System wizualizacji Propozycja funkcjonowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System wizualizacji Propozycja funkcjonowania"

Transkrypt

1 System wizualizacji Propozycja funkcjonowania System zdalnego sterowania i monitoringu układów automatyki stacji wymienników ciepła wykonany będzie za pomocą pakietu Axeda Supervisor firmy Axeda Systems, Inc., który obejmuje umoŝliwia miejscowe i zdalne sterowanie pracą stacji. Jest to zintegrowany system oprogramowania przemysłowego, którego podstawowy składnik stanowi Wizcon 8.3 kompletne oprogramowanie SCADA/HMI z automatyczną generacją wersji internetowej aplikacji. Oprócz tego w skład pakietu wchodzi WizPLC - środowisko programowania w technologii "soft logic", słuŝące do wykonywania programów sterujących, WizScheduler - sieciowy moduł planowania zadań cyklicznych, WizAAM do zdalnego przesyłania informacji o alarmach, WizSQL do współpracy z bazami danych (np.: Oracle, SQL server) oraz moduł RePlay do graficznego odtwarzania przebiegu procesu w określonym przedziale czasu i analizy zdarzeń. Sterowniki swobodnie programowalne ECL5000 firmy Danfoss, sterujące pracą poszczególnych stacji wymienników ciepła, połączone będą w sieć typu masterslave. Stacje na których pracować będą sterowniki typu master wyposaŝone będą w zewnętrzne modemy analogowe. Dzięki temu moŝliwy będzie dostęp do parametrów kaŝdego węzła za pomocą komutowanych łączy telefonicznych. Wymiana danych z pozostałymi sterownikami typu slave odbywać się za pomocą sieci S-Bus, która jest integralną częścią kaŝdego sterownika ECL5000. S-Bus to protokół, który stanowi rozwiązanie komunikacyjne, wykorzystujące port komunikacji szeregowej RS 485. Sterowniki typu master będą połączone ze sterownikami typu slave za pomocą przewodu komunikacyjnego typ XzTKMXpw 2x2x0,8mm 2, który zostanie połoŝony podczas modernizacji sieci cieplnej. Stacje dodzwaniane, czyli wyposaŝone w modem telefoniczny i sterowniki typu ECL5000 master, to część stacji przewidziana do monitoringu przy pomocy lini telefonicznych. Pakiet Axeda Supervisor zainstalowany będzie na stanowisku komputerowym w dyspozytorni oraz dostępny będzie równieŝ z Działu AKPiA w ramach podstawowej licencji. NaleŜy obie stacje komputerowe wyposaŝyć w urządzenie do podtrzymania zasilania UPS Ares 800LT2 300VA na czas minimum 165 minut. Ze stacji dyspozytorskiej, za pomocą dwóch modemów zewnętrznych odbywać się będzie bezpośrednia komunikacja ze sterownikami typu master, a następnie z pozostałym typu slave za pomocą sieci S-Bus. Dzięki temu moŝliwy będzie dostęp do parametrów regulacyjnych wszystkich sterowników w sieci oraz odbiór alarmów z kaŝdej stacji wymienników ciepła. Wszystkie monitorowane parametry będą automatycznie archiwizowane. Do komunikacji z licznikami ciepła wykorzystywany będzie protokół M-Bus. Do jednego sterownika moŝna podłączyć do 10 liczników ciepła. System wizualizacji zapewni równieŝ bieŝące monitorowanie sygnałów alarmowych o awariach sieci cieplnej. Sygnały te będą odczytywane przez sterowniki z systemu nadzoru nad zawilgoceniem typu BRANDES. Dostarczone sterowniki będą oprogramowanie zgodnie z wytycznymi w stopniu umoŝliwiającym sterowanie pracą węzła.

2 Do zmiany konfiguracji poszczególnych sterowników ECL5000 wymagane jest oprogramowanie narzędziowe PG5. UmoŜliwi ono modyfikacje algorytmów pracy istniejących sterowników, jak równieŝ programowanie nowych urządzeń. System naleŝy wyposaŝyć w licencję na 2000 bramek we/wy oraz dodatkowo w 4 jednoczesnych klientów internetowych poprzez dodanie dwóch modułów AS41-2. Taka wielkość licencji umoŝliwi monitoring wszystkich moŝliwych parametrów z aktualnie automatyzowanych węzłów cieplnych. Jednocześnie w przypadku planów rozbudowy systemu wizualizacji, licencja ta zapewni w przyszłości moŝliwość bezproblemowego włączenia do systemu monitoringu dalszych obiektów. Program komputerowy Axeda AS-DEV-2000 zostanie zainstalowany zgodnie z licencją na stanowisku komputerowym. Jednocześnie umoŝliwi stały dostęp, z pełną funkcjonalnością jak na stacji dyspozytorskiej na innej wybranej stacji.na dowolnym stanowisku zostanie zamontowany jeden modem telefoniczny a na drugim dowolnym stanowisku dwa modemy, w tym jeden będzie przeznaczony do celów archiwizacji. System wizualizacji eksportuje sczytywane dane do Ms Access. Oprócz dyspozytorskiego stanowiska komputerowego z zainstalowanym systemem nadrzędnym Axeda Supervisor, dostęp do systemu wizualizacji oraz do wszystkich regulatorów moŝliwy będzie równieŝ za pomocą zwykłej przeglądarki internetowej stron www. MoŜliwe będzie wystąpienie jednocześnie 5 niezaleŝnych klientów internetowych. Wszyscy pracownicy, którzy otrzymają dostęp do systemu monitoringu i sterowania, będą mieli zdefiniowane poziomy dostępu przez administratora sieci. W przypadku moŝliwości wykorzystana w przyszłości lokalnej sieci Ethernet do komunikacji między sterownikami ECL5000, istnieje moŝliwość łatwego ich przystosowania. Polegać to będzie jedynie na wymianie modułu komunikacji RS232 na Ethernet oraz niewielkiej modyfikacji konfiguracji oprogramowania sterownika. Specyfikacja techniczna rozwiązań Stanowisko komputerowe: - Procesor Pentium4 2,8GHz (lub wyŝszy) - Płyta główna pod P4 w standardzie ATX, Magistrala FSB400, typ obsługiwanej pamięci DDR400, zintegrowana karta dźwiękowa; porty zewnętrzne: Audio, 2xCOM, 2xUSB, 1xLPT, - Pamięć DDR RAM 512 MB - Dysk twardy 80GB 2szt obr-baracuda - Karta grafiki, pamięć 128 MB - Karta sieciowa PCI 10/100 2szt. - Nagrywarka CD-RW -52x32x52 - Stacja dyskietek 1,44 - głośniki zewnętrzne - karta rozszerzeń portów RS232 x 4 -UPS typ Ares 800LT2 300VA 165 min. Producent: Fideltronik Sucha Beskidzka, ul. Beniowskiego 1 tel

3 - Monitor LCD 17" (minimalne wymagane parametry: jasność 250cd/m 2, kontrast 400 do 1, czas reakcji matrycy (łączny) 40ms, kąt widzenia pionowy 160 o, kąt widzenia poziomy160 o, rozdzielczość obrazu 1280x1024) - Windows XP Professional PL BOX - MS Office 2003 Professional PL BOX zawierające pakiet Ms Access. Modemy zewnętrzne: (dla kaŝdej stacji swc typu master oraz dla stanowiska komputerowego) - USROBOTICS V.92 56K zewn. Przewód komunikacyjny: - Typ: XzTKMXpw 2x2x0,8 (do układania w kanalizacji kablowej i bezpośrednio w ziemi) - Producent: Zakłady Kablowe C. BITNER, Kraków, ul. Friedleina 3/3 - Dystrybutor: sieć hurtowni Alfa Elektro Sp. z o.o. (np. hurtownia nr 3: ul. Sikornik 3, Bielsko-Biała) System sterowania i wizualizacji powinien zapewniać transmisję wszystkich rzeczywistych stanów i odczyt sygnałów przewidzianych do zdalnego przesyłu wymienionych poniŝej. Temperatury -temp. zasilania po wysokiej stronie -temp. powrotu po wysokiej stronie - temp. zasilania po niskiej stronie -temp. powrotu po niskiej stronie -temp. zewnętrzna -temp. zasilania CWU tylko dla węzłów dwufunkcyjnych Ciśnienia -ciśnienie zasilania po wysokiej stronie -ciśnienie powrotu po wysokiej stronie - ciśnienie zasilania po niskiej stronie -ciśnienie powrotu po niskiej stronie Licznik ciepła CO -przepływ chwilowy -moc chwilowa -energia -objętość -czas pracy CWU -przepływ chwilowy -moc chwilowa energia -objętość -czas pracy

4 Uzupełnianie -przepływ chwilowy -objętość -uzupełniono dziś -uzupełniono wczoraj -uzupełniono miesiąc -uzupełniono rok Liczniki wody- zimna woda -przepływ chwilowy -objętość -objętość dziś -objętość wczoraj -objętość miesiąc -objętość rok Wartości zadane CO -temperatura zasilania CO -obliczona temperatura zasilania CO -czas tłumienia temperatury zewnętrznej przesunięcie krzywej grzewczej wartość graniczna temperatury zasilania CO CWU -zadana temperatura CWU -aktywacja priorytetu CWU -czas obniŝenia temperatury CWU po którym załączony zostaje priorytet -maksymalny czas trwania priorytetu Uzupełnienie -ciśnienie załączenia elektrozaworu uzupełnienia - ciśnienie wyłączenia elektrozaworu uzupełnienia -uzupełnianie wartość początkowa -impulsowanie wodomierza -czas blokady -kasowanie blokady Ciśnienia -zadana wartość róŝnicy ciśnień -ciśnienie suchobiegu PO Inne Przepływ -maksymalny przepływ Pompy -test pomp -temperatura zewnętrzna wyłączenia PO Zimna woda

5 -wartość początkowa -impulsowanie wodomierza Krzywe Grzewcza -5 punktowa załamania krzywej Ograniczenia temperatury powrotu WP -4 punktowa załamania krzywej Regulatory CO -temperatura CO -czas całkowania -strefa nieczułości -czas siłownika CWU -temperatura CWU -czas całkowania -czas róŝniczkowania -strefa nieczułości -czas siłownika Priorytet CWU -stan priorytetu Ograniczenia temperatury powrotu -wysterowanie Pompy -minimalny czas wył/zał Przepływ -wysterowanie Wymagania dotyczące oprogramowania sterowników jedno i dwufunkcyjnych: 1. Pomiar temperatury zewnętrznej -aktualna temperatura zewnętrzna -temperatura tłumiona, przyjęta do procesu regulacji

6 -stała tłumienia temperatury zewnętrznej -temperatura zewnętrzna wyłączająca pompę obiegową 2. Pomiar temperatury zasilania po stronie wysokiej -aktualna temperatura zasilania po wysokiej stronie -min. temperatura zasilania po wysokiej stronie (ustawna wartość po której generowany jest alarm) -maks. temperatura zasilania po wysokiej stronie (ustawna wartość po której generowany jest alarm) 3. Pomiar temperatury powrotu po stronie wysokiej - aktualna temperatura powrotu po wysokiej stronie -maks. temperatura powrotu po wysokiej stronie wynikająca z krzywej ograniczenia Tp -min. temperatura powrotu po wysokiej stronie (ustawna wartość po której generowany jest alarm) -maks. temperatura powrotu po wysokiej stronie (ustawna wartość po której generowany jest alarm) -4 punkty załamania krzywej ograniczenia temperatury powrotu (Tp;Tzew) 4. Pomiar temperatury zasilania CO po niskiej stronie -aktualna temperatura zasilania CO -temperatura CO wyliczona z krzywej grzewczej -obliczona temperatura CO (przyjęta do procesu regulacji) -przesunięcie krzywej grzewczej -5 pkt. załamania krzywej grzewczej (Tz; Tzew) -min. temperatura zasilania CO (ustawna wartość po której generowany jest alarm) -maks. temperatura zasilania CO (ustawna wartość po której generowany jest alarm) 5. Pomiar temperatury powrotu CO po niskiej stronie - aktualna temperatura powrotu po niskiej stronie

7 -min. temperatura powrotu po niskiej stronie (ustawna wartość po której generowany jest alarm) -maks. temperatura powrotu po niskiej stronie (ustawna wartość po której generowany jest alarm) 6. Pomiar temperatury zasilania CWU dla węzłów dwufunkcyjnych -aktualna temperatura zasilania CWU -obliczona temperatura CWU (przyjęta do procesu regulacji) -min. temperatura zasilania CWU(ustawna wartość po której generowany jest alarm) -maks. temperatura zasilania CWU(ustawna wartość po której generowany jest alarm) 7. Pomiar ciśnienia zimnej wody -aktualne ciśnienie zimnej wody -ciśnienie zimnej wody blokujące układ CWU -min. ciśnienie zimnej wody (ustawna wartość po której generowany jest alarm) -maks. ciśnienie zimnej wody (ustawna wartość po której generowany jest alarm) 8. Pomiar ciśnienia zasilania po wysokiej stronie -aktualne ciśnienie zasilania po wysokiej stronie -min. ciśnienie zasilania po wysokiej stronie (ustawna wartość po której generowany jest alarm) -maks. ciśnienie zasilania po wysokiej stronie (ustawna wartość po której generowany jest alarm) 9. Pomiar ciśnienia powrotu po wysokiej stronie- dla węzłów jednofunkcyjnych 10. Pomiar ciśnienia zasilania po niskiej stronie CO -aktualne ciśnienie zasilania CO -min. ciśnienie zasilania CO(ustawna wartość po której generowany jest alarm) -maks. ciśnienie zasilania CO (ustawna wartość po której generowany jest alarm) 11. Pomiar ciśnienia powrotu po niskiej stronie CO -aktualne ciśnienie powrotu CO -róŝnica ciśnień po niskiej stronie

8 -zadana wartość róŝnicy ciśnień -ciśnienie powrotu CO- początek uzupełnienia -ciśnienie powrotu CO- koniec uzupełnienia -ciśnienie powrotu CO- suchobieg pompy(ustawna wartość po której generowany jest alarm) -min. ciśnienie powrotu CO (ustawna wartość po której generowany jest alarm) -maks. ciśnienie powrotu CO (ustawna wartość po której generowany jest alarm) 12. Regulacja CO -według swobodnie programowalnej krzywej grzania w zaleŝności od temperatury zewnętrznej -sterowanie ręczne zaworem regulacyjnym -wartość aktualnego wysterowania zaworu -zabezpieczenie przed przegrzaniem w przypadku zaniku napięcia 13. Regulacja CWU -według zadanej temperatury zasilania CWU -sterowanie ręczne zaworem regulacyjnym -wartość aktualnego wysterowania zaworu -zabezpieczenie przed przegrzaniem w przypadku zaniku napięcia 14. Ograniczenie przepływu CO i CWU -aktualna wartość przepływu po wysokiej stronie -wartość ograniczenia przepływu 15. Pomiar przepływu wody uzupełniającej 16. Pomiar przepływu zimnej wody 17. Informacja o stanie ochronników przepięciowych 18. Sterowanie pompą cyrkulacyjną -wyłączenie pompy w zaleŝności od temperatury cyrkulacji -sterowanie ręczne -status pompy

9 -informacja o stanie przełącznika na szafce AKP 19. Sterowanie pompą obiegową 20. Sterowanie zaworem uzupełniającym 21. Komunikacja z ciepłomierzem 22. Program obniŝeń CO 23. Program obniŝeń CWU 24. Wystąpienie stanów alarmów ma być sygnalizowane na szafce AKP poprzez lampkę kontrolną 25. Obsługa powinna mieć dostęp do danych i funkcji regulatora na miejscu w obiekcie.

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE SST IN Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Dla obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Dokumentację opracowali: Krzysztof Duda Przemysław Marek Adam Wiej Katowice,

Bardziej szczegółowo

System monitoringu i sterowania obiektów kanalizacyjnych w Gminie Moszczenica.

System monitoringu i sterowania obiektów kanalizacyjnych w Gminie Moszczenica. System monitoringu i sterowania obiektów kanalizacyjnych w Gminie Moszczenica. Zadaniem Wykonawcy jest dostawa i uruchomienie systemu do zdalnego monitoringu i sterowania urządzeniami w obiektach typu

Bardziej szczegółowo

Bogusław Dyduch. Projekt Wykonawczy Budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn

Bogusław Dyduch. Projekt Wykonawczy Budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn P Bogusław Dyduch Projekt Wykonawczy Budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn Temat opracowania:projekt Wykonawczy Budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn z wykorzystaniem radiowej

Bardziej szczegółowo

TAC Vista. ScreenMate

TAC Vista. ScreenMate TAC Vista 5 Serwer TAC Vista jest zaawansowanym systemem Building IT. TAC Vista monitoruje, steruje i nadzoruje systemy oświetleniowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne oraz systemy dostępu/bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

MWM Sp. z o.o. Gliwice

MWM Sp. z o.o. Gliwice Spis treści MWM Sp. z o.o. Gliwice 1 Część ogólna...2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania...2 1.3 Zakres opracowania...2 2. Opis systemu AKPiA i BMS...3 3. Budowa systemu AKPiA i BMS...4

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

TAC Vista. ScreenMate

TAC Vista. ScreenMate TAC Vista TAC Vista Serwer TAC Vista jest zaawansowanym systemem Building IT. TAC Vista monitoruje, steruje i nadzoruje systemy oświetleniowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne oraz systemy dostępu/bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPECYFIKACJA SPRZĘTU) PAKIET 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPECYFIKACJA SPRZĘTU) PAKIET 1 Zał. nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPECYFIKACJA SPRZĘTU) PAKIET 1 1. Zestaw komputerowy - 13 szt. 1 Płyta główna Procesor Pamięć RAM Karta graficzna Dysk Twardy Nagrywarka DVD Obudowa + zasilacz

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W NOWEM AUTOMATYKA

PRZEBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W NOWEM AUTOMATYKA p Generalny Wykonawca dokumentacji technicznej Nazwa opracowania: PRZEBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W NOWEM AUTOMATYKA Adres obiektu: 99-333 Nowe powiat kutnowski, woj. Lódzkie Inwestor: Gmina Krośniewice

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ DAT-2151-4/2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Urządzenia powinny być: dostarczone do siedziby uŝytkowników tj.: Karkonoska Państwowa Szkoła WyŜsza w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej

Bardziej szczegółowo

W sprawie udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.

W sprawie udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZGODNA Z REGULAMINEM Z DNIA 09.06.2010 r. W sprawie udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Minimum 1x PCI-Express x16, 2x PCI-Express x1, 1 x PCI

Minimum 1x PCI-Express x16, 2x PCI-Express x1, 1 x PCI 1. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem i monitorem Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Lp. Parametr Wymagany, minimalny parametr 1 Procesor Wersja BOX, z rodziny x86, dwurdzeniowy, 2MB

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy ZP/PN/11/2012/WBZ PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt wykonawczy ZP/PN/11/2012/WBZ PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik nr 2 do SIWZ 1 SŁOWNIK POJĘĆ SKRÓTÓW...3 1 WSTĘP...4 1.1 PODSTAWA FORMALNA...4 1.2 ZAŁOśENIA WSTĘPNE...4 1.3 STAN OBECNY...5 1.4 ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU...5 2 PROJEKT...8

Bardziej szczegółowo

4.3.2.1 obiekt REAKTORY SBR1, SBR2, SBR3.str. 24

4.3.2.1 obiekt REAKTORY SBR1, SBR2, SBR3.str. 24 Katowice, 2011r. Dokumentacja projektowa sterownikowej części AKPiA oczyszczalni ścieków w Nowym Targu, w zakresie zamiany sterowników TCS na sterowniki SAIA BURGESS oraz realizacji systemu wizualizacji

Bardziej szczegółowo

A-Zp/09/09 Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia

A-Zp/09/09 Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia A-Zp/09/09 Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, który spełnia

Bardziej szczegółowo

TAC Vista Katalog Produktów

TAC Vista Katalog Produktów TAC Vista Katalog Produktów Katalog produktów 2010/2011 Spis treści Informacje ogólne...1 Opis systemów...5 Oprogramowanie... 9 Vista 5.1...10 Wprowadzenie / wstęp...10 TAC Vista 5.1 Serwer...11 TAC Vista

Bardziej szczegółowo

ANEKS 1 do Dokumentacji Projektowo-Wykonawczej dla inwestycji pn. : Budowa Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn

ANEKS 1 do Dokumentacji Projektowo-Wykonawczej dla inwestycji pn. : Budowa Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn Bogusław Dyduch ANEKS 1 do Dokumentacji Projektowo-Wykonawczej dla inwestycji pn. : Budowa Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn Temat opracowania pierwotnego: Projekt Wykonawczy Budowy Systemu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Sprzętu

Specyfikacja techniczna Sprzętu Specyfikacja techniczna Sprzętu Załącznik nr 6 do SIWZ. Komputer stacjonarny typ1 92 szt. STACJA ROBOCZA, Nazwa producenta i model (*). Deklaracja zgodności z opisem wymagań minimalnymi (**) (TAK / NIE)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. 6 4-100 LESZN O U L.DUŃSKA 17 tel. +48 65 526 29 73 e-mail: ppawel@post.pl NIP: 697-23-03-576 REGON: 301939900 Konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska SA,

Bardziej szczegółowo

Open. ControlMaestro. Supervision. your. Przegląd pakietu

Open. ControlMaestro. Supervision. your. Przegląd pakietu ControlMaestro Przegląd pakietu Nowa platforma do nadzoru i sterowania procesami technologicznymi jest zgodna z 64-bitowymi systemami operacyjnymi, oferuje bezpieczeństwo, wydajność, mobilność użytkowników

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami ŚN. Gama urządzeń Easergy L500 V4.2. System nadzoru stacji ŚN. Broszura techniczna

Zarządzanie sieciami ŚN. Gama urządzeń Easergy L500 V4.2. System nadzoru stacji ŚN. Broszura techniczna Zarządzanie sieciami ŚN Gama urządzeń Easergy L500 V4.2 System nadzoru stacji ŚN Broszura techniczna 2 WPROWADZENIE Easergy L500 to bazowy system SCADA działający w środowisku Windows XP Professional SP2

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego. Dostawa i instalacja infrastruktury technicznej na potrzeby systemów IT Instytutu Techniki Budowlanej

Bardziej szczegółowo

Wymagane parametry techniczne

Wymagane parametry techniczne Załącznik Nr 6 do SIWZ Wymagane parametry techniczne 1. Serwer 2 sztuki Lp. 1. 2. 3. 4. 5. Nazwa komponentu Obudowa Płyta główna Chipset Procesor Pamięć RAM Wymagane minimalne parametry techniczne serwera

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZĘŚĆ II

SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZĘŚĆ II Załącznik nr 2_II_do IPU SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZĘŚĆ II zakup usług transmisji danych dla obsługi teletransmisyjnej centralnych rejestrów sądowych: Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), Rejestr Zastawów (RZ),

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP Wymagania funkcjonalne i założenia techniczne załącznik nr 8 do siwz zadanie: Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP I. Pojęcia i skróty stosowane w SIWZ KW PSP Komenda Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem i monitorem Lp. Parametr

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem i monitorem Lp. Parametr OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa sprzętu. W ramach dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujący sprzęt, o parametrach minimalnych przedstawionych w tabelach poniżej.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO dla Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 SERWER APLIKACJI szt. 2 LP. Parametr Wymagane minimalne Wykonawca 1 Obudowa - Rack 19 max 2U, minimum 8 kieszeni 2,5 HDD HotPlug. - Komplet wysuwanych szyn umożliwiających montaż

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/111/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1: I Dostawa zintegrowanego stanowiska badawczego: Eksperymentalne obiekty mechatroniczne Aparatura

Bardziej szczegółowo