Prezydent wręczył awanse generalskie oraz odznaczenia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezydent wręczył awanse generalskie oraz odznaczenia"

Transkrypt

1 Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : Prezydent wręczył awanse generalskie oraz odznaczenia Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski - Zwierzchnik Sił Zbrojnych, podczas uroczystości w dniu 1 sierpnia br., wręczył nominacje generalskie i odznaczenia państwowe. Generałowie odchodzący w stan spoczynku otrzymali od Prezydenta pamiątkowe ryngrafy. W uroczystości uczestniczył m.in. szef BBN minister Stanisław Koziej. Na wniosek Ministra Obrony Narodowej postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na stopnie generalskie mianowani zostali: na stopień generała broni: generał dywizji Andrzej FAŁKOWSKI generał dywizji Mirosław RÓŻAŃSKI generał dywizji Anatol WOJTAN na stopień generała dywizji: 4. generał brygady Wiesław GRUDZIŃSKI 5. generał brygady Zygmunt MIERCZYK 6. generał brygady Cezary PODLASIŃSKI 7. generał brygady Michał SIKORA 8. generał brygady Grzegorz SODOLSKI 9. generał brygady Włodzimierz USAREK na stopień wiceadmirała: 10. kontradmirał Marian AMBROZIAK na stopień generała brygady:

2 11. pułkownik Stanisław CZOSNEK 12. pułkownik Adam DUDA 13. pułkownik Dariusz GÓRNIAK 14. podporucznik rezerwy ksiądz Józef GUZDEK 15. pułkownik Maciej JABŁOŃSKI 16. pułkownik Stanisław KACZYŃSKI 17. pułkownik Mariusz WIATR 18. pułkownik Piotr ŻURAWSKI *** Odznaczeni zostali: za wybitne zasługi dla umacniania obronności kraju, za osiągnięcia w pracy zawodowej KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 1. Generał brygady Jan DZIEDZIC 2. Generał broni Anatol WOJTAN KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 3. Pułkownik Sylwester BARTOSZEWSKI 4. Pułkownik Wiesław CHRZANOWSKI 5. Generał brygady Krzysztof DOMŻALSKI 6. Ryszard KALWASIŃSKI 7. Generał brygady Dariusz ŁUKOWSKI 8. Pułkownik Piotr PŁONKA 9. Pułkownik Sławomir WIĘCKOWSKI

3 za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk kombatanckich KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 10. Roman DAROWSKI 11. Andrzej SIEDLECKI Pamiątkowe ryngrafy otrzymali: 1. generał broni Lech MAJEWSKI 2. admirał floty Tomasz MATHEA 3. generał dywizji Mirosław ROZMUS 4. kontradmirał Czesław DYRCZ 5. generał brygady Jan GABRYŚ *** BIOGRAMY AWANSOWANYCH OFICERÓW gen. broni Andrzej Fałkowski Polski Przedstawiciel Wojskowy przy Komitetach Wojskowych NATO i Unii Europejskiej w Brukseli Rozpoczął służbę wojskową w 1978 r. W 1982 r. ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Służb Kwatermistrzowskich, a w 1985 r. studia na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Doktorat z nauk ekonomicznych obronił na Uniwersytecie Łódzkim w 1997 r. Jest absolwentem studiów Podyplomowej Szkoły Marynarki Wojennej w Monterey (USA, 1994 r.) oraz kilkunastu kursów zagranicznych m.in. w Holenderskiej Akademii Obrony, Szkole NATO w Oberammergau w Niemczech, a także w Kanadzie i USA. W latach służył w Marynarce Wojennej, zaś od 1984 do 1996 w Departamencie Finansów MON, gdzie przeszedł drogę od aspiranta do szefa kilku oddziałów, m.in. : Oddziału Gospodarki Finansowej i Rachunkowości, Oddziału Systemów Finansowania. W latach był zastępcą dyrektora Departamentu Ekonomiczno-Finansowego, a następnie Departamentu Ekonomicznego. W 1998 r. został wybrany na stanowisko przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Koordynacyjnego Wojskowych Służb Socjalnych (CLIMS) na roczną kadencję (obok normalnych obowiązków służbowych). Od 1998 do 2003 r. służył w Stałym Przedstawicielstwie RP przy NATO i UZE w Brukseli, gdzie pełnił

4 służbę jako radca, oddelegowany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Po powrocie do kraju (lata ) w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego na stanowisku zastępcy szefa Generalnego Zarządu Planowania Strategicznego P 5. Następnie został dyrektorem Departamentu Budżetowego MON ( ). W 2008 r. objął, w wyniku konkursu, stanowisko dyrektora Zarządu Logistyki i Zasobów Międzynarodowego Sztabu Wojskowego NATO (IMS) w Brukseli. W tym czasie był m.in. przewodniczącym Komitetu NATO ds. Wojskowych Zasobów Osobowych, współprzewodniczącym wojskowym Komitetu Logistycznego NATO, przedstawicielem Komitetu Wojskowego NATO w Radzie do Spraw Planowania i Polityki Zasobów oraz na Konferencję Dyrektorów Krajowych ds. Uzbrojenia (CNAD), zastępcą przewodniczącego i przedstawicielem Komitetu Wojskowego w Radzie Badań i Technologii. Był również współprzewodniczącym Komitetu Standaryzacyjnego NATO. W latach attaché obrony, wojskowy, morski i lotniczy przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie. Od 1 lipca 2013 r. wyznaczony na stanowisko zastępcy szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Wielokrotnie reprezentował Ministerstwo Obrony Narodowej. Był także moderatorem i prelegentem podczas międzynarodowych konferencji i seminariów, zapraszany do prowadzenia wykładów na uczelniach zagranicznych m.in. Szkole NATO w Oberammergau (lata 2000, ), Akademii Sztabu Generalnego Ukrainy w Kijowie (2002 r.), Bałtyckiej Akademii Obrony w Tartu w Estonii ( ), Akademii Sztabu Generalnego Federacji Rosyjskiej w Moskwie (2010 r.), Université Libre de Bruxelles (2010 r.), National Defense University w Waszyngtonie (2012 r.), American University w Waszyngtonie (2013 r.), jak również w uczelniach krajowych, m.in.: wielokrotnie w Akademii Obrony Narodowej oraz na Uniwersytecie Warszawskim, Krajowej Szkole Administracji Publicznej (2005 r.). Autor wielu publikacji, m.in. na łamach Przeglądu Morskiego, Przeglądu Kwatermistrzowskiego, Myśli Wojskowej, Zeszytów Naukowych Akademii Obrony Narodowej, Polski Zbrojnej, Wojskowego Przeglądu Logistycznego, Biuletynu Finansowego, miesięcznika RAPORT WTO. Autor książki na temat polskiego budżetu wojskowego pt. Pecunia Nervus Belli. gen. broni Mirosław Różański Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych Urodził się w 1962 r., jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych, którą w 1986 r. ukończył z wyróżnieniem. W 1989 r. ukończył Centrum Doskonalenia Oficerów tzw. Akademię Polową na kierunku dowódców batalionów. W latach studiował w Akademii Obrony Narodowej. W tej samej uczelni ukończył Kurs Taktyczno-Operacyjny w 1998 r. W 2005 r. został absolwentem Studium Polityki Obronnej, broniąc pracę pt. Profesjonalne siły zbrojne podstawowym czynnikiem bezpieczeństwa narodowego. W 2011 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dziedzinie nauk o obronności w specjalności zarządzanie instytucjami publicznymi. Służbę wojskową po ukończeniu WSOWZ rozpoczął w 42. Pułku Zmechanizowanym na stanowisku dowódcy plutonu w Żarach. W 1987 r. został dowódcą kompani szkolnej, przygotowującej na potrzeby Śląskiego Okręgu Wojskowego dowódców drużyn i działonowych operatorów bojowych wozów piechoty. W 1989 r. został dowódcą kompanii zmechanizowanej, z którą wziął udział w ćwiczeniu Przyjaźń 1989, po raz pierwszy obserwowanym przez obserwatorów z NATO. W 1990 r. został szefem sztabu batalionu szkolnego, którego był współorganizatorem. Następnie został wyznaczony na dowódcę 2. batalionu zmechanizowanego w 42. pz. W tym czasie batalion został poddany kontroli gotowości bojowej przez SG WP, a zdolność bojową potwierdził przed Inspekcją Sił Zbrojnych. Po powrocie z AON został wyznaczony na stanowisko starszego oficera operacyjnego w sztabie 42. pz. W 1994 r. został skierowany na praktykę do Oddziału Szkolenia Bojowego Śląskiego Okręgu Wojskowego. Po zakończeniu praktyki objął stanowisko szefa szkolenia w 34. Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu. W 1996 r. został przesunięty na stanowisko szefa sztabu w tej samej brygadzie. W 1999 r. został dowódcą 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej (17. WBZ) w Międzyrzeczu. W 2003 r. rozpoczął służbę na stanowisku szefa sztabu w dowództwie 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej (11. LDKPanc) w Żaganiu. Po otrzymaniu nominacji generalskiej w 2005 r. ponownie objął obowiązki dowódcy 17. WBZ. Dowodząc brygadą zainicjował wiele zmian systemowych w zakresie pełnienia służb i szkolenia. Był pomysłodawcą i realizatorem nowego modelu szkolenia strzelców wyborowych w Wojskach Lądowych. Wdrażał do sił zbrojnych kołowe transportery opancerzone Rosomak, formował pierwszy w pełni zawodowy batalion zmotoryzowany, który wziął udział w pierwszej i

