W JAROSŁAWSKIM GARNIZONIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W JAROSŁAWSKIM GARNIZONIE"

Transkrypt

1 W JAROSŁAWSKIM GARNIZONIE 2010

2 Prace laureatów konkursów plastycznych Organizowanych przez Koło nr 3 dla uczniów szkół jarosławskich

3 Polska od lat pięćdziesiątych aktywnie uczestniczy w szeroko pojętych misjach pokojowych i stabilizacyjnych. Mimo wielu zabiegów o pokój na ziemi, jest on wciąż w wielu rejonach świata dobrem bardzo pożądanym. Niestety niezależnie od rozwoju cywilizacyjnego, starań organizacji stojących na straży pokoju, wciąż są konflikty zbrojne. Ludzie pragną pokoju, a niestety w całej rozciągłości dziejów, nie było okresu spokoju i zgody dla wszystkich. Jarosław należy do miast o bogatych tradycjach żołnierskich, nasi żołnierze uczestniczą w operacjach obserwacyjnych i pokojowych, nieustannie narażając własne życie. To nieoceniona wartość, którą docenia się w najbardziej kryzysowych sytuacjach, wymagających narażania swojego życia i zdrowia. Aktywność jarosławskiego Koła nr 3 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ jest imponująca, dzięki niej wiele osób poznaje historię misji pokojowych. Ogromną wartością jest propagowanie idei utrzymywania pokoju, a także poczucia odpowiedzialności za niego wśród często młodych osób. Jedną z form aktywności Kombatantów misji międzynarodowych są spotkania z młodzieżą szkół jarosławskich, a także organizowanie wystaw, na których uczestnicy misji międzynarodowych przedstawiają nowe karty tradycji Wojska Polskiego. Spotkania te zawsze cieszą się ogromnym zainteresowaniem i popularnością, co wpływa bardzo pozytywnie na wiedzę o misjach. W czerwcu 2010 r. mija 36 lat, kiedy żołnierze Jarosławskiego Garnizonu w składzie Polskiej Wojskowej Jednostki Specjalnej w siłach pokojowych ONZ wyjechali na Bliski Wschód. Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ zrzesza uczestników misji, zarówno pod błękitną flagą ONZ, jak także NATO, OBWE i Unii Europejskiej, którym leży na sercu promowanie idei misji pokojowych. Jako Burmistrz Miasta Jarosławia wyrażam wdzięczność za zaangażowanie i odwagę w pełnieniu służby wojskowej na rzecz pokoju w Europie i na całym świecie. Burmistrz Miasta Jarosławia Andrzej Wyczawski

4 VII Międzynarodowy Dzień Uczestnika Misji Pokojowych ONZ Delegacja Urzędu Miasta sekretarz Jan Biłas, Burmistrz Andrzej Wyczawski składają kwiaty pod tablicą Burmistrz Andrzej Wyczawski, poseł na Sejm RP Mieczysław Golba wpisują się do Księgi Pamiątkowej Koła

5 STOWARZYSZENIE KOMBATANTÓW MISJI POKOJOWYCH ONZ Od 11 prawie lat na terenie naszego miasta, a także powiatów Lubaczowskiego i Przeworskiego, prowadzi swoją działalność Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koło Terenowe nr 3 w Jarosławiu, które w swoich szeregach skupia uczestników misji pokojowych, humanitarnych, stabilizacyjnych, szkoleniowych, bojowych i wojny afgańskiej. Uczestnicy tych wszystkich misji we wrześniu 1999 roku utworzyli Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Zgodnie ze statutem do Stowarzyszenia mogą wstępować żołnierze służby czynnej, kontraktowej, rezerwy, w stanie spoczynku oraz osoby cywilne. Celem Stowarzyszenia są m.in. : - podejmowanie inicjatywy, mającej na celu wyjaśnianie społeczeństwu znaczenia udziału naszych żołnierzy w poszczególnych misjach, co czynimy poprzez sukcesywne spotkania z młodzieżą szkół jarosławskich, organizując także dla nich konkursy plastyczne o tematyce w szczególności udziału w misjach żołnierzy z naszego garnizonu oraz organizując wystawy pamiątek i fotograficzne. Wymieniłem tylko jedno z wielu przedsięwzięć realizowanych przez nasze koło, a to dlatego, że nikt inny jak tylko byli uczestnicy misji w sytuacji wzrastającego zagrożenia światowego pokoju i narastającego terroryzmu, zaangażowanie Rzeczpospolitej Polski w jego zwalczaniu, mają prawo korzystać ze swojego autorytetu wśród naszego społeczeństwa pokazywać pokojową rolę organizacji międzynarodowych, czy też uzmysławiać odpowiedzialność międzynarodową tego działania, pokazywać pokojową rolę Polski. Podejmujemy wyzwanie przybliżenia tego co każda misja niesie w sobie najcenniejszego służenie idei pokoju. Jednak najważniejszym celem na dzień dzisiejszy jest dążenie o godne życie żołnierzy powracających do kraju po zakończeniu zadań oraz opiekę nad poszkodowanymi i pomoc rodzinom poległych. Dążymy do uzyskania przez wszystkich uczestników misji Statusu Weterana. Szkoda,że w Ustawie przedstawionej naszemu Stowarzyszeniu przez ministra ON celem przeanalizowania i zgłoszenia stosownych poprawek, nabyciem praw kombatanckich wyróżnia się tylko tych którzy zostali poszkodowani. Celem naszym jest uznanie wszystkich biorących udział w misjach za weteranów na równym poziomie. Blisko jesteśmy osiągnięcia celu, jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie to Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2011 roku. Szerzej o Ustawie na stronie 3. Wielką stratą było zakończenie w ogromnym pośpiechu i bez rzetelnej kalkulacji misji pod błękitną flagą Narodów Zjednoczonych w Syrii, Libanie i Czadzie, nie podając przy tym żadnych sensownych argumentów. Być może (po wycofaniu się z wojny afgańskiej) powrócimy do pełnienia służby w misjach pokojowych ONZ. Czyni się rozeznania szansy naszego powrotu do tych misji. Był już moment w trakcie wyborów prezydenckich, graniem operacją afgańską, szybko jednak zapanowało milczenie.

6 Stowarzyszenie od samego początku było przeciwne naszemu zaangażowaniu w interesy Stanów Zjednoczonych w Afganistanie w składzie Sił sprzymierzonych ISAF. Należy jak najszybciej wycofać naszych żołnierzy z tej bezsensownej wojny i powrócić do udziału w misjach prowadzonych przez Organizacje Narodów Zjednoczonych i Unię Europejską. Nie powinno się zapominać o tych którzy oddali swoje życie za wolność i pokój innych narodów. Musimy o nich pamiętać każdego dnia, a nie tylko w czasie organizowanych przez polityków igrzysk. SKMP ONZ jest tym, które pragnie pielęgnować zarówno pamięć o poległych, a także pokazywać społeczeństwu gdzie i jak powstają nowe karty historii Polski, nowe wspaniałe karty tradycji Wojska Polskiego. Chciałbym podziękować, tak po żołniersku burmistrzowi naszego pięknego miasta Andrzejowi Wyczawskiemu za wspieranie naszej działalności, mało mamy tak oddanych samorządowców, którzy chcą i potrafią czynić tak wiele dla koła nr 3. Oddajemy kolejny trzeci już numer Biuletynu, w którym staraliśmy się zamieścić informacje w formie fotomigawki z naszej codziennej działalności. Czy się spodoba? Zobaczymy. Życzymy miłej lektury. Jarosław lipiec 2010 Prezes Koła nr 3 St. sierż. szt. w st. sp. Zbigniew Broś

7 WETERANI MISJI POKOJOWYCH I STABILIZACYJNYCH Pod taką nazwą ukazał się projekt ustawy, która określa uprawnienia weteranów misji pokojowych i stabilizacyjnych oraz weteranów poszkodowanych, zasady i warunki korzystania z tych uprawnień, a także tryb postępowania i właściwość organów w tych sprawach. Czytamy w niej m.in. : - Status weterana misji lub status poszkodowanego nadaje, na wniosek zainteresowanej osoby, Minister ON w drodze decyzji administracyjnej - Dokumentem potwierdzającym status weterana misji lub status weterana poszkodowanego oraz prawo do korzystania z uprawnień wynikających z ustawy jest legitymacja weterana misji wydana przez Ministra ON - Weteran misji lub weteran poszkodowany, będący żołnierzem rezerwy lub w stanie spoczynku, ma prawo do noszenia umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych. Szeroko omówiono świadczenia opieki zdrowotnej i pomoc psychologiczną : - Uprawnienia pracownicze i emerytalne - Dodatek weterana Art. 44 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku. W uzasadnieniu do projektu czytamy m.in. : -zapewnienie weteranom uczestnikom odpowiedniego uhonorowania, podziękowania za udział w misjach mających na celu utrzymanie pokoju na świecie poprzez nadanie im odrębnego przepisu. Zarząd Główny SKMP ONZ wysłał Pismo do Bogdana Klicha Ministra ON dot. Ustawy, w którym jest mowa m.in. : Generalnie pozytywnie oceniamy projekt ustawy ubolewając jednak, że nie uwzględniono w nim naszych propozycji i uwag, które przekazaliśmy do poprzednich wersji ustawy i zbyt skromnie potraktowano tych, którzy podczas udziału w misji nie ponieśli bezpośredniego uszczerbku na zdrowiu. Proponujemy w projekcie ustawy wprowadzić następujące poprawki : Art dodać punkt 4 Minister ON ustanawia medal pamiątkowy dla weteranów misji Ojczyzna za służbę dla pokoju Art. 18 pkt.1 - przed słowami Weteran poszkodowany dodać słowa Weteran misji i Ponadto w opinii Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie oceny skutków regulacji niepoprawnie oszacowano skutki finansowe dla sektora finansów publicznych, pomijając przychody do budżetu z tytułu opłat ponoszonych przez weteranów za uzyskanie świadectwa o niekaralności. Koszt wydania jednego świadectwa wynosi 50 zł. Zakładając iż każdy weteran wystąpi o takie, przy 77 tyś. Uprawnionych, szacowane przychody do budżetu to 3,8 mln. zł co obniża sumaryczne koszty do kwoty 500 tyś. Być może zaproponowane przez nas poprawki znajdą się w ostatecznej wersji ustawy. Zarząd Koła nr 3

8 Wszyscy którzy brali udział w misjach i operacjach międzynarodowych mają swoje Stowarzyszenie. Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Zarząd Koła nr 3 : Prezes st. sierż. szt. w st. sp. Zbigniew Broś UNEF II Egipt UNIFIL Liban Wiceprezes st. chor. Jacek Czyrek KFOR Kosovo Skarbnik chor. szt. Jan Łupina UNDOF Syria KFOR Kosovo Sekretarz st. chor. szt. rez. Władysław Mazur UNEF II Egipt Brałeś udział w misji? Dołącz do nas! Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koło Terenowe Nr 3 w Jarosławiu ul. 3-go Maja Jarosław Klub Żołnierski (16)

9 Rada Bezpieczeństwa ONZ, która odpowiada za utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa jest też jedynym organem, który ma wyłączne prawo przeprowadzania wszelkich akcji i stosowania sankcji wobec państwa naruszającego pokój. Realizując swe zadania RB w dniu 29 maja 1948 roku podjęła pierwszą decyzję o rozmieszczeniu wojskowych obserwatorów ONZ (UNTSO) w celu utrzymania rozejmu w wojnie arabsko-izraelskiej. Decyzja ta stworzyła podstawy do kolejnych misji pokojowych w różnych częściach świata. Dla upamiętnienia pierwszej misji, Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła dzień 29 maja Międzynarodowym Dniem Uczestnika Misji Pokojowych. 12.X.1978 UNEF II Egipt Medal Parada w Pollogu. W uroczystościach wziął udział ambasador Polski w Egipcie Stanisław Turbański.

10 Międzynarodowy Dzień Uczestnika Misji Pokojowych ONZ Gen. Bryg. Mirosław Rozmus, poseł na Sejm RP Wojciech Domaradzki, D-ca 14 DAS-u mjr dypl. Bogusław Powęska Zbigniew Broś wręcza Biuletyn Koła gen. bryg. Mirosławowi Rozmusowi. Gen. bryg. Mirosław Rozmus wręcza Dyplom Uznania chor. Edwardowi Zalewskiemu po powrocie z misji w Iraku.

11 Spotkanie Noworoczne z udziałem D-cy 21 BSP gen. bryg. Janusza Bronowicza. Gen. bryg. Janusz Bronowicz wręcza legitymację członkowską mjr. rez. lek. Januszowi Jaskule UNIFIL Liban. Europoseł dr Andrzej Zapałowski wręcza Dyplom Uznania chor. szt. Janowi Łupinie UNDOF Syria, KFOR Kosovo.

12 Zaproszeni goście na uroczystościach Dnia Peacekeeper a. Starosta powiatowy Tadeusz Chrzan, z-ca burmistrza Bogdan Wołoszyn, Przewodnicząca Rady powiatu Zofia Karwańska, wpisują się do Księgi Pamiątkowej Koła nr 3. Europoseł Andrzej Zapałowski, płk. rez. Marek Matysek Redakcja Wojskowa PR, ppłk. Krzysztof Nolbert Dowództwo Operacyjne SZ w rozmowie o udziale żołnierzy WP w misjach.

13 15.XII.2008 Prezes Koła Nr 3, st. sierż. szt. w st. sp. Zbigniew Broś odsłania tablicę poświęconą udziałowi żołnierzy garnizonu Jarosław w misjach pokojowych Odsłonięcia Tablicy dokonali chor. szt. Jan Łupina oraz st. szer. Marian Pańko UNEF II Egipt Poseł na Sejm RP Mieczysław Golba wręcza prezesowi Koła Zbigniewowi Brosiowi List Gratulacyjny z okazji Dnia Peacekeeper a

14 15.VIII.2008 Święto Wojska Polskiego Delegacja Koła składa wiązankę kwiatów. 27.XI.2007 Przełęcz Dukielska Słowacja Międzynarodowy Dzień Weterana Wojennego. Mauzoleum walk na Przełęczy Dukielskiej. Prezes Zbigniew Broś odznaczony został przez Ministra Obrony Republiki Słowackiej Medalem Pamiątkowym III stopnia oraz medalem Wojenny Weteran.

15 30 rocznica udziału żołnierzy garnizonu Jarosław w misjach pokojowych. W uroczystościach udział wzięli m.in. Attache Wojskowy i Lotniczy Republiki Słowackiej w Polsce płk. Vasil Kuzmiak. Prezes Koła Zbigniew Broś wręcza płk. Vasilovi Kuzmiak okolicznościowy proporczyk oraz album z udziału członków koła w misjach międzynarodowych. Uroczystości Dnia Peacekeeper a z udziałem delegacji z miasta Humenne - Słowacja.

16 Uroczyste składanie wiązanek kwiatów z okazji VI Międzynarodowego Dnia Uczestnika Misji Pokojowych ONZ. Od lewej płk. Waldemar Samorański Dowództwo Operacyjne SZ, st. plut. Ryszard Skowronek KFOR Kosovo, poseł Andrzej Ćwierz, burmistrz Andrzej Wyczawski, europoseł Andrzej Zapałowski, przewodniczący NSZZ Solidarność Andrzej Buczek, poseł Mieczysław Golba. płk. Waldemar Samorański i burmistrz Andrzej Wyczawski dekorują złotym medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju st. chor. szt. rez. Juliusza Wołoszyna UNPROFOR Chorwacja oraz Prezesa Koła st. sierż. szt. w st. sp. Zbigniewa Brosia UNEF Egipt, UNIFIL Liban.

17 Gratulacje i odznaczenia odebrali st. szer. rez. Marian Pańko UNEF II Egipt - Brązowy medal Za Zasługi dla Obronności Kraju, chor. szt. Jan Łupina Krzyż Wojska Polskiego Moment dekoracji od lewej sierż. Piotr Ryś KFOR Kosovo, chor. Grzegorz Tuleja KFOR Kosovo. Członkami Wspierającymi SKMP ONZ zostali europoseł Andrzej Zapałowski, z-ca burmistrza Stanisław Misiąg

18 a także mjr. Dariusz Tyl i Joanna Mordarska. Poseł na Sejm RP dr Andrzej Ćwierz wręcza legitymację członkowską chor. Wojciechowi Boratynowi KFOR Kosovo. Poseł na Sejm Mieczysław Golba gratuluje Zbigniewowi Brosiowi osiągnięć Koła nr 3.

19 23.I.2010 Uroczystości opłatkowe. Od lewej Prezes Zbigniew Broś, Kapelan ppłk. Andrzej Surowiec, Posłowie Andrzej Ćwierz, Mieczysław Golba X.2007 II Zjazd Delegatów SKMP ONZ Rynia od lewej chor. szt. Jan Łupina wiceprezes Zarządu Głównego płk. rez. Zbigniew Bednarski st. sierż. szt. w. st. sp. Zbigniew Broś prezes Zarządu Głównego gen. bryg. dr. Stanisław Woźniak Warszawa 7.III.2009 W Zarządzie Głównym SKMP ONZ zostali odznaczeni przez Prezesa ZG SKMP ONZ gen. bryg. Stanisława Woźniaka z lewej Juliusz Wołoszyn z prawej Zbigniew Broś, Jacek Czyrek.

20 Laureaci Jarosławy 2008 Jarosławy 2008 Honorową Nagrodą Burmistrza Miasta Jarosławia wyróżniony zostaje Prezes Koła Zbigniew Broś.

21 Teresa Łobacz Klub Garnizonowy, Joanna Mordarska Naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta, mjr mgr Dariusz Tyl p.o. D-cy 14 DAS-u z najmłodszą uczestniczką konkursu plastycznego. Laureaci Konkursu Plastycznego Teresa Łobacz, sekretarz miasta Jan Biłas, Zbigniew Broś wręczają nagrodę rzeczową Radkowi Oronowiczowi, laureatowi w konkursie plastycznym.

22 Poseł na Sejm RP Mieczysław Golba, senator RP Alicja Zając, wicemarszałek województwa podkarpackiego Kazimierz Ziobro, mjr rez. Józef Bednarczyk składają wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą udział żołnierzy garnizonu Jarosław w misjach. Zarząd Koła 45 z Radomia przy składaniu kwiatów. Prezes Koła nr 3 Zbigniew Broś gratuluje Alicji Zając wyboru na Senatora RP.

23 D-ca 14 DAS-u ppłk. inż. Robert Matysek dekoruje burmistrza miasta Andrzeja Wyczawskiego Krzyżem Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wyróżnieni medalem Za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych poseł na Sejm RP Mieczysław Golba, Joanna Mordarska. Zbigniew Broś dekoruje Krzyżem LWP ppłk. Roberta Matyska.

24 Gen. bryg. Cezary Podlasiński Dowództwo Operacyjne SZ gratuluje wspaniałej działalności Koła nr 3. Prezes Zarządu Głównego gen. bryg. dr Stanisław Woźniak gratuluje otrzymanego odznaczenia Prezesowi Koła nr 3.

25 gen. bryg. Mirosław Rozmus chor. Edward Zalewski WDC-P Irak ISAF Afganistan St. chor. Maciej Warchoł, dwukrotny uczestnik misji w Afganistanie. mjr. lek. Janusz Jaskuła UNIFIL Liban st. ordynator Polskiego Szpitala Polowego

26 st. sierż. szt. Zbigniew Broś UNIFIL Liban Z oficerem Kontyngentu Indii UNEF II Egipt Sierż. Zbigniew Broś z żołnierzami Ghany UNIFIL Liban Od lewej płk. Waldemar Samorański GPD, Zbigniew Broś GPD, ppłk. Czesław Przyborowski siedmiokrotny uczestnik misji w Libanie, d-ca PMC w Tibninie.

27 KFOR Kosovo chor. Wojciech Boratyn rozmawia z dziećmi. KFOR Kosovo St. plut. Ryszard Skowroński odznaczony Medalem W Służbie Pokoju. ISAF Afganistan st. chor. Grzegorz Tuleja w trakcie wykonywania zadań bojowych.

28 28.V.2010 Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Piotra Tomańskiego Leszek Urban i Zbigniew Broś gratulują laureatom wygranej wycieczki do Warszawy z Posłem na Sejm RP Piotrem Tomańskim. 28.V.2010 Laureaci Konkursu Plastycznego Pt. Żołnierze 21 BSP w niesieniu wolności i pokoju narodom świata

29 28.V.2008 Klub Garnizonowy ogłoszenie wyników konkursu plastycznego dla młodzieży szkół jarosławskich, mjr. Dariusz Tyl, chor. Wojciech Boratyn, Zbigniew Broś Uczestnicy Konkursu Plastycznego 28.V.2008.

30 Młodzież szkolna zwiedza wystawę fotograficzną poświeconą misjom. Zbigniew Broś na spotkaniu z młodzieżą szkół jarosławskich.

31 st. chor. szt. Jan Łupina z prawej wyróżniony medalem za misję KFOR Kosovo chor. Joanna Jaskuła UNIFIL Liban medal parada

32 sierż. Jacek Kaczmarski EUFOR Bośnia i Hercegowina mjr Jerzy Biały KFOR Kosovo

33 mjr. Bogdan Powęska WDC P Irak z prawej starszy specjalista w zespole doradczo-szkoleniowym armii irackiej Tekst : Zbigniew Broś Foto : Archiwum Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koła nr 3, Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Miasta Jarosławia. Wydawnictwo: ul. Grucy 4, Jarosław, tel

34 Zadanie zzrreal lizzowano prrzzyy wssparrcci iu ffi inanssowyym zz budżżettu Gminyy Miejjsskki iejj JJarrossłław..

Na pierwszym spotkaniu w dniu 20 lipca 2012 r. spotkali się przedstawiciele organizacji pozarządowych, reprezentujących :

Na pierwszym spotkaniu w dniu 20 lipca 2012 r. spotkali się przedstawiciele organizacji pozarządowych, reprezentujących : Powstanie komitetu organizacyjnego kampanii społecznej "29 Maja Dzień Weterana - Szacunek i wsparcie - weterani.pl" oraz Centralnych Uroczystości Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

W O J S K O P O L S K I E W S Ł U Ż B I E P O K O J U

W O J S K O P O L S K I E W S Ł U Ż B I E P O K O J U Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koło Terenowe Nr 3 w Jarosławiu W O J S K O P O L S K I E W S Ł U Ż B I E P O K O J U Prowadzenie operacji pokojowych nie jest zajęciem dla żołnierzy, ale

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE KOMBATANTÓW MISJI POKOJOWYCH ONZ KOŁO TERENOWE NR 3 W JAROSŁAWIU

STOWARZYSZENIE KOMBATANTÓW MISJI POKOJOWYCH ONZ KOŁO TERENOWE NR 3 W JAROSŁAWIU STOWARZYSZENIE KOMBATANTÓW MISJI POKOJOWYCH ONZ KOŁO TERENOWE NR 3 W JAROSŁAWIU Prowadzenie misji pokojowych nie jest zajęciem dla żołnierzy, ale tylko żołnierze potrafią to czynić. Dag Hammarskjold 2011

Bardziej szczegółowo

Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu Strona znajduje się w archiwum. Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu We wtorek, 24 lutego br., Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Lech Kaczyński złożył wizytę w Wyżej

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Przedkładany projekt nowelizacji ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718,

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/980,24-rocznica-powolania-strazy-granicznej21052015. html Wygenerowano: Środa, 21 grudnia 2016, 22:04

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/987,centralne-obchody-swieta-strazy-granicznej.html Wygenerowano: Piątek, 22 września 2017, 18:28 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ

OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ Natalia Bujniewicz, Aleksander Wysocki OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ Uroczyste obchody 90. rocznicy utworzenia Centralnego Archiwum

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Źródło: http://www.cs.strazgraniczna.pl/cs/aktualnosci/2269,24-rocznica-powolania-strazy-granicznej.html Wygenerowano: Poniedziałek, 30 października 2017,

Bardziej szczegółowo

TERMIN WIZYTY: maja 2014 r.

TERMIN WIZYTY: maja 2014 r. PRZEDMIOT WIZYTY: Udział w zawodach strzeleckich weteranów poszkodowanych honorowym patronatem Szefa BBN, w ramach zadania zleconego MON. Doroczne spotkanie środowiskowe z weteranami poszkodowanymi. CEL:

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawczo wyborcze w kole ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej

Zebranie sprawozdawczo wyborcze w kole ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej Zebranie sprawozdawczo wyborcze w kole ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej Zgodnie z planem zamierzeń na 2012 r. w dniu 18 grudnia br. członkowie Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej spotkali się na kończącym kadencję

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/886,uroczystosci-swieta-niepodleglosci-121114.html Wygenerowano: Poniedziałek, 25 września 2017, 20:02

Bardziej szczegółowo

Organizacje kombatanckie i patriotyczne

Organizacje kombatanckie i patriotyczne Organizacje kombatanckie i patriotyczne STOWARZYSZENIE DZIECI WOJNY W POLSCE (ZARZĄD GŁÓWNY I ODDZIAŁ ŁÓDZKI) Integracja środowiska dzieci wojny, pomoc w zakresie: ochrony zdrowia, opieki społecznej, prawnej,

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH

STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH WARSZAWA STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH Zarząd Główny 03-435 WARSZAWA ul. 11 Listopada 17/19 STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH WARSZAWA PROGRAM DZIAŁANIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Bardziej szczegółowo

I tak, na Warmii i Mazurach awansowanych na wyższe stopnie służbowe w tym roku zostało ponad 1250 policjantów, w tym:

I tak, na Warmii i Mazurach awansowanych na wyższe stopnie służbowe w tym roku zostało ponad 1250 policjantów, w tym: POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/88889,uroczyste-obchody-swieta-policji.html Wygenerowano: Sobota, 11 marca 2017, 12:52 Strona znajduje się w archiwum. UROCZYSTE OBCHODY ŚWIĘTA

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach.

o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. SENAT VI KADENCJA Warszawa, dnia 25 maja 2007 r. Druk nr 453 MARSZAŁEK SEJMU Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać

Bardziej szczegółowo

o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (druk nr 1595)

o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (druk nr 1595) SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 1708 SPRAWOZDANIE KOMISJI OBRONY NARODOWEJ o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach USTAWA z dnia 16 października 1992 r. O ORDERACH I ODZNACZENIACH

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909)

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (druk nr 909) U S T A W A z dnia 16 października 1992 r. o

Bardziej szczegółowo

W dniach 28 i 29 stycznia br. w Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach pożegnaliśmy 6 cio osobową grupę oficerów i podoficerów,

W dniach 28 i 29 stycznia br. w Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach pożegnaliśmy 6 cio osobową grupę oficerów i podoficerów, W dniach 28 i 29 stycznia br. w Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach pożegnaliśmy 6 cio osobową grupę oficerów i podoficerów, którzy służbę w kieleckim garnizonie, a potem w Centrum,

Bardziej szczegółowo

DOWÓDZTWO 21.BSP I PODLEGŁE JW. UDZIELAJĄCE WSPARCIA PARTNEROM SPOŁECZNYM W 2015 r das Jarosław. Strona 2

DOWÓDZTWO 21.BSP I PODLEGŁE JW. UDZIELAJĄCE WSPARCIA PARTNEROM SPOŁECZNYM W 2015 r das Jarosław. Strona 2 Strona 1 DOWÓDZTWO 21.BSP I PODLEGŁE JW. UDZIELAJĄCE WSPARCIA PARTNEROM SPOŁECZNYM W 2015 r. 1. Strona 2 UWAGI DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAWARTYCH W PLANIE WSPÓŁPRACY NA 2015 r.: 1. W wyniku restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia 2007 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach

U S T A W A. z dnia 2007 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach P r o j e k t U S T A W A z dnia 2007 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach Art. 1 W ustawie z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z późn. zm. 1 )

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach.

- o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 677 Warszawa, 9 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY. KOŁA nr 2 im. gen. dyw. prof. dra med. Bolesława Szareckiego w Łodzi ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO NA 2015 ROK

PLAN PRACY. KOŁA nr 2 im. gen. dyw. prof. dra med. Bolesława Szareckiego w Łodzi ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO NA 2015 ROK PLAN PRACY KOŁA nr 2 im. gen. dyw. prof. dra med. Bolesława Szareckiego w Łodzi ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO NA 2015 ROK GŁÓWNE KIERUNKI I ZADANIA : I. W działalności organizacyjnej. 1. Systematyczne

Bardziej szczegółowo

His i t s o t ria i P la l cówki k i A K n c i a a J ara

His i t s o t ria i P la l cówki k i A K n c i a a J ara Historia Placówki AK Krężnica Jara Inicjatorem powstania Związku Walki Zbrojnej w Krężnicy Jarej był Antoni Karwowski, nauczyciel miejscowej szkoły. Wraz z księdzem Józefem Frankowskim i Krzysztofem Golińskim

Bardziej szczegółowo

Ulica Zbigniewa Romaszewskiego w Radomiu

Ulica Zbigniewa Romaszewskiego w Radomiu Ulica Zbigniewa Romaszewskiego w Radomiu 24 czerwca odbyły się uroczystości nadania ulicy im. Zbigniewa Romaszewskiego oraz odsłonięcia pamiątkowej tablicy umieszczonej na budynku Dyrekcji Lasów Państwowych

Bardziej szczegółowo

Jeleniogórskie obchody 70 rocznicy bitwy pod Lenino.

Jeleniogórskie obchody 70 rocznicy bitwy pod Lenino. Jeleniogórskie obchody 70 rocznicy bitwy pod Lenino. Zarząd koła nr 4 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Jeleniej Górze w dniu 12 października 2013 roku zorganizował wiele przedsięwzięć dla uczczenia

Bardziej szczegółowo

st. chor. sztab. Jacek SCHMIDT "Podoficera Roku" 12 Dywizji Zmechanizowanej

st. chor. sztab. Jacek SCHMIDT Podoficera Roku 12 Dywizji Zmechanizowanej st. chor. sztab. Jacek SCHMIDT "Podoficera Roku" 12 Dywizji Zmechanizowanej Kilka słów o naszym kandydacie st. chor. sztab. Jacek SCHMIDT urodził się 22 sierpnia 1968 roku w Golczewie. Służbę wojskową

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 123, poz. 848, z 2010 r. Nr 254, poz. 1701, z 2011 r. Nr

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 185/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 185/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 8 lipca 2013 r. Poz. 177 Departament Wychowania i promocji Obronności DECYZJA Nr 185/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Inspektoratu

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚCI ŚWIĘTA POLICJI W WOŁOMIŃSKIEJ KOMENDZIE

UROCZYSTOŚCI ŚWIĘTA POLICJI W WOŁOMIŃSKIEJ KOMENDZIE KPP W WOŁOMINIE Źródło: http://kppwolomin.policja.waw.pl/pw/aktualnosci/65313,uroczystosci-swieta-policji-w-wolominskiej-komendzie.html Wygenerowano: Piątek, 6 stycznia 2017, 12:13 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu Źródło: http://oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/15589,uroczyste-obchody-swieta-niepodleglosci.html Wygenerowano: Czwartek, 29 września

Bardziej szczegółowo

płk dr Ryszard Bełdzikowski Andrzej Arendarski generał prof. Mieczysław Bieniek prof. dr hab. Jerzy Buzek dr Andrzej Byrt Tadeusz Donocik

płk dr Ryszard Bełdzikowski Andrzej Arendarski generał prof. Mieczysław Bieniek prof. dr hab. Jerzy Buzek dr Andrzej Byrt Tadeusz Donocik Andrzej Arendarski Wieloletni Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, polityk i działacz samorządu gospodarczego, b. poseł na Sejm, minister w rządzie Hanny Suchockiej płk dr Ryszard Bełdzikowski b. szef Wywiadu

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP ZARZĄD GŁÓWNY

STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP ZARZĄD GŁÓWNY STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP ZARZĄD GŁÓWNY PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP W 2015 ROKU Uchwała Zarządu Głównego Nr 20/2014 z dnia 4112014r Strona 1 z 6

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/3371,centralne-obchody-swieta-strazy-granicznej.html Wygenerowano: Niedziela, 29 stycznia 2017, 16:07 Straży Granicznej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Głównego ŚZPŻŁ odbytego w dniu 23 kwietnia 2014 roku w Sieradzu.

PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Głównego ŚZPŻŁ odbytego w dniu 23 kwietnia 2014 roku w Sieradzu. Sieradz, dn. 23.04.2014r. ŚWIATOWY ZWIĄZEK POLSKICH ŻOŁNIERZY ŁĄCZNOŚCI ZARZĄD GŁÓWNY PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Głównego ŚZPŻŁ odbytego w dniu 23 kwietnia 2014 roku w Sieradzu. Zgodnie z Rocznym Planem

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu Źródło: http://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/3735,obchody-piatej-rocznicy-powstania-osrodka-szkolen-specj alistycznych-sg-oraz-dnia.html

Bardziej szczegółowo

Wrocław dn. 09.19.2912 r. Ogólne procedury obowiązujące przy realizacji uprawnień wynikających z ustawy o weteranach działań poza granicami państwa.

Wrocław dn. 09.19.2912 r. Ogólne procedury obowiązujące przy realizacji uprawnień wynikających z ustawy o weteranach działań poza granicami państwa. Wrocław dn. 09.19.2912 r. Ogólne procedury obowiązujące przy realizacji uprawnień wynikających z ustawy o weteranach działań poza granicami państwa. 1. Z dniem 30 marca 2012 r. weszła w życie ustawa z

Bardziej szczegółowo

Ordery Strona 1 z :53

Ordery Strona 1 z :53 Ordery Strona 1 z 1 2008-04-23 10:53 Nadawane są 4 ordery (każdy order w każdej klasie tylko jeden raz): - Order Orła Białego, - Order Odrodzenia Polski, - Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, - Order

Bardziej szczegółowo

USA I POLSKA SOJUSZNICY NA XXI WIEK

USA I POLSKA SOJUSZNICY NA XXI WIEK USA I POLSKA SOJUSZNICY NA XXI WIEK polish.poland.usembassy.gov Facebook www.facebook.com/usembassywarsaw YouTube www.youtube.com/user/usembassywarsaw Twitter twitter.com/usembassywarsaw USA & Poland Polska

Bardziej szczegółowo

Uroczyste obchody Dnia Weterana

Uroczyste obchody Dnia Weterana Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 28.05.2012 Uroczyste obchody Dnia Weterana W poniedziałek 28 maja br. z udziałem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i ministra obrony narodowej Tomasza

Bardziej szczegółowo

Spotkania opłatkowe 2015 r. U weteranów ONZ

Spotkania opłatkowe 2015 r. U weteranów ONZ Spotkania opłatkowe 2015 r. U weteranów ONZ 10 grudnia br. w Klubie 4 RBL we Wrocławiu odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe Koła nr 5 SKMP ONZ oraz SPIA Poland. Spotkanie otworzył płk dr Jerzy Banach,

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Źródło: http://www.cos.strazgraniczna.pl/cos/aktualnosci/12813,swieto-strazy-granicznej-w-cossg.html Wygenerowano: Wtorek, 31 stycznia 2017, 04:36

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu Źródło: http://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/17362,xxv-rocznica-powolania-strazy-granicznej.html Wygenerowano: Niedziela, 19 listopada

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1702 Warszawa, 4 lutego 2009 r.

Druk nr 1702 Warszawa, 4 lutego 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 1702 Warszawa, 4 lutego 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 381/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 września 2006 r.

DECYZJA Nr 381/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 września 2006 r. MINISTER OBRONY NARODOWEJ DECYZJA Nr 381/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia Odznaki Honorowej i Medalu Pamiątkowego Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża

Bardziej szczegółowo

Maliszewski/10-2012. Z życia Koła Nr 3 ZŻWP w Helu

Maliszewski/10-2012. Z życia Koła Nr 3 ZŻWP w Helu Maliszewski/10-2012 Z życia Koła Nr 3 ZŻWP w Helu 1. Jak corocznie, w kwietniu 2012 r. żołnierze 43 Batalionu Saperów Marynarki Wojennej wspierający przedsięwzięcia naszego Koła obchodzili swoje Święto

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/aktualnosci/14187,obchody-regionalne-powolania-bieszczadzkiego- Oddzialu-Strazy-Granicznej.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 336/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 listopada 2013 r.

DECYZJA Nr 336/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 listopada 2013 r. Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 299 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 336/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 stycznia 2016 r. Poz. 104 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 stycznia 2016 r.

Warszawa, dnia 21 stycznia 2016 r. Poz. 104 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 stycznia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 stycznia 2016 r. Poz. 104 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak

Bardziej szczegółowo

Obchody 70. Rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Obchody 70. Rocznicy wybuchu II wojny światowej. Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-09-07 10:17:09 Obchody 70. Rocznicy wybuchu II wojny światowej. W niedziele 6 września na Placu Wojska Polskiego w Siewierzu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 136/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 maja 2013 r.

DECYZJA Nr 136/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 maja 2013 r. Warszawa, dnia 20 maja 2013 r. Poz. 132 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 136/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie przeprowadzenia w 2013 r. centralnych

Bardziej szczegółowo

Wpółpraca z Klubami. Wpisany przez Administrator Wtorek, 17 Luty :40

Wpółpraca z Klubami. Wpisany przez Administrator Wtorek, 17 Luty :40 Współpraca z Klubem Oficerów w Nałęczowie Nasza współpraca z Klubem KOR w Nałęczowie rozpoczęła się już w latach osiemdziesiątych ub. wieku. Polegała na wzajemnych grupowych odwiedzinach, głównie Zarządów

Bardziej szczegółowo

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadwislanski.strazgraniczna.pl/wis/aktualnosci/17446,nadwislanski-oddzial-sg-uczcil-25-lecie-powola nia-sg.html Wygenerowano: Wtorek, 24 stycznia

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL CENTRALNE OBCHODY DNIA WETERANA. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL CENTRALNE OBCHODY DNIA WETERANA. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/112817,centralne-obchody-dnia-weterana.html Wygenerowano: Piątek, 3 lutego 2017, 14:24 Strona znajduje się w archiwum. CENTRALNE OBCHODY DNIA WETERANA

Bardziej szczegółowo

Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej

Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej Źródło: http://kow.strazgraniczna.pl/kar/aktualnosci/10711,obchody-rocznicy-odzyskania-przez-polske-niepodleglosci-w-k OSG.html Wygenerowano: Piątek, 17 lutego

Bardziej szczegółowo

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK O nas Jesteśmy Klubem Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża NAFTA" zrzeszającym krwiodawców pracowników PGNiG O/ w Zielonej Górze i PN Diament sp. z o. o. Podstawowym celem działalności naszego

Bardziej szczegółowo

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl/nad/aktualnosci/13947,swieto-strazy-granicznej-w-nadodrzanskim-od dziale-sg.html Wygenerowano: Czwartek, 16 marca

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTY APEL W RAMACH POWIATOWYCH OBCHODÓW 97 ROCZNICY POWOŁANIA POLICJI

UROCZYSTY APEL W RAMACH POWIATOWYCH OBCHODÓW 97 ROCZNICY POWOŁANIA POLICJI KPP W MIŃSKU MAZOWIECKIM Źródło: http://kppminsk.policja.waw.pl/pmm/aktualnosci/65367,uroczysty-apel-w-ramach-powiatowych-obchodow-97-rocznicy-powo lania-policji.html Wygenerowano: Niedziela, 15 stycznia

Bardziej szczegółowo

MŁODZI MAJĄ GŁOS GAZETA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 1 W GOLENIOWIE

MŁODZI MAJĄ GŁOS GAZETA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 1 W GOLENIOWIE MŁODZI MAJĄ GŁOS Numer 5/2016 DZIEŃ FLAGI NARODOWEJ W GIMNAZJUM NR 1 28 KWIETNIA 2016 R. W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W GOLENIOWIE ODBYŁY SIĘ UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Źródło: http://www.cs.strazgraniczna.pl/cs/aktualnosci/2038,uroczyste-wreczenie-aktow-mianowania-na-stopien-kaprala- SG-w-Centrum-Szkolenia-S.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 14 października 2013 r. Poz. 258 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej, oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. W dniu 30 kwietnia 2017r w Zarzeczu (Gmina i Miasto Nisko) odbyły się uroczystości przekazania samochodu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 338/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 338/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 301 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 338/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej

Bardziej szczegółowo

Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej

Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej Źródło: http://kow.strazgraniczna.pl/kar/aktualnosci/10807,gala-honorowych-dawcow-krwi.html Wygenerowano: Poniedziałek, 10 października 2016, 12:55 Gala Honorowych

Bardziej szczegółowo

Szanowni Zgromadzeni!

Szanowni Zgromadzeni! Szanowni Zgromadzeni! Witam serdecznie gości oraz seniorów lotnictwa przybyłych na dzisiejsze spotkanie z okazji 40- lecia naszego Klubu w dniu Święta Lotnictwa Polskiego. Tu przy Aeroklubie Białostockim

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Katowice, 2 czerwca 2014 roku Czerwiec/Lipiec 2014 roku nr 1-2/2014 Spotkanie prezesa

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH

STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH WARSZAWA STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH Zarząd Główny 03-446 WARSZAWA ul. 11 Listopada 17/19 STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH WARSZAWA PROGRAM DZIAŁANIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁ PRACY

POROZUMIENIE O WSPÓŁ PRACY POROZUMIENIE O WSPÓŁ PRACY pomiędzy CENTRUM SZKOLENIA ARTYLERII I UZBROJENIA im. gen. J. Bema w Toruniu a STOWARZYSZENIEM POLSKICH ARTYLERZYSTÓW w Toruniu Egz. nr. POROZUMIENIE O WSPÓŁ PRACY zawarte dnia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr IV/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.04.2014 r.

KOMUNIKAT nr IV/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.04.2014 r. KOMUNIKAT nr IV/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.04.2014 r. - 1 - Uchwała nr 27/Z/2014. Na podstawie Art. 35 1 pkt 19 w oparciu o Art. 74 oraz Art 75 Statutu 1. Na wniosek Pani

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Źródło: http://www.cs.strazgraniczna.pl/cs/aktualnosci/17700,obchody-25-lecia-powolania-sg-w-obu-ketrzynskich-jednost kach.html Wygenerowano: Niedziela,

Bardziej szczegółowo

Średniawski i jego czasy"

Średniawski i jego czasy POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY myślenickiego. Średniawski i jego czasy" dla uczniów gimnazjów powiatu "Andrzej Andrzej Średniawski 1857-1931 urodził się na Górnej Wsi - dzisiejszym Górnym Przedmieściu Myślenic.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 193/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia odznaki okolicznościowej Marynarza Jednostek Pływających

DECYZJA Nr 193/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia odznaki okolicznościowej Marynarza Jednostek Pływających Departament Wychowania i Promocji Obronności 153 DECYZJA Nr 193/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia odznaki okolicznościowej Marynarza Jednostek Pływających Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ORDEREM ORŁA BIAŁEGO. Pan Jan OLSZEWSKI. KRZYśEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

ORDEREM ORŁA BIAŁEGO. Pan Jan OLSZEWSKI. KRZYśEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI Odznaczeni zostali: w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności dla przemian demokratycznych i wolnej Polski, za działalność państwową i publiczną ORDEREM ORŁA BIAŁEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wyjazdu na obchody Święta 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim.

Sprawozdanie z wyjazdu na obchody Święta 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. Sprawozdanie z wyjazdu na obchody Święta 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. W dniu 23 czerwca 2016 r. Koło Naukowe Uni-Logistics w składzie: Prof. Remigiusz Kozłowski, Anna Palczewska,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2014 r.

Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2014 r. Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2014 r. Warszawa, kwiecień 2014 r. Wprowadzenie Niniejsza publikacja zawiera podstawowe informacje na temat budżetu

Bardziej szczegółowo

Pamiątkowa tablica na budynku przy ulicy Krzywej 2 Na uroczystość przybyli: senator RP Zbigniew Szaleniec, przewodniczący Rady Miejskiej - Janusz Gątk

Pamiątkowa tablica na budynku przy ulicy Krzywej 2 Na uroczystość przybyli: senator RP Zbigniew Szaleniec, przewodniczący Rady Miejskiej - Janusz Gątk 20 LECIE MŁODZIEŻOWEGO KOŁA FILATELISTYCZNEGO Odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci Czesława Słani 24 marca 2006 roku w Czeladzi - Piaskach przy ulicy Krzywej 2, została odsłonięta tablica poświęcona

Bardziej szczegółowo

OBSZARY FUNKCJONOWANIE MAZOWIECKICH KLAS WOJSKOWYCH NA PRZYKŁADZIE CXXV LO im. WALDEMARA MILEWICZA w WARSZAWIE

OBSZARY FUNKCJONOWANIE MAZOWIECKICH KLAS WOJSKOWYCH NA PRZYKŁADZIE CXXV LO im. WALDEMARA MILEWICZA w WARSZAWIE OBSZARY FUNKCJONOWANIE MAZOWIECKICH KLAS WOJSKOWYCH NA PRZYKŁADZIE CXXV LO im. WALDEMARA MILEWICZA w WARSZAWIE KLASY MUNDUROWE STAN NA 01. 09. 2015 R. 60 szkół 257 klas, w tym 181 wojskowych 5870 uczniów

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/178,nowy-sztandar-w-mosg-25052012.html Wygenerowano: Piątek, 10 listopada 2017, 13:16 NOWY SZTANDAR W-MOSG

Bardziej szczegółowo

OPOLE 2014. Kandydatura do tytułu Podoficer Roku

OPOLE 2014. Kandydatura do tytułu Podoficer Roku Kandydatura do tytułu Podoficer Roku st. chor. sztab. Stanisław GAWEŁ w służbie od 1984 r. OPOLE st. chor. sztab. Stanisław GAWEŁ Wzorowy Podoficer, przykładny dowódca, żołnierz, którego nieposzlakowana

Bardziej szczegółowo

Mieczysław Cybulski afrp, hon. zdfp

Mieczysław Cybulski afrp, hon. zdfp Mieczysław Cybulski afrp, hon. zdfp Autor: Marek Grausz afrp Mieczysław Cybulski urodził się w 1933 roku w Oktawinie. Wiele osób zajmujących się fotografią zna Mieczysława Cybulskiego jako Prezesa. Mało

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Źródło: http://www.cos.strazgraniczna.pl/cos/aktualnosci/15211,obchody-narodowego-swieta-niepodleglosci.html Wygenerowano: Wtorek, 31 stycznia

Bardziej szczegółowo

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości Obchody Narodowego Święta Niepodległości Napisano dnia: 2016-11-11 15:18:03 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli pod zaborami Rosji, Prus i Austrii Polska odzyskała niepodległość. Dziś w całym

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Pomiędzy CENTRUM SZKOLENIA ARTYLERII I UZBROJENIA im. gen. J. Bema w Toruniu w Toruniu a ZWIĄZKIEM WETERANÓW I REZERWISTÓW WOJSKA POLSKIEGO KUJAWSKO POMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

W uroczystości udział wezmą:

W uroczystości udział wezmą: SCENARIUSZ uroczystego apelu przedstawicieli organizacji proobronnych i uczniów klas mundurowych przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie w dniu 17.09.2015 r. o godz. 10.00 1 W uroczystości udział

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2016 r.

PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2016 r. STOWARZYSZENIE POLSKICH ARTYLERZYSTÓW PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2016 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

TARNOWSKIE GÓRY. ODSŁONIĘCIE POMNIKA inż. JÓZEFA NOWKUŃSKIEGO

TARNOWSKIE GÓRY. ODSŁONIĘCIE POMNIKA inż. JÓZEFA NOWKUŃSKIEGO 23.10.2015 TARNOWSKIE GÓRY ODSŁONIĘCIE POMNIKA inż. JÓZEFA NOWKUŃSKIEGO W pobliżu budynku dworca w Tarnowskich Górach odsłonięto pomnik upamiętniający postać inżyniera Józefa Nowkuńskiego - projektanta

Bardziej szczegółowo

Mieszkaniec Nowego Kramska podkuwa konia na froncie I Wojny Światowej

Mieszkaniec Nowego Kramska podkuwa konia na froncie I Wojny Światowej 57 Mieszkaniec Nowego Kramska podkuwa konia na froncie I Wojny Światowej Żołnierze z Babimostu na zdjęciach z rodzinami podczas pobytu w domu - okres I Wojny Światowej 58 Powstańcy Wielkopolscy z Babimojszczyzny

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W POZNANIU

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W POZNANIU POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/101379,wojewodzkie-obchody-swieta-policji-w-poznaniu.html Wygenerowano: Piątek, 16 czerwca 2017, 14:58 Strona znajduje się w archiwum. WOJEWÓDZKIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAśAKA

POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAśAKA POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAśAKA W dniu 12 maja 2010r. odbyły się w Sokołowie Podlaskim powiatowe obchody Dnia StraŜaka. Uroczystość w postaci uroczystej zbiórki rozpoczęła się o godzinie 14.00 w świetlicy

Bardziej szczegółowo

NOWA SIEDZIBA I KOMISARIATU POLICJI KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ŁODZI

NOWA SIEDZIBA I KOMISARIATU POLICJI KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ŁODZI KOMENDA MIEJSKA POLICJI W ŁODZI Źródło: http://www.lodz.policja.gov.pl/eld/galeriazdjec/6222,nowa-siedziba-i-komisariatu-policji-kmp-w-lodzi.html Wygenerowano: Niedziela, 9 października 2016, 20:49 NOWA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE UDZIELANIA POMOCY POSZKODOWANYM W SIŁACH ZBROJNYCH

PODSTAWY PRAWNE UDZIELANIA POMOCY POSZKODOWANYM W SIŁACH ZBROJNYCH PODSTAWY PRAWNE UDZIELANIA POMOCY POSZKODOWANYM W SIŁACH ZBROJNYCH Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa. Decyzja nr 4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

Komunikat Prasowy. Jubileusz 70-lecia 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Bolesława Krzywoustego

Komunikat Prasowy. Jubileusz 70-lecia 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Bolesława Krzywoustego Szczecin, dnia 16 czerwca 2015 r. 12 SZCZECIŃSKA DYWIZJA ZMECHANIZOWANA SEKCJA PRASOWA Patronat medialny Komunikat Prasowy Jubileusz 70-lecia 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Bolesława Krzywoustego

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP ZARZĄD GŁÓWNY REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP

STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP ZARZĄD GŁÓWNY REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP ZARZĄD GŁÓWNY REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP Wprowadzono uchwałą Zarządu Głównego SSLW RP Nr 12/2010 z

Bardziej szczegółowo

System pomocy dla żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej oraz ich rodzin w 10 Wrocławskim Pułku Dowodzenia

System pomocy dla żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej oraz ich rodzin w 10 Wrocławskim Pułku Dowodzenia System pomocy dla żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej oraz ich rodzin w 10 Wrocławskim Pułku Dowodzenia informowanie o świadczeniach wynikających z obowiązujących aktów prawnych, przysługujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Śląski Zarząd Wojewódzki 40-028 Katowice, ul. Francuska 30 Tel.32-46-11-452

REGULAMIN. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Śląski Zarząd Wojewódzki 40-028 Katowice, ul. Francuska 30 Tel.32-46-11-452 Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Śląski Zarząd Wojewódzki 40-028 Katowice, ul. Francuska 30 Tel.32-46-11-452 W KATOWICACH REGULAMIN ŚLĄSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXX /546/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr XXX /546/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr XXX /546/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej Nr 23/2015 z dnia 2 listopada 2015 roku

Uchwała Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej Nr 23/2015 z dnia 2 listopada 2015 roku Uchwała Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej Nr 23/2015 z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Odznaki Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej Na

Bardziej szczegółowo