Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XXVII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XXVII"

Transkrypt

1 Wprowadzenie... XXV Wykaz skrótów... XXVII Rozdział I. Umorzenie i zawieszenie postępowania Wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego z powodu niecelowości jego prowadzenia (art KPK) Wniosek o zawieszenie postępowania przygotowawczego w celu późniejszego umorzenia postępowania z powodu niecelowości jego prowadzenia (art in principio KPK) Wniosek o umorzenie zawieszonego postępowania przygotowawczego z powodu niecelowości jego prowadzenia (art in fine KPK) Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania przygotowawczego w celu jego późniejszego umorzenia z powodu niecelowości jego prowadzenia (art in fine KPK) Wniosek o wznowienie umorzonego postępowania przygotowawczego ze względu na niecelowość jego prowadzenia (art i art KPK) Wniosek o ściganie (art KPK) Wniosek o ściganie, z wyłączeniem osoby najbliższej (art KPK) Wniosek o ściganie osoby najbliższej (art KPK) Cofnięcie wniosku o ściganie w postępowaniu przygotowawczym (art KPK) Cofnięcie wniosku o ściganie w postępowaniu sądowym (art KPK) Wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej (art. 13 KPK) Wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego z powodu niepopełnienia czynu (art pkt 1 in principio KPK) Wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego z powodu braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu (art pkt 1 in fine KPK) Wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego z powodu braku ustawowych znamion czynu zabronionego (art pkt 2 in principio KPK) III

2 15. Wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego z powodu stanowienia przez ustawę, że sprawca nie popełnia przestępstwa (art pkt 2 in fine KPK) Wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego z powodu znikomej społecznej szkodliwości czynu (art pkt 3 KPK) Wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego z powodu stanowienia przez ustawę, że sprawca nie podlega karze (art pkt 4 KPK) Wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego z powodu śmierci podejrzanego (art pkt 5 KPK) Wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego z powodu przedawnienia karalności (art pkt 6 KPK) Wniosek o umorzenie postępowania karnego z powodu prawomocnego zakończenia postępowania karnego przeciwko oskarżonemu o ten sam czyn (art pkt 7 in principio KPK) Wniosek o umorzenie postępowania karnego z powodu toczenia się wcześniej wszczętego postępowania karnego przeciwko oskarżonemu o ten sam czyn (art pkt 7 in fine KPK) Wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego z powodu niepodlegania sprawcy orzecznictwu polskich sądów karnych (art pkt 8 KPK) Wniosek o umorzenie postępowania karnego z powodu braku skargi uprawnionego oskarżyciela (art pkt 9 KPK) Wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego z powodu braku zezwolenia na ściganie (art pkt 10 in principio KPK) Wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego z powodu braku wniosku o ściganie (art pkt 10 in fine KPK) Wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego z powodu wygaśnięcia prawa do oskarżenia (art pkt 11 KPK) Wniosek o umorzenie postępowania karnego na wniosek pokrzywdzonego (art. 59a KK i art pkt 11 KPK) Wniosek o odmowę wszczęcia postępowania przygotowawczego i przekazanie sprawy Policji w celu wystąpienia z wnioskiem o ukaranie do właściwego sądu (art KPK) Wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego i przekazanie sprawy Policji w celu wystąpienia z wnioskiem o ukaranie do właściwego sądu (art KPK) Wniosek o zawiadomienie instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej o stwierdzeniu poważnego uchybienia w jej działaniu (art KPK) Zażalenie na postanowienie o nałożeniu kary pieniężnej za nieudzielanie wyjaśnień w terminie (art KPK) Wniosek o zawiadomienie okręgowej rady adwokackiej o rażącym naruszeniu przez obrońcę (pełnomocnika) obowiązków procesowych (art KPK) Wniosek o zawiadomienie okręgowej izby radców prawnych o rażącym naruszeniu przez pełnomocnika obowiązków procesowych (art KPK) Wniosek o zawiadomienie bezpośredniego przełożonego prokuratora o rażącym naruszeniu obowiązków procesowych przez prokuratora występującego w charakterze oskarżyciela publicznego (art KPK) IV

3 35. Wniosek o zawiadomienie bezpośredniego przełożonego prokuratora o rażącym naruszeniu przez prokuratora obowiązków procesowych w postępowaniu przygotowawczym (art KPK) Wniosek o zawiadomienie bezpośredniego przełożonego policjanta o rażącym naruszeniu przez tego policjanta obowiązków procesowych w postępowaniu przygotowawczym (art KPK) Wniosek o zawieszenie postępowania przygotowawczego (art KPK) Wniosek o zawieszenie postępowania sądowego (art KPK) Zażalenie na postanowienie prokuratora o zawieszeniu postępowania przygotowawczego (art KPK) Zażalenie na postanowienie o zawieszeniu postępowania sądowego (art KPK) Wniosek o zawiadomienie sądu rodzinnego w celu rozważenia zastosowania odpowiednich środków (art. 23 KPK) Wniosek o skierowanie sprawy do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego (art. 23a 1 KPK) Rozzdział II. Właściwość sądu Wniosek o skierowanie wniosku o przekazanie sprawy do rozpoznania sądowi okręgowemu jako sądowi pierwszej instancji (art KPK) Wniosek o stwierdzenie niewłaściwości rzeczowej sądu i przekazanie sprawy właściwemu sądowi (art KPK) Wniosek o stwierdzenie niewłaściwości miejscowej sądu i przekazanie sprawy właściwemu sądowi (art KPK) Zażalenie na postanowienie o stwierdzeniu przez sąd swojej niewłaściwości rzeczowej i przekazanie sprawy właściwemu sądowi (art KPK) Zażalenie na postanowienie o stwierdzeniu przez sąd swojej niewłaściwości miejscowej i przekazanie sprawy właściwemu sądowi (art KPK) Zażalenie na postanowienie o odmowie stwierdzenia przez sąd swojej niewłaściwości rzeczowej i przekazania sprawy właściwemu sądowi (art KPK) Zażalenie na postanowienie o odmowie stwierdzenia przez sąd swojej niewłaściwości miejscowej i przekazania sprawy właściwemu sądowi (art KPK) Wniosek o wystąpienie do sądu wyższego rzędu o przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu ze względu na to, że większość osób, które należy wezwać na rozprawę, zamieszkuje blisko tego sądu, a z dala od sądu właściwego (art. 36 KPK) Zażalenie na postanowienie o przekazaniu sprawy innemu sądowi równorzędnemu ze względu na to, że większość osób, które należy wezwać na rozprawę, zamieszkuje blisko tego sądu, a z dala od sądu właściwego (art KPK) Wniosek o wystąpienie do Sądu Najwyższego o przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu ze względu na dobro wymiaru sprawiedliwości (art. 37 KPK) V

4 Rozdział III. Wyłączenie sędziego i innego organu Wniosek o stwierdzenie wyłączenia sędziego z mocy prawa ze względu na to, że sprawa dotyczy go bezpośrednio (art pkt 1 KPK) Wniosek o stwierdzenie wyłączenia sędziego z mocy prawa ze względu na to, że jest małżonkiem strony (art pkt 2 KPK) Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa sędziego ze względu na to, że jest małżonkiem pokrzywdzonego (art pkt 2 KPK) Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa sędziego ze względu na to, że jest małżonkiem obrońcy (art pkt 2 KPK) Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa sędziego ze względu na to, że jest małżonkiem pełnomocnika (art pkt 2 KPK) Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa sędziego ze względu na to, że jest małżonkiem przedstawiciela ustawowego (art pkt 2 KPK) Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa sędziego ze względu na to, że pozostaje we wspólnym pożyciu ze stroną lub pokrzywdzonym (obrońcą, pełnomocnikiem lub przedstawicielem ustawowym) (art pkt 2 KPK) Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa sędziego ze względu na to, że jest krewnym lub powinowatym strony, pokrzywdzonego, obrońcy, pełnomocnika, przedstawiciela ustawowego lub pozostającym z nim we wspólnym pożyciu (art pkt 3 KPK) Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa sędziego ze względu na to, że był świadkiem czynu (art pkt 4 KPK) Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa sędziego ze względu na to, że w tej samej sprawie był przesłuchany w charakterze świadka (art pkt 4 KPK) Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa sędziego ze względu na to, że w tej samej sprawie występował jako biegły (art pkt 4 KPK) Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa sędziego ze względu na to, że brał udział w sprawie jako prokurator (art pkt 5 in principio KPK) Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa sędziego ze względu na to, że brał udział w sprawie jako obrońca (art pkt 5 KPK) Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa sędziego ze względu na to, że brał udział w sprawie jako pełnomocnik (art pkt 5 KPK) Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa sędziego ze względu na to, że brał udział w sprawie jako przedstawiciel ustawowy strony (art pkt 5 KPK) Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa sędziego ze względu na to, że prowadził postępowanie przygotowawcze (art pkt 5 KPK) Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa sędziego ze względu na to, że brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia (art pkt 6 KPK) Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa sędziego ze względu na to, że wydał zaskarżone zarządzenie (art pkt 6 KPK) Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa sędziego ze względu na to, że brał udział w wydaniu orzeczenia, które zostało uchylone (art pkt 7 KPK) Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa sędziego ze względu na to, że brał udział w wydaniu orzeczenia, co do którego wniesiono sprzeciw (art pkt 9 KPK) VI

5 73. Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa sędziego ze względu na to, że prowadził mediację (art pkt 10 KPK) Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa sędziego ze względu na to, że brał udział w wydaniu orzeczenia objętego wnioskiem o wznowienie postępowania (art KPK) Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa sędziego ze względu na to, że brał udział w wydaniu orzeczenia zaskarżonego w trybie kasacji (art KPK) Wniosek o wyłączenie sędziego ze względu na istnienie okoliczności mogących wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w sprawie, zgłoszony przed rozpoczęciem przewodu sądowego (art KPK) Wniosek o wyłączenie sędziego ze względu na istnienie okoliczności mogących wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w sprawie zgłoszony po rozpoczęciu przewodu sądowego (art KPK) Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa ławnika ze względu na to, że prowadził postępowanie przygotowawcze (art pkt 5 w zw. z art. 44 KPK) Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa referendarza sądowego ze względu na pozostawanie we wspólnym pożyciu z pokrzywdzoną (art pkt 2 w zw. z art. 44 KPK) Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa prokuratora jako prowadzącego postępowanie przygotowawcze ze względu na to, że był świadkiem czynu, o który toczy się sprawa (art pkt 4 w zw. z art KPK) Wniosek o wyłączenie prokuratora jako oskarżyciela publicznego ze względu na istnienie okoliczności mogących wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w sprawie, zgłoszony po rozpoczęciu przewodu sądowego (art w zw. z art KPK) Wniosek o wyłączenie policjanta jako prowadzącego postępowanie przygotowawcze ze względu na to, że w sprawie tej występował jako świadek (art pkt 4 w zw. z art KPK) Wniosek o wyłączenie strażnika Straży Leśnej jako prowadzącego postępowanie przygotowawcze ze względu na to, że był świadkiem czynu, o który toczy się sprawa (art pkt 4 w zw. z art KPK) Rozdział IV. Strony Wniosek o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody tytułem środka kompensacyjnego (art. 49a KPK) Oświadczenie pokrzywdzonego, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art KPK) Oświadczenie pokrzywdzonego o przystąpieniu do postępowania jako oskarżyciel posiłkowy (art KPK) Akt oskarżenia oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego (art i 2 KPK) Oświadczenie pokrzywdzonego o przyłączeniu się do postępowania w sprawie wszczętej na podstawie aktu oskarżenia wniesionego przez oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego (art KPK) VII

6 89. Stanowisko oskarżyciela posiłkowego niemogącego brać udziału w postępowaniu ze względu na ograniczenie liczby oskarżycieli posiłkowych przez sąd (art KPK) Odstąpienie oskarżyciela posiłkowego od oskarżenia (art KPK) Oświadczenie osoby najbliższej zmarłego oskarżyciela posiłkowego o przystąpieniu do postępowania w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art KPK) Oświadczenie osoby pozostającej na utrzymaniu zmarłego oskarżyciela posiłkowego o przystąpieniu do postępowania w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art KPK) Oświadczenie osoby najbliższej zmarłego oskarżyciela posiłkowego, który samodzielnie wniósł akt oskarżenia, o wstąpieniu w prawa zmarłego oskarżyciela posiłkowego z wnioskiem o podjęcie umorzonego postępowania (art w zw. z art KPK) Oświadczenie pokrzywdzonego o przyłączeniu się do postępowania w charakterze oskarżyciela prywatnego (art KPK) Wniosek pokrzywdzonego o wszczęcie z urzędu postępowania przez prokuratora o czyn ścigany z oskarżenia prywatnego (art KPK) Wniosek pokrzywdzonego o wstąpienie prokuratora do postępowania prowadzonego w sprawie z oskarżenia prywatnego (art KPK) Oświadczenie pokrzywdzonego o podtrzymaniu oskarżenia jako prywatnego (art KPK) Oświadczenie osoby najbliższej zmarłego oskarżyciela prywatnego o wstąpieniu w jego prawa (art KPK) Oświadczenie osoby pozostającej na utrzymaniu zmarłego oskarżyciela prywatnego o wstąpieniu w jego prawa (art KPK) Wniosek podejrzanego tymczasowo aresztowanego o zezwolenie na porozumienie się z obrońcą (art KPK) Wniosek obrońcy o zezwolenie na porozumienie się z oskarżonym tymczasowo aresztowanym (art KPK) Zawiadomienie oskarżonego o zmianie miejsca zamieszkania (art KPK) Zawiadomienie oskarżonego o zmianie miejsca pobytu (art KPK) Zażalenie oskarżonego na postanowienie sądu o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu (art KPK) Żądanie wyznaczenia obrońcy z urzędu (art KPK) Wniosek o cofnięcie wyznaczenia obrońcy z urzędu (art KPK) Wniosek oskarżonego o wyznaczenie nowego obrońcy w miejsce dotychczasowego (art KPK) Wniosek obrońcy o wyznaczenie nowego obrońcy w miejsce dotychczasowego (art KPK) Ustanowienie obrońcy przez oskarżonego (art KPK) Ustanowienie obrońcy przez inną osobę (art KPK) Wniosek dotychczasowego obrońcy o wyznaczenie innego obrońcy dla dokonania czynności poza siedzibą lub miejscem zamieszkania obrońcy (art KPK) Informacja obrońcy z urzędu o niestwierdzeniu podstaw do wniesienia kasacji (art KPK) VIII

7 113. Informacja obrońcy z urzędu o stwierdzeniu braku podstaw do wniesienia wniosku o wznowienie postępowania (art KPK) Zażalenie na postanowienie o stwierdzeniu sprzeczności interesów oskarżonych i zakreśleniu terminu do ustanowienia innych obrońców (art KPK) Ustanowienie pełnomocnika przez stronę (art KPK) Ustanowienie pełnomocnika przez osobę niebędącą stroną (art KPK) Wniosek o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu (art. 87a 1 KPK) Wniosek o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu (art. 88 w zw. z art KPK) Zgłoszenie udziału przedstawiciela organizacji społecznej w postępowaniu sądowym (art KPK) Upoważnienie przedstawiciela organizacji społecznej reprezentującego tę organizację w postępowaniu sądowym (art KPK) Rozdział V. Czynności procesowe i odtworzenie akt Wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej (art KPK) Zażalenie na postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej (art KPK) Zażalenie na postanowienie o odmowie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej (art KPK) Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu podlegającemu wykonaniu w drodze egzekucji (art KPK) Wniosek o usprawiedliwienie niestawiennictwa osoby uprawnionej do udziału w czynności z wnioskiem o nieprzeprowadzenie czynności bez jej udziału (art KPK) Wniosek o przywrócenie terminu zawitego (art KPK) Wniosek o przywrócenie terminu zawitego i wstrzymanie wykonania orzeczenia (art i art. 127 KPK) Zażalenie na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu (art KPK) Wskazanie adresata do doręczeń w kraju (art. 138 KPK) Informacja o zmianie adresu (art KPK) Oświadczenie o otrzymaniu pisma procesowego (art. 142 KPK) Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa protokolanta (art KPK) Wniosek o wyłączenie stenografa (art KPK) Wniosek o wydanie kopii zapisu dźwięku lub obrazu (art KPK) Wniosek o sprostowanie protokołu rozprawy (art. 152 KPK) Wniosek o sprostowanie protokołu posiedzenia (art. 152 KPK) Wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w protokole rozprawy (art. 154 KPK) Wniosek o udostępnienie akt sprawy sądowej (art KPK) Wniosek o umożliwienie sporządzenia odpisów z akt sprawy sądowej (art KPK) Wniosek o odpłatne wydanie kserokopii dokumentów z akt sprawy (art KPK) IX

8 141. Wniosek o odpłatne wydanie uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy (art KPK) Wniosek o udostępnienie akt postępowania przygotowawczego (art KPK) Wniosek o umożliwienie sporządzenia odpisów i kserokopii z akt postępowania przygotowawczego (art KPK) Wniosek o odpłatne wydanie uwierzytelnionych odpisów lub kserokopii z akt postępowania przygotowawczego (art KPK) Wniosek o udostępnienie akt podejrzanemu w części zawierającej dowody wskazane we wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania (art a KPK) Żądanie oskarżonego wydania bezpłatnie uwierzytelnionego odpisu orzeczenia (art KPK) Wniosek o zezwolenie na sporządzenie odpisu protokołu czynności (art KPK) Zażalenie na odmowę udostępnienia obrońcy akt w postępowaniu przygotowawczym (art. 159 KPK) Wniosek o odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt (art KPK) Wniosek co do sposobu odtworzenia akt sprawy (art. 162 KPK) Zażalenie na postanowienie co do odtworzenia akt sprawy (art KPK) Rozdział VI. Postępowanie dowodowe Wniosek dowodowy w postępowaniu sądowym (art KPK) Wniosek dowodowy w postępowaniu przygotowawczym (art KPK) Wniosek dowodowy zmierzający do wykrycia lub oceny właściwego dowodu (art KPK) Wniosek o zarządzenie przez sąd dostarczenia przez odpowiedni organ dokumentu (art. 367a 1 KPK) Wniosek o dopuszczenie do udziału w przesłuchaniu osoby, która nie ukończyła 15 lat, jej przedstawiciela ustawowego (art KPK) Wniosek o przeprowadzenie konfrontacji (art. 172 KPK) Wniosek o dokonanie okazania (art KPK) Żądanie umożliwienia złożenia wyjaśnień na piśmie (art KPK) Wniosek o przesłuchanie świadka przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość (art a KPK) Wniosek o przesłuchanie świadka w miejscu jego pobytu (art KPK) Zażalenie na postanowienie sądu o zezwoleniu na przesłuchanie osoby zobowiązanej do zachowania tajemnicy adwokackiej (art KPK) Zażalenie na postanowienie sądu o odmowie zezwolenia na przesłuchanie osoby zobowiązanej do zachowania tajemnicy adwokackiej (art KPK) Wniosek o wydanie postanowienia o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka (art KPK) Zażalenie na postanowienie o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka (art KPK) Zażalenie na postanowienie o odmowie zachowania w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka (art KPK) X

9 167. Wniosek o uchylenie postanowienia o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka (art KPK) Zażalenie na postanowienie o odmowie uchylenia postanowienia o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka (art KPK) Zażalenie na postanowienie o uchyleniu postanowienia o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka (art KPK) Wniosek o jednorazowe przesłuchanie świadka przez sąd (art. 185b KPK) Wniosek o przesłuchanie świadka z udziałem biegłego lekarza lub biegłego psychologa (art KPK) Wniosek o pobranie odcisków daktyloskopijnych, wymazów ze śluzówki policzków, włosów, śliny, próby pisma, zapachu, wykonania fotografii lub dokonania utrwalenia głosu w celu ograniczenia kręgu osób podejrzanych lub ustalenia wartości dowodowej ujawnionych śladów (art. 192a KPK) Wniosek o powołanie biegłego (art KPK) Wniosek o zwrócenie się do instytucji naukowej lub specjalistycznej o wydanie opinii (art KPK) Wniosek biegłego o zwolnienie go z obowiązków biegłego (art. 195 KPK) Wniosek o wyłączenie biegłego i powołanie na jego miejsce innego biegłego (art i 2 KPK) Wniosek o wyłączenie biegłego z powodów osłabiających zaufanie do jego wiedzy i o powołanie innego biegłego (art KPK) Wniosek o wyłączenie biegłego z powodów osłabiających zaufanie do jego bezstronności i o powołanie innego biegłego (art KPK) Wniosek o powołanie innego biegłego (art. 201 KPK) Wniosek o powołanie biegłych lekarzy psychiatrów w celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego (art KPK) Wniosek biegłych psychiatrów o powołanie do udziału w wydaniu opinii biegłego lub biegłych innych specjalności (art KPK) Wniosek o wyłączenie biegłego psychiatry (art KPK) Wniosek biegłych lekarzy psychiatrów o umieszczenie oskarżonego na obserwacji psychiatrycznej (art KPK) Zażalenie na postanowienie o umieszczeniu oskarżonego na obserwacji psychiatrycznej (art KPK) Wniosek zakładu leczniczego o przedłużenie obserwacji oskarżonego w zakładzie leczniczym (art KPK) Zażalenie na postanowienie o przedłużeniu obserwacji oskarżonego w zakładzie leczniczym (art KPK) Wniosek o wezwanie tłumacza (art pkt 2 KPK) Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa tłumacza (art w zw. z art KPK) Wniosek o stwierdzenie wyłączenia z mocy prawa specjalisty (art w zw. z art KPK) Wniosek o dopuszczenie dowodu z zeznań specjalisty jako świadka (art KPK) Wniosek o dokonanie oględzin miejsca (art KPK) XI

10 192. Wniosek o dokonanie oględzin osoby (art KPK) Wniosek o dokonanie oględzin rzeczy (art KPK) Wniosek o dokonanie oględzin i otwarcia zwłok (art KPK) Wniosek o zarządzenie wyjęcia zwłok z grobu (art. 210 KPK) Wniosek o przeprowadzenie eksperymentu procesowego (art. 211 KPK) Wniosek o zarządzenie badań oskarżonego przez biegłych psychologów (art. 215 KPK) Wniosek o zarządzenie badań podejrzanego przez biegłych lekarzy (art. 215 KPK) Wniosek o przesłuchanie w charakterze świadka osoby, która przeprowadziła wywiad (art. 216 KPK) Zażalenie na postanowienie o wydaniu rzeczy (art w zw. z art. 236 KPK) Zażalenie na zatrzymanie rzeczy (art w zw. z art. 236 KPK) Zażalenie na postanowienie o wydaniu korespondencji i przesyłki, w tym korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną (art w zw. z art. 236 KPK) Wniosek o zwrot zatrzymanej korespondencji i przesyłki (art KPK) Zażalenie na postanowienie o przeszukaniu (art w zw. z art. 236 KPK) Zażalenie na sposób przeszukania (art w zw. z art. 236 KPK) Zażalenie na niewydanie pokwitowania stwierdzającego, jakie przedmioty i przez kogo zostały zatrzymane (art w zw. z art. 236 KPK) Zażalenie na niezwrócenie zatrzymanych rzeczy, gdy nie nastąpiło zatwierdzenie zatrzymania rzeczy lub przeszukania w ciągu 7 dni (art w zw. z art. 236 KPK) Wniosek o stwierdzenie zbędności zatrzymanych rzeczy dla postępowania karnego (art KPK) Zażalenie na postanowienie o odmowie zwrócenia zatrzymanych rzeczy mimo ich zbędności dla postępowania karnego (art w zw. z art. 236 KPK) Zażalenie na przekazanie właściwemu urzędowi lub instytucji zatrzymanych rzeczy, których posiadanie jest zabronione (art w zw. z art. 236 KPK) Zażalenie na postanowienie o złożeniu zatrzymanej rzeczy do depozytu sądowego (art w zw. z art. 236 KPK) Zażalenie na postanowienie o przekazaniu zatrzymanej rzeczy na przechowanie właściwej instytucji (art w zw. z art. 236 KPK) Zażalenie na postanowienie o sprzedaży rzeczy bez przetargu za pośrednictwem odpowiedniej jednostki handlowej z zachowaniem przepisów o sprzedaży w drodze egzekucji z ruchomości (art w zw. z art. 236 KPK) Zażalenie na postanowienie o zniszczeniu zatrzymanych przedmiotów lub substancji (art. 232a 2 w zw. z art. 236 KPK) Zażalenie na postanowienie o zarządzeniu kontroli i utrwalania treści rozmów telefonicznych (art w zw. z art. 240 KPK) Wniosek o wystąpienie o zniszczenie utrwalonych zapisów treści rozmów telefonicznych jako niemających znaczenia dla postępowania karnego (art KPK) XII

11 Rozdział VII. Środki przymusu Żądanie zatrzymanego umożliwienia niezwłocznego kontaktu z adwokatem (art KPK) Żądanie zawiadomienia o zatrzymaniu osoby najbliższej (art KPK) Zażalenie na zatrzymanie (art KPK) Zażalenie na postanowienie prokuratora o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu (art w zw. z art KPK) Wniosek o zawiadomienie obrońcy o przesłuchaniu oskarżonego przed zastosowaniem środka zapobiegawczego (art KPK) Wniosek pokrzywdzonego o wystąpienie przez prokuratora do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego (art KPK) Wniosek oskarżyciela posiłkowego o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec oskarżonego (art pkt 2 KPK) Zażalenie na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu (art KPK) Zażalenie na postanowienie o zastosowaniu dozoru Policji (art KPK) Zażalenie na postanowienie prokuratora o zastosowaniu poręczenia majątkowego (art KPK) Zażalenie na postanowienie o zastosowaniu poręczenia społecznego (art KPK) Zażalenie na postanowienie o zastosowaniu poręczenia osobistego (art KPK) Zażalenie na postanowienie o zastosowaniu warunkowego dozoru Policji (art KPK) Zażalenie na postanowienie o zawieszeniu w czynnościach służbowych (art KPK) Zażalenie na postanowienie prokuratora o zawieszeniu w wykonywaniu zawodu (art KPK) Zażalenie na postanowienie o zastosowaniu zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu (art KPK) Wniosek matki oskarżonego o uchylenie tymczasowego aresztowania (art KPK) Wniosek ojca oskarżonego o zmianę tymczasowego aresztowania na poręczenie majątkowe (art KPK) Oświadczenie pokrzywdzonego o rezygnacji z zawiadamiania o uchyleniu, nieprzedłużeniu lub zmianie tymczasowego aresztowania na inny środek zapobiegawczy (art KPK) Wniosek obrońcy oskarżonego do sądu o uchylenie tymczasowego aresztowania (art KPK) Wniosek obrońcy oskarżonego do sądu o zmianę zastosowanego środka zapobiegawczego na inny (art KPK) Wniosek obrońcy oskarżonego do prokuratora o uchylenie tymczasowego aresztowania (art KPK) Wniosek o zmianę wysokości poręczenia majątkowego (art KPK) Wniosek o zmianę warunków dozoru Policji (art KPK) Zażalenie na postanowienie prokuratora o nieuwzględnieniu wniosku o uchylenie tymczasowego aresztowania (art KPK) XIII

12 242. Zażalenie na postanowienie sądu o nieuwzględnieniu wniosku o uchylenie tymczasowego aresztowania (art KPK) Zażalenie na postanowienie o warunkowym tymczasowym aresztowaniu (art KPK) Wniosek o wykonywanie tymczasowego aresztowania w postaci umieszczenia w odpowiednim zakładzie leczniczym (art. 260 KPK) Wskazanie przez oskarżonego osoby najbliższej, którą należy zawiadomić o tymczasowym aresztowaniu (art KPK) Wniosek oskarżonego o zawiadomienie o tymczasowym aresztowaniu innej osoby niż osoba najbliższa (art KPK) Wniosek o zawiadomienie sądu opiekuńczego w celu zapewnienia opieki nad dziećmi tymczasowo aresztowanego (art pkt 1 KPK) Wniosek o zawiadomienie opieki społecznej w celu roztoczenia opieki nad osobą niedołężną lub chorą, którą opiekował się aresztowany (art pkt 2 KPK) Wniosek o zawiadomienie właściwego organu w celu podjęcia środków zmierzających do zabezpieczenia mienia aresztowanego (art pkt 3 KPK) Zażalenie na postanowienie o przedłużeniu tymczasowego aresztowania (art KPK) Wniosek o przyjęcie poręczenia majątkowego (art KPK) Cofnięcie poręczenia majątkowego (art KPK) Zażalenie na postanowienie o przepadku przedmiotu poręczenia majątkowego (art KPK) Wniosek o przyjęcie poręczenia społecznego (art KPK) Wniosek o przyjęcie poręczenia osoby godnej zaufania (art. 272 KPK) Powiadomienie o poczynaniach oskarżonego zmierzających do uchylania się od obowiązku stawienia się na wezwanie lub do utrudniania w inny bezprawny sposób postępowania (art KPK) Wniosek o zastosowanie nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym (art. 275a 1 KPK) Wniosek o skierowanie przez Policję wniosku do prokuratora o zastosowanie nakazu okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym (art. 275a 2 KPK) Wniosek o zarządzenie poszukiwań podejrzanego (art. 278 KPK) Wniosek o poszukiwanie oskarżonego listem gończym (art KPK) Oświadczenie oskarżonego w sprawie wydania listu żelaznego (art. 281 KPK) Oświadczenie oskarżonego w sprawie wydania listu żelaznego z wnioskiem o złożenie poręczenia majątkowego (art KPK) Zażalenie na postanowienie o odwołaniu listu żelaznego (art KPK) Zażalenie na postanowienie o odwołaniu listu żelaznego w zakresie nieorzeczenia przepadku przedmiotu poręczenia majątkowego (art KPK) Zażalenie na postanowienie o nałożeniu kary pieniężnej na świadka za nieusprawiedliwione niestawiennictwo na wezwanie (art w zw. z art KPK) XIV

13 266. Zażalenie na zarządzenie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu świadka (art w zw. z art KPK) Wniosek o uchylenie kary pieniężnej (art. 286 KPK) Zażalenie na postanowienie o nałożeniu kary pieniężnej na świadka za bezpodstawne uchylanie się od złożenia zeznania (art w zw. z art KPK) Zażalenie na postanowienie o aresztowaniu (art w zw. z art KPK) Wniosek o dokonanie zabezpieczenia majątkowego (art KPK) Zażalenie na postanowienie prokuratora o zabezpieczeniu majątkowym (art KPK) Zażalenie na postanowienie sądu o zabezpieczeniu majątkowym (art KPK) Rozdział VIII. Postępowanie przygotowawcze Wniosek podejrzanego o przesłuchanie go z udziałem obrońcy (art. 301 KPK) Zażalenie osoby niebędącej stroną na postanowienie lub zarządzenie naruszające jej prawa (art KPK) Zażalenie osoby niebędącej stroną na czynności naruszające jej prawa (art i 3 KPK) Zażalenie podejrzanego na czynność naruszającą jego prawa (art KPK) Zawiadomienie o przestępstwie ściganym z urzędu (art KPK) Zawiadomienie o przestępstwie przez instytucję państwową lub samorządową (art KPK) Zażalenie pokrzywdzonego na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia (art pkt 1 KPK) Zażalenie pokrzywdzonego na postanowienie o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia (art a pkt 1 KPK) Zażalenie na zarządzenie o odmowie przyjęcia zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego (art pkt 1 i art KPK) Zażalenie na zarządzenie o odmowie przyjęcia zażalenia na postanowienie o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia (art a pkt 1 i art KPK) Zażalenie na bezczynność organu uprawnionego do prowadzenia postępowania przygotowawczego (art KPK) Żądanie sporządzenia na piśmie uzasadnienia podstaw zarzutów (art KPK) Wniosek o dokonanie czynności śledztwa (art KPK) Wniosek o dokonanie czynności śledztwa oraz zawiadomienia o terminie i miejscu tej czynności w celu wzięcia w niej udziału (art i 2 KPK) Wniosek o dopuszczenie do udziału w czynności śledztwa, której nie można powtórzyć na rozprawie (art KPK) Wniosek o przesłuchanie świadka przez sąd (art KPK) Żądanie dopuszczenia do udziału w czynnościach śledztwa (art KPK) Wniosek podejrzanego o końcowe zapoznanie się z materiałami postępowania (art KPK) XV

14 291. Wniosek pokrzywdzonego o końcowe zapoznanie się z materiałami postępowania (art KPK) Wniosek o uzupełnienie śledztwa lub dochodzenia (art KPK) Wniosek o uzupełnienie materiału dowodowego, który ma być przekazany sądowi wraz z aktem oskarżenia (art KPK) Zażalenie na postanowienie co do dowodów rzeczowych (art KPK) Wniosek o podjęcie na nowo umorzonego postępowania przygotowawczego (art KPK) Wniosek o wznowienie prawomocnie umorzonego postępowania przygotowawczego (art KPK) Wniosek do Prokuratora Generalnego o uchylenie prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego jako niezasadnego (art KPK) Protokół uzgodnienia prokuratora i podejrzanego wystąpienia zamiast z aktem oskarżenia z wnioskiem o skazanie na posiedzeniu (art KPK) Protokół uzgodnienia prokuratora i podejrzanego dołączenia do aktu oskarżenia wniosku o skazanie na posiedzeniu (art KPK) Wniosek o sporządzenie i skierowanie do sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego (art KPK) Rozdział IX. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji Wniosek o zwrot prokuratorowi aktu oskarżenia w celu usunięcia jego braków (art KPK) Wniosek o zwrot prokuratorowi aktu oskarżenia w celu umożliwienia podejrzanemu zapoznania się z materiałami postępowania przygotowawczego (art a KPK) Pisemna odpowiedź na akt oskarżenia (art KPK) Wniosek o skazanie na posiedzeniu bez przeprowadzenia postępowania dowodowego (art. 338a KPK) Wniosek o skierowanie sprawy na posiedzenie w celu rozstrzygnięcia przekraczającego uprawnienia prezesa sądu (art KPK) Sprzeciw co do warunkowego umorzenia postępowania (art KPK) Zażalenie na zawarte w wyroku warunkowo umarzającym postępowanie karne rozstrzygnięcie co do dowodów rzeczowych (art KPK) Wniosek obrońcy o wyznaczenie składu orzekającego sądu w drodze losowania (art KPK) Wniosek oskarżonego o odroczenie rozprawy ze względu na niezachowanie 7-dniowego terminu między doręczeniem zawiadomienia a terminem rozprawy (art KPK) Wniosek o doprowadzenie na rozprawę (art KPK) Wniosek przedstawiciela radia, telewizji, filmu lub prasy o zezwolenie na dokonywanie za pomocą aparatury utrwaleń obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy (art KPK) Wniosek o wyrażenie zgody na utrwalanie przez stronę przebiegu rozprawy za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk (art. 358 KPK) Żądanie wyłączenia jawności rozprawy przez osobę, która złożyła wniosek o ściganie (art KPK) XVI

15 314. Wniosek o wyłączenie jawności rozprawy ze względu na to, że oskarżonym jest nieletni (art KPK) Wniosek o wyłączenie jawności rozprawy na czas przesłuchania świadka, który nie ukończył 15 lat (art KPK) Żądanie oskarżonego pozostawienia na sali rozpraw określonych osób w rozprawie toczącej się z wyłączeniem jawności (art KPK) Zażalenie na postanowienie sądu o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu oskarżonego (art KPK) Zawiadomienie o wypowiedzeniu stosunku obrończego nawiązanego z wyboru (art KPK) Wniosek oskarżonego o zwolnienie obrońcy z urzędu z jego obowiązków i wyznaczenie innego obrońcy (art KPK) Wniosek obrońcy wyznaczonego z urzędu o zwolnienie z obowiązków i wyznaczenie innego obrońcy (art KPK) Wniosek o zobowiązanie prokuratora do uzupełnienia materiałów postępowania przygotowawczego dołączonych do aktu oskarżenia (art KPK) Wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego (art KPK) Sprzeciw pokrzywdzonego w przedmiocie uwzględnienia wniosku oskarżonego o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego (art KPK) Wniosek o sprowadzenie dowodów rzeczowych na salę rozpraw (art. 395 KPK) Wniosek o sprowadzenie oskarżonego pozbawionego wolności w celu udziału w czynności przeprowadzanej przez sędziego wyznaczonego lub sąd wezwany (art KPK) Wniosek o odroczenie rozprawy (art KPK) Wniosek o uzupełnienie wyroku o rozstrzygnięcie co do przepadku (art KPK) Wniosek o uzupełnienie wyroku przez zaliczenie tymczasowego aresztowania na poczet kary pozbawienia wolności (art KPK) Wniosek o uzupełnienie wyroku przez prawidłowe zaliczenie tymczasowego aresztowania na poczet orzeczonej kary (art KPK) Wniosek o sprowadzenie oskarżonego tymczasowo aresztowanego na posiedzenie w przedmiocie rozstrzygnięcia co do uzupełnienia wyroku (art KPK) Zażalenie na postanowienie o odmowie zaliczenia zatrzymania prawa jazdy na poczet zakazu prowadzenia pojazdów (art KPK) Wniosek oskarżonego o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku (art KPK) Wniosek oskarżyciela posiłkowego o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku (art KPK) Zażalenie na zarządzenie prezesa sądu o odmowie przyjęcia wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku (art KPK) XVII

