INFORMATOR ECTS. WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA Studia stacjonarne I i II stopnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR ECTS. WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA Studia stacjonarne I i II stopnia"

Transkrypt

1 INFORMATOR ECTS WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA Studia stacjonarne I i II stopnia Wrocław 2007

2

3 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska Opracowanie: Krystyna Fryc inż. Urszula Laskowska mgr inż. Andrzej Łubiech Marzena Szegeth Redakcja: inż. Urszula Laskowska Korekta: dr inż. Iwona Dubielewicz Projekt graficzny: Janusz M. Szafran Aktualizacja: 18 stycznia 2011 r. Wydział Informatyki i Zarządzania 3

4 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Spis treści I. Wydział Informatyki i Zarządzania Siedziba Władze Koordynatorzy Wydziałowi Ogólne informacje o Wydziale Struktura Oferta dydaktyczna na rok akademicki 2007/ Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Studia doktoranckie Warunki przyjęć na studia Warunki przyjęć na studia I stopnia Warunki przyjęć na studia II stopnia Warunki przyjęć na studia III stopnia Zasady oceniania i egzaminowania...10 II. Kierunki kształcenia INFORMATYKA Ogólna charakterystyka kierunku Sylwetka absolwenta Forma ukończenia i możliwość kontynuacji studiów Plany studiów Plan studiów stacjonarnych I stopnia Plan studiów stacjonarnych II stopnia Opisy kursów Opisy kursów studiów I stopnia Opisy kursów studiów II stopnia COMPUTER SCIENCE Ogólna charakterystyka kierunku General characteristics of the field of study Sylwetka absolwenta Graduates profile Forma ukończenia i możliwość kontynuacji studiów Completing of the studies and possibilities of continuing Plany studiów Plan of the 1st level regular study Plan of the 2 nd level regular study Description of the courses Description of the courses second level ZARZĄDZANIE Ogólna charakterystyka kierunku Sylwetka absolwenta Forma ukończenia i możliwość kontynuacji studiów Plany studiów Plan studiów stacjonarnych I stopnia Plan studiów stacjonarnych II stopnia Opisy kursów Wydział Informatyki i Zarządzania

5 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska Opisy kursów studiów I stopnia Opisy kursów studiów II stopnia Wydział Informatyki i Zarządzania 5

6 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 I. Wydział Informatyki i Zarządzania 1. Siedziba ul. Łukasiewicza 5, Wrocław, bud.b-4, pok. 1a8-1a16 tel (studia stacjonarne I oraz II stopnia kierunek Informatyka) tel (studia stacjonarne I oraz II stopnia kierunek Zarządzanie) tel (studia niestacjonarne I oraz II stopnia kierunek Informatyka oraz Zarządzanie) Władze Dziekan: prof. dr hab. inż. Jerzy ŚWIĄTEK Prodziekani: prof. dr hab. inż. Adam Grzech (ds. organizacji) dr hab. inż. Janusz Martan (ds. nauczania) dr inż. Mariusz Mazurkiewicz (ds. studenckich) Kierownik dziekanatu: mgr inż. Barbara Wojnarowicz, 3. Koordynatorzy Wydziałowi ds. Procesu Bolońskiego: dr hab. inż. Janusz Martan, ds. ECTS: dr inż. Iwona Dubielewicz, ds. programu Socrates-Erasmus: kierunek Informatyka dr inż. Jan Kwiatkowski, kierunek Zarządzanie dr inż. Waldemar Rzońca, 4. Ogólne informacje o Wydziale Wydział Informatyki i Zarządzania (IZ) prowadzi nauczanie na dwu kierunkach: INFORMATYKA oraz ZARZĄDZANIE we Wrocławiu (studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia) i w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych (studia stacjonarne licencjackie) w Jeleniej Górze oraz w Wałbrzychu. Oba kierunki mają dwie akredytacje: Państwowej Komisji Akredytacyjnej i Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych. Na obu kierunkach oprócz wiedzy teoretycznej, studenci uzyskują dobre przygotowanie praktyczne poprzez realizację w dużym wymiarze godzinowym zajęć laboratoryjnych i projektowych. Na tych zajęciach wykorzystuje się wiele nowoczesnych systemów informatycznych, które dostępne są dla studentów również poza zajęciami zorganizowanymi w tzw. laboratoriach otwartych, czynnych do godzin wieczornych. Część z tych zajęć jest prowadzona z wykorzystaniem technik multimedialnych a także platformy e-learningowej 6 Wydział Informatyki i Zarządzania

7 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska Dodatkowo studenci wydziału mogą rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w pracach jednego z 12 studenckich kół naukowych. Studenci, którzy osiągają dobre i bardzo dobre wyniki w nauce mają szansę studiować przez semestr lub dwa na renomowanych uczelniach zagranicznych w ramach programu Sokrates/ERASMUS oraz kontynuować naukę na studiach III stopnia (doktoranckich). Na wydziale wspólnie z Uniwersytetem w Libercu (Czechy) i Wyższą Szkołą Techniczną w Zitau/Görlitz (Niemcy) realizowany jest europejski projekt kształcenia pod nazwą Uniwersytet Nysa. To kształcenie odbywa się na kierunku Zarządzanie i Marketing. Są to studia I stopnia. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim. W ramach programu IT Master Wydział Informatyki i Zarządzania nawiązał współpracę z Fachhochschule Lemgo (Niemcy). Na wydziale IZ jest oferowanych corocznie kilkanaście studiów podyplomowych. Kształcenie na Wydziale odbywa się na dwu kierunkach: INFORMATYKA oraz ZARZĄDZANIE INFORMATYKA studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie) II stopnia studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie) II stopnia ZARZĄDZANIE studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) I stopnia (licencjat) Uniwersytet Nysa II stopnia studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) II stopnia 5. Struktura Instytut Informatyki Zakład Bezpieczeństwa i Niezawodności Systemów Informatycznych Zakład Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji Zakład Inżynierii Oprogramowania Zakład Rozproszonych Systemów Komputerowych Zakład Systemów Baz Danych Zakład Systemów Informacyjnych Zakład Sztucznej Inteligencji Zakład Systemów Zarządzania Wiedzą Zakład Teleinformatyki Instytut Organizacji i Zarządzania Zakład Badań Operacyjnych i Zastosowań Informatyki Zakład Zarządzania Finansami Zakład Zarządzania Logistycznego Zakład Psychologii Zarządzania i Zachowań Konsumenckich Wydział Informatyki i Zarządzania 7

8 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Zakład Ergonomii Zakład Zastosowań Komputerów w Zarządzaniu Zakład Systemów Zarządzania i Marketingu Zakład Zarządzania Strategicznego Zakład Zarządzania Jakością Zakład Ekonomii i Prawa Gospodarczego Zakład Analiz i Planowania Finansowego Zamiejscowe Ośrodki Dydaktyczne Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Jeleniej Górze Dyrektor: dr inż. Maciej Pawłowski pl. Piastowski 27, Jelenia Góra - Cieplice tel.: Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Wałbrzychu Dyrektor: dr inż. Jerzy Bartoszewski ul. Armii Krajowej 78, Wałbrzych tel.: Oferta dydaktyczna na rok akademicki 2007/ Studia stacjonarne Kierunek STUDIA I STOPNIA Specjalność Czas trwania w sem. Uzyskany tytuł Informatyka 7 inżynier Computer Science 7 inżynier Zarządzanie Zarządzanie Przedsiębiorstwem 6 licencjat Zarządzanie Zarządzanie Informacją w Przedsiębiorstwie 7 licencjat Kierunek STUDIA II STOPNIA Specjalność Czas trwania w sem. Uzyskany tytuł Informatyka 3 magister Computer Science 4 magister Zarządzanie Zarządzanie Przedsiębiorstwem 4 magister 8 Wydział Informatyki i Zarządzania

9 6.2. Studia niestacjonarne Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska Kierunek STUDIA I STOPNIA Specjalność Czas trwania w sem. Uzyskany tytuł Informatyka 8 inżynier Zarządzanie Zarządzanie Przedsiębiorstwem 6 licencjat Kierunek STUDIA II STOPNIA Specjalność Czas trwania w sem. Uzyskany tytuł Informatyka 4 magister Zarządzanie Zarządzanie Przedsiębiorstwem 4 magister Zarządzanie Zarządzanie Przedsiębiorstwem 5 magister 6.3. Studia doktoranckie Studia stacjonarne III stopnia (doktoranckie) prowadzone są w dyscyplinie informatyka. 7. Warunki przyjęć na studia 7.1. Warunki przyjęć na studia I stopnia Warunki przyjęć na studia I stopnia określa Senat Politechniki Wrocławskiej. Kandydat na studia może ubiegać się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów na różnych wydziałach, podając preferencje dotyczące wydziałów i kierunków, stopnia i systemu studiów oraz miejsca studiowania. Kandydat może złożyć podanie o przyjęcie na Politechnikę Wrocławską bez podania kierunku studiów. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 8, ust. 2, z dnia 27 lipca 2005 r. przyjęcie studenta na określony kierunek studiów następuje nie później niż po upływie pierwszego roku akademickiego. Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, odstępstwa od warunków i trybu rekrutacji dotyczące kandydatów z Maturą Międzynarodową (IB), maturą uzyskaną poza granicami Polski, dyplomem ukończenia studiów poza granicami Polski oraz kandydatów cudzoziemców zostały określone w odrębnych dokumentach Warunki przyjęć na studia II stopnia Warunki przyjęć na studia II stopnia określa Senat Politechniki Wrocławskiej. Wydział Informatyki i Zarządzania 9

10 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/ Warunki przyjęć na studia III stopnia Rada Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej ogłosiła następujące zasady przyjęć na studia doktoranckie: Kandydaci na studia doktoranckie rekrutowani są na następujące kierunki i specjalności: zarządzanie, informatyka techniczna i informatyka stosowana. Kryteria oceny kandydatów na studia doktoranckie: Warunkiem koniecznym ubiegania się na studia doktoranckie jest znajomość języka obcego potwierdzona: oryginałem posiadanych certyfikatów zaświadczających znajomość języka obcego, wskazanych w ogólnych zasadach przyjęć na studia doktoranckie w Politechnice Wrocławskiej (język angielski FCE, TO- EFL, język francuski - DELF, DL, język hiszpański DELE, język niemiecki ZD, język rosyjski PURJ, język włoski CILS, CELI) uprawniające do zwolnienia z egzaminu językowego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia doktoranckie, lub pozytywną oceną uzyskaną na ogólnouczelnianym egzaminie przeprowadzanym w terminie wskazanym w Harmonogramie czynności rekrutacyjnych na studia doktoranckie w roku akademickim 2007/2008. Brak oryginału certyfikatu lub zaświadczenia o uzyskaniu pozytywnej oceny na egzaminie ogólnouczelnianym wyklucza kandydata na studia doktoranckie z postępowania kwalifikacyjnego.. Na ocenę kandydata, przygotowaną przez Komisję Oceniającą na posiedzeniu której uczestniczy proponowany przez kandydata opiekun naukowy, składają się punkty przyznane za: autoprezentację kandydata na studia doktoranckie c1 (0 c1 1), dorobek naukowy kandydata na studia doktoranckie c2 (0 c2 2), zgodność zainteresowań kandydata na studia doktoranckie z preferencjami naukowymi Wydziału w zakresie poszczególnych specjalności c3 (0 c3 7), Ocena kandydata jest wyrażona liczbą punktów k - zawartych pomiędzy liczbami 0 i 10 - przyznanych przez Komisję Oceniającą, gdzie: k = c1 + c2 + c3 (0 k 10). Wynikiem pracy Komisji Oceniającej jest łączna suma punktów, uzyskanych przez kandydata na studia doktoranckie, obliczona według wzoru: K = k + d gdzie d jest oceną ze studiów. Ostateczna lista rankingową kandydatów na studia doktoranckie jest sporządzana przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. 8. Zasady oceniania i egzaminowania Zaliczenia Każdy kurs oraz każda grupa kursów kończy się zaliczeniem na ocenę (ocena z zaliczenia lub egzaminu). W przypadku, gdy program nauczania przewiduje zaliczenie kursu lub grupy kursów na podstawie oceny z egzaminu, ocena ta stanowi jednocześnie zaliczenie danego kursu lub kursu końcowego w grupie kursów i jest wpisywana do indeksu jednokrotnie jako wynik egzaminu. Zaliczenie kursu lub grupy kursów może odbyć się w języku polskim lub obcym, może ponadto odbyć się w trybie zdalnym, o ile w miejscu zaliczenia zostaną zagwarantowane warunki do jego przeprowadzenia, w tym weryfikacji tożsamości studentów. Dokonując zaliczenia kursu końcowego danej grupy kursów, należy uwzględnić wyniki kontroli wiedzy lub umiejętności studenta dotyczące pozostałych kursów tej grupy. 10 Wydział Informatyki i Zarządzania

11 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska Oceny stosowane w Politechnice Wrocławskiej Opis ocen stosowanych w Politechnice Wrocławskiej 5,5 celujący 5,0 bardzo dobry 4,5 dobry plus 4,0 dobry 3,5 dostateczny plus 3,0 dostateczny 2,0 niedostateczny Student otrzymuje zaliczenie na podstawie wyników: kolokwiów, sprawdzianów, prac kontrolnych, projektów i innych osiągnięć w nauce w czasie semestru, a także na podstawie obecności. W losowych przypadkach prowadzący powinien umożliwić studentowi zaliczenie w terminie innym niż ustalony (również w sesji egzaminacyjnej). Podczas pierwszych zajęć w semestrze prowadzący kurs określa i podaje do wiadomości studentów szczegółowe warunki oraz terminy zaliczenia kursu lub grupy kursów, której elementem jest dany kurs. Zasady te mogą być również podane w opisie kursu/grupy kursów dla kursów odbywanych zarówno w trybie tradycyjnym, jak i zdalnym. Student wpisany na semestr, jak również student studiujący bez wpisu na semestr, jest zobowiązany do zaliczenia wszystkich kursów i grup kursów do dnia rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej tego semestru, a kursów realizowanych w letniej przerwie semestralnej w wyznaczonym przez dziekana terminie. Prowadzący kurs, w porozumieniu ze studentami i za zgodą dziekana, może ustalić dodatkowy termin zaliczenia przeprowadzonego w semestrze kursu w okresie do końca sesji egzaminacyjnej tego semestru. Kurs zaliczony w tym okresie uważa się za zaliczony w terminie. Warunkiem koniecznym zaliczenia kursu praca dyplomowa w ostatnim semestrze studiów jest wykonanie pozytywnie ocenionej przez opiekuna pracy dyplomowej. Kursy oraz grupy kursów niezaliczone w terminie muszą być przez studentów powtórzone. Niezaliczony kurs może być zastąpiony tym samym kursem, realizowanym w innym trybie (tradycyjnym lub zdalnym). Niezaliczony kurs wybieralny może być zastąpiony innym, realizowanym w trybie powtórzenia, stosownie do wymagań programu nauczania i za zgodą dziekana. W uzasadnionych przypadkach, za wcześniejszą akceptacją prowadzącego kurs, student może uzyskać zgodę dziekana na realizację kursu lub grupy kursów w uzgodniony sposób (np. bez odbywania zajęć). Student niepełnosprawny ma prawo do zaliczania zajęć w trybie indywidualnym, na zasadach innych niż zawarte w opisie kursu i określone przez prowadzącego kurs. Zakres indywidualizacji zaliczania kursów określa dziekan. Egzaminy Egzamin jest formą kontroli wiedzy studenta i może obejmować materiał kilku kursów należących do grupy kursów. Egzaminy mogą odbywać się w języku polskim lub obcym. Egzamin może odbywać się w trybie zdalnym, o ile w miejscu egzaminowania zostaną zagwarantowane warunki do przeprowadzenia egzaminu w tym trybie, w tym warunki weryfikacji tożsamości studentów. W przypadku grupy kursów zaliczanych na podstawie oceny z egzaminu, ocena ta jest ustalana przez egzaminatora po uwzględnieniu wyników kontroli wiedzy lub umiejętności studenta dotyczącej pozostałych kursów tej grupy. Egzaminy odbywają się w czasie sesji egzaminacyjnej. Student może, w porozumieniu z egzaminatorem i za zgodą dziekana, przystąpić do egzaminu w terminie wcześniejszym niż zaplanowany. Wynik egzaminu, odbytego nie później niż w sesji egzaminacyjnej, wpisuje się z datą nie późniejszą niż ostatni dzień sesji. Wydział Informatyki i Zarządzania 11

12 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 W uzasadnionych przypadkach losowych, za wcześniejszą akceptacją egzaminatora, dziekan może zezwolić studentowi na złożenie egzaminu po terminie albo wyrazić zgodę na anulowanie przyjętego do realizacji w danym semestrze kursu, po którym następuje egzamin. Do końca czwartego tygodnia zajęć danego semestru egzaminator ustala formę egzaminu oraz warunki jego zdania i proponuje terminy egzaminów. Harmonogram sesji egzaminacyjnej ustala dziekan. Student ma prawo do co najmniej dwukrotnego zdawania egzaminu w czasie sesji egzaminacyjnej. W przypadku nieobecności na egzaminie, student zachowuje to prawo jedynie po przyjęciu usprawiedliwienia. W losowych przypadkach prowadzący powinien zapewnić studentowi zdawanie egzaminu w terminie innym niż ustalony (także przed terminem sesji egzaminacyjnej). Usprawiedliwieniem nieobecności na egzaminie może być wyłącznie choroba lub istotne zdarzenie losowe. Usprawiedliwienie przyjmuje egzaminator, a sprawy sporne rozstrzyga dziekan. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta, dziekan może zarządzić egzamin komisyjny. 12 Wydział Informatyki i Zarządzania

13 II. Kierunki kształcenia Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska 1. INFORMATYKA 1.1. Ogólna charakterystyka kierunku Kształcenie na kierunku Informatyka jest realizowane zgodnie z obowiązującymi w Polsce aktami prawnymi, standardem nauczania oraz statutem i rozporządzeniami wewnętrznymi Politechniki Wrocławskiej. Ogólnie informatykę określa się jako dyscyplinę naukowo-techniczną zajmującą się zagadnieniami pozyskiwania, gromadzenia, przesyłania i przetwarzania informacji przy użyciu środków technicznych. Należy zwrócić uwagę na użytkowy charakter informatyki: przetwarzanie informacji jest związane z rozwiązywaniem konkretnych problemów z różnych dziedzin. Studiowanie informatyki na naszym wydziale jest ukierunkowane na projektowanie i budowę oprogramowania dla systemów i sieci komputerowych wykorzystywanych w różnych dziedzinach nauki, techniki czy gospodarki. Absolwent studiów inżynierskich biegle programuje w kilku językach, zna i umie wykorzystywać popularne platformy systemowe np. Windows, Unix, posiada umiejętność pracy w sieci komputerowej (lokalnej i zdalnej). W zakresie metod zna standardowe metody informatyczne, a z zakresu teorii (matematyka, teoria informatyki, logika) posiada wiadomości, które są niezbędne do zrozumienia metod i algorytmów informatycznych. Pozwala to mu na zrozumienie nowych metod, dostrzeżenie możliwości wykorzystania ich w konkretnych problemach projektowych, ocenie ich przydatności, efektywności i wreszcie ich implementację. Absolwenci tego typu studiów znajdują zatrudnienie jako członkowie zespołów projektujących systemy informatyczne, programiści systemowi oraz administratorzy rozległych i lokalnych sieci komputerowych. Absolwenci mają możliwość uzyskania profesjonalnych tytułów zawodowych w zakresie systemów serwerowych Microsoft oraz systemów sieciowych Cisco. W ramach kierunku jest prowadzone Studium Podstawowych Problemów Informatyki. Pod nazwą Studium kryje się oferta kierowana do najlepszych studentów kierunku, wyłonionych z użyciem specjalnych procedur obejmujących między innymi badanie kompetencji w zakresie innowacyjności i potencjalnych możliwości prowadzenia badań naukowych. Program kształcenia jest rozbudowany w zakresie nauk podstawowych. Absolwenci Studium w znacznej części kontynuują kształcenie na studiach III stopnia. Studenci kierunku Informatyka mają możliwość realizacji własnych pasji naukowych w ramach licznych studenckich kół naukowych, którymi opiekują się pracownicy naukowo-dydaktyczni wydziału. W ramach działalności kół naukowych powstają liczne publikacje autorstwa studentów, organizowane są konferencje, warsztaty, praktyki studenckie, prezentacje potencjalnych pracodawców itp. Koła naukowe związane z kierunkiem odnoszą liczne sukcesy w konkursach organizowanych przez Microsoft, IBM i innych wielkie korporacje. Szczegółowe informacje dotyczące programów nauczania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz programów studiów podyplomowych znajdują się na stronie Sylwetka absolwenta Efektem kształcenia jest uzyskanie przez absolwenta studiów I stopnia kompetencji, na które składają się: wiedza, umiejętności i kwalifikacje zgodne z wymogami zawartymi w Standardach kształcenia na kierunku Informatyka. I Wiedza p o d s t a w o w a z: - Matematyki i fizyki. Wydział Informatyki i Zarządzania 13

14 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/ Ogólnych zagadnień informatyki, obejmująca m.in.: systemy operacyjne, algorytmy i struktury danych, języki i techniki programowania, technikę analogową i cyfrową, architekturę komputerów, zarządzanie przedsięwzięciami (projektami) informatycznymi, a także prawne i etyczne aspekty informatyki. - Zastosowań informatyki w systemach o różnej naturze, np. w systemach technicznych, ekonomicznych i biomedycznych, obejmująca m.in. metody gromadzenia i przetwarzania danych i informacji, podstawy modelowania i analizy procesów, podstawy podejmowania decyzji (sterowania), metody sztucznej inteligencji i systemy ekspertowe. - Podstaw zarządzania i finansów oraz komunikacji społecznej. II Umiejętności, które: 1. D o t y c z ą : a. Narzędzi i systemów informatyki, w tym: - współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, - programowania i inżynierii oprogramowania, - sieci komputerowych, w tym bezpieczeństwa sieciowego i technologii internetowych, - baz i hurtowni danych. b. Zastosowań informatyki w: - systemach informatycznych i informacyjnych, w tym m.in.: w systemach wbudowanych, rozproszonych, w tym webowych oraz multimedialnych, a także w sterowaniu systemami komputerowymi, - systemach nieinformatycznych, w tym m.in.: w systemach podejmowania decyzji (sterowania i zarządzania) oraz w obliczeniach numerycznych i w inżynierii wiedzy. 2. U m o ż l i w i a j ą : - Implementację i wdrażanie efektywnych, niezawodnych, bezpiecznych i spełniających wymagania użytkowników systemów informatycznych oraz projektowanie ich komponentów. - Rozumienie, ocenę, proponowanie i wdrażanie rozwiązań obejmujących systemy komputerowe. - Eksploatację oraz instalowanie, uruchamianie, administrowanie i wdrażanie narzędzi i problemowo zorientowanych systemów informatyki. - Sporządzanie dokumentacji projektowej i wykonawczej systemów informatycznych. III Kwalifikacje umożliwiające podjęcie: -Pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub utrzymaniem narzędzi i systemów informatycznych, w szczególności pracę w zespołach projektowych, w tym programistycznych. -Pracy w organizacjach i firmach stosujących narzędzia i systemy informatyczne, w tym m.in. w przedsiębiorstwach stosujących nowoczesne systemy zarządzania, sterowania i inżynierii wiedzy. -Samodzielnej działalności gospodarczej. -Studiów II stopnia na kierunku Informatyka albo na kierunkach pokrewnych. -Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, w tym umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu informatyki. Kształcenie na II stopniu Informatyki jest realizowane w różnych specjalnościach. Efektem kształcenia jest uzyskanie przez absolwenta kompetencji, na które składają się: wiedza, umiejętności i kwalifikacje, zgodne z wymogami zawartymi w Standardach kształcenia na kierunku Informatyka. I P o s z e r z o n a wiedza z zakresu odpowiedniej specjalności. II Umiejętności: 1. Biegłego i twórczego wykorzystania wiedzy w zagadnieniach z zakresu specjalności, w tym tworzenia modeli matematycznych, formułowania i rozwiązywania problemów z zakresu informatyki oraz projektowania, analizy i testowania problemowo zorientowanych systemów informatycznych. 2. Stosowania metod i technik z wielu dziedzin, w tym z zakresu nauk systemowych i decyzyjnych do interpretowania, formułowania i rozwiązywania problemów informatycznych o różnej naturze. 3. Wydawania odpowiednich opinii oraz prowadzenia merytorycznych dyskusji na tematy informatyczne w obszarze poszczególnych specjalności. 4. Kierowania pracą zespołów m.in.: projektowo-programistycznych, konsultacyjnych i wdrożeniowych. 14 Wydział Informatyki i Zarządzania

15 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska III Posiadanie nawyków u s t a w i c z n e g o k s z t a ł c e n i a i rozwoju zawodowego, w szczególności prowadzących do kontynuacji kształcenia na studiach III stopnia. IV Kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy, m.in. w firmach informatycznych oraz w organizacjach i firmach stosujących narzędzia i systemy informatyczne na stanowiskach kierowniczych i specjalistów Forma ukończenia i możliwość kontynuacji studiów Studia I stopnia kończą się egzaminem dyplomowym. Studia II stopnia kończą się obroną pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym. Zakres pracy dyplomowej oraz egzaminów dyplomowych ujęto w programie nauczania Plany studiów Plan studiów stacjonarnych I stopnia INFORMATYKA ROK I, SEMESTR 1 Kursy obowiązkowe: studia I stopnia, stacjonarne Lp. Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/ grupy kursów Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS Forma zaliczenia (Zo lub E) 1. FZP1036 Fizyka E 2. MAP MAP INZ INZ1514 Algebra z geometrią analityczną Analiza matematyczna Podstawy programowania Logika dla informatyków Zo E Zo E RAZEM Legenda: w wykład, ć ćwiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizowane w Uczelni (h), CNPS całkowity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin Grupy kursów obowiązkowych: Lp. Kod kursu/ grupy kursów 1. INZ1513 Nazwa kursu/ grupy kursów Podstawy programowania Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS Forma zaliczenia (Zo lub E) Zo Wydział Informatyki i Zarządzania 15

16 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/ INZ1700 Organizacja systemów komputerowych Zo. RAZEM Legenda: w wykład, ć ćwiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizowane w Uczelni (h), CNPS całkowity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin SEMESTR II Kursy obowiązkowe: Lp. Kod kursu/ grupy kursów 1. MAZ MAP INZ INZ INZ1516 Nazwa kursu/ grupy kursów Matematyka dyskretna Analiza matematyczna II Systemy operacyjne Algorytmy i struktury danych Podstawy elektroniki i miernictwa Tygodniowa liczba godzin w ć l p s studia I stopnia, stacjonarne ZZU CNPS ECTS Forma zaliczenia (Zo lub E) E E Zo Zo Zo RAZEM Legenda: w wykład, ć ćwiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizowane w Uczelni (h), CNPS całkowity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin Grupy kursów obowiązkowych: Lp. Kod kursu/ grupy kursów 1. INZ INZ1515 Nazwa kursu/ grupy kursów Algorytmy i struktury danych Architektura systemów komputerowych Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS Forma zaliczenia (Zo lub E) E E RAZEM Legenda: w wykład, ć ćwiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizowane w Uczelni (h), CNPS całkowity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin SEMESTR III Kursy obowiązkowe: studia I stopnia, stacjonarne 16 Wydział Informatyki i Zarządzania

17 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska Lp. Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/ grupy kursów Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS Forma zaliczenia (Zo lub E) 1 Język angielski Zo 2 Zajęcia sportowe Zo 3 MAZ2519 Rachunek prawdopodobieńst wa i statystyka matematyczna 4 INZ2531 Podstawy elektroniki i miernictwa 5 INZ2528 Paradygmaty programowania 6 INZ1702 Podstawy teleinformatyki 7 INZ2527 Grafika komputerowa E Zo E E Zo RAZEM Legenda: w wykład, ć ćwiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizowane w Uczelni (h), CNPS całkowity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin Grupy kursów obowiązkowych: Lp. Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/ grupy kursów 1 INZ2528 Paradygmaty programowania Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS Forma zaliczenia (Zo lub E) E RAZEM Legenda: w wykład, ć ćwiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizowane w Uczelni (h), CNPS całkowity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin SEMESTR IV Kursy obowiązkowe: studia I stopnia, stacjonarne Lp. Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/ grupy kursów Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS Forma zaliczenia (Zo lub E) 1 Język angielski E 2 INZ2530 Podstawy inżynierii oprogramowania Zo 3 INZ2529 Bazy danych E Wydział Informatyki i Zarządzania 17

18 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/ INZ1703 Metody systemowe i decyzyjne w informatyce 5 INZ1704 Sieci komputerowe 6 INZ1705 Systemy wbudowane E E Zo RAZEM Legenda: w wykład, ć ćwiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizowane w Uczelni (h), CNPS całkowity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin SEMESTR V Kursy obowiązkowe: studia I stopnia, stacjonarne Lp. Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/ grupy kursów Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS Forma zaliczenia (Zo lub E) 1 Zajęcia sportowe Zo 2 INZ3543 Projektowanie oprogramowania 3 INZ1706 Informatyczne systemy sterowania 4 INZ3542 Inżynieria systemów baz danych 5 INZ3541 Techniki przetwarzania mediów cyfrowych 6 INZ1707 Programowanie systemów webowych E E Zo E Zo RAZEM Legenda: w wykład, ć ćwiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizowane w Uczelni (h), CNPS całkowity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin SEMESTR VI Kursy obowiązkowe: studia I stopnia, stacjonarne Lp. Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/ grupy kursów Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS Forma zaliczenia (Zo lub E) 18 Wydział Informatyki i Zarządzania

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r.

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r. INFORMATORECTS WYDZIAŁINFORMATYKIiZARZĄDZANIA StudiastacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: KrystynaFryc inż.urszulalaskowska mgrmarzenasegeth mgrinż.andrzejłubiech PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008

Bardziej szczegółowo

Korekta: Projekt graficzny: Projekt okładki: Aktualizacja: Aktualizacja:

Korekta: Projekt graficzny: Projekt okładki: Aktualizacja: Aktualizacja: PakietinformacyjnyECTS2007/2008 PolitechnikaWrocławska INFORMATORECTS WYDZIAŁELEKTRYCZNY StudiastacjonarneIiIIstopnia StudianiestacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 WydziałElektryczny 1 Opracowanie: Redakcja:

Bardziej szczegółowo

II. Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

II. Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki INFORMATORECTS WYDZIAŁELEKTRONIKIMIKROSYSTEMÓWIFOTONIKI StudiaIiIISTOPNIASTACJONARNEiNIESTACJONARNE Wrocław2007 PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008 Redakcja: Opracowanie: Korekta: Doc.drinż.BronisławaOlszewska-Mateja

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

O STUDIACH STACJONARNYCH

O STUDIACH STACJONARNYCH Między duchem a materią pośredniczy matematyka (Hugo Steinhaus) Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Siedziba: Gmach Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, Ul. Koszykowa

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 1 Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 2 Spis treści WYŻSZE STUDIA MENEDŻERSKIE Informator dla Kandydatów 2012/2013 Politechnika Warszawska Informacja o

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ Wrocław, 2012 S P I S T R E Ś C I 1. Przepisy ogólne... 3 2. Stopnie i formy studiów... 3 3. Dyplomy i tytuły zawodowe..... 4 4. Organizacja roku

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WYDZIAŁ TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Informatyka na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Bardziej szczegółowo

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne.

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 25-26 marca 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 9-1 marca 213r. na kierunku informatyka prowadzonym na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym realizowanych w formie stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające)

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające) Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające) kierunek Informatyka specjalności: Systemy i Sieci Komputerowe Zastosowania

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE O UCZELNI... 3 2 STUDIA W PJWSTK... 11 3. Zasady rekrutacji... 14 Program nauczania... 16 Specjalizacje... 21 Opis specjalizacji...

1 INFORMACJE O UCZELNI... 3 2 STUDIA W PJWSTK... 11 3. Zasady rekrutacji... 14 Program nauczania... 16 Specjalizacje... 21 Opis specjalizacji... SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE O UCZELNI... 3 2 STUDIA W PJWSTK... 11 3 INFORMATYKA STUDIA INŻYNIERSKIE... 12 Zasady rekrutacji... 14 Program nauczania... 16 Specjalizacje... 21 Opis specjalizacji... 22 4 INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY ECTS. Rok akademicki 2011/2012 KIERUNEK STUDIÓW

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY ECTS. Rok akademicki 2011/2012 KIERUNEK STUDIÓW UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY ECTS KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Rok akademicki 2011/2012 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) ul. Różana 17a 61-577 Poznań tel. (48) (061) 834 59 00 uczelnia@wskiz.poznan.pl www.wskiz.edu PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wiadomości ogólne Poznań, rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów dla kierunku kulturoznawstwo studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Gorzów Wielkopolski 2012 r. Spis treści 1. Nazwa Instytutu

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne Informator ECTS 2012 Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne 1 Spis treści Efekty kształcenia... 5 Koncepcja kształcenia... 3 Zasady, warunki i tryb rekrutacji... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Niemczech na przykładzie IUBH School of Business and Management w Bad Honnef k.

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Niemczech na przykładzie IUBH School of Business and Management w Bad Honnef k. Draft jednej z części badań w ramach grantu pt. Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich. Społeczno-pedagogiczne uwarunkowania implementacji zmian w programach

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Wydział Informatyki i Zarządzania

Wydział Informatyki i Zarządzania 2 www.wiz.pwr.wroc.pl WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA to: ponad 40 lat tradycji 15 tysięcy absolwentów w całej swej historii 4 tysiące studentów każdego roku ponad 1000 absolwentów rocznie 150 dydaktyków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej dokonanej w dniach 23-25 listopada 2012 roku przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo