PROJEKT BUDOWLANY WYMIANA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA GAZOWĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY WYMIANA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA GAZOWĄ"

Transkrypt

1 ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INSTALACJI SANITARNYCH MAREK LISIECKI LESZNO UL OBROŃCÓW ZBARAŻA 8 NIP Tel kom TEMAT: OBIEKT: INWESTOR: PROJEKT BUDOWLANY WYMIANA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA GAZOWĄ ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH URZĄD MIASTA LESZNA WYDZIAŁ EDUKACJI ADRES INWESTORA: LESZNO ul KARASIA 15 ADRES BUDOWY LESZNO Al. Jana Pawła II 15 BRANŻA: FAZA: PROJEKTOWAŁ: PROJEKTOWAŁ: SPRAWDZIŁ: SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY t.b. BARBARA LISIECKA UPR BUD 909/86/Lo, 1268/89/Lo INŻ. ZENON PINDARA UPR. BUD. 8898/86/Lo t.b. MAREK LISIECKI UPR BUD 183/80/Lo, 728/85/Lo, 1255/89/Lo, W/8/88 DATA OPRACOWANIA MAJ 2013

2 SPIS TREŚCI I. Część opisowa 1. Zaświadczenia o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa str Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego str Oświadczenia projektantów i sprawdzającego str Warunki przyłączenia do sieci gazowej nr TRG /13 z dn wydane przez WSG Poznań str Opinia kominiarska nr 46/2-13 z dn wydana przez Zakład Kominiarski KOMINEK str Informacja BIOZ str Opis techniczny i rysunki 6.1. Instalacja gazowa i technologia kotłowni a) opis techniczny str b) rysunki - plan sytuacyjny rys 1 - rzut parteru rys 2 - aksonometria instalacji gazowej rys 3 - schemat technologii kotłowni rys Instalacja elektryczna a) opis techniczny str b) rysunki - instalacje przyziemia rys E-01 - schemat zasilania - tablica TK rys E-02

3 Opis techniczny do projektu budowlanego związanego z wymianą kotłowni węglowej na gazową w budynku Zespołu Szkół Specjalnych. Adres budowy: Leszno Al. Jana Pawła II 15. Inwestor: Urząd Miasta Leszna Wydział Edukacji Adres inwestora: Leszno ul. Karasia Podstawa opracowania. - Warunki przyłączenia do sieci gazowej nr TRG /13 wydane przez Wielkopolską Spółkę Gazownictwa Sp. Z o.o. w Poznaniu - Uzgodnienia z inwestorem - Obowiązujące normy i przepisy w zakresie projektowania 2. Opis techniczny Wewnętrzna instalacja gazowa Stan istniejący. W budynku istnieje instalacja gazowa. W chwili obecnej w szafce gazomierzowej, zamontowanej na korytarzu budynku głównego, są trzy podejścia pod gazomierze. Na dwóch stanowiskach gazomierze zostały zdemontowane. Istniejący gazomierz G1,6 przeznaczony jest do pomiaru ilości zużytego gazu w mieszkaniu, w którym zamontowana jest kuchenka gazowa. Od głównego kurka gazowego, na zewnątrz budynku do stanowisk gazomierzy zamontowany jest przewód gazowy dn 40. Pomieszczenie kotłowni znajduje się w podwórzu Zespołu Szkół Specjalnych Projektowana instalacja gazowa. Nie używane podejścia pod gazomierze należy zlikwidować. Od istniejącego przewodu dn 40 wykonać podejście do gazomierza G10, który będzie mierzył ilość zużytego gazu przez projektowany kocioł gazowy. Instalację gazową od gazomierza do kotła projektuje się z rur stalowych czarnych dn 50 łączonych na spaw. Przewód gazowy w korytarzu projektuje się pod podciągami, równolegle do przewodów telekomunikacyjnych i instalacji elektrycznej. Od w/w instalacji zachować odległość 20 cm. Przewód gazowy montowany w pomieszczeniach oczyścić, pomalować 2x farbą antykorozyjną podkładową i nawierzchniową. Przy ścianie zewnętrznej kotłowni projektuje się kurek odcinający i kurek z głowicą szybkozamykającą MAG. Odcinek instalacji gazowej od budynku głównego do kurka przy kotłowni projektuje się w wykopie. Przewód gazowy układany w wykopie, przed ułożeniem oczyścić, pomalować 2x farbą antykorozyjną podkładową i nawierzchniową, a następnie zaizolować dwuwarstwową taśmą samozgrzewalną Polyken. Przewód w wykopie ułożyć na podsypce z piasku grubości 5 cm. Po ułożeniu, wykonaniu próby szczelności i zaizolowaniu spawów, wykonać obsypkę piaskiem do wysokości 10 cm ponad wierzch rury. Na wysokości 20 cm ponad wierzchem rury gazowej ułożyć żółtą taśmę

4 ostrzegawczą. Podsypkę i obsypkę zagęścić, a następnie ułożyć trylinkę na podsypce piaskowej. Przed kotłem gazowym projektuje się zawór kulowy odcinający i połączenie rozłączne. Po zakończeniu robót montażowych wykonać inwentaryzację geodezyjną przewodów ułożonych w ziemi Instalacja spalinowa, wentylacja nawiewna i wywiewna. Odprowadzenie spalin z kotła projektuje się przewodem spalinowym z stali kwasoodpornej dwuściennym dn 200 mm do pionowego kanału spalinowego. Włączenie odprowadzenia spalin z kotła do pionowego kanału spalinowego wykonać trójnikiem pod <) 45*. Minimalna wysokość czynna pionowego kanału spalinowego wynosi 8,0 m. Pionowy kanał spalinowy z stali kwasoodpornej zamontować w murowanym kanale o wymiarach 30 x 50 cm. Istniejący kanał murowany zostanie u góry, na odcinku 1,0 m rozebrany i zakończony płytą. W związku z powyższym wkład w kanale murowanym należy przedłużyć o 1,0 m kanałem dwupłaszczowym z stali kwasoodpornej zakończonym do góry kształtką wyrzutową. Przejście kanału spalinowego przez płytę wykonać przepustem dachowym z kołnierzem przeciwdeszczowym. U dołu kanału spalinowego zamontować płytę kotwową, odskraplacz (wyprowadzony nad posadzkę w kotłowni) i wyczystkę, do której należy zapewnić dostęp poprzez zamontowanie drzwiczek w kanale murowanym. Nawiew do kotłowni projektuje się kratką nawiewną osiatkowaną zamontowaną w drzwiach o wymiarach 350x 200 mm zamontowaną u dołu drzwi. Wywiew z pomieszczenia kotłowni projektuje się istniejącym kanałem wywiewnym o średnicy 12 cm Instalacja technologiczna kotłowni Stan istniejący Istniejąca instalacja c.o. jest instalacją grawitacyjną zasilaną kotłem węglowym. Posadzka kotłowni jest zagłębiona 1,10 m poniżej terenu. Do pomieszczenia kotłowni doprowadzona jest instalacja wodociągowa i kanalizacyjna. Ściany kotłowni otynkowane, posaadzka betonowa Instalacja technologiczna.. Projektuje się kocioł żeliwny z palnikiem atmosferycznym, 2-stopniowym o wydajności 99 kw. Dane techniczne kotła: - korpus kotła z żeliwa eutektycznego - palnik 2-stopniowy Nox<200 mg/kwh, klasa 2 wg EN Pr A2 - poziom hałasu < 57 db - minimalna temperatura zasilania 30*C - minimalna temperatura powrotu nie wymagana - sprawność kotła przy pełnej mocy 91,8% - zakres regulacji termostatu 35-85*C - zapotrzebowanie ciągu naturalnego przy pełnej mocy palnika 4 Pa Kocioł wyposażyć w termostat przerywacza ciągu. Kocioł przed wzrostem ciśnienia zabezpieczony będzie membranowym zaworem bezpieczeństwa typu Flopress A-1/2 o ciśnieniu otwarcia 3 bary, a przed brakiem wody w kotle bezpiecznikiem braku wody w kotle.

5 Do przejęcia nadmiaru wody projektuje się wzbiorcze naczynie przeponowe o pojekmności 110 dm3 i ciśnieniu wstępnym 1,0 bara. Do zatrzymywania zanieczyszczeń projektuje się filtroodmulnik dn 65. Do usunięcia powietrza z instalacji projekktuje się odśrodkowy separator powietrza dn 65. Projektuje się elektroniczną pompę obiegową klasy energetycznej A o maksymalnym poborze prądu 0,1247 kw. Wydajność pompy Q=4,5 m3/h i H= 4,0m Instalacja wod-kan. Do napełniania zładu c.o. projektuje się zmiękczacz wody o wydajności 0,7 m3/h. Przed zmiękczaczem projektuje się fitr mechaniczny dn 25 i zawór antyskażeniowy typu EA. Do odprowadzenia ścieków z kotłowni projektuje się studzienkę schładzającą z kręgów betonowych dn 600 przykrytą włazem żeliwnym klasy B125. Odprowadzenie ścieków na zewnątrz budynku zasyfonować. Istniejące naczynie wzbiorcze otwarte należy zdemontować, a na odgałęzieniu do niegfo zamontować odpowietrznik automatyczny typu ciężkiego z zaworem stopowym. Przed zaworem stopowym projektuje się zawór odcinający. Przewody w kotłowni i sąsiednim magazynie zaizolować otulinami z wełny szklanej z powłoką z folii aluminiowej o grubości równej średnicom rur Roboty budowlane w pomieszczeniu kotłowni. W kotłowni należy wykonać następujące roboty budowlane: - Rozebrać komin murowany na odcinku 1,0 m od góry - Na górze komina wykonać nakrywę betonową - Posadzkę kotłowni i magazynie wykonać na poziomie +0,02 w stosunku do terenu - Wykonać przecierkę tynku na części zewnętrznej komina z pomalowaniem farbą zewnętrzną emulsyjną - Istniejące tynki oczyścić i pomalować farbą emulsyjną - Wykonać posadzkę z płytek lastrico, z cokolikiem na wysokość 30 cm - Zamurować przejście do pomieszczenia magazynu - Wymienić drzwi wejściowe do kotłowni i magazynu - Wymienić okno stalowe na okno z profili PVC - Zamontować drzwi zewnętrzne z klatki schodowej na podwórze o odporności ogniowej EI 30 - Okno na klatce schodowej zamurować pustkami szklanymi o odporności ogniowej EI Uwagi ogólne. a) Po zakończeniu robót montażowych wykonać inwentaryzację geodezyjną przewodów ułożonych w ziemi. Obliczenie instalacji gazowej nr pobór długość średnica opory miejscowe dług dług strata strata dz gazu zawór kolano trójnik zwężka zastęp całk jedn całk ,7 0, ,15 0,75 2,0 1, ,7 37, ,00 63,60 0,092 5, ,7 1, ,25 8,75 0,092 0, ,5 2, ,20 3,10 0,286 0, ,05

6 OBLICZENIE ZAWORÓW BEZPIECZEŃSTWA DLA KOTŁA DTG 230S o wydajności 99 kw Obiekt: Kotłownia w hali produkcyjnej Rawag 1. Wymagana przepustowość zaworu dla kotła. Q-99 kw pd-0,3 Mpa 2. Wymagana przepustowość dla wypływu pary wodnej. 99 x 3600 Gp = = 157,91 kg/h ,00 + 0,1 B = = 0,23 < Bkr 0,33 + 0,1 Przyjęto zawór bezpieczeństwa Flopress dn 15 o średnicy siedliska 12 mm i ciśnieniu otwarcia 3 bary 3. Przepustowość zaworu przy wypływie pary wodnej wynosi: 2 12 x 3,14 mp = 10 x 0,55 x 1 x 0,70 x (0,33 + 0,1) = 187,14 kg/h > Gp 4 k1-0,55 k2-1 współ. wypływu dla pary - 0,70 4. Dla wypływu wody wymagana przepustowość musi być większa od maksymalnego przepływu przez kocioł: Współczynnik wypływu wody 0,52 99 x 1000 Gw = = 42566,23 kg/h 1,163 x Przepustowość zaworu przy wypływie wody wynosi: 2 12 x 3,14 mw = 5,03 x 0,52 x x V (0,33-0) x = 5157,34 kg/h > Gw

7 BRANŻA ELEKTRYCZNA 1. Opis techniczny do projektu budowlanego instalacji elektrycznych projektowanej kotłowni gazowej w Budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Lesznie przy Al. Jana Pawła II 15. Inwestor: Urząd Miasta Leszna Wydział Edukacji Podstawa opracowania: - zlecenie Inwestora; - projekt technologiczny kotłowni; - wizja lokalna i uzgodnienia branżowe; - obowiązujące normy i przepisy Zakres opracowania: - instalacja wlz i tablica TK; - instalacja oświetleniowa; - instalacja siłowa, oraz sygnalizacyjna ; - instalacja wyrównawcza, oraz ochrony od porażeń i przepięć Instalacja wlz i tablica TK. - Wewnętrzną linię zasilającą tablicę TK Kotłowni zaprojektowano zgodnie z planem na rys. nr E-01. Projektowany wlz wykonać przewodem YDY 3x4 mm 2. Przewód wyprowadzić z rozdzielni głównej. W budynku Szkoły wlz poprowadzić w listwie instalacyjnej n/t, na zewnątrz przewód wlz poprowadzić w bruździe na ścianach zewnętrznych istniejących budynków parterowych do proj. tablicy TK w kotłowni. - Tablicę TK zaprojektowano w szafce metalowej hermetycznej IP 54. Schemat tablicy TK, oraz układu zasilania pokazano na rys. nr E-02. Przycisk wyłącznika p.poż. zamontować na zewnątrz przy drzwiach wejściowych kotłowni Instalacje oświetleniowe. Projektowane oświetlenie w pomieszczeniu kotłowni zasilić z projektowanej tablicy TK. Obwód oświetlenia wykonać przewodami typu YDYżo 2,3,4x1.5 mm 2 montowanymi w rurkach RVS 16, z osprzętem hermetycznym. Projektowane gniazdo potrzeb ogólnych montować w tablicy TK. W pomieszczeniu kotłowni zaprojektowano oprawy jarzeniowe typu ATLANTYK 3 IP 65, ( lub podobne ) jedną z opraw zaprojektowano jako awaryjną wyposażoną w inwerter człon awaryjny 1h zapewniajacy zasilanie oprawy po zaniku napięcia zasilającego w TK Instalacja siłowa, oraz sygnalizacyjna. Projekt obejmuje montaż przewodów zasilających i sterowniczych pompę CO, oraz urządzeń i centralki sygnalizacji obecność gazu. W projektowanej kotłowni zastosować przewody typu YDYżo 750V, montowane w rurkach RVS 16. Wyposażenie i montaż instalacji kotła i sterownika wykonać zgodnie DTR i PT Technologii. Rozruch i uruchomienie kotłów wykonuje Serwis Dystrybutora. W kotłowni przewiduje się montaż aktywnego systemu bezpieczeństwa na wypadek ulatniania się gazu z instalacji. System obejmuje montaż centralki, czujek DEX-1, zaworu

8 odcinajacego gaz, oraz sygnalizatora optyczno-dźwiękowego. Montaż i uruchomienie wykonać zgodnie z DTR Instalacja wyrównawcza. Dla celów wyrównania potencjałów zaprojektowano instalację wyrównawczą, którą wykonać z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4. Do bednarki podłączyć przewodem LY 4 poszczególne urządzenia technologiczne, rurociągi i tablicę TK. Bednarkę pomalować w poprzeczne paski żółto-zielone, i podłączyć do uziomu Instalacja ochrony od porażeń i przepięć. W projektowanej kotłowni instalacje elektryczne wykonać w układzie sieciowym TNS. Ochronę przeciwporażeniową realizować zgodnie z normą PN-IEC , i tak: 1. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim ( ochrona podstawowa ) realizowana jest przez: - zastosowania izolacji części czynnych urządzeń; - zastosowanie obudów urządzeń o stopniu ochrony (co najmniej ) IP 54 i więcej; - uzupełnienie ochrony przez zastosowanie wyłączników różnicowo-prądowych o prądzie dj=30ma; 2. Ochrona przed dotykiem pośrednim ( ochrona dodatkowa) realizowana jest przez: - zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania przez wyłączniki samoczynne i różnicowo-prądowe w układzie sieciowym TNS, oraz zastosowanie połączeń wyrównawczych; - zastosowanie urządzeń II klasy ochronności o wzmocnionej izolacji: W celu prawidłowej realizacji ochrony przeciwporażeniowej należy: - rozdzielić funkcję przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewód ochronny PE i neutralny N, oraz uziemić punktu rozdziału; - stosować połączenia wyrównawcze mające na celu ograniczenie do wartości dopuszczalnych napięć występujących pomiędzy różnymi częściami przewodzącymi; - doprowadzić przewód ochronny PE do odbiorników, gniazd wtyczkowych i wypustów oświetleniowych; 3. jako ochronę od przepięć w tablicacy TK zaprojektowano ochronniki typu OBO zgodnie ze schematem na rysunkach nr E-02; 4. W celu realizacji ochrony od pożaru i wybuchu należy zastosować : - stosować urządzenia technologiczne typowe z niezbędnymi atestami; - stosować osprzęt szczelny o IP 65; - montować przewody o izolacji 750V; 2. Obliczenia techniczne Obliczenie natężenia oświetlenia. Doboru natężenia oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń dokonano w oparciu o normę PN-84/E Obliczeń dokonano metodą współczynnika sprawności pomieszczenia, obliczenia w archiwum projektanta. Ilość i typ opraw podano na schemacie instalacji, na rys. nr E Obliczenia techniczne. Obliczenie obciążeń. a/ obliczenie obwodu zasilającego rozdzielnię TGL; Pi = 1.0 kw Ps = 1.0 kw

9 J B = 3.8 A zabezpiecz. Bi 20A = Jn; J 2 = 32.0A proj. linia YDYżo 3x4; Jz =30A koordynacja zabezpieczeń: J B < Jn < Jz J 2 < 1.45 Jz 3.8 < 20 < < 1.45 x 30 = 43,5 b/ obliczenie spadku napięcia wlz du = 2 x 100 x 1000 x 27/ 55 x 4 x = 0.46 % < 4 %

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany 1 OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie, program użytkowy budynku 4. Rozwiązania materiałowo konstrukcyjne 5. Ochrona pożarowa

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Dane energetyczne 1.4 Zasilanie 1.5 Instalacja odbiorcza 1.6 Rozdział energii elektrycznej w obiekcie 1.7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz 64-920 PIŁA ul. Okrzei 14 tel./fax. 067 / 215 20 25 e-mail: studiofilar@interia.pl NIP 764-110-64-57 REGON 570301697 rok powstania 1996 Prowadzimy usługi w zakresie wykonania EGZ. NR 1 Projektów budowlanowykonawczych

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR - Kotłownia na olej opałowy na potrzeby ogrzewania budynków oczyszczalni ścieków. Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Rzeźnicza 1, 59-300Lubin SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 1. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zewnętrznej instalacji wody wraz z studnią wierconą, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych TEMAT : Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych BRANśA : Sanitarna i elektryczna FAZA : Specyfikacje techniczne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji gazowej

PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji gazowej PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji gazowej Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem dobudowa do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej Obiekt : Szkoła Podstawowa w m. Markuszowa Adres : Markuszowa

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych Obiekt: Budowa budynku wielorodzinnego z dwoma lokalami usługowymi w parterze wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Poprawa infrastruktury remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żyraków termomodernizacja i remont OSP w Bobrowej Woli, Górze Motycznej

Bardziej szczegółowo

O p i s t e c h n i c z n y 1. Podstawa opracowania - wizja lokalna oraz uzgodnienia z Inwestorem - projekt architektoniczno - budowlany - projekt instalacji sanitarnych - inwentaryzacja stanu istniejącego

Bardziej szczegółowo

Sanitarna - instalacja c.o. i gazowa (na gaz płynny propan) Fijewo 73 14-260 Lubawa

Sanitarna - instalacja c.o. i gazowa (na gaz płynny propan) Fijewo 73 14-260 Lubawa Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno-budowlany Termomodernizacja istniejącego budynku świetlicy w Omulu wraz z wykonaniem instalacji c.o. i instalacji gazowej (na gaz płynny propan) Branża: Sanitarna

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo