Kierunki Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kierunki Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii"

Transkrypt

1 Kierunki Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii GRAFIKA GRAFIKA GRAFIKA GRAFIKA GRAFIKA Czechy Koberovy rok / Polska - Srebrna Góra rok maj-czerwiec 2013

2 Kierunki Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii Analizie poddano dane dotyczące obszaru całej Polski oraz Dolnego Śląska Prezentacja Zawiera: - Dostępne Zasoby Źródeł Energii Odnawialnej - Zrealizowane Inwestycje - Inwestycje Będące w fazie projektowania - Aktualny Stan Prawny dotyczący Energetyki Odnawialnej - Aktualny Stan wsparcia finansowego i dotacji Wnioski z przeprowadzonej analizy wskazują: Kierunki Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na ternie Polski i Regionu Dolnego Śląska

3 Polski Rynek Energii w liczbach: 160 TWh - Średnia Roczna produkcja energii w Polsce 35,8 GW - Moc zainstalowana w polskich elektrowniach 6 - Miejsce w produkcji energii w Unii Europejskiej Ponad 62% - Energii wytwarza się z węgla kamiennego Ponad 32% - Energii wytwarza się z węgla brunatnego 13,937 TWh wytworzono w 2012 r. w źródłach OZE na 30 maja TWh - Średnie Roczne zużycie energii w Polsce w roku 2010

4 Polska i Dolny Śląsk w liczbach: km2 - Powierzchnia Polski km2 - Dolnośląskie - 6,40% terenu całego kraju 169 gmin - Dolny Śląsk ,8 tyś. Osób w Polsce Ludność stan na 2011 rok 2 037,7 tyś. Osób na Dolnym Śląsku stan na 2011 rok 685,8 kwh - Średnie roczne zużycie EE na 1mieszk.w Polsce 3,87 GW - Średnia moc zainstalowana na Dolnym Śląsku 12 TWh - Szacunkowe Roczne zużycie przez Dolny Sląsk EE

5 Energetyka OZE w Polsce Wolumen energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych za 2012rok Rodzaj źródła OZE Ilość [MWh] 2012 r. Elektrownie na biogaz ,178 Elektrownie na biomasę ,577 Elektrownie wytwarzające e.e. z promieniowania słonecznego 1 136,802 Elektrownie wiatrowe ,670 Elektrownie wodne ,902 Współspalanie ,293 Łącznie ,422

6 Wiatr - zasoby na terenie Polski Zasoby energii wiatrowej w Polsce wybitnie korzystne bardzo korzystne korzystne mało korzystne niekorzystne

7 Wiatr - zasoby na terenie Polski Mapa terenów z rozkładem prędkości wiatru w Polsce obrazuje globalny rozkład prędkości wiatru na terenie Polski 5-6 m/s 4-5 m/s 3-4 m/s 2-3 m/s

8 Wiatr - zasoby na terenie Polski Powierzchnia Polski : km 2 Obszar kraju spełniający minimalne warunki do wykorzystania energetycznego wiatru [prędkość ponad 4m/s na wysokości km 2 m.n.p.g] Liczba możliwych siłowni przyjmując 1 siłownię wiatrową na 1 km 2 terenu o odpowiednich warunkach : Średnia produkcja energii jednej siłowni zlokalizowanej w obszarze uprzywilejowanym wynosi : 1250 kwh/m 2 /rok Teoretyczna produkcja energii przez wykorzystanie wiatru wynosi : Użyteczna jest tylko 1/4 potencjalnych zasobów energii wiatru, zatem rzeczywista energia użyteczna dla Polski wynosi: GWh/rok GWh/rok Z powyższej analizy wynika, że produkcja energii elektrycznej w Polsce przez siłownie wiatrowe może osiągnac poziom 17 % pokrycia bilansu energetycznego kraju.

9 Wiatr - zasoby na terenie Dolnego Śląska

10 Biomasa - Zasoby Polski

11 Biomasa - Zasoby Polski Lesistość w Polsce [tys.ha] Nadwyżki słomy [tys.ton] Powierzchnia odłogów i ugorów[tys.ha] Kompleksy rolniczej przydatności gleb

12 Biomasa Zasoby Dolny Śląsk Obecna potencjalna wartość energetyczna (PJ rocznie) 1. Słoma 36,33 2. Siano 8 3. Drewno 12,5 4. Torf 1,5 5. Rzepak 8,8 6. Kukurydza 16,2 7. Buraki 2,4 8. Ziemniaki 3,1 9. Rosliny energetyczne 0, Nieużytki 18 RAZEM [PJ]: 106,83

13 Słońce Zasoby na terenie Świata / Polski / Dolnego Śląska Energia słoneczna jest dostępna na całym świecie. Obecna technologia umożliwia przetwarzanie promieniowania słonecznego w energię elektryczną i cieplną w sposób aktywny i pasywny Rocznie do powierzchni Ziemi dociera 8 x 10 8 TWh Energii Słonecznej Świat zużywa rocznie ok. 3 x 10 5 TWh Energii Pierwotnej ŚrednioRoczna ilość energii słonecznej wynosi: na Saharze 2200 kwh/m2, w Hiszpanii 1500 kwh/m2, w Polsce 1000 kwh/m2 Użytkowe natężenie promieniowania słonecznego padającego na ziemię w południe w słoneczny, bezchmurny dzień wynosi około 1000 W/m2. Zasoby energii słonecznej w Polsce są znaczne i sięgają ok. 400 PJ

14 Słońce Zasoby na terenie Europy / Polski / Dolnego Śląska

15 Słońce Ilość energii słonecznej w Polsce kwh/m dziennie 6 Solarenergieangebot in kwh/m²d Jan Mär Mai Jul Sep Nov M onat

16 Woda Powszechnie używane dane dotyczące technicznego potencjału hydroenergetycznego Polski pochodzą z lat 50-tych 23 TWh /rok - potencjał teoretyczny 12 TWh /rok - potencjał techniczny. 8.5 TWh /rok - potencjał ekonomiczny

17 Polska Istniejące Instalacje OZE Moc Zainstalowana w źródłach OZE: : Typ instalacji Ilość instalacji Moc Zainstalowana[ MW] 1 elektrownie biogazowe elektrownie biomasowe wytwarzające z promieniowania słonecznego elektrownie wiatrowe elektrownie wodne elektrownie technologia współspalania RAZEM 1, Źródło URE, data aktualizacji danych:

18 Polska - Istniejące Instalacje OZE Energia Wyprodukowana w OZE: Rodzaj źródła OZE Ilość [MWh] 2012 r. Elektrownie na biogaz ,178 Elektrownie na biomasę ,577 Elektrownie wytwarzające e.e. z promieniowania słonecznego 1 136,802 Elektrownie wiatrowe ,670 Elektrownie wodne ,902 Współspalanie ,293 Łącznie ,422 Źródło URE, data aktualizacji danych:

19 Polska Istniejące Instalacje. OZE Moc Zainstalowana data aktualizacji danych: : Instytut Energetyki Odnawialnej Informuje, że w 2012 roku w Polsce było 3 tys. małych elektrowni wiatrowych o średniej mocy 3 kw Instytut Energetyki Odnawialnej Informuje, że w 2012 roku w Polsce było 139 systemów fotowoltaicznych o średniej mocy 3 kw W oparciu o własne dane: systemy fotowoltaiczne typu OFF-GRID o mocy do 500W do 2012roku zainstalowano w Polsce w ilości przekraczającej 2700 systemów

20 DOLNY ŚLĄSK - Istniejące Instalacje OZE Moc Zainstalowana w źródłach OZE: Rodzaj źródła OZE wytwarzające energię elektryczną Moc Zainstalowana [MW] 2012 r. Elektrownie na biogaz 111,001 wytwarzające z biogazu z oczyszczalni ścieków 2,590 wytwarzające z biogazu składowiskowego 4,985 wytwarzające z biogazu rolniczego 3,426 Elektrownie na biomasę 100,000 wytwarzające z biomasy mieszanej Elektrownie z promieniowania słonecznego 0,12 Elektrownie wiatrowe na lądzie 74,265 Elektrownie wodne przepływowe 64,039 Współspalanie - Łącznie: 349,429MW

21 Wiatr Farmy Wiatrowe Wybudowane i w Realizacji Lp Nazwa Gminy Lp Nazwa Gminy 1 Bierutów 21 Modlikowice 2 Bogatynia 22 Mściwojów 3 Bolków 23 Nowogrodziec 4 Borów 24 Oleśnica 5 Brzeg Dolny 25 Pielgrzymka 6 Chojnów 26 Platerówka 7 Chwałowice 27 Przeworno 8 Ciepłowody 28 Ruja 9 Domaniów 29 Siekierczyn 10 Gaworzyce 30 Sulików 11 Góra 31 Wądroże Wielkie 12 Jędrzychowice 32 Wińsko 13 Kobierzyce 33 Witków 14 Komorowo 34 Zagrodno 15 Kostomłoty 35 Zawonia 16 Koźmin 36 Ząbkowice Śląskie 17 Legnickie Pole 37 Zgorzelec 18 Łukaszów 38 Ziębice 19 Mietków 39 Złotoryja 20 Milikowice 40 Żukowice

22 Woda

23 Słońce

24 Potencjał OZE - Niekonwencjonalne Za zródła niekonwencjonalne uważane sa przede wszystkim odpadowe zródła energii. Są to więc: zasoby ciepła odpadowego zasoby odpadowej energii kinetycznej i energii ciśnienia zasoby odpadowej energii chemicznej zasoby odpadowej energii mechanicznej gaz wysypiskowy i biogaz śmieci i inne odpady paliwa produkowane ze śmieci i ścieków.

25 Inne Technologie - marginalnie

26 Instalacje OZE - Podsumowanie 89 - Podmiotów na Dolnym Śląsku wytwarza Energię Elektryczną w sposób koncesjonowany 57 - Projektów na Dolnym Śląsku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin dopuszczających lokalizację elektrowni wiatrowych 41 - Podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł OZE do Krajowej Sieci Przesyłowej (stan na dzień 30 września 2013 r.) 10,79GW - Planowanej Mocy zainstalowanej przez Podmioty ubiegające się o przyłączenie źródeł OZE do Krajowej Sieci Przesyłowej (stan na dzień 30 września 2013 r.)

27 OZE Wymagania stawiane Polsce

28 OZE Wymagania stawiane Polsce

29 OZE Wymagania stawiane Polsce

30 Wytyczne UE w sprawie OZE Implementacja dyrektywy 2009/28/WE Obowiązkowy udział OZE w budynkach nowych oraz poddanych generalnemu remontowi 2015 r. Mechanizmy współpracy międzynarodowej System certyfikacji instalatorów OZE 2013 r. Wzorcowa rola budynków użyteczności publicznej 2018 rok Źródła Energii Odnawialnej, Efektywność Energetyczna

31 Prawo Energetyczne - Nowelizacja Mały Trójpak - wszedł w życie: 11 września 2013 r. Prawo energetyczne spowoduje transpozycję unijnych przepisów w sprawie promowania stosowania energii odnawialnej. Trwają również prace nad wdrożeniem kryteriów zrównoważonego rozwoju nowelizacją ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Duży Trójpak to pakiet ustaw energetycznych przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki. W skład wchodzą: ustawa Prawo energetyczne / ustawa Prawo gazowe / ustawa o odnawialnych źródłach energii. Podstawowym celem Trójpaku jest zbudowanie spójnych ram prawnych w obszarze energetyki, z uwzględnieniem standardów europejskich. Wyłączenie z obecnej ustawy Prawo energetyczne przepisów dotyczących zagadnień sektora elektroenergetyki, gazowych oraz odnawialnych źródeł energii, które zostaną uregulowane w oddzielnych ustawach. Ma to na celu uporządkowanie, uproszczenie i udoskonalenie obwiązujących przepisów oraz realizację zobowiązań unijnych. W projektach Trójpaku, oprócz zmodyfikowanych dotychczasowych regulacji, zostało zawartych wiele nowatorskich rozwiązań mających na celu rozwój sektora energetycznego. Mają one na celu z jednej strony rozwój ekonomiczny i technologiczny branży energetycznej, pewność obrotu oraz stabilność prawną, a z drugiej strony ochronę konsumenta energii oraz zapewnienie odpowiednich standardów świadczonych usług, a także kontynuację wsparcia dla energetyki odnawialnej.

32 Mały Trójpak - zmiany w Prawie Energetycznym mikroinstalacja odnawialne źródło energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kw, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kv lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 120 kw mała instalacja odnawialne źródło energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 40 kw i nie większej niż 200 kw przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kv lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej większej niż 120 kw i nie większej niż 600 kw; Gwarancja pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnym źródle energii, zwana dalej gwarancją pochodzenia, jest dokumentem stanowiącym potwierdzenie odbiorcy końcowemu, że określona w tym dokumencie ilość wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej energii elektrycznej została wytworzona w odnawialnych źródłach energii. Gwarancję pochodzenia wydaje się za wytworzoną energię elektryczną z dokładnością do 1 MWh.

33 Mały Trójpak Zmiany w Prawie Energetycznym za przyłączenie źródeł współpracujących z siecią oraz sieci przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii pobiera się opłatę ustaloną na podstawie rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia Z wyłączeniem odnawialnych źródeł energii o mocy elektrycznej zainstalowanej nie wyższej niż 5 MW oraz jednostek kogeneracji o mocy elektrycznej zainstalowanej poniżej 1 MW, za których przyłączenie pobiera się połowę opłaty ustalonej na podstawie rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia mikroinstalacji, za której przyłączenie do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej nie pobiera się opłaty Wytwórcę energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii o łącznej mocy elektrycznej nieprzekraczającej 5 MW zwalnia się z wybranych opłat Koszt instalacji układu zabezpieczającego i układu pomiarowo- rozliczeniowego ponosi operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.

34 Wnioski z Ustawy Mały Trójpak Większe wsparcie dla jednostek rozproszonych innowacyjnych efektywnych Zachowanie dotychczasowych zasad wsparcia dla działających instalacji OZE Niezmienność zasad przez cały okres wsparcia instalacji OZE Wprowadzenie koncepcji sprzedawcy z urzędu Likwidacja wsparcia dla jednostek zamortyzowanych Ograniczenie wsparcia technologii współspalania

35 Wnioski z Ustawy Mały Trójpak Rozwój mikroźródeł Zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej wytworzone j w mikro instalacji Wprowadzenie cen gwarantowanych Zwolnienie z prowadzenia działalności gospodarczej Wprowadzenie uproszczonej procedury przyłączania mikro instlacji do sieci

36 Wnioski Z Ustawy Mały Trójpak Efektywne wykorzystanie biomasy Preferencje na zakup biomasy dla małych kotłów biomasowych Ograniczeni e współspalania biomasy Większe wsparcie dla jednostek CHP na biomasę Preferencje na zakup małych kotłów biomasowych

37 Wnioski z prezentacji MG Szacowane oszczędności po wrowadzeniu ustawy Duży Trójpak Energetyczny

38 Wnioski z prezentacji MG

39 Wnioski z prezentacji MG

40 Dotacje Energetyka > 5MW Wsparcie dla OZE w PROW na lata Program dotacji dla Innowacyjnej Gospodarki MG przyznaje unijne dotacje na budowę farm wiatrowych Rozwój działów Badawczo Rozwojowych

41 Dotacje Energetyka < 5MW Program dotacji dla przydomowych mikroinstalacji OZE Wsparcie dla OZE w PROW na lata Programy dotacji dla Termomodernizacji Obiektów Program dotacji dla Innowacyjnej Gospodarki

42 Działania wspierające rozwój OZE Wdrażanie Innowacji w zakresie OZE - Nowe Technologie Produkcja urządzeń OZE Gromadzenie Energii Efektywność Energetyczna Budownictwo energooszczędne

43 Kierunki Rozwoju WZROST ŚWIADOMOŚCI ODBIORCÓW ENERGII I CIEPŁA DYREKTYWY UE REGIONALNE PROGRAMY ROZWOJU TRANSGRANICZNE PROGRAMY ROZWOJU

44 Kierunki Rozwoju Oddziaływanie na Środowisko Dostępność i Opłacalność Technologii Prawo Budowlane i jego liberalizacja Łatwość Procesu Inwestycyjnego

45 Kierunki Inwestycje zmiana systemu zasilania oświetlenia ciągów komunikacyjnych z tradycyjnego na wykorzystujące energie słoneczną wykorzystanie dużych wolnych powierzchni na jednostkach użyteczności publicznej na budowę systemów energetycznych budowa autonomicznych systemów zasilania umożliwiających zasilanie urządzeń w miejscach pozbawionych dostępu do sieci energetycznej lub z gwarancją podtrzymania zasilania w przypadkach awaryjnych Budowa systemów energetycznych na dużych wolnych obszarach nieużytków rolnych, stref ochronnych, miejscach gdzie prowadzona jest rekultywacja terenu poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa wymiana wszystkich tradycyjnych materiałów budowlanych na posiadanych obiektach, na elementy wytwarzające energię elektryczną lub oszczędzające energię

46 Kierunki DYREKTYWY UE 2002/91/WE 2003/30/WE 2004/8/WE 2005/89/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. w sprawie promocji użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii dotycząca działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych 2009/72/WE dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej 2010/31/UE znowelizowana charakterystyka energetyczna budynków

47 Świadomość Inwestorów 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0 Ceny najpopularniejszych paliw oraz energii elektrycznej połowa 2008 r. [1kWh] 0,4281 Prąd 0,21 Gaz ziemny 0,42 Gaz płynny 0,37 Olej opałowy Węgiel 0,11 0,13 Ekogroszek 0,1 Drewno 0,21 Pelet Cena w PLN

48 Świadomość Użytkowników

49 Świadomość Użytkowników

50 Świadomość Użytkowników budynki niskoenergetyczne, ekonomiczne czynniki, finansowanie instalacje, infrastruktura oszczędzanie energii, koszty i korzyści dom inteligentny, sterowanie, automatyka systemy wytwarzania ciepła i energii materiały i technologie w budownictwie

51 Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej telefon: , faks: Świdnica ul. Rynek 1A Marek Zielony tel

Polityka energetyczna Polski do roku 2030

Polityka energetyczna Polski do roku 2030 AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE Część 02 Polityka energetyczna Polski do roku 2030 W-869.02 2/20 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 13 sierpnia 2014 r. 2 Spis treści 1 Wstęp cel opracowania... 6 2 Podsumowanie i ocena skuteczności aktualnej

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Projekt z dnia 09.10.2012r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ODNAWIANYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

home.agh.edu.pl/romus/oze

home.agh.edu.pl/romus/oze Czyste energie Wykład 1 Odnawialne źródła energii w polskim systemie prawnym dr inż. Janusz Teneta C-3 pok. 8 (parter), e-mail: romus@agh.edu.pl Wydział EAIiIB Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Energetyczny (RPE) dla województwa małopolskiego na lata 2013-2020 MONOGRAFIA

Regionalny Plan Energetyczny (RPE) dla województwa małopolskiego na lata 2013-2020 MONOGRAFIA Regionalny Plan Energetyczny (RPE) dla województwa małopolskiego na lata 2013-2020 MONOGRAFIA KRAKÓW, 2013 Recenzenci: dr hab. inż. Andrzej Jarosiński, prof. nadzw. IGSMiE PAN, Instytut Gospodarki Surowcami

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY WROCŁAW

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY WROCŁAW 2012 Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/30/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2015r. Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku Projekt

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii dla rolników potencjał oraz prawne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju

Odnawialne źródła energii dla rolników potencjał oraz prawne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju Odnawialne źródła energii dla rolników potencjał oraz prawne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju Grzegorz Wiśniewski, Instytut Energetyki Odnawialnej Streszczenie Rolnictwo dysponuje największym ze wszystkich

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Kluczowe elementy projektu

Kluczowe elementy projektu MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 29.05.2012 r. Kluczowe elementy projektu Ustawa o odnawialnych źródłach energii 2 Ustawa określa: zasady wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej,

Bardziej szczegółowo

Prognoza popytu na ciepło sieciowe we Wrocławiu/Siechnicach do roku 2030

Prognoza popytu na ciepło sieciowe we Wrocławiu/Siechnicach do roku 2030 Prognoza popytu na ciepło sieciowe we Wrocławiu/Siechnicach do roku 2030 Zamawiający: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław Zespół autorski: Dr Markus Reichel

Bardziej szczegółowo

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030 PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030 2015 Opracowany na zlecenie powiatu suskiego Wykonawca: ECOVIDI Piotr Stańczuk Al. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energia w gospodarstwie rolnym Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul.

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY JASIENIEC - OPRACOWANE NA LATA 2012-2027

ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY JASIENIEC - OPRACOWANE NA LATA 2012-2027 ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY JASIENIEC - OPRACOWANE NA LATA 2012-2027 Jasieniec 2012 Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... o odnawialnych źródłach energii 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia... o odnawialnych źródłach energii 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt ustawy z dnia 09.10.2012r. Wersja 2.0.2. USTAWA z dnia... o odnawialnych źródłach energii 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i warunki wykonywania działalności w

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Energetyczne Piotr Leksy 42-690 Tworóg, ul. Świniowicka 26. tel. 693 399 332. Gmina Jeleśnia

Doradztwo Energetyczne Piotr Leksy 42-690 Tworóg, ul. Świniowicka 26. tel. 693 399 332. Gmina Jeleśnia Doradztwo Energetyczne Piotr Leksy 42-690 Tworóg, ul. Świniowicka 26 tel. 693 399 332 Gmina Jeleśnia Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe Zespół wykonawczy:

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY I MIASTA GRÓJEC - OPRACOWANE NA LATA 2012-2027 (PROJEKT)

ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY I MIASTA GRÓJEC - OPRACOWANE NA LATA 2012-2027 (PROJEKT) ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY I MIASTA GRÓJEC - OPRACOWANE NA LATA 2012-2027 (PROJEKT) Grójec 2012 Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

MAPA DROGOWA ROZWOJU RYNKU BIOMETANU W POLSCE

MAPA DROGOWA ROZWOJU RYNKU BIOMETANU W POLSCE MAPA DROGOWA ROZWOJU RYNKU BIOMETANU W POLSCE Listopad 2013 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 4 2 Polityka w zakresie Biogazu w polsce... 5 2.1 Polityka energetyczna Polski, w tym w zakresie biogazowni... 5 2.2 rozwój

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 91

Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 91 Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 91 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego wspierania użycia w transporcie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984) Rozdział 1 Przepisy ogólne 2 na dzień 11 września 2013 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie

Bardziej szczegółowo

Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA

Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA Rynkek docelowy Republika Austrii Ul. Cukrowa 17/7 71-004 Szczecin 1 Spis treści I. Wstęp... 2 II.

Bardziej szczegółowo

Gmina Krupski Młyn. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krupski Młyn na lata 2014-2030

Gmina Krupski Młyn. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krupski Młyn na lata 2014-2030 Semperum S.C. ul. Stara Kłodnicka 50 40-701 Katowice tel. 693 399 332 Gmina Krupski Młyn Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krupski Młyn na lata 2014-2030

Bardziej szczegółowo

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE PRZYGOTOWAŁ: DAMIAN RACINOWSKI ŁUKASZ SMETANIUK Toruń, Maj 2015 str. 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Numer rejestru 14031 Temat: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Nazwa i adres Zamawiającego Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik Nazwa i adres jednostki autorskiej ul. Gdańska 76

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo