Programowanie PHP. Temat 1. Przygotowanie środowiska, prezentacja możliwości PHP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programowanie PHP. Temat 1. Przygotowanie środowiska, prezentacja możliwości PHP"

Transkrypt

1 Programowanie PHP Materiały: 1. PHP5, Apache i MySQL. Od podstaw, Helion PHP5. Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne, Helion PHP w mgnieniu oka, Helion Temat 1. Przygotowanie środowiska, prezentacja możliwości PHP Ćwiczenie 1 instalacja środowiska wytwórczego 1. Proszę zainstalować Easy PHP - - jest to zestaw aplikacji: - Baza danych MySQL - Serwer WWW Apacze - Parser php 2. Proszę zainstalować program HTML-Kit - - umożliwiający tworzenie stron internetowych. 3. Proszę sprawdzić możliwości aplikacji. Ćwiczenie 2 utworzenie prostych stron php 1. Proszę utworzyć przykładową stronę php <html> <head><title>pierwsza strona w PHP</title></head> <body> <b> php print "Strona w PHP działa!"; </b> </body> </html> 2. Otwórz stronę za pomocą przeglądarki czy wyświetla się poprawnie? 3. Umieść stronę w katalogu www programu EasyPhp (Apacha). 4. Wpisując w przeglądarkę sprawdź działanie strony 5. Analogicznie utwórz i sprawdź działanie strony

2 <html> <head> <title>moja druga strona w PHP</title> </head> <body> Bieżąca data: print (Date("l F d, Y")); </body> </html> 6. Zapisz wyświetloną stronę (jako html), sprawdź czy kod jest identyczny z poprzednim. Ćwiczenie 3 prezentacja możliwości PHP 1. Dodaj stronę powodującą wyświetlenie formularza <form > Twoje imie: <input type="text" name="osoba"> <br/> <input type="submit" value="powitanie"> </form> 2. Sprawdź, co następuje po kliknięciu na przycisk Powitanie. 3. Przekształć pierwszą linie na <form method="post" action="witaj.php"> Sprawdź, co następuje po kiknięciu na przycisk Powitanie. 4. Dodaj kod w odpowiednim skrypcie php php print "Witaj, "; print $_POST['osoba']; print "!"; 5. Sprawdź działanie strony. 6. Spróbuj zmodyfikować stronę i skrypt tak, aby możliwe było wyświetlanie imienia i nazwiska podawanych w 2 różnych polach tekstowych.

3 Temat 2. Praca z tekstem, liczbami i zmiennymi Ćwiczenie 1 literały i zmienne 1. Sprawdź działanie poniższych literałów dla cudzysłowu podwójnego odpowiednio wstawiając je w kod. Literał Znaczenie \n Nowa linia \r Powrót karetki \t Tabulator \\ \ \$ $ \" " 2. Wykorzystując literały utwórz stronę wyświetlającą Twoje dane: imię, nazwisko, adres, zainteresowania w kolejnych wierszach z odpowiednim odstępem pomiędzy etykietami a danymi. W cudzysłowie pojedynczym umieść wytłuszczonym drukiem (<b>tekst</b>) swoje motto życiowe. 3. Spowoduj niewyświetlenie tekstu motta poprzez użycie komentarza - // (dla jednej linii) lub /* tekst */ (blokowy). 4. Dodaj deklarację zmiennej $osoba = Adam ; Dodaj instrukcję wyświetlenia tekstu Mam na imię z identyfikatorem zmiennej w nawiasie zarówno pojedynczym jak i podwójnym. Jaka jest różnica? 5. Dodaj do wcześniejszego tekstu tekst a nazwisko Kostrzycki przy użyciu operatora łączenia napisów. Ćwiczenie 2 wyświetlanie dokumentów 1. Utwórz dokument poprzez instrukcję drukowania print <<<blokdokumentu <html> <head><title>menu</title></head> <body bgcolor="#fffed9"> <h1>śniadanie</h1> <ul> <li> Jajecznica na boczku <li> Sałatka warzywna <li> Zupa mleczna </ul> </body> </html> blokdokumentu;

4 2. Zmodyfikuj dokument, aby wyświetlał listę egzaminów, które będziesz mieć w bieżącym semestrze. Ćwiczenie 3 manipulacja na operatorach Operatory arytmetyczne Przykład Nazwa Wynik $a + $b Dodawanie Suma $a i $b. $a - $b Odejmowanie Różnica $a i $b. $a * $b Mnożenie Iloczyn $a i $b. $a / $b Dzielenie Iloraz $a i $b. $a % $b Modulo Reszta z dzielenia $a przez $b. Operator przypisania - Podstawowym operatorem przypisania jest symbol '='. - Wyrażenie $b = 5 oznacza, że zmienna $b przyjmuje wartość równą 5. - Zmiennej można przypisać także wartość innej zmiennej: $b = 5; $a = $b; - zmienna $a przyjmie wartość 5. - Zmiennym można przypisywać nie tylko konkretne wartości, ale też wartości innych zmiennych, np.: $nazwa = $inna_nazwa = $trzecia_nazwa = 5; - Operator przypisania można łączyć z operatorami arytmetycznymi i operatorem łączenia ciągów: Przykład Wynik $a += 2 Do zmiennej $a dodane zostanie 2 $a -= 2 Od zmiennej $a odjęte zostanie 2 $a *= 2 Zmienna $a zostanie pomnożona przez 2 $a /= 2 Zmienna $a dodane podzielona przez 2 $a %= 2 Zmienna $a przyjmie wartość reszty z dzielenia $a przez 2 $a.= " dalszy ciąg" Do zmiennej $a na końcu dodany zostanie ciąg " dalszy ciąg"

5 Operatory porównania - Operatory porównania są niezbędne do korzystania z instrukcji warunkowych - Jeśli wyrażenie jest spełnione zwracana jest wartość TRUE (prawda - 1) lub FALSE (fałsz - 0). Przykład Nazwa Wynik $a == $b Równy Prawda jeśli $a jest równe $b. $a === $b Identyczny Prawda jeśli $a jest równe $b i są tego samego typu. (tylko PHP4) $a!= $b Nie równe Prawda jeśli $a nie jest równe $b. $a!== $b Nie identyczny Prawda jeśli $a nie jest równe $b lub nie są tego samego typu. (tylko PHP4) $a < $b Mniejsze Prawda jeśli $a jest mniejsze niż $b. $a > $b Większe Prawda jeśli $a jest większe niż $b. $a <= $b Mniejsze lub Prawda jeśli $a jest mniejsze lub równe $b. równe $a >= $b Większe lub równe Prawda jeśli $a jest większe lub równe $b. Operator kontroli błędów - Operator kontroli błędów powoduje, że wyrażenie, przed którym postawiono ten znak nie spowoduje wyświetlenia się jakiegokolwiek błędu lub ostrzeżenia. /* Jeden z najczęstszych błędów SQL (za dużo o jeden apostrof) */ $res ("select nazwa, kod from 'lista") or die ("Zapytanie się nie powiodło: błąd to ''"); Operator wywołania - Operator ten służy do uruchamiania zewnętrznych programów lub poleceń powłoki. Wystarczy wpisać polecenie pomiędzy znaki odwróconego apostrofu ('`') aby zostało ono wykonane, np. $wynik = `ls -l /home/`; echo $wynik; Po uruchomieniu tego skryptu na komputerze o systemie operacyjnym Linux wyświetlona zostanie zawartość katalogu /home na serwerze.

6 Operatory inkrementacji i dekrementacji - Służą one do zmniejszenia lub zwiększenia wartości danej zmiennej o 1. - Każdy operator można stosować na 2 sposoby: preinkrementacja/predekrementacja - najpierw wartość zmiennej zostanie zmieniona, a później zwrócona, lub postinkrementacji/postdekrementacji - najpierw zostanie zwrócona wartość zmiennej, a następnie wartość zmiennej zostanie zmieniona. Przykład Nazwa Wynik ++$a Preinkrementacja Zwiększa $a o jeden, a następnie zwraca $a. $a++ Postinkrementacja Zwraca $a, a następnie zwiększa $a o jeden. --$a Predekrementacja Zmniejsza $a o jeden, po czym zwraca $a. $a-- Postdekrementacja Zwraca $a, po czym zmniejsza $a o jeden. Przykład: echo "<h3>postinkrementacja</h3>"; $a = 5; echo "Powinno być 5: ". $a++. "<br>\n"; echo "Powinno być 6: ". $a. "<br>\n"; echo "<h3>preinkrementacja</h3>"; $a = 5; echo "Powinno być 6: ". ++$a. "<br>\n"; echo "Powinno być 6: ". $a. "<br>\n"; echo "<h3>postdekrementacja</h3>"; $a = 5; echo "Powinno być 5: ". $a--. "<br>\n"; echo "Powinno być 4: ". $a. "<br>\n"; echo "<h3>predekrementacja</h3>;"; $a = 5; echo "Powinno być 4: ". --$a. "<br>\n"; echo "Powinno być 4: ". $a. "<br>;\n"; Operatory logiczne - Operatory logiczne służą do budowania bardziej skomplikowanych instrukcji warunkowych - do łączenia kilku warunków w jednej instrukcji. Przykład Nazwa Wynik $a && $b AND Prawda, jeśli $a i $b są prawdą $a $b OR Prawda, jeśli $a lub $b są prawdą! $a NOT Prawda, jeśli $a nie jest prawdą

7 Operator ciągu - Operator ciągu ('.' - kropka) służy do łączenia kilku ciągów w jedną całość. $zmienna1 = "Wartość zmiennej \"zmienna2\" to"; $zmienna2 = 5; echo $zmienna1." ".$zmienna2; // Powinno się wyświetlić: // "Wartość zmiennej "zmienna2" to 5" 1. Proszę sprawdzić działanie kodu poniżej $wynik = `cmd`; echo $wynik; 2. Wykorzystując polecenie dir wyświetl informacje o bieżącym katalogu. 3. Proszę sprawdzić działanie kodu dla operatorów inkrementacji i dekrementacji. 4. Proszę napisać kod, który będzie wyliczał przykładowa średnia ocen i ją wypisywał dla listy kilku przedmiotów. 5. Napisz skrypt powodujący wyświetlenie reszt dzielenia liczby 30 przez kolejne liczby od 10 do Dodaj kod powodujący wyliczenie i wyświetlenie delty dla równania y= 2x 2 + 3x + 5 Zgodnie z równaniem delta = b 2 4ac. Ćwiczenie 4 manipulacja na napisach FUNKCJA OPIS PRZYKŁAD strlen Oblicza długość napisu $NIP_długość = strlen($nip); Trim Zwraca napis bez spacji z przodu i $NIP = trim($_post['nip']); końca napisu strcasecmp Pomija wielkość znaków napisu strcasecmp($_post[' '] printf Umożliwia wyświetlanie przeformatowanego tekstu $cena = 4; $podatek = printf(koszt dania Zł%.2f', $price * (1 + $tax)); - Jeśli jest użyty w formatowaniu napisu za pomocą instrukcji powyżej powoduje wyrównanie tekstu do prawej strtolower Konwertuje napisy na małe litery print strtolower('audi, VOLVO, MERceDES'); strtoupper Konwertuje napisy na duże litery substr Umożliwia pobranie fragmentu napisu print substr($_post['login'], 0, 10); str_replace ucwords Umożliwia zamianę fragmentu napisu Umożliwia przeformatowanie tekstu do pisania pierwszych liter $nowy = 'wzr.pl'; print str_replace('univ.gda.pl',$nowy , ); print ucwords(strtolower('michał KUCIAPSKI'));

8 strstr strpos ereg eregi explode split napisów z dużej a pozostałych z małej Sprawdza, czy jeden ciąg znajduje się wewnątrz drugiego i zwraca ciąg od momentu wystąpienia szukanego ciągu. Zwraca pozycję występowania jednego ciągu w drugim Sprawdzania, czy ciąg tekstowy pasuje do wyrażenia regularnego Ignoruje wielkość znaków. Zwraca tablicę napisów podzieloną względem podanego jako pierwszy znak parametru. Rozbija tekst za pomocą wyrażeń regularnych $ = if(strstr($ , "polska")!==false) echo " ma w sobie słowo 'polska'"; if(ereg(".*", $ciag)) echo "Znalazłem!"; $data = "1992/11/19"; $tablica = explode("/", $data); $tekst = "19/11/ :43:12.10"; $tablica = split("[ /:.]", $tekst); 1. Utwórz stronę walidującą, że wpisany NIP składa się z jedenastu znaków i wypisujący odpowiedni tekst, wiedząc, że instrukcja sprawdzająca ma postać. Skorzystaj z funkcji strlen if (wyrażenie_logiczne) { instrukcje 2. Zmodyfikuj kod powyżej dodając funkcję trim. 3. Zmodyfikuj stronę dodając pole tekstowe do wpisywania u. Dodaj kod do skryptu sprawdzający jego poprawność czy - funkcja strstr. 4. Dodaj kod do skryptu powodujący wyświetlenie nazwy loginu i adresu serwera, np.: Login: alin Serwer: test.pl Funkcje: strpos, substr 5. Dodaj sprawdzanie czy występuje tekst przed małpą i po niej funkcja explode. Zmodyfikuj kod tak, aby wyniki wyeliminować funkcje użyte w punkcie wcześniejszym (strpos, substr). 6. Dodaj na wstępie strony pole dane osobowe. Zmodyfikuj kod skryptu php tak, aby dane były wyświetlane zgodnie z konwencją imion i nazwisk użyj funkcji ucwords.

9 Ćwiczenie 5 zmienne - Nazwy zmiennych zawsze zaczynają się od znaku $. - Nie jest konieczne deklarowanie zmiennych, tak jak ma to miejsce w wielu innych językach. Aby stworzyć zmienną wystarczy nadać jej jakąś wartość, np: $a=7; $b="jakiś tekst"; $c=2.654; $d=0.0 - PHP obecnie obsługuje następujące typy zmiennych: integer - liczba całkowita double - liczba rzeczywista string - tekst array - tablica object - złożone zmienne definiowane przez użytkownika pdfdoc (Tylko przy włączonej obsłudze dokumentów PDF) pdfinfo (Tylko przy włączonej obsłudze dokumentów PDF) - Typ zmiennej jest określany automatycznie na podstawie przypisywanej wartości. I tak w powyższym przykładzie $a ma typ integer, $b ma typ string a $c i $d mają typ double (0 jest co prawda liczbą całkowitą, ale każda liczba zawierająca kropkę jest traktowana jako rzeczywista). $a=3; $b="jakaś wartość"; $c="$a, $b"; - Zmienna $c będzie miała wartość "3, Jakaś wartość". Stałe - Mogą być definiowane przez użytkownika za pomocą funkcji define(), która przyjmuje 2 parametry: nazwę stałej i wartość do niej przypisaną define("stala", "Hello world."); echo STALA; // Wyświetla "Hello world."

10 Rzutowanie - Odbywa się przez podanie nowego typu w nawiasie przed zmienną lub wartością, której typ chcemy zmienić. Na przykład: $liczba_calkowita = 10; $liczba_rzeczywista = (real) $liczba_calkowita; Dozwolone typy rzutowań: (int), (integer) - rzutuj do typu całkowitego (real), (double), (float) - rzutuj do typu rzeczywistego (string) - rzutuj do ciągu (array) - rzutuj do tablicy (object) - rzutuj do obiektu Ustawienie typu - Sposobem, trwałym, na ustawienie typu zmiennej jest użycie funkcji settype. Funkcja ta pobiera 2 argumenty. Pierwszym jest nazwa zmiennej do ustalenia typu, a drugim ciąg określający nowy typ zmiennej. Te typy to: "integer" "double" "string" "array" "object" - Funkcja zwraca wartość "true, gdy wszystko poszło pomyślnie. W przeciwnym razie zwracana jest wartość "false". $zmienna = 10.3; echo " <br> $zmienna"; // Wyświetlona wartość to "10.3" settype($zmienna, "integer"); echo " <br> $zmienna"; // Wyświetlona wartość to "10" 1. Do strony tworzonej wcześniej dodaj kod powodujący wyświetlenie jej tytułu Tytuł pobrany ze zmiennej (tag <title>) przechowywanego w odpowiedniej zmiennej.

11 2. Napisz program, który wylicza i odpowiednio wyświetla koszt posiłku w restauracji: 2 Ryby z frytkami po 18 zł, 5 lampek wina czerwonego po 6 zł, VAT na rybę 7% a na wino 22%, napiwek 10% całości. 3. Przekonwertuj program na stronę z formularzem, w którą są wpisywane poszczególne wartości i skrypt wyliczający i wypisujący poszczególne składniki.

12 Temat 3 Sterowanie przebiegiem programu Ćwiczenie 1 instrukcja warunkowa - Używa się jej do wykonania pewnej instrukcji (lub bloku instrukcji), ale tylko w pewnych okolicznościach - zostanie spełniony określony warunek lub cały zestaw warunków. - Składnia instrukcji warunkowej: if(wyrażenie_warunkowe) instrukcja wykonywana jeśli spełniony zostanie warunek else if(inne_wyrażenie_warunkowe) instrukcja wykonywana jeśli spełniony zostanie drugi warunek, a pierwszy nie else instrukcja wykonywana jeśli nie zostanie spełniony żaden z warunków - Wyrażeniem warunkowym jest dowolne wyrażenie, które zwraca wartość, czyli wszystkie zmienne, wyrażenia logiczne, funkcje itp. Za spełniony warunek uznawana jest wartość większa od zera. $a = 2; $b = 5; $c = 1; if($a > $b) echo "$a jest większe od $b"; else if($b > $c) echo "$b jest większe od $c"; else echo "$c jest większe od $a i $b"; if($a) echo "Zmienna $a ma wartość większą od zera"; - Jeśli chcemy, aby po sprawdzeniu warunku wykonane zostało nie jedno, ale kilka poleceń, to te polecenia trzeba ująć w nawiasy klamrowe. Bez tego warunkiem objęta by była tylko jedna instrukcja po instrukcji if. - Instrukcje warunkowe mogą być zagnieżdżane wewnątrz siebie:

13 $a = 6; $b = 5; $c = 1; if($a > $b){ echo "$a jest większe od $b"; if($a > $c) echo " i od $c"; // Powinien zostać wyświetlony napis "6 jest większe od 5 i od 1" - Instrukcje warunkowe mogą być złożone dzięki wykorzystaniu operatorów logicznych $a = 6; $b = 5; $c = 7; $d = 6; $e = 6; if( ($a > $b $a > $c) && // Nawiasy klamrowe nie są potrzebne - to $d == $e ) // 2 linie ale jedna instrukcja echo 'Zmienna $a jest większa od $b a zmienna $d jest równa $e, '. 'więc ten tekst pokaże się.'; // Taka konstrukcja jest dozwolona 1. Przekształć skrypt dla średniej ocen, aby w zależności od jej wartości wypisywał, jakiej wysokości należy się stypendium. 2. Dodaj kod do skryptu wyliczającego deltę, aby w zależności od warunków wypisywane było ile rozwiązań posiada równanie: Warunki a 0 >0 a 0 =0 a 0 <0 Ilość rozwiązań 2 rozwiązania 1 rozwiązanie 0 rozwiązań 3. Dodaj stronę, która będzie posiadała odpowiednie pola do wpisania wartości przy współczynnikach i zmodyfikuj skrypt, aby obsługiwał tą stronę. 4. Przekształć skrypt odnoszący się do wyliczania ceny za obiad, tak, aby dla zamówień powyżej 50 złotych rabat wynosił 3% a napiwek 8%.

14 Ćwiczenie 2 instrukcja wyboru - Składnia switch jest instrukcją warunkową, ale jedną zmienną można porównać nie z jedną wartością, ale z kilkoma - Nie można konstruować złożonych warunków - możliwe jest tylko proste porównywanie - Składnia: switch($zmienna){ case 'wartość1': instrukcje break; case 'wartość2': instrukcje break; default: instrukcje - Instrukcje zawarte po identyfikatorze "default" wykonywane są jeśli zmienna $zmienna nie przyjęła wartości "wartość1" i "wartość2" (dla tego przykładu). - Instrukcje są przetwarzane linia po linii. Parser przechodzi do pierwszej linii "case" pasującej do zmiennej. Następnie przetwarzane są wszystkie linie wewnątrz nawiasów klamrowych aż do napotkania instrukcji break - nawet, jeśli po drodze znajdują się instrukcje "case". $i = 3; switch($i){ case 0: case 1: case 2: case 3: echo "Zmienna $i jest mniejsza bądź równa od trzech\n"; break; case 4: echo "Zmienna $i jest równa cztery\n"; break; default: echo "Zmienna $i jest większa od czterech\n";

15 1. Napisz program zawierający pole do wpisania komendy i skrypt, który powoduje wyświetlenie tekstu, że jeśli odpowiednio wpisane zostało: 1 Wprowadzenie zamówienia 2 - Realizacja zamówienia 3 - Modyfikacja zamówienia 4 Usuniecie zamówienia inne - Brak takiego polecenia Ćwiczenie 3 Pętle Pętla FOR - Umożliwia wielokrotne wykonanie określonych instrukcji - Składnia: for( inicjalizacja zmiennych ; sprawdzenie warunku ; modyfikacja zmiennych) { blok wyrażeń - 3 wyrażenia jako parametry: inicjalizacja zmiennych, czyli ustawienie początkowych wartości dla zmiennych kontrolujących pętlę, sprawdzenie warunku, czyli wyrażenie logiczne kontrolujące pętlę - pętla będzie wykonywana dopóki ten warunek jest prawdziwy, modyfikacja zmiennych kontrolujących pętlę - bez tego pętla będzie wykonywała się w nieskończoność. for( $x = 1; $x <= 10; $x++ ) echo $x."<br>"; Pętla while - Jest wykorzystywana w sytuacjach, kiedy niezbędne jest wykonywanie jakiejś operacji dopóki nie zostanie spełniony warunek. - Składnia: while( warunek ){

16 instrukcje - Dla wcześniejszego przykładu z pętlą for równoważne zapisanie pętli: $x=1; while($x <= 10){ echo $x."<br>"; $x++; Pętla dowhile - Odmiana pętli while. - Różni się tym, że polecenia zawarte w pętli będą przynajmniej raz wykonane - w przypadku pętli while tak być nie musi. - Składnia: do{ instrukcje while( warunek ); Przerywanie wykonań pętli - Czasem zachodzi potrzeba przerwania danej iteracji (powtórzenia) pętli i przejścia do następnej iteracji. Z pomocą wtedy przychodzi instrukcja continue. Wystarczy wstawić ją w odpowiednie miejsce wewnątrz pętli. - Przykład : for($x = 1; $x<=100; $x++) { if($x % 2!= 0) continue; echo $x." "; Po uruchomieniu powyższego przykładu powinniśmy zobaczyć liczby parzyste od 1 do 100. Równoważny zapis bez continue:

17 for($x = 1; $x<=100; $x++) { if($x%2==0) echo $x." "; - Istnieje też polecenie, które powoduje całkowite wyjście z pętli - nie tylko z bieżącej iteracji. To polecenie to brake. Załóżmy, że zmienna $nazwa to zmienna podana z formularza: for($x = 0; $x<10; $x++) { if($x%2==0) echo $x." "; if($nazwa == "Test1") break; 1. Za pomocą skryptu php utwórz 10-elementową listę wyboru: Samochód 1, Samochód 2, itd. 2. Napisz program, który wypisuje tabele temperatur dla temperatur od -30 do 30, zwiększając, co 3 wartości dla Fahrenheita i Celsiusza użyj pętli for Celciusz = (Fahrenheit 32) * 5 / 9 3. Przekształć program na pętlę while. 4. Napisz konwersję w drugą stronę.

Ryszard Myhan. Wykład 4: Języki programowania PHP

Ryszard Myhan. Wykład 4: Języki programowania PHP Ryszard Myhan Wykład 4: Języki programowania PHP PHP - bibliografia PHP5. Praktyczny kurs Marcin Lis ISBN: 83-246-0307-7 PHP5. Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne Andrzej Kierzkowski, Andrzej Kierzkowski

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK WPROWADZENIE DO JĘZYKA SKRYPTOWEGO C

PODRĘCZNIK WPROWADZENIE DO JĘZYKA SKRYPTOWEGO C PODRĘCZNIK WPROWADZENIE DO JĘZYKA SKRYPTOWEGO C Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa! Przykładowe aplikacje i rozwiązanie zawarte w tym podręczniku należy traktować jako uproszczone i niekompletne

Bardziej szczegółowo

Kurs pisania skryptów w powłoce BASH

Kurs pisania skryptów w powłoce BASH Kurs pisania skryptów w powłoce BASH 1. Wstęp Skrypt shellowy to nic innego jak bardziej rozbudowana wersja listy pewnych poleceń, które mają zostać wykonane przez system. Zgodnie z ogólnie przyjętą konwencją,

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku. Dla początkujących oraz średnio zaawansowanych programistów wersja: 1.0 (27.10.2010)

Programowanie w języku. Dla początkujących oraz średnio zaawansowanych programistów wersja: 1.0 (27.10.2010) Programowanie w języku C Dla początkujących oraz średnio zaawansowanych programistów wersja: 1.0 (27.10.2010) 1 Spis treści 1 Wprowadzenie...5 1.1 Informacje od autora...5 1.2 Jak napisana jest ta książka?...5

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania (wspólne dla JavaScript i PHP)

Podstawy programowania (wspólne dla JavaScript i PHP) Podstawy programowania (wspólne dla JavaScript i PHP) Uwagi wstępne Aby móc dalej poznawać JavaScript i PHP trzeba dokładnie przeczytać ten rozdział. PoniŜsze przykłady ilustrują zagadnienia, ale próby

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. dr inż. Krzysztof Białek

Podstawy programowania. dr inż. Krzysztof Białek Podstawy programowania dr inż. Krzysztof Białek 1 Cele i zakres przedmiotu Zapoznanie z istotą i metodyką programowania Opanowanie podstawowych technik programowania strukturalnego Nabycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS

PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS mgr Tadeusz Ziębakowski Szczecin 2009 T.Ziębakowski PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Opis języka AWK. Tomasz Przechlewski. 18 listopada 2000 roku

Opis języka AWK. Tomasz Przechlewski. 18 listopada 2000 roku Opis języka AWK Tomasz Przechlewski 18 listopada 2000 roku 2 Poszerzona i poprawiona wersja tekstu: B. Lichoński i T. Przechlewski, AWK opis języka z przykładami [5]. Copyright (C) 2000, T. Przechlewski

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Nowak - Brzezińska

Agnieszka Nowak - Brzezińska Agnieszka Nowak - Brzezińska Wystarczy raz zapisać kod a program można uruchomić wszędzie Java język programowania stworzony przez James a Goslinga i Patric a Naughton a z firmy Sun Microsystems. Krótka

Bardziej szczegółowo

PHP i MySQL. Dynamiczne strony WWW. Szybki start. Wydanie II

PHP i MySQL. Dynamiczne strony WWW. Szybki start. Wydanie II IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne Automatyzacja zadań w Windows - skrypty ćw. laboratoryjne nr 3 część 2

Systemy operacyjne Automatyzacja zadań w Windows - skrypty ćw. laboratoryjne nr 3 część 2 Systemy operacyjne Automatyzacja zadań w Windows - skrypty ćw. laboratoryjne nr 3 część 2 Skrypty do opracowania: 1. WSH: napisać skrypt automatyzujący program PDFCreator w taki sposób, aby skonwertował

Bardziej szczegółowo

C#. Praktyczny kurs. Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-0818-8 Format: B5, stron: 376 Przyk³ady na ftp: 199 kb

C#. Praktyczny kurs. Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-0818-8 Format: B5, stron: 376 Przyk³ady na ftp: 199 kb C#. Praktyczny kurs Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-0818-8 Format: B5, stron: 376 Przyk³ady na ftp: 199 kb Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl

Bardziej szczegółowo

C++ i Pascal kurs podstawowy

C++ i Pascal kurs podstawowy C++ i Pascal kurs podstawowy Wykład: program, algorytm, kompilator, interpreter, debugger, linker, zmienne, typy danych, komentarze, instrukcje wejścia, wyjścia, operatory, instrukcja warunkowa if, pętla

Bardziej szczegółowo

Ruby. Wprowadzenie. Autor: Michael Fitzgerald T³umaczenie: Adam Jarczyk ISBN: 978-83-246-1229-1 Tytu³ orygina³u: Learning Ruby Format: B5, stron: 240

Ruby. Wprowadzenie. Autor: Michael Fitzgerald T³umaczenie: Adam Jarczyk ISBN: 978-83-246-1229-1 Tytu³ orygina³u: Learning Ruby Format: B5, stron: 240 Ruby. Wprowadzenie Autor: Michael Fitzgerald T³umaczenie: Adam Jarczyk ISBN: 978-83-246-1229-1 Tytu³ orygina³u: Learning Ruby Format: B5, stron: 240 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Java-wykład. Dorota Pylak

Java-wykład. Dorota Pylak Java-wykład Dorota Pylak BIBLIOGRAFIA Barteczko, JAVA Programowanie praktyczne od podstaw, PWN, 2014 C. S. Horstmann, G. Cornell, Java. Podstawy, Helion, Gliwice 2008 C.S. Horstmann, G. Cornell, Core.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do pisania Script-Fu w GIMP.

Wprowadzenie do pisania Script-Fu w GIMP. Poradnik Prezentowany poniżej poradnik, to wynik analizy dostępnych informacji oraz własnych doświadczeń i przemyśleń. Wiedza dotycząca tego tematu jest rozproszona, a jednocześnie stale się rozwija. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 14: System Linux

Ćwiczenie nr 14: System Linux Ćwiczenie nr 14: System Linux Barbara Łukawska, Adam Krechowicz, Tomasz Michno Czym jest Linux? Słowo Linux może oznaczać zarówno jądro systemowe Linux, jak i całą rodzinę systemów operacyjnych, które

Bardziej szczegółowo

Interfejs użytkownika II

Interfejs użytkownika II Interfejs użytkownika II wykład prowadzi Mikołaj Morzy Interfejs użytkownika 1 Plan wykładu Formularze HTML Wprowadzenie do języka JavaScript Zmienne, wyrażenia i operatory Struktury kontrolne, instrukcje

Bardziej szczegółowo

Część I Podstawy... 23

Część I Podstawy... 23 O autorach... 17 Wprowadzenie... 19 Część I Podstawy... 23 Rozdział 1. Szybka instalacja... 25 Instalacja w systemie Linux/Unix... 25 Instalacja MySQL... 26 Instalacja Apache... 26 Instalacja PHP... 28

Bardziej szczegółowo

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca.

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. obowiązuje od wersji 7.60.0 Opracował i wykonał: Rafał Mróz Asseco Business Solutions SA Oddział w Warszawie Warszawa, ul. Jana Olbrachta

Bardziej szczegółowo

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Informacje prawne Informacje prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania

Podstawy Programowania Podstawy Programowania Łukasz Kuszner http://www.kaims.pl/ kuszner/ kuszner@kaims.pl Wykład, 2012/13 : Strona 1 z 78 1. Zasady Cel Poznać podstawy języka C, zbudować dobre podstawy do dalszej nauki programowania.

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo Atnel Szczecin 2011

Copyright by Wydawnictwo Atnel Szczecin 2011 Książka przeznaczona jest dla elektroników i hobbystów, którzy chcą szybko, w oparciu o interesujące przykłady, poznać język C przeznaczony dla mikrokontrolerów AVR i nauczyć się pisać dla nich programy.

Bardziej szczegółowo

1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek.

1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek. 1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek. Sposób 1 Wciśnij klawisz funkcyjny F5, Pojawi się okno dialogowe Przechodzenie do. W polu Odwołanie wpisz zakres, który ma zostać podświetlony i zatwierdź,

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

JAVA. Platforma JSE: Środowiska programistyczne dla języka Java. Wstęp do programowania w języku obiektowym. Opracował: Andrzej Nowak

JAVA. Platforma JSE: Środowiska programistyczne dla języka Java. Wstęp do programowania w języku obiektowym. Opracował: Andrzej Nowak JAVA Wstęp do programowania w języku obiektowym Bibliografia: JAVA Szkoła programowania, D. Trajkowska Ćwiczenia praktyczne JAVA. Wydanie III,M. Lis Platforma JSE: Opracował: Andrzej Nowak JSE (Java Standard

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Internetu zajęcia 4

Wprowadzenie do Internetu zajęcia 4 Wprowadzenie do Internetu zajęcia 4 Zakres tematyczny zajęć Rozmieszczanie elementów za pomocą CSS; JavaScript wprowadzenie, zagadnienia podstawowe; Wykorzystanie JavaScript-u do kontroli formularzy. Rozmieszczanie

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja skryptów PHP i zapytań SQL

Optymalizacja skryptów PHP i zapytań SQL Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Optymalizacja skryptów PHP i zapytań SQL Jak przyspieszyć skrypty PHP i zapytania do baz danych? Jak skonfigurować narzędzie Xdebug? Jak zmierzyć wydajność skryptu za

Bardziej szczegółowo