampa błyskowa - Polaroid PL144-AZ Lampa błyskowa - Polaroid PL144-AZ I. Wstęp: Lampa Polaroid jest zaprojektowana z myślą o dostarczeniu fotografii cyfrowej nowego poziomu kontroli światła. Lampy działają zarówno z najnowszymi, jak również

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (ios) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen TM Air 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY AKCJI HD 170 Stealth DRIFT INNOVATION

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY AKCJI HD 170 Stealth DRIFT INNOVATION INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY AKCJI HD 170 Stealth DRIFT INNOVATION Dziękujemy za zakup kamery HD170 Stealth od Drift Innovation i gratulujemy świetnego wyboru. Wierzymy, że sprzedany Państwu produkt spełni

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD (50201)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD (50201) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD (50201) 1 Ładowanie baterii Dwie metody ładowania baterii: 1. Użycie kabla USB w celu podłączenia urządzenia do komputera. 2. Użycie ładowarki samochodowej poprzez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661 Opis urządzenia Przełącznik ATEN CS661 jest urządzeniem małych rozmiarów, które posiada zintegrowane 2 kable USB do podłączenia komputera lokalnego (głównego)

Bardziej szczegółowo

Talitor kamera w zapalniczce

Talitor kamera w zapalniczce Talitor kamera w zapalniczce Poznań 2012 Cechy: mały rozmiar mały, dyskretny obiektyw kamery wskaźnik LED rozdzielczość 1280x960 dla 27fps rejestracja plików w formacie AVI rejestracja przez co najmniej

Bardziej szczegółowo

G1342 Instrukcja szybkiej instalacji

G1342 Instrukcja szybkiej instalacji G1342 Instrukcja szybkiej instalacji 2QM02-00005-200S Twój telefon W tej części zapoznasz się z wyposażeniem Twojego urządzenia. 5 6 3 1 12 4 2 10 7 8 9 11 Lp Pozycje Funkcje 1 Gniazdo słuchawkowe jack

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Aparat cyfrowy

Instrukcja Obsługi. Aparat cyfrowy Aparat cyfrowy Pl Instrukcja Obsługi Dziękujemy za zakup produktu CASIO. Przed użyciem prosimy przeczytać informacje na temat środków ostrożności zawarte w niniejszej Instrukcji obsługi. Instrukcję obsługi

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi 1. Przyciski i funkcje 1. Przedni aparat 2. Przycisk zwiększania głośności (+) 3. Przycisk zmniejszania głośności ( ) 4. Tylny aparat 5. Gniazdo słuchawek 6. Gniazdo karty SIM

Bardziej szczegółowo

Jak uŝywać programu Windows Movie Maker?

Jak uŝywać programu Windows Movie Maker? Jak uŝywać programu Windows Movie Maker? Windows Movie Maker to program do tworzenia/edytowania filmów. Jest on standardowo dorzucany do systemu operacyjnego Windows. Program jest prosty w obsłudze i w

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozpoczęcie pracy z aparatem 2 Omówienie elementów produktu 13 Zaawansowana obsługa aparatu 16 Rozwiązywanie problemów z aparatem 24

Spis treści Rozpoczęcie pracy z aparatem 2 Omówienie elementów produktu 13 Zaawansowana obsługa aparatu 16 Rozwiązywanie problemów z aparatem 24 Spis treści Rozpoczęcie pracy z aparatem 2 Ładowanie akumulatorów Ni-MH 2 Wkładanie baterii 3 Korzystanie z dodatkowej karty pamięci SD/SDHC 4 Włączanie aparatu 5 Ustawianie języka oraz daty i godziny

Bardziej szczegółowo

Mini kamera sportowa 3 w 1 Somikon

Mini kamera sportowa 3 w 1 Somikon Mini kamera sportowa 3 w 1 Somikon Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery 3 w 1 z aktywacją głosową. Dzięki tej poręcznej kamerze możesz nakręcić dobre filmy w czasie treningu lub w domu. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRO FULL- HD 1. BUDOWA REJESTRATORA 2. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 3. MONTAś 4. TRYBY PRACY I ICH SYGNALIZACJA 5. ODTWARZANIE 6. USTAWIENIA 7. MAPA PAMIĘCI 8. SPECYFIKACJA 1. BUDOWA REJESTRATORA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikrofon Easi-Speak jest wyposażony w niewymienną baterię akumulatorową. Nie należy wyjmować baterii. Mikrofon Easi-Speak

