Ważne informacje dla turystów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ważne informacje dla turystów"

Transkrypt

1 Ważne informacje dla turystów UWAGA! Biura pośredniczące w zawarciu umowy Agenci nie są uprawnione do składania jakichkolwiek zapewnień czy obietnic lub dokonywania uzgodnień odbiegających od treści podanej w ofercie Organizatora. Odprawa na lotnisku Organizator informuje, iż w trosce o naszych Klientów oraz w celu skrócenia oczekiwania na odprawę, odprawy będą odbywały się przy pomocy dokumentów elektronicznych. Ze względu na fakt, iż na wszystkich lotniskach w Polsce odprawa odbywa się bez opieki Organizatora niezbędnym jest posiadanie wydrukowanych dokumentów podróży. W przypadku lotów realizowanych samolotami rejsowymi wymagane jest posiadanie papierowych biletów lotniczych/kart pokładowych wystawionych przez linię lotniczą. Dokumenty te dostarczane są niezależnie od dokumentów wysyłanych z systemu rezerwacyjnego Organizatora. Brak powyższych dokumentów podróży uniemożliwi odprawę na lotnisku, natomiast wystawienie nowych dokumentów podróży wiąże się z dodatkową opłatą. W razie jakichkolwiek problemów podczas odprawy zalecany jest kontakt z Call Center (numery telefonów będą wskazane w dokumentach podróży). UWAGA! W sytuacji kiedy podróżują dwie osoby, w tym jedna z nich jest osobą niepełnoletnią w świetle prawa polskiego, konieczne jest posiadanie pisemnego tłumaczonego na język angielski/francuski oraz notarialnie poświadczonego zezwolenia rodziców osoby niepełnoletniej, zawierającego zgodę na wylot z kraju pod opieką wskazanej w zezwoleniu osoby pełnoletniej. Wizy Należy zwrócić uwagę, zakupując imprezy turystyczne, iż poszczególne kraje objęte są obowiązkiem wizowym. Szczegóły dotyczące przepisów wjazdowych w danym kraju znajdują się w poszczególnych rozdziałach. W przypadku imprez realizowanych samolotami rejsowymi niezbędne jest uzupełnienie rezerwacji o następujące dane: seria i numer paszportu, data ważności, obywatelstwo, jeśli inne niż polskie. Dane powinny zostać uzupełnione najpóźniej w ciągu trzech dni od podpisania Umowy. Klienci z innym obywatelstwem niż polskie, powinni zapoznać się z przepisami wizowymi i paszportowymi kraju docelowego. Transport lotniczy Na 24 h przed rozpoczęciem imprezy turystycznej samolotowej Organizator poinformuje Klientów o potwierdzonym rozkładzie przelotów. Jednocześnie wskazujemy, iż godziny są ogólnodostępne i na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej Organizatora w zakładce Rozkład lotów. Pierwszy i ostatni dzień imprezy samolotowej przewidziany jest na przelot, a nie na właściwy wypoczynek. Godziny przelotów ustalane są przez przewoźnika lotniczego w porozumieniu z danym portem lotniczym oraz Urzędem Lotnictwa Cywilnego. Przy specyfice siatki połączeń linii lotniczych nie można zagwarantować, że wyloty będą odbywały się w godzinach rannych, a przyloty w godzinach wieczornych. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian Klienci będą bezzwłocznie o nich informowani. W przypadku lotów nocnych ceny poszczególnych imprez zostały skalkulowane w stosunku do rzeczywistej ilości świadczeń, jakie otrzymują Klienci na miejscu. Każdy Klient może zabrać ze sobą bagaż o maksymalnej wadze 15, 18 lub 20 kg oraz bagaż podręczny ważący nie więcej niż 5 kg szczegóły dla danego lotu znajdują się zawsze w potwierdzeniu rezerwacji. W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia bagażu należy natychmiast zgłosić szkodę na lotnisku i zażądać spisania protokołu PIR wyłącznie przez upoważnionego do tego pracownika lotniska. Zgłoszenie szkody jest konieczne do zrealizowania roszczeń. Za brak dopełnienia formalności odpowiedzialność ponosi Klient. W celu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej bagażu przez przewoźnika lotniczego niezbędne będą następujące dokumenty: PIR protokół zniszczenia bagażu (oryginał) przywieszka bagażowa (oryginał) paszport lub dowód osobisty(kserokopia) karta pokładowa (oryginał) zdjęcia uszkodzonego bagażu w przypadku zagubienia bagażu lista przedmiotów zawartych w bagażu + orientacyjna wycena w jęz. angielskim (oryginał) rachunki za zakupione przedmioty w miejscu pobytu i niezbędne do podstawowego funkcjonowania (oryginały) pismo z punktu napraw bagażu informujące o kosztach naprawy lub w przypadku niemożności jego naprawienia informacja, iż bagaż nie kwalifikuje się do naprawy w jęz. angielskim (oryginał) dane do przelewu: numer rachunku bankowego w formacie IBAN, kod SWIFT banku, imię i nazwisko oraz adres właściciela rachunku bankowego. Ze względów bezpieczeństwa bagaż podręczny jest dokładnie sprawdzany przez służby lotniska w porcie wylotowym, dlatego też nie należy umieszczać w nim noży, nożyczek, scyzoryków, pilniczków do paznokci, w przeciwnym wypadku zostają one zarekwirowane. Zgodnie z regulaminem przewozu lekarstwa, okulary optyczne i klucze powinny być przewożone w bagażu podręcznym. Płyny przewożone w bagażu podręcznym powinny znajdować się w pojemnikach o dopuszczalnej pojemności 100 ml każdy i winny być zapakowane w jedną przezroczystą plastikową i zamykaną torebkę o pojemności nieprzekraczającej 1 l łącznie. Torebki powinny być dostępne w portach lotniczych. Osobnej kontroli poddane zostaną także ubrania wierzchnie pasażerów, komputery przenośne i inne większe urządzenia elektroniczne zabierane na pokład samolotu. Przypominamy, iż istnieje możliwość pozostawienia wózka dziecięcego bezpośrednio w luku przy wejściu do samolotu, w tym celu należy go nadać jako bagaż rejestrowany przy stanowisku odprawy, a następnie oddać pracownikowi przy schodach do samolotu. Gondole wózków głębokich mogą zostać zabrane na pokład na wyraźną decyzję kapitana i w sytuacji gdy ich wielkość pozwala na umieszczenie ich pod fotelem pasażera czy w luku bagażowym. Pokarmy dla dzieci powinny być przewożone w bagażu rejestrowanym w większej ilości i zabezpieczone odpowiednio na wypadek ich uszkodzenia (zbicia słoiczków). Na pokład dozwolone jest wniesienie pokarmów odpowiadających długości podróży oraz porze dnia, w której odbywa się lot. Dla dzieci do ukończenia 1 roku życia dozwolone jest wniesienie wody butelkowanej przekraczającej 100 ml. W pozostałych przypadkach wniesienie wody czy innych napojów spoza strefy poza odprawę jest zabronione, chyba, że ich pojemność nie przekracza 100 ml. Organizator przypomina, iż podczas lotu nie towarzyszy Państwu opiekun-rezydent. Będzie on oczekiwał po przylocie w miejscu docelowym. Transport autokarowy Lista uczestników przejazdu sporządzana jest według daty zawarcia umowy z Organizatorem, tym samym obowiązuje kolejność wsiadania do autokaru według daty wykupienia imprezy. Pasażerowie powinni stawić się na zbiórce 30min. przed godziną odjazdu autokaru. Czytanie listy odbywa się na 15min. przed odjazdem. Uczestnicy imprezy autokarowej zobowiązani są do potwierdzenia u Organizatora miejsca i godziny zbiórki na 2 dni przed wyjazdem. Dla osób wsiadających na trasie przejazdu pilot rezerwuje miejsca, wybierając pierwsze wolne. W trakcie przejazdu autokarem organizowane są postoje, zazwyczaj w zajazdach z barem i toaletą (jeśli jest to możliwe). Trasa przejazdu po Polsce odbywa się przez poszczególne miasta, które zostały wybrane przez Klientów podczas tworzenia rezerwacji. Ze względu na małą pojemność oraz trudności z opróżnianiem zbiornika gromadzącego nieczystości w autokarze, zaleca się korzystanie z toalety jedynie w sytuacjach awaryjnych. Palenie tytoniu w autokarze jest zabronione. Ze względu na ograniczoną pojemność luków bagażowych każdy uczestnik przejazdu ma prawo do bezpłatnego przewozu następującej ilości bagażu: - podręcznego jedna sztuka do 5 kg/osobę - zasadniczego jedna sztuka do 20kg/osobę; w wymiarach nie przekraczających zwyczajowych norm (80 x 60 x 30cm). Bagaż przekraczający powyższy limit może być przewieziony tylko za zgodą obsługi autokaru, gdy pozwala na to miejsce w luku bagażowym i jedynie za dodatkową opłatą. Zaleca się bagaż miękki lub plecaki ze stelażem wewnętrznym. Z przewozu wyłączone są rzeczy, których przewóz jest zabroniony przez przewoźników, w szczególności rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub mieniu, nie podlegające wywozowi lub wwozowi do danego państwa, których ilość wskazuje na handlowy charakter. Za wszelkie szkody powstałe z tytułu naruszenia powyższego postanowienia całkowitą odpowiedzialność ponosi Klient do pełnej wysokości. W czasie imprez objazdowych Klient zobowiązany jest każdorazowo zabierać ze sobą z kabiny autokaru rzeczy stanowiące bagaż podręczny. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zgody na pozostawienie w autokarze zgłoszonych rzeczy Klienta. Przejazdy na trasach z dopłatą obowiązują na zapytanie; mogą być realizowane mikrobusami i samochodami osobowymi możliwe przesiadki na trasie. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy przejazdu. Organizator dołoży wszelkich starań, aby autokary kursowały zgodnie z planem, ale z różnych przyczyn (np. postoje na granicy, czynniki atmosferyczne i drogowe) nie może tego zagwarantować. W trakcie przejazdów przez Polskę mogą zdarzyć się przesiadki oraz możliwe jest oczekiwanie na współpasażerów. Łączniki realizowane są poprzez transport minibusem lub samochodem osobowym na terenie Polski bez asysty pilota-przewodnika. Spotkanie z pilotem następuje w momencie dojazdu do autokaru głównego. Łączniki realizowane są w zależności o ilości Uczestników, zgłoszonych na dany łącznik. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania łącznika (wymagana minimalna liczba 6 osób). W takim przypadku Organizator zobowiązany jest poinformować Uczestników minimum 4 dni przed datą rozpoczęcia imprezy o zmianie trasy. Uczestnik ma prawo wyboru innego, potwierdzonego miejsca wyjazdu zaproponowanego przez Organizatora. W przypadku wykupienia łącznika informacje o godzinie i miejscu odebrania Uczestników z danego miasta podawane są po ostatecznym zamknięciu list, najpóźniej 3 dni przed datą wyjazdu. W hotelach tranzytowych Klienci kwaterowani są tak samo jak w obiekcie docelowym. Oznacza to, że jeśli Klient wybrał zakwaterowanie w pokoju 1- osobowym, w hotelach tranzytowych zakwaterowany będzie również w pokoju 1-osobowym. Transfer Po przylocie i odebraniu bagażu podróżnego należy udać się do wyjścia z lotniska, gdzie oczekiwać będą przedstawiciele (zazwyczaj rezydenci lub transfermani) Organizatora z tablicami zawierającymi logo Organizatora. Przedstawiciele Organizatora przekazują niezbędne informacje dotyczące miejsca postoju i numeru autokaru, którym Klienci są przewożeni do hotelu. Podczas transferu lub jeszcze przed przedstawiciele udzielają szczegółowych informacji dotyczących daty i godziny spotkania informacyjnego oraz wręczają dokumenty zawierające podstawowe informacje o kraju pobytu wraz z kontaktem telefonicznym do rezydenta. Może się zdarzyć, że transfermani nie będą porozumiewać się w języku polskim. Z reguły do jednego autokaru zabierani są goście do hoteli znajdujących się na trasie przejazdu. W związku z tym, że autokary rozwożą wszystkich gości po hotelach czas trwania transferu może się wydłużyć. Przedstawiciele Organizatora towarzyszący w trakcie transferu nie kwaterują gości w hotelach, zostawiają tylko dokumenty w recepcji i jadą z grupą do kolejnego hotelu. Organizator nie gwarantuje przewozu sprzętu sportowego typu deski surfingowe, sprzęt nurkowy, kitesurfing, golf itp.). Autokary, którymi wykonywane są transfery do poszczególnych hoteli nie są przystosowane do przewozu tych sprzętów, a jedynie do transferu gości wraz z ich bagażem standardowym (walizka). W tej sytuacji Klienci mogą być zmuszeni do wynajęcia innego środka transportu, który wykona ten transfer. Koszt podstawowego transferu nie zostanie zwrócony. Transfery będą realizowane autokarami, busami lub samochodami osobowymi oznaczonymi znakiem firmowym lokalnego kontrahenta oraz Exim Tours. Zakwaterowanie Wszystkie hotele znajdujące się w ofercie Organizatora wybrane są ze szczególną starannością przy pomocy zagranicznych partnerów i ich doświadczenia na lokalnym rynku. Przy każdym hotelu umieszczona jest ocena dokonana przez Organizatora. Informacja ta może być pomocna przy wyborze obiektu zakwaterowania, który będzie najlepiej odpowiadał wymaganiom i oczekiwaniom Klientów. Organizator na bieżąco aktualizuje ofertę pod kątem płatnych i bezpłatnych usług serwowanych w obiektach zakwaterowania. W związku z częstymi zmianami w tym zakresie zaleca się zapoznanie z aktualnym opisem hotelu dostępnym na: Oficjalnej kategoryzacji hoteli dokonuje się na podstawie kryteriów przyjętych w danym państwie (również taka informacja umieszczona jest w katalogu przy każdym obiekcie), ale nie zawsze pokrywa się ona z oceną Organizatora,: 1* Bardzo skromne hotele przeznaczone dla niewymagających Klientów, ze skromnym wyposażeniem, wyżywieniem i obsługą. 2* Skromne obiekty z praktycznym wyposażeniem, odpowiednie dla mniej wymagających Klientów. Podstawowy zakres wyżywienia i obsługi. 3* Obiekty średniej kategorii turystycznej ze standardowym wyposażeniem i wyżywieniem oraz podstawowym poziomem obsługi. 4* Obiekty wyższej kategorii dla bardziej wymagających Klientów z wysokim standardem obsługi i wyposażeniem. 5* Obiekty najwyższej kategorii z najwyższą jakością usług, zakwaterowania i obsługi dla najbardziej wymagających Klientów. Należy liczyć się z tym, że poziom serwisu hoteli w niektórych krajach śródziemnomorskich, w szczególności w Egipcie i Tunezji, może odbiegać od polskich standardów. Wybierając hotel w centrum miasta należy pamiętać o tym, że w miejscowościach turystycznych życie nocne trwa zazwyczaj do wczesnych godzin rannych. Ruch uliczny oraz wiążący się z nim spory hałas może stanowić poważną przeszkodę dla wypoczynku. Wyjściem z sytuacji może być popołudniowa drzemka podczas sjesty, kiedy sklepy są zamknięte i wszędzie panuje spokój. Większość resortów hotelowych składa się z budynku głównego i bungalowów (willi). Organizator nie ma wpływu na to, w której części hotelu i na którym piętrze będą zakwaterowani Klienci. Leży to w gestii hotelu i uwarunkowane jest ilością wolnych pokoi. Wszelkie prośby o dodatkowe świadczenia zostaną skierowane do hotelu. Zastrzegamy jednak, iż świadczeń tych nie można egzekwować na miejscu, jako

2 zagwarantowanych, gdyż nie są one dodatkowo płatne i są traktowane, jako prośba. Organizator nie bierze odpowiedzialności za realizację powyższych świadczeń. Dodatkowo informujemy, iż w pobliżu wybranego hotelu może występować rozbudowa infrastruktury. Na działania osób trzecich nieuczestniczących w realizacji Umowy Organizator nie ma wpływu. Pokój z widokiem na morze jest zwykle dodatkowo płatny (ok USD/os./dzień) na miejscu w recepcji i w miarę dostępności wolnych pokoi. Za pokój typu sea view uznaje się pokój z centralnym jak i bocznym widokiem na morze. Informujemy, iż większość hoteli za pokój dwuosobowy uważa jeden pokój z dwoma pojedynczymi łóżkami lub jednym łóżkiem małżeńskim; za pokój trzyosobowy uważa jeden pokój dwuosobowy z dostawką; za pokój czteroosobowy pokój dwuosobowy z dwiema dostawkami lub jedną dwuosobową dostawką. Dostawka zmniejsza powierzchnię pokoju i może wpłynąć na komfort wypoczynku. We wszystkich hotelach dostawką może być łóżko rozkładane (polowe), łóżko piętrowe lub sofa i fotel będący na wyposażeniu pokoju. Dostawka nie zawsze gwarantuje komfort oferowany przez standardowe łóżko w danym hotelu. W przypadku pokoju z dostawkami dodatkowe komplety pościeli i ręczników będą dostarczone na życzenie Klientów. Pokoje jednoosobowe często bywają małe i dużo droższe z powodu dopłaty. W wielu przypadkach nie posiadają balkonu lub tarasu. Zdarza się również, że pokój jednoosobowy to standardowy pokój dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania. Pokoje promocyjne lub ekonomiczne mogą mieć niższy standard oraz ich wygląd i wyposażenie może odbiegać od opisu katalogowego np. balkon francuski zamiast tradycyjnego balkonu lub tarasu, niedostateczny widok na morze itp. W zależności od standardu hotelu sprzątanie pokoi oraz wymiana pościeli odbywa się codziennie lub co 3 dni. Ręczniki są wymieniane jeśli rano zostaną rzucone na podłogę w łazience lub co drugi dzień. Wszelkie problemy związane z brakiem czystych ręczników czy pościeli należy zgłaszać rano w recepcji, a jeżeli to nie odniesie skutku, należy zgłosić sprawę rezydentowi w czasie jego dyżuru w hotelu. Uprzejmie przypominamy, że ze względu na oszczędzanie wody, hotele proszą o używanie ręczników przynajmniej przez 2-3 dni. Nie należy wynosić ręczników hotelowych na plażę czy basen. Ręczniki powinny pozostawać w pokoju do użytku wewnętrznego. Idąc na plażę należy korzystać z ręczników plażowych udostępnianych przez dany obiekt na podstawie karty ręcznikowej, tzw. towel card, w przeciwnym wypadku należy korzystać z własnego ręcznika. Doba hotelowa zwyczajowo rozpoczyna się w dniu przylotu zwykle w godzinach 14:00 17:00 i kończy dnia następnego o godz.10:00-12:00. Wcześniejszy przyjazd lub późny wyjazd nie uprawniają do dłuższego korzystania z pokoju. Pokój hotelowy należy zwolnić do czasu obowiązywania doby hotelowej w dniu wylotu. Przedłużenie korzystania z pokoju możliwe jest poprzez indywidualne uzgodnienie z recepcją. Pobierana jest wtedy dodatkowa opłata, zgodnie z obowiązującym cennikiem hotelowym. W miarę możliwości recepcja hotelu udostępni Państwu pomieszczenie do składowania bagażu. Zaznaczamy, iż w większości hoteli zabronione jest wnoszenie własnego jedzenia i picia, a także zabierania posiłków i napoi poza teren przeznaczonych do konsumpcji restauracji. Zgodnie z polityką hoteli w przypadku wczesnego wylotu lub późnego przylotu (przed/po zakończeniu pracy restauracji hotelowej) nie ma możliwości skorzystania z posiłku. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za politykę hotelu w zakresie godzin pracy restauracji hotelowych. Wyjątek stanowią obiekty typu aparthotel (z aneksem kuchennym). Niektóre obiekty w celu otwarcia pokoi hotelowych oferują elektroniczne karty zamiast tradycyjnych kluczy. Informujemy, iż mogą one ulec rozmagnesowaniu w przypadku przechowywania ich w pobliżu sprzętu elektronicznego czy telefonów komórkowych. O ponowne jej zakodowanie należy niezwłocznie zwrócić się do pracownika recepcji hotelowej. W krajach z oferty Organizatora woda może być podgrzewana za pomocą baterii słonecznych znajdujących się na dachu budynku hotelowego. W dni pochmurne może zdarzyć się, iż woda w kranach będzie letnia. Ilość ciepłej wody zależy również od ilości osób korzystających z niej osób w danej chwili. W celu uniknięcia jakichkolwiek problemów informujemy, iż niemożliwe jest zakwaterowanie kobiety z mężczyzną wyznania muzułmańskiego w jednym pokoju bez zalegalizowanego związku małżeńskiego. Podczas wycieczek objazdowych Organizator nie gwarantuje zakwaterowania w konkretnym hotelu. Podajemy tylko standard zakwaterowania, bez nazwy hotelu (może być to hotel z katalogu Organizatora lub podobny). Jednakże zawsze będzie to obiekt odpowiadający standardowi wykupionej przez Państwa imprezy turystycznej. W krajach arabskich obowiązuje zakaz fotografowania obiektów wojskowych, obiektów strategicznych i funkcjonariuszy państwowych. Klimatyzacja Większość hoteli, w przypadku typowych imprez pobytowych, zapewnia swoim gościom bezpłatnie centralną klimatyzację z możliwością indywidualnego sterowania temperaturą w pokoju lub indywidualną klimatyzację w pokoju. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, iż centralna klimatyzacja może nie działać 24 h/dobę. Jej włączenie/wyłączenie leży w gestii hotelu. Może się zdarzyć, że uruchamiana jest w godzinach najwyższych temperatur w ciągu dnia. Przed i po sezonie klimatyzacja nie jest uruchamiana. Za sezon najczęściej uważa się miesiące lipiec i sierpień. W czasie upałów temperatura powietrza a temperatura z klimatyzacji może różnić się nieznacznie, aby uniknąć szoku temperaturowego. W przypadku imprez autokarowych oferta nie gwarantuje pokoi z klimatyzacją. W przypadku imprez z dojazdem własnym usługa klimatyzacji jest dostępna zgodnie z opisem danego obiektu. Wyżywienie Zgodnie z zawartą Umową podczas pobytu w hotelu Klienci otrzymują wyżywienie typu SC, RO lub OB (brak wyżywienia), BB (tylko śniadania), HB (śniadania i obiadokolacje, napoje dodatkowo płatne), FB (śniadanie, obiad, kolacja, napoje dodatkowo płatne), All Inclusive lub Ultra All Inclusive. Wybrana opcja wyżywienia nie obowiązuje podczas przelotów samolotem oraz przejazdów autokarem. W każdym kraju wymienionym w katalogu istnieją inne zwyczaje żywieniowe. Generalnie podaje się potrawy kuchni międzynarodowej wzbogaconej miejscowymi specjałami. Standard wyżywienia uzależniony jest od kategorii hotelu. Niektóre obiekty podczas posiłków głównych, dla zachowania bezpieczeństwa, zapewniają obsługę, która służy pomocą w serwowaniu potraw. Przez śniadanie kontynentalne należy rozumieć: porcję pieczywa, masło, dżem (czasem ser), kawę lub herbatę. W hotelowych restauracjach wyżywienie zapewnione jest w formie bufetu (potrawy wystawione w ladach, na bieżąco uzupełnianie, niektóre mogą być porcjowane przez kucharza) lub serwowane przez kelnera menu z obsługą (gotowe danie bez możliwości jego dowolnego komponowania). Forma wyżywienia jest uzależniona od standardu hotelu oraz sezonu. Może zdarzyć się, iż przed sezonem czy po sezonie turystycznym z uwagi na małą liczbę wypoczywających gości wybór potraw będzie ograniczony na co Organizator nie ma wpływu. Napoje do posiłków są zawsze płatne dodatkowo (nie dotyczy śniadań i programu All Inclusive). Wersja All Inclusive nie obowiązuje na plaży, chyba że opis obiektu stanowi inaczej. W przypadku imprezy z opcją All Inclusive wyżywienie w postaci przekąsek serwowane jest w godzinach określonych przez obiekt. Mini-bar może nie obejmować opcji All Inclusive. Mini-bary/lodówki w pokojach są przeważnie puste, na wyraźną prośbę gości są wypełniane wodą, napojami alkoholowymi i bezalkoholowymi, za które później należy zapłacić. W trakcie wycieczek fakultatywnych nie obowiązuje forma wyżywienia zagwarantowana na Umowie. O szczegółach wyżywienia w trakcie wycieczek fakultatywnych informuje rezydent, zgodnie z programem danej wycieczki. W przypadku zakupienia imprez z opcją wyżywienia All Inclusive, po przylocie w miejscu docelowym rezydent przekaże Państwu wszelkie szczegóły dotyczące tej opcji wraz z godzinami i miejscami, w których z tej opcji będą Państwo mogli korzystać. Natężenie ilości gości korzystających w tym samym czasie z restauracji i barów w ramach All Inclusive może powodować powstawanie kolejek. Przypominamy, iż przy basenach i na plaży napoje mogą być serwowane w plastikowych szklankach wielokrotnego użytku, ze względów bezpieczeństwa. W większości hoteli obowiązuje zakaz wnoszenia żywności i napoi z zewnątrz. W niektórych hotelach możliwe jest zamówienie lunch lub breakfast boxów do wykorzystania na wycieczce fakultatywnej lub przy wczesnym wykwaterowaniu z hotelu. Natomiast hotelarz ma prawo odmówić przygotowania lunch lub breakfast boxów ze względu na miejscowe przepisy sanitarno-epidemiologiczne. Usługi dodatkowe W każdym z hoteli z oferty pobytowej udostępniane są dla gości atrakcje nieobjęte programem podstawowym imprezy, za które hotel pobiera opłaty według aktualnego cennika dostępnego w danym obiekcie. Informujemy, iż każdy obiekt wyznacza indywidualne godziny pracy zjeżdżalni czy Aquaparków, w których działają one pod nadzorem pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Ponadto przy każdym obiekcie (Aquapark, pojedyncze zjeżdżalnie) obowiązuje wewnętrzny regulamin, który m.in. wskazuje minimalny wzrost uczestnika pozwalający na skorzystanie z atrakcji. Korzystanie z basenu możliwe jest od godzin rannych zwyczajowo do zachodu słońca lub do godz Następnie pracownicy obiektu zajmują się odkażaniem wody, z tego względu prosimy o zaprzestanie kąpieli w celu uniknięcia groźnych chorób skóry wywołanych preparatami do odkażania wody. W większości hoteli zabrania się kąpieli w basenie w innych strojach, niż stroje kąpielowe. Część leżaków znajduje się przy basenach, pozostała część przy plaży hotelowej, z tego względu może zdarzyć się, iż nie będą Państwo mogli z nich skorzystać, jednakże w takiej sytuacji prosimy o zwrócenie się z tym problemem do obsługi hotelowej. W większości hoteli baseny wewnętrzne są nieczynne zazwyczaj w okresie od czerwca do września. W niektórych hotelach funkcjonuje dodatkowo płatna kawiarenka internetowa. Bezprzewodowe darmowe połączenie z Internetem może posiadać ograniczenia połączeń oraz blokady niektórych stron internetowych lub portów. W związku z tym szybkość bezprzewodowych połączeń internetowych jest minimalna. Odbiór telewizji kablowej/satelitarnej nie zawsze gwarantuje odbiór programów w języku polskim. Plaża Hotele posiadające plaże prywatną mogą udostępniać korzystanie z niej również gościom spoza hotelu. Leżaki i parasole udostępniane są odpłatnie lub bezpłatnie, zgodnie z opisem obiektu zawartym w katalogu lub na Podane w opisach hoteli odległości od plaży są orientacyjne. Prosimy także pamiętać o kremach do opalania z wysokim filtrem, okularach przeciwsłonecznych oraz nakryciu głowy podczas przebywania na słońcu. Zaoszczędzi to Państwu niepotrzebnych komplikacji podczas urlopu. Przypominamy, iż w krajach śródziemnomorskich zachodzi zjawisko okresowego kwitnienia alg, na co Spółka nie ma wpływu. Opieka rezydenta/pilota Przedstawicielem Organizatora na miejscu jest polskojęzyczny rezydent, chyba że Umowa i oferta stanowi inaczej. Zwyczajowo następnego dnia po przylocie organizuje on spotkanie informacyjne w celu zapoznania Państwa z informacjami dotyczącymi kraju pobytu oraz ofertą wycieczek fakultatywnych. Do rezydenta/pilota należy kierować wszystkie pytania, życzenia, zastrzeżenia lub uwagi. Można za jego pośrednictwem także kupić dodatkowe wycieczki. Osobisty kontakt z naszym rezydentem jest możliwy podczas spotkania informacyjnego oraz dyżurów w hotelu. W pilnych przypadkach rezydent dostępny jest pod numerem telefonu komórkowego, podanego na tablicy informacyjnej Organizatora, która znajduje się przy recepcji hotelowej. Za pośrednictwem tablicy hotelowej Organizator przekazuje ważne informacje, dlatego zalecamy zapoznać się z nimi, zwłaszcza z potwierdzeniem godzin transferu na lotnisko i odlotu do Polski, które rezydent wywiesza podczas ostatniego dyżuru w trakcie pobytu Klientów. Niezbędnym jest sprawdzenie wszelkich informacji o rozkładzie przelotów w dniu poprzedzającym wylot (wieczorem). W dniu zakończenia imprezy turystycznej rezydent asystuje do momentu odprawy na lotnisku, później możliwy jest jedynie kontakt telefoniczny. W przypadku imprez z wyjazdem autokarem przedstawicielem Organizatora jest pilot grupy, który towarzyszy Państwu od momentu wyjazdu autokaru z Polski do momentu powrotu do kraju. Wycieczki fakultatywne W każdym kraju przygotowana została dla Państwa oferta wycieczek fakultatywnych, organizowanych przez lokalne biuro podróży. Umowa o wycieczkę fakultatywną zawierana jest przez lokalne biuro podróży i nie jest świadczeniem wykonywanym przez Exim S.A. Radzimy, by wycieczki fakultatywne kupować na miejscu za pośrednictwem lokalnego przedstawiciela Organizatora, w celu uniknięcia kłopotów z niewywiązaniem się nieznanych przedsiębiorców z zawartych z umów. W katalogu oraz na stronie internetowej zostały zamieszczone ceny orientacyjne, jednakże mogą one ulec zmianie podczas trwania sezonu. Wycieczki fakultatywne odbywają się w zależności od warunków atmosferycznych. Szczegółowych informacji udziela rezydent na miejscu. Organizator nie ma wpływu na ceny i organizację wycieczek fakultatywnych, za które odpowiada miejscowy kontrahent. Wszelkie ewentualne reklamacje dotyczące ich organizacji należy zgłaszać rezydentowi na miejscu. Wszystkie wycieczki fakultatywne odbywają się pod warunkiem zebrania się minimalnej liczby uczestników, określonej indywidualnie dla każdej wycieczki. W każdym uzasadnionym przypadku rezydent ma prawo odmówić uczestnictwa w wycieczce fakultatywnej danemu klientowi (np. z uwagi na zły stan zdrowia, wiek, sprawność fizyczną, ciążę itp.). Niezależnie od powyższego należy podkreślić, że osoby starsze, cierpiące na choroby przewlekłe czy też kobiety w ciąży nie powinny brać udziału w niektórych imprezach, zwłaszcza wymagających dobrej sprawności fizycznej, czy odbywających się w wysokich temperaturach. O szczegółach poinformuje Państwa rezydent w miejscu docelowym. W przypadku niektórych krajów uczestnikami opiekuje się anglojęzyczny pilot. Choroby i pomoc lekarska W przypadku imprez w regionie śródziemnomorskim, a zwłaszcza w Egipcie i Tunezji mogą być Państwo narażeni na częste infekcje żołądkowo-jelitowe spowodowane odmienną florą bakteryjną. Dlatego też należy zaopatrzyć się w leki przeciwskurczowe, przeciwbiegunkowe i przeciwwymiotne. W przypadku nasilenia się objawów choroby konieczna jest konsultacja medyczna, którą umożliwi Państwu rezydent.

3 Zalecamy unikanie picia wody bieżącej z kranów, hydrantów, czy myć nią owoców do bezpośredniego spożycia. Najbezpieczniej korzystać z wody oryginalnie butelkowanej nawet do mycia zębów oraz obierać owoce i warzywa przed ich spożyciem, dbać o higienę i często myć dłonie. Przypominamy, że do specyfiki krajów, do których Państwo podróżujecie, należą komary, muchy i inne insekty ze względu na gorący klimat. Dlatego też radzimy zabrać odpowiednie środki chemiczne. Zabrania się również trzymania w pokojach produktów spożywczych, ponieważ sprzyja to pojawianiu się mrówek oraz innych insektów. Polecamy zapoznać się z aktualnymi informacjami dotyczącymi zagrożeń chorobowych oraz wymaganych szczepień ochronnych na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego Klienci ubezpieczeni są na podstawie polisy generalnej w Europäische Reiseversicherung AG (Europejskie), Oddział w Polsce. W krajach z oferty Organizatora nie istnieje bezpłatna służba zdrowia. W przypadku konieczności skorzystania z doraźnej pomocy medycznej Klient niezwłocznie informuje o tym fakcie Centralę Alarmową Europäische Reiseversicherung AG (Europejskie) pod nr W trakcie rozmowy prosimy ustalić szczegóły dotyczące możliwości korzystania z danej placówki medycznej w miejscu docelowym. Prosimy mieć na uwadze, iż ubezpieczyciel zawiera umowy jedynie z wybranymi placówkami medycznymi za granicą, które świadczą bezpłatne usługi na Państwa rzecz. W przypadku skorzystania z pomocy placówki, która nie posiada zawartej z Europäische Reiseversicherung AG (Europejskie) umowy, należy upewnić się, czy koszt leczenia w takiej placówce zostanie Państwu zrefundowany po powrocie do Polski. Za lekarstwa i udzielenie pomocy lekarz zawsze wystawi rachunek. Koszt standardowej wizyty u lekarza ogólnego wynosi ok. 100 USD, natomiast u specjalisty, w tym stomatologa, ok USD. W przypadku doraźnej pomocy medycznej, niezależnie od kosztu wizyty, Klient pokrywa daną kwotę osobiście na miejscu. Dopiero po powrocie z imprezy do kraju otrzymuje zwrot, na podstawie oryginałów rachunków (oraz druku zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia Europäische Reiseversicherung AG Europejskie), pomniejszony o kwotę wkładu własnego w wysokości 25 EUR lub 100 EUR w zależności od kraju. W razie korzystania z jakiejkolwiek pomocy medycznej należy niezwłocznie poinformować o tym ubezpieczyciela. Nie ponosi się wtedy kosztów, gdyż są one pokrywane bezpośrednio przez ubezpieczyciela. W przypadku, gdy Klient zdecyduje się pokryć koszt na miejscu, otrzyma zwrot poniesionych wydatków po powrocie do kraju, po uprzednim przedłożeniu oryginałów rachunków. Ramadan W czasie Ramadanu może zdarzyć się, iż sklepy oraz obiekty gastronomiczne będą krócej czynne lub całkowicie zamknięte. Może się zdarzyć, że podczas Ramadanu posiłki w hotelach będą skromniejsze niż w pozostałym czasie. W roku 2015 Ramadan trwa od do Prosimy, aby w tym okresie unikać skąpych strojów kąpielowych. Podczas zwiedzania meczetów i kościołów prosimy o stosowny ubiór (zwłaszcza w okresie Ramadanu). Podczas Ramadanu skrócone są godziny otwarcia zwiedzanych obiektów (najczęściej do 15: 00). Piątek to dzień wolny od pracy (odpowiednik niedzieli w Polsce). Oznacza to, że banki i urzędy są nieczynne. Należy również wziąć pod uwagę, że podczas ramadanu administracja, handel i transport funkcjonują w zwolnionym tempie i w ograniczonym zakresie. Przed sezonem/po sezonie W tym okresie może dojść do ograniczeń w korzystaniu z infrastruktury hotelu (remonty), czy zaprzestania organizowania imprez animacyjnych i towarzyszących (brak wystarczającej liczby osób). Wyżywienie w momencie niskiego obłożenia hotelu może odbiegać od opisu katalogowego. Część restauracji może być zamknięta, a restauracje bufetowe mogą działać ze stałym menu. Za sezon zwyczajowo uważa się miesiące lipiec i sierpień. Ubranie W większości hoteli nie jest wskazane udanie się do restauracji w stroju kąpielowym czy w szortach. Bezwzględnie zakaz ten jest przestrzegany w obiektach o kategorii 4* i 5*, dlatego radzimy w celu uniknięcia niepotrzebnych nieprzyjemności zabrać ze sobą odpowiedni strój. Przy wejściu do kościołów, meczetów i innych tego typu budowli kobiety powinny zakrywać ramiona i kolana, mężczyźni natomiast zakładać długie spodnie. Bagaż niestandardowy Przewóz rowerów, desek surfingowych, sprzętu do nurkowania (m.in. butla tlenowa, płetwy, maska, pianka, głębościokomierz), etc. stanowi bagaż ponadwymiarowy i musi być zgłoszony Organizatorowi przy rezerwacji. Obowiązuje wtedy dodatkowa opłata, zgodnie z taryfą wprowadzoną przez dane linie lotnicze. Przypominamy, iż usługa ta nie jest gwarantowana i może zdarzyć się, iż uprzednio potwierdzona przez linię lotniczą może zostać odrzucona w przypadku pełnego wyważenia luków bagażowych. W przypadku zmiany linii lotniczych, dla zgłoszonego uprzednio bagażu, zastosowanie mają opłaty zgodnie z cennikiem nowego przewoźnika lotniczego. Szczegółowe informacje dotyczące przewozu bagażu niestandardowego w poszczególnych liniach lotniczych dostępne są na stronie internetowej Organizator nie gwarantuje przewozu bagażu niestandardowego do hotelu oraz w drodze powrotnej na lotnisko. Na życzenie Klienta taka opłata jest wyliczana indywidualnie i płatność następuje przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jeżeli Klient porusza się na wózku inwalidzkim również należy zgłosić ten fakt przy zawieraniu Umowy. Sejf Odradzamy Państwu zabieranie ze sobą na urlop wartościowych przedmiotów i biżuterii. Przypominamy, iż hotel nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy wartościowe, pozostawione przez Państwa w pokoju. W związku z tym radzimy wynająć sejf hotelowy w recepcji bądź pokoju i zdeponować w nim paszport, pieniądze, karty płatnicze, bilety lotnicze i inne wartościowe rzeczy. W większości hoteli korzystanie z sejfu jest dodatkowo płatne. REJSY WYCIECZKOWE ZAOKRĘTOWANIE / WYOKRĘTOWANIE Na około 4 godziny przed rozpoczęciem rejsu, dokładna godzina będzie podana na bilecie. Na godzinę przed wypłynięciem statku zamykane są bramki check-in w porcie. Przed wejściem na statek obsługa zabiera bagaż i dostarcza go do kabiny Klientów, a w dniu wyokrętowania obsługa odbiera bagaż. Prosimy pamiętać o czytelnym wypełnieniu naklejki bagażowej. Serwis bagażowy wliczony jest już w cenę. DOKUMENTY Każdy udający się na rejs zobowiązany jest do posiadania ważnego dokumentu podróży dowodu osobistego lub paszportu (ważność paszportu min. 6 miesięcy od daty zakończenia rejsu). Podczas rejsu zalecamy przechowywanie dokumentów i innych wartościowych rzeczy w sejfie (w recepcji statku lub w kabinie). W wypadku rejsów do niektórych krajów wymagana jest wiza, której wyrobienie leży w gestii podróżującego. OPIEKA MEDYCZNA Każdy statek posiada punkt medyczny godziny jego otwarcia znajdują się w recepcji oraz w gazetce pokładowej. Wizyta lekarska jest płatna. Do ubiegania się o ewentualny zwrot kosztów wymagany jest oryginał dokumentów wystawianych przez lekarza. Prosimy pamiętać, że osoby, które stale muszą zażywać dany lek powinny zaopatrzyć się w jego zapas przed wyruszeniem w rejs. OPIEKA Podczas rejsu Klienci mogą skorzystać z pomocy załogi statku (możliwa komunikacja np. w języku angielskim, francuskim oraz innych). Ponadto Klienci mogą skorzystać z usługi NON STOP (szczegóły i numer telefonu podany na Umowie). SZCZEPIENIA W przypadku niektórych rejsów mogą wymagane być szczepienia ochronne. SYSTEM PŁATNOŚCI NA STATKU Na wszystkich rejsach obowiązuje bezgotówkowy system opłat. Każdy pasażer otrzymuje elektroniczną kartę za pomocą której jest identyfikowany oraz dokonuje płatności. Na niektórych statkach karty te służą również jako klucze do otwierania kabiny. Pierwszego dnia rejsu dokonuje się wpłaty depozytu lub rejestruje się kartę kredytową. Ostatniego dnia należy się rozliczyć z depozytu lub dokonać płatności kartą kredytywą. NAPIWKI Tradycją rejsów jest wręczanie napiwków. Wiele linii automatycznie pobiera określoną kwotę napiwków z Państwa karty każdego dnia (zazwyczaj ok. 8 os/doba). WYŻYWIENIE Podczas całego rejsu mają Państwo zapewnione zawsze 3 główne posiłki w ciągu dnia, przekąski oraz wybrane napoje (każdorazowo szczegółowo opisane podczas dokonywania rezerwacji). Na niektórych liniach istnieje możliwość dokupienia opcji wyżywienia all inclusive z wliczonymi napojami alkoholowymi i bezalkoholowymi. GAZETKA POKŁADOWA Codziennie wieczorem do kabiny dostarczana jest pokładowa gazetka możliwa do pobrania również w miejscach publicznych na statku. Wydawana jest w języku angielskim niemieckim, włoskim, hiszpańskim i francuskim w zależności od rejsu i od armatora. W gazetce znajdują się ważne informacje na temat kolejnego dnia rejsu godziny posiłków, program dnia, zajęcia sportowe, godziny otwarcia poszczególnych punktów usługowych i rozrywkowych a także prognozę pogody i plan wycieczek fakultatywnych w następnym porcie. Ważne informacje dotyczące poszczególnych krajów UWAGA!!! Wycieczki objazdowe do krajów docelowych prezentowanych w niniejszym katalogu będą odbywały się jedynie w sytuacji, gdy zgłosi się odpowiednia liczba uczestników, tj. min. 10 osób na każdy z programów w przypadku imprez z przelotem samolotem oraz min. 30 osób w przypadku imprez z przejazdem autokarem, organizowanym z Polski. W przeciwnym wypadku impreza objazdowa zostanie odwołana, a Klientowi zaproponowany zostanie alternatywny termin. AUSTRIA osób w ramach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru bezwizowego wjazdu i pobytu do 90 dni (niezależnie od jego celu) na terytorium Austrii jest paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie i pozwala na stwierdzenie tożsamości. Nie istnieją zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne, nie ma problemów z dostępem do opieki medycznej. BUŁGARIA Gospodarczego. Od 1 stycznia 2007 r. obywatele polscy mogą wjeżdżać i przebywać na terytorium Republiki Bułgarii przez 90 dni w ciągu 6 miesięcy, licząc od dnia pierwszego wjazdu, oraz przejeżdżać tranzytem przez terytorium Republiki Bułgarii na podstawie ważnych paszportów lub dowodów osobistych. Gesty głową, podobne do oznaczających w Polsce negacje i potwierdzenie, w Bułgarii mają znaczenie odwrotne. Dobrze jest upewnić się słownie, czy rozmówca chciał powiedzieć nie (ne) czy tak (da). CHORWACJA Obywatel polski ma prawo wjechać na terytorium Republiki Chorwacji bez wizy i zezwolenia na pobyt oraz przebywać na terytorium Chorwacji do 3 miesięcy od daty wjazdu, jeżeli posiada ważny paszport lub dowód osobisty. Przy wjeździe nie ma szczególnych wymogów dotyczących okresu ważności ww. dokumentów, jednakże nie może być on krótszy niż dozwolony okres pobytu (tj. 90 dni). Przed wyjazdem zalecamy sprawdzanie ważności wszystkich dokumentów. Zaleca się, aby osoby małoletnie podróżujące bez opieki rodziców (opiekuna prawnego) posiadały przy sobie zgodę, sformułowaną w języku angielskim i podpisaną przez opiekuna prawnego, z podanym jego adresem i numerem telefonu (nie dotyczy wpisanych na listę uczestników wycieczek. Cudzoziemiec jest obowiązany dopełnić obowiązku meldunkowego w ciągu 24 godzin po przekroczeniu granicy (dotyczy także żeglarzy). Chorwackie podmioty świadczące usługi noclegowe lub cumownicze są zobowiązane w ciągu 12 godzin zgłosić pobyt cudzoziemca właściwym organom. Nie wolno nocować poza miejscami do tego przeznaczonymi, np. w samochodach poza kempingami. Należy unikać pozostawiania dokumentów i rzeczy wartościowych na kempingach i w pokojach hotelowych oraz kwaterach prywatnych; Chorwacja nie jest stroną Międzynarodowej Konwencji o odpowiedzialności hoteli za rzeczy wniesione. W rejonach graniczących z Serbią, Czarnogórą oraz Bośnią i Hercegowiną oraz w wysokich partiach gór pozostało wiele nie rozbrojonych min i niewypałów. Z ostrożnością należy traktować oferty udziału w imprezach sportowych wysokiego ryzyka (canyoning, rafting itp.), ponieważ prawo chorwackie nie wymaga od osób prowadzących takie przedsięwzięcia żadnych świadectw kwalifikacji. CYPR osób w ramach Unii Europejskiej. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Cypryjskiej do 90 dni jest ważny paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości (szczególną uwagę należy zwrócić na aktualność zdjęcia) oraz sprawdzić datę ważności dokumentu - dokument musi być minimum 6 miesięcy przy wjeździe na terytorium Cypru. Nie występują zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne, nie są wymagane szczepienia ochronne. CYPR PÓŁNOCNY Państwo autonomiczne, uznawane oficjalnie przez Turcję. Na północnej części wyspy, podobnie jak na południowej, obowiązuje ruch lewostronny. Aby wynająć samochód należy mieć ukończone 21 lat i posiadać ważne prawo jazdy; polskie prawo jazdy jest honorowane. Na terytorium Cypru Północnego legalnie można się zatrzymywać jedynie w hotelach prowadzonych przez Turków Cypryjskich. Urzędy Państwowe, w

4 tym poczta otwarte są do godziny 12:30. Należy pamiętać, że niektóre towary przewożone przez granicę grecko - turecką mogą zostać skonfiskowane. Przy zwiedzaniu świątyni ramiona i kolana muszą być zakryte. CZECHY wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Czeskiej do 90 dni jest ważny paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w dobrym stanie technicznym i pozwala na ustalenie tożsamości. EGIPT Między Polską a Egiptem obowiązuje ruch wizowy. Obywatel RP może przed przyjazdem do Egiptu ubiegać się o wizę w egipskim przedstawicielstwie dyplomatycznym lub otrzymać ją na lotnisku. Wizy turystyczne wydawane są na okres 30 dni. Paszport powinien posiadać co najmniej 6-miesięczną ważność od daty wyjazdu. Nie ma obowiązku szczepień ochronnych. Przebywając w Egipcie należy przestrzegać podwyższonych zasad higieny: często myć ręce, pić wodę przegotowaną lub oryginalnie butelkowaną oraz dokładnie myć owoce i warzywa. Należy być szczególnie ostrożnym podczas spożywania posiłków zwłaszcza w pierwszych dniach pobytu w Egipcie, gdyż można doświadczać zaburzeń żołądkowo-jelitowych, potocznie określanych mianem zemsta faraona. W przypadku pierwszych objawów takich zaburzeń należy zaopatrzyć się w leki (ich ceny w lokalnych aptekach są stosunkowo niewielkie oraz wydaje się je bez recepty) lub skontaktować się z Ubezpieczycielem w celu skorzystania z porady lekarskiej. Podczas rejsów po Nilu Klienci są zakwaterowani na statku o kategorii 5*. Na każdym statku znajdują się dwuosobowe kajuty z możliwością maksymalnie jednej dostawki, z własnymi łazienkami i WC. Kabiny są klimatyzowane, lecz nie posiadają ogrzewania. Organizator nie gwarantuje zakwaterowania na konkretnym pokładzie (poziomie). Kwaterowanie odbywa się drogą losową. Na statku znajdują się: sklep, restauracja, bar, night-club, gdzie organizowane są wieczorne programy rozrywkowe (np. galabija party, dyskoteka, wieczór nubijski), mały basen, taras do opalania. Na statku podczas rejsu serwowane jest wyżywienie 3 x dziennie. Napoje dodatkowo płatne (oprócz śniadań). Istnieje możliwość wykupienia opcji All Inclusive. Jeżeli podczas rejsu statkiem po Nilu program rozpoczyna się kolacją, to kończy obiadem. W przypadku rozpoczęcia obiadem ostatni posiłek to śniadanie. Doba hotelowa na statku podczas rejsu po Nilu trwa do godz. 09:00. W miarę możliwości udostępnione zostaną tzw. Shower rooms (kilka kajut na grupę). W miarę możliwości (po uzgodnieniu z rezydentem/pilotem) można zwiedzać: a) wnętrze piramid. Orientacyjny koszt wstępu do piramidy Cheopsa wynosi 100 LE (ilość biletów jest limitowana do 150 dziennie). Udostępniane są również piramidy Chefrena i Mykerinosa (zamiennie wejścia bez ograniczeń); wstęp kosztuje ok. 35 LE; b) salę mumii w Muzeum Egipskim, gdzie obowiązuje całkowity zakaz filmowania i fotografowania. Orientacyjny koszt:100 LE; c) grobowiec Tutanchamona w Dolinie Królów. Orientacyjny koszt:100 LE. Obowiązuje całkowity zakaz robienia zdjęć i wnoszenia kamery video w Luksorze w Dolinie Królów. W świątyniach Karnak, Kom Ombo, Edfu, Abu Simbel oraz w Asuanie filmowanie i korzystanie z aparatów fotograficznych jest bezpłatne. Opłaty za filmowanie i robienie zdjęć w poszczególnych obiektach zabytkowych ustalane jest przez Ministerstwo Turystyki i za ich zmianę organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Sprzętu fotograficznego (od ) nie wolno wnosić do gmachu Muzeum Kairskiego - należy go pozostawić w bezpłatnej przechowalni lub autokarze. Przejazd pociągiem na trasie Kair Luksor (Asuan) / Luksor (Asuan) Kair odbywa się w godzinach nocnych. Pociąg jest klimatyzowany, ale nie ogrzewany, w związku z tym prosimy o przygotowanie na czas podróży ciepłego okrycia. Jest to pociąg I klasy, z kuszetkami sypialnianymi z możliwością zakupu napojów i jedzenia. Podczas transferu pociągiem towarzyszyć będzie Państwu lokalny przedstawiciel Organizatora posługujący się językiem angielskim. Może zdarzyć się, iż będzie podróżował w innym niż Państwo wagonie. Obowiązkowa opłata za napiwki bakszysz ok. 30 USD za osobę (pobierane przez rezydenta podczas transferu z lotniska do hotelu). Kwota ta zostanie rozdzielona pomiędzy obsługę na statku, bagażowych, właścicieli dorożek i wielbłądów, tragarzy podczas części objazdowej. Może zdarzyć się jednak, iż podczas rejsu pomimo wcześniej opłaconych napiwków będą Państwo proszeni o dodatkowy bakszysz, proszę pamiętać, iż jego przydzielenie jest zupełnie dobrowolne. Należy jednak pamiętać, iż jesteśmy wśród ubogich Egipcjan uznawani za bogatych przyjezdnych, których "obowiązkiem" wynikających z podstawowych filarów islamu jest rozdzielanie bakszyszu wszystkim potrzebującym. Przez cały okres pobytu należy pamiętać o odpowiedniej ilości gotówki (niewielka ilość bankomatów). Podczas transferów grupy turystyczne mniejsze niż 25 osób podróżują minibusami (kosterami), natomiast powyżej 25 osób autokarami. Podczas wycieczek krajoznawczych Organizator nie gwarantuje zakwaterowania w konkretnym hotelu. Podajemy tylko standard zakwaterowania bez nazwy hotelu (może być to hotel z naszego katalogu lub podobny). Jednakże zawsze będzie to obiekt odpowiadający standardowi wykupionej przez Państwa wycieczki. GRECJA terytorium Republiki Greckiej do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości. Nie występują zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne. FRANCJA Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu do 90 dni na terytorium Republiki Francuskiej jest paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości. W przypadku przejazdu tranzytowego autokarem przez kraj niebędący członkiem UE obowiązują dotychczasowe przepisy celne. Nie ma zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych, szczepienia nie są obowiązkowe. HISZPANIA bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) do 90 dni na terytorium Królestwa Hiszpanii jest paszport bądź dowód osobisty. Nie występują zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne. IZRAEL Zgodnie z polsko-izraelską umową o ruchu bezwizowym obywatele polscy legitymujący się paszportem ważnym co najmniej 6 miesięcy od daty wyjazdu mogą wjeżdżać i przebywać na terytorium Izraela bez wizy do 90 dni. Należy zwracać uwagę na stemple umieszczane w paszporcie przez służby graniczne Izraela. Zdarza się bowiem, że funkcjonariusze straży granicznej arbitralnie ograniczają czas pobytu polskich turystów, wpisując na stemplach zgodę na krótszy pobyt, np. do 1 miesiąca. Na przejściu granicznym w Ejlacie ograniczanie pobytu do 1 miesiąca jest regułą. Podróżni nie są zwykle informowani o takiej decyzji i jej przyczynach. Przekroczenie dozwolonego okresu pobytu, określonego w stemplu zamieszczonym w paszporcie podróżnego przez izraelskie służby graniczne, może być uznane za pobyt nielegalny i spowodować odmowę wjazdu przy kolejnych wizytach. Naruszenie izraelskich przepisów imigracyjnych może spowodować wydanie przez władze izraelskie decyzji o wydaleniu cudzoziemca. Osoba, która dopuściła się przekroczenia przepisów dotyczących pobytu cudzoziemców w Izraelu, musi opuścić to państwo w trybie natychmiastowym. Przy wjeździe do i wyjeździe z Izraela miejscowe służby graniczne przeprowadzają rozmowy na temat celu i charakteru podróży oraz zawartości bagażu podróżnego. Należy się liczyć ze stosunkowo dociekliwymi pytaniami. Władze graniczne mogą odmówić prawa wjazdu do Izraela osobom, co do których może powstać podejrzenie, że faktyczny cel ich przyjazdu jest inny niż deklarowany, jak również osobom, które przebywały poprzednio w Izraelu bez ważnej wizy pobytowej. Z uwagi na zdarzające się uliczne kontrole izraelskich służb imigracyjnych i policji cudzoziemcy powinni stale mieć przy sobie dokumenty podróży (paszporty). Ze względu na zdarzające się kradzieże dokumentów zaleca się noszenie przy sobie kserokopii paszportu potwierdzonej przez polski urząd konsularny lub administrację hotelu. Osoba nie mająca przy sobie dokumentu potwierdzającego legalność jej pobytu w Izraelu może zostać przez miejscowe służby zatrzymana do wyjaśnienia jej statusu w tym kraju. Szczepienia ochronne nie są obowiązkowe. Nie ma szczególnych zagrożeń sanitarnoepidemiologicznych. Należy przestrzegać elementarnych zasad higieny. Choć woda z wodociągów miejskich jest zdatna do picia bez przegotowania, zalecane jest używanie wody butelkowanej. Trzeba bezwzględnie stosować się do wymogów i zaleceń władz dotyczących zachowania środków bezpieczeństwa (np. rewizje toreb przy wejściu do sklepów, restauracji, teatrów, kin, muzeów oraz urzędów administracji rządowej) oraz być przygotowanym na szczegółową kontrolę bagażu przy wyjeździe z Izraela. Izrael jest krajem wielu religii, choć dominuje judaizm. Normy zwyczajowe nakazują respektowanie odmiennych rytuałów i sposobów zachowania. Nie należy manifestować swojej odmienności, szczególnie w czasie świąt religijnych. Turyści zwiedzający miejsca zamieszkiwane przez ortodoksyjnych wyznawców judaizmu powinni być odpowiednio ubrani (długie spodnie, długie spódnice, długie rękawy). Nie jest wskazane poruszanie się samochodem w tych rejonach w czasie szabasu i świąt żydowskich. Nie należy również odwiedzać miejsc kultu, jeśli nie godzą się na to uczestnicy uroczystości religijnych, ani też fotografować tych osób bez ich zgody. Podobne zasady dotyczą zachowania w miejscach kultu innych religii - w meczetach i kościołach. W okresie szabatu, tj. od piątku wieczór do soboty wieczór, komunikacja w Izraelu jest ograniczona, a niektóre ulice są zamykane. W tym czasie nie działają również instytucje, a większość sklepów i lokali gastronomicznych jest zamknięta. JORDANIA Obywatele RP mają obowiązek posiadania wizy uprawniającej do przejazdu i pobytu. W Polsce nie ma przedstawicielstwa dyplomatyczno-konsularnego Jordanii. Najbliższa placówka jordańska akredytowana na Polskę znajduje się w Berlinie. Wizy pobytowe uprawniające do jednokrotnego wjazdu na terytorium Jordanii obywatele polscy mogą otrzymać na międzynarodowych przejściach granicznych, z wyjątkiem przejścia na moście Króla Husajna (Allenby Bridge). Wizy te wydawane są na okres jednego miesiąca, z możliwością przedłużenia do 3 miesięcy. O wizy z prawem do wielokrotnego wjazdu można ubiegać się jedynie w jordańskich misjach dyplomatyczno-konsularnych za granicą. Ponadto obowiązuje tzw. podatek wyjazdowy, którego wysokość jest zmienna. Wymagany jest minimum 3-miesięczny okres ważności paszportu przy wjeździe. Nie ma obowiązku okazania biletu powrotnego ani też posiadania określonej kwoty pieniędzy. Zaleca się, aby osoba dorosła samotnie podróżująca z dzieckiem miała dokumenty poświadczające jej prawo do opieki nad nim. Nie obowiązują żadne szczepienia. Nie występują tu szczególne zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne. Istnieje jednak ryzyko zatruć pokarmowych. Należy dokładnie płukać owoce i warzywa oraz unikać spożywania posiłków w restauracjach i barach o wątpliwym standardzie. Opieka medyczna w miastach, zwłaszcza w Ammanie, jest na wysokim poziomie. Z uwagi na bardzo wysokie temperatury, szczególnie latem (powyżej 40 st. C), zaleca się stosowanie kremów ochronnych oraz picie dużej ilości płynów. W przeciwnym razie można narazić się na odwodnienie organizmu i poważne problemy zdrowotne. Należy zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie miejscowych norm zachowania. Dotyczy to przede wszystkim szacunku dla obyczajów i muzułmańskich norm religijnych oraz stosunku do kobiet. Niedopuszczalne jest np. całowanie się w miejscu publicznym, pokazywanie się w zbyt skąpym stroju, zwłaszcza w sąsiedztwie miejsc modlitwy. LITWA osób w ramach UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Litwy do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości. Obowiązkowe szczepienia ochronne nie są wymagane. MALTA terytorium Republiki Malty do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu przysługuje też członkowi rodziny obywatela UE, niezależnie od jego przynależności państwowej. MAROKO Obywatele polscy udający się turystycznie do Maroka są zwolnieni z obowiązku wizowego na okres do 90 dni. Przy przekraczaniu granicy władze marokańskie mogą żądać udokumentowania odpowiednich środków finansowych na pobyt (gotówka, karty kredytowe, wyciąg z konta itp.). Nie ma obowiązku okazania biletu powrotnego. Jedynym dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy i wjazdu na terytorium Maroka jest paszport, który powinien być ważny jeszcze przez minimum 6 miesięcy od planowanej daty wjazdu. Brak jest poważnych zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych, szczepienia nie są wymagane. Turyści powinni pić wyłącznie wodę przegotowaną bądź mineralną, spożywać owoce i warzywa starannie umyte. W Maroku obowiązują szczególne normy prawne i zwyczajowe: zakaz wstępu do meczetów dla osób wyznania niemuzułmańskiego (poza meczetem Hassana II w Casablance, zwiedzanym za opłatą). Samotne kobiety mogą być narażone na natarczywe zaczepki mężczyzn. Zwrócenie się do policjanta o interwencję zwykle powoduje zniknięcie intruza.

5 OMAN Obywatele polscy podlegają obowiązkowi wizowemu. Po wypełnieniu wniosku wizowego i wniesieniu opłaty wizowej, można uzyskać wizy na wszystkich przejściach granicznych. Wizy jednokrotne uprawniają do maksymalnie miesięcznego pobytu, licząc od daty wjazdu; wizy wielokrotne, ważne jeden rok, uprawniają do wielu trzytygodniowych pobytów (między ostatnim wyjazdem a kolejnym wjazdem muszą upłynąć co najmniej 3 tygodnie). Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od planowanej daty zakończenia imprezy turystycznej. Nie występuje tu szczególne zagrożenie sanitarnoepidemiologiczne oraz nie wymaga się szczepień ochronnych. PORTUGALIA bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) do 90 dni na terytorium Republiki Portugalskiej jest ważny paszport bądź dowód osobisty. Uwaga: w Regionach Autonomicznych Madery i Azorów obowiązują takie same zasady wjazdu i pobytu, jak w części kontynentalnej terytorium Portugalii. Nie występują zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne i nie wymaga się specjalnych szczepień. RUMUNIA Obywatele polscy mogą wjeżdżać do Rumunii i przebywać w niej przez 90 dni, liczonych w ciągu 6 miesięcy od daty pierwszego wjazdu, oraz przejeżdżać tranzytem przez terytorium tego kraju na podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego. Gospodarczego. Szczepienia nie są wymagane. Podczas szczególnie upalnych miesięcy letnich zdarzają się przypadki cholery i zapalenia opon mózgowych (głównie na południu kraju), dlatego latem zdecydowanie nie należy pić nieprzegotowanej wody. SŁOWACJA osób w ramach Unii Europejskiej. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu do 90 dni (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Słowackiej jest paszport bądź dowód osobisty. Po przystąpieniu Polski i Słowacji do obszaru Schengen zostały zniesione kontrole graniczne na polsko-słowackich przejściach granicznych, co jednak nie zwalnia z obowiązku posiadania przy sobie, podczas podróży na Słowację, dokumentu tożsamości - paszportu lub dowodu osobistego. W Republice Słowackiej nie występuje zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne, wobec czego nie są wymagane dodatkowe szczepienia. TUNEZJA Obywatele polscy zwolnieni są z obowiązku wizowego na okres do 90 dni. Paszport powinien być ważny jeszcze co najmniej 3 miesiące od daty planowego opuszczenia Tunezji. Wjazd do Tunezji powinien nastąpić na podstawie paszportu nie budzącego wątpliwości co do jego autentyczności. Wszelkie uszkodzenia mechaniczne dokumentu, zamazane wizy, dane osobowe, niewyraźne pieczęcie mogą spowodować uciążliwą procedurę wyjaśniającą lub cofnięcie z granicy. W Tunezji nie występuje zagrożenie epidemiologiczne, nie ma więc obowiązku szczepień przedwyjazdowych. Wskazane są jednak szczepienia przeciw polio i tężcowi. Tunezja jest krajem muzułmańskim i choć spożywanie alkoholu nie jest zabronione, nie należy tego czynić w miejscach publicznych i w lokalach gastronomicznych nie mających licencji na jego sprzedaż. Odradza się noszenia przez kobiety zbyt swobodnych ubiorów w miejscach publicznych, np. na bazarach, w pobliżu meczetów czy w miejscowościach rzadko odwiedzanych przez turystów. Obowiązuje podatek wyjazdowy w kwocie ok. 30 TND, który będzie pobierany od każdego turysty przy wyjeździe z Tunezji. TURCJA Od obywateli polskich wymagane są: wiza uprawniająca do wjazdu i pobytu na terenie Turcji oraz paszport, którego okres ważności wynosi co najmniej 60 dni od daty wygaśnięcia wizy. Wiza jest ważna przez 180 dni i uprawnia maksymalnie do 90 dni pobytu na terenie Turcji. Nie ma możliwości wjazdu za okazaniem dowodu osobistego. Każdy polski obywatel wjeżdżający do Turcji musi posiadać w swoim paszporcie co najmniej 1 (jedną) wolną stronę w celu uzyskania wizy wjazdowej. Brak wolnej strony w paszporcie powoduje automatyczną odmowę wjazdu do Turcji. E-wizę można uzyskać za pośrednictwem elektronicznego systemu wniosków wizowych (czas procesu wizowania to ok. 3 minuty, koszt wizy to ok. 15 EUR, płatność online kartą płatniczą; wydrukowaną e-wizę należy mieć przy sobie podczas odprawy na przejściach granicznych). Istnieje także możliwość uzyskania wizy w konsulacie Ambasady Republiki Tureckiej w Warszawie, koszt wizy wynosi ok. 252 PLN lub na lotnisku w Turcji (koszt ok. 30 USD lub 25 EUR, płatność gotówką). Brak ograniczeń w przywozie środków płatniczych, przy czym większe sumy (ponad 5000 USD) należy zgłosić przy wjeździe, by - jeśli nie zostaną wydane - nie było problemu z ich wywozem. Ilość przywożonych artykułów (ubrania, żywność, sprzęt turystyczny, itp.) nie może wskazywać na ich inne przeznaczenie niż do celów osobistych. Nie wolno wywozić z Turcji przedmiotów o charakterze zabytkowym, historycznym - nawet najmniejszych kawałków starych rzeźb, płaskorzeźb itp. Na terenie Turcji znajduje się dużo wyraźnie oznakowanych obiektów wojskowych. Nie należy w ich pobliżu robić zdjęć, zatrzymywać się, itp. Nie ma wymogu dokonywania szczepień, jednak zaleca się szczepienia przeciwko żółtaczce, gdyż w razie poważniejszych zabiegów medycznych (np. operacji) wymaga się okazania zaświadczenia o szczepieniu. Brak zagrożeń epidemiologicznych. Turcja jest krajem muzułmańskim, co wymaga od cudzoziemców przestrzegania określonych zachowań, szczególnie przy zwiedzaniu miejsc kultu religijnego (w meczetach należy przed wejściem zdjąć obuwie, kobiety nie mogą wchodzić z odkrytymi głowami i ramionami, w szortach). Również podczas podróżowania po wschodnich rejonach Turcji kobiety nie powinny mieć odsłoniętych nóg, ramion. Kobiety poruszające się samotnie mogą być narażone na kłopotliwe zaczepki, również w dużych miastach. Nie ma wymogu dokonywania szczepień, jednak zaleca się szczepienia przeciwko żółtaczce, gdyż w razie poważniejszych zabiegów medycznych (np. operacji) wymaga się okazania zaświadczenia o szczepieniu. Brak zagrożeń epidemiologicznych. WŁOCHY terytorium Republiki Włoskiej do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. We Włoszech nie ma zagrożeń sanitarnoepidemiologicznych. Nie są wymagane szczepienia. ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE Obywatele polscy, niezależnie od celu przyjazdu, podlegają obowiązkowi wizowemu. Od dnia 22 marca 2014 r. obywatele polscy otrzymują wizy wjazdowe na przejściach granicznych bez konieczności uzyskania wcześniejszej promesy. Wymogiem niezbędnym jest posiadanie paszportu ważnego co najmniej 6 miesięcy od daty wjazdu. Zmiana ta nie oznacza zniesienia obowiązku wizowego lecz wprowadzenie ułatwienia polegającego na możliwości uzyskania pieczęci zezwalającej na wjazd do ZEA na przejściu granicznym (nie dotyczy osób legitymujących się paszportami tymczasowymi). Obywatele polscy otrzymują na przejściach granicznych (lotniczych, drogowych i morskich) bezpłatne wizy, w postaci pieczęci w paszporcie, zezwalającej na jednorazowy pobyt w ZEA do 30 dni. Osoba, która chciałaby przedłużyć swój pobyt w ZEA, musi wystąpić o takie przedłużenie do właściwego urzędu do spraw cudzoziemców i pobytu, przed upływem przyznanego okresu 30 dni. Przedłużenie wizy wymaga wniesienia dodatkowej opłaty. Możliwe jest dwukrotne przedłużenie jednorazowego pobytu do maksymalnie 90 dni. ZEA nie stawiają przeszkód przy wjeździe osób z paszportami zawierającymi wizy wjazdowe Izraela lub ślady pobytu w tym kraju. Jeżeli do ZEA podróżuje kobieta do 30 roku życia sama lub z mężczyzną, który nie jest jej mężem, konieczna jest pisemna zgoda rodziców. Pismo do pobrania z systemu rezerwacyjnego. Obszar ZEA jest wolny od szczególnych zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych. Nie są wymagane jakiekolwiek szczepienia. Woda ze wszystkich wodociągów miejskich pochodzi z odsalanej i uzdatnianej do picia wody morskiej. Zalecane jest spożywanie wody przegotowanej bądź mineralnej. W hotelach na terenie ZEA pobierany jest depozyt, który po wymeldowaniu jest zwracany w przypadku braku wystąpienia poważnych usterek powstałych z winy gościa. W każdym hotelu wysokość depozytu jest zróżnicowana. Depozyt jest realizowany za pośrednictwem gotówki lub kartą kredytowej. W przypadku płatności kartą kredytową, po wymeldowaniu opłata za depozyt jest odblokowywana. Natomiast w przypadku oddania w depozyt gotówki, po wymeldowaniu zwracana jest równowartość w miejscowej walucie. Od dnia turystów obowiązuje podatek turystyczny pobierany bezpośrednio przy zakwaterowaniu lub wykwaterowaniu w hotelach. Opłata jest pobierana w lokalnej walucie za pokój, za noc i jest uzależniona od standardu wybranego hotelu: 5* - 20 AED, 4* - 15 AED, 3*, 2* - 10 AED.

Ważne informacje dla turystów

Ważne informacje dla turystów Ważne informacje dla turystów UWAGA! Biura pośredniczące w zawarciu umowy Agenci nie są uprawnione do składania jakichkolwiek zapewnień czy obietnic lub dokonywania uzgodnień odbiegających od treści podanej

Bardziej szczegółowo

Przygotuj się do podróży Ważne informacje dla Klientów podróżujących z Wezyr Holidays

Przygotuj się do podróży Ważne informacje dla Klientów podróżujących z Wezyr Holidays Niniejsze Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych obowiązują dla imprez turystycznych zarezerwowanych na stronie internetowej www.wezyrholidays.pl, przez Centrum Rezerwacji Wezyr Holidays oraz sieć

Bardziej szczegółowo

LATO 2015 75 CO WARTO WIEDZIEĆ

LATO 2015 75 CO WARTO WIEDZIEĆ LATO 2015 75 CO WARTO WIEDZIEĆ Już od ponad 50 lat Neckermann organizuje najcenniejsze dla swoich klientów dni w ciągu roku, kierując się hasłem: Każdy klient jest zadowolonym klientem Neckermann to udany

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe 1. Transport Transport samolotem Transport autokarem

Informacje dodatkowe 1. Transport Transport samolotem Transport autokarem Informacje dodatkowe 1. Transport Transport samolotem Każdy uczestnik imprezy lotniczej obowiązany jest do potwierdzenia godziny zbiórki oraz limitu bagażu na 3 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Potwierdzenia

Bardziej szczegółowo

2015/2016 WAŻNE INFORMACJE AKTUALNE CENY I INFORMACJE NA WWW.NECKERMANN.PL

2015/2016 WAŻNE INFORMACJE AKTUALNE CENY I INFORMACJE NA WWW.NECKERMANN.PL 170 PONIŻSZE INFORMACJE STANOWIĄ UZUPEŁNIENIE WARUNKÓW IMPREZ TURYSTYCZNYCH I PŁATNOŚCI NECKERMANN POLSKA Już od ponad 50 lat Neckermann organizuje najcenniejsze dla swoich Klientów dni w ciągu roku, kierując

Bardziej szczegółowo

z Neckermannem? Co warto wiedzieć przed wyjazdem 196 ważne informacje Nnnnn Katalog Grecja i Cypr Aktualne ceny i informacje na www.neckermann.

z Neckermannem? Co warto wiedzieć przed wyjazdem 196 ważne informacje Nnnnn Katalog Grecja i Cypr Aktualne ceny i informacje na www.neckermann. 196 ważne informacje Co warto wiedzieć przed wyjazdem z Neckermannem? Już od 40 lat Nec ker mann or ga ni zu je naj cen niej sze dla swo ich klien tów dni w cią gu ro ku, kie ru jąc się ha słem: Każdy

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystyczych zarezerwowanych na stronach internetowych TUI Poland oraz przez Call Center od dnia 20.10.2011 r. z katalogów Lato 2012

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo Niniejsze 62 wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych z katalogów Zima 2012/2013 Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych na stronie internetowej www.tui.pl oraz przez Centrum Rezerwacji TUI z katalogów Lato 2014 od dnia 03.03.2014

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez SKY CLUB Sp. z o.o.

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez SKY CLUB Sp. z o.o. Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez SKY CLUB Sp. z o.o. Celem działalności SKY CLUB Sp. z o.o. jest zapewnienie Klientom, zgodnego z ofertą, przyjemnego wypoczynku przez

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe i przewozowe (OWHiP linii lotniczych Thomas Cook Airlines Belgium)

Ogólne warunki handlowe i przewozowe (OWHiP linii lotniczych Thomas Cook Airlines Belgium) Ogólne warunki handlowe i przewozowe (OWHiP linii lotniczych Thomas Cook Airlines Belgium) Stan z dnia 20 grudnia 2013 Ogólne warunki handlowe i przewozowe (OWHiP linii lotniczych Thomas Cook Airlines

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Wydanie 58 Warunków Imprez Turystycznych Obowiązujące dla imprez turystycznych z katalogów TUI Deutschland Lato 2011 Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI Deutschland

Bardziej szczegółowo

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH ONHOLIDAYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-691) przy ul. Obrzeżnej 5. (dalej zwana ONHOLIDAYS ) obowiązujące dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU wydane przez Eurolot S.A. na podstawie art. 205 ust. 3 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 100 poz. 696 z późn. zm.). Wersja z

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze 66 wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 30.05.2014 r. Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI Poland

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Handlowe i Przewozowe (OWH linii lotniczych Condor Flugdienst GmbH) Stan na dzień 01 sierpnia 2015 r.

Ogólne Warunki Handlowe i Przewozowe (OWH linii lotniczych Condor Flugdienst GmbH) Stan na dzień 01 sierpnia 2015 r. Ogólne Warunki Handlowe i Przewozowe (OWH linii lotniczych Condor Flugdienst GmbH) Stan na dzień 01 sierpnia 2015 r. Ogólne Warunki Handlowe i Przewozowe (OWH linii lotniczych Condor Flugdienst GmbH) Spis

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU. linii lotniczych. Wizz Air Hungary Ltd.

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU. linii lotniczych. Wizz Air Hungary Ltd. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU linii lotniczych Wizz Air Hungary Ltd. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU...Listopad 2012 1 2 ARTYKUŁ 1 - DEFINICJE BAGAŻ: przedmioty, które nie zostały wyłączone z przewozu,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki przewozu

Ogólne warunki przewozu Ogólne warunki przewozu 1 Spis treści Wstęp Informacje dotyczące znaczenia określonych wyrażeń wykorzystanych w niniejszym dokumencie, Artykuł 1 Zastosowanie, Artykuł 2 Bilety, Artykuł 3 Ceny, opłaty,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU OLT Express Sp. z o. o.

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU OLT Express Sp. z o. o. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU OLT Express Sp. z o. o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze Ogólne Warunki Przewozu (zwane dalej OWP) zostały sporządzone i wydane przez OLT Express Sp. z o. o. na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie usług związanych z podróżą 341[05].Z4.04

Prowadzenie usług związanych z podróżą 341[05].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Górka Prowadzenie usług związanych z podróżą 341[05].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Neckermann Polska BP, ul. Dubois 9, 00-182 Warszawa. Materiały szkoleniowe Neckermann Polska. 1 Neckermann Polska - materiały szkoleniowe 2012-05-18

Neckermann Polska BP, ul. Dubois 9, 00-182 Warszawa. Materiały szkoleniowe Neckermann Polska. 1 Neckermann Polska - materiały szkoleniowe 2012-05-18 Materiały szkoleniowe Neckermann Polska 1 Centrala i Biura Neckermanna KONTAKT Telefon Telefax Centrala / Helpdesk ul. Dubois 9, 00-182 Warszawa (22) 536 98 98 (22) 635 96 94 Dokumenty (22) 536 98 90 Finanse

Bardziej szczegółowo

USŁUGI TURYSTYCZNE. ORGANIZATOR TURYSTYKI, czy AGENT

USŁUGI TURYSTYCZNE. ORGANIZATOR TURYSTYKI, czy AGENT USŁUGI TURYSTYCZNE Przedstawiony poniżej tekst jest poradnikiem przeznaczonym dla konsumentów. Gdy podane w nim treści uznasz za niewystarczające, zapraszam Cię do siedziby naszego Inspektoratu w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU ENTER AIR

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU ENTER AIR OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU ENTER AIR Sp. z o.o. (Regulamin wydany w trybie art. 205 ust. 2 Prawa Lotniczego z 3 lipca 2002 roku) (stan prawny na dzień 2.2.2015) 1 Stosowanie ogólnych warunków przewozu i zakres

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ` WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. Definicje: 1. Organizator MONDO TRAVEL Spółka z o.o., Adres: ul. Górczewska 200A/243, 01-463

Bardziej szczegółowo

Paragraf 4: Ceny biletów lotniczych, podatki, opłaty i dopłaty. Paragraf 6: Odprawa pasażerów i zajmowanie miejsc w samolocie

Paragraf 4: Ceny biletów lotniczych, podatki, opłaty i dopłaty. Paragraf 6: Odprawa pasażerów i zajmowanie miejsc w samolocie Warunki & Zasady Frankfurt, listopad 2014 Wydawca: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft Paragraf 1: Definicje pojęć Paragraf 2: Zakres obowiązywania Paragraf 3: Bilety lotnicze Paragraf 4: Ceny biletów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU. MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.06.2014

REGULAMIN PRZEWOZU. MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.06.2014 REGULAMIN PRZEWOZU MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.06.2014 I Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU. MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.06.2014

REGULAMIN PRZEWOZU. MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.06.2014 REGULAMIN PRZEWOZU MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.06.2014 I Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984

Bardziej szczegółowo

www.sunfun.pl lato 2012 Kreta Rodos Bułgaria Majorka Egipt Tunezja Turcja Maroko Izrael

www.sunfun.pl lato 2012 Kreta Rodos Bułgaria Majorka Egipt Tunezja Turcja Maroko Izrael www.sunfun.pl Lato 2012 lato 2012 Kreta Rodos Bułgaria Majorka Egipt Tunezja Turcja Maroko Izrael Szanowni Państwo, przed nami kolejne wakacje. Zazwyczaj na krótko przed rozpoczęciem urlopu dociera do

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki rezerwacji

Ogólne warunki rezerwacji Ogólne warunki rezerwacji Warunki rezerwacji BudgetAir.com Zapoznaj się dokładnie z niniejszymi warunkami przed skorzystaniem z usług i witryny BudgetAir.com (część firmy Travix Nederland B.V.). Uznaje

Bardziej szczegółowo

Przedstawicielstwo szkoły języka angielskiego na Malcie. www.angielskinamalcie.pl e-mail: ewa@angielskinamalcie.pl tel.

Przedstawicielstwo szkoły języka angielskiego na Malcie. www.angielskinamalcie.pl e-mail: ewa@angielskinamalcie.pl tel. Przedstawicielstwo szkoły języka angielskiego na Malcie www.angielskinamalcie.pl e-mail: ewa@angielskinamalcie.pl tel. 691 280 500 PODRĘCZNIK UCZESTNIKA KURSU W CLUBCLASS Witamy na wyspach maltańskich

Bardziej szczegółowo