1. G [Sześć] najgorszych błędów PR / oprac. Tomasz Śpiewak // Businessman.pl 2014, nr 3,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. G.2569. 6 [Sześć] najgorszych błędów PR / oprac. Tomasz Śpiewak // Businessman.pl 2014, nr 3,"

Transkrypt

1 1. G.2569 s [Sześć] najgorszych błędów PR / oprac. Tomasz Śpiewak // Businessman.pl 2014, nr 3, PUBLIC RELATIONS; 2. H lat współczesnego systemu bankowego w Polsce / Małgorzata Zaleska // Gazeta Bankowa 2014, nr 4, s. 16. BANKOWOŚĆ - POLSKA; 3. G kolejnym rokiem niskich stóp procentowych / Łukasz Tarnawa, Aleksandra Światkowska // Bank 2014, nr 3, s STOPA PROCENTOWA - POLSKA; BANKOWOŚĆ - PROGNOZOWANIE; BANKO- WOŚĆ - POLSKA; 4. G.2530 A ty komu ufasz? // Nowoczesny Bank Spółdzielczy 2014, nr 3, s ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU SPOŁECZNOŚCIOWE - MARKETING; WIZERU- NEK PRZEDSIĘBIORSTWA; MARKETING W INTERNECIE;

2 5. G.2505 Adding prior knowledge to quantitative operational risk models / Catalina Bolancé [et al] // Journal of Operational Risk 2013, vol. 8, no. 1, s RYZYKO OPERACYJNE; 6. G.2505 Adequate communication about operational risk in the business line / Udo Milkau // Journal of Operational Risk 2013, vol. 8, no 1, s RYZYKO OPERACYJNE; RYZYKO OPERACYJNE - ZARZĄDZANIE; 7. G.1655 Alternatywna metoda oceny produktywności przedsiębiorstw / Ewa Chodakowska // Przegląd Organizacji 2013, nr 11, s PRZEDSIĘBIORSTWO - PRODUKTYWNOŚĆ; METODA DEA; 8. F.487 Analiza porównawcza systemów gwarancji depozytów w krajach Unii Europejskiej / Jakub Kerlin // Bezpieczny Bank 2013, nr 2-3, s DEPOZYT BANKOWY - SYSTEM GWARANTOWANIA - PORÓWNANIA MIĘDZYNA- RODOWE; DEPOZYT BANKOWY - SYSTEM GWARANTOWANIA - UNIA EUROPEJSKA;

3 9. F.42 Analiza wybranych efektów sezonowości stóp zwrotu na przykładzie kursu walutowego USD/PLN w okresie / Krzysztof Borowski // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 2013, nr 128, s STOPA ZWROTU; KURSY WALUTOWE - BADANIE; 10. F.42 Analiza wybranych wskaźników finansowych i niefinansowych europejskich spółek giełdowych / Marcin Kędzior // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 2013, nr 130, s ANALIZA FINANSOWA; WSKAŹNIKI FINANSOWE; PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - BADANIE; PRZEDSIĘBIORSTWO - OCENA; 11. G.2583 Atrakcyjne wskaźniki to często pułapka / Katarzyna Kucharczyk // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 9, s SPÓŁKA PUBLICZNA; GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (WARSZAWA); s G.2583 Bank dobry bank zły / Monika Sajewicz // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 10,

4 SPÓŁDZIELCZE KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWE - POLSKA; BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY; 13. G.2138 Banki zakładnikami aplikacji / Paweł Zielewski // Forbes 2014, nr 4, s BANKOWOŚĆ MOBILNA; 14. F.42 Behawioralna wycena aktywów kapitałowych / Michał Polański // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 213, nr 128, s FINANSE BEHAWIORALNE; RACHUNKOWOŚĆ; WYCENA AKTYWÓW - MODELE; 15. G.638 Biznes na telefon / Igor Lagenda // Bank 2014, nr 3, s ROZLICZENIA MOBILNE; 17. G.2569 Biznes trzeba zaplanować / Maria Kamila Puch // Businessman.pl 2014, nr 3, s

5 BIZNESPLAN; ANALIZA SWOT; 18. G.2583 Być jak Warren Buffett / Katarzyna Kucharczyk // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 11, s INWESTORZY GIEŁDOWI; INWESTYCJE - STRATEGIE; GIEŁDA PAPIERÓW WARTO- ŚCIOWYCH (WARSZAWA); 19. G.128 Cash pooling zarządza płynnością / Sławomir Wachowicz // Miesięcznik Kapitałowy 2014, nr 3, s CASH POOLING; 20. G.2581 Cause-related marketing i strategiczna filantropia jako instrumenty marketingu społecznego / Tomasz J. Dąbrowski // Handel Wewnętrzny 2013, nr 6, s MARKETING SPOŁECZNY; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU;

6 21. G.638 CCP : nowa jakość na rynku OCT / Paweł Sobolewski, Dobiesław Tymoczko // Bank 2014, nr 3, s RYNEK POZAGIEŁDOWY; INSTRUMENTY POCHODNE; 22. G.2583 Chałtury po amerykańsku / Katarzyna Klimasińska // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 9, s RYNEK PRACY - STANY ZJEDNOCZONE; 23. F.42 Charakterystyka wybranych technik zarządzania gotówką w ramach zdywersyfikowanych podmiotów gospodarczych - netting i cash pooling / Elwira Ziółkowska // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 2013, nr 128, s CASH POOLING; NETTING; PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - ZARZĄDZANIE; PRZEDSIĘBIORSTWO - PŁYNNOŚĆ FINANSOWA; 24. G.638 Chodzi nie tylko o schody / Halina Tarasewicz // Bank 2014, nr 3, s NIEPEŁNOSPRAWNI; BANKI A KLIENCI;

7 25. G.121 Co dalej z Afryką? // Nowe Życie Gospodarcze 2014, nr 1-2, s. 14. AKCJE; AFRYKA; ZYSK; 26. G.1185 Co wyróżnia decyzje strategiczne / Phil Rosenzweig / Harvard Business Review Polska 2014, nr 3, s NY; PODEJMOWANIE DECYZJI; PODEJMOWANIE DECYZJI - ASPEKT PSYCHOLOGICZ- 28. G.2505 A comparision of numerical approaches to determine the severity of losses / Henryk Gzyl, Pier Luigi Novi-Inverardi, Aldo Tagliani // Journal of Operational Risk 2013, vol. 8, no. 1, s ANALIZA NUMERYCZNA; UBEZPIECZENIA; 29. G.570 Cooperators, entrepreneurs and local development / Yohanan Stryjan // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2014, vol. 65, nr 1, s SPÓŁDZIELCZOŚĆ; PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - ZAGADNIENIA; BIZNESMENI;

8 31. G.2570 Cykl życia wartości przedsiębiorstw wobec kondycji modelu biznesu / Adam Jabłoński, Marek Jabłoński // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 2013, nr 4(29), s MODELE BIZNESU; PRZEDSIĘBIORSTWO - OCENA; 32. G.638 Czy banki są już gotowe? / Artur Józefiak // Bank 2014, nr 3, s KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO (POLSKA). REKOMENDACJE; 33. G.1185 Czy na pewno chcesz być jak ebay / Andrei Hagiu, Julian Wright // Harvard Business Review Polska 2014, nr 3, 84-90, MODELE BIZNESU; INTERNET - STOSOWANIE; SPRZEDAŻ - TECHNIKI; 34. G.2570 Czy organizacje administracji publicznej kreują środowiska doświadczeń? / Jerzy Baruk. // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 2013, nr 4(29), s KLIENCI; ORGANIZACJA - BADANIA; ORGANIZACJA - EFEKTYWNOŚĆ;

9 35. G.128 Czy Państwo Środka znajdzie złoty środek? / Paweł Perka // Miesięcznik Kapitałowy 2014, nr 3, s PIRAMIDY FINANSOWE; CHINY - GOSPODARKA ; BANKOWOŚĆ - CHINY; 36. G.1185 Czy pracując dłużej, pomagamy gospodarce // Harvard Business Review Polska 2014, nr 3, s PRODUKTYWNOŚĆ; PRODUKTYWNOŚĆ A WZROST GOSPODARCZY; 37. G.638 Czy unia bankowa będzie zdolna do zarządzania kryzysem w przyszłości / Olga Szczepańska // Bank 2014, nr 3, s UNIA BANKOWA; BANKOWOŚĆ A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; 38. G.638 Czy warto reanimować trupa? : z Konradem Konarskim / rozm. Krzysztof Maciejew- ski // Bank 2014, nr 3, s OBLIGACJE - POLSKA; PAPIERY WARTOŚCIOWE - PRAWO - POLSKA;

10 39. G.2543 s Czy zrównoważenie się opłaca? / Jacek Kulawik // Bank i Rolnictwo 2013, nr 11-12, RÓWNOWAGA EKONOMICZNA A ROLNICTWO; 40. G.2581 Czynniki determinujące korzystanie z handlu elektronicznego przez konsumentów / Tomasz Szopiński // Handel Wewnętrzny 2013, nr 6, s KONSUMENCI - POSTĘPOWANIE NA RYNKU; HANDEL ELEKTRONICZNY; INTER- NET - ZAKUPY; 41. G.1524 Czynniki różnicujące szanse znalezienia pracy przez osoby niepełnosprawne / Dorota Banaszkiewicz, Olga Komorowska // Wiadomości Statystyczne 2014, vol. 59, nr 2, s NIEPEŁNOSPRAWNI - PRACA; NIEPEŁNOSPRAWNI - POLSKA; RYNEK PRACY - POLSKA ; 42. G.1655 Czynniki usieciowienia przedsiębiorstw - ujęcie koncepcyjne / Milena Ratajczak- Mrozek, Marek Zieliński // Przegląd Organizacji 2013, nr 11, s

11 PRZEDSIĘBIORSTWO SIECIOWE; PRZEDSIĘBIORSTWO - OTOCZENIE - ANALIZA; PRZEDSIĘBIORSTWO - WSPÓŁPRACA; SIECI BIZNESOWE; 43. G.2574 Design jako narzędzie innowacji / Aggnieszka Wicher-Baluta // Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego 2013, nr 4(16), s DESIGN; INNOWACJE; 44. G.638 Dla kogo szklany sufit / Grzegorz Brudziński // Bank 2014, nr 3, s BANKOWOŚĆ - PROGNOZOWANIE; PRAWODAWSTWO; KOMISJA NADZORU FI- NANSOWEGO (POLSKA). REKOMENDACJE; 45. G.128 Do kogo należy ta głowa z ramionami? / Paweł Perka // Miesięcznik Kapitałowy 2014, nr 3, s INWESTYCJE - METODY; RYNEK WALUTOWY;

12 46. G.128 s Dobre rozpoczęcie roku / Bartłomiej Knichnicki // Miesięcznik Kapitałowy 2014, nr 3, ZŁOTO - CENY; ZŁOTO - INWESTYCJE; ZŁOTO - RYNEK; 47. G.1655 Działania CSR wobec pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa agrobiznesu z Warmii i Mazur // Przegląd Organizacji 2013, nr 12, s AGROBIZNES - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU; 48. G.570 Działania polskiej dyplomacji gospodarczej wspierające internacjonalizację przedsiębiorstw / Joanna Halik // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2014, vol. 65, nr 2, s DYPLOMACJA; POLITYKA ZAGRANICZNA; INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘ- BIORSTW - POLSKA; 49. G.638 E-bariery pękają / Zygmunt Marciniak // Bank 2014, nr 3, s NIEPEŁNOSPRAWNI; BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA; BANKI A KLIENCI;

13 50. F.42 Efektywność funduszy inwestycyjnych akcji małych i średnich spółek w Polsce w latach / Rafał Suchan // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 2013, nr 123, s FUNDUSZ INWESTYCYJNY - EFEKTYWNOŚĆ - POLSKA; 51. G.2574 Efektywność : rozważania nad istotą i typologią / Grażyna Kozuń-Cieślak // Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego 2013, nr 4(16), s EFEKTYWNOŚĆ; EFEKTYWNOŚĆ - ZAGADNIENIA; PRODUKTYWNOŚĆ; 52. F.42 Efektywność - ewolucja koncepcji w retrospekcji teorii ekonomii / Grażyna Kozuń- Cieślak // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 2013, nr 128, s EFEKTYWNOŚĆ; TEORIE EKONOMICZNE; 53. G.1655 Efektywność inwestowania kapitału w fundusze inwestycyjne w Polsce / Krystian Zawadzki // Przegląd Organizacji 2013, nr 8, s FUNDUSZ INWESTYCYJNY - POLSKA; INWESTYCJE - EFEKTYWNOŚĆ;

14 54. F.1 Ekonomia i inżynieria społeczna z perspektywy kryzysu / Janina Godłów-Legiędź // Ekonomista 2014, vol. 114, nr 1, s INŻYNIERIA SPOŁECZNA; EKONOMIA - METODOLOGIA; NAUKI EKONOMICZNE; TEORIE EKONOMICZNE A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; 55. G.1185 Elastyczność i bezpieczeństwo : łączenie rozwiązań / Jerzy Dąbrowski // Harvard Business Review Polska 2014, nr 3, R PRZEPŁYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH; FACTORING; 56. G.1185 Etyka biznesu : wyzwania HR / Robert Sroka // Harvard Business Review Polska 2014, nr 3, dod. "Etyczna firma. Rozwiązania praktyczne", s ETYKA BIZNESU; KULTURA ORGANIZACJI; 57. G.1655 Factors of agritourism in rural areas development / Arkadiusz Niedziółka, Adam Perchał // Przegląd Organizacji 2013, nr 11, s AGROTURYSTYKA - POLSKA; MAŁOPOLSKA (POLSKA ; REGION); ROZWÓJ TERE- NÓW WIEJSKICH - POLSKA ;

15 58. G.1185 Faktoring z szansą dwucyfrowego wzrostu / Weronika Podhorecka // Harvard Business Review Polska 2014, nr 3, R.1-4. FACTORING - POLSKA; 59. G.2574 Finansowanie działań politycznych w Japonii : zarys regulacji i praktyki ustrojowej / Jan Misiunia // Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego 2013, nr 4(16), s PARTIE POLITYCZNE - FINANSOWANIE; JAPONIA - POLITYKA I RZĄDY; KORUP- CJA - JAPONIA; 60. G.512 FinanzGruppe w Bazylei III / Eugeniusz Gostomski // Nowoczesny Bank Spółdzielczy 2014, nr 4, s BANKI SPÓŁDZIELCZE - NIEMCY; BANKI - KAPITAŁ; 61. G.2583 Firmę - dobrze prosperującą - sprzedam / Anita Błaszczak // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 11, s DAŻ; PRZEDSIĘBIORSTWO RODZINNE - POLSKA ; PRZEDSIĘBIORSTWO - SPRZE-

16 62. G.2583 Funduszowy kanał pieniężny / Jan Morbiato // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 9, s FUNDUSZ INWESTYCYJNY - POLSKA; OSZCZĘDZANIE; 65. G.128 Gartley na rynku Forex / Łukasz Fijołek, Maja Kwiek // Miesięcznik Kapitałowy 2014, nr 3, s RYNEK WALUTOWY; INWESTYCJE - METODY MATEMATYCZNE I STATYSTYCZNE; 66. G.2569 Gdy źle o nas mówią... / Urszula Światłowska // Businessman.pl 2014, nr 3, s PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ; ŚRODKI MASO- WEGO PRZEKAZU SPOŁECZNOŚCIOWE; 67. G.1185 Gdzie nie dociera echo / Alex "Sandy" Pentland // Harvard Business Review Polska 2014, nr 3, s PODEJMOWANIE DECYZJI - METODY; PODEJMOWANIE DECYZJI;

17 68. G.128 Głęboko wierzę, że wiem jak giełdę rozwijać : z Adamem Maciejewskim / rozm. Bartosz Bednarz // Miesięcznik Kapitałowy 2014, nr 3, s GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (WARSZAWA); 69. F.42 Gospodarczy cud Trzeciej Rzeszy - prawda czy mit? / Czesław Martysz // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 2013, nr 127, s NIEMCY - GOSPODARKA ; s G.128 Groszowy problem / Mirosław Kachniewski // Miesięcznik Kapitałowy 2014, nr 3, PRZEDSIĘBIORSTWO - OCENA; SPÓŁKA PUBLICZNA; 71. F.1 Grupy Polaków o niskich i wysokich zasobach kapitału społecznego i ich charakterystyki / Agnieszka Majewska // Ekonomista 2013, vol. 114 nr 1, s KAPITAŁ SPOŁECZNY - POLSKA;

18 72. G.121 Historyczne porozumienie // Nowe Życie Gospodarcze 2014, nr 1-2, w STANY ZJEDNOCZONE A UNIA EUROPEJSKA; WOLNY HANDEL; 73. G.2583 Hossa la vista / Jacek Mysior // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 11, s GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (WARSZAWA); GIEŁDA - INDEKSY; 74. F.42 Idea Corporate Social Responsibility jako przykład społecznych aspektów funkcjonowania sektora bankowego przez pryzmat odpowiedzialności banków za kryzys subprime / Elwira Ziółkowska // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 2013, nr 127, s BANKI - ODPOWIEDZIALNOŚĆ; BANKOWOŚĆ A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPO- DARCZE; 75. G.2574 Idea jakości życia społecznego w klasycznej i współczesnej myśli europejskiej : na marginesie książki "Błąd pomiaru" : dlaczego PKB nie wystarcza / Danuta Drabińska // Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego 2013, nr 4, s PRODUKT KRAJOWY BRUTTO; JAKOŚĆ ŻYCIA; FILOZOFIA; DOBROBYT;

19 76. G.2581 Identyfikacja segmentów rynku turystycznego miasta - założenia koncepcyjne / Iryna Manczak // Handel Wewnętrzny 2013, nr 6, s MARKETING TERYTORIALNY; TURYSTYKA MIEJSKA; SEGMENTACJA RYNKU - MODELE; 77. F.1 Inflacja w modelu z endogeniczną częstotliwością aktualizacji cen / Paweł Baranowski, Mariusz Górajski, Maciej Malaczewski, Grzegorz Szafrański // Ekonomista 2014, vol. 114, nr 1, s INFLACJA - MODELE; CENY - MODELE; KRZYWA PHILLIPSA; 78. F.487 Informacja na temat zasad gwarantowania depozytów w systemie argentyńskim / Romuald Szymczak, Oktawiusz Szubart, Jakub Kerlin // Bezpieczny Bank 2013, nr 2-3, s DEPOZYT BANKOWY - ARGENTYNA; DEPOZYT BANKOWY - SYSTEM GWARAN- TOWANIA - ARGENTYNA; 79. G.121 Innowacja nie jest wyborem, a przymusem / Stefan Krajewski // Nowe Życie Gospodarcze 2014, nr 1-2, s

20 INNOWACJE - POLSKA; POLSKA - GOSPODARKA - 21 W.; 80. G.1916 Instytucja gwarancji ubezpieczeniowej w postępowaniu upadłościowym stron stosunku gwarancji. Cz. 1 / Stanisław Gurgul // Monitor Prawniczy 2014, vol. 22, z. 3, s GWARANCJA - PRAWO - POLSKA; GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA; UPADŁOŚĆ; 81. G.1916 Instytucja gwarancji ubezpieczeniowej w postępowaniu upadłościowym stron stosunku gwarancji. Cz. 2 / Stanisław Gurgul // Monitor Prawniczy 2014, vol. 22, z. 4, s GWARANCJA - PRAWO - POLSKA; GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA; UPADŁOŚĆ; 82. G.2574 International migration and the diversification of Europe / Ján Liďák // Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego 2013, nr 4(16), s EMIGRACJA I IMIGRACJA; EMIGRACJA I IMIGRACJA - POLITYKA RZĄDOWA; RY- NEK PRACY - BADANIE; DEMOGRAFIA - EUROPA; DEMOGRAFICZNE PRZEJŚCIE;

21 83. G.1185 Inwestowanie opiera się na naśladownictwie / Jarosław Dominiak // Harvard Business Review Polska 2014, nr 3, s INWESTORZY GIEŁDOWI; GIEŁDA - PSYCHOLOGIA; 84. G.121 Inwestycje dla ceniących spokój / Piotr Suchodolski // Nowe Życie Gospodarcze 2014, nr 1-2, s. 23. DEPOZYT BANKOWY; OSZCZĘDZANIE I INWESTOWANIE; 85. G.2569 Jak bezpiecznie udzielać kredytów kupieckich / Maria Kamila Puch // Businessman.pl 2014, nr 3, s KREDYT KUPIECKI - POLSKA ; s G.121 Jak nie stracić na giełdzie / Roman Przesnyski // Nowe Życie Gospodarcze 2014, nr 1-2, GIEŁDA - INWESTYCJE;

22 87. G.1185 Jak obrócić "ekologiczny szał" na swoją korzyść / Gregory Unruh, Richard Ettenson // Harvard Business Review Polska 2014, nr 3, s PRZEDSIĘBIORSTWO - OTOCZENIE; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; 88. G.1185 Jak przeprowadzić operację na zdrowym organizmie / Michał Panowicz [et al.] // Harvard Business Review Polska 2014, nr 3, s , MBANK; BANKI - ZARZĄDZANIE - POLSKA; BANKI - STRATEGIE; s G.638 Jak rozwiązać problem nadmiernego zadłużenia? / Marcin Mrowiec // Bank 2014, nr 3, PIENIĄDZ - POLITYKA - STREFA EURO; 91. G.638 Jaki będzie bank przyszłości? / Małgorzata Wierzejska // Bank 2014, nr 3, BANKI A KLIENCI; ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI;

23 92. G.2583 Japonia chce "odbić" Afrykę z rąk Pekinu / Mariusz Janik // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 9, s JAPONIA - GOSPODARKA ; JAPONIA A AFRYKA; JAPONIA - POLITYKA ZA- GRANICZNA; 93. G.1185 Język w służbie sprzedaży : Steve W. Martin / w rozm. z Pawłem Motylem // Harvard Business Review Polska 2014, nr 3, s SPRZEDAŻ - TECHNIKI; KONSUMENCI - POSTĘPOWANIE NA RYNKU; 94. G.570 Kapitał intelektualny źródłem inwestycji w regionie / Judyta Lubacha-Sember // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2014, vol. 65, nr 1, s KAPITAŁ INTELEKTUALNY - ASPEKT EKONOMICZNY - POLSKA ; REGIONY - INWESTYCJE - POLSKA; REGIONY - KONKURENCYJNOŚĆ - POLSKA; 95. G.570 Kapitał ludzki w spółkach notowanych na GPW / Tomasz Leszek Nawrocki, Mariusz Zieliński // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2014, vol. 65, nr 2, s

24 KAPITAŁ LUDZKI; SPÓŁKA PUBLICZNA - POLSKA; GIEŁDA PAPIERÓW WARTO- ŚCIOWYCH (WARSZAWA); 96. G.128 Kiedy spółki prezentują naprawdę dobre wyniki finansowe? / Piotr Rybicki // Miesięcznik Kapitałowy 2014, nr 3, s. 58. SPRAWOZDANIA FINANSOWE; SPÓŁKA; WYNIK FINANSOWY; 97. F.42 Koncepcja kapitału intelektualnego z perspektywy teorii i praktyki rachunkowości / Anna Wildowicz-Giegiel // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 2013, nr 128, s KAPITAŁ INTELEKTUALNY - OCENA; PRZEDSIĘBIORSTWO - RACHUNKOWOŚĆ - ZAGADNIENIA; 98. G.2570 Koncepcja zrównoważonego ryzyka przedsiębiorstwa i banku / Urszula Krysiak, Zbigniew Krysiak // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 2013, nr 4(29), s RYZYKO BANKOWE; PRZEDSIĘBIORSTWO - RYZYKO; RYZYKO;

25 99. G.638 Konsolidacja : polska odpowiedź na zmiany / Andrzej Halesiak, Krzysztof Mrówczyński // Bank 2014, nr 3, s STRAT; BANKI - FUZJE I PRZEJĘCIA - POLSKA; BANKI - POLSKA; RACHUNEK ZYSKÓW I 100. H.35 Korzyści ze zlecania / Joanna Rubin // Gazeta Bankowa 2014, nr 4, s BANKI - OUTSOURCING - POLSKA; 101. G.1655 Kredyt kupiecki w zarządzaniu płynnością małych i średnich przedsiębiorstw / Elżbieta Wysłocka // Przegląd Organizacji 2013, nr 11, s KREDYT KUPIECKI; MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA - FINANSE; 102. G.570 Krótkoterminowe finansowanie przedsiębiorstw kredytem bankowym / Paweł Mikołajczak // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2014, vol. 65, nr 2, s

26 KREDYT KRÓTKOTERMINOWY; STOPA PROCENTOWA; KREDYT - POLITYKA - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - POLSKA; 103. F.487 Kryzys na rynkach finansowych i jego skutki dla płynności polskiego sektora bankowego w latach / Marek Zajder // Bezpieczny Bank 2013, nr 2-3, s BANKOWOŚĆ A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; BANKOWOŚĆ - POLSKA; BANKI - PŁYNNOŚĆ FINANSOWA; 104. G.2574 Kto się boi księcia Metternicha? / Eduard Tarnawski // Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego 2013, nr 4(16), s KONSERWATYZM; LIBERALIZM; 105. G.570 Kultura jako determinanta rozwoju społeczno-gospodarczego / Łukasz Maźnica // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2014, vol. 65, nr 2, s ROZWÓJ GOSPODARCZY; GOSPODARKA A KULTURA; KULTURA;

27 106. G.570 Kulturowa restrukturyzacja przedsiębiorstw / Michał Adam Leśniewski // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2014, vol. 65, nr 2, s PRZEDSIĘBIORSTWO - REORGANIZACJA; KULTURA ORGANIZACJI; 107. G.2583 Kup kredyt, dom gratis / Hearher Perlberg, John Gittelsohn // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 10, s NIERUCHOMOŚCI - RYNEK - STANY ZJEDNOCZONE; KREDYT HIPOTECZNY - STANY ZJEDNOCZONE; 108. G.2583 Luksusowy zapach szarej strefy / Piotr Mazurkiewicz // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 9, s SZARA STREFA GOSPODARKI - POLSKA; 109. G.610 Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a ustawa o rachunkowości/ Przemysław Kabalski // Rachunkowość 2014, vol. 65, nr 3, s RACHUNKOWOŚĆ - STANDARDY; RACHUNKOWOŚĆ - PRAWO; SPRAWOZDANIA FINANSOWE; RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT;

28 110. G.1655 Model oceny dojrzałości procesowej - konstrukcja i metodyka zastosowania / Tomasz Bartosz Kalinowski // Przegląd Organizacji 2013, nr 12, s PROCESY BIZNESOWE - ZARZĄDZANIE; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE; 111. F.1102 Modele zarządzania informacją w łańcuchu dostaw / Maciej Szymczak // Organizacja i Kierowanie 2013, nr 4(157), s ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW; INFORMACJA - ZARZĄDZANIE; 112. F.1 Morfologia cykli koniunkturalnych w Polsce / Rafał Warżała // Ekonomista 2014, vol. 114, nr 1, s CYKL KONIUNKTURALNY - BADANIE - POLSKA; CYKL KONIUNKTURALNY - POL- SKA; POLSKA - GOSPODARKA - BADANIA; 113. F.42 Murrey Newton Rothbard a Joseph Alois Schumpeter. Syntetyczne porównanie teorii ekonomicznych / Hubert Słubik // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 2013, nr 127, s

29 SCHUMPETER, JOSEPH ALOIS ( ; AUSTR. EKONOMISTA) - TEORIA EKO- NOMICZNA; ROTHBARD,MURREY NEWTON ( ; AUSTR. EKONOMISTA) - TEO- RIA EKONOMICZNA; TEORIE EKONOMICZNE; 114. F.487 Nadmierne zadłużanie się gospodarstw domowych - przyczyna i skutek wykluczenia finansowego / Iwa Kuchciak // Bezpieczny Bank 2013, nr 2-3, s GOSPODARSTWO DOMOWE - ZADŁUŻENIE I NIEWYPŁACALNOŚĆ - POLSKA; WY- KLUCZENIE FINANSOWE - POLSKA ; 115. G.2583 Największy skarbiec świata / Magdalena Czyż // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 10, s EMERYTURA - NORWEGIA; NORWEGIA - GOSPODARKA; 116. F.42 Należności banków od klientów indywidualnych i ich windykacja / Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Renata Nowak // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 2013, nr 127, s BANKI A KLIENCI; WIERZYTELNOŚĆ BANKOWA; WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI BANKOWEJ;

30 117. G.128 Należy powiedzieć wprost czym jest sektor pozabankowy : z Davidem Parkinsonem / rozm. Bartosz Bednarz // Miesięcznik Kapitałowy 2014, nr 3, s PROVIDENT POLSKA; KREDYT KONSUMPCYJNY - POLSKA; NIEBANKOWE INSTY- TUCJE FINANSOWE; 118. G.2569 Nasz kraj to raj / Tomasz Śpiewak // Businessman.pl 2014, nr 3, s RAJE PODATKOWE; UCHYLANIE SIĘ OD PODATKÓW; 119. G.1185 Nie bądź mięczakiem : dokonuj trudnych wyborów : Ram Charan / w rozm. z Melinda Merino // Harvard Business Review Polska 2014, nr 3, s PODEJMOWANIE DECYZJI; KIEROWNICTWO - PODEJMOWANIE DECYZJI; 120. G.638 Nie chcemy niespodzianek : Wojciech Kwaśniak / w rozm. z Grzegorzem Brudzińskim // Bank 2014, nr 3, s

31 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO (POLSKA). REKOMENDACJE; WYNIK FINAN- SOWY; BANKI - POLSKA; BANKI HIPOTECZNE - POLSKA; 121. H.35 Nie kieruję się modą : rozm. z Carmen Tarcha / Michał Korsun // Gazeta Bankowa 2014, nr 4, s INWESTYCJE ALTERNATYWNE; SZTUKA - INWESTYCJE; 122. G.1185 Nie możesz mieć wszystkiego / Eric C. Sinoway // Harvard Business Review Polska 2014, nr 3, s SAMOREALIZACJA - METODY; 123. H.35 Niemiecki krój / Maria Szurowska // Gazeta Bankowa 2014, nr 4, s UNIA BANKOWA;

32 124. G.2583 Nieśmiały powrót pożyczek subprime / Kathleen M. Howley // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 9, s. 53. KREDYT SUBPRIME; 125. G.1185 Nieuprzejmość kosztuje / Christine Porath, Christine Pearson // Harvard Business Review Polska 2014, nr 3, s ZACHOWANIE; KIEROWNICTWO - PSYCHOLOGIA; 126. G.2583 No change z niższym interchange / Piotr Sobolewski // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 9, s INTERCHANGE FEE; 127. F.487 Nordycki kryzys bankowy i globalny kryzys finansowy z perspektywy aktualnej sytuacji nordyckich banków / Marcin Brycz, Dariusz Filar // Bezpieczny Bank 2013, nr 2-3, s BANKOWOŚĆ - KRYZYS; BANKOWOŚĆ - KRAJE SKANDYNAWSKIE;

33 128. G.2583 Nowe łowy na Pocztowy / Monika Sajewicz // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 11, s BANK POCZTOWY; POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI; 129. F.487 Nowe podejście do zarządzania ryzykiem płynności w banku komercyjnym / Karolina Patora // Bezpieczny Bank 2013, nr 2-3, s BANKOWOŚĆ A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; BANKI - PŁYNNOŚĆ FI- NANSOWA; 132. G.1524 O retoryczności i nielogiczności statystyki stosowanej / Julian Daszkowski // Wiadomości Statystyczne 2014, vol. 59, nr 2, s STATYSTYKA; RETORYKA; 133. G.2570 Od niestabilności do ryzyka : analiza zmienności historycznej indeksów giełdowych / Mirosław Bojańczyk // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 2013, nr 4(29), s GIEŁDA - INDEKSY;

34 134. G.121 Od Targu Poznańskiecho do II Powszechnej Wystawy Krajowej : rozm. z Andrzejem Byrtem / Piotr Rachtan // Nowe Życie Gospodarcze 2014, nr 1-2, s MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE; 135. G.638 Osobisty bankier / Marcin Podleśny // Bank 2014, nr 3, s PERSONAL FINANCE MANAGER; 136. G.2581 Osoby trzeciego wieku jako wyodrębniony segment klientów hoteli w Polsce / Rafał Siemieniecki // Handel Wewnętrzny 2013, nr 6, s ; HOTELARSTWO - MARKETING; OSOBY STARSZE - JAKOŚĆ I STYL ŻYCIA - POLSKA 137. G.2569 Ostatni taki budżet / Maria Kamila Puch // Businessman.pl 2014, nr 3, s PROGRAMY POMOCOWE UNII EUROPEJSKIEJ - POLSKA;

35 138. G.2583 Oszukani w Europie czekają na pieniądze / Stephanie Bodoni // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 9, s. 52. MADOFF, BERNARD LAWRENCE (1938- ; AMER. FINANSISTA); FINANSE - PRZE- STĘPSTWA I NADUŻYCIA; s G.638 Pakiet CRD a polityka makroostrożnościowa / Piotr J. Szpunar // Bank 2014, nr 3, CAPITAl REQUIREMENTS DIRECTIVE; POLITYKA MAKROOSTROŻNOŚCIOWA; KRYZYS FINANSOWY - STREFA EURO - 21 W.; 140. F.487 Paneuropejski system gwarantowania depozytów - część I : (wnioski z kryzysu) / Paweł Smaga // Bezpieczny Bank 2013, nr 2-3, s DEPOZYT BANKOWY - SYSTEM GWARANTOWANIA - UNIA EUROPEJSKA; BAN- KOWOŚĆ A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; UNIA BANKOWA; 141. G.638 Pieniądze poza kontrolą? / : Krzysztof Majewski // Bank 2014, nr 3, s

36 BITCOIN; 142. H.35 Podrasowany III filar / Małgorzata Dygas // Gazeta Bankowa 2014, nr 4, s OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE - POLSKA; INDYWIDUALNE KONTA EMERY- TALNE; INDYWIDUALNE KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO; EMERYTURA - POLITYKA - POLSKA ; s H.35 PodSKOK z sukcesem / Anna Raciniewska, Ewa Tylus // Gazeta Bankowa 2014, nr 4, SPÓŁDZIELCZE KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWE - POLSKA; WYNIK FI- NANSOWY; 144. F.42 Polityka prywatyzacyjna w Rosji w pierwszej fazie transformacji / Ludmiła Słobodzian // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 2013, nr 128, s PRYWATYZACJA - ROSJA; ROSJA - GOSPODARKA - POLITYKA ;

37 145. H.35 Polska nadaje ton / Lech Piesik // Gazeta Bankowa 2014, nr 4, s ROZLICZENIA MOBILNE; 146. G.2583 Portfel cały wypchany dolarami / Grzegorz Siemiończyk // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 11, s BRIC; DOLAR AMERYKAŃSKI; REZERWY WALUTOWE - KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ; KRAJE 147. G.1185 Portret firmowego oszusta / Agnieszka Gawrońska-Malec // Harvard Business Review Polska 2014, nr 3, s PRZEDSIĘBIORSTWO - PRZESTĘPSTWA I NADUŻYCIA - POLSKA; KIEROWNICTWO - PRZESTĘPSTWA I NADUŻYCIA; 148. G.2138 Powrót pożyczek społecznościowych / Paweł Zielewski // Forbes 2014, nr 4, s INTERNETOWE POŻYCZKI SPOŁECZNE;

38 149. G.1185 Praca dzieci / Marcelina Cieślak, Katarzyna Rózicka // Harvard Business Review Polska 2014, nr 3, dod. "Etyczna firma. Rozwiązania praktyczne", s DZIECI - PRACA; MŁODZIEŻ - PRACA; 150. G.1185 Prawa człowieka : nowy obszar wyzwań regulacyjnych dla biznesu / Robert Sroka // Harvard Business Review Polska 2014, nr 3, dod. "Etyczna firma. Rozwiązania praktyczne", s PRAWA CZŁOWIEKA; PRZEDSIĘBIORSTWO - PRAWO; 151. G.1655 Product placement - korzyści i ograniczenia w komunikacji marketingowej produktów i usług / Joanna Wyrwisz // Przegląd Organizacji 2013, nr 11, s PRODUCT PLACEMENT; MARKETING; KOMUNIKACJA MARKETINGOWA - ZA- GADNIENIA; PROMOCJA; 152. F.1 Prognozowanie zagrożenia bankructwem przedsiębiorstw w wybranych branżach / Sławomir Juszczyk, Rafał Balina // Ekonomista 2014, vol. 114, nr 1, s

39 UPADŁOŚĆ - PROGNOZOWANIE - METODY; PRZEDSIĘBIORSTWO - UPADŁOŚĆ; 153. G.610 Projekt europejskich standardów rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych (EPSAS) / Wojciech A. Nowak // Rachunkowość 2014, vol. 65, nr 3, s RACHUNKOWOŚĆ - STANDARDY; FINANSE PUBLICZNE - RACHUNKOWOŚĆ; 154. G.2569 Przestępczość gospodarcza w Polsce straszy // Businessman.pl 2014, nr 3, s. 8. PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE - POLSKA ; 155. G.2570 Przestrzenne aspekty pracy biurowej : analiza dyskusji grupowych / Waldemar Dymarczyk, Rafał Kowalczyk // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 2013, nr 4(29), s PROJEKTOWANIE I ARANŻACJA WNĘTRZ; PRACA BIUROWA;

40 156. G.1524 Przeszkody dla innowacji technologicznych w ocenie przedsiębiorstw przemysłowych w woj. kujawsko-pomorskim / Wiesława Gierańczyk, Agata Kordowska // Wiadomości Statystyczne 2014, vol. 59, nr 2, s INNOWACJE; PRZEDSIĘBIORSTWO - INNOWACJE - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWE; KUJAWSKO-POMORSKIE, WOJEWÓDZTWO (POLSKA ; ); 157. G.638 Przetasowania na listach / Eugeniusz Gostomski // Bank 2014, nr 3, s BANKI - EUROPA; BANKI - CHINY; BANKI - JAPONIA; BANKI - STANY ZJEDNO- CZONE; BANKI - AMERYKA ŁACIŃSKA; BANKI - WIELKA BRYTANIA; BANKI - AFRYKA; PORÓWNANIA MIĘDZYNARODOWE; 158. G.2583 Przyszłość Krymu : 5 rynkowych scenariuszy / Hubert Kozieł // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 11, s ROSJA A UKRAINA; POKÓJ - ASPEKT EKONOMICZNY; WOJNA - ASPEKT EKONO- MICZNY; 159. G.638 Przyśpieszenie na rynku kredytowym / Jakub Borowski, Krystian Jaworski // Bank 2014, nr 3, s

41 PROGNOZOWANIE GOSPODARCZE - POLSKA; KREDYT KONSUMPCYJNY - POL- SKA; KREDYT HIPOTECZNY - POLSKA; RYNEK KREDYTOWY - POLSKA; 160. F.42 Racjonalność zjawiska zachowań stadnych wśród inwestorów indywidualnych / Monika Czerwonka, Magdalena Oleśniewicz // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 2013, nr 128, s INWESTYCJE - PSYCHOLOGIA; INWESTORZY INDYWIDUALNI; 161. F.1 Racjonowanie kredytu w ujęciu neokeynesizmu i postkeynesizmu / Izabela Bludnik // Ekonomista 2014, vol. 114, nr 1,s KEYNESIZM - ZAGADNIENIA; NEOKEYNESIZM; KREDYT - TEORIA; 162. G.2138 Ranking Bankowiec Roku / Filip Kowalik // Forbes 2014, nr 4, s BANKI - POLSKA; BANKI - KIEROWNICTWO;

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Stefan Krajewski

prof. dr hab. Stefan Krajewski OBSZARY TEMATYCZNE SEMINARIUM LICENCJACKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA prof. dr hab. Stefan Krajewski 1. Budżety samorządów terytorialnych (dochody, wydatki, struktura budżetu gminy lub powiatu) 2.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Struktura organizacyjna Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej Kierownik KEiPG: dr hab. Alina Daniłowska, prof. nadz. SGGW Zakład Ekonomii Dr Aldona Zawojska

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac magisterskich

Wybór promotorów prac magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Notki o autorach Założenia i cele naukowe Wstęp... 17

Spis treści. Notki o autorach Założenia i cele naukowe Wstęp... 17 Notki o autorach................................................... 11 Założenia i cele naukowe............................................ 15 Wstęp............................................................

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie*drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA \. BUDZETOWANIE,/ DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH TEORIA I PRAKTYKA Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2005 Spis treści Wprowadzenie.. 7 Barbara Andruczyk Podział

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Pieniądz i polityka pieniężna. Działalność bankowa i polski system bankowy

Spis treści. Pieniądz i polityka pieniężna. Działalność bankowa i polski system bankowy Spis treści Pieniądz i polityka pieniężna 1. Istota pieniądza... 15 2. Funkcje pieniądza... 15 3. Współczesne formy pieniądza... 17 4. Istota i cele polityki pieniężnej państwa... 19 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi i procedury

Bardziej szczegółowo

Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE

Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE SPIS TREŚCI Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE Miłosz Stanisławski: ROZWÓJ I ZMIANA STRUKTURY ŚWIATOWYCH RYNKÓW FINANSOWYCH 15 Summary 26 Joanna Żabińska: ROLA I MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Monografie i Opracowania 563 Paweł Niedziółka Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Warszawa 2009 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie OFICYNA WYDAWNICZA Spis treści Indeks skrótów nazw własnych używanych

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2012/2013 Plan studiów zatwierdzono

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOSPODARCZEGO MODUŁY WARSZTATOWE

BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOSPODARCZEGO MODUŁY WARSZTATOWE BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOSPODARCZEGO MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT G-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY OBROTU GOSPODARCZEGO. Podstawy ekonomii. Podstawy finansów i bankowości. Pojęcie gospodarki i obrotu gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej Spis treści Wstęp Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej 1.1. Bank jako pośrednik finansowy i dostawca płynności 1.2. Segmentacja działalności

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse i Rachunkowość (Wydział

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Obowiązuje od 01.10.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji 1.Niepewność i zmienność jako podstawowe czynniki określające współczesne zarządzanie organizacjami - Damian

Bardziej szczegółowo

Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Nazwisko i Imię Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy

Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Nazwisko i Imię Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Data Tytuł Nazwisko i Imię Rok Poziom Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy studiów studiów Tryb studiów 2016-01-22 dr Dominika

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNA. PLATtNltiM \ i. Anna Szelągowska (red.) B 383117 CED EWU.PL. Jr- \ l

WSPÓŁCZESNA. PLATtNltiM \ i. Anna Szelągowska (red.) B 383117 CED EWU.PL. Jr- \ l WSPÓŁCZESNA Anna Szelągowska (red.) \ l Jr- 1 ^ B 383117 CED EWU.PL PLATtNltiM \ i Wprowadzenie 11 1. Narodziny spółdzielczości kredytowej w Europie i rozwój banków spółdzielczych w Polsce - Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 ROZDZIAŁ 1 PROJEKTOWANIE INNOWACYJNYCH MODELI BIZNESU A WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA... 17 Marek Jabłoński Wstęp... 17 1. Projektowanie organizacji zarys teoretyczny... 18 2. Motywy

Bardziej szczegółowo

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego RYNEK FIN ANS OWY instytucje strategie instrumenty Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2003 Spis treści Wprowadzenie 9 CZĘŚĆ I FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka)

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka) Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 1.1. Ewolucja podejść do zarządzania (Włodzimierz Piotrowski) 1.1.1. Kierunek klasyczny 1.1.2. Kierunek human relations (szkoła stosunków międzyludzkich) 1.1.3. Podejście

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT I METODA NAUKI FINANSÓW

1 PRZEDMIOT I METODA NAUKI FINANSÓW Spis treści Wstęp Rozdział 1 PRZEDMIOT I METODA NAUKI FINANSÓW 1.1. Etymologia terminu finanse i główne etapy rozwoju finansów 1.2. Współczesne rozumienie finansów 1.2.1. Ogólna charakterystyka finansów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Dr hab. Karol KOCISZEWSKI, prof. UE Promotorzy prac dyplomowych

Bardziej szczegółowo

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Struktura Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska

Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska 2016 Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ Spis treści Wprowadzenie...... 11 CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ Rozdział 1 Istota i zakres przedmiotowy polityki gospodarczej - Aneta Kosztowniak, Marzena Sobol 17 1.1. Pojęcie, zakres

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej rynek finansowy

Funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej rynek finansowy Funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej rynek finansowy Autorzy: Wiesława Przybylska-Kapuścińska (red.) Książka zawiera interesujące przyczynki dotyczące przede wszystkim funkcjonowania rynku finansowego.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY I WYZWANIA GOSPODARCZE Ujęcie interdyscyplinarne

WYBRANE PROBLEMY I WYZWANIA GOSPODARCZE Ujęcie interdyscyplinarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie WYBRANE PROBLEMY I WYZWANIA GOSPODARCZE Ujęcie interdyscyplinarne pod redakcją naukową Artura Zimnego Konin 2015 Tytuł Wybrane problemy i wyzwania gospodarcze.

Bardziej szczegółowo

POtSKA W STREFIE EURO

POtSKA W STREFIE EURO ^ o ję^ki 5 ^ 510 (o& Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Zarządzania i Finansów Katedra Finansów POtSKA W STREFIE EURO SZANSĘ I ZAGROŻENIA redaktor naukowy Janusz Ostaszewski Opracowanie naukowe

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ Książka Współczesna polityka gospodarcza" jest podzielona na pięć części: Teoretyczne podstawy polityki gospodarczej; Główne obszary polityki rozwoju gospodarczego; Polityka stabilizacyjna państwa; Polityka

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku MSG (Wydział NE) Katedra Gospodarki Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przedmiot, struktura i metoda nauki finansów

Rozdział 1 Przedmiot, struktura i metoda nauki finansów Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 Przedmiot, struktura i metoda nauki finansów 1.1. Zjawiska i procesy oraz stosunki finansowe jako przedmiot nauki finansów Etymologia pojęcia "finanse" Finanse w ujęciu

Bardziej szczegółowo

1. Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu - Janusz Dworak 13

1. Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu - Janusz Dworak 13 Wprowadzenie 9 Część I Zagadnienia strategiczne w przedsiębiorstwach 1. Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu - Janusz Dworak 13 1.1. Marketing terytorialny

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku. Ekonomia w roku ak. 2014/2015

Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku. Ekonomia w roku ak. 2014/2015 Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Zapisy 18.02.2014 r. godz. 13.15 prof. dr hab. Urszula Wich - pok. 515 Ekonomia w roku ak. 2014/2015 Uwarunkowania konkurencyjności regionów w

Bardziej szczegółowo

1. Instrumenty finansowe ograniczające ryzyko przepływów pieniężnych Krystyna Brzozowska

1. Instrumenty finansowe ograniczające ryzyko przepływów pieniężnych Krystyna Brzozowska Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględnieniem sektora MSP. redakcja naukowa Bożena Mikołajczyk Z recenzji prof. nadzw. dr hab. Krystyny Kietlińskiej: Zmiany systemowe, jakie

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNY SYSTEM BANKOWY

WSPÓŁCZESNY SYSTEM BANKOWY JOANNA redakcja naukowa SWIDERSKA WSPÓŁCZESNY SYSTEM BANKOWY Ujęcie instytucjonalne Difin Spis treści Wprowadzenie 11 Część I System gwarantowania depozytów 15 Rozdział 1. Geneza i uwarunkowania tworzenia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Promotorzy prac magisterskich Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab. Bogusław FIEDOR Prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne Wykaz tematów z podstaw przedsiębiorczości na rok szkolny 2012 2013 dla Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego i Technikum Rozkład materiału według programu 44/PZS1/2012/2 dla klas: II TRA; III

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BANKOWE KRAJÓW G-20

SYSTEMY BANKOWE KRAJÓW G-20 SYSTEMY BANKOWE KRAJÓW G-20 RED. JAN SOLARZ, STANISŁAW FLEJTERSKI I. ROZWÓJ SYSTEMÓW BANKOWYCH PAŃSTW G-20 (JAN KRZYSZTOF SOLARZ) Wstęp 1.1. Kaskada rozwoju systemu bankowego 1.1.1. Bankowość klasztorna

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów. Słowo wstępne

Wykaz skrótów. Słowo wstępne Wykaz skrótów Słowo wstępne Rozdział pierwszy Pojęcia 1.Początki ekonomii (Marcin Smaga) 2.Definicja ekonomii (Tadeusz Włudyka, Marcin Smaga) 3.Prawidłowości i prawa ekonomiczne (Tadeusz Włudyka, Marcin

Bardziej szczegółowo

dr Mariusz Kicia pok. 715 email: mariusz.kicia@umcs.lublin.pl

dr Mariusz Kicia pok. 715 email: mariusz.kicia@umcs.lublin.pl Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne w roku ak. 2014/2015 Zapisy 21.02.2015 r. o godz. 8.00 dr hab. Teresa H. Bednarczyk prof. nadzw. pok.

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Punkty Zal.przedm.w semestrze

Punkty Zal.przedm.w semestrze Wydział Nauk Ekonomicznych wykładów 110 Studia niestacjonarne II stopnia, ZAOCZNE ćwiczeń 42 Rok II laborat. 52 Kierunek: Ekonomia 204 Specjalność: Gospodarka publiczna (GP) 1. EKONOMETRIA I PROGNOZOWANIE

Bardziej szczegółowo

1. Budget deficit and government debt as major challenges to public finance in today's economy - Jan Wiśniewski 17

1. Budget deficit and government debt as major challenges to public finance in today's economy - Jan Wiśniewski 17 Wstęp 11 Część I Polityka ekonomiczna 1. Budget deficit and government debt as major challenges to public finance in today's economy - Jan Wiśniewski 17 Introduction 17 1.1. The scale of the problem 19

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie zasobami ludzkimi. Prezentacje SYLWETEK PRMOTORÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 227 116 111 0 0 36 1 Język obcy z.o.i 30 3 30 0 30 0 0 3 2 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

1. Przedsiębiorstwo typu Startup a model biznesu...18

1. Przedsiębiorstwo typu Startup a model biznesu...18 WSTĘP... 11 MODELE I STRATEGIE BIZNESU JAKO FUNDAMENTY KREOWANIA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA...15 ROZDZIAŁ 1 Metoda lean startup a koncepcja modelu biznesu Marek Jabłoński... 17 Wstęp...17 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

3.1.Osoba fizyczna- przedsiębiorca 3.2.Spółki handlowe 4.Spółka cywilna na tle nowego prawa działalności gospodarczej 5.Uwarunkowania prawne

3.1.Osoba fizyczna- przedsiębiorca 3.2.Spółki handlowe 4.Spółka cywilna na tle nowego prawa działalności gospodarczej 5.Uwarunkowania prawne Przedmowa Jerzy Dietl Wstęp Bogdan Piasecki Rozdział I. Mała firma w teoriach ekonomicznych Bogdan Piasecki 2.Przedsiębiorca, intraprzedsiębiorca i właściciel-menedżer małej firmy 2.1.Przedsiębiorca i

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Lp. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy nauki o finansach 4 Elementy prawa 5 Makroekonomia 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi i procedury

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

DOKTORANC ZARZĄDZANIE - FINANSE - EKONOMIA

DOKTORANC ZARZĄDZANIE - FINANSE - EKONOMIA DOKTORANC ZARZĄDZANIE - FINANSE - EKONOMIA Katowice 2009 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 9 Iwona Bocian: SŁUSZNOŚĆ IMPLEMENTACJI ZASAD CSR DO STRATEGII ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 11 Przemysław Bregida: FUNKCJA

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Finanse i Rachunkowość

Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Finanse i Rachunkowość Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Finanse i Rachunkowość 1. Gospodarcze i społeczne koszty inflacji 2. Znaczenie operacji depozytowych i kredytowych w polityce pienięŝnej 3. Popyt na pieniądz

Bardziej szczegółowo

BUDŻETOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH - TEORIA I PRAKTYKA

BUDŻETOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH - TEORIA I PRAKTYKA v Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie BUDŻETOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH - TEORIA I PRAKTYKA pod redakcją naukową prof. dr hab. inż. Wiktora Krawczyka

Bardziej szczegółowo

Zakresy tematyczne prowadzonych prac licencjackich na IiE (aktualizacja 2.06.2014)

Zakresy tematyczne prowadzonych prac licencjackich na IiE (aktualizacja 2.06.2014) Zakresy tematyczne prowadzonych prac licencjackich na IiE (aktualizacja 2.06.2014) Lp. Nazwisko i imię Katedra Tematyka prac licencjackich Profil dyplomowania promotora (zaznaczamy x profil, którego dotyczy

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od r. rok I Godzin zajęć, w tym:

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od r. rok I Godzin zajęć, w tym: Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od 01.10.2015 r. rok I I Przedmioty podstawowe (A) 1 Makroekonomia E 1 30 30 6 30 6 2 Wnioskowanie statystyczne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11. Część I Polityka ekonomiczna

Spis treści. Wstęp 11. Część I Polityka ekonomiczna Spis treści Wstęp 11 Część I Polityka ekonomiczna 1. Budget deficit and government debt as major challenges to public finance in today's economy - Jan Wiśniewski 17 Introduction 17 1.1. The scale of the

Bardziej szczegółowo

Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Nazwisko i Imię. studiów 2016-01-22 dr

Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Nazwisko i Imię. studiów 2016-01-22 dr Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZMOWA 2015/2016 Data Tytuł Nazwisko i mię Poziom Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów Rok studiów wykładowcy studiów 2016-01-22 dr Dorota Klimek - Podstawy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA MARCIN ADAMEK: Bilansowe aspekty przedawnienia w zakresie podatków lokalnych w samorządowym organie podatkowym... 13 MELANIA BĄK: Ekonomiczne czynniki

Bardziej szczegółowo

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI SPIS TREŚCI Wstęp 9 KREATYWNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I KAPITAŁ LUDZKI Jan Koch 13 Metody generowania nowych pomysłów Krzysztof B. Matusiak, Łukasz Arendt 29 Kadry dla nowoczesnej gospodarki wyzwania dla

Bardziej szczegółowo

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów 2010 2011 Agnieszka Dąbrowska Joanna Haczek Paweł Sztelmach Agata Wasielewska Agnieszka Lewestam Uniwersytet Wrocławski, Wydział prawa, administracji i ekonomii Katarzyna Dzida Malwina Łączyńska Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Podręcznik obejmuje wykład finansów i rachunkowości dla inżynierów. Zostały w nim omówione m.in. rachunkowość jako system informacyjny

Bardziej szczegółowo

Część I Światowe mechanizmy i instrumenty finansowania i refinansowania hipotecznego

Część I Światowe mechanizmy i instrumenty finansowania i refinansowania hipotecznego Tytuł: Współczesna bankowość hipoteczna Autorzy: Anna Szelągowska (red.) Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2010 Opis: Współczesna bankowość hipoteczna to jedna z pierwszych pozycji na polskim rynku wydawniczym,

Bardziej szczegółowo