IX Miêdzynarodowa Konferencja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IX Miêdzynarodowa Konferencja"

Transkrypt

1 Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lêdzinach Instytut Ekologii Terenów Uprzemys³owionych w Katowicach IX Miêdzynarodowa Konferencja INNOWACYJNE ROZWI ZANIA REWITALIZACJI TERENÓW ZDEGRADOWANYCH 6 8 paÿdziernika 2015 PATRONAT HONOROWY Lena Kolarska-Bobiñska Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego Maciej H. Grabowski Minister Œrodowiska Janusz Piechociñski Wicepremier, Minister Gospodarki Ma³gorzata Skucha Prezes Zarz¹du Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej Henryk Mercik

2 KOMITET NAUKOWY prof. dr hab. inż. Stanisław BARAN Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin dr Giovanni BIDOGLIO European Commission, Joint Research Centre, Ispra, Włochy prof. Jairo FALLA Universite de Lorraine, Metz, Francja prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof GASIDŁO Politechnika Śląska, Gliwice prof. dr hab. Barbara GWOREK Instytut Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa dr Aleksandra JADACH-SEPIOŁO Szkoła Główna Handlowa, Warszawa prof. dr hab. inż. Grzegorz MALINA AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków prof. dr inż. Piotr MAŁOSZEWSKI Helmholtz Center Munich German Research Center for Environmental Health, Neuherberg, Niemcy dr Tomáš OCELKA E&H services, Inc., Praga, Republika Czeska prof. Isabel PERES Universita Nova de Lisbona Faculdade de Ciencias e Technologia, Caparia, Portugalia dr Piotr POBORSKI Multiconsult Polska Sp. z o.o., Gliwice prof. dr hab. inż. Czesława ROSIK-DULEWSKA Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, Zabrze dr hab. Adam ROSTAŃSKI, prof. UŚ Uniwersytet Śląski, Katowice dr hab. inż. Jan SKOWRONEK Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice KOMITET HONOROWY Bernard BŁASZCZYK Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Katowice Jerzy KULIŃSKI Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa Zygmunt ŁUKASZCZYK Katowicki Holding Węglowy S.A., Katowice Krzysztof MIJALSKI Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o., Lędziny Andrzej PILOT Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Katowice Jerzy SWATOŃ Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa Piotr WOJTACHA Wyższy Urząd Górniczy, Katowice Anna WRZEŚNIAK Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Katowice KOMITET ORGANIZACYJNY Czesław FILIPEK CBiDGP Sp. z o.o., Lędziny Wanda JAROSZ IETU, Katowice

3 Program konferencji 6 października 2Ń15 wtorek 9:00 10:00 Rejestracja uczestników 10:00 10:10 Inauguracja konferencji: Krzysztof Mijalski Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach Jan Skowronek Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach 10:10 10:30 Wręczenie nagród IV edycji Ogólnopolskiego konkursu dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych REVITARE 10:30 11:00 Referat wprowadzający Program rewitalizacji jako instrument przekształcania przestrzeni publicznej Justyna Gorgo, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach SESJA I INNOWACYJNE TECHNOLOGIE OCZYSZCZANIA TERENÓW Prowadzcy sesję: prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu prof. Jairo Falla, Universite de Lorraine, Metz, Francja 11:00 11:15 Podsumowanie 5-letnich badań eksperymentalnych nad rekultywacją biologiczną składowiska odpadów popłuczkowych rud cynkowo-ołowiowych Dołki w Piekarach Śląskich Adam Rostaski, Monika Zagórna, Justyna Krysiak, Uniwersytet Śląski w Katowicach 11:15 11:30 Zastosowanie analizy PLFA, BIOLOG oraz HPLC-MS do oceny wpływu metali ciężkich na zespoły mikroorganizmów ryzosfery metalofitów Sławomir Borymski, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Luis Alejandro Jose Mur, Aberystwyth University, Wielka Brytania, Zofia Piotrowska-Seget, Uniwersytet Śląski w Katowicach 11:30 11:45 Wykorzystanie metod biotechnologicznych do remediacji terenów skażonych trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi Marcin Głodniok, Paweł Zawartka, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach 11:45 12:00 Zastosowanie dotowanego strumienia swobodnego w rekultywacji kwanych jezior poodkrywkowych Volker Preuß, Konrad Thürmer, BTU Cottbus-Senftenber, Cottbus, Niemcy, Magdalena Klich, Institut für Wasserwirtschaft, Siedlungswasserbau und Ökologie, Weimar, Niemcy 12:00 12:20 Przerwa na kawę 12:20 12:35 Proces optymalizacji dla remediacji gleb zanieczyszczonych ropą naftową przy użyciu saponin Sapindus mukorossi Asif Jamal, Quaid-i-Azam University, Islamabad, Pakistan, Muhammad Zahid Qureshi, GC University, Lahore, Pakistan 12:35 12:50 Biologiczne i chemiczne usuwanie metali ciężkich z gleb zanieczyszczonych Muhammad Zahid Qureshi, GC University, Lahore, Pakistan, Asif Jamal, Quaid-i-Azam University, Islamabad, Pakistan, Ayesha Ibrahim, GC University, Lahore, Pakistan 12:50 13:05 Ocena przydatnoci sorbentu mineralnego na bazie krzemianów w ograniczeniu biodostępnoci metali ciężkich w glebie Jacek Krzyżak, Marta Pogrzeba, Dorota Ciszek, Norbert Słabo, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach 13:05 13:20 Technologie remediacji terenów zdegradowanych w skutek zanieczyszczenia rtęcią Dorota Ciszek, Marta Pogrzeba, Jacek Krzyżak, Bartosz Nowak, Norbert Słabo, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach 13:20 13:35 Przywracanie terenów zdegradowanych do użytku społeczno-gospodarczego Tadeusz Koperski, Haldex S.A. w Katowicach (referat promocyjny) 13:35 13:50 Metody remediacji in situ rozpuszczalników chlorowanych przy wykorzystaniu iniekcji zero wartociowego żelaza oraz mieszania gruntu Tomasz Białobrzeski, Menard Polska Sp. z o.o. w Warszawie (referat promocyjny) 13:50 14:15 Dyskusja

4 14:15 15:15 Obiad Prowadzcy sesję: prof. dr hab. Barbara Gworek, Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie dr Piotr Wojtacha, Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach 15:15 15:30 Tworzenie sztucznej gleby przez dodanie biowęgla oraz odpadów flotacyjnych z produkcji marmuruś eksperyment inkubatorowy Fabián Moreno-Barriga, Vicente Díaz, José A. Acosta, Ángel Faz, Raúl Zornoza, Technical University of Cartagena, Hiszpania 15:30 15:45 Referat laureata konkursu REVITARE 15:45 16:00 Podziemna biochemiczna redukcja siarczanów jako metoda oczyszczania wód podziemnych na terenach górniczych Ralph Schöpke, Konrad Thürmer, BTU Cottbus-Senftenberg, Cottbus, Niemcy, Magdalena Klich, Institut für Wasserwirtschaft, Siedlungswasserbau und Ökologie, Weimar, Niemcy 16:00 16:15 Zastosowanie filtrów reaktywnych na bazie cementu do usuwania metali ciężkich i siarczanów z odcieków ze składowiska odpadów Trzebionka Tomasz Suponik, Tadeusz Mzyk, Zenon Różaski, Paweł Wrona, Grzegorz Pach, Politechnika Śląska w Gliwicach 16:15 16:35 Przerwa na kawę 16:35 16:50 Warianty oczyszczania metodą in situ gleb zanieczyszczonych Pb/Zn wskutek działalnoci wydobywczej oraz przeróbki rud Wolfgang Friesl-Hanl, AIT Austrian Institute of Technology GmbH, Tulln, Austria, Petra S. Kidd, Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia, Santiago de Compostela, Hiszpania, Grzegorz Siebielec, Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach 16:50 17:05 Ocena wspomaganej fitostabilizacji metali ciężkich w osadniku odpadów flotacyjnych (SE Spain) 30 miesięcy po zastosowaniu dodatku Silvia Martínez-Martínez, Raúl Zornoza, Ángel Faz, José A. Acosta, Maria Dolores Gómez, Technical University of Cartagena, Hiszpania 17:05 17:20 Zastosowanie technik immobilizacji w procesie bioremediacji gleb skażonych związkami organicznymi Dariusz Włóka, Małgorzata Kacprzak, Politechnika Częstochowska 17:20 17:35 Możliwoci zastosowania klasyfikatora pulsacyjnego do rewitalizacji składowisk odpadów kopalnianych Daniel Kowol, Piotr Matusiak, Instytut Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach 17:35 17:50 Zastosowanie różnego typu dodatków doglebowych do wspomagania fitoremediacji gleb zdegradowanych Agnieszka Placek, Małgorzata Kacprzak, Politechnika Częstochowska 17:50 18:05 Referat laureata konkursu REVITARE 18:05 18:30 Dyskusja 19:30 Uroczysta kolacja 7 października 2Ń15 roda 8:00 8:45 Śniadanie SESJA TERENOWA OBJAZD PRZYKŁADOWYCH TERENÓW REWITALIZACJI 9:00 Wyjazd z hotelu 9:20 9:50 Chorzów Staw Amelung, funkcjonalna przestrzeń rekreacyjna ze zbiornikami wodnymi 10:20 11:00 Zabrze obszary po rewitalizacji 11:00 13:00 Zabrze Kopalnia Guido zwiedzanie poziomu :00 14:00 Obiad

5 SESJA II PRZEKSZTAŁCANIE TERENÓW ZDEGRADOWANYCH W PRZESTRZEŃ PUBLICZN Prowadzcy sesjęś prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło, Politechnika Śląska w Gliwicach dr hab. inż. Jan Skowronek, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach 14:00 14:30 Referat wprowadzający Konkurs na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego Andrzej Baksik, Katarzyna Łabarzewska, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach 14:30 14:45 Zagłębiowski Park Linearny rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy Zbigniew Podraza, Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza (referat promocyjny) 14:45 15:00 Rewitalizacja z nadaniem nowych funkcji zabytkowym obiektom poprzemysłowym na przykładzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu Bartłomiej Szewczyk, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu 15:00 15:15 Zdegradowane centra miast poprzemysłowych jako nowa przestrzeń publicznaś Sheffield (UK) i Katowice (PL) Anna Marta Włodarczyk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Michał Włodarczyk, Pracownia Projektowa EUROARTIS w Rudzie Śląskiej 15:15 15:30 Wykorzystanie zdegradowanych terenów XIX-wiecznego osiedla robotniczego na utworzenie nowej przestrzeni publicznej z zachowaniem istniejącego układu urbanistycznego Marian Uherek, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczyny, Grzegorz Wolnik, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 15:30 15:45 Tereny zdegradowane i mediatory przestrzeni publicznej Anna Szewczyk-Świtek, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kociuszki w Krakowie 15:45 16:05 Przerwa na kawę 16:05 16:20 Postrzeganie odnowy miasta poprzez łączenie tkanki miejskiej z terenami zdegradowanymi Ashwathy Anand, School of Planning and Architecture, Bhopal, Indie 16:20 16:35 Powrót do Przeszłoci? Architektura dla Starego Rynku w Łodzi Konrad Dobrowolski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie 16:35 16:50 Zrewitalizowane tereny pogórnicze jako przestrzenie publiczne Anna Ostręga, Sylwia Cygan- Korecka, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 16:50 17:05 O(d)krywanie schronu Adam Siniecki, Adrianna Falkowska, Katarzyna Pieprzyk, Politechnika Poznańska 17:05 17:20 Identyfikacja i badanie stopnia zgodnoci czynników determinujących rozwój mieszkalnictwa na wodzie Niemiec i Polski dla obszarów poprzemysłowych Emilia Miszewska-Urbaska, Politechnika Gdańska, Radosław Winiewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Adam Bolt, Politechnika Gdańska 17:20 17:50 Dyskusja 18:10 Powrót do hotelu 20:00 Kolacja

6 8 października 2Ń15 czwartek Sesje równoległe 8:00 9:00 Śniadanie SESJA III INNOWACYJNE ZARZDZANIE PONOWNYM WYKORZYSTANIEM TERENÓW ASPEKTY ZDROWOTNE, SPOŁECZNE I EKONOMICZNE Prowadzcy sesję: dr Aleksandra Jadach-Sepioło, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie dr Tomas Ocelka, E&H services, Inc., Praga, Republika Czeska 9:00 9:05 Wprowadzenie do sesji 9:05 9:20 Rewitalizacja terenów zdegradowanych a adaptacja do zmian klimatu Szymon Tumielewicz, Ministerstwo Środowiska w Warszawie, Departament Zrównoważonego Rozwoju 9:20 9:35 Narzędzia wspomagania rewitalizacji - innowacyjne zarządzanie Eddy Wille, Dirk Henckens, Rząd Flamandzki, OVAM, Belgia 9:35 9:50 Referat laureata konkursu REVITARE 9:50 10:05 Analizy scenariuszowe kierunków rekonwersji terenów poprzemysłowych z wykorzystaniem systemu OPI-TPP Jan Bondaruk, Anna Pilch, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach 10:05 10:20 Referat laureata konkursu REVITARE 10:20 10:35 Problem unowoczenienia terenów przemysłowych na przykładzie terenów przy stoczni remontowej Gryfia w Szczecinie Sylwia Kołowiecka, Zbigniew Paszkowski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 10:35 10:55 Przerwa na kawę 10:55 11:10 Uwarunkowania i ograniczenia dalszej rewitalizacji terenów poprzemysłowych w Gliwicach Józef Gumienny, Górnoląska Agencja Przedsiębiorczoci i Rozwoju w Gliwicach, Tomasz Szulc, Politechnika Śląska w Gliwicach (referat promocyjny) 11:10 11:25 Rewitalizacja centrum miasta i nadanie nowej funkcji na przykładzie Bogatyni Dominik Matelski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 11:25 11:40 Reusing terenów powojskowych przy pomocy sportów paramilitarnych Adam Siniecki, Politechnika Poznańska 11:40 11:55 Analiza efektywnoci szacowania kosztów działań budowlanych realizowanych w ramach rewitalizacji Magdalena Apollo, Beata Grzyl, Politechnika Gdańska 11:55 12:10 Koncepcja sposobu zintegrowanego monitorowania i oceny rewitalizacji Tomasz Szulc, Politechnika Śląska w Gliwicach 12:10 12:25 Budowanie wiadomoci w zakresie gleb i ich remediacji (projekt Greenland) Wolfgang Friesl-Hanl, AIT Austrian Institute of Technology GmbH, Tulln, Austria, Karin Aschauer, University of Natural Resources and Life Science, Vienna, Austria, Cecilie Foldal, ASSS Austrian Soil Science Society, Vienna, Austria 12:25 12:40 Dyskusja SESJA IV PRZYRODNICZE I KRAJOBRAZOWE ASPEKTY REWITALIZACJI TERENÓW ZDEGRADOWANYCH Prowadzcy sesję: prof. dr hab. inż. Stanisław Baran, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie dr hab. Adam Rostaski, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach 9:00 9:05 Wprowadzenie do sesji 9:05 9:20 Ekologiczne, kulturowe i rekreacyjne aspekty rewitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem terenów zieleni prawobrzeżnej częci Krakowa Małgorzata Orlewicz-Musiał, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Aleksandra Wagner, AGH Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

7 9:20 9:35 Przywrócenie wartoci rolniczej terenów zdegradowanych przemysłowo poprzez uprawę konopi włóknistych Jerzy Makowski, Jacek Kołodziej, Andrzej Kubacki, Irena Pniewska, Przemysław Baraniecki, Instytut Włókien Naturalnych i Rolin Zielarskich w Poznaniu, Krzysztof Pudełko, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 9:35 9:50 Krajobrazy miejskiej sukcesjiś wpływ spontanicznej rolinnoci na estetykę współczesnych parków zakładanych na terenach poprzemysłowych Kasper Jakubowski, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kociuszki w Krakowie 9:50 10:05 Wielki Staw Bieruński kontekst histiorii, tradycji, miejsca Grażyna Lasek, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie 10:05 10:20 Referat laureata konkursu REVITARE 10:20 10:35 Dyskusja 10:35 10:55 Przerwa na kawę SESJA V CHARAKTERYSTYKA TERENU ROZPOZNAWANIE I MONITORING Prowadzcy sesję: prof. dr hab. inż. Grzegorz Malina, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr Piotr Poborski, Multiconsult Polska, Oddział w Gliwicach 10:55 11:00 Wprowadzenie do sesji 11:00 11:15 Wymagania prawne w zakresie ochrony powierzchni ziemi w procesie przekształcania terenów zdegradowanych Joanna Kwapisz, Katarzyna Nowak, Ministerstwo Środowiska w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami 11:15 11:30 Geotechniczna i geochemiczna charakterystyka odpadów przeróbczych z górnictwa w celu oceny ryzyka rodowiskowego Raúl Zornoza, José A. Acosta, Ángel Faz, M.A. Martínez-Segura, Pedro Martínez-Pagán, Technical University of Cartagena, Hiszpania 11:30 11:45 HRA2 Informatyczne narzędzie analizy ryzyka zdrowotnego wspomagające zarządzanie terenami zdegradowanymi chemicznie Eleonora Wcisło, Maciej Rzycho, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach 11:45 12:00 Dżdżownice kompostowe jako organizmy modelowe w ekotoksykologii wpływ metali ciężkich na ekspresję genów oraz subpopulacje celomocytów u Eisenia andrei Agnieszka Rorat, Politechnika Częstochowska 12:00 12:15 Mikroorganizmy jako wskaźniki stanu rodowiska glebowego skażonego pestycydami Sławomir Sułowicz, Katarzyna Duko, Zofia Piotrowska-Seget, Uniwersytet Śląski w Katowicach 12:15 12:30 Zlikwidowany szyb górniczy w rewitalizowanym terenie, studium przypadków oceny emisji zanieczyszczeń gazowych Paweł Wrona, Zenon Różaski, Grzegorz Pach, Tomasz Suponik, Politechnika Śląska w Gliwicach 12:30 12:45 Dyskusja 12:45 13:00 Przerwa 13:00 13:05 Wręczenie nagrody specjalnej konkursu REVITARE 13:05 13:15 Podsumowanie konferencji Jan Skowronek, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach 13:15 14:15 Obiad 14:15 Zakończenie konferencji

8 Ogólnopolski konkurs dla studentów i m³odych pracowników nauki na prace naukowo-badawcze dotycz¹ce rewitalizacji terenów zdegradowanych, IV edycja ORGANIZATOR PATRONAT HONOROWY SPONSORZY PATRONAT MEDIALNY ORGANIZATORZY Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o Lêdziny, ul. Lêdziñska 8 tel , faks Instytut Ekologii Terenów Uprzemys³owionych Katowice, ul. Kossutha 6 tel , faks Miejsce konferencji Chorzów HOTEL FOCUS ul. Armii Krajowej 15 Chorzów - Zabrze Sesja terenowa Foto: Janusz Moczulski PARTNER WSPIERAJ CY PATRONAT MEDIALNY

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA REWITALIZACJI TERENÓW ZDEGRADOWANYCH

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA REWITALIZACJI TERENÓW ZDEGRADOWANYCH KOMUNIKAT 2 IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA REWITALIZACJI TERENÓW ZDEGRADOWANYCH Ustroń, 6 8 października 2010 Organizatorzy Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego w Lędzinach

Bardziej szczegółowo

III Międzynarodowy Kongres Rewitalizacji Miast Rewitalizacja w polityce miejskiej 4-6 czerwca 2014 r., Kraków Nowohuckie Centrum Kultury Organizator:

III Międzynarodowy Kongres Rewitalizacji Miast Rewitalizacja w polityce miejskiej 4-6 czerwca 2014 r., Kraków Nowohuckie Centrum Kultury Organizator: III Międzynarodowy Kongres Rewitalizacji Miast Rewitalizacja w polityce miejskiej 4-6 czerwca 2014 r., Kraków Nowohuckie Centrum Kultury Organizator: INSTYTUT ROZWOJU MIAST w Krakowie Kongres organizowany

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej pt. Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju

Program Konferencji Naukowej pt. Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju Program Konferencji Naukowej pt. Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju 24 czerwca 2014 (wtorek) Warszawa, Pl. Politechniki 1 Mała Aula w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYDARZEŃ POLEKO i KOMTECHNIKA 2011

PROGRAM WYDARZEŃ POLEKO i KOMTECHNIKA 2011 PROGRAM WYDARZEŃ POLEKO i KOMTECHNIKA 2011 Stan na dzień 15.11.2011 PONIEDZIAŁEK, 21 LISTOPADA 2011 Godz. Wydarzenie Uwagi Miejsce 10.00-18.00 MIĘDZYNARODOWY KONGRES OCHRONY ŚRODOWISKA ENVICON Pawilon

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 14-16 kwietnia 2010 r. Agenda

Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 14-16 kwietnia 2010 r. Agenda Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 14-16 kwietnia 2010 r. Agenda 14.04.2010 r. (środa) 11.00-18.00 Sala Koncertowa Akademii Muzycznej Inauguracja I. Uroczyste otwarcie Kongresu (11.00-11.20)

Bardziej szczegółowo

Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ul. Jana Matejki 3 40-077 Katowice e-mail: eec@eec2010.eu www.eec2010.

Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ul. Jana Matejki 3 40-077 Katowice e-mail: eec@eec2010.eu www.eec2010. Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda Wymienione w agendzie osoby po zmianie terminu Kongresu (ze względu na konsekwencje katastrofy pod Smoleńskiem i żałobę narodową

Bardziej szczegółowo

Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ul. Jana Matejki 3 40-077 Katowice e-mail: eec@eec2010.eu www.eec2010.

Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ul. Jana Matejki 3 40-077 Katowice e-mail: eec@eec2010.eu www.eec2010. Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda Wymienione w agendzie osoby po zmianie terminu Kongresu (ze względu na konsekwencje katastrofy pod Smoleńskiem i żałobę narodową

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda

Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda 31 maja 2010 (poniedziałek) 11.00-18.00 Sala Koncertowa Akademii Muzycznej Inauguracja I. Uroczyste otwarcie Kongresu (11.00-11.15)

Bardziej szczegółowo

KATOWICE CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO KATOWICE

KATOWICE CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO KATOWICE MIASTO KATOWICE KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO II EDYCJA CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW

Bardziej szczegółowo

22 września 10.00-11.30 Rejestracja 10.30-11.30 Konferencja prasowa Hasło: 10 lat przedsiębiorczości bez granic www.kongresmsp.eu Miejsce: Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek, Sala kameralna

Bardziej szczegółowo

FORUM PRZESTRZENIE MIEJSKIE ORGANIZATORZY WSPÓŁORGANIZATORZY PARTNERZY WSPIERAJĄCY

FORUM PRZESTRZENIE MIEJSKIE ORGANIZATORZY WSPÓŁORGANIZATORZY PARTNERZY WSPIERAJĄCY RAMOWY PROGRAM FORUM 27.04.2015r. FORUM PRZESTRZENIE MIEJSKIE ogólnopolska konferencja naukowa pt. Budownictwo infrastrukturalne miejskie w programach finansowych Unii Europejskiej 12 czerwca 2015r. aula

Bardziej szczegółowo

Wizyta studyjna dla dziennikarzy z Polski i Niemiec

Wizyta studyjna dla dziennikarzy z Polski i Niemiec Wizyta studyjna dla dziennikarzy z Polski i Niemiec Węgiel a energia porównanie sytuacji w Niemczech i w Polsce Jak zmienia się najważniejszy polski region węglowy. Przykład Górnego Śląska: Czy polskie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU 2013 SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU 2013 sprawozdanie rektora za 2013.indb 1 2014-08-01 16:41:04 sprawozdanie rektora za 2013.indb 2 2014-08-01 16:41:04

Bardziej szczegółowo

21 października 2014 (wtorek) 17.00 18.00 INTERNATIONAL WEEK: Introductory session for international participants spotkanie zapoznawcze

21 października 2014 (wtorek) 17.00 18.00 INTERNATIONAL WEEK: Introductory session for international participants spotkanie zapoznawcze RAMOWY PLAN XII MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ EDUKACJA XXI WIEKU Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku 21 października 2014 (wtorek) Od 15.00 Przyjazd,

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia

Raport o stanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia Raport o stanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia Górnośląski Związek Metropolitalny listopad 2008 r. materiały i konsultacje merytoryczne dr Krzysztof Wrana Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Bardziej szczegółowo

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 Województwo Kujawsko-Pomorskie 3 Miasto Łódź 4 Województwo Łódzkie 5 Województwo

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy bezpośredni

Organizatorzy bezpośredni Komitet Techniki Rolniczej PAN Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej Polskie Towarzystwo Zastosowań Informatyki w Rolnictwie, Gospodarce Leśnej i Żywnościowej Instytut Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Program targów POLEKO, KOMTECHNIKA,GMINA,DWORZEC 14-17.10.2014

Program targów POLEKO, KOMTECHNIKA,GMINA,DWORZEC 14-17.10.2014 Program targów POLEKO, KOMTECHNIKA,GMINA,DWORZEC 14-17.10.2014 Godzina Wydarzenie Miejsce Targi 10.00-17.00 9.30 10.00 10.10 10.25 10.40 10.55 11.10 MIĘDZYNARODOWY KONGRES OCHRONY ŚRODOWISKA ENVICON Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków ocenionych negatywnie po zakończeniu oceny merytorycznej I stopnia Program INNOWACJE SPOŁENCZE/ II Konkurs

Lista wniosków ocenionych negatywnie po zakończeniu oceny merytorycznej I stopnia Program INNOWACJE SPOŁENCZE/ II Konkurs Lista wniosków ocenionych negatywnie po zakończeniu oceny merytorycznej I stopnia Program INNOWACJE SPOŁENCZE/ II Konkurs Lp. Nr wniosku lub akronim Wnioskodawca / Lider i członkowie konsorcjum Tytuł projektu

Bardziej szczegółowo

XXXI SEMINARIUM GEOGRAFII WSI (dawnej Seminarium Geograficzno-Rolnicze) pt. OBSZARY WIEJSKIE PIERWSZA DEKADA W UNII EUROPEJSKIEJ I NOWA PERSPEKTYWA

XXXI SEMINARIUM GEOGRAFII WSI (dawnej Seminarium Geograficzno-Rolnicze) pt. OBSZARY WIEJSKIE PIERWSZA DEKADA W UNII EUROPEJSKIEJ I NOWA PERSPEKTYWA KATEDRA POLITYKI REGIONALNEJ WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA - POLITECHNIKA OPOLSKA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ZESPÓŁ PROBLEMOWY DS. OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

Konferencja z cyklu Woda i zieleń w mieście. Gość specjalny

Konferencja z cyklu Woda i zieleń w mieście. Gość specjalny Woda i zieleń to od zawsze istotne elementy miejskiej urbanistyki - tworzą miejsca rekreacji i sprawiają, że ludziom w miastach mieszka się przyjemniej. Jak wykorzystać te elementy, by na powrót przyciągnąć

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2011

Europejski Kongres Gospodarczy 2011 1 Europejski Kongres Gospodarczy 2011 Wymienione osoby zostały zaproszone do udziału w poszczególnych sesjach. Jesteśmy w trakcie ustalania obecności zaproszonych osób 16 maja 2011 r. 16 maja 2011 r. 10.00-19.00

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji programu studiów

Warunki realizacji programu studiów Warunki realizacji programu studiów Minimum kadrowe dla kierunku Gospodarka Przestrzenna na studiach pierwszego stopnia na rok akademicki 2013/2014 1. Samodzielni nauczyciele akademiccy wliczeni do minimum

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Edukacja

Zarządzanie i Edukacja Zarządzanie i Edukacja Zarządzanie przestrzenią Zarządzanie instytucją Zarządzanie służbą zdrowia Edukacja prozdrowotna Edukacja społeczna NUMER 94 MAJ/CZERWIEC 2014 ISSN 1428-474X DWUMIESIĘCZNIK SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

- Tam gdzie nie pada deszcz przyroda Namibii i Botswany mgr Tomasz Stański, dr Marzena Stańska, dr Zbigniew Kasprzykowski 4 grudnia 2014.

- Tam gdzie nie pada deszcz przyroda Namibii i Botswany mgr Tomasz Stański, dr Marzena Stańska, dr Zbigniew Kasprzykowski 4 grudnia 2014. 2014 - Jaki efekt będzie miał przyszły klimat na interakcje między owadami, roślinami i wirusami? dr Piotr Trębicki, Reaserch Scientist Plant Vector Borne Diseases Departament of Environment and Primary

Bardziej szczegółowo

8 październik 2014 /środa/ - Ekoenergetyka w nauce i biznesie

8 październik 2014 /środa/ - Ekoenergetyka w nauce i biznesie Godzina 8 październik 2014 /środa/ - Ekoenergetyka w nauce i biznesie Część merytoryczna Część towarzysząca 10:00-10:30 Otwarcie Festiwalu: Wystąpienia gości Festiwalu 10:30-11:00 Konferencja Naukowa:

Bardziej szczegółowo

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Katowice, 6-7 października 2011r. Organizator: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA INSTYTUT BUDOWNICTWA w Płocku KOŁO NAUKOWE INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD INŻYNIERII SANITARNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

POLITECHNIKA WARSZAWSKA INSTYTUT BUDOWNICTWA w Płocku KOŁO NAUKOWE INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD INŻYNIERII SANITARNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA POLITECHNIKA WARSZAWSKA INSTYTUT BUDOWNICTWA w Płocku KOŁO NAUKOWE INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD INŻYNIERII SANITARNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA XXVI MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM im. BOLESŁAWA KRZYSZTOFIKA AQUA

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2011

Europejski Kongres Gospodarczy 2011 1 Europejski Kongres Gospodarczy 2011 Wymienione osoby zostały zaproszone do udziału w poszczególnych sesjach. Jesteśmy w trakcie ustalania obecności zaproszonych osób 16 maja 2011 r. 16 maja 2011 r. 10.00-19.00

Bardziej szczegółowo

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Katedra Badań Operacyjnych MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 09. 29-31 marca 2009.

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Katedra Badań Operacyjnych MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 09. 29-31 marca 2009. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katedra Badań Operacyjnych Ogólnopolska Konferencja Naukowa MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 09 29-31 marca 2009 Program International Workshop on MULTIPLE

Bardziej szczegółowo