SPRAWOZDANIE Z BADAŃ. 3. Zlecenie znak: 57950OP z dnia r. 4. Przedstawiciel zleceniodawcy: Roger Bours. 5. Wykonujący badania:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z BADAŃ. 3. Zlecenie znak: 57950OP z dnia r. 4. Przedstawiciel zleceniodawcy: Roger Bours. 5. Wykonujący badania:"

Transkrypt

1 Poznań ul. Małeckiego 29 Tel.: Fax: Strona Stron Temat i obiekt badań: Badania głowic bezpieczeństwa DN25, DN50 i DN80 w połączeniu z zaworami bezpieczeństwa, dla różnych długości przewodu łączącego równych: 1 DN, 3 DN, 5 DN i 10 DN. 2. Zleceniodawca: FIKE EUROPE BVBA Toekomstlaan 52, B-2200 Herentals Belgia 3. Zlecenie znak: 57950OP z dnia r. 4. Przedstawiciel zleceniodawcy: Roger Bours 5. Wykonujący badania: Ryszard Wróbel imię i nazwisko Jacek Tyszkiewicz imię i nazwisko Gł. specjalista stanowisko St. specjalista stanowisko imię i nazwisko stanowisko imię i nazwisko stanowisko 6. Autoryzujący sprawozdanie z badań: Paweł Grześkowiak Kierownik Wydziału r. imię i nazwisko stanowisko data podpis imię i nazwisko stanowisko data podpis imię i nazwisko stanowisko data podpis Egz. nr : 1 Wydano egz.: 3 Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody CLDT nie powinno być powielane inaczej, jak tylko w całości. LABORATORIUM BADAWCZE akredytowane przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI, Nr AB r.

2 Strona 2 7. Zakres badań Zakres badań wykonanych przez w Poznaniu obejmował: a) pomiar ciśnienia niszczącego wkładek ciśnieniowych i ciśnienia otwarcia zaworów bezpieczeństwa, b) pomiar przepustowości zaworów bezpieczeństwa (bez połączenia z głowicą bezpieczeństwa), c) pomiar przepustowości układu zawór bezpieczeństwa - głowica bezpieczeństwa dla różnych długości króćca równych: 1 x DN, 3 x DN, 5 x DN, 10 DN, d) pomiar różnicy ciśnień w króćcu łączącym głowicę z zaworem bezpieczeństwa dla różnych długości króćca równych: 1 x DN, 3 x DN, 5 x DN, 10 DN. W trakcie badań, po konsultacji z przedstawicielem zleceniodawcy, ustalono, że badania zostaną wykonane również dla króćców długości 15 x DN (z wyjątkiem króćca o średnicy DN 80). 8. Identyfikacja obiektu badania 8.1. Opis, stan i jednoznaczna identyfikacja obiektu badania Do badań przedstawiono następujące elementy: - obudowę głowicy bezpieczeństwa typu GI-POLY-SD DN25 PN10, nr , średnica otworu w obudowie głowicy dg = 25,3 mm; - obudowę głowicy bezpieczeństwa typu GI-POLY-SD DN50 PN10, nr , średnica otworu w obudowie głowicy dg = 63,5 mm; - obudowę głowicy bezpieczeństwa typu GI-POLY-SD DN80 PN10, nr , średnica otworu w obudowie głowicy dg = 90,1 mm; - 11 szt. wkładek ciśnieniowych typu POLY-SD SH DN25 ciśnienie rozerwania (5 ± 0,25) bar temp. 22 C, - 12 szt. wkładek ciśnieniowych typu POLY-SD DH DN50 ciśnienie rozerwania (5 ± 0,25) bar temp. 22 C, - 11 szt. wkładek ciśnieniowych typu POLY-SD CS DN80 ciśnienie rozerwania (5 ± 0,25) bar temp. 22 C, - zawór bezpieczeństwa Si 6301 DN 25 x 40, 5 bar, nr fabr. 12/6319, prod. ARMAK, Sosnowiec, najmniejsza średnica kanału przepływowego zaworu d = 20 mm. - zawór bezpieczeństwa Si 6301 DN 50 x 80, 5 bar, nr fabr. 12/6656 prod. ARMAK, Sosnowiec, najmniejsza średnica kanału przepływowego zaworu d = 40 mm. - zawór bezpieczeństwa Si 6301 DN 80 x 125, 5 bar, nr fabr. 12/6320 prod. ARMAK, Sosnowiec, najmniejsza średnica kanału przepływowego zaworu d = 63 mm. Króćce łączące głowicę bezpieczeństwa z zaworem bezpieczeństwa: - DN 25 o długościach 25 mm, 75 mm, 125 mm, 250 mm o średnicy wew. 25,1 mm; - DN 50 o długościach 50 mm, 150 mm, 250 mm, 500 mm o średnicy wew. 50,0 mm; - DN 80 o długościach 80 mm, 240 mm, 400 mm, 800 mm o średnicy wew. 80,0 mm; Głowice bezpieczeństwa wraz z wkładkami ciśnieniowymi zostały dostarczone przez firmę FIKE. Zawory bezpieczeństwa zostały udostępnione przez CLDT.

3 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO Fot. 1. Głowica bezpieczeństwa DN25 z wkładką ciśnieniową POLY-SD SH. Fot. 3. Głowica bezpieczeństwa DN50 z wkładką ciśnieniową POLY-SD CS. Strona Stron 3 16 Fot. 2. Głowica bezpieczeństwa DN50 z wkładką ciśnieniową POLY-SD DH.

4 Strona 4 Rys. 1 Schemat stanowiska pomiarowego. L odległość pomiędzy zaworem a głowicą bezpieczeństwa, zmienna w zakresie 1 x DN, 3 x DN, 5 x DN, 10 x DN, 15 x DN (dla DN 25, DN 50 i DN 80) Data przyjęcia obiektu do badań: Zlecenie na badania otrzymano dnia r. 9. Pobieranie próbek Sposób pobierania próbek CLDT nie wykonywało pobierania próbek. Zleceniodawca wybrał i przedstawił do badań 3 głowice bezpieczeństwa oraz 34 wkładki ciśnieniowe. Zawory bezpieczeństwa wykorzystane w badaniach zostały wybrane z zasobu zaworów posiadanych w CLDT. Króćce przyłączeniowe zostały przygotowane przez CLDT Data pobrania próbek: Głowice bezpieczeństwa wraz z wkładkami dostarczono do CLDT w dniu r Identyfikacja pobranych próbek Dane dotyczące próbek przedstawiono w punkcie 8.1 niniejszego sprawozdania Warunki środowiskowe przy pobieraniu próbek. Nie podaje się. Warunki środowiskowe przy pobieraniu próbek nie miały wpływu na miarodajność wyników badań.

5 Strona Data i miejsce wykonania badań: Badania wykonano w dniach: 23, 25, r., r., r., r., r. w Centralnym Laboratorium w Poznaniu. 11. Metody badawcze Zastosowane procedury, instrukcje i normy. - PS-08/30 Pomiary liniowe. Wyd. 7 z dnia , - PS-08/32 Pomiary ciśnienia. Wyd. 7 z dnia , - PS-08/34 Pomiary temperatury. Wyd. 7 z dnia , - PS-08/83 Pomiary różnicy ciśnień manometrem różnicowym lub przy użyciu przetwornika różnicy ciśnień Wyd. 7 z dnia , - PS-08/85 Badania zaworów i głowic bezpieczeństwa. Wyd. 7 z dnia , - PS-08/84 Pomiary masowego natężenia przepływu. Wyd. 7 z dnia Uzupełnienia, ograniczenia albo odstępstwa od metod badawczych. Nie występowały Stwierdzenie zgodności / niezgodności z wymaganiami i/lub specyfikacjami. Sposób przeprowadzenia badań był zgodny z wymaganiami dokumentów podanych w p Informacje dotyczące specyficznych warunków badania, w tym warunków środowiskowych. Tablica 1. Warunki środowiskowe badań Data Temperatura C 16,6 17,3 17,4 17,7 16,9 18,1 17,2 17,6 17,2 17,5 Wilgotność % rh 65,8 72,1 63,8 64,9 64,6 65,5 63,2 65,6 44,9 46,4 Tablica 1. c. d. Data Temperatura C 17,8 18,4 16,5 17,2 17,8 18,3 17,5 18,2 15,9 16,5 Wilgotność % rh 42,7 44,9 51,8 54,7 52,3 55,3 49,5 44,1 35,7 41,1 Tablica 1. c. d. Data Temperatura C 17,5 19,2 19,4 20,2 Wilgotność % rh 65,8 69,3 48,9 51, Oszacowanie niepewności pomiaru. Dla wyników pomiarów zamieszczonych w pkt , niepewności podano przy wynikach pomiarów. Podane wartości niepewności stanowią niepewności rozszerzone przy poziomie ufności ok. 95 % i współczynniku k = Wyniki badań. Wyniki badań podane w sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.

6 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO Strona Stron 6 16 Fot. 4. Głowica bezpieczeństwa w połączeniu z zaworem bezpieczeństwa DN25, L=1 x DN Fot. 5. Głowica bezpieczeństwa w połączeniu z zaworem bezpieczeństwa DN25, L=3 x DN Fot. 6. Głowica bezpieczeństwa w połączeniu z zaworem bezpieczeństwa DN25, L=5 x DN Fot. 7. Głowica bezpieczeństwa w połączeniu z zaworem bezpieczeństwa DN25, L=10 x DN Fot. 8. Głowica bezpieczeństwa w połączeniu z zaworem bezpieczeństwa DN50, L=1 x DN Fot. 9. Głowica bezpieczeństwa w połączeniu z zaworem bezpieczeństwa DN50, L=3 x DN

7 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO Strona Stron 7 16 Fot. 10. Głowica bezpieczeństwa w połączeniu z zaworem bezpieczeństwa DN50, L=5 x DN Fot. 11. Głowica bezpieczeństwa w połączeniu z zaworem bezpieczeństwa DN50, L=10 x DN Fot. 12. Głowica bezpieczeństwa w połączeniu z zaworem bezpieczeństwa DN50, L=15 x DN Fot. 13. Głowica bezpieczeństwa w połączeniu z zaworem bezpieczeństwa DN80, L=1 x DN Fot. 14. Głowica bezpieczeństwa w połączeniu z zaworem bezpieczeństwa DN80, L=3 x DN Fot. 15. Głowica bezpieczeństwa w połączeniu z zaworem bezpieczeństwa DN80, L=5 x DN

8 Strona 8 Fot. 16. Głowica bezpieczeństwa w połączeniu z zaworem bezpieczeństwa DN80, L=10 x DN Pomiar ciśnienia niszczącego wkładek ciśnieniowych i ciśnienia otwarcia zaworów bezpieczeństwa Tablica 2. Wyniki pomiarów ciśnienia niszczącego wkładek ciśnieniowych i ciśnienia otwarcia zaworów bezpieczeństwa. Ciśnienie niszczące wkładki zaworu bezpie- Ciśnienie otwarcia Średnica nominalna L.p. L [bar] czeństwa [bar] x DN ---*) ---*) 2. 1 x DN 5,44 5, x DN 4,93 4, x DN 4,97 4, x DN 5,21 5,21 6. DN 25 3 x DN 5,10 5, x DN 5,12 5, x DN 5,22 5, x DN 5,14 5, x DN 5,26 5, x DN 4,69 5, x DN 4,86 5,03 DN x DN 4,93 5,00

9 Strona 9 Tablica 2 c. d x DN 4,77 4, x DN 4,98 4,98 DN x DN 4,64 4, x DN 5,22 5,22 5 x DN 4,72 5, x DN 4,65 4, x DN 4,74 4,96 DN x DN 4,74 5, x DN 4,73 4, x DN 4,62 4, x DN 5,76 5, x DN 5,78 5, x DN 5,36 5, x DN 5,09 5, x DN 5,51 5, DN 80 3 x DN 5,66 5, x DN 5,25 5, x DN 5,72 5, x DN 5,39 5, x DN 5,45 5, x DN 5,48 5,48 *) wartość pomiaru nie została zapisana na skutek błędu oprogramowania pomiarowego Niepewność pomiaru ciśnienia wynosi ± 0,07 bar Pomiar przepustowości zaworów bezpieczeństwa (bez połączenia z głowicą bezpieczeństwa). Tablica 3. Wyniki pomiarów współczynnika wypływu zaworów bezpieczeństwa. L.p. Zawór bezpieczeństwa Ciśnienie zrzutowe [bar] Współczynnik wypływu zmierzony K d [-] Współczynnik wypływu (dopuszczony) K dr [-] 1 Si 6301 DN 25 5,5 0,937 0,845 2 Si 6301 DN 50 5,5 0,908 0,817 3 Si 6301 DN 80 5,5 0,900 0,810 Oznaczenia Kd i Kdr zgodne z PN-EN ISO Niepewność pomiaru ciśnienia zrzutowego wynosi ± 0,07 bar. Niepewność pomiaru współczynnika wypływu wynosi ± 0,011.

10 Strona Pomiar przepustowości układu zawór bezpieczeństwa - głowica bezpieczeństwa. Tablica 4. Wyniki pomiarów współczynnika wypływu zaworów bezpieczeństwa w połączeniu z głowicą bezpieczeństwa. Współczynnik Zawór bezpieczeństwa w przepustowości układu Współczynnik Współczynnik połączniu z głowicą bezpieczeństwa (L - długość zrzutowe głowica- Ciśnienie wypływu (zmierzony) K wypływu (dopuszczony) K dr L.p. króćca łączącego zawór z [bar] d zawór bezp. [-] [-] głowicą) F d [-] 1 Si 6301 DN25 L= 1 x DN 5,5 0,930 0,837 0,993 2 Si 6301 DN25 L= 3 x DN 5,5 0,927 0,834 0,989 3 Si 6301 DN25 L= 5 x DN 5,5 0,920 0,828 0,982 4 Si 6301 DN25 L= 10 x DN 5,5 0,916 0,825 0,977 5 Si 6301 DN25 L= 15 x DN 5,5 0,902 0,812 0,963 6 Si 6301 DN50 L= 1 x DN 5,5 0,892 0,803 0,983 7 Si 6301 DN50 L= 3 x DN 5,5 0,889 0,800 0,979 8 Si 6301 DN50 L= 5 x DN 5,5 0,887 0,799 0,978 9 Si 6301 DN50 L= 10 x DN 5,5 0,883 0,795 0, Si 6301 DN50 L= 15 x DN 5,5 0,872 0,785 0, Si 6301 DN80 L= 1 x DN 5,5 0,894 0,804 0, Si 6301 DN80 L= 3 x DN 5,5 0,891 0,802 0, Si 6301 DN80 L= 5 x DN 5,5 0,890 0,801 0, Si 6301 DN80 L= 10 x DN 5,5 0,888 0,800 0,986 Wartość współczynnika Fd określona zgodne z PN-EN ISO p. 9. Niepewność pomiaru ciśnienia wynosi ± 0,07 bar. Badania przeprowadzono przy użyciu powietrza o temperaturze (10 18)ºC. Niepewność pomiaru temperatury wynosi ± 1ºC, Niepewność pomiaru współczynnika wypływu wynosi ± 0,011.

11 Strona 11 Rys. 2 Wyniki pomiaru współczynnika wypływu Kdr układu głowica-zawór bezpieczeństwa w funkcji długości króćca (wyrażonej w wielokrotności średnicy nominalnej), dla króćca o średnicy DN 25. Rys. 3 Wyniki pomiaru współczynnika wypływu Kdr układu głowica-zawór bezpieczeństwa w funkcji długości króćca (wyrażonej w wielokrotności średnicy nominalnej), dla króćca o średnicy DN 50.

12 Strona 12 Rys. 4 Wyniki pomiaru współczynnika wypływu Kdr układu głowica-zawór bezpieczeństwa w funkcji długości króćca (wyrażonej w wielokrotności średnicy nominalnej), dla króćca o średnicy DN Pomiar różnicy ciśnień w króćcu łączącym głowicę z zaworem bezpieczeństwa Tablica 5. Wyniki pomiarów różnicy ciśnień w króćcu łączącym głowicę bezpieczeństwa z zaworem (pomiary wykonane zostały przy ciśnieniu zrzutowym 5,5 bar). Zawór bezpieczeństwa w Różnica ciśnień w króćcu połączniu z głowicą bezpieczeństwa (L - długość króćca p L.p. d-p g [bar] Uwagi min max max łączącego zawór z głowicą) DN25 L= 1 DN ,024 0,062 0,037 3 DN25 L= 3 DN 0,019 0,053 0, ,004 0,062 0, ,01 0,013 0,002 6 DN25 L= 5 DN -0,01 0,011 0, ,01 0,017 0, ,031 0,073 0,049 9 DN25 L= 10 DN 0,032 0,073 0, ,031 0,068 0,050 Z powodu małej długości króćca możliwe było zamontowanie tylko jednego punktu poboru ciśnienia

13 Strona 13 Tablica 5 c. d ,118 0,143 0, DN25 L= 15 DN 0,119 0,146 0, ,119 0,143 0, ,008 0,083 0, DN50 L= 1 DN 0,032 0,101 0, ,025 0,084 0, ,028 0,056 0, DN50 L= 3 DN 0,035 0,061 0, ,035 0,064 0, ,072-0,017-0, DN50 L= 5 DN -0,070-0,016-0, ,062-0,012-0, ,005 0,072 0, DN50 L= 10 DN 0,025 0,077 0, ,001 0,067 0, ,032 0,101 0, DN50 L= 15 DN 0,025 0,084 0, ,014 0,077 0, ,017 0,043 0, DN80 L= 1 DN -0,023 0,032 0, ,010 0,038 0, ,070 0,006-0, DN80 L= 3 DN -0,072-0,024-0, ,077-0,030-0, ,024 0,016-0, DN80 L= 5 DN -0,016 0,014-0, ,028 0,006-0, ,085 0,142 0, DN80 L= 10 DN 0,049 0,136 0, ,050 0,118 0,088

14 Strona 14 Rys. 5 Wyniki pomiaru różnicy ciśnień pd-pg w króćcu łączącym głowicę z zaworem bezpieczeństwa w funkcji długości króćca (wyrażonej w wielokrotności średnicy nominalnej), dla króćca o średnicy DN 25. Rys. 6 Wyniki pomiaru różnicy ciśnień pd-pg w króćcu łączącym głowicę z zaworem bezpieczeństwa w funkcji długości króćca (wyrażonej w wielokrotności średnicy nominalnej), dla króćca o średnicy DN 50.

15 Strona 15 Rys. 7 Wyniki pomiaru różnicy ciśnień pd-pg w króćcu łączącym głowicę z zaworem bezpieczeństwa w funkcji długości króćca (wyrażonej w wielokrotności średnicy nominalnej), dla króćca o średnicy DN Zastosowane wyposażenie pomiarowo-badawcze (WPB). Zastosowane wyposażenie pomiarowo-badawcze sprawdzono z wynikiem pozytywnym przed i po badaniach. Tablica 5. Wykaz zastosowanego WPB: Przyrząd L.p. (zakres pomiarowy) Typ przyrządu Cecha przyrządu Przetwornik różnicy ciśnień EH /TR 2. Przetwornik ciśnienia 20 bar P3MB UDT-3639/TR 3. Przetwornik ciśnienia 20 bar P3MB UDT-3640/TR 4. Przetwornik ciśnienia 20 bar P3MB UDT-3641/TR 5. Przetwornik ciśnienia 50 bar P3MB UDT-3642/TR 6. Przetwornik przemieszczeń 50 mm WA50 UDT-3694/TR 7. Wzmacniacz pomiarowy Spider 8 UDT-3637/TR 8. Suwmiarka (0 150) mm MAUa 150 LPC Przetwornik temperatury (0 50) ºC APT-50 LPC Termohigrometr (-10 50) o C, (5 95) % rh AZ 8703 CLDT Zapisy z badań. Zapisy z badań pozwalające na odtworzenie badania oraz opracowanie sprawozdania znajdują się w aktach CLDT. 15. Opinie i interpretacje. Wartość współczynnika Fd dla kombinacji badanych układów głowica-zawór bezpieczeństwa zawierają się w granicach: 0,993 0,963 dla DN 25, 0,983 0,961 dla DN 50, 0,992 0,986 dla

16 Strona 16 DN 80. W zakresie długości króćca łączącego do L = 10 x DN, wartość współczynnika Fd osiąga wartości większe, niż wartość 0,97 dopuszczona w PN-EN ISO p. 9. Zmierzona wartość współczynnika Fd spada poniżej 0,97 dla wartości L= 15 x DN. Spadek ciśnienia w króćcu łączącym głowicę z zaworem bezpieczeństwa w żadnym z badanych przypadków nie przekroczył wartości 3% dopuszczonej w normie PN-EN ISO p Informacje dodatkowe Wkładki ciśnieniowe wraz z obudowami po badaniach laboratoryjnych zostały przekazane do dyspozycji firmy FIKE. 17. Załączniki Nie załącza się r... data i podpis osoby opracowującej sprawozdanie z badań

LABORATORIUM POMIAROWO BADAWCZE ODDZIAŁ BIELSKO-BIAŁA

LABORATORIUM POMIAROWO BADAWCZE ODDZIAŁ BIELSKO-BIAŁA LABORATORIUM POMIAROWO BADAWCZE ODDZIAŁ BIELSKO-BIAŁA Akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji Tel: 67 265 04 40 Tel: 33 819 51 75 Data wyd. 31.10.2011r. Sprawozdanie z badań nr 57/11/LPB/BB Strona

Bardziej szczegółowo

Wstępne badanie typu drzwi zewnętrznych PONZIO PT 52

Wstępne badanie typu drzwi zewnętrznych PONZIO PT 52 Wstępne badanie typu drzwi zewnętrznych PONZIO PT 52 Badania szczelności i odporności na obciążenie wiatrem N r p r a c y : 1 5 6 1 / 1 1 / R 1 5 N K Warszawa, wrzesień 2011 r. INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

Bardziej szczegółowo

Nr pracy: 01688/17/Z00NZF (LZF /17/Z00NZF)

Nr pracy: 01688/17/Z00NZF (LZF /17/Z00NZF) 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1, tel. 22 8250471, fax. 22 8255286 Praca badawcza dotycząca określenia przewodności cieplnej płytek ceramicznych ROBLE/TAMMI/AVEIRO na zlecenie firmy Paradyż Sp. z o. o Nr

Bardziej szczegółowo

V5001S Kombi-S. ZAWÓR ODCINAJĄCY KARTA KATALOGOWA Zastosowanie. Właściwości. Dane techniczne. Konstrukcja. Materiały. Identyfikacja zaworu

V5001S Kombi-S. ZAWÓR ODCINAJĄCY KARTA KATALOGOWA Zastosowanie. Właściwości. Dane techniczne. Konstrukcja. Materiały. Identyfikacja zaworu V5001S Kombi-S ZAWÓR ODCINAJĄCY KARTA KATALOGOWA Zastosowanie Zawór odcinający V5001S stosowany jest w wodnych instalacjach grzewczych i chłodniczych w budynkach mieszkalnych oraz biurowych. Zawór może

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Raport z Badań. ALNOR systemy wentylacji Sp. z o.o. Ul. Aleja Krakowska Wola Mrokowska

WZÓR. Raport z Badań. ALNOR systemy wentylacji Sp. z o.o. Ul. Aleja Krakowska Wola Mrokowska Kraków 2013.06.20 Zleceniodawca: Raport z Badań ALNOR systemy wentylacji Sp. z o.o. Ul. Aleja Krakowska 10 05-552 Wola Mrokowska Przedmiot badań: Wykonanie badania szczelności wew. przepustnicy DATL-315

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM MECANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM Ćwiczenie nr 4 Współpraca pompy z układem przewodów. Celem ćwiczenia jest sporządzenie charakterystyki pojedynczej pompy wirowej współpracującej z układem przewodów, przy różnych

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 9945/ZL/16

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 9945/ZL/16 CENTRUM BDŃ I DOZORU GÓRNICTW PODZIEMNEGO Sp. z o.o. 43-143 LĘDZINY, ul. LĘDZIŃSK 8, NIP PL6460008992 tel. 032-324-22-00, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl SR w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Systemy dystrybucji powietrza

Systemy dystrybucji powietrza Systemy dystrybucji powietrza Nawiewniki z filtrem RA DA RA DS RA - DFA Ogólnie Nawiewniki z filtrem są przeznaczone do montażu w pomieszczeniach czystych. W zależności od przeznaczenia i krotności wymian

Bardziej szczegółowo

Świadectwa wzorcowania zawartość i interpretacja. Anna Warzec

Świadectwa wzorcowania zawartość i interpretacja. Anna Warzec Świadectwa wzorcowania zawartość i interpretacja Anna Warzec WSTĘP Plan wystąpienia ŚWIADECTWO WZORCOWANIA Spójność pomiarowa Wyniki wzorcowania Zgodność z wymaganiami POTWIERDZANIE ZGODNOŚCI WZORCOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych

Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych Wydział Elektryczny, Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Laboratorium Przetwarzania i Analizy Sygnałów Elektrycznych (bud A5, sala 31) I Instrukcja dla studentów kierunku Elektrotechnika do

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 5-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-44 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 5-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-44 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRACOWNIA AKUSTYKI ŚRODOWISKA Ul. Południowa 5, Kobylnica

LABORATORIUM PRACOWNIA AKUSTYKI ŚRODOWISKA Ul. Południowa 5, Kobylnica WYKONUJEMY PRACE Z ZAKRESU: LABORATORIUM PRACOWNIA AKUSTYKI ŚRODOWISKA Ul. Południowa 5, 62-006 Kobylnica Badania chemiczne woda, ścieki, osady ściekowe, gleba, odpady, powietrze, próbki powietrza, pyły,

Bardziej szczegółowo

Wstępne badanie typu drzwi zewnętrznych PONZIO PT 52

Wstępne badanie typu drzwi zewnętrznych PONZIO PT 52 Wstępne badanie typu drzwi zewnętrznych PONZIO PT 52 Badania mechaniczne drzwi N r p r a c y : 1 5 6 1 / 1 1 / R 1 5 N K Warszawa, wrzesień 2011 r. INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 7968/ZL/16

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 7968/ZL/16 CENTRUM BDŃ I DOZORU GÓRNICTW PODZIEMNEGO Sp. z o.o. 43-143 LĘDZINY, ul. LĘDZIŃSK 8, NIP PL6460008992 tel. 032-324-22-00, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl SR w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 10004/ZL/17

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 10004/ZL/17 CENTRUM BDŃ I DOZORU GÓRNICTW PODZIEMNEGO Sp. z o.o. 43-143 LĘDZINY, ul. LĘDZIŃSK 8, NIP PL6468992 tel. 32-324-22-, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl SR w Katowicach, Wydz.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 143

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 143 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 143 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 25 stycznia 2017 r. AB 143 Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 9174/ZL/16

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 9174/ZL/16 CENTRUM BDŃ I DOZORU GÓRNICTW PODZIEMNEGO Sp. z o.o. 43-143 LĘDZINY, ul. LĘDZIŃSK 8, NIP PL6460008992 tel. 032-324-22-00, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl SR w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 9105/ZL/16

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 9105/ZL/16 CENTRUM BDŃ I DOZORU GÓRNICTW PODZIEMNEGO Sp. z o.o. 43-143 LĘDZINY, ul. LĘDZIŃSK 8, NIP PL6460008992 tel. 032-324-22-00, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl SR w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Informacje przedstawiane w sprawozdaniach z badań w aspekcie miarodajności wyników

Informacje przedstawiane w sprawozdaniach z badań w aspekcie miarodajności wyników Informacje przedstawiane w sprawozdaniach z badań w aspekcie miarodajności wyników XVIII Sympozjum POLLAB Kołobrzeg 22.05.2012 r. Tadeusz Matras Andrzej Kober 2 Sprawozdanie z badań W rozumieniu normy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 8337/ZL/17

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 8337/ZL/17 CENTRUM BDŃ I DOZORU GÓRNICTW PODZIEMNEGO Sp. z o.o. 43-143 LĘDZINY, ul. LĘDZIŃSK 8, NIP PL6468992 tel. 32-324-22-, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl SR w Katowicach, Wydz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pomiarów emisji nr 135a/10 (zbiornik na olej opałowy lekki o pojemności 60 m 3 )

Sprawozdanie z pomiarów emisji nr 135a/10 (zbiornik na olej opałowy lekki o pojemności 60 m 3 ) EKOLOGIS PO-02/06 z 19.01.2010 Strona 1/7 ŚRODOWISKOWYCH S.C. Siedziba: Laboratorium: Kontakt: ul. S. Wysłoucha 62 52-433 Wrocław ul. M.Skłodowskiej-Curie 55/61 Wrocław 50-369 Budynek Instytutu Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 5-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDIE: 41-44 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań r:

Bardziej szczegółowo

5.1 Ballorex Venturi 137. 5.2 Ballorex Vario 139. 5.3 Ballorex Basic 140. 5.4 Ballorex Dynamic 141. 5.6 Ballorex Thermo 144. 5.

5.1 Ballorex Venturi 137. 5.2 Ballorex Vario 139. 5.3 Ballorex Basic 140. 5.4 Ballorex Dynamic 141. 5.6 Ballorex Thermo 144. 5. 5.1 Ballorex Venturi 137 5.2 Ballorex Vario 139 5.3 Ballorex Basic 140 5.4 Ballorex Dynamic 141 5.4 Ballorex Delta 142 5 5.6 Ballorex Thermo 144 5.7 Akcesoria 146 135 Równoważenie i regulacja Zawory równoważące

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 11280/ZL/17

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 11280/ZL/17 CENTRUM BDŃ I DOZORU GÓRNICTW PODZIEMNEGO Sp. z o.o. 43-143 LĘDZINY, ul. LĘDZIŃSK 8, NIP PL6468992 tel. 32-324-22-, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl SR w Katowicach, Wydz.

Bardziej szczegółowo

Opis. AVQM połączony z AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) lub AMV(E) 33 (SL) został zatwierdzony zgodnie z normą DIN

Opis. AVQM połączony z AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) lub AMV(E) 33 (SL) został zatwierdzony zgodnie z normą DIN Niezależny od ciśnienia zawór regulacyjny z wbudowanym ogranicznikiem przepływu AVQM (PN 16) montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym Opis Regulatory są stosowane z siłownikami elektrycznymi firmy Danfoss:

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Akademia Techniczna Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu

Wojskowa Akademia Techniczna Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu Wojskowa Akademia Techniczna Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu LABORATORIUM TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ Instrukcja do ćwiczenia T-05 Temat: Pomiar parametrów przepływu gazu. Opracował: dr inż.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 3295/ZL/17

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 3295/ZL/17 CENTRUM BDŃ I DOZORU GÓRNICTW PODZIEMNEGO Sp. z o.o. 43-143 LĘDZINY, ul. LĘDZIŃSK 8, NIP PL6460008992 tel. 032-324-22-00, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl SR w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 6278/ZL/17

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 6278/ZL/17 CENTRUM BDŃ I DOZORU GÓRNICTW PODZIEMNEGO Sp. z o.o. 43-143 LĘDZINY, ul. LĘDZIŃSK 8, NIP PL6468992 tel. 32-324-22-, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl SR w Katowicach, Wydz.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 9630/ZL/17

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 9630/ZL/17 CENTRUM BDŃ I DOZORU GÓRNICTW PODZIEMNEGO Sp. z o.o. 43-143 LĘDZINY, ul. LĘDZIŃSK 8, NIP PL6468992 tel. 32-324-22-, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl SR w Katowicach, Wydz.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 13501/ZL/16

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 13501/ZL/16 CENTRUM BDŃ I DOZORU GÓRNICTW PODZIEMNEGO Sp. z o.o. 43-143 LĘDZINY, ul. LĘDZIŃSK 8, NIP PL6460008992 tel. 032-324-22-00, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl SR w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora. Piotr Pasławski 2008

Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora. Piotr Pasławski 2008 Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora Piotr Pasławski 2008 Odniesienie do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Pkt. 4.4 normy Przegląd zapytań, ofert i umów - procedura przeglądu zleceń

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 0617/ZL/17

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 0617/ZL/17 CENTRUM BDŃ I DOZORU GÓRNICTW PODZIEMNEGO Sp. z o.o. 43-143 LĘDZINY, ul. LĘDZIŃSK 8, NIP PL6460008992 tel. 032-324-22-00, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl SR w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr 11/2016. Badanie aeroakustyczne tłumika AKU COMP A ,2. stron: 15 rys: 3 tablic: 11. Venture Industries Sp. z o. o.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr 11/2016. Badanie aeroakustyczne tłumika AKU COMP A ,2. stron: 15 rys: 3 tablic: 11. Venture Industries Sp. z o. o. Załącznik nr 11 do sprawozdania OTC nr ew. 8639 I N S T Y T U T E N E R G E T Y K I Instytut Badawczy ODDZIAŁ TECHNIKI CIEPLNEJ ITC w Łodzi 93-28 Łódź, ul. Dąbrowskiego 113 www.itc.edu.pl, e-mail: itc@itc.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Raport z pomiaru szczelności powietrznej magazynu wysokiego składowania (mroźni) KILGARO w Chechle Pierwszym k. Pabianic

Raport z pomiaru szczelności powietrznej magazynu wysokiego składowania (mroźni) KILGARO w Chechle Pierwszym k. Pabianic LUFTHAUS ENERGIE Błażej Szala Poznań, 18 stycznia 2015 r. Raport z pomiaru szczelności powietrznej magazynu wysokiego składowania (mroźni) KILGARO w Chechle Pierwszym k. Pabianic DATA BADANIA: 14.01.2015

Bardziej szczegółowo

Studzienka kontrolna poboru ścieków z...

Studzienka kontrolna poboru ścieków z... WZÓR OZNACZENIA STUDZIENEK KONTROLNYCH SK- Studzienka kontrolna poboru ścieków z... Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Wymiary tablicy : +/- 60 cm x 40 cm Tło niebieskie. Na tablicy należy nanieść domiar.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 1021/ZL/17

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 1021/ZL/17 CENTRUM BDŃ I DOZORU GÓRNICTW PODZIEMNEGO Sp. z o.o. 43-143 LĘDZINY, ul. LĘDZIŃSK 8, NIP PL6460008992 tel. 032-324-22-00, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl SR w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 1303/ZL/17

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 1303/ZL/17 CENTRUM BDŃ I DOZORU GÓRNICTW PODZIEMNEGO Sp. z o.o. 43-143 LĘDZINY, ul. LĘDZIŃSK 8, NIP PL6460008992 tel. 032-324-22-00, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl SR w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO WZORCOWANIA 1)

ŚWIADECTWO WZORCOWANIA 1) (logo organizacji wydającej świadectwa) (Nazwa, adres, e-mail i nr telefonu organizacji wydającej świadectwo) Laboratorium wzorcujące akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, sygnatariusza porozumień

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 1497/ZL/17

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 1497/ZL/17 CENTRUM BDŃ I DOZORU GÓRNICTW PODZIEMNEGO Sp. z o.o. 43-143 LĘDZINY, ul. LĘDZIŃSK 8, NIP PL6460008992 tel. 032-324-22-00, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl SR w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 9278/ZL/17

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 9278/ZL/17 CENTRUM BDŃ I DOZORU GÓRNICTW PODZIEMNEGO Sp. z o.o. 43-143 LĘDZINY, ul. LĘDZIŃSK 8, NIP PL6460008992 tel. 032-324-22-00, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl SR w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr GLA-1130/13

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr GLA-1130/13 ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH GRYFITLAB Spółka z o.o. ul. Prosta 2, Łozienica 72-100 Goleniów ul. Prosta 2, Łozienica 72-100 Goleniów Tel. 7-900-481 SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Zleceniodawca: Producent: PAROC

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 11749/ZL/16

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 11749/ZL/16 CENTRUM BDŃ I DOZORU GÓRNICTW PODZIEMNEGO Sp. z o.o. 43-143 LĘDZINY, ul. LĘDZIŃSK 8, NIP PL6460008992 tel. 032-324-22-00, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl SR w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 5-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-44 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

Systemy dystrybucji powietrza

Systemy dystrybucji powietrza Systemy dystrybucji powietrza Nawiewniki z filtrem RA DA RA DS RA - DFA Ogólnie Nawiewniki z filtrem są przeznaczone do montażu w pomieszczeniach czystych. W zależności od przeznaczenia i krotności wymian

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 0492/ZL/17

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 0492/ZL/17 CENTRUM BDŃ I DOZORU GÓRNICTW PODZIEMNEGO Sp. z o.o. 43-143 LĘDZINY, ul. LĘDZIŃSK 8, NIP PL6460008992 tel. 032-324-22-00, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl SR w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Katalog usług serwisowych i kalibracyjnych Testo

Katalog usług serwisowych i kalibracyjnych Testo Katalog usług serwisowych i kalibracyjnych Testo 2017 www.testo.com.pl Usługi wykonywane przez Laboratorium Pomiarowe Testo Sp. z o.o. : Temperatura 2017 Zakres pierwszy punkt kolejny punkt termometru

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie B O Y L E

Doświadczenie B O Y L E Wprowadzenie teoretyczne Doświadczenie Równanie Clapeyrona opisuje gaz doskonały. Z dobrym przybliżeniem opisuje także gazy rzeczywiste rozrzedzone. p V = n R T Z równania Clapeyrona wynika prawo Boyle'a-Mario

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 1252/ZL/17

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 1252/ZL/17 CENTRUM BDŃ I DOZORU GÓRNICTW PODZIEMNEGO Sp. z o.o. 43-143 LĘDZINY, ul. LĘDZIŃSK 8, NIP PL6460008992 tel. 032-324-22-00, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl SR w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Metrologia cieplna i przepływowa

Metrologia cieplna i przepływowa Metrologia cieplna i przepływowa Systemy Maszyny i Urządzenia Energetyczne IV rok Badanie manometru z wykorzystaniem piezoelektrycznego przetwornika ciśnienia Instrukcja do ćwiczenia Katedra Systemów Energetycznych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 039

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 039 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 039 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 15 kwietnia 2016 r.. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 5-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA OŁUDNIE: 41-44 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań Nr:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 13757/ZL/16

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 13757/ZL/16 CENTRUM BDŃ I DOZORU GÓRNICTW PODZIEMNEGO Sp. z o.o. 43-143 LĘDZINY, ul. LĘDZIŃSK 8, NIP PL6460008992 tel. 032-324-22-00, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl SR w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 0843/ZL/17

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 0843/ZL/17 CENTRUM BDŃ I DOZORU GÓRNICTW PODZIEMNEGO Sp. z o.o. 43-143 LĘDZINY, ul. LĘDZIŃSK 8, NIP PL6460008992 tel. 032-324-22-00, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl SR w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 3669/ZL/17

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 3669/ZL/17 CENTRUM BDŃ I DOZORU GÓRNICTW PODZIEMNEGO Sp. z o.o. 43-143 LĘDZINY, ul. LĘDZIŃSK 8, NIP PL6460008992 tel. 032-324-22-00, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl SR w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 12194/ZL/16

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 12194/ZL/16 CENTRUM BDŃ I DOZORU GÓRNICTW PODZIEMNEGO Sp. z o.o. 43-143 LĘDZINY, ul. LĘDZIŃSK 8, NIP PL6460008992 tel. 032-324-22-00, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl SR w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO WZORCOWANIA

ŚWIADECTWO WZORCOWANIA (logo organizacji wydającej świadectwa) (Nazwa, adres, e-mail i nr telefonu organizacji wydającej świadectwo) Laboratorium wzorcujące akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, sygnatariusza porozumień

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 2459/ZL/17

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 2459/ZL/17 CENTRUM BDŃ I DOZORU GÓRNICTW PODZIEMNEGO Sp. z o.o. 43-143 LĘDZINY, ul. LĘDZIŃSK 8, NIP PL6468992 tel. 32-324-22-, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl SR w Katowicach, Wydz.

Bardziej szczegółowo

LK RAPORT Z BADAŃ NR LK-00893/R01/10/I Strona 1/9 ETAP I

LK RAPORT Z BADAŃ NR LK-00893/R01/10/I Strona 1/9 ETAP I INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ Europejska Jednostka Notyfikowana Nr 1488 ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji certyfikat akredytacji nr AB 023 LK RAPORT Z BADAŃ NR

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 7350/ZL/17

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 7350/ZL/17 CENTRUM BDŃ I DOZORU GÓRNICTW PODZIEMNEGO Sp. z o.o. 43-143 LĘDZINY, ul. LĘDZIŃSK 8, NIP PL6460008992 tel. 032-324-22-00, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl SR w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

BADANIA i POMIARY CZYNNIKÓW WYSTĘPUJĄCYCH w PROCESIE PRACY

BADANIA i POMIARY CZYNNIKÓW WYSTĘPUJĄCYCH w PROCESIE PRACY Klient: Niepubliczne przedszkole "Busek" 80-299 Gdańsk, ul. Brzozowa 1C BADANIA i POMIARY CZYNNIKÓW WYSTĘPUJĄCYCH w PROCSI PRACY Sprawozdanie z badań nr 000/2013 Zlecenie nr 004/2013 data podpis Wykonanie

Bardziej szczegółowo

FMDRU. Przepustnica z miernikiem przepływu. Wymiary. Opis. Przykładowe zamówienie. Ød i. Ød 1

FMDRU. Przepustnica z miernikiem przepływu. Wymiary. Opis. Przykładowe zamówienie. Ød i. Ød 1 Wymiary Ød Ødi Opis Zastosowanie Miernik przeznaczony jest zarówno do ustawiania jak i dociągłego pomiaru powietrza. Miernik montuje się na stałe, należy go zatem uwzględniać już na etapie projektowym.

Bardziej szczegółowo

NADZÓR NAD WYPOSAŻENIEM POMIAROWYM W PRAKTYCE LABORATORYJNEJ NA PRZYKŁADZIE WAGI ELEKTRONICZEJ

NADZÓR NAD WYPOSAŻENIEM POMIAROWYM W PRAKTYCE LABORATORYJNEJ NA PRZYKŁADZIE WAGI ELEKTRONICZEJ Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB NADZÓR NAD WYPOSAŻENIEM POMIAROWYM W PRAKTYCE LABORATORYJNEJ NA PRZYKŁADZIE WAGI ELEKTRONICZEJ Andrzej Hantz Centrum Metrologii im. Zdzisława Rauszera RADWAG

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 7363/ZL/17

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 7363/ZL/17 CENTRUM BDŃ I DOZORU GÓRNICTW PODZIEMNEGO Sp. z o.o. 43-143 LĘDZINY, ul. LĘDZIŃSK 8, NIP PL6468992 tel. 32-324-22-, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl SR w Katowicach, Wydz.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 11132/ZL/16

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 11132/ZL/16 CENTRUM BDŃ I DOZORU GÓRNICTW PODZIEMNEGO Sp. z o.o. 43-143 LĘDZINY, ul. LĘDZIŃSK 8, NIP PL6460008992 tel. 032-324-22-00, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl SR w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Cennik Ballorex ważny od 02.01.2013

Cennik Ballorex ważny od 02.01.2013 Cennik Ballorex ważny od 02.01.13 BROEN S.A. ul. Pieszycka 10 58-0 Dzierżoniów Tel. 074 832-54-00 Fax.074 832-19- e-mail: marketing@broen.pl www.broen.pl Cennik 02.01.13 Strona 1 BALLOREX Venturi FODRV

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 12924/ZL/16

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 12924/ZL/16 CENTRUM BDŃ I DOZORU GÓRNICTW PODZIEMNEGO Sp. z o.o. 43-143 LĘDZINY, ul. LĘDZIŃSK 8, NIP PL6460008992 tel. 032-324-22-00, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl SR w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 3638/ZL/17

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 3638/ZL/17 CENTRUM BDŃ I DOZORU GÓRNICTW PODZIEMNEGO Sp. z o.o. 43-143 LĘDZINY, ul. LĘDZIŃSK 8, NIP PL6468992 tel. 32-324-22-, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl SR w Katowicach, Wydz.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 0814/ZL/17

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 0814/ZL/17 CENTRUM BDŃ I DOZORU GÓRNICTW PODZIEMNEGO Sp. z o.o. 43-143 LĘDZINY, ul. LĘDZIŃSK 8, NIP PL6460008992 tel. 032-324-22-00, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl SR w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 5-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-44 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

IV. KRÓĆCE PK. ZPUH MINI-ZAP sp.j. 63-421 Przygodzice, ul. Wrocławska 168A Dział Techniczno-Handlowy: tel./fax 62 7355775, e-ail:biuro@minizap.com.

IV. KRÓĆCE PK. ZPUH MINI-ZAP sp.j. 63-421 Przygodzice, ul. Wrocławska 168A Dział Techniczno-Handlowy: tel./fax 62 7355775, e-ail:biuro@minizap.com. IV. KRÓĆCE PK. Króćce typu PK przeznaczone są do podłączenia do instalacji przemysłowych wody, pary i spalin - metodą spawania lub przyłączy gwintowanych - przetworników pomiarowych ciśnienia lub manometrów,

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA OŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

Katalog usług serwisowych i kalibracyjnych Testo

Katalog usług serwisowych i kalibracyjnych Testo Katalog usług serwisowych i kalibracyjnych Testo 2016 www.testo.com.pl Sprawdzenia wykonywane przez Laboratorium Testo Sp. z o.o. : Temperatura 2016 termometru elektrycznego (sondy do pomiaru temperatury

Bardziej szczegółowo

Meraserw-5 s.c Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91) , fax (91) ,

Meraserw-5 s.c Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91) , fax (91) , Meraserw-5 s.c. 70-312 Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91)484-21-55, fax (91)484-09-86, e-mail: handel@meraserw5.pl, www.meraserw.szczecin.pl 311.10.160 Ciśnieniomierze do pomiarów wzorcowych i testowych

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 5-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-44 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa DS34. Przełącznik ciśnieniowy różnicowy DB_PL_DS34 ST4-A 12/15 * *

Karta katalogowa DS34. Przełącznik ciśnieniowy różnicowy DB_PL_DS34 ST4-A 12/15 * * Karta katalogowa DS34 Przełącznik ciśnieniowy różnicowy 09005782 DB_PL_DS34 ST4-A 12/15 *09005782* 1 Produkt i opis działania FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH 1 Produkt i opis działania 1.1 Zakres dostawy

Bardziej szczegółowo

Miejscowość:... Data:...

Miejscowość:... Data:... PROTOKÓŁ BADAŃ ODBIORCZYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 1. OBIEKT BADANY (nazwa, adres)...... 2. CZŁONKOWIE KOMISJI (imię, nazwisko, stanowisko) 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 3. BADANIA ODBIORCZE WYKONANO

Bardziej szczegółowo

Ćw. 1&2: Wprowadzenie do obsługi przyrządów pomiarowych oraz analiza błędów i niepewności pomiarowych

Ćw. 1&2: Wprowadzenie do obsługi przyrządów pomiarowych oraz analiza błędów i niepewności pomiarowych Wydział: EAIiE Kierunek: Imię i nazwisko (e mail): Rok:. (2011/2012) Grupa: Zespół: Data wykonania: Zaliczenie: Podpis prowadzącego: Uwagi: LABORATORIUM METROLOGII Ćw. 1&2: Wprowadzenie do obsługi przyrządów

Bardziej szczegółowo

PGNiG SA Oddział CLPB inspiratorem jakości badań i pomiarów w branży gazowniczej. Jolanta Brzęczkowska

PGNiG SA Oddział CLPB inspiratorem jakości badań i pomiarów w branży gazowniczej. Jolanta Brzęczkowska PGNiG SA Oddział CLPB inspiratorem jakości badań i pomiarów w branży gazowniczej Jolanta Brzęczkowska Misja laboratorium Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze pełni w sposób profesjonalny, niezależny,

Bardziej szczegółowo

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16, 25, 40) AFQM, AFQM 6 montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16, 25, 40) AFQM, AFQM 6 montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym Arkusz informacyjny Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16, 5, 40) AFQM, AFQM 6 montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym Opis AFQM 6 DN 40, 50 AFQM DN 65-15 AFQM DN 150-50

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 5-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDIE: 41-44 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań r:

Bardziej szczegółowo

V6000A Kombi-F-II, Kombi-F Kołnierzowy zawór równoważący i odcinający z końcówkami pomiarowymi SafeCon TM

V6000A Kombi-F-II, Kombi-F Kołnierzowy zawór równoważący i odcinający z końcówkami pomiarowymi SafeCon TM Konstrukcja V6000A Kombi-F-II, Kombi-F Kołnierzowy zawór równoważący i odcinający z końcówkami pomiarowymi SafeCon TM Korpus z kołnierzami PN16 wg normy DIN EN 1092-2 Wkład zaworu z pokrętłem ręcznym i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 3350/ZL/17

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 3350/ZL/17 CENTRUM BDŃ I DOZORU GÓRNICTW PODZIEMNEGO Sp. z o.o. 43-143 LĘDZINY, ul. LĘDZIŃSK 8, NIP PL6468992 tel. 32-324-22-, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl SR w Katowicach, Wydz.

Bardziej szczegółowo

Siatka spiętrzająca opis czujnika do pomiaru natężenia przepływu gazów. 1. Zasada działania. 2. Budowa siatki spiętrzającej.

Siatka spiętrzająca opis czujnika do pomiaru natężenia przepływu gazów. 1. Zasada działania. 2. Budowa siatki spiętrzającej. Siatka spiętrzająca opis czujnika do pomiaru natężenia przepływu gazów. 1. Zasada działania. Zasada działania siatki spiętrzającej oparta jest na teorii Bernoulliego, mówiącej że podczas przepływów płynów

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacyjny Regulator różnicy ciśnień (PN 16, 25, 40) AFP(-9) / VFG 2(1) montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym, nastawa zmienna

Arkusz informacyjny Regulator różnicy ciśnień (PN 16, 25, 40) AFP(-9) / VFG 2(1) montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym, nastawa zmienna Arkusz informacyjny Regulator różnicy ciśnień (PN 16, 25, 40) AFP(-9) / VFG 2(1) montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym, nastawa zmienna Opis Regulator składa się z zaworu regulacyjnego, siłownika

Bardziej szczegółowo

Zawory RA-G o wysokiej przepustowości

Zawory RA-G o wysokiej przepustowości Zgodne z normą EN 215 Zastosowanie Wszystkie głowice z serii RA mogą być stosowane z zaworami RA-G. Szybkie i trwałe połączenie następuje za pomocą systemu "click". Zawory RA-G są fabrycznie zabezpieczone

Bardziej szczegółowo

I. ZAWORY ODCINAJĄCE, MANOMETRYCZNE I BLOKOWE typu MES

I. ZAWORY ODCINAJĄCE, MANOMETRYCZNE I BLOKOWE typu MES I. ZAWORY ODCINAJĄCE, MANOMETRYCZNE I BLOKOWE typu MES Zawory typu MES stosowane są w układach pomiarowych i regulacyjnych systemów automatyki przemysłowej. SłuŜą do włączania przetworników ciśnienia,

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAMÓWIENIA. Sprzedaż i dostawa ciepłomierzy ultradźwiękowych i mechanicznych z aktywnym modułem radiowym

OPIS ZAMÓWIENIA. Sprzedaż i dostawa ciepłomierzy ultradźwiękowych i mechanicznych z aktywnym modułem radiowym OPIS ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Sprzedaż i dostawa ciepłomierzy ultradźwiękowych i mechanicznych z aktywnym modułem radiowym Adres: ul. Grażyńskiego 17 43-190 Mikołów Inwestor: Zakład Inżynierii Miejskiej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 11105/ZL/16

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 11105/ZL/16 CENTRUM BDŃ I DOZORU GÓRNICTW PODZIEMNEGO Sp. z o.o. 43-143 LĘDZINY, ul. LĘDZIŃSK 8, NIP PL6460008992 tel. 032-324-22-00, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl SR w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 9980/ZL/16

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 9980/ZL/16 CENTRUM BDŃ I DOZORU GÓRNICTW PODZIEMNEGO Sp. z o.o. 43-143 LĘDZINY, ul. LĘDZIŃSK 8, NIP PL6460008992 tel. 032-324-22-00, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl SR w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Cennik Ballorex ważny od

Cennik Ballorex ważny od Cennik Ballorex ważny od 01.07.2013 BROEN S.A. ul. Pieszycka 10 58-200 Dzierżoniów Tel. 074 832-54-00 Fax.074 832-19-20 e-mail: marketing@broen.pl www.broen.pl Cennik 01.07.2013 Strona 1 BALLOREX VENTURI

Bardziej szczegółowo

V5004T Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM

V5004T Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM Spis treści Zastosowanie... 1 Właściwości... 1 Cechy użytkowe... 1 Dane techniczne... 2 Budowa... 2 Materiały... 2 Działanie... 2 Cechy identyfikacyjne... 2 Przegląd zaworów... 3 Wymiary... 4 Oznaczenia

Bardziej szczegółowo

Zawory RA-G o wysokiej przepustowości

Zawory RA-G o wysokiej przepustowości Arkusz informacyjny Zastosowanie Wszystkie głowice z serii RA mogą być stosowane z zaworami RA-G. Szybkie i trwałe połączenie następuje za pomocą systemu "click". Zawory RA-G są fabrycznie zabezpieczone

Bardziej szczegółowo

KLUB Polskich laboratoriów Badawczych POLLAB. Członek: EUROLAB EURACHEM

KLUB Polskich laboratoriów Badawczych POLLAB. Członek: EUROLAB EURACHEM KLUB Polskich laboratoriów Badawczych POLLAB Członek: EUROLAB EURACHEM TARGI EUROLAB 2015 POTENCJALNE ŹRÓDŁA BŁĘDÓW W RUTYNOEJ PRACY LABORATORIUM Andrzej Brzyski Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

Bardziej szczegółowo

Metrologia cieplna i przepływowa

Metrologia cieplna i przepływowa Metrologia cieplna i przepływowa Systemy Maszyny i Urządzenia Energetyczne IV rok Badanie manometru z wykorzystaniem tensometrycznego przetwornika ciśnienia Instrukcja do ćwiczenia Katedra Systemów Energetycznych

Bardziej szczegółowo