IX Miêdzynarodowa Konferencja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IX Miêdzynarodowa Konferencja"

Transkrypt

1 Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lêdzinach Instytut Ekologii Terenów Uprzemys³owionych w Katowicach IX Miêdzynarodowa Konferencja INNOWACYJNE ROZWI ZANIA REWITALIZACJI TERENÓW ZDEGRADOWANYCH 6 8 paÿdziernika 2015 PATRONAT HONOROWY Lena Kolarska-Bobiñska Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego Maciej H. Grabowski Minister Œrodowiska Janusz Piechociñski Wicepremier, Minister Gospodarki Ma³gorzata Skucha Prezes Zarz¹du Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej Henryk Mercik

2 KOMITET NAUKOWY prof. dr hab. inż. Stanisław BARAN Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin dr Giovanni BIDOGLIO European Commission, Joint Research Centre, Ispra, Włochy prof. Jairo FALLA Universite de Lorraine, Metz, Francja prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof GASIDŁO Politechnika Śląska, Gliwice prof. dr hab. Barbara GWOREK Instytut Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa dr Aleksandra JADACH-SEPIOŁO Szkoła Główna Handlowa, Warszawa prof. dr hab. inż. Grzegorz MALINA AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków prof. dr inż. Piotr MAŁOSZEWSKI Helmholtz Center Munich German Research Center for Environmental Health, Neuherberg, Niemcy dr Tomáš OCELKA E&H services, Inc., Praga, Republika Czeska prof. Isabel PERES Universita Nova de Lisbona Faculdade de Ciencias e Technologia, Caparia, Portugalia dr Piotr POBORSKI Multiconsult Polska Sp. z o.o., Gliwice prof. dr hab. inż. Czesława ROSIK-DULEWSKA Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, Zabrze dr hab. Adam ROSTAŃSKI, prof. UŚ Uniwersytet Śląski, Katowice dr hab. inż. Jan SKOWRONEK Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice KOMITET HONOROWY Bernard BŁASZCZYK Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Katowice Jerzy KULIŃSKI Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa Zygmunt ŁUKASZCZYK Katowicki Holding Węglowy S.A., Katowice Krzysztof MIJALSKI Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o., Lędziny Andrzej PILOT Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Katowice Jerzy SWATOŃ Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa Piotr WOJTACHA Wyższy Urząd Górniczy, Katowice Anna WRZEŚNIAK Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Katowice KOMITET ORGANIZACYJNY Czesław FILIPEK CBiDGP Sp. z o.o., Lędziny Wanda JAROSZ IETU, Katowice

3 Program konferencji 6 października 2Ń15 wtorek 9:00 10:00 Rejestracja uczestników 10:00 10:10 Inauguracja konferencji: Krzysztof Mijalski Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach Jan Skowronek Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach 10:10 10:30 Wręczenie nagród IV edycji Ogólnopolskiego konkursu dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych REVITARE 10:30 11:00 Referat wprowadzający Program rewitalizacji jako instrument przekształcania przestrzeni publicznej Justyna Gorgo, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach SESJA I INNOWACYJNE TECHNOLOGIE OCZYSZCZANIA TERENÓW Prowadzcy sesję: prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu prof. Jairo Falla, Universite de Lorraine, Metz, Francja 11:00 11:15 Podsumowanie 5-letnich badań eksperymentalnych nad rekultywacją biologiczną składowiska odpadów popłuczkowych rud cynkowo-ołowiowych Dołki w Piekarach Śląskich Adam Rostaski, Monika Zagórna, Justyna Krysiak, Uniwersytet Śląski w Katowicach 11:15 11:30 Zastosowanie analizy PLFA, BIOLOG oraz HPLC-MS do oceny wpływu metali ciężkich na zespoły mikroorganizmów ryzosfery metalofitów Sławomir Borymski, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Luis Alejandro Jose Mur, Aberystwyth University, Wielka Brytania, Zofia Piotrowska-Seget, Uniwersytet Śląski w Katowicach 11:30 11:45 Wykorzystanie metod biotechnologicznych do remediacji terenów skażonych trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi Marcin Głodniok, Paweł Zawartka, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach 11:45 12:00 Zastosowanie dotowanego strumienia swobodnego w rekultywacji kwanych jezior poodkrywkowych Volker Preuß, Konrad Thürmer, BTU Cottbus-Senftenber, Cottbus, Niemcy, Magdalena Klich, Institut für Wasserwirtschaft, Siedlungswasserbau und Ökologie, Weimar, Niemcy 12:00 12:20 Przerwa na kawę 12:20 12:35 Proces optymalizacji dla remediacji gleb zanieczyszczonych ropą naftową przy użyciu saponin Sapindus mukorossi Asif Jamal, Quaid-i-Azam University, Islamabad, Pakistan, Muhammad Zahid Qureshi, GC University, Lahore, Pakistan 12:35 12:50 Biologiczne i chemiczne usuwanie metali ciężkich z gleb zanieczyszczonych Muhammad Zahid Qureshi, GC University, Lahore, Pakistan, Asif Jamal, Quaid-i-Azam University, Islamabad, Pakistan, Ayesha Ibrahim, GC University, Lahore, Pakistan 12:50 13:05 Ocena przydatnoci sorbentu mineralnego na bazie krzemianów w ograniczeniu biodostępnoci metali ciężkich w glebie Jacek Krzyżak, Marta Pogrzeba, Dorota Ciszek, Norbert Słabo, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach 13:05 13:20 Technologie remediacji terenów zdegradowanych w skutek zanieczyszczenia rtęcią Dorota Ciszek, Marta Pogrzeba, Jacek Krzyżak, Bartosz Nowak, Norbert Słabo, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach 13:20 13:35 Przywracanie terenów zdegradowanych do użytku społeczno-gospodarczego Tadeusz Koperski, Haldex S.A. w Katowicach (referat promocyjny) 13:35 13:50 Metody remediacji in situ rozpuszczalników chlorowanych przy wykorzystaniu iniekcji zero wartociowego żelaza oraz mieszania gruntu Tomasz Białobrzeski, Menard Polska Sp. z o.o. w Warszawie (referat promocyjny) 13:50 14:15 Dyskusja

4 14:15 15:15 Obiad Prowadzcy sesję: prof. dr hab. Barbara Gworek, Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie dr Piotr Wojtacha, Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach 15:15 15:30 Tworzenie sztucznej gleby przez dodanie biowęgla oraz odpadów flotacyjnych z produkcji marmuruś eksperyment inkubatorowy Fabián Moreno-Barriga, Vicente Díaz, José A. Acosta, Ángel Faz, Raúl Zornoza, Technical University of Cartagena, Hiszpania 15:30 15:45 Referat laureata konkursu REVITARE 15:45 16:00 Podziemna biochemiczna redukcja siarczanów jako metoda oczyszczania wód podziemnych na terenach górniczych Ralph Schöpke, Konrad Thürmer, BTU Cottbus-Senftenberg, Cottbus, Niemcy, Magdalena Klich, Institut für Wasserwirtschaft, Siedlungswasserbau und Ökologie, Weimar, Niemcy 16:00 16:15 Zastosowanie filtrów reaktywnych na bazie cementu do usuwania metali ciężkich i siarczanów z odcieków ze składowiska odpadów Trzebionka Tomasz Suponik, Tadeusz Mzyk, Zenon Różaski, Paweł Wrona, Grzegorz Pach, Politechnika Śląska w Gliwicach 16:15 16:35 Przerwa na kawę 16:35 16:50 Warianty oczyszczania metodą in situ gleb zanieczyszczonych Pb/Zn wskutek działalnoci wydobywczej oraz przeróbki rud Wolfgang Friesl-Hanl, AIT Austrian Institute of Technology GmbH, Tulln, Austria, Petra S. Kidd, Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia, Santiago de Compostela, Hiszpania, Grzegorz Siebielec, Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach 16:50 17:05 Ocena wspomaganej fitostabilizacji metali ciężkich w osadniku odpadów flotacyjnych (SE Spain) 30 miesięcy po zastosowaniu dodatku Silvia Martínez-Martínez, Raúl Zornoza, Ángel Faz, José A. Acosta, Maria Dolores Gómez, Technical University of Cartagena, Hiszpania 17:05 17:20 Zastosowanie technik immobilizacji w procesie bioremediacji gleb skażonych związkami organicznymi Dariusz Włóka, Małgorzata Kacprzak, Politechnika Częstochowska 17:20 17:35 Możliwoci zastosowania klasyfikatora pulsacyjnego do rewitalizacji składowisk odpadów kopalnianych Daniel Kowol, Piotr Matusiak, Instytut Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach 17:35 17:50 Zastosowanie różnego typu dodatków doglebowych do wspomagania fitoremediacji gleb zdegradowanych Agnieszka Placek, Małgorzata Kacprzak, Politechnika Częstochowska 17:50 18:05 Referat laureata konkursu REVITARE 18:05 18:30 Dyskusja 19:30 Uroczysta kolacja 7 października 2Ń15 roda 8:00 8:45 Śniadanie SESJA TERENOWA OBJAZD PRZYKŁADOWYCH TERENÓW REWITALIZACJI 9:00 Wyjazd z hotelu 9:20 9:50 Chorzów Staw Amelung, funkcjonalna przestrzeń rekreacyjna ze zbiornikami wodnymi 10:20 11:00 Zabrze obszary po rewitalizacji 11:00 13:00 Zabrze Kopalnia Guido zwiedzanie poziomu :00 14:00 Obiad

5 SESJA II PRZEKSZTAŁCANIE TERENÓW ZDEGRADOWANYCH W PRZESTRZEŃ PUBLICZN Prowadzcy sesjęś prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło, Politechnika Śląska w Gliwicach dr hab. inż. Jan Skowronek, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach 14:00 14:30 Referat wprowadzający Konkurs na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego Andrzej Baksik, Katarzyna Łabarzewska, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach 14:30 14:45 Zagłębiowski Park Linearny rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy Zbigniew Podraza, Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza (referat promocyjny) 14:45 15:00 Rewitalizacja z nadaniem nowych funkcji zabytkowym obiektom poprzemysłowym na przykładzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu Bartłomiej Szewczyk, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu 15:00 15:15 Zdegradowane centra miast poprzemysłowych jako nowa przestrzeń publicznaś Sheffield (UK) i Katowice (PL) Anna Marta Włodarczyk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Michał Włodarczyk, Pracownia Projektowa EUROARTIS w Rudzie Śląskiej 15:15 15:30 Wykorzystanie zdegradowanych terenów XIX-wiecznego osiedla robotniczego na utworzenie nowej przestrzeni publicznej z zachowaniem istniejącego układu urbanistycznego Marian Uherek, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczyny, Grzegorz Wolnik, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 15:30 15:45 Tereny zdegradowane i mediatory przestrzeni publicznej Anna Szewczyk-Świtek, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kociuszki w Krakowie 15:45 16:05 Przerwa na kawę 16:05 16:20 Postrzeganie odnowy miasta poprzez łączenie tkanki miejskiej z terenami zdegradowanymi Ashwathy Anand, School of Planning and Architecture, Bhopal, Indie 16:20 16:35 Powrót do Przeszłoci? Architektura dla Starego Rynku w Łodzi Konrad Dobrowolski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie 16:35 16:50 Zrewitalizowane tereny pogórnicze jako przestrzenie publiczne Anna Ostręga, Sylwia Cygan- Korecka, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 16:50 17:05 O(d)krywanie schronu Adam Siniecki, Adrianna Falkowska, Katarzyna Pieprzyk, Politechnika Poznańska 17:05 17:20 Identyfikacja i badanie stopnia zgodnoci czynników determinujących rozwój mieszkalnictwa na wodzie Niemiec i Polski dla obszarów poprzemysłowych Emilia Miszewska-Urbaska, Politechnika Gdańska, Radosław Winiewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Adam Bolt, Politechnika Gdańska 17:20 17:50 Dyskusja 18:10 Powrót do hotelu 20:00 Kolacja

6 8 października 2Ń15 czwartek Sesje równoległe 8:00 9:00 Śniadanie SESJA III INNOWACYJNE ZARZDZANIE PONOWNYM WYKORZYSTANIEM TERENÓW ASPEKTY ZDROWOTNE, SPOŁECZNE I EKONOMICZNE Prowadzcy sesję: dr Aleksandra Jadach-Sepioło, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie dr Tomas Ocelka, E&H services, Inc., Praga, Republika Czeska 9:00 9:05 Wprowadzenie do sesji 9:05 9:20 Rewitalizacja terenów zdegradowanych a adaptacja do zmian klimatu Szymon Tumielewicz, Ministerstwo Środowiska w Warszawie, Departament Zrównoważonego Rozwoju 9:20 9:35 Narzędzia wspomagania rewitalizacji - innowacyjne zarządzanie Eddy Wille, Dirk Henckens, Rząd Flamandzki, OVAM, Belgia 9:35 9:50 Referat laureata konkursu REVITARE 9:50 10:05 Analizy scenariuszowe kierunków rekonwersji terenów poprzemysłowych z wykorzystaniem systemu OPI-TPP Jan Bondaruk, Anna Pilch, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach 10:05 10:20 Referat laureata konkursu REVITARE 10:20 10:35 Problem unowoczenienia terenów przemysłowych na przykładzie terenów przy stoczni remontowej Gryfia w Szczecinie Sylwia Kołowiecka, Zbigniew Paszkowski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 10:35 10:55 Przerwa na kawę 10:55 11:10 Uwarunkowania i ograniczenia dalszej rewitalizacji terenów poprzemysłowych w Gliwicach Józef Gumienny, Górnoląska Agencja Przedsiębiorczoci i Rozwoju w Gliwicach, Tomasz Szulc, Politechnika Śląska w Gliwicach (referat promocyjny) 11:10 11:25 Rewitalizacja centrum miasta i nadanie nowej funkcji na przykładzie Bogatyni Dominik Matelski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 11:25 11:40 Reusing terenów powojskowych przy pomocy sportów paramilitarnych Adam Siniecki, Politechnika Poznańska 11:40 11:55 Analiza efektywnoci szacowania kosztów działań budowlanych realizowanych w ramach rewitalizacji Magdalena Apollo, Beata Grzyl, Politechnika Gdańska 11:55 12:10 Koncepcja sposobu zintegrowanego monitorowania i oceny rewitalizacji Tomasz Szulc, Politechnika Śląska w Gliwicach 12:10 12:25 Budowanie wiadomoci w zakresie gleb i ich remediacji (projekt Greenland) Wolfgang Friesl-Hanl, AIT Austrian Institute of Technology GmbH, Tulln, Austria, Karin Aschauer, University of Natural Resources and Life Science, Vienna, Austria, Cecilie Foldal, ASSS Austrian Soil Science Society, Vienna, Austria 12:25 12:40 Dyskusja SESJA IV PRZYRODNICZE I KRAJOBRAZOWE ASPEKTY REWITALIZACJI TERENÓW ZDEGRADOWANYCH Prowadzcy sesję: prof. dr hab. inż. Stanisław Baran, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie dr hab. Adam Rostaski, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach 9:00 9:05 Wprowadzenie do sesji 9:05 9:20 Ekologiczne, kulturowe i rekreacyjne aspekty rewitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem terenów zieleni prawobrzeżnej częci Krakowa Małgorzata Orlewicz-Musiał, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Aleksandra Wagner, AGH Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

7 9:20 9:35 Przywrócenie wartoci rolniczej terenów zdegradowanych przemysłowo poprzez uprawę konopi włóknistych Jerzy Makowski, Jacek Kołodziej, Andrzej Kubacki, Irena Pniewska, Przemysław Baraniecki, Instytut Włókien Naturalnych i Rolin Zielarskich w Poznaniu, Krzysztof Pudełko, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 9:35 9:50 Krajobrazy miejskiej sukcesjiś wpływ spontanicznej rolinnoci na estetykę współczesnych parków zakładanych na terenach poprzemysłowych Kasper Jakubowski, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kociuszki w Krakowie 9:50 10:05 Wielki Staw Bieruński kontekst histiorii, tradycji, miejsca Grażyna Lasek, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie 10:05 10:20 Referat laureata konkursu REVITARE 10:20 10:35 Dyskusja 10:35 10:55 Przerwa na kawę SESJA V CHARAKTERYSTYKA TERENU ROZPOZNAWANIE I MONITORING Prowadzcy sesję: prof. dr hab. inż. Grzegorz Malina, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr Piotr Poborski, Multiconsult Polska, Oddział w Gliwicach 10:55 11:00 Wprowadzenie do sesji 11:00 11:15 Wymagania prawne w zakresie ochrony powierzchni ziemi w procesie przekształcania terenów zdegradowanych Joanna Kwapisz, Katarzyna Nowak, Ministerstwo Środowiska w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami 11:15 11:30 Geotechniczna i geochemiczna charakterystyka odpadów przeróbczych z górnictwa w celu oceny ryzyka rodowiskowego Raúl Zornoza, José A. Acosta, Ángel Faz, M.A. Martínez-Segura, Pedro Martínez-Pagán, Technical University of Cartagena, Hiszpania 11:30 11:45 HRA2 Informatyczne narzędzie analizy ryzyka zdrowotnego wspomagające zarządzanie terenami zdegradowanymi chemicznie Eleonora Wcisło, Maciej Rzycho, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach 11:45 12:00 Dżdżownice kompostowe jako organizmy modelowe w ekotoksykologii wpływ metali ciężkich na ekspresję genów oraz subpopulacje celomocytów u Eisenia andrei Agnieszka Rorat, Politechnika Częstochowska 12:00 12:15 Mikroorganizmy jako wskaźniki stanu rodowiska glebowego skażonego pestycydami Sławomir Sułowicz, Katarzyna Duko, Zofia Piotrowska-Seget, Uniwersytet Śląski w Katowicach 12:15 12:30 Zlikwidowany szyb górniczy w rewitalizowanym terenie, studium przypadków oceny emisji zanieczyszczeń gazowych Paweł Wrona, Zenon Różaski, Grzegorz Pach, Tomasz Suponik, Politechnika Śląska w Gliwicach 12:30 12:45 Dyskusja 12:45 13:00 Przerwa 13:00 13:05 Wręczenie nagrody specjalnej konkursu REVITARE 13:05 13:15 Podsumowanie konferencji Jan Skowronek, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach 13:15 14:15 Obiad 14:15 Zakończenie konferencji

8 Ogólnopolski konkurs dla studentów i m³odych pracowników nauki na prace naukowo-badawcze dotycz¹ce rewitalizacji terenów zdegradowanych, IV edycja ORGANIZATOR PATRONAT HONOROWY SPONSORZY PATRONAT MEDIALNY ORGANIZATORZY Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o Lêdziny, ul. Lêdziñska 8 tel , faks Instytut Ekologii Terenów Uprzemys³owionych Katowice, ul. Kossutha 6 tel , faks Miejsce konferencji Chorzów HOTEL FOCUS ul. Armii Krajowej 15 Chorzów - Zabrze Sesja terenowa Foto: Janusz Moczulski PARTNER WSPIERAJ CY PATRONAT MEDIALNY

IX Międzynarodowa Konferencja Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych

IX Międzynarodowa Konferencja Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych Drugi komunikat IX Międzynarodowa Konferencja Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych 6 8 października 2015 Chorzów-Zabrze Tematyka konferencji dotyczy wszystkich aspektów rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

IX Międzynarodowa Konferencja Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych

IX Międzynarodowa Konferencja Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych Pierwszy komunikat IX Międzynarodowa Konferencja Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych 6 8 października 2015 Tematyka konferencji dotyczy wszystkich aspektów Chorzów rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

VIII Zjazd Kanalizatorów Polskich

VIII Zjazd Kanalizatorów Polskich Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Łodzi Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych Politechniki Łódzkiej Komunikat nr 3 VIII Zjazd Kanalizatorów Polskich PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

RADA NAUKOWO PROGRAMOWA

RADA NAUKOWO PROGRAMOWA RADA NAUKOWO PROGRAMOWA Przewodniczący: dr hab. inż. Adam ŁUKSA, prof. P.R. Politechnika Radomska, Radom Z cy Przewodniczącego: prof. dr hab. inż. Józef HANSEL Akademia Górniczo Hutnicza, Kraków prof.

Bardziej szczegółowo

Jan Skowronek. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach

Jan Skowronek. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach Jan Skowronek Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach Województwo Źródło: Obliczenia IETU na bazie map NATLAN Liczba gruntów antropogenicznych w woj. Śląskim na tle kraju Przemysł i usługi

Bardziej szczegółowo

RADA NAUKOWO PROGRAMOWA

RADA NAUKOWO PROGRAMOWA RADA NAUKOWO PROGRAMOWA Przewodniczący: dr inż. Jarosław MOLENDA Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom Z cy Przewodniczącego: prof. dr hab. inż. Józef HANSEL AGH Akademia

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN Mgr inż. Lach Sławomir Pani/Pan Lenartowicz Paweł Pani/Pan Lepczyńska Jolanta Dr Lewandowska Elżbieta Mgr inż. Lewiński Bartłomiej Mgr inż. Libera Marcin Mgr inż. Lichocik Małgorzata Mgr Lipke Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

MOC W REGIONACH II. 18 grudnia 2014 roku

MOC W REGIONACH II. 18 grudnia 2014 roku PROGRAM KONFERENCJI 18-19 GRUDNIA 2014 r. MOC W REGIONACH II Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Godzina Temat Forma Osoba 1 hotel Qubus, Kraków 17 grudnia 2014 roku Do godz. 19.00 Przyjazd

Bardziej szczegółowo

Samorządność doktorancka w Polsce rozwój, funkcjonowanie, perspektywy

Samorządność doktorancka w Polsce rozwój, funkcjonowanie, perspektywy Samorządność doktorancka w Polsce rozwój, funkcjonowanie, perspektywy Uniwersytet Gdański Politechnika Gdańska Gdańsk 26-28.07.2013 r. Organizatorzy: PATRONAT HONOROWY: PATRONAT MEDIALNY: Ramowy program

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zbiornikami zaporowymi w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej

Zarządzanie zbiornikami zaporowymi w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej Zarządzanie zbiornikami zaporowymi w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej konferencja naukowa w ramach strategicznego projektu badawczego Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego

Bardziej szczegółowo

MANAGEMENT 2015 PROGRAM XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ. Wiedza i doświadczenie w budowaniu sukcesu organizacji. Siedlce, 8-9 czerwca 2015 r.

MANAGEMENT 2015 PROGRAM XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ. Wiedza i doświadczenie w budowaniu sukcesu organizacji. Siedlce, 8-9 czerwca 2015 r. PROGRAM XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ MANAGEMENT 2015 Wiedza i doświadczenie w budowaniu sukcesu organizacji Siedlce, 8-9 czerwca 2015 r. Instytut Zarządzania i Marketingu Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

28. 06. 2011 - wtorek

28. 06. 2011 - wtorek Program Ogólnopolskiej Konferencja pt.: HODOWLA, UPRAWA I WYKORZYSTANIE PSZENICY ORKISZ (Triticum aestivum ssp. spelta) W WARUNKACH ZMIAN KLIMATU 28. 06. 2011 - wtorek 8 30 9 00 Rejestracja uczestników

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI. Czwartek 4 grudnia 2014

PROGRAM KONFERENCJI. Czwartek 4 grudnia 2014 PROGRAM KONFERENCJI Czwartek 4 grudnia 2014 13.00 13.45- Rejestracja gości / Registration 14-15 obiad / lunch 15.00 15. 30 Uroczyste otwarcie / Welcoming the participants Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta

Bardziej szczegółowo

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych TERMIN KONFERENCJI: 24-25 kwietnia 2014 r. MIEJSCE KONFERENCJI: Sala Caritas,

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012

Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012 Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012 Fitotechnologie w remediacji terenów zanieczyszczonych przez przemysł cynkowo-ołowiowy Aleksandra Sas-Nowosielska Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej,

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Strategia monitoringu i oceny wód powierzchniowych według Ramowej Dyrektywy Wodnej RTP...

Warsztaty Strategia monitoringu i oceny wód powierzchniowych według Ramowej Dyrektywy Wodnej RTP... Warsztaty Strategia monitoringu i oceny wód powierzchniowych według Ramowej Dyrektywy Wodnej RTP... Organizowane we współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w, Głównym Inspektoratem Ochrony

Bardziej szczegółowo

FORUM PRZESTRZENIE MIEJSKIE ORGANIZATORZY WSPÓŁORGANIZATORZY PARTNERZY WSPIERAJĄCY

FORUM PRZESTRZENIE MIEJSKIE ORGANIZATORZY WSPÓŁORGANIZATORZY PARTNERZY WSPIERAJĄCY RAMOWY PROGRAM FORUM 27.04.2015r. FORUM PRZESTRZENIE MIEJSKIE ogólnopolska konferencja naukowa pt. Budownictwo infrastrukturalne miejskie w programach finansowych Unii Europejskiej 12 czerwca 2015r. aula

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNE ZARZĄDZANIE Siedlce 28-29 maja 2012

ODPOWIEDZIALNE ZARZĄDZANIE Siedlce 28-29 maja 2012 PROGRAM V I I I M I E D Z Y N A R O D O W E J K O N F E R E N C J I N A U K O W E J MANAGEMENT 2012 ODPOWIEDZIALNE ZARZĄDZANIE Siedlce 28-29 maja 2012 Instytut Zarządzania i Marketingu Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

59. KNTKS pt. SPAJANIE - GRANICE MOŻLIWOŚCI odbędzie się Października 2017 r. (wtorek, środa, czwartek) w Hotelu Mercure Poznań

59. KNTKS pt. SPAJANIE - GRANICE MOŻLIWOŚCI odbędzie się Października 2017 r. (wtorek, środa, czwartek) w Hotelu Mercure Poznań 59. KNTKS pt. SPAJANIE - GRANICE MOŻLIWOŚCI odbędzie się 10-12 Października 2017 r. (wtorek, środa, czwartek) w Hotelu Mercure Poznań SPONSORZY STRATEGICZNI: PATRONAT HONOROWY: PATRONAT MEDIALNY: PODCZAS

Bardziej szczegółowo

Nowe nominacje profesorskie

Nowe nominacje profesorskie Nowe nominacje profesorskie Prezydent Bronisław Komorowski wręczył nowe nominacje profesorskie. Akty nominacyjne otrzymało 59 profesorów: 1. Joanna BARŁOWSKA profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

LISTA RECENZENTÓW WSPÓŁPRACUJACYCH ( )

LISTA RECENZENTÓW WSPÓŁPRACUJACYCH ( ) LISTA RECENZENTÓW WSPÓŁPRACUJACYCH (2010-2011) prof. zw. dr hab. Henryk Koroniak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Wydział Chemii; Zakład Syntezy i Struktury Związków Organicznych prof. zw. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Konferencja pod patronatem Ministra Rozwoju Regionalnego. Toruń, 23 października 2012 r.

Konferencja pod patronatem Ministra Rozwoju Regionalnego. Toruń, 23 października 2012 r. Program konferencji: PRZESTRZEŃ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO W LATACH 2014-2020 Planowanie przestrzenne w świetle Dyrektywy INSPIRE oraz Rozporządzenia GMES Konferencja pod patronatem Ministra Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SILNI WIEDZĄ PATRZĄCY W PRZYSZŁOŚĆ Jubileusz 60-lecia IMG PAN Lista gratulacji

SILNI WIEDZĄ PATRZĄCY W PRZYSZŁOŚĆ Jubileusz 60-lecia IMG PAN Lista gratulacji SILNI WIEDZĄ PATRZĄCY W PRZYSZŁOŚĆ Jubileusz 60-lecia IMG PAN Lista gratulacji Z okazji jubileuszu 60-lecia IMG PAN listy gratulacyjne na ręce Dyrektora IMG PAN osobiście, bądź przez swoich przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

FORUM PRZESTRZENIE MIEJSKIE ORGANIZATORZY WSPÓŁORGANIZATORZY PARTNERZY WSPIERAJĄCY

FORUM PRZESTRZENIE MIEJSKIE ORGANIZATORZY WSPÓŁORGANIZATORZY PARTNERZY WSPIERAJĄCY RAMOWY PROGRAM FORUM - 25.03.2015r. FORUM PRZESTRZENIE MIEJSKIE ogólnopolska konferencja naukowa pt. Budownictwo infrastrukturalne miejskie w programach finansowych Unii Europejskiej 12 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej

Program Konferencji Naukowej Program Konferencji Naukowej Firmy Rodzinne Determinanty funkcjonowania i rozwoju Łódź, 10-11 maja 2011 Zakład Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych Katedry Zarządzania Instytut Badań nad Przedsiębiorczością

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na inwestycje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Kolejne nominacje profesorskie

Kolejne nominacje profesorskie Kolejne nominacje profesorskie Prezydent Bronisław Komorowski wręczył nowe nominacje profesorskie. Otrzymali je: 1. Teresa ADAMOWICZ-KASZUBA profesor sztuk muzycznych, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana

Bardziej szczegółowo

Konkurs Nr 79/I/1.1/2012. Skopińska Milena m.skopinska@kujawsko-pomorskie.pl z obszaru 1.1 Infrastruktura 20.10.2010r.

Konkurs Nr 79/I/1.1/2012. Skopińska Milena m.skopinska@kujawsko-pomorskie.pl z obszaru 1.1 Infrastruktura 20.10.2010r. Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa Nazwisko Imię E-mail Status Działanie Data podjęcia Laskowska Anna anna.laskowska@interia.eu z obszaru 1.1 Infrastruktura 20.10.2010r. drogowa Skopińska Milena m.skopinska@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

I MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE NEURODYDAKTYKI

I MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE NEURODYDAKTYKI I MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE NEURODYDAKTYKI 23 24 25 PAŹDZIERNIKA 2015 WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA, UNIWERSYTET ŚLĄSKI UL. BANKOWA 9, KATOWICE GŁÓWNY ORGANIZATOR PRACOWNIA DYDAKTYKI BIOLOGII

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Z CYKLU CZYSTE NIEBO NAD POLSKĄ

KONFERENCJA Z CYKLU CZYSTE NIEBO NAD POLSKĄ KONFERENCJA Z CYKLU CZYSTE NIEBO NAD POLSKĄ Prawne, ekonomiczne i techniczne uwarunkowania wytwarzania energii i ciepła w sektorze komunalnobytowym w regionie południowym Polski Polska Izba Ekologii, Katowice,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BUDYNKO W NISKOENERGETYCZNYCH EFEKTYWNOS C ENERGETYCZNA, EKONOMIA, MIKROKLIMAT

PROJEKTOWANIE BUDYNKO W NISKOENERGETYCZNYCH EFEKTYWNOS C ENERGETYCZNA, EKONOMIA, MIKROKLIMAT Wydarzenia: I dzień - Konferencja II dzień - Szkolenie Wystawa technik EE i OZE Konkurs TOPTEN Okna 2014 Rekomendacje DAES Prezentacje domków NF 40 i NF 15 PROJEKTOWANIE BUDYNKO W NISKOENERGETYCZNYCH EFEKTYWNOS

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE TECHNOLOGII ZGAZOWANIA WĘGLA DLA WYSOKOEFEKTYWNEJ PRODUKCJI PALIW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

OPRACOWANIE TECHNOLOGII ZGAZOWANIA WĘGLA DLA WYSOKOEFEKTYWNEJ PRODUKCJI PALIW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ OPRACOWANIE TECHNOLOGII ZGAZOWANIA WĘGLA DLA WYSOKOEFEKTYWNEJ PRODUKCJI PALIW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zadanie badawcze nr 3 realizowane w ramach strategicznego programu badan naukowych i prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna Potencjał naukowy 6,0% 2,0% 2,0% 3,0% 2,0% 1 Uniwersytet Warszawski 100,0 94,29 81,40 21,26 77,43 100,0 2 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 96,83 100,0 58,33 100,0 66,18 25,00 3 Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Sposoby ochrony i rekultywacji jezior poznańskich

Sposoby ochrony i rekultywacji jezior poznańskich Konferencja Naukowo-Techniczna Sposoby ochrony i rekultywacji jezior poznańskich pod patronatem honorowym: Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE KONSULTACJE

INDYWIDUALNE KONSULTACJE ZAPROSZENIE Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbh (LMBV), Niemcy Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Gmina Kleszczów Gmina Kleczew PGE GiEK S.A. Oddział KWB

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW Lp Imię i nazwisko doktoranta - nazwa uczelni Dyscyplina naukowa lub artystyczna

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz. 40 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Katowice, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz. 40 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 10 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Wyższego Urzędu Górniczego Katowice, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz. 40 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

18 października 2016 (wtorek) 19 października 2016 (środa)

18 października 2016 (wtorek) 19 października 2016 (środa) RAMOWY PLAN XIV MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ EDUKACJA XXI WIEKU Przestrzenie edukacyjnego współdziałania w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, IX MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ BEZPIECZEŃSTWO-

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej 28-29 listopada 2012 r. Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk Sala

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWA WPŁYW PROCESÓW DEMOGRAFICZNYCH NA KSZTAŁTOWANIE STANU I STRUKTURY ZASOBÓW LUDZKICH - STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY

KONFERENCJA NAUKOWA WPŁYW PROCESÓW DEMOGRAFICZNYCH NA KSZTAŁTOWANIE STANU I STRUKTURY ZASOBÓW LUDZKICH - STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY KONFERENCJA NAUKOWA WPŁYW PROCESÓW DEMOGRAFICZNYCH NA KSZTAŁTOWANIE STANU I STRUKTURY ZASOBÓW LUDZKICH - STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY PROGRAM ORGANIZATORZY Zakład Demografii Katedry Statystyki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Adaptacja miast polskich do skutków zmian klimatu

Adaptacja miast polskich do skutków zmian klimatu Otwarte seminaria 2015 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach Adaptacja miast polskich do skutków zmian klimatu dr inż. arch. Justyna Gorgoń Zespół GIS Katowice, 26 lutego 2015 www.ietu.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

II OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM MIKROBIOLOGICZNE METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK Lublin, czerwca 2017 roku KOMUNIKAT II

II OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM MIKROBIOLOGICZNE METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK Lublin, czerwca 2017 roku KOMUNIKAT II Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Doświadczalna 4 20-290 Lublin Katedra Biochemii i Chemii Środowisk Katolicki Uniwersytet Lubelski

Bardziej szczegółowo

HYDROPREZENTACJE XIII'2010

HYDROPREZENTACJE XIII'2010 HYDROPREZENTACJE XIII'2010 SYMPOZJUM OGÓLNOKRAJOWE Ustroń, 22-24 czerwca 2010 r. 22 czerwca (wtorek) 2010 r. PROGRAM SYMPOZJUM 10.00 12.00 Przyjazd uczestników, pobranie materiałów, zakwaterowanie 12.00

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne Polski na Pomorzu Zachodnim: ekologia czy ekonomia?

Inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne Polski na Pomorzu Zachodnim: ekologia czy ekonomia? PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ Terminal LNG w Świnoujściu a bezpieczeństwo energetyczne regionu i Polski Szczecin, 13-14 listopada 2013 roku Dzień 1. 13 listopada 2013 roku środa (miejsce: Sala Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOJNICZU. z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOJNICZU. z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 1 OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOJNICZU z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Wojniczu zarządzonych na dzień 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja kończąca projekt MJUP 1

Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja kończąca projekt MJUP 1 Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja kończąca projekt MJUP 1 Dzień 1 Tytuł dnia: Jakie wymagania warto postawić systemowi zarządzania w JST

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska, Instytut Chemii i Technologii Organicznej Politechnika Śląska, Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów

Politechnika Krakowska, Instytut Chemii i Technologii Organicznej Politechnika Śląska, Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów Mgr inż. Jakubiec Dominika Mgr inż. Janicki Bartosz Mgr inż. Janiszewska Dominika Prof. Jańczuk Bronisław Prof. Jarosz Maciej Pani/Pan Jarosz Małgorzata Prof. Jarzębski Andrzej Pani/Pan Jasińska Kamila

Bardziej szczegółowo

Dwadzieścia polskich uczelni, które wysłały najwięcej studentów na studia i praktyki Erasmusa w roku 2011/12

Dwadzieścia polskich uczelni, które wysłały najwięcej studentów na studia i praktyki Erasmusa w roku 2011/12 Wyjazdy studentów ogółem (na studia i na praktyki) Dwadzieścia polskich uczelni, które wysłały najwięcej studentów na studia i praktyki Erasmusa w roku 2011/12 Liczba wyjazdów studentów na studia 1. Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa Polityków Społecznych XXVII MIĘDZYNARODOWA POLITYKA SPOŁECZNA ASPEKTY PORÓWNAWCZE. Program

Konferencja Naukowa Polityków Społecznych XXVII MIĘDZYNARODOWA POLITYKA SPOŁECZNA ASPEKTY PORÓWNAWCZE. Program XXVII Konferencja Naukowa Polityków Społecznych MIĘDZYNARODOWA POLITYKA SPOŁECZNA ASPEKTY PORÓWNAWCZE Program Ustroń 19-21 maja 2009 r. 19 maja 2009 (wtorek) Godzina do 13 00 Rejestracja i zakwaterowanie

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE UWARUNKOWANIA I KIERUNKI EWOLUCJI

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE UWARUNKOWANIA I KIERUNKI EWOLUCJI PROGRAM I OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE pod tytułem ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE UWARUNKOWANIA I KIERUNKI EWOLUCJI Konferencja organizowana przez Katedrę Zarządzania Wydział

Bardziej szczegółowo

KURSY WYRÓWNAWCZE Z FIZYKI DLA STUDENTÓW AGH ROZKŁAD ZAJĘĆ

KURSY WYRÓWNAWCZE Z FIZYKI DLA STUDENTÓW AGH ROZKŁAD ZAJĘĆ KURSY WYRÓWNAWCZE Z FIZYKI DLA STUDENTÓW AGH ROZKŁAD ZAJĘĆ WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII LP. 1. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I I Piątek 11:00-13:15 A3-A4 401 Dr Marek Ciechanowski 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie przekształcaniem terenów poprzemysłowych i powojskowych podejście zintegrowane

Zarządzanie przekształcaniem terenów poprzemysłowych i powojskowych podejście zintegrowane Zarządzanie przekształcaniem terenów poprzemysłowych i powojskowych podejście zintegrowane Janusz Krupanek, IETU Warsztaty Przekształcanie terenów zdegradowanych w Europie narzędzia zarządzania Katowice,

Bardziej szczegółowo

Finał Akademickich Mistrzostw Polski w siatkówce mężczyzn hala UP oraz hala UMCS, Lublin 02-05.05.2013r. www.amp.lublin.pl KOMUNIKAT KOŃCOWY

Finał Akademickich Mistrzostw Polski w siatkówce mężczyzn hala UP oraz hala UMCS, Lublin 02-05.05.2013r. www.amp.lublin.pl KOMUNIKAT KOŃCOWY Lublin, dn. 05.05.2013 r. KOMUNIKAT KOŃCOWY Grupa A (hala UP, ul. Głęboka) Polit. Poznańska - ALK Warszawa 1:2 (25:21, 23:25, 12:15) PŚ Gliwice - U. Rzeszowski 1:2 (25:22, 22:25, 12:15) PŚ: Kocyłowski

Bardziej szczegółowo

Szczecin - Świnoujście 21-23 maja 2014 r.

Szczecin - Świnoujście 21-23 maja 2014 r. Szczecin - Świnoujście 21-23 maja 2014 r. VIII edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej organizowanej przez Katedrę Zarządzania Turystyką Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ I PRZESTRZENNEJ. Konkurs na opracowanie koncepcji OPOLSKI DOM

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ I PRZESTRZENNEJ. Konkurs na opracowanie koncepcji OPOLSKI DOM URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ I PRZESTRZENNEJ Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku jednorodzinnego OPOLSKI DOM Opole, wrzesień 2007 Organizator

Bardziej szczegółowo

Polityka klimatyczno-energetyczna oraz działania na rzecz ochrony powietrza

Polityka klimatyczno-energetyczna oraz działania na rzecz ochrony powietrza Konferencja z cyklu CZYSTE NIEBO NAD POLSKĄ 2015 Polityka klimatyczno-energetyczna oraz działania na rzecz ochrony powietrza 22 czerwca 2015 r. Hotel Qubus, Katowice Patronaty Honorowe Sekretarz Stanu

Bardziej szczegółowo

konsekwencje Świecie

konsekwencje Świecie Tematy referatów, Autobus I na zajęciach Wyjazdy technologiczne i terenowe Bańska Niżna (18.04.2013) prowadzonych w ramach projektu Ochrona środowiska studia z pasją i przyszłością (POKL.04.01.02-00-040/11)

Bardziej szczegółowo

Konferencja. Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050. Termin: 12.04.2013

Konferencja. Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050. Termin: 12.04.2013 Konferencja Silesia Power Meeting Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050 Termin: 12.04.2013 Expo Silesia, Sosnowiec, Braci Mieroszewskich 124 Linia przewodnia : Rolą gazowych technologii energetycznych,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2011. czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2011. czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa 9.30 9.40: 9.40 10.10: 10.10 10.40: 10.40 11.00: Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski prof. dr hab. inż. Robert Schaeffer, prezentacja:

Bardziej szczegółowo

PRACE DYPLOMOWE ZAKWALIFIKOWANE PRZEZ SĄD KONKURSOWY DO 2. FINAŁOWEGO ETAPU 10.04.2015 LUBLIN

PRACE DYPLOMOWE ZAKWALIFIKOWANE PRZEZ SĄD KONKURSOWY DO 2. FINAŁOWEGO ETAPU 10.04.2015 LUBLIN PRACE DYPLOMOWE ZAKWALIFIKOWANE PRZEZ SĄD KONKURSOWY DO 2. FINAŁOWEGO ETAPU 10.04.2015 LUBLIN mgr inż. arch. ALEKSANDRA CYWONIUK Memorium ofiar obławy augustowskiej Politechnika Gdańska Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA LIFEcogeneration.pl Energia z odpadów jako ekologiczna wizja przyszłości?

KONFERENCJA LIFEcogeneration.pl Energia z odpadów jako ekologiczna wizja przyszłości? KONFERENCJA LIFEcogeneration.pl Energia z odpadów jako ekologiczna wizja przyszłości? Data: 31 MARCA 2016 r. Miejsce: MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KONGRESOWE W KATOWICACH Plac Sławika i Antalla 1 40-005 Katowice

Bardziej szczegółowo

Modernizm w architekturze. Próba zdefiniowania zjawiska

Modernizm w architekturze. Próba zdefiniowania zjawiska IV Międzynarodowe Seminarium Naukowe Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk, Sekcji Historii i Konserwacji Modernizm w architekturze. Próba zdefiniowania zjawiska PROGRAM SEMINARIUM

Bardziej szczegółowo

RADA NAUKOWO PROGRAMOWA

RADA NAUKOWO PROGRAMOWA RADA NAUKOWO PROGRAMOWA Przewodniczący: dr hab. inż. Adam ŁUKSA, prof. UTH Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Radom Z cy Przewodniczącego: prof. dr hab. inż. Józef HANSEL AGH Akademia Górniczo-Hutnicza,

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

X Konferencja sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej w Polsce (plan ramowy)

X Konferencja sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej w Polsce (plan ramowy) X Konferencja sieci Centrów w Polsce (plan ramowy) Czwartek 08.10.2009 12:30-14:00 Rejestracja uczestników, zakwaterowanie osób spoza Warszawy w pokojach i obiad (A2) 14:00-14:15 Otwarcie konferencji,

Bardziej szczegółowo

Lp. Nr pracy Tytuł Imię i Nazwisko Uczelnia

Lp. Nr pracy Tytuł Imię i Nazwisko Uczelnia Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych 2014 Lista zarejestrowanych prac Lp. Nr pracy Tytuł Imię i Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Centre for European Regional and Local Studies EUROREG Warsaw University ul. Krakowskie Przedmieście 30 00-927 Warsaw phone (00 48) 22 55 20 748 Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców w konkursie 5 posiłków Nestle w sieci Carrefour Nagrody Dzienne

Lista Zwycięzców w konkursie 5 posiłków Nestle w sieci Carrefour Nagrody Dzienne Lista Zwycięzców w konkursie 5 posiłków Nestle w sieci Carrefour Nagrody Dzienne 1 Jacek K. Puławy 2 Katarzyna G. Kraków 3 Katarzyna K. Puławy 4 Marta K. Sosnowiec 5 Zofia K. Dąbrowa Górnicza 6 Ryszard

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 2 listopada 2010 r.

UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 2 listopada 2010 r. UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY SZANSĄ ROZWOJU MIAST, GMIN I REGIONÓW

MARKETING TERYTORIALNY SZANSĄ ROZWOJU MIAST, GMIN I REGIONÓW Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97 PROGRAM I KONFERENCJI NAUKOWEJ MARKETING TERYTORIALNY SZANSĄ ROZWOJU MIAST, GMIN I REGIONÓW Biała Podlaska 27-28.01.2011

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt EUROBIOL pt. Rozszerzenie i udoskonalenie oferty edukacyjnej skierowanej do osób spoza uczelni oraz podwyższanie jakości nauczania i kompetencji kadry akademickiej nr POKL 04.01.01-00-178/09 Człowiek

Bardziej szczegółowo

Katedra Ochrony Środowiska

Katedra Ochrony Środowiska Katedra Ochrony Środowiska Lp. Kierunek studiów stacjonarnych II stopnia Specjalność Temat pracy dyplomowej magisterskiej 2016/2017 Opiekun pracy Nazwisko studenta 1. Ochrona środowiska TOŚ Wpływ eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Statystyczne 1912 2012

Polskie Towarzystwo Statystyczne 1912 2012 Polskie Towarzystwo Statystyczne 1912 2012 KONGRES STATYSTYKI POLSKIEJ Z OKAZJI JUBILEUSZU 100 LECIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA STATYSTYCZNEGO Poznań 18 20 kwietnia 2012 roku Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w 2013/2014 oraz 2014/2015 INFORMATYKA Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Konferencja zamykająca pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 19.09.2011 r.

Konferencja zamykająca pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 19.09.2011 r. Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Konferencja zamykająca pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza Główny

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 1:. PODŁOZA GRUNTOWEGO W BUDOWNICTWIE

KOMUNIKAT 1:. PODŁOZA GRUNTOWEGO W BUDOWNICTWIE KOMUNIKAT 1: NOWOCZESNE METODY ROZPOZNANIA. PODŁOZA GRUNTOWEGO W BUDOWNICTWIE . Szanowni Panstwo! Drogie kolezanki i koledzy! Sesje tematyczne: Z przyjemnością pragniemy zaprosić na 6. OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

II FORUM PRZESTRZENIE MIEJSKIE ORGANIZATORZY WSPÓŁORGANIZATORZY PARTNERZY WSPIERAJĄCY

II FORUM PRZESTRZENIE MIEJSKIE ORGANIZATORZY WSPÓŁORGANIZATORZY PARTNERZY WSPIERAJĄCY PROJEKT RAMOWEGO PROGRAMU II FORUM 30.07.2015r. II FORUM PRZESTRZENIE MIEJSKIE ogólnopolska konferencja naukowa pt. Infrastruktura mieszkaniowa, kulturalna i rekreacyjno-sportowa w polskich miastach. 16

Bardziej szczegółowo

I Forum Green Smart City Głos nauki w walce ze smogiem. 11 kwietnia 2016 r. godz Centrum Kongresowe UR, al. 29 Listopada 46

I Forum Green Smart City Głos nauki w walce ze smogiem. 11 kwietnia 2016 r. godz Centrum Kongresowe UR, al. 29 Listopada 46 I Forum Green Smart City Głos nauki w walce ze smogiem 11 kwietnia 2016 r. godz. 9.00 Centrum Kongresowe UR, al. 29 Listopada 46 Forum to platforma wymiany informacji pomiędzy władzami samorządowymi, uczelniami,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane zarządzanie przekształcaniem zdegradowanych megaobiektów na przykładzie terenu powojskowego projekt TIMBRE

Zintegrowane zarządzanie przekształcaniem zdegradowanych megaobiektów na przykładzie terenu powojskowego projekt TIMBRE Zintegrowane zarządzanie przekształcaniem zdegradowanych megaobiektów na przykładzie terenu powojskowego projekt TIMBRE dr Janusz Krupanek mgr inż. Mariusz Kalisz dr Beata Michaliszyn dr Justyna Gorgoń

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

ZWYCIĘZCY II ETAPU KONKURSU doładowań sieci Orange w mbanku: Zimowa gorączka doładowań

ZWYCIĘZCY II ETAPU KONKURSU doładowań sieci Orange w mbanku: Zimowa gorączka doładowań ZWYCIĘZCY II ETAPU KONKURSU doładowań sieci Orange w mbanku: Zimowa gorączka doładowań I miejsce W mbanku wygodne i proste Orange doładowanie, drugiego takiego nigdzie nie dostaniesz! Pan Marcin, Węgrów

Bardziej szczegółowo

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW KUJAWY

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW KUJAWY PROGRAM ZAJĘĆ I PODZIAŁ NA GRUPY OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW KUJAWY Zajęcia terenowe i wyjazdy technologiczne w ramach projektu przez w Krakowie : Program Operacyjny Kapitał Ludzki liczby absolwentów kierunków

Bardziej szczegółowo

XXXI NARCIARSKIE MISTRZOSTWA ADWOKATURY KRYNICA 2014 KLASYFIKACJA OFICJALNA. Pozycja Nr. Nazwisko i Imię Grupa IZBA Czas Strata

XXXI NARCIARSKIE MISTRZOSTWA ADWOKATURY KRYNICA 2014 KLASYFIKACJA OFICJALNA. Pozycja Nr. Nazwisko i Imię Grupa IZBA Czas Strata Kategoria : Dzieci 1 213 Masiak Mikołaj gość Gdańsk 36.48 2 42 Szkaradek Emilia gość Kraków 55.15 18.67 3 41 Karkowska Józefina gość Warszawa 59.51 23.03 4 43 Karkowska Klementyna gość Warszawa 1:17.56

Bardziej szczegółowo

Warsztaty - Zarządzanie Jakością Powietrza RTP 24838

Warsztaty - Zarządzanie Jakością Powietrza RTP 24838 Warsztaty - Zarządzanie Jakością Powietrza RTP 24838 Organizowane we współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Miejsce: Hotel Amber Baltic Międzyzdroje, 6.09 7.09. 2007r. 1/5 Cel warsztatów: Celem warsztatów

Bardziej szczegółowo

Rozwój infrastruktury kolejowej w Województwie Zachodniopomorskim

Rozwój infrastruktury kolejowej w Województwie Zachodniopomorskim Konferencja Naukowo-Techniczna Zakład Transportu Kolejowego Rozwój infrastruktury kolejowej w Województwie Zachodniopomorskim Pod patronatem honorowym Prof. dr hab. Bogusława Liberadzkiego Posła do Parlamentu

Bardziej szczegółowo

IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA RUCH TURYSTYCZNY TRENDY BADANIA - ORGANIZACJA

IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA RUCH TURYSTYCZNY TRENDY BADANIA - ORGANIZACJA IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA RUCH TURYSTYCZNY TRENDY BADANIA - ORGANIZACJA Szczecin 17-18 maja 2016 r. IX edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej organizowanej przez Katedrę Zarządzania Turystyką

Bardziej szczegółowo

I Krajowe Warsztaty Ekotoksykologiczne. Praktyczne wykorzystanie systemów Microtox/DeltaTox i Toxkit do oceny toksyczności.

I Krajowe Warsztaty Ekotoksykologiczne. Praktyczne wykorzystanie systemów Microtox/DeltaTox i Toxkit do oceny toksyczności. I Krajowe Warsztaty Ekotoksykologiczne Praktyczne wykorzystanie systemów Microtox/DeltaTox i Toxkit do oceny toksyczności Puławy, 16-17 czerwca 2011 Komunikat 2 Organizatorzy TIGRET Sp. z o.o. Zakład Gleboznawstwa

Bardziej szczegółowo