16 Rozdział X. Postępowanie apelacyjne Apelacja od uzasadnienia wyroku (art KPK) Zażalenie na postanowienie wydane w toku postępowania odwoławczego o przeprowadzeniu obserwacji oskarżonego w zakładzie leczniczym (art KPK) Zażalenie na postanowienie wydane w toku postępowania odwoławczego o zastosowaniu tymczasowego aresztowania (art KPK) Zażalenie na postanowienie wydane w toku postępowania odwoławczego o nałożeniu kary porządkowej (art KPK) Odpowiedź na apelację (art KPK) Odpowiedź na zażalenie (art KPK) Zażalenie na zarządzenie prezesa sądu o odmowie przyjęcia apelacji (art KPK) Zażalenie na postanowienie o pozostawieniu apelacji bez rozpoznania (art KPK) Cofnięcie apelacji (art KPK) Cofnięcie apelacji przez obrońcę (art KPK) Wniosek o orzeczenie na korzyść oskarżonego w wyniku rozpoznania apelacji wniesionej na jego niekorzyść (art KPK) Wniosek oskarżonego o uchylenie lub zmianę wyroku na jego korzyść mimo niewniesienia przez niego apelacji (art. 435 KPK) Wniosek o ograniczenie rozpoznania apelacji do poszczególnych uchybień (art. 436 KPK) Apelacja oparta na zarzucie obrazy przepisów prawa materialnego w zakresie winy (art. 438 pkt 1 KPK) Apelacja oparta na zarzucie obrazy przepisów prawa materialnego w części dotyczącej kary (art. 438 pkt 1 KPK) Apelacja oparta na zarzucie obrazy przepisów postępowania, która mogła mieć wpływ na treść wyroku (art. 438 pkt 2 KPK) Apelacja oparta na zarzucie błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę wyroku, która mogła mieć wpływ na treść wyroku (art. 438 pkt 3 KPK) Apelacja oparta na zarzucie rażącej niewspółmierności kary (art. 438 pkt 4 KPK) Apelacja oparta na zarzucie niesłusznego zastosowania środka zabezpieczającego (art. 438 pkt 4 KPK) Apelacja oparta na zarzucie niesłusznego niezastosowania środka zabezpieczającego (art. 438 pkt 4 in fine KPK) Apelacja oparta na zarzucie rażącej niewspółmierności środka karnego (art. 438 pkt 4 in fine KPK) Apelacja oparta na zarzucie niesłusznego niezastosowania środka kompensacyjnego (art. 438 pkt 4 KPK) Apelacja obrońcy dotycząca kilku oskarżonych i kilku zarzutów (art. 438 KPK) Apelacja oparta na zarzucie brania udziału w wydaniu wyroku osoby nieuprawnionej (art pkt 1 KPK) Apelacja oparta na zarzucie brania udziału w wydaniu wyroku osoby niezdolnej do orzekania (art pkt 1 KPK) XVIII

17 360. Apelacja oparta na zarzucie brania udziału w wydaniu wyroku osoby podlegającej wyłączeniu z mocy prawa (art pkt 1 KPK) Apelacja oparta na zarzucie nienależytej obsady sądu (art pkt 2 KPK) Apelacja oparta na zarzucie nieobecności członka składu orzekającego na całej rozprawie (art pkt 2 KPK) Apelacja oparta na zarzucie orzekania przez sąd powszechny w sprawie należącej do właściwości sądu szczególnego (art pkt 3 KPK) Apelacja oparta na zarzucie orzekania przez sąd szczególny w sprawie należącej do właściwości sądu powszechnego (art pkt 3 KPK) Apelacja oparta na zarzucie orzekania przez sąd niższego rzędu w sprawie należącej do właściwości sądu wyższego rzędu (art pkt 4 KPK) Apelacja oparta na zarzucie orzeczenia kary, środka karnego lub środka zabezpieczającego nieznanego ustawie (art pkt 5 KPK) Apelacja oparta na zarzucie naruszenia zasady większości głosów (art pkt 6 KPK) Apelacja oparta na zarzucie niepodpisania wyroku przez którąkolwiek z osób biorących udział w jego wydaniu (art pkt 6 KPK) Apelacja oparta na zarzucie sprzeczności w treści wyroku, uniemożliwiającej jego wykonanie (art pkt 7 KPK) Apelacja oparta na zarzucie wydania wyroku, pomimo że postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało już prawomocnie zakończone (art pkt 8 KPK) Apelacja oparta na zarzucie wydania wyroku, mimo że oskarżony zmarł (art pkt 9 w zw. z art pkt 5 KPK) Apelacja oparta na zarzucie wydania wyroku, mimo że nastąpiło przedawnienie karalności (art pkt 9 w zw. z art pkt 6 KPK) Apelacja oparta na zarzucie wydania wyroku, mimo że oskarżony nie podlegał orzecznictwu polskich sądów karnych (art pkt 9 w zw. z art pkt 8 KPK) Apelacja oparta na zarzucie wydania wyroku, mimo braku skargi uprawnionego oskarżyciela (art pkt 9 w zw. z art pkt 9 KPK) Apelacja oparta na zarzucie wydania wyroku, mimo braku wymaganego zezwolenia na ściganie (art pkt 9 w zw. z art pkt 10 KPK) Apelacja oparta na zarzucie wydania wyroku mimo braku wniosku o ściganie pochodzącego od osoby uprawnionej (art pkt 9 w zw. z art pkt 10 in fine KPK) Apelacja oparta na zarzucie wydania wyroku mimo wystąpienia okoliczności wyłączającej ściganie (art pkt 9 w zw. z art pkt 11 KPK) Apelacja oparta na zarzucie nieposiadania przez oskarżonego obrońcy w wypadkach określonych w art i 2 oraz art. 80 KPK (art pkt 10 KPK) Apelacja oparta na zarzucie niebrania udziału obrońcy w czynnościach, w których jego udział był obowiązkowy (art pkt 10 KPK) Apelacja oparta na zarzucie rozpoznania sprawy podczas nieobecności oskarżonego, którego obecność była obowiązkowa (art pkt 11 KPK) Wniosek o zmianę lub uchylenie wyroku na korzyść oskarżonego ze względu na to, że jego utrzymanie w mocy byłoby rażąco niesprawiedliwe (art. 440 KPK) XIX

18 382. Wniosek o odroczenie rozprawy i przekazanie Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego wymagającego zasadniczej wykładni ustawy (art KPK) Wniosek oskarżonego pozbawionego wolności o sprowadzenie go na rozprawę (art. 451 KPK) Wniosek o dopuszczenie dowodu na rozprawie odwoławczej (art KPK) Wyjaśnienie oskarżonego złożone w przewodzie sądowym w sądzie odwoławczym (art KPK) Oświadczenie oskarżonego złożone w przewodzie sądowym w sądzie odwoławczym (art KPK) Wniosek oskarżonego złożony w przewodzie sądowym w sądzie odwoławczym (art KPK) Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku odwoławczego utrzymującego wyrok w mocy (art KPK) Rozdział XI. Postępowanie zażaleniowe Zażalenie na postanowienie zamykające drogę wydania wyroku (art KPK) Zażalenie na postanowienie zamykające drogę wydania wyroku (art KPK) Zażalenie na postanowienie co do środka zabezpieczającego (art KPK) Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia (art. 462 KPK) Wniosek o zezwolenie na wzięcie udziału w posiedzeniu sądu odwoławczego (art KPK) Rozdział XII. Postępowanie szczególne Akt oskarżenia w sprawie z oskarżenia prywatnego (art. 487 KPK) Skarga pokrzywdzonego o popełnieniu przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego (art KPK) Wniosek o zlecenie przez sąd dokonania przez Policję czynności dowodowych w sprawie z oskarżenia prywatnego (art KPK) Wniosek o wyznaczenie odpowiedniego terminu dla przeprowadzenia postępowania mediacyjnego (art KPK) Usprawiedliwienie niestawiennictwa oskarżyciela prywatnego na posiedzenie pojednawcze (art KPK) Odstąpienie oskarżyciela prywatnego od oskarżenia (art i 2 KPK) Zgoda oskarżonego na umorzenie postępowania z powodu odstąpienia oskarżyciela prywatnego od oskarżenia (art KPK) Usprawiedliwienie niestawiennictwa oskarżyciela prywatnego na rozprawę główną (art KPK) Wzajemny akt oskarżenia o czyn ścigany z oskarżenia prywatnego pozostający w związku z czynem zarzucanym oskarżonemu (art KPK) Wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu nakazowym (art KPK) XX

19 404. Sprzeciw od wyroku nakazowego (art KPK) Cofnięcie sprzeciwu od wyroku nakazowego (art KPK) Wniosek o przekazanie sprawy prokuratorowi w celu przeprowadzenia postępowania przygotowawczego (art. 517g 2 KPK) Rozdział XIII. Postępowanie kasacyjne Wniosek do Prokuratora Generalnego o wniesienie kasacji (art KPK) Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich o wniesienie kasacji (art KPK) Kasacja oskarżonego z powodu rażącego naruszenia prawa karnego materialnego, które mogło mieć istotny wpływ na treść wyroku (art KPK) Kasacja oskarżonego z powodu rażącego naruszenia prawa karnego materialnego, które mogło mieć istotny wpływ na treść wyroku w zakresie kary (art KPK) Kasacja oskarżonego z powodu rażącego naruszenia prawa karnego procesowego, które mogło mieć istotny wpływ na treść wyroku (art KPK) Kasacja oskarżonego z powodu rażącego naruszenia prawa karnego procesowego, które mogło mieć istotny wpływ na treść wyroku w zakresie kary (art KPK) Kasacja oskarżonego z powodu uchybień wymienionych w art. 439 KPK (art KPK) Odpowiedź na kasację (art. 518 w zw. z art KPK) Wniosek o doręczenie wyroku sądu odwoławczego z uzasadnieniem (art KPK) Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o doręczenie wyroku sądu odwoławczego z uzasadnieniem (art KPK) Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia kasacji (art KPK) Wniosek oskarżonego o wyznaczenie obrońcy z urzędu w celu sporządzenia i podpisania kasacji (art KPK) Wniosek o zwolnienie od opłaty sądowej od kasacji (art. 527 i 623 KPK) Zażalenie na zarządzenie prezesa sądu o odmowie przyjęcia kasacji (art KPK) Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego kasacją wyroku (art in principio KPK) Wniosek o wstrzymanie wykonania orzeczenia, którego wykonanie zależy od rozstrzygnięcia kasacji (art in fine KPK) Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego kasacją wyroku i zastosowanie poręczenia majątkowego (art w zw. z art. 266 KPK) Wniosek o uznanie sprowadzenia oskarżonego pozbawionego wolności na rozprawę w Sądzie Najwyższym za konieczne (art KPK) Wniosek o uwzględnienie w całości na posiedzeniu kasacji na korzyść oskarżonego z powodu jej oczywistej zasadności (art KPK) XXI

20 Rozdział XIV. Postępowanie o wznowienie postępowania Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem z powodu dopuszczenia się przestępstwa (art pkt 1 KPK) Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem ze względu na ujawnienie nowych faktów lub dowodów (art pkt 2 KPK) Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem ze względu na utratę mocy lub zmianę przepisu prawnego w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, będącego podstawą skazania lub warunkowego umorzenia postępowania (art KPK) Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem ze względu na rozstrzygnięcie organu międzynarodowego działającego na mocy umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską (art KPK) Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem ze względu na to, że skazany, do którego zastosowano przepis art lub 4 KK, nie potwierdził w postępowaniu karnym ujawnionych przez siebie informacji (art. 540a pkt 1 KPK) Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem ze względu na uchylenie lub istotną zmianę treści prawomocnego wyroku, z powodu którego zostało ono umorzone, gdyż orzeczenie wobec oskarżonego kary byłoby oczywiście niecelowe ze względu na rodzaj i wysokość kary prawomocnie orzeczonej za inne przestępstwo (art. 540a pkt 2 KPK) Wniosek o wznowienie z urzędu postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem ze względu na ujawnienie uchybienia wymienionego w art KPK (art KPK) Wniosek o wyznaczenie adwokata z urzędu do sporządzenia i podpisania wniosku o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem (art i art. 80a 1 KPK) Wniosek o zwolnienie od opłaty sądowej od wniosku o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem (art. 623 KPK) Zażalenie na postanowienie oddalające wniosek o wznowienie postępowania (art KPK) Zażalenie na postanowienie o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania (art KPK) Apelacja od wyroku uchylającego zaskarżony wyrok i uniewinniającego oskarżonego (art KPK) Apelacja od wyroku uchylającego zaskarżony wyrok i umarzającego postępowanie (art KPK) Rozdział XV. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia Wniosek o podjęcie warunkowo umorzonego postępowania (art. 549 KPK) Zażalenie na postanowienie o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o podjęcie warunkowo umorzonego postępowania (art KPK) Zażalenie na postanowienie o podjęciu warunkowo umorzonego postępowania (art KPK) XXII

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XXVII

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XXVII Spis treści Wprowadzenie... XXV Wykaz skrótów... XXVII Rozdział I. Umorzenie i zawieszenie postępowania... 1 1. Wniosek o umorzenie postępowania karnego z powodu niecelowości jego prowadzenia (art. 11

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XXVII

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XXVII Wprowadzenie Postępowanie karne toczy się według reguł ściśle określonych w Kodeksie postępowania karnego. Jego uczestnicy mogą składać wnioski lub oświadczenia na piśmie albo ustnie do protokołu (art.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15 Spis treści Wykaz skrótów............................................... 13 Przedmowa do szóstego wydania.............................. 15 Wprowadzenie............................................... 17

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XI XV XIX Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. System środków zaskarżenia w polskim prawie karnym procesowym... 5 1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Wykaz skrótów... 9 Nota od autora... 17 Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Rozdział 1. Strony... 19 1.1. Zagadnienia ogólne... 19 Rozdział 2. Oskarżyciel publiczny... 30 2.1. Prokurator... 30 2.2.

Bardziej szczegółowo

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk).

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk). 1 Podstawowe prawa pokrzywdzonego: 1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art. 299 1 kpk). 2. Jeżeli pokrzywdzonym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści Spis treści Wstęp... XI Wykaz skrótów... XIII Bibliografia... XVII Rozdział I. Decyzje sądu jako organu I instancji w postępowaniu przygotowawczym... 1 1. Zezwolenie na przesłuchanie osoby zobowiązanej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 13 Przedmowa... 15 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2007 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Od Autorów... 25

Spis treści. Wykaz skrótów Od Autorów... 25 Wykaz skrótów........................................................... 23 Od Autorów.............................................................. 25 Wzór nr 1. Wniosek obrońcy oskarżonego o umorzenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... IX XI XIII Część I. Komentarz praktyczny... 1 Rozdział 1. Środki odwoławcze w systemie środków zaskarżenia... 3 1. Ogólna charakterystyka środków zaskarżenia...

Bardziej szczegółowo

Wzory pism procesowych w sprawach karnych

Wzory pism procesowych w sprawach karnych Wzory pism procesowych w sprawach karnych Piotr Hofmański Stanisław Zabłocki Wydanie 3 Warszawa 2012 Poszczególne wzory opracowali: Piotr Hofmański: 1 9, 11 39, 69 118a, 178 190, 214 243 Stanisław Zabłocki:

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze II

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze II Postępowanie karne Cje I Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Uprawnienia stron postępowania przygotowawczego 1) uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I. Uwagi ogólne... 3 Część I. Uwagi wprowadzające... 3 Część II. Zasady postępowania karnego... 9

Spis treści. Rozdział I. Uwagi ogólne... 3 Część I. Uwagi wprowadzające... 3 Część II. Zasady postępowania karnego... 9 Wstęp... Wykaz skrótów... XI XIII DZIAŁ PIERWSZY. POSTĘPOWANIE KARNE... 1 Rozdział I. Uwagi ogólne... 3 Część I. Uwagi wprowadzające... 3 Część II. Zasady postępowania karnego... 9 Rozdział II. Sąd...

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE POUCZENIE PODEJRZANEGO

ZAWIADOMIENIE POUCZENIE PODEJRZANEGO PROKUilATUHA OKRĘGOWA lii. Gon. Władysława Andersa 34A Koszalin, dnia ^TM.. grudnia 2016 r. 75-950 K O S Z A L I N ; tel. 094-342-86-97. fax 094-342-24-17 PO V Ds. 40.2016 ZAWIADOMIENIE Sekretariat Prokuratury

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Adwokat w postępowaniu karnym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, prywatnego, powoda cywilnego,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym Od Autorów Wprowadzenie...

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym Od Autorów Wprowadzenie... Spis treści Spis treści Wykaz skrótów........................................................... 11 Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym.......................... 15 Od Autorów..............................................................

Bardziej szczegółowo

z dnia 10 czerwca 2016 r.

z dnia 10 czerwca 2016 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 U S T AWA z dnia 10 czerwca 2016 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2016 r. poz. 1070, 2103. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Adwokat w postępowaniu karnym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, prywatnego, powoda cywilnego,

Bardziej szczegółowo

Art. 477 [Niestawiennictwo oskarżyciela] Niestawiennictwo oskarżyciela nie tamuje toku rozprawy ani posiedzenia.

Art. 477 [Niestawiennictwo oskarżyciela] Niestawiennictwo oskarżyciela nie tamuje toku rozprawy ani posiedzenia. Rozdział 51. Postępowanie uproszczone Art. 468 [Przepisy o postępowaniu zwyczajnym] W postępowaniu uproszczonym stosuje się przepisy o postępowaniu zwyczajnym, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... V XV Rozdział I. Zagadnienia wstępne... 1 1. Wprowadzenie... 1 2. Definicja procesu karnego... 7 3. Funkcje procesu karnego... 9 4. Cele procesu karnego... 10

Bardziej szczegółowo

Art. 522 [Jednorazowe zaskarżenie] Kasację w stosunku do tego samego oskarżonego i od tego samego orzeczenia każdy uprawniony może wnieść tylko raz.

Art. 522 [Jednorazowe zaskarżenie] Kasację w stosunku do tego samego oskarżonego i od tego samego orzeczenia każdy uprawniony może wnieść tylko raz. Rozdział 55. Kasacja Art. 518 [Odpowiednie stosowanie] Jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej, do postępowania w trybie kasacji stosuje się odpowiednio przepisy działu IX. Art. 519

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Wykaz skrótów

Spis treści. Wprowadzenie. Wykaz skrótów Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Rozdział I. Zagadnienia wstępne ő 1. Wprowadzenie ő 2. Definicja procesu karnego ő 3. Funkcje procesu karnego ő 4. Cele procesu karnego ő 5. Przedmiot procesu karnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21 Wykaz skrótów.......................................................... 15 Od Autorów............................................................. 17 ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne............................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wstęp... XVII

Spis treści. Wykaz skrótów... Wstęp... XVII Wykaz skrótów... XIII Wstęp... XVII Rozdział I. Zagadnienia wstępne... 1 1. Definicja procesu karnego... 1 2. Funkcje procesu karnego... 2 3. Cele procesu karnego... 2 4. Przedmiot procesu karnego... 7

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego Zofia Wojdylak-Sputowska Arkadiusz J. Sputowski Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism, wezwań, zawiadomień, postanowień, decyzji i zaświadczeń (z suplementem elektronicznym) Stan prawny: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA 1. Adwokat w postępowaniu przygotowawczym - przebieg czynności

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE. w pigułce 3. wydanie. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie r.! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.

Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE. w pigułce 3. wydanie. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie r.! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce 3. wydanie Uwzględnia zmiany wchodzące w życie 1.7.2015 r.! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce Inne w tej serii: Prawo

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Cje. Środki zaskarżenia

Postępowanie karne. Cje. Środki zaskarżenia Postępowanie karne Cje Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Unormowania konstytucyjne Art. 78 Konstytucji RP Każda ze stron ma

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wstęp Część A Materialne prawo wykroczeń część ogólna... 15

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wstęp Część A Materialne prawo wykroczeń część ogólna... 15 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 Część A Materialne prawo wykroczeń część ogólna... 15 Zasady odpowiedzialności... 23 1.1. Pojęcie i źródła materialnego prawa wykroczeń... 23 1.2. Czas i miejsce

Bardziej szczegółowo

Michał Wysocki. Rozdział 46 Głosy stron. Art. 406 k.p.k.

Michał Wysocki. Rozdział 46 Głosy stron. Art. 406 k.p.k. Informacja od autora: Nie w każdym porównaniu jest komentarz, ponieważ nie zawsze uważałem to za konieczne. Nie kopiowałem także całych przepisów, ale tylko to, co się zmieniło (przeważnie). 1. Po zamknięciu

Bardziej szczegółowo

Cje. Postępowanie przed sądem I instancji II. Postępowanie karne

Cje. Postępowanie przed sądem I instancji II. Postępowanie karne Postępowanie karne Cje II Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Skierowanie sprawy na posiedzenie w celu jej rozstrzygnięcia 1)

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE Uzupełnij tabelę: SYSTEM ŚRODKÓW ZASKARŻENIA Kategoria środków zaskarżenia Poszczególne środki zaskarżenia w KPK Cechy charakterystyczne Uzupełnij tabelę: FORMALNA KONTROLA ŚRODKA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Apelacja cywilna Część I. Komentarz praktyczny... 1 Rozdział 1. Wstęp... 3 Rozdział 2. Dopuszczalność apelacji... 6 Rozdział 3. Podmioty legitymowane do składania apelacji...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XI XIII Rozdział I. Właściwość organów... 1 1. Wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość... 3 2. Rozstrzygnięcie sporu o właściwość wyznaczenie organu właściwego... 9 3.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Cje. Środki zaskarżenia II

Postępowanie karne. Cje. Środki zaskarżenia II Postępowanie karne Cje II Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski 3) nie przysługuje stronie od uzasadnienia orzeczenia sądu II

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Pisma i orzeczenia związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego Rozdział 1.

Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Pisma i orzeczenia związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego Rozdział 1. Wprowadzenie... IX Wykaz skrótów... XI Część I. Pisma i orzeczenia związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego... 1 Rozdział 1. Pisma stron... 1 1. Skarga na decyzję administracyjną (1)...

Bardziej szczegółowo

2) uzasadnione wydatki stron, w tym z tytułu ustanowienia w sprawie jednego obrońcy lub pełnomocnika.

2) uzasadnione wydatki stron, w tym z tytułu ustanowienia w sprawie jednego obrońcy lub pełnomocnika. ozdział 68. Przepisy ogólne Art. 616 [Zakres kosztów] 1. Do kosztów procesu należą: 1) koszty sądowe, 2) uzasadnione wydatki stron, w tym z tytułu ustanowienia w sprawie jednego obrońcy lub pełnomocnika.

Bardziej szczegółowo

Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego

Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego Prof. dr hab. Jerzy Skorupka Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego 1. Aksjologia procesu karnego 2. Istota procesu karnego 3. Cele procesu karnego 4. Przedmiot procesu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XV

Spis treści. Przedmowa... XV Przedmowa... XV Wykaz skrótów... XVII Część I. Komentarz praktyczny... 1 Rozdział 1. Adwokat w postępowaniu karnym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, prywatnego, powoda cywilnego, subsydiarny akt

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w Kodeksie postępowania karnego wprowadzonych ustawą z dnia 28 listopada 2014 roku o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka

Zestawienie zmian w Kodeksie postępowania karnego wprowadzonych ustawą z dnia 28 listopada 2014 roku o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka Zestawienie zmian w Kodeksie postępowania karnego wprowadzonych ustawą z dnia 28 listopada 2014 roku o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka Zmiany w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 846 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 289/14. Dnia 19 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 289/14. Dnia 19 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej Sygn. akt V KK 289/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 listopada 2014 r. SSN Roman Sądej na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 19 listopada 2014r.,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XV Dział I. Ordynacja podatkowa. Zobowiązania i postępowanie podatkowe... 1 Rozdział I. Interpretacje w sprawach podatkowych (art. 14a 14p OrdPU)... 1 1. Wniosek podatnika

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 407/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 lutego 2014 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego

Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego Prof. dr hab. Jerzy Skorupka Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego 1. Aksjologia procesu karnego 2. Istota procesu karnego 3. Cele procesu karnego 4. Przedmiot procesu

Bardziej szczegółowo

Lekarz w postępowaniu zawodowym. A d w. D a m i a n K o n i e c z n y

Lekarz w postępowaniu zawodowym. A d w. D a m i a n K o n i e c z n y Lekarz w postępowaniu zawodowym A d w. D a m i a n K o n i e c z n y Kto ponosi odpowiedzialność? Lekarze będący członkami samorządu lekarskiego 1. Lekarze posiadający PWZ 2. Lekarze posiadający ograniczone

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz Wróbel

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz Wróbel Sygn. akt II KK 326/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 grudnia 2012 r. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Michał Wysocki. Rozdział 41 Przygotowanie do rozprawy głównej. Art. 349 k.p.k.

Michał Wysocki. Rozdział 41 Przygotowanie do rozprawy głównej. Art. 349 k.p.k. Informacja od autora: Nie w każdym porównaniu jest komentarz, ponieważ nie zawsze uważałem to za konieczne. Nie kopiowałem także całych przepisów, ale tylko to, co się zmieniło (przeważnie). Prezes sądu

Bardziej szczegółowo

I edycja wydziałowego konkursu wiedzy o prawie karnym procesowym. W kręgach prawa karnego procesowego

I edycja wydziałowego konkursu wiedzy o prawie karnym procesowym. W kręgach prawa karnego procesowego I edycja wydziałowego konkursu wiedzy o prawie karnym procesowym. W kręgach prawa karnego procesowego I ETAP 21. kwietnia 2010r. Nazwisko i imię:... Rok studiów:... Kierunek studiów:... Etap składa się

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XIII XV Rozdział I. Właściwość organów... 1 1. Wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość... 3 2. Rozstrzygnięcie sporu o właściwość wyznaczenie organu właściwego... 9 3.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze III

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze III Postępowanie karne Cje Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski 1) Umorzenie postępowania podstawy a) zaistnienie przesłanki procesowej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Andrzej Stępka

POSTANOWIENIE. SSN Andrzej Stępka Sygn. akt V KK 230/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 września 2016 r. SSN Andrzej Stępka w sprawie P. P. skazanego z art. 13 1 k.k. w zw. z art. 279 1 k.k., art. 279 1 k.k. oraz z art.

Bardziej szczegółowo

Michał Wysocki. Rozdział 12 Narada i głosowanie. Art. 110 k.p.k. Rozdział 13 Porządek czynności procesowych. Art. 117a k.p.k. Art. 120 k.p.k.

Michał Wysocki. Rozdział 12 Narada i głosowanie. Art. 110 k.p.k. Rozdział 13 Porządek czynności procesowych. Art. 117a k.p.k. Art. 120 k.p.k. Informacja od autora: Nie w każdym porównaniu jest komentarz, ponieważ nie zawsze uważałem to za konieczne. Nie kopiowałem także całych przepisów, ale tylko to, co się zmieniło. Rozdział 12 Narada i głosowanie

Bardziej szczegółowo

Michał Wysocki. Rozdział 35 Przebieg śledztwa. Art. 311 k.p.k.

Michał Wysocki. Rozdział 35 Przebieg śledztwa. Art. 311 k.p.k. Informacja od autora: Nie w każdym porównaniu jest komentarz, ponieważ nie zawsze uważałem to za konieczne. Nie kopiowałem także całych przepisów, ale tylko to, co się zmieniło. Rozdział 35 Przebieg śledztwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki Sygn. akt III KK 42/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 sierpnia 2015 r. Prezes SN Lech Paprzycki w sprawie J. K. skazanego z art.280 1 k.k. w zw. z art. 64 1 k.k. po rozpoznaniu w Izbie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31października 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31października 2002 r. Dz.U.02.194.1635 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31października 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Cje. Postępowanie przed sądem I instancji I. Postępowanie karne

Cje. Postępowanie przed sądem I instancji I. Postępowanie karne Postępowanie karne Cje I Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Zasady postępowania sądowego 1) Zasada skargowości 2) Zasada kontradyktoryjności

Bardziej szczegółowo

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2.

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. Postanowienie sądu o podjęciu sprawy w trybie nieprocesowym;

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna

Rozdział 6. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna Rozdział 6 Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna Art. 71. 1. Pracownik mianowany Państwowej Inspekcji Pracy ponosi odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną za naruszenie obowiązków służbowych.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki Sygn. akt V KK 372/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 stycznia 2016 r. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Dariusz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II KK 88/17. Dnia 20 kwietnia 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Waldemar Płóciennik

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II KK 88/17. Dnia 20 kwietnia 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Waldemar Płóciennik Sygn. akt II KK 88/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 kwietnia 2017 r. SSN Waldemar Płóciennik na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Marta Brylińska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Marta Brylińska Sygn. akt II KK 172/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 czerwca 2017 r. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Tomasz Artymiuk SSN Andrzej

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki Sygn. akt V KK 427/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 stycznia 2016 r. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Dariusz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Art. 1.

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Art. 1. USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) wprowadza się

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wstęp Wykaz skrótów Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości

SPIS TREŚCI Wstęp Wykaz skrótów Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości SPIS TREŚCI Wstęp... 13 Wykaz skrótów... 15 Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości... 17 Przekazanie sprawy sądowi właściwemu... 17 Przekazanie sprawy sądowi właściwemu... 17 Wezwanie

Bardziej szczegółowo

Cje. Postępowanie przed sądem I instancji IV. Postępowanie karne

Cje. Postępowanie przed sądem I instancji IV. Postępowanie karne Postępowanie karne Cje IV Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Wyrokowanie 1. Wyrokowanie poprzedzają głosy końcowe (art. 406

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Klugiewicz

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Klugiewicz Sygn. akt II KK 291/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 listopada 2013 r. SSN Kazimierz Klugiewicz na posiedzeniu w trybie art. 535 3 kpk po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 15 listopada

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne. Rok akademicki 2010/2011. 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego.

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne. Rok akademicki 2010/2011. 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego. Dr hab. Hanna Paluszkiewicz Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne Rok akademicki 2010/2011 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego. 2. Cele procesu karnego. 3. Proces

Bardziej szczegółowo

Etapy postępowania karnego. 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze

Etapy postępowania karnego. 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze Etapy postępowania karnego 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze Postępowanie przygotowawcze Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wszczęcie postępowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Postępowanie karne, rok akadem. 2016/2017. Postępowania szczególne. 1/ Uwagi ogólne

Przedmiot: Postępowanie karne, rok akadem. 2016/2017. Postępowania szczególne. 1/ Uwagi ogólne Przedmiot: Postępowanie karne, rok akadem. 2016/2017 Postępowania szczególne 1/ Uwagi ogólne Postępowania szczególne zawarte w kodeksie postępowania karnego wyróżnione zostały na tle postępowania zwyczajnego,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 176/13. Dnia 13 sierpnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 176/13. Dnia 13 sierpnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt V KK 176/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 sierpnia 2013 r. SSN Andrzej Stępka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Andrzej Ryński SSN Roman Sądej Protokolant Anna Kowal na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania karnego

Kodeks postępowania karnego Kodeks postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 555) (zm.: Dz.U. 1999, Nr 83, poz. 931; 2000, Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852, Nr 93, poz. 1027; 2001, Nr 98, poz.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XIX

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XIX Wstęp................................................. XIII Wykaz skrótów........................................... XV Bibliografia............................................. XIX Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Barbara Kobrzyńska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Barbara Kobrzyńska Sygn. akt V KK 432/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 lutego 2013 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Przemysław Kalinowski SSA del. do SN Dorota Wróblewska

Bardziej szczegółowo

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Ministerstwo Sprawiedliwości POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Co to jest? Jak z niej korzystać? Publikacja przygotowana dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej 2 Jesteś pokrzywdzonym, podejrzanym

Bardziej szczegółowo

z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym 1)

z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym 1) Wstępny projekt z dnia 5 czerwca 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW I E D L I W O Ś C I z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego

Bardziej szczegółowo

Test kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Test kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku (imię i nazwisko) Białystok, dnia 27 czerwca 2013 r. Test kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku Test jednokrotnego wyboru. Odpowiedź właściwą należy

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 392/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 lutego 2014 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia z dnia 20/04/2016r. o pouczeniu pokrzywdzonych i świadków o ich uprawnieniach i obowiązkach poprzez ogłoszenie w prasie.

Załącznik do zarządzenia z dnia 20/04/2016r. o pouczeniu pokrzywdzonych i świadków o ich uprawnieniach i obowiązkach poprzez ogłoszenie w prasie. Załącznik do zarządzenia z dnia 20/04/2016r. o pouczeniu pokrzywdzonych i świadków o ich uprawnieniach i obowiązkach poprzez ogłoszenie w prasie. Komenda Powiatowa Policji w Sokółce stosownie do art. 23

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt SDI 22/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 grudnia 2015 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Józef Dołhy SSN Kazimierz Klugiewicz

Bardziej szczegółowo

Cje. Strony oraz inni uczestnicy procesu karnego. Postępowanie karne

Cje. Strony oraz inni uczestnicy procesu karnego. Postępowanie karne Postępowanie karne Cje Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Strony i inni uczestnicy procesu karnego 1. Organy procesowe 2. Strony

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik Sygn. akt II KK 354/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 grudnia 2013 r. SSN Waldemar Płóciennik na posiedzeniu w trybie art. 535 3 kpk po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 18 grudnia 2013

Bardziej szczegółowo

Michał Błoński EDYTOWALNE WZORY DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ WZORY PISM

Michał Błoński EDYTOWALNE WZORY DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ WZORY PISM wzory pism procesowych w sprawach karnych z komentarzem Michał Błoński EDYTOWALNE WZORY DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ WZORY PISM wzory pism procesowych w sprawach karnych z komentarzem Michał Błoński

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Józef Szewczyk SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Józef Szewczyk SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 252/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 listopada 2014 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Józef Szewczyk SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Małgorzata Sobieszczańska

POSTANOWIENIE. Protokolant Małgorzata Sobieszczańska Sygn. akt II KK 12/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lutego 2016 r. SSN Eugeniusz Wildowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jerzy Grubba SSN Józef Szewczyk Protokolant Małgorzata Sobieszczańska

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V KK 77/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 maja 2013 r. SSN Jarosław Matras (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Kazimierz Klugiewicz SSN Michał Laskowski

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Józef Szewczyk (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Józef Szewczyk (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 32/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 marca 2015 r. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Józef Szewczyk (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki Sygn. akt III KK 54/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 lipca 2014 r. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć Grupa Liczba Godzin

Temat zajęć Grupa Liczba Godzin Zajęcia przedpołudniowe od 8.30- LP Przedmiot zajęć wykładowca Temat zajęć Grupa Liczba Godzin Termin zajęć 1. Prawo rodzinne i Prawo rodzinne i SSR G.Pietraszewska Prawo rodzinne i 2 Prawo o aktach stanu

Bardziej szczegółowo

Michał Wysocki. Rozdział 28 Środki zapobiegawcze. Art. 249 k.p.k. Art. 249a k.p.k.

Michał Wysocki. Rozdział 28 Środki zapobiegawcze. Art. 249 k.p.k. Art. 249a k.p.k. Informacja od autora: Nie w każdym porównaniu jest komentarz, ponieważ nie zawsze uważałem to za konieczne. Nie kopiowałem także całych przepisów, ale tylko to, co się zmieniło. 5. Prokurator i obrońca

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2016 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2015)

PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2016 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2015) PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2016 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2015) UWAGA! Plan szkoleniowy może ulec zmianie. DATA I MIEJSCE GODZINY PRZEDMIOT WYKŁADOWCA Sprawy organizacyjne, wybór starosty. Prawo o

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II KK 266/12. Dnia 24 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II KK 266/12. Dnia 24 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II KK 266/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 kwietnia 2013 r. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Jerzy Grubba SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) Protokolant Anna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu Na

Bardziej szczegółowo

Cje. Postępowanie przed sądem I instancji III. Postępowanie karne

Cje. Postępowanie przed sądem I instancji III. Postępowanie karne Postępowanie karne Cje III Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Zwyczajny Nakazowy Tryby postępowa nia Przyspieszony Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia... Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia... IX XI XV Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Miejsce zażalenia wśród środków odwoławczych. 5 1. Klasyfikacja środków zaskarżenia...

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik Sygn. akt II KK 366/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 grudnia 2015 r. SSN Waldemar Płóciennik na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRACY KURATORA PROCESOWEGO KOMPETENCJE I ZAKRES DZIAŁAŃ ORAZ PRZESŁUCHANIE DZIECKA W PRAKTYCE SĄDOWEJ

ZASADY PRACY KURATORA PROCESOWEGO KOMPETENCJE I ZAKRES DZIAŁAŃ ORAZ PRZESŁUCHANIE DZIECKA W PRAKTYCE SĄDOWEJ ZASADY PRACY KURATORA PROCESOWEGO KOMPETENCJE I ZAKRES DZIAŁAŃ ORAZ PRZESŁUCHANIE DZIECKA W PRAKTYCE SĄDOWEJ RODZAJE KURATELI Kurator dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej (ustanawia go Sąd opiekuńczy

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) Sygn. akt IV KK 207/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 czerwca 2017 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autorów... Wykaz skrótów... Bibliografia...

Spis treści. Od autorów... Wykaz skrótów... Bibliografia... Od autorów........................................ Wykaz skrótów..................................... Bibliografia........................................ XI XIII XVII Ustawa o postępowaniu w sprawach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ. z dnia 29 lipca 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ. z dnia 29 lipca 1993 r. Dz.U.93.79.371 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ z dnia 29 lipca 1993 r. w sprawie postępowania dotyczącego odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii. (Dz. U. z dnia 28

Bardziej szczegółowo