5 drugiej zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW) w Afganistanie. W 2007 r. jako dowódca Brygadowej Grupy Bojowej (BGB) wraz z żołnierzami 17. WBZ uczestniczył w VIII zmianie PKW Irak. Stacjonująca w bazie Delta w Al-Kut BGB wspólnie z irackimi siłami bezpieczeństwa i jednostkami koalicyjnymi przeprowadziła kilka operacji przeciwko rebeliantom, prowadziła szeroko zakrojoną akcję pomocy humanitarnej i medycznej dla społeczeństwa prowincji Wasit. Gdy generał M. Różański dowodził 17. WBZ, trzykrotnie (w latach 2006, 2007 i 2008) jednostka była wyróżniana Znakiem Honorowym Sił Zbrojnych. W 2008 r. generał M. Różański wyznaczony został na stanowisko zastępcy szefa Zarządu Planowania Strategicznego P-5 SG WP. W sierpniu 2009 r. awansował na dowódcę 11. LDKPanc Czarnej Dywizji i został mianowany do stopnia generała dywizji. W 2010 r. sformowana na bazie 17. WBZ i jednostek dywizji Grupa Bojowa UE była pierwszym oddziałem bojowym zadeklarowanym przez Polskę do sił Unii Europejskiej. W latach dowodzona przez niego Czarna Dywizja przygotowała i skierowała do Afganistanu kolejno VIII i IX zmianę PKW, blisko 3 tys. żołnierzy pełniło służbę w ramach operacji NATO ISAF. W latach kierował Departamentem Strategii i Planowania Obronnego w MON, uczestniczył w pracach międzyresortowego Zespołu Koordynacyjnego przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Pełnił funkcję pełnomocnika MON ds. reformy systemu zarządzania, kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. Kierował pracami zespołu przygotowującego ustawę zmieniającą ustawę o urzędzie MON, przyjętą przez parlament i podpisaną przez prezydenta RP 22 lipca 2013 r. Dowodził Grupą Organizacyjną Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych (DG RSZ), stwarzając warunki do powstania DG RSZ od stycznia 2014 r. Od początku 2014 r. wykonywał zadania na stanowisku radcy koordynatora Sekretarza Stanu w MON i zajmował się procesem modernizacji SZ RP. Postanowieniem Prezydenta RP z 9 czerwca 2015 r. wyznaczony został na stanowisko Dowódcy Generalnego RSZ. W trakcie służby wyróżniony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Wojskowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyźnie, Gwiazdą Iraku, Medalem Honorowym Międzynarodowej Dywizji Centrum Południe. Podczas misji w Iraku został odznaczony przez prezydenta Salwadoru Medalem Zasługi. W uznaniu współpracy polsko-niemieckiej wyróżniony Krzyżem Honoru Bundeswery. W 2008 r. Prezydent RP w uznaniu zasług wręczył mu flagę narodową. Laureat prestiżowej nagrody Buzdygan miesięcznika Polska Zbrojna w 2008 r. Generał jest żonaty, ma troje dzieci. gen. broni Anatol Jerzy Wojtan I Zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP Urodził się w 1956 r. w Starachowicach. Od 21 maja 2013 r. zajmuje stanowisko I zastępcy szefa Sztaby Generalnego WP. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii oraz Akademii Sztabu Generalnego WP. Ponadto ukończył Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów dowódców dywizjonów w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii, kurs zastosowania informatyki w wojsku, kurs przeszkolenia operacyjnego oficerów wojsk rakietowych i artylerii oraz Studium Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej. Posiada tytuł doktora nauk wojskowych w specjalności sztuka operacyjna. Po ukończeniu w 1979 r. szkoły oficerskiej, gen. Anatol Wojtan pełnił służbę na stanowisku dowódcy plutonu ogniowego, następnie dowódcy baterii oraz szefa sztabu dywizjonu w 91. pułku artylerii przeciwpancernej. Od 1989 r. po ukończeniu Akademii Sztabu Generalnego, przez kolejne osiem lat pełnił służbę w Szefostwie Wojsk Rakietowych i Artylerii. W 1997 r. został wyznaczony na stanowisko starszego specjalisty w Dowództwie Wojsk Lądowych. Kolejne lata służby związały go ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego, gdzie zajmował kolejno stanowiska szefa Oddziału, zastępcy szefa Zarządu, szefa Zarządu, a ostatnio stanowisko I zastępcy szefa Sztabu Generalnego WP. Mianowany na stopień generała dywizji w 2009 r. gen. dyw. Wiesław Jerzy Grudziński Dowódca Garnizonu Warszawa

6 Urodził się w 1956 r. w Braniewie. Po ukończeniu w 1981 r. Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu, rozpoczął zawodową służbę wojskową jako dowódca plutonu pontonowego w batalionie saperów w Pułtusku. Rok później, wyznaczony został na stanowisko zastępcy dowódcy Kompanii Reprezentacyjnej WP. Po kilku latach pełnił różne funkcje w Komendzie stołecznego garnizonu, m.in. na stanowisku instruktora młodzieżowego, starszego oficera wydziału operacyjnego oraz pełniącego obowiązki szefa sztabu KG. W 1998 r. obronił pracę doktorską w Wojskowym Instytucie Historycznym. W 2000 r. mianowany został dowódcą 10. Warszawskiego Pułku Samochodowego im. mjr. S. Starzyńskiego w Warszawie. Następnie, w latach był szefem Oddziału Organizacyjno-Koordynacyjnego Akademii Obrony Narodowej, a w 2006 r. powierzono mu funkcję szefa Oddziału Spraw Reprezentacyjnych zastępcy komendanta Garnizonu w Dowództwie Garnizonu Warszawa. W styczniu 2007 r. objął stanowisko komendanta stołecznego garnizonu. Po zmianach organizacyjnych w Dowództwie Garnizonu Warszawa i rozwiązaniu Komendy Garnizonu, 27 lipca 2007 r. został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy Garnizonu Warszawa. Generał jest żonaty, interesuje się motoryzacją, sportem i historią. Jest autorem publikacji poświeconych dziejom budownictwa wojskowego w stołecznym garnizonie. Decyzją ministra obrony narodowej Nr sierpnia 2010 r. został wyznaczony na stanowisko Dowódcy Garnizonu Warszawa. Podczas Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia 2010 r. awansowany do stopnia generała brygady. gen. dyw. Zygmunt Andrzej Mierczyk Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej Urodził się w 1956 r. w Katowicach. Jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej. Posiada tytuł profesora nauk technicznych. Po ukończeniu w 1982 r. akademii, gen. Zygmunt Mierczyk przez rok zajmował stanowisko dowódcy plutonu w 9. pułku łączności. Od 1993 r. związany jest z Wojskową Akademią Techniczną, gdzie zajmował kolejne wyższe stanowiska służbowe poświęcając się pracy naukowej. Od maja 2008 r. gen. Zygmunt Mierczyk zajmuje stanowisko rektora-komendanta Wojskowej Akademii Technicznej. Posiada duży dorobek naukowy, jest współautorem wielu patentów unikatowych technologii i wdrożeń, wielokrotnie wyróżniany przez przełożonych. Jest także laureatem licznych nagród przyznawanych przez krajowe i międzynarodowe środowiska naukowe. Mianowany na stopień generała brygady w 2008 r. gen. dyw. Cezary Jakub Podlasiński Dowódca Centrum Operacji Lądowych Dowódca Komponentu Lądowego Urodził się w 1961 r. w Bydgoszczy. Po ukończeniu Technikum Rolniczego w Brzostowie został podchorążym Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego, którą ukończył w 1985 r. Generał jest absolwentem Akademii Obrony Narodowej (1992 r.), podyplomowych studiów z zakresu Integracji Euroatlantyckiej i Bezpieczeństwa w Wyższej Szkole Humanistycznej oraz podyplomowych studiów bezpieczeństwa narodowego w Akademii Obrony Narodowej. W październiku 2013 r. obronił pracę doktorską w Akademii Obrony Narodowej pt. Wpływ struktury organizacyjnej Polskich Sił Zadaniowych na realizację zadań niemilitarnych w strefie odpowiedzialności w ramach misji ISAF. Pierwsze stanowisko służbowe, dowódcy plutonu podchorążych, objął w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu. Po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej od 1992 r. służył w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego w Zarządzie Analiz w

7 Wydziale Organizacji i Prowadzenia Badań Podczas Ćwiczeń. Po pięciu latach pracy w komórkach Sztabu Generalnego Wojska Polskiego został skierowany do Oddziału Szkolenia Dowództw i Sztabów w Dowództwie Wojsk Lądowych. W DWLąd zajmował stanowiska: specjalisty, szefa Wydziału Szkolenia i Ćwiczeń, szefa Wydziału Koordynacji Ćwiczeń Międzynarodowych i zastępcy szefa Zarządu Operacji Lądowych G-3. W lipcu 2006 r. w ramach VII zmiany PKW IRAK ( ), objął stanowisko szefa sztabu w wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe. Od lipca 2008 do 30 czerwca 2011 r. pełnił obowiązki szefa Centrum Dowodzenia w Dowództwie Operacyjnym Sił Zbrojnych RP. 1 lipca 2011 r. został wyznaczony na stanowisko dowódcy 10. Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie, z którą dwa lata później, 5 listopada 2013 r., wyjechał do Afganistanu na XIV zmianę PKW Afganistan jako jej dowódca. Z misji powrócił 6 czerwca 2014 r. 1 lipca 2014 r. został wyznaczony na dowódcę Centrum Operacji Lądowych dowódcę Komponentu Lądowego. Gen. C. Podlasiński jest żonaty, ma dwóch synów. gen. dyw. Michał Edward Sikora Inspektor Rodzajów Wojsk, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Urodził się w 1961 r. Jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej, którą w 1984 r. ukończył z wyróżnieniem (II lokata). W 1990 r. ukończył Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów Wojsk Radiotechnicznych. W latach studiował w Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie uzyskując tytuł oficera dyplomowanego. W tej samej uczelni ukończył Kurs Doskonalenia Dowódców Jednostek Wojskowych z Teorii Organizacji i Zarządzania w 1995 r. W 1997 r. ukończył Kurs Prawa Konfliktów Zbrojnych Organizowany przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża. W 1998 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Szczecińskim. W 1999 r. ukończył Kurs Zarządzania Sytuacją Powietrzną w Technicznej Szkole Sił Powietrznych w Niemczech. W 2000 r. w Akademii Obrony Narodowej ukończył Kurs Taktyczno Operacyjny Oficerów Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. W 2002 r. został absolwentem studiów podyplomowych Politechniki Szczecińskiej w zakresie informatyki. W 2004 r. ukończył Kurs dla Kadry Kierowniczej w zakresie Oceny Ryzyka Zawodowego. W 2005 r. został absolwentem Studium Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej. W 2006 r. uzyskał tytuł magistra pedagogiki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Służbę wojskową, po ukończeniu WOSR w 1984 r., rozpoczął w 27. batalionie radiotechnicznym na stanowisku inżyniera stacji radiolokacyjnej w 271. kompanii radiotechnicznej w Kołbaskowie. Od 1989 r. dowodził 271. kompanią radiotechniczną. W 1993 r., po ukończeniu studiów w AON, został dowódcą 25. batalionu radiotechnicznego w Debrznie a w 1995 r. został dowódcą 28. batalionu radiotechnicznego w Gryficach. W 2001 r. został wyznaczony na stanowisko szefa Oddziału Szkolenia w Szefostwie Wojsk Radiotechnicznych Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. Następnie został dowódcą 6. Brygady Dowodzenia Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej w Śremie. W 2003 r. objął stanowisko zastępcy dowódcy 2. Brygady Radiotechnicznej w Bydgoszczy a, po ukończeniu PSPO, w 2005 r. został dowódcą tej Brygady. W 2008 r. objął dowodzenie 3. Brygadą Radiotechniczną we Wrocławiu oraz został nominowany na stopień generała brygady. Od 2009 r. pełnił służbę wojskową w Dowództwie Sił Powietrznych na stanowisku szefa Wojsk Radiotechnicznych a od 2011 r. zostaje wyznaczony na stanowisko szefa Wojsk OPL i Radiotechnicznych. W związku z reformą systemu dowodzenia Sił Zbrojnych RP zostaje wyznaczony do Zespołu ds. Nowego Systemu Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP na stanowisko Radcy Koordynatora, a następnie na stanowisko zastępcy szefa Zds.NSKiD SZ RP i szefa Grupy Projektowej. Od 19 sierpnia 2013 r. był Szefem Zespołu ds. Inspektoratu Rodzajów Wojsk Grupy Organizacyjnej Dowództwa Generalnego RSZ. Od 1 stycznia 2014 r. generał Michał Sikora jest Inspektorem Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego RSZ. W trakcie służy wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi, Lotniczym Krzyżem Zasługi, złotymi medalami: Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju i Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyźnie. Pod jego dowództwem 28. batalion radiotechniczny w Gryficach pięciokrotnie uzyskał tytuł Najlepszej Jednostki Wojskowej w 2. Brygadzie Radiotechnicznej oraz czterokrotnie miano Przodującej Jednostki Wojskowej w 2. Korpusie Obrony Powietrznej a w 2000 r. dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej wyróżnił proporcem i tytułem Przodującego Pododdziału. Generał jest żonaty, ma dwoje dzieci. Interesuje się historią wojskowości, nowymi technologiami i sportem.

8 gen. dyw. Grzegorz Stanisław Sodolski Dyrektor Departamentu Budżetowego Urodził się w 1963 r. w Kaliszu. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania prowadzone przez Politechnikę Białostocką. Ponadto uczestniczył w licznych szkoleniach i kursach z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, budżetu zadaniowego, kontroli zarządczej oraz zarządzania projektami i zasobami obronnymi organizowanych przez Ministerstwo Finansów oraz zagraniczne ośrodki i uczelnie, w tym Naval Postgraduate School w Monterey. Zawodową służbę poświęcił zarządzaniu finansami, zajmując stanowiska, m.in. szefa służby finansowej w pułku łączności, starszego specjalisty w oddziale finansów okręgu wojskowego, szefa oddziału w Departamencie Budżetowym, dyrektora w Departamencie Spraw Socjalnych oraz zastępcy i następnie dyrektora Departamentu Budżetowego. Pełnił również służbę w polskich kontyngentach wojskowych w misjach ONZ UNDOF w Syrii i operacjach NATO IFOR i SFOR na Bałkanach. W przeddzień przystąpienia Polski do NATO współorganizował funkcjonowanie Polskiego Przedstawiciela Wojskowego w Komitecie Wojskowym NATO oraz kierował wykonaniem narodowych zobowiązań wynikających z utworzenia Międzynarodowego Korpusu Północny Wschód w Szczecinie, m.in. przewodnicząc Komitetowi Finansów Korpusu. Brał udział w pracach komitetów finansów i administracji NATO oraz odpowiadał za organizację finansowania licznych projektów związanych z pobytem wojsk sojuszniczych w Polsce, w tym Strong Resolve. Uczestniczył również w pracach Zespołu Roboczego ds. Wprowadzenia Banknotów i Monet Euro. Od 15 kwietnia 2009 r. kieruje Departamentem Budżetowym MON. Jest członkiem Komitetu Audytu w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz Międzyresortowego Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego funkcjonującego przy Ministrze Finansów. Interesuje się żeglarstwem i narciarstwem. gen. dyw. Włodzimierz Czesław Usarek Dowódca Centrum Operacji Powietrznych Dowódca Komponentu Powietrznego Urodził się w 1963 r. w Dąbrowie Górniczej. W 1982 r. rozpoczął służbę wojskową w dęblińskiej Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej. W czasie nauki - na trzecim roku studiów uzyskał tytuł pilota wojskowego klasy III. 29 listopada 1986 r. promowany do stopnia podporucznika otrzymał dyplom ukończenia studiów zawodowych uzyskując tytuł pilota klasy II. Wyznaczony na stanowisko pilota klucza lotniczego w 41. pułku lotnictwa myśliwskiego, gdzie kolejno obejmował stanowisko starszego pilota, dowódcy klucza lotniczego i zastępcy dowódcy eskadry. Wykonując loty na samolocie MiG 21MF uzyskał w 1989 r. pierwszą klasę pilota wojskowego. Brał też udział w lotach na DOL oraz uzyskał tytuł instruktora pilota we wszystkich warunkach atmosferycznych. W 1990 r. kończy Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów oraz zdobywa tytuł mistrza taktyki na olimpiadzie wiedzy taktycznej 2. Korpusu Obrony Powietrznej. W kolejnym roku rozpoczyna studia na Akademii Obrony Narodowej, którą w stopniu kapitana kończy w 1993 r. Po ukończeniu Akademii trafia do 28. pułku lotnictwa myśliwskiego na stanowisko dowódcy eskadry. Przechodzi przeszkolenie na samolocie MIG 23MF, a w 1995 r. uzyskuje mistrzowską klasę pilota. Tego samego roku obejmuje stanowisko zastępcy dowódcy pułku ds. szkolenia a następnie w 1997 r. zostaje zastępcą dowódcy ds. liniowych. Wykonuje loty na samolocie MiG 21MF, zostaje instruktorem i bierze czynny udział w szkoleniu pilotów oraz ćwiczeniach lotniczych "Orli Szpon". Kolejnym etapem kariery zawodowej generała było ukończenie kursu dowódców oddziałów w Akademii Narodowej. W 1998 r. zostaje wyznaczony na stanowisko dowódcy 1. pułku lotnictwa myśliwskiego. W międzyczasie przeszkala się na samoloty MiG 29 i przygotowuje pierwszą grupę pilotów do struktur NATO. W ramach partnerstwa

9 NATO wykonuje loty w Dijon z pilotami 1. pułku lotnictwa myśliwskiego. W 2001 r. zostaje dowódcą 23. Bazy Lotniczej, kończąc równocześnie studia podyplomowe na Akademii Podlaskiej w zakresie zarządzania zasobami osobowymi i jednostkami terytorialnymi. W 2002 r. rozpoczyna Podyplomowe Studia Operacyjno Strategiczne w Akademii Obrony Narodowej, które kończy rok później. Od 2004 r. pełni służbę w Dowództwie Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, a następnie w Dowództwie Sił Powietrznych na stanowisku zastępcy Szefa Wojsk Lotniczych. 12 lutego 2007 r. obejmuje stanowisko dowódcy 2. Brygady Lotnictwa Taktycznego, po czym 3 maja 2007 r. zostaje mianowany do stopnia generała brygady. Od 1 stycznia 2009 r. pełni obowiązki dowódcy 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego związku taktycznego posiadającego na wyposażeniu samoloty F-16. W grudniu 2013 r. broni doktorat na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej. 1 stycznia 2014 r. obejmuje obowiązki dowódcy Centrum Operacji Powietrznych Dowódcy Komponentu Powietrznego. Gen. Włodzimierz Usarek wykonywał loty na samolotach Lim 5, TS-11 oraz MiG-21MF, MiG-23MF i MiG-29. Dodatkowo wykonywał loty zapoznawcze na samolotach Mirage 2000, Hawk, F-16, F-15 oraz Alfa Jet. Za sterami samolotów spędził ponad 1,8 tys. godzin. Jest żonaty, ma dwóch synów. Interesuje się myślistwem oraz wędkarstwem. Za zasługi i osiągnięcia odznaczony przez prezydenta RP: Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Lotniczym Krzyżem Zasługi. Za wzorową służbę w lotnictwie Sił Zbrojnych RP, w szczególności za duży wkład w jego rozwój, umacnianie gotowości bojowej i szkolenie kadr lotniczych gen. W. Usarek został dwukrotnie wyróżniony przez ministra obrony narodowej tytułem honorowym "Zasłużony Pilot Wojskowy" oraz wpisem zasług do Księgi Honorowej Wojska Polskiego (2013 r.). wiceadmirał Marian Jan Ambroziak Inspektor Marynarki Wojennej, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Jest absolwentem Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni (1985 r.), Akademii Sztabowej Sił Połączonych w Wielkiej Brytanii (1998 r.) i Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie (2008 r.). Służbę zawodową zaczął na ścigaczu ORP Zawzięty, jako dowódca działu artylerii i broni podwodnej. W 1987 r. został wyznaczony na zastępcę dowódcy nowo wprowadzanego do służby dozorowca ORP Kaszub. Pod koniec 1990 r. objął na ponad pięć lat dowodzenie tym okrętem. W 1996 r. trafił do Dowództwa Marynarki Wojennej, gdzie pełnił funkcje w Oddziale Operacyjnym, stopniowo awansując ze stanowiska starszego oficera-planisty na szefa Wydziału Szkolenia Operacyjno-Taktycznego. Jako komandor otrzymał zadanie przejęcia z zasobów Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych pierwszej z dwóch fregat typu Olivier Hazard Perry. Była to pierwsza od czasów II wojny światowej jednostka wyprodukowana za Zachodzie, która trafiła w ręce polskich marynarzy. Komandor M. Ambroziak został pierwszym dowódcą fregaty rakietowej ORP Pułaski, wyszkolił jej załogę i sprawnie przeprowadził przez Atlantyk do kraju. Na początku 2003 r. został zastępcą dowódcy 31. dywizjonu Okrętów Rakietowych. Następnie objął dowodzenie tym dywizjonem, po czym został dowódcą Dywizjonu Okrętów Zwalczania Okrętów Podwodnych. W 2007 r. został zastępcą szefa Zarządu Operacyjnego w Dowództwie MW, a w 2008 r. szefem Szkolenia Morskiego zastępcą szefa Szkolenia Marynarki Wojennej. W 2009 r. awansował na kontradmirała, a Minister Obrony Narodowej powierzył mu stanowisko asystenta szefa Sztabu Generalnego WP do spraw Marynarki Wojennej. W połowie 2012 r. kontradm. Marian Ambroziak został dowódcą 3. Flotylli Okrętów. Od 1 stycznia 2014 r. był szefem Zarządu Morskiego w Inspektoracie Marynarki Wojennej. Od 1 listopada 2014 r. jest Inspektorem Marynarki Wojennej. gen. bryg. Stanisław Czosnek Dowódca 1. Brygady Pancernej

10 Urodził się w 1963 r. w Brzesku. Stanowisko dowódcy 1. Brygady Pancernej zajmuje od 11 marca 2013 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych oraz Akademii Obrony Narodowej. Ukończył studia podyplomowe w zakresie wiedzy o bezpieczeństwie narodowym na Uniwersytecie Jagiellońskim, kurs przeszkolenia piechoty górskiej w Ośrodku Szkolenia Piechoty Górskiej Sił Zbrojnych we Francji oraz Podyplomowe Studia Polityki Obronnej w Narodowym Uniwersytecie Obrony w Pekinie. Po ukończeniu w 1986 r. szkoły oficerskiej płk Stanisław Czosnek pełnił służbę na stanowisku dowódcy plutonu, a następnie dowódcy kompanii w 5. Podhalańskiej Brygadzie WOW. Od 1989 r. przez cztery lata pełnił służbę w 5. pułku strzelców podhalańskich. W 1996 r., po ukończeniu studiów w Akademii Obrony Narodowej. płk Stanisław Czosnek został wyznaczony na stanowisko starszego oficera w Dowództwie Krakowskiego Okręgu Wojskowego. Kolejne lata służby związały oficera z Dowództwem 2. Korpusu Zmechanizowanego, gdzie zajmował m.in. stanowiska szefa Wydziału orasz szefa Oddziału Operacyjnego W 2014 r. płk Stanisław Czosnek został skierowany do służby w Islamskiej Republice Afganistanu na stanowisko zastępcy dowódcy Regionu Wschodniego ds. Koalicyjnych. Mianowany na stopień pułkownika w 2007 r. gen. bryg. Adam Duda Szef Inspektoratu Uzbrojenia Urodził się w 1967 r. w Żarach. W 1986 r. rozpoczął studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich i równoległe studia w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, które ukończył w 1990 r. uzyskując stopień podporucznika i tytuł magistra ekonomii. Służbę zawodową rozpoczął w 1990 r. na stanowisku szefa zaopatrzenia w 42. pułku zmechanizowanym w Żarach, a po przeformowaniu pułku w 11. Brygadę Zmechanizowaną pełnił służbę na kolejnych stanowiskach, aż do stanowiska szefa logistyki brygady. W 2001 r., po rozformowaniu brygady, został wyznaczony na stanowisko Szefa Wydziału Planowania Logistyki w Dowództwie 11. Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu, a następnie na stanowisko Szefa Wydziału G-4 sztabu dywizji. W grudniu 2006 r., decyzją ministra obrony narodowej, został wyznaczony na stanowisko Szefa Sztabu 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. W styczniu 2007 r. został skierowany do służby w ramach VIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku. Obowiązki Szefa Sztabu Dywizji pełnił do czerwca 2011 r., kiedy został skierowany na Podyplomowe Studia Polityki Obronnej na Narodowym Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie (USA), po ukończeniu których został wyznaczony na stanowisko I zastępcy szefa Inspektoratu Uzbrojenia. W trakcie służby wojskowej systematycznie podnosił swoje kwalifikacje. Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego na Uniwersytecie Wrocławskim (1995 r.) oraz studia doktoranckie na Uniwersytecie Szczecińskim (2001 r.), gdzie uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych. W 2004 r. uzyskał uprawnienia audytora wewnętrznego nadane przez ministra finansów. Ponadto ukończył wiele kursów i szkoleń z zakresu zamówień publicznych, audytu i kontroli zarządczej. 1 lipca 2015 r., decyzją ministra obrony narodowej, został wyznaczony na stanowisko szefa Inspektoratu Uzbrojenia. Jest żonaty, ma dwoje dzieci. gen. bryg. Dariusz Andrzej Górniak Dowódca 12. Brygady Zmechanizowanej

11 Urodził się w 1967 r. w miejscowości Śmigiel. Służbę wojskową rozpoczął jako podchorąży Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarneckiego w Poznaniu., którą ukończył w 1990 r. Pierwsze stanowisko służbowe dowódcy plutonu czołgów objął w 9. pułku zmechanizowanym w Stargardzie Szczecińskim (później przemianowanym na 6. Brygadę Kawalerii Pancernej). W białych koszarach w Stargardzie Szczecińskim pułkownik D. Górniak spędził 15 lat, wykonując obowiązki na poszczególnych stanowiskach służbowych, od dowódcy plutonu, przez dowódcę kompanii i batalionu czołgów, aż do szefa sztabu brygady. W 1996 r. został skierowany na studia w Akademii Wojskowej im. Frunze w Moskwie. Po powrocie z I zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku w 2005 r. pułkownik Dariusz Górniak zostaje skierowany na Podyplomowe Studia Operacyjno Strategiczne do Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. W 2006 r. zostaje wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy 7. Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku. W 2008 r. zostaje ponownie skierowany do Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, tym razem na Podyplomowe Studia Polityki Obronnej. W 2009 r. obejmuje obowiązku zastępcy dowódcy 20. Brygady Zmechanizowanej w Bartoszycach. W 2010 r. pułkownik Dariusz Górniak zostaje skierowany do Dowództwa Wojsk Lądowych ma stanowisko zastępcy szefa wojsk pancernych i zmechanizowanych. Na podstawie decyzji ministra obrony narodowej z 18 listopada 2013 r. pułkownik Dariusz Górniak 1 stycznia 2014 r. został wyznaczony na stanowisko dowódcy 12. Brygady Zmechanizowanej im. generała broni Józefa Hallera w Szczecinie. gen. bryg. Maciej Władysław Jabłoński Dowódca 10. Brygady Kawalerii Pancernej Urodził się w 1969 r. Służbę w wojsku rozpoczął w 1988 r., kiedy został podchorążym w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu. Po promocji na pierwszy stopień oficerski w 1992 r. objął dowództwo nad plutonem czołgów w 1. pułku zmechanizowanym w Wesołej, który następnie został przeformowany w 1. Warszawską Brygadę Pancerną. W 1994 r. objął dowodzenie kompanią czołgów, a dwa lata później, w stopniu kapitana, został szefem sztabu zastępcą dowódcy batalionu czołgów w tej brygadzie. W 1997 r. odbył Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów. W tym samym roku objął obowiązki kierownika sekcji szkolenia 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. W latach był słuchaczem Akademii Obrony Narodowej, został mianowany specjalistą, a następnie już jako podpułkownik zastępcą szefa Oddziału Szkolenia Dowództw w Dowództwie Wojsk Lądowych w Warszawie. Po sześciu latach pracy w tym oddziale objął stanowisko szefa Oddziału Operacyjnego. W 2011 r. wziął udział w X zmianie PKW Afganistan jako szef sztabu zastępca dowódcy Polskich Sił Zadaniowych. W 2013 r. ponownie był słuchaczem Akademii Obrony Narodowej, gdzie ukończył Podyplomowe Studia Polityki Obronnej. Następnie objął stanowisko głównego specjalisty w Grupie Organizacyjnej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, a pół roku później został wyznaczony na stanowisko szefa Zarządu Planowania Rozwoju J-5 Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Od 1 lipca 2014 r. płk Maciej Jabłoński objął dowodzenie 10. Brygadą Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka. Do jego zainteresowań należą kulturoznawstwo i motoryzacja. Jest żonaty, ma sześcioletniego syna. gen. bryg. Stanisław Kaczyński Dowódca 25. Brygady Kawalerii Powietrznej

12 Urodził się w 1965 r. w Kutnie. W 1985r. rozpoczął karierę wojskową jako podchorąży w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, a po jej ukończeniu w 1989 r. został wyznaczony na pierwsze stanowisko służbowe jako dowódca plutonu w 1. batalionie szturmowym. W latach pełnił obowiązki na stanowisku dowódcy kompanii w 1. Pułku Specjalnym. W 1998 r. ukończył Akademię Obrony Narodowej. Następnie od 1998 od 1999 r. został wyznaczony na stanowisko specjalisty w Zarządzie Rozpoznania i Walki Elektronicznej. Służbę w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej rozpoczął w 1999 r. jako szef Sekcji. W latach dowodził 1. batalionem kawalerii powietrznej. W 2008 r. został wyznaczony na stanowisko szefa Sztabu 25.BKPow., a trzy lata później przeniesiony do Dowództwa Wojsk Lądowych w Warszawie na stanowisko szefa Oddziału Szkolenia w Zarządzie Wojsk Aeromobilnych. Po ukończeniu Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej w AON w 2014 r. decyzją ministra obrony narodowej został wyznaczony na dowódcę 25. Brygady Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Tomaszowie Mazowieckim. Pułkownik Stanisław Kaczyński uczestniczył w misjach zagranicznych: dwukrotnie w Bośni i Hercegowinie ( ), trzykrotnie w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku (I, V i IX zmiana) oraz w V zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu. W Polskiej Jednostce Wojskowej w Ramach Sił Wielonarodowych w Republice Bośni i Hercegowiny zajmował stanowiska: w 2000 r. starszy oficer, na przełomie lat zastępca szefa Wydziału, a następnie w 2001 r. szef Wydziału. W czasie misji PKW w Republice Iraku pełnił stanowiska: I zmiana (2003 r.) starszy specjalista - koordynator w naziemnej komórce łącznikowej, V zmiana (2005 r.) zastępca dowódcy Grupy oraz IX zmiana (2007 r.) dowódca Grupy. Na V zmianie PKW Afganistan (2009 r.) dowódca Grupy - starszy doradca wojskowy. W 2004 r. uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie dowodzenia na Akademii Obrony Narodowej. Specjalizuje się w problematyce kawalerii powietrznej, działań powietrzno-desantowych, wojsk specjalnych oraz zagadnieniach związanych z walką z terroryzmem. Został odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Interesuje się piłką nożną, historią wojskowości oraz bezpieczeństwem międzynarodowym. gen. bryg. Mariusz Ryszard Wiatr Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych Urodził się w 1955 r. w miejscowości Pobieda. Stanowisko rektora komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych zajmuje od 28 marca 2011 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych oraz Akademii Wojskowej Armii NRD. Ukończył studia podyplomowe w Akademii Dowodzenia Bundeswehry. Posiada tytuł profesora nauk wojskowych. Po ukończeniu w 1978 r. szkoły oficerskiej płk Mariusz Wiatr pełnił służbę na stanowisku dowódcy plutonu, następnie dowódcy kompanii w 11. Dywizji Pancernej oraz szefa sztabu batalionu w 42. pułku zmechanizowanym. Od 1990 r., po ukończeniu Akademii, przez kolejne siedemnaście lat był związany z Akademią Obrony Narodowej, gdzie zajmował m.in. stanowiska służbowe: profesor nadzwyczajny zespołu pracowników naukowo dydaktycznych, zastępca komendanta Wydziału Akademickiego ds. Naukowo-Dydaktycznych oraz komendant Wydziału Wojsk Lądowych dziekan profesor nadzwyczajny. W 2008 r. płk Mariusz Wiatr został wyznaczony na stanowisko zastępcy komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych ds. dydaktyczno-naukowych, a następnie na rektora komendanta tej uczelni. Mianowany na stopień pułkownika w 2000 r. gen. bryg. Piotr Marek Żurawski Zastępca Szefa Sztabu ds. Planowania w Dowództwie Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód

13 Urodził się w 1963 r. w Tczewie. Stanowisko zastępca szefa sztabu ds. planowania w Dowództwie Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód zajmuje od 15 maja 2015 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych oraz Akademii Obrony Narodowej. Uukończył studia podyplomowe w Akademii Dowódczo Sztabowej Korpusu Piechoty Morskiej w Quantico oraz w Akademii Sztabowej Sił Połączonych w Norfolk w USA. Jest również absolwentem Narodowego Uniwersytetu Obrony w Waszyngtonie (USA), gdzie ukończył Podyplomowe Studia Polityki Obronnej. Po ukończeniu w 1988 r. szkoły oficerskiej płk Piotr Żurawski pełnił służbę na stanowisku dowódcy plutonu w 41. pułku zmechanizowanym. Przez kolejne lata zajmował różne stanowiska służbowe w 35. batalionie obrony wybrzeża, 7. Brygadzie Obrony Wybrzeża oraz 1. Brygadzie Obrony Terytorialnej. W 1997 r., po ukończeniu studiów w Akademii Obrony Narodowej, płk Piotr Żurawski został wyznaczony na stanowisko starszego oficera w Dowództwie Wojsk Lądowych, gdzie pełnił służbę do 2009 r. Następnie został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. Po ukończeniu Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej płk Piotr Żurawski powrócił do służby w Dowództwie Wojsk Lądowych obejmując stanowisko szefa Zarządu Planowania Rozwoju Wojsk Lądowych. W czerwcu 2013 r. minister obrony narodowej wyznaczył go na stanowisko dowódcy 20. Brygady Zmechanizowanej. W 2009 r. płk Piotr Żurawski został skierowany do służby w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Islamskiej Republice Afganistanu na stanowisko zastępcy dowódcy. Mianowany na stopień pułkownika w 2006 r. gen. bryg. Józef Jan Guzdek Biskup Polowy Wojska Polskiego Urodził się w 1956 r. w Wadowicach, a pochodzi z parafii św. Jana Chrzciciela w Choczni. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącym im. M. Wadowity w 1975 r. rozpoczął studia w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 17 maja 1981 r. w katedrze na Wawelu przez posługę kard. Franciszka Macharskiego. Jako wikariusz pracował w parafiach: Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Trzebini, św. Klemensa w Wieliczce i w kolegiacie akademickiej św. Anny w Krakowie. W latach pełnił funkcję prefekta w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej. W kwietniu 1998 r. uzyskał tytuł doktora teologii na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, na podstawie rozprawy napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Edwarda Stańka pt. Koncepcja narodu i jego wolności w kaznodziejskim przekazie ks. Hieronima Kajsiewicza. W latach pełnił funkcję kierownika Studium Formacji Stałej dla kapłanów archidiecezji krakowskiej. Od czerwca 1999 r. do 11 września 2001 r. był dyrektorem Wydawnictwa św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej. 12 września 2001 r. został mianowany przez kard. Franciszka Macharskiego rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. 14 sierpnia 2004 r. papież Jan Paweł II mianował ks. Józefa Guzdka biskupem pomocniczym metropolity krakowskiego i przydzielił mu stolicę tytularną Treba. Jako dewizę swojego posługiwania bp Józef Guzdek przyjął słowa In Te Domine speravi (Tobie, Panie, zaufałem). Święcenia biskupie przyjął 15 września 2004 r. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Głównym konsekratorem był kard. Franciszek Macharski, a współkonsekratorami abp Józef Kowalczyk i abp Stanisław Dziwisz. W latach bp Józef Guzdek był wikariuszem generalnym archidiecezji krakowskiej. W 2006 r. przewodniczył krakowskiemu zespołowi przygotowującemu pielgrzymkę papieża Benedykta XVI do Polski. W strukturze Konferencji Episkopatu Polski pełni obowiązki wiceprzewodniczącego Rady ds. Apostolstwa Świeckich, delegata ds. Ruchu Wiara i Światło oraz Stowarzyszenia Arka. 4 grudnia 2010 r. papież Benedykt XVI mianował bp. Józefa Guzdka biskupem polowym Wojska Polskiego. 19 grudnia 2010 r. bp Józef Guzdek odbył ingres do katedry polowej Wojska Polskiego w Warszawie. 20 stycznia 2011 r. został powołany przez Prezesa Rady Ministrów RP w skład Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Od 7 lutego do 15 marca 2011 r., na prośbę abp. Józefa Michalika Przewodniczącego KEP, pełnił funkcję delegata KEP ds. Duszpasterstwa Policji, ds. Harcerzy, ds. Kombatantów, ds. Duszpasterstwa Służby Celnej, ds. Duszpasterstwa Straży Ochrony Kolei. 16 marca 2011 r., podczas 354. zebrania

14 plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, został mianowany delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji, delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Służby Celnej, delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Straży Ochrony Kolei, delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Harcerzy, delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Kombatantów. *** Generuj PDF Drukuj Powiadom znajomego Tweetnij

Prezydent mianował na stopnie generalskie

Prezydent mianował na stopnie generalskie Źródło: http://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/7730,prezydent-mianowal-na-stopnie-generalskie.html Wygenerowano: Wtorek, 3 stycznia 2017, 05:06 Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 29.11.2016

Bardziej szczegółowo

Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego

Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego Data publikacji : 02.08.2013 Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Zwierzchnik Sił Zbrojnych Bronisław Komorowski, na wniosek ministra obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego

Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego Prezydent RP Bronisław Komorowski nadał dziesięciu oficerom Wojska Polskiego, a także czterem oficerom Policji, dwóm Państwowej Straży Pożarnej oraz

Bardziej szczegółowo

Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego

Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego Data publikacji : 09.08.2011 Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego We wtorek 9 sierpnia br., Prezydent RP Bronisław Komorowski nadał piętnastu oficerom Wojska Polskiego stopnie generalskie:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r. Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej

Bardziej szczegółowo

LISTA ODCHODZĄCYCH DO REZERWY śołnierzy SZTABU GENERALNEGO WP

LISTA ODCHODZĄCYCH DO REZERWY śołnierzy SZTABU GENERALNEGO WP LISTA ODCHODZĄCYCH DO REZERWY śołnierzy SZTABU GENERALNEGO WP 1. Pan gen. dyw. Jan KEMPARA słuŝbę wojskową rozpoczął w 1969 roku i pełnił na stanowiskach: dowódcy grupy, dowódcy plutonu instruktora spadochronowego,

Bardziej szczegółowo

W dniach 28 i 29 stycznia br. w Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach pożegnaliśmy 6 cio osobową grupę oficerów i podoficerów,

W dniach 28 i 29 stycznia br. w Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach pożegnaliśmy 6 cio osobową grupę oficerów i podoficerów, W dniach 28 i 29 stycznia br. w Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach pożegnaliśmy 6 cio osobową grupę oficerów i podoficerów, którzy służbę w kieleckim garnizonie, a potem w Centrum,

Bardziej szczegółowo

st. chor. sztab. Jacek SCHMIDT "Podoficera Roku" 12 Dywizji Zmechanizowanej

st. chor. sztab. Jacek SCHMIDT Podoficera Roku 12 Dywizji Zmechanizowanej st. chor. sztab. Jacek SCHMIDT "Podoficera Roku" 12 Dywizji Zmechanizowanej Kilka słów o naszym kandydacie st. chor. sztab. Jacek SCHMIDT urodził się 22 sierpnia 1968 roku w Golczewie. Służbę wojskową

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Dziennik Ustaw Nr 87 7436 Poz. 561 561 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Na podstawie art. 76 ust. 14 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Prezydent wręczył odznaczenia i awanse generalskie

Prezydent wręczył odznaczenia i awanse generalskie Źródło: http://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/3294,prezydent-wreczyl-odznaczenia-i-awanse-generalskie.html Wygenerowano: Niedziela, 4 września 2016, 05:24 Data publikacji : 15.08.2011 Prezydent wręczył odznaczenia

Bardziej szczegółowo

11.VII Strona 1

11.VII Strona 1 11.VII.2016 Szczyt NATO - wspólny sukces Żołnierze i pracownicy wojska DG RSZ oraz jednostek bezpośrednio podległych doskonale wywiązali się z zadań związanych z organizacyjnym zabezpieczeniem szczytu

Bardziej szczegółowo

Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu Strona znajduje się w archiwum. Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu We wtorek, 24 lutego br., Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Lech Kaczyński złożył wizytę w Wyżej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665 Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Na podstawie art. 76 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 marca 2014 r. Poz. 96. DECYZJA Nr 94/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 24 marca 2014 r. Poz. 96. DECYZJA Nr 94/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 marca 2014 r. Warszawa, dnia 24 marca 2014 r. Poz. 96 Departament Budżetowy DECYZJA Nr 94/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 214/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim

Wykaz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim Wykaz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Archiwum w Nowym Dworze Mazowieckim L.p. Nazwa jednostki Miejscowość 1. 1 Batalion Czołgów Żurawica 2. 21 Batalion Dowodzenia 3. 9 Batalion Dowodzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r. Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75 Zarząd Szkolenia P7 DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie struktur wychowania fizycznego i sportu w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r.

DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r. Warszawa, dnia 9 września 2016 r. Poz. 151 Departament Kadr DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 listopada 2015 r.

DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 listopada 2015 r. Warszawa, dnia 7 listopada 05 r. Poz. 6 Departament Kadr DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 listopada 05 r. w sprawie osób właściwych do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej

Bardziej szczegółowo

Prezydent RP: "Awanse dla służb istotne dla bezpieczeństwa kraju"

Prezydent RP: Awanse dla służb istotne dla bezpieczeństwa kraju Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 02.05.2015 Prezydent RP: "Awanse dla służb istotne dla bezpieczeństwa kraju" Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył awanse generalskie

Bardziej szczegółowo

strona 1 Wzorowy Dowódca Opis przedmiotu: Wzorowy Dowódca - brązowa. Z lat 90-tych

strona 1 Wzorowy Dowódca Opis przedmiotu: Wzorowy Dowódca - brązowa. Z lat 90-tych strona 1 Wzorowy Dowódca 2011-07-27 Wzorowy Dowódca Opis przedmiotu: Wzorowy Dowódca - brązowa. Z lat 90-tych strona 1 Wzorowy Dowódca 2011-07-27 Wzorowy Dowódca Opis przedmiotu: Wzorowy Dowódca - złota,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 lipca 2011 r. bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 lipca 2011 r. bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych Departament Administracyjny 216 DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej

Bardziej szczegółowo

Chcesz pracować w wojsku?

Chcesz pracować w wojsku? Praca w wojsku Chcesz pracować w wojsku? Marzysz o pracy w służbie mundurowej, ale nie wiesz, jak się do niej dostać? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Charakterystyka Sił Zbrojnych RP Siły Zbrojne Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 147/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych

DECYZJA Nr 147/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych Ministra Obrony Narodowej z 2011 r. Nr 9 Departament Budżetowy 689 122 DECYZJA Nr 147/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych Na

Bardziej szczegółowo

wykorzystaniem powietrznego systemu wczesnego wykrywania i naprowadzania. Swój rozwój naukowy kontynuował w AON, gdzie

wykorzystaniem powietrznego systemu wczesnego wykrywania i naprowadzania. Swój rozwój naukowy kontynuował w AON, gdzie Imię i nazwisko: Jan Rajchel Stopień/tytuł naukowy: dr hab. Sylwetka naukowa: Pan dr hab. Jan RAJCHEL jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie (obecnie Wyższa Szkoła Oficerska Sił

Bardziej szczegółowo

Prezydent: Awans generalski zachętą do pomnożenia wysiłku na rzecz służby Polsce

Prezydent: Awans generalski zachętą do pomnożenia wysiłku na rzecz służby Polsce Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 22.07.2015 Prezydent: Awans generalski zachętą do pomnożenia wysiłku na rzecz służby Polsce Prezydent Bronisław Komorowski wręczył w czwartek nominacje

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek organizacyjnych objętych nadzorem archiwalnym przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim

Wykaz jednostek organizacyjnych objętych nadzorem archiwalnym przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim Wykaz jednostek organizacyjnych objętych nadzorem archiwalnym przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim Lp. Nazwa jednostki Miejscowość 1. 10 Pułk Samochodowy 2. 15 Przedstawicielstwo Wojskowe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 87 poz. 561 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz. U. z dnia 21 maja 2010 r.) Na podstawie art. 76

Bardziej szczegółowo

NOMINACJE GENERALSKIE W POLICJI

NOMINACJE GENERALSKIE W POLICJI Strona znajduje się w archiwum. NOMINACJE GENERALSKIE W POLICJI Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podczas uroczystości w Belwederze mianował na stopień generalnego inspektora Policji

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014 r.

DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014 r. Warszawa, dnia 20 września 2013 r. Poz. 229 Departament Kadr DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 136/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 maja 2013 r.

DECYZJA Nr 136/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 maja 2013 r. Warszawa, dnia 20 maja 2013 r. Poz. 132 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 136/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie przeprowadzenia w 2013 r. centralnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

nr jednostki wojskowej Oddział Regionalny AMW w 1 Baza Lotnictwa Transportowego w

nr jednostki wojskowej Oddział Regionalny AMW w 1 Baza Lotnictwa Transportowego w Harmonogram spotkań środowiskowych przedstawicieli Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w z dowódcami jednostek wojskowych i żołnierzami zawodowymi lp. oddział regionalny nazwa jednostki wojskowej

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/4933,26-rocznica-powolania-sg.html Wygenerowano: Czwartek, 29 czerwca 2017, 14:39 26. rocznica powołania SG Autor: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie zamykające sześcioletni cykl zgrywania systemu walki

Ćwiczenie zamykające sześcioletni cykl zgrywania systemu walki PROWADZENIE STRATEGICZNEJ OSŁONY GRANICY PAŃSTWOWEJ W RAMACH LOKALNEGO KONFLIKTU ZBROJNEGO WE WSPÓŁDZIAŁANIU Z ORGANAMI LOKALNEJ ADMINISTRACJI CYWILNEJ Ćwiczenie zamykające sześcioletni cykl zgrywania

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁY I INSTYTUCJE WOJSKOWE WYRÓŻNIONE PRZEZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ TYTUŁAMI HONOROWYMI PRZODUJĄCY ODDZIAŁ WOJSKA POLSKIEGO PRZODUJĄCA

ODDZIAŁY I INSTYTUCJE WOJSKOWE WYRÓŻNIONE PRZEZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ TYTUŁAMI HONOROWYMI PRZODUJĄCY ODDZIAŁ WOJSKA POLSKIEGO PRZODUJĄCA ODDZIAŁY I INSTYTUCJE WOJSKOWE WYRÓŻNIONE PRZEZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ TYTUŁAMI HONOROWYMI PRZODUJĄCY ODDZIAŁ WOJSKA POLSKIEGO PRZODUJĄCA INSTYTUCJA WOJSKOWA Tytuły honorowe Przodujący Oddział Wojska

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2004 r. Dz.U.04.150.1584 2005.05.03 zm. Dz.U.05.68.598 1 2005.08.04 zm. Dz.U.05.133.1121 1 2006.06.07 zm. Dz.U.06.86.596 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 431/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2011 r.

DECYZJA Nr 431/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2011 r. DECYZJA Nr 431/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2011 r. Na podstawie 1 pkt 5 lit. d i 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR SYSTEM UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR SYSTEM UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR SYSTEM UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH 2014 r. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI OTRZYMUJĄ: UPOSAŻENIE: NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE: UPOSAŻENIE ZASADNICZE DODATKI: - ZA DŁUGOLETNIĄ

Bardziej szczegółowo

Pierwsza kobieta w korpusie generałów Policji

Pierwsza kobieta w korpusie generałów Policji Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Niedziela, 20 września 2015, 19:48 Strona znajduje się w archiwum. Czwartek, 23 lipca 2015 Pierwsza kobieta w korpusie generałów Policji W Pałacu Belwederskim awanse

Bardziej szczegółowo

ORDEREM ORŁA BIAŁEGO. Pan Jan OLSZEWSKI. KRZYśEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

ORDEREM ORŁA BIAŁEGO. Pan Jan OLSZEWSKI. KRZYśEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI Odznaczeni zostali: w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności dla przemian demokratycznych i wolnej Polski, za działalność państwową i publiczną ORDEREM ORŁA BIAŁEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 307 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 307 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 307 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/3371,centralne-obchody-swieta-strazy-granicznej.html Wygenerowano: Niedziela, 29 stycznia 2017, 16:07 Straży Granicznej

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 2007 Profesor Tadeusz Kmiecik... 11 AP SŁUPSK PROFESOR TADEUSZ KMIECIK ŻOŁNIERZ, UCZONY, WYCHOWAWCA,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że w Jednostce Wojskowej 3854 w Świnoujściu odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby: Miejsce kwalifikacji ul. Steyera 28,

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Druk nr 390 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

r. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. współpracy ze Związkami Zawodowymi

r. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. współpracy ze Związkami Zawodowymi 6.05.2013 r. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. współpracy ze Związkami Zawodowymi Wzrost wielkości planu na wynagrodzenia w MON w latach 2011, 2012 i 2013 wynika tylko z obligatoryjnego zwiększenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 394/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 07 października 2015 r.

DECYZJA Nr 394/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 07 października 2015 r. Warszawa, dnia 8 października 2015 r. Poz. 282 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 394/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 07 października 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Dyrektor szkoły: Zbigniew Małek

Dyrektor szkoły: Zbigniew Małek Dyrektor szkoły: Zbigniew Małek ZBIGNIEW MAŁEK od siedemnastu lat jest dyrektorem Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Nowym Sączu oraz szósty rok dyrektorem Katolickiej Niepublicznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 227 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 227 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 marca 2016 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 227 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ WYRÓŻNIENIA ODDZIAŁÓW I INSTYTUCJI WOJSKOWYCH TYTUŁAMI HONOROWYMI PRZODUJĄCY ODDZIAŁ WOJSKA POLSKIEGO PRZODUJĄCA INSTYTUCJA WOJSKOWA

UROCZYSTOŚĆ WYRÓŻNIENIA ODDZIAŁÓW I INSTYTUCJI WOJSKOWYCH TYTUŁAMI HONOROWYMI PRZODUJĄCY ODDZIAŁ WOJSKA POLSKIEGO PRZODUJĄCA INSTYTUCJA WOJSKOWA UROCZYSTOŚĆ WYRÓŻNIENIA ODDZIAŁÓW I INSTYTUCJI WOJSKOWYCH TYTUŁAMI HONOROWYMI PRZODUJĄCY ODDZIAŁ WOJSKA POLSKIEGO PRZODUJĄCA INSTYTUCJA WOJSKOWA Warszawa, 13 marca 2013 r. Tytuły honorowe Przodujący Oddział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ)

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) Spis treści Wprowadzenie I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) 1.1. Tradycje kształcenia obronnego młodzieŝy 1.1.1. Kształcenie obronne w okresie rozbiorów 1.1.2. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego

Dyrektora Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego 163 UPOWAŻNIENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 czerwca 2006 r. Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z

Bardziej szczegółowo

Serwis prasowy nr 49/2013

Serwis prasowy nr 49/2013 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT PRASOWO INFORMACYJNY Serwis prasowy nr 49/2013 ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ2011 9.12.2013 913.12.2013 ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ 9 grudnia 2013 (poniedziałek) Uroczystości pogrzebowe

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909)

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (druk nr 909) U S T A W A z dnia 16 października 1992 r. o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 214. DECYZJA Nr 175/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 214. DECYZJA Nr 175/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 czerwca 2012 r. Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 214 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 175/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ruszył nabór do trzeciego turnusu służby przygotowawczej w wojsku

Ruszył nabór do trzeciego turnusu służby przygotowawczej w wojsku Ruszył nabór do trzeciego turnusu służby przygotowawczej w wojsku Na dzień dobry w wojsku zarobki wynoszą ok. 2,5 tys. zł na rękę. Do tego dochodzi "trzynastka", różnego rodzaju dodatki oraz nagrody. Wojsko

Bardziej szczegółowo

Serwis prasowy nr 41/2013

Serwis prasowy nr 41/2013 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT PRASOWO INFORMACYJNY Serwis prasowy nr 41/2013 ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ2011 12.10.20139 18.10.2013 ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ 12 października 2013 (sobota) 70.rocznica bitwy

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r.

DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r. Warszawa, dnia 9 września 2014 r. Poz. 305 Departament Kadr DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 348 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie metodyki szkolenia

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Źródło: http://www.cos.strazgraniczna.pl/cos/aktualnosci/12416,uroczysta-promocja-oficerska.html Wygenerowano: Środa, 6 lipca 2016, 01:21 Uroczysta

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2012 R.

SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2012 R. SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2012 R. Osoba zainteresowana zawodową służbą wojskową w korpusie oficerów zawodowych może starać się o powołanie do tego korpusu w drodze ukończenia akademii

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 260 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY III MISTRZOSTW WOJSKA W WALCE W BLISKIM KONTAKCIE

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY III MISTRZOSTW WOJSKA W WALCE W BLISKIM KONTAKCIE WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH IMIENIA GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY III MISTRZOSTW WOJSKA W WALCE W BLISKIM KONTAKCIE Rektor - Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku UCHWAŁA NR 46/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW w roku akademickim 2014/2015 1 Na podstawie 26 Statutu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Konferencja "Zagrożenia militarne i paramilitarne" z udziałem szefa BBN

Konferencja Zagrożenia militarne i paramilitarne z udziałem szefa BBN Źródło: http://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/6663,konferencja-quotzagrozenia-militarne-i-paramilitarnequot-z-udzialem-szefa -BBN.html Wygenerowano: Wtorek, 28 czerwca 2016, 15:34 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W związku z formowaniem 102 batalionu ochrony w Stargardzie Szczecińskim informujemy, że prowadzone będą kwalifikacje do zawodowej służby

Bardziej szczegółowo

Serwis prasowy nr 39/2013

Serwis prasowy nr 39/2013 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT PRASOWO INFORMACYJNY Serwis prasowy nr 39/2013 ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ2011 28.09.20139 4.10.2013 ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ 26 30 września 2013 (czwartek poniedziałek) Athens

Bardziej szczegółowo

- Krzysztofa Gajewskiego, Komendanta Głównego Policji na stopień generalnego inspektora;

- Krzysztofa Gajewskiego, Komendanta Głównego Policji na stopień generalnego inspektora; 2015-07-23 09:34 MSW: pierwsza kobieta w korpusie generałów Policji (komunikat) - MSW informuje: W Pałacu Belwederskim awanse z rąk Prezydenta Bronisława Komorowskiego otrzymało 6 policjantów, w tym pierwsza

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO ZARZĄD ORGANIZACJI I UZUPEŁNIEŃ P1 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ ppłk Korneliusz ŁANIEWSKI WROCŁAW PAŹDZIERNIK 2015 rok 1 GENEZA TWORZENIA NARODOWYCH

Bardziej szczegółowo

Na pierwszym spotkaniu w dniu 20 lipca 2012 r. spotkali się przedstawiciele organizacji pozarządowych, reprezentujących :

Na pierwszym spotkaniu w dniu 20 lipca 2012 r. spotkali się przedstawiciele organizacji pozarządowych, reprezentujących : Powstanie komitetu organizacyjnego kampanii społecznej "29 Maja Dzień Weterana - Szacunek i wsparcie - weterani.pl" oraz Centralnych Uroczystości Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

KIEROWNICTWO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KRAKOWIE

KIEROWNICTWO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KRAKOWIE KWP w Krakowie Źródło: http://bip.krakow.kwp.policja.gov.pl/kk/kierownictwo/21900,kierownictwo-komendy-wojewodzkiej-policji-w-kr AKOWIE.html Wygenerowano: Piątek, 8 lipca 2016, 00:40 KIEROWNICTWO KOMENDY

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 63/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 marca 2016 r.

DECYZJA Nr 63/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 marca 2016 r. Warszawa, dnia 29 marca 2016 r. Poz. 38 Biuro Dyrektora Generalnego DECYZJA Nr 63/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin jubileusze nauczycieli akademickich Prof. dr hab. Hieronim Bartel Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin płk prof. dr. hab. n. med. Tadeusza Brzezińskiego Zgodnie z kontynuowanym od lat zwyczajem, na

Bardziej szczegółowo

MIECZYSŁAW ŚWIEKATOWSKI ŻYCIE I PRACA

MIECZYSŁAW ŚWIEKATOWSKI ŻYCIE I PRACA 5 6 Słupskie Prace Geograficzne 1 2003 MIECZYSŁAW ŚWIEKATOWSKI ŻYCIE I PRACA W SIEDEMDZIESIĘCIOLECIE URODZIN I PIĘĆDZIESIĘCIOLECIE PRACY NAUKOWEJ I PEDAGOGICZNEJ Mieczysław Świekatowski urodził się 2 września

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM S Z T A B G E N E R A L N Y W P ZARZĄD PLANOWANIA OPERACYJNEGO P3 MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM ppłk dr Dariusz ŻYŁKA

Bardziej szczegółowo

Szkolenie operacyjno-taktyczne dowództwa brygady zmechanizowanej SZ RP, AON, Warszawa 2002, 180 stron.

Szkolenie operacyjno-taktyczne dowództwa brygady zmechanizowanej SZ RP, AON, Warszawa 2002, 180 stron. 1. ROZPRAWA DOKTORSKA: Szkolenie operacyjno-taktyczne dowództwa brygady zmechanizowanej SZ RP, AON, Warszawa 2002, 180 stron. 2. ORYGINALNE OPUBLIKOWANE PRACE TWÓRCZE: 2.1. Przed doktoratem: 1. Obieg informacji

Bardziej szczegółowo

15 lat Polski w NATO 2014

15 lat Polski w NATO 2014 2014 Siedziba Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) w Bydgoszczy, wybudowana w 2009 r. za ok. 220 mln zł ze środków natowskiego Programu Inwestycji w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP). Jest to pierwszy

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 103/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 103/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Departament Wychowania i Promocji Obronności Warszawa, dnia 12 kwietnia 2013 r. Poz. 108 DECYZJA Nr 103/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 375

Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 375 Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 375 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 10 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

100 BATALION ŁĄCZNOŚCI JEDNOSTKA WOJSKOWA 4092 78-601 WAŁCZ ul. Kościuszki 24 tel. 472-010

100 BATALION ŁĄCZNOŚCI JEDNOSTKA WOJSKOWA 4092 78-601 WAŁCZ ul. Kościuszki 24 tel. 472-010 100 BATALION ŁĄCZNOŚCI JEDNOSTKA WOJSKOWA 4092 78-601 WAŁCZ ul. Kościuszki 24 tel. 472-010 1. MŁODSZY TECHNIK PLUT. 2. KIEROWNIK STACJI SIERŻ. 3. MŁODSZY ODBIORCA SZER. 4. DOWÓDCA APARATOWNI SIERŻ. 5.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 170/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 maja 2014 r.

DECYZJA Nr 170/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 maja 2014 r. Warszawa, dnia 5 maja 2014 r. Poz. 152 Zarząd Szkolenia P7 DECYZJA Nr 170/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 maja 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Ministra Obrony Narodowej do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Serwis prasowy nr 44/2013

Serwis prasowy nr 44/2013 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT PRASOWO INFORMACYJNY Serwis prasowy nr 44/2013 ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ2011 1.11.20139 8.11.2013 ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ 31 października - 3 listopada 2013 (czwartek- niedziela)

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 115/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 25 kwietnia 2013 r.

DECYZJA Nr 115/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 25 kwietnia 2013 r. Warszawa, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 118 Zarząd Szkolenia P7 DECYZJA Nr 115/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Ministra Obrony Narodowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 16 stycznia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 16 stycznia 2003 r. Dz.U.03.4.42 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze Służby Więziennej

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu Źródło: http://oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/15589,uroczyste-obchody-swieta-niepodleglosci.html Wygenerowano: Czwartek, 29 września

Bardziej szczegółowo

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI CENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI. Strona znajduje się w archiwum.

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI CENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI. Strona znajduje się w archiwum. KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Źródło: http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/30397,centralne-obchody-swieta-policji.html Wygenerowano: Środa, 6 września 2017, 12:26 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁ PRACY

POROZUMIENIE O WSPÓŁ PRACY POROZUMIENIE O WSPÓŁ PRACY pomiędzy CENTRUM SZKOLENIA ARTYLERII I UZBROJENIA im. gen. J. Bema w Toruniu a STOWARZYSZENIEM POLSKICH ARTYLERZYSTÓW w Toruniu Egz. nr. POROZUMIENIE O WSPÓŁ PRACY zawarte dnia

Bardziej szczegółowo

Observation Team) szkolenie w Centrum skupiało się na działalności taktycznej. Żołnierzy zapoznano m.in. z operacyjną charakterystyką misji, zasadami

Observation Team) szkolenie w Centrum skupiało się na działalności taktycznej. Żołnierzy zapoznano m.in. z operacyjną charakterystyką misji, zasadami 18 stycznia 2010 r. Kielce. W Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych pożegnano żołnierzy XII zmiany PKW EUFOR wyjeżdżających do Republiki Bośni i Hercegowiny. Żegnać i być żegnanym to dwie zupełnie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 334/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 334/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 297 Departament Wychowania Promocji Obronności DECYZJA Nr 334/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej,

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowne Panie i Panowie Posłowie! W wystąpieniu skupię się na zagadnieniach przedstawionych na slajdzie: -

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowne Panie i Panowie Posłowie! W wystąpieniu skupię się na zagadnieniach przedstawionych na slajdzie: - 1 Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowne Panie i Panowie Posłowie! W wystąpieniu skupię się na zagadnieniach przedstawionych na slajdzie: - wprowadzenie; - obecny stan ochrony granicy państwowej w przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/980,24-rocznica-powolania-strazy-granicznej21052015. html Wygenerowano: Środa, 21 grudnia 2016, 22:04

Bardziej szczegółowo

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969 SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU Nr 1, 1969 Rola i zadania wojskowej służby archiwalnej (Leszek Lewandowicz) Postępowanie z zespołami otwartymi w świetle wytycznych Naczelnej Dyrekcji

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 października 2015 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2016 r.

DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 października 2015 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2016 r. Warszawa, dnia 16 października 2015 r. Poz. 284 Departament Kadr DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 października 2015 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że w Jednostce Wojskowej 2901 Szczecin Podjuchy odbywają się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych

Bardziej szczegółowo

Kanamate ena Zinthe Kingdom of Zinthe

Kanamate ena Zinthe Kingdom of Zinthe Ministro Acte Intute 11.03.1981 No Acte 123/M/15/1981 USTAWA z dnia 11 marca 1981 r. o Siłach Zbrojnych Cesarstwa Frydyjskiego. DZIAŁ I Siły Zbrojne Cesarstwa Frydyjskiego Art. 1. 1. Siły Zbrojne Cesarstwa

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r.

DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r. Dz.Urz.MON.2014.305 DEYZJA Nr 375/MON MINISTRA ORONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 20 r. (Dz. Urz. MON z dnia 9 września 2014 r.) Departament

Bardziej szczegółowo