Programowanie PHP. Temat 1. Przygotowanie środowiska, prezentacja możliwości PHP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programowanie PHP. Temat 1. Przygotowanie środowiska, prezentacja możliwości PHP"

Transkrypt

1 Programowanie PHP Materiały: 1. PHP5, Apache i MySQL. Od podstaw, Helion PHP5. Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne, Helion PHP w mgnieniu oka, Helion Temat 1. Przygotowanie środowiska, prezentacja możliwości PHP Ćwiczenie 1 instalacja środowiska wytwórczego 1. Proszę zainstalować Easy PHP - - jest to zestaw aplikacji: - Baza danych MySQL - Serwer WWW Apacze - Parser php 2. Proszę zainstalować program HTML-Kit - - umożliwiający tworzenie stron internetowych. 3. Proszę sprawdzić możliwości aplikacji. Ćwiczenie 2 utworzenie prostych stron php 1. Proszę utworzyć przykładową stronę php <html> <head><title>pierwsza strona w PHP</title></head> <body> <b> php print "Strona w PHP działa!"; </b> </body> </html> 2. Otwórz stronę za pomocą przeglądarki czy wyświetla się poprawnie? 3. Umieść stronę w katalogu www programu EasyPhp (Apacha). 4. Wpisując w przeglądarkę sprawdź działanie strony 5. Analogicznie utwórz i sprawdź działanie strony

2 <html> <head> <title>moja druga strona w PHP</title> </head> <body> Bieżąca data: print (Date("l F d, Y")); </body> </html> 6. Zapisz wyświetloną stronę (jako html), sprawdź czy kod jest identyczny z poprzednim. Ćwiczenie 3 prezentacja możliwości PHP 1. Dodaj stronę powodującą wyświetlenie formularza <form > Twoje imie: <input type="text" name="osoba"> <br/> <input type="submit" value="powitanie"> </form> 2. Sprawdź, co następuje po kliknięciu na przycisk Powitanie. 3. Przekształć pierwszą linie na <form method="post" action="witaj.php"> Sprawdź, co następuje po kiknięciu na przycisk Powitanie. 4. Dodaj kod w odpowiednim skrypcie php php print "Witaj, "; print $_POST['osoba']; print "!"; 5. Sprawdź działanie strony. 6. Spróbuj zmodyfikować stronę i skrypt tak, aby możliwe było wyświetlanie imienia i nazwiska podawanych w 2 różnych polach tekstowych.

3 Temat 2. Praca z tekstem, liczbami i zmiennymi Ćwiczenie 1 literały i zmienne 1. Sprawdź działanie poniższych literałów dla cudzysłowu podwójnego odpowiednio wstawiając je w kod. Literał Znaczenie \n Nowa linia \r Powrót karetki \t Tabulator \\ \ \$ $ \" " 2. Wykorzystując literały utwórz stronę wyświetlającą Twoje dane: imię, nazwisko, adres, zainteresowania w kolejnych wierszach z odpowiednim odstępem pomiędzy etykietami a danymi. W cudzysłowie pojedynczym umieść wytłuszczonym drukiem (<b>tekst</b>) swoje motto życiowe. 3. Spowoduj niewyświetlenie tekstu motta poprzez użycie komentarza - // (dla jednej linii) lub /* tekst */ (blokowy). 4. Dodaj deklarację zmiennej $osoba = Adam ; Dodaj instrukcję wyświetlenia tekstu Mam na imię z identyfikatorem zmiennej w nawiasie zarówno pojedynczym jak i podwójnym. Jaka jest różnica? 5. Dodaj do wcześniejszego tekstu tekst a nazwisko Kostrzycki przy użyciu operatora łączenia napisów. Ćwiczenie 2 wyświetlanie dokumentów 1. Utwórz dokument poprzez instrukcję drukowania print <<<blokdokumentu <html> <head><title>menu</title></head> <body bgcolor="#fffed9"> <h1>śniadanie</h1> <ul> <li> Jajecznica na boczku <li> Sałatka warzywna <li> Zupa mleczna </ul> </body> </html> blokdokumentu;

4 2. Zmodyfikuj dokument, aby wyświetlał listę egzaminów, które będziesz mieć w bieżącym semestrze. Ćwiczenie 3 manipulacja na operatorach Operatory arytmetyczne Przykład Nazwa Wynik $a + $b Dodawanie Suma $a i $b. $a - $b Odejmowanie Różnica $a i $b. $a * $b Mnożenie Iloczyn $a i $b. $a / $b Dzielenie Iloraz $a i $b. $a % $b Modulo Reszta z dzielenia $a przez $b. Operator przypisania - Podstawowym operatorem przypisania jest symbol '='. - Wyrażenie $b = 5 oznacza, że zmienna $b przyjmuje wartość równą 5. - Zmiennej można przypisać także wartość innej zmiennej: $b = 5; $a = $b; - zmienna $a przyjmie wartość 5. - Zmiennym można przypisywać nie tylko konkretne wartości, ale też wartości innych zmiennych, np.: $nazwa = $inna_nazwa = $trzecia_nazwa = 5; - Operator przypisania można łączyć z operatorami arytmetycznymi i operatorem łączenia ciągów: Przykład Wynik $a += 2 Do zmiennej $a dodane zostanie 2 $a -= 2 Od zmiennej $a odjęte zostanie 2 $a *= 2 Zmienna $a zostanie pomnożona przez 2 $a /= 2 Zmienna $a dodane podzielona przez 2 $a %= 2 Zmienna $a przyjmie wartość reszty z dzielenia $a przez 2 $a.= " dalszy ciąg" Do zmiennej $a na końcu dodany zostanie ciąg " dalszy ciąg"

5 Operatory porównania - Operatory porównania są niezbędne do korzystania z instrukcji warunkowych - Jeśli wyrażenie jest spełnione zwracana jest wartość TRUE (prawda - 1) lub FALSE (fałsz - 0). Przykład Nazwa Wynik $a == $b Równy Prawda jeśli $a jest równe $b. $a === $b Identyczny Prawda jeśli $a jest równe $b i są tego samego typu. (tylko PHP4) $a!= $b Nie równe Prawda jeśli $a nie jest równe $b. $a!== $b Nie identyczny Prawda jeśli $a nie jest równe $b lub nie są tego samego typu. (tylko PHP4) $a < $b Mniejsze Prawda jeśli $a jest mniejsze niż $b. $a > $b Większe Prawda jeśli $a jest większe niż $b. $a <= $b Mniejsze lub Prawda jeśli $a jest mniejsze lub równe $b. równe $a >= $b Większe lub równe Prawda jeśli $a jest większe lub równe $b. Operator kontroli błędów - Operator kontroli błędów powoduje, że wyrażenie, przed którym postawiono ten znak nie spowoduje wyświetlenia się jakiegokolwiek błędu lub ostrzeżenia. /* Jeden z najczęstszych błędów SQL (za dużo o jeden apostrof) */ $res ("select nazwa, kod from 'lista") or die ("Zapytanie się nie powiodło: błąd to ''"); Operator wywołania - Operator ten służy do uruchamiania zewnętrznych programów lub poleceń powłoki. Wystarczy wpisać polecenie pomiędzy znaki odwróconego apostrofu ('`') aby zostało ono wykonane, np. $wynik = `ls -l /home/`; echo $wynik; Po uruchomieniu tego skryptu na komputerze o systemie operacyjnym Linux wyświetlona zostanie zawartość katalogu /home na serwerze.

6 Operatory inkrementacji i dekrementacji - Służą one do zmniejszenia lub zwiększenia wartości danej zmiennej o 1. - Każdy operator można stosować na 2 sposoby: preinkrementacja/predekrementacja - najpierw wartość zmiennej zostanie zmieniona, a później zwrócona, lub postinkrementacji/postdekrementacji - najpierw zostanie zwrócona wartość zmiennej, a następnie wartość zmiennej zostanie zmieniona. Przykład Nazwa Wynik ++$a Preinkrementacja Zwiększa $a o jeden, a następnie zwraca $a. $a++ Postinkrementacja Zwraca $a, a następnie zwiększa $a o jeden. --$a Predekrementacja Zmniejsza $a o jeden, po czym zwraca $a. $a-- Postdekrementacja Zwraca $a, po czym zmniejsza $a o jeden. Przykład: echo "<h3>postinkrementacja</h3>"; $a = 5; echo "Powinno być 5: ". $a++. "<br>\n"; echo "Powinno być 6: ". $a. "<br>\n"; echo "<h3>preinkrementacja</h3>"; $a = 5; echo "Powinno być 6: ". ++$a. "<br>\n"; echo "Powinno być 6: ". $a. "<br>\n"; echo "<h3>postdekrementacja</h3>"; $a = 5; echo "Powinno być 5: ". $a--. "<br>\n"; echo "Powinno być 4: ". $a. "<br>\n"; echo "<h3>predekrementacja</h3>;"; $a = 5; echo "Powinno być 4: ". --$a. "<br>\n"; echo "Powinno być 4: ". $a. "<br>;\n"; Operatory logiczne - Operatory logiczne służą do budowania bardziej skomplikowanych instrukcji warunkowych - do łączenia kilku warunków w jednej instrukcji. Przykład Nazwa Wynik $a && $b AND Prawda, jeśli $a i $b są prawdą $a $b OR Prawda, jeśli $a lub $b są prawdą! $a NOT Prawda, jeśli $a nie jest prawdą

7 Operator ciągu - Operator ciągu ('.' - kropka) służy do łączenia kilku ciągów w jedną całość. $zmienna1 = "Wartość zmiennej \"zmienna2\" to"; $zmienna2 = 5; echo $zmienna1." ".$zmienna2; // Powinno się wyświetlić: // "Wartość zmiennej "zmienna2" to 5" 1. Proszę sprawdzić działanie kodu poniżej $wynik = `cmd`; echo $wynik; 2. Wykorzystując polecenie dir wyświetl informacje o bieżącym katalogu. 3. Proszę sprawdzić działanie kodu dla operatorów inkrementacji i dekrementacji. 4. Proszę napisać kod, który będzie wyliczał przykładowa średnia ocen i ją wypisywał dla listy kilku przedmiotów. 5. Napisz skrypt powodujący wyświetlenie reszt dzielenia liczby 30 przez kolejne liczby od 10 do Dodaj kod powodujący wyliczenie i wyświetlenie delty dla równania y= 2x 2 + 3x + 5 Zgodnie z równaniem delta = b 2 4ac. Ćwiczenie 4 manipulacja na napisach FUNKCJA OPIS PRZYKŁAD strlen Oblicza długość napisu $NIP_długość = strlen($nip); Trim Zwraca napis bez spacji z przodu i $NIP = trim($_post['nip']); końca napisu strcasecmp Pomija wielkość znaków napisu strcasecmp($_post[' '] printf Umożliwia wyświetlanie przeformatowanego tekstu $cena = 4; $podatek = printf(koszt dania Zł%.2f', $price * (1 + $tax)); - Jeśli jest użyty w formatowaniu napisu za pomocą instrukcji powyżej powoduje wyrównanie tekstu do prawej strtolower Konwertuje napisy na małe litery print strtolower('audi, VOLVO, MERceDES'); strtoupper Konwertuje napisy na duże litery substr Umożliwia pobranie fragmentu napisu print substr($_post['login'], 0, 10); str_replace ucwords Umożliwia zamianę fragmentu napisu Umożliwia przeformatowanie tekstu do pisania pierwszych liter $nowy = 'wzr.pl'; print str_replace('univ.gda.pl',$nowy , ); print ucwords(strtolower('michał KUCIAPSKI'));

8 strstr strpos ereg eregi explode split napisów z dużej a pozostałych z małej Sprawdza, czy jeden ciąg znajduje się wewnątrz drugiego i zwraca ciąg od momentu wystąpienia szukanego ciągu. Zwraca pozycję występowania jednego ciągu w drugim Sprawdzania, czy ciąg tekstowy pasuje do wyrażenia regularnego Ignoruje wielkość znaków. Zwraca tablicę napisów podzieloną względem podanego jako pierwszy znak parametru. Rozbija tekst za pomocą wyrażeń regularnych $ = if(strstr($ , "polska")!==false) echo " ma w sobie słowo 'polska'"; if(ereg(".*", $ciag)) echo "Znalazłem!"; $data = "1992/11/19"; $tablica = explode("/", $data); $tekst = "19/11/ :43:12.10"; $tablica = split("[ /:.]", $tekst); 1. Utwórz stronę walidującą, że wpisany NIP składa się z jedenastu znaków i wypisujący odpowiedni tekst, wiedząc, że instrukcja sprawdzająca ma postać. Skorzystaj z funkcji strlen if (wyrażenie_logiczne) { instrukcje 2. Zmodyfikuj kod powyżej dodając funkcję trim. 3. Zmodyfikuj stronę dodając pole tekstowe do wpisywania u. Dodaj kod do skryptu sprawdzający jego poprawność czy - funkcja strstr. 4. Dodaj kod do skryptu powodujący wyświetlenie nazwy loginu i adresu serwera, np.: Login: alin Serwer: test.pl Funkcje: strpos, substr 5. Dodaj sprawdzanie czy występuje tekst przed małpą i po niej funkcja explode. Zmodyfikuj kod tak, aby wyniki wyeliminować funkcje użyte w punkcie wcześniejszym (strpos, substr). 6. Dodaj na wstępie strony pole dane osobowe. Zmodyfikuj kod skryptu php tak, aby dane były wyświetlane zgodnie z konwencją imion i nazwisk użyj funkcji ucwords.

9 Ćwiczenie 5 zmienne - Nazwy zmiennych zawsze zaczynają się od znaku $. - Nie jest konieczne deklarowanie zmiennych, tak jak ma to miejsce w wielu innych językach. Aby stworzyć zmienną wystarczy nadać jej jakąś wartość, np: $a=7; $b="jakiś tekst"; $c=2.654; $d=0.0 - PHP obecnie obsługuje następujące typy zmiennych: integer - liczba całkowita double - liczba rzeczywista string - tekst array - tablica object - złożone zmienne definiowane przez użytkownika pdfdoc (Tylko przy włączonej obsłudze dokumentów PDF) pdfinfo (Tylko przy włączonej obsłudze dokumentów PDF) - Typ zmiennej jest określany automatycznie na podstawie przypisywanej wartości. I tak w powyższym przykładzie $a ma typ integer, $b ma typ string a $c i $d mają typ double (0 jest co prawda liczbą całkowitą, ale każda liczba zawierająca kropkę jest traktowana jako rzeczywista). $a=3; $b="jakaś wartość"; $c="$a, $b"; - Zmienna $c będzie miała wartość "3, Jakaś wartość". Stałe - Mogą być definiowane przez użytkownika za pomocą funkcji define(), która przyjmuje 2 parametry: nazwę stałej i wartość do niej przypisaną define("stala", "Hello world."); echo STALA; // Wyświetla "Hello world."

10 Rzutowanie - Odbywa się przez podanie nowego typu w nawiasie przed zmienną lub wartością, której typ chcemy zmienić. Na przykład: $liczba_calkowita = 10; $liczba_rzeczywista = (real) $liczba_calkowita; Dozwolone typy rzutowań: (int), (integer) - rzutuj do typu całkowitego (real), (double), (float) - rzutuj do typu rzeczywistego (string) - rzutuj do ciągu (array) - rzutuj do tablicy (object) - rzutuj do obiektu Ustawienie typu - Sposobem, trwałym, na ustawienie typu zmiennej jest użycie funkcji settype. Funkcja ta pobiera 2 argumenty. Pierwszym jest nazwa zmiennej do ustalenia typu, a drugim ciąg określający nowy typ zmiennej. Te typy to: "integer" "double" "string" "array" "object" - Funkcja zwraca wartość "true, gdy wszystko poszło pomyślnie. W przeciwnym razie zwracana jest wartość "false". $zmienna = 10.3; echo " <br> $zmienna"; // Wyświetlona wartość to "10.3" settype($zmienna, "integer"); echo " <br> $zmienna"; // Wyświetlona wartość to "10" 1. Do strony tworzonej wcześniej dodaj kod powodujący wyświetlenie jej tytułu Tytuł pobrany ze zmiennej (tag <title>) przechowywanego w odpowiedniej zmiennej.

11 2. Napisz program, który wylicza i odpowiednio wyświetla koszt posiłku w restauracji: 2 Ryby z frytkami po 18 zł, 5 lampek wina czerwonego po 6 zł, VAT na rybę 7% a na wino 22%, napiwek 10% całości. 3. Przekonwertuj program na stronę z formularzem, w którą są wpisywane poszczególne wartości i skrypt wyliczający i wypisujący poszczególne składniki.

12 Temat 3 Sterowanie przebiegiem programu Ćwiczenie 1 instrukcja warunkowa - Używa się jej do wykonania pewnej instrukcji (lub bloku instrukcji), ale tylko w pewnych okolicznościach - zostanie spełniony określony warunek lub cały zestaw warunków. - Składnia instrukcji warunkowej: if(wyrażenie_warunkowe) instrukcja wykonywana jeśli spełniony zostanie warunek else if(inne_wyrażenie_warunkowe) instrukcja wykonywana jeśli spełniony zostanie drugi warunek, a pierwszy nie else instrukcja wykonywana jeśli nie zostanie spełniony żaden z warunków - Wyrażeniem warunkowym jest dowolne wyrażenie, które zwraca wartość, czyli wszystkie zmienne, wyrażenia logiczne, funkcje itp. Za spełniony warunek uznawana jest wartość większa od zera. $a = 2; $b = 5; $c = 1; if($a > $b) echo "$a jest większe od $b"; else if($b > $c) echo "$b jest większe od $c"; else echo "$c jest większe od $a i $b"; if($a) echo "Zmienna $a ma wartość większą od zera"; - Jeśli chcemy, aby po sprawdzeniu warunku wykonane zostało nie jedno, ale kilka poleceń, to te polecenia trzeba ująć w nawiasy klamrowe. Bez tego warunkiem objęta by była tylko jedna instrukcja po instrukcji if. - Instrukcje warunkowe mogą być zagnieżdżane wewnątrz siebie:

13 $a = 6; $b = 5; $c = 1; if($a > $b){ echo "$a jest większe od $b"; if($a > $c) echo " i od $c"; // Powinien zostać wyświetlony napis "6 jest większe od 5 i od 1" - Instrukcje warunkowe mogą być złożone dzięki wykorzystaniu operatorów logicznych $a = 6; $b = 5; $c = 7; $d = 6; $e = 6; if( ($a > $b $a > $c) && // Nawiasy klamrowe nie są potrzebne - to $d == $e ) // 2 linie ale jedna instrukcja echo 'Zmienna $a jest większa od $b a zmienna $d jest równa $e, '. 'więc ten tekst pokaże się.'; // Taka konstrukcja jest dozwolona 1. Przekształć skrypt dla średniej ocen, aby w zależności od jej wartości wypisywał, jakiej wysokości należy się stypendium. 2. Dodaj kod do skryptu wyliczającego deltę, aby w zależności od warunków wypisywane było ile rozwiązań posiada równanie: Warunki a 0 >0 a 0 =0 a 0 <0 Ilość rozwiązań 2 rozwiązania 1 rozwiązanie 0 rozwiązań 3. Dodaj stronę, która będzie posiadała odpowiednie pola do wpisania wartości przy współczynnikach i zmodyfikuj skrypt, aby obsługiwał tą stronę. 4. Przekształć skrypt odnoszący się do wyliczania ceny za obiad, tak, aby dla zamówień powyżej 50 złotych rabat wynosił 3% a napiwek 8%.

14 Ćwiczenie 2 instrukcja wyboru - Składnia switch jest instrukcją warunkową, ale jedną zmienną można porównać nie z jedną wartością, ale z kilkoma - Nie można konstruować złożonych warunków - możliwe jest tylko proste porównywanie - Składnia: switch($zmienna){ case 'wartość1': instrukcje break; case 'wartość2': instrukcje break; default: instrukcje - Instrukcje zawarte po identyfikatorze "default" wykonywane są jeśli zmienna $zmienna nie przyjęła wartości "wartość1" i "wartość2" (dla tego przykładu). - Instrukcje są przetwarzane linia po linii. Parser przechodzi do pierwszej linii "case" pasującej do zmiennej. Następnie przetwarzane są wszystkie linie wewnątrz nawiasów klamrowych aż do napotkania instrukcji break - nawet, jeśli po drodze znajdują się instrukcje "case". $i = 3; switch($i){ case 0: case 1: case 2: case 3: echo "Zmienna $i jest mniejsza bądź równa od trzech\n"; break; case 4: echo "Zmienna $i jest równa cztery\n"; break; default: echo "Zmienna $i jest większa od czterech\n";

15 1. Napisz program zawierający pole do wpisania komendy i skrypt, który powoduje wyświetlenie tekstu, że jeśli odpowiednio wpisane zostało: 1 Wprowadzenie zamówienia 2 - Realizacja zamówienia 3 - Modyfikacja zamówienia 4 Usuniecie zamówienia inne - Brak takiego polecenia Ćwiczenie 3 Pętle Pętla FOR - Umożliwia wielokrotne wykonanie określonych instrukcji - Składnia: for( inicjalizacja zmiennych ; sprawdzenie warunku ; modyfikacja zmiennych) { blok wyrażeń - 3 wyrażenia jako parametry: inicjalizacja zmiennych, czyli ustawienie początkowych wartości dla zmiennych kontrolujących pętlę, sprawdzenie warunku, czyli wyrażenie logiczne kontrolujące pętlę - pętla będzie wykonywana dopóki ten warunek jest prawdziwy, modyfikacja zmiennych kontrolujących pętlę - bez tego pętla będzie wykonywała się w nieskończoność. for( $x = 1; $x <= 10; $x++ ) echo $x."<br>"; Pętla while - Jest wykorzystywana w sytuacjach, kiedy niezbędne jest wykonywanie jakiejś operacji dopóki nie zostanie spełniony warunek. - Składnia: while( warunek ){

16 instrukcje - Dla wcześniejszego przykładu z pętlą for równoważne zapisanie pętli: $x=1; while($x <= 10){ echo $x."<br>"; $x++; Pętla dowhile - Odmiana pętli while. - Różni się tym, że polecenia zawarte w pętli będą przynajmniej raz wykonane - w przypadku pętli while tak być nie musi. - Składnia: do{ instrukcje while( warunek ); Przerywanie wykonań pętli - Czasem zachodzi potrzeba przerwania danej iteracji (powtórzenia) pętli i przejścia do następnej iteracji. Z pomocą wtedy przychodzi instrukcja continue. Wystarczy wstawić ją w odpowiednie miejsce wewnątrz pętli. - Przykład : for($x = 1; $x<=100; $x++) { if($x % 2!= 0) continue; echo $x." "; Po uruchomieniu powyższego przykładu powinniśmy zobaczyć liczby parzyste od 1 do 100. Równoważny zapis bez continue:

17 for($x = 1; $x<=100; $x++) { if($x%2==0) echo $x." "; - Istnieje też polecenie, które powoduje całkowite wyjście z pętli - nie tylko z bieżącej iteracji. To polecenie to brake. Załóżmy, że zmienna $nazwa to zmienna podana z formularza: for($x = 0; $x<10; $x++) { if($x%2==0) echo $x." "; if($nazwa == "Test1") break; 1. Za pomocą skryptu php utwórz 10-elementową listę wyboru: Samochód 1, Samochód 2, itd. 2. Napisz program, który wypisuje tabele temperatur dla temperatur od -30 do 30, zwiększając, co 3 wartości dla Fahrenheita i Celsiusza użyj pętli for Celciusz = (Fahrenheit 32) * 5 / 9 3. Przekształć program na pętlę while. 4. Napisz konwersję w drugą stronę.

Informacja o języku. Osadzanie skryptów. Instrukcje, komentarze, zmienne, typy, stałe. Operatory. Struktury kontrolne. Tablice.

Informacja o języku. Osadzanie skryptów. Instrukcje, komentarze, zmienne, typy, stałe. Operatory. Struktury kontrolne. Tablice. Informacja o języku. Osadzanie skryptów. Instrukcje, komentarze, zmienne, typy, stałe. Operatory. Struktury kontrolne. Tablice. Język PHP Język interpretowalny, a nie kompilowany Powstał w celu programowania

Bardziej szczegółowo

APLIKACJE INTERNETOWE 5 PHP W P R O W A D Z E N I E D O P R O G R A M O W A N I A

APLIKACJE INTERNETOWE 5 PHP W P R O W A D Z E N I E D O P R O G R A M O W A N I A APLIKACJE INTERNETOWE 5 PHP W P R O W A D Z E N I E D O P R O G R A M O W A N I A PLAN PREZENTACJI Absolutne podstawy PHP w HTML-u Pierwszy skrypt Błędy Kończenie instrukcji Komentarze Zmienne Podstawy

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ Łódź, 3 października 2013 r. Szablon programu w C++ Najprostszy program w C++ ma postać: #include #include

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania C++

Podstawy Programowania C++ Wykład 3 - podstawowe konstrukcje Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2014 Wstęp Plan wykładu Struktura programu, instrukcja przypisania, podstawowe typy danych, zapis i odczyt danych, wyrażenia:

Bardziej szczegółowo

PHP. PHP: Hypertext Preprocessor. mgr inż. Remigiusz Pokrzywiński

PHP. PHP: Hypertext Preprocessor. mgr inż. Remigiusz Pokrzywiński PHP PHP: Hypertext Preprocessor mgr inż. Remigiusz Pokrzywiński Czym jest PHP PHP to obiektowy język programowania wykonywany po stronie serwera. Skrypty zagnieżdżane są zwykle w dokumencie HTML lub XHTML

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych i Usługi Sieciowe

Bazy Danych i Usługi Sieciowe Bazy Danych i Usługi Sieciowe Język PHP Paweł Witkowski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Jesień 2011 P. Witkowski (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki) BDiUS w. VIII Jesień 2011 1 /

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Wstawianie skryptu na stroną: 2. Komentarze: 3. Deklaracja zmiennych

Laboratorium Wstawianie skryptu na stroną: 2. Komentarze: 3. Deklaracja zmiennych 1. Wstawianie skryptu na stroną: Laboratorium 1 Do umieszczenia skryptów na stronie służy znacznik: //dla HTML5 ...instrukcje skryptu //dla HTML4 ...instrukcje

Bardziej szczegółowo

Podstawy JavaScript ćwiczenia

Podstawy JavaScript ćwiczenia Podstawy JavaScript ćwiczenia Kontekst:

Bardziej szczegółowo

PHP w-3. Sterowanie w PHP

PHP w-3. Sterowanie w PHP PHP w-3 Sterowanie w PHP 1 INSTRUKCE STERUJĄCE W PHP podobnie jak w innych językach programowania wykorzystuje się instrukcje sterujące: 1. Instrukcja warunkowa If-else 2. Instrukcja wyboru Switch 3. Pętla

Bardziej szczegółowo

JAVA. Platforma JSE: Środowiska programistyczne dla języka Java. Wstęp do programowania w języku obiektowym. Opracował: Andrzej Nowak

JAVA. Platforma JSE: Środowiska programistyczne dla języka Java. Wstęp do programowania w języku obiektowym. Opracował: Andrzej Nowak JAVA Wstęp do programowania w języku obiektowym Bibliografia: JAVA Szkoła programowania, D. Trajkowska Ćwiczenia praktyczne JAVA. Wydanie III,M. Lis Platforma JSE: Opracował: Andrzej Nowak JSE (Java Standard

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne przetwarzanie stron. dr Beata Kuźmińska-Sołśnia

Dynamiczne przetwarzanie stron. dr Beata Kuźmińska-Sołśnia Dynamiczne przetwarzanie stron dr Beata Kuźmińska-Sołśnia KLIENT Witaj INTERNET SERWER Plik HTML Witaj wyświetlanie przez przeglądarkę Witaj! Serwer WWW komputer

Bardziej szczegółowo

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Wstawienie skryptu do dokumentu HTML JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania.skrypty Java- Script mogą być zagnieżdżane

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

SSK - Techniki Internetowe

SSK - Techniki Internetowe SSK - Techniki Internetowe Ćwiczenie 2. Obsługa formularzy. Operatory, instrukcje warunkowe oraz instrukcje pętli w PHP. Obsługa formularzy Skryptu PHP moŝna uŝyć do obsługi formularza HTML. Aby tego dokonać,

Bardziej szczegółowo

Należy ściągnąć oprogramowanie Apache na platformę

Należy ściągnąć oprogramowanie Apache na platformę Programowanie Internetowe Język PHP - wprowadzenie 1. Instalacja Oracle+Apache+PHP Instalacja Apache, PHP, Oracle Programy i ich lokalizacja Oracle Database 10g Express Edition10.2 http://www.oracle.com/technology/products/database/

Bardziej szczegółowo

Krótki kurs JavaScript

Krótki kurs JavaScript Krótki kurs JavaScript Java Script jest językiem wbudowanym w przeglądarkę. Gdy ma się podstawy nabyte w innych językach programowania jest dość łatwy do opanowania. JavaScript jest stosowany do powiększania

Bardziej szczegółowo

Rys.2.1. Drzewo modelu DOM [1]

Rys.2.1. Drzewo modelu DOM [1] 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest przedstawienie możliwości wykorzystania języka JavaScript do tworzenia interaktywnych aplikacji działających po stronie klienta. 2. MATERIAŁ NAUCZANIA 2.1. DOM model

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML (2)

JAVAScript w dokumentach HTML (2) Informatyka ćw.6 JAVAScript w dokumentach HTML (2) Interakcyjne wprowadzanie danych Jednym ze sposobów jest stosowanie metody prompt dla wbudowanego obiektu window: zmienna= prompt("tekst zachęty, np.

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1. Składnia języka zmienne i podstawowe instrukcje PHP. Do wyświetlania tekstu służy instrukcja echo echo Hello world ;

Lekcja 1. Składnia języka zmienne i podstawowe instrukcje PHP. Do wyświetlania tekstu służy instrukcja echo echo Hello world ; Do wyświetlania tekstu służy instrukcja echo echo Hello world ; PHP język ze słabą kontrolą typów. W języku php w przeciwieństwie do c++ nie musimy podawać typu zmiennej podczas jej deklaracji. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Widoczność zmiennych Czy wartości każdej zmiennej można zmieniać w dowolnym miejscu kodu? Czy można zadeklarować dwie zmienne o takich samych nazwach?

Widoczność zmiennych Czy wartości każdej zmiennej można zmieniać w dowolnym miejscu kodu? Czy można zadeklarować dwie zmienne o takich samych nazwach? Część XVIII C++ Funkcje Widoczność zmiennych Czy wartości każdej zmiennej można zmieniać w dowolnym miejscu kodu? Czy można zadeklarować dwie zmienne o takich samych nazwach? Umiemy już podzielić nasz

Bardziej szczegółowo

Pętle. for, while, do... while, foreach. Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.

Pętle. for, while, do... while, foreach. Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski. Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Pętle for, while, do... while, foreach Jeszcze o operatorach... Skrócone operatory arytmetyczne przykład x +=

Bardziej szczegółowo

Część 4 życie programu

Część 4 życie programu 1. Struktura programu c++ Ogólna struktura programu w C++ składa się z kilku części: część 1 część 2 część 3 część 4 #include int main(int argc, char *argv[]) /* instrukcje funkcji main */ Część

Bardziej szczegółowo

Wiadomości wstępne Środowisko programistyczne Najważniejsze różnice C/C++ vs Java

Wiadomości wstępne Środowisko programistyczne Najważniejsze różnice C/C++ vs Java Wiadomości wstępne Środowisko programistyczne Najważniejsze różnice C/C++ vs Java Cechy C++ Język ogólnego przeznaczenia Można programować obiektowo i strukturalnie Bardzo wysoka wydajność kodu wynikowego

Bardziej szczegółowo

Naukę zaczynamy od poznania interpretera. Interpreter uruchamiamy z konsoli poleceniem

Naukę zaczynamy od poznania interpretera. Interpreter uruchamiamy z konsoli poleceniem Moduł 1 1. Wprowadzenie do języka Python Python jest dynamicznym językiem interpretowanym. Interpretowany tzn. że kod, który napiszemy możemy natychmiast wykonać bez potrzeby tłumaczenia kodu programistycznego

Bardziej szczegółowo

Dokonaj analizy poniŝszego kodu i na jego podstawie wyświetl w oknie przeglądarki swoje Imię oraz Nazwisko przy uŝyciu instrukcji echo i print

Dokonaj analizy poniŝszego kodu i na jego podstawie wyświetl w oknie przeglądarki swoje Imię oraz Nazwisko przy uŝyciu instrukcji echo i print Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 5 1. Podstawy tworzenia stron w PHP Dokonaj analizy poniŝszego kodu i na jego podstawie wyświetl w oknie przeglądarki swoje Imię oraz Nazwisko przy

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy Wykład 3, część 3 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Konstrukcja kodu programów w Javie 2. Identyfikatory, zmienne 3. Typy danych 4. Operatory, instrukcje sterujące instrukcja warunkowe,

Bardziej szczegółowo

Serwer WWW Apache. http://httpd.apache.org/ Plik konfiguracyjny httpd.conf Definiujemy m.in.: Aktualne wersje 2.4.6, 2.2.25, 2.0.65 zakończony projekt

Serwer WWW Apache. http://httpd.apache.org/ Plik konfiguracyjny httpd.conf Definiujemy m.in.: Aktualne wersje 2.4.6, 2.2.25, 2.0.65 zakończony projekt Serwer WWW Apache http://httpd.apache.org/ Plik konfiguracyjny httpd.conf Definiujemy m.in.: Katalog który ma być serwowany Moduły, które mają zostać uruchomione na serwerze m.in. PHP, mod_rewrite Wirtualne

Bardziej szczegółowo

Blockly Kodowanie pomoc.

Blockly Kodowanie pomoc. 1 Blockly Kodowanie pomoc. Słowniczek: Zmienna posiada nazwę wywoływaną w programie oraz miejsce na przechowywanie wartości. Instrukcja warunkowa pozwala na wykonanie instrukcji w zależności od warunku

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE BAZY DANYCH I HURTOWNIE DANYCH MySQL, PHP

ZAAWANSOWANE BAZY DANYCH I HURTOWNIE DANYCH MySQL, PHP ZAAWANSOWANE BAZY DANYCH I HURTOWNIE DANYCH MySQL, PHP Zad. 1 Dla każdego zamówienia wyznaczyć jego wartość. Należy podać numer zamówienia oraz wartość. select z.id_zamowienia, sum(ilosc*cena) as wartosc

Bardziej szczegółowo

Skrypty powłoki Skrypty Najcz ciej u ywane polecenia w skryptach:

Skrypty powłoki Skrypty Najcz ciej u ywane polecenia w skryptach: Skrypty powłoki Skrypty są zwykłymi plikami tekstowymi, w których są zapisane polecenia zrozumiałe dla powłoki. Zadaniem powłoki jest przetłumaczenie ich na polecenia systemu. Aby przygotować skrypt, należy:

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium PHP. Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej technologię PHP. Aplikacja pokazuje takie aspekty, obsługa formularzy oraz zmiennych

Bardziej szczegółowo

W przeciwnym wypadku wykonaj instrukcję z bloku drugiego. Ćwiczenie 1 utworzyć program dzielący przez siebie dwie liczby

W przeciwnym wypadku wykonaj instrukcję z bloku drugiego. Ćwiczenie 1 utworzyć program dzielący przez siebie dwie liczby Część XI C++ W folderze nazwisko36 program za każdym razem sprawdza oba warunki co niepotrzebnie obciąża procesor. Ten problem można rozwiązać stosując instrukcje if...else Instrukcja if wykonuje polecenie

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML (1)

JAVAScript w dokumentach HTML (1) JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. Skrypty JavaScript mogą być zagnieżdżane w dokumentach HTML. Instrukcje JavaScript

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi

Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi 1 Rozdział 1 Wprowadzenie do PHP i MySQL Opis: W tym rozdziale kursanci poznają szczegółową charakterystykę

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Scilab: podstawy języka Scilab

Wprowadzenie do Scilab: podstawy języka Scilab Wprowadzenie do Scilab: podstawy języka Scilab Magdalena Deckert, Izabela Szczęch, Barbara Wołyńska, Bartłomiej Prędki Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Narzędzia Informatyki Narzędzia Informatyki

Bardziej szczegółowo

for (i=0; i<10; i=i+1) instrukcja; instrukcja zostanie wykonana 10 razy for (inicjalizacja; test; aktualizacja) instrukcja;

for (i=0; i<10; i=i+1) instrukcja; instrukcja zostanie wykonana 10 razy for (inicjalizacja; test; aktualizacja) instrukcja; Rok akademicki 2014/2015, Pracownia nr 5 2/36 Informatyka 1 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr II, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2014/2015 Pracownia

Bardziej szczegółowo

Języki skryptowe w programie Plans

Języki skryptowe w programie Plans Języki skryptowe w programie Plans Warsztaty uŝytkowników programu PLANS Kościelisko 2010 Zalety skryptów Automatyzacja powtarzających się czynności Rozszerzenie moŝliwości programu Budowa własnych algorytmów

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne lab. 4

Technologie informacyjne lab. 4 Technologie informacyjne lab. 4 Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z komunikacją ze zdalnym serwerem w sieci na przykładzie bezpiecznego serwera SSH. Wstępne zapoznanie się z ideą certyfikatów. Praca z edytorem

Bardziej szczegółowo

PHP podstawy. Na początek napiszmy kilka linijek w tradycyjnym HTMLu, np.: pierwszy skrypt php

PHP podstawy. Na początek napiszmy kilka linijek w tradycyjnym HTMLu, np.: <html> <head> <title>pierwszy skrypt php</title> </head> <body> PHP podstawy PHP jest językiem skryptowym działającym po stronie serwera. Osadza się go w kodzie HTML w postaci bloków ograniczonych znacznikami, które są przekształcane na HTML podczas każdorazowego odświeżenia

Bardziej szczegółowo

Kiedy i czy konieczne?

Kiedy i czy konieczne? Bazy Danych Kiedy i czy konieczne? Zastanów się: czy często wykonujesz te same czynności? czy wielokrotnie musisz tworzyć i wypełniać dokumenty do siebie podobne (faktury, oferty, raporty itp.) czy ciągle

Bardziej szczegółowo

Operacje na ciągach. Łączenie ciągów

Operacje na ciągach. Łączenie ciągów Operacje na ciągach Liczby losowe mają niesamowicie szerokie zastosowanie w programowaniu serwisów www. Przydają się przy generowaniu losowych haseł, tymczasowych kodów weryfikujących lub linków aktywacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne i obiektowe

Programowanie strukturalne i obiektowe Programowanie strukturalne i obiektowe Język C część I Opracował: Grzegorz Flesik Literatura: A. Majczak, Programowanie strukturalne i obiektowe, Helion, Gliwice 2010 P. Domka, M. Łokińska, Programowanie

Bardziej szczegółowo

Nazwa implementacji: Nauka języka Python pętla for. Autor: Piotr Fiorek

Nazwa implementacji: Nauka języka Python pętla for. Autor: Piotr Fiorek Nazwa implementacji: Nauka języka Python pętla for Autor: Piotr Fiorek Opis implementacji: Poznanie innego rodzaju pętli, jaką jest pętla for w języku Python. Składnia pętli for jest następująca: for

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje warunkowe Pętle

Konstrukcje warunkowe Pętle * Konstrukcje warunkowe Pętle *Instrukcja if sposób na sprawdzanie warunków *Konstrukcja: if(warunek) else { instrukcje gdy warunek spełniony} {instrukcje gdy warunek NIE spełniony} * 1. Wylicz całkowity

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne Laboratorium 2

Metody numeryczne Laboratorium 2 Metody numeryczne Laboratorium 2 1. Tworzenie i uruchamianie skryptów Środowisko MATLAB/GNU Octave daje nam możliwość tworzenia skryptów czyli zapisywania grup poleceń czy funkcji w osobnym pliku i uruchamiania

Bardziej szczegółowo

I - Microsoft Visual Studio C++

I - Microsoft Visual Studio C++ I - Microsoft Visual Studio C++ 1. Nowy projekt z Menu wybieramy File -> New -> Projekt -> Win32 Console Application w okienku Name: podajemy nazwę projektu w polu Location: wybieramy miejsce zapisu i

Bardziej szczegółowo

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02 METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE Wykład 02 NAJPROSTSZY PROGRAM /* (Prawie) najprostszy przykład programu w C */ /*==================*/ /* Między tymi znaczkami można pisać, co się

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania.

JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. IŚ ćw.8 JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. Skrypty JavaScript są zagnieżdżane w dokumentach HTML. Skrypt JavaScript

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA SERWERA PHP.

INSTALACJA I KONFIGURACJA SERWERA PHP. LABORATORIUM 0 INSTALACJA I KONFIGURACJA SERWERA PHP. W celu poprawnego wykonywania zadań na laboratorium konieczne jest zainstalowanie na komputerze wyposażonym w system operacyjny Windows następujących

Bardziej szczegółowo

Warunki i pętle. Instrukcja warunkowa if. Przykład zastosowania.

Warunki i pętle. Instrukcja warunkowa if. Przykład zastosowania. Warunki i pętle Poznamy użycie instrukcji warunkowych if else oraz switch. Przedstawiony zostanie również operator?, który znacznie upraszcza zapis prostych warunków. Następnie przejdziemy do pętli. Zaczniemy

Bardziej szczegółowo

1 Wielokrotne powtarzanie tych samych operacji

1 Wielokrotne powtarzanie tych samych operacji 1 Wielokrotne powtarzanie tych samych operacji Zadanie 1. roszę porównać następujące programy(efekt działania każdego z nich jest takisam). rzykład 1 przedstawia najbardziej typowy zapis, powodujący wykonanie

Bardziej szczegółowo

Rys.2.1. Trzy warstwy stanowiące podstawę popularnego podejścia w zakresie budowy stron internetowych [2]

Rys.2.1. Trzy warstwy stanowiące podstawę popularnego podejścia w zakresie budowy stron internetowych [2] 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest przedstawienie możliwości wykorzystania języka JavaScript do tworzenia interaktywnych aplikacji działających po stronie klienta. 2. MATERIAŁ NAUCZANIA JavaScript tak

Bardziej szczegółowo

Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi III Klasa - Linux

Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi III Klasa - Linux Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi III Klasa - Linux SKRYPTY POWŁOKI mgr inż. Tomasz Borowiec SKRYPTY POWŁOKI - PODSTAWY W Linuksie skrypt jest plikiem tekstowym zawierającym polecenia systemowe

Bardziej szczegółowo

do instrukcja while (wyrażenie);

do instrukcja while (wyrażenie); Instrukcje pętli -ćwiczenia Instrukcja while Pętla while (póki) powoduje powtarzanie zawartej w niej sekwencji instrukcji tak długo, jak długo zaczynające pętlę wyrażenie pozostaje prawdziwe. while ( wyrażenie

Bardziej szczegółowo

Personal Home Page PHP: Hypertext Preprocessor

Personal Home Page PHP: Hypertext Preprocessor Języki, które już znacie Wykład9PodstawyPHP,str1 język polski język angielski język C język preprocesora C język bash-a język HTML kolejny język: PHP Język PHP Wykład9PodstawyPHP,str2 Personal Home Page

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe - laboratorium

Aplikacje internetowe - laboratorium Aplikacje internetowe - laboratorium PHP Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej opartej o język PHP. Aplikacja ilustruje takie mechanizmy jak: obsługa formularzy oraz obsługa

Bardziej szczegółowo

Michał Bielecki, KNI 'BIOS'

Michał Bielecki, KNI 'BIOS' Michał Bielecki, KNI 'BIOS' PHP czyli język typu client side 1. przeglądarka www żąda dokumentu o rozszerzeniu.php 2. serwer odbiera żądanie i przesyła do parsera php 3. parser php znajduje żądany plik

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML - przypomnienie

JAVAScript w dokumentach HTML - przypomnienie Programowanie obiektowe ćw.1 JAVAScript w dokumentach HTML - przypomnienie JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. Skrypty JavaScript są zagnieżdżane w

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 1 Wprowadzenie do PHP

Laboratorium 1 Wprowadzenie do PHP Laboratorium 1 Wprowadzenie do PHP Ćwiczenie 1. Tworzenie i uruchamianie projektu PHP w Netbeans Tworzenie projektu Uruchom środowisko NetBeans. Stwórz nowy projekt typu PHP Application (File->New Project,

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Visual Basic dla Aplikacji (VBA)

Podstawy programowania w języku Visual Basic dla Aplikacji (VBA) Podstawy programowania w języku Visual Basic dla Aplikacji (VBA) Instrukcje Język Basic został stworzony w 1964 roku przez J.G. Kemeny ego i T.F. Kurtza z Uniwersytetu w Darthmouth (USA). Nazwa Basic jest

Bardziej szczegółowo

dr inż. Jarosław Forenc

dr inż. Jarosław Forenc Informatyka 1 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr II, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2014/2015 Pracownia nr 7 (10/20.04.2015) dr inż. Jarosław Forenc Rok

Bardziej szczegółowo

Wykład II PASCAL - podstawy składni i zmienne, - instrukcje wyboru, - iteracja, - liczby losowe

Wykład II PASCAL - podstawy składni i zmienne, - instrukcje wyboru, - iteracja, - liczby losowe Podstawy programowania Wykład II PASCAL - podstawy składni i zmienne, - instrukcje wyboru, - iteracja, - liczby losowe 1 I. Składnia Składnia programu Program nazwa; Uses biblioteki; Var deklaracje zmiennych;

Bardziej szczegółowo

Język ludzki kod maszynowy

Język ludzki kod maszynowy Język ludzki kod maszynowy poziom wysoki Język ludzki (mowa) Język programowania wysokiego poziomu Jeśli liczba punktów jest większa niż 50, test zostaje zaliczony; w przeciwnym razie testu nie zalicza

Bardziej szczegółowo

Być może jesteś doświadczonym programistą, biegle programujesz w Javie,

Być może jesteś doświadczonym programistą, biegle programujesz w Javie, Kompendium PHP 01 Być może jesteś doświadczonym programistą, biegle programujesz w Javie, C++, Pythonie lub jakimś innym języku programowania, których jak myślę, powstało już tyle, że chyba nie ma osoby,

Bardziej szczegółowo

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 013/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/00.06.1 Okres kształcenia: łącznie ok. 170 godz. lekcyjne Moduł Bok wprowadzający 1. Zapoznanie z programem nauczania i

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre)

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre) Uwagi dotyczące notacji kodu! Wyrazy drukiem prostym -- słowami języka VBA. Wyrazy drukiem pochyłym -- inne fragmenty kodu. Wyrazy w [nawiasach kwadratowych] opcjonalne fragmenty kodu (mogą być, ale nie

Bardziej szczegółowo

Język C część 2. Podejmowanie decyzji w programie. if else. switch

Język C część 2. Podejmowanie decyzji w programie. if else. switch Język C część 2 Podejmowanie decyzji w programie if else Instrukcja warunkowa umożliwia wykonanie pewnej instrukcji w zależności od wartości wyrażenia. Wszystkie wartości różne od 0, są w języku C traktowane

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka 1. Kompilacja aplikacji konsolowych w środowisku programistycznym Microsoft Visual Basic. Odszukaj w menu startowym systemu

Bardziej szczegółowo

Funkcje wbudowane PHP

Funkcje wbudowane PHP Funkcje wbudowane PHP Funkcje daty i czasu Funkcja time() zwraca informacje na temat bieżącej daty i czasu. Nie posiada żadnych argumentów. Informacje o czasie dacie zwraca w formie liczby Liczba odpowiada

Bardziej szczegółowo

Programowanie skryptów powłoki

Programowanie skryptów powłoki 1 Programowanie skryptów powłoki 1. Wprowadzenie Skrypty są to programy pisane w języku programowania powłoki (np. bash) mogące wykonać zadania nie stępne dla zwykłych poleceń są zapisywane w pliku tekstowym.

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10. Uprawnienia. Dołączanie plików przy pomocy funkcji include() Sprawdzanie, czy plik istnieje przy pmocy funkcji file_exists()

Lekcja 10. Uprawnienia. Dołączanie plików przy pomocy funkcji include() Sprawdzanie, czy plik istnieje przy pmocy funkcji file_exists() Paweł Gmys PHP strona 1 Lekcja 10 Uprawnienia Aby skrypt PHP mógł odwołać się do pliku, musi mieć odpowiednie uprawnienia. Szczegóły są zależne od serwera. Najczęściej chyba skrypt ma uprawnienia takie,

Bardziej szczegółowo

Zdarzenia Zdarzenia onload i onunload

Zdarzenia Zdarzenia onload i onunload Zdarzenia Zdarzenia onload i onunload Ćwiczenie 1. Rysunek 1. Okno powitalne wykorzystujące zdarzenie onload Na stronie mogą zachodzić różne zdarzenia, np. użytkownik kliknie myszą lub zacznie wprowadzać

Bardziej szczegółowo

Podstawowe elementy proceduralne w C++ Program i wyjście. Zmienne i arytmetyka. Wskaźniki i tablice. Testy i pętle. Funkcje.

Podstawowe elementy proceduralne w C++ Program i wyjście. Zmienne i arytmetyka. Wskaźniki i tablice. Testy i pętle. Funkcje. Podstawowe elementy proceduralne w C++ Program i wyjście Zmienne i arytmetyka Wskaźniki i tablice Testy i pętle Funkcje Pierwszy program // Niezbędne zaklęcia przygotowawcze ;-) #include using

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński. Praktyki studenckie na LHC IFJ PAN. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. M. Trzebiński C++ 1/16

Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński. Praktyki studenckie na LHC IFJ PAN. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. M. Trzebiński C++ 1/16 M. Trzebiński C++ 1/16 Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk Praktyki studenckie na LHC IFJ PAN 6lipca2015 Uruchomienie maszyny w CC1 M. Trzebiński C++ 2/16

Bardziej szczegółowo

Instrukcje wyboru. Tworzenie programu, Schematy blokowe, Instrukcje wyboru, Operatory logiczne

Instrukcje wyboru. Tworzenie programu, Schematy blokowe, Instrukcje wyboru, Operatory logiczne Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Instrukcje wyboru Tworzenie programu, Schematy blokowe, Instrukcje wyboru, Operatory logiczne Być, czy nie być?

Bardziej szczegółowo

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij.

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij. Programowanie Sobera Jolanta 16.09.2006 Strona 1 z 26 1 Wprowadzenie do programowania 4 2 Pierwsza aplikacja 5 3 Typy danych 6 4 Operatory 9 Strona 2 z 26 5 Instrukcje sterujące 12 6 Podprogramy 15 7 Tablice

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY INFORMATYKI 1 PRACOWNIA NR 6

PODSTAWY INFORMATYKI 1 PRACOWNIA NR 6 PODSTAWY INFORMATYKI 1 PRACOWNIA NR 6 TEMAT: Programowanie w języku C/C++: instrukcje iteracyjne for, while, do while Ogólna postać instrukcji for for (wyr1; wyr2; wyr3) Instrukcja for twory pętlę działającą

Bardziej szczegółowo

Pętla for. Matematyka dla ciekawych świata -19- Scilab. for i=1:10... end. for k=4:-1:1... end. k=3 k=4. k=1. k=2

Pętla for. Matematyka dla ciekawych świata -19- Scilab. for i=1:10... end. for k=4:-1:1... end. k=3 k=4. k=1. k=2 Pętle wielokrotne wykonywanie ciągu instrukcji. Bardzo często w programowaniu wykorzystuje się wielokrotne powtarzanie określonego ciągu czynności (instrukcji). Rozróżniamy sytuacje, gdy liczba powtórzeń

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania (wspólne dla JavaScript i PHP)

Podstawy programowania (wspólne dla JavaScript i PHP) Podstawy programowania (wspólne dla JavaScript i PHP) Uwagi wstępne Aby móc dalej poznawać JavaScript i PHP trzeba dokładnie przeczytać ten rozdział. PoniŜsze przykłady ilustrują zagadnienia, ale próby

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć: Tworzenie skryptów powłoki systemu operacyjnego.

Temat zajęć: Tworzenie skryptów powłoki systemu operacyjnego. Temat zajęć: Tworzenie skryptów powłoki systemu operacyjnego. Czas realizacji zajęć: 135 min. Zakres materiału, jaki zostanie zrealizowany podczas zajęć: Zmienne śrowiskowe oraz ich eksportowanie, argumenty

Bardziej szczegółowo

Ogólny schemat prostego formularza: A może lepiej zamiast przycisku opartego o input tak:

Ogólny schemat prostego formularza: A może lepiej zamiast przycisku opartego o input tak: Ogólny schemat prostego formularza: A może lepiej zamiast przycisku opartego o input tak: accept - typy zawartości MIME akceptowane przez serwer (opcjonalny) accept-charset - zestaw znaków akceptowanych

Bardziej szczegółowo

Skrypty powłoki w systemie Linux

Skrypty powłoki w systemie Linux Skrypty powłoki w systemie Linux Wykonywanie codziennych czynności w systemie operacyjnym jest męczące, gdy za każdym razem trzeba wpisywać te same zestawy komend. Znacznie wygodniej byłoby zapisać je

Bardziej szczegółowo

Proste programy w C++ zadania

Proste programy w C++ zadania Proste programy w C++ zadania Zbiór zadao do samodzielnego rozwiązania stanowiący powtórzenie materiału. Podstawy C++ Budowa programu w C++ Dyrektywy preprocesora Usunięcie dublujących się nazw Częśd główna

Bardziej szczegółowo

Operatory zmiany sposobu przypisania standardowych strumieni >,<,>> Jeżeli pierwsze polecenie powiodło się to wykona drugie

Operatory zmiany sposobu przypisania standardowych strumieni >,<,>> Jeżeli pierwsze polecenie powiodło się to wykona drugie Linux Polecenia Opracował: Andrzej Nowak Operatory zmiany sposobu przypisania standardowych strumieni >,> Przykłady: 2> plik przypisuje standardowe wyjście błędów do pliku, 1>&2 przypisanie standardowe

Bardziej szczegółowo

Język C, instrukcje sterujące (laboratorium)

Język C, instrukcje sterujące (laboratorium) Język C, instrukcje sterujące (laboratorium) Opracował: Tomasz Mączka (tmaczka@kia.prz.edu.pl) Na podstawie http://pl.wikibooks.org/wiki/c Wstęp Instrukcja warunkowa Instrukcja if/if-else pozwala na warunkowe

Bardziej szczegółowo

TOPIT Załącznik nr 3 Programowanie aplikacji internetowych

TOPIT Załącznik nr 3 Programowanie aplikacji internetowych Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poszerzyć swoje umiejętności o tworzenie rozwiązań internetowych w PHP. Zajęcia zostały przygotowane w taki sposób, aby po ich ukończeniu można było rozpocząć

Bardziej szczegółowo

1 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota

1 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 1 1/7 Język C Instrukcja laboratoryjna Temat: Programowanie w powłoce bash (shell scripting) 1 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota 1) Wprowadzenie do programowania w powłoce Skrypt powłoki

Bardziej szczegółowo

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 011/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/004.06.14 Okres kształcenia: łącznie ok. 180 godz. lekcyjne Wojciech Borzyszkowski Zenon Kreft Moduł Bok wprowadzający Podstawy

Bardziej szczegółowo

Microsoft IT Academy kurs programowania

Microsoft IT Academy kurs programowania Microsoft IT Academy kurs programowania Podstawy języka C# Maciej Hawryluk Język C# Język zarządzany (managed language) Kompilacja do języka pośredniego (Intermediate Language) Kompilacja do kodu maszynowego

Bardziej szczegółowo

Systemy internetowe. Wykład 3 PHP. West Pomeranian University of Technology, Szczecin; Faculty of Computer Science

Systemy internetowe. Wykład 3 PHP. West Pomeranian University of Technology, Szczecin; Faculty of Computer Science Systemy internetowe Wykład 3 PHP PHP - cechy PHP (Hypertext Preprocessor) bardzo łatwy do opanowania, prosta składnia, obsługuje wymianę danych z różnymi systemami baz danych pozwala na dynamiczne generowanie

Bardziej szczegółowo

Pytania sprawdzające wiedzę z programowania C++

Pytania sprawdzające wiedzę z programowania C++ Pytania sprawdzające wiedzę z programowania C++ Wstęp 1. Zaprezentuj mechanikę tworzenia programu napisanego w języku C++. 2. Co to jest kompilacja? 3. Co to jest konsolidacja? 4. Co to jest kod wykonywalny?

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu Programowanie strukturalne Opis ogólny programu w Turbo Pascalu STRUKTURA PROGRAMU W TURBO PASCALU Program nazwa; } nagłówek programu uses nazwy modułów; } blok deklaracji modułów const } blok deklaracji

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania C. dr. Krystyna Łapin http://www.mif.vu.lt/~moroz/c/

Podstawy programowania C. dr. Krystyna Łapin http://www.mif.vu.lt/~moroz/c/ Podstawy programowania C dr. Krystyna Łapin http://www.mif.vu.lt/~moroz/c/ Tematy Struktura programu w C Typy danych Operacje Instrukcja grupująca Instrukcja przypisania Instrukcja warunkowa Struktura

Bardziej szczegółowo

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 2 1/7 Język C Instrukcja laboratoryjna Temat: Wprowadzenie do języka C 2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota 1) Wprowadzenie do języka C. Język C jest językiem programowania ogólnego zastosowania

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 3 ALGORYTMY OBLICZENIOWE W ELEKTRONICE I TELEKOMUNIKACJI. Wprowadzenie do środowiska Matlab

LABORATORIUM 3 ALGORYTMY OBLICZENIOWE W ELEKTRONICE I TELEKOMUNIKACJI. Wprowadzenie do środowiska Matlab LABORATORIUM 3 ALGORYTMY OBLICZENIOWE W ELEKTRONICE I TELEKOMUNIKACJI Wprowadzenie do środowiska Matlab 1. Podstawowe informacje Przedstawione poniżej informacje maja wprowadzić i zapoznać ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut)

Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut) Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut) Cookies niewielkie porcje danych tekstowych, które mogą być przesyłane między serwerem a przeglądarką. Przeglądarka przechowuje te dane przez określony czas.

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Obsługa bazy z poziomu języka PHP. opracowanie: Michał Lech

BAZY DANYCH. Obsługa bazy z poziomu języka PHP. opracowanie: Michał Lech BAZY DANYCH Obsługa bazy z poziomu języka PHP opracowanie: Michał Lech Plan wykładu 1. PHP - co to jest? 2. Bazy danych obsługiwane przez PHP 3. Podstawowe polecenia 4. Sesje 5. Przykład - dodawanie towaru

Bardziej szczegółowo

Spis treści JĘZYK C - INSTRUKCJE ITERACYJNE FOR, WHILE I DO WHILE, ZAGNIEŻDŻANIE PĘTLI FOR, INSTRUKCJE CONTINUE, BREAK, I GOTO.

Spis treści JĘZYK C - INSTRUKCJE ITERACYJNE FOR, WHILE I DO WHILE, ZAGNIEŻDŻANIE PĘTLI FOR, INSTRUKCJE CONTINUE, BREAK, I GOTO. Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu Informatyka 1 Kod przedmiotu: EZ1C200 010 (studia niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo