GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI"

Transkrypt

1 GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI Guarantee of the highest quality Garantie der höchsten Qualität Producent siłowników hydraulicznych Hydraulic actuators producer / Hersteller von hydraulischen Zylindern Producent form Obróbka mechaniczna CNC Obróbka cieplna Kontrola jakości Mould producer / Hersteller von Stahlformen / Machining/ Zerspanen / Heat treatment / Wärmebehandlung / Quality control/ Qualitätskontrolle Cooperation

2 Profil firmy Company profile / Firmenprofil PL Fabryka TECHMATIK powstała latem 2004 roku. W firmie funkcjonują 2 dywizje. Jedna ściśle związana z produkcją nowoczesnych maszyn i urządzeń do produkcji betonu wibroprasowanego i towarowego, druga dywizja - TECHMATIK COOPERA- TION skupiająca trzy departamenty ściśle współpracujące ze sobą: Departament Obróbki Mechanicznej, Obróbka Cieplna, Kontrola Jakości, świadczące usługi na potrzeby klientów zewnętrznych. TECHMATIK COOPERATION oferuje szeroką gamę usług w pełnym zakresie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii obróbki metali, hartowania i kontroli jakości począwszy od najdrobniejszych detali do bardzo skomplikowanych. Pozostałe dwa departamenty wyposażone w najnowocześniejsze maszyny pomiarowe i do obróbki cieplnej gwarantują najwyższą jakość oferowanych usług. Ofertę uzupełniają również systemy sterowania procesami produkcji. Należą do nich moduły sterowania poszczególnymi etapami lub zintegrowane systemy sterowania całym ciągiem produkcyjnym. TECHMATIK COOPERATION świadczy swoje usługi dla takich kontrahentów jak: Heller, Bombardier Aerospace, ABB, IVA, Alstom, Normet,Tecauma, Shapers, ITM, PMP Poland, Fabryka Łożysk Tocznych KRAŚNIK, BEFARED, etc. Wykonywanie spawania metodami wg PN-EN ISO Do dyspozycji mamy spawarki inwertorowe światowych liderów techniki spawalniczej firmy Kemppi oraz ESAB. Spawanie na zautomatyzowanych stanowiskach spawalniczych metodą MAG. Do dyspozycji mamy cztery roboty spawalnicze renomowanej firmy FANUC-120iB na osprzęcie spawalniczym firmy Lincoln Electric roboty współpracują z obrotnikami (PN-EN ISO , PN-EN level CL1). Department Obróbki Skrawaniem oferuje szeroki wachlarz usług w oparciu o nowoczesne procesy produkcji: - toczenie - frezowanie - szlifowanie - Wypalanie termiczne - Wypalanie laserowe - Gięcie rur i profili - Obróbka elektroerozyjna - śrutowanie Niektóre elementy składowe tramwajów wykonujemy dla dużych zagranicznych firm kolejowych. We manufacture some tram elements for large international railway companies. / Manche Komponente der Straßenbahnen werden für große ausländische Bahnunternehmen ausgeführt. EN DE The TECHMATIK plant was established in the summer of The company comprises 2 divisions. One deals exclusively with the production of modern machines and devices for manufacturing precast concrete and ready-mixed concrete. The second division - TECHMATIK COOPERATION includes three departments which closely cooperate with each other: Machining Treatment Department, Heat Treatment Department and Quality Control Department providing services for external clients. TECHMATIK COOPERATION offers a wide range and full scope of services utilizing modern metal treatment, hardening and quality control technologies. These services range from the smallest and detail-oriented to the most complicated activities. The remaining two departments equipped with state-of-the-art measurement and heat treatment machines guarantee the highest possible quality of service. The company s offer is supplemented with manufacturing process control systems. These include control modules for individual stages or integrated systems for controlling the entire production line. TECHMATIK COOPERATION provides its services to such contractors as: Heller, Bombardier Aerospace, ABB, IVA, Alstom, Normet, Tecauma, Shapers, ITM, PMP Poland, KRAŚNIK Rolling Bearing Factory, BEFARED, etc. Welding is carried out by means of methods specified in PN-EN ISO We have access to inverter welding machines manufactured by the world s leaders in welding technology Kemppi and ESAB. Welding on automated welding stations utilizing the MAG method. We have access to four welding robots (120iB) manufactured by the renowned company FANUC with welding equipment made by Lincoln Electric. Robots cooperate with welding manipulators (PN-EN ISO , PN-EN level CL1). The Machining Department offers a wide range of services based on modern production processes: - turning - milling - grinding - thermal firing - laser firing - bending pipes and sections - electrical discharge machining - shot blasting Der Werk TECHMATIK wurde im Sommer 2004 gegründet. In der Firma gibt es 2 Sparten. Eine ist eng mit der Herstellung moderner Maschinen und Anlagen für die Fertigung von Trockenbetonmischung und Transportbeton verbunden. Die zweite Sparte TECHMATIK COOPERATION umfasst drei Abteilungen: Abteilung für Mechanische Verarbeitung, Abteilung für Warmbehandlung und Abteilung für Qualitätskontrolle, Diese Abteilungen arbeiten eng zusammen und erbringen Dienstleistungen für externe Kunden. TECHMATIK COOPERATION bietet eine breite Palette von komplexen Dienstleistungen mit der Anwendung von modernen Technologien der Metallverarbeitung, Härtung und Qualitätskontrolle - von kleinsten Details bis hin zu sehr komplizierten. Die zwei übrigen Abteilungen, die mit modernsten Messmaschinen für die Warmbehandlung ausgerüstet sind, garantieren höchste Qualität der Dienstleistungen. Zwei Steuerungssysteme für die Produktionsprozesse runden das Angebot ab. Dazu gehören Steuerungsmodule für die einzelnen Etappen oder integrierte Steuerungssysteme für den ganzen Produktionsprozess. Unter den Kunden von TECH- MATIK COOPERATION sind folgende Unternehmen zu nennen: Heller, Bombardier Aerospace, ABB, IVA, Alstom, Normet, Tecauma, Shapers, ITM, PMP Poland, Fabryka Łożysk Tocznych KRAŚNIK, BEFARED, etc. Schweißen wir anhand von ISO 4063 Techniken ausgeführt. Zur Verfügung stehen Inverterschweiβgeräte von führenden Weltherstellern der Schweiβtechnik wie Kemppi und ESAB. Schweißen erfolgt auf automatisierten Schweiβstationen anhand der MAG-Methode. Die Firma verfügt über vier Schweiβroboter der bekannten Firma FANUC-120iB. Mithilfe des Schweiβzubehörs von Lincoln Electric arbeiten die Roboter mit Drehvorrichtungen zusammen (PN-EN ISO , PN -EN level CL1). Die Abteilung für Zerspannen bietet eine breite Palette von Dienstleitungen, die auf modernen Fertigungsprozessen basieren: - Drehen - Fräsen - Schleifen - thermisches Einbrennen - Lasereinbrennen - Rohr- und Profilbiegen - Elektroerosive Bearbeitung - Schroten

3 Obróbka cieplna Heat treatment / Wärmebehandlung PL Wydział obróbki cieplnej organizowany był równocześnie z wydziałami obróbki mechanicznej i wydziałami montażowymi w celu zamknięcia pełnego procesu technologicznego produkcji form i maszyn do galanterii betonowej. Zainwestowanie w nowoczesne urządzenia, które stanowią wyposażenie wydziału, było niezbędnym warunkiem realizacji produkcji wysokowydajnych maszyn i urządzeń. Prawidłowo przeprowadzona obróbka cieplna gwarantuje dużą żywotność wytwarzanych przez nas maszyn i form do produkcji kostki brukowej i galanterii betonowej. Jakość naszych usług doceniły również inne przedsiębiorstwa. Współpracujemy z wieloma firmami z całego kraju i z zagranicy. Do stałych zleceniodawców należą: FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - Kraśnik; BEFARED - Bielsko-Biała (producent motoreduktorów), BRUKPOL - Bukowiec/k. Łodzi (przemysł precyzyjny), INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY - Radom, PMP Poland - Jelenia Góra (produkcja dla przemysłu papierniczego), BRAT-MET - Radom (producent elementów złącznych), BOMBARDIER, HELLER, COLUMBIA. Wyposażenie hartowni Procesy obróbki cieplnej są realizowane w najnowocześniejszych w tym rejonie Europy piecach komorowych z atmosferą endotermiczną o regulowanym potencjale węgla oraz w piecu do azotowania z ewakuacją próżniową. Hartowanie, nawęglanie, węgloazotowanie i wyżarzanie realizowane są na linii technologicznej funkcjonującej na bazie komorowych pieców z integralną wanną hartowniczą SEALED QUENCH, typu CASE MASTER AFS-34. W skład linii wchodzą także urządzenia towarzyszące: myjka, piec do wysokiego odpuszczania, generatory atmosfery endotermicznej i stoły załadowczo-wyładowcze. Hartownia wyposażona jest także w linię do azotowania gazowego. W jej skład wchodzą: piec do azotowania gazowego z ewakuacją próżniową oraz myjka do mycia detali przed azotowaniem. Efekty obróbki cieplnej ocenia się w laboratorium metalograficznym. Urządzenia do przygotowywania zgładów metalograficznych, mikrotwardościomierz i mikroskop metalograficzny umożliwiają ocenę struktury i grubości warstw po obróbce cieplno-chemicznej oraz rozkład twardości. Wyniki pomiarów z poszczególnych procesów są archiwizowane, a próbki z numerami zleceń produkcyjnych przechowujemy przez okres jednego roku. Procesem obróbki cieplnej steruje odpowiednio zaprogramowany komputer. Dzięki zastosowaniu atmosfery endotermicznej i odpowiedniej kontroli procesu możemy zagwarantować wysoką jakość detali po obróbce cieplnej, bardzo dobrą powtarzalność procesów, minimalizację odkształceń hartowniczych oraz brak odwęgleń i utlenień detali. EN The heat treatment department was organised together with machining and production de- partments, in order to complete the entire manufacturing process for moulds and production machines for concrete decorative products. Investments in modern, state-of-the-art equipment and machinery was the prerequisite for manufacture of high-performance machines and plants. Correct heat treatment ensures long life of our machines and moulds for production of concrete paving blocks and decorative products. The quality of our services is also appreciated by other companies. TECHMATIK co-operates with many companies in Poland and abroad. Among our regular customers there are FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH in Kraśnik; BEFARED in Bielsko-Biała (manufacturer of gear-motors); BRUKPOL with its seat in Bukowiec near Łódź (precision industry); INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY in Radom; PMP Poland in Jelenia Góra (production for papermaking industry); BRAT-MET in Radom (manufacturer of fasteners); BOMBAR- DIER; HELLER; and COLUMBIA. Hardening shop equipment The heat treatment processes are carried out in chamber fur- naces with endothermic atmosphere with adjustable carbon potential; the furnaces are rated among the most modern pieces of equipment in our region of Europe. We also run heat treatment processes in the nitriding furnaces vacuum atmosphere. Processes like hardening, carbonisation, cyanide hardening and annealing are carried out in the process line based on chamber furnaces with built-in SEALED QUENCH quenching tank type CASE MASTER AFS-34. The line also in- cludes auxiliary devices such as washing machine, furnace for high-temperature tempering, endothermic atmosphere generators and loading/unloading tables. The hardening shop is also equipped with the process line for ammonia nitriding, consisting of the furnace for ammonia nitriding with vacuum evacuation and the washing machine for cleaning the parts prior to the process. The effects of heat treatment are evaluated in metallographic laboratory where, using equipment such as devices for pre- paring the metallographic specimens, micro-hardness tester and metallographic microscope, it is possible to evaluate the structure and thickness of layers after thermochemical treat- ment and hardness distribution. The results of measurements for individual processes are filed, and specimens with num- bers of production orders are stored for one year. The heat treatment process is controlled by a computer with suitable software installed. Due to the endothermic atmosphere and appropriate control of the process we can guarantee the best quality of parts undergoing heat treatment, a very good repeatability of processes, minimization of deformations during the hardening process and the absence of soft skins and oxidized areas.

4 DE Die Wärmebehandlungsabteilung entstand zeitgleich mit der Abteilung für mechanische Bearbeitungen und den Montagebereichen um ein geschlossenes Produktionsverfahren für die Formen und Steinformmaschinen zu schaffen. Investitionen in moderne Anlagen, welche die heutige Werksausstattung bilden, waren erforderlich um die Produktion von hochleistungsfähigen Maschinen und Anlagen zu ermöglichen. Eine richtig durchgeführte Wärmebehandlung garantiert eine hohe Lebensdauer unserer Maschinen und Formen zur Herstellung von Pflastersteinen und Betonelementen. Die Qualität unserer Dienstleistungen wird auch von anderen Unternehmen geschätzt. Wir arbeiten mit vielen Firmen aus dem In- und Ausland zusammen. Zu unseren regelmäßigen Auftraggebern gehören zum Beispiel: FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - Kraśnik; BEFARED - Bielsko-Biała (Hersteller von Motorgetrieben), BRUKPOL - Bukowiec/ bei Łódź (Feinmechanik), INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY - Radom, PMP Poland - Jelenia Góra (Produktion für die Papierindustrie), BRAT-MET - Radom (Hersteller von Verbindungsteilen), BOMBARDIER, HELLER, COLUMBIA. Alle Wärmebehandlungsverfahren erfolgen in den modernsten in dieser Region Europas Kammeröfen mit endothermischer Atmosphäre und Kohlenstoffpotentialregelung sowie in Vakuum-Nitrieröfen. Das Härten, Aufkohlen, Karbonitrieren und Glühen wird inline mit Kammeröfen mit integrierten Abschreckbecken SEALED QUENCH, im Typ CASE MASTER AFS-34 realisiert. Die Wärmebehandlungsanlagen umfassen auch solche Zusatzanlagen wie die Waschanlage, den Kammerofen zum Anlassen bei hohen Temperaturen, Generatoren der endothermischen Atmosphäre und Verladetische. AUSSTATTUNG DER HÄRTEREI Die Härterei ist auch mit einer Vakuum-Gasnitrieranlage ausgestattet. Sie besteht aus einem Vakuum-Nitrierofen und einer Waschanlage zum Waschen der Elemente vor dem Nitrieren. Die Resultate der Wärmebehandlung werden im Labor metallographisch überprüft. Maschinen zur Vorbereitung der Proben, Mikrohärtemesser und Mikroskope ermöglichen die Beurteilung der Struktur und Dicke der Wärmebehandelten Schichten sowie der Härteverteilung. Die Prüfungsergebnisse aus den jeweiligen Prozessen werden dokumentiert und die Proben werden zusammen mit den Auftragsnummern ein Jahr lang gelagert. Der Wärmebehandlungsprozess wird von einem entsprechend programmierten Computer gesteuert. Durch die endothermische Atmosphäre und eine angemessene Kontrolle des Prozesses garantieren wir eine hohe Qualität der wärmebehandelten Elemente, eine sehr gute Reproduzierbarkeit der Prozesse, minimale Härtungsdehnungen sowie eine permanente Aufkohlung der Elemente ohne Oxidation. Usługi / Services / Dienstleistungen LP. ITEMS NR. Proces Process Prozess Typ pieca FUrNACE TYPE KaMMerOFenTYP WYmIARY KOmORY grzejnej PIECA DIMENSIONS OF FUrNACE HEATING CHAMBEr abmessungen Der HeiZKaMMer maks. masa DETALU DO OBRÓBKI MAX. WEIGHT OF TrEATED ELEMENT MaX. gewicht DeS BeHanDeLTen elements 1. Hartowanie Hardening / Härten AFS kg 2. Normalizowanie Normalising / Normalisieren AFS kg 3. Nawęglanie Carbonisation / Aufkohlen AFS kg 4. Węgloazotowanie Cyanide hardening / Karbonitrieren AFS kg 5. Wyżarzanie Annealing / Glühen BREAW kg 6. Azotowanie Nitriding / Nitrieren RM24/12/10/RVE 1500 kg

5 Obróbka mechaniczna Machining / Zerspanen PL EN Fundamentalną częścią firmy TECHmATIK jest wydział obróbki skrawaniem, który oferuje szeroką gamę usług z wykorzystaniem nowoczesnych technologii obróbki metali. Wydział jest integralną częścią procesu wytwarzania form oraz maszyn do produkcji kostki brukowej i galanterii betonowej. Zakres możliwości obróbczych jest bardzo szeroki. Z naszych usług korzystają zarówno kontrahenci polscy, jak i zagraniczni. The machining department, being the core of the TECHMATIK company, offers a wide variety of services carried out using modern metal working processes. With its almost unlimited potential in metal working processes, the department carries out numerous operations being an integral part of the mould production process and the concrete paving blocks ma- chine building process. The department renders services and carries out subcontracted jobs for clients from Poland and abroad. DE Einen grundlegenden Teil der Firma TeCHMaTiK bildet die Zerspanungsabteilung, welche ein breites Spektrum von Dienstleistungen unter einsatz von modernen Metallbearbei-tungstechnologien bietet. In dieser Abteilung erfolgt der hauptsächliche Teil der Produktion der Formen und Maschinen zur Herstellung von Pflastersteinen und Betonelementen. Der Umfang der Bearbeitungsmöglichkeiten ist sehr groß. Unser Angebot an Dienstleistungen nützen sowohl polnische als auch ausländische Vertragspartner. Usługi / Services / Dienstleistungen Toczenie / Turning / Drehen Tokarki manualne Manually controlled turning lathes / Handbediente drehmaschinen TUR 560 Maks. średnica toczenia (mm) MAX. TUrNING DIAMETEr (mm) MaX. DreH- DUrMeSSer (mm) 560 Maks. dł. toczenia (mm) MAX. TUrNING LENGTH (mm) MaX. DreH- LÄnge (mm) 1000 rozstaw w kłach (mm) centre distance (mm) spitzenweite (mm) 1000 TUR TUR TR 135B Tokarki CNC CNC turning lathes / CNC-Drehmaschinen Maks. średnica toczenia MAX. TUrNING DIAMETEr MaX. DreHDUrMeSSer Maks. dł.toczenia MAX.TUrNING LENGTH MaX. DreHLÄnge NL2500MC/ Frezowanie / Milling / Fräsen Frezarki CNC CNC milling machines / CNC-fräsmaschinen rozmiar stołu TABLE DIMENSIONS aufspanntisch HB x 1800 HB x 1800 HB x 1500 NH 5000 DCG/ x 500 NV 5000 A x 600 HCMC x 920 SUMO x 1000 TOS WHQN x 2500 FPT DINO 3000 x 1200 Zayer 200KF 2000 x 630 Zayer 300KF 3000 x 1000 MAZAK FH x 630 OSIE (x,y,z) AXES (x,y,z) achsen (x,y,z) 3000 x 1800 x x 1800 x x 1500 x x 730 x x 520 x x 920 x x 1000 x x 2500 x x 2200 x x 804 x x 1300 x x 800 x 880 maks. ŁADOWNOść (kg) MAX. LOADING CAPACITY (kg) MaX.LaDeKaPa- ZiTÄT (kg) MAKS. obroty wrzeciona (obr./min) MAXIMUM SPINDLE SPEED (RPM) MAX.SPINDEL- UMDREHUNG (U/min) Frezarki manualne Manually milling machines / Handbediente Fräsmaschinen rozmiar stołu TABLE DIMENSIONS aufspanntisch TOS FGS x 630 JAFO FWR x 400 TOS FREPD x 1200 OSIE (x,y,z) AXES (x,y,z) achsen (x,y,z) 1400 x 600 x x 335 x x 1600 x 1500 maks. ŁADOWNOść (kg) MAX. LOADING CAPACITY (kg) MaX.LaDeKaPa- ZiTÄT (kg) MAKS. obroty wrzeciona (obr./min) MAXIMUM SPINDLE SPEED (RPM) MAX.SPINDEL- UMDREHUNG (U/min)

6 Mori Seiki (model NMH10000DCG) Mori Seiki (type NMH10000DCG) / Mori Seiki (Typ NMH10000DCG) przesuwy / AXIS TRAVEL / Vorschübe Przesuw w osi X / X-axis travel / Vorschub der X-Achse Przesuw w osi Y / Y-axis travel / Vorschub der Y-Achse Przesuw w osi Z / Z-axis travel / Vorschub der Z-Achse STÓŁ / table / Arbeitstisch Wysokość powierzchni palety od powierzchni podłogi Pallet height from the floor surface Höhenabstand zwischen Palettenebene und Bodenebene Powierzchnia robocza palety Pallet working surface Arbeitsfläche Palette Nośność palety Pallet loading capacity Tragfähigkeit Palette Max średnica obracanego przedmiotu (1000 dla osi A-95 O do +120 O ) Max. workpiece swing diameter (1,000 for A-axis -95 O to + 120O) Max. Durchmesser des gedrehten Gegenstands (1000 für Achse A -95 O bis + 120O) Max wysokość przedmiotu na stole Max. workpiece height Max. Höhe des Gegenstands auf dem Arbeitstisch mm mm mm mm 1000 x 1000 mm kg φ mm mm Szlifierka do płaszczyzn Flat-surface grinder / Flächenschleifmaschine PSGP 1500 x 2200 MAKS. Długość Szlifowania (mm) MAX.GRINDINgLENGTH (mm) MAX. SCHLEIF- LÄNGE (mm) Rozmiar stołu (mm) TABLE DIMENSIONS (mm) AUFSPANNTISCH (mm) Szlifierka do wałków Cylindrical grinder / Wellenschleifmaschine MAKS. średnica zewn.(mm) MAX. OUTER DIAMETER (mm) MAX. AUSSEN- DURCHMESSER (mm) RUP Szlifierka segmentowa Segmental wheel grinder / Segmentschleifmaschine Lumsden 97ML Średnica stołu (mm) Table diameter (mm) TISCH DN (mm) Średnica stołu magnetycznego (mm) Magnetic Table diameter (mm) MAGNETTISCH DN (mm) MAKS. średnica wewn.(mm) MAX.INNER DIAMETER (mm) MAX. INNEN- DURCHMESSER (mm) Średnica tarczy segmentowej (mm) segmental Wheel diameter (mm) SEGMENTSCHEIBE DN (mm) AUTOMATYCZNA ZMIANA PALETY (APC) AUTOMATIC PALLETE CHANGE (APC) Automatischer Palettenwechsel (APC) Ilość palet Number of pallets Anzahl der Paletten Gięcie rur i profili bending of tubes and profiles / ROHR- UND PROFILBIEGUNG Tabela zdolności Capacity charts / Parametertabelle Średnica trzpieni (mm) shaft Diameter (mm) BOLZEN DN (mm) Średnica rolek (mm) rolls Diameter (mm) ROLLE DN (mm) HPK prędkość robocza (m/min) speed Working (m/min) ARBEITSGESCHWINDI- GKEIT (m/min) Wypalanie termiczne / THERMAL CUTTING / BRENNSCHNEIDEN Wypalarki plazmowe, gazowe Plasma and gas cutting machines / Plasmaschneider, Gasschneider Kjellberg (plazma/plasma/plasma) Messer (wypalanie w wodzie unter Wasser cutting in water) RUR 3000 Rozmiar stołu (mm) TABLE DIMENSIONS (mm) AUFSPANNTISCH (mm) 3000 x 3000 x 3000 x Wypalarki laserowe Laser cutting machines / Laserschneider BYSTAR 3015 BYSTAR L 4025 Rozmiar stołu (mm) TABLE DIMEN- SIONS (mm) AUFSPANNTISCH (mm) 3000 x 1500 x 2500 maks. grubość palonego elementu (mm) MAXIMUM WORKPIECE THICKNESS (mm) MAX. DICKE DES ELEMENTS (mm) maks. grubość palonego elementu (mm) MAXIMUM WORKPIECE THICKNESS (mm) MAX. DICKE DES ELEMENTS (mm) moc lasera LASER POWER LASER- LEISTUNG 4,4 kw 6,0 kw Obróbka elektroerozyjna Wire EDM machines / Erodierbearbeitung Zakres roboczy stołu wysokość cięcia (mm) TABLE FEED RANGE (mm) CUTTING HEIGHT (mm) AUFSPANNTISCH (mm) SCHNEIDHÖHE (mm) ROBOCUT a-1ic (5-axis) 550 x ROBOCUT a-1id (5-axis) 600 x

7 Kontrola jakości Quality control / Qualitätskontrolle PL W Dziale Kontroli Jakości pracują kontrolerzy z wieloletnim doświadczeniem w pomiarach części form, maszyn i urządzeń linii technologicznych do produkcji kostki brukowej, galanterii betonowej i elementów budowlanych, a także innych części obrabianych dla klientów wg zamówienia. Pomiary wykonywane są przy użyciu ręcznych narzędzi pomiarowych oraz urządzeń pomiarowych. Na wyposażeniu Działu Kontroli Jakości znajdują się między innymi takie urządzenia pomiarowe jak: - portalowa współrzędnościowa maszyna pomiarowa Wenzel LH1210, - przenośne ramię pomiarowe Faro Platinum Arm 2,4m - przenośne ramię pomiarowe Faro Edge 3,7m - wysokościomierz Tesa Micro Hite plus M900 - defektoskop ultradźwiękowy KRAUTKRAMER Kontrolerzy jakości posiadają certyfikaty kompetencji w badaniach nieniszczących (NDT) wg normy PM-EN ISO 9712 w następujących metodach: - badania wizualne (VT) stopień 2 - badania penetracyjne (PT) stopień 2 - badania magnetyczno-proszkowe (MT) stopień 2 - badania ultradźwiękowe (MT) stopień 2 EN The Quality Control Department is staffed by inspectors highly experienced in measuring parts of molds, machines and devices of manufacturing lines for the production of concrete paving stones, concrete decorative products and concrete elements, as well as other parts processed for clients based on specific orders. Measurements are performed by means of hand-operated and other measurement devices. The Quality Control Department has access, among others, to such measurement equipment as: - Wenzel LH1210 bridge-type coordinate measuring machine, - Faro Platinum Arm 2.4 m portable measurement arm, - Faro Edge 3.7 m portable measurement arm, - Tesa Micro Hite plus M900 electronic height gage, - KRAUTKRAMER ultrasonic flaw detector. Quality inspectors possess certificates of professional competence for non-destructive testing (NDT) pursuant to the norm PM-EN ISO 9712, for the following procedures: - visual testing (VT) grade 2 - penetration testing (PT) grade 2 - magnetic testing (MT) grade 2 - ultrasonic testing (UT) grade 2 DE In der Abteilung für Qualitätskontrolle arbeiten Kontrolleure mit langjähriger Erfahrung in Vermessung der Teile von Formen, Maschinen und Einrichtungen der Fertigungsanlagen für die Produktion von Betonsteinen und Bauelementen, sowie anderer Bauelemente, die im Kundenauftrag verarbeitet werden. Vermessungen werden mithilfe von manuellen Meβwerkzeugen und Messgeräten ausgeführt. Zur Ausrüstung der Abteilung für Qualitätskontrolle gehören unter anderen folgende Messgeräte: - Portal-Koordinatenmessgerät Wenzel LH1210, - verstellbarer Meβarm Faro Platinum Arm 2,4m - verstellbarer Meβarm Faro Edge 3,7m - Höhenmesser Tesa Micro Hite plus M900 - Ultraschallfehlerdetektor KRAUTKRAMER. Die Qualitätskontrolleure besitzen Kompetenzzertifikate in Zerstörungsfreien Prüfungen (NDT) laut Norm PM-EN ISO 9712 für folgende Methoden: - Visuelle Prüfungen (VT) Grad 2 - Penetrationsprüfungen (PT) Grad 2 - Magnetpulverprüfungen (MT) Grad 2 - Magnetpulverprüfungen (MT) Grad 2

8 Wybrane realizacje Selected implementations / Ausgewählte Referenzen

9 Wybrane realizacje Selected implementations / Ausgewählte Referenzen Odrębny katalog siłowników hydraulicznych Separate hydraulic actuator catalogue Sonderkatalog der Hydraulikzylinder

10 Kontakt Contact / Kontakt TECHMATIK SA Radom, Polska ul. Żółkiewskiego 131/133 Sekretariat Office / Sekretariat tel faks NIP: Obróbka cieplna Heat treatment / Wärmebehandlung Ireneusz Kowalski Kierownik Działu Obróbki Cieplnej Manager, Heat Treatment Department Leiter der Wärmebehandlungsabteilung kom. +48 / tel./fax / Obróbka mechaniczna Machining / Zerspanen Sławomir Podsiadło Dyrektor Działu Obróbki Skrawaniem Director, Machining Department Direktor der Zerspanungsabteilung kom. +48 / tel / fax / Kontrola Jakości Quality control / Qualitätskontrolle Marek Kabacik Kierownik Działu Kontroli Jakości Manager, Quality Control Department Leiter der Qualitätskontrollenabteilung tel /

PRODUCENT SIŁOWNIKÓW HYDRAULICZNYCH

PRODUCENT SIŁOWNIKÓW HYDRAULICZNYCH Cooperation PRODUCENT SIŁOWNIKÓW HYDRAULICZNYCH Katalog produktów www.techmatik.pl Spis treści: Firma Dobór siłownika Przykładowe warianty mocowania siłowników Budowa siłownika według dowolnej konfiguracji

Bardziej szczegółowo

ZŁĄCZA BUDOWLANE G e r ü s t k u p p l u g e n

ZŁĄCZA BUDOWLANE G e r ü s t k u p p l u g e n ZŁĄCZA BUDOWLANE G e r ü s t k u p p l u g e n Kuźnia Sułkowice firma o tradycjach od 1887 r. jest największym producentem kutych złącz budowlanych w Europie. Oferujemy szeroki asortyment złącz budowlanych

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 do połączeń kołnierzowych PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 W bogatej ofercie firmy ASMET obok typowych elementów złącznych znajdują się wyroby śrubowe i inne elementy o niestandardowych rozmiarach

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA PIĘKNEGO BETONU KATALOG PRODUKTÓW I USŁUG

TECHNOLOGIA PIĘKNEGO BETONU KATALOG PRODUKTÓW I USŁUG TECHNOLOGIA PIĘKNEGO BETONU KATALOG PRODUKTÓW I USŁUG O firmie Fabryka TECHMATIK powstała latem 004 roku w Radomskiej Podstrefie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w odpowiedzi na występujące

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS

KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS WYDANIE III, MARZEC 2014 ISSUE III, MARCH 2014 INFORMACJE OGÓLNE 3 GENERAL INFORMATION PREZENTACJA WYBRANYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH WYKONANYCH PRZEZ FIRMĘ PATENTUS

Bardziej szczegółowo

Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką metali.

Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką metali. Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką metali. Airon Engineering posiada wieloletnie doświadczenie w branży obróbki metalu. Nasze przedsiębiorstwo poprzez nieustanną modernizację parku

Bardziej szczegółowo

Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką stali.

Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką stali. Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką stali. Nasza firma specjalizuje się w świadczeniu usług kooperacyjnych dla liczących się producentów w Unii Europejskiej. Kompleksowo wykonujemy

Bardziej szczegółowo

WWW.DUBIELVITRUM.PL ENG

WWW.DUBIELVITRUM.PL ENG PL ENG DE DUBIEL VITRUM DUBIEL VITRUM DUBIEL VITRUM DUBIEL VITRUM to nowoczesny zakład obróbki szkła, produkujący wysoko przetworzone szkło płaskie na potrzeby architektury wnętrz i budownictwa. Firma

Bardziej szczegółowo

Informacje ujęte w niniejszej ulotce mają wyłącznie charakter informacyjny. Dokładne dane oferowanych urządzeń powinny zostać potwierdzone i ustalone

Informacje ujęte w niniejszej ulotce mają wyłącznie charakter informacyjny. Dokładne dane oferowanych urządzeń powinny zostać potwierdzone i ustalone Informacje ujęte w niniejszej ulotce mają wyłącznie charakter informacyjny. Dokładne dane oferowanych urządzeń powinny zostać potwierdzone i ustalone z odpowiednimi osobami SECO/WARWICK EUROPE S.A. Niektóre

Bardziej szczegółowo

Kształtujemy rzeczywistość Wir gestalten die Wirklichkeit We shape reality

Kształtujemy rzeczywistość Wir gestalten die Wirklichkeit We shape reality Kształtujemy rzeczywistość Wir gestalten die Wirklichkeit We shape reality Informacje ogólne - Allgemeine Informationen - General information Jesteśmy producentem szerokiej gamy kształtowników giętych

Bardziej szczegółowo

Durch unser hochtechnisiertes Logistikzentrum garantieren wir den schnellen Versand unserer Produkte.

Durch unser hochtechnisiertes Logistikzentrum garantieren wir den schnellen Versand unserer Produkte. Solutions Made in Germany. compact NEWS Mit den febi compact NEWS möchten wir Sie regelmäßig über Neuheiten und Änderungen in unserem Programm auf dem Laufenden halten. febi compact NEWS will regularly

Bardziej szczegółowo

CIENKOŚCIENNE PROFILE ALUMINIOWE

CIENKOŚCIENNE PROFILE ALUMINIOWE CIENKOŚCIENNE PROFILE ALUMINIOWE MICRO AND PRECISION ALUMINIUM PROFILES Minimalna grubość ścianki: 0,4 mm Minimalna waga: 15 g/m Tolerancja: ±0,05 mm Minimum wall thickness: 0,4 mm Minimum weight of profile:

Bardziej szczegółowo

Wir sind an der Ausnutzung unseres Menschen- und Maschinenpotenzials interessiert.

Wir sind an der Ausnutzung unseres Menschen- und Maschinenpotenzials interessiert. 1 Firma STALMET aus Strzelce Opolskie ist bereit, die Zusammenarbeit mit Firmen aus Deutschland als ihr Subunternehmer oder Hersteller ihrer Produkte aus Stahl, aufzunehmen. Wir sind an der Ausnutzung

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES.

REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES. ZRE Gdańsk S.A. ul. Litewska 14A 80-719 Gdańsk REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES. Maciej Kaniecki, PhD Andrzej Łojek, PhD Marusz Hajdarowicz, M.Sc.Eng

Bardziej szczegółowo

Meble biurowe Office furniture Büromöbel

Meble biurowe Office furniture Büromöbel Meble biurowe Office furniture Büromöbel 2 4 6 20 38 46 54 Trito Rea Brand Binar Evo Pulsar Lino Lady recepcyjne / Reception desks / Theken Lady recepcyjne / Reception desks / Theken / / Meble gabinetowe

Bardziej szczegółowo

FULL METAL TREATMENT

FULL METAL TREATMENT GRUPA KOMPLEKSOWA OBRÓBKA METALU FULL METAL TREATMENT TWOJA WIZJA NASZ CEL YOUR VISION - OUR AIM GŁÓWNA DZIAŁALNOŚĆ OUR CORE BUSINESS ODLEWY I ODKUWKI CASTINGS AND FORGINGS 2 ODLEWNIA FOUNDRY Odlewnia

Bardziej szczegółowo

Park maszynowy. I. Przygotowanie produkcji

Park maszynowy. I. Przygotowanie produkcji I. Przygotowanie produkcji Laser TRUMPF TruLaser 5030 classic 6kW Obszar roboczy: Oś X 1500 mm Oś Y 3000 mm Oś Z 115 mm Wykrawarka TRUMPF TruMatic TC L 4030 3,2kW Obszar roboczy: Oś X 4000 mm Oś Y 2000

Bardziej szczegółowo

Company Profile. ZZN TRANSMISSION PLANT Grabskiego 23 37-450 Stalowa Wola POLAND tel.: +48 15 813 50 53 e-mail: zzn@liugongpl.com TRANSMISSION PLANT

Company Profile. ZZN TRANSMISSION PLANT Grabskiego 23 37-450 Stalowa Wola POLAND tel.: +48 15 813 50 53 e-mail: zzn@liugongpl.com TRANSMISSION PLANT WARSAW Stalowa Wola / GPS: N 50 32 50,3096 E 22 3 32,7159 Cracow Rzeszów ZZN Grabskiego 23 37-450 Stalowa Wola POLAND tel.: +48 15 813 50 53 e-mail: zzn@liugongpl.com LiuGong Machinery (Poland) Co.Ltd.

Bardziej szczegółowo

Centrala Bank PKO BP o/ Choszczno Sąd Rejonowy Szczecin

Centrala Bank PKO BP o/ Choszczno Sąd Rejonowy Szczecin Es ist uns ein Vergnügen, Ihnen das von uns mitentwickelte Montagesystem für PV Module vorstellen zu dürfen. Wir empfehlen vor Beginn der Montage eine kurze Unterweisung bzw. Schulung bei unseren Fachleuten

Bardziej szczegółowo

TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA

TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA Papierowe torby skrojone na miarę! W produkowanych przez nas torbach stosujemy nowatorskie rozwiązania i wysokiej jakości materiały. Przywiązujemy ogromna uwagę do detali.

Bardziej szczegółowo

STOMILEX Sp. z o.o. ZAKŁAD PRODUKCYJNY

STOMILEX Sp. z o.o. ZAKŁAD PRODUKCYJNY CERTYFIKAT ISO 9001:2008 DEKRA Certification GmbH niniejszym potwierdza, Ŝe przedsiębiorstwo Ul. Budowlanych 54, PL / 45-124 Opole Obsługa księgowa ul. Budowlanych 54 PL 45-124 Opole - ZAKŁAD PRODUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

AKTUALNY WYKAZ MASZYN DO SPRZEDAŻY

AKTUALNY WYKAZ MASZYN DO SPRZEDAŻY MASTER Ltd Sp. z o.o. NIP: 573-03-01-716; ul. Rząsawska 60/64 KRS 0000113424 42-209 Częstochowa, Polska Nr rachunku: ING BSK S.A. Cz-wa, 03 1050 11421000002222980969 tel.: +48 34 3621521/22 fax: +48 34

Bardziej szczegółowo

Steuerberaterin Ria Franke

Steuerberaterin Ria Franke Polnische Arbeitnehmer mit Wohnsitz in Polen Polscy pracownicy z miejscem zamieszkania w Polsce Steuerberaterin Ria Franke Verdienst > 450 / Monat Wynagrodzenie > 450 /miesięcznie Entscheidung über die

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

Fixtures LED HEDRION

Fixtures LED HEDRION K A R T Y K ATA L O G O W E Fixtures LED HEDRION Oprawy lampy LED Hedrion do zastosowań profesjonalnych Fixtures LED lamps Hedrion for professional applications NATRIUM Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE TECHNICAL CAPAbILITIES

MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE TECHNICAL CAPAbILITIES MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE TECHNICAL CAPAbILITIES UL. WOJSKA POLSKIEGO 6E, MIELEC - POLAND +48 17 788 42 57 sekretariat@spiroflex.com.pl Głównym przedmiotem działalności firmy SPIROFLEX Sp. z o.o. jest: 1.

Bardziej szczegółowo

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy :

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy : ZAMKI KAPTUROWE O NAS Jesteśmy firmą handlową zajmująca się kompleksowym zaopatrzeniem dużych firm przemysłowych, produkcyjnych, budowlanych, handlowych oraz klientów indywidualnych w elementy złączne.

Bardziej szczegółowo

CNC Lathes MORI SEIKI FULL-LINE CATALOG

CNC Lathes MORI SEIKI FULL-LINE CATALOG CNC Lathes MORI SEIKI FULL-LINE CATALOG 3 CNC Lathes Elektryczny konik NL1500 MC Y Y S SMC SY SMC SY NL1500/500 NL1500MC/500 6-, 8-inch NL1500Y/500 366 ( 14.4) 271 ( 10.6)*2 NL1500S/500 NL1500SMC/500 515

Bardziej szczegółowo

TRP 63 / TRP 72 / TRP 93 / TRP 110 TOKARKI KŁOWE

TRP 63 / TRP 72 / TRP 93 / TRP 110 TOKARKI KŁOWE TRP 63 / TRP 72 / TRP 93 / TRP 110 TOKARKI KŁOWE PODSTAWOWE PARAMETRY Maks. moment obrotowy wrzeciona: Maks. masa detalu w kłach: 5.600 Nm 6 ton Długość toczenia: 1.000 16.000 mm W podstawowej wersji tokarki

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

Innovation aus Leidenschaft. Kalksandstein / Sand-lime brick / Silikaty

Innovation aus Leidenschaft. Kalksandstein / Sand-lime brick / Silikaty Innovation aus Leidenschaft Kalksandstein / Sand-lime brick / Silikaty Mischerei osing & mixing plants Mieszalnie Wagenumläufe Transportation symstes Transporty wózków Autoklaven Autoclaves Autoklawy Verpackungslinien

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ DO UPŁYNNIENIA (stan na dzień 04.04.2014 r.)

WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ DO UPŁYNNIENIA (stan na dzień 04.04.2014 r.) FABRYKA OBRABIAREK PRECYZYJNYCH AVIA S.A. ul. Siedlecka 47, 03-768 Warszawa WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ DO UPŁYNNIENIA (stan na dzień 04.04.2014 r.) Lp. Nazwa maszyny / urządzenia Typ Nr inw. Nr fabr. Rok

Bardziej szczegółowo

Tworzymy z myślą o Tobie

Tworzymy z myślą o Tobie news 2012 Tworzymy z myślą o Tobie Wir gestalten für Sie / We create for you Na europejskim rynku Nomet zajmuje czołowe miejsce w produkcji najwyższej jakości ozdobnych okuć meblowych, wyposażenia mebli

Bardziej szczegółowo

Kolekcja 2010-2011. Stelaże metalowe Mеталлические опоры Furniture racks Metalgestelle www.miladesign.com.pl

Kolekcja 2010-2011. Stelaże metalowe Mеталлические опоры Furniture racks Metalgestelle www.miladesign.com.pl s o l isolidna d n a ppodstawa o d s t a w a Kolekcja 2010-2011 e metalowe Mеталлические опоры Furniture racks Metalgestelle Grupa QUANTUM ST 954 Q 7107 Q 7106/7107/7108 600/700/800 x 715-730 H Q 7107

Bardziej szczegółowo

Piece wgłębne. do pracy z nawęglającą atmosferą regulowaną

Piece wgłębne. do pracy z nawęglającą atmosferą regulowaną Piece wgłębne do pracy z nawęglającą atmosferą regulowaną Zastosowania technologiczne Nawęglanie gazowe Hartowanie Wyżarzanie jasne Wyżarzanie normalizujące Węgloazotowanie Rodzaje wsadu Przemysł motoryzacyjny:

Bardziej szczegółowo

Rev n. 00-03/2006 - Acanto Comunicazione - Pazzini

Rev n. 00-03/2006 - Acanto Comunicazione - Pazzini Rev n. 00-03/2006 - Acanto Comunicazione - Pazzini SCM GROUP spa - Via Casale, 450-47827 Villa Verucchio (RN) - Italy Tel. +39/0541/674111 - Fax +39/0541/674274 - www.scmgroup.com - E-mail: scm@scmgroup.com

Bardziej szczegółowo

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS 1 2 LW-338 SERCE LW-278 W wysokość (height) 195 mm 4 3 wysokość (height) 235 mm LW-339 WITRAŻ wysokość (height) 240 mm 5 LW-171 W wysokość (height) 245 mm LW-322

Bardziej szczegółowo

Katalog zbędnych środków produkcji 2012

Katalog zbędnych środków produkcji 2012 Katalog zbędnych środków produkcji 2012 WIERTARKA KADŁUBOWA WKA-40 Zakres prędkości obrotowych wrzeciona:...25-1250 obr/min Zakres posuwów wrzeciona:.0,1-0,9 mm/obr Liczba prędkości obrotowych wrzeciona:...6

Bardziej szczegółowo

ul. Kościuszki 55 tel. fax. +48 (68) Gądków Wielki tel. kom woj. lubuskie Polska .

ul. Kościuszki 55 tel. fax. +48 (68) Gądków Wielki tel. kom woj. lubuskie Polska  . Nr.rej.08/07/1391 Materiał nasadzeniowy roślin ozdobnych objęty kontrolą PIORiN PL. Chciałbym przedstawić państwu ofertę dotyczącą zieleni ciętej (gałęzi) materiału z drzew i krzewów ozdobnych (świerk,

Bardziej szczegółowo

Futuro. design by Przemysław Mac Stopa

Futuro. design by Przemysław Mac Stopa design by Przemysław Mac Stopa PL / EN / DE / Optymalizacja powierzchni biurowej i tym samym kosztów biura jest kluczowa. Wyzwaniem jest jednak połączenie tego wymagania z utrzymaniem wysokiego komfortu

Bardziej szczegółowo

Dysponujemy nowoczesnym parkiem maszynowym, pozwalającym sprostać wysokim wymaganiom naszych klientów.

Dysponujemy nowoczesnym parkiem maszynowym, pozwalającym sprostać wysokim wymaganiom naszych klientów. Dysponujemy nowoczesnym parkiem maszynowym, pozwalającym sprostać wysokim wymaganiom naszych klientów. Cięcie blach CNC - MAZAK Spacegear 510MKII 3D - moc: 2,5kW - maksymalne gabaryty blachy: 1525 x 3050mm

Bardziej szczegółowo

świat regeneracji kompresory zawieszenia

świat regeneracji kompresory zawieszenia świat regeneracji kompresory zawieszenia THE BEST Zabielski, 02-246 Warszawa, ul. Geologiczna 7 tel.: +48 691426620, e-mail: czesci@swiatregeneracji.pl www.swiatregeneracji.pl Firma THE BEST ZABIELSKI

Bardziej szczegółowo

TC3-200 CNC TC3-250 CNC

TC3-200 CNC TC3-250 CNC TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA STEROWANA NUMERYCZNIE TC3-200 CNC TC3-250 CNC Podstawowe parametry: Łoże 4-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Długość toczenia 180000 Nm 80

Bardziej szczegółowo

Inquiry Form for Magnets

Inquiry Form for Magnets Inquiry Form for Magnets Required scope of delivery: Yes No - Cross-beams - Magnets - Supply and Control System - Emergency supply system, backup time min - Cable drum with cable - Plug-in connections

Bardziej szczegółowo

TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC3L-420 CNC Podstawowe parametry: Łoże pod suport 4-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Długość toczenia 180000

Bardziej szczegółowo

Firma i adres (Company and address): Imię/Name: Nazwisko/Surname: Stanowisko/Position: tel.: fax: e-mail:

Firma i adres (Company and address): Imię/Name: Nazwisko/Surname: Stanowisko/Position: tel.: fax: e-mail: R&D Tech Sp. z o.o. 65-364 Zielona Góra ul. Kożuchowska 32 tel. + 48 68 4557101 fax +48 68 4557102 KWESTIONARIUSZ DANYCH/PRELIMINARY LAYOUT DATA : Prosimy o wypełnienie kwestionariusza poprzez zakreślenie

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe: Włodzimierz Janowski Rafał Borkowski Agnieszka Borkowska

Dane kontaktowe: Włodzimierz Janowski Rafał Borkowski Agnieszka Borkowska Dane kontaktowe: Włodzimierz Janowski Tel. 605 357 843 biuro@jan tech.pl Rafał Borkowski Tel. 697 499 799 r.borkowski@jan tech.pl Agnieszka Borkowska 1 Tel. 661 244 900 a.borkowska@jan tech.pl Szanowni

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE Poland GENERAL INFORMATION USE Whiteheart malleable cast iron fittings brand EE are used in threaded pipe joints, particularly in water, gas,

Bardziej szczegółowo

CIĘCIE LASEREM - TRUMPF TRUMATIC TC L 3050 Moc lasera 5 Kw.

CIĘCIE LASEREM - TRUMPF TRUMATIC TC L 3050 Moc lasera 5 Kw. Szanowni Paostwo, Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe SKRAW-MECH Sp. z o.o. działające na terenie PESA Bydgoszcz S.A. w ramach profesjonalnej obsługi klientów oferuje takie usługi jak: cięcie laserem,

Bardziej szczegółowo

Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland

Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland Praxis to spółka produkująca papierosy w Kamiennej Górze, oparta w 100% na polskim kapitale. Jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Montażu. Zawór pilotowy. Zawór przełączający 3-drogowy. Zawór odcinający. Wkład filtrujący. Zawór iglicowy EB-FD300=A

Instrukcja Montażu. Zawór pilotowy. Zawór przełączający 3-drogowy. Zawór odcinający. Wkład filtrujący. Zawór iglicowy EB-FD300=A FD 300 Einbau-Anleitung Installation Instructions Instrukcja Montażu E1 Bauteile Components Części =Pilotventil Pilot valve Zawór pilotowy =3-Wege-Umschaltventil 3-Way manual selector Zawór przełączający

Bardziej szczegółowo

ODKUWKI matrycowe. 125-lat. i swobodnie kute. Gesenk - und freigeschmiedete Schmiedeteile. 125 Jahre - Jubiläum

ODKUWKI matrycowe. 125-lat. i swobodnie kute. Gesenk - und freigeschmiedete Schmiedeteile. 125 Jahre - Jubiläum ODKUWKI matrycowe i swobodnie kute Gesenk - und freigeschmiedete Schmiedeteile 125-lat 125 Jahre - Jubiläum 1 2 Fabryka Narzędzi KUŹNIA S.A. Fabryka Narzędzi Kuźnia S.A. ul. 1 Maja 70, 32-440 Sułkowice

Bardziej szczegółowo

PORTALOWE CENTRUM FREZARSKO WIERTARSKIE TBI SDV-H 1611 OBRABIARKI CNC SPRZEDAŻ I SERWIS OPROGRAMOWANIE CAD / CAM / PDM OBRABIARKI SPECJALNE

PORTALOWE CENTRUM FREZARSKO WIERTARSKIE TBI SDV-H 1611 OBRABIARKI CNC SPRZEDAŻ I SERWIS OPROGRAMOWANIE CAD / CAM / PDM OBRABIARKI SPECJALNE PORTALOWE CENTRUM FREZARSKO WIERTARSKIE TBI SDV-H 1611 1/6 » korpus obrabiarki wykonany z żeliwa» 4 prowadnice w osi Z» konstrukcja bazująca na bramie» liniowe prowadnice toczne we wszystkich osiach» absolutny

Bardziej szczegółowo

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC2B-160 CNC TC2B-200 CNC TC2B-224 CNC TC2B-250 CNC TC2B-275 CNC TC2B-300 CNC

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC2B-160 CNC TC2B-200 CNC TC2B-224 CNC TC2B-250 CNC TC2B-275 CNC TC2B-300 CNC TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC2B-160 CNC TC2B-200 CNC TC2B-224 CNC TC2B-250 CNC TC2B-275 CNC TC2B-300 CNC Podstawowe parametry: Łoże 3-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu

Bardziej szczegółowo

Możliwości techniczne

Możliwości techniczne Waga obrabianych elementów może osiągać nawet 150T, mamy możliwości transportu konstrukcji o takich gabarytach za pomocą jednostek przeładunkowych o udźwigu do 100T lub łącząc dwa 100T dźwigi trawersą.

Bardziej szczegółowo

OFERTA KOOPERACYJNA. www.precyzja.pl

OFERTA KOOPERACYJNA. www.precyzja.pl OFERTA KOOPERACYJNA www.precyzja.pl Wstęp Szanowni Państwo! Przedstawiamy ofertę współpracy w zakresie szeroko pojętej kooperacji. Precyzja-Technik Sp. z o.o. jest wieloletnim producentem szerokiej gamy

Bardziej szczegółowo

Zgrzewarki i akcesoria / Electrofusion welding / / Elektroschweißautomaten /

Zgrzewarki i akcesoria / Electrofusion welding / / Elektroschweißautomaten / Zgrzewarki i akcesoria / Electrofusion welding / / Elektroschweißautomaten / ENVIRONMENTAL PIPING SYSTEMS Zgrzewarka EuroTech Light / Electrofusion welder / Elektroschweißautomaten / Zakres średnic / Range

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA OBRÓBKI RECZNEJ I MONTAŻU PRACOWNIA SPAWALNICTWA. PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM tokarki i frezarki

PRACOWNIA OBRÓBKI RECZNEJ I MONTAŻU PRACOWNIA SPAWALNICTWA. PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM tokarki i frezarki PRACOWNIA OBRÓBKI RECZNEJ I MONTAŻU PRACOWNIA SPAWALNICTWA PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM tokarki i frezarki PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM frezarki,szlifierki, dłutownice STACJA NAPRAW SAMOCHODÓW 1 / 5 STACJA

Bardziej szczegółowo

Frozen baked goods catalogue

Frozen baked goods catalogue Frozen baked goods catalogue MW Janczewscy Company was founded in 1991 by Mariola and Waldemar Janczewski, and today it is one of the most competitive confectionery companies in Poland. Our products are

Bardziej szczegółowo

Montaże przemysłowe / Assembly of steel construction

Montaże przemysłowe / Assembly of steel construction Montaże przemysłowe / Assembly of steel construction Relokacje maszyn / Machinery transfer Prace budowlane / Construction works REFERENCJE REFERENCES ABOUT US O NAS We provide various types of comprehensive

Bardziej szczegółowo

prasy poziome euromac bending machines

prasy poziome euromac bending machines prasy poziome 1 Każdy warsztat zajmujący się obróbką stali i miedzi może skorzystać z maszyny Digibend Czy używasz do gięcia małych, grubych elementów tradycyjnej prasy krawędziowej? Maszyna Digibend to

Bardziej szczegółowo

CHEMOSERVIS-DWORY S.A.

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. USŁUGI Z BRANŻY ELEKTRYCZNEJ: Prace montażowe i modernizacje istniejących instalacji elektrycznych. Wykonywanie remontów i przeglądów instalacji oraz urządzeń elektrycznych w wykonaniu normalnym i przeciwwybuchowym.

Bardziej szczegółowo

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6 C ONTRACT2015/16 FAMEG CONTRACT 2 C ONTRACT Z grupą specjalistów realizujemy kompleksowe projekty wnętrzarskie, nawiązując relacje z klientami kontraktowymi. Together with a group of specialists, we carry

Bardziej szczegółowo

Stand Up. design by Mikomax Team

Stand Up. design by Mikomax Team design by Mikomax Team PL / EN / DE / Coraz więcej pracowników skarży się na dyskomfort fizyczny w pracy. Nawet najlepszy fotel biurowy nie rozwiąże tego problemu. Doraźne rozwiązania również nie jeśli

Bardziej szczegółowo

Prezentacja działalno

Prezentacja działalno Prezentacja działalno alności- usługi ugi AS INSTRUMENT POLSKA 05-075 075 Warszawa-Weso Wesoła Ul. Dzielna 21 Tel. +48 22 773 46 62 Faks +48 22 773 46 68 www.asinstrument.eu Podstawowy cel naszej działalności

Bardziej szczegółowo

Zespół TruckLED. TruckLED team

Zespół TruckLED. TruckLED team TruckLED to marka stworzona z myślą o profesjonalistach i o wszystkich, którzy oczekują od produktów LED najwyższej jakości, odporności na czynniki zewnętrzne i niezawodności. Dobór najlepszych materiałów,

Bardziej szczegółowo

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT3B-250 CNC. Max. moment obrotowy wrzeciona. Max. długość obrabianego otworu

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT3B-250 CNC. Max. moment obrotowy wrzeciona. Max. długość obrabianego otworu TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT3B-250 CNC Podstawowe parametry: Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Max. długość obrabianego otworu 130000 Nm 80 ton

Bardziej szczegółowo

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC Podstawowe parametry: Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Długość obrabianego otworu 40000 Nm

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUG KOOPERACYJNYCH THE OFFER OF CO-OPERATION SERVICES

OFERTA USŁUG KOOPERACYJNYCH THE OFFER OF CO-OPERATION SERVICES OFERTA USŁUG KOOPERACYJNYCH THE OFFER OF CO-OPERATION SERVICES OBRÓBKA GALWANICZNA GALVANIC TREATMENT Famed Żywiec SP. z O.O. MA PRZYJEMNOŚĆ PRZEDSTAWIĆ PAŃSTWU OFERTĘ USŁUG KOOPERACYJNYCH FAMED ŻYWIEC

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Dear Sirs,

Szanowni Państwo, Dear Sirs, Szanowni Państwo, Firma MAXBET jest nowoczesnym przedsiębiorstwem produkcyjnym. Specjalizujemy się w produkcji wysokiej jakości pasowych kół zębatych. Oferujemy koła pod pasy klinowe, wielorowkowe i płaskie,

Bardziej szczegółowo

TMALASER Teresa Malinowska

TMALASER Teresa Malinowska TMALASER Teresa Malinowska O NAS Firma TMALASER Teresa Malinowska działa od 2006 roku zgodnie z wymogami ISO. Podstawowym przedmiotem naszej działalności jest produkcja detali, podzespołów dla przemysłu

Bardziej szczegółowo

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE T CNC T CNC T CNC T CNC T CNC T CNC

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE T CNC T CNC T CNC T CNC T CNC T CNC TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE T30-160 CNC T30-200 CNC T30-224 CNC T30-250 CNC T30-275 CNC T30-300 CNC Podstawowe parametry: Łoże 3-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w

Bardziej szczegółowo

Producent : Model : Rok produkcji : PARAMETRY. Magazyn : Przestrzeń robocza : DODATKOWE INFORMACJE : Długość stołu : 1,300 mm

Producent : Model : Rok produkcji : PARAMETRY. Magazyn : Przestrzeń robocza : DODATKOWE INFORMACJE : Długość stołu : 1,300 mm STAHLBAU KATLOG TECHNOLOGICZNY 2016 FREZARKA CNC MAZAK VERTICAL CENTER SMART 530C 2014 Rok Magazyn : Przestrzeń robocza : 30 narzędzi 1060 x 630 x 610 (mm) Maksymalna prędkość obrotowa 12,000 min-¹ Długość

Bardziej szczegółowo

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH Scientific Bulletin of Che lm Section of Technical Sciences No. 1/2008 WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH WE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNICE POMIAROWEJ MAREK MAGDZIAK Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji, Politechnika

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013 Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK Cennik 2013 ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS SP. Z O. O. 32-083 Balice k. Krakowa; ul. Krakowska 84 MODEL / KOMPLET YJHJZH 09 ŚCIENNY YJHJZH 12 ŚCIENNY YJHJZH 18 ŚCIENNY

Bardziej szczegółowo

Katalog zbędnych środków produkcji 2014

Katalog zbędnych środków produkcji 2014 Katalog zbędnych środków produkcji 2014 1 PRZECINARKA TAŚMOWA AS-261 Maksymalna średnica cięcia: 260 mm Maksymalny przesuw materiału: 600 mm Wymiar taśmy tnącej: 3660x25x0,9 Moc silnika głównego: 1,1 kw

Bardziej szczegółowo

GRUPA. Maszyny i urządzenia. do obróbki metalu. Hala wystawowa Siedlce ul. Brzeska 116. Wybierz Polską Markę. Wspieraj Polską Gospodarkę

GRUPA. Maszyny i urządzenia. do obróbki metalu. Hala wystawowa Siedlce ul. Brzeska 116. Wybierz Polską Markę. Wspieraj Polską Gospodarkę GRUPA Maszyny i urządzenia do obróbki metalu Hala wystawowa Siedlce ul. Brzeska 116 Wspieraj Polską Gospodarkę Wybierz Polską Markę GRUPA Przecinarki www.maktek.pl Przecinarka taśmowa MAKTEK BS 85 Przecinarka

Bardziej szczegółowo

Gałęzie przemysłu, w których jesteśmy partnerem

Gałęzie przemysłu, w których jesteśmy partnerem Katalog kooperacji Gałęzie przemysłu, w których jesteśmy partnerem przemysł metalowy przemysł maszynowy przemysł środków transportu przemysł drzewno-papierniczy WSZECHSTRONNOŚĆ każdy rodzaj stali DOŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI):

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI): Jesteśmy firmą oświetleniową stworzoną przez ludzi od wielu lat związanych z branżą. Wieloletnie kontakty z producentami zagranicznymi i polskimi pozwoliły nam uczestniczyć w najbardziej innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

KATALOG Industriemöbel und Werkstattausstattung

KATALOG Industriemöbel und Werkstattausstattung KATALOG 2012 Industriemöbel und Werkstattausstattung Im Angebot: Werkstattwagen Transportwagen Arbeitstische SCHRANKSPINDE Geldschränke Sitzbänke und vieles mehr. ALFAKO GmbH ist ein professioneller und

Bardziej szczegółowo

Powiat Ostrowiecki WYKAZ WYPOSAŻENIA

Powiat Ostrowiecki WYKAZ WYPOSAŻENIA 1 Załącznik Nr 1 Powiat Ostrowiecki WYKAZ WYPOSAŻENIA Nowoczesne Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim zakup wyposażenia techno dydaktycznego do Pracowni obróbki mechanicznej.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE AR

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE AR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE AR Laboratorium Badań Nieniszczących 71-836 Szczecin, ul. Nehringa 73 tel.: +48 91 424 06 52 fax.: +48 91 424 06 53 Siedziba 70-492 SZCZECIN, ul. P. Jasienicy

Bardziej szczegółowo

-Special. Ceny wraz z dopłatą surowcową Prices without any addition new! Ø 32 Strona/Page 4,5. Black Panther DN 630 +

-Special. Ceny wraz z dopłatą surowcową Prices without any addition new! Ø 32 Strona/Page 4,5. Black Panther DN 630 + P O L S K A -Special SP102-1/2014-PL/GB Frezy HDS HDS-Endmills Wysokowydajna alternatywa dla konwencjonalnych frezów HSS i frezów pełnowęglikowych. The powerful alternative compared with conventional H.S.S.-and

Bardziej szczegółowo

AN AN ODIZIN ODOWANIE ANODIZING G

AN AN ODIZIN ODOWANIE ANODIZING G ANODOWANIE ANODIZING KIM JESTEŚMY WHO WE ARE WE ARE Zakład Usługowy ROSA Sp. z o. o., located in the center of Europe is a part of Rosa Group, polish company that has been acting on the international outdoor

Bardziej szczegółowo

Misją firmy Globmetal jest oferowanie szerokiej gamy usług w zakresie obróbki metali. Naszym priorytetem jest najwyższa jakość produktu ale przede

Misją firmy Globmetal jest oferowanie szerokiej gamy usług w zakresie obróbki metali. Naszym priorytetem jest najwyższa jakość produktu ale przede Katalog usług firmy CIĘCIE BLACH LASEREM CIĘCIE LASEREM RUR I PROFILI GIĘCIE BLACH NA PRASIE KRAWĘDZIOWEJ CIĘCIE PRZECINARKĄ TAŚMOWĄ SPAWANIE WALCOWANIE TŁOCZENIE USŁUGI ŚLUSARSKIE Posiadamy certyfikat

Bardziej szczegółowo

TCF 160 CNC TCF 200 CNC TCF 224 CNC TCF 250 CNC TCF 275 CNC TCF 300 CNC

TCF 160 CNC TCF 200 CNC TCF 224 CNC TCF 250 CNC TCF 275 CNC TCF 300 CNC TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TCF 160 CNC TCF 200 CNC TCF 224 CNC TCF 250 CNC TCF 275 CNC TCF 300 CNC Podstawowe parametry: Łoże 3-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona: Max. masa detalu w

Bardziej szczegółowo

Gattersägen & Bandsägen

Gattersägen & Bandsägen Gattersägen & Bandsägen deutsch : 1 - po polsku : - 18 english : 18-27 по русски : 27-34 Holzbearbeitungswerkzeuge und Maschinen. Industriemesser Johannes Schikora Ginsterstr. 1 32257 Bünde Tel. +49 -(05223)

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

TCF 160 / TCF 200 / TCF 224 / TCF 250 TCF 275 / TCF 300 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TCF 160 / TCF 200 / TCF 224 / TCF 250 TCF 275 / TCF 300 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TCF 160 / TCF 200 / TCF 224 / TCF 250 TCF 275 / TCF 300 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE PODSTAWOWE PARAMETRY Łoże 3-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona: Max. masa detalu w kłach: Długość toczenia:

Bardziej szczegółowo

TCE 200 / TCE 250 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TCE 200 / TCE 250 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TCE 200 / TCE 250 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE PODSTAWOWE PARAMETRY Łoże 4-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona: Max. masa detalu w kłach: Długość toczenia: Transporter wiórów w standardzie

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

OPRAWY I CZÊŒCI ZNORMALIZOWANE DO T OCZNIKÓW

OPRAWY I CZÊŒCI ZNORMALIZOWANE DO T OCZNIKÓW FCPK a SUPERIOR DIE SET CORPORATION COMPANY FCPK Bytów Sp. z o.o. ul. Lêborska 26, 77-100 Bytów, Poland tel. +48-59-822-9700, fax +48-59-822-9701 www.fcpk.pl OPRAWY I CZÊŒCI ZNORMALIZOWANE DO T OCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Park maszynowy, klasy dokładności i możliwości techniczne firmy:

Park maszynowy, klasy dokładności i możliwości techniczne firmy: Park maszynowy, klasy dokładności i możliwości techniczne firmy: Lp. 1. Centrum CNC szt. 3 powierzchnia stołu mm 1320x460 zakres obróbki XxYxZ mm 1020x500x635 dokładność pozycjonowania mm +/-0,002 powtarzalność

Bardziej szczegółowo

Mechanics and Machine Design 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Mechanics and Machine Design 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2013/2014 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Maszyny i urządzenia spawalnicze Welding Machinery and Equipment Subject

Bardziej szczegółowo

Centrum obróbcze CNC BIESSE Skipper 100

Centrum obróbcze CNC BIESSE Skipper 100 strona 1/5 Centrum obróbcze CNC BIESSE Skipper 100 Szczegóły maszyny Nr maszyny: 77787 Producent: BIESSE Typ maszyny: Centra obróbcze CNC Model / Typ: Skipper 100 Rok produkcji: 2005 Jakość maszyny: dobry

Bardziej szczegółowo