LOGISTYKA KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE. Agnieszka Szmelter, Henryk Woźniak. Grażyna Wieteska. Gasperi. Jacek Szołtysek, Damian Lis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LOGISTYKA KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE. Agnieszka Szmelter, Henryk Woźniak. Grażyna Wieteska. Gasperi. Jacek Szołtysek, Damian Lis"

Transkrypt

1 LOGISTYKA 2014 SPIS TREŚCI nr 1 5 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 8 Komodalność transportu jako forma kreowania ładu transportowego i logistycznego w UE / Andrzej S. Grzelakowski 16 Samosterowanie jako początek nowego trendu w logistyce (cz. 2) / Agnieszka Szmelter, Henryk Woźniak 20 Importance of suppliers in the New Product Development process / Grażyna Wieteska 24 Odwrócony łańcuch dostaw / Tomasz Domagała, Radosław Wolniak 28 Analiza systemu zarządzania kryzysowego we Włoszech / Christian Gasperi 32 O potrzebie wsparcia logistycznego w funkcjonowaniu WOPR (cz. 2) / Jacek Szołtysek, Damian Lis 38 Zapomniana metoda szansą na poprawę konkurencyjności firmy (cz. 2) / Barbara Galińska, Sebastian Skórka MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT WEWNĘTRZNY 41 Aspekty organizacyjno-technologiczne wybranych systemów kompletacji / Jacek Zając 45 Jakich wózków widłowych poszukują polskie firmy / Karol Grygiel ELEKTRONICZNA GOSPODARKA 48 Logistyczny system namierzania, identyfikacji i monitoringu w czasie rzeczywistym osób niebezpiecznych w węzłach transportowych obszarów zurbanizowanych / Bernd Hentschel, Zbyszko Pawlak, Karol Górski 55 Identyfikacja procedur, dokumentów i ich wystawców w e-administracji według globalnych standardów / Anna Kosmacz-Chodorowska 58 Aplikacja Mobit GS1 pomaga identyfikować produkty niebezpieczne / Kinga Szewczyk USŁUGI LOGISTYCZNE 59 Uwarunkowania lokalizacyjne i funkcjonalne terminali kontenerowych w Polsce / Leszek Andrzejewski, Ireneusz Fechner 65 Polskie porty morskie - prywatyzacja, inwestycje i dywersyfikacja usług / Marek Grzybowski 68 Urny wyborcze - Jumbo Jetem z Danii w Himalaje / Iwo Nowak NOWOŚCI Z GS1 POLSKA 69 Wdrożenie innowacyjnych kodów GS1 DataBar w sieci Biedronka jako przykład dbałości o bezpieczeństwo produktów i klientów / Piotr Frąckowiak 72 Dostawy do wojska - obowiązkowo oznaczane kodami kreskowymi GS1 / Anna Kosmacz-Chodorowska 74 System GS1 nie tylko dla orłów / Piotr Frąckowiak

2 EDUKACJA LOGISTYCZNA 75 Logistyka w II wojnie światowej - transport morski / Mirosław Skarżyński 76 Recenzja monografii Elżbiety Załogi, pt. "Trendy w transporcie lądowym Unii Europejskiej" / Krystyna Wojewódzka-Król LOGISTYKA - NAUKA 77 Potrzeba tworzenia nowych paradygmatów w -naukach o zarządzaniu - implikacje dla zarządzania łańcuchami dostaw (cz. 1) / Anna Łupicka

3 nr 2 5 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 8 Problemy dostosowania transportu ładunków w Polsce do współczesnych standardów UE / Krystyna Wojewódzka-Król 13 Rozwój rynku przewozów intermodalnych w Polsce i jego wpływ na portowy rynek kontenerowy / Andrzej S. Grzelakowski 23 Prawno - kryminalistyczna problematyka bezpieczeństwa komunikacyjnego w logistyce miejskiej w aspekcie wypadków komunikacyjnych z uwzględnieniem zdarzeń z udziałem pojazdów komunikacji miejskiej (cz. 1) / Mirosław Antonowicz, Paweł Dziekański 26 Ograniczenia zjawiska kongestii z wykorzystaniem elastycznych pasów ruchu / Ewa Kulińska, Joanna Rut, Piotr Partyka 35 Infrastruktura transportowa (drogowa) w Republice Białorusi / Andrzej Wojcieszak 40 Rozwój transportu intermodalnego a wzrost atrakcyjności inwestycyjnej aglomeracji poznańskiej / Hubert Igliński MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT WEWNĘTRZNY 44 Kompletacja jednostopniowa a dwustopniowa - wydajność kompletacji a aspekty organizacyjne / Jacek Zając ELEKTRONICZNA GOSPODARKA 51 Rozporządzenie UE 1169/ problem dla e-handlu i producentów / Jacek Pucher 53 Optymalizacja procesu zaopatrzenia materiałowego w wyniku wdrożenia metody MRP (planowania potrzeb materiałowych) / Barbara Galińska, Maciej Szulc USŁUGI LOGISTYCZNE 57 Ewolucje technologii przeładunkowych jako narzędzie zwiększające efektywność przewozów intermodalnych / Józef Stokłosa, Štefan Liščák 62 Operating costs of maritime transport / Marek Grzybowski 65 Najpopularniejsze ładunki w transporcie krajowym i międzynarodowym / Karol Grygiel 67 Assessment of companies attitudes connected with perfection of quality logistics services in refrigerated transport / Teresa Gajewska 70 Leasing środków transportu i wyposażenia magazynów / Aleksandra Chrzanowska 75 Inteligentne zarządzanie łańcuchem dostaw / Grzegorz Lichocik NOWOŚCI Z GS1 POLSKA 77 Etykieta logistyczna GS1 wspólnym językiem w komunikacji sektora TSL / Piotr Frąckowiak 80 System GS1 nie tylko dla orłów / Piotr Frąckowiak EDUKACJA LOGISTYCZNA 82 Logistyka w II wojnie światowej - mobilizacja powszechna /Mirosław Skarżyński 83 Sprawna logistyka w gospodarce żywnościowej / Wywiad z K. Wajszczukiem, rozm. Iwo Nowak

4 LOGISTYKA - NAUKA 2 Potrzeba tworzenia nowych paradygmatów w naukach o zarządzaniu - implikacje dla zarządzania łańcuchami dostaw (cz. 2) / Anna Łupicka 6 Artykuły na płycie CD Spis artykułów na płycie CD Rynek usług przewozu ładunków transportem kolejowym po wejściu Polski do Unii Europejskiej / Mirosław Antonowicz, Jakub Majewski Oszczędność czasu w transporcie pasażerskim w teorii i praktyce / Monika Bąk, Agnieszka Ważna Rola regulatora europejskiego i krajowego w zapewnieniu praw pasażerów niepełnosprawnych w transporcie / Izabela Bergel Działalność zagranicznych kolejowych operatorów przewozów pasażerskich na rynku polskim. Szanse i zagrożenia / Arkadiusz Drewnowski Usamorządowienie kolei regionalnych w Polsce - fakty i mity / Juliusz Engelhardt Problemy związane z funkcjonowaniem współczesnego rynku usług transportowych na przykładzie spółki PKP Intercity / Anita Fajczak-Kowalska Przedsiębiorstwa TSL wobec wyzwań współczesnego rynku pracy / Joanna Fryca Europejska przestrzeń transportowa i logistyczna wobec wyzwań globalnych / Andrzej S. Grzelakowski Alianse strategiczne w transporcie morskim. Kontekst Regionu Morza Bałtyckiego / Marek Grzybowski Diagnozowanie efektywności podmiotów publicznego transportu zbiorowego / Joanna Hartenberger-Liszek Mobilność mieszkańców miast w XXI wieku / Katarzyna Hebel Koszty zewnętrzne transportu lotniczego / Sonia Huderek-Glapska Czy świat osiągnął już oil peak? / Hubert Igliński Aspekt prawny recyklingu akumulatorów kwasowoołowiowych / Ewa Kamińska, Tomasz Kamiński, Anna Skarbek-Żabkin Plan mobilności jako narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju transportu w miastach / Zuzanna Kłos-Adamkiewicz Problematyka kosztów i cen w transporcie samochodowym / Zdzisław Kordel, Jerzy Waśkiewicz, Wojciech Gis Wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce z funduszy Unii Europejskiej / Aleksandra Koźlak Bariery rozwoju operatorów transportowej obsługi produkcji przetwórstwa rybnego / Joanna Krupska Techniczne i organizacyjne aspekty bezpieczeństwa w morskich przewozach kontenerowych / Dorota Książkiewicz, Dariusz Mierkiewicz Dostępność transportowa na obszarze o niskim popycie na usługi transportowe / Tomasz Kwarciński 25 lat gospodarki rynkowej w polskim transporcie drogowym ładunków - z chaosu ku porządkowi / Andrzej Letkiewicz Możliwości kształtowania pozycji konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw transportu drogowego - perspektywa witalnościowa / Beata Majecka Rola regulatorów w kształtowaniu podstaw funkcjonowania i rozwoju transportu lotniczego / Elżbieta Marciszewska Fundusze private equity na rynku kontroli przedsiębiorstw w sektorze transportu / Maciej Matczak Logistyka miejska w miastach o historycznej zabudowie na przykładzie Głównego Miasta w Gdańsku / Maria Matusiewicz

5 Rozwój zrównoważonego transportu w świetle przepisów dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE ORAZ 2009/30/WE / Urszula Motowidlak Analiza parametrów sprawności ekonomiczno - eksploatacyjnej transportu w obsłudze wywozu odpadów komunalnych / Adam Mytlewski Kreatywność i procesy innowacyjne w polskim transporcie kolejowym - studium przypadku / Piotr Niedzielski Przykłady rozwiązań w zakresie transportu publicznego oraz ruchu rowerowego i pieszego wdrożonych w Krakowie / Tomasz Kulpa, Katarzyna Nosal Zrównoważony rozwój transportu warunkiem wzrostu dobrobytu społecznego oraz rozwoju społeczno - gospodarczego / Barbara Pawłowska Strategie zrównoważonego rozwoju transportu w polskich regionach ze szczególnym uwzględnieniem Województwa Śląskiego / Adam Przybyłowski Kondycja finansowa przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce / Ryszard Rolbiecki Zrównoważony transport lądowy a przesunięcie modalne w latach ujęcie przestrzenne / Piotr Rosik Promocja zrównoważonego rozwoju transportu - wybrane przykłady dobrych praktyk / Danuta Rucińska Przemiany ilościowe i jakościowe w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy w XXI wieku / Andrzej Ruciński Kształtowanie atrybutów organizatorów zintegrowanego systemu transportowego / Jagienka Rześny-Cieplińska Wyzwania zrównoważonego systemu transportowego wobec samochodu elektrycznego jako realnej alternatywy dla konwencjonalnego transportu indywidualnego / Grzegorz Sierpiński Rozkład jazdy PKP na przełomie 2013 / 2014 roku oraz jego wpływ na realizację zrównoważonego transportu w Województwie Śląskim / Paweł Sobczak Wykorzystanie zbiorów rozmytych w badaniach operacyjnych przedsiębiorstw transportowych / Michał Suchanek Koszty funkcjonowania pasażerskiego rynku transportu lotniczego / Dariusz Tłoczyński Rola zintegrowanych inwestycji terytorialnych w równoważeniu transportu na obszarach metropolitalnych na przykładzie Aglomeracji Górnośląskiej / Robert Tomanek Analiza zależności pomiędzy poziomem PKB a transportem i jego kosztami zewnętrznymi w wybranych krajach Unii Europejskiej / Blanka Tundys, Agnieszka Matuszczak Innowacje w zakresie infrastruktury transportowej w Województwie Pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w Porcie Lotniczym Gdańsk / Małgorzata Wach-Kloskowska Problemy zrównoważonego rozwoju transportu w Polsce / Krystyna Wojewódzka-Król SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan) jako narzędzie kształtowania zrównoważonej mobilności miejskiej / Marcin Wołek Plany zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w miastach, a wyzwania transportu miejskiego / Olgierd Wyszomirski W kierunku nowego paradygmatu rozwoju transportu w Unii Europejskiej / Elżbieta Załoga

6 nr 3 4 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 6 Polski Kongres Logistyczny LOGISTICS 2014 / Michał Koralewski, Iwo Nowak 9 Rewolucja czy ewolucja w logistyce? / Magdalena Krystyna Wyrwicka 12 Prawno - kryminalistyczna problematyka bezpieczeństwa komunikacyjnego w logistyce miejskiej w aspekcie wypadków komunikacyjnych z uwzględnieniem zdarzeń z udziałem pojazdów komunikacji miejskiej (cz. 2) / Mirosław Antonowicz, Paweł Dziekański 15 Infrastruktura transportowa (kolejowa) w Republice Białorusi / Andrzej Wojcieszak 21 Koncepcja lokalizacji nowego centrum logistycznego w Polsce / Krzysztof Dziekański, Ewelina Matusewicz 28 Organizacja działań w ramach TPM w przedsiębiorstwach produkcyjnych / Bożena Gajdzik 31 Ryzyko w transporcie drogowym - źródła i wielkość szkód / Justyna Cyganik MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT WEWNĘTRZNY 37 CeMAT wyprawa w krainę innowacji / Tomasz Janiak, Artur Olejniczak ELEKTRONICZNA GOSPODARKA 39 Koncepcja odpornego na zaburzenia elektromagnetyczne prototypu systemu punktów pomiarowych przy gniazdach produkcyjnych opartego o technologię selektywnej bramki RFID / Monika Łobaziewicz, Adam Maćkowiak, Krzysztof Sieczkarek 44 Pierwsza w Polsce zajezdnia tramwajowa sterowana przez system DMS / Iwo Nowak 46 Wykorzystanie narzędzi informatycznych we wspomaganiu procesów logistycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem gastronomicznym / Ewa Kubińska-Jabcoń, Mariusz Niekurzak USŁUGI LOGISTYCZNE 49 TDABC as an optimization tool of purchasing processes in construction / Łukasz Marzantowicz, Mariusz Jedliński 55 Innowacyjność jako wyzwanie podjęte przez operatorów 3PL / Lidia Bartczak 58 Koordynacja przepływów informacji w logistyce szybkiej reakcji. Przykład akcji ratunkowej po katastrofie kolejowej pod Szczekocinami / Iwona Zemła, Bartłomiej Zębala 61 Logistyka zwrotna jako istotny element w branży farmaceutycznej / Joanna Górniak, Piotr Krajewski Nowości z GS1 Polska 64 System GS1 nie tylko dla orłów / Piotr Frąckowiak EDUKACJA LOGISTYCZNA 67 Management of knowledge and information in logistic processes / Dagmara Bubel

7 70 Logistyka w II wojnie światowej - produkcja przemysłowa / Mirosław Skarżyński LOGISTYKA - NAUKA 1 Artykuły na płycie CD Artykuły na płycie CD 2 Spis artykułów na płycie CD 1 Wpływ monitorowania obciążeń umocnień dna i nabrzeża w rejonie cumowania statków na koszty eksploatacji basenów portowych / Teresa Abramowicz-Gerigk Integracja procesów planowania w łańcuchu dostaw / Michał Adamczak, Łukasz Hadaś, Roman Domański, Piotr Cyplik Dynamika risera przemieszczanego przez przeszkodę / Iwona Adamiec- Wójcik, Łukasz Drąg, Andrzej Nowak, Stanisław Wojciech Konsekwencje wpływu pól magnetycznych na liczniki osi / Dominik Adamski, Andrzej Białoń, Juliusz Furman, Krzysztof Ortel, Łukasz Zawadka Modele statystyczne procesów logistycznych dla potrzeb ich oceny i kontroli / Zbigniew Alot Parametry strugi paliwa w silniku FIAT MultiJet 1.3 SDE 90 KM zasilanego ON i B20 / Tomasz Ambrozik Badania właściwości benzyny o zwiększonej zawartości alkoholi / Andrzej Ambrozik, Tomasz Ambrozik, Dariusz Kurczyński, Piotr Łagowski Badania silnika AD3.1S2 UR zasilanego olejem napędowym, FAME i ich mieszaniną / Andrzej Ambrozik, Tomasz Ambrozik, Dariusz Kurczyński, Piotr Łagowski, Piotr Orliński, Stanisław Orliński Wielokryterialne wspomaganie wyboru środka transportu / Sylwia Andrzejewska, Kamila Kamyszek, Agnieszka Merkisz-Guranowska Cechy charakterystyczne usług przewozu ładunków koleją - synteza zjawisk strukturalno-jakościowych w roku 2013 / Mirosław Antonowicz Porównanie trafności prognoz sztucznych sieci neuronowych MLP z jedną i dwoma warstwami ukrytymi na przykładzie prognoz wyników finansowych przedsiębiorstw budowlanych / Hubert Anysz Rozwój transportu lotniczego w ruchu pasażerskim w 2013 roku: tendencje, transformacje i innowacje / Katarzyna Abraczewska-Matys Nieinercyjne, sprężyste modele podłoża odkształcalnego w zadaniach z mechaniki konstrukcji / Magdalena Ataman Belka Eulera na podłożu sprężystym Winklera obciążona impulsem siły / Magdalena Ataman, Wacław Szcześniak Ugięcia płyty Kirchhoffa spoczywającej na podłożu Winklera spowodowane obciążeniem impulsowym / Magdalena Ataman, Wacław Szcześniak Zastosowanie sztucznej sieci neuronowej do wyznaczania przebiegu natężenia wypływu paliwa z rozpylacza / Krzysztof Augustynek, Tomasz Knefel Logistyka dostaw paliw w podsystemie produkcji ciepła / Bożena Babiarz Komputerowe wykrywanie przeciążeń w transporcie przesyłek / Marcin Badurowicz Analiza emisji związków szkodliwych pojazdu HDV na podstawie procedury testu NTE / Maciej Bajerlein, Paweł Daszkiewicz, Andrzej Ziółkowski, Łukasz Rymaniak, Michał Dobrzyński Analiza emisyjności pojazdu komunikacji miejskiej zasilanego CNG na podstawie pomiarów wykonanych aparaturą PEMS / Maciej Bajerlein, Wojciech Karpiuk, Paweł Daszkiewicz, Andrzej Ziółkowski, Łukasz Rymaniak, Maciej Andrzejewski, Mateusz Nowak, Michał Dobrzyński, Piotr Molik

8 Analiza emisyjności pojazdu ciężkiego spełniającego normę Euro VI w warunkach rzeczywistej eksploatacji / Madej Bajerlein, Jerzy Merkisz, Michał Dobrzyński, Łukasz Rymaniak, Andrzej Ziółkowski Analiza emisji cząstek stałych autobusu miejskiego z szeregowym napędem hybrydowym / Maciej Bajerlein, Łukasz Rymaniak, Andrzej Ziółkowski Wpływ wybranych parametrów sterowania hybrydowego układu napędowego autobusu miejskiego w aspekcie zmniejszenia emisji spalin oraz wskaźników pracy silnika spalinowego / Maciej Bajerlein, Łukasz Rymaniak, Andrzej Ziółkowski Homologacja typu pojazdów ciężarowych ze szczególnym uwzględnieniem kategorii, typu i kodu nadwozia pojazdu / Marcin Balke Badanie struktury według marek i wieku parku samochodów ciężarowych zarejestrowanych w Polsce / Iwona Balke, Marcin Balke Tendencje i uwarunkowania zmian w strukturze parku ciągników siodłowych zarejestrowanych w Polsce / Iwona Balke, Marcin Balke Badania koniunktury w transporcie. Przegląd wyników / Iwona Balke, Sławomir Dorosiewicz Prognozowanie koniunktury w ciężarowym transporcie samochodowym / Iwona Balke, Sławomir Dorosiewicz Dane techniczne pojazdów jako istotny czynnik prawidłowej klasyfikacji pojazdów na potrzeby systemu ewidencji, rejestracji i badań technicznych pojazdów w kontekście przepisów o bezpieczeństwie w ruchu drogowym i o prawie podatkowym / Marcin Balke, Robert Karpiński Jakość badań technicznych pojazdów i kierunkowe propozycje jej poprawy w kontekście "nowej dyrektywy" dotyczącej okresowych badań przydatności do ruchu drogowego / Marcin Balke, Robert Karpiński Masa własna pojazdu w aspekcie wymagań i procedur homologacji, rejestracji i badań technicznych pojazdów / Marcin Balke, Robert Karpiński Wypadki drogowe z przyczyn technicznych w ujęciu statystycznym na podstawie badań międzynarodowych i krajowych / Marcin Balke, Robert Karpiński Właściwości niskotemperaturowe mieszanek mineralno-asfaltowych typu AC i ACWMS do warstwy wiążącej / Wojciech Bańkowski, Marcin Gajewski, Renata Horodecka, Andrzej Wróbel, Krzysztof Mirski, Dariusz Sybilski Laboratoryjna ocena zagęszczalności mieszanek mineralno-asfaltowych na ciepło / Wojciech Bańkowski, Renata Horodecka, Andrzej Wróbel Ocena skuteczności preparatów zmywających w odniesieniu do ochrony przed oddziaływaniem oleju napędowego i przemysłowego na nawierzchnię asfaltową / Wojciech Bańkowski, Bożena Twardochleb, Marcin Gajewski, Andrzej Wróbel, Krzysztof Mirski Analiza natężenia hałasu generowanego przez transport samochodowy w bezpośrednim sąsiedztwie portu morskiego w aglomeracji szczecińskiej / Marta Barańska, Agnieszka Deja Wpływ urządzeń srk na czas następstwa pociągów na linii metra / Sławomir Barański, Piotr Błaszczyk Wyznaczanie odległości do celu przy hamowaniu docelowym pociągów na 1 Linii metra w Warszawie / Sławomir Barański, Piotr Błaszczyk Uwarunkowania rozwoju geoturystyki miejskiej na przykładzie Kielc / Mirosław Barcicki Zlepieniec zygmuntawski jako zjawisko geologiczne, materiał architektoniczny i atrakcja turystyczna / Mirosław Barcicki, Bogusław Sawicki

9 Transport kolejowy wojsk obcych na terytorium RP w świetle prawa międzynarodowego / Jacek Barcik, Piotr Czech Umowy i programy międzynarodowe z zakresu zdolności transportu strategicznego / Jacek Barcik, Piotr Czech Analiza ryzyka układu pracy przekaźnika impulsowego z wykorzystaniem metody FTA / Marek Bartczak Hydrostatyczny układ napędowy elementów wykonawczych platformy lądowej / Adam Bartnicki, Tomasz Muszyński Kształtowanie struktury pływającego środka transportowego / Adam Bartnicki, Tomasz Muszyński Dane UDAR sposobem na bezpieczniejszą żeglugę powietrzną / Krzysztof Baszkiewicz, Dorota Latos, Magdalena Masłowska Analiza zmienności czasu przejazdu linii metra / Marek Bauer Oczekiwania względem punktualności pojazdów komunikacji miejskiej / Marek Bauer Spójność cech ruchu, skrzyżowania i sterowania jako determinanta jego sprawności / Radosław Bąk, Janusz Chodur Wpływ strategii sterowania przy braku zgłoszeń na funkcjonowanie skrzyżowań z sygnalizacją poza terenem zabudowy / Radosław Bąk, Janusz Chodur Eksperymentalna analiza skuteczności wibroizolacji podkładek elastomerowych w warunkach eksploatacyjnych / Jarosław Bednarz Zastosowanie Eksperymentalnej Analizy Modalnej w analizie drgań autobusu miejskiego / Jarosław Bednarz, Piotr Kurowski Zastosowanie Eksploatacyjnej Analizy Modalnej w analizie drgań autobusu miejskiego / Jarosław Bednarz, Piotr Kurowski Carpooling - narzędzie redukcji natężenia kongestii transportowej w mieście / Paulina Bełch Zalety reshoringu jako strategii budowy elastycznych łańcuchów dostaw / Zbigniew Bentyn Czterowartościowa logika stanów w diagnostyce złożonych obiektów technicznych / Dariusz Bernatowicz, Stanisław Duer Badania symulacyjne zdolności przepustowej linii kolejowej / Lucyna Bester, Sławomir Jasiński, Andrzej Toruń Zarządzanie ryzykiem w transporcie kolejowym na przykładzie urządzeń sterowania ruchem kolejowym / Andrzej Białoń Efektywność przedsięwzięć publicznego transportu zbiorowego w warunkach zrównoważonego rozwoju / Ewa Bielas Plany transportowe w Polsce i innych krajach - zawartość i realizacja / Maciej Bieńczak, Agata Jakubek, Marcin Kiciński, Jerzy Kwaśnikowski Gospodarka magazynowo-trans port owa i jej wspomaganie w małych przedsiębiorstwach - studium przypadku / Dominika Biniasz Rola i funkcje transportu wewnętrznego małych przedsiębiorstw produkcyjnych - studium przypadku / Dominika Biniasz Modele decyzyjne doboru dostawców materiałów budowlanych / Sławomir Biruk Influence of maritime traffic organization of waterways' crossings on the safety level of navigation / Agnieszka Blokus-Roszkowska, Leszek Smolarek Analiza i modelowanie zachowań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego / Piotr Błaszczyk, Sławomir Barański Diagnostyka systemów oświetlenia w środkach transportu drogowego / Piotr Błaszczyk, Sławomir Barański Zapewnienie bezpieczeństwa żywności w transporcie zgodnie z aktami prawnymi Unii Europejskiej / Ilona Błaszczyk, Piotr Błaszczyk

10 Diagnostyka elektronicznie sterowanych układów hamowania w ciężarowych środkach transportu drogowego / Piotr Błaszczyk, Katarzyna Wojciechowska Optymalizacja topologii bariery dźwiękochłonnej / Andrzej Błażejewski Złożoność półgrupy charakterystycznej automatów asynchronicznych spójnych ustalonych analogów ich rozszerzeń związanych z izomorfizmami / Stanisław Bocian Ocena rozmieszczenia przejazdów dla rowerzystów w aspekcie widoczności / Grzegorz Bogusławski, Marek Buda, Paweł Chrobot, Tomasz Krukowicz Zastosowanie półprzewodnikowych źródeł światła do oświetlenia pomieszczeń użytkowych / Artur Boguta, Jacek Majcher Giełdy transportowe jako narzędzia e-logistyki / Piotr Bojar, Bogdan Landowski, Łukasz Muślewski, Maciej Woropay Bezpieczeństwo jako kryterium eksploatacji środków transportu / Piotr Bojar, Klaudiusz Migowa Metoda wyznaczania planu rozmieszczenia ładunku dla samochodów dostawczych / Ignacy Bomba, Katarzyna Kwiecień Predykcja trajektorii ruchu statku w nawigacyjnym systemie wspomagania decyzji / Piotr Borkowski Technologie transportowe stosowane w centrach logistycznych / Jacek Borowiak, Ireneusz Jędra Hybrydyzacja układów napędowych pojazdów samochodowych / Przemysław Borowski, Ireneusz Pielecha, Wojciech Cieślik, Wojciech Bueschke, Jakub Czajka Statyczny i dynamiczny downsizing silników spalinowych / Przemysław Borowski, Ireneusz Pielecha, Wojciech Cieślik, Wojciech Bueschke, Jakub Czajka Analiza drgań przekładni mostowych wieloosiowego pojazdu napędzanych silnikiem elektrycznym / Grzegorz Boruta, Grzegorz Dyga, Filip Polak, Grzegorz Trawiński, Jerzy Walentynowicz Wpływ konfiguracji stanowisko badawczego na pomiary drgań kadłubów przekładni masłowych wielokołowego pojazdu opancerzonego / Grzegorz Boruta, Grzegorz Dygu, Filip Polak, Grzegorz Trawiński, Jerzy Walentynowicz A case study of driver behaviour using eye-tracker / Magdalena Borys Rozwój infrastruktury drogowej w Polsce, sieć autostrad i dróg szybkiego ruchu / Jatek Brdulak, Cezary Krysiuk, Gabriel Nowacki, Piotr Pawlak Domykanie sieci dróg ekspresowych i autostrad czynnikiem mnożnikowym gospodarczego rozwoju regionów / Jacek Brdulak, Piotr Pawlak, Cezary Krysiuk, Bartosz Zakrzewski Automatyczna identyfikacja w łańcuchu dostaw / Joanna Bril, Zbigniew Łukasik, Katarzyna Szajowska Symulacja pracy układu zasilania podstacji trakcyjnej / Wiesław Bródek, Robert Wilanowicz Wykorzystanie metody cross-dockingu w firmie transportowej / Eva Brumerčiková, Bibiana Buková, Leszek Krzywonos, Aleksander Nieoczym Efektywność obsługi komunikacyjnej osiedla Ruczaj i Kampusu UJ w Krakowie w latach / Zofia Bryniarska Model liniowy i stochastyczny osiowosymetrycznego kontaktu skrętnego z uwzględnieniem sił tarcia i powierzchniowej chropowatości / Andrzej Brzoza

11 System zarządzania danymi dotyczącymi klimatu akustycznego w otoczeniu drogi / Lucyna Brzozowska, Justyna Sardyl System wspomaganiu decyzji jako kluczowy element systemu zarządzania klimatem akustycznym / Krzysztof Brzozowski Charakterystyka warunków eksploatacji samochodów osobowych w ruchu miejskim / Krzysztof Brzozowski, Agnieszka Grabara Badania numeryczne niestacjonarnego elastohydrodynamicznega (ehd) filmu olejowego pod działaniem zmiennego obciążenia / Krzysztof Buchalski Badania doświadczalne niestacjonarnego elastohydrodynamicznego (ehd) izotermicznego filmu olejowego / Krzysztof Buchalski, Andrzej Maciejczyk Wspomaganie pracy zasilacza rezerwowego systemu alarmowego przez ogniwa fotowoltaiczne / Marcin Buczaj Koncepcja modernizacji zasad funkcjonowania sygnalizatora dopuszczającego skręt w kierunku wskazanym strzałką / Marek Buda, Tomasz Krukowicz Ocena bezpieczeństwa funkcjonowania sygnalizatora S-2 na wybranych skrzyżowaniach ulic / Marek Buda, Tomasz Krukowicz, Krzysztof Rzepczyński Bezpieczeństwo ruchu drogowego a bezpieczeństwo działań ratowniczych w transporcie drogowym / Zdzisław Budziński, Andrzej Marciniak, Karina Jarosławska-Kolman, Jolanta Michalska Staliwo stopowe jako materiał konstrukcyjny w budowie urządzeń transportowych / Tomasz Budzynowski, Andrzej Poprzeczka Zagrożenia uczestników ruchu drogowego na drogach regionalnych / Marcin Budzyński Doładowanie zakresowe nowoczesnych silników spalinowych / Wojciech Bueschke, Jakub Czajka, Ireneusz Pielecho, Wojciech Cieślik, Przemysław Borowski, Krzysztof Wisłocki Detekcja pojazdów z wykorzystaniem czujników magnetycznych / Marcin Bugdol, Zuzanna Segiet, Michał Krecichwost, Paweł Kasperek Współczesna logistyka - obszary i kierunki przekształceń / Andrzej Bujak, Alicja Gębczyńska, Ryszard Miler System logistyczny przedsiębiorstwa i jego parametry / Andrzej Bujak, Jarosław Kłosowski Zabezpieczenie logistyczne w zarządzaniu kryzysowym / Andrzej Bujak, Marek Witkowski Czynniki determinujące występowanie zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie województwa podkarpackiego / Bartosz Bukała, Krzysztof Tereszkiewicz Wykorzystanie rzeczywistości rozszerzanej w procesie dydaktycznym z zakresu logistyki magazynowej / Bartosz Bukała, Krzysztof Tereszkiewicz Modelowanie ciała człowieka przy zderzeniach z małymi prędkościami / Paweł Buraczewski, Jerzy Jackowski Wpływ charakterystyk eksploatacyjnych tratwy ratunkowej na niezawodność akcji ratowniczej / Zbigniew Burciu Strategia zarządzania popytem na transport. Koncepcja i metody jej realizacji / Leszek Bylinko, Mariusz Kubański Badania emisji pojazdów z silnikami o zapłonie samoczynnym w wybranej SKP-ŻU w Żilinie na Słowacji / Jacek Caban, Paweł Droździel, Štefan Liščák, Branislav Šarkan Wybrane materiały konstrukcyjne w budowie pojazdów samochodowych / Jacek Caban, Paweł Droździel, Jarosław Seńko Zastosowanie kodów GS1 i QR w transporcie / Jacek Caban, Henryk Komsta

12 Bezpieczeństwo pieszych na przejściach bez sygnalizacji świetlnej - aspekt behowioralny / Ireneusz Celiński, Grzegorz Sierpiński Analiza przestrzenno-czasowej zmienności natężenia ruchu na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia / Mieczysław Chalfen, Joanna Kamińska Organizacja i zasady funkcjonowania systemu poszukiwań i ratownictwa lotniczego na obszarze Polski / Norbert Chamier-Gliszczyński, Jerzy Fiuk Problematyka oceny mobilności na obszarach miejskich / Norbert Chamier- Gliszczyński Wybrane aspekty modelowania mobilności na obszarach miejskich / Norbert Chamier-Gliszczyński Zapewnienie ciągłości procesu logistycznego.w aspekcie eksploatacyjnych zmian zadymienia spalin silnika o ZS / Zbigniew Chmielewski Znaczenie i weryfikacja systemu HACCP w łańcuchu przetwórstwa mięsnego / Karolina Choroszy, Krzysztof Tereszkiewicz Wpływ dyrektywy siarkowej Parlamentu Europejskiego na konkurencyjność przedsiębiorstw żeglugi promowej na Bałtyku. Koncepcja badań naukowych / Czesława Christowa, Maria Christowa-Dobrowolska Ocena zasad projektowania czasów międzydzielonych dla tramwajów w programach sygnalizacji świetlnej / Paweł Chrobot, Igor Rębas, Tomasz Krukowicz Zastosowanie analizy czynnikowej w procesie monitorowania utrzymania pojazdów kolejowych / Katarzyna Chruzik, Marek Sitarz, Marzena Graboń Wykorzystanie systemów teleinformatycznych w efektywnym zarządzaniu zasobami ludzkimi i parkiem maszynowym w procesie produkcji / Marcin Chrzan, Paweł Krakowski, Agnieszka Siara Analiza bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej / Katarzyna Chudy-Laskowska, Tomasz Pisula Koncepcja hybrydowego symulatora morskiego wykorzystującego informacje systemu Automatycznej Identyfikacji Statków (AIS) / Adam Ochocki Autorska aplikacja wspomagająca pilota w procesie bezpiecznego podejścia do lądowania / Adam Ciećko Analiza dokładności i dostępności serwisów systemu ASG-EUPOS w nawigacji i transporcie lotniczym / Adam Ciećko, Grzegorz Grunwald, Rafał Kaźmierczak, Marek Grzegorzewski, Janusz Ćwiklak, Stanisław Oszczak, Mieczysław Babla Diagnozowanie pola widzenia operatora automatycznego systemu rozrządzania (ASR) / Stanisław Janusz Cieślakowski Wskaźniki pracy silnika zasilanego benzyną i LPG w warunkach drogowych / Maciej Cieślik, Michał Bajon, Jakub Czajka, Przemysław Borawski, Wojciech Bueschke, Wojciech Cieślik, Ireneusz Pielecha Systemy recyrkulacji spalin we współczesnych konstrukcjach silnikowych / Wojciech Cieślik, Przemysław Borowski, Ireneusz Pielecha, Wojciech Bueschke, Jakub Czajka, Krzysztof Wisłocki Organizacja przewozów drobnicy koleją / Tadeusz Cisowski, Józef Stokłosa Logistyczny system eksploatacji wspomagający operacje powietrzne samolotów wielozadaniowych / Leszek Cwojdziński Ocena stanu technicznego przekładni głównych pojazdu wieloosiowego na podstawie pomiaru luzów międzyrębnych i oporów własnych / Edward Cypko, Grzegorz Dyga, Grzegorz Trawiński, Marcin Wieczorek, Jerzy Walentynowicz Zliczanie pojazdów przy użyciu sekwencji obrazów cyfrowych / Zbigniew Czapla

13 Wykorzystanie energii dyssypowanej przez silnik Zl w ocenie jego stanu technicznego / Piotr Czech, Zbigniew Stanik, Jan Warczek, Grzegorz Wojnar Diagnozowanie uszkodzeń wtryskiwaczy w silnikach spalinowych pojazdów przy użyciu analizy bispektrum i radialnych sieci neuronowych / Piotr Czech, Grzegorz Wojnar, Jan Warczek Zastosowanie rozwiązań w chmurze dla wprowadzenia firmy w technologie XXI wieku / Jerzy Czermiński Generator trajektorii ruchu obiektów na potrzeby badań symulacyjnych / Grzegorz Czopik, Piotr Kaniewski, Stanisław Konatowski Transport lotniczy w turystyce / Janusz Ćwiklak Telewizja dozorowa w ochronie obiektów logistycznych / Joanna Ćwirko, Robert Ćwirko Diagnostyka i ocena ergonomiczności kabin samochodów osobowych / Grzegorz Dahlke, Jacek Kamczyc, Radosław Rakowski Ocena ergonomiczności stanowisk pracy motorniczych tramwajów / Grzegorz Dahlke, Marek Repiński, Paweł Śnieżko Test zderzenia bocznego urządzenia przytrzymującego dziecko w pojeździe - ujęcie numeryczne / Krzysztof Damaziak, Jerzy Małachowski, Łukasz Mazurkiewicz, Artur Muszyński Analiza możliwości wnioskowania o poziomie tłumienia zawieszenia na podstawie sygnałów przyspieszeń masy resorowanej i nieresorowanej / Krzysztof Dąbrowski, Grzegorz Śląski Ocena emisji hałasu w kontekście projektu ograniczenia ruchu w wybranym punkcie aglomeracji szczecińskiej / Agnieszka Deja, Marta Barańska Wpływ warunków otoczenia na parametry świetlne reflektorów samochodowych / Mariusz Deląg, Sebastian Różowicz Ocena infrastruktury rowerowej w Radomiu w świetle badań ankietowych / Marzenna Dębowska-Mróz, Andrzej Rogowski, Elżbieta Szychta Preferencje wyboru środka transportu przez mieszkańców Radomia w świetle badań ankietowych / Marzenna Dębowska-Mróz, Andrzej Rogowski, Elżbieta Szychta Wybrane metody poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych / Marzenna Dębowska-Mróz, Andrzej Rogowski, Elżbieta Szychta Prawidłowy dobór elementów ograniczających zaburzenia elektromagnetyczne w obwodach elektrycznych i elektronicznych pojazdów trakcyjnych / Artur Dłużniewski, Łukasz John, Mieczysław Laskowski Transport safety: the GNSS spoofing detecting using two novigators / Larisa Dohryakoya, Łukasz Lemieszewski, Eygeny Ochin Planowanie sprzedaży i operacji w łańcuchu dostaw / Roman Domański, Michał Adamczak, Piotr Cyplik, Łukasz Hadoś Działalność Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach w opinii użytkowników / Maciej Dominik, Marcin Świtała Wielkoformatowe elektroniczne reklamy a bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego / Konrad Domke, Małgorzata Zalesińska, Krzysztof Wandachowicz, Przemysław Skrzypczak, Sandra Mroczkowska Wielkoprzemysłowa produkcja poligraficzna w ujęciu logistycznym / Stanisław Dorobek Model sieci neuronowej do wyznaczania właściwości dynamicznych pojazdów / Łukasz Drąg Metody grafowe analizy kinematyki automatycznej obiegowej skrzyni biegów / Józef Drewniak, Jerzy Kopeć, Stanisław Zawiślak

14 Badania przypadku uszkodzenia ramienia robota przemysłowego / Kazimierz Drozd, Joanna Chmiel Wybrane problemy bezpieczeństwa transportu produktów leczniczych / Mariola Drozd, Izabela Mahorowska-Kiciak, Kazimierz Drozd Propozycja modernizacji skrzyżowania drogi powiatowej nr 448Ss w Wilamowicach z drogą powiatową nr 4490s / Karolina Drozdowska, Szymon Klimczak Uwarunkowania internalizacji spalinowych zanieczyszczeń powietrza generowanych przez transport morski / Sławomir Droździecki Organizacja centrum logistycznego na przykładzie Węzła Ekspedycyjna - Rozdzielczego Poczty Polskiej w Lublinie / Paweł Droździel, Dariusz Siłuch, Jan Nikoniuk Wstępne próby trakcyjne zestawu drogowego: Iveco Daily D3S 4x4 - naczepa NGS-10 dla transportu Zespołu Pojazdów Gąsienicowych PIMR / Adam P. Dubowski, Krzysztof Zembrowski, Nuno Vincente, Paweł Stobnicki, Aleksander Rakowicz, Tadeusz Pawłowski, Łukasz Wojniłowicz System sterowania mechatronicznego pojazdu linowego nowej generacji / Piotr Dadziński, Robert Czabanowski, Adam Konieczny Modelowanie procesu eksploatacji obiektów technicznych / Stanisław Duer, Dariusz Bernatowicz Diagnozowanie silnika samochodowego z wykorzystaniem programu komputerowego DIAG / Stanisław Duer, Konrad Zajkowski Inteligentny system odnawiający obiekty techniczne / Stanisław Duer, Konrad Zajkowski Wiedza ekspertowa wspomagająca obsługiwanie silnika samochodowego / Stanisław Duer, Konrad Zajkowski Wykorzystanie karty NI USB-6221 w systemie pomiarowym silnika samochodowego typu Motronic / Stanisław Duer, Konrad Zajkowski Ocena odporności na poślizg nawierzchni drogowych wykonanych w technologii SMA - bezpieczeństwo pojazdów i pieszych / Andrzej Duszyński, Wiktor Jasiński Zagadnienia badawcze łańcucha dostaw w budownictwie / Mirosław Dytczak, Grzegorz Ginda, Barbara Jastrząbek Optymalizacja planu przewozów z ograniczaniem niekorzystnego wpływu na środowisko / Mirosław Dytczak, Grzegorz Ginda Użyteczność systemów szarych" w transporcie i logistyce / Mirosław Dytczak, Grzegorz Ginda Współczesne zagadnienia badawcze w agrologistyce / Mirosław Dytczak, Grzegorz Ginda Zielona logistyka / Mirosław Dytczak, Grzegorz Ginda Badania eksperymentalne fotelików samochodowych dla oceny skuteczności ochrony dziecka w warunkach zderzenia bocznego / Tomasz Dziewoński, Artur Muszyński, Cezary Rzymkowski, Mirosław Świetlik, Karol Zielonka Wybrane problemy bezpieczeństwa dzieci uczestniczących w zderzeniach bocznych samochodów osobowych / Tomasz Dziewoński, Artur Muszyński, Cezary Rzymkowski, Mirosław Świetlik, Karol Zielonka Wpływ zanieczyszczeń płynów eksploatacyjnych na zużycie skojarzeń ciernych silnika spalinowego pojazdu mechanicznego / Tadeusz Dziubak Analiza porównawcza papierów i włóknin stosowanych do filtracji powietrza wlotowego silników pojazdów mechanicznych / Tadeusz Dziubak, Sebastian Szwedkowicz

15 Śródlądowe drogi wodne w Polsce i ich klasyfikacja / Agnieszka Dziubińska, Adam Weintrit Wrocławski Węzeł Wodny / Agnieszka Dziubińska, Adam Weintrit Analiza zagrożeń systemów transportowych w aspekcie ochrony infrastruktury krytycznej / Przemysław Dziula Modelowanie ruchu pojazdów na pętli autobusowej / Wiesław Dźwigoń Ekonomiczne aspekty wykorzystania nowoczesnych technologii transportowych na przykładzie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej / Anita Fajczak-Kowalska Koncepcja skierowania na czas w logistyce magazynowania / Anita Fajczak-Kowalska Problemy logistyczne transportu pasażerów z centrum miasta do portu lotniczego / Katarzyna Falkowicz, Aleksander Nieoczym Wybrane czynniki struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta, których kształtowanie może wpływać na zachowania transportowe mieszkańców / Aleksandra Faron Współczesne sensory magnetyczne w zastosowaniach nawigacyjnych / Andrzej Felski Transportation Operational Problems in Petroleum Installations / Yanira Labrada Fernández, Janusz Szpytko Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla obszaru miasta / Tomasz Figlus, Andrzej Wilk, Adam Gawron Ocena niezawodności wybranej grupy samochodów osobowych / Tomasz Figlus, Andrzej Wilk, Rafał Sadlik Wyznaczanie mocy pola wirującego w układach napędowych pojazdów elektrycznych / Radosław Figura Model piętrowej windy z funkcja, kodowanego dostępu / Przemysław Filipek, Jarosław Dyczko, Mateusz Gruszczyk Kolce - system bezpieczeństwa na oblodzonych powierzchniach / Przemysław Filipek, Paweł Jabłoński Satelitarny System Obserwacji Pojazdu / Przemysław Filipek, Tomasz Kamiński Napęd gąsienicowy dla pojazdów osobowych / Przemysław Filipek, Anna Klaudel, Piotr Trociuk Latający robot obserwacyjno-transportowy - Kwadrowiec / Przemysław Filipek, Tomasz Łyszczyk, Konrad Makara, Michał Nizio Samoczyszczące podwozie gąsienicowe mobilnego robota eksploracyjnego / Przemysław Filipek, Mateusz Sobieszyński Poprawa efektywności ekonomicznej spalinowego silnika wielosuwowego / Janusz Flasza, Antoni Gnoiński Analiza intensywności hamowania pojazdów wyposażonych w koła letnie / Krzysztof Fokt, Paweł Lewandowski Analiza intensywności hamowania pojazdów wyposażonych w koła zimowe / Krzysztof Fokt, Paweł Lewandowski Zagrożenia i bezpieczeństwo informacji w sieciach teleinformatycznych logistyki / Mariusz Frączek Wpływ wybranych parametrów użytkowych lekkiego pojazdu dostawczego na emisję w rzeczywistej eksploatacji / Paweł Fuć, Miłosław Kozak, Mateusz Nowak, Łukasz Rymaniak, Kamil Kubiak Możliwości odzysku energii z gazów wylotowych z nowoczesnych silników spalinowych / Paweł Fuć, Jerzy Merkisz, Maciej Bajerlein, Piotr Lijewski, Andrzej Ziółkowski, Łukasz Rymaniak, Michał Dobrzyński Awaria mechanizmu wywrotu i elementów układu napędowego samochodu ciężarowego Star 1142 / Piotr Fundowicz, Rafał Podsiadło

16 Oceny zagrożeń bezpieczeństwa pieszych w strefach wyznaczonych przejść na podstawie prędkości pojazdów / Stanisław Gaca, Mariusz Kieć Identyfikacja determinant zwiększonego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu w nocy / Stanisław Gaca, Arkadiusz Zielinkiewicz Wpływ spalania biomasy na bezpieczeństwo procesu technologicznego w elektrowni konwencjonalnej / Stanisław Gad, Agnieszka Pawlak Analiza wpływu współpracy usługodawcy na zadowolenie firmy / Teresa Gajewska Satysfakcja klientów korzystających z usług komunikacji miejskiej / Paulina Gajewska, Katarzyna Piekarska Ocena przydatności wdrożonych systemów i standardów zarządzania w przedsiębiorstwach świadczących usługi logistyczne w zakresie transportu chłodniczego / Teresa Gajewska Modelowanie numeryczne badania TSRST w celu określenia przydatności wybranych modeli konstytutywnych / Marcin Gajewski, Krzysztof Mirski, Wojciech Bańkowski Istota procesów transportowych w przedsiębiorstwach branży spożywczej / Barbara Galińska, Katarzyna Rybińska Projektowanie urządzeń odbojowych typu modułowego / Wiesław Galor Problem zminimalizowania możliwości wypadku drogowego na skrzyżowaniu obwodnicy miasta stanowiącej fragment drogi wojewódzkiej z drogą prowadzącą do pobliskiej miejscowości / Sławomir Garbarczyk Wybrane elementy projektowania budynków wielofunkcyjnych stanowiących miejskie centra logistyczne / Mateusz Gerigk Modelowanie ruchu szybkich obiektów poruszających się na granicy wody i powietrza. Modelowanie bezpieczeństwa tych obiektów / Mirosław Kazimierz Gerigk Weryfikacja eksperymentalna modelu Kudlicha-Slibara do wyznaczania prędkości samochodów po zderzeniu prostopadłym / Mirosław Gidlewski, Leszek Jemioł Emisja hałasu silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego syntetycznym olejem napędowym / Robert Gielniewski, Rafał Longwic, Kamil Łodygowski, Paweł Maciąg, Przemysław Sander Odpowiedzialność za ładunek w transporcie drogowym / Leszek Gil, Piotr Ignaciuk Analiza awaryjności jako składowej kosztów utrzymania pojazdu / Leszek Gil, Piotr Ignaciuk, Artur Dmowski Wpływ zmian w czasie pracy kierowcy na logistykę transportu / Leszek Gil, Piotr Ignaciuk, Daniel Pieniak Badania doświadczalni w mechanice konstrukcji jako planowany proces / Aniela Glinicka Problemy i wyzwania automatycznego przetwarzania informacji zapisanej w języku naturalnym / Anna Gładysz Wykorzystanie metody opartej na ukrytej alokacji Dirichleta do automatycznej identyfikacji słów kluczowych w dokumentach / Anna Gładysz Modelowanie drgań samowzbudnych goleni statku powietrznego / Sebastian Głowiński Prognozowanie nalotu i wskaźnika wypadków w lotnictwie przy wykorzystaniu metod wyrównywania wykładniczego / Sebastian Głowiński Zastosowanie programu symulacji zdarzeń drogowych dla analizy wypadku z udziałem wielu uczestników / Marek Gola, Andrzej Różycki Dostawcy jako zewnętrzni interesariusze przedsiębiorstwa / Urszula Gołaszewska-Kaczan

17 Społeczna odpowiedzialność firm z branży transportowo-logistycznej / Urszula Gołaszewska-Kaczan Analiza wskaźników bezpieczeństwa samoczynnych sygnalizacji przejazdowych w warunkach zastosowania na trzech i czterech torach / Marcin Gołębiewski, Andrzej Toruń, Lucyna Bester, Zbigniew Łukasik Wpływ fotoradarów na prędkość pojazdów na wlotach zamiejskich skrzyżowań z sygnalizacją świetlną / Stanisław Gondek Bezpieczeństwo ręcznych prac transportowych w magazynie - wymagania prawne określające zasady wykonywania pracy / Adam Górny Predykcja Bayesowska w systemie RETINA / Małgorzata Górska Comparative analysis of selected combustion parameters in the diesel engine powered with biodiesel - ethanol blends / Krzysztof Górski, Ruslans Smigins, Rafał Longwic Wybrane aspekty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na terenie miasta i powiatu Bielsko-Biała / Agnieszka Grabara, Justyna Sordyl Produktywność struktur fotowoltaicznych zamocowanych na pokładzie autobusu miejskiego / Łukasz Grabowski Badania symulacyjne układu sterowania pracą silnika zasilanego benzyną z dodatkiem wodoru / Łukasz Grabowski, Paweł Magryta, Ksenia Siadkowska, Michał Biały Zastosowanie georadaru w diagnostyce stanu konstrukcji nawierzchni i ocenie bezpieczeństwa eksploatacyjnego lotnisk / Mirosław Graczyk, Lech Krysiński, Jacek Sudyka Inteligentna specjalizacja Mazowsza w świetle Regionalnej Strategii Innowacji a Transport / Bożena Grad, Ewa Ferensztajn-Galardos, Renata Krajewska Pasażerskie regionalne przewozy kolejowe w kontekście dostosowania do proponowanych przez Unię Europejską standardów / Bożena Grad, Ewa Ferensztajn-Galardos, Renata Krajewska Zintegrowane zarządzanie usługami turystycznymi - implikacje dla funkcjonowania i rozwoju sektora usług turystycznych w Gminie Miasta Radomia / Bożena Grad, Bogusław Sawicki, Ewa Ferensztajn-Galardos, Renata Krajewska Aktualne problemy certyfikacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym / Paweł Gradowski, Andrzej Białoń Walidacja modelu liny stosowanego w sterowaniu ruchu wciągarki / Leonard Grinke, Andrzej Nowak Zarządzanie zaangażowaniem pracowników w kontekście wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw hotelowych na współczesnym rynku / Aleksandra Grobelna Zarządzanie turystyką biznesową na przykładzie hoteli ekonomicznych i średniej klasy w województwie pomorskim / Aleksandra Grobelna, Katarzyna Biełuszko Analiza rentowności spółki z wykorzystaniem głębokich technik uczenia sztucznych sieci neuronowych / Michał Grosicki Wiarygodność pozycjonowania satelitarnego w transporcie lotniczym / Grzegorz Grunwald, Mieczysław Bakuła, Adam Ciećko, Rafał Kaźmierczak, Marek Grzegorzewski, Janusz Ćwiklak Projektowanie i optymalizacja hamulców o napędzie elektrycznym / Paweł Grygorcewicz, Jerzy Jachimowicz, Marek Pietrzakowski Dokładność pomiaru głębokości echosondą wielowiązkową na granicy pasa pomiarowego / Artur Grządziel, Andrzej Felski

18 Energetyczna analiza matematycznego modelu maszyny lub pojazdu / Wiesław Grzesikiewicz Ryzyko związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych według formuły Design-Build-Operate / Beata Grzyl Propozycja modelowania nakładów czasu pracy podczas realizacji robót budowlanych w trudnych warunkach atmosferycznych / Beata Grzyl, Anna Jakubczyk-Gałczyńska, Adam Kristowski, Agata Siemaszko "Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dotyczących obiektu liniowego w rozliczeniu kosztorysowym" przygotowany przez Urząd Zamówień Publicznych / Beata Grzyl, Adam Kristowski Analiza zachowań użytkowników dróg na przejściach dla pieszych na podstawie badań terenowych / Lucyna Gumińska, Joanna Wachnicka, Julia Wierzbicka Rozwój transportu kolejowego w Polsce na przestrzeni ostatnich lat / Bartosz Guszczak System wspomagający zaopatrzenie magazynu dystrybucyjnego / Dariusz Gutek Czynnik ludzki jako przyczyna wypadku m/v Costa Concordia / Jerzy Hajduk Analiza preferencji Polaków dotycząca wyboru formy i organizacji wakacyjnych podróży / Joanna Hawlena, Stanisław Borowicz Kształtowanie rozwoju turystyki a strategia i polityka regionalna / Ewa Hącia Możliwości rozwoju sieci bunkrowania skroplonego gazu naturalnego LNG jako paliwa dla statków w portach Morza Bałtyckiego / Jerzy Herdzik Stany awaryjne układów napędowych statków z systemami dynamicznego pozycjonowaniu / Jerzy Herdzik Wstępna analiza opłacalności tworzenia sieci bunkrowania skroplonego gazu naturalnego LNG w portach Morza Bałtyckiego / Jerzy Herdzik Wykorzystanie serwerów wizualizacyjnych do zarządzania energią w inteligentnych budynkach / Marek Horyński Zastosowanie inteligentnego systemu budynkowego Domito do zapewnienia efektywności energetycznej w budynku usługowym / Marek Horyński, Jacek Majcher Wybór dostawcy w realizacji przedsięwzięcia budowlanego przy nieprecyzyjnie określonych kryteriach oceny / Nabi Ibadov, Janusz Kulejewski Emisja CO z samochodów osobowych podczas okresowych badań kontrolnych / Marek Idzior, Edward Czapliński Badania warunków pracy i ich wpływu na pracę wałków turbosprężarek silników spalinowych / Marek Idzior, Kamila Wichtowska, Grzegorz Kinal Analiza wybranych miast polskich pod kalem funkcjonowania miejskiego transportu towarowego / Stanisław Iwan Zastosowanie numerycznej mechaniki płynów do prognozowania osiadania statku na torze wodnym o zmiennej geometrii / Jacek Jachowski, Przemysław Krata Ocena wpływu obciążeń zewnętrznych na współpracę bieżnika opony niskoprofilowej z nawierzchnią drogi / Jerzy Jackowski, Mariusz Radzimierski, Marcin Wieczorek Badania eksperymentalne zderzeń z małymi prędkościami (z udziałem manekina i człowieka) / Jerzy Jackowski, Marcin Wieczorek, Marcin Żmuda Zabezpieczenie dzieci przewożonych w pojazdach samochodowych / Jerzy Jackowski, Olga Wiśniewska

19 Ocena porównawcza wskaźników użytkowych pojazdów wyposażonych w silniki zasilane olejem napędowym i biopaliwem 610 / Janusz Jakóbiec, Bogusław Geślikowski, Aleksander Mazanek Inteligentne systemy w pojazdach samochodowych / Beata Jakubiec Samochody autonomiczne / Beata Jakubiec Transport drogowy jako element logistyki miejskiej / Marcin Jakubiec Zastosowanie systemu nawigacji satelitarnej GPS do wyznaczenia charakterystyk eksploatacyjnych pojazdu samochodowego / Arkadiusz Jamrozik, Arkadiusz Kociszewski Doświadczalna identyfikacja wybranych parametrów elektrycznego urządzenia wspomagającego układ kierowniczy / Robert Janczur, Aleksander Kuranowski Obciążenia układu kierowniczego w granicznych stanach ruchu samochodu osobowego / Robert Janczur, Aleksander Kuranowski Forecasting of air traffic - the case study of Oslo Airport / Szymon Janiszewski, Marek Wójtowicz Potrzeby transportowe starszych uczestników ruchu drogowego / Dagmara Jankowska Indykatory mobilne GIS w analizie ruchu miejskiego / Artur Janowski, Jakub Szulwic Sterowanie modelem żurawia samochodowego z zapewnieniem jego stateczności / Jarosław Janusz, Jacek Kłosiński Kierunki rozwoju wybranych funkcjonalności samochodowego oprogramowania typu infotainment / Marcin Jarmołowicz Koncepcja zastosowania kamery termowizyjnej do oceny stanu wybranych zespołów silnika spalinowego / Patryk Jarmużek, Wojciech Sawczuk