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KAMERA LC-S989

Instrukcja obsługi KAMERA LC-S989 Instrukcja obsługi KAMERA LC-S989 1. Budowa( opis) 1: Dziura na smycz 2: Włączanie 3: Tryby(Mode) 4: Klips 5: Karta Micro SD 6: Obręcz 7: Mini USB 8: Kamera 9: Operacje STOP/NAGRYWAJ 10: Wskaźnik stanu

Bardziej szczegółowo

Zegarek z kamerą i dyktafonem Octacam

Zegarek z kamerą i dyktafonem Octacam Zegarek z kamerą i dyktafonem Octacam Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegara z wbudowaną kamerą. Z tym zegarem masz dostępnych kilka urządzeń w jednym zawsze pod ręką: praktyczny zegar z alarmem,

Bardziej szczegółowo

Kamera sportowa Contour Roam 2, 1809K

Kamera sportowa Contour Roam 2, 1809K INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 394756 Kamera sportowa Contour Roam 2, 1809K Strona 1 z 6 SZYBKI START 1. Przesuń element zabezpieczający w lewo tak, aby zakrył czerwone pole. 2. Przesuń klapkę zabezpieczającą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. Negatoskop cyfrowy M 168. i kamera DC-CCD 986 SUPER CAM

Instrukcja montażu i obsługi. Negatoskop cyfrowy M 168. i kamera DC-CCD 986 SUPER CAM Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej negatoskopu cyfrowego i kamery Strona 1 Instrukcja montażu i obsługi Negatoskop cyfrowy M 168 i kamera DC-CCD 986 SUPER CAM Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kamery ukrytej w okularach model V14

Instrukcja obsługi kamery ukrytej w okularach model V14 instrukcja jest własnością Firmy KORJAR. Wszystkie zawarte w niej nazwy, marki, linki, screeny itp są zastrzeżone przez swoich właścicieli i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

Bardziej szczegółowo

CAMCOLVC13 KAMERA WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI

CAMCOLVC13 KAMERA WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI CAMCOLVC13 KAMERA WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI Instrukcja obsługi * Nie zawiera NOTA DOTYCZĄCA PRAW AUTORSKICH Niniejsza instrukcja objęta jest prawami autorskimi będącymi w posiadaniu firmy Velleman nv. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

GC-652 HD Auto DVR Instrukcja użytkownika

GC-652 HD Auto DVR Instrukcja użytkownika GC-652 HD Auto DVR Instrukcja użytkownika Dziękujemy, że zdecydowaleś się kupić HD kamarę cyfrową oryginalnego designu. Posiada 140 stopni szerokości pola widzenia soczewki, grzegub obracający się o 180

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Ostrzeżenia Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikroskop Easi-Scope

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika

Instrukcja Użytkownika Instrukcja Użytkownika 1 Dziękujemy za zakup kamery sportowej GoXtreme WiFi View. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu zalecamy szczegółowe zapoznanie się z niniejszą instrukcją, w celu zmaksymalizowania

Bardziej szczegółowo

Energetyk-Elektronik-Bytom.net

Energetyk-Elektronik-Bytom.net Moje miasto nocą Autor: Krystian Czerny 5a 1961 08.02.2010. Zmieniony 13.03.2010. Dostałem do sprawdzenia (testowania) aparat z prawdziwego zdarzenia, a mianowicie Canon EOS 3D. Nie zastanawiając się długo,

Bardziej szczegółowo

Simp-Q. Porady i wskazówki

Simp-Q. Porady i wskazówki Simp-Q Porady i wskazówki ROZWÓJ ZESTAWÓW BEZCIENIOWYCH Pierwsza generacja Najnowsza generacja Profesjonalne studio idealne dla zawodowych fotografów. Zestawy bezcieniowe Simp-Q to rewolucyjne i kompletne

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (Android) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen Air TM 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Regulowanie ustawień monitora...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO KAMERY SAMOCHODOWEJ -REJSTRATOR JAZDY 1080P FULL HD

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO KAMERY SAMOCHODOWEJ -REJSTRATOR JAZDY 1080P FULL HD Instrukcja jest własnością Firmy KORJAR. Wszystkie zawarte w niej nazwy, marki, linki, screeny itp są zastrzeżone przez swoich właścicieli i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

Bardziej szczegółowo

Żarówka LED z wbudowaną kamerą HD

Żarówka LED z wbudowaną kamerą HD Żarówka LED z wbudowaną kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup żarówki LED z kamerą. Można ją stosować zarówno w lampie stołowej jak i lampie wiszącej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA NR 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

MODYFIKACJA NR 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ================================================================================================================= Gmina Łowicz ul. Długa 12 99-400 Łowicz Łowicz, dnia 29 września 2016 roku Uczestnicy postępowania

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Mikroskop cyfrowy 3w1 1,3 MP, 400X, USB

Mikroskop cyfrowy 3w1 1,3 MP, 400X, USB Mikroskop cyfrowy 3w1 1,3 MP, 400X, USB Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowego mikroskopu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B

Instrukcja obsługi. Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B Instrukcja obsługi Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC

Bardziej szczegółowo

Ramka cyfrowa Hama Premium. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 954648. Strona 1 z 11

Ramka cyfrowa Hama Premium. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 954648. Strona 1 z 11 Ramka cyfrowa Hama Premium Instrukcja obsługi Nr produktu: 954648 Strona 1 z 11 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska Funkcje pilota Przycisk ON włączanie/wyłączanie

Bardziej szczegółowo

PX 1294. Kamera do zamontowania na kokpicie z ekranem 2,5"/6 cm

PX 1294. Kamera do zamontowania na kokpicie z ekranem 2,5/6 cm PX 1294 Kamera do zamontowania na kokpicie z ekranem 2,5"/6 cm 1 Spis treści Zawartość opakowania... 2 Opis produktu... 3 Dane techniczne... 4 Zasilanie... 4 Instrukcja dotycząca montażu urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny z kamerą HD

Zegar ścienny z kamerą HD Zegar ścienny z kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegara ściennego z wbudowaną kamerą HD, za pomocą którego dyskretnie nakręcisz filmy w domu, biurze, czy innych budynkach. Prosimy o uważne

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo 4. Kabel USB 5. Kabel AV 2. Przyssawka montażowa 6. 3. Ładowarka samochodowa 7. Karta gwarancyjna PL 2. Przegląd 1 2 3 4 5 Mikrofon 10

Bardziej szczegółowo

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO Dla domu jednorodzinnego Dla domu dwurodzinnego Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MIWI URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE Etapy instalacji: Wykorzystywanie automatycznej funkcji video Wykorzystywanie ręcznej funkcji video

WPROWADZENIE Etapy instalacji: Wykorzystywanie automatycznej funkcji video Wykorzystywanie ręcznej funkcji video P7000 FULL HD WPROWADZENIE Dziękujemy za zakup produktu naszej firmy. Omawiany produkt jest przenośnym urządzeniem DVR, łatwym do zainstalowania i wygodnym do przenoszenia. Urządzenie P6000 posiada obiektyw

Bardziej szczegółowo

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła zasilania...

Bardziej szczegółowo

Zawartość pakietu. Widok telefonu. Skrócona instrukcja obsługi PL-1. Port mikro-usb. Gniazdo słuchawek. Słuchawka. Aparat przedni

Zawartość pakietu. Widok telefonu. Skrócona instrukcja obsługi PL-1. Port mikro-usb. Gniazdo słuchawek. Słuchawka. Aparat przedni Zawartość pakietu MultiPhone Prestigio Akumulator Ładowarka podróżna Skrócona instrukcja obsługi Widok telefonu Aparat przedni Słuchawki Kabel USB Kolorowe tylne obudowy Słuchawka Gniazdo słuchawek Aparat

Bardziej szczegółowo

404 CAMCORDER FUNKCJE KAMERY WIDEO I APARATU

404 CAMCORDER FUNKCJE KAMERY WIDEO I APARATU Polska polish 404 CAMCORDER FUNKCJE KAMERY WIDEO I APARATU Dodatek do Instrukcji obsługi ARCHOS 404 Najnowszą wersję tej instrukcji można pobrać ze strony www.archos.com/manuals. Wersja 1.1 Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Multimedia

Rozdział 4. Multimedia Rozdział 4. Multimedia Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na wykorzystanie ogromnych moŝliwości multimedialnych systemu Windows XP. Większość narzędzi multimedialnych w Windows XP pochodzi z systemu

Bardziej szczegółowo