Ważne informacje dla turystów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ważne informacje dla turystów"

Transkrypt

1 Ważne informacje dla turystów UWAGA! Biura pośredniczące w zawarciu umowy Agenci nie są uprawnione do składania jakichkolwiek zapewnień czy obietnic lub dokonywania uzgodnień odbiegających od treści podanej w ofercie Organizatora. Odprawa na lotnisku Organizator informuje, iż w trosce o naszych Klientów oraz w celu skrócenia oczekiwania na odprawę, odprawy będą odbywały się przy pomocy dokumentów elektronicznych. Ze względu na fakt, iż na wszystkich lotniskach w Polsce odprawa odbywa się bez opieki Organizatora niezbędnym jest posiadanie wydrukowanych dokumentów podróży. W przypadku lotów realizowanych samolotami rejsowymi wymagane jest posiadanie papierowych biletów lotniczych/kart pokładowych wystawionych przez linię lotniczą. Dokumenty te dostarczane są niezależnie od dokumentów wysyłanych z systemu rezerwacyjnego Organizatora. Brak powyższych dokumentów podróży uniemożliwi odprawę na lotnisku, natomiast wystawienie nowych dokumentów podróży wiąże się z dodatkową opłatą. W razie jakichkolwiek problemów podczas odprawy zalecany jest kontakt z Call Center (numery telefonów będą wskazane w dokumentach podróży). UWAGA! W sytuacji kiedy podróżują dwie osoby, w tym jedna z nich jest osobą niepełnoletnią w świetle prawa polskiego, konieczne jest posiadanie pisemnego tłumaczonego na język angielski/francuski oraz notarialnie poświadczonego zezwolenia rodziców osoby niepełnoletniej, zawierającego zgodę na wylot z kraju pod opieką wskazanej w zezwoleniu osoby pełnoletniej. Wizy Należy zwrócić uwagę, zakupując imprezy turystyczne, iż poszczególne kraje objęte są obowiązkiem wizowym. Szczegóły dotyczące przepisów wjazdowych w danym kraju znajdują się w poszczególnych rozdziałach. W przypadku imprez realizowanych samolotami rejsowymi niezbędne jest uzupełnienie rezerwacji o następujące dane: seria i numer paszportu, data ważności, obywatelstwo, jeśli inne niż polskie. Dane powinny zostać uzupełnione najpóźniej w ciągu trzech dni od podpisania Umowy. Klienci z innym obywatelstwem niż polskie, powinni zapoznać się z przepisami wizowymi i paszportowymi kraju docelowego. Transport lotniczy Na 24 h przed rozpoczęciem imprezy turystycznej samolotowej Organizator poinformuje Klientów o potwierdzonym rozkładzie przelotów. Jednocześnie wskazujemy, iż godziny są ogólnodostępne i na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej Organizatora w zakładce Rozkład lotów. Pierwszy i ostatni dzień imprezy samolotowej przewidziany jest na przelot, a nie na właściwy wypoczynek. Godziny przelotów ustalane są przez przewoźnika lotniczego w porozumieniu z danym portem lotniczym oraz Urzędem Lotnictwa Cywilnego. Przy specyfice siatki połączeń linii lotniczych nie można zagwarantować, że wyloty będą odbywały się w godzinach rannych, a przyloty w godzinach wieczornych. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian Klienci będą bezzwłocznie o nich informowani. W przypadku lotów nocnych ceny poszczególnych imprez zostały skalkulowane w stosunku do rzeczywistej ilości świadczeń, jakie otrzymują Klienci na miejscu. Każdy Klient może zabrać ze sobą bagaż o maksymalnej wadze 15, 18 lub 20 kg oraz bagaż podręczny ważący nie więcej niż 5 kg szczegóły dla danego lotu znajdują się zawsze w potwierdzeniu rezerwacji. W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia bagażu należy natychmiast zgłosić szkodę na lotnisku i zażądać spisania protokołu PIR wyłącznie przez upoważnionego do tego pracownika lotniska. Zgłoszenie szkody jest konieczne do zrealizowania roszczeń. Za brak dopełnienia formalności odpowiedzialność ponosi Klient. W celu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej bagażu przez przewoźnika lotniczego niezbędne będą następujące dokumenty: PIR protokół zniszczenia bagażu (oryginał) przywieszka bagażowa (oryginał) paszport lub dowód osobisty(kserokopia) karta pokładowa (oryginał) zdjęcia uszkodzonego bagażu w przypadku zagubienia bagażu lista przedmiotów zawartych w bagażu + orientacyjna wycena w jęz. angielskim (oryginał) rachunki za zakupione przedmioty w miejscu pobytu i niezbędne do podstawowego funkcjonowania (oryginały) pismo z punktu napraw bagażu informujące o kosztach naprawy lub w przypadku niemożności jego naprawienia informacja, iż bagaż nie kwalifikuje się do naprawy w jęz. angielskim (oryginał) dane do przelewu: numer rachunku bankowego w formacie IBAN, kod SWIFT banku, imię i nazwisko oraz adres właściciela rachunku bankowego. Ze względów bezpieczeństwa bagaż podręczny jest dokładnie sprawdzany przez służby lotniska w porcie wylotowym, dlatego też nie należy umieszczać w nim noży, nożyczek, scyzoryków, pilniczków do paznokci, w przeciwnym wypadku zostają one zarekwirowane. Zgodnie z regulaminem przewozu lekarstwa, okulary optyczne i klucze powinny być przewożone w bagażu podręcznym. Płyny przewożone w bagażu podręcznym powinny znajdować się w pojemnikach o dopuszczalnej pojemności 100 ml każdy i winny być zapakowane w jedną przezroczystą plastikową i zamykaną torebkę o pojemności nieprzekraczającej 1 l łącznie. Torebki powinny być dostępne w portach lotniczych. Osobnej kontroli poddane zostaną także ubrania wierzchnie pasażerów, komputery przenośne i inne większe urządzenia elektroniczne zabierane na pokład samolotu. Przypominamy, iż istnieje możliwość pozostawienia wózka dziecięcego bezpośrednio w luku przy wejściu do samolotu, w tym celu należy go nadać jako bagaż rejestrowany przy stanowisku odprawy, a następnie oddać pracownikowi przy schodach do samolotu. Gondole wózków głębokich mogą zostać zabrane na pokład na wyraźną decyzję kapitana i w sytuacji gdy ich wielkość pozwala na umieszczenie ich pod fotelem pasażera czy w luku bagażowym. Pokarmy dla dzieci powinny być przewożone w bagażu rejestrowanym w większej ilości i zabezpieczone odpowiednio na wypadek ich uszkodzenia (zbicia słoiczków). Na pokład dozwolone jest wniesienie pokarmów odpowiadających długości podróży oraz porze dnia, w której odbywa się lot. Dla dzieci do ukończenia 1 roku życia dozwolone jest wniesienie wody butelkowanej przekraczającej 100 ml. W pozostałych przypadkach wniesienie wody czy innych napojów spoza strefy poza odprawę jest zabronione, chyba, że ich pojemność nie przekracza 100 ml. Organizator przypomina, iż podczas lotu nie towarzyszy Państwu opiekun-rezydent. Będzie on oczekiwał po przylocie w miejscu docelowym. Transport autokarowy Lista uczestników przejazdu sporządzana jest według daty zawarcia umowy z Organizatorem, tym samym obowiązuje kolejność wsiadania do autokaru według daty wykupienia imprezy. Pasażerowie powinni stawić się na zbiórce 30min. przed godziną odjazdu autokaru. Czytanie listy odbywa się na 15min. przed odjazdem. Uczestnicy imprezy autokarowej zobowiązani są do potwierdzenia u Organizatora miejsca i godziny zbiórki na 2 dni przed wyjazdem. Dla osób wsiadających na trasie przejazdu pilot rezerwuje miejsca, wybierając pierwsze wolne. W trakcie przejazdu autokarem organizowane są postoje, zazwyczaj w zajazdach z barem i toaletą (jeśli jest to możliwe). Trasa przejazdu po Polsce odbywa się przez poszczególne miasta, które zostały wybrane przez Klientów podczas tworzenia rezerwacji. Ze względu na małą pojemność oraz trudności z opróżnianiem zbiornika gromadzącego nieczystości w autokarze, zaleca się korzystanie z toalety jedynie w sytuacjach awaryjnych. Palenie tytoniu w autokarze jest zabronione. Ze względu na ograniczoną pojemność luków bagażowych każdy uczestnik przejazdu ma prawo do bezpłatnego przewozu następującej ilości bagażu: - podręcznego jedna sztuka do 5 kg/osobę - zasadniczego jedna sztuka do 20kg/osobę; w wymiarach nie przekraczających zwyczajowych norm (80 x 60 x 30cm). Bagaż przekraczający powyższy limit może być przewieziony tylko za zgodą obsługi autokaru, gdy pozwala na to miejsce w luku bagażowym i jedynie za dodatkową opłatą. Zaleca się bagaż miękki lub plecaki ze stelażem wewnętrznym. Z przewozu wyłączone są rzeczy, których przewóz jest zabroniony przez przewoźników, w szczególności rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub mieniu, nie podlegające wywozowi lub wwozowi do danego państwa, których ilość wskazuje na handlowy charakter. Za wszelkie szkody powstałe z tytułu naruszenia powyższego postanowienia całkowitą odpowiedzialność ponosi Klient do pełnej wysokości. W czasie imprez objazdowych Klient zobowiązany jest każdorazowo zabierać ze sobą z kabiny autokaru rzeczy stanowiące bagaż podręczny. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zgody na pozostawienie w autokarze zgłoszonych rzeczy Klienta. Przejazdy na trasach z dopłatą obowiązują na zapytanie; mogą być realizowane mikrobusami i samochodami osobowymi możliwe przesiadki na trasie. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy przejazdu. Organizator dołoży wszelkich starań, aby autokary kursowały zgodnie z planem, ale z różnych przyczyn (np. postoje na granicy, czynniki atmosferyczne i drogowe) nie może tego zagwarantować. W trakcie przejazdów przez Polskę mogą zdarzyć się przesiadki oraz możliwe jest oczekiwanie na współpasażerów. Łączniki realizowane są poprzez transport minibusem lub samochodem osobowym na terenie Polski bez asysty pilota-przewodnika. Spotkanie z pilotem następuje w momencie dojazdu do autokaru głównego. Łączniki realizowane są w zależności o ilości Uczestników, zgłoszonych na dany łącznik. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania łącznika (wymagana minimalna liczba 6 osób). W takim przypadku Organizator zobowiązany jest poinformować Uczestników minimum 4 dni przed datą rozpoczęcia imprezy o zmianie trasy. Uczestnik ma prawo wyboru innego, potwierdzonego miejsca wyjazdu zaproponowanego przez Organizatora. W przypadku wykupienia łącznika informacje o godzinie i miejscu odebrania Uczestników z danego miasta podawane są po ostatecznym zamknięciu list, najpóźniej 3 dni przed datą wyjazdu. W hotelach tranzytowych Klienci kwaterowani są tak samo jak w obiekcie docelowym. Oznacza to, że jeśli Klient wybrał zakwaterowanie w pokoju 1- osobowym, w hotelach tranzytowych zakwaterowany będzie również w pokoju 1-osobowym. Transfer Po przylocie i odebraniu bagażu podróżnego należy udać się do wyjścia z lotniska, gdzie oczekiwać będą przedstawiciele (zazwyczaj rezydenci lub transfermani) Organizatora z tablicami zawierającymi logo Organizatora. Przedstawiciele Organizatora przekazują niezbędne informacje dotyczące miejsca postoju i numeru autokaru, którym Klienci są przewożeni do hotelu. Podczas transferu lub jeszcze przed przedstawiciele udzielają szczegółowych informacji dotyczących daty i godziny spotkania informacyjnego oraz wręczają dokumenty zawierające podstawowe informacje o kraju pobytu wraz z kontaktem telefonicznym do rezydenta. Może się zdarzyć, że transfermani nie będą porozumiewać się w języku polskim. Z reguły do jednego autokaru zabierani są goście do hoteli znajdujących się na trasie przejazdu. W związku z tym, że autokary rozwożą wszystkich gości po hotelach czas trwania transferu może się wydłużyć. Przedstawiciele Organizatora towarzyszący w trakcie transferu nie kwaterują gości w hotelach, zostawiają tylko dokumenty w recepcji i jadą z grupą do kolejnego hotelu. Organizator nie gwarantuje przewozu sprzętu sportowego typu deski surfingowe, sprzęt nurkowy, kitesurfing, golf itp.). Autokary, którymi wykonywane są transfery do poszczególnych hoteli nie są przystosowane do przewozu tych sprzętów, a jedynie do transferu gości wraz z ich bagażem standardowym (walizka). W tej sytuacji Klienci mogą być zmuszeni do wynajęcia innego środka transportu, który wykona ten transfer. Koszt podstawowego transferu nie zostanie zwrócony. Transfery będą realizowane autokarami, busami lub samochodami osobowymi oznaczonymi znakiem firmowym lokalnego kontrahenta oraz Exim Tours. Zakwaterowanie Wszystkie hotele znajdujące się w ofercie Organizatora wybrane są ze szczególną starannością przy pomocy zagranicznych partnerów i ich doświadczenia na lokalnym rynku. Przy każdym hotelu umieszczona jest ocena dokonana przez Organizatora. Informacja ta może być pomocna przy wyborze obiektu zakwaterowania, który będzie najlepiej odpowiadał wymaganiom i oczekiwaniom Klientów. Organizator na bieżąco aktualizuje ofertę pod kątem płatnych i bezpłatnych usług serwowanych w obiektach zakwaterowania. W związku z częstymi zmianami w tym zakresie zaleca się zapoznanie z aktualnym opisem hotelu dostępnym na: Oficjalnej kategoryzacji hoteli dokonuje się na podstawie kryteriów przyjętych w danym państwie (również taka informacja umieszczona jest w katalogu przy każdym obiekcie), ale nie zawsze pokrywa się ona z oceną Organizatora,: 1* Bardzo skromne hotele przeznaczone dla niewymagających Klientów, ze skromnym wyposażeniem, wyżywieniem i obsługą. 2* Skromne obiekty z praktycznym wyposażeniem, odpowiednie dla mniej wymagających Klientów. Podstawowy zakres wyżywienia i obsługi. 3* Obiekty średniej kategorii turystycznej ze standardowym wyposażeniem i wyżywieniem oraz podstawowym poziomem obsługi. 4* Obiekty wyższej kategorii dla bardziej wymagających Klientów z wysokim standardem obsługi i wyposażeniem. 5* Obiekty najwyższej kategorii z najwyższą jakością usług, zakwaterowania i obsługi dla najbardziej wymagających Klientów. Należy liczyć się z tym, że poziom serwisu hoteli w niektórych krajach śródziemnomorskich, w szczególności w Egipcie i Tunezji, może odbiegać od polskich standardów. Wybierając hotel w centrum miasta należy pamiętać o tym, że w miejscowościach turystycznych życie nocne trwa zazwyczaj do wczesnych godzin rannych. Ruch uliczny oraz wiążący się z nim spory hałas może stanowić poważną przeszkodę dla wypoczynku. Wyjściem z sytuacji może być popołudniowa drzemka podczas sjesty, kiedy sklepy są zamknięte i wszędzie panuje spokój. Większość resortów hotelowych składa się z budynku głównego i bungalowów (willi). Organizator nie ma wpływu na to, w której części hotelu i na którym piętrze będą zakwaterowani Klienci. Leży to w gestii hotelu i uwarunkowane jest ilością wolnych pokoi. Wszelkie prośby o dodatkowe świadczenia zostaną skierowane do hotelu. Zastrzegamy jednak, iż świadczeń tych nie można egzekwować na miejscu, jako

2 zagwarantowanych, gdyż nie są one dodatkowo płatne i są traktowane, jako prośba. Organizator nie bierze odpowiedzialności za realizację powyższych świadczeń. Dodatkowo informujemy, iż w pobliżu wybranego hotelu może występować rozbudowa infrastruktury. Na działania osób trzecich nieuczestniczących w realizacji Umowy Organizator nie ma wpływu. Pokój z widokiem na morze jest zwykle dodatkowo płatny (ok USD/os./dzień) na miejscu w recepcji i w miarę dostępności wolnych pokoi. Za pokój typu sea view uznaje się pokój z centralnym jak i bocznym widokiem na morze. Informujemy, iż większość hoteli za pokój dwuosobowy uważa jeden pokój z dwoma pojedynczymi łóżkami lub jednym łóżkiem małżeńskim; za pokój trzyosobowy uważa jeden pokój dwuosobowy z dostawką; za pokój czteroosobowy pokój dwuosobowy z dwiema dostawkami lub jedną dwuosobową dostawką. Dostawka zmniejsza powierzchnię pokoju i może wpłynąć na komfort wypoczynku. We wszystkich hotelach dostawką może być łóżko rozkładane (polowe), łóżko piętrowe lub sofa i fotel będący na wyposażeniu pokoju. Dostawka nie zawsze gwarantuje komfort oferowany przez standardowe łóżko w danym hotelu. W przypadku pokoju z dostawkami dodatkowe komplety pościeli i ręczników będą dostarczone na życzenie Klientów. Pokoje jednoosobowe często bywają małe i dużo droższe z powodu dopłaty. W wielu przypadkach nie posiadają balkonu lub tarasu. Zdarza się również, że pokój jednoosobowy to standardowy pokój dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania. Pokoje promocyjne lub ekonomiczne mogą mieć niższy standard oraz ich wygląd i wyposażenie może odbiegać od opisu katalogowego np. balkon francuski zamiast tradycyjnego balkonu lub tarasu, niedostateczny widok na morze itp. W zależności od standardu hotelu sprzątanie pokoi oraz wymiana pościeli odbywa się codziennie lub co 3 dni. Ręczniki są wymieniane jeśli rano zostaną rzucone na podłogę w łazience lub co drugi dzień. Wszelkie problemy związane z brakiem czystych ręczników czy pościeli należy zgłaszać rano w recepcji, a jeżeli to nie odniesie skutku, należy zgłosić sprawę rezydentowi w czasie jego dyżuru w hotelu. Uprzejmie przypominamy, że ze względu na oszczędzanie wody, hotele proszą o używanie ręczników przynajmniej przez 2-3 dni. Nie należy wynosić ręczników hotelowych na plażę czy basen. Ręczniki powinny pozostawać w pokoju do użytku wewnętrznego. Idąc na plażę należy korzystać z ręczników plażowych udostępnianych przez dany obiekt na podstawie karty ręcznikowej, tzw. towel card, w przeciwnym wypadku należy korzystać z własnego ręcznika. Doba hotelowa zwyczajowo rozpoczyna się w dniu przylotu zwykle w godzinach 14:00 17:00 i kończy dnia następnego o godz.10:00-12:00. Wcześniejszy przyjazd lub późny wyjazd nie uprawniają do dłuższego korzystania z pokoju. Pokój hotelowy należy zwolnić do czasu obowiązywania doby hotelowej w dniu wylotu. Przedłużenie korzystania z pokoju możliwe jest poprzez indywidualne uzgodnienie z recepcją. Pobierana jest wtedy dodatkowa opłata, zgodnie z obowiązującym cennikiem hotelowym. W miarę możliwości recepcja hotelu udostępni Państwu pomieszczenie do składowania bagażu. Zaznaczamy, iż w większości hoteli zabronione jest wnoszenie własnego jedzenia i picia, a także zabierania posiłków i napoi poza teren przeznaczonych do konsumpcji restauracji. Zgodnie z polityką hoteli w przypadku wczesnego wylotu lub późnego przylotu (przed/po zakończeniu pracy restauracji hotelowej) nie ma możliwości skorzystania z posiłku. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za politykę hotelu w zakresie godzin pracy restauracji hotelowych. Wyjątek stanowią obiekty typu aparthotel (z aneksem kuchennym). Niektóre obiekty w celu otwarcia pokoi hotelowych oferują elektroniczne karty zamiast tradycyjnych kluczy. Informujemy, iż mogą one ulec rozmagnesowaniu w przypadku przechowywania ich w pobliżu sprzętu elektronicznego czy telefonów komórkowych. O ponowne jej zakodowanie należy niezwłocznie zwrócić się do pracownika recepcji hotelowej. W krajach z oferty Organizatora woda może być podgrzewana za pomocą baterii słonecznych znajdujących się na dachu budynku hotelowego. W dni pochmurne może zdarzyć się, iż woda w kranach będzie letnia. Ilość ciepłej wody zależy również od ilości osób korzystających z niej osób w danej chwili. W celu uniknięcia jakichkolwiek problemów informujemy, iż niemożliwe jest zakwaterowanie kobiety z mężczyzną wyznania muzułmańskiego w jednym pokoju bez zalegalizowanego związku małżeńskiego. Podczas wycieczek objazdowych Organizator nie gwarantuje zakwaterowania w konkretnym hotelu. Podajemy tylko standard zakwaterowania, bez nazwy hotelu (może być to hotel z katalogu Organizatora lub podobny). Jednakże zawsze będzie to obiekt odpowiadający standardowi wykupionej przez Państwa imprezy turystycznej. W krajach arabskich obowiązuje zakaz fotografowania obiektów wojskowych, obiektów strategicznych i funkcjonariuszy państwowych. Klimatyzacja Większość hoteli, w przypadku typowych imprez pobytowych, zapewnia swoim gościom bezpłatnie centralną klimatyzację z możliwością indywidualnego sterowania temperaturą w pokoju lub indywidualną klimatyzację w pokoju. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, iż centralna klimatyzacja może nie działać 24 h/dobę. Jej włączenie/wyłączenie leży w gestii hotelu. Może się zdarzyć, że uruchamiana jest w godzinach najwyższych temperatur w ciągu dnia. Przed i po sezonie klimatyzacja nie jest uruchamiana. Za sezon najczęściej uważa się miesiące lipiec i sierpień. W czasie upałów temperatura powietrza a temperatura z klimatyzacji może różnić się nieznacznie, aby uniknąć szoku temperaturowego. W przypadku imprez autokarowych oferta nie gwarantuje pokoi z klimatyzacją. W przypadku imprez z dojazdem własnym usługa klimatyzacji jest dostępna zgodnie z opisem danego obiektu. Wyżywienie Zgodnie z zawartą Umową podczas pobytu w hotelu Klienci otrzymują wyżywienie typu SC, RO lub OB (brak wyżywienia), BB (tylko śniadania), HB (śniadania i obiadokolacje, napoje dodatkowo płatne), FB (śniadanie, obiad, kolacja, napoje dodatkowo płatne), All Inclusive lub Ultra All Inclusive. Wybrana opcja wyżywienia nie obowiązuje podczas przelotów samolotem oraz przejazdów autokarem. W każdym kraju wymienionym w katalogu istnieją inne zwyczaje żywieniowe. Generalnie podaje się potrawy kuchni międzynarodowej wzbogaconej miejscowymi specjałami. Standard wyżywienia uzależniony jest od kategorii hotelu. Niektóre obiekty podczas posiłków głównych, dla zachowania bezpieczeństwa, zapewniają obsługę, która służy pomocą w serwowaniu potraw. Przez śniadanie kontynentalne należy rozumieć: porcję pieczywa, masło, dżem (czasem ser), kawę lub herbatę. W hotelowych restauracjach wyżywienie zapewnione jest w formie bufetu (potrawy wystawione w ladach, na bieżąco uzupełnianie, niektóre mogą być porcjowane przez kucharza) lub serwowane przez kelnera menu z obsługą (gotowe danie bez możliwości jego dowolnego komponowania). Forma wyżywienia jest uzależniona od standardu hotelu oraz sezonu. Może zdarzyć się, iż przed sezonem czy po sezonie turystycznym z uwagi na małą liczbę wypoczywających gości wybór potraw będzie ograniczony na co Organizator nie ma wpływu. Napoje do posiłków są zawsze płatne dodatkowo (nie dotyczy śniadań i programu All Inclusive). Wersja All Inclusive nie obowiązuje na plaży, chyba że opis obiektu stanowi inaczej. W przypadku imprezy z opcją All Inclusive wyżywienie w postaci przekąsek serwowane jest w godzinach określonych przez obiekt. Mini-bar może nie obejmować opcji All Inclusive. Mini-bary/lodówki w pokojach są przeważnie puste, na wyraźną prośbę gości są wypełniane wodą, napojami alkoholowymi i bezalkoholowymi, za które później należy zapłacić. W trakcie wycieczek fakultatywnych nie obowiązuje forma wyżywienia zagwarantowana na Umowie. O szczegółach wyżywienia w trakcie wycieczek fakultatywnych informuje rezydent, zgodnie z programem danej wycieczki. W przypadku zakupienia imprez z opcją wyżywienia All Inclusive, po przylocie w miejscu docelowym rezydent przekaże Państwu wszelkie szczegóły dotyczące tej opcji wraz z godzinami i miejscami, w których z tej opcji będą Państwo mogli korzystać. Natężenie ilości gości korzystających w tym samym czasie z restauracji i barów w ramach All Inclusive może powodować powstawanie kolejek. Przypominamy, iż przy basenach i na plaży napoje mogą być serwowane w plastikowych szklankach wielokrotnego użytku, ze względów bezpieczeństwa. W większości hoteli obowiązuje zakaz wnoszenia żywności i napoi z zewnątrz. W niektórych hotelach możliwe jest zamówienie lunch lub breakfast boxów do wykorzystania na wycieczce fakultatywnej lub przy wczesnym wykwaterowaniu z hotelu. Natomiast hotelarz ma prawo odmówić przygotowania lunch lub breakfast boxów ze względu na miejscowe przepisy sanitarno-epidemiologiczne. Usługi dodatkowe W każdym z hoteli z oferty pobytowej udostępniane są dla gości atrakcje nieobjęte programem podstawowym imprezy, za które hotel pobiera opłaty według aktualnego cennika dostępnego w danym obiekcie. Informujemy, iż każdy obiekt wyznacza indywidualne godziny pracy zjeżdżalni czy Aquaparków, w których działają one pod nadzorem pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Ponadto przy każdym obiekcie (Aquapark, pojedyncze zjeżdżalnie) obowiązuje wewnętrzny regulamin, który m.in. wskazuje minimalny wzrost uczestnika pozwalający na skorzystanie z atrakcji. Korzystanie z basenu możliwe jest od godzin rannych zwyczajowo do zachodu słońca lub do godz Następnie pracownicy obiektu zajmują się odkażaniem wody, z tego względu prosimy o zaprzestanie kąpieli w celu uniknięcia groźnych chorób skóry wywołanych preparatami do odkażania wody. W większości hoteli zabrania się kąpieli w basenie w innych strojach, niż stroje kąpielowe. Część leżaków znajduje się przy basenach, pozostała część przy plaży hotelowej, z tego względu może zdarzyć się, iż nie będą Państwo mogli z nich skorzystać, jednakże w takiej sytuacji prosimy o zwrócenie się z tym problemem do obsługi hotelowej. W większości hoteli baseny wewnętrzne są nieczynne zazwyczaj w okresie od czerwca do września. W niektórych hotelach funkcjonuje dodatkowo płatna kawiarenka internetowa. Bezprzewodowe darmowe połączenie z Internetem może posiadać ograniczenia połączeń oraz blokady niektórych stron internetowych lub portów. W związku z tym szybkość bezprzewodowych połączeń internetowych jest minimalna. Odbiór telewizji kablowej/satelitarnej nie zawsze gwarantuje odbiór programów w języku polskim. Plaża Hotele posiadające plaże prywatną mogą udostępniać korzystanie z niej również gościom spoza hotelu. Leżaki i parasole udostępniane są odpłatnie lub bezpłatnie, zgodnie z opisem obiektu zawartym w katalogu lub na Podane w opisach hoteli odległości od plaży są orientacyjne. Prosimy także pamiętać o kremach do opalania z wysokim filtrem, okularach przeciwsłonecznych oraz nakryciu głowy podczas przebywania na słońcu. Zaoszczędzi to Państwu niepotrzebnych komplikacji podczas urlopu. Przypominamy, iż w krajach śródziemnomorskich zachodzi zjawisko okresowego kwitnienia alg, na co Spółka nie ma wpływu. Opieka rezydenta/pilota Przedstawicielem Organizatora na miejscu jest polskojęzyczny rezydent, chyba że Umowa i oferta stanowi inaczej. Zwyczajowo następnego dnia po przylocie organizuje on spotkanie informacyjne w celu zapoznania Państwa z informacjami dotyczącymi kraju pobytu oraz ofertą wycieczek fakultatywnych. Do rezydenta/pilota należy kierować wszystkie pytania, życzenia, zastrzeżenia lub uwagi. Można za jego pośrednictwem także kupić dodatkowe wycieczki. Osobisty kontakt z naszym rezydentem jest możliwy podczas spotkania informacyjnego oraz dyżurów w hotelu. W pilnych przypadkach rezydent dostępny jest pod numerem telefonu komórkowego, podanego na tablicy informacyjnej Organizatora, która znajduje się przy recepcji hotelowej. Za pośrednictwem tablicy hotelowej Organizator przekazuje ważne informacje, dlatego zalecamy zapoznać się z nimi, zwłaszcza z potwierdzeniem godzin transferu na lotnisko i odlotu do Polski, które rezydent wywiesza podczas ostatniego dyżuru w trakcie pobytu Klientów. Niezbędnym jest sprawdzenie wszelkich informacji o rozkładzie przelotów w dniu poprzedzającym wylot (wieczorem). W dniu zakończenia imprezy turystycznej rezydent asystuje do momentu odprawy na lotnisku, później możliwy jest jedynie kontakt telefoniczny. W przypadku imprez z wyjazdem autokarem przedstawicielem Organizatora jest pilot grupy, który towarzyszy Państwu od momentu wyjazdu autokaru z Polski do momentu powrotu do kraju. Wycieczki fakultatywne W każdym kraju przygotowana została dla Państwa oferta wycieczek fakultatywnych, organizowanych przez lokalne biuro podróży. Umowa o wycieczkę fakultatywną zawierana jest przez lokalne biuro podróży i nie jest świadczeniem wykonywanym przez Exim S.A. Radzimy, by wycieczki fakultatywne kupować na miejscu za pośrednictwem lokalnego przedstawiciela Organizatora, w celu uniknięcia kłopotów z niewywiązaniem się nieznanych przedsiębiorców z zawartych z umów. W katalogu oraz na stronie internetowej zostały zamieszczone ceny orientacyjne, jednakże mogą one ulec zmianie podczas trwania sezonu. Wycieczki fakultatywne odbywają się w zależności od warunków atmosferycznych. Szczegółowych informacji udziela rezydent na miejscu. Organizator nie ma wpływu na ceny i organizację wycieczek fakultatywnych, za które odpowiada miejscowy kontrahent. Wszelkie ewentualne reklamacje dotyczące ich organizacji należy zgłaszać rezydentowi na miejscu. Wszystkie wycieczki fakultatywne odbywają się pod warunkiem zebrania się minimalnej liczby uczestników, określonej indywidualnie dla każdej wycieczki. W każdym uzasadnionym przypadku rezydent ma prawo odmówić uczestnictwa w wycieczce fakultatywnej danemu klientowi (np. z uwagi na zły stan zdrowia, wiek, sprawność fizyczną, ciążę itp.). Niezależnie od powyższego należy podkreślić, że osoby starsze, cierpiące na choroby przewlekłe czy też kobiety w ciąży nie powinny brać udziału w niektórych imprezach, zwłaszcza wymagających dobrej sprawności fizycznej, czy odbywających się w wysokich temperaturach. O szczegółach poinformuje Państwa rezydent w miejscu docelowym. W przypadku niektórych krajów uczestnikami opiekuje się anglojęzyczny pilot. Choroby i pomoc lekarska W przypadku imprez w regionie śródziemnomorskim, a zwłaszcza w Egipcie i Tunezji mogą być Państwo narażeni na częste infekcje żołądkowo-jelitowe spowodowane odmienną florą bakteryjną. Dlatego też należy zaopatrzyć się w leki przeciwskurczowe, przeciwbiegunkowe i przeciwwymiotne. W przypadku nasilenia się objawów choroby konieczna jest konsultacja medyczna, którą umożliwi Państwu rezydent.

3 Zalecamy unikanie picia wody bieżącej z kranów, hydrantów, czy myć nią owoców do bezpośredniego spożycia. Najbezpieczniej korzystać z wody oryginalnie butelkowanej nawet do mycia zębów oraz obierać owoce i warzywa przed ich spożyciem, dbać o higienę i często myć dłonie. Przypominamy, że do specyfiki krajów, do których Państwo podróżujecie, należą komary, muchy i inne insekty ze względu na gorący klimat. Dlatego też radzimy zabrać odpowiednie środki chemiczne. Zabrania się również trzymania w pokojach produktów spożywczych, ponieważ sprzyja to pojawianiu się mrówek oraz innych insektów. Polecamy zapoznać się z aktualnymi informacjami dotyczącymi zagrożeń chorobowych oraz wymaganych szczepień ochronnych na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego Klienci ubezpieczeni są na podstawie polisy generalnej w Europäische Reiseversicherung AG (Europejskie), Oddział w Polsce. W krajach z oferty Organizatora nie istnieje bezpłatna służba zdrowia. W przypadku konieczności skorzystania z doraźnej pomocy medycznej Klient niezwłocznie informuje o tym fakcie Centralę Alarmową Europäische Reiseversicherung AG (Europejskie) pod nr W trakcie rozmowy prosimy ustalić szczegóły dotyczące możliwości korzystania z danej placówki medycznej w miejscu docelowym. Prosimy mieć na uwadze, iż ubezpieczyciel zawiera umowy jedynie z wybranymi placówkami medycznymi za granicą, które świadczą bezpłatne usługi na Państwa rzecz. W przypadku skorzystania z pomocy placówki, która nie posiada zawartej z Europäische Reiseversicherung AG (Europejskie) umowy, należy upewnić się, czy koszt leczenia w takiej placówce zostanie Państwu zrefundowany po powrocie do Polski. Za lekarstwa i udzielenie pomocy lekarz zawsze wystawi rachunek. Koszt standardowej wizyty u lekarza ogólnego wynosi ok. 100 USD, natomiast u specjalisty, w tym stomatologa, ok USD. W przypadku doraźnej pomocy medycznej, niezależnie od kosztu wizyty, Klient pokrywa daną kwotę osobiście na miejscu. Dopiero po powrocie z imprezy do kraju otrzymuje zwrot, na podstawie oryginałów rachunków (oraz druku zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia Europäische Reiseversicherung AG Europejskie), pomniejszony o kwotę wkładu własnego w wysokości 25 EUR lub 100 EUR w zależności od kraju. W razie korzystania z jakiejkolwiek pomocy medycznej należy niezwłocznie poinformować o tym ubezpieczyciela. Nie ponosi się wtedy kosztów, gdyż są one pokrywane bezpośrednio przez ubezpieczyciela. W przypadku, gdy Klient zdecyduje się pokryć koszt na miejscu, otrzyma zwrot poniesionych wydatków po powrocie do kraju, po uprzednim przedłożeniu oryginałów rachunków. Ramadan W czasie Ramadanu może zdarzyć się, iż sklepy oraz obiekty gastronomiczne będą krócej czynne lub całkowicie zamknięte. Może się zdarzyć, że podczas Ramadanu posiłki w hotelach będą skromniejsze niż w pozostałym czasie. W roku 2015 Ramadan trwa od do Prosimy, aby w tym okresie unikać skąpych strojów kąpielowych. Podczas zwiedzania meczetów i kościołów prosimy o stosowny ubiór (zwłaszcza w okresie Ramadanu). Podczas Ramadanu skrócone są godziny otwarcia zwiedzanych obiektów (najczęściej do 15: 00). Piątek to dzień wolny od pracy (odpowiednik niedzieli w Polsce). Oznacza to, że banki i urzędy są nieczynne. Należy również wziąć pod uwagę, że podczas ramadanu administracja, handel i transport funkcjonują w zwolnionym tempie i w ograniczonym zakresie. Przed sezonem/po sezonie W tym okresie może dojść do ograniczeń w korzystaniu z infrastruktury hotelu (remonty), czy zaprzestania organizowania imprez animacyjnych i towarzyszących (brak wystarczającej liczby osób). Wyżywienie w momencie niskiego obłożenia hotelu może odbiegać od opisu katalogowego. Część restauracji może być zamknięta, a restauracje bufetowe mogą działać ze stałym menu. Za sezon zwyczajowo uważa się miesiące lipiec i sierpień. Ubranie W większości hoteli nie jest wskazane udanie się do restauracji w stroju kąpielowym czy w szortach. Bezwzględnie zakaz ten jest przestrzegany w obiektach o kategorii 4* i 5*, dlatego radzimy w celu uniknięcia niepotrzebnych nieprzyjemności zabrać ze sobą odpowiedni strój. Przy wejściu do kościołów, meczetów i innych tego typu budowli kobiety powinny zakrywać ramiona i kolana, mężczyźni natomiast zakładać długie spodnie. Bagaż niestandardowy Przewóz rowerów, desek surfingowych, sprzętu do nurkowania (m.in. butla tlenowa, płetwy, maska, pianka, głębościokomierz), etc. stanowi bagaż ponadwymiarowy i musi być zgłoszony Organizatorowi przy rezerwacji. Obowiązuje wtedy dodatkowa opłata, zgodnie z taryfą wprowadzoną przez dane linie lotnicze. Przypominamy, iż usługa ta nie jest gwarantowana i może zdarzyć się, iż uprzednio potwierdzona przez linię lotniczą może zostać odrzucona w przypadku pełnego wyważenia luków bagażowych. W przypadku zmiany linii lotniczych, dla zgłoszonego uprzednio bagażu, zastosowanie mają opłaty zgodnie z cennikiem nowego przewoźnika lotniczego. Szczegółowe informacje dotyczące przewozu bagażu niestandardowego w poszczególnych liniach lotniczych dostępne są na stronie internetowej Organizator nie gwarantuje przewozu bagażu niestandardowego do hotelu oraz w drodze powrotnej na lotnisko. Na życzenie Klienta taka opłata jest wyliczana indywidualnie i płatność następuje przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jeżeli Klient porusza się na wózku inwalidzkim również należy zgłosić ten fakt przy zawieraniu Umowy. Sejf Odradzamy Państwu zabieranie ze sobą na urlop wartościowych przedmiotów i biżuterii. Przypominamy, iż hotel nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy wartościowe, pozostawione przez Państwa w pokoju. W związku z tym radzimy wynająć sejf hotelowy w recepcji bądź pokoju i zdeponować w nim paszport, pieniądze, karty płatnicze, bilety lotnicze i inne wartościowe rzeczy. W większości hoteli korzystanie z sejfu jest dodatkowo płatne. REJSY WYCIECZKOWE ZAOKRĘTOWANIE / WYOKRĘTOWANIE Na około 4 godziny przed rozpoczęciem rejsu, dokładna godzina będzie podana na bilecie. Na godzinę przed wypłynięciem statku zamykane są bramki check-in w porcie. Przed wejściem na statek obsługa zabiera bagaż i dostarcza go do kabiny Klientów, a w dniu wyokrętowania obsługa odbiera bagaż. Prosimy pamiętać o czytelnym wypełnieniu naklejki bagażowej. Serwis bagażowy wliczony jest już w cenę. DOKUMENTY Każdy udający się na rejs zobowiązany jest do posiadania ważnego dokumentu podróży dowodu osobistego lub paszportu (ważność paszportu min. 6 miesięcy od daty zakończenia rejsu). Podczas rejsu zalecamy przechowywanie dokumentów i innych wartościowych rzeczy w sejfie (w recepcji statku lub w kabinie). W wypadku rejsów do niektórych krajów wymagana jest wiza, której wyrobienie leży w gestii podróżującego. OPIEKA MEDYCZNA Każdy statek posiada punkt medyczny godziny jego otwarcia znajdują się w recepcji oraz w gazetce pokładowej. Wizyta lekarska jest płatna. Do ubiegania się o ewentualny zwrot kosztów wymagany jest oryginał dokumentów wystawianych przez lekarza. Prosimy pamiętać, że osoby, które stale muszą zażywać dany lek powinny zaopatrzyć się w jego zapas przed wyruszeniem w rejs. OPIEKA Podczas rejsu Klienci mogą skorzystać z pomocy załogi statku (możliwa komunikacja np. w języku angielskim, francuskim oraz innych). Ponadto Klienci mogą skorzystać z usługi NON STOP (szczegóły i numer telefonu podany na Umowie). SZCZEPIENIA W przypadku niektórych rejsów mogą wymagane być szczepienia ochronne. SYSTEM PŁATNOŚCI NA STATKU Na wszystkich rejsach obowiązuje bezgotówkowy system opłat. Każdy pasażer otrzymuje elektroniczną kartę za pomocą której jest identyfikowany oraz dokonuje płatności. Na niektórych statkach karty te służą również jako klucze do otwierania kabiny. Pierwszego dnia rejsu dokonuje się wpłaty depozytu lub rejestruje się kartę kredytową. Ostatniego dnia należy się rozliczyć z depozytu lub dokonać płatności kartą kredytywą. NAPIWKI Tradycją rejsów jest wręczanie napiwków. Wiele linii automatycznie pobiera określoną kwotę napiwków z Państwa karty każdego dnia (zazwyczaj ok. 8 os/doba). WYŻYWIENIE Podczas całego rejsu mają Państwo zapewnione zawsze 3 główne posiłki w ciągu dnia, przekąski oraz wybrane napoje (każdorazowo szczegółowo opisane podczas dokonywania rezerwacji). Na niektórych liniach istnieje możliwość dokupienia opcji wyżywienia all inclusive z wliczonymi napojami alkoholowymi i bezalkoholowymi. GAZETKA POKŁADOWA Codziennie wieczorem do kabiny dostarczana jest pokładowa gazetka możliwa do pobrania również w miejscach publicznych na statku. Wydawana jest w języku angielskim niemieckim, włoskim, hiszpańskim i francuskim w zależności od rejsu i od armatora. W gazetce znajdują się ważne informacje na temat kolejnego dnia rejsu godziny posiłków, program dnia, zajęcia sportowe, godziny otwarcia poszczególnych punktów usługowych i rozrywkowych a także prognozę pogody i plan wycieczek fakultatywnych w następnym porcie. Ważne informacje dotyczące poszczególnych krajów UWAGA!!! Wycieczki objazdowe do krajów docelowych prezentowanych w niniejszym katalogu będą odbywały się jedynie w sytuacji, gdy zgłosi się odpowiednia liczba uczestników, tj. min. 10 osób na każdy z programów w przypadku imprez z przelotem samolotem oraz min. 30 osób w przypadku imprez z przejazdem autokarem, organizowanym z Polski. W przeciwnym wypadku impreza objazdowa zostanie odwołana, a Klientowi zaproponowany zostanie alternatywny termin. AUSTRIA osób w ramach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru bezwizowego wjazdu i pobytu do 90 dni (niezależnie od jego celu) na terytorium Austrii jest paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie i pozwala na stwierdzenie tożsamości. Nie istnieją zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne, nie ma problemów z dostępem do opieki medycznej. BUŁGARIA Gospodarczego. Od 1 stycznia 2007 r. obywatele polscy mogą wjeżdżać i przebywać na terytorium Republiki Bułgarii przez 90 dni w ciągu 6 miesięcy, licząc od dnia pierwszego wjazdu, oraz przejeżdżać tranzytem przez terytorium Republiki Bułgarii na podstawie ważnych paszportów lub dowodów osobistych. Gesty głową, podobne do oznaczających w Polsce negacje i potwierdzenie, w Bułgarii mają znaczenie odwrotne. Dobrze jest upewnić się słownie, czy rozmówca chciał powiedzieć nie (ne) czy tak (da). CHORWACJA Obywatel polski ma prawo wjechać na terytorium Republiki Chorwacji bez wizy i zezwolenia na pobyt oraz przebywać na terytorium Chorwacji do 3 miesięcy od daty wjazdu, jeżeli posiada ważny paszport lub dowód osobisty. Przy wjeździe nie ma szczególnych wymogów dotyczących okresu ważności ww. dokumentów, jednakże nie może być on krótszy niż dozwolony okres pobytu (tj. 90 dni). Przed wyjazdem zalecamy sprawdzanie ważności wszystkich dokumentów. Zaleca się, aby osoby małoletnie podróżujące bez opieki rodziców (opiekuna prawnego) posiadały przy sobie zgodę, sformułowaną w języku angielskim i podpisaną przez opiekuna prawnego, z podanym jego adresem i numerem telefonu (nie dotyczy wpisanych na listę uczestników wycieczek. Cudzoziemiec jest obowiązany dopełnić obowiązku meldunkowego w ciągu 24 godzin po przekroczeniu granicy (dotyczy także żeglarzy). Chorwackie podmioty świadczące usługi noclegowe lub cumownicze są zobowiązane w ciągu 12 godzin zgłosić pobyt cudzoziemca właściwym organom. Nie wolno nocować poza miejscami do tego przeznaczonymi, np. w samochodach poza kempingami. Należy unikać pozostawiania dokumentów i rzeczy wartościowych na kempingach i w pokojach hotelowych oraz kwaterach prywatnych; Chorwacja nie jest stroną Międzynarodowej Konwencji o odpowiedzialności hoteli za rzeczy wniesione. W rejonach graniczących z Serbią, Czarnogórą oraz Bośnią i Hercegowiną oraz w wysokich partiach gór pozostało wiele nie rozbrojonych min i niewypałów. Z ostrożnością należy traktować oferty udziału w imprezach sportowych wysokiego ryzyka (canyoning, rafting itp.), ponieważ prawo chorwackie nie wymaga od osób prowadzących takie przedsięwzięcia żadnych świadectw kwalifikacji. CYPR osób w ramach Unii Europejskiej. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Cypryjskiej do 90 dni jest ważny paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości (szczególną uwagę należy zwrócić na aktualność zdjęcia) oraz sprawdzić datę ważności dokumentu - dokument musi być minimum 6 miesięcy przy wjeździe na terytorium Cypru. Nie występują zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne, nie są wymagane szczepienia ochronne. CYPR PÓŁNOCNY Państwo autonomiczne, uznawane oficjalnie przez Turcję. Na północnej części wyspy, podobnie jak na południowej, obowiązuje ruch lewostronny. Aby wynająć samochód należy mieć ukończone 21 lat i posiadać ważne prawo jazdy; polskie prawo jazdy jest honorowane. Na terytorium Cypru Północnego legalnie można się zatrzymywać jedynie w hotelach prowadzonych przez Turków Cypryjskich. Urzędy Państwowe, w

4 tym poczta otwarte są do godziny 12:30. Należy pamiętać, że niektóre towary przewożone przez granicę grecko - turecką mogą zostać skonfiskowane. Przy zwiedzaniu świątyni ramiona i kolana muszą być zakryte. CZECHY wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Czeskiej do 90 dni jest ważny paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w dobrym stanie technicznym i pozwala na ustalenie tożsamości. EGIPT Między Polską a Egiptem obowiązuje ruch wizowy. Obywatel RP może przed przyjazdem do Egiptu ubiegać się o wizę w egipskim przedstawicielstwie dyplomatycznym lub otrzymać ją na lotnisku. Wizy turystyczne wydawane są na okres 30 dni. Paszport powinien posiadać co najmniej 6-miesięczną ważność od daty wyjazdu. Nie ma obowiązku szczepień ochronnych. Przebywając w Egipcie należy przestrzegać podwyższonych zasad higieny: często myć ręce, pić wodę przegotowaną lub oryginalnie butelkowaną oraz dokładnie myć owoce i warzywa. Należy być szczególnie ostrożnym podczas spożywania posiłków zwłaszcza w pierwszych dniach pobytu w Egipcie, gdyż można doświadczać zaburzeń żołądkowo-jelitowych, potocznie określanych mianem zemsta faraona. W przypadku pierwszych objawów takich zaburzeń należy zaopatrzyć się w leki (ich ceny w lokalnych aptekach są stosunkowo niewielkie oraz wydaje się je bez recepty) lub skontaktować się z Ubezpieczycielem w celu skorzystania z porady lekarskiej. Podczas rejsów po Nilu Klienci są zakwaterowani na statku o kategorii 5*. Na każdym statku znajdują się dwuosobowe kajuty z możliwością maksymalnie jednej dostawki, z własnymi łazienkami i WC. Kabiny są klimatyzowane, lecz nie posiadają ogrzewania. Organizator nie gwarantuje zakwaterowania na konkretnym pokładzie (poziomie). Kwaterowanie odbywa się drogą losową. Na statku znajdują się: sklep, restauracja, bar, night-club, gdzie organizowane są wieczorne programy rozrywkowe (np. galabija party, dyskoteka, wieczór nubijski), mały basen, taras do opalania. Na statku podczas rejsu serwowane jest wyżywienie 3 x dziennie. Napoje dodatkowo płatne (oprócz śniadań). Istnieje możliwość wykupienia opcji All Inclusive. Jeżeli podczas rejsu statkiem po Nilu program rozpoczyna się kolacją, to kończy obiadem. W przypadku rozpoczęcia obiadem ostatni posiłek to śniadanie. Doba hotelowa na statku podczas rejsu po Nilu trwa do godz. 09:00. W miarę możliwości udostępnione zostaną tzw. Shower rooms (kilka kajut na grupę). W miarę możliwości (po uzgodnieniu z rezydentem/pilotem) można zwiedzać: a) wnętrze piramid. Orientacyjny koszt wstępu do piramidy Cheopsa wynosi 100 LE (ilość biletów jest limitowana do 150 dziennie). Udostępniane są również piramidy Chefrena i Mykerinosa (zamiennie wejścia bez ograniczeń); wstęp kosztuje ok. 35 LE; b) salę mumii w Muzeum Egipskim, gdzie obowiązuje całkowity zakaz filmowania i fotografowania. Orientacyjny koszt:100 LE; c) grobowiec Tutanchamona w Dolinie Królów. Orientacyjny koszt:100 LE. Obowiązuje całkowity zakaz robienia zdjęć i wnoszenia kamery video w Luksorze w Dolinie Królów. W świątyniach Karnak, Kom Ombo, Edfu, Abu Simbel oraz w Asuanie filmowanie i korzystanie z aparatów fotograficznych jest bezpłatne. Opłaty za filmowanie i robienie zdjęć w poszczególnych obiektach zabytkowych ustalane jest przez Ministerstwo Turystyki i za ich zmianę organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Sprzętu fotograficznego (od ) nie wolno wnosić do gmachu Muzeum Kairskiego - należy go pozostawić w bezpłatnej przechowalni lub autokarze. Przejazd pociągiem na trasie Kair Luksor (Asuan) / Luksor (Asuan) Kair odbywa się w godzinach nocnych. Pociąg jest klimatyzowany, ale nie ogrzewany, w związku z tym prosimy o przygotowanie na czas podróży ciepłego okrycia. Jest to pociąg I klasy, z kuszetkami sypialnianymi z możliwością zakupu napojów i jedzenia. Podczas transferu pociągiem towarzyszyć będzie Państwu lokalny przedstawiciel Organizatora posługujący się językiem angielskim. Może zdarzyć się, iż będzie podróżował w innym niż Państwo wagonie. Obowiązkowa opłata za napiwki bakszysz ok. 30 USD za osobę (pobierane przez rezydenta podczas transferu z lotniska do hotelu). Kwota ta zostanie rozdzielona pomiędzy obsługę na statku, bagażowych, właścicieli dorożek i wielbłądów, tragarzy podczas części objazdowej. Może zdarzyć się jednak, iż podczas rejsu pomimo wcześniej opłaconych napiwków będą Państwo proszeni o dodatkowy bakszysz, proszę pamiętać, iż jego przydzielenie jest zupełnie dobrowolne. Należy jednak pamiętać, iż jesteśmy wśród ubogich Egipcjan uznawani za bogatych przyjezdnych, których "obowiązkiem" wynikających z podstawowych filarów islamu jest rozdzielanie bakszyszu wszystkim potrzebującym. Przez cały okres pobytu należy pamiętać o odpowiedniej ilości gotówki (niewielka ilość bankomatów). Podczas transferów grupy turystyczne mniejsze niż 25 osób podróżują minibusami (kosterami), natomiast powyżej 25 osób autokarami. Podczas wycieczek krajoznawczych Organizator nie gwarantuje zakwaterowania w konkretnym hotelu. Podajemy tylko standard zakwaterowania bez nazwy hotelu (może być to hotel z naszego katalogu lub podobny). Jednakże zawsze będzie to obiekt odpowiadający standardowi wykupionej przez Państwa wycieczki. GRECJA terytorium Republiki Greckiej do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości. Nie występują zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne. FRANCJA Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu do 90 dni na terytorium Republiki Francuskiej jest paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości. W przypadku przejazdu tranzytowego autokarem przez kraj niebędący członkiem UE obowiązują dotychczasowe przepisy celne. Nie ma zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych, szczepienia nie są obowiązkowe. HISZPANIA bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) do 90 dni na terytorium Królestwa Hiszpanii jest paszport bądź dowód osobisty. Nie występują zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne. IZRAEL Zgodnie z polsko-izraelską umową o ruchu bezwizowym obywatele polscy legitymujący się paszportem ważnym co najmniej 6 miesięcy od daty wyjazdu mogą wjeżdżać i przebywać na terytorium Izraela bez wizy do 90 dni. Należy zwracać uwagę na stemple umieszczane w paszporcie przez służby graniczne Izraela. Zdarza się bowiem, że funkcjonariusze straży granicznej arbitralnie ograniczają czas pobytu polskich turystów, wpisując na stemplach zgodę na krótszy pobyt, np. do 1 miesiąca. Na przejściu granicznym w Ejlacie ograniczanie pobytu do 1 miesiąca jest regułą. Podróżni nie są zwykle informowani o takiej decyzji i jej przyczynach. Przekroczenie dozwolonego okresu pobytu, określonego w stemplu zamieszczonym w paszporcie podróżnego przez izraelskie służby graniczne, może być uznane za pobyt nielegalny i spowodować odmowę wjazdu przy kolejnych wizytach. Naruszenie izraelskich przepisów imigracyjnych może spowodować wydanie przez władze izraelskie decyzji o wydaleniu cudzoziemca. Osoba, która dopuściła się przekroczenia przepisów dotyczących pobytu cudzoziemców w Izraelu, musi opuścić to państwo w trybie natychmiastowym. Przy wjeździe do i wyjeździe z Izraela miejscowe służby graniczne przeprowadzają rozmowy na temat celu i charakteru podróży oraz zawartości bagażu podróżnego. Należy się liczyć ze stosunkowo dociekliwymi pytaniami. Władze graniczne mogą odmówić prawa wjazdu do Izraela osobom, co do których może powstać podejrzenie, że faktyczny cel ich przyjazdu jest inny niż deklarowany, jak również osobom, które przebywały poprzednio w Izraelu bez ważnej wizy pobytowej. Z uwagi na zdarzające się uliczne kontrole izraelskich służb imigracyjnych i policji cudzoziemcy powinni stale mieć przy sobie dokumenty podróży (paszporty). Ze względu na zdarzające się kradzieże dokumentów zaleca się noszenie przy sobie kserokopii paszportu potwierdzonej przez polski urząd konsularny lub administrację hotelu. Osoba nie mająca przy sobie dokumentu potwierdzającego legalność jej pobytu w Izraelu może zostać przez miejscowe służby zatrzymana do wyjaśnienia jej statusu w tym kraju. Szczepienia ochronne nie są obowiązkowe. Nie ma szczególnych zagrożeń sanitarnoepidemiologicznych. Należy przestrzegać elementarnych zasad higieny. Choć woda z wodociągów miejskich jest zdatna do picia bez przegotowania, zalecane jest używanie wody butelkowanej. Trzeba bezwzględnie stosować się do wymogów i zaleceń władz dotyczących zachowania środków bezpieczeństwa (np. rewizje toreb przy wejściu do sklepów, restauracji, teatrów, kin, muzeów oraz urzędów administracji rządowej) oraz być przygotowanym na szczegółową kontrolę bagażu przy wyjeździe z Izraela. Izrael jest krajem wielu religii, choć dominuje judaizm. Normy zwyczajowe nakazują respektowanie odmiennych rytuałów i sposobów zachowania. Nie należy manifestować swojej odmienności, szczególnie w czasie świąt religijnych. Turyści zwiedzający miejsca zamieszkiwane przez ortodoksyjnych wyznawców judaizmu powinni być odpowiednio ubrani (długie spodnie, długie spódnice, długie rękawy). Nie jest wskazane poruszanie się samochodem w tych rejonach w czasie szabasu i świąt żydowskich. Nie należy również odwiedzać miejsc kultu, jeśli nie godzą się na to uczestnicy uroczystości religijnych, ani też fotografować tych osób bez ich zgody. Podobne zasady dotyczą zachowania w miejscach kultu innych religii - w meczetach i kościołach. W okresie szabatu, tj. od piątku wieczór do soboty wieczór, komunikacja w Izraelu jest ograniczona, a niektóre ulice są zamykane. W tym czasie nie działają również instytucje, a większość sklepów i lokali gastronomicznych jest zamknięta. JORDANIA Obywatele RP mają obowiązek posiadania wizy uprawniającej do przejazdu i pobytu. W Polsce nie ma przedstawicielstwa dyplomatyczno-konsularnego Jordanii. Najbliższa placówka jordańska akredytowana na Polskę znajduje się w Berlinie. Wizy pobytowe uprawniające do jednokrotnego wjazdu na terytorium Jordanii obywatele polscy mogą otrzymać na międzynarodowych przejściach granicznych, z wyjątkiem przejścia na moście Króla Husajna (Allenby Bridge). Wizy te wydawane są na okres jednego miesiąca, z możliwością przedłużenia do 3 miesięcy. O wizy z prawem do wielokrotnego wjazdu można ubiegać się jedynie w jordańskich misjach dyplomatyczno-konsularnych za granicą. Ponadto obowiązuje tzw. podatek wyjazdowy, którego wysokość jest zmienna. Wymagany jest minimum 3-miesięczny okres ważności paszportu przy wjeździe. Nie ma obowiązku okazania biletu powrotnego ani też posiadania określonej kwoty pieniędzy. Zaleca się, aby osoba dorosła samotnie podróżująca z dzieckiem miała dokumenty poświadczające jej prawo do opieki nad nim. Nie obowiązują żadne szczepienia. Nie występują tu szczególne zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne. Istnieje jednak ryzyko zatruć pokarmowych. Należy dokładnie płukać owoce i warzywa oraz unikać spożywania posiłków w restauracjach i barach o wątpliwym standardzie. Opieka medyczna w miastach, zwłaszcza w Ammanie, jest na wysokim poziomie. Z uwagi na bardzo wysokie temperatury, szczególnie latem (powyżej 40 st. C), zaleca się stosowanie kremów ochronnych oraz picie dużej ilości płynów. W przeciwnym razie można narazić się na odwodnienie organizmu i poważne problemy zdrowotne. Należy zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie miejscowych norm zachowania. Dotyczy to przede wszystkim szacunku dla obyczajów i muzułmańskich norm religijnych oraz stosunku do kobiet. Niedopuszczalne jest np. całowanie się w miejscu publicznym, pokazywanie się w zbyt skąpym stroju, zwłaszcza w sąsiedztwie miejsc modlitwy. LITWA osób w ramach UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Litwy do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości. Obowiązkowe szczepienia ochronne nie są wymagane. MALTA terytorium Republiki Malty do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu przysługuje też członkowi rodziny obywatela UE, niezależnie od jego przynależności państwowej. MAROKO Obywatele polscy udający się turystycznie do Maroka są zwolnieni z obowiązku wizowego na okres do 90 dni. Przy przekraczaniu granicy władze marokańskie mogą żądać udokumentowania odpowiednich środków finansowych na pobyt (gotówka, karty kredytowe, wyciąg z konta itp.). Nie ma obowiązku okazania biletu powrotnego. Jedynym dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy i wjazdu na terytorium Maroka jest paszport, który powinien być ważny jeszcze przez minimum 6 miesięcy od planowanej daty wjazdu. Brak jest poważnych zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych, szczepienia nie są wymagane. Turyści powinni pić wyłącznie wodę przegotowaną bądź mineralną, spożywać owoce i warzywa starannie umyte. W Maroku obowiązują szczególne normy prawne i zwyczajowe: zakaz wstępu do meczetów dla osób wyznania niemuzułmańskiego (poza meczetem Hassana II w Casablance, zwiedzanym za opłatą). Samotne kobiety mogą być narażone na natarczywe zaczepki mężczyzn. Zwrócenie się do policjanta o interwencję zwykle powoduje zniknięcie intruza.

5 OMAN Obywatele polscy podlegają obowiązkowi wizowemu. Po wypełnieniu wniosku wizowego i wniesieniu opłaty wizowej, można uzyskać wizy na wszystkich przejściach granicznych. Wizy jednokrotne uprawniają do maksymalnie miesięcznego pobytu, licząc od daty wjazdu; wizy wielokrotne, ważne jeden rok, uprawniają do wielu trzytygodniowych pobytów (między ostatnim wyjazdem a kolejnym wjazdem muszą upłynąć co najmniej 3 tygodnie). Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od planowanej daty zakończenia imprezy turystycznej. Nie występuje tu szczególne zagrożenie sanitarnoepidemiologiczne oraz nie wymaga się szczepień ochronnych. PORTUGALIA bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) do 90 dni na terytorium Republiki Portugalskiej jest ważny paszport bądź dowód osobisty. Uwaga: w Regionach Autonomicznych Madery i Azorów obowiązują takie same zasady wjazdu i pobytu, jak w części kontynentalnej terytorium Portugalii. Nie występują zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne i nie wymaga się specjalnych szczepień. RUMUNIA Obywatele polscy mogą wjeżdżać do Rumunii i przebywać w niej przez 90 dni, liczonych w ciągu 6 miesięcy od daty pierwszego wjazdu, oraz przejeżdżać tranzytem przez terytorium tego kraju na podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego. Gospodarczego. Szczepienia nie są wymagane. Podczas szczególnie upalnych miesięcy letnich zdarzają się przypadki cholery i zapalenia opon mózgowych (głównie na południu kraju), dlatego latem zdecydowanie nie należy pić nieprzegotowanej wody. SŁOWACJA osób w ramach Unii Europejskiej. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu do 90 dni (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Słowackiej jest paszport bądź dowód osobisty. Po przystąpieniu Polski i Słowacji do obszaru Schengen zostały zniesione kontrole graniczne na polsko-słowackich przejściach granicznych, co jednak nie zwalnia z obowiązku posiadania przy sobie, podczas podróży na Słowację, dokumentu tożsamości - paszportu lub dowodu osobistego. W Republice Słowackiej nie występuje zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne, wobec czego nie są wymagane dodatkowe szczepienia. TUNEZJA Obywatele polscy zwolnieni są z obowiązku wizowego na okres do 90 dni. Paszport powinien być ważny jeszcze co najmniej 3 miesiące od daty planowego opuszczenia Tunezji. Wjazd do Tunezji powinien nastąpić na podstawie paszportu nie budzącego wątpliwości co do jego autentyczności. Wszelkie uszkodzenia mechaniczne dokumentu, zamazane wizy, dane osobowe, niewyraźne pieczęcie mogą spowodować uciążliwą procedurę wyjaśniającą lub cofnięcie z granicy. W Tunezji nie występuje zagrożenie epidemiologiczne, nie ma więc obowiązku szczepień przedwyjazdowych. Wskazane są jednak szczepienia przeciw polio i tężcowi. Tunezja jest krajem muzułmańskim i choć spożywanie alkoholu nie jest zabronione, nie należy tego czynić w miejscach publicznych i w lokalach gastronomicznych nie mających licencji na jego sprzedaż. Odradza się noszenia przez kobiety zbyt swobodnych ubiorów w miejscach publicznych, np. na bazarach, w pobliżu meczetów czy w miejscowościach rzadko odwiedzanych przez turystów. Obowiązuje podatek wyjazdowy w kwocie ok. 30 TND, który będzie pobierany od każdego turysty przy wyjeździe z Tunezji. TURCJA Od obywateli polskich wymagane są: wiza uprawniająca do wjazdu i pobytu na terenie Turcji oraz paszport, którego okres ważności wynosi co najmniej 60 dni od daty wygaśnięcia wizy. Wiza jest ważna przez 180 dni i uprawnia maksymalnie do 90 dni pobytu na terenie Turcji. Nie ma możliwości wjazdu za okazaniem dowodu osobistego. Każdy polski obywatel wjeżdżający do Turcji musi posiadać w swoim paszporcie co najmniej 1 (jedną) wolną stronę w celu uzyskania wizy wjazdowej. Brak wolnej strony w paszporcie powoduje automatyczną odmowę wjazdu do Turcji. E-wizę można uzyskać za pośrednictwem elektronicznego systemu wniosków wizowych (czas procesu wizowania to ok. 3 minuty, koszt wizy to ok. 15 EUR, płatność online kartą płatniczą; wydrukowaną e-wizę należy mieć przy sobie podczas odprawy na przejściach granicznych). Istnieje także możliwość uzyskania wizy w konsulacie Ambasady Republiki Tureckiej w Warszawie, koszt wizy wynosi ok. 252 PLN lub na lotnisku w Turcji (koszt ok. 30 USD lub 25 EUR, płatność gotówką). Brak ograniczeń w przywozie środków płatniczych, przy czym większe sumy (ponad 5000 USD) należy zgłosić przy wjeździe, by - jeśli nie zostaną wydane - nie było problemu z ich wywozem. Ilość przywożonych artykułów (ubrania, żywność, sprzęt turystyczny, itp.) nie może wskazywać na ich inne przeznaczenie niż do celów osobistych. Nie wolno wywozić z Turcji przedmiotów o charakterze zabytkowym, historycznym - nawet najmniejszych kawałków starych rzeźb, płaskorzeźb itp. Na terenie Turcji znajduje się dużo wyraźnie oznakowanych obiektów wojskowych. Nie należy w ich pobliżu robić zdjęć, zatrzymywać się, itp. Nie ma wymogu dokonywania szczepień, jednak zaleca się szczepienia przeciwko żółtaczce, gdyż w razie poważniejszych zabiegów medycznych (np. operacji) wymaga się okazania zaświadczenia o szczepieniu. Brak zagrożeń epidemiologicznych. Turcja jest krajem muzułmańskim, co wymaga od cudzoziemców przestrzegania określonych zachowań, szczególnie przy zwiedzaniu miejsc kultu religijnego (w meczetach należy przed wejściem zdjąć obuwie, kobiety nie mogą wchodzić z odkrytymi głowami i ramionami, w szortach). Również podczas podróżowania po wschodnich rejonach Turcji kobiety nie powinny mieć odsłoniętych nóg, ramion. Kobiety poruszające się samotnie mogą być narażone na kłopotliwe zaczepki, również w dużych miastach. Nie ma wymogu dokonywania szczepień, jednak zaleca się szczepienia przeciwko żółtaczce, gdyż w razie poważniejszych zabiegów medycznych (np. operacji) wymaga się okazania zaświadczenia o szczepieniu. Brak zagrożeń epidemiologicznych. WŁOCHY terytorium Republiki Włoskiej do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. We Włoszech nie ma zagrożeń sanitarnoepidemiologicznych. Nie są wymagane szczepienia. ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE Obywatele polscy, niezależnie od celu przyjazdu, podlegają obowiązkowi wizowemu. Od dnia 22 marca 2014 r. obywatele polscy otrzymują wizy wjazdowe na przejściach granicznych bez konieczności uzyskania wcześniejszej promesy. Wymogiem niezbędnym jest posiadanie paszportu ważnego co najmniej 6 miesięcy od daty wjazdu. Zmiana ta nie oznacza zniesienia obowiązku wizowego lecz wprowadzenie ułatwienia polegającego na możliwości uzyskania pieczęci zezwalającej na wjazd do ZEA na przejściu granicznym (nie dotyczy osób legitymujących się paszportami tymczasowymi). Obywatele polscy otrzymują na przejściach granicznych (lotniczych, drogowych i morskich) bezpłatne wizy, w postaci pieczęci w paszporcie, zezwalającej na jednorazowy pobyt w ZEA do 30 dni. Osoba, która chciałaby przedłużyć swój pobyt w ZEA, musi wystąpić o takie przedłużenie do właściwego urzędu do spraw cudzoziemców i pobytu, przed upływem przyznanego okresu 30 dni. Przedłużenie wizy wymaga wniesienia dodatkowej opłaty. Możliwe jest dwukrotne przedłużenie jednorazowego pobytu do maksymalnie 90 dni. ZEA nie stawiają przeszkód przy wjeździe osób z paszportami zawierającymi wizy wjazdowe Izraela lub ślady pobytu w tym kraju. Jeżeli do ZEA podróżuje kobieta do 30 roku życia sama lub z mężczyzną, który nie jest jej mężem, konieczna jest pisemna zgoda rodziców. Pismo do pobrania z systemu rezerwacyjnego. Obszar ZEA jest wolny od szczególnych zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych. Nie są wymagane jakiekolwiek szczepienia. Woda ze wszystkich wodociągów miejskich pochodzi z odsalanej i uzdatnianej do picia wody morskiej. Zalecane jest spożywanie wody przegotowanej bądź mineralnej. W hotelach na terenie ZEA pobierany jest depozyt, który po wymeldowaniu jest zwracany w przypadku braku wystąpienia poważnych usterek powstałych z winy gościa. W każdym hotelu wysokość depozytu jest zróżnicowana. Depozyt jest realizowany za pośrednictwem gotówki lub kartą kredytowej. W przypadku płatności kartą kredytową, po wymeldowaniu opłata za depozyt jest odblokowywana. Natomiast w przypadku oddania w depozyt gotówki, po wymeldowaniu zwracana jest równowartość w miejscowej walucie. Od dnia turystów obowiązuje podatek turystyczny pobierany bezpośrednio przy zakwaterowaniu lub wykwaterowaniu w hotelach. Opłata jest pobierana w lokalnej walucie za pokój, za noc i jest uzależniona od standardu wybranego hotelu: 5* - 20 AED, 4* - 15 AED, 3*, 2* - 10 AED.

Koszt zakupu wizy przy wjeździe do Egiptu 25$.By usprawnić przebieg wydania wizy radzimy przygotować uprzednio odliczoną kwotę.

Koszt zakupu wizy przy wjeździe do Egiptu 25$.By usprawnić przebieg wydania wizy radzimy przygotować uprzednio odliczoną kwotę. {slide=paszporty i wizy} Wszystkie osoby wyjeżdżające za granicę zobowiązane są posiadać paszport lub w przypadku wyjazdów do Unii Europejskiej paszport lub dowód osobisty. Wymagane jest, aby dokument

Bardziej szczegółowo

Ważne informacje dla turystów. osobowym, w hotelach tranzytowych zakwaterowany będzie również w pokoju 1-osobowym.

Ważne informacje dla turystów. osobowym, w hotelach tranzytowych zakwaterowany będzie również w pokoju 1-osobowym. Ważne informacje dla turystów UWAGA! Biura pośredniczące w zawarciu umowy Agenci nie są uprawnione do składania jakichkolwiek zapewnień czy obietnic lub dokonywania uzgodnień odbiegających od treści podanej

Bardziej szczegółowo

Ważne informacje dla turystów

Ważne informacje dla turystów Ważne informacje dla turystów UWAGA! Biura pośredniczące w zawarciu umowy Agenci nie są uprawnione do składania jakichkolwiek zapewnień czy obietnic lub dokonywania uzgodnień odbiegających od treści podanej

Bardziej szczegółowo

Hotel Blue Sea Bugibba*** - wylot Poznań - BB. Blue Sea Bugibba*** Symbol oferty: 1340/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem

Hotel Blue Sea Bugibba*** - wylot Poznań - BB. Blue Sea Bugibba*** Symbol oferty: 1340/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem Hotel Blue Sea Bugibba*** - wylot Poznań - BB Symbol oferty: 1340/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Malta Wyspa Malta Bugibba

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: a) Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego

Bardziej szczegółowo

Malta wypoczynek na słonecznej wyspie, Hotel Sunflower***, śniadania i obiadokolacje

Malta wypoczynek na słonecznej wyspie, Hotel Sunflower***, śniadania i obiadokolacje Malta wypoczynek na słonecznej wyspie, Hotel Sunflower***, śniadania i obiadokolacje Symbol oferty: 861/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie:

Bardziej szczegółowo

termin: wylot z Katowic- 13.10.2011-20.10.2011

termin: wylot z Katowic- 13.10.2011-20.10.2011 termin: wylot z Katowic- 13.10.2011-20.10.2011 ALFA STAR Hotel: TRITON SEA BEACH RESORT (DAWNIEJ HOLIDAY BEACH)- ****+ All inclusive http://www.alfastar.com.pl/egipt,kraj/kurort,marsa+el+alam/hotel,triton+sea+beach+resort+%28dawniej+holiday+beach%29

Bardziej szczegółowo

Hotel Blue Sea Bugibba - wylot Kraków - BB. Hotel. Symbol oferty: 1705/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem.

Hotel Blue Sea Bugibba - wylot Kraków - BB. Hotel. Symbol oferty: 1705/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem. Hotel Blue Sea Bugibba - wylot Kraków - BB Symbol oferty: 1705/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Malta Wyspa Malta Bugibba Samolot

Bardziej szczegółowo

Hol z recepcją czynną całą dobę, 3 restauracje, kafeteria otwarta do późnych godzin wieczornych oraz sale konferencyjne.

Hol z recepcją czynną całą dobę, 3 restauracje, kafeteria otwarta do późnych godzin wieczornych oraz sale konferencyjne. Wypoczynek na Malcie, Hotel Santana****, All inclusive Symbol oferty: 978/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Malta Wyspa Malta Qawra Samolot

Bardziej szczegółowo

Warunki przewozu osób na linii autobusowej KOPENHAGA MALMÖ AIRPORT KOPENHAGA

Warunki przewozu osób na linii autobusowej KOPENHAGA MALMÖ AIRPORT KOPENHAGA Warunki przewozu osób na linii autobusowej KOPENHAGA MALMÖ AIRPORT KOPENHAGA 1.Przewoźnik jest zobowiązany do: - zrealizowania przewozu pasażera i jego bagażu na trasie określonej w bilecie, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl Grecja \ Riwiera Olimpijska \ Leptokaria Oferta: GRECJA LEPTOKARIA hotel FILOXENIA BEACH Terminy Termin Ilość noclegów Transport Cena 05.07.2016-17.07.2016 10 dni Autokar od 997,70 zł / os 08.07.2016-20.07.2016

Bardziej szczegółowo

Hotel Canifor**** - wylot Gdańsk - AI OPIS. Symbol oferty: 1672/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem.

Hotel Canifor**** - wylot Gdańsk - AI OPIS. Symbol oferty: 1672/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem. Hotel Canifor**** - wylot Gdańsk - AI Symbol oferty: 1672/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Malta Wyspa Malta Qawra Samolot

Bardziej szczegółowo

Hotel SARANDA PALACE Albania / Wybrzeże Jońskie / Saranda

Hotel SARANDA PALACE Albania / Wybrzeże Jońskie / Saranda 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Hotel SARANDA PALACE Albania / Wybrzeże Jońskie / Saranda Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Osoby: Noclegi: Dzień wyjazdu Terminy: Pokój: Wyży wienie: Najtańsza oferta

Bardziej szczegółowo

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Podstawowy zestaw dokumentów niezbędny do uzyskania wizy: wypełniony i podpisany wniosek wizowy: wniosek o wydanie wizy krajowej (pobierz wniosek

Bardziej szczegółowo

Hotel Perla Tenerife*** - wylot Warszawa Modlin - HB

Hotel Perla Tenerife*** - wylot Warszawa Modlin - HB Hotel Perla Tenerife*** - wylot Warszawa Modlin - HB Symbol oferty: 1665/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania/Teneryfa

Bardziej szczegółowo

Ważne informacje dla turystów

Ważne informacje dla turystów Ważne informacje dla turystów UWAGA! Biura pośredniczące w zawarciu umowy Agenci nie są uprawnione do składania jakichkolwiek zapewnień czy obietnic lub dokonywania uzgodnień odbiegających od treści podanej

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO ORGANIZACJI IMPREZ

BEZPIECZEŃSTWO ORGANIZACJI IMPREZ BEZPIECZEŃSTWO ORGANIZACJI IMPREZ Wszystkie imprezy, które organizujemy i zamieszczamy w naszej ofercie są zorganizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawsze są zgłaszane we właściwych kuratoriach

Bardziej szczegółowo

Termin: 31 marzec 2016-23 kwiecień 2016 (ilość dni: 24) Statek: Linia: Cena od: na zapytanie/os. Costa Fortuna. Costa Cruises.

Termin: 31 marzec 2016-23 kwiecień 2016 (ilość dni: 24) Statek: Linia: Cena od: na zapytanie/os. Costa Fortuna. Costa Cruises. Orientalna Podróż - sprzedane Termin: 31 marzec 2016-23 kwiecień 2016 (ilość dni: 24) Costa Fortuna Statek: Linia: Cena od: Costa Cruises na zapytanie/os. 1 z 6 TRASA REJSU Data Port Wpłynięcie Wypłynięcie

Bardziej szczegółowo

Hotel INTERNATIONAL Albania / Riwiera Albańska / Vlora

Hotel INTERNATIONAL Albania / Riwiera Albańska / Vlora 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Hotel INTERNATIONAL Albania / Riwiera Albańska / Vlora Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Osoby: Noclegi: Dzień wyjazdu Terminy: Pokój: Wyży wienie: Najtańsza oferta

Bardziej szczegółowo

Ważne informacje dla turystów Zima 2015/16

Ważne informacje dla turystów Zima 2015/16 Ważne informacje dla turystów Zima 2015/16 UWAGA! Biura pośredniczące w zawarciu umowy Agenci nie są uprawnione do składania jakichkolwiek zapewnień czy obietnic lub dokonywania uzgodnień odbiegających

Bardziej szczegółowo

Hotel Palma Mazas** - Majorka - wylot Kraków - HB. Palma Mazas. Symbol oferty: 1662/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem

Hotel Palma Mazas** - Majorka - wylot Kraków - HB. Palma Mazas. Symbol oferty: 1662/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem Hotel Palma Mazas** - Majorka - wylot Kraków - HB Symbol oferty: 1662/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania Majorka Majorka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU FIRMY SEBO-TRANS

REGULAMIN PRZEWOZU FIRMY SEBO-TRANS REGULAMIN PRZEWOZU FIRMY SEBO-TRANS Przewoźnik firma Sebo-Trans świadcząca przewóz pasażerów na podstawie uzyskanej licencji na wykonywanie przewozu osób. Pasażer osoba fizyczna, która w myśl zawartej

Bardziej szczegółowo

Regulamin przewozu osób

Regulamin przewozu osób Regulamin przewozu osób PRZEWOZIMY.eu 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr

Bardziej szczegółowo

Mauritius wczasy Twoich marzeń, Hotel Recif Attitude***, 2 posiłki. Położenie hotelu. Pokoje. Do dyspozycji gości w hotelu. Symbol oferty: 762/183

Mauritius wczasy Twoich marzeń, Hotel Recif Attitude***, 2 posiłki. Położenie hotelu. Pokoje. Do dyspozycji gości w hotelu. Symbol oferty: 762/183 Mauritius wczasy Twoich marzeń, Hotel Recif Attitude***, 2 posiłki Symbol oferty: 762/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Mauritius

Bardziej szczegółowo

313 pokoi, hall z recepcją czynną całą dobę, restauracja, night club, bary przy basenach, bar wewnętrzny, sala konferencyjna.

313 pokoi, hall z recepcją czynną całą dobę, restauracja, night club, bary przy basenach, bar wewnętrzny, sala konferencyjna. Wczasy na Malcie, Hotel Mellieha Bay****, All Inclusive Symbol oferty: 672/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Malta Wyspa Malta Mellieha Samolot

Bardziej szczegółowo

- **** 150 35 2 3-12-23.06.2012 - CENA OD OSOBY:

- **** 150 35 2 3-12-23.06.2012 - CENA OD OSOBY: Słoneczny Brzeg - Hotel MARVEL **** znajduje się ok. 150 m od plaży, 35 km od lotniska w Burgas. Pokoje 2 osobowe z możliwością dostawki, posiadają klimatyzację /w cenie/, mini bar lub małą lodówkę, łazienkę,

Bardziej szczegółowo

40% dla wszystkich A DODATKOWO:

40% dla wszystkich A DODATKOWO: z rabatem 40% dla wszystkich A DODATKOWO: do 1000 zł rabatu dla rodzin do 500 zł rabatu dla par pakiet KOMFORT za drobne WAKACJE 2017 Promocja obowiązuje od 21.01.2017 do 31.01.2017 1. W SECOND MINUTE

Bardziej szczegółowo

Cypr wypoczynek na wyspie Afrodyty, Hotel Sun Hall****, śniadania, obiady, kolacje

Cypr wypoczynek na wyspie Afrodyty, Hotel Sun Hall****, śniadania, obiady, kolacje Cypr wypoczynek na wyspie Afrodyty, Hotel Sun Hall****, śniadania, obiady, kolacje Symbol oferty: 869/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Cypr

Bardziej szczegółowo

Malta wczasy na słonecznej wyspie, Hotel Preluna****, śniadania. Położenie hotelu. Pokoje. Do dyspozycji Gości w hotelu. Sport i rekreacja.

Malta wczasy na słonecznej wyspie, Hotel Preluna****, śniadania. Położenie hotelu. Pokoje. Do dyspozycji Gości w hotelu. Sport i rekreacja. Malta wczasy na słonecznej wyspie, Hotel Preluna****, śniadania Symbol oferty: 863/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Malta Wyspa Malta Sliema

Bardziej szczegółowo

Informacje praktyczne

Informacje praktyczne Hotele, pokoje hotelowe, doba hotelowa Informacje praktyczne Wszystkie hotele i apartamenty prezentowane w naszym katalogu zostały starannie wyselekcjonowane w oparciu o opinie naszych lokalnych współpracowników.

Bardziej szczegółowo

- jej anulację o godzinie 18:00, jeżeli rezerwacja jest dokonana w dniu przyjazdu

- jej anulację o godzinie 18:00, jeżeli rezerwacja jest dokonana w dniu przyjazdu Regulamin dla Gości Hosapartments 1. Postanowienia ogólne Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu miejsc noclegowych oferowanych na stronie www.hosapartments.pl. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne

Bardziej szczegółowo

Informacje praktyczne

Informacje praktyczne Hotele, pokoje hotelowe, doba hotelowa Informacje praktyczne Wszystkie hotele i apartamenty prezentowane w naszym katalogu zostały starannie wyselekcjonowane w oparciu o opinie naszych lokalnych współpracowników.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki korzystania z usług

Ogólne warunki korzystania z usług 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Usług świadczonych przez Salę Zabaw Małolatek prowadzona przez firmę Tisar Play ul. Kokotek 30, Ruda Śląska 41-700o numerze NIP

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr../2016 Z dnia Dyrektora Teatru Muzycznego w Łodzi

Zarządzenie nr../2016 Z dnia Dyrektora Teatru Muzycznego w Łodzi Zarządzenie nr../2016 Z dnia 18.07.2016 Dyrektora Teatru Muzycznego w Łodzi Regulamin sprzedaży i rezerwacji biletów w Teatrze Muzycznym w Łodzi 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

SRI LANKA EGZOTYKA CENNIK 2015-2016

SRI LANKA EGZOTYKA CENNIK 2015-2016 SRI LANKA KOD:SLSWP WYCIECZKA OBJAZDOWA PO SRI LANCE SRI LANKA W PIGUŁCE- 7 DNI (HB) Wyjazdy indywidualne (min.2 osoby) Hotele 4* Polskojęzyczny Wyjazdy indywidualne (min.2 osoby) Hotele 4* Anglojęzyczny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/75/2015 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE. z dnia 23 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/75/2015 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE. z dnia 23 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/75/2015 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE z dnia 23 czerwca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kleczewie Na

Bardziej szczegółowo

Ważne informacje dla turystów

Ważne informacje dla turystów Ważne informacje dla turystów UWAGA! Biura pośredniczące w zawarciu umowy Agenci nie są uprawnione do składania jakichkolwiek zapewnień czy obietnic lub dokonywania uzgodnień odbiegających od treści podanej

Bardziej szczegółowo

Hotel BACOLI Grecja / Epirus / Parga

Hotel BACOLI Grecja / Epirus / Parga 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Hotel BACOLI Grecja / Epirus / Parga Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Osoby: Noclegi: Dzień wyjazdu Terminy: Pokój: Wyży wienie: Najtańsza oferta First Minute cena

Bardziej szczegółowo

na zapytanie/os. Pride of America Norwegian Cruise Line Termin: 08 marzec 2013-21 marzec 2013 (ilość dni: 14) Statek: Linia: Cena od:

na zapytanie/os. Pride of America Norwegian Cruise Line Termin: 08 marzec 2013-21 marzec 2013 (ilość dni: 14) Statek: Linia: Cena od: Aloha Hawaje Termin: 08 marzec 2013-21 marzec 2013 (ilość dni: 14) Pride of America Statek: Linia: Cena od: Norwegian Cruise Line na zapytanie/os. Rejs z polskim pilotem! 1 z 5 TRASA REJSU Data Port Wpłynięcie

Bardziej szczegółowo

Fereniki Resort & SPA*** - all inclusive - wylot Wrocław. Fereniki Resort & SPA. Symbol oferty: 1624/6034. Georgiopolis-Kavros-Chania

Fereniki Resort & SPA*** - all inclusive - wylot Wrocław. Fereniki Resort & SPA. Symbol oferty: 1624/6034. Georgiopolis-Kavros-Chania Fereniki Resort & SPA*** - all inclusive - wylot Wrocław Symbol oferty: 1624/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Grecja/Kreta

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) , dni Dojazd wlasny od 529,35 zł / os

SKARPA TRAVEL tel. +(48) , dni Dojazd wlasny od 529,35 zł / os Bułgaria \ Wczasy Wypoczynkowe Obzor \ Bułgaria Oferta: BUŁGARIA OBZOR pokoje gościnne Terminy Termin Ilość noclegów Transport Cena 08.09.2017-17.09.2017 9 dni Dojazd wlasny od 529,35 zł / os Opis Opis

Bardziej szczegółowo

"Mądry Polak przed szkodą czyli prawa i obowiązki turysty na wakacjach za granicą"

Mądry Polak przed szkodą czyli prawa i obowiązki turysty na wakacjach za granicą "Mądry Polak przed szkodą czyli prawa i obowiązki turysty na wakacjach za granicą" Elżbieta Seredyńska Europejskie Centrum Konsumenckie Polska MSZ ODM Warszawa, 26 czerwca 2013 r. 1 Plan wykładu 1. Ramy

Bardziej szczegółowo

ZIEMIA ŚWIĘTA BIBLIJNYM SZLAKIEM 8 dni. PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ 8 dni

ZIEMIA ŚWIĘTA BIBLIJNYM SZLAKIEM 8 dni. PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ 8 dni ZIEMIA ŚWIĘTA BIBLIJNYM SZLAKIEM 8 dni 24.01-31.01 2890 ZŁ 21.02-28.02 2890 ZŁ 21.03-28.03 2890 ZŁ 25.04-02.05 2990 ZŁ 07.02-14.02 2890 ZŁ 07.03-14.03 2890 ZŁ 11.04-18.04 2890 ZŁ 09.05-16.05 2890 ZŁ 05.09-12.09

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO RANCHO OLAND

REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO RANCHO OLAND REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO RANCHO OLAND Dyrekcja Ośrodka Oland będzie Państwu wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja

Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja Od dnia 1 maja 2004 r., tj. w dniu wejścia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej na granicy zewnętrznej Polski (w woj. podlaskim z Białorusią) kontrola

Bardziej szczegółowo

Termin: 29 marzec kwiecień 2016 (ilość dni: 16) Statek: Linia: Cena od: na zapytanie/os. Monarch. Pullmantur Cruises.

Termin: 29 marzec kwiecień 2016 (ilość dni: 16) Statek: Linia: Cena od: na zapytanie/os. Monarch. Pullmantur Cruises. Karaiby z pobytem w Chogogo Resort () Termin: 29 marzec 2016-13 kwiecień 2016 (ilość dni: 16) Monarch Statek: Linia: Cena od: Pullmantur Cruises na zapytanie/os. 1 z 5 TRASA REJSU Data Port Wpłynięcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych. W Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych. W Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie Regulamin organizacji wycieczek szkolnych W Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie (zgodny z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania

Bardziej szczegółowo

Hotel HTOP Palm Beach*** - wylot Wrocław - HB

Hotel HTOP Palm Beach*** - wylot Wrocław - HB Hotel HTOP Palm Beach*** - wylot Wrocław - HB Symbol oferty: 1402/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania Inne Lloret De

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) ,

SKARPA TRAVEL tel. +(48) , Bułgaria \ Wczasy Wypoczynkowe Sozopol \ SOZOPOL Oferta: BUŁGARIA SOZOPOL hotel FLAGMAN Terminy Brak wolnych miejsc Opis Opis hotelu HOTEL FLAGMAN **** położony jest ok. 2 min spacerem od plaży. Obszerne

Bardziej szczegółowo

UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU REGULARNYCH LINII AUTOKAROWYCH

UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU REGULARNYCH LINII AUTOKAROWYCH UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU REGULARNYCH LINII AUTOKAROWYCH Biuro Podróży s.c. GDAŃSK UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU REGULARNYCH LINII AUTOKAROWYCH JULIA-TOUR Biuro Podróży s.c. Gdańsk I. Bilety 1. Dokumentem uprawniąjacym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU PROGRESS

REGULAMIN PRZEWOZU PROGRESS REGULAMIN PRZEWOZU PROGRESS Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. 2000 Nr 50 poz. 601,

Bardziej szczegółowo

- *** - 250 500 2,3 : 15-26.06.2011 CENA: 1.990,- 14-1.090,- 3 14-10% W CENIE SKIEROWANIA:

- *** - 250 500 2,3 : 15-26.06.2011 CENA: 1.990,- 14-1.090,- 3 14-10% W CENIE SKIEROWANIA: ALL INCLUSIVE W CENIE WYCIECZKA DO BARCELONY LLORET DE MAR - Hotel Samba *** - do plaży ok 250 m, do centrum Lloret ok. 500 m. Pokoje 2,3 os z wanną lub prysznicem, WC, telefonem, klimatyzacją, balkonem,

Bardziej szczegółowo

Hotel HTOP Palm Beach*** - wylot Warszawa Modlin - AI

Hotel HTOP Palm Beach*** - wylot Warszawa Modlin - AI Hotel HTOP Palm Beach*** - wylot Warszawa Modlin - AI Symbol oferty: 1389/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania Inne Lloret

Bardziej szczegółowo

Porady dla podróżnych

Porady dla podróżnych 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 20.01.2016 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Obsługa na pokładzie Odprawa

Bardziej szczegółowo

Kuba Cayo Coco Hotel Melia All Inclusive

Kuba Cayo Coco Hotel Melia All Inclusive Kuba są miejsca, które warto zobaczyć! Kuba Cayo Coco Hotel Melia All Inclusive 1. Ilość nocy/dni: 14 nocy/ 15 dni 2. Trasa: wg programu 3. Miejsce rozpoczęcia programu: Hawana 4. Miejsce zakończenia programu:

Bardziej szczegółowo

Szanowni Goście! Witamy serdecznie w pokojach hotelowych Centrum Konferencyjnego ZAMEK. Informacje ogólne

Szanowni Goście! Witamy serdecznie w pokojach hotelowych Centrum Konferencyjnego ZAMEK. Informacje ogólne Szanowni Goście! Witamy serdecznie w pokojach hotelowych Centrum Konferencyjnego ZAMEK Informacje ogólne Recepcja, tel. 101 pracownicy recepcji służą Państwu pomocą przez całą dobę. Doba hotelowa rozpoczyna

Bardziej szczegółowo

NUMER TELEFONU WEWNĘTRZNY RECEPCJA 100 NUMER TELEFONU KOMÓRKOWY RECEPCJA NUMERY ALARMOWE POLICJA 997 STRAŻ POŻARNA 998 POGOTOWIE 999

NUMER TELEFONU WEWNĘTRZNY RECEPCJA 100 NUMER TELEFONU KOMÓRKOWY RECEPCJA NUMERY ALARMOWE POLICJA 997 STRAŻ POŻARNA 998 POGOTOWIE 999 NUMER TELEFONU WEWNĘTRZNY RECEPCJA 100 NUMER TELEFONU KOMÓRKOWY RECEPCJA 660 444 759 NUMERY ALARMOWE POLICJA 997 STRAŻ POŻARNA 998 POGOTOWIE 999 REGULAMIN HOTELU ZŁOTY RÓG *** 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1.

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY VIP LINE NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE DEDYKOWANE KLIENTOM INDYWIDUALNYM

ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY VIP LINE NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE DEDYKOWANE KLIENTOM INDYWIDUALNYM ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY VIP LINE NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE DEDYKOWANE KLIENTOM INDYWIDUALNYM ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY VIP LINE NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE DEDYKOWANE KLIENTOM INDYWIDUALNYM

Bardziej szczegółowo

Regulamin przewozu krajowej linii autokarowej. F.U.H. Bogusław Mokrzycki

Regulamin przewozu krajowej linii autokarowej. F.U.H. Bogusław Mokrzycki Regulamin przewozu krajowej linii autokarowej 1. Podstawowe określenia F.U.H. Bogusław Mokrzycki 1.1 Bagaż wyodrębniona rzecz stanowiąca własność Pasażera lub załogi w trakcie przewozu zarówno ujawniana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LEONARDO da VINCI CYPR 2013

PROGRAM LEONARDO da VINCI CYPR 2013 PROGRAM LEONARDO da VINCI CYPR 2013 amathus-hotel Pokoje z basenem Przykładowy pokój Basen Restauracja - praca Geografia Cypr jest krajem kontrastów. Szczyty górskie przeciwstawiają się tu pięknym plażom.

Bardziej szczegółowo

Wczasy na słonecznej Malcie, Hotel Blue Sea ST. GEORGE PARK *** ST JULIAN'S, śniadania

Wczasy na słonecznej Malcie, Hotel Blue Sea ST. GEORGE PARK *** ST JULIAN'S, śniadania Wczasy na słonecznej Malcie, Hotel Blue Sea ST. GEORGE PARK *** ST JULIAN'S, śniadania Symbol oferty: 956/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie:

Bardziej szczegółowo

Wczasy na słonecznej Malcie, Hotel Paradise Bay****, śniadania i obiadokolacje

Wczasy na słonecznej Malcie, Hotel Paradise Bay****, śniadania i obiadokolacje Wczasy na słonecznej Malcie, Hotel Paradise Bay****, śniadania i obiadokolacje Symbol oferty: 776/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Malta

Bardziej szczegółowo

Grecja Leptokaria apartamenty STELLA lato 2017

Grecja Leptokaria apartamenty STELLA lato 2017 Grecja Leptokaria apartamenty STELLA lato 2017 Leptokaria.Leptokaria to jeden z najpopularniejszych kurortów Riwiery Olimpijskiej, położony u podnóży Olimpu. Żwirkowo - piaszczysta plaża i ciepłe wody

Bardziej szczegółowo

Cypr wypoczynek z Afrodytą, Hotel Livadhiotis City***, śniadania. Położenie hotelu. Pokoje. Do dyspozycji gości w hotelu.

Cypr wypoczynek z Afrodytą, Hotel Livadhiotis City***, śniadania. Położenie hotelu. Pokoje. Do dyspozycji gości w hotelu. Cypr wypoczynek z Afrodytą, Hotel Livadhiotis City***, śniadania Symbol oferty: 876/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Cypr Larnaca Larnaca

Bardziej szczegółowo

Podział imprez turystycznych: Podstawowe rodzaje imprez: impreza: krajowa, zagraniczna, wyjazdowa i przyjazdowa, dalej każda z nich dzieli się na

Podział imprez turystycznych: Podstawowe rodzaje imprez: impreza: krajowa, zagraniczna, wyjazdowa i przyjazdowa, dalej każda z nich dzieli się na Imprezy turystyczne Podział imprez turystycznych: Podstawowe rodzaje imprez: impreza: krajowa, zagraniczna, wyjazdowa i przyjazdowa, dalej każda z nich dzieli się na własną i zleconą, z kolei te na grupowe

Bardziej szczegółowo

b) Wpłata zaliczki kartą kredytową lub e-przelewem

b) Wpłata zaliczki kartą kredytową lub e-przelewem 1. wprowadzenie Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu obiektów noclegowych, a dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BURSZTYN MEDICAL SPA S.C.

REGULAMIN BURSZTYN MEDICAL SPA S.C. REGULAMIN BURSZTYN MEDICAL SPA S.C. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawarcia umowy wynajmu pokoi / domków letniskowych w Bursztyn Medical Spa S.C., w Bobolinie k/ Dąbek. 2. Pokoje w Bursztyn Medical

Bardziej szczegółowo

Regulamin Park Pokoje ul. Kresowa 7 Police

Regulamin Park Pokoje ul. Kresowa 7 Police Regulamin Park Pokoje ul. Kresowa 7 Police 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Park Pokoje i jest integralną częścią umowy,

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl Chorwacja \ Środkowa Dalmacja \ VODICE Oferta: CHORWACJA VODICE apartamenty Terminy Termin Ilość noclegów Transport Cena 01.07.2016-10.07.2016 7 dni Autokar od 989,11 zł / os 01.07.2016-17.07.2016 14 dni

Bardziej szczegółowo

WENEZUELA. Oferta indywidualna

WENEZUELA. Oferta indywidualna WENEZUELA Oferta indywidualna 1 Ramowy program 1 dzień 05.00 odprawa biletowo bagażowa na lotnisku w Warszawie ; 07.15 wylot z Warszawy do Frankfurtu;. 09.10 przylot do Frankfurtu; 10.30 odlot do Caracas;

Bardziej szczegółowo

TURCJA - ALANYA. Turecki; można także porozumiewać się po angielsku, coraz częściej po polsku. 1 lira turecka; 1 EUR = 2,4 liry.

TURCJA - ALANYA. Turecki; można także porozumiewać się po angielsku, coraz częściej po polsku. 1 lira turecka; 1 EUR = 2,4 liry. TURCJA - ALANYA turyści objęci są opieką polskiego rezydenta, do którego zadań należy pomoc przy przylocie, wylocie, podczas pobytu oraz przyjmowanie zapisów na wycieczki lokalne. Turecki; można także

Bardziej szczegółowo

Turystyczne last minute

Turystyczne last minute Turystyczne last minute Przed nami sezon urlopowy. Myśl o upragnionych wakacjach, odpoczynku, relaksie i atrakcjach, jakie na nas czekają, często sprawia, że dość chaotycznie organizujemy wyjazd. Umowę,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE. 1) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów;

Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE. 1) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów; REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT PRZEZ SPÓŁKĘ PKP INTERCITY (RPO-IC) Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE 27. Rzeczy wyłączone z przewozu 1. Z przewozu jako przesyłka konduktorska wyłączone są:

Bardziej szczegółowo

Autokary: k Bezpieczeństwo: j Bagaż: n Cenne przedmioty, pieniądze: p Chore dziecko: Dokumenty: Dyskoteki: Dopłata transportowa:

Autokary: k Bezpieczeństwo: j Bagaż: n Cenne przedmioty, pieniądze: p Chore dziecko: Dokumenty: Dyskoteki: Dopłata transportowa: Autokary: korzystamy z usług sprawdzonych i uznanych w kraju przewoźników. Wszystkie autokary posiadają aktualne badania techniczne, odpowiednie zezwolenie i licencje. W większości przypadków jest możliwość

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA WYCIECZEK SZKOLNYCH

ORGANIZACJA WYCIECZEK SZKOLNYCH ORGANIZACJA WYCIECZEK SZKOLNYCH W GIMNAZJUM NIEPUBLICZNYM NR 1 IM. IRENY SENDLEROWEJ W WARSZAWIE Na podstawie: (Dz. U. Nr 25, poz. 113 z 1996 r.), (Dz. U. Nr 119, poz. 562 z 1996 r.), (Dz. U. MEN Nr 9,

Bardziej szczegółowo

Malta wczasy na słonecznej wyspie, Hotel Preluna****, śniadania. Położenie hotelu. Pokoje. Do dyspozycji Gości w hotelu. Sport i rekreacja.

Malta wczasy na słonecznej wyspie, Hotel Preluna****, śniadania. Położenie hotelu. Pokoje. Do dyspozycji Gości w hotelu. Sport i rekreacja. Malta wczasy na słonecznej wyspie, Hotel Preluna****, śniadania Symbol oferty: 863/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Malta Wyspa Malta Sliema

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ WYJAZDOWYCH

REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ WYJAZDOWYCH STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 - ZAŁĄCZNIK NR 20 REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ WYJAZDOWYCH SPIS TREŚCI: PODSTAWA PRAWNA... 2 KIEROWNIK WYCIECZKI (IMPREZY)... 4 KARTA WYCIECZKI

Bardziej szczegółowo

Egipt Nowy projekt nurkowy!

Egipt Nowy projekt nurkowy! Egipt Nowy projekt nurkowy! Samodzielny wybór spotów. Nurkowanie tylko w miejscach nieznanych... Termin wyjazdu» 17 październik - 24 październik 2015 (8 dni) Cena wyjazdu» 4.690,00 zł osoba nurkująca Główne

Bardziej szczegółowo

Biuro Podróży Hawajskie Aloha

Biuro Podróży Hawajskie Aloha OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA Obowiązuje od dnia 20.06.2015 1. Postanowienie Ogólne Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez firmę Krzysztof Rólka Hawajskie Aloha zwanym

Bardziej szczegółowo

Co oznaczają symbole typu: AI, UAI, FB, HB, BB zamieszczane przy ofertach?

Co oznaczają symbole typu: AI, UAI, FB, HB, BB zamieszczane przy ofertach? {slide=opisy Symboli Typ Rezerwacji} Opisy Symboli Typ Rezerwacji Co oznaczają symbole typu: AI, UAI, FB, HB, BB zamieszczane przy ofertach? Są to powszechnie stosowane w turystyce skróty, do określenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i obsługę logistyczną trzydniowego szkolenia wyjazdowego do Parku

Bardziej szczegółowo

Biuro Podróży Grand TOUR

Biuro Podróży Grand TOUR Biuro Podróży Grand TOUR 04-185 Warszawa, ul. Witolińska 2/71 tel. + 48 694 804 840 biuro.grandtour@gmail.com NIP: 113-258-00-29, REGON: 360881125 WPIS ORGANIZATORA TURYSTYKI - NUMER ZAŚWIADCZENIA: 1603

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przewozu osób przez spółkę EUROPOL Połeć spółka jawna w Sękowej

Regulamin świadczenia usług przewozu osób przez spółkę EUROPOL Połeć spółka jawna w Sękowej Regulamin świadczenia usług przewozu osób przez spółkę EUROPOL Połeć spółka jawna w Sękowej 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin przewozów sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada

Bardziej szczegółowo

UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU

UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU BILETY 1. Wykupienie biletu upoważnia do przejazdu autobusem na naznaczonej trasie i jest równoznaczne z akceptacją,,umownych warunków przewozu. 2. Bilet jest imiennym dokumentem

Bardziej szczegółowo

adres: Alwernia ul. Zięby 1, tel: ;

adres: Alwernia ul. Zięby 1, tel: ; 14.08. 1 dzień podróż ( ok 900 km) wyjazd (ok 5-6 rano) przyjazd do okolice Belgradu Kolacja nocleg w hotelu 15.08 2 dzień wyjazd ok godz. 7 rano Przyjazd do Hotelu RIVA Złote Piaski między 17:00 a 18:00

Bardziej szczegółowo

Wypoczynek na słonecznej Malcie, Fortina Hotel****, śniadania. Położenie. Pokoje. Do dyspozycji gości. Sport i rekreacja.

Wypoczynek na słonecznej Malcie, Fortina Hotel****, śniadania. Położenie. Pokoje. Do dyspozycji gości. Sport i rekreacja. Wypoczynek na słonecznej Malcie, Fortina Hotel****, śniadania Symbol oferty: 929/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Malta Wyspa Malta Sliema

Bardziej szczegółowo

Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 13.01.2017 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PARKINGU STRZEŻONEGO

REGULAMIN PARKINGU STRZEŻONEGO REGULAMIN PARKINGU STRZEŻONEGO 1 Teren parkingu stanowi integralną część Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, jest zarządzany przez GTL SA w Katowicach, Al. Korfantego 38, 40-161 Katowice,

Bardziej szczegółowo

Termin: 09 październik październik 2015 (ilość dni: 14) Statek: Linia: Cena od: Celebrity Xpedition. na zapytanie/os. Celebrity Cruises.

Termin: 09 październik październik 2015 (ilość dni: 14) Statek: Linia: Cena od: Celebrity Xpedition. na zapytanie/os. Celebrity Cruises. Wyspy i Machu Picchu Termin: 09 październik 2015-22 październik 2015 (ilość dni: 14) Celebrity Xpedition Statek: Linia: Cena od: Celebrity Cruises na zapytanie/os. 1 z 5 TRASA REJSU Data Port Wpłynięcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BAWIALNI PeReLunia

REGULAMIN BAWIALNI PeReLunia REGULAMIN BAWIALNI PeReLunia 1. Bawialnia PeReLunia znajduje się w Zawierciu przy ulicy Górnośląskiej 11 i czynna jest codziennie w godzinach od 10:00 do 20:00. 2. Bawialnię prowadzi: ILPANA Spółka Cywilna.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERCARS POLSKA DOTYCZĄCY UMOWNYCH WARUNKÓW PRZEWOZU OSÓB I RZECZY linie ukraińskie. Obowiązuje od

REGULAMIN INTERCARS POLSKA DOTYCZĄCY UMOWNYCH WARUNKÓW PRZEWOZU OSÓB I RZECZY linie ukraińskie. Obowiązuje od REGULAMIN INTERCARS POLSKA DOTYCZĄCY UMOWNYCH WARUNKÓW PRZEWOZU OSÓB I RZECZY linie ukraińskie Obowiązuje od 01.03.2015 BILETY 1. Wykupienie biletu upoważnia do przejazdu autobusem na oznaczonej trasie

Bardziej szczegółowo

Warunkiem potwierdzenia zamówienia jest zapłacenie zaliczki w wysokości

Warunkiem potwierdzenia zamówienia jest zapłacenie zaliczki w wysokości WARUNKI SPRZEDAŻY USŁUG : Warunkiem potwierdzenia zamówienia jest zapłacenie zaliczki w wysokości 100 /apartament na konto stronie udzielającej usługi. Po zapłaceniu zaliczki poślemy Państwu voucher. Przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KULTURALNO-KRAJOZNAWCZYCH. Gminnego Ośrodka Kultury w Goczałkowicach-Zdroju z dnia r.

REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KULTURALNO-KRAJOZNAWCZYCH. Gminnego Ośrodka Kultury w Goczałkowicach-Zdroju z dnia r. REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KULTURALNO-KRAJOZNAWCZYCH Gminnego Ośrodka Kultury w Goczałkowicach-Zdroju z dnia 30.08.2013r. Na podstawie 13 pkt. 1 i 4 statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Goczałkowicach-Zdroju,

Bardziej szczegółowo

DO 40% RABATU TYLKO DO 30.06*

DO 40% RABATU TYLKO DO 30.06* 2015/16 FESTIWAL KORZYŚCI TYLKO DO 30 CZERWCA DO 40% RABATU TYLKO DO 30.06* Dodatkowy rabat 2% dla posiadaczy Karty Stałego Klienta Dodatkowo z zaproszeniem 1% rabatu tylko do 30.05.2015 KORZYŚĆ #1 - UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Oferta specjalna dla grupy sportowej Włochy - Riwiera Adriatycka - Cesenatico

Oferta specjalna dla grupy sportowej Włochy - Riwiera Adriatycka - Cesenatico Oferta specjalna dla grupy sportowej Włochy - Riwiera Adriatycka - Cesenatico Długie piaszczyste plaże, ciepłe morze, a wieczorami liczne atrakcje pozostaną na długo w pamięci wszystkich odwiedzających

Bardziej szczegółowo

Umowa o imprezę turystyczną Nr:

Umowa o imprezę turystyczną Nr: Umowa o imprezę turystyczną Nr: 160503-01 Pomiędzy Organizatorem/Agentem a Awertour Sp z o.o. ul. Plac św. Mikołaja 8 43-300 Bielsko-Biała Imię i nazwisko Adres Telefon kontaktowy i adres e-mail Nr i seria

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU KRAJOWYMI I MIĘDZYNARODOWYMI LINIAMI AUTOKAROWYMI FIRMY USŁUGI TRANSPORTOWE GULIWER S.C.

REGULAMIN PRZEWOZU KRAJOWYMI I MIĘDZYNARODOWYMI LINIAMI AUTOKAROWYMI FIRMY USŁUGI TRANSPORTOWE GULIWER S.C. REGULAMIN PRZEWOZU KRAJOWYMI I MIĘDZYNARODOWYMI LINIAMI AUTOKAROWYMI FIRMY USŁUGI TRANSPORTOWE GULIWER S.C. 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zaprasza na wyjazd szkoleniowy z Molo

Zaprasza na wyjazd szkoleniowy z Molo Zaprasza na wyjazd szkoleniowy z Molo Egipt Safaga 19.03.09 26.03.09 1. Miejsce Safaga to miejscowość oddalona o około 50 km od Hurghady. To jeden z najlepszych spotów windsurfingowych i kite owych w Egipcie.

Bardziej szczegółowo

Terminarz wyjazdów autokarowych Bułgaria 2016

Terminarz wyjazdów autokarowych Bułgaria 2016 Terminarz wyjazdów autokarowych Bułgaria 2016 Godzina Katowice ul. Piotra Skargi 05:00 Tychy Stacja paliw przy drodze szybkiego ruchu 05:30 Pszczyna Dworzec PKS 05:45 Czechowice-Dziedzice Mc Donald s 06:00

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy/warunki-pobytu-cudzozie/3914,warunki-pobytu-cudzoziemcow-w-rp. html Wygenerowano: Poniedziałek, 16 stycznia 2017, 03:36

Bardziej szczegółowo