Pozyskaliśmy ponad 70 mln złotych na inwestycje unijne w Konstantynowie Łódzkim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pozyskaliśmy ponad 70 mln złotych na inwestycje unijne w Konstantynowie Łódzkim"

Transkrypt

1 ISSN WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK 2013 Konstantynów Łódzki Rok VIII Numer 92/93 Pozyskaliśmy ponad 70 mln złotych na inwestycje unijne w Konstantynowie Łódzkim

2 FOTOGALERIA: KOLORY POLSKI

3 wrzesień/październik 2013 r. Kurier GCI ukazuje się już 8 lat Dziękujemy za Państwa zaufanie W tym numerze: Z miasta: Kadencja w oku projektów unijnych 4 Skwer przy kościele Narodzenia NMP 6 Widać postępy w rewitalizacji: Fontanny już zalane betonem! 7 Samorząd potrafi zaoszczędzić! 8 Podręczniku już w LO 9 Wyprawka szkolna Częstotliwość wywozu odpadów 11 Podłączenia do sieci kanalizacji 12 Mamy szerokopasmowy dostęp do Internetu 13 Funkcjonariusze z Konstantynowa generałami 14 Współpraca w ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 15 Wywiad: Pozyskaliśmy ponad 70 mln złotych na inwestycje unijne 16 Z miasta: Pies, kaganiec i smycz 18 Kombatanci zwiedzali łódzkie lotnisko 19 Mixer Regionalny - Łódzkie Nowy sprzęt hydrauliczny dla OSP lat Tramwajowej Linii Turystycznej 22 Półkolonie Centrum Sportu i Rekreacji 23 Msza św. Dożynkowa 24 Kultura: Festiwal Kolory Polski w Konstantynowie Łódzkim 23 Szkoła rodzenia: Dlaczego warto karmić piersią? 26 Sport: medale UKS Piątka w sezonie 2012/ Burmistrz wręczył stypendia sportowe! 28 Olimpijski Konstantynów Łódzki 30 Trwa rewitalizacja centrum Konstantynowa Łódzkiego - więcej str. 6 Redaktor naczelny: Kacper Demko Redakcja: Anna Walczak, Agata Wesołowska, Agnieszka Ławniczak-Janeczek Skład i grafika: Kacper Demko Adres redakcji: Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim, Gminne Centrum Informacji, Konstantynów Łódzki, plac Kościuszki 8, Wydawca: Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 2 Telefon: (42) wchodzisz i wiesz więcej o swoim mieście

4 Z miasta... Kadencja w oku projektów unijnych Kadencja upływała pod znakiem przygotowywania projektów i składaniu wniosków o dofinansowanie na kluczowe do realizacji projekty inwestycyjne. Przełomowy w tym zakresie był rok 2009, w którym gmina uzyskała dofinansowanie na realizację 22 projektów (9 inwestycyjnych, 13 tzw. miękkich), których łączna wartość osiągnęła blisko 100 mln zł. Zakres rzeczowy i finansowy realizowanych projektów wskazywał, iż kolejna kadencja będzie upływała pod znakiem ich właściwej realizacji. Do dnia dzisiejszego zakończono 7 projektów inwestycyjnych między innymi Poprawa komunikacji na drogach regionalnych w Konstantynowie Łódzkim, Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w Konstantynowie Łódzkim, PROJEKTY TRWAJĄCE 2009 Projekty twarde Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstantynowa Łódzkiego - Drogi. Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstantynowa Łódzkiego - gospodarka wodno-ściekowa Projekty twarde Rewitalizacja centrum Konstantynowa Łódzkiego. Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz wszystkie projekty miękkie. Realizowane są nadal największe projekty związane z uzbrajaniem terenów przemysłowych, których zakończenie planowane jest na 2015 rok. Jedynym dużym zadaniem inwestycyjnym, rozpoczętym w obecnej kadencji jest Rewitalizacja Centrum Konstantynowa Łódzkiego. Pod względem realizacji projektów unijnych rok 2012 był rokiem wyjątkowo ważnym. Zakończone zostały dwa duże projekty. W ramach projektu Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w Konstantynowie Łódzkim wykonano ostatnie prace budowlane polegające na budowie 2 domków letniskowych, skateparku oraz zamontowano nowe ławki, stoliki oraz kosze na śmieci. W ramach Wartość projektu , , , , ,82 projektu Metropolitalna Sieć Szerokopasmowego Dostępu do Internetu rozbudowano serwerownię, zakupiono sprzęt komputerowy oraz zakupiono i wdrożono w szkołach oprogramowanie dotyczące zarządzania oświatą. W ramach największych infrastrukturalnych projektów realizowanych przez Gminę Konstantynów Łódzki, dotyczących uzbrojenia terenów przemysłowych dokończono przebudowę ulic Kościelnej i ks. Janika oraz rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Spółdzielczej i ul. Dąbrowa. Jednakże najważniejszą i najbardziej oczekiwaną inwestycją w 2012 roku była rozpoczęta Rewitalizacja Centrum Konstantynowa Łódzkiego. Opracowano dokumentację wykonawczą oraz przebudowano jeden z czterech skwerów pl. Kościuszki. Przemysław Krygier Wartość dofinansowania , , , , , Kurier GCI - wrzesień/październik 2013

5 Z miasta... PROJEKTY ZAKOŃCZONE Wartość projektu Wartość dofinansowania 2009 Projekty twarde Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu. Nie tylko podręcznik i tablica - wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli. Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w Konstantynowie Łódzkim. Poprawa komunikacji na drogach regionalnych w Konstantynowie Łódzkim. Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w KŁ (PKGKŁ). Wrota Regionu Łódzkiego. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w KŁ (OSP KŁ). Projekty miękkie Ekowakacje w Gminie Konstantynów Łódzki. Inwestuj w swoją przyszłość (Gimnazjum). Konstantynowska Szkoła Rodzenia. Mój rozwój - wspólna przyszłość (Realizacja - SP1). Muzyka chóralna - pasja i rozwój (MOK). Nowe perspektywy, nowe szanse (Realizacja - SP 5). Poznajmy siebie i swoje otoczenie (KCPR). Poznajmy świat przyrody (KCPR). Rozwijanie kompetencji kluczowych w Szkole podstawowej nr 5 w KŁ (Realizacja - SP5). Równe szanse dla każdego (Realizacja - SP2). Uniwersytet III wieku przy Miejskiej Bibliotece Publicznej (Realizacja - MBP). Uniwersytet III wieku przy Miejskiej Bibliotece Publicznej II rok (Realizacja - MBP). Warsztaty edukacyjne szansą na rozwój społeczności lokalnej (MOK) Projekty miękkie Mamo, tato, czy jesteście gotowi na to (Konstantynowska Szkoła Rodzenia 2). Nasze małe przedszkolaki. Suma końcowa , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,27 zł , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,95 zł wrzesień/październik Kurier GCI - 5

6 Powoli dobiegają końca prace związane z rewitalizacją centrum Konstantynowa Łódzkiego. Prezentujemy zatem jak na przestrzeni lat zmieniał się skwer przy kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Z miasta... Skwer przy kościele Narodzenia NMP Już wkrótce do użytku zostanie oddana druga zrewitalizowana część placu Kościuszki w Konstantynowie Łódzkim. W wyniku przeprowadzonej rewitalizacji układ przestrzenny skweru został odświeżony, a geometryczne kształty trawników i chodników złagodzone. Zachowana została główna oś kompozycyjna wytyczona na wprost wejścia do kościoła. Okrągły kwietnik, jako centralny punkt skweru, został wypełniony kwiatami i niskimi krzewami. Nowo wytyczone ścieżki podkreślają centralny charakter kompozycji przestrzennej. Cała nawierzchnia została wymieniona w miejsce spękanych płyt chodnikowych ułożono kostkę brukową. Liczne nowe ławki zachęcają do odpoczynku. Poprzez usunięcie niższych gałęzi drzew rozświetlono zacienioną dotąd przestrzeń. Na niezmienionym miejscu pozostała tablica upamiętniającą mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego zamordowanych podczas II wojny światowej w katowniach gestapo, niemieckich obozach koncentracyjnych i zagłady oraz więzionych w sowieckich obozach w Kozielsku i Ostaszkowie, straconych w Katyniu i Twerze. W tej części placu znajduje się jeszcze jeden ważny dla konstantynowian symbol jeden z trzech Dębów Pamięci posadzonych w kwietniu 2011 r. w ramach programu Katyń ocalić od zapomnienia. Każdy posadzony dąb upamiętnia jedną osobę, która zginęła w Katyniu, Twerze lub Charkowie. Ten na placu Kościuszki jako żywy pomnik poświęcony jest osobie ppor. Erwina Juliusza Reicherta, ur w Konstantynowie Łódzkim, zamordowanego przez NKWD w Katyniu w 1940 r. Przy okazji rewitalizacji przy dębie umieszczona została pamiątkowa tabliczka. Nowym obiektem na skwerze będzie tablica poświęcona pochowanym na pl. Kościuszki lotnikom amerykańskim, których samolot zestrzelono w czasie II wojny światowej pojawi się na placu wiosną 2014 r. To jak poszczególne skwery placu Kościuszki wyglądają obecnie, jest wynikiem wieloletniego kształtowania się krajobrazu miasta i nakładania wielu czynników. W momencie wytyczenia w Konstantynowie Małego Rynku, był on otwartą, niezabudowaną przestrzenią otoczoną z czterech stron niskimi, drewnianymi budynkami. Nie było żadnego obiektu, który pełniłby funkcję akcentu w krajobrazie i podkreślał rangę tego miejsca w mieście. Sytuacja ta zmieniła się w momencie wzniesienia kościoła pod wezwaniem Narodzenia NMP wybudowanego w latach Była to pierwsza katolicka świątynia i została ufundowana przez właściciela miasta Mikołaja Krzywiec-Okołowicza. Sporządzenie projektu powierzono włoskiemu architektowi o nazwisku Bolonini, który wykonał go zainspirowany katedrą w Mediolanie. Po wprowadzeniu uproszczeń do pierwotnych planów, przystąpiono do budowy jednonawowego kościoła w stylu neogotyckim. Proboszcz mieszkał początkowo w wynajętym pomieszczeniu w budynku przy ul. Zgierskiej, a budowę samodzielnej 6 - Kurier GCI - wrzesień/październik 2013

7 Z miasta... plebanii udało się zakończyć dopiero w 1875 roku. Parterowy budynek stanął tuż obok kościoła i otoczony był ogrodem. W pierwszych latach XX wieku plebanię rozbudowano (M. Nartonowicz-Kot red. 2006). W październiku 1917 roku miały miejsce obchody setnej rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki. Na placu przed kościołem mieszkańcy Konstantynowa wznieśli pomnik na jego cześć. Stanął on w centralnym punkcie skweru, jako zwieńczenie okrągłego kwietnika. Mały Rynek zmienił wówczas swoją nazwę i od tamtej pory nosi imię Tadeusza Kościuszki. W obrębie całego skweru posadzono drzewa, aby powstał mały park. Niestety, w czasie II wojny światowej popiersie patrona placu zostało zniszczone, a plac pozbawiony najważniejszego symbolu. Dopiero pierwsze lata XXI wieku dostarczyły kolejnych obiektów o charakterze symbolicznym. W 2001 roku poświęcono figurę Matki Bożej ustawioną na narożu ogrodzenia otaczającego kościół Narodzenia NMP. Stanęła ona w miejscu po zniszczonej przez okupantów niemieckich, figurze Chrystusa. W kolejnych latach pojawiały się nowe elementy (m.in. wspomniane wcześniej tablica upamiętniająca zamordowanych mieszkańców miasta i dąb pamięci), a coraz większe drzewa swoimi koronami zacieniły cały skwer. Wygląd placu zmieniał się powoli, naturalnie. Prowadzona rewitalizacja to kolejna zmiana w krajobrazie, ale zmiana gwałtowna i zdecydowana. Plac otrzyma nowe, odświeżone oblicze, które z pewnością spodoba się jego użytkownikom. Cały zrewitalizowany plac będzie oddany do użytku do końca 2013 r. Koszt przedsięwzięcia to , 82 zł. Dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej wynosi , 04 zł. Pozostałą kwotę pokrywa Gmina Konstantynów Łódzki. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Agata Wesołowska Widać postępy w rewitalizacji: Fontanny już zalane betonem! Intensywne prace trwają na skwerze północo-zachodnim. Jego największą atrakcją będą dwie okazałe fontanny. Wrzecionowaty kształt wodotrysków ma nawiązywać do włókienniczego charakteru Konstantynowa Łódzkiego. Przygotowane szalunki zalano betonem. Punkt centralny skweru zajmie zegar słoneczny ciekawy element architektoniczny i edukacyjny. O postępach prac będziemy informować w kolejnym numerze. Kacper Demko Strefa Wi - Fi w centrum W ramach projektu Rewitalizacja Centrum Konstantynowa Łódzkiego na pl. Kościuszki zostanie uruchomiony dostęp WiFi dla komputerów przenośnych i samrtfonów. We wrześniu 2013 r. powstaną 3 punkty dostępowe: na budynku Urzędu Miejskiego oraz na skwerach południowo-wschodnim oraz południowo-zachodnim. Utworzona sieć będzie zapewniała dostęp do stron www. Przemysław Krygier Referat Pozyskiwania Funduszy wrzesień/październik Kurier GCI - 7

8 Z miasta... Samorząd potrafi zaoszczędzić! Według rankingu tygodnika WSPÓL- NOTA samorząd Konstantynowa Łódzkiego oszczędnie wydaje pieniądze na administrację. Najnowszy numer (15) PISMA SA- MORZĄDU TERYTORIALNEGO Wspólnota (www.wspolnota.org.pl) prezentuje klasyfikację gmin, które mają najmniejsze wydatki na administrację. Redakcja tygodnika podkreśla, że jej coroczny ranking jest chętnie cytowany przez inne media. Ze względu na silne powiązanie kosztów funkcjonowania administracji z wielkością jednostki samorządowej, ten ranking ma wyjątkowo dużo kategorii. Gminy wiejskie, małe miasta, miasta powiatowe i powiaty zostały bowiem dodatkowo podzielone na grupy odpowiadające ich wielkości. Konstantynów Łódzki umieszczono w kategorii miast powyżej 15 tys. mieszkańców* (nie obejmuje ona miast powiatowych i miast na prawach powiatu). Przeciętna wielkość (mediana) wydatków administracyjnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w samorządach tej kategorii wynosi 251 zł. W naszym mieście samorząd wydaje 234,21 zł. W województwie łódzkim w tej kategorii nie ma oszczędniejszego miasta. To ważna i cenna informacja, że samorząd Konstantynowa Łódzkiego oszczędnie wydaje pieniądze na administrację. Autor opracowania Paweł Swianiewicz, prof. nauk ekonomicznych, kierownik Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, prezentuje obszernie wydatki samorządów na administrację. W rankingu pod uwagę zostały wzięte wszystkie wydatki bieżące w dziale klasyfikacji budżetowej administracja publiczna, z wyjątkiem wydatków na remonty bieżące. Redakcja uznała, że wydatki remontowe mają incydentalny charakter i zaburzają wartość wskaźnika, który ma obrazować drogość (lub taniość) codziennego funkcjonowania urzędów. Redakcja zauważa, aby nie uznawać większych wydatków za marnowanie pieniędzy, bo skutkiem może być lepsza, sprawniejsza obsługa obywateli, a także np. większa skuteczność w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Zestawienie Wspólnoty nie jest w stanie uchwycić jednak takiej zależności między wydatkami a ich efektami. Ale na pewno pozycja w rankingu może być materiałem do analizy i wewnętrznego audytu wydatków. Publikacja w drukowanej WSPÓLNO- CIE nie obejmuje pełnych klasyfikacji. Polecamy opracowanie w internecie (www.wspolnota.pl). */ kategorie rankingu Powiaty powyżej 75 tys. mieszk. Powiaty poniżej 75 tys. mieszk. Miasta na prawach powiatu - miasta wojewódzkie Miasta na prawach powiatu - pozostałe Gminy: Miasta powiatowe powyżej 30 tys. mieszkańców Miasta powiatowe tys. mieszkańców Miasta powiatowe poniżej 20 tys. mieszkańców Inne miasta powyżej 15 tys. mieszkańców (w tym Konstantynów Łódzki) Inne miasta tys. mieszkańców Inne miasta poniżej 10 tys. mieszkańców Gminy wiejskie powyżej 10 tys. mieszkańców Gminy wiejskie 5 10 tys. mieszkańców Gminy wiejskie poniżej 5 tys. mieszkańców Źródło: Opracowanie: Bernard Cichosz Konstantynów Łódzki wśród innowacyjnych gmin! Dziennik Rzeczpospolita : Konstantynów Łódzki wśród samorządów nowoczesnych. Poza dobrą pozycją Konstantynowa Łódzkiego w głównym rankingu Rzeczpospolitej nasze miasto zajmuje również bardzo wysokie miejsce w innej klasyfikacji gmin. Ogólnopol- ski dziennik wybrał samorządy, które realizują projekty warte rozpropagowania. Spośród gmin miejskich i miejskowiejskch (łącznie ponad 900) wybrał samorządy nowoczesne i opublikował listę 54 najlepszych. W tej klasyfikacji podsumowujacej INNOWACYJNOŚĆ Konstantynów Łódzki zdobył w kraju miejsce Kurier GCI - wrzesień/październik 2013

9 Z miasta... Podręczniki już w LO Rada Prywatnych Przedsiębiorców zakupiła i przekazała już podręczniki dla pierwszoklasistów. Rada Prywatnych Przedsiębiorców zakupiła już i przekazała Liceum Ogólnokształcącemu im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000-lecia w Konstantynowie Łódzkim komplet podstawowych podręczników dla pierwszoklasistów. W skład kompletu wchodzi 212 woluminów. Są to podręczniki dla wszystkich 53 uczniów klas pierwszych, którzy zadeklarowali naukę w LO. Z podręczników będą nieodpłatnie korzystać uczniowie klas pierwszych przez kolejne trzy lata. Książki będą służyć do nauki następujących przedmiotów: - Matematyka ( Poznać, zrozumieć poziom podstawowy i rozszerzony Alina Przychoda, Zygmunt Łaszczyk); - Język polski ( Zrozumieć tekst zrozumieć człowieka cz. 1 zakres podstawowy, cz. 2 zakres rozszerzony A. Kalbarczyk, D. Chemperek); - Historia ( Poznać przeszłość. Wiek XX nowa podstawa programowa. Zakres podstawowy. Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow). Zakup wspomnianych podręczników był możliwy dzięki odpowiedzi na apel RPP następujących darczyńców: - Wojciech Baszyński - Grzegorz Bednarek (www.kros.konst.pl) - Henryk Brzyszcz (www.brzyszcz.info) - Bernard Cichosz (www.43bis.media.pl) - Henryk Ulacha (www.varitex.pl) - Marek Wasiak (www.wasiak.com.pl) Wartość przekazanych książek: 5 830,53 zł Ufundowanie kompletu zeszytów dla piewszoklasistów zadeklarował Witold Stępień. Liceum akademickie W roku szkolnym 2013/2014 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000-lecia w Konstantynowie Łódzkim swoim uczniom oferuje nowe propozycje programowe. Na podstawie umów patronackich LO z uczelniami uczniowie klas pierwszych będą uczestniczyli w dodatkowych zajęciach (ćwiczenia i wykłady) na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi i na Politechnice Łódzkiej. UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI a) wykłady (terminy): ; ; ; ; :00 17:30; ; ; ; ; ; b) ćwiczenia (4 godziny), grupy 12-osobowe Zakład Chemii Biokoordynacyjnej, Od kwasu do zasady umiejętności wykorzystania odczynu przez organizmy żywe. Prelekcja i pomiar ph płynów ustrojowych i spożywczych; Chodzenie po wodzie, czy to możliwe? Napięcie powierzchniowe, trik czy nauka? ; Zakład Neurochemii Bimolekularnej, Co jemy, co pijemy i dlaczego nam to szkodzi? ; Zakład Biochemii Medycznej, Ćwiczenia z izolacji i charakterystyki kwasów nukleinowych. POLITECHNIKA ŁÓDZKA 1. Wykłady popularnonaukowe z matematyki 2. Ćwiczenia laboratoryjne z matematyki, fizyki oraz chemii 3. Zajęcia z doradztwa zawodowego na Politechnice Łódzkiej - zajęcia na Politechnice Łódzkiej rozpoczynają się od października wrzesień/październik Kurier GCI - 9

10 Wyprawka szkolna 2013 Z Wmiasta... y w i a d V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie II liceum plastycznego, klasie II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej, 2) uczniom: a) słabowidzącym, b) niesłyszącym, c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, d) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, e) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży: podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, techników uzupełniających oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych. W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinasowanie obejmuje również zakup materiałów dydaktycznych. Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego ustalił termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2013/2014 do dnia 9 września 2013 roku. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014. Zgodnie z rządowym programem pomocy uczniom w 2013 roku Wyprawka szkolna pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników udzielana jest: 1) uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2013/2014 naukę w: klasach I-III lub V szkoły podstawowej, klasach I-III lub V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasie V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie Pomocy udziela się uczniom: 1) pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 456 zł, z wyjątkiem uczniów klasy I szkoły podstawowej i uczniów klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, 2) klasy I szkoły podstawowej i uczniom klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 539 zł na osobę w rodzinie, 3) pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego (456 zł na osobę w rodzinie), w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (np. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa). Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w gminie 5% ogólnej liczby uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy. Opracowanie Gminne Centrum Informacji 10 - Kurier GCI - wrzesień/październik 2013

11 Z miasta... Komunikat: dotyczący częstotliwości odbioru śmieci Odpady komunalne (w harmonogramie zaznaczone kolorem zielonym) odbierane są co 2 tygodnie. Częstotliwość wywozu odpadów segregowanych (uzależniona od ilości osób wykazanych w deklaracji dot. wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) znajduje się w tabeli obok. Ilość wykazanych osób w deklaracji Częstotliwość wywozu odpadów segregowanych odpady ulegające biodegradacji szkło papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale 1-2 osoby 1x na miesiąc 1x na 2 miesiące 1x na miesiąc 3-4 osoby 1x na miesiąc 1x na miesiąc 2x na miesiąc 5 i więcej osób 2x na miesiąc 1x na miesiąc 2x na miesiąc W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (sklepy, punkty usługowe itp.) ich częstotliwość określił sam właściciel wypełniając deklarację. W przypadku, gdy zgłoszono wywóz odpadów jeden raz w miesiącu odbiór odpadów nastąpi w pierwszym terminie wywozu poszczególnej frakcji odpadów. W przypadku, gdy zgłoszono wywóz odpadów dwa razy w miesiącu odbiór odpadów nastąpi w pierwszym i ostatnim terminie wywozu poszczególnych frakcji odpadów. Dla nieruchomości, na których odbiór odpadów będzie się odbywał z częstotliwością większą niż dwa razy w miesiącu, będą tworzone odrębne harmonogramy wywozu. Zdobądź stypendium! Zapraszamy do ubiegania się o stypendium w ramach: Łódzkiego regionalnego programu wspierania młodzieży szczególnie uzdolnionej II edycja. Program stypendialny przeznaczony jest dla uczniów, którzy wykazują duże zdolności w kierunku nauk matematyczno przyrodniczych i technicznych. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: 1) rozpoczynają lub kontynuują naukę w gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych, o których mowa w 3 pkt 8 Regulaminu; 2) posiadają miejsce zameldowania na terenie województwa łódzkiego lub siedziba szkoły znajduje się na terenie województwa łódzkiego; 3) pochodzą z rodzin niezamożnych, w których dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych określonej w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.). Nabór wniosków stypendialnych na rok szkolny 2013/2014 odbędzie się we wrześniu 2013 r. Więcej informacji na stronie Biuro Projektu: Łódź, Al. Piłsudskiego 8, pok tel. 42/ lub 20 wrzesień/październik Kurier GCI - 11

12 Z miasta... Podłączenia do sieci kanalizacji Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o. oferuje kompleksową usługę realizacji podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, począwszy od projektu poprzez budowę i inwentaryzację geodezyjną, po włączenie do sieci wybudowanej w ramach Projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Konstantynowa Łódzkiego (faza II) w ulicach: Łódzkiej, Gdańskiej, Ogrodowej, M.Skłodowskiej-Curie, Sienkiewicza, Mickiewicza, 1 Maja, Słowackiego, Dolnej, Nad Jasienią, Zgierskiej, Kaczeńcowej oraz w pl. Wolności. Na indywidualnie uzgodnionych zasadach oferujemy również realizację podłączeń do kanalizacji sanitarnej w pozostałych ulicach Konstantynowa Łódzkiego, w których znajduje się miejska sieć kanalizacji sanitarnej. Przy zleceniu usługi do PKGKŁ Sp. z o.o. oferujemy możliwość realizacji podłączenia do kanalizacji w najniższej na rynku cenie i spłaty całej należności w 36 miesięcznych równych ratach. Przystąpienie do Programu gwarantuje uniknięcie kar za brak podłączenia oraz ok. czterokrotne obniżenie kosztów pozbywania się nieczystości ciekłych zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami przy braku podłączenia. Orientacyjna wielkość miesięcznej raty brutto przy realizacji podłączenia w warunkach standardowych (nawierzchnia nieutwardzona, zagłębienie do 2,5 m, przyłącze ok. 2,0 mb ze studnią rewizyjną ø 400/425, brak wody gruntowej) wynosi: - z gotowym projektem: I wariant: 2mb od kanału do studni rewizyjnej ø 400/425-80,00 zł II wariant: 2mb od kanału do studni rewizyjnej ø 400/ mb od studni rewizyjnej do podłączenia z instalacją wewnętrzną - 115,00 zł - z projektem do wykonania I wariant: 2mb od kanału do studni rewizyjnej ø 400/425-95,00 zł II wariant: 2mb od kanału do studni rewizyjnej ø 400/ mb od studni rewizyjnej dopodłączenia z instalacją wewnętrzną - 130,00 zł Uwaga! Spiesz się z przystąpieniem do Programu! Liczba podłączeń możliwa do realizacji w ramach Programu ograniczona jest do 100 sztuk. Zapraszamy do nas od poniedziałku do piątku w godzinach Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 44, Konstantynów Łódzki. Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) - Halina Tobiańska - (42) w.104 Specjalista w Zespole Technicznym JRP Michał Szcześniak - (42) w.144 OPŁATY ZA ŚMIECI Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim informuje, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonywać: - gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. Zgierskiej 2 mieszczącej się na pierwszym piętrze w pok. nr 21; - na rachunek bankowy gminy Konstantynów Łódzki w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim każda posesja posiada indywidualny nr konta. O indywidualnym numerze konta bankowego zostaliście Państwo poinformowani za pośrednictwem książeczek opłat (w przypadku, gdy nie otrzymaliście Państwo książeczki są one do odbioru w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim w pok. nr 7, na pierwszym piętrze, tel. 42/ wew. 155). Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim: (pon., śr., czw., od godz. 8:00 do 16:00, wt., od godz. 9:00 do 17:00, pt., od godz. 8:00 do 15:00.). Informujemy również, że Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim nie zatrudnił inkasenta do zbierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dlatego też prosimy o korzystanie z wyżej wymienionych form płatności Kurier GCI - wrzesień/październik 2013

13 Z miasta... Mamy szerokopasmowy dostęp do Internetu Konstantynów Łódzki jest gminą, która realizuje projekt Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu. Szacunkowy koszt całkowity podprojektu gminy Konstantynów Łódzki: ,00 PLN. Szacunkowe dofinansowanie z EFRR: ,00 PLN Projekt jest inwestycją polegającą na budowie metropolitalnej sieci szkieletowej oraz budowie sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem jednostek edukacyjnych. W wyniku realizacji projektu została zbudowania w pełni nowoczesna i zaawansowana pod względem technologicznym infrastruktura teleinformatyczna obejmująca zasięgiem obywateli metropolii łódzkiej. Projekt znajduje się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych, co oznacza, że stanowi on jedno z przedsięwzięć mających strategiczne znaczenie dla rozwoju województwa, których wdrożenie jest istotne z punktu widzenia osiągnięcia zakładanych wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego. Beneficjentem projektu jest miasto Łódź, który jednocześnie pełni funkcję Lidera Partnerstwa. Lider działa na rzecz i w imieniu sześciu Partnerów tj.: gminy Andrespol, Gminy Koluszki, Gminy Konstantynów Łódzki, gminy Nowosolna, gminy Stryków, gminy miasta Zgierz. Całkowita wartość projektu: ,00 PLN Całkowita wartość dofinansowania z EFRR: ,25 PLN Celem głównym projektu jest poprawa konkurencyjności regionu łódzkiego oraz wsparcie jego rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych w tworzeniu nowej i rozbudowy istniejącej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Poprzez budowę bezpiecznych sieci szkieletowych oraz sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu, współdziałających ze szkieletowymi sieciami regionalnymi, projekt przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Powstała infrastruktura teleinformatyczna pozwoli na połączenie urzędów i jednostek organizacyjnym miast/gmin, co przełoży się na lepszą komunikację oraz szybsze załatwienie sprawy. Jednostki samorządu terytorialnego zostały wyposażone w wysokiej jakości sprzęt informatyczny oraz zaawansowane oprogramowania, wspomagające proces zarządzania i usprawniające codzienną pracę urzędników. Projekt również zwiększy dostęp do nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT, co będzie jednocześnie przeciwdziałać zjawisku cyfrowego wykluczenia mieszkańców. Gmina w ramach projektu zakupiła: urządzenia aktywnych sieci teleinformatycznych LAN/MAN, 110 zestawów komputerowych zainstalowanych w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych gminy, 20 Publicznych Punktów Dostępu do Internetu w postaci zestawów komputerowych zainstalowanych w Urzędzie Miejskim, Gminnym Centrum Informacji, Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 5, Gimnazjum, Miejskiej Bibliotece Publicznej, Miejskim Ośrodku Kultury, Galerii Ogród Sztuki, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Konstantynowskim Centrum Pomocy Rodzinie, SP ZOZ, CSiR. Z punktów tych mogą nieodpłatnie korzystać mieszkańcy miasta, 5 serwerów aplikacyjnych wraz z macierzą dyskową, system backupu, oprogramowanie antywirusowe, Zintegrowany System Wspomagania Zarządzania Miastem - spójny system informatyczny wspomagający zarządzanie urzędem w obszarze back-office, opartym na jednej relacyjnej bazie danych dla całego systemu informatycznego. Na oprogramowanie składają się różne moduły obsługujące m.in.: takie obszary działalności urzędu jak: budżet, kadry płace, finanse, księgowość, ewidencja środków trwałych, wymiar i windykacja podatku, księgowość podatkowa i windykacja, zaległości podatkowe, gospodarowanie mieniem komunalnym, urząd stanu cywilnego, System Wspomagania Zarządzania Oświatą - nowoczesne narzędzie wspomagające proces edukacyjny oraz procesy zarządcze zachodzące w jednostkach oświatowych. System składa się z części dostępnej dla pracowników urzędu zajmujących się sprawami z zakresu edukacji oraz placówek edukacyjnych gminy a także z części udostępnionej dzieciom, uczniom i ich rodzicom. Magdalena Czech Referat Pozyskiwania Funduszy wrzesień/październik Kurier GCI - 13

14 Funkcjonariusze z Konstantynowa generałami 22 lipca Prezydent RP uroczyście wręczył mianowania dwóm nadinspektorom Policji: Zdzisławowi Stopczykowi i Ryszardowi Wiśniewskiemu. Z miasta... Na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski postanowieniem z 12 lipca mianował na stopień nadinspektora dwóch funkcjonariuszy Policji: inspektora Zdzisława Stopczyka i inspektora Ryszarda Wiśniewskiego. W poniedziałek 22 lipca Prezydent Bronisław Komorowski wręczył im mianowania. Obaj funkcjonariusze przez lata byli związani z Konstantynowem Łódzkim. Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji, nadinspektor Zdzisław Stopczyk w Policji służy od ponad 30 lat. W latach komendant Policji w Konstantynowie Łódzkim, zastępca kom. powiatowego w Pabinicach, Radomsko, komendant powiatowy w Pabianicach, zastępca kom. woj. w Łodzi, Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji. Lubuski Komendant Wojewódzki Policji, nadinspektor Ryszard Wiśniewski w Policji służy od ponad 29 lat. Wieloletni mieszkaniec Konstantynowa Łódzkiego, pracował w Komendzie Rejonowej Łódź Polesie, był naczelnikiem sztabu Policji, komendant komisariatu VIII w Łodzi (ul. Wólczańska), dowódca oddziałów prewencyjnych w Łodzi, komendant miejski Policji w Łodzi. Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego Henryk Brzyszcz skierował do obu generałów listy z gratulacjami. Burmistrz doceniony za zasługi dla policji 14 - Kurier GCI - wrzesień/październik lipca br., w Opocznie, z udziałem Komendanta Głównego Policji nadinspektora Marka Działoszyńskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi inspektora Dariusza Banachowicza, Wojewody Łódzkiego Jolanty Chełmińskiej, Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia, parlamentarzystów, samorządowców powiatu opoczyńskiego oraz policjantów z terenu województwa odbyły się wojewódzkie uroczystości Święta Policji. Uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji policjantów, odprawiona w kolegiacie św. Bartłomieja przez ordynariusza diecezji radomskiej księdza biskupa Henryka Tomasika. Po nabożeństwie uczestnicy obchodów poprzedzani przez Orkiestrę Reprezentacyjną Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przemaszerowali ulicami Opoczna na plac obok Miejskiego Domu Kultury. Po złożeniu meldunku, inspekcji pododdziałów i wciągnięciu flagi na maszt przystąpiono do części wręczania odznaczeń i mianowań na wyższe stopnie policyjne. Święto Policji było okazją do wręczenia medali Za zasługi dla policji osobom oraz instytucjom wspierającym policję. Brązowym medalem odznaczony został Henryk Brzyszcz - burmistrz Konstantynowa Łódzkiego. Źródło:

15 Z miasta... Współpraca w ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego Rozwijanie współpracy partnerskiej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. 30 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenu Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego w tym gmina Konstantynów Łódzki oraz Marszałek Województwa Łódzkiego i Wojewoda Łódzki podpisali List Intencyjny w sprawie rozwijania współpracy partnerskiej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz podejmowania działań zmierzających do efektywnego wykorzystania środków europejskich w perspektywie na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Pierwszym krokiem zmierzającym do osiągnięcia celów założonych w liście intencyjnym było wystąpienie przez Miasto Łódź z inicjatywą realizacji projektu pn. Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Do udziału w inicjatywie w charakterze partnerów zostały zaproszone wszystkie jst z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego oraz Województwo Łódzkie. 1 lutego 2013 r. złożony został wniosek partnerski do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o przyznanie dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych dla projektu Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Decyzja o przyznaniu dofinansowania na realizację przedmiotowego projektu została opublikowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej w dn r. W maju br. podpisana została umowa partnerstwa dotycząca realizacji ww. projektu z 21 jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru ŁOM, a w czerwcu umowa dotacji z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Liderem projektu jest Miasto Łódź. W projekcie bierze udział 21 partnerów reprezentujących gminy i powiaty w tym Konstantynów Łódzki. Realizacja projektu poprzez zacieśnienie współpracy pomiędzy partnerami oraz opracowanie dokumentu pn. Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego pozwoli efektywniej wydatkować środki unijne w przyszłym okresie programowania. Dokument określi przyszłe trendy rozwojowe Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego wpływając na zwiększenie konkurencyjności i potencjału gospodarczego jednostek biorących udział w projekcie. W ramach realizacji projektu zostanie opracowana szczegółowa diagnoza wyzwań ŁOM oraz wynikająca z niej strategia rozwoju wraz planem najważniejszych działań służących jego rozwojowi. Wypracowana strategia umożliwi identyfikację wspólnych celów i pełne wykorzystanie wzajemnych oddziaływań, w tym między obszarami miejskimi i wiejskimi, wzmacniając konkurencyjność ŁOM. Dla wybranych projektów zostanie opracowana dokumentacja techniczna. Współpraca przy realizacji projektu pozwoli na pełniejsze przygotowanie się do przyszłego okresu programowania Unii Europejskiej poprzez stworzenie podstaw merytorycznych dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Budżet Projektu: Całkowita wartość Projektu dla partnerstwa wynosi: PLN, wartość dofinansowania ze środków EFRR: PLN. Magdalena Czech wrzesień/październik Kurier GCI - 15

16 Z Henrykiem Brzyszczem, burmistrzem Konstantynowa Łódzkiego o pomocy unijnej na inwestycje w mieście rozmawia Kacper Demko. W latach gmina na inwestycje pozyskała ponad 70 mln złotych. Proszę powiedzieć na co? Za ponad 4 mln złotych dokonuje się rewitalizacja centrum Konstantynowa Łódzkiego, dofinansowana w wysokości 3,5 mln złotych. Ponad 30 mln złotych pozyskaliśmy na modernizację infrastruktury technicznej terenów przemysłowych, prawie 7 mln złotych otrzymaliśmy na poprawę komunikacji na drogach regionalnych. Udało się pozyskać ponad 13 mln złotych na realizację kolejnego etapu związanego z poprawą systemu kanalizacyjnego w mieście. Prawie 10 mln złotych otrzymaliśmy na budowę infrastruktury wodno-ściekowej terenów przemysłowych. Ponad 2 mln złotych dostaliśmy na szeroko rozumianą informatyzację. Dzięki środkom unijnym zmodernizowaliśmy nasze stawy, a na to otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie prawie 2 mln złotych. Kolejne 2 mln złotych pozyskaliśmy na tzw. projekty miękkie jak np. ekowakacje, konstantynowską szkołę rodzenia czy zajęcia uniwersytetu trzeciego wieku. Podsumowując, w latach pozyskaliśmy ponad 70 mln złotych na inwestycje o łącznej wartości ponad 100 mln złotych. Pozyskaliśmy ponad 7 w Konst Najbardziej oczekiwana inwestycja, czyli rewitalizacja centrum miasta kosztuje ponad 4 mln złotych. Proszę powiedzieć na co te pieniądze zostaną wydane? Widać już ogromne postępy związane z przebudową placu Kościuszki. Dzięki prowadzonej rewitalizacji miasto zyska odświeżone centrum. Odnowione pomniki staną się jego prawdziwą ozdobą, a fontanny i plac zabaw atrakcją, której do tej pory brakowało. Wszystkie zrewitalizowane skwery zyskają nowe oświetlenie dzięki latarniom parkowym i punktowym reflektorom w podłożu. W trzech miejscach na placu Kościuszki umieszczony zostanie nadajnik sygnału Wi-Fi, dzięki czemu będzie można swobodnie usiąść z laptopem w parku i bezpłatnie korzystać z bezprzewodowego dostępu do Internetu. Poprawi się również poziom bezpieczeństwa w centrum, dzięki zainstalowaniu dodatkowych dwóch kamer monitoringu miejskiego. Plac odzyska swój prestiż i będzie nie tylko głównym skrzyżowaniem, ale prawdziwym, bijącym sercem miasta. Zegar słoneczny, który niebawem pojawi się na skwerze północno-zachodnim, niewątpliwie stanie się symbolem nowego początku placu Kościuszki. Koszt całego przedsięwzięcia to , 82 zł. Dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej wynosi , 04 zł. Pozostałą kwotę pokrywa gmina Konstantynów Łódzki. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Duża kwota, ponad 30 mln złotych pozyskana została na modernizację infrastruktury technicznej terenów przemysłowych. Proszę powiedzieć jakie ulice zostały przebudowane? Projekt Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstantynowa Wywiad Łódzkiego - drogi, związany był z przebudową ulic: Łąkowa (0.7 km), Langiewicza (0.5 km), Kościelna (1.7 km), ks. Janika (0.4 km), Spółdzielcza (1.5 km). Niektóre odcinki tych ulic to zupełnie nowe szlaki komunikacyjne. Udało się otrzymać prawie 7 mln złotych na poprawę komunikacji na drogach regionalnych. Co zostało zrobione za te pieniądze? W 2009 roku udało nam się pozyskać środki finansowe na projekt Poprawa komunikacji na drogach regionalnych w Konstantynowie Łódzkim. Wyremontowane zostały ulice: Kilińskiego plac Wolności (1.3 km), Krótka (0.5 km). Realizacja tego przedsięwzięcia umożliwiła ominięcie centralnego skrzyżowania w mieście i poprawiła bezpieczeństwo ruchu drogowego. Dzięki decyzji Urzędu Marszałkowskiego przebudowie uległa również droga nr 710 (ul. Łódzka, ul. Konstantynowska), która została zakończona w 2010 roku, a w ramach której oprócz samej jezdni, wykonane zostały chodniki, zatoki autobusowe, skrzyżowania oraz torowisko tramwajowe. Co zostało zrobione w ramach poprawy systemu kanalizacyjnego w mieście? Ważnym elementem działań samorządu jest porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. Na terenie naszej gminy gospodarką wodno-ściekową zajmuje się Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki. Nasze miasto będąc częścią aglomeracji łódzkiej zrzuca ścieki do Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi. Ważnym i dobrym posunięciem było podłączenie się do GOŚ w Łodzi w latach Był to pierwszy etap poprawy systemu wodno-kanalizacyjnego w mieście. W 2009 roku nasze Przedsiębiorstwo Komunalne przystąpiło do projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Konstantynów 16 - Kurier GCI - wrzesień/październik 2013

17 Z Wm yi wa si ta d... 0 mln złotych na inwestycje unijne antynowie Łódzkim Łódzki faza II współfinansowanego z Funduszu Spójności (ponad 22 mln zł). W ramach tego przedsięwzięcia została wykonana budowa kanalizacji sanitarnej na nieskanalizowanych obszarach zurbanizowanych km sieci wraz z 3 przepompowniami i przyłączami (2.2 km). Dodatkowo wybudowana została kanalizacja deszczowa (6.3 km sieci). Roboty były prowadzone do października 2012 r. W ramach projektu Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstantynowa Łódzkiego gospodarka wodno-ściekowa uzbrajamy tereny pod przemysł. Łącznie pod inwestycje zostało przygotowanych 134 ha gruntów, dzięki czemu w mieście powstały nowe miejsca pracy. To jest główny cel tego projektu, ale nie należy zapominać że duży obszar miasta został wyposażony w sieć wodno-kanalizacyjną, na którą składają się sieć wodociągowa o długości m i sieć kanalizacji sanitarnej o długości m. Teraz w mieście z kanalizacji korzysta ponad 13 tys. mieszkańców. dalsze inne inwestycje w tym zakresie, jak np. wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży z konstantynowskich placówek. Proszę przypomnieć co zostało zrobione przy modernizacji konstantynowskich stawów. Udało się pozyskać (ponad 2,5 mln zł). Za to zrealizowalismy dużą inwestycję mającą na celu poprawę infrastruktury rekreacyjnej w naszym mieście. Jej przedmiotem była kompleksowa modernizacja, oczyszczenie i regulacja obydwóch stawów CSiR wraz z wybudowaniem chodników, parkingów, oświetlenia, ławek i stolików, boisk do piłki plażowej i siatkowej, dodatkowej bazy noclegowej i punktu grillowego. Ponadto w ramach projektu został zakupiony sprzęt pływający, zmodernizowana baza noclegowa i estrada. Dzięki temu Konstantynów posiadając w swoich granicach dwa zmodernizowane zbiorniki wodne jest dużo atrakcyjniejszy zarówno dla naszych mieszkańców jak i dla turystów z regionu. Co zostało zrobione w ramach informatyzacji? Otrzymaliśmy ponad 2 mln złotych. Konstantynów Łódzki wraz z miastem Łódź i kilkoma innymi gminami z województwa łódzkiego pozyskał środki unijne na realizacje projektu Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu. W ramach tego projektu został w szczególności wprowadzony nowoczesny zintegrowany system informatyczny zarządzania miastem, utworzone publiczne punkty dostępu do Internetu. Wymianie uległ sprzęt komputerowy w urzędzie miejskim i w innych jednostkach organizacyjnych gminy, co łącznie z systemem zarządzania poprawiło obsługę mieszkańców naszego miasta. Ponadto realizacja tego projektu pozwoliła na Na co wydane zostały pieniądze w ramach tzw. projektów miękkich? Ponad 2 mln złotych zostało pozyskanych na projekty miękkie, czyli takie, które dotyczą zmian w szeroko rozumianej sferze ekonomiczno-organizacyjnej (obejmujących takie działania jak np. warsztaty, szkolenia, seminaria, studia wykonalności). Oprócz dużych projektów inwestycyjnych ważne są również te mniejsze, przeznaczone dla niewielkiej liczby odbiorców. Do takich na pewno należy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla Konstantynowskiej Szkoły Rodzenia, w której liczba chętnych przekroczyła założenia projektu. Również ogromną popularnością cieszą się zajęcia w ramach uniwersytetu trzeciego wieku i Ekowakacje. wrzesień/październik Kurier GCI - 17

18 Pies, kaganiec i smycz Z miasta... Bywa, że na niedzielny spacer wybieramy się do parku lub na tereny zielone. Często zabieramy z sobą psa i... puszczamy wolno, by sobie pobiegał. Taki spacer może nas jednak kosztować. Oczywiście nie znaczy to, że nie możemy spuszczać zwierząt domowych. Możemy, ale muszą być zachowane wszystkie normy bezpieczeństwa. Jeśli przyłapiemy kogoś na gorącym uczynku, to nakładamy mandat, za niezachowanie zwykłych środków ostrożności. Dostajemy sygnały od mieszkańców o tym, że właściciele dużych psów puszczają je w parkach, czy na terenach zielonych bez smyczy i kagańca. Przepisy są takie, że pies musi być na smyczy, a spuszczać go można jedynie na terenach niezamieszkałych i warunek konieczny jest taki, że pies musi być wtedy w kagańcu. Poza tym z psami ras uznanych za agresywne spacerować mogą tylko osoby pełnoletnie. Często mamy do czynienia z tym, że ludzie są kompletnie nieprzygotowani do spaceru z psem. Przy spacerach ze zwierzętami najważniejszy jest zdrowy rozsądek, nie ma tłumaczenia, że pies nie gryzie. Mieliśmy zgłoszenie o pogryzieniu przez psa rasy York. Chcemy podkreślić, że nie zależy nam na karaniu, ale na wzroście świadomości, że pies to także obowiązek i konieczność przestrzegania prawa - mówi Ryszard Wojtera ze Straży Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim. Co mówią przepisy: Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń Art. 77 Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. 1. Wykroczenia z art. 77 k.w. może się dopuścić osoba, na której spoczywa obowiązek zachowania ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. 2. Podmiotem wykroczenia może być nie tylko właściciel zwierzęcia, ale każdy, na kim spoczywa obowiązek nadzoru nad nim. 3. Czynu tego można się dopuścić zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie, gdyż wystarczające jest niezachowanie środków ostrożności. 4. Zwykła ostrożność obejmuje przeciętne środki ostrożności związane z trzymaniem danego zwierzęcia, przy czym będą one zróżnicowane w zależności od gatunku zwierzęcia i przede wszystkim od stopnia niebezpieczeństwa, jakie zwierzę może stwarzać. Nakazane środki ostrożności mogą wynikać z przepisów prawa (zwłaszcza ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt - Dz. U. Nr 111, poz. 724 z późn. zm. jak również z polecenia funkcjonariuszy organów porządkowych (Policji, straż gminnej). Mogą być również określone w przepisach prawa miejscowego. 5. Utrzymujący zwierzęta domowe ponoszą całkowitą odpowiedzialność za zachowanie utrzymywanych zwierząt i mają obowiązek stałego i skutecznego dozoru nad nimi. Właściciele psów mają obowiązek towarzyszenia zwierzętom na spacerze oraz stałego nadzorowania ich zachowania. Osoby trzecie nie mogą być narażone na bezpośredni kontakt ze zwierzęciem bez wyraźnego przyzwolenia. Właściciel psa ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez psa. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Konstantynowa Łódzkiego (Uchwała nr VII/85/07 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 28 kwietnia 2007 roku) 32 Na terenie użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało u c z ę s z c z a n y c h i pod warunkiem, że pies ma kaganiec a właściciel/opiekun ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. Anna Walczak 18 - Kurier GCI - wrzesień/październik 2013

19 Z miasta urodziny konstantynowskiego kombatanta Kombatanci zwiedzali łódzkie lotnisko 1 lipca 2013 r. przedstawiciele Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Konstantynowie Łódzkim zwiedzali Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta. Wycieczka odbyła się dzięki wsparciu burmistrza Henryka Brzyszcza. Na lotnisku kombatanci w towarzystwie przewodnika oglądali lądowanie i start samolotu, strażacy zaprezentowali im dwa nowoczesne wozy bojowe. Wszyscy uczestnicy przeszli też kontrolę osobistą. Na koniec trzygodzinnej wycieczki znalazła się chwila na krótki odpoczynek i mały poczęstunek w lotniskowej restauracji. 7 sierpnia 2013 roku konstantynowscy kombatanci świętowali urodziny swojego kolegi. Pan Bolesław Chmielewski skończył 90 lat. Od Zarządu Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Konstantynowie Łódzkim otrzymał nie tylko życzenia i kwiaty, ale również okolicznościowy dyplom z gratulacjami i podziękowaniem za długoletnią pracę na rzecz kombatantów w naszym mieście. Kolonie w gminie partnerskiej Długo wyczekiwany przez dzieci czas wypoczynku w końcu się rozpoczął na dobre a wraz z nim kolonie letnie. W sobotę, 20 lipca 30-osobowa grupa dzieci wyjechała na kolonie letnie z programem profilaktycznym do Podola-Górowej w gminie Gródek nad Dunajcem i pozostała tam do 2 sierpnia 2013 r. Organizatorem kolonii było Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie. Wyjazd był idealną okazją do wypoczynku, udziału w interesujących zajęciach i różnego rodzaju animacji. Dobra zabawa oraz dużo ruchu sprawiły, że dzieci znalazły w sobie duże pokłady zapału do zajęć po wakacjach. Podczas imprez kolonijnych opiekę nad dziećmi sprawowali doświadczeni wychowawcy, którzy zadbali o bezpieczeństwo uczestników. KCPR wrzesień/październik Kurier GCI - 19

20 Z miasta... MIXER REGIONALNY - ŁÓDZKIE 2013 Województwo Łódzkie po raz kolejny organizuje imprezę Mixer Regionalny Łódzkie 2013, która promuje region pod względem turystycznym, kulturalnym, kulinarnym i gospodarczym. Całe przedsięwzięcie cieszy się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród wystawców, jak i wśród mieszkańców województwa łódzkiego, którzy z niecierpliwością czekają na liczne atrakcje jarmarkowe. Tegoroczna impreza odbędzie się w dniach 7-8 września 2013 Bilety MPK Łódź ważne dłużej Od 20 lipca, bilety MPK Łódź będą obowiązywały dłużej. Posiadając bilet 20-minutowy będzie można przemieszczać się środkami komunikacji miejskiej przez 40 minut. Z kolei bilet 40-minutowy starczy na godzinę jazdy. Urząd Miasta Łodzi postanowił wydłużyć ważność biletów do listopada 2014 roku. KD roku na terenach obiektu Atlas Arena w Łodzi przy alei Bandurskiego 7. Podczas imprezy zaprezentuje się gmina Konstantynów Łódzki, która na swoim stoisku promować będzie inwestycje, lokalną przedsiębiorczość oraz ofertę turystyczną, kulturalną i kulinarną. Wszyscy odwiedzający konstantynowskie stoisko będą mieli okazję otrzymać materiały informacyjno-promocyjne gminy i województwa łódzkiego oraz spróbować i docenić smak wyrobów kulinarnych oferowanych przez lokalne firmy (wędliny, kiełbasy, kaszanki oraz różnorodne chleby, ciasta i ciasteczka). Jak co roku będzie możliwość nabycia kolorowej twórczości Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Zgoda z Konstantynowa Łódzkiego. Wszystkich serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w Mixerze Regionalnym Łódzkie Program imprezy dostępny jest na stronie Agnieszka Ławniczak-Janeczek Mieszkańcy będą mieli lepszą komunikację 26 sierpnia prezydent Łodzi Hanna Zdanowska i burmistrz Konstantynowa Łódzkiego Henryk Brzyszcz podpisali aneks do Porozumienia Międzygminnego z dnia 23 grudnia 2011 w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej. Istotą zmiany zapisanej w aneksie jest przejęcie funkcji linii autobusowej 97 przez linię 74A. Wprowadzona na życzenie mieszkańców rejonu ul. Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim korekta trasy udogodni im i pracownikom działających tam firm komunikację z miastem Łódź. Podobny dokument prezydent Łodzi podpisała w tym samym czasie z burmistrzem Aleksandrowa Łódzkiego Jackiem Lipińskim. Tu funkcję linii autobusowej 97 przejmie linia Kurier GCI - wrzesień/październik 2013

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Uroczyste otwarcie drogi relacji Targoszyn-Marcinowice

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Uroczyste otwarcie drogi relacji Targoszyn-Marcinowice Jawor - STR. 2-10 Inwestycje ze wsparciem unijnym nabierają tempa W ramach wykorzystania pozyskanych przez Gminę Jawor środków unijnych z okresu programowania 2007-2013, miasto przystępuje do realizacji

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Dwa wnioski Powiatu Jaworskiego uzyskały dotację Termomodernizacje szkół za unijne pieniądze

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Dwa wnioski Powiatu Jaworskiego uzyskały dotację Termomodernizacje szkół za unijne pieniądze Jawor - STR. 2-10 Podwójny sukces Burmistrz odebrał promesę na 1,3 mln zł na modernizację gospodarki wodno-ściekowej Kolejne blisko 30 mln zł zapewnione na lata 2015-2020 Sukcesem zakończyły się prace

Bardziej szczegółowo

Henryk Brzyszcz Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego oraz Andrzej Owczarek Przewodniczący Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

Henryk Brzyszcz Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego oraz Andrzej Owczarek Przewodniczący Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim ISSN 2080-3451 MARZEC / KWIECIEŃ 2015 Konstantynów Łódzki Rok IX Numer 109 / 110 www.konstantynow.pl kuriergci@wp.pl Dzieląc z Państwem radość oczekiwania na Zmartwychwstanie Zbawiciela, symbolizujące

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014:

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014: BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-019X dwumiesięcznik nr 5/62/ listopad 2014 Cztery lata temu powierzyliście mi Państwo funkcję burmistrza miasta Podkowa Leśna. Teraz, na koniec upływającej kadencji,

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.8

Bardziej szczegółowo

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa www.bip.tczew.pl www. tczew.pl NR 9/236 Październik NR 1/228 2010 r. ISSN: Styczeń 1234-5911 2010 r. ISSN: 1234-5911 W NUMERZE Tczew 2006-2010 CZAS INWESTOWANIA Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek!

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 24, 10.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 24.09.2013 r. w numerze: STRZEGOM Inwestycje dla naszych sołectw Jak zmieniają się strzegomskie

Bardziej szczegółowo

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nasza Gazeta Nowiny ISSN 1232-4922 z Gminy Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nr 63 2013 EGZ. BEZPŁATNY Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła

Bardziej szczegółowo

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny issn 1731-7959 / miesięcznik informacyjno - publicystyczny Ruszyła rewitalizacja osiedla przy ulicy Fabrycznej / str. 4 Opolska Karta Rodzinna / str. 5 Akcja Szybki PIT / str. 5 Po dwóch latach powrócił

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Powiatu Poznańskiego. MIESIĘCZNIK NR 6 (139) ROK XIII ISsN 1640 3177 wrzesień 2012

Biuletyn Powiatu Poznańskiego. MIESIĘCZNIK NR 6 (139) ROK XIII ISsN 1640 3177 wrzesień 2012 Biuletyn Powiatu Poznańskiego MIESIĘCZNIK NR 6 (139) ROK XIII ISsN 1640 3177 wrzesień 2012 Biuletyn Powiatu Poznańskiego Redaguje zespół w składzie: Maria Lipska (redaktor naczelna), Hanna Kolanowska-Pogrzebna

Bardziej szczegółowo

Rozwojowa Straż Pożarna Rozmowa z Komendantem Powiatowym Straży Pożarnej w Wołowie

Rozwojowa Straż Pożarna Rozmowa z Komendantem Powiatowym Straży Pożarnej w Wołowie Powiatu Wołowskiego GAZETA BEZPŁATNA nr 5 (9) maj/czerwiec 2013 ISSN 2299-5498 Od Redakcji: Powiatowe Orliki biją rekordy popularności zarówno pod względem ilości osób uczestniczących w zajęciach sportowych,

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 56/ Grudzień 2013

Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 56/ Grudzień 2013 Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 56/ Grudzień 2013 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy wszystkim Mieszkańcom Nowego Dworu Mazowieckiego, ich najbliższym, przyjaciołom, znajomym

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA ne raficz nt onfro kie K ńcuc otog acje F IV Ła wa, zjerst cji y r f z Poka u i styliza jaż

Bardziej szczegółowo

Od roku 1972 do czasów współczesnych

Od roku 1972 do czasów współczesnych Od roku 1972 do czasów współczesnych Jedno z osuwisk na terenie gminy Czchów w roku 2010 Czas Czchowa z pamiętnego lipca 2010 roku w Piaskach-Drużkowie. Zablokowana została droga K-75 w Czchowie, gdzie

Bardziej szczegółowo

Kiedy wyremontowane sale lekcyjne w SP nr 1 zapełnią się uczniami...

Kiedy wyremontowane sale lekcyjne w SP nr 1 zapełnią się uczniami... Egzemplarz bezpłatny ISSN 2084-9966 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI nr 38 08.11.2013 r. Kiedy wyremontowane sale lekcyjne w SP nr 1 zapełnią się uczniami... www.lomianki.pl AKTUALNOŚCI Z wypracowanego

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ INWESTYCJE GMINNE. X JUBILEUSZOWA PREZENTACJA PLENEROWA Zapraszamy 10 sierpnia 2014 roku od godziny 9.00. W numerze. Rondo pinezka gotowe

MERKURIUSZ INWESTYCJE GMINNE. X JUBILEUSZOWA PREZENTACJA PLENEROWA Zapraszamy 10 sierpnia 2014 roku od godziny 9.00. W numerze. Rondo pinezka gotowe MIESIÊCZNIK INFORMACYJNY GMINY MOSINA MERKURIUSZ nr 7/125 Lipiec 2014 W numerze MOSIŃSKIISSN 1730-668x Rondo pinezka gotowe Dożynki Gminne i Sołeckie Fundusze europejskie dla Gminy Mosina INWESTYCJE GMINNE

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka SZANOWNI PAŃSTWO Rozpoczął się rok 2012, w którym podejmowane działania skierowane są na realizację zadań zmierzających do dalszej poprawy gminnej infrastruktury, gospodarki i życia społeczno - kulturalnego.

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach Jawor - STR. 2-12 W trosce o dzieci i jaworskich akrobatów Za dwa lata nowa sala gminastyczna w Szkole Podstawowej nr 5 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 nabierze niebawem rozmachu.

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO nr 4 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REGIONALNY

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Powołanie samorządu można uznać za jeden z największych sukcesów okresu transformacji. Srebrne gody samorządu

Strzegom. Powołanie samorządu można uznać za jeden z największych sukcesów okresu transformacji. Srebrne gody samorządu Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 65; 26.05.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 09.06.2015 r. w numerze: STRZEGOM Remonty dróg i chodników Jakie inwestycje drogowe przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

fundusz aktywności społecznej

fundusz aktywności społecznej fundusz aktywności społecznej Autorzy: Ryszard Kamiński Zenon Lewandowski Andrzej Olszewski Wydawca: Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów Konin 2013 Publikacja została wydana w ramach projektu dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY ISSN 1248-6939 ROK WYDANIA XVIII NR 7/164 październik 2008 Dzień Edukacji Narodowej 23 października br. w Gimnazjum Publicznym nr 2 odbyły się, gminne uroczystości z

Bardziej szczegółowo

Fundusze sołeckie szansą dla wsi

Fundusze sołeckie szansą dla wsi Publikacja została wydana w ramach projektu dofinansowanego ze środków Fundusze sołeckie szansą dla wsi Materiał informacyjny praca zbiorowa Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500

Bardziej szczegółowo

2 Echa znad Sanu i Wisłoka

2 Echa znad Sanu i Wisłoka Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy 2014 Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Miasto pozyskało blisko 1,8 mln zł na dodatkowe zajęcia w szkołach

Miasto pozyskało blisko 1,8 mln zł na dodatkowe zajęcia w szkołach Bajkowe animacje ISSN 1426-770X Nakład 6000 egz. MIESIĘCZNIK NR 6/230 LIPIEC/SIERPIEŃ 2011 Miasto pozyskało blisko 1,8 mln zł na dodatkowe zajęcia w szkołach Tego lata miasto zadbało, żeby na ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo