Powiat Suwalski. Osiągnięcia Powiatu Suwalskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiat Suwalski. Osiągnięcia Powiatu Suwalskiego"

Transkrypt

1 Powiat Suwalski Osiągnięcia Powiatu Suwalskiego w latach

2 III kadencja samorządu Powiatu Suwalskiego była czasem przedsięwzięć, które przyniosły dynamiczne zmiany i rozwój. Wspieranie zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury drogowej, wykorzystywanie walorów przyrodniczo krajobrazowych do tworzenia korzystnych warunków dla aktywizacji wsi, rozwoju rolnictwa i turystyki oraz wspieranie rozwoju społecznego to główne kierunki działań Powiatu w latach Powiat Suwalski dokładał wszelkich starań, aby zasłużyć na postrzeganie go jako ważnego szczebla administracji w drabinie spełniania usługowych funkcji na rzecz lokalnej społeczności. Szeroki zakres podejmowanych przez samorząd inicjatyw zaprzecza szerzonej ostatnio opinii, że powiaty są zbędnym ogniwem w strukturze samorządu. RADĘ POWIATU W SUWAŁKACH III KADENCJI ( ) STANOWILI: Małachowski Sławomir Przewodniczący Rady Powiatu Biłda Stefan Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łanczkowski Andrzej Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Łuniewski Artur Przewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu Szwengier Stanisław Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Urynowicz Kazimierz Przewodniczący Komisji Finansowej Ołdakowski Szczepan Starosta Suwalski Kowalewski Witold Wicestarosta Suwalski Chlebus Andrzej Członek Zarządu Powiatu w Suwałkach Bezdziecka Wiesława Borkowski Ryszard Kleszczewski Zbigniew Szczołek Mariola Truchan Anna Danuta Walicki Czesław Szanowni Państwo, W ostatniej kadencji, podobnie jak w poprzedniej, pełniłem funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu. W powiatowych strukturach samorządowych reprezentuję swoich wyborców już 12 lat, czyli od początku jego istnienia. Myślę, że to doświadczenie upoważnia mnie do dokonania próby podsumowania naszej działalności. Okres tych czterech lat pracy Rady uważam za owocny i udany, a swoją współpracę z Radnymi za bardzo twórczą. Udało nam się mianowicie stworzyć zespół, który, mimo iż składał się z ludzi reprezentujących różne środowiska, poglądy, temperamenty, potrafił, kiedy zaistniała potrzeba, skupić się na rozwiązywaniu konkretnego problemu. Umieliśmy, mimo częstej różnicy zdań, wypracować wspólne stanowisko, prowadząc merytoryczne, a nie tylko emocjonalne i polityczne dyskusje. Uważam, że wynikało to ze społecznej dojrzałości i kompetencji członków Rady Powiatu Radnych, którzy w taki sposób rozumieli obowiązek pracy na rzecz powiatu suwalskiego, a przez to również na rzecz gmin, które reprezentowali. Efektem tej skutecznej współpracy jest wysoka wartość pozyskanych i dobrze wykorzystanych dodatkowych funduszy na zadania inwestycyjne, w tym przede wszystkim na budowę i modernizację dróg. Jesteśmy w tym skuteczniejsi, niż inne samorządy podobnie funkcjonujące i mające podobne środki do gospodarowania. Powiat nie jest strukturą odizolowaną i jego funkcjonowanie jest tym bardziej skuteczne im lepsza jest współpraca z Wójtami i Radami poszczególnych Gmin, dlatego w imieniu Rady Powiatu za ten udany czteroletni okres współpracy dziękuję. W minionej Kadencji Rada obradowała na 40 sesjach. Podjęła 196 uchwał. Stałe Komisje Rady odbyły łącznie 141 posiedzeń, podjęły 344 uchwały, głównie opiniujące projekty uchwał Rady, ale też podejmowały inicjatywy okołobudżetowe. Rada Powiatu Suwalskiego była otwarta na współpracę z wszelkimi innymi podmiotami, które podejmowały działania wpisujące się w Strategię Rozwoju Powiatu. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim radnym III kadencji funkcjonowania Rady, Zarządowi Powiatu i stojącemu na jego czele Staroście - Panu Szczepanowi Ołdakowskiemu oraz wszystkim pracownikom Starostwa i jednostek organizacyjnych za ich zaangażowanie i pracę na rzecz rozwoju powiatu suwalskiego. Sławomir Małachowski Przewodniczący Rady Powiatu w Suwałkach

3 Osiągnięcia Powiatu Suwalskiego w latach Szanowni Państwo, Jako kończący kadencję Zarząd Powiatu chcielibyśmy podzielić się z Państwem przemyśleniami, przypomnieć wspólne sukcesy i podsumować osiągnięcia naszego samorządu w ostatnim czteroleciu. W czasie naszej pracy uniknęliśmy wielu niepotrzebnych sporów i konfliktów politycznych. Zaprosiliśmy do współdziałania wszystkich radnych Rady Powiatu. W konsekwencji pozwoliło to nam skupić się na rozwiązywaniu problemów, szczególnie społecznych, co jest nie tylko nałożonym na nas przez prawo obowiązkiem, ale przede wszystkim działaniem zbieżnym z oczekiwaniami mieszkańców powiatu. Z całą odpowiedzialnością możemy stwierdzić, że konsekwentnie realizowaliśmy opracowany i uchwalony przez Radę Powiatu Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Suwalskiego, jak również wypełnialiśmy obietnice wyborcze złożone w 2006 r. Staraliśmy się nie zmarnować szans i działać jak najefektywniej. Najlepszym tego dowodem jest pozyskanie do budżetu powiatu 36 mln zł ze źródeł zewnętrznych dotacji europejskich, środków z budżetu państwa i innych samorządów. Znaczny wzrost budżetu samorządu umożliwił realizację wielu przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym. Wśród nich najważniejszymi były budowa i modernizacja dróg, których w tej kadencji przebudowaliśmy ponad 68 km. Ich wartość przekroczyła 16 mln zł, z tego 8,7 mln zł pochodziło ze źródeł zewnętrznych. Pośród działań powiatu na rzecz najbardziej pokrzywdzonych przez los należy wymienić otwarcie hostelu terapeutycznego w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku. Tę budowę o wartości 3,9 mln zł prawie w stu procentach udało się nam zrealizować z funduszy pozyskanych z zewnątrz. W oparciu o internat w Dowspudzie udało się uruchomić Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Koszt utworzenia drugiego tego typu ośrodka w województwie wyniósł zł. Świadomi, jak ważną rzeczą jest troska o najmłodsze pokolenie, nie zapomnieliśmy o poprawie należącej do powiatu infrastruktury edukacyjnej. Termomodernizacja szkoły w Dowspudzie połączona z przebudową kanału ciepłowniczego udała się dzięki pozyskanej dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Wliczając w to dodatkowo budowę przyszkolnego parkingu osiągnęliśmy inwestycję o wartości 1,45 mln złotych. Pragniemy podziękować za twórczą współpracę Dyrekcji i pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy, którzy realizowali wiele programów na rzecz promocji zatrudnienia oraz łagodzenia skutków bezrobocia. Wśród wielu przedsięwzięć w tym zakresie warto choćby wspomnieć o nowoutworzonym Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy. Dzięki tej inwestycji o wartości zł urząd efektywniej służy osobom poszukującym pracy. Cieszy również fakt, że udało się przeprowadzić termomodernizację i remont wyeksploatowanych pomieszczeń urzędu. Dowodem umiejętności działania Powiatu w partnerstwie, jest utworzenie, wraz z innymi podmiotami życia społecznogospodarczego powiatu, Lokalnej Grupy Działania Nasza Suwalszczyzna. Wspólnie opracowana strategia i pozyskane środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich umożliwiły wielu różnym podmiotom realizację szeregu projektów z tego programu. Dzięki umiejętnemu i skutecznemu pozyskiwaniu środków pomocowych, w tym unijnych przez wszystkie jednostki Powiatu Suwalskiego, mogliśmy zrealizować szereg programów skierowanych do osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, młodzieży szkolnej, biednych i pokrzywdzonych przez los. Udało nam się podjąć działania wspierające rozwój przedsiębiorczości, turystyki, sportu i kultury nie tylko w powiecie, ale i w regionie. Te i inne przedsięwzięcia mogliśmy realizować właśnie dzięki zgodnej i twórczej pracy całej Rady Powiatu oraz dobrej współpracy z innymi samorządami i partnerami społecznymi. Wysoko wykwalifikowani i kompetentni pracownicy Starostwa oraz naszych jednostek organizacyjnych (Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie, Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku, Domu Dziecka w Pawłówce, Zespołu Szkół w Dowspudzie i Zarządu Dróg Powiatowych) skutecznie realizowali zadania wyznaczone przez Radę Powiatu. W naszych działaniach nie zapominamy, że reprezentujemy wszystkich mieszkańców powiatu suwalskiego i że zostaliśmy wybrani po to, aby zawsze dbać o ich interesy i służyć im pomocą. Poczytujemy sobie za wielkie wyróżnienie, że przez te wszystkie lata mogliśmy pracować dla dobra powiatu i jego mieszkańców. Wszystkim z całego serca dziękujemy za dotychczasową, owocną współpracę. Zarząd Powiatu w Suwałkach: Szczepan Ołdakowski - Starosta Suwalski Witold Kowalewski - Wicestarosta Suwalski Andrzej Chlebus - Członek Zarządu

4 Lokalna infrastruktura drogowa Każdego roku Powiat podnosił nakłady na inwestycje drogowe realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Niewspółmiernie niskie do potrzeb środki finansowe Powiatu zmusiły Zarząd do podejmowania często trudnych decyzji i wyborów. Dzięki dotacjom rządowym oraz europejskim, kredytom i porozumieniom z gminami, samorząd powiatu starał się sprostać wymaganiom jak największej ilości mieszkańców i pozostałych użytkowników dróg. Nowa nawierzchnia na drodze Śmieciuchówka - Morgi Zmodernizowana droga na trasie Jeleniewo - Wołownia - Czerwonka W efekcie w latach nowym asfaltem pokryto 55 km dróg, a 17,5 km utwardzono żwirem. Łączny nakład na poprawę infrastruktury drogowej sięgnął 16,4 mln złotych. Podsumowując działalność Powiatu w tym zakresie można mówić o sukcesie szczególnie w 2009 roku. Została bowiem zmodernizowana rekordowa jak dotychczas ilość dróg powiatowych - łącznie 30,30 km, na które przeznaczono kwotę blisko 9 mln złotych. Z uwagi na fakt, iż środki europejskie na rozwój infrastruktury drogowej są bardzo ograniczone i tym samym nie tak dostępne jak oczekiwano, Powiat pozyskiwał je z innych źródeł m.in. budżetu państwa, kredytów, porozumień z gminami. W 2009 r. z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Powiat wyremontował drogi w gminie Filipów i w gminie Przerośl. W 2010 dzięki dofinansowaniu z tego samego programu samorząd Powiatu przebudował drogę Jeleniewo Wołownia Czerwonka. Wyasfaltowany odcinek liczący 7,5 km poprawił dojazd między innymi do Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Szelment. Natomiast efektem partnerskiego projektu powiatu z samorządem Vilkaviskis i Gminą Rutka Tartak w 2010 r. jest wyasfaltowany kolejny odcinek tej drogi na trasie Wołownia Czerwonka Kaletnik o długości ok. 3,5 km. Jako novum finansowania inwestycji w infrastrukturze drogowej, Powiat w 2009 r. wyemitował obligacje o wartości 3 mln złotych, które w całości wykorzystał na budowę i remont dróg. Dzięki temu wyasfaltowano 7 odcinków o łącznej długości 10,5 km. Jednocześnie możliwe było dofinansowanie usuwania skutków klęsk żywiołowych z programu rządowego, dotyczyło to ok. 2 km dróg żwirowych. Jednak pomimo starań ciągle wysoki odsetek dróg wymaga przebudowy i generalnych remontów. Tym samym modernizacje dróg to ogromny wysiłek finansowy, ale i priorytetowe wyzwanie dla samorządu powiatowego. Otwarcie wyremontowanych dróg w NPPDL w Gminie Przerośl

5 Osiągnięcia Powiatu Suwalskiego w latach Wspieranie osób bezrobotnych Szczególnie istotnym zadaniem powiatu jest walka z bezrobociem i promocja zatrudnienia. Systematyczny spadek liczby bezrobotnych jest najlepszym dowodem efektywności działań Powiatowego Urzędu Pracy. Obecnie stopa bezrobocia w mieście Suwałki wynosi 12,2%, a w powiecie 7,9% gdzie dla porównania w 2006 r. wynosiła odpowiednio w mieście 15,6%, a w powiecie 12,5%. Wartość dotacji, które pozyskał Urząd na realizację programów na rzecz walki z bezrobociem w latach , to potężna kwota 36,3 mln zł. Dzięki tym staraniom urzędu i wsparciu z Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, z różnych form aktywizacji zawodowej m.in. szkoleń, dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej czy specjalistycznych badań lekarskich skorzystało osób. Wspierani byli również pracodawcy poprzez dofinansowanie wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, organizację staży, przygotowania zawodowego czy prac interwencyjnych. W kwocie tej mieści się także 10,8 mln zł, które PUP pozyskał z Europejskiego Funduszu Społecznego. W efekcie zrealizowanych zostało 9 projektów np. Drzwi do sukcesu aktywizacja zawodowa suwalskiej młodzieży, Kobieta pracująca, Bezpośrednio do zatrudnienia inwestycje w kwalifikacje i doświadczenie zawodowe bezrobotnych powiatu suwalskiego czy Urząd pracy 7 dni w tygodniu 24 godz. na dobę. Ten ostatni to jedyny w skali kraju system wykorzystujący unikalne połączenie portalu internetowego z dwiema infoliniami, stworzony na potrzeby osób bezrobotnych, poszukujących Kursy zawodowe dla osób bezrobotnych pracy i pracodawców. Aby skuteczniej i efektywniej nieść pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy, w 2010 r. w strukturach PUP utworzono Centrum Aktywizacji Zawodowej. Ta wydzielona komórka organizacyjna skupia wszystkie usługi i instrumenty rynku pracy, umożliwia indywidualne podejście do poszukujących pracy osób, zwłaszcza tych z największymi trudnościami. CAZ powstał kosztem zł, w znacznym procencie pokrytym z Funduszu Pracy. W maju 2010 r. PUP zorganizował I Transgraniczne Targi Pracy w Suwałkach Spotkajmy się na rynku pracy. Blisko pięciuset zainteresowanych miało okazję skorzystać z indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym, określić swoje predyspozycje i preferencje zawodowe oraz uzyskać bezpłatne porady z zakresu prawa i bezpieczeństwa. Dzięki temu przedsięwzięciu swoje stoiska promocyjne zaprezentowało około trzydziestu pracodawców. Powiatowy Urząd Pracy swoimi działaniami obejmuje także osoby niepełnosprawne. Przykładowo, w latach , 60 osób z różną niepełnosprawnością skorzystało ze szkoleń, stażów zawodowych, dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz dofinansowania do wyposażenia tworzonych stanowisk pracy. Było to możliwe dzięki 0,9 mln zł uzyskanych z PFRON-u. Budynek Powiatowego Urzędu Pracy po termomodernizacji Otwarcie Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP z udziałem Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Czesławy Ostrowskiej I Targi Pracy

6 Infrastruktura edukacyjna, edukacja i pomoc stypendialna Zespół Szkół w Dowspudzie jest jedyną placówką edukacyjną prowadzoną przez Powiat. Długoletnie eksploatowanie budynków szkolnych wiąże się z koniecznością ich remontu i modernizacji. W latach przeprowadzono remont budynku szkoły w ramach realizacji projektu pt. Rozbudowa i przebudowa obiektów edukacyjnych i sieci ciepłowniczej Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie. Wykonano przebudowę dachu na budynku szkoły, dobudowano szatnię nad siłownią wraz ze zmianą geometrii dachu, dobudowano również łącznik komunikujący nową szatnię z istniejącym budynkiem szkoły na poziomie I piętra oraz schody zewnętrzne do szatni. Wykonano termomodernizację oraz nową sieć cieplną zasilającą szkołę. Dzięki inwestycji o wartości 1,3 mln zł poprawiły się warunki nauki i pracy, zmalały koszty ogrzewania i wzrosła atrakcyjność placówki. Na sfinansowanie remontu szkoły Powiat pozyskał dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. 191,1 tys. zł, skorzystało 48 uczniów i 13 studentów. Ponadto każdego roku Zarząd Powiatu w Suwałkach przyznaje stypendia Starosty Suwalskiego. Przyznawane są one uczniom szkół ponadgimnazjalnych zamieszkującym w powiecie i osiągającym najlepsze wyniki w nauce. Kilku stypendystów przez okres każdego półrocza w danym roku szkolnym otrzymywało co miesiąc 200 zł. W ciągu ostatnich czterech lat ze stypendiów skorzystało 49 uczniów na łączną kwotę zł Istotnym przedsięwzięciem Powiatu dla poprawy jakości kształcenia jest pozyskana w 2009 r. dotacja (296.9 tys. zł) na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół w Dowspudzie. Projekt pt. Zawodowy skok bez przeszkód - program rozwojowy Zespołu Szkół im. L. M. Paca w Dowspudzie (EFS, PO KL) w ciągu 2 lat nauki szkolnej umożliwi 120 uczniom uczestnictwo w takich zajęciach jak kurs na prawo jazdy, kurs instruktorski jazdy konnej, matematyka czy język angielski. Natomiast w 2007 r. ze 100 tys. zł dotacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zespół Szkół w Dowspudzie zakupił nowy ciągnik na potrzeby kształcenia w zawodzie technik rolnik. Uczestnicy projektu Zawodowy skok bez przeszkód podczas praktyk Budynek Zespołu Szkół w Dowspudzie po remoncie Od 2008 r. pracownicy szkoły, uczniowie, a także odwiedzający w sezonie letnim Dowspudę turyści, korzystają z nowego parkingu, którego koszt wyniósł blisko 160 tys. zł. Natomiast dzięki uzyskanej dotacji (18,5 tys. zł.) z Kuratorium Oświaty w Białymstoku w szkole funkcjonuje monitoring wizyjny. W latach Powiat Suwalski zrealizował projekty, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa, zapewniające pomoc stypendialną studentom z terenu powiatu oraz uczniom z Zespołu Szkół w Dowspudzie. Z dotacji (EFS, ZPORR) w łącznej kwocie Wysokie walory przyrodniczo krajobrazowe powiatu obligują samorząd do promocji postaw przyjaznych środowisku. Starostwo Powiatowe w Suwałkach aktywnie uczestniczy w organizowaniu corocznych akcji Sprzątanie świata. Wiosną 2010 r. szczególnie szeroki zakres miała przeprowadzona Akcja Czysta Rospuda. Ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej finansowane były Wręczenie najzdolniejszym uczniom stypendiów Starosty Suwalskiego Konkurs Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski konkursy ekologiczne dla młodzieży tj. Bioróżnorodność i formy ochrony przyrody w Polsce, Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski, Zrobić coś z niczego. Partnerski projekt Suwalskiego Parku Krajobrazowego i Powiatu pt. Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 i Obszary Chro-

7 Osiągnięcia Powiatu Suwalskiego w latach Akcja - Czysta Rospuda nionego Krajobrazu podniesienie wiedzy samorządów i społeczności lokalnej powiatu suwalskiego na temat zasad funkcjonowania wielkopowierzchniowych obszarów chronionych zaowocował w 2010 r. cieszącą się dużym zainteresowaniem konferencją oraz wystawą przyrodniczą poświęconą ochronie krajobrazu. W 2009 r. do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Starosty Suwalskiego wpisano, Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Brodzie Nowym, prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Suwałkach. Ośrodek powstał w celu kompleksowego wsparcia rehabilitacyjnego, edukacyjnego a także rewalidacyjnego dzieci z głębokim stopniem niepełnosprawności. Pomoc społeczna W 2008 roku, oddając do użytku budynek hostelowo-terapeutyczny, Powiat zakończył budowę Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku. Pozyskiwane z ogromną determinacją od 2003 r. środki finansowe na utworzenie Ośrodka o łącznej kwocie 4,87 mln zł, pochodziły z różnych źródeł: kontraktu wojewódzkiego, PFRON, dotacji z rezerwy budżetu państwa, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a także z budżetu Powiatu. Warszaty integracyjne z udziałem dzieci w Ośrodku Wsparcia w Lipniaku Otwarcie budynku hostelowo - terapeutycznego Ośrodek Wsparcia w Lipniaku z nowo wybudowanym hostelem Rozbudowa bazy terapeutycznej Ośrodka stworzyła możliwości podjęcia w nim pracy przez osoby po przebytej chorobie i umożliwiła innowacyjną formę opieki. Ośrodek każdego dnia wspiera 42 osoby uczestniczące w zajęciach terapeutyczno rehabilitacyjnych w grupie pobytu dziennego, które mogą skorzystać z sali gimnastycznej, sauny, instrumentów muzycznych, pracowni wikliny, życia codziennego, papieru czerpanego, rękodzieła, plastycznej czy komputerowej. Natomiast nowo wybudowany hostel umożliwia zamieszkanie oraz rehabilitację społeczną i zawodową 34 osobom. Obok działalności statutowej Ośrodek Wsparcia w Lipniaku jest niezwykle aktywny jako realizator i współrealizator różnych projektów m.in. w ramach programów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Uczestnicy projektu Korkociag - wypłyń na głębię w trakcie kursów zawodowych Wokół tradycji - zajęcia integracyjne Niepełnosprawnych, Europejskiego Funduszu Społecznego. Wśród tych przedsięwzięć mających na celu integrację społeczną, łamanie stereotypów postrzegania osób z chorobą psychiczną, rehabilitację oraz aktywizację zawodową, warto wymienić chociażby projekt pn. Od zrozumienia do zatrudnienia. Dzięki niemu 20 osób skorzystało ze szkoleń zawodowych pod okiem specjalistów z zakresu hotelarstwa, gastronomii, ogrodnictwa oraz florystyki. W dowód uznania za swoją aktywność Ośrodek został wyróżniony nagrodą Ministra Pracy i Polityki Społecznej w dziedzinie Dobrych praktyk aktywnych form pomocy 2008 r.. Wśród wielu przedsięwzięć, które wykonuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach jak pomoc socjalna czy rodzicielstwo zastępcze, należy dodać szereg projektów zrealizowanych ponad ustawowe obowiązki. Takie przedsięwzięcia jak Akademia dobrego rodzica, Wokół tradycji czy Reintegracja rodzin przemocowych w pełni finansowane z UE, niosły pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym niepełnosprawnym psychicznie, kształtowały pozytywne wzorce rodziny, w tym rodziny wielopokoleniowej, a także odbudowywały relacje w rodzinach dysfunkcyjnych. Na szczególną uwagę zasługuje realizowany w rocznych edycjach, od 2008 r. projekt pt. KORKOCIĄG. Wypłyń na głębię!. Dzięki temu przedsięwzięciu dotowanemu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, każdego roku usamodzielniający się wychowankowie z Domu Dziecka w Pawłówce i z rodzin zastępczych, a także osoby niepełnosprawne i długotrwale bezrobotne mają szansę na zdobycie kwalifikacji zawodowych.

8 Nowy plac zabaw w Domu Dziecka w Pawłówce Wychowankowie domu dziecka na koloniach w Jarosławcu Kursy m.in. księgowości komputerowej, florystyki z obsługą kasy fiskalnej, pilarza czy kierowcy wózka jezdniowego, dają szansę znalezienia pracy. Szkolenia te połączone są z dodatkowym wsparciem: z wychowankami z Domu Dziecka i z rodzin zastępczych realizowane są indywidualne programy usamodzielnienia, z osobami bezrobotnymi - kontrakty socjalne, natomiast z niepełnosprawnymi - indywidualne programy rehabilitacji zawodowej i społecznej. Dzięki temu kompleksowemu wsparciu dziesiątki osób mają szansę na zmianę swojego życia na lepsze. Bardzo ważnym osiągnięciem było utworzenie w 2008 roku w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Ofiarom przemocy domowej zapewniony jest pobyt czasowy w hostelu zlokalizowanym w Dowspudzie. Na ten cel dostosowano część II piętra w internacie Zespołu Szkół im. gen. L. M. Paca. Koszt inwestycji zamknął się kwotą zł. Prezentując działalność Powiatu Suwalskiego w zakresie opieki socjalnej nie można pominąć Domu Dziecka w Pawłówce. W ostatnich latach dokonano w tej placówce wiele, aby poprawić warunki mieszkaniowe oraz uczynić mieszkające tu dzieci szczęśliwszymi. W latach r. wyremontowane i doposażone zostały aneksy kuchenne, część pokoi mieszkalnych oraz świetlice, w tym zaadaptowano poddasze na świetlicę dla dzieci młodszych i dodatkowy aneks kuchenny. Koszt tych przedsięwzięć sięgnął 127,5 tys. zł z czego 63 tys. zł Dom Dziecka pozyskał z dotacji budżetu państwa w ramach tzw. programu naprawczego dochodzenia do standardów. Wiele przedsięwzięć w Domu Dziecka nie miałoby miejsca, gdyby nie aktywność placówki w pozyskiwaniu sponsorów. Firmy i osoby prywatne z Polski, Niemiec, Francji czy USA w ciągu ostatnich lat przekazały 132,3 tys. zł oraz wiele darów rzeczowych np. ubrań, kosmetyków czy artykułów szkolnych. Dzięki temu przy Domu Dziecka powstał plac zabaw, wielu wychowanków miało możliwość wyjazdu na obozy, wycieczki, biwaki a nawet kolonie w Gdańsku, Jarosławcu czy Zakopanem. Co roku Zespół Szkół nr 6 w Suwałkach organizował tzw. Słodkie Mecze, dzięki którym do placówki trafiał sprzęt komputerowy, RTV czy sportowy. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Association Franco Polonaise z Francji, w 2009 r. grupa wychowanków miała możliwość prawie dwutygodniowego pobytu we Francji. Natomiast współpraca z Domem Pracy Twórczej w Wigrach i Wigierskim Parkiem Narodowym dała dzieciom możliwość szerokiej edukacji kulturalnej, regionalnej oraz proekologicznej. Działania na rzecz rozwoju turystyki Powiat Suwalski stale wzbogaca infrastrukturę szlaków turystycznych w regionie. W 2008 roku Zarząd wsparł suwalski Oddział PTTK w odnowieniu i scaleniu jednego z najważniejszych szlaków rowerowych regionu - transgranicznego szlaku R-65 Pierścień Rowerowy Suwalszczyzny. W 2010 roku Zarządu Powiatu podpisał umowę grantową na sfinansowanie oznakowania dwóch szlaków ważnych dla turystycznej aktywizacji Doliny Rospudy. Do końca 2010 r. ze środków Unii Europejskiej, Wyróżnienie Polskiej Agencji Prasowej Funduszu Małych Projektów Programu Litwa-Polska, powstanie pierwszy na Suwalszczyźnie szlak samochodowy, oraz nowy szlak transgraniczny oba o tej samej nazwie: Fortyfikacje Pozycji Granicznej. Głównym ich walorem będzie prezentacja fragmentów poniemieckiej linii obronnej z okresu II wojny, która ciągnie się od okolic Raczek w pobliże trójstyku granic, przy Bolciach. Od marca 2010 roku Powiat wdraża, wraz z partnerskim samorządem rejonu Szackiego z Litwy projekt mający na celu ratowanie jednej z najważniejszych atrakcji turystycznych powiatu pozostałości pałacu Ludwika Michała Paca w Dowspudzie. W wyniku projektu pn. Konserwacja i restauracja zabytków architektury XIX wieku pogranicza polskolitewskiego - etap I powstanie dokumentacja techniczna na remont i konserwację pozostałości pałacu, co umożliwi pozyskanie finansów na konserwację pozostałości pałacu. Wiele działań z zakresie rozwoju turystyki Powiat podejmował wspólnie z Suwalską Organizacją Turystyczną jako jej aktywny członek założyciel. Owocem tej współpracy były m.in. obchody Światowych Dni Turystyki na Suwalszczyźnie czy przystąpienie do projektu Kampania promocyjna Suwalszczyzny jako jednej z marek turystycznych woj. Podlaskiego, koordynowanego przez Suwalską Izbę Rolniczo-Turystyczną. Również w celu turystycznej promocji regionu Powiat w 2008 roku koordynował powstanie portalu turystycznego a w 2010 r. zamówił na antenie Telewizji Silesia dwa odcinki programu pn. Wakacje z TVS prezentujące atrakcje powiatu.

9 Osiągnięcia Powiatu Suwalskiego w latach Zarząd Powiatu wspiera imprezy turystyczne prezentujące walory naszego regionu, przede wszystkim jedną z najstarszych imprez zimowych Ogólnopolski Rajd Narciarski Wędrówki Północy. W latach udało się zorganizować i włączyć do programu tej imprezy nowość szkółkę narciarstwa biegowego. Promocja przedsiębiorczości Zawody o Puchar Starosty w Szelmencie Wędrówki Północy - szkółka narciarstwa biegowego w Dowspudzie Ważnym osiągnięciem Powiatu w zakresie wspierania przedsiębiorczości jest realizowany od 2009 r. projekt Na dobry początek własnego biznesu. Na finansowanie tego przedsięwzięcia Powiat pozyskał dotację w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej o wartości 1,4 mln złotych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W efekcie realizacji projektu, w 2010 roku 26 osób otrzymało dotację w wysokości do 25 tys. złotych na Dni Agrobiznesu w Dowspudzie założenie własnej działalności gospodarczej, a 40 osób skorzystało ze wsparcia szkoleniowego i doradczego. Nowo powstałe firmy dodatkowo będą objęte wsparciem pomostowym w wysokości 1200 zł przez pierwsze pół roku swojej działalności. Do projektu przystąpić mogły osoby mieszkające w Suwałkach oraz w powiecie suwalskim, augustowskim i sejneńskim. Inną formą wsparcia ludzi przedsiębiorczych przez Powiat, jest realizowany w 2010 r. projekt pt. Wspieranie współpracy gospodarczej na pograniczu poprzez wymianę doświadczeń w rozwoju przedsiębiorczości Rejonu Jurborskiego i Powiatu Suwalskiego. Działania założone w tym przedsięwzięciu umożliwiły wzajemny kontakt środowisku biznesu Polski i Litwy. Dzięki finansowaniu z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa Polska odbyła się w maju 2010 w litewskim Jurbarkas Międzynarodowa Konferencja Gospodarcza i Międzynarodowa Wystawa Gospodarcza Biznes 2010, natomiast Powiat Suwalski zorganizował we wrześniu w Dowspudzie Dni Agrobiznesu. Ta dwudniowa impreza połączyła seminarium pt. Rolnictwo i przedsiębiorczość perspektywy dla agrobiznesu na Suwalszczyźnie z wystawą gospodarczą. Podczas Dni Agrobiznesu kilkudziesięciu przedsiębiorców, rolników i rękodzielników zaprezentowało swoje wyroby. Ponadto w ramach projektu powstały na Litwie wirtualne biura biznesu promujące także firmy z powiatu suwalskiego. Powstały filmy promocyjne o przedsiębiorstwach, a także opracowane zostały przewodniki inwestycyjne oraz inne wydawnictwa poświęcone przedsiębiorczości w obu regionach. Projekt został złożony wspólnie z Centrum Informacji Biznesowej w Jurborku i jego wartość wyniosła 154,5 tys. złotych. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego Największym osiągnięciem Powiatu w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców jest utworzenie w styczniu 2008 roku, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Komórka ta funkcjonująca w strukturach Starostwa, zapewnia całodobowy przepływ informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego a jej działalność opiera się, jako jednej z nielicznych, na przeszkolonych pracownikach Starostwa Powiatowego Powiatowy i Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego po przejsciu trąby powietrznej w gminie Rutka-Tartak w Suwałkach. Działalność CZK sprawdziła się podczas trzech zdarzeń w 2010 r.: w maju podczas trąby powietrznej, która dotknęła mieszkańców gminy Rutka -Tartak oraz po wypadkach 2 ciężarówek przewożących substancje niebezpieczne. Dzięki dofinansowaniu Funduszu Wsparcia Policji, Zawody OSP w Przebrodzie

10 możliwe było w 2010 r. zwiększenie liczby patroli policyjnych w miejscach szczególnie atrakcyjnych turystycznie. Tym samym mieszkańcy i turyści wypoczywający latem w miejscowościach nad jez. Wigry mogli czuć się bezpieczniej. Działania Powiatu na rzecz ochrony przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska polegały także na zakupie wyposażenia Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczym Strażom Pożarnym (środek pianotwórczy, korek pneumatyczny, narzędzia ratownicze). Za działalność na rzecz poprawy ochrony pożarowej Starostwo Powiatowe w Suwałkach zostało odznaczone Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa oraz uhonorowane Brązową Odznaką Honorową Podlaski Krzyż Floriański. Przyjazny urząd Nowoczesny, funkcjonujący sprawnie i przyjaźnie urząd to nadrzędny i konsekwentnie realizowany cel w codziennej pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach. Dowodem profesjonalnej obsługi klientów urzędu jest uzyskanie w 2010 r. certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2009. Wśród najistotniejszych osiągnięć usprawniania obsługi interesantów warto przywołać wdrożone w Wydziale Komunikacji rozwiązanie teleinformatyczne integrujące system rejestracji pojazdów z ogólnopolską ewidencją pojazdów i kierowców. Dzięki temu wydawanie dowodów rejestracyjnych i kart pojazdów czy przerejestrowanie nie jest już uzależnione od papierowego potwierdzenia i odbywa się znacznie szybciej. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie wymieniła wyeksploatowany sprzęt komputerowy, na którym pracownicy wydawali prawa jazdy oraz rejestrowali pojazdy. Kompleksowe zarządzanie dokumentami wewnątrz urzędu oraz ich szybką wymianę z podmiotami zewnętrznymi umożliwia wdrożony w Starostwie system Elektronicznego Obiegu Dokumentów FlowER. Natomiast kontakt klientów indywidualnych z urzędem umożliwia uruchomiona za pośrednictwem platformy epuap skrzynka elektroniczna wymiany dokumentów. Nie bez znaczenia dla mieszkańców powiatu jest działalność Powiatowego Rzecznika Konsumentów. W ciągu ostatnich czterech lat osoba pełniąca tę funkcję udzieliła około 500 porad oraz skierowała 76 wystąpień do przedsiębiorców w celu wyegzekwowania praw zwracających się do niego konsumentów. 52 z nich zostały rozstrzygnięte pozytywnie dla użytkowników. W ramach ochrony praw konsumenckich rzecznik skierował wniosek do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Certyfikat ISO 9001:2009 dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach o wszczęcie postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. W wyniku tego Prezes UOKiK nałożył na przedsiębiorcę karę i zakazał stosowania takich praktyk. Rzecznik wystosował także wniosek do arbitra bankowego, w efekcie którego bank odstąpił od egzekwowania niesłusznie naliczonych odsetek od niespłaconego kredytu w wysokości zł. W wyniku skierowania 13 pozwów do sądu powszechnego, pozytywnymi dla konsumentów wyrokami zakończyło się 10 spraw. Wspieranie kultury i sportu oraz ochrona dziedzictwa narodowego Działalność Powiatu Suwalskiego na rzecz kultywowania lokalnej kultury, tradycji i obrzędów to przede wszystkim organizacja, często we współpracy z Gminnymi Ośrodkami Kultury przedsięwzięć kulturalnych. W ostatnim czteroleciu w zostały zorganizowane 43 imprezy, w których uczestniczyło kilka tysięcy osób, zarówno dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Największą imprezą kulturalną Powiatu są organizowane od 2005 roku dożynki pod hasłem Z wizytą u Paca. Od 2007 roku Powiatowe Święto Plonów swoim patronatem objął Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków i tym samym impreza wpisała się w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa. Z roku na rok uroczystość nabiera szerszego wymiaru i cieszy się coraz większym zainteresowaniem zarówno odwiedzających jak i wystawców. Szacuje się, że średnio u dożynkach uczestniczy ok. 2 tysięcy osób. Szczególny przebieg miały dożynki w 2010 r. Organizowane w ramach projektu pt. Wspieranie współpracy gospodarczej na pograniczu poprzez wymianę doświadczeń w rozwoju przedsiębiorczości Rejonu Jurborskiego i Powiatu Suwalskiego odbyły się pod hasłem Dni Agrobiznesu w Dowspudzie i miały wiele nowych elementów. Uroczystości przede wszystkim wzbogacił spektakl teatralny pt. Wizyta poświęcony osiągnięciom i pionierskiej działalności gen. hr. L.M. Paca ostatniego właściciela dowspudzkiego majątku. Odbyła się wystawa koni zimnokrwistych, pokazy tradycyjnych rzemiosł z możliwością aktywnego uczestnictwa, a także wiele konkursów, w tym na najlepszy zespół ludowy i najciekawsze stoisko. Ponadto uroczystościom dożynkowym tradycyjnie towarzyszyły: konkurs wieńców, wystawa płodów rolnych i sprzętu rolniczego, kiermasz produktów lokalnych i występy artystyczne. Za wysokie osiągnięcia i innowacyjność w rolnictwie, co roku Starosta Suwalski przyznaje wyróżniającym się rolnikom z każdej gminy pamiątkowy medal. 10

11 Osiągnięcia Powiatu Suwalskiego w latach Na uwagę zasługuje też zorganizowany w czerwcu 2009 roku wspólnie ze Stowarzyszeniem Edukacji Muzycznej w Suwałkach koncert Macieja Smoleńskiego emerytowanego profesora śpiewu w Irlandzkiej Królewskiej Akademii Muzycznej w Dublinie, który urodził się i spędził dziecięce lata w Suwałkach. Jest on synem generała Józefa Smoleńskiego dowódcy 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Suwałkach w latach Dlatego też koncert połączony był z promocją książki Ósmy ułan Beliny - gen. Józef Smoleński Kolec prezentującą biografię generała. Na wniosek Starosty skierowany do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, działający na terenie powiatu zespół ludowy POGRANICZE otrzymał w 2007 roku nagrodę specjalną Ministra, a kierownik zespołu oraz dwóch wieloletnich jego członków otrzymało dyplomy Ministra za szczególne zasługi dla promocji polskiej kultury ludowej i kultywowania tradycji regionu. Natomiast podziękowania oraz pamiątkowy medal Starosty Suwalskiego za całokształt pracy na rzecz ochrony kultury ludowej oraz za promocję powiatu suwalskiego otrzymali w 2009 panowie Franciszek Racis z Jasionowa i Józef Murawski kierownik zespołu ludowego Pogranicze z Szypliszk - laureaci XXXI edycji prestiżowej Nagrody im. Oskara Kolberga. Powiat swoje zadania z zakresu sportu powierzył Powiatowemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w Suwałkach. W efekcie, w ostatnim czteroleciu zorganizowanych zostało 240 imprez sportowych przeznaczonych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu suwalskiego. W imprezach tych udział wzięło ponad 32 tysiące osób. Popiersie gen. hr L. M. Paca w Dowspudzie 11

12 Starostwo Powiatowe w Suwałkach ul. Świerkowa 60, Suwałki tel. (+48 87) , fax (+48 87) Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Starostwa Powiatowego w Suwałkach oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nasza Suwalszczyzna Projekt, skład i druk: Drukarnia, Studio Graficzne Xpression tel

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 120/2015 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 października 2015 r. Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie

Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie Wizja rozwoju Lokalnej Grupy Działania: Roztocze Tomaszowskie zielona, gościnna i atrakcyjna dla turystów nadgraniczna kraina rozwijająca się w oparciu o swe

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE z realizacji zadań przez Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od stycznia do grudnia 2012r. 1. Założenia

Bardziej szczegółowo

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Zgłaszający: Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic Lp. Zapis w projekcie Programu Współpracy Propozycja zapisu Uzasadnienie Opinia

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE

OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE Powiat Kościański OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE DOCHODY Lata Wykonanie ogółem Wykonanie planu dochodów inwestycyjnych Wykonanie ogółem WYDATKI Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych 2002 31 186 208,00

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykorzystaj swoją szansę!

Projekt Wykorzystaj swoją szansę! Załącznik Nr 2 Projekt Wykorzystaj swoją szansę! jest projektem systemowym realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Załącznik do UCHWAŁY Nr XXXIX/ 214 / 2010 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 3 lutego 2010 roku STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Sępólno Krajeńskie 2010 1 Statut Powiatowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl Informacja na temat bezrobocia oraz działań podejmowanych w 2011r. w celu aktywizacji

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

Razem w działaniu partnerstwo organizacji pozarządowych i samorządu. Lubycza Królewska 19 grudnia 2014 roku.

Razem w działaniu partnerstwo organizacji pozarządowych i samorządu. Lubycza Królewska 19 grudnia 2014 roku. Razem w działaniu partnerstwo organizacji pozarządowych i. Lubycza Królewska 19 grudnia 2014 roku. Definicje: 1. Partnerstwa 2. Pakty 3. Synergia Lokalna Partnerstwa Ośrodka Pomocy Społecznej w realizacji

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Mieszkańcy powiatu i gminy Szaflary Powiat nowotarski Gmina Szaflary Zamieszkuje 188 602 osoby,

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. -

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - MIEJSKI URZĄD PRACY W LUBLINIE www.mup.lublin.pl GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - LUBLIN, MARZEC 2006 R. Gospodarowanie środkami Funduszu Pracy - sprawozdanie za 2005

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLIV RADY POWIATU W PILE z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pile.

U C H W A Ł A Nr XLIV RADY POWIATU W PILE z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pile. U C H W A Ł A Nr XLIV.407.2014 RADY POWIATU W PILE z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pile. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki współpracy MOPS i PUP w Skarżysku-Kamiennej-19.11.2013

Dobre praktyki współpracy MOPS i PUP w Skarżysku-Kamiennej-19.11.2013 Dobre praktyki współpracy MOPS i PUP w Skarżysku-Kamiennej-19.11.2013 Podstawy prawne Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) Ustawa o promocji zatrudnienia i

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r. 7 Styczeń 2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Będzińskiego w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do Nagrody Starosty Będzińskiego w Dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe.

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. CELE OGÓLNE, SZCZEGÓŁOWE I PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. PRZEDSIĘ- WZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Cel działania: mieszkańców obszarów wiejskich.

Cel działania: mieszkańców obszarów wiejskich. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Cel działania: Pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE Iwona Harnik 24 kwietnia 2007 r. Kraków 2007 Rola MARR S.A. Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego Małopolski poprzez podejmowanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności w roku 2013

SPRAWOZDANIE z działalności w roku 2013 Stowarzyszenie Euroregion Niemen SPRAWOZDANIE z działalności w roku 2013 Suwałki, czerwiec 2014 r. DANE OGÓLNE Stowarzyszenie Euroregion Niemen 16-400 Suwałki, ul. Wesoła 22 KRS 0000060828 REGON 790334982

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Projekty Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r.

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2011-2015 MAJ 2011 WSTĘP Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Pociąg do aktywności program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim

Pociąg do aktywności program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim Pociąg do aktywności program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim CZYM JEST PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013? Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest odpowiedzią na wyzwania,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/408/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r.

Uchwała Nr XXXV/408/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r. Uchwała Nr XXXV/408/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r. w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (druk nr 465) U S T A W A z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie Współpraca instytucjonalna w powiecie człuchowskim: Powiatowy Urząd Pracy - Ośrodki Pomocy Społecznej - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Dokąd zmierzamy? Związek małżeński? Separacja? Rozwód? Powiatowe

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

1. Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XIII.74.2016 RADY GMINY JELENIEWO w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

Wydarzenia organizowane w Polsce w ramach inicjatywy sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia pn. Europejskie Dni Pracodawcy

Wydarzenia organizowane w Polsce w ramach inicjatywy sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia pn. Europejskie Dni Pracodawcy WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 1. Seminarium dla pracodawców Rozwój przedsiębiorczości - Aspekty finansowe 2. Seminarium dla pracodawców Wsparcie pracodawców i pracowników w

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie UCHWAŁA Nr 296 /XXV/2006 RADY POWIATU w KOSZALINIE z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Koszalinie. Na podstawie art. 20 ust. 2 i art.238 ust.3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r. 5 Styczeń 2. Plan audytu na rok 2015. 12 Styczeń 2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Będzińskiego w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r. Załącznik nr 1 Komisji Rewizyjnej na rok 2016 1. Opiniowanie materiałów na Sesje Rady Miejskiej, odpowiadających merytorycznej działalności Komisji. 2. Opiniowanie wniosków Burmistrza w sprawie budżetu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Limanowskiego na lata: 2009-2014

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Limanowskiego na lata: 2009-2014 Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Limanowskiego na lata: 2009-2014 Program został przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/271/09 Rady Powiaty Limanowskiego z dn.

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006 Załącznik do uchwały Nr XXXIII/182/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Wieruszów, 10 czerwca 2015 r. 1 Konferencja jest poświęcona

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie za 2007 rok Na podstawie art. 112

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ U C H W A Ł A N R. PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Z DNIA.2014 R. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r.

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. PROJEKT Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu w Lublińcu z dnia.2010 roku Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawą Programu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R.

UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R. UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R. (Projekt) w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Powiatu w Szczecinku na 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt 11, w związku

Bardziej szczegółowo

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE Zarząd Powiatu Rzeszowskiego od wielu lat dokłada starań by sprostać wymaganiom postawionym przez Unię Europejską i konsekwentnie

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Człowiek - najlepsza inwestycja Publikacja podsumowująca projekt Obrotny Kaszeba zrealizowany przez Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Załącznik nr 6 RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Raport Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Soły Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" Lokalna Grupa Działania Dolina Soły to stowarzyszenie o charakterze trójsektorowym. Członkami LGD są 72 podmioty, tym: organizacje pozarządowe stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY NEKLA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY NEKLA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY NEKLA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE jednostka organizacyjna Wydział Oświaty Zespół Szkół w Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Urząd Miejski w nazwa projektu wartość

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji innych zadań. w roku szkolnym 2014/2015. Sierpień 2015 r.

Informacja o realizacji innych zadań. w roku szkolnym 2014/2015. Sierpień 2015 r. Informacja o realizacji innych zadań w roku szkolnym 2014/2015 Sierpień 2015 r. Awans zawodowy nauczycieli Do Kuratorium Oświaty w Białymstoku w okresie od 01.09.2014 do 30.06.2015 r. wpłynęło 375 wniosków

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień 30.11.2009r. Wydział Rozwoju Powiatu - pokój 206, tel. 041 39 53 012

Stan na dzień 30.11.2009r. Wydział Rozwoju Powiatu - pokój 206, tel. 041 39 53 012 Informacja o środkach pozyskanych przez Powiat Skarżyski z Unii Europejskiej i wsparciu krajowym w roku 2009, złożonych wnioskach o dofinansowanie oraz planowanych projektach na rok 2010 Stan na dzień

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK Załącznik do uchwały nr LXVII/1626/06 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2006r. PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/251/2014 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO. z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu

UCHWAŁA NR XXXVIII/251/2014 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO. z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu UCHWAŁA NR XXXVIII/251/2014 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r.

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r. Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele Gdańsk, 3 marca 2016 r. Porozumienie Burmistrzów Dobrowolna, ogólnoeuropejska inicjatywa, zrzeszająca elitę środowisk dążących

Bardziej szczegółowo

Rok 2007 ZPORR ZPORR. Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie EFS

Rok 2007 ZPORR ZPORR. Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie EFS Środki zewnętrzne pozyskane przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie i jednostki podległe w 2007 roku. Lp. 1. 2. 3. 4. Rok 2007 Numer / I. Starostwo Powiatowe w Gnieźnie Przebudowa-remont drogi pow. nr (05774)

Bardziej szczegółowo

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska jest kontynuacją współpracy rozpoczętej wraz z Programem Współpracy

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Załącznik do uchwały nr 837/XLVI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.06.2009 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S T O W A R Z Y S Z E N I A I N I C J A T Y W S P O Ł E C Z N O G O S P O D A R C Z Y C H W Ś W I D W I N I E I. Informacje ogólne:

Bardziej szczegółowo

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH R O M A N B I A Ł E K D Y R E K T O R P O W I A T O W E G O U R Z Ę D U P R A C Y W S K A R Ż Y S K U - K A M I E N N E J REJESTRACJA OSOBY

Bardziej szczegółowo

Gmina Złotniki Kujawskie

Gmina Złotniki Kujawskie Informacja o stanie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015 Załącznik nr 9 Gmina Złotniki Kujawskie Wykonanie planu finansowego zadań ujętych w załączniku nr 9 Źródła

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, lecz bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym K. Neuman. Bezpieczeństwo w szkole

Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, lecz bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym K. Neuman. Bezpieczeństwo w szkole Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, lecz bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym K. Neuman Bezpieczeństwo w szkole Spotkania robocze zespołu ds. bezpieczeństwa Partnerzy: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Instrumenty i środki finansowe wdrażania programu rozwoju ruchu rowerowego DARIUSZWOŹNIAK SKARBNIK POWIATU ŚWIECKIEGO

Instrumenty i środki finansowe wdrażania programu rozwoju ruchu rowerowego DARIUSZWOŹNIAK SKARBNIK POWIATU ŚWIECKIEGO Instrumenty i środki finansowe wdrażania programu rozwoju ruchu rowerowego DARIUSZWOŹNIAK SKARBNIK POWIATU ŚWIECKIEGO Gdańsk, 1 października 2010 Agenda: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA POLITYKI ROWEROWEJ 2. ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015 POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015 Według danych szacunkowych liczba niepełnosprawnych zamieszkujących Powiat Wałecki wynosi ok. 20%. Porównywalnie więc do poprzednich

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KRAJOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZAGRANICZNE

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KRAJOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZAGRANICZNE LATA BENEFICJENT / jednoska wykonująca TYTUŁ PROJEKTU / ZAKRES TEMATYCZNY PROGRAM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KRAJOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZAGRANICZNE KOSZT PROJEKTU OGÓŁEM KWOTA DOFINANSOWANI A DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i Cel działania. Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju realizację projektów przyczyniających się do poprawy jakości życia, zachowania i wykorzystania zasobów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oświęcimiu

Uchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oświęcimiu Uchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oświęcimiu Na podstawie art. 12 pkt. 1 i 11, art. 40 ust. 1 i ust. 2

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "HEJ, KONIKU!

Prezentacja Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Prezentacja Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "HEJ, KONIKU!" 1 O Fundacji Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY MIRSK Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2012 ROK. Rozdział I Postanowienia ogólne

PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY MIRSK Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2012 ROK. Rozdział I Postanowienia ogólne PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY MIRSK Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2012 ROK Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Program określa: 1) cel główny i cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA 2014 2020 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Cele Programu Aktywności Lokalnej 5 3. Kierunki działań 6 4. Adresaci Programu 7 5. Metody wykorzystywane do realizacji

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE NOWY STAW

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE NOWY STAW AKTYWIZACJA SPOŁECZNO ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE NOWY STAW projekt realizowany przez MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w NOWYM STAWIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Program

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście Złotów i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 1. Poziom bezrobocia

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY Działalność Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy Obszar działalności Oddział PTE w

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku.

Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku. Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku. Realizacja zadań, które są zadaniami własnymi powiatu, wynika z: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU Załącznik do uchwały nr 43/IV/ 2015 Rady Powiatu w Płocku z dnia 25 marca 2015 r. S T A T U T POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU Płock, luty 2015 roku Strona 2 z 6 Rozdział I Przedmiot i zakres działania

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA ROKICINY GMINA ANDRESPOL LGD GMINA NOWOSOLNA OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STER W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA BRÓJCE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/167/2009 Rady Powiatu w Oławie z dnia 25 marca 2009 r. POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 OŁAWA, marzec 2009 rok Podstawa prawna: 1. art.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Tytuł Projektu: Drogowskaz na zatrudnienie. Okres realizacji od do

OGŁOSZENIE. Tytuł Projektu: Drogowskaz na zatrudnienie. Okres realizacji od do OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Nisku informuje, że przystąpił do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

MATRYCA LOGICZNA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE ŻARSKIM

MATRYCA LOGICZNA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE ŻARSKIM MATRYCA LOGICZNA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW POMOCY W POWIECIE ŻARSKIM CEL WSKAŹNIK OSIĄGNIĘCIA CELU TERMIN ODPOWIEDZIALNY ZAŁOŻENIA CEL NADRZĘDNY: wszyscy potrzebujący mieszkańcy powiatu

Bardziej szczegółowo

Wioska Garncarska dobra praktyka

Wioska Garncarska dobra praktyka Projekt pn. Edukacja dla inicjatywy lokalnej w Gminie Lubomierz jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, działanie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania: Wskaźnik Wartość wskaźnika w 2014r Uwagi

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania: Wskaźnik Wartość wskaźnika w 2014r Uwagi STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA NA LATA 2014-2020 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014 CEL STRATEGICZNY NR 3: Podniesienie świadomości społecznej w zakresie praw i uprawnień osób starszych

Bardziej szczegółowo