REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WTORKI Z ELMEX, CZWARTKI Z MERIDOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WTORKI Z ELMEX, CZWARTKI Z MERIDOL"

Transkrypt

1 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WTORKI Z ELMEX, CZWAKI Z MERIDOL. Postnowini ogóln. Akcj promocyjn, będąc sprzdżą prmiową, prowdzon jst pod nzwą Wtorki z lmx, czwrtki z mridol (zwnj dlj: Akcją Promocyjną) n trni cłj Polski, w wybrnych ptch zjmujących się sprzdżą produktów mrki lmx i mridol.. Orgniztorm kcji wtorki w lmx, czwrtki z mridol jst A&D Phrm Polnd Sp.o.o. z sidzibą w Wrszwi, Al. Jrozolimski D wpisn do Krjowgo Rjstru Sądowgo prowdzongo przz Sąd Rjonowy dl m.st. Wrszwy, XIIWydził Gospodrczy KRS, pod numrm,dziłjącą w iminiu i n rzcz Fundtor, firmy Colgt-Plmoliv Polnd Sp. z o.o. zwn dlj Orgniztorm.. Fundtorm ngród przwidzinych w Akcji promocyjnj jst Colgt Plmoliv (Polnd) Sp. z o.o. z sidzibą w Wrszwi, Wybrzż Gdyński D, wpisny do Krjowgo Rjstru Sądowgo prowdzongo przz Sąd Rjonowy dl m.st. Wrszwy, XII Wydził Gospodrczy KRS, pod numrm, zwny dlj Fundtorm.. Wykonwcą usług dl konsumnt w prowdzonj Akcji Promocyjnj jst Dnt--Mdicl Spół Akcyjn z sidzibą w iu ( - ) przy Rynk, zrjstrowną w Sądzi Rjonowym dl i Fbrycznj VI Wydził Gospodrczy Krjowgo Rjstru Sądowgo z numrm KRS, NIP:, zwny dlj Wykonwcą. Akcją promocyjną objęt są wszystki produkty kosmtyczn ofrown pod mrmi lmx i mridol, z tym zstrzżnim, ż spkown zstwy promocyjn trktown są jko jdn produkt.. Sprzdż produktów objętych kcją promocyjną trw od.. do... Zkup produktów objętych kcją promocyjną przd lub po w/w trmini ni uprwni do otrzymni Krty.. Okrs i mijsc Akcji promocyjnj Czs trwni kcji promocyjnj rozpoczyn się w dniu... r. i kończy się w dniu.. r., który jst osttcznym dnim, w którym Uczstnik moż zgodni z zsdmi kcji otrzymć i zrjstrowć Krtę uprwnijącą do skorzystni z okrślonych w złączniku nr usług.

2 . Mijsc prowdzni Akcji promocyjnj.. Akcj promocyjn prowdzon będzi w wybrnych ptch n trni Polski. Uczstnik promocji. Uczstnikim Akcji promocyjnj moż być osob fizyczn, zmiszł n trni Polski, posidjąc płną zdolność do czynności prwnych będąc konsumntm w rozuminiu rt. ¹ Kodksu Cywilngo, któr w czsi trwni Akcji promocyjnj spłni wrunki okrślon ninijszym Rgulminm.. W Akcji ni mogą brć udziłu prcownicy i przdstwicil Orgniztor, Fundtor orz Dnt--mdicl S.A., tkż członkowi ich njbliższj rodziny (młżonkowi, dzici, rodzic, rodzństwo). Orgniztor zwolniony jst z pobirni oświdczń w tym zkrsi.. Krty. Kżdy z Uczstników Akcji, który spłni postnowini ninijszgo rgulminu nbędzi prwo do otrzymni Krty promocyjnj uprwnijącj do poniższych świdczń : - bzpłtngo przglądu stomtologiczngo, - % zniżki n okrślon zbigi stomtologiczn. Zkrs usług objętych % zniżką stnowi złącznik nr do ninijszgo Rgulminu.. Kupony rbtow ni kumulują się.. Uczstnikom Akcji ni przysługuj prwo do zstrzżni szczgólnych cch Ngrody lub prwo zminy n inny przdmiot, tkż ni przysługuj prwo do otrzymni kwiwlntu (piniężngo, rzczowgo).. Uczstnikowi Akcji ni przysługuj prwo do wyminy Ngrody n inną.. Zsdy Akcji. Aby wziąć udził w Akcji promocyjnj nlży zkupić dw produkty kosmtyczn mrki lmx w wtork lbo mrki mridol w czwrtk w czsi trwni Akcji promocyjnj. Spkown zstwy promocyjn trktown są jko jdn produkt.. Krty zostną przyznn Uczstnikom, którzy dokonją zkupu n wyżj wsznych zsdch bzpośrdnio po ich dokonniu przz prcowni dnj ptki. W przypdku

3 zkupu przz Uczstni większj ilości produktów otrzym on odpowidnią ilość rt, z zstrzżnim pkt. ust. ninijszgo Rgulminu.. Kżdy z Uczstników Akcji, który otrzymł rtę m prwo do umówini się n wizytę w clu rlizcji świdczń n zsdch okrślonych ninijszym rgulminm w trmini dwóch misięcy od dty rjstrcji rty. Krtę nlży zrjstrowć njpóźnij do dni.. r., czyli osttnigo dni trwni kcji promocyjnj.. Clm skorzystni z usług do których uprwni Krt, Uczstnik zobowiązny jst do dokonni rjstrcji n stroni intrntowj lub dzwoniąc n infolinię. W przypdku brku umówini wizyty w wyżj wsznym trmini Krt trci wżność Uczstnik trci prwo do skorzystni z bzpłtngo przglądu stomtologiczngo orz % rbtu n okrślon usługi n zsdch okrślonych ninijszym Rgulminm.. Podni numru rty orz dnych osobowych przz Uczstni jst dobrowoln, nimnij jst koniczn clm wykorzystni przz Uczstni Krty.. Rklmcj. Kżdy Uczstnik Akcji promocyjnj moż zgłosić rklmcję w związku z prowdznim i uczstnictwm w Akcji promocyjnj w formi pismnj do Orgniztor. Rklmcj rozptruj Orgniztor.. Rklmcj dotycząc umwini wizyty w gbinci stomtologicznym sici Dnt-- Mdicl orz jkości wykonnych usług stomtologicznych nlży kirowć bzpośrdnio do Wykonwcy, Dnt--mdicl S.A. z sidzibą w iu -, Rynk,. Rozptrywni rklmcji trw dni liczonych od dni jj otrzymni.. Odpowidź n zgłoszoną przz Uczstni rklmcję zostni mu przsłni z pośrdnictwm poczty.. Przy rozptrywniu rklmcji Orgniztor i/lub Wykonwc opir się n trści Rgulminu orz powszchni obowiązujących przpisch prw.. Po wyczrpniu postępowni rklmcyjngo Uczstnikowi przysługuj prwo do dochodzni roszczń n zsdch ogólnych.. Postnowini końcow. Administrtorm dnych osobowych udostępninych przz Uczstników Akcji promocyjnj jst Wykonwc kcji, Dnt--mdicl S.A. z sidzibą w iu

4 Rynk. Prztwrzni dnych osobowych odbywć się będzi n zsdch przwidzinych ustwą z dni sirpni roku o ochroni dnych osobowych (Dz.U. z r, Nr. poz. z późn. zm.). Dn osobow będą prztwrzn wyłączni w clch związnych przdmiotowo z Akcją Promocyjną, tj. w clch związnych z przprowdznim Akcji promocyjnj i rlizcji usługi, tkż rozptrzni wntulnych rklmcji. Podni dnych osobowych m chrktr dobrowolny, lcz nizbędny do rlizcji zsd Akcji promocyjnj i rozptrzni wntulnych rklmcji. Osobom udostępnijącym dn osobow przysługują prw do: dostępu do dnych, możliwości ich poprwini lub żądni ich usunięci.. Rgulmin Konkursu dostępny jst w sidzibi Orgniztor orz n stroni

5 Złącznik nr : Wyz usług objętych % rbtm: - pord lrs, - konsultcj spcjlistyczn - lkirowni - piskowni -scling - higinizcj - fluoryzcj - poszżon lkowni Złącznik nr : List gbintów DENT-A-MEDICAL S.A. SIEĆ DENT-A-MEDICAL S.A. L p. Stt us Misto Rgion Kodpoczt owy Nzw kliniki Adrs Godziny prcy Będzin Śląski Będzin Śląski Kujwsk o- Bił pomorski Błot Biłystok Biłystok Biłystok Bilsko Bił Bilsko Bił Bilsko Bił Podlski Podlski Podlski Śląski Śląski Śląski - PRAKTYKA DENTYSTYCZNA - PRO-DENTAL - CENTRUM STOMATOLOGICZNE MAŁECCY DENT - Indywiduln Prkty Lrs - NZOZ Suprnov Clinic - - Prywtny Gbint Stomtologiczny lrz stomtolog Ew Borkows Prywtn Implntologii i Stomtologii Esttycznj VIP DENTAL - CARAT STOMATOLOGIA S.C. - Cntrum Stomtologiczn ProDntist Wirzbow (pn-pt -) (sb -) Królowj pn, wt -, śr, czw - Jdwigi, pt - Szubińs pn-pt - Wrszws / pn - pt. -. Wrszws / pn-pt - Strobojrs pn,wt,czw -., sr,pt lok C - Płk. Krol Zgórskigo pn-pt - Żywic pn-pt - Orzszkowj pn-pt -

6 Bilsko Bił Bilsko Bił Bochni Bochni Bolsłwi c Bolsłwi c Bolsłwi c Śląski Śląski ki ki ski ski ski ski Bolków Brzg Opolski Brzg Opolski G Brzg Opolski Kujwsk o- Bydgoszc pomorski z Bydgoszc z Kujwsk o- pomorski Bydgoszc z Kujwsk o- pomorski Bytom Śląski Bytom Śląski Chłm Lublski Chorzów Śląski Chorzów Śląski Chorzów Śląski Ciszyn Śląski Czchowi c Dzidzic Śląski - ABCDntyst Mostow (pn-pt -) (sb.-) AMERIDENT Nipubliczny pon, śr :-:, - Stomtologiczny Zkłd Opiki Ksprowicz wtork, czwrtk, piątk Zdrowotnj S.C. :-: - NZOZ PROFI DENT - NZOZ VITA DENT - CMK STOMATOLOGIA S.C. - CMK STOMATOLOGIA S.C. Krkows Ponitowskigo (pn,śr,czw,pt -) (wt -) pn -, wt, czw -, śr, pt - Jrzębinow pn-pt - Mzowic pn-pt - - NZOZ STOMED Pstur pn-pt.- - RODZINNA OPIEKA MEDYCZNA GABINET STOMATOLOGICZNY Poln pn-pt.- - GABINET STOMATOLOGICZNY Pistows / pon-pt.-. Ośrodk Rhbilitcji i Odnowy Biologicznj Doni Cor Sp. Z o.o. Łokit pn-pt - Ośrodk Rhbilitcji i Odnowy Biologicznj Doni Cor Sp. Z o.o. Kminn pn-pt - Prywtn Spcjlistyczn Prkty Stomtologiczn Prywtn Prkty Stomtologiczn lk. Stom. Brbr Rybrczyk Thomm Usługowo-Hndlow Firm Mdyczn "Cldnt" - PPHU Promdici sp zoo - HELP Cntrum Stomtologiczn - UNIDENT S.C. Ann Kozr - Podkow & Bt Kozr - KORN-MED. S.C. Kołobrzs pn-pt - pn,wt,czw - śr,pt - Św. Florin pn -, wt -, sr - / czw-, Kwitniwskig o pn-pt - Plc Wolskigo (pn-pt -) (sb -) Wśniwskigo pn-pt - Listopd pn-pt - - DENTAL TEAM NZOZ Btorgo pn-pt NZOZ STOMATOLOGIA RODZINNA Głczki pn-pt - ALIAS GABINET STOMATOLOGICZNY Ktowic pn-pt - Prywtny Gbint Stomtologii Ann Grygirczyk Trugutt pon -, wt -, -, czw - Częstoch Śląski - DENTTECH cntrm (pn-pt -) (sb -)

7 ow stomtologiczno-prottyczn Dąbrowskigo Częstoch ow Dąbrow Górnicz Dubninki Gdyni Gdyni Gdyni Gdyni Gdyni Gdyni Śląski Śląski Wrmińs ko- Mzurski - Spcjlistyczn Cntrum Stomtologii S.C. Armii Krjowj pn-pt - - Vit Dnt go Mj pn-pt - sb - - NZOZ Suprnov Clinic Indywiduln Prkty - Stomtologiczn Lk. Stom. Moni Pitrusz - Tllux Dntl Clinic Stomtologiczn SOWDENT Gbint Stomtologiczny NZOZ Stomd Przychodni Stomtologiczno - Lrs - ISPL Gbint Stomtologiczny - Mrckigo wt -, czw -, pt -, sb - Kołobrzs H pn-pt - Szro / pn-pt. -. Dmroki / pw FA Mornow Wzgórz / PRODENT Orszul Ody, Ew Ody - Bojnows S.C. Rjs Cumowników Indywiduln spcjlistyczn prkty lrs - IPL lk. Stom. Ktrzyn Kotkows - ISPL lk. Stom. Krzysztof Bosko NZOZ Stomtolog Przymorz, - Stomtolodzy Piotrzkows, Trgońs - NZOZ Dntus Plus - Gbint Stomtologiczny,,Wildnt,, Andrzj Wilbski Miszwskigo pon, wt -, śr -, czw, pt - Pon,wt,pt - -.,śr,czw -., sob. Po umówiniu się pn-pt -, sobot - po uzgodniniu n tlfon wt,czw - Mornow Wzgórz / Czubińskigo U/ Pon,wt,pt - -.,śr,czw -., sob. po umówiniu się pon-pt: -., sob. Po wczśnijszym umówiniu się Obrońców Wybrzż / pn-pt - Drzwickigo lok pn-pt - Strzlców Krpckich - D/ pn-pt - - stticdental Olsztyńs b/ pn-pt -, sb - - Mrszł pn - wt - sr - Adnt Foch / czw - pt - - Indywiduln spcjlistyczn prk. Syrokomli lk. Józf Czjkows / pn,śr - - Gbint Dnt- Prot. mj / (pn-pt -) (sb -) - Piłsudskigo Gbint Dnt- Prot. / pn - - Indywiduln Prkty Świętojńs Stomtologiczn / pn-pt - - IDEAL-DENT - Przychodni Stomtologiczn WIGO-Dnt Ant Wsiłk, Andrzj Wilbski S.C. Btorgo / (pn-pt -) (sb -) Mkuszyńskig o pn-pt -

8 Gdyni Gliwic Śląski Gliwic Śląski Gliwic Śląski Gliwic Śląski Gliwic Śląski Wilkopo Gnizno lski klini G Gnizno Gorzów Wilkopol ski Gorzów Wilkopol ski Gorzów Wilkopol ski Gorzów Wilkopol ski Gościr dów Gór Grudziąd z Inowrocł w Jstrzębi Zdrój Jlni Gór Jlni Gór Józfosł w Klisz Wilkopo lski Lubuski Lubuski Lubuski Lubuski Lublski ski Kujwsk o- pomorski Kujwsk o- pomorski Śląski ski ski Mzowi cki Wilkopo lski Ktowic Śląski Ktowic Śląski - NZOZ Dntus Plus Sojow pn-pt - NZOZ Pro-Dnt, Gbint - Stomtologiczny Prcowni Prottyczn Młodziżow pn-wt-, sr,pt DENT STYLE STOMATOLOGIA - IMPLANTOLOGIA S.C. Wilkij Nidzwidzicy / pn-sb - PRYWATNE CENTRUM STOMATOLOGII SILESIA s.c. Sobótki / pn-pt - sob - - NZOZ Styl Dnt Sylwi Kłuż - ALFADENT S.C. - IMPLANT MEDICAL - Gbint Stomtologiczny Michł Romnic - DENTIS Odrowążów r (pn,pt -) (wt,śr,czw -) Moniuszki pn - wt - sr/czw /II - pt - Ul. Wrszws pn-pt.- Pstrowskigo / pn-pt.- Bor Komorowskig o / (wt,śr -) (czw -) NSZOZ S.C. USTRONIE - PARKOWE Korcz / pn-pt - Brbr Brukszt Indywiduln Prkty Lrs Piłsudskigo A pn, śr, czw, pt -, wt -. Gbint Stomtologiczny DENTAL Witold Bdnrski Chrobrgo / pn-pt - Spcjlistyczn indywiduln prkty stomtologiczn Edyt Folwrk, Os. Kossows- Idlr POM pn-pt - Gbint Stomtologiczny Trs Golit Siciny pn- czw- - NZOZ CALDENT - NSZOZ BA-MED. - IMPLADENT Gbint Stomtologiczny - NZOZ Przychodni Ciplic - Gbinty Stomtologiczn Włod / pn-pt - Włow (pn,wt -) (śr,pt -) / (czw -) Mrusrzówny (pn,wt,śr,pt -) (czw -) Plc Pistowski pn-pt.-. Wojs Polskigo pn, czw -, wt, śr, pt - A/ - Gbint Stomtologiczny Rosiczki pn-pt - - Gbint Stomtologiczny Lk. Stom. Urszul Włodrk Stszic pn-pt - sb - - MS Dnt Prkty Stomtologiczn Mił A pn-cz - pt - - NZOZ ADOREA Cntrum Stomtologiczn Wojwódz / wt, sr, pt -

9 Ktowic Śląski Ktowic Śląski Ktowic Śląski Ktowic Śląski Ktowic Śląski Ktowic Śląski Ktowic Śląski Ktowic Śląski Kilc Kilc Kilc Świętokr zyski Świętokr zyski Świętokr zyski Świętokr Kilc zyski Świętokr G Kilc zyski G Kluczbork Opolski Kluczbork Opolski klini Konry Konin Koszlin ski Wilkopo lski ki ki ki ki ki ki ki ki - - NZOZ Mdntin S.J. MARGIETECH M. i M.Pirzyńcscy Zwiszy Czrngo pn-pt - czw od CERAM-DENT Prywtn Opi Stomtologiczn NZOZ Zbrs / pn-pt - - PRAKTYKA DENTYSTYCZNA Gn. Jnkgo pn-pt - - DENTAL NZOZ Roln pn-pt - - Prywtn Prkty Dntystyczn Pnwnic pn-pt -, - - CITISTOM Tysiąclci pn-pt - - DENTAL TEAM NZOZ Krlicz pn-pt - - HELP Cntrum Stomtologiczn Sokols (pn-pt -) (sb -) - MEDIKADENT - Prywtny Gbint Stomtologiczny Witold Gońd Al.. Lgionów / pon - pt - Kościuszki wt, czw - - MODENT Piotr Grbowski Krbońs pn-pt - - Prywtn przychodni stomtologiczn NZOZ OLIMP Jgillońs pn-pt POL-DENTAX Plnty / pn-pt - - PANACEUM GUZOWSCY Wolności pn-pt Prywtn Przychodni Stomtologiczn Gbint Stomtologiczny Trs Golit NZOZ Stomtologi B & S Dnt lk. Łusz Blcrzk Byczyńs pn-pt - pn-, wt- i - Konry sr,czw-, pt - Chopin A pn, czw -, wt, śr, pt - - Cldnt Śliwkow pn-pt - - AdDnt Roi - pon - pt - Prywtny gbint stomtologiczny Ann Grbows Wżny - DENTIMEDPLUS - DENTAMED Doktor Piltz / Oś. Kościuszkowski pn -,wt -,-,sr -,-,czw -,pt - pn, wt, czw -, śr, pt różni (dopsowują się do pcjnt) N Zjzdzi h - ABDENT Stomtologi Protty Szwi pn-pt - - NON STOP Dnt Jnusz Dziłowy Zcisz / pn-pt - - s NON STOP Dnt Jnusz Dziłowy pn-pt -

10 G klini G Krśnik Lgionow o Lgionow o Lgnic Lgnic Lszno Lszno Lszno Lszno Lwin Brzski Lubń Lubin Lublin ki ki ki ki ki ki ki ki ki Lublski Mzowi cki Mzowi cki ski ski Wilkopo lski Wilkopo lski Wilkopo lski Wilkopo lski Opolski ski ski Lublski - NON STOP Dnt Jnusz Dziłowy Kotlrs pn-pt - - G DENT Rntgn Stomtologiczny - WAPDENT S.C. - NZOZ DŁUGOSZ&DŁUGOSZ - DENTAMED - INDEXMEDICA Józfińs / pn-pt - Rynk Podgórski / pn-pt - Limnowskigo pn-pt - Augustińs h Czpińskigo pn-pt - - Cntrum Stomtologii VITADENT Słw / pn-sob - - EPC - Europjski Cntrum Zkrzowic Profilktyki K/U pon-sob - - MIK DENT - Gbint Stomtologiczny - Gbint Stomtologiczny Twoj Dntyst - Cntrum Dntystyczn - NZOZ ARSMED-SENATORSKA - NZOZ VITADENT - Rydlów /LU pn-pt - Al.. Jgillońs pn -, wt -, czw A -/-. Jgillońs D/ pn-pt - Stfn Btorgo pn-pt - Sntors pn-p t- Btlionu Prsol / pn-pt -, sob - Gbint Stomtologiczny Trs Golit Żniwn pon-pt - - DENTAL X-RAY Krót pn-pt L.L.S. DENT Grodz pn-pt - - NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA MEDICAL - GABIENT STOMATOLOGICZNY - PROMADENT CENTRUM STOMATOLOGICZNE Bolsłw Chrobrgo Kościuszki - KORONA DENT Poln - wt,czw-, pn,sr,pt - pn, śr -/wt, czw.-/pt - Kzimirz Wilkigo pn pt - (pn,śr.-) (wt,czw-) pt wyminni Indywiduln Prkty Stomtologiczn Śląs pon-pt - Lublin Lublski - Pordni Stomtologiczn Odlwnicz pn -, wt - sr -

11 , czw -, pt - Lublin Lublski Lublski Lublin Lublinic Śląski Luboń Wilkopo lski Łódź Łódzki Łódź Łódzki Łódź Łódzki Łódź Łódzki Łódź Łódzki Łódź Łódzki Łódź Łódzki Łódź Łódzki Mlbork Milicz Mońki / Knyszyn Mysłowic Mysłowic ski Podlski Śląski Śląski Now Sól Lubuski Nowy Sącz Nowy Sącz Nowy Sącz ki ki ki Nys Opolski - S-DENT Przyjźni - Piękngo Uśmichu - - ZOZ Prywtn Cntrum Usług Mdycznych AKO-MED Missmd Przychodni Stomtologiczn - NZOZ DENTAL MED. - - pn -, wt.-, sr -, pt - Nrutowicz pn-pt -, sb - Mickiwicz pn-pt - Kochnowskig o pn-pt - Ttrzńs pn-pt -. sb, nd i świt- h + pogotowi h NZOZ EURODENT Agnisz Szlndk Brto pn-pt -, sob - Endo Stomtologi Agnisz Kunt-Bromblik - Endo Stomtologi Andrzj Bromblik - NZOZ ADENTIST S.C CENTRUM STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ Cntrum Stomtologii Strychrs - Dntl Ogniskow / pn -, wt - sr -, czw -, pt - Ogniskow pn -, wt - sr - /, czw -, pt - Tyminickigo pn-pt - Orgnizcji WiN pn-pt - Strychrs lok. pn-pt - Gbint Stomtologiczny STOMAMED Okoniow pn-pt - Indywiduln Prkty Lrs lk. Stom. Młgorzt Piotrkiwicz INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA - NZOZ Suprnov Clinic - NOVODENT Prywtny Osrdk Stomtologii - HELP Cntrum Stomtologiczn Konopnickij PN-PT.. (wt-) (sr-) (czw-) (pt-) (sb-) U. Koprni Al.. Nipodlgłości b lok. - KOLEN DENT S.C. Zkątk - NZOZ TRIO-DENT S.C. - DENT MAL - OODENT - PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA pn -, wt -, sr -, pt - Wil (pn,sr,pt-) (wt,czw- Skotnic ) Wyspińskigo (pn-pt -) (sb-) pon -:, wt -, śr -: Kzimirz (pn-czw.-) (pt.- Wilkigo ) Rokitninczykó w pn-pt - Moniuszki (pn-czw-) (pt -) Królowj Jdwigi / pn, czw,pt-, wt,sr-

12 Oborniki Śląski ski Olsno Opolski Olśnic ski Olkusz Olsztyn ki Wrmińs ko- Mzurski Ołw ski Opoczno Łódzki Opol Opolski G Opol Opolski Opol Opolski G Opol Opolski Opol Opolski Mzowi Ostrołę cki Ostrołę Ostrów Wilkopol ski Otwock Otwock Mzowi cki Wilkopo lski Mzowi cki Mzowi cki Pbinic Łódzki Pisczn Mzowi o cki Piotrków Trybunls ki Piotrków Trybunls ki Płock Płock Łódzki Łódzki Mzowi cki Mzowi cki - NZOZ Stomtologi dl Rodziny Sp. Z o.o. - NZOZ MEGA-DENT - W. Łokit cły czs Konopnickij (pn,-,śr -) (wt,czw-) (pt-/) Gbint Stomtologiczny Alksndr Mcwldows Okrężn - pn-pt - - Gbint Dntystyczny DENTICA - - Pl. Konstytucji -go Mj Indywiduln Prty Stomtologiczn Róż Męrs Okrzi / - Prywtny Gbint Stomtologiczny - wr,sr,czw -/ i pt - pn, śr -/wt, czw, pt - NZOZ STOMATOLOGIA RODZINNA Rybc (pn-pt-) (sb-) pn - wt.- śr Inowłodz.-/.- czw - pt - NZOZ Studio Dntystyczn ADENTICA - Rntgn Stomtologiczny - DENTAL COMPLEX Społ Lrzy dntystów Kroń i Prtnrzy Pistows / pn-pt - Sosnowskigo -/ (pn-pt -) (sb-) Koszlińs pn-pt - - IP PANERS S.C. ul Rymont (pn-pt-) (sb-) Prywtn Prkty Stomtologiczn Dntl Studio S.C. Nipubliczny Zkłd Opiki Zdrowotnj Alrgo-Dnt Indywiduln Spcjlistyczn Prkty Lrs Krystyn-Stfni Łusiwicz-Gc Mickiwicz -/ wt,cz,pt - Mdlińskig o / Gworows / pn -, wt -, sr -, czw -, pt - pn-czw - (w zlżności od potrzb) - EURODENT S.C. Okóln - pon-pt - GABINET STOMATOLOGICZNY Górn (pn,śr,pt-) (wt,czw- ) - AS MED. Mjow pn-pt - -go - DENTAL CLINICA Jnkows Mróz styczni lok. (pn-pt -) (sb-) ( sp.j. sb w misiącu) - ANADENT Ludow pn-pt NZOZ EURODENT AGNIESZKA SZLENDAK Żwirki (pn-pt-) (sb-) Gbint Stomtologiczny lk. Stom. Włokinnicz Jck Rutkowski b h Prywtn Prty stomtologiczn SUPER DENTAL Gbint Dntystyczny Stomtologi Kosmczwski Lchmn pn-pt - pn, śr -/wt, czw - Kolbrg A / pt --

13 Polkowic Poznń Poznń Poznń Poznń Poznń Poznń Poznń Poznń Poznń Pruszków Przmyśl Przmyśl Przwors k Przźmi rowo Pułwy Pułwy Rdom Rdom Rw Mzowic Rwicz Ropczyc ski Wilkopo lski Wilkopol ski Wilkopo lski Wilkopo lski Wilkopo lski Wilkopo lski Wilkopo lski Wilkopo lski Wilkopo lski Mzowi cki Podrp cki Podrp cki Podrp cki Wilkopo lski Lublski Lublski Mzowi cki Mzowi cki Łódzki Wilkopo lski Podrp cki - POLIDENT Komin pn-pt - Gbint Stomtologiczny Oś. -,,Dntist.pl,, Mcij Mrcinowski Włdysłw lrz dntyst Jgiłły pn-cz- pt Gbint stomtologiczny lk. Stom. Miron Iwnik spcjlist prottyk Stomtologi Rodzinn EDENT Klmns Rtjczk S.C. Gbint Stomtologiczny Jonn Prk - CITY DENT - Oś. Oświcni pn-pt - Nigolwskich pn-pt - Oś. Przyjzni pn-pt - DENTAL Prywtn Przychodni Stomtologiczn Szyprs (pn-czw-) (pt -) Dąbrowskigo / pn-pt - Gbint Stomtologiczny lk. Stom. Zbigniw Bogusłwski Grochows A pn-pt - - CANDEO Bdnrs pn-pt - - CANDEO BIS - Lcznic Spcjlistyczn PIO-DENT - Prywtny Gbint Stomtologiczny Milczńs b pn-pt - Powstńców (pn-pt -) (sb -) Rtuszow NZOZ Euro Dnt Pordni Stomtologii i Prottyki Foch / (pn,śr -) (wt,czw,pt -) pn,wt -, sr -, czw,pt - Lk. Dnt. Ktrzyn Jnuszk Gbint Stomtologiczny Kilińskigo pn-pt - Gbint Stomtologiczny Jonn Prk - NZOZ MARIODENT Bm pn-pt -, sb - Eustchiwicz - NZOZ MARIODENT Kościln / pn-pt - - NZOZ PT DENTAL S.C. - Prywtn Stomtologiczn KORONA DENT - Gbint Stomtologiczny - ARS Dntic S.C. - Gbint Stomtologiczny lk.md Agnisz Brodows pn-pt -, sb - Ks. Wł. Sdl -- lok., pn-pt - Zbrowskigo b pn-pt - Konstytucji -go mj pn-pt - Wły Jrosłw Dąbrowskigo niogrniczon Pułskigo - pn-pt -

14 Rud Śląs Rud Śląs Rut Trtk Śląski Śląski Podlski Rybnik Śląski Podrp Rzszów cki Rzszów Podrp cki Podrp Rzszów cki Podrp Rzszów cki Podrp Rzszów cki Mzowi Sidlc cki Simino wic Śląski Śląski Srbimi rz Opolski Skirniw ic Łódzki Słopnic ki Słubic Lubuski Wilkopo Słupc lski Słupsk Sopot Sosnowi c Sosnowi c Sosnowi c Strgrd Szczciń ski Stęszw Śląski Śląski Śląski ki Wilkopo lski - NZOZ STUDIO DENTAL - Kłodnic pn-pt :-: Przychodni Stomtologiczn Witold Wwrzyszyński I Mj pn-pt - - NZOZ Suprnov Clinic Lśn wt -, śr -, pt - - Cntrum Stomtologii i Mdycyny Esttycznj ALEXA Strzlców Bytomskich pn-pt - (w szoni wcyjnym różni) - NZOZ DENTAL-RES Kopisto pon - pt - - Grunwldz pn-czw -., wt,sr,pt ELBADENT / - - Dntist - VIDENT - ES-DENT Frdry / - NEW A MEDICA s.c. - HELP Cntrum Stomtologiczn - KORDENT Sportow / pn-pt - Podgórskigo pn-czw -, pt - pn i pt -, wt, sr, czw - -go Mj pn-pt - Kościln pn-pt - Jśminow (pn,śr,pt-) (wt,czw- ) - Gbint Stomtologiczny Koprni (pn-pt -) - Indywiduln Prkty Lrs Indywiduln Prkty - Stomtologiczn lk. Stom. Czsłw Anuswicz Misz I - Gbint Stomtologiczny RDENT Pwł Rosiński - NZOZ MEDICUS - Crmic Studio Sp. Z o.o. Słopnic wt - pt - pn i pt -, - wt-, śr-, czw- Poznńs wt, śr, czw - Piłsudskigo b - SONO-DENT S.C. Lgionów - HELP Cntrum Stomtologiczn NZOZ Prywtn Pordni - Stomtologii Esttycznj Lidi i Piotr Wsoły sp. J. - VEGADENT Gbint Stotologiczny NZOZ Ant Zsiczn - Krzynówk - NZOZ Stomtologi S.C. Szkoln pon-pt--., sob: lrz n dyżurz Koprni pn-pt - (pn,wt,czw.-.) (śr,pt -) Wrszws pn-pt - Igncgo Mościckigo pn-pt - Piłsudskigo C pn-pt - pn-czw -, wt,sr,pt -

15 G G Strzyżów Szczcin Szczcin Szczcin Szczcin Szczcin Szczcin Szczcin Szczcin Szczcin Szczcin Szczcin Szczcin Szprotw Śrm Śrm Środ Wilkopol s Świdnic Świdnic Świdnic Trnowsk i Góry Trnów Trnów Podrp cki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki Lubuski Wilkopo lski Wilkopo lski Wilkopo lski ski ski ski Śląski ki ki - Prywtny Gbint Stomtologiczny Mri Mrosz - NZOZ Brtosz Jdczyk - Nipubliczny Zkłd Opiki Zdrowotnj ArtDntic - R-Dnt Stomtologi i Protty - R-Dnt Stomtologi i Protty - APOLONIA - CENTRUM STOM. I IMPLANTOLOGII - BOST DENTAL Sp. Z o.o. - Słowckigo pn-pt - Bndurskigo / pn-pt - Piłsudskigo / wt, sr, -, czw- Krzywoustgo / pn-pt - Królowj Korony Polskij pn-pt - Gryfińs pn-pt - Al.. Pistów / pn-pt - Gryfińs pn-pt - Rudzińscy Lrz, Lrz Dntyst Spół Prtnrs Śląs / pn-pt - - MEDICA DENT S.C Indywiduln Prkty Stomtologiczn lk. Stom. Spc. I^ Indywiduln Prkty Stomtologiczn lk. Stom. Spc. I^ Tomsz Buczko Mickiwicz / pn Tomsz Buczko Jsn pn-pt.- pn -, wt -, śr Ryskigo -, czw -, pt /.- HIRCHY Nipubliczny Zkłd Opiki Stomtologicznj NZOZ Stomtologiczny DUO-DENT Pordni Stomtologiczn Rynk Nowy - pn-pt - St. Wyspińskigo pn,wt-, sr.-, czw.-, pt- - DENTAL Kilińskigo pn-pt - - Esttic - Indywiduln Prkty Stomtologiczn mj /c - Rntgn Ogólny - GABINET STOM. NEODENT - Gbint stomtologizny - NZOZ MEGA-DENT - Spcjlistyczn Przychodni Lrs OFTALDENT - GABIENT STOMATOLOGICZNY go pździrni pn-pt - (pn,wt,czw,pt -) (śr -) Włbrzys / (pn-pt -) (sb-) Księci Bol / pn-pt - Modrzwiow pn-pt- i - Żwirki i Wigury / pn-pt - Nrutowicz -() Wschodni (pn,wt,śr-) (czw,pt - )

16 Tczw Tczw Tomszó w Mzowic ki. Toruń Łódzki Kujwsk o- pomorski Trzbil Lubuski Tychy Śląski Tychy Śląski Tychy Śląski Tychy Śląski Tychy Śląski Wdowic ki G Włbrzyc h Włbrzyc h Wrszw Wrszw Wrszw Wrszw Wrszw Wrszw Wrszw Wrszw Wrszw ski ski Mzowi cki Mzowi cki mzowi cki Mzowi cki Mzowi cki Mzowi cki Mzowi cki Mzowi cki Mzowi cki - HELP-DENT - INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA Wyzwolni / pn-pt - Piłsudskigo / / jdnośći pn-pt - - NZOZ ADENTIST S.C. Zpick pn-pt - - DENmd - NZOZ VITADENT Kościuszki /b (pn-pt -) (sb-) Wrszws pn-śr.-., czw.- - Bl Vit Roln pn-pt NZOZ Prty Stomtologiczn P.Viscrdi - STUDIO USMIECHU S.C. Armii Krjowj pn-pt - NZOZ PRYWATNE CENTRUM STOM. Bch (pn-pt-) (sb-) (pn-) (wt - )(śr-) (czw- )(pt -) - NZOZ Pordni Stomtologiczn Al.. Bils Al.. Nipodlgłości - DIDENTAL Wojtyłów - GALERIA USMIECHU - Rntgn Ogólny - ANADENT - Gbint Stomtologiczny Bt Zrzyc - Gbint Stomtologiczny - FAMILY DENT Stomtologi M&M - Mgdln Ciślikows Mzowic pn,pt -/-, wt - /-, śr -, czw - (pn,wt -) (śr-) (czw-) (pt-) (pn,wt -) (śr-) (czw,pt -) Sntors pn-pt - Śnidckich pn-pt - Koprni m. pn-cz -, pt - Przybylskigo / pn-pt - Missnr / pn-pt - Św. Bonifcgo / lol U pn-pt -, sob. - BEST DENT Gbint Stomtologii Profsjonlnj Przjzd pn-pt - BEST DENT Gbint Stomtologii Profsjonlnj Prodntl Mcij Jnkowski Gbint stomtologiczny Prodntl Mcij Jnkowski Gbint stomtologiczny Sękocińs A/ pn -, wtczw -, pt - Górczws / lok. pon-pt - Odyńc lok. pn-pt -

17 Wrszw Wrszw Wrszw Włocłw k Wodzisł w Śląski Wołomin Mzowi cki Mzowi cki Mzowi cki Kujwsk o- pomorski Śląski Mzowi cki ski s ki s ki s ki s ki s ki s ki ski ski ski ski ski ski ski ski ski s ki - MULTIDENTAL Włow pn-pt - - BO-DENT - Wllnss Dntic - PHU UNIMED Obrzżn / pn-pt - Bukowińs lok.u pn-pt - Plc Wolności pn-pt - - NZOZ DENTAL MED. L. Tligi pn-pt - - PIO-DENT Gbint Stomtologiczny Krystyn Dutkiwicz-Frączk NZOZ Dnt Innovtion Spcjlistyczn Cntrum Stomtologiczno - Chirurgiczn S.C. NZOZ Spcjlistyczn Cntrum Stomtologiczn DENS Prywtn Przychodni Lrs Stfn Skrocki Prywtn Przychodni Lrs Stfn Skrocki NZOZ Spcjlistyczn Cntrum Stomtologiczn DENS NZOZ Spcjlistyczn Cntrum Stomtologiczn DENS CENTRUM STOMATOLOGII AS- DENT S.C. NZOZ - NZOZ "OPTIMA-MED" ILUMINA Indywiduln Prkty Stotologiczn ILUMINA Indywiduln Prkty Stotologiczn NZOZ STOMATOLOGIA SZUMOWICZ NZOZ Pordni Stomtologiczn WOJNÓW NZOZ Pordni Stomtologiczn KOZANÓW DUO-MED. MPDOMINIAK STOMATOLOGIA - MAXDENT - Dntlcity Gbint Dntystyczny Bt Rodk Wrszws (pn-pt-) (sb- /) Boguslwski go pn-pt - Ołtszyńs c/ pn-pt - Łcirs /f pn-pt - Kościuszki / pn-pt - Grunwldz pn-pt - UL. Gwrc A pn-pt Bulwr Ir pn-pt - Enrgtyczn pn-pt - Przyjzni / pn-pt - Pl. Mrszł Józf Piłsudskigo pn-pt - Pl. Mrszł Józf Piłsudskigo pn-pt - Bolsłw Krzywoustgo /d pn, śr, czw,-; wt, pt - Strchocińs pn-pt - Dokrs / pn pt - Inowrocłws pn-pt - Gn. Józf Hllr / (pn-pt -) (sb -) Witrzn /b pn-pt -

18 Wronki ski Wilkopo lski Zbrz Śląski Zbrz Śląski Zbrz Śląski Zbrz Śląski Zbrz Śląski G Zkopn Zkopn ki ki Zwirci Śląski klini Ząbki Ząbkowic śl. Zduńs Wol Zilon Gór Zilon Gór Mzowi cki ski Łódzki Lubuski Lubuski Zilon Gór Lubuski Żry Lubuski Żry Lubuski - Dntl Prctic - DENTAL - HELP Cntrum Stomtologiczn - PRYWATNE CENTRUM STOMATOLOGII SILESIA s.c. - M.M.R. DENTAL S.C. - Obrońców Poczty ij Przdsiębiorstwo Produkcyjno - Hndlowo - Usługow S-DENTAL Pwlicz - KORN-MED. S.C. pn,pt -,, wt,sr,czw - Nipodlgłości b pn-pt - Krol Mirki pn-pt - Sobiskigo pn-pt - Stropols pn-pt - pn -; wt -/-; śr -; czw -; pt - Św. Urbn pn-pt - - PRACOWNIA RENTGENOWSKA Kościuszki pn-pt - - TATRA-MED. S.C. - NZOZ APEX-DENT - LUXAMED Stomtologi Mdycyn Esttyczn - NZOZ "Dntyst" Chyców Potok pn-pt.- Powstńców Śląskich p. Szwolżrów / (pn,śr,pt -/-) (wt,czw-/-) pon, pt -; wt, czw -, sob s pn-pt - - NZOZ VALIDUS S.C. Łs pn-pt - - SNZOZ ZAMENHOFA S.C. - SNZOZ ZAMENHOFA S.C. - Gbint Stomtologiczny Ilon Mcijws - NZOZ VITADENT - NZOZ VITADENT Zmnhof pn-pt - Moniuszki pn-pt - Unii Europjskij pn -, śr -, pt - Ul. Strzlców (pn-czw-) (pt -) Ul. Moniuszki pn-pt -

1 Klinika Będzin Śląskie PRAKTYKA DENTYSTYCZNA ul. Piłsudskiego 99 2 Klinika Będzin Śląskie PRO-DENTAL ul. Królowej Jadwigi 1 3 Klinika i rtg Białe

1 Klinika Będzin Śląskie PRAKTYKA DENTYSTYCZNA ul. Piłsudskiego 99 2 Klinika Będzin Śląskie PRO-DENTAL ul. Królowej Jadwigi 1 3 Klinika i rtg Białe Lp. Status Miasto Region Nazwa kliniki Adres 1 Klinika Będzin Śląskie PRAKTYKA DENTYSTYCZNA ul. Piłsudskiego 99 2 Klinika Będzin Śląskie PRO-DENTAL ul. Królowej Jadwigi 1 3 Klinika i rtg Białe Błota Kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

Sieć klinik Dent-a-Medical S.A.

Sieć klinik Dent-a-Medical S.A. Sieć klinik Dent-a-Medical S.A. Rodzaj Województwo Miasto Nazwa kliniki Adres Klinika Dolnośląskie Bielawa ESTIDENT ul. Wolności 63 Klinika Dolnośląskie Bolesławiec CENTRUM STOMATOLOGICZNE ul. Zgorzelecka

Bardziej szczegółowo

MEDCASCO Dental Plan - Wykaz Placowek Stomatologicznych

MEDCASCO Dental Plan - Wykaz Placowek Stomatologicznych MEDCASCO Dental Plan - Wykaz Placowek Stomatologicznych Lp Status Miasto Region Kod-pocztowy Nazwa kliniki Adres 1 Klinika Będzin Śląskie 42-500 PRAKTYKA DENTYSTYCZNA ul. Wierzbowa 2a 2 Klinika Będzin

Bardziej szczegółowo

Dent-a-Medical -10% O partnerze. Warunki rabatu. Lokalizacje. Bedzin (1) Białe Błota (1) Bielsko Biała (2) Bochnia (1) Bydgoszcz (1) Centrum medyczne

Dent-a-Medical -10% O partnerze. Warunki rabatu. Lokalizacje. Bedzin (1) Białe Błota (1) Bielsko Biała (2) Bochnia (1) Bydgoszcz (1) Centrum medyczne Dent-a-Medical -10% Centrum medyczne O partnerze Najwieksza w Polsce siec ponad 300 gabinetow stomatologicznych. Usługi w pełnym zakresie stomatologicznym i na najwyzszym poziomie: profilaktyka stomatologiczna,

Bardziej szczegółowo

Podmioty uprawnione do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza dentysty

Podmioty uprawnione do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza dentysty Wolne miejsca stażowe do odbycia stażu podyplomowego lekarza dentysty od dnia 0 października 07r. na obszarze działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie - stan na 04 sierpnia 07r. Podmioty uprawnione

Bardziej szczegółowo

1 Piotr Ambroszczyk II II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie Końskie. 2 Radomił Baran 3 LO im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek Rzeszów

1 Piotr Ambroszczyk II II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie Końskie. 2 Radomił Baran 3 LO im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek Rzeszów List finlistów LXVI Olimpidy Mtmtycznj 1 Piotr Amroszczyk II II LO im. Mrii Skłodowskij-Curi Koński 2 Rdomił Brn 3 LO im. Jn Pwł II Sióstr Przntk Rzszów 3 Michł Bączyk II 4 Jku Bogut I Prywtn Gimnzjum

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek LUX MED i Dent-a-Medical

Wykaz placówek LUX MED i Dent-a-Medical Wykaz placówek LUX MED i Dent-a-Medical Lp. Marka Miasto Region 1 Dent-a-Medical Bolesławiec Dolnośląskie 2 Dent-a-Medical Bolesławiec Dolnośląskie 3 Dent-a-Medical Bolesławiec Dolnośląskie 4 Dent-a-Medical

Bardziej szczegółowo

www.dzielnica24.pl ZAWODZIE Światowy Dzień Książki Kupony Dla Mieszkańców Katowice Jazzart Festival nr 5 (114) / Kwiecień 2013 Katowice

www.dzielnica24.pl ZAWODZIE Światowy Dzień Książki Kupony Dla Mieszkańców Katowice Jazzart Festival nr 5 (114) / Kwiecień 2013 Katowice ZAWODZIE nr 5 (114) / Kwiecień 2013 Katowice EGZAMPLARZ BEZPŁATNY ISSN: 2084-77423 Światowy Dzień Książki Kupony Dla Mieszkańców Katowice Jazzart Festival 4 5 8 reklamy 2 Komenda Miejska Policji tel. 997

Bardziej szczegółowo

Kasy biletowe "PKP Intercity" S.A. (własne)

Kasy biletowe PKP Intercity S.A. (własne) 1 4 07:10-18:50 grupy 7:30-15:00 w dni robocze przejazdy grupowe 2 5 5:45-17:25 Białystok ul. Kolejowa 9, 15-701 Białystok 3 6 07:00-18:30; 19:00-06:30 4 7 04:00-11:45 ; 13:00-20:45 5 8 08:30-20:10 6 3

Bardziej szczegółowo

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24 Białystok 15-111 Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 Białystok 15-427 ul. Lipowa 34 Białystok

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZP.2010.0201KT Rdom, dni 28.02012r ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowni o udzielenie zmówieni publicznego. Numer sprwy: ZP.2010.0201 Nzw zdni: Przeprowdzenie grupowych szkoleń

Bardziej szczegółowo

Woj. Śląskie - Punkty rabatowe

Woj. Śląskie - Punkty rabatowe Woj. Śląskie - Punkty rabatowe Kategoria Miejscowość Ulica Zniżka Partner Zdrowie i uroda Bielsko Biała Mostowa 5 ABCDentysta Zdrowie i uroda Bielsko Biała Wapienna 6/I CARAT STOMATOLOGIA S.C. Zdrowie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za20l0 rok

Sprawozdanie finansowe za20l0 rok Krjowy Ruch kologiczno- Spolczny ul. Kuroptwy 9 05-500 Mysidlo NP123-10-32-147 RGON015563734 Sprwozdni finnsow z20l0 rok Urz4d Skrbowy w Pisczni Ul. Czjwicz 2/4 05-500 Pisczno Mysidlo, dn. 30.03.201 1r.

Bardziej szczegółowo

Siedziba wnioskodawc y. Miejsce realizacji projektu. Wydatki kwalifikowalne [PLN] Wnioskowane dofinansowan ie [PLN] Poziom dofinansow ania [%]

Siedziba wnioskodawc y. Miejsce realizacji projektu. Wydatki kwalifikowalne [PLN] Wnioskowane dofinansowan ie [PLN] Poziom dofinansow ania [%] List wniosków znjdujących się n liście projektów wrunkowo wybrnych do dofinnsowni dl których istnieje moŝliwość podpisni umowy o dofinnsownie: Lp. Wnioskodwc Tytuł projektu Numer wniosku Koszt cłkowity

Bardziej szczegółowo

Kasy biletowe "PKP Intercity" S.A. (własne)

Kasy biletowe PKP Intercity S.A. (własne) 1 5 05:45-17:15 2 4 Białystok ul. Kolejowa 9, 15-701 Białystok 3 7 pon. 7:00-18:30 wt - ndz 6:30-18:00 grupy 7:30-15:00 w dni robocze pn-sob 05:15-13:00 ; 13:15-21:00; nd 09:15-20:45 4 8 09:00-20:30 5

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie Alior Bank

Biuro Maklerskie Alior Bank Biuro Maklerskie Alior Bank 1 Alior Bank S.A. Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24-2 Alior Bank S.A. Białystok 15-111 al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8-3 Alior Bank S.A. Białystok 15-427 ul. Lipowa

Bardziej szczegółowo

Miejsce i adres zatrudnienia. Przychodnia Leczenia Uzależnień ul. Chopina 9 83-200 Starogard Gdański SPZOZ Przychodnia Leczenia Uzależnień.

Miejsce i adres zatrudnienia. Przychodnia Leczenia Uzależnień ul. Chopina 9 83-200 Starogard Gdański SPZOZ Przychodnia Leczenia Uzależnień. OBWIESZCZENIE 1 WOJEWODY POMORSKIEGO z dni 31 styczni 2012 r. w sprwie podni do publicznej widomości listy biegłych sądowych w przedmiocie uzleżnieni od lkoholu ustnowionej przez Prezes Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

elektronicznie 100 elektronicznie 90 łóżka sterowane łóżka sterowane Województwo Miejscowość

elektronicznie 100 elektronicznie 90 łóżka sterowane łóżka sterowane Województwo Miejscowość do 90 do 100 1 Wojwódzki Szpital Spcjalistyczny Oddział Griatryczny Trblska 57-65 21-500 Biała Podlaska lublski 26 4 3 1 1 1 2 2 1 2 2 SP ZOZ MSWiA Oddział Griatrii Fabryczna 27 15-471 Białystok podlaski

Bardziej szczegółowo

Woj. Małopolskie - Punkty rabatowe

Woj. Małopolskie - Punkty rabatowe Woj. Małopolskie - Punkty rabatowe Kategoria Miejscowość Ulica Zniżka Partner Zdrowie i uroda Bochnia Krakowska 46 NZOZ PROFI DENT Zdrowie i uroda Bochnia Poniatowskiego 36 NZOZ VITA DENT Samochód i motocykl

Bardziej szczegółowo

Woj. Łódzkie - Punkty rabatowe

Woj. Łódzkie - Punkty rabatowe Woj. Łódzkie - Punkty rabatowe Kategoria Miejscowość Ulica Zniżka Partner Samochód i motocykl Biała Rawska Mickiewicza 12h 5% na części i usługi mechaniczne ALL-MAX 2 Jarosław Łodej Samochód i motocykl

Bardziej szczegółowo

15.06-15.09.2015 KUPONY RABATOWE DLA NAJLEPSZYCH KLIENTÓW - lista sklepów honorujących kupony rabatowe

15.06-15.09.2015 KUPONY RABATOWE DLA NAJLEPSZYCH KLIENTÓW - lista sklepów honorujących kupony rabatowe Nazwa Punktu Miasto Ulica nr HOME&YOU Szczecin al. Wyzwolenia 18-20 HOME&YOU Zgorzelec ul. Jeleniogórska 42 HOME&YOU Gliwice ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 1 HOME&YOU Łódź ul. Piłsudskiego 94 HOME&YOU

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy. nazwa salonu Miasto Adres. Telefon godziny otwarcia Nd (biżuteria) (zegarki)

Kod pocztowy. nazwa salonu Miasto Adres. Telefon godziny otwarcia Nd (biżuteria) (zegarki) nazwa salonu Miasto Adres Kod pocztowy Telefon godziny otwarcia Nd W.KRUK Poznań ul.paderewskiego Poznań ul. Paderewskiego 2 61-755 661 980 561 (biżuteria) 661 980 967 (zegarki) pn.-pt. 11:00-19:00, so.

Bardziej szczegółowo

Krynki, Apteczna 2 27-230 Brody. Bohaterów Warszawy 67. 28-100 Busko Zdrój. ul. Kościuszki 18 28-100 Busko Zdrój. ul. Stefana Batorego 2

Krynki, Apteczna 2 27-230 Brody. Bohaterów Warszawy 67. 28-100 Busko Zdrój. ul. Kościuszki 18 28-100 Busko Zdrój. ul. Stefana Batorego 2 Lp. Numr w widncji Data wpisu Płna nazwa laboratorium 1 455 2004-05-10 Pracownia Baktriologii Szpitalna 4 27-500 40 2 2718 2007-06-25 3 387 2004-04-19 4 1568 2004-09-27 Pracownia Analiz Mdycznych "KONMED"

Bardziej szczegółowo

PORONIN PKP Poronin, gm. Poronin

PORONIN PKP Poronin, gm. Poronin Numer infolinii o rozkłdzie jzdy: ogólnopolski rozkłd jzdy n e-podroznik.pl Wydrukowno dni Odjzdy Będzin Biłystok przez: Krków, Dąbrow Górnicz 15:40 15:40 19:55 przez: Nowy Trg, Krków, Ktowice, Częstochow,

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Holistic SPA and Wellness treatments. Kod Punktacja ECTS* 2

KARTA KURSU. Holistic SPA and Wellness treatments. Kod Punktacja ECTS* 2 KARTA KURSU Nz Nz j. ng. Holistyczn zbigi Sp & Wllnss Holistic SPA nd Wllnss trtmnts Kod Punktcj ECTS* 2 Koordyntor mgr Agniszk Rymrczyk-Kpuścik Zspół dydktyczny mgr Agniszk Rymrczyk- Kpuścik Opis kursu

Bardziej szczegółowo

Woj. Łódzkie - Punkty rabatowe

Woj. Łódzkie - Punkty rabatowe Woj. Łódzkie - Punkty rabatowe Kategoria Miejscowość Ulica Zniżka Partner Samochód i motocykl Biała Rawska Mickiewicza 12h 5% na części i usługi mechaniczne ALL-MAX 2 Jarosław Łodej Samochód i motocykl

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

Placówki MultiBanku:

Placówki MultiBanku: Placówki MultiBanku: LP Miasto Adres 1 BEŁCHATÓW 97-400 Bełchatów, ul. 1 maja 2 2 BIAŁYSTOK 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 3 15-422 Białystok, ul. Lipowa 19/21 4 BIELSKO - BIAŁA 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy. Nazwa salonu Miasto Centrum Handlowe Adres. Telefon godziny otwarcia Nd i święta

Kod pocztowy. Nazwa salonu Miasto Centrum Handlowe Adres. Telefon godziny otwarcia Nd i święta Nazwa salonu Miasto Centrum Handlowe Adres Kod pocztowy Telefon godziny otwarcia Nd i święta W.KRUK Poznań ul.paderewskiego Poznań ul. Paderewskiego 2 61-755 661 980 561 biżuteria 661 980 967 zegarki W.KRUK

Bardziej szczegółowo

PORONIN PKP Poronin, gm. Poronin

PORONIN PKP Poronin, gm. Poronin Numer infolinii o rozkłdzie jzdy: ogólnopolski rozkłd jzdy n e-podroznik.pl Wydrukowno dni Odjzdy Będzin przez: Krków, Dąbrow Górnicz 15:40 15:40 Bielsko-Bił Bytom Częstochow 14:05 Z przez: Nowy Trg, Wdowice,

Bardziej szczegółowo

Placówki lecznictwa dla młodzieży

Placówki lecznictwa dla młodzieży Placówki lecznictwa dla młodzieży PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC TERAPEUTYCZNĄ DLA MŁODZIEŻY NADUŻYWAJĄCEJ /UZALEŻNIONEJ OD ALKOHOLU I/LUB INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH. PLACÓWKI AMBULATORYJNE WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku Aneks Nr 1 z dni 8 mj 2006 roku do Umowy o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju "Wchodzenie, utrzymnie, powrót n rynek prcy osób po chorobie psychicznej" W umowie o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju w rmch progrmu opercyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza dentysty: wykaz miejsc stażowych 01.03.2015

Załącznik 2 Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza dentysty: wykaz miejsc stażowych 01.03.2015 Załącznik Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza dentysty: wykaz miejsc stażowych.3.5 a/ lista podmiotów uprawnionych do zawierania umów o pracę z lekarzami dentystami

Bardziej szczegółowo

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Lp. Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Smodzielny Publiczny Zkłd Opieki Zdrowotnej w Lubczowie 37-600 Lubczów, ul. Mickiewicz 168 Lubczów, dni 13.11.2015 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy: POROZUMIENIE w sprwie przeprowdzeni pilotżu systemu komunikcji dl osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkch obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych orz

Bardziej szczegółowo

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Łódź ul. Piotrkowska 108 90-004 782893080 Łódź ul. Piotrkowska 43 90-410 782893201 Łódź ul. Sienkiewicza 82/84 90-318 782893202 Łódź ul. Traktorowa 63 91-111 782893206

Bardziej szczegółowo

Bobrowice. Dąbie. Gubin. Gubin. Gubin. Gubin. Krosno Odrzańskie. Krosno Odrzańskie. Krosno Odrzańskie. Krosno Odrzańskie. Lubsko. Lubsko.

Bobrowice. Dąbie. Gubin. Gubin. Gubin. Gubin. Krosno Odrzańskie. Krosno Odrzańskie. Krosno Odrzańskie. Krosno Odrzańskie. Lubsko. Lubsko. Nazwa Świadczeniodawcy Miasto Indywidualna Praktyka Lekarska "Bio Estetica" Agnieszka Piórczyk Chlamtacz Leszek Indywidualna Praktyka Lekarska Krawczyk Ewa Gabinet Stomatologiczny Momot Monika Indywidualna

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza dentysty:

Załącznik 2 Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza dentysty: Załącznik Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza dentysty: a/ lista podmiotów uprawnionych do zawierania umów o pracę z lekarzami dentystami w celu odbycia stażu podyplomowego:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2 KARTA KURSU Nz Nz j. ng. Odno biologiczn mdycyn sttyczn Wllnss nd sttic mdicin Kod Punktcj ECTS* 2 Koordyntor Mgr Agt Romńsk - Kistl Zspół dydktyczny Mgr Agt Romńsk-Kistl Opis kursu (cl ksztłcni) Clm ksztłcni

Bardziej szczegółowo

PUNKTY KONSULTACYJNO-DIAGNOSTYCZNE (aktualizowano dnia 23.01.2014 r. www.aids.gov.pl)

PUNKTY KONSULTACYJNO-DIAGNOSTYCZNE (aktualizowano dnia 23.01.2014 r. www.aids.gov.pl) PUNKTY KONSULTACYJNO-DIAGNOSTYCZNE (aktualizowano dnia 23.01.2014 r. www.aids.gov.pl) Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny przy Ośrodku Diagnostyczno - Badawczym Chorób Przenoszonych Droga Płciową ul. Św.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 1000 zł premii za zdany egzamin państwowy. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI 1000 zł premii za zdany egzamin państwowy. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI 1000 zł premii za zdany egzamin państwowy 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji jest TEB Edukacja sp. z o.o. z. siedzibą przy Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, NIP: 778-14-56-499,

Bardziej szczegółowo

BRAK KOLEJEK ZA MIESIĄC SPRAWOZDAWCZY GRUDZIEŃ 2015 R.

BRAK KOLEJEK ZA MIESIĄC SPRAWOZDAWCZY GRUDZIEŃ 2015 R. Nazwa 15 Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. 35 4742 ODDZIAŁ/OŚRODEK LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH 50 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 75585 10001 LECZENIE

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.:

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1. 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2. 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji Genetycznych DNAi ul. Bałtycka 3, Kraków biotechnologia bioinformatyka biochemia

Centrum Informacji Genetycznych DNAi ul. Bałtycka 3, Kraków biotechnologia bioinformatyka biochemia innowacje identyfikacje Centrum Informacji Genetycznych DNAi ul. Bałtycka 3, 31-214 Kraków biotechnologia bioinformatyka biochemia genetyka molekularna medycyna sądowa kryminalistyka genetyka molekularna

Bardziej szczegółowo

Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych

Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych DM Alior Bank Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Lp Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11A 12 13 14. podmiot. prowadzący. Społecznej w Bielsku Białej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11A 12 13 14. podmiot. prowadzący. Społecznej w Bielsku Białej Złącznik nr 1 SCHRONISKA I NOCLEGOWNIE - woj. śląskie Kolumn 3: S - schronisko H - hostel - dom dl bezdomnych N - noclegowni O - ogrzewlni Objśnieni: Kolumn 4: K - kobiety K+Dz - kobiety z dziećmi M -

Bardziej szczegółowo

SALONY W.KRUK. Kod pocztowy. Katowice CH Silesia ul. Chorzowska pn.-nd. 10:00-21:00 Otwarty

SALONY W.KRUK. Kod pocztowy. Katowice CH Silesia ul. Chorzowska pn.-nd. 10:00-21:00 Otwarty SALONY W.KRUK Miasto Centrum Handlowe Adres Kod pocztowy Telefon Godziny otwarcia Niedz. i święta Wałbrzych CH Victoria ul. 1 Maja 64 58-300 783-782-612 Warszawa CH King Cross Praga ul. Jubilerska 1/3

Bardziej szczegółowo

TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH. R. V Wielkopolski. R. IV Kujawskopomorski

TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH. R. V Wielkopolski. R. IV Kujawskopomorski TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH R. I Zachodniopomorski R. III Pomorski R. VI Lubuski R. IV Kujawskopomorski R. V Wielkopolski R. VII Dolnośląski R. VIII Opolski R. IX Śląski ZSM Gdańsk- Wrzeszcz 14-15.12.2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Jacobs BAW SIĘ KAWĄ kawowa kolekcja OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 07.05.2015 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Jacobs BAW SIĘ KAWĄ kawowa kolekcja OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 07.05.2015 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Jacobs BAW SIĘ KAWĄ kawowa kolkcja OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 07.05.2015 r. 1 Postanowinia ogóln 1. Organizatorm promocji konsumnckij produktów oznaczonych marką Jacobs, zwanj

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRACY SYSTEMU ENERGETYCZNO-NAPĘDOWEGO STATKU TYPU OFFSHORE Z WYKORZYSTANIEM METODY DRZEW USZKODZEŃ

ANALIZA PRACY SYSTEMU ENERGETYCZNO-NAPĘDOWEGO STATKU TYPU OFFSHORE Z WYKORZYSTANIEM METODY DRZEW USZKODZEŃ MGR INŻ. LSZK CHYBOWSKI Politchnik Szczcińsk Wydził Mchniczny Studium Doktorncki ANALIZA PRACY SYSTMU NRGTYCZNO-NAPĘDOWGO STATKU TYPU OFFSHOR Z WYKORZYSTANIM MTODY DRZW USZKODZŃ STRSZCZNI W mtril przdstwiono

Bardziej szczegółowo

Służba Zdrowia w Kołobrzegu: Szpital: Pracownie analityczne: Stacje dializ: Pracownie ultrasonograficzne (USG):

Służba Zdrowia w Kołobrzegu: Szpital: Pracownie analityczne: Stacje dializ: Pracownie ultrasonograficzne (USG): Służba Zdrowia w Kołobrzegu: Szpital: Kołobrzeg, ul. Edmunda Łopuskiego 31-33, Szczegółowy spis telefonów znajdziesz tutaj http://www.zoz.kolobrzeg.pl Pracownie analityczne: Kołobrzeg, ul. Edmunda Łopuskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 1000 zł premii za zdany egzamin państwowy. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI 1000 zł premii za zdany egzamin państwowy. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI 1000 zł premii za zdany egzamin państwowy 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji jest TEB Edukacja sp. z o.o. z. siedzibą przy Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, NIP: 778-14-56-499,

Bardziej szczegółowo

Slaskie Region KATOWICE. NZOZ Przychodnia Lekarska "Medina" ul. Mickiewicza 29 40-219 Katowice tel.: (0-32) 251-66-34, 207-20-52 KATOWICE

Slaskie Region KATOWICE. NZOZ Przychodnia Lekarska Medina ul. Mickiewicza 29 40-219 Katowice tel.: (0-32) 251-66-34, 207-20-52 KATOWICE Slaskie Region KATOWICE NZOZ Przychodnia Lekarska "Medina" ul. Mickiewicza 29 40-219 Katowice tel.: (0-32) 251-66-34, 207-20-52 KATOWICE NP ZOZ "Elvita-Jaworzno III Altermed" 1. ul. Lubuska 23 tel.: (0-32)

Bardziej szczegółowo

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w ojewództwie dolnośląskim stan na dzień 15 czerwca 2012 r.

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w ojewództwie dolnośląskim stan na dzień 15 czerwca 2012 r. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w ojewództwie dolnośląskim stan na dzień 15 czerwca 2012 r. Rodzaj świadczonych usług L.p. Powiat Nazwa jednostki Podmiot prowadzący jednostkę Rodzaj jednostki:

Bardziej szczegółowo

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych.

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych. REGULAMIN PROMOCJI ODKURZACZY SAMSUNG 1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Promocji odkurzaczy Samsung jest Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Centrala. Rynek pierwotny Rynek wtórny Fundusze inwestycyjne Prywatny makler. Rachunki maklerskie. godziny obsługi

Centrala. Rynek pierwotny Rynek wtórny Fundusze inwestycyjne Prywatny makler. Rachunki maklerskie. godziny obsługi Zarządzenie Nr 2/IX/2017 Prezesa Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z dnia 11 września 2017 r. w sprawie określenia listy punktów klienta i zakresu usług świadczonych przez IPOPEMA Securities S.A. za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685%

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685% Podział środków na dodatki specjalne pomiędzy poszczególne urzędy podległe i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej Załącznik nr 7 L.p. Dział Rozdział Nazwa / typ urzędu Urząd obsługujący Ministra

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień ul. Reja 2a, Gdynia telefon: (0-58) adres brak strona www: brak

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień ul. Reja 2a, Gdynia telefon: (0-58) adres   brak strona www: brak NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar ul. 3 Maja 6, 80-802 Gdańsk telefon: (0-58) 302-04-42 faks: (0-58) 302-63-89 adres e-mail: ppitu@wp.pl Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień ul.

Bardziej szczegółowo

Warszawa Nazwa Adres Telefon Przychodnie przy Politechnice Warszawskiej ul. Waryńskiego 10a

Warszawa Nazwa Adres Telefon Przychodnie przy Politechnice Warszawskiej ul. Waryńskiego 10a Badania lekarskie kandydatów na studia Wszyscy kandydaci przyjęci na studia są zobowiązani do dostarczenia do Uczelni zaświadczenia lekarza medycyny pracy, stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

Zakres świadczeń Nazwa kom. org. Nazwa świadczeniodawcy Adres. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Dąbrowa -Dąbrówka"

Zakres świadczeń Nazwa kom. org. Nazwa świadczeniodawcy Adres. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Dąbrowa -Dąbrówka PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH Niepubliczny Zakład "Przychodnia Dąbrowa -Dąbrówka" 81-589 GDYNIA UL. SOJOWA 22 (58)669 20 18 PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH Poradnia ginekologicznopołożnicza Specjalistyczna Praktyka

Bardziej szczegółowo

ul. Moniuszki 7/9, 90 101 Łódź, tel. (42) 230 15 50, fax. (42) 230 15 51 email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl

ul. Moniuszki 7/9, 90 101 Łódź, tel. (42) 230 15 50, fax. (42) 230 15 51 email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl Opracowano na podstawie Załącznika do Uchwały nr 1246/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 24 lipca 2012 r. Lista projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w wyniku rozpatrzenia protestów w ramach

Bardziej szczegółowo

Centrala. Rynek pierwotny Rynek wtórny Fundusze inwestycyjne Prywatny makler. Rachunki maklerskie. godziny obsługi

Centrala. Rynek pierwotny Rynek wtórny Fundusze inwestycyjne Prywatny makler. Rachunki maklerskie. godziny obsługi Zarządzenie Nr 1/VI/2016 Członka Zarządu IPOPEMA Securities S.A. nadzorującego Departament Klientów Indywidualnych z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie określenia listy punktów klienta i zakresu usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

Kasy biletowe "PKP Intercity" S.A. (własne)

Kasy biletowe PKP Intercity S.A. (własne) 1 4 06:00-17:40 grupy 7:30-15:00 w dni robocze 6:50-18:30 grupy 7:30-15:00 w dni robocze przejazdy grupowe 2 5 Białystok ul. Kolejowa 9, 15-701 Białystok 07:00-18:40 5:45-17:25 3 6 07:00-18:40; 19:00-06:40

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do regulaminu Odznaki Turystycznej Disney i PTTK. Wykaz oddziałów weryfikujących odznakę Disney i PTTK.

Załącznik nr 2 do regulaminu Odznaki Turystycznej Disney i PTTK. Wykaz oddziałów weryfikujących odznakę Disney i PTTK. Załącznik nr 2 do regulaminu Odznaki Turystycznej Disney i PTTK. Wykaz oddziałów weryfikujących odznakę Disney i PTTK. Województwo Miejscowość Oddział PTTK 1. Dolnośląskie Jelenia Góra Oddział PTTK Sudety

Bardziej szczegółowo

EAN nazwa Producent Cena regularna: Cena promocyjna: karafka d/wina 1500ml f&j Krosno 47 23,50

EAN nazwa Producent Cena regularna: Cena promocyjna: karafka d/wina 1500ml f&j Krosno 47 23,50 REGULAMIN Promocji Karafka FOOD&JOY za 50% ceny 1. Organizatorem Promocji pod nazwą: Karafka FOOD&JOY za 50% ceny ( Promocja ) jest ALMA MARKET S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 6, kod 30-964,

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 15.0.010 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LII Egzmin dl Akturiuszy z 15 mrc 010 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoy egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego Alior Bank

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego Alior Bank Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego Alior Bank Lp. Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Alior Bank S.A. Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24 2 Alior Bank S.A. Białystok 15-111

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek, w których wykonywane są nieodpłatnie badania uczniów.

Wykaz placówek, w których wykonywane są nieodpłatnie badania uczniów. Wykaz placówek, w których wykonywane są nieodpłatnie badania uczniów. Wrocław: I. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, kandydaci i uczniowie kursów kwalifikacyjnych, uczniowie i kandydaci studiów wyższych

Bardziej szczegółowo

8:00-18:00 8:00-18:00 8:00-19:00 9:00-17:00 8:00-19:00 7:00-18:00 8:00-18:00 8:00-18:00

8:00-18:00 8:00-18:00 8:00-19:00 9:00-17:00 8:00-19:00 7:00-18:00 8:00-18:00 8:00-18:00 Placówka 31.12.2013 BIAŁYSTOK 1000-LECIA 1 Al.1000-lecia Państwa Polskiego 8 15-111 Białystok BIAŁYSTOK ŚWIĘTOJAŃSKA 2 C.H. Alfa ul. Świętojańska 15 15-111 Białystok BIELSKO- BIAŁA 3 ul. Mostowa 2 43-300

Bardziej szczegółowo

WYKAZ LEKARZY SĄDOWYCH

WYKAZ LEKARZY SĄDOWYCH WYKAZ LEKARZY SĄDOWYCH Lp. Nazwisko i imię Nr telefonu Nr prawa wykonywania zawodu Specjalizacja 1. Bednarska Anna 605-309-209 7043458 Pediatria I st Termin rozpoczęcia i zakończenia wykonywania czynności

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek medycznych obsługujących ubezpieczenie Compensa Zdrowie stan na 08.2011

Wykaz placówek medycznych obsługujących ubezpieczenie Compensa Zdrowie stan na 08.2011 Nzw Plcówki Misto dres Telefon NZOZ Przychodni Rodzinn Aleksndrów Kujwski ul. Słowckiego 20A 54 282 85 11 tk mbultoryjne rehbilitcj KA-MED Aleksndrów Łódźki ul. Wojsk Polskiego 69 42 712 16 81 KA-MED Aleksndrów

Bardziej szczegółowo

Powiat Nazwa świadczeniodawcy Adres świadczeniodawcy Adres / miejsce rejestracji Dni i godziny przyjęć Telefon do rejestracji

Powiat Nazwa świadczeniodawcy Adres świadczeniodawcy Adres / miejsce rejestracji Dni i godziny przyjęć Telefon do rejestracji Wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy na wykonanie zadania "Uczniowie 2013" wraz z adresami gabinetów zabezpieczających świadczenia zdrowotne w podziale na powiaty (stan na dzień 06 luty 2013 roku)

Bardziej szczegółowo

Telefon stacjonarny pralni

Telefon stacjonarny pralni Lp. Nazwa Centrum Handl. Ulica Miasto Telefon stacjonarny pralni Godziny otwarcia Usługi Promocje w maju 2009 1. CARREFOUR Jana Pawła II 115 Bydgoszcz 052/ 582 79 32 2. FOCUS PARK Jagiellońska 39-47 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.11.2015 godz. 14:40:10 Numer KRS: 0000305178

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.11.2015 godz. 14:40:10 Numer KRS: 0000305178 Strona 1 z 38 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.11.2015 godz. 14:40:10 Numer KRS: 0000305178 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Lista Punktów SprzedaŜy Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Lista Punktów SprzedaŜy Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Lista Punktów SprzedaŜy Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. adres L.p. Nazwa Punktu SprzedaŜy kod pocztowy miasto ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. 97-400 Bełchatów ul. Kościuszki 27 2 Oddział Alior Bank

Bardziej szczegółowo

Centrala. Rynek pierwotny Rynek wtórny Fundusze inwestycyjne Prywatny makler. Rachunki maklerskie. godziny obsługi

Centrala. Rynek pierwotny Rynek wtórny Fundusze inwestycyjne Prywatny makler. Rachunki maklerskie. godziny obsługi Zarządzenie Nr 6/VII/2017 Prezesa Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie określenia listy punktów klienta i zakresu usług świadczonych przez IPOPEMA Securities S.A. za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

WYKAZ LEKARZY SĄDOWYCH

WYKAZ LEKARZY SĄDOWYCH WYKAZ LEKARZY SĄDOWYCH Lp. Nazwisko i imię Nr telefonu Nr prawa wykonywania zawodu Specjalizacja 1. Bednarska Anna 605-309-209 7043458 Pediatria I st Termin rozpoczęcia i zakończenia wykonywania czynności

Bardziej szczegółowo

Badania lekarskie kandydatów na studia

Badania lekarskie kandydatów na studia Badania lekarskie kandydatów na studia Wszyscy kandydaci przyjęci na studia są zobowiązani do dostarczenia do Uczelni zaświadczenia lekarza medycyny pracy, stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia

Bardziej szczegółowo

1. POWIAT WARSZAWSKI Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus ul. Lindleya 4 02-005 Warszawa

1. POWIAT WARSZAWSKI Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus ul. Lindleya 4 02-005 Warszawa PODMIOTY UPRAWNIONE DO PROWADZENIA STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY NA OBSZARZE DZIAŁANIA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE (bez miasta Płock i powiatu płockiego, gostyńskiego oraz sierpeckiego)

Bardziej szczegółowo

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA PRZYJMUJĄCYCH ZAPISY W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA PRZYJMUJĄCYCH ZAPISY W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA PRZYJMUJĄCYCH ZAPISY W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH 1. Alior Bank S.A. Biuro Maklerskie 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24 2 Oddział Alior

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DZIENNY VII OGÓLNOPOLSKIEJ GIMNAZJADY MŁODZIEŻY RADOM 2011. w piłce siatkowej - dziewcząt

KOMUNIKAT DZIENNY VII OGÓLNOPOLSKIEJ GIMNAZJADY MŁODZIEŻY RADOM 2011. w piłce siatkowej - dziewcząt KOMUNIKAT DZIENNY VII OGÓLNOPOLSKIEJ GIMNAZJADY MŁODZIEŻY RADOM 2011 w piłce siatkowej - dziewcząt I. Miejsce zawodów : PG 13 ul. 25 czerwca 79 II. Data komunikatu 12.06.2011 Lp. Zespół I 1. (1) Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on:

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. interwencji ekologicznych CON/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do kndydtów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ LEKARZY SĄDOWYCH

WYKAZ LEKARZY SĄDOWYCH Konstantynów Łódzki Pabianice Piątek 1. BANASIAK Grzegorz (24) 722-15-65 6068212 wewnętrzne, 01.02.2008 NZOZ Alamed ul. Stodolniana 6/2 99 120 Piątek poniedziałek, środa, czwartek, piątek (13 00 15 00

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

FORMULARZ CENOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 5 Wojskowy Szpitl Kliniczny z Polikliniką Smodzielny Publiczny Zkłd Opieki Zdrowotnej w Krkowie Sekcj Zmówień Publicznych (budynek nr 45) Tel. (012) 630 80 57, (012) 630 80 58, tel/fx (012) 630 80 59 Godziny

Bardziej szczegółowo

C.H. "Galeria Jurowiecka" Białystok. Białystok. C.H. "Galeria Biała" Białystok. C.H. "Hetman" Białystok. C.H. "Auchan" Bronowice

C.H. Galeria Jurowiecka Białystok. Białystok. C.H. Galeria Biała Białystok. C.H. Hetman Białystok. C.H. Auchan Bronowice C.H. C.H. "Galeria Jurowiecka" C.H. "Galeria Biała" C.H. "Alfa" C.H. "Hetman" C.H. "Auchan" C.H. "Tesco" C.H. "Gemini" Bielsko Biała C.H. "Sfera" - C.H. "Auchan" Bronowice C.H. "Galeria Zielone Arkady"

Bardziej szczegółowo

"I Bieg Pamięci Marynarzy i Ułanów poległych w 1920r." Susk Stary 06.X.2013 dystans 10 km WYNIKI - KLASYFIKACJA OPEN

I Bieg Pamięci Marynarzy i Ułanów poległych w 1920r. Susk Stary 06.X.2013 dystans 10 km WYNIKI - KLASYFIKACJA OPEN "I Big Pmięci Mrynrzy i Ułnów polgłych w 1920r." Susk Stry 06.X.2013 dystns 10 km Mijsc strtowy WYNIKI - KLASYFIKACJA OPEN 1 15 Dąbrowski Przmysłw Borw Urząd Gminy Rzkuń 1989 M 1 00:33:41 2 17 Grygo Pwł

Bardziej szczegółowo

Podmioty publiczne. Podmioty niepubliczne

Podmioty publiczne. Podmioty niepubliczne . Lista prowadzenia stażu podyplomowego lekarza: Załącznik Nr a) lista zawierania umów o pracę z lekarzami stomatologami w celu odbycia stażu podyplomowego w pełnym zakresie: Podmioty publiczne Nr na liście

Bardziej szczegółowo

KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Punkty Subskrypcyjne, przyjmujące zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii D KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Lp. Miasto Ulica/numer

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY ul. Zygmunta Augusta Kraków Sekretariat tel fax Centrala tel ,

MAŁOPOLSKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY ul. Zygmunta Augusta Kraków Sekretariat tel fax Centrala tel , MAŁOPOLSKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY ul. Zygmunta Augusta 1 31-504 Kraków Sekretariat tel. 421-02-60 fax 421-05-72 Centrala tel. 424-20-00, 293-39-00 momp@momp.malopolska.pl www.momp.malopolska.pl MOMP/ZP-GK/431

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Stron 1 z 7 Połązni Instrukj otyzą systmu Winows w przypku rukrki połązonj loklni Uwg: Przy instlowniu rukrki połązonj loklni, jśli ysk CD-ROM Oprogrmowni i okumntj ni osługuj ngo systmu opryjngo, nlży

Bardziej szczegółowo

BRAKI W KOLEJKACH ZA MIESIĄC SPRAWOZDAWCZY SIERPIEŃ 2015 R.

BRAKI W KOLEJKACH ZA MIESIĄC SPRAWOZDAWCZY SIERPIEŃ 2015 R. Nazwa organizacyjnej 1 000005 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne 26406 1071 PORADNIA HEMATOLOGICZNA DLA DZIECI 2 000012 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 34526 1310 PORADNIA FIZJOTERAPII 3 000072

Bardziej szczegółowo

Dane ośrodków - województwo lubuskie. 1. Cibóż

Dane ośrodków - województwo lubuskie. 1. Cibóż Dane ośrodków - województwo lubuskie 1. Cibóż Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (dla osób poniżej 18. r.ż.), Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Oddział Detoksykacji

Bardziej szczegółowo

zewnętrzna tereny utwardzone sprzatania jeden raz w tygodniu Łódź obiekt al. Kościuszki 5/7 Pion Infrastruktury Obszar 99

zewnętrzna tereny utwardzone sprzatania jeden raz w tygodniu Łódź obiekt al. Kościuszki 5/7 Pion Infrastruktury Obszar 99 cz. IV Wykz dresów orz powierzchni budynków i posesji objętych sprzątniem i utrzymniem w czystości Złącznik nr d do umowy nr... Lp. Jednostk eksplotcyjne i zplecz plcówek (sprztne Powierzchni do sprzątni

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. Załącznik nr 2 do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2016 r. Poz. 4

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2016 r. Poz. 4 Warszawa, dnia kwietnia 206 r. Poz. 4 ROZKZ NR 9 KOMENDNT GŁÓWNEGO PŃSTWOWEJ STRŻY POŻRNEJ z dnia 7 kwietnia 206 r. w sprawie organizacji centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo