1. G [Sześć] najgorszych błędów PR / oprac. Tomasz Śpiewak // Businessman.pl 2014, nr 3,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. G.2569. 6 [Sześć] najgorszych błędów PR / oprac. Tomasz Śpiewak // Businessman.pl 2014, nr 3,"

Transkrypt

1 1. G.2569 s [Sześć] najgorszych błędów PR / oprac. Tomasz Śpiewak // Businessman.pl 2014, nr 3, PUBLIC RELATIONS; 2. H lat współczesnego systemu bankowego w Polsce / Małgorzata Zaleska // Gazeta Bankowa 2014, nr 4, s. 16. BANKOWOŚĆ - POLSKA; 3. G kolejnym rokiem niskich stóp procentowych / Łukasz Tarnawa, Aleksandra Światkowska // Bank 2014, nr 3, s STOPA PROCENTOWA - POLSKA; BANKOWOŚĆ - PROGNOZOWANIE; BANKO- WOŚĆ - POLSKA; 4. G.2530 A ty komu ufasz? // Nowoczesny Bank Spółdzielczy 2014, nr 3, s ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU SPOŁECZNOŚCIOWE - MARKETING; WIZERU- NEK PRZEDSIĘBIORSTWA; MARKETING W INTERNECIE;

2 5. G.2505 Adding prior knowledge to quantitative operational risk models / Catalina Bolancé [et al] // Journal of Operational Risk 2013, vol. 8, no. 1, s RYZYKO OPERACYJNE; 6. G.2505 Adequate communication about operational risk in the business line / Udo Milkau // Journal of Operational Risk 2013, vol. 8, no 1, s RYZYKO OPERACYJNE; RYZYKO OPERACYJNE - ZARZĄDZANIE; 7. G.1655 Alternatywna metoda oceny produktywności przedsiębiorstw / Ewa Chodakowska // Przegląd Organizacji 2013, nr 11, s PRZEDSIĘBIORSTWO - PRODUKTYWNOŚĆ; METODA DEA; 8. F.487 Analiza porównawcza systemów gwarancji depozytów w krajach Unii Europejskiej / Jakub Kerlin // Bezpieczny Bank 2013, nr 2-3, s DEPOZYT BANKOWY - SYSTEM GWARANTOWANIA - PORÓWNANIA MIĘDZYNA- RODOWE; DEPOZYT BANKOWY - SYSTEM GWARANTOWANIA - UNIA EUROPEJSKA;

3 9. F.42 Analiza wybranych efektów sezonowości stóp zwrotu na przykładzie kursu walutowego USD/PLN w okresie / Krzysztof Borowski // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 2013, nr 128, s STOPA ZWROTU; KURSY WALUTOWE - BADANIE; 10. F.42 Analiza wybranych wskaźników finansowych i niefinansowych europejskich spółek giełdowych / Marcin Kędzior // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 2013, nr 130, s ANALIZA FINANSOWA; WSKAŹNIKI FINANSOWE; PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - BADANIE; PRZEDSIĘBIORSTWO - OCENA; 11. G.2583 Atrakcyjne wskaźniki to często pułapka / Katarzyna Kucharczyk // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 9, s SPÓŁKA PUBLICZNA; GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (WARSZAWA); s G.2583 Bank dobry bank zły / Monika Sajewicz // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 10,

4 SPÓŁDZIELCZE KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWE - POLSKA; BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY; 13. G.2138 Banki zakładnikami aplikacji / Paweł Zielewski // Forbes 2014, nr 4, s BANKOWOŚĆ MOBILNA; 14. F.42 Behawioralna wycena aktywów kapitałowych / Michał Polański // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 213, nr 128, s FINANSE BEHAWIORALNE; RACHUNKOWOŚĆ; WYCENA AKTYWÓW - MODELE; 15. G.638 Biznes na telefon / Igor Lagenda // Bank 2014, nr 3, s ROZLICZENIA MOBILNE; 17. G.2569 Biznes trzeba zaplanować / Maria Kamila Puch // Businessman.pl 2014, nr 3, s

5 BIZNESPLAN; ANALIZA SWOT; 18. G.2583 Być jak Warren Buffett / Katarzyna Kucharczyk // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 11, s INWESTORZY GIEŁDOWI; INWESTYCJE - STRATEGIE; GIEŁDA PAPIERÓW WARTO- ŚCIOWYCH (WARSZAWA); 19. G.128 Cash pooling zarządza płynnością / Sławomir Wachowicz // Miesięcznik Kapitałowy 2014, nr 3, s CASH POOLING; 20. G.2581 Cause-related marketing i strategiczna filantropia jako instrumenty marketingu społecznego / Tomasz J. Dąbrowski // Handel Wewnętrzny 2013, nr 6, s MARKETING SPOŁECZNY; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU;

6 21. G.638 CCP : nowa jakość na rynku OCT / Paweł Sobolewski, Dobiesław Tymoczko // Bank 2014, nr 3, s RYNEK POZAGIEŁDOWY; INSTRUMENTY POCHODNE; 22. G.2583 Chałtury po amerykańsku / Katarzyna Klimasińska // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 9, s RYNEK PRACY - STANY ZJEDNOCZONE; 23. F.42 Charakterystyka wybranych technik zarządzania gotówką w ramach zdywersyfikowanych podmiotów gospodarczych - netting i cash pooling / Elwira Ziółkowska // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 2013, nr 128, s CASH POOLING; NETTING; PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - ZARZĄDZANIE; PRZEDSIĘBIORSTWO - PŁYNNOŚĆ FINANSOWA; 24. G.638 Chodzi nie tylko o schody / Halina Tarasewicz // Bank 2014, nr 3, s NIEPEŁNOSPRAWNI; BANKI A KLIENCI;

