Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Wodzisławia Śl.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Wodzisławia Śl."

Transkrypt

1 Wodzisław Śl r. GG.II /25 Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Wodzisławia Śl. Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie art. 12 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 23 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1999r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. Nr 112 poz z późniejszymi zmianami), art. 43 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 21 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 1 maja 199 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami) Uchwała Nr 14 Radu Ministrów w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego (M. P. Nr 3 z 199 r. poz. 235). Poniższe informacje aktualne są na dzień 3 czerwca 25r. I. Dane dotyczące przysługującego jednostce samorządu terytorialnego prawa własności: Symbol KŚT Grupa Podgrupa Rodzaj Wyszczególnienie Pow. w hektarach Wartość w złotych GRUNTY Użytki rolne Grunty orne Sady 1-12 Łąki trwałe 55 -

2 13 Pastwiska trwałe 23-2 Grunty leśne 25-2 Lasy Grunty zadrzewione i zakrzewione 9-3 Grunty zabudowane i zurbanizowane 32-3 Tereny mieszkaniowe 7-31 Tereny przemysłowe Tereny zabudowane inne Zurbanizowane tereny nie zabudowane 2-34 Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 7-35 Użytki kopalne 2-36 Tereny komunikacyjne Użytki ekologiczne - 4 Użytki ekologiczne - 5 Tereny różne 11-5 Tereny różne 11-6 Nieużytki 38-6 Nieużytki 38-7 Wody 14-7 Wody 14 - Razem grupa BUDYNKI I LOKALE 1 Budynki niemieszkalne 11 Budynki przemysłowe: - budynek Mototechniki - warsztat samochodowy - budynek technologiczny BTE (Kokoszka) - budynek przeróbki AER - kotłownia część socjalna - rozdzielnia ST 1 - rozdzielnia R 48 - rozdzielnia ST Budynki transportu i łączności: - garaże obok hotelu (MOSiR) - garaże przy Urzędzie Miasta - garaż ul. Młodzieżowa 67 - garaż ul. Mendego 4 - boksy garażowe ul. 26 Marca warsztaty i garaże (Karkoszka) 13 Budynki handlowo-usługowe: - ul. Rynek 9 - ul. Rynek 11 - ul. Kubsza 28 - ul. Jana Pawła II - ul. Rzeczna 24 - budynek Syrenki na Balatonie 14 Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe: - baza magazynowa przy ul. Marklowickiej 17 - magazyny materiałów łatwopalnych (Karkozka) - magazyn olejów i smarów (Karkoszka) 15 Budynki biurowe: - ul. Bogumińska 4 (3 bud.) - ul. Wałowa ul. Kubsza USC - ul. Mendego 2 - ul. Tysiąclecia 1a -budynek administracji (Karkoszka) 16 Budynki szpitali i zespołów opieki zdrowotnej: -Wodzisłwski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży przy ul. Wyszyńskiego

3 17 Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki kultury fizycznej: - trybuna kryta (MOSiR) - pawilon rekreacyjno-sportowy (MOSiR) - budynek krytej pływalni (U.M.) - budynek siłowni (MOSiR) - budynek LZS Zawada - budynek szatni (boisko Jastrzębska) - budynek szatni (boisko Chrobrego) - budynek MOK Centrum - biblioteki 2 budynki - szkoły podstawowe i gimnazja 14 budynków - przedszkola 12 budynków - muszla koncertowa w parku Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa: - tunel foliowy 2 SKM Inne budynki niemieszkalne: - hotel i restauracja (MOSiR) - budynki przy ul. Marklowickiej 21b (wartość z gruntem) - budynki OSP - 5 bud. - budynki w Parku Miejskim użytkowane przez Towarzystwo Miłośników Wodzisławia Śl. - budynki Woj. Usługowej Spół. Pracy - budynki (b. LOK) - szalety przy hotelu (MOSiR) - szalety miejskie w parku - wieża zegarowa (MOSiR) - warsztat naprawczy (MOSiR) - zaplecze przy ul. Pszowskiej 2 Budynki OSP - Radlin - Jedłownik - Kokoszyce - Zawada - Turzyczka -budynek administracyjny (Karkoszka) 11 Budynki mieszkalne 11 Budynki mieszkalne: - budynki mieszkalne (116 budynków) - dom dla bezdomnych (ul. Piaskowa) - noclegownia (ul. Marklowicka 17) Razem grupa Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 21 Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne 21 Rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne przemysłowe: - oświetlenie (MOSIR) - przyłącze energetyczne (Syrenka) 211 Rurociągi sieci rozdzielczej oraz lokalne linie rozdzielcze: - lokalne linie rozdzielcze linie kablowe podświetlenie stadionu (MOSIR) - oczyszczalnia ścieków (ul. Górnicza) - przepompownia ścieków (przy przedszkolu nr 8) - oczyszczalnia BIOBLOK MU 3 (Wilchwy) - linia napowietrzna elektryczna ul.marklowicka 17 - kanalizacja ul. Czyżowicka

4 4 - kanalizacja deszczowa ul. Bogumińska - kanalizacja deszczowa ul.powstańców - kanalizacja deszczowa i droga ODJ Kopernika - kanalizacja deszczowa i sanitarna ODJ Kopernika - kolektor deszczowy ul. Jana - kanalizacja Os. Przyjaźni - kanalizacja sanitarna ul. Olszyny - kanalizacja sanitarna ul. Olszyny - krata łukowa oczyszczalnia Karkoszka - budynek kraty mechanicznej KRA oczysz. Karkoszka - ZBR-automat. stacja zlewna oczysz. Karkoszka - stacja zlewna ZBR oczysz. Karkoszka - pompownia zakładowa PZA oczysz. Karkoszka - przenośnik ślimakowy oczysz. Karkoszka - piaskownik poziomy PIA oczysz. Karkoszka - koryto rozpływowi oczysz. Karkoszka - komora pomiarowa KP1 oczysz. Karkoszka - pompownia piasku POP oczyszcz. Karkoszka - pompownia piasku POP oczysz. Karkoszka - separator piasku SEP oczysz. Karkoszka - pompownia główna POG oczysz. Karkoszka - POG pompownia główna oczysz. Karkoszka - pompownia wód drenaż.pdr - oczysz. Karkoszka - komora przelewowa KPP oczysz. Karkoszka - komora rozprężna KRP oczysz. Karkoszka - OWS osadnik wstępny oczysz. Karkoszka - OWS osadnik wstępny oczysz. Karkoszka - OWD osadnik retenc. wód deszcz. oczysz. Karkoszka - osadnik OWD retenc. wód deszcz.- oczysz. Karkoszka - PLO pompownia leja osadowego oczysz. Karkoszka - reaktor biologiczny nr 1 oczysz. Karkoszka - reaktor biologiczny RBL1 oczysz. Karkoszka - reaktor biologiczny RBL2 oczysz. Karkoszka - reaktor biologiczny RBL2 oczysz. Karkoszka - reaktor biologiczny RBL3 oczysz. Karkoszka - reaktor biologiczny RBL3 oczysz. Karkoszka - komora rozdz. przed reakt. KPR- oczysz. Karkoszka - stacja dmuchaw oczysz. Karkoszka - pompownia osadu recykl. PRN oczysz. Karkoszka - stacja koagulantu PIX+zbiornik oczysz. Karkoszka - DWI 1 osadnik wtórny nr 1 oczysz. Karkoszka - osadnik wtórny OWT 1 oczysz. Karkoszka - wypos. osadnika wtórnego DWI 2 oczysz. Karkoszka - osadnik wtórny OWT 2 oczysz. Karkoszka - wypos. osadnika wtórnego OWT 3 oczysz. Karkoszka - osadnik wtórny oczysz. Karkoszka - komora zasuw i przepł. KZP oczysz. Karkoszka - komora zasuw OWT 1-3 oczysz. Karkoszka - kanał ścieków oczyszczalni oczysz. Karkoszka - komora pomiarowa KP2 oczysz. Karkoszka - komora zasuw KZ1 oczysz. Karkoszka - komora zasuw KZ2 oczysz. Karkoszka - komora zasuw KZ3 oczysz. Karkoszka - POS pompownia osadu surowego oczysz. Karkoszka - POS pompownia osadu surowego oczysz. Karkoszka

5 5 - hydrolizer HYD 1 oczysz. Karkoszka - hydrolizer HYD 1 oczysz. Karkoszka - hydrolizer HYD 2 oczysz. Karkoszka - hydrolizer HYD 2 oczysz. Karkoszka - studnia zasuw z wyposażeniem oczysz. Karkoszka - komora rozdzielcza wód oczysz. Karkoszka - pompownia osadu zagęszcz. POZ oczysz. Karkoszka - pompownia osadu zagęszcz. POZ oczysz. Karkoszka - kotłownia ciepła dla co oczysz. Karkoszka - stacja zagęszcz. i odwodn. osadu oczysz. Karkoszka - sito ciśnieniowe BTE oczysz. Karkoszka - jednostka kogeneracyjna oczysz. Karkoszka - inst. technol. do obr. term. osad. oczysz. Karkoszka - zbiornik osadu przeferment. oczysz. Karkoszka - zbiornik osadu przeferment. oczysz. Karkoszka - ładowarka składowisko odpad. oczysz. Karkoszka - składowisko osadu, zadasz. SKO oczysz. Karkoszka - przewody technologiczne oczysz. Karkoszka - sieć wodociągowa oczysz. Karkoszka - pompownia wód technolog. PWF oczysz. Karkoszka - kanalizacja zewnętrzna oczysz. Karkoszka - sieć cieplna z urz. i armaturą oczysz. Karkoszka - sieć gazowa z urz. i armaturą oczysz. Karkoszka - sieci zewn. nis. i wys. napięcia oczysz. Karkoszka - oświetlenie zewnętrzne oczysz. Karkoszka - składowisko z kratek 2 szt. oczysz. Karkoszka - sieć co z rur stalowych oczysz. Karkoszka - sieć wodociągowa oczysz. Karkoszka - kanalizacja deszczowa w drodze oczysz. Karkoszka - linia telefoniczna oczysz. Karkoszka - linia kablowa n/n oczysz. Karkoszka - linia kablowa w/n oczysz. Karkoszka - przewody technologiczne rury oczysz. Karkoszka - krata mechaniczna KUMP oczysz. Karkoszka - pompownia ścieków, studnia oczysz. Karkoszka - pompownia ścieków oczysz. Karkoszka - pompownia ścieków oczysz. Karkoszka - pompownia piasku oczysz. Karkoszka - pompownia ścieków oczysz. Karkoszka - pompownia osadu przy WKFO oczysz. Karkoszka - pompownia osadu oczysz. Karkoszka - pompownia wód drenaż. i deszcz. oczysz. Karkoszka - budynek krat, konstr. żelbet. oczysz. Karkoszka - wydz. kom. ferment. otw. 2 szt. oczysz. Karkoszka - osadniki wst. 2 szt. oczysz. Karkoszka - zagęszczacze osadu oczysz. Karkoszka - pompownia ścieków SARLIN oczysz. Karkoszka - fontanny (2 szt.) - fontanna (Park) 22 Infrastruktura transportu 22 Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe: - drogi miejskie (97,9 km) - parking ul. 26 Marca - stanowiska postojowe Jedłownik - miejsca postojowe ul. Wyszyńskiego, Słoneczna - parking ul. Jana Pawła II - chodnik kostka brukowa ul. 26 Marca - ciąg pieszych Os. XXX-lecia, Piast - sygnalizacja świetlna na Jastrzębskiej-Kopernika

6 6 - sygnalizacja świetlna ul. 26 Marca - oświetlenie przy ul. Rybnickiej - oświetlenie ul.piaskowa - oświetlenie ul. Marklowicka - oświetlenie zew. Ul. Topolowa, Teligi - oświetlenie ul. Powstańców - śląska sieć tras rowerowych - szlaban przejazdowy z oprzyrządowaniem - oświetlenie ul. Ogrodowa i Szkolna - oświetlenie zewnętrzne ul. Lipowa - oświetlenie zewnętrzne ul. Krupińskiego - miejsca postojowe ul. Rzeczna - oświetlenie ul. Radlińska - oświetlenie zewn. ul. Batalionów Chłopskich - chodnik wzdłuż ul. Leszka - miejsca postojowe ul. Szkolna - miejsca postojowe ul. Wojska Polskiego - drogi, place ukszt. Terenu oczysz. Karkoszka - drogi, place asfaltowe oczysz. Karkoszka Mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne i podziemne: - mosty (7 szt.) - most na rzece Leśnica odbudowa 29 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe 29 Budowle sportowe i rekreacyjne: - boisko Jastrzębska (MOSiR) - boisko Skrzyszowska (MOSiR) - boisko Chrobrego (MOSiR) - boisko sportowe w Zawadzie - boisko sportowe w Kokoszycach - boisko place zabaw w Kokoszycach - boisko wielofunkcyjne-treningowe (ul. Bogumińska) - Ogródek Jordanowski (ul. Bogumińska) - korty tenisowe (ul. Bogumińska) - boisko do koszykówki (ul. Bogumińska) - mini golf (ul. Bogumińska) - płyta stadionu z bieżnią (ul. Bogumińska) - trybuna strona lewa (ul. Bogumińska) - kręgielnia (ul. Bogumińska) - boksy dla zawodników (ul. Jastrzębska) 291 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane: - wysypisko śmieci - targowisko miejskie przy ul. Targowej - targowisko miejskie przy ul. Wyszyńskiego - cmentarz komunalny - Skatepark (rolkowisko) - obelisk na 5-tym równoleżniku - maszty aluminiowe 6 M SUPER-RAL (3 szt.) - ogrodzenie oczyszczalni Karkoszka - ogrodzenie L 1157 m oczyszczalnia Karkoszka - szlaban drogowy BENINCA oczysz. Karkoszka

7 Razem grupa 3 3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE 31 Kotły grzejne 31 Kotły grzejne wodne: - kotły grzejne i piece c.o - kocioł DUOMAT - kocioł EKO-MET (MOSiR) - kocioł KIELAR ECO (MOSIR) - kotły c.o. RUMIA 35 KW oczysz. Karkoszka Inne kotły grzejne i parowe: - kotłownia Maszyny elektryczne wirujące nie zespolone 33 Silniki prądu stałego: - stacja transformatorowa ST2 oczyszcz. Karkoszka Turbozespoły i zespoły (agregaty) elektroenergetyczne wytwórcze i przetwórcze oraz reaktory jądrowe 343 Zespoły elektroenergetyczne z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie: - zespół spalinowo - elektryczny 348 Inne maszyny zespoły i turbozespoły oraz agregaty wytwórcze i przetwórcze elektroenergetyczne: agregaty prądotwórcze (MOSIR) Razem grupa MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA 41 Obrabiarki do metali 413 Przecinaki i nakielczarki: - przecinarki 414 Strugarki, dłutownice, przeciągarki i przepycharki: - gwintownice Obrabiarki kombinowane, jednostki obróbcze, obrabiarki zespołowe, automatyczne linie obróbcze oraz obrabiarki specjalizowane: - obrabiarka 42 Maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych 42 Młoty i kuźniarki: - młoty pneumatyczne - 1 szt. - młoty udarowo-obrotowe -2 szt. - młot Kombi TE 76-1 szt. - młot udarowy 2 szt. - młot hydrauliczny SKM - młot Kombi TE 16C 44 Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów 449 Inne maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów: - pompownia (ZGM) - pompa basenowa (MOSiR) - sprężarka CT 5/2 U 2 - stanowisko myjki wysokociśnieniowej - myjka wysokociśnieniowa HDS Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

8 484 Maszyny i aparaty do spawania, zgrzewania, natryskiwania oraz maszyny i aparaty do cięcia przy pomocy gazu: - spawarka Mini-Mag - prostownik spawalniczy 49 Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty specjalizowane i specjalne ogólnego zastosowania 491 Zespoły komputerowe - AKPiA komp. syst. sterowania oczysz. Karkoszka Razem grupa SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY 53 Maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych 532 Maszyny do produkcji wyrobów metalowych: - zaginarka ręczna - nożyce elektryczne 54 Maszyny, urządzenia i aparaty do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny, urządzenia i aparaty papiernicze i poligraficzne 54 Maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna: - maszyny stolarskie - karczownik -1 szt. - pilarka taśmowa - 1 szt. - pilarki spalinowe - rozdrabniacz do gałęzi - 1 szt. 58 Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 58 Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych: - spychacz - 1 szt. - malowarka - 1 szt. - złącze do koparki 581 Maszyny do robót budowlanych: - koparko-ładowarka -2 szt. - mieszalnik elektryczny BOSCH - 1 szt. - zestaw wyburzeniowy - 1 szt. 582 Maszyny do robót drogowych: - zagęszczarka spalinowa do gruntu - 2 szt. - zagęszczarka wibracyjna - 2 szt. - walec wibracyjny - 2 szt. - piła do cięcia asfaltu - 1 szt. - agregat hydrauliczny - 1 szt. - ubijak elektryczny - 1 szt. - walec chodnikowy - 1 szt. - frezarka do asfaltu i betonu Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej 59 Maszyny i urządzenia do siewu, sadzenia, nawożenia i deszczowania: - rozrzutnik 1 szt. 8

9 592 Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne: - kosiarka samobieżna - 2 szt. - kosiarki spalinowe - 3 szt. - kosiarki samojezdne - 3 szt. - odkurzacz liści - 1 szt. - wykaszarka (SKM) - kosiarka listwowa EUROPA 115 (SKM) - zestaw pneumatyczny do pielęgnacji drzew (SKM) - prasa do trawy i liści (SKM) - zgrabiarka do trawy (SKM) - kosiarka wysięgnikowa - hydrauliczna Razem grupa URZĄDZENIA TECHNICZNE 61 Urządzenia i aparatura energii elektrycznej 61 Urządzenia rozdzielcze prądu zmiennego: - urządzenie rozdzielcze prądu zmiennego (MOSIR) Urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego: - urządzenie nastawne prądu zmiennego (MOSIR) Stacje transformatorowe trwałe i przewoźne: -1 szt Urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, urządzenia i aparaty dla telefonii 622 Urządzenia elektroakustyczne i elektrowizyjne: - wizjer wideofoniczny - 1 szt. 623 Urządzenia teletransmisji przewodowej: - sieć teleinformatyczna Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne: - centrale alarmowe i system alarmowy - monitoring - MOSIR - syrena alarmowa - zegar boiskowy ul. Bogumińska - element świetlne dekoracje 626 Urządzenia telefoniczne: - centrale telefoniczne 4 szt. - stacja telefoniczna - 1 szt. - radiotelefony Urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające 63 Transformatory: - transformator Dźwigi i przenośniki 641 Dźwigniki, wciągarki i wciągniki przejezdne oraz nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki itp. - wyciąg budowlany 65 Urządzenia przemysłowe 653 Urządzenia klimatyzacyjne: - odpylacz -1 szt. - klimatyzatory odkurzacz basenowy Urządzenia do oczyszczania ścieków: - przepychacz kanalizacyjny - 1 szt. 66 Urządzenia nieprzemysłowe 661 Urządzenia pralni i farbiarni: - pralnice elektryczne - 2 szt. - prasowalnica - 1 szt. - suszarka elektryczna - 1 szt. 662 Urządzenia i aparaty projekcyjne: - projektor filmowy 2 szt. MOK 663 Urządzenia przeciwpożarowe: - motopompa (OSP) - aparaty powietrzne-butlowe - 3 szt. - drabina aluminiowa 9

10 664 Urządzenia i aparatura do przeprowadzania badań technicznych 668 Urządzenia techniczne teatralne: - urządzenia techniczne teatralne, oświetlenie - estrada 669 Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe: - kasy fiskalne - 4 szt. - platforma inwalidzka przyschodowa Pozostałe urządzenia techniczne 681 Kontenery: - belownica Razem grupa ŚRODKI TRANSPORTU 74 Pojazdy mechaniczne 74 Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe: - motocykle - 2 szt. 741 Samochody osobowe: - samochody osobowe - 5 szt. - samochód marki Volkswagen Combi -1 szt. - samochód marki Ford - 1 szt. - samochód marki Nysa -1 szt. - samochód marki Żuk - 4 szt. - samochód marki Lublin - 2 szt. 742 Samochody ciężarowe: - samochód Star - 3 szt. - samochód samowyładowczy Jelcz 1 szt. (SKM) 743 Samochody specjalne: - remonter drogowy - 1 szt. - pług odśnieżny - 1 szt. - piaskarka - 1 szt. - samochody Star - śmieciarki -4 szt. - samochody Jelcz śmieciarki - 3 szt. - samochód zamiatarka ZM-7-1 szt. - samochody pożarnicze - 6 szt. - pług PD-641 z dociskiem 1 szt. (SKM) Autobusy i autokary: - Autosan - 1 szt. 746 Ciągniki - 4 szt. - mikrociągnik jednoosiowy BCS 65 1 szt.(skm) Naczepy: - przyczepa niskopodwoziowa - 1 szt. 748 Przyczepy - 7 szt Razem grupa NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 8 Narzędzia, przyrządy, sprawdziany itp.: - rusztowanie - odkurzacz 81 Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny: - wykrywacz gazu - 3 szt. 82 Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny: - urządzenia do rehabilitacji 83 Wyposażenie techniczne dla prac biurowych: - Robotron (maszyna pisząca) -1 szt. - kserokopiarki 12 szt. - Taryfikator telefoniczny -1 szt. - Teleksy - 4 szt. - Maszyny biurowe Ascota - 2 szt

11 85 Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów, placówek kulturalno oświatowych itp.: - kamery - 5 szt. - sprzęt nagłaśniający i muzyczny - aparaty cyfrowe 1 szt. 86 Kioski, budki, baraki, domki campingowe itp.: - kioski handlowe 4 szt. - wiaty - 3 szt. - Wiaty przystankowe (teren miasta) - magazyny - 2 szt. - magazynek przy ul. Jastrzębskiej - barak - 1 szt. - kasy biletowe - 4 szt. - domki campingowe - 2 szt. - zadaszenie autobus. ul. Pszowska i Czyżowicka - zadaszenie autobus. ul. Teligi i Jastrzębska 88 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie pozostałe: - sejf gabinetowy - 1 szt. - kasy stalowe - 3 szt. - siodła jeździeckie - 2 szt. - bilard - 1 szt. - drabina zwyżka -1 szt. - boks kasowy 1 szt. - broń do usypiania zwierząt (S.M) -RUW 2 2 szt. (U.M) - fortepian czarny 1 szt. (UM) - zegar analogowy (UM) - młot wyburzeniowy - osuszacze kondensacyjne - wyposażenie przeciw pożarowe dla oczysz. Karkoszka Razem grupa INWENTARZ ŻYWY 9 Inwentarz żywy 7. 9 Inwentarz żywy: - konie 3 szt. 7. OGÓŁEM grupy Uwaga: w kolumnie nr 6 wartość oznacza, że środek trwały został w całości umorzony, ale nadal jest używany, natomiast - oznacza brak wartości przedmiotowego środka trwałego. II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu. 1. Użytkowanie wieczyste. GRUNTY 98-1 Użytki rolne 32-1 Grunty orne Sady - 12 Łąki trwałe 8-13 Pastwiska trwałe - 2 Grunty leśne 1-2 Lasy -

12 12 21 Grunty zadrzewione i zakrzewione 1-3 Grunty zabudowane i zurbanizowane 64-3 Tereny mieszkaniowe Tereny przemysłowe 7-32 Tereny zabudowane inne 3-33 Zurbanizowane tereny nie zabudowane 2-34 Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - 35 Użytki kopalne - 36 Tereny komunikacyjne 5-4 Użytki ekologiczne - 4 Użytki ekologiczne - 5 Tereny różne - 5 Tereny różne - 6 Nieużytki 1-6 Nieużytki 1-7 Wody - 7 Wody - 2. Miasto Wodzisław Śląski posiada następujące udziały w spółkach: - Agencja Aktywnej Granicy Sp. z o.o. - 2 szt. po 5, zł. Łączna wartość udziałów 1., złotych III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt I i II, od dnia złożenia poprzedniej informacji, tj. od r. do roku: A. Zmniejszenie stanu majątku Miasta Wodzisławia Śląskiego - sprzedaż nieruchomości przy ul. Cichej ,38 zł - sprzedaż nieruchomości przy ul. Radlińskiej 2.24, zł - sprzedaż nieruchomości przy ul. 26 Marca 5.7, zł - sprzedaż nieruchomości przy ul. Radlińskiej 7., zł - zamiana nieruchomości ul. Bogumińska 1.43, zł - sprzedaż nieruchomości przy ul. Targowej 3., zł - sprzedaż nieruchomości przy ul. Radlińskiej 1.12, zł - sprzedaż nieruchomości przy ul. Leszka 343.4, zł - sprzedaż nieruchomości przy ul. Gawędy 1.5, zł - sprzedaż nieruchomości przy ul. Kolberga 2.54, zł - sprzedaż nieruchomości przy ul. Ustronnej 62.62, zł - sprzedaż nieruchomości przy ul. Liliowej 87, zł - sprzedaż nieruchomości przy ul.staszica 24.25, zł - sprzedaż nieruchomości przy ul. Słowiańskiej 21.5, zł - sprzedaż nieruchomości przy ul. Słowiańskiej 21.6, zł - sprzedaż nieruchomości przy ul. Pszowskiej , zł - zamiana nieruchomości ul. Witosa 3.36, zł - sprzedaż nieruchomości os. XXX-lecia 5.28, zł - sprzedaż nieruchomości przy ul. 26 Marca 3.81., zł - sprzedaż nieruchomości przy ul. Wolności 5., zł

13 - nabycie własności 544,7 zł - sprzedaż nieruchomości przy ul. Młodzieżowej , zł - sprzedaż nieruchomości przy ul. Głożyńskiej 26.3, zł - sprzedaż mieszkań komunalnych ,1 zł - P.W. MOTOTECHNIKA Sp. Z o.o. w Wodzisławiu Śląskim zbycie udziałów na podstawie uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego nr XXVI/274/4 z dnia 25 listopada 24 r. za łączną kwotę 23.4, zł w 12 równych ratach po 1.95, zł każda do końca czerwca 25 r. wpłynęła kwota w wysokości 5.85 zł B. Zwiększenie stanu majątku - regulacja stanu prawnego dróg miejskich 3,3666 ha - nabycie od Spółdzielni Mieszkaniowej ROW w drodze darowizny działki położonej na terenie Wodzisławia o pow. 654 m 2,o wartości 16.23, zł. - nabycie od osoby fizycznej na własność działki położonej na terenie Wodzisławia Śląskiego o pow. 171 m 2,o wartości 4., zł. - nabycie na własność od osoby fizycznej w drodze zamiany działki położonej na terenie Wodzisławia Śląskiego o pow. 189 m 2, o wartości 6.77, zł. - nabycie nieruchomości na własność miasta od Rzymskokatolickiej Parafii w Radlinie w drodze darowizny o pow. 474 m 2, o wartości 7.11, zł. - nabycie na własność nieruchomości od TAL CO MANAGAMENT w drodze zamiany położonej na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego o pow. 47 m 2, o wartości 7.52, zł. IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania. 1. Wielkość osiągniętych dochodów i poniesionych wydatków związanych z mieniem komunalnym w okresie od do roku wynosi ogółem: A. Wydatki; ,88 zł B. Dochody; ,88 zł W dochodach ujęta jest kwota 5.85, zł z tyt. Sprzedaży udziałów miasta w P.W. MOTOTECHNIKA Sp. Z o.o. V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego. 1. Zamierzenia na 26 rok w zakresie obrotu mieniem i sposoby jego zagospodarowania oraz planowane w związku z tym ewentualne dochody i wydatki budżetowe. - sprzedaż nieruchomości przy ul. Radlińskiej 1.33., zł - sprzedaż nieruchomości przy ul. Pszowskiej 2., zł - sprzedaż nieruchomości przy ul. Grodzisko 15., zł - sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Wyszyńskiego 3., zł - sprzedaż nieruchomości przy ul. Głożyńskiej 3., zł - sprzedaż nieruchomości przy ul. Kopernika 5.16, zł - sprzedaż nieruchomości przy ul. Wańkowicza 9.87, zł - sprzedaż nieruchomości przy ul. Wałowej 1.., zł - sprzedaż nieruchomości przy ul. Łużyckiej 2.., zł - sprzedaż nieruchomości przy ul. Witosa, Kolejowej 1.., zł - sprzedaż nieruchomości przy ul. Głożyńskiej 3., zł 13

14 14 2. Planowane wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego. - remont dachu w budynku administracyjnym - MOTOTECHNIKA 13., zł - remont łazienek z wymianą sieci elektrycznej i wod. kan. ul. Pszowska 2a 8., zł - remont dachu os. Przyjażni ( były LOK) 25., zł - remont elewacji, wymiana rynien ul. Marklowicka 17 8., zł - remont ramp i ich zadaszenie ul. Marklowicka 17 9., zł - wykonanie drenażu budynek OSP Kokoszyce 19., zł - remont dachu oraz wykonanie inst. odgromowej budynek OSP Jedłownik 2., zł - remont c.o. budynek OSP Zawada 5., zł - remonty awaryjne 25., zł - koszenie traw 1., zł 3. Ocena stopnia zaawansowania prac związanych z komunalizacją mienia. Prace związane z komunalizacją mienia prowadzone są od 199 r. Obecne zaawansowanie w tym zakresie wyniesie na koniec roku % całości terenów przeznaczonych do komunalizacji. Pozostają do skomunalizowania części nieruchomości pod drogami i rowami miejskimi o nieuregulowanych stanach prawnych.

Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Wodzisławia Śl.

Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Wodzisławia Śl. Załącznik nr 3 do zarządzenia Prezydenta Miasta GG.I-722-6/29 Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Wodzisławia Śl. Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie art. 18 ustawy z dnia 3 czerwca

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) Strona 1 z 60 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (publikacja: Dz. U. z 1999 r. nr 112, poz. 1317 i z 2002 r. nr 18, poz. 169 oraz z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Miasto Kostrzyn nad Odrą

Miasto Kostrzyn nad Odrą BURMISTRZ MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Miasto Kostrzyn nad Odrą wg stanu na dzień 31 grudzień 2010 r. Kostrzyn nad Odrą marzec 2011 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA PSZÓW WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA PSZÓW WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA PSZÓW WG STANU NA DZIEŃ 31.12.211 r. Mieniem komunalnym w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 21 r., poz.

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE GMINY

RAPORT O STANIE GMINY RAPORT O STANIE GMINY Nowe Miasteczko 2002r. I. Ogólna informacja o Gminie. Powierzchnia Gminy ogółem 7.718 ha w tym: miasto 339 ha gmina 7.379 ha, w tym użytki rolne: 5.547 ha Ilość sołectw 10 Ilość gospodarstw

Bardziej szczegółowo

(według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.)

(według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.) INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA ZIELONA GÓRA (według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.) 1. Wstęp Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra sporządzona została na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3

Bardziej szczegółowo

POLSKA KLASYFIKACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (PKOB)

POLSKA KLASYFIKACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (PKOB) POLSKA KLASYFIKACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (P) SPIS TREŚCI I. Objaśnienia wstępne 1. Wprowadzenie 2. Pojęcia podstawowe 3. Struktura klasyfikacji 4. Zasady klasyfikowania obiektów budowlanych 5. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Wykonanie obejmuje następujące zadania: Melioracje wodne 491 379 zł Wydatki bieżące - wykonanie kosztorysów inwestorskich z

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok Załącznik nr 1. do Zarządzenia nr 28/2010 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 18 marca 2010 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok Nowogrodziec, marzec 2010

Bardziej szczegółowo

MIASTO GŁOGÓW. ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM w latach 2011-2014

MIASTO GŁOGÓW. ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM w latach 2011-2014 PREZYDENT MIASTA GŁOGOWA MIASTO GŁOGÓW ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM w latach 2011-2014 Prezydent Miasta Jan Zubowski Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Dział Planowania i Architektury

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 września 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 września 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 września 2007 r. Nr 211 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2161 Nr X/72/07 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 28 sierpnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ LISTA BRANŻ I PODBRANŻ Przetargi, Zlecenia, Wyniki przetargów lista branż, podbranż i ujętych w nich zagadnień tematycznych 1. AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA przekaźniki-styczniki, urządzenia pomiarowe, instalacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 marzec 2013 1 SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010 3 II. DOCHODY GMINY 5 III. WYDATKI GMINY 14 IV. REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 października 2013 r. Poz. 4404 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za okres 1.01.2012

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 lipca 2014 r. Poz. 3862 SPRAWOZDANIE NR 1/37/2014 WÓJTA GMINY KŁOMNICE z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie rocznego wykonania budżetu gminy za 2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011. CHEŁM, MARZEC 2012 Spis treści 1. Informacje ogólne 3 2. Władze Spółki 4

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2005 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2005 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2005 ROK Zarządzenie nr 718/06 Burmistrza Gostynia z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK

UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 27/ 09. Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 18 marca 2009r.

ZARZĄDZENIE Nr 27/ 09. Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 18 marca 2009r. ZARZĄDZENIE Nr 27/ 09 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 18 marca 2009r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czechowice Dziedzice za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/347/10 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 3 marca 2010 r.

UCHWAŁA NR XLIV/347/10 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 3 marca 2010 r. Województwa Œl¹skiego Nr 71 4815 Poz. 1171, 1172 1171 UCHWAŁA N XLIV/347/10 ADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie udzielania przez Burmistrza Miasta bonifikaty przy sprzedaży lokali

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Załącznik nr 4 Część opisowa do wykonania planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2008 rok DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych Plan 76 200,00

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA o przebiegu budżetu miasta Pyskowice za I półrocze 2014r. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU Stopień

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 grudnia 2010 r. Nr 249 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 4196 Burmistrza Jaworzyny Ņląskiej nr 39/B/10 z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przedłoŋenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 i art. 61 ust 2

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICA

PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICA załącznik do uchwały nr. Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia... 2014r. PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICA ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA ŚWIDNICY w latach 2007-2014 Wrzesień, 2014r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo