SPIS TREŚCI AUTOMATYZACJA I REGULACJA KDM-automatyka dla branży celulozowo-papierniczej Kinga Podlaszewska, Magdalena Bryl...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI 2010. AUTOMATYZACJA I REGULACJA KDM-automatyka dla branży celulozowo-papierniczej Kinga Podlaszewska, Magdalena Bryl..."

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI 2010 Jak przetrwać i się rozwijać? wyzwania dla branży celulozowo-papierniczej Michał Jarczyński... 6/301 Nadrabiamy długoletnie zaległości Ryszard Kołodziejski... 4/187 Rola i znaczenie dokumentów referencyjnych BAT dla branży papierniczej w świetle dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych Adam Mierzwiński...11/ (wkładka) AUTOMATYZACJA I REGULACJA KDM-automatyka dla branży celulozowo-papierniczej Kinga Podlaszewska, Magdalena Bryl... 8/455 DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIEM Jak stałem się wytwórcą form czerpalnych i doświadczenia z tym związane Leszek Goetzendorf Grabowski... 10/597 EDUKACJA Autorytet konieczny czy niepożądany czynnik kształcenia? Ewa Drzewińska... 2/86 Działalność dydaktyczna Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej Marek Kryczka... 2/72 O papierniczym szkolnictwie zawodowym. Czego Jaś się nie nauczy Paweł Wandelt... 2/69 Paper Manager jak uczyć zarządzania inżynierów papierników. Metoda symulacji zdarzeń gospodarczych w przemyśle papierniczym Manfred Sargl, Sonja Greye... 2/81 Studia na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu... 2/75 Studia poligraficzne w Instytucie Mechaniki i Poligrafii Politechniki Warszawskiej... 2/77 Szanse zatrudnienia inżynierów papierników w Niemczech M.Ż... 2/84 Politechnika w Darmstadcie... 2/84 Wyższa szkoła w Monachium... 2/84 Technikum w Altenburgu... 2/84 Wymagania stawiane nowoczesnym kadrom kierowniczym w czasach przemian Herald Heine... 2/79 HISTORIA PAPIERNICTWA Celuloza w Świeciu kontynuatorem wielowiekowych tradycji papierniczych Maciej Szymczyk... 4/ lat tradycji papierniczych w Jeziornie kalendarium Jan Bałchan, Maciej Szymczyk... 7/412 Co kryją w sobie wytwory papiernicze z XVIII i XIX stulecia? Tomasz Kozielec... 12/743 Najnowsza historia świeckiej papierni spisana w Forty years of Świecie Mill. Czterdzieści lat Zakładu w Świeciu Maciej Szymczyk... 4/223 Papiernia w Przysiersku Teresa Windyka... 4/222 Zarys dziejów papiernictwa w II Rzeczypospolitej Maciej Szymczyk... 7/413 KOŁO NAUKOWE PAPIERNIKÓW Volley Pap 2010 Marek Ceglarek... 3/168 KONSERWACJA PAPIERU Badanie efektywności odkwaszania papierów metodą Bookkeeper. Cz. 2 Badania ph oraz stopnia równomierności odkwaszenia (wskaźniki kwasowo-zasadowe) Tomasz Kozielec... 7/399 Zalania zbiorów archiwalnych i bibliotecznych przygotowanie do katastrof i działania ratunkowe. Część 1. Bogdan Filip Zerek... 6/353 Zalania zbiorów archiwalnych i bibliotecznych przygotowanie do katastrof i działania ratunkowe. Część 2. Uwagi praktyczne do działań przy likwidacji skutków katastrof przez zalanie Bogdan Filip Zerek... 9/523 KRONIKA 150-lecie Allweilera najstarszego niemieckiego producenta pomp P. Wandelt... 12/721 Doktorat Mariusza Reczulskiego... 7/384 Doktorat Piotra Przybysza... 2/98 Inkunabuły i batikowe manuały w Muzeum Papiernictwa Marta Nowicka... 6/352 Konkurs o nagrodę im. prof. Józefa Łapińskiego... 6/352 Opakowania kreatywnie! Grzegorz Sowiński... 2/102 Personalia... 6/352 Szkoła Papiernictwa w Politechnice Łódzkiej Agnieszka Andruszkiewicz... 2/89 Światowy Zjazd Inżynierów Polskich... 6/316 Uroczystość 20-lecia TBP Interprojekt Joanna Wiatroszak... 7/370 Wystawa Dzieje Papieru i Papiernictwa w Chełmnie Maciej Szymczyk... 2/105 X Święto Papieru Maciej Szymczyk... 8/478 LOGISTYKA Największe na świecie automatyczne magazyny wysokiego składowania Z.R. i M.Ż... 4/202 Nowy sposób zabezpieczania ładunków w transporcie samochodowym oprac. E. Włodarczyk... 1/48 MAKULATURA Makulatura narzędzia wspierające recykling i jakość surowca Katarzyna Godlewska...11/633 Ocena zasobów makulatury w Polsce Piotr Przybysz...11/635 System recyklingu makulatury w Polsce w 2008 roku. Cz. II. Pozysk i przerób makulatury Kazimierz Przybysz, Piotr Przybysz... 2/91 MASZYNY I URZĄDZENIA Automatyczna regulacja naciągu: redukcja kosztów produkcji i poprawa jakości procesu suszenia Martin Datzmann... 6/318 Mikrodyszowe rekuperatory energii cieplnej Aleksander Klepaczka... 9/513 Narzędzia tnące i usługi w przemyśle opakowaniowym Marek Pstrong... 10/577 Pakiety Alfa Laval to gwarancja utrzymania optymalnej sprawności wymienników...9/511 Profesjonalny serwis wirówek i dekanterów gwarancją efektywnej i bezpiecznej eksploatacji... 10/558 Przyszłość zbiorczego pakowania należy do automatyzacji i robotyzacji Tadeusz Rusinek... 8/457 METROLOGIA Ewolucja metody laboratoryjnego oznaczania podatności masy makulaturowej na odbarwianie M. Żubrzak, P. Wandelt... 12/703 Metody badania migracji szkodliwych substancji z opakowań do żywności Karol Bal, Zbigniew Mielniczuk... 8/459 NORMALIZACJA Porównanie metod pomiaru przenikalności powietrza Elżbieta Baranek, Urszula Janiga... 2/95 Wymagania i obowiązki producentów papierów i tektur przeznaczonych do kontaktu z żywnością Kazimiera Ćwiek Ludwicka...11/646 NOWE KSIAŻKI Papier do drukowania właściwości i rodzaje Stefan Jakucewicz Z.R...11/645 Rocznik Muzeum Papiernictwa Z.R... 8/479 Zarys chemii drewna Z.R... 7/382

2 Antologia prac historyka papiernictwa Włodzimierza Budki Marzena Kowalska... 3/169 Nowy numer Drewna Wood Z.R... 1/32 OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA F.G. Keller wynalazca ścieru upamiętniony oprac. Z. Raczyńska... 12/719 Wspomnienia Lecha Bogusławskiego Leszek Goetzendorf Grabowski... 7/407 Wspomnienia nestora papiernictwa Marian Szymkowicz... 9/537 OCHRONA ŚRODOWISKA Główne problemy ochrony środowiska w działalności gospodarczej wyzwania dekady Adam Mierzwiński... 5/255 Kluczowe czynniki oddziaływania na środowisko przy produkcji papierów tissue Zbigniew Fornalski, Katarzyna Godlewska... 3/155 Optymalne rozwiązania w gospodarce ściekowej Wojciech Pietraszek... 10/575 Problem osadów papierniczych Wojciech Pietraszek...11/625 Rozwój koncepcji ochrony środowiska w przemyśle papierniczym Kazimierz Przybysz, Piotr Przybysz...11/615 OPAKOWANIA Opakowania aktywne i inteligentne Ewa Drzewińska... 8/443 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organizacja utrzymania ruchu maszyn papierniczych w celu poprawy ich produktywności Dorota Bartochowska... 7/385 PAPIERY HIGIENICZNE Miękkość bibułek tissue oraz jej pomiar Jerzy Skowroński. 8/471 PAPIERY OPAKOWANIOWE Wymagania wobec papierów i tektur przeznaczonych do kontaktu z żywnością Maria Żubrzak... 8/439 PERSONALIA Sławomir Antoniuk dyrektorem Smurfit Kappa Pruszcz Gdański... 8/451 PRACE NAUKOWO-BADAWCZE Badania procesu konsolidacji papieru filtracyjnego w prasie powietrznej Włodzimierz Kawka, Mariusz Reczulski...11/651 Eksploatacja zespołów farbowo-drukujących Krzysztof Stępień... 12/729 Formy płynne anionowych barwników bezpośrednich do papieru Kazimierz Blus... 8/467 Modelowanie mielenia w celu zmniejszenia zużycia energii oraz określenia wpływu zmiennych procesu na drukowność papieru metodą inkjet. Część 1. Model przewidujący smarność oraz właściwości mielonych mas Jerzy W. Skowroński...11/659 O niektórych przyczynach anizotropii papierów opakowaniowych Aleksander Klepaczka, Bartosz Mamcarz.. 4/210 Odporność na zgniatanie donic z masy papierniczej z różnym dodatkiem wypełnienia w postaci otrębów zbożowych Izabela Modzelewska... 2/99 Papier opakowaniowy ortotropowy materiał sprężysty Włodzimierz Szewczyk... 4/205 Porównawcza ocena testów penetracji wody w papier. Część 1. Charakterystyka zjawiska i konwencjonalne metody pomiarowe Jerzy W. Skowroński... 5/271 Porównawcza ocena testów penetracji wody w papier. Część 2. Nowa metodologia testowania wnikania wody w strukturę papieru Jerzy W. Skowroński... 7/393 Porównawcza ocena testów penetracji wody w papier. Część 3. Wpływ warunków produkcji papieru na wnikanie wody w papier oraz na gęstość optyczną druku Jerzy Skowroński, Marek Kryczka, Joel Pawlak... 9/531 Porównawcza ocena testów penetracji wody w papier. Część 4. Użyteczność PDA oraz WSD w optymalizacji zaklejenia wewnętrznego papieru gazetowego Jerzy W. Skowroński... 10/583 Termodynamiczne ujęcie procesu starzenia się papieru. Część III. Dyskusja nowego sposobu oceny odporności papieru bezkwasowego na starzenie Henryk Gonera, Józef Dąbrowski... 10/589 Wpływ struktury rastrowej reprodukcji triadowej na obszar barw odtwarzalnych procesu reprodukcji Konrad Blachowski... 12/735 Wpływ wilgoci na właściwości mechaniczne papieru Krzysztof Głowacki... 9/527 Zachowanie się papieru w druku atramentowym. Część 2. Weryfikacja koncepcji utrzymania płaskiego leżenia papieru dla drukarek biurowych Jerzy W. Skowroński, Marek Kryczka... 3/159 Zastosowanie metody oznaczania ergosterolu do szybkiej oceny zanieczyszczenia grzybami na różnych etapach produkcji papieru Beata Gutarowska, Anna Cichocka... 1/45 Zastosowanie spektroskopii odbiciowej w bliskiej podczerwieni (NIRS) w analizie papierów opakowaniowych D. Garsztka, K. Buhłak, R.I. Zalewski... 6/342 PROSZĘ O GŁOS Cycling Recycling czyli jak rowerem ratowałem Bałtyk Dominik Dobrowolski...11/643 RYNEK PAPIERNICZY Czy wzrost cen mas celulozowych jest uzasadniony? Tomasz Graczyk... 1/18 Informacja o rynku tektury falistej w Polsce w świetle osłabienia gospodarczego Europy Ryszard Kołodziejski... 6/313 Odwrotna strona chińskiego wzrostu gospodarczego Tomasz Graczyk... 12/702 Produkcja i zużycie papieru tissue w Polsce Zbigniew Fornalski... 3/125 Produkcja i zużycie tektury falistej w Polsce w 2009 roku na tle krajów europejskich Zbigniew Fornalski... 8/431 Przedsiębiorstwa przemysłu papierniczego na Liście 500 w 2009 roku Zbigniew Fornalski... 5/241 Przemysł papierniczy w Polsce po trzech kwartałach 2009 roku Zbigniew Fornalski... 1/9 Przemysł papierniczy w Polsce w I kwartale 2010 roku Zbigniew Fornalski... 6/305 Przemysł papierniczy w Polsce w I półroczu 2010 roku Zbigniew Fornalski... 10/551 Rynek papierów sanitarnych zmiany i nowe możliwości Tomasz Graczyk... 3/129 Stabilizacja popytu na papiery drzewne i poprawa cen na rynku amerykańskim Tomasz Graczyk... 12/699 Światowy rynek papierów przekładkowych. Papier czy folie polimerowe? Tomasz Graczyk... 4/199 Tissue w Polsce. Ostrożne prognozy pomyślna rzeczywistość A. Klepaczka... 3/127 Z zachodu na wschód. Przegląd wybranych rynków tissue w Europie oprac. J. Tybuś... 3/131 Zapotrzebowanie na niepowlekany papier bezdrzewny się stabilizuje, ale prognozy pozostają niepewne Tomasz Graczyk... 5/244 Zużycie i produkcja papieru i tektury w Polsce w 2009 roku na tle krajów europejskich Zbigniew Fornalski... 9/495 ŚRODKI POMOCNICZE Enzymatyczne środki dla papiernictwa Inge Loosvelt... 5/269 Środki chemiczne zapobiegające żółknięciu papieru Ewa Drzewińska, Agnieszka Wysocka Robak... 12/705 TARGI Edukacyjnie i książkowo w Poznaniu J.W... 3/171 Łódzkie Targi Edukacyjne J.W... 5/278 Międzynarodowe Targi Opakowań i Technologii Opakowaniowych EMBAX M.Ż... 4/219 Poleko 2010 J.W... 12/726 Taropak 2010 papiernicze akcenty J.W... 10/579 TECHNOLOGIA Hydrocyklop Celleco Twister rewolucjonizuje technologię oczyszczania mas włóknistych Jens Magenheimer... 9/518 Mechanizm żółknięcia mas włóknistych i papieru Ewa Drzewińska, Agnieszka Wysocka Robak... 1/49 Nanodyspergowana i nanofibrylowana celuloza nowe produkty do wytwarzania i uszlachetniania papieru i tektury Harald Schlosser... 1/37 Oszczędność energii uzyskana dzięki wyrafinowanej konstrukcji płyty sitowej. Eye-shaped (dosł. w kształcie oka) unikatowa perforacja przyspieszająca proces rozwłókniania masy... 6/328 Postrzeganie mieszanki powlekającej papier jako nanokompozytu uchyla drzwi do nowej technologii materiałowej Patrick A.C. Gane... 8/463 2

3 Powlekanie na prasach powlekających czego można się spodziewać po skrobiach modyfikowanych? Detlev Glittenberg... 6/333 Technika autokaustyzacji węglanu sodu za pomocą metaboranu sodu Małgorzata Michniewicz, Michał Janiga... 5/263 Technologia krepowania Johan Lennman... 6/321 Technologia zaklejania powierzchniowego Dawid Sień, Klaus Möller... 6/331 TEKTURA FALISTA Rynek tektury w Polsce Tomasz Żebrowski... 8/437 W ZAKŁADACH 10 lat firmy STATECH Stanisław Molenda... 6/317 ALMUS Producent Papierów Higienicznych... 3/121 APEX w Polsce... 9/517 Artois Poland... 6/323 Bardzo dobre wyniki finansowe Arctic Paper S.A... 4/198 BE&K Europe z nadzieją w Nowy Rok Daniel Dropek... 1/25 BE&K Europe zakończyło montaż MP7 w Mondi Świecie S.A..1/26 BEST oznacza najlepszy rozmowa z Maciejem Orłowskim, prezesem zarządu i Januszem Stepanowem, członkiem zarządu i dyrektorem ds. produkcji Bestgum Sp. z o.o... 1/33 BETPOL S.A. dla przemysłu papierniczego... 1/35 Biuro Zarządu Arctic Paper S.A. w Poznaniu rozmawiamy z Michałem Jarczyńskim, prezesem Grupy Arctic Paper S.A. na temat działań Grupy na rynku producentów papieru J.K... 7/369 Co nowego w firmie Bestgum? rozmawiamy z Maciejem Orłowskim, prezesem zarządu Bestgum Polska Sp. z o.o. J.W... 7/383 Dunapack Eurobox najlepsze opakowania rozmawiamy ze Zbigniewem Krzyżakiem, dyrektorem zarządzającym Eurobox Polska Sp. z o.o. J.K... 8/441 Elomatic Sp. z o.o. nowe biuro projektowe w Łodzi J.W. i A.K.... 1/29 Elomatic Sp. z o.o. systematyczny rozwój łódzkiego biura... 9/515 Eurobox i ekologia Bogumił Bombola...11/627 Fabryka Papieru Kaczory nowa inwestycja, nowe możliwości... 3/148 Flint Group Liczy się (nie) tylko farba Izabela Czekajewska... 8/449 Głuchołaskie Zakłady Papiernicze dynamiczny rozwój, ambitne plany, wzorowe zarządzanie... 3/141 Hergen Paper Machinery oferta dla przemysłu papierniczego... 1/31 Innowacyjność się opłaca rozmawiamy z dr inż. Pawłem Pietraszkiem, dyrektorem ds. technologii w PP-EKO Sp. z o.o... 3/151 International Paper-Kwidzyn Ekologia i biznes mogą iść w parze Seweryn Duda... 5/247 Kimberly-Clark Na kryzys marka! Marcin Dmowski... 3/137 Kolejny rok w firmie Eurobox Polska rozmawiamy z Ryszardem Kołodziejskim, prezesem zarządu i Zbigniewem Krzyżakiem, dyrektorem zarządzającym i wiceprezesem... 1/23 KRYSTIAN Czy produkcja tulei papierowych może być jeszcze tańsza?... 3/136 Lamix inwestycji ciąg dalszy wypowiedź prezesa Mirosława Laszko... 3/144 Lubas Poliurytany 20 lat doświadczenia... 6/324 Metsä Tissue marki znane i uznane... 3/153 MONDI Nasz wkład w Twój sukces!... 4/189 Najnowsze opakowania firmy Eurobox... 2/63 Nowa elektrociepłownia w Ostrołęce już pracuje rozmowa z Jerzym Janowiczem, prezesem Stora Enso Maria Rochowicz...11/611 Ochrona zdrowia i środowiska naturalnego priorytetem w zakładzie Mondi Świecie S.A. Magdalena Chyl Ojdowska...11/630 Oficjalna inauguracja nowej maszyny papierniczej w Świeciu Paweł Wandelt... 5/249 PŐYRY generalnym projektantem budowy ECO7 w Mondi Świecie S.A... 4/195 Pöyry Poland Sp. z o.o. nowa nazwa, dynamiczny rozwój A.K., J.W...11/620 Schumacher Packaging przejmuje Polpak rozmawiamy z Bjoernem Schumacherem, prezesem Schumacher Packaging J.K... 8/447 Simlogic podsumowanie 2009 roku i plany rozwojowe... 1/27 Stora Enso Budowa elektrociepłowni w Ostrołęce na półmetku... 5/253 Światowy rekord produkcji zakładu Prowell w Strykowie... 8/452 TBP Interprojekt 20 lat w projektowaniu dla przemysłu celulozowo-papierniczego rozmawiamy z prezesem Pawłem Mosieńskim A.K. i J.W.... 1/21 TFP rozpoczyna taniec z offsetem KBA Rapida 162a w Kórniku J.W... 10/556 WELMAX producent artykułów higienicznych z makulatury... 3/126 Wspólny rozwój i sukces wypowiedź Macieja Kundy, prezesa Mondi Świecie S.A... 1/19 Wyniki Arctic Paper S.A...11/642 ZAGADNIENIA EKONOMICZNE Faktoring jako alternatywna forma obcego finansowania działalności przedsiębiorstwa Rafał Jóźwicki, Paweł Trippner... 9/521 Idea i formy finansowania działalności przedsiębiorstw Zagadnienia zabezpieczenia spłaty kredytów Agata Packa... 2/106 Insourcing Outsourcing Główna kompetencja Ulrich Weise... 4/215 ZAGADNIENIA ENERGETYCZNE Energetyka przyjazna środowisku jak to zrobiono w Artic Paper w Kostrzynie Dariusz Łakomski... 10/566 Energia pozyskiwana ze źródeł odnawialnych Helena Sitkowska... 9/507 Konieczność poprawy efektywności energetycznej przemysłu papierniczego Aleksander Klepaczka... 10/569 Niektóre dylematy i kontrowersje wokół polityki klimatycznej i energetycznej UE Janusz Turski... 10/559 Przemysł celulozowo-papierniczy wobec energetycznych wyzwań przyszłości na łamach Przeglądu Papierniczego Paweł Wandelt... 10/563 ZAGADNIENIA POLIGRAFICZNE Elektronika drukowana nowe wyzwanie dla przemysłu poligraficznego Jan Kowalczyk... 12/707 Spotkanie dyrektorów szkół poligraficznych Elżbieta Włodarczyk... 12/717 Wzajemne oddziaływania wpływające na jakość w druku cyfrowym Andreas Paul, Volkhard Maess... 7/375 Zachowanie uszlachetnionych papierów opakowaniowych w druku offsetowym Tatiana Bozkhova, Dimitr Rozalinov, R. Todorowa... 6/349 Zastosowanie symulatorów maszyn drukujących w edukacji zawodowej Jacek Hamerliński... 12/724 ZJAZDY I KONFERENCJE Materiały do kontaktu z żywnością uregulowania prawne krajowe i UE Agnieszka Werner...11/ sympozjum PTS-CTP na temat odbarwiania makulatury oprac. M. Żubrzak... 9/516 Drukowanie opakowań nowe możliwości S.J... 4/220 I Polsko-Słowackie Sympozjum Tissue Maria Żubrzak... 6/348 INPAP 2010 konferencja przyjaźni i młodości Aleksander Klepaczka, Joanna Wiatroszak... 7/389 Kierunki rozwoju polskiej poligrafii i opakowań z nadrukiem Elżbieta Włodarczyk... 5/279 Konferencja Ekologiczna w Warszawie Elżbieta Włodarczyk...7/411 Kongres Energii Odnawialnej GREEN POWER 2010 J.W..11/639 Optymalizacja pracy maszyn papierniczych: wymagania, ograniczenia i możliwości zwiększenia produkcji 10. Seminarium Suszarnicze oprac. M. Żubrzak... 12/715 V Łódzkie Forum Poligraficzne J.W...11/668 ZELLCHEMING-Expo 2010 Andrzej Głębowski... 7/406 Z KRAJU I ZE ŚWIATA Zielone zakłady Tetra Pak w Chinach T.G...2/115 Zielony papier Color Copy E.W... 10/ Walne Zgromadzenie i Wystawa Zellcheming J.T... 4/225 2 nowe MP Metso na papiery do tektury falistej w Chinach T.G... 12/751 ABB przenosi kolejny dział produkcji do Chin J.T... 1/58 Amerykański fundusz inwestuje w Polsce E.K... 12/691 Amerykańskie badania nad biomasą T.G... 6/357 Amerykańskie zakłady Cascades zmniejszają zużycie energii i redukują emisję CO 2 T.G... 10/545 Aminokwasy zamiast tonera E.W... 1/59 Analizator zanieczyszczeń masy papierniczej T.G... 10/606 3

4 Andritz dostarczy największe na świecie linie wyrobu pellet E.K... 4/227 Ankieta wystawia papierowi i tekturze wysokie oceny T.G... 8/422 Antalis wdraża program RACE /143 Appleton zmienia recepturę papierów bezkalkowych T.G... 5/288 Arctic Paper wśród 100 największych! J.T... 10/543 Arkusz kalkulacyjny monitorowania emisji gazów dla producentów tektury T.G... 4/182 Artykuły drukowane czyta się lepiej niż ich elektroniczne wersje T.G...11/672 Australia zwiększa eksport zrębków eukaliptusowych i sosnowych T.G... 9/489 Automatyczne sortowanie pudełek E.W... 12/694 Azjatycki kapitał przejął kanadyjską celulozownię J.T... 10/605 Badania nad składowaniem CO 2 pod ziemią T.G... 1/4 Badanie zachowania się arkusza w maszynie offsetowej E.W.. 6/359 Bagasse nowe ekologiczne papiery T.G... 1/59 BASF zamyka zakład w Finlandii J.T... 3/174 Biodegradowalne opakowania za bardzo szeleszczą E.W...11/609 Biodegradowalne tektury opakowaniowe w ofercie Stora Enso... 5/235 Biomasa a ceny drewna w Szwecji J.T... 9/539 Bioplastik nie jest zielony E.W...11/609 Biopolimerowe powłoki sieciowane UV T.G... 4/229 Biurowa produkcja papieru toaletowego J.T...3/117 Bobst przejmuje udziały w chińskiej firmie a sprzedaje Atlas Converting J.T... 12/751 Botnia modernizuje zakłady Kemi w Finlandii T.G... 4/229 Bromowany aktywny węgiel drzewny T.G... 1/58 Budowa 5 wytwórni biopaliw w Missisipi T.G... 9/540 Całkowicie biodegradowalne torby to mit! J.T... 10/544 Catalyst ponownie uruchamia drugą linię produkcji celulozy T.G... 5/286 Centrum innowacji produktów higienicznych w Chicago T.G... 4/182 Ceny biomasy w USA pod wpływem dotacji rządowych T.G... 6/357 Ceny celulozy spadły, ale w USD T.G... 12/691 Certyfikacja LEED-NC dla Cascades T.G...3/119 Certyfikacja SFI we wszystkich zakładach KapStone E.W... 10/603 Certyfikat FSC dla Winkowski Group E.K... 9/490 Certyfikowane bambusowe opakowania podlegające kompostowaniu T.G... 6/294 CEZEX ma kłopoty J.T... 1/2 Chesapeake przejmuje polskiego producenta opakowań J.T... 5/234 Chesapeake zawiera porozumienie handlowe we Francji J.T... 8/424 Chilijski przemysł papierniczy po trzęsieniu ziemi T.G... 4/181 Chiny zamykają nieekologiczne zakłady J.T... 9/541 Chińska firma zwiększy produkcję papieru o 50%, do 7 mln t! T.G... 12/693 Chiński Yuncheng wybuduje pod Łodzią fabrykę cylindrów wklęsłodrukowych J.T... 4/180 Chusteczki Lambi J.T... 7/364 Cło na rosyjskie drewno bez zmian E.K... 1/1 CMG dostawcą maszyn do obróbki papieru dla firmy ALMUS...3/117 Co dalej z Bajkalskim Kombinatem Celulozowo Papierniczym? J.T...11/608 Co nowego na rynku czeskim? J.T... 12/692 Coraz więcej energii z biomasy J.T... 4/227 Coraz większy popyt na drewno E.K... 7/363 Creative Paper Conference 2010 E.W... 5/288 Cykl życia produktów opakowaniowych na wideo T.G... 8/484 Czarnogóra woli tworzywa biodegradowalne J.T... 4/227 Czy USA da się przekonać do papieru toaletowego z makulatury? J.T...3/119 Dalsze podwyżki cen papierów M real E.W... 4/181 Dalszy wzrost produkcji elektryczności z bioenergii J.T... 1/57 Darowizna UPM dla fińskich uniwersytetów T.G...11/674 Dlaczego polskie książki drukuje się za granicą? P. Wandelt...11/674 Dobre prognozy na rynku papierów higienicznych M.Ż...3/117 Dobre wyniki Arctic Paper E.K... 9/489 Domtar rezygnuje z produkcji LWC T.G... 5/286 Domtar wykorzystuje zielone fundusze na modernizację energetyki T.G... 9/540 Drożeją papier i celuloza, tanieje makulatura E.K... 8/481 Drożeją surowce do produkcji farb drukowych E.W... 6/358 Druga młodość papierowego kubka E.W...11/609 Drukowanie cyfrowe neutralne dla klimatu E.W...11/671 Drzewko za butelkę E.K... 5/235 DS Smith przejmuje firmę Otor J.T... 8/423 Duża MP na papiery do tektury falistej tuż za zachodnią granicą J.T... 8/421 Dwustronny papier termoczuły E.W... 7/418 EcoCradle alternatywą tradycyjnych rozwiązań opakowaniowych J.T.... 2/61 EFTA Print Awards nagród dla Smurfit Kappa E.W.. 8/484 Ekolodzy górą w Polsce, w Kanadzie, ale nie w Rosji E.K., P.W., J.T... 9/487 Ekologiczna nieuczciwość nie popłaca J.T...11/608 Ekologiczne torby Pumy J.T... 5/236 Ekologiczny materiał z grzybów i odpadów rolniczych do wypełniania opakowań J.T... 8/482 Elastyczne akumulatorki na papierze E.W...11/672 Elektrownia na biomasę w USA T.G... 9/540 Elektrownia opalana biomasą w papierni f my Domtar T.G... 1/57 Ensocoat ze Stora Enso J.T...2/115 Etanol ze śmieci T.G... 9/540 Etykieta z atrakcjami E.W... 8/483 Etykiety dla WOŚP z drukarni Orion J.W... 7/418 Europejska sieć minicelulozowni słomowych M.Ż... 3/175 Europejskie elektrownie zainteresowane biomasą z południa USA T.G... 9/541 Finlandia zainwestuje w rosyjską gospodarkę E.K... 4/180 Fińska produkcja mas celulozowych wzrosła T.G... 12/691 Firma Klingele nominowana do ekonagród E.W...11/671 Fiskeby otworzyło nową elektrownię na odpady J.T... 9/541 Flint Group buduje fabrykę w Konstantynowie J.T... 1/2 Flint Group podnosi ceny farb drukowych E.W... 10/605 Flint Group umacnia pozycję rynkową J.T... 3/174 Forestight w drzewnictwie E.K., P.W... 6/293 FSC również u Gucciego E.K... 1/3 Fuzja producentów kopert J.T...11/673 Galerie Fine Silk nowy papier Sappi E.W... 3/176 Genetycznie modyfikowany ziemniak na skrobię dla papierni J.T... 4/229 Georgia Pacific inwestuje w zaawansowaną technologię produkcji tissue T.G... 5/287 Georgia Pacific przetwarza odpady papierowe na serwetki T.G... 10/545 Gigantyczne opakowania na słodycze T.G... 8/482 Gotowa książka w cztery minuty E.W... 3/173 G Print w ofercie Arctic Paper E.K... 10/605 Greif Paper modernizuje maszynę do produkcji papieru na falę T.G...2/115 Grupa Rhapso przejęła firmę Neugebauer J.T... 3/173 Hamburger Containerboard łączy zakłady w Niemczech J.T... 12/752 Heidelberg daje przykład ekologicznego drukowania E.W...11/672 Heidelberg rozpisuje konkurs na ekologiczne drukowanie E.W...11/673 Holmen modernizuje MP11 na drzewne papiery publikacyjne T.G... 7/364 Holmen sprzedaje MP z Wargön chińskiej firmie J.T... 3/175 Ilim Group wybuduje nową celulozownię w Bracku J.T... 5/285 Ilim Group zamawia MP do bezdrzewnych papierów, także powlekanych J.T... 7/363 Import drewna z Łotwy rośnie E.K.... 5/234 Indonezyjski APRIL traci certyfikat FSC T.G... 6/357 Indonezyjski Sinar Mas nabywa kanadyjską celulozownię T.G., P.W... 6/296 Innowacyjne opakowanie na ręczniki T.G... 6/295 Inwestor pilnie poszukiwany w Jenisejsku J.T... 12/693 Inwestycje Lege Opakowania w Koźminie Wlkp. J.T...11/607 Ippon Paper kupuje udziały w Lee&Man J.T... 8/484 Jak rozwiązać problem deforestacji? E.K... 5/234 Jednorazowe ręczniki Kleenex T.G... 5/288 Kampania promocyjna Mondi E.W... 9/542 Kanada wprowadzi plastikowe banknoty J.T... 5/288 Kanadyjski zakład celulozowo papierniczy staje się zielony T.G...11/671 Karton do żywności z certyfikatem kompostowalności T.G... 4/227 Karton Stora Enso Natura E.K... 4/229 Kartony o niższej gramaturze redukują emisje gazów cieplarnianych T.G... 8/422 Karty z kukurydzy E.W... 5/288 Kemira i VTT otwierają centrum badawcze w Brazylii T.G... 12/754 Kemira kupuje firmę w USA J.T... 10/605 Kemira sprzedaje wytwórnię FWA w Niemczech J.T... 7/364 Kimberly Clark otwiera swój pierwszy zakład w Rosji J.T... 7/417 Klej do opakowań z tektury litej E.W... 12/752 Klienci Gmund mogą korzystać z logo Gmund Eco E.W... 3/175 Kocioł sodowy z systemem usuwania chloru i potasu T.G... 1/3 Kody kreskowe widoczne w świetle UV E.W... 12/752 Kolejna metoda zabezpieczenia etykiet przed fałszerstwami E.W... 8/483 4

5 Kolejne zmiany w Stora Enso E.K... 10/603 Kolekcja Fedrigoni Digital E.K... 6/360 Kompostowalne opakowanie chipsów E.W...11/609 Konferecja Kierunki rozwoju polskiej poligrafii i opakowań z nadrukiem... 3/152 Konferencja i wystawa PulPaper /232 Konferencja INPAP /133 Koniec handlu zakazanym drewnem E.K... 12/692 Koniec strajku fińskich dokerów E.K... 5/285 Konkurencja certyfikacji SFI z FSC E.K... 5/235 Konkurs firmy Cezex rozstrzygnięty E.K... 7/418 Konkurs GrandFront 2009 rozstrzygnięty E.K... 6/360 Kontrowersje wokół ponownego uruchomienia kombinatu bajkalskiego J.T... 4/181 Korsnäs inwestuje w elektrownię na biomasę J.T... 1/57 Królewskie czekoladki tylko w tekturowym pudełku E.W... 8/482 Krzysztof Żarnotal ponownie prezesem zarządu PWPW S.A... 3/143 Książka przyjazna dziecku E.K... 12/754 Książki fachowe drukowane na żądanie E.W... 6/358 Kto zużyje najwięcej papierów makulaturowych? E.W... 9/542 Lamix uruchamia wlew Intelli Jet V oraz modernizuje sekcję prasową... 4/180 Lampy i żyrandole z kompozytów papierowych T.G... 6/359 Lasy Państwowe w ocenie NIK E.K... 5/234 Lista 2000 Rzeczpospolitej Z.F...11/607 Longview Fibre instaluje kocioł opalany biomasą T.G... 4/227 LP internetowymi aukcjami windują ceny drewna i dorzynają przedsiębiorców E.K... 10/543 Luka w rozporządzeniu UE E.W... 9/488 Malta Decor postawi szóstą maszynę papierniczą J.T... 8/424 Maszyna drukująca wyprodukowana bez negatywnego wpływu na klimat E.W... 10/545 MeadWestvaco firmą ekologiczną T.G...11/671 MeadWestvaco zamyka zakład we Francji J.T...2/116 Metsä Tissue chce więcej produkować w Niemczech J.T... 10/604 Metsä Tissue dzieciom J.T... 10/606 Metsä Tissue podwaja zysk operacyjny J.T...3/118 Metsä Tissue przejmie część papierni w Düren E.W... 7/364 Metsa Tissue zamyka papiernię w Konstancinie J.T... 7/364 Metso dostarczy tureckiej firmie linię do produkcji tissue J.T...3/119 Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości przyznaje rację Urugwajowi T.G... 6/296 Mleko w brązowych opakowaniach? J.T... 8/481 Mniejszy eksport drewna z Rosji E.K... 5/234 Modernizacja chilijskiej celulozownii T.G... 7/417 Mondi inwestuje 545 mln EUR w Rosji J.T... 10/603 Mondi modernizuje zakład w Koslar E.W... 10/603 Mondi pierwsze w ekologicznym rankigu WWF! J.T... 8/421 Mondi potrójnym laureatem nagrody PPI J.T., E.K... 12/692 Mondi sprzedaje Europapier firmie Heinzel T.G... 6/294 Mondi zwiększa obroty E.W... 9/490 M real drugi na liście CDLI T.G... 1/3 M real likwiduje celulozownię w Alizay J.T... 1/58 M real podnosi ceny papieru samokopiującego E.W... 7/418 M real podwyższa ceny E.W... 12/691 M real zainwestuje w tekturę na pudełka składane oraz w powlekanie T.G... 12/694 Myllykoski nagrodzony za papier rotograwiurowy T.G... 12/753 Myllykoski ponownie uruchamia maszynę do LWC w Plattling T.G... 4/228 Myllykoski rozprawia się z mitami o nieprzyjazności papieru dla środowiska P. Wandelt... 4/179 Nagroda za materiały papieropodobne z ptasich piór J.T... 1/2 Nagroda za tapetę zadrukowaną cyfrowo E.W... 7/418 Najbardziej przyjazny środowisku papier toaletowy T.G... 6/295 Najbielszy papier niekoniecznie najlepszy T.G... 12/693 Najszybsza drukarka etykiet E.W... 3/174 Największa na świecie maszyna do produkcji papieru gazetowego M.Ż... 3/173 Największa w świecie linia produkcji celulozy w Chinach E.K..12/693 Następna linia produkcji celulozy w Chinach T.G... 12/693 Następna nowa celulozownia powstanie w Brazylii T.G... 5/285 Neutralne dla klimatu pudełka składane E.W...11/610 Niemieccy konsumenci preferują opakowania wielokrotnego użytku E.W... 8/424 Niemiecki rynek prasowy największy w Europie E.W... 7/363 Niemieckie drukarnie skarżą hurtowników papieru o zmowę cenową E.W... 1/4 Nieporęczne opakowanie papierosów zniechęci do palenia? E.W... 8/481 Niskogramaturowe kartony nie muszą pogarszać jakości opakowań T.G... 8/421 Norske Skog inwestuje w energię z biomasy J.T...11/608 Norske Skog sprzedaje energię J.T... 9/541 Nowa celulozownia w Urugwaju E.K... 7/417 Nowa chińska maszyna do produkcji tektury na pudełka T.G...2/115 Nowa drukarka do znakowania opakowań E.W... 12/752 Nowa dyspersja klejowa do papierów opakowaniowych T.G... 4/229 Nowa farba do zadruku opakowań żywności E.W... 3/174 Nowa inicjatywa redukcji emisji dwutlenku węgla T.G... 4/182 Nowa inwestycja w Arctic Paper Kostrzyn J.T... 8/424 Nowa linia do produkcji tissue w Turcji i w Chinach T.G... 5/287 Nowa linia produkcji papieru na falę w Chinach T.G... 5/236 Nowa linia produkcji papieru na tekturę falistą w Chinach T.G.. 4/228 Nowa linia wypalania wapna w celulozowni Östrand T.G... 7/417 Nowa maszyna papiernicza Hergen Paper Machinery w Trombini Group... 6/294 Nowa metoda weryfikacji autentyczności produktów E.W... 2/61 Nowa metoda wytwarzania papieru z lotnictwa rodem! J.T... 10/544 Nowa metoda zagospodarowania odpadów opakowaniowych J.T... 5/233 Nowa struktura organizacyjna Heidelberga E.W... 1/60 Nowa wielka MP do papierów bezdrzewnych w Chinach i nowa celulozownia T.G... 1/58 Nowa Zelandia rekordzistą w sprzedaży drewna E.K... 9/489 Nowe formy opakowań w ofercie Edelmann Gruppe E.W... 8/482 Nowe kleje dla przemysłu opakowaniowego E.W... 12/752 Nowe kleje poliuretanowe do opraw książkowych E.W... 12/753 Nowe nanopowłoki na rolki i wałki T.G...11/672 Nowe opakowanie na papiery ksero J.T...2/115 Nowe oprogramowanie do zarządzania w poligrafii i opakowalnictwie E.K... 10/606 Nowe podajniki do maszyn wykrawających i drukujących E.W...2/116 Nowe podłoża drukowe na fotoalbumy E.K... 12/700 Nowe projekty B-R nt. przetwarzania biomasy na biopaliwa w USA T.G... 10/546 Nowe przepisy o kotłach spowodują spadek zatrudnienia w USA T.G... 10/546 Nowe tektury na opakowania luksusowe E.W... 12/751 Nowy automat tampodrukowy E.W... 6/358 Nowy kocioł sodowy w Mondi Syktywkar J.T... 1/3 Nowy papier do druku laserowego ze Słowenii T.G... 1/59 Nowy papier do pakowania pokrojonego mięsa T.G... 8/481 Nowy papier etykietowy firmy M real Zanders E.W... 1/59 Nowy papier opakowaniowy do żywności? J.T... 12/694 Nowy papier zabezpieczony firmy Neenah Lahnstein E.W...11/673 Nowy poradnik druku kartonów firmy Iggesund T.G... 5/285 Nowy portal Internetowy IP też z nimi walczy T.G... 4/179 Nowy produkt Papyrusa E.K... 6/360 Nowy system automatyzacji w hiszpańskiej firmie T.G...2/115 Nowy system sterowania jakością papieru na tekturę falistą dla Rondo Ganahl T.G... 4/228 Nowy środek myjący do maszyn gazetowych E.W... 1/60 Nowy wzornik papierów Fedrigoni E.W... 3/176 Obliczanie ciężaru papieru w iphone E.W... 10/606 Odnawialny biolateks jako środek wiążący T.G... 5/236 Odświeżona kolekcja papierów White & Ivory E.W... 12/753 Ogólnodostępna turbina wiatrowa J.T... 4/228 Oji Paper zamyka zakłady J.T... 4/182 Okrąglak z anteną E.W... 10/546 Opakowania Natralock chronią przed fałszerstwem T.G... 5/285 Opakowania z polimerów z CO 2! J.T... 10/544 Opakowanie a zrównoważony rozwój E.W... 5/233 Opłaty ekologiczne we Francji również na papiery biurowe J.T...11/608 Oszczędność tektury na opakowania mrożonek E.W... 4/229 Otwarcie nowego centrum badań leśnych w USA T.G... 10/606 Oznakowane papiery termiczne bez szkodliwego bisfenolu T.G., P.W... 12/753 Pactiv zwiększa produkcję wytłaczanych pojemników do żywności na wynos T.G... 8/481 Papcel ma nowe zamówienia J.T... 10/605 Papier królem mediów E.W... 10/543 Papier bardziej zielony niż komputery T.G... 1/4 Papier do łączenia kartek zamiast metalu i plastiku E.W... 6/360 Papier na oklejki i opakowania E.W...2/116 Papier offsetowy OLIN w ofercie MAP Polska E.K... 12/754 Papier papierosowy będzie produkowany pod Łodzią J.W... 5/234 Papier SC Clarity T.G... 1/58 5

6 Papier transferowy do zadruku plastikowych pojemników E.W... 12/752 Papiery do produkcji drukowanej elektroniki E.W... 6/359 Papiery i tkaniny odporne na zanieczyszczenia E.W... 1/59 Papiery termiczne do druku biletów, rachunków i paragonów T.G... 1/59 Partnerstwo Kemiry i Metso T.G... 4/229 Perspektywy branży poligraficznej w Niemczech E.W... 4/182 Perspektywy przemysłu opakowaniowego T.G... 12/693 Perspektywy wzrostu dla światowego rynku tektury falistej J.T..8/421 Pierwsza celulozownia nieużywająca paliw kopalnych T.G... 6/295 Pierwsza na świecie wytwórnia biopaliwa z ługu czarnego J.T..9/539 Pierwsze w Niemczech pachnące znaczki pocztowe E.W... 1/59 Pięć zasad ekologicznego działania drukarni E.W... 1/60 Pilotażowa instalacja produkcji nanocelulozy powstaje w Szwecji T.G... 7/417 Pilotażowa wytwórnia nanokrystalicznej celulozy powstaje w Kanadzie T.G... 10/544 Plany SCA dla rynku opakowań T.G... 12/751 Po otrzymaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach firma Weyerhaeuser Poland przeniosła siedzibę do Gdańska Z. Szopowska... 10/543 Podróbki markowych papierów toaletowych! E.K... 10/605 Podsumowanie wyników niemieckiego przemysłu papierniczego E.W... 1/1 Pokaz mody ekologicznej EkoFashion Weekend 2010 J.T... 3/120 Polar i Heidelberg 60 lat partnerstwa E.W... 1/60 Polska metoda odzysku surowców ze zużytych tetrapaków J.T... 4/179 Polskie Pasaco też stawia na rozwój J.T...11/607 Ponowny rozruch chilijskich zakładów celulozowych T.G... 5/285 Poprawa energetyczna i środowiskowa w zakładach Kamloops firmy Domtar T.G... 5/233 Popyt na opakowania farmaceutyczne będzie rósł T.G... 2/62 Portucel inwestuje w Mozambiku J.T... 3/175 Potwierdzona trwałość papierów artystycznych z Hahnemühle E.W... 12/753 Pöyry zaprojektuje następną brazylijską celulozownię T.G... 6/295 Pozytywne sygnały dla przemysłu pudełek składanych E.W... 2/61 Pożar w niemieckiej papierni Sappi J.T... 1/2 Pożądane zielone opakowania E.W...2/115 Produkt Stora Enso pomoże chorym E.W... 7/418 Produkty higieniczne w ofercie Antalisa... 5/287 Prognoza popytu na papier na najbliższe 15 lat T.G... 1/1 Projekt zielonego budynku w Montrealu z certyfikacją LEED Platinum T.G... 1/4 Promocja ekologicznego papieru za pomocą książki wizualnej E.W...11/626 Przebudowa MP na papiery do tektury falistej we Włoszech T.G... 4/228 Przejęcie chilijskiego producenta tektury na pudła składane J.T... 12/751 Przemysł drzewny odzyskuje kondycję w Finlandii, w Rosji i w Wielkiej Brytanii E.K... 9/489 Przemysł drzewny w Chinach E.K... 9/490 Przygotowania do targów Emballage E.W... 8/484 PWPW wydrukuje 3 mln znaczków pocztowych E.K... 9/542 PWPW wydrukuje ponad 600 mln znaczków E.K... 3/176 Pyroll inwestuje w Strykowie J.T...11/607 Raport o amerykańskim przemyśle tektury powlekanej T.G...11/673 Recykling za unijne pieniądze J.T... 1/2 Recyklingowy pokaz mody w Łodzi J.T... 9/542 Rekord prędkości MP do papieru gazetowego T.G /693 Reserved wprowadza płatne torby papierowe J.T.... 2/61 Restrukturyzacja europejskiego przemysłu poligraficznego E.W...11/674 Rosja traci na eksporcie drewna E.K... 4/181 Rośnie eksport drewna na Łotwie E.K... 10/543 Rośnie udział opakowań z biodegradowalnych tworzyw sztucznych E.W... 8/422 Rośnie zysk Polski z handlu CO 2 E.K... 6/293 Różnice w gramaturze tektury falistej w UE i USA T.G... 8/421 Ryzyko zamknięcia zakładów produkujących makulaturową tekturę falistą T.G...2/116 Sadzonki eukaliptusa dla dwóch nowych celulozowni w Brazylii T.G... 6/295 SAICA inwestuje w Anglii J.T... 3/173 Saica też będzie mieć elektrownię na odpady J.T... 9/541 Saica zamówiła nową linię produkcji makulaturowych papierów do tektury falistej T.G... 5/236 Sappi wspiera budowę szkoły na Haiti J.T... 7/418 Sappi wypuszcza interaktywny program do wyboru ekologicznych papierów T.G... 6/294 SCA i BioGaia opracowują antybakteryjne papiery T.G...11/672 SCA inwestuje w USA J.T... 10/605 SCA jedną z najbardziej etycznych firm w świecie T.G... 5/287 SCA pozbywa się sektora opakowaniowego w Azji J.T... 5/236 SCA stawia na Oławę J.T... 4/180 SCA uruchomiła nową wytwórnię tissue w Rosji i planuje nowe inwestycje J.T...3/118 SCA z pomocą poszkodowanym przez trzęsienie ziemi na Haiti J.T...3/119 SCA zwiększa wykorzystanie zielonej energii J.T...3/119 Schumacher Packaging inwestuje w Niemczech i w Polsce J.T...11/607 Segezha Packaging zamyka zakład przetwórczy w Serbi J.T... 3/173 Silny konkurent e booków J.T... 3/120 Skandynawscy producenci papieru gazetowego łączą siły? J.T... 10/604 Słowenia przystąpiła do CEPI J.T... 3/120 Smurfit Kappa kończy modernizację zakładu w Holandii T.G... 4/228 Smurfit Kappa sprzedaje zakład w Wierzbicy J.T... 8/423 Sofidel przejmuje brytyjskiego producenta tissue J.T... 7/364 Sofidel zamówił układ rekuperacji ciepła dla wytwórni tissue T.G...3/118 Sonoco na liście światowego indeksu DJSI T.G... 1/3 Sonoco zredukuje emisję gazów cieplarnianych T.G... 10/545 Sonoco Alcore zmodernizuje produkcję papieru na tuleje nawojowe we Włoszech i Grecji T.G... 6/294 Spadek obrotów niemieckiego przemysłu pudełek składanych E.W... 8/424 Spadek produkcji papieru w USA T.G... 5/286 Spadek zużycia mas włóknistych w amerykańskich papierniach T.G... 6/296 Spór w niemieckim leśnictwie E.K... 6/293 Stacje ładowania akumulatorów ABB na targach motoryzacyjnych... 6/358 Starsi konsumenci mają problemy z opakowaniami E.W... 8/424 Statkraft i SCA budują farmy wiatrowe w Szwecji J.T... 1/57 Stora Enso będzie produkować pelet w Estonii J.T...11/609 Stora Enso centralizuje recykling opakowań T.G... 4/182 Stora Enso poszerza asortyment opakowaniowych kartonów biodegradowalnych T.G... 8/423 Stora Enso przejmuje chińskiego producenta opakowań J.T.. 12/751 Stora Enso uruchomiła portal o odpowiedzialności za środowisko E.K... 6/293 Stora Enso w projekcie ONZ ochrony zasobów wody E.K... 1/3 Stora, Metso i Domtar współpracują nad stworzeniem biorafinerii na bazie celulozowni T.G., P.W... 5/233 Struktura źródeł energii cieplnej w Szwecji i w Polsce P. Wandelt... 9/539 Sukces targów MTC Global WoodMart E.K... 12/754 Suknie ślubne z papieru toaletowego J.T... 3/120 Superlekkie papierowe baterie elektryczne T.G... 4/230 Suzano planuje budowę wytwórni brykietów T.G... 9/489 System znakowania drewna firmy Otmetka T.G... 10/546 Szwedzki dwór królewski wybrał Arctic Paper J.T... 7/363 Szwedzki producent kopert kupuje polską firmę J.T... 12/691 Ślad węglowy papieru mniejszy niż mediów elektronicznych! J.T... 7/363 Światowe zużycie makulatury wzrośnie T.G... 4/182 Tapety drukowane cyfrowo E.W... 3/174 TAROPAK w dobrym opakowaniu... 8/430 Technologia inkjet dla rynku opakowań E.W... 6/295 Tektura na opakowania wrażliwych produktów spożywczych E.W.... 4/230 Tektura na pudełka składane przyszłością opakowań T.G... 12/694 Tektura Zanders Zeta color na opakowania i okładki E.W... 4/230 Tekturowe meble dla dzieci J.T... 4/230 Tekturowe tacki do mięsa nadają się do recyklingu T.G...11/609 Tektury M real na opakowania słodyczy E.W... 2/62 Tembec sprzedał swe 2 celulozownie we Francji T.G., P.W... 6/357 Tendencje w dziedzinie opakowań słodyczy E.W... 2/62 Tetra Pak koryguje prognozę E.W... 8/483 Tetra Pak otwiera Centrum Technologiczne w Szanghaju T.G... 5/236 Tetra Pak sadzi u nas drzewa J.T...11/607 Tetrapaki ze znakiem FSC na rynku chińskim oraz niemieckim i nie tylko J.T., E.W., T.G... 8/482 TFP Grafika inwestuje w Śremie J.T... 12/691 6

7 TFP zainwestuje w Wałbrzyskiej SSE J.T... 5/233 Tkanina do kaszerowania opakowań E.W... 8/483 Toner fluorescencyjny do zabezpieczeń E.W... 4/230 Transakcja między SKG i Mondi J.T... 5/234 Trashion moda ze śmieci zawita do Łodzi J.T... 4/230 Trójwymiarowa gazeta J.T... 6/358 UE mówi NIE w sprawie handlu nielegalnym drewnem E.K... 9/488 Umowa Mondi Świecie z Lasami Państwowymi E.K... 1/1 Unpackaged sklep bez opakowań J.T... 3/173 Upaństwowienie Lasów Państwowych? P. Wandelt... 9/487 UPM inwestuje w przerób makulatury w Wlk. Brytanii J.T... 1/57 USA znacznie podwyższają cła na import papieru z Azji J.T... 12/692 Varel przebuduje maszynę do produkcji tektury T.G... 10/604 VECTOR ROQUETTE poprawia jakość tissue i produktywność K. Głowacki...3/117 W Archangielsku stanie nowa wytwórnia mas J.T... 3/175 W Indonezji rośnie zużycie makulatury J.T...11/610 W tym roku targi IFRA w Hamburgu E.W... 3/176 W USA papier i drewno zwolnione z testu na zawartość ołowiu T.G... 1/57 Wartość rynku papierów opakowaniowych T.G... 12/694 Wepa modernizuje MP do tissue we Włoszech J.T... 5/287 WEPA zakończyła przejęcie Kartogroup J.T...3/118 Weyerhhaeuser opóźnia rozpoczęcie budowy zakładu k. Gdańska J.T... 9/490 Węgierska wytwórnia tissue na sprzedaż J.T...3/118 Wielkoformatowa drukarka do etykiet E.W... 8/484 Więcej tissue na rynku chińskim J.T... 5/287 Większy pozysk drewna w Estonii E.K... 5/234 Wkrótce raport ekologiczny PrintCity E.W...11/671 Worek przemysłowy z etykietą zabezpieczającą E.W... 8/484 Wrigley zmienia opakowania słodyczy E.W... 8/423 Współpraca PMP z Anhui Bilun Tissue Paper (Smile)... 4/180 Wyborgskaja Celluloza inwestuje w papiery makulaturowe i pelet J.T...11/608 Wyniki konkursu na najlepszą kolekcję przyjazną środowisku J.T...11/674 Wystawa opakowań z czasów NRD E.W...2/116 Wyszukiwanie papierów Gmund przez Internet E.W... 12/753 Wytrzymałe, niskogramaturowe kartony Kraftpak T.G...2/116 Wzrost cen celulozy konsekwencją trzęsienia ziemi w Chile T.G... 4/181 Wzrost odzysku papieru w USA T.G... 5/286 Zakład spalania odpadów komunalnych i biopaliw na Litwie T.G... 4/227 Zakłady celulozowo papiernicze w Indiach zmodernizowane T.G... 7/417 Zamiast w MP, Hamburger inwestuje w elektrownię J.T... 9/541 Zero odpadów na składowiska śmieci T.G...11/610 Zintegrowana linia produkcji papierów bezdrzewnych w Korei Płd. T.G... 1/58 Złamywak do najmniejszych formatów E.W... 3/174 Złoty Inżynier /213 Zmiany w firmie Ashland Inc... 2/71 Zmiany w zakładach Stora Enso J.T... 5/286 Znaczny spadek sprzedaży gazet w Europie E.W... 1/1 Znak towarowy FSC w nowej szacie E.K... 3/175 Znikają kolejne czasopisma z rynku USA T.G... 6/358 Zwiększenie zdolności produkcyjnej tektury falistej w Świeciu J.T... 2/61 Z ŻYCIA SPP Informacje...1/55, 2/98, 2/111, 4/231, 5/284, 5/290, 6/352, 6/361, 7/415, 8/485, 9/526, 10/601, 11/669, 12/748 Klub Papiernika w IPiP PŁ M.Ż... 3/170 Słownik papierniczy angielsko-polski już niebawem rozmawiamy z Andrzejem Głębowskim, wiceprezesem SPP... 12/746 Spotkanie z ECO7 Urszula Kembłowska... 12/747 Współpraca z CEPI i FEFCO Janusz Turski... 7/380 Z ŻAŁOBNEJ KARTY Henryk Kowalczyk...2/114 Romuald Kaszewski Marek Motylewski... 4/225 Marian Mieczysław Bara Leszek Goetzendorf Grabowski... 5/284 Zdzisław Kapuściak Piotr Dachowski... 7/416 SKOROWIDZ AUTORÓW Andruszkiewicz Agnieszka... 2/89 Bal Karol... 8/459 Bałchan Jan... 7/412 Baranek Elżbieta... 2/95 Bartochowska Dorota... 7/385 Blachowski Konrad... 12/735 Blus Kazimierz... 8/467 Bombola Bogumił...11/627 Bozkhova Tatiana... 6/349 Bryl Magdalena... 8/455 Buhłak Katarzyna... 6/342 Cane Patrick... 8/463 Ceglarek Marek... 3/168 Chyl Ojdowska Magdalena...11/630 Cichocka Anna... 1/45 Czekajewska Izabela... 8/449 Ćwiek Ludwicka Kazimiera...11/646 Dachowski Piotr... 7/416 Datzmann Martin... 6/318 Dąbrowski Józef... 10/589 Dmowski Marcin J... 3/137 Dobrowolski Dominik...11/643 Dropek Daniel... 1/25 Drzewińska Ewa... 1/49, 2/86, 8/443, 12/705 Duda Seweryn... 5/247 Fornalski Zbigniew...1/9, 3/125, 3/155, 5/241, 6/305, 8/431, 9/495, 10/551, 11/607 Garsztka D... 6/342 Glittenberg Detlev... 6/333 Głębowski Andrzej... 7/406, 12/746 Głowacki Krzysztof...3/117, 9/527 Godlewska Katarzyna...3/155, 11/633 Goetzendorf Grabowski Leszek... 5/285, 7/407, 10/597 Gonera Henryk... 10/589 Graczyk Tomasz... 1/1, 1/3, 1/4, 1/18, 1/57, 1/58, 1/59, 2/62, 2/115, 2/116, 3/118, 3/119, 3/129, 4/179, 4/181, 4/182, 4/199, 4/227, 4/228, 4/229, 4/230, 5/233, 5/236, 5/244, 5/285, 5/286, 5/287, 5/288, 6/294, 6/295, 6/296, 6/357, 6/358, 6/360, 7/364, 7/417, 8/421, 8/422, 8/423, 8/481, 8/482, 8/483, 8/484, 9/489, 9/540, 9/541, 9/542, 10/544, 10/545, 10/546, 10/603, 10/604, 10/606, 11/610, 11/671, 11/672, 11/673, 11/674, 12/691, 12/693, 12/694, 12/699, 12/702, 12/751, 12/753, 12/754 Greye Sonja... 2/81 Gutarowska Beata... 1/45 Hamerliński Jacek... 12/724 Heine Herald... 2/79 Jakucewicz Stefan... 4/220 Janiga Michał... 5/263 Janiga Urszula... 2/95 Jarczyński Michał... 6/301 Jóźwicki Rafał... 9/521 Kawka Włodzimierz...11/651 Kembłowska Urszula... 12/747 Klepaczka Aleksander... 1/21, 1/29, 3/127, 4/219, 7/389, 9/513, 10/569, 11/620 Kołodziejski Ryszard... 4/187, 6/313 Kowalczyk Jan... 12/707 Kowalska Marzena... 3/170 Kozera Elżbieta... 1/1, 1/3, 3/176, 4/180, 4/181, 4/227, 4/229, 5/234, 5/235, 5/285, 6/293, 7/363, 7/417, 7/418, 8/481, 9/487, 9/488, 9/489, 9/490, 9/542, 10/543, 10/603, 10/605, 10/606, 12/691, 12/692, 12/693, 12/754 Kozielec Tomasz... 7/399, 12/743 Kryczka Marek... 2/72, 3/159, 9/531 Krysicka Jolanta... 7/369, 8/441, 8/447 Laszko Mirosław... 3/144 Lennman Johan... 6/321 Loosvelt Inge... 5/269 Łakomski Dariusz... 10/566 Maess Volkhard... 7/375 Magenheimer Jens... 9/518 Mamcarz Bartosz... 4/210 Michniewicz Małgorzata... 5/263 Mielniczuk Zbigniew... 8/459 Mierzwiński Adam...5/255, 11/675 Modzelewska Izabela... 2/99 Molenda Stanisław... 6/317 Möller Klaus... 6/331 Motylewski Marek... 4/225 Nowicka Marta... 6/352 7

8 Packa Agata... 2/106 Paul Andreas... 7/375 Pawlak Joel... 9/531 Perdziak Henryk... 6/339 Pietraszek Paweł... 3/151 Pietraszek Wojciech...10/575, 11/625 Podlaszewska Kinga... 8/455 Przybysz Kazimierz...2/91, 11/615 Przybysz Piotr...2/91, 11/615, 11/635 Pstrong Marek... 10/577 Raczyńska Zofia... 1/32, 4/202, 8/479, 11/645, 12/719 Reczulski Mariusz...11/651 Rochowicz Maria...11/611 Rozalinov Dimitr... 6/349 Rusinek Tadeusz... 8/457 Sargl Manfred... 2/81 Schlosser Harald... 1/37 Sień Dawid... 6/331 Sitkowska Helena... 9/507 Skowroński Jerzy W..3/159, 5/271, 7/393, 8/471, 9/531, 10/583, 11/659 Sowiński Grzegorz... 2/102 Stępień Krzysztof... 12/729 Szewczyk Włodzimierz... 4/205 Szopowska Zuzanna... 10/543 Szymczyk Maciej... 2/105, 4/223, 7/412, 7/413, 8/478 Szymkowicz Marian... 9/537 Todorowa R... 6/349 Trippner Paweł... 9/521 Turski Janusz... 7/380, 10/559 Tybuś Jolanta... 1/2, 1/3, 1/57, 2/61, 2/115, 2/116, 3/117, 3/118, 3/119, 3/120, 3/131, 3/173, 3/174, 3/175, 4/179, 4/180, 4/181, 4/182, 4/227, 4/228, 4/229, 4/230, 5/233, 5/234, 5/236, 5/285, 5/286, 5/287, 5/288, 6/358, 7/363, 7/364, 7/417, 7/418, 8/421, 8/423, 8/424, 8/481, 8/482, 8/483, 8/484, 9/488, 9/490, 9/539, 9/540, 9/541, 10/543, 10/544, 10/603, 10/604, 10/605, 10/606, 11/607, 11/608, 11/609, 11/610, 11/673, 11/674, 12/691, 12/692, 12/693, 12/694, 12/751, 12/752 Wandelt Paweł... 2/69, 4/179, 5/233, 5/249, 6/293, 6/296, 6/357, 9/487, 9/539, 10/563, 11/674, 12/703, 12/721, 12/754 Weise Ulrich... 4/215 Werner Agnieszka...11/668 Wiatroszak Joanna... 1/21, 1/29, 3/171, 5/234, 5/278, 7/418, 7/370, 7/383, 7/389, 10/557, 10/579, 11/620, 11/639, 11/668, 12/726 Windyka Teresa... 4/222 Włodarczyk Elżbieta... 1/1, 1/4, 1/48, 1/59, 1/60, 2/61, 2/62, 2/115, 2/116, 3/120, 3/174, 3/175, 3/176, 4/181, 4/182, 4/229, 4/230, 5/233, 5/279, 5/288, 6/295, 6/358, 6/359, 6/360, 7/363, 7/364, 7/411, 7/418, 8/422, 8/423, 8/424, 8/481, 8/482, 8/483, 8/484, 9/488, 9/490, 9/542, 10/543, 10/545, 10/546, 10/603, 10/605, 10/606, 11/609, 11/610, 11/626, 11/671, 11/672, 11/673, 11/674, 12/691, 12/694, 12/717, 12/751, 12/752, 12/753 Wysocka Robak Agnieszka... 1/49, 12/705 Zalewski Romuald... 6/342 Zerek Bogdan Filip... 6/353, 9/523 Żebrowski Tomasz... 8/437 Żubrzak Maria...2/84, 3/117, 3/119, 3/170, 3/173, 3/173, 3/175, 4/202, 4/219, 6/347, 8/439, 9/516, 12/703, 12/715 SPIS OGŁOSZEŃ Agencja Podolska... 3/140 Alfa Laval Polska Sp. z o.o...9/511 Almus Producent Papierów Higienicznych... 3/121 Apex... 9/517 Aquila Sp. z o.o... 8/419, 10/IV okł., 12/IV okł. Arctic Paper Kostrzyn S.A... 5/IV okł., 6/IV okł., 7/IV okł., 9/I okł., 10/II okł., 11/IV okł., 12/IV okł. Artek... 3/135 Artois... 6/323 Ashland Hercules...3/157, 5/231, 9/491, 12/I okł. BE&K Europe... 2/65, 4/178, 5/254, 6/304, 8/454, 10/568, 12/695 Bestgum Polska Sp. z o.o... 2/85, 3/154, 4/203, 5/283, 6/341, 7/365, 8/438, 9/502, 10/573, 11/649, 12/701 Bipropap Sp. z o.o... 1/26 BK Giulini GmbH... 4/197, 6/297, 12/IV okł. Corenso Poland... 12/IV okł. Dienes Polska Sp. z o.o... 1/36, 4/188, 5/246, 6/320, 8/477, 11/624 Eko Klan Sp. z o.o... 3/130 Elomatic Sp. z o.o... 1/28, 9/514 Energoremont Spółka Jawna Świecie...4/221, 9/II okł. Erhardt + Leimer GmbH... 6/319 Eurobox Polska Sp. z o.o...1/iv okł., 2/IV okł., 4/IV okł., 5/I okł., 6/III okł., 8/I okł., 12/IV okł. Fabryka Papieru Kaczory... 3/149 Fabryka Papieru Myszków Sp. z o.o... 12/716 Flint Group...12/I okł. Flowtec GmbH... 6/341 Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych...2/113 Głuchołaskie Zakłady Papiernicze Sp. z o.o...12/i okł. Hanke Tissue Sp. z o.o...3/iii okł. Hergen Paper Machinery... 1/30, 12/IV okł. Hydac Sp. z o.o... 3/150 Instytut Mechaniki i Poligrafii PW...2/76, 12/II okł. Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ... 2/I okł., 12/II okł. International Paper Kwidzyn...5/II okł., 10/I okł., 12/I okł. Kemira Świecie Sp. z o.o... 4/177, 5/237, 6/I okł., 8/445, 10/547, 11/I okł., 12/I okł. Kimberly Clark...3/I okł., 12/IV okł. Klimbart...2/III okł., 3/158, 4/204, 8/448, 11/632, 12/IV okł. Knapp...12/I okł. Krystian P.P.H... 3/136 Lamix... 3/145 Lenhart... 4/209 Lorentzen & Wettre...12/II okł. Lubas Poliuretany Sp.J... 6/325 Margostal Rewolińscy Spółka Jawna... 4/213, 5/245, 8/440 MCE Industrietechnik Polska Sp. z o.o... 4/201, 6/291 Mekro Sp. z o.o... 4/194 Metsä Tissue... 3/153 Metso Paper... 4/183 Miac...6/311, 8/429 Model Opakowania Sp. z o.o... 12/IV okł. Mondi Świecie S.A... 1/I okł., 4/I okł., 7/I okł., 9/IV okł., 11/629, 12/I okł. Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju... 6/346, 12/716 Nash...12/II okł. Nestro... 3/135, 4/209, 5/245, 6/315, 7/405, 8/450 Omya Sp. z o.o... 8/465, 12/IV okł. Opak sp. jawna...8/436, 12/II okł. Packprofil Sp. z o.o... 4/214, 6/330, 8/466, 12/IV okł. Papstar... 3/130 PMP Fast Service...1/II okł., 3/II okł., 4/II okł., 6/II okł., 8/II okł., 11/II okł., 12/IV okł. PMPoland S.A...6/292, 10/574, 12/I okł. Pöyry Poland Sp. z o.o...11/623, 12/IV okł. PP EKO Sp. z o.o... 12/725 PPUH Company Ltd Sp. z o.o... 3/152, 6/315, 8/470 Progroup AG... 8/453 Remopap Sp. z o.o...1/17, 6/339, 12/I okł. Roquette...3/ , 6/ , 11/ SCA Graphic Paper Polska... 12/IV okł. Schumacher Packaging Sp. z o.o... 8/446, 12/IV okł. SCO PAK Sp. z o.o... 8/425 Sew Eurodrive Polska Sp. z o.o... 8/IV okł. Smurfit Kappa Poland...12/I okł. Stora Enso Poland S.A... 11/III okł., 12/III okł. Stowarzyszenie Papierników Polskich...1/III okł., 5/III okł., 7/III okł., 12/II okł. Syral... 1/5 Tate & Lyle...12/I okł. TBP Interprojekt... 1/20, 12/IV okł. TFP Sp. z o.o...2/ii okł., 4/III okł., 6/332, 8/III okł., 12/I okł. TSC Sp. z o.o...12/i okł. Vidart... 1/54, 2/104, 4/226, 5/289, 8/480, 9/512, 10/596, 12/750 Voith...12/I okł. Welmax Zakład Produkcyjno Handlowy... 3/126 Wepa Professional Piechowice S.A... 3/IV okł., 12/IV okł. Werner Kenkel Sp. z o.o... 2/103, 12/IV okł. Wydawnictwo SIGMA NOT Sp. z o.o...9/iii okł., 11/650, 12/714 Zakład Produkcji Opakowań Tarnopak Sp. z o.o... 8/420 Zeppelin Polska... 5/278 8

SPIS TREŚCI 2008. Najnowsze rozwiązania techniczne w tekturnicach. Cz. III. Sklejarki

SPIS TREŚCI 2008. Najnowsze rozwiązania techniczne w tekturnicach. Cz. III. Sklejarki SPIS TREŚCI 2008 AUTOMATYZACJA I REGULACJA Zastosowanie analizatora porowatości PERMI do optymalizowania produkcji papieru i tektury w systemie on-line Heikki Mustalahti, Kai Karinen... 9/527 HISTORIA

Bardziej szczegółowo

Wysoki poziom iluzji umożliwiło zastosowanie

Wysoki poziom iluzji umożliwiło zastosowanie W pogoni za trzecim wymiarem Próby odwzorowania trzeciego wymiaru na płaszczyźnie towarzyszą sztuce od jej początków. Wysoki poziom iluzji umożliwiło zastosowanie zasad perspektywy, która przybierała dość

Bardziej szczegółowo

Godna zaufania i pewna KBA Rapida 105

Godna zaufania i pewna KBA Rapida 105 KBA Technologia offsetowych maszyn arkuszowych Godna zaufania i pewna KBA Rapida 105 Czy cenicie Państwo elastyczność, pewność i wydajność? Czy chcielibyście szybciej przezbrajać maszynę do nowych zleceń

Bardziej szczegółowo

Podejście Lean.Green.Seen w odniesieniu do druku arkuszowego i opakowaniowego Program seminarium

Podejście Lean.Green.Seen w odniesieniu do druku arkuszowego i opakowaniowego Program seminarium 1 Podejście Lean.Green.Seen w odniesieniu do druku arkuszowego i opakowaniowego Program seminarium 9:30 Rejestracja uczestników 10:00 Korzyści i technologie Value Added Printing PrintCity 10:20 Sesja LEAN

Bardziej szczegółowo

Rynek papierniczy w Europie

Rynek papierniczy w Europie SPIS TREŒCI Rynek papierniczy w Europie 54 Rynek papieru w krajach Europy Środkowo- Wschodniej będzie rósł szybko ze względu na niski obecnie poziom zużycia papieru na osobę oraz spodziewany wzrost mocy

Bardziej szczegółowo

polska w Ekstraklasie Wywiad z prof. Krzysztofem Żmijewskim Elektryczne samochody Rynek energii w Chinach Ropa glonowa

polska w Ekstraklasie Wywiad z prof. Krzysztofem Żmijewskim Elektryczne samochody Rynek energii w Chinach Ropa glonowa polska EnerGIA magazyn NR 11 (13) listopad 2009 grupy tauron ISSN 1689-5304 TAURON w Ekstraklasie Wywiad z prof. Krzysztofem Żmijewskim Elektryczne samochody Rynek energii w Chinach Ropa glonowa Creating

Bardziej szczegółowo

Papier barometr gospodarki str. 14. Robotyka wchodzi w kolejne branże. Symbioza historii z nowoczesnością. Ekstremalny test wytrzymałości

Papier barometr gospodarki str. 14. Robotyka wchodzi w kolejne branże. Symbioza historii z nowoczesnością. Ekstremalny test wytrzymałości >>> Raport: ABB dla przemysłu papierniczego Robotyka wchodzi w kolejne branże str. 6 Symbioza historii z nowoczesnością str. 8 Ekstremalny test wytrzymałości str. 20 Papier barometr gospodarki str. 14

Bardziej szczegółowo

Finansowanie poligrafii

Finansowanie poligrafii SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI Finansowanie poligrafii 30 14 Cena i jakość Na rynku poligraficznym co i raz pojawiają się nowe maszyny, urządzenia i technologie. Te z kolei wymuszają stosowanie nowych gatunków

Bardziej szczegółowo

DODATEK: KOMPUTERYZACJA I OPROGRAMOWANIE W PRZEMYŚLE DRZEWNYM

DODATEK: KOMPUTERYZACJA I OPROGRAMOWANIE W PRZEMYŚLE DRZEWNYM 15 DODATEK: KOMPUTERYZACJA I OPROGRAMOWANIE W PRZEMYŚLE DRZEWNYM Nowoczesne oprogramowanie zapewnia większą efektywność pracy i porządek na produkcji. s. 60-63 R E K L A M A Nr 5 (184) ISSN 1732-4017 Nakład

Bardziej szczegółowo

Raport firmy Canon dotyczący zrównoważonego rozwoju w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w 2013 roku

Raport firmy Canon dotyczący zrównoważonego rozwoju w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w 2013 roku Raport firmy Canon dotyczący zrównoważonego rozwoju w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w 2013 roku canon-europe.com Spis treści 3 List od Prezydenta i Dyrektora Generalnego firmy Canon w regionie

Bardziej szczegółowo

Papier do wyrobu tektury falistej

Papier do wyrobu tektury falistej Containerboard Papier do wyrobu tektury falistej Globalne, niezawodne i wszechstronne rozwiązania, zapewniające oszczędność surowców. ROZWIĄZANIA. TWÓJ SUKCES. Nasze zaangażowanie Nasze zaangażowanie na

Bardziej szczegółowo

Słowniczek WTN. Ekologia

Słowniczek WTN. Ekologia Zielony Punkt do dyspozycji! Musicie Państwo używać znaku Zielony Punkt na opakowaniu? PSR jest do Państwa dyspozycji. Znak Zielony Punkt (Der Grüne Punkt), którego używanie w ostatnich latach stało się

Bardziej szczegółowo

Produkty dla dużego biznesu. Węgiel na trzy lata. Przyszłość energetyki wiatrowej. Nr 3 (53) marzec 2013. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304.

Produkty dla dużego biznesu. Węgiel na trzy lata. Przyszłość energetyki wiatrowej. Nr 3 (53) marzec 2013. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. Nr 3 (53) marzec 2013 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 oferta Produkty dla dużego biznesu biznes Węgiel na trzy lata wywiad Przyszłość energetyki wiatrowej promocja Na nartach z Tauronem wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Mańka-Szulik: Uwierzyć w Zabrze

Małgorzata Mańka-Szulik: Uwierzyć w Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik: Uwierzyć w Zabrze M OD REDAKCJI iałem chyba ze 6 lat, kiedy ojciec zabrał mnie do kina na Dwóch takich co ukradli księżyc, więc z byłym premierem Jarosławem Kaczyńskim jesteśmy

Bardziej szczegółowo

>> 2 >> 8. biznesraport.com. nr 10 (59) 30 września 2010 DODATEK INFORMACYJNO - PROMOCYJNY. Partner Programu Jakość Roku

>> 2 >> 8. biznesraport.com. nr 10 (59) 30 września 2010 DODATEK INFORMACYJNO - PROMOCYJNY. Partner Programu Jakość Roku biznesraport.com nr 10 (59) 30 września 2010 DODATEK INFORMACYJNO - PROMOCYJNY Partner Programu Jakość Roku Ambasadorzy natury pat r o n w y d a n i a >> 2 >> 8 Redaktor naczelny: Marcin Kałużny, redaktor

Bardziej szczegółowo

Portowi specjaliści. 10 lat spółki INTER BALT s. 20 MAGAZYN KORPORACYJNY

Portowi specjaliści. 10 lat spółki INTER BALT s. 20 MAGAZYN KORPORACYJNY MAGAZYN KORPORACYJNY STYCZEŃ 2014 NR 1 (9) Portowi specjaliści 10 lat spółki INTER BALT s. 20 TO BYŁ UDANY ROK... Jerzy Podsiadło, prezes zarządu Węglokoks S.A. podsumowuje minione dwanaście miesięcy dla

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY ROK SPÓŁDZIELCZOŚCI str. 68

MIĘDZYNARODOWY ROK SPÓŁDZIELCZOŚCI str. 68 MIĘDZYNARODOWY ROK SPÓŁDZIELCZOŚCI str. 68 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 3 (57) Maj/Czerwiec 2012 GDY BAŃKA PĘKŁA str. 24 BIZNES I NAUKA ŁĄCZĄ SIŁY str. 50 POGARSZA SIĘ KONDYCJA FINANSOWA FIRM str. 66

Bardziej szczegółowo

Zdjęcia roku 2008. Informatyzacja poligrafii

Zdjęcia roku 2008. Informatyzacja poligrafii SPIS TREŒCI Zdjęcia roku 2008 26 Najważniejszy laur tegorocznego World Press Photo odebrał Amerykanin Anthony Suau za zdjęcie opublikowane w Time. Wykonana przez niego fotografia jest symbolem kryzysu

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2011. Robocza wersja agendy. 16 maja 2011 r.

Europejski Kongres Gospodarczy 2011. Robocza wersja agendy. 16 maja 2011 r. 1 Europejski Kongres Gospodarczy 2011 Robocza wersja agendy 16 maja 2011 r. 16 maja 2011 r. 10.00-19.00 Sala Koncertowa Akademii Muzycznej Sesja inauguracyjna I. Uroczyste otwarcie Kongresu II. Wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej. Numer 1(10) styczeń 2012, Rok wyd. IV

Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej. Numer 1(10) styczeń 2012, Rok wyd. IV Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej Numer 1(10) styczeń 2012, Rok wyd. IV ISSN: 2080-8461 Redaktor naczelna: Irena K. Hejduk Sekretarz redakcji: Krzysztof Krauss Rada

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

FORESIGHT W DRZEWNICTWIE

FORESIGHT W DRZEWNICTWIE FORESIGHT W DRZEWNICTWIE - Polska 2020 Ochrona środowiska FORESIGHT W DRZEWNICTWIE - POLSKA 2020 Obszar badawczy: OCHRONA ŚRODOWISKA Poznań 2011 Publikacja wykonana w ramach Projektu POIG.01.01.01-30-022/08

Bardziej szczegółowo

Wspólna instalacja termowania drewna

Wspólna instalacja termowania drewna 16 Temat z bliska: Drewniane konstrukcje Drewno może skutecznie konkurować z innymi materiałami konstrukcyjnymi, ale pod warunkiem pogłębienia i upowszechnienia wiedzy na temat rzeczywistych parametrów

Bardziej szczegółowo

Nasze produkty na szczycie

Nasze produkty na szczycie Newsletter MMDS Print Management Nr 01 [1/2010] Nasze produkty na szczycie Brief, czyli jak się dogadać z grafikiem str. 6 Print management nie trać czasu i pieniędzy! str. 8 Kocham to, co robię str. 14

Bardziej szczegółowo

Frank Romano w Świecie DRUKU Od stycznia w Świecie DRUKU co miesiąc publikować

Frank Romano w Świecie DRUKU Od stycznia w Świecie DRUKU co miesiąc publikować N E W S 5 Frank Romano w Świecie DRUKU Od stycznia w Świecie DRUKU co miesiąc publikować będziemy przedruki z książki The Future of Print in the 21 st Century (Przyszłość druku w XXI wieku) autorstwa Franka

Bardziej szczegółowo

Plastics Group Sp. z o. o. O D jest R Eczołowym D A K C J I dystrybutorem płyt, folii, półproduktów z tworzyw sztucznych i aluminium na rynku

Plastics Group Sp. z o. o. O D jest R Eczołowym D A K C J I dystrybutorem płyt, folii, półproduktów z tworzyw sztucznych i aluminium na rynku 1 Plastics Group Sp. z o. o. O D jest R Eczołowym D A K C J I dystrybutorem płyt, folii, półproduktów z tworzyw sztucznych i aluminium na rynku Plastics Europy Szanowni Group Środkowo-Wschodniej. Sp.

Bardziej szczegółowo

NAGRODA GOSPODARCZA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

NAGRODA GOSPODARCZA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NAGRODA GOSPODARCZA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1 NAGRODA GOSPODARCZA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 3 Szanowni Państwo, W ciągu trzech lat

Bardziej szczegółowo

The Reverse Logistics Times

The Reverse Logistics Times Wydanie specjalne na Targi POLEKO 2014 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY The Reverse Logistics Times Poznań 14-17 września 2014 r. Serdecznie zapraszamy 15 października 2014 r. do uczestnictwa w Salonie Logistyki Odzysku.

Bardziej szczegółowo

Klient nasz pan. Druk wraca do gry

Klient nasz pan. Druk wraca do gry SPIS TREŒCI 78 Mała poligrafia Klient nasz pan Zgodnie z tym powiedzeniem, dla tych małych przedsiębiorstw działających w segmencie akcydensów, coraz bardziej decydujące znaczenie ma elastyczność i możliwość

Bardziej szczegółowo

Oto informacje o produkcji i zużyciu energii elektrycznej w Polsce w grudniu 2011 r. i w całym 2011 r.

Oto informacje o produkcji i zużyciu energii elektrycznej w Polsce w grudniu 2011 r. i w całym 2011 r. Styczeń to przede wszystkim czas podsumowań minionych 12 miesięcy. Generalnie brzmią one bardzo optymistycznie. Zwiększyła się produkcja energii elektrycznej i to dość wyraźnie. Imponujący wzrost w 2011

Bardziej szczegółowo