7 25. G.121 Co dalej z Afryką? // Nowe Życie Gospodarcze 2014, nr 1-2, s. 14. AKCJE; AFRYKA; ZYSK; 26. G.1185 Co wyróżnia decyzje strategiczne / Phil Rosenzweig / Harvard Business Review Polska 2014, nr 3, s NY; PODEJMOWANIE DECYZJI; PODEJMOWANIE DECYZJI - ASPEKT PSYCHOLOGICZ- 28. G.2505 A comparision of numerical approaches to determine the severity of losses / Henryk Gzyl, Pier Luigi Novi-Inverardi, Aldo Tagliani // Journal of Operational Risk 2013, vol. 8, no. 1, s ANALIZA NUMERYCZNA; UBEZPIECZENIA; 29. G.570 Cooperators, entrepreneurs and local development / Yohanan Stryjan // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2014, vol. 65, nr 1, s SPÓŁDZIELCZOŚĆ; PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - ZAGADNIENIA; BIZNESMENI;

8 31. G.2570 Cykl życia wartości przedsiębiorstw wobec kondycji modelu biznesu / Adam Jabłoński, Marek Jabłoński // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 2013, nr 4(29), s MODELE BIZNESU; PRZEDSIĘBIORSTWO - OCENA; 32. G.638 Czy banki są już gotowe? / Artur Józefiak // Bank 2014, nr 3, s KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO (POLSKA). REKOMENDACJE; 33. G.1185 Czy na pewno chcesz być jak ebay / Andrei Hagiu, Julian Wright // Harvard Business Review Polska 2014, nr 3, 84-90, MODELE BIZNESU; INTERNET - STOSOWANIE; SPRZEDAŻ - TECHNIKI; 34. G.2570 Czy organizacje administracji publicznej kreują środowiska doświadczeń? / Jerzy Baruk. // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 2013, nr 4(29), s KLIENCI; ORGANIZACJA - BADANIA; ORGANIZACJA - EFEKTYWNOŚĆ;

9 35. G.128 Czy Państwo Środka znajdzie złoty środek? / Paweł Perka // Miesięcznik Kapitałowy 2014, nr 3, s PIRAMIDY FINANSOWE; CHINY - GOSPODARKA ; BANKOWOŚĆ - CHINY; 36. G.1185 Czy pracując dłużej, pomagamy gospodarce // Harvard Business Review Polska 2014, nr 3, s PRODUKTYWNOŚĆ; PRODUKTYWNOŚĆ A WZROST GOSPODARCZY; 37. G.638 Czy unia bankowa będzie zdolna do zarządzania kryzysem w przyszłości / Olga Szczepańska // Bank 2014, nr 3, s UNIA BANKOWA; BANKOWOŚĆ A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; 38. G.638 Czy warto reanimować trupa? : z Konradem Konarskim / rozm. Krzysztof Maciejew- ski // Bank 2014, nr 3, s OBLIGACJE - POLSKA; PAPIERY WARTOŚCIOWE - PRAWO - POLSKA;

10 39. G.2543 s Czy zrównoważenie się opłaca? / Jacek Kulawik // Bank i Rolnictwo 2013, nr 11-12, RÓWNOWAGA EKONOMICZNA A ROLNICTWO; 40. G.2581 Czynniki determinujące korzystanie z handlu elektronicznego przez konsumentów / Tomasz Szopiński // Handel Wewnętrzny 2013, nr 6, s KONSUMENCI - POSTĘPOWANIE NA RYNKU; HANDEL ELEKTRONICZNY; INTER- NET - ZAKUPY; 41. G.1524 Czynniki różnicujące szanse znalezienia pracy przez osoby niepełnosprawne / Dorota Banaszkiewicz, Olga Komorowska // Wiadomości Statystyczne 2014, vol. 59, nr 2, s NIEPEŁNOSPRAWNI - PRACA; NIEPEŁNOSPRAWNI - POLSKA; RYNEK PRACY - POLSKA ; 42. G.1655 Czynniki usieciowienia przedsiębiorstw - ujęcie koncepcyjne / Milena Ratajczak- Mrozek, Marek Zieliński // Przegląd Organizacji 2013, nr 11, s

11 PRZEDSIĘBIORSTWO SIECIOWE; PRZEDSIĘBIORSTWO - OTOCZENIE - ANALIZA; PRZEDSIĘBIORSTWO - WSPÓŁPRACA; SIECI BIZNESOWE; 43. G.2574 Design jako narzędzie innowacji / Aggnieszka Wicher-Baluta // Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego 2013, nr 4(16), s DESIGN; INNOWACJE; 44. G.638 Dla kogo szklany sufit / Grzegorz Brudziński // Bank 2014, nr 3, s BANKOWOŚĆ - PROGNOZOWANIE; PRAWODAWSTWO; KOMISJA NADZORU FI- NANSOWEGO (POLSKA). REKOMENDACJE; 45. G.128 Do kogo należy ta głowa z ramionami? / Paweł Perka // Miesięcznik Kapitałowy 2014, nr 3, s INWESTYCJE - METODY; RYNEK WALUTOWY;

12 46. G.128 s Dobre rozpoczęcie roku / Bartłomiej Knichnicki // Miesięcznik Kapitałowy 2014, nr 3, ZŁOTO - CENY; ZŁOTO - INWESTYCJE; ZŁOTO - RYNEK; 47. G.1655 Działania CSR wobec pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa agrobiznesu z Warmii i Mazur // Przegląd Organizacji 2013, nr 12, s AGROBIZNES - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU; 48. G.570 Działania polskiej dyplomacji gospodarczej wspierające internacjonalizację przedsiębiorstw / Joanna Halik // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2014, vol. 65, nr 2, s DYPLOMACJA; POLITYKA ZAGRANICZNA; INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘ- BIORSTW - POLSKA; 49. G.638 E-bariery pękają / Zygmunt Marciniak // Bank 2014, nr 3, s NIEPEŁNOSPRAWNI; BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA; BANKI A KLIENCI;

13 50. F.42 Efektywność funduszy inwestycyjnych akcji małych i średnich spółek w Polsce w latach / Rafał Suchan // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 2013, nr 123, s FUNDUSZ INWESTYCYJNY - EFEKTYWNOŚĆ - POLSKA; 51. G.2574 Efektywność : rozważania nad istotą i typologią / Grażyna Kozuń-Cieślak // Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego 2013, nr 4(16), s EFEKTYWNOŚĆ; EFEKTYWNOŚĆ - ZAGADNIENIA; PRODUKTYWNOŚĆ; 52. F.42 Efektywność - ewolucja koncepcji w retrospekcji teorii ekonomii / Grażyna Kozuń- Cieślak // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 2013, nr 128, s EFEKTYWNOŚĆ; TEORIE EKONOMICZNE; 53. G.1655 Efektywność inwestowania kapitału w fundusze inwestycyjne w Polsce / Krystian Zawadzki // Przegląd Organizacji 2013, nr 8, s FUNDUSZ INWESTYCYJNY - POLSKA; INWESTYCJE - EFEKTYWNOŚĆ;

14 54. F.1 Ekonomia i inżynieria społeczna z perspektywy kryzysu / Janina Godłów-Legiędź // Ekonomista 2014, vol. 114, nr 1, s INŻYNIERIA SPOŁECZNA; EKONOMIA - METODOLOGIA; NAUKI EKONOMICZNE; TEORIE EKONOMICZNE A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; 55. G.1185 Elastyczność i bezpieczeństwo : łączenie rozwiązań / Jerzy Dąbrowski // Harvard Business Review Polska 2014, nr 3, R PRZEPŁYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH; FACTORING; 56. G.1185 Etyka biznesu : wyzwania HR / Robert Sroka // Harvard Business Review Polska 2014, nr 3, dod. "Etyczna firma. Rozwiązania praktyczne", s ETYKA BIZNESU; KULTURA ORGANIZACJI; 57. G.1655 Factors of agritourism in rural areas development / Arkadiusz Niedziółka, Adam Perchał // Przegląd Organizacji 2013, nr 11, s AGROTURYSTYKA - POLSKA; MAŁOPOLSKA (POLSKA ; REGION); ROZWÓJ TERE- NÓW WIEJSKICH - POLSKA ;

15 58. G.1185 Faktoring z szansą dwucyfrowego wzrostu / Weronika Podhorecka // Harvard Business Review Polska 2014, nr 3, R.1-4. FACTORING - POLSKA; 59. G.2574 Finansowanie działań politycznych w Japonii : zarys regulacji i praktyki ustrojowej / Jan Misiunia // Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego 2013, nr 4(16), s PARTIE POLITYCZNE - FINANSOWANIE; JAPONIA - POLITYKA I RZĄDY; KORUP- CJA - JAPONIA; 60. G.512 FinanzGruppe w Bazylei III / Eugeniusz Gostomski // Nowoczesny Bank Spółdzielczy 2014, nr 4, s BANKI SPÓŁDZIELCZE - NIEMCY; BANKI - KAPITAŁ; 61. G.2583 Firmę - dobrze prosperującą - sprzedam / Anita Błaszczak // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 11, s DAŻ; PRZEDSIĘBIORSTWO RODZINNE - POLSKA ; PRZEDSIĘBIORSTWO - SPRZE-

16 62. G.2583 Funduszowy kanał pieniężny / Jan Morbiato // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 9, s FUNDUSZ INWESTYCYJNY - POLSKA; OSZCZĘDZANIE; 65. G.128 Gartley na rynku Forex / Łukasz Fijołek, Maja Kwiek // Miesięcznik Kapitałowy 2014, nr 3, s RYNEK WALUTOWY; INWESTYCJE - METODY MATEMATYCZNE I STATYSTYCZNE; 66. G.2569 Gdy źle o nas mówią... / Urszula Światłowska // Businessman.pl 2014, nr 3, s PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ; ŚRODKI MASO- WEGO PRZEKAZU SPOŁECZNOŚCIOWE; 67. G.1185 Gdzie nie dociera echo / Alex "Sandy" Pentland // Harvard Business Review Polska 2014, nr 3, s PODEJMOWANIE DECYZJI - METODY; PODEJMOWANIE DECYZJI;

17 68. G.128 Głęboko wierzę, że wiem jak giełdę rozwijać : z Adamem Maciejewskim / rozm. Bartosz Bednarz // Miesięcznik Kapitałowy 2014, nr 3, s GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (WARSZAWA); 69. F.42 Gospodarczy cud Trzeciej Rzeszy - prawda czy mit? / Czesław Martysz // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 2013, nr 127, s NIEMCY - GOSPODARKA ; s G.128 Groszowy problem / Mirosław Kachniewski // Miesięcznik Kapitałowy 2014, nr 3, PRZEDSIĘBIORSTWO - OCENA; SPÓŁKA PUBLICZNA; 71. F.1 Grupy Polaków o niskich i wysokich zasobach kapitału społecznego i ich charakterystyki / Agnieszka Majewska // Ekonomista 2013, vol. 114 nr 1, s KAPITAŁ SPOŁECZNY - POLSKA;

18 72. G.121 Historyczne porozumienie // Nowe Życie Gospodarcze 2014, nr 1-2, w STANY ZJEDNOCZONE A UNIA EUROPEJSKA; WOLNY HANDEL; 73. G.2583 Hossa la vista / Jacek Mysior // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 11, s GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (WARSZAWA); GIEŁDA - INDEKSY; 74. F.42 Idea Corporate Social Responsibility jako przykład społecznych aspektów funkcjonowania sektora bankowego przez pryzmat odpowiedzialności banków za kryzys subprime / Elwira Ziółkowska // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 2013, nr 127, s BANKI - ODPOWIEDZIALNOŚĆ; BANKOWOŚĆ A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPO- DARCZE; 75. G.2574 Idea jakości życia społecznego w klasycznej i współczesnej myśli europejskiej : na marginesie książki "Błąd pomiaru" : dlaczego PKB nie wystarcza / Danuta Drabińska // Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego 2013, nr 4, s PRODUKT KRAJOWY BRUTTO; JAKOŚĆ ŻYCIA; FILOZOFIA; DOBROBYT;

19 76. G.2581 Identyfikacja segmentów rynku turystycznego miasta - założenia koncepcyjne / Iryna Manczak // Handel Wewnętrzny 2013, nr 6, s MARKETING TERYTORIALNY; TURYSTYKA MIEJSKA; SEGMENTACJA RYNKU - MODELE; 77. F.1 Inflacja w modelu z endogeniczną częstotliwością aktualizacji cen / Paweł Baranowski, Mariusz Górajski, Maciej Malaczewski, Grzegorz Szafrański // Ekonomista 2014, vol. 114, nr 1, s INFLACJA - MODELE; CENY - MODELE; KRZYWA PHILLIPSA; 78. F.487 Informacja na temat zasad gwarantowania depozytów w systemie argentyńskim / Romuald Szymczak, Oktawiusz Szubart, Jakub Kerlin // Bezpieczny Bank 2013, nr 2-3, s DEPOZYT BANKOWY - ARGENTYNA; DEPOZYT BANKOWY - SYSTEM GWARAN- TOWANIA - ARGENTYNA; 79. G.121 Innowacja nie jest wyborem, a przymusem / Stefan Krajewski // Nowe Życie Gospodarcze 2014, nr 1-2, s

20 INNOWACJE - POLSKA; POLSKA - GOSPODARKA - 21 W.; 80. G.1916 Instytucja gwarancji ubezpieczeniowej w postępowaniu upadłościowym stron stosunku gwarancji. Cz. 1 / Stanisław Gurgul // Monitor Prawniczy 2014, vol. 22, z. 3, s GWARANCJA - PRAWO - POLSKA; GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA; UPADŁOŚĆ; 81. G.1916 Instytucja gwarancji ubezpieczeniowej w postępowaniu upadłościowym stron stosunku gwarancji. Cz. 2 / Stanisław Gurgul // Monitor Prawniczy 2014, vol. 22, z. 4, s GWARANCJA - PRAWO - POLSKA; GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA; UPADŁOŚĆ; 82. G.2574 International migration and the diversification of Europe / Ján Liďák // Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego 2013, nr 4(16), s EMIGRACJA I IMIGRACJA; EMIGRACJA I IMIGRACJA - POLITYKA RZĄDOWA; RY- NEK PRACY - BADANIE; DEMOGRAFIA - EUROPA; DEMOGRAFICZNE PRZEJŚCIE;

21 83. G.1185 Inwestowanie opiera się na naśladownictwie / Jarosław Dominiak // Harvard Business Review Polska 2014, nr 3, s INWESTORZY GIEŁDOWI; GIEŁDA - PSYCHOLOGIA; 84. G.121 Inwestycje dla ceniących spokój / Piotr Suchodolski // Nowe Życie Gospodarcze 2014, nr 1-2, s. 23. DEPOZYT BANKOWY; OSZCZĘDZANIE I INWESTOWANIE; 85. G.2569 Jak bezpiecznie udzielać kredytów kupieckich / Maria Kamila Puch // Businessman.pl 2014, nr 3, s KREDYT KUPIECKI - POLSKA ; s G.121 Jak nie stracić na giełdzie / Roman Przesnyski // Nowe Życie Gospodarcze 2014, nr 1-2, GIEŁDA - INWESTYCJE;

22 87. G.1185 Jak obrócić "ekologiczny szał" na swoją korzyść / Gregory Unruh, Richard Ettenson // Harvard Business Review Polska 2014, nr 3, s PRZEDSIĘBIORSTWO - OTOCZENIE; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; 88. G.1185 Jak przeprowadzić operację na zdrowym organizmie / Michał Panowicz [et al.] // Harvard Business Review Polska 2014, nr 3, s , MBANK; BANKI - ZARZĄDZANIE - POLSKA; BANKI - STRATEGIE; s G.638 Jak rozwiązać problem nadmiernego zadłużenia? / Marcin Mrowiec // Bank 2014, nr 3, PIENIĄDZ - POLITYKA - STREFA EURO; 91. G.638 Jaki będzie bank przyszłości? / Małgorzata Wierzejska // Bank 2014, nr 3, BANKI A KLIENCI; ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI;

23 92. G.2583 Japonia chce "odbić" Afrykę z rąk Pekinu / Mariusz Janik // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 9, s JAPONIA - GOSPODARKA ; JAPONIA A AFRYKA; JAPONIA - POLITYKA ZA- GRANICZNA; 93. G.1185 Język w służbie sprzedaży : Steve W. Martin / w rozm. z Pawłem Motylem // Harvard Business Review Polska 2014, nr 3, s SPRZEDAŻ - TECHNIKI; KONSUMENCI - POSTĘPOWANIE NA RYNKU; 94. G.570 Kapitał intelektualny źródłem inwestycji w regionie / Judyta Lubacha-Sember // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2014, vol. 65, nr 1, s KAPITAŁ INTELEKTUALNY - ASPEKT EKONOMICZNY - POLSKA ; REGIONY - INWESTYCJE - POLSKA; REGIONY - KONKURENCYJNOŚĆ - POLSKA; 95. G.570 Kapitał ludzki w spółkach notowanych na GPW / Tomasz Leszek Nawrocki, Mariusz Zieliński // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2014, vol. 65, nr 2, s

24 KAPITAŁ LUDZKI; SPÓŁKA PUBLICZNA - POLSKA; GIEŁDA PAPIERÓW WARTO- ŚCIOWYCH (WARSZAWA); 96. G.128 Kiedy spółki prezentują naprawdę dobre wyniki finansowe? / Piotr Rybicki // Miesięcznik Kapitałowy 2014, nr 3, s. 58. SPRAWOZDANIA FINANSOWE; SPÓŁKA; WYNIK FINANSOWY; 97. F.42 Koncepcja kapitału intelektualnego z perspektywy teorii i praktyki rachunkowości / Anna Wildowicz-Giegiel // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 2013, nr 128, s KAPITAŁ INTELEKTUALNY - OCENA; PRZEDSIĘBIORSTWO - RACHUNKOWOŚĆ - ZAGADNIENIA; 98. G.2570 Koncepcja zrównoważonego ryzyka przedsiębiorstwa i banku / Urszula Krysiak, Zbigniew Krysiak // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 2013, nr 4(29), s RYZYKO BANKOWE; PRZEDSIĘBIORSTWO - RYZYKO; RYZYKO;

25 99. G.638 Konsolidacja : polska odpowiedź na zmiany / Andrzej Halesiak, Krzysztof Mrówczyński // Bank 2014, nr 3, s STRAT; BANKI - FUZJE I PRZEJĘCIA - POLSKA; BANKI - POLSKA; RACHUNEK ZYSKÓW I 100. H.35 Korzyści ze zlecania / Joanna Rubin // Gazeta Bankowa 2014, nr 4, s BANKI - OUTSOURCING - POLSKA; 101. G.1655 Kredyt kupiecki w zarządzaniu płynnością małych i średnich przedsiębiorstw / Elżbieta Wysłocka // Przegląd Organizacji 2013, nr 11, s KREDYT KUPIECKI; MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA - FINANSE; 102. G.570 Krótkoterminowe finansowanie przedsiębiorstw kredytem bankowym / Paweł Mikołajczak // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2014, vol. 65, nr 2, s

26 KREDYT KRÓTKOTERMINOWY; STOPA PROCENTOWA; KREDYT - POLITYKA - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - POLSKA; 103. F.487 Kryzys na rynkach finansowych i jego skutki dla płynności polskiego sektora bankowego w latach / Marek Zajder // Bezpieczny Bank 2013, nr 2-3, s BANKOWOŚĆ A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; BANKOWOŚĆ - POLSKA; BANKI - PŁYNNOŚĆ FINANSOWA; 104. G.2574 Kto się boi księcia Metternicha? / Eduard Tarnawski // Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego 2013, nr 4(16), s KONSERWATYZM; LIBERALIZM; 105. G.570 Kultura jako determinanta rozwoju społeczno-gospodarczego / Łukasz Maźnica // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2014, vol. 65, nr 2, s ROZWÓJ GOSPODARCZY; GOSPODARKA A KULTURA; KULTURA;

27 106. G.570 Kulturowa restrukturyzacja przedsiębiorstw / Michał Adam Leśniewski // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2014, vol. 65, nr 2, s PRZEDSIĘBIORSTWO - REORGANIZACJA; KULTURA ORGANIZACJI; 107. G.2583 Kup kredyt, dom gratis / Hearher Perlberg, John Gittelsohn // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 10, s NIERUCHOMOŚCI - RYNEK - STANY ZJEDNOCZONE; KREDYT HIPOTECZNY - STANY ZJEDNOCZONE; 108. G.2583 Luksusowy zapach szarej strefy / Piotr Mazurkiewicz // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 9, s SZARA STREFA GOSPODARKI - POLSKA; 109. G.610 Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a ustawa o rachunkowości/ Przemysław Kabalski // Rachunkowość 2014, vol. 65, nr 3, s RACHUNKOWOŚĆ - STANDARDY; RACHUNKOWOŚĆ - PRAWO; SPRAWOZDANIA FINANSOWE; RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT;

28 110. G.1655 Model oceny dojrzałości procesowej - konstrukcja i metodyka zastosowania / Tomasz Bartosz Kalinowski // Przegląd Organizacji 2013, nr 12, s PROCESY BIZNESOWE - ZARZĄDZANIE; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE; 111. F.1102 Modele zarządzania informacją w łańcuchu dostaw / Maciej Szymczak // Organizacja i Kierowanie 2013, nr 4(157), s ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW; INFORMACJA - ZARZĄDZANIE; 112. F.1 Morfologia cykli koniunkturalnych w Polsce / Rafał Warżała // Ekonomista 2014, vol. 114, nr 1, s CYKL KONIUNKTURALNY - BADANIE - POLSKA; CYKL KONIUNKTURALNY - POL- SKA; POLSKA - GOSPODARKA - BADANIA; 113. F.42 Murrey Newton Rothbard a Joseph Alois Schumpeter. Syntetyczne porównanie teorii ekonomicznych / Hubert Słubik // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 2013, nr 127, s

29 SCHUMPETER, JOSEPH ALOIS ( ; AUSTR. EKONOMISTA) - TEORIA EKO- NOMICZNA; ROTHBARD,MURREY NEWTON ( ; AUSTR. EKONOMISTA) - TEO- RIA EKONOMICZNA; TEORIE EKONOMICZNE; 114. F.487 Nadmierne zadłużanie się gospodarstw domowych - przyczyna i skutek wykluczenia finansowego / Iwa Kuchciak // Bezpieczny Bank 2013, nr 2-3, s GOSPODARSTWO DOMOWE - ZADŁUŻENIE I NIEWYPŁACALNOŚĆ - POLSKA; WY- KLUCZENIE FINANSOWE - POLSKA ; 115. G.2583 Największy skarbiec świata / Magdalena Czyż // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 10, s EMERYTURA - NORWEGIA; NORWEGIA - GOSPODARKA; 116. F.42 Należności banków od klientów indywidualnych i ich windykacja / Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Renata Nowak // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 2013, nr 127, s BANKI A KLIENCI; WIERZYTELNOŚĆ BANKOWA; WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI BANKOWEJ;

30 117. G.128 Należy powiedzieć wprost czym jest sektor pozabankowy : z Davidem Parkinsonem / rozm. Bartosz Bednarz // Miesięcznik Kapitałowy 2014, nr 3, s PROVIDENT POLSKA; KREDYT KONSUMPCYJNY - POLSKA; NIEBANKOWE INSTY- TUCJE FINANSOWE; 118. G.2569 Nasz kraj to raj / Tomasz Śpiewak // Businessman.pl 2014, nr 3, s RAJE PODATKOWE; UCHYLANIE SIĘ OD PODATKÓW; 119. G.1185 Nie bądź mięczakiem : dokonuj trudnych wyborów : Ram Charan / w rozm. z Melinda Merino // Harvard Business Review Polska 2014, nr 3, s PODEJMOWANIE DECYZJI; KIEROWNICTWO - PODEJMOWANIE DECYZJI; 120. G.638 Nie chcemy niespodzianek : Wojciech Kwaśniak / w rozm. z Grzegorzem Brudzińskim // Bank 2014, nr 3, s

31 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO (POLSKA). REKOMENDACJE; WYNIK FINAN- SOWY; BANKI - POLSKA; BANKI HIPOTECZNE - POLSKA; 121. H.35 Nie kieruję się modą : rozm. z Carmen Tarcha / Michał Korsun // Gazeta Bankowa 2014, nr 4, s INWESTYCJE ALTERNATYWNE; SZTUKA - INWESTYCJE; 122. G.1185 Nie możesz mieć wszystkiego / Eric C. Sinoway // Harvard Business Review Polska 2014, nr 3, s SAMOREALIZACJA - METODY; 123. H.35 Niemiecki krój / Maria Szurowska // Gazeta Bankowa 2014, nr 4, s UNIA BANKOWA;

32 124. G.2583 Nieśmiały powrót pożyczek subprime / Kathleen M. Howley // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 9, s. 53. KREDYT SUBPRIME; 125. G.1185 Nieuprzejmość kosztuje / Christine Porath, Christine Pearson // Harvard Business Review Polska 2014, nr 3, s ZACHOWANIE; KIEROWNICTWO - PSYCHOLOGIA; 126. G.2583 No change z niższym interchange / Piotr Sobolewski // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 9, s INTERCHANGE FEE; 127. F.487 Nordycki kryzys bankowy i globalny kryzys finansowy z perspektywy aktualnej sytuacji nordyckich banków / Marcin Brycz, Dariusz Filar // Bezpieczny Bank 2013, nr 2-3, s BANKOWOŚĆ - KRYZYS; BANKOWOŚĆ - KRAJE SKANDYNAWSKIE;

33 128. G.2583 Nowe łowy na Pocztowy / Monika Sajewicz // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 11, s BANK POCZTOWY; POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI; 129. F.487 Nowe podejście do zarządzania ryzykiem płynności w banku komercyjnym / Karolina Patora // Bezpieczny Bank 2013, nr 2-3, s BANKOWOŚĆ A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; BANKI - PŁYNNOŚĆ FI- NANSOWA; 132. G.1524 O retoryczności i nielogiczności statystyki stosowanej / Julian Daszkowski // Wiadomości Statystyczne 2014, vol. 59, nr 2, s STATYSTYKA; RETORYKA; 133. G.2570 Od niestabilności do ryzyka : analiza zmienności historycznej indeksów giełdowych / Mirosław Bojańczyk // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 2013, nr 4(29), s GIEŁDA - INDEKSY;

34 134. G.121 Od Targu Poznańskiecho do II Powszechnej Wystawy Krajowej : rozm. z Andrzejem Byrtem / Piotr Rachtan // Nowe Życie Gospodarcze 2014, nr 1-2, s MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE; 135. G.638 Osobisty bankier / Marcin Podleśny // Bank 2014, nr 3, s PERSONAL FINANCE MANAGER; 136. G.2581 Osoby trzeciego wieku jako wyodrębniony segment klientów hoteli w Polsce / Rafał Siemieniecki // Handel Wewnętrzny 2013, nr 6, s ; HOTELARSTWO - MARKETING; OSOBY STARSZE - JAKOŚĆ I STYL ŻYCIA - POLSKA 137. G.2569 Ostatni taki budżet / Maria Kamila Puch // Businessman.pl 2014, nr 3, s PROGRAMY POMOCOWE UNII EUROPEJSKIEJ - POLSKA;

35 138. G.2583 Oszukani w Europie czekają na pieniądze / Stephanie Bodoni // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 9, s. 52. MADOFF, BERNARD LAWRENCE (1938- ; AMER. FINANSISTA); FINANSE - PRZE- STĘPSTWA I NADUŻYCIA; s G.638 Pakiet CRD a polityka makroostrożnościowa / Piotr J. Szpunar // Bank 2014, nr 3, CAPITAl REQUIREMENTS DIRECTIVE; POLITYKA MAKROOSTROŻNOŚCIOWA; KRYZYS FINANSOWY - STREFA EURO - 21 W.; 140. F.487 Paneuropejski system gwarantowania depozytów - część I : (wnioski z kryzysu) / Paweł Smaga // Bezpieczny Bank 2013, nr 2-3, s DEPOZYT BANKOWY - SYSTEM GWARANTOWANIA - UNIA EUROPEJSKA; BAN- KOWOŚĆ A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; UNIA BANKOWA; 141. G.638 Pieniądze poza kontrolą? / : Krzysztof Majewski // Bank 2014, nr 3, s

36 BITCOIN; 142. H.35 Podrasowany III filar / Małgorzata Dygas // Gazeta Bankowa 2014, nr 4, s OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE - POLSKA; INDYWIDUALNE KONTA EMERY- TALNE; INDYWIDUALNE KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO; EMERYTURA - POLITYKA - POLSKA ; s H.35 PodSKOK z sukcesem / Anna Raciniewska, Ewa Tylus // Gazeta Bankowa 2014, nr 4, SPÓŁDZIELCZE KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWE - POLSKA; WYNIK FI- NANSOWY; 144. F.42 Polityka prywatyzacyjna w Rosji w pierwszej fazie transformacji / Ludmiła Słobodzian // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 2013, nr 128, s PRYWATYZACJA - ROSJA; ROSJA - GOSPODARKA - POLITYKA ;

37 145. H.35 Polska nadaje ton / Lech Piesik // Gazeta Bankowa 2014, nr 4, s ROZLICZENIA MOBILNE; 146. G.2583 Portfel cały wypchany dolarami / Grzegorz Siemiończyk // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 11, s BRIC; DOLAR AMERYKAŃSKI; REZERWY WALUTOWE - KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ; KRAJE 147. G.1185 Portret firmowego oszusta / Agnieszka Gawrońska-Malec // Harvard Business Review Polska 2014, nr 3, s PRZEDSIĘBIORSTWO - PRZESTĘPSTWA I NADUŻYCIA - POLSKA; KIEROWNICTWO - PRZESTĘPSTWA I NADUŻYCIA; 148. G.2138 Powrót pożyczek społecznościowych / Paweł Zielewski // Forbes 2014, nr 4, s INTERNETOWE POŻYCZKI SPOŁECZNE;

38 149. G.1185 Praca dzieci / Marcelina Cieślak, Katarzyna Rózicka // Harvard Business Review Polska 2014, nr 3, dod. "Etyczna firma. Rozwiązania praktyczne", s DZIECI - PRACA; MŁODZIEŻ - PRACA; 150. G.1185 Prawa człowieka : nowy obszar wyzwań regulacyjnych dla biznesu / Robert Sroka // Harvard Business Review Polska 2014, nr 3, dod. "Etyczna firma. Rozwiązania praktyczne", s PRAWA CZŁOWIEKA; PRZEDSIĘBIORSTWO - PRAWO; 151. G.1655 Product placement - korzyści i ograniczenia w komunikacji marketingowej produktów i usług / Joanna Wyrwisz // Przegląd Organizacji 2013, nr 11, s PRODUCT PLACEMENT; MARKETING; KOMUNIKACJA MARKETINGOWA - ZA- GADNIENIA; PROMOCJA; 152. F.1 Prognozowanie zagrożenia bankructwem przedsiębiorstw w wybranych branżach / Sławomir Juszczyk, Rafał Balina // Ekonomista 2014, vol. 114, nr 1, s

39 UPADŁOŚĆ - PROGNOZOWANIE - METODY; PRZEDSIĘBIORSTWO - UPADŁOŚĆ; 153. G.610 Projekt europejskich standardów rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych (EPSAS) / Wojciech A. Nowak // Rachunkowość 2014, vol. 65, nr 3, s RACHUNKOWOŚĆ - STANDARDY; FINANSE PUBLICZNE - RACHUNKOWOŚĆ; 154. G.2569 Przestępczość gospodarcza w Polsce straszy // Businessman.pl 2014, nr 3, s. 8. PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE - POLSKA ; 155. G.2570 Przestrzenne aspekty pracy biurowej : analiza dyskusji grupowych / Waldemar Dymarczyk, Rafał Kowalczyk // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 2013, nr 4(29), s PROJEKTOWANIE I ARANŻACJA WNĘTRZ; PRACA BIUROWA;

40 156. G.1524 Przeszkody dla innowacji technologicznych w ocenie przedsiębiorstw przemysłowych w woj. kujawsko-pomorskim / Wiesława Gierańczyk, Agata Kordowska // Wiadomości Statystyczne 2014, vol. 59, nr 2, s INNOWACJE; PRZEDSIĘBIORSTWO - INNOWACJE - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWE; KUJAWSKO-POMORSKIE, WOJEWÓDZTWO (POLSKA ; ); 157. G.638 Przetasowania na listach / Eugeniusz Gostomski // Bank 2014, nr 3, s BANKI - EUROPA; BANKI - CHINY; BANKI - JAPONIA; BANKI - STANY ZJEDNO- CZONE; BANKI - AMERYKA ŁACIŃSKA; BANKI - WIELKA BRYTANIA; BANKI - AFRYKA; PORÓWNANIA MIĘDZYNARODOWE; 158. G.2583 Przyszłość Krymu : 5 rynkowych scenariuszy / Hubert Kozieł // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 11, s ROSJA A UKRAINA; POKÓJ - ASPEKT EKONOMICZNY; WOJNA - ASPEKT EKONO- MICZNY; 159. G.638 Przyśpieszenie na rynku kredytowym / Jakub Borowski, Krystian Jaworski // Bank 2014, nr 3, s

41 PROGNOZOWANIE GOSPODARCZE - POLSKA; KREDYT KONSUMPCYJNY - POL- SKA; KREDYT HIPOTECZNY - POLSKA; RYNEK KREDYTOWY - POLSKA; 160. F.42 Racjonalność zjawiska zachowań stadnych wśród inwestorów indywidualnych / Monika Czerwonka, Magdalena Oleśniewicz // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 2013, nr 128, s INWESTYCJE - PSYCHOLOGIA; INWESTORZY INDYWIDUALNI; 161. F.1 Racjonowanie kredytu w ujęciu neokeynesizmu i postkeynesizmu / Izabela Bludnik // Ekonomista 2014, vol. 114, nr 1,s KEYNESIZM - ZAGADNIENIA; NEOKEYNESIZM; KREDYT - TEORIA; 162. G.2138 Ranking Bankowiec Roku / Filip Kowalik // Forbes 2014, nr 4, s BANKI - POLSKA; BANKI - KIEROWNICTWO;

Artykuły naukowe 1. G.113. African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122.

Artykuły naukowe 1. G.113. African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122. Artykuły naukowe 1. G.113 African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122. FUNDUSZ INWESTYCYJNY - AFRYKA; PAŃSTWOWE FUNDUSZE MAJĄTKOWE

Bardziej szczegółowo

1. G.700 4G : szkoła legalnego wprowadzania klienta w błąd / Filip Wisnander // Home & Market 2014, nr 10, s. 93-94.

1. G.700 4G : szkoła legalnego wprowadzania klienta w błąd / Filip Wisnander // Home & Market 2014, nr 10, s. 93-94. 1. G.700 4G : szkoła legalnego wprowadzania klienta w błąd / Filip Wisnander // Home & Market 2014, nr 10, s. 93-94. INTERNET - POLSKA; INTERNET; 2. G.700 10 [Dziesięć] mitów dotyczących pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. F.44

Artykuły naukowe 1. F.44 Artykuły naukowe 1. F.44 Administracyjne tytuły wykonawcze w sądowym postępowaniu egzekucyjnym / Joanna Misztal-Konecka // Państwo i Prawo 2015, vol. 70, nr 3, s. 57-71. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE (PRAWO

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. G.2551

Artykuły naukowe 1. G.2551 Artykuły naukowe 1. G.2551 Aktywna polityka rynku pracy w Polsce a jej efektywność / Justyna Kłobukowska // Pieniądze i Więź 2015, vol. 18, nr 1, s. 41-49. POLITYKA ZATRUDNIENIA - POLSKA - 1989-; PRACA

Bardziej szczegółowo

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015 Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej dr Maciej Baranowski 12 osób dr Joanna Cichorska 10 osób dr Bożena Frączek 10 osób Finanse korporacyjne:

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA DYPLOMOWE 2010/2011 studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

SEMINARIA DYPLOMOWE 2010/2011 studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia dr Adam Baszyński Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową 1. Systemy motywowania do pracy w organizacjach gospodarczych 2. Oceny pracownicze w gospodarowaniu zasobem pracy motywacja, motywowanie

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich. Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bronisława Komorowskiego

IX Kongres Ekonomistów Polskich. Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bronisława Komorowskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego PrOJEKT dofinansowany przez Mecenas główny Mecenas Wspierający patronat medialny Ekonomia dla przyszłości Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk

Bardziej szczegółowo

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin spis treści 101 kompetencji pilota wycieczek. Turystyka motocyklowa w Polsce...

Bardziej szczegółowo

OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009. Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI

OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009. Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI Systemy motywowania do pracy w organizacjach gospodarczych Oceny pracownicze w gospodarowaniu zasobem pracy Katedra: Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową Motywacja,

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO

PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO Dr inŝ. Agnieszka Wrzochalska Warszawa 28.02.2011 PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1. Metody zarządzania personelem (w firmie X) 2. Relacje pomiędzy strategią

Bardziej szczegółowo

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ; KONKURENCYJNOŚĆ - BADANIE; ORGANIZACJA - KONKURENCYJNOŚĆ; PRZEDSIĘBIORSTWO - KONKURENCYJNOŚĆ; BANKI - KONKURENCYJNOŚĆ

KONKURENCYJNOŚĆ; KONKURENCYJNOŚĆ - BADANIE; ORGANIZACJA - KONKURENCYJNOŚĆ; PRZEDSIĘBIORSTWO - KONKURENCYJNOŚĆ; BANKI - KONKURENCYJNOŚĆ 1. B.108232 100 potwornych opowieści o pieniądzach czyli Jak żyć, zarabiać i wydawać z głową / Maciej Samcik. - Warszawa : Agora, 2014. - 319 s. : il. ; 22 cm. - (Biblioteka Gazety Wyborczej). FINANSE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Finanse

Zarządzanie i Finanse 11 Nr 1 Część 1 ROK Marzec VOL. No. Part March 2013 Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance ISSN 2084-5189 http://jmf.wzr.pl Rada Naukowa prof. dr hab. Jerzy Bieliński przewodniczący Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA; PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA - FORMULARZE I WZORY PISM;

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA; PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA - FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.112258 W.55235 III filar dla początkujących : poradnik przyszłego emeryta / Justyna Wykowska. - Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2014. - 34, [2] s. ; 21 cm. - ( Poradnik Klienta Usług Finansowych)

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. Lp. 1 "Trzynastki" - po wyroku TK 2 100 roślin w Twojej kuchni Analiza duration

Bardziej szczegółowo

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK;

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK; 1. B.102510 W.52764 XX lat samorządu terytorialnego w Polsce : doświadczenia - problemy - perspektywy / pod red. Janiny Kowalik, Andrzeja Bednarza. - Toruń : Wydaw.Adam Marszałek, 2011. - 337 s. : mapy,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW;

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW; 1. B.104157 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu. Cz.2 / red. Natalia Ćwik, Marcin Grzybek, Beata Saracyn. - [Warszawa] : Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2012. - 105 s. ; 24 cm.

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK;

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; 1. B.103552 W.53093 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex : strategie osiągania zysku / Jared Martinez ; [tł. Leszek Sielicki]. - Gliwice : HELION, 2012. - 240 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Onepress Exclusive)

Bardziej szczegółowo

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22 spis treści Rachunkowość Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych. Wydanie II 4 Rachunkowość podatkowa. Wydanie 8 4 Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych Wydanie II rozszerzone

Bardziej szczegółowo

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE;

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE; 1. B.100662 20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski : dokonania i wyzwania / pod red. Stanisława Owsiaka. - Kraków : Uniw.Ekonomiczny w Krakowie. Wydaw., 2010. - 122, [8] s., [6] s. tabl. kolor. ;

Bardziej szczegółowo

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza produkcyjności przedsiębiorstwa.. z wykorzystaniem funkcji produkcji. 2. Wykorzystanie współczynnika elastyczności w analizie popytu na... 3. Wpływ funduszy

Bardziej szczegółowo

KADRY - POLSKA - OD 1989 R.; ZATRUDNIENIE - PRAWO - POLSKA; KADRY - FORMULARZE I WZORY PISM; FORMULARZE I WZORY PISM;

KADRY - POLSKA - OD 1989 R.; ZATRUDNIENIE - PRAWO - POLSKA; KADRY - FORMULARZE I WZORY PISM; FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.99442 30 procedur kadrowych : gotowe do zastosowania wzory i formularze : poradnik dla pracodawcy / [red. nacz. Ewa Ziętek-Maciejczyk]. - Warszawa : INFOR Ekspert, 2010. - 281, [1] s. ; 24 cm. - (

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2- Formularz oferty nr 1/2015/E

Załącznik nr 2- Formularz oferty nr 1/2015/E Dane oferenta: Osoba do kontaktu: Załącznik nr 2- Formularz oferty nr 1/2015/E Zamówienie obejmuje zakup i dostawę niżej wymienionych książek: Lp. Tytuł Autor Wydawni ctwo Rok Ilość 1. Ekonomika współczesnej

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm.

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm. 1. B.104974 ABC small business'u : A - jak założyć i prowadzić własną firmę, B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT), C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

2 prof. zw. dr hab. Anna Buchner-Jeziorska Człowiek wobec zagrożeń cywilizacji XXI wieku Socjologia, Praca socjalna 0600-BUCA2C

2 prof. zw. dr hab. Anna Buchner-Jeziorska Człowiek wobec zagrożeń cywilizacji XXI wieku Socjologia, Praca socjalna 0600-BUCA2C WYKAZ SEMINARIÓW MAGISTERSKICH PRZEZNACZONYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE LETNIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE II STOPNIA: ROK I, SEM. 2 Lp. Imię i nazwisko wykładowcy Temat seminarium

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1- Przedmiot zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/2015/E

Załącznik nr 1- Przedmiot zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/2015/E Załącznik nr 1- Przedmiot zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/2015/E Świadczenie: zakup i dostawa poniższych książek Zleceniodawca: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Biblioteka, ul. Dolna Brama 8, 80-821

Bardziej szczegółowo

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013 Biblioteka Nowości książkowe semestr zimowy /2013 1) Finanse publiczne i samorządowe. System podatkowy 2) Integracja europejska. Fundusze UE i polityka regionalna 3) Polityka społeczno-gospodarcza. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY PRACOWNICZE; DOKUMENTY PRACOWNICZE - FORMULARZE I WZORY PISM; PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM;

DOKUMENTY PRACOWNICZE; DOKUMENTY PRACOWNICZE - FORMULARZE I WZORY PISM; PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.111639 1939-1945 Pro Memoria / [komitet redakcyjny Głównego Urzędu Statystycznego przewodniczący Janusz Witkowski ; Główny Urząd Statystyczny]. - Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2015. - 42 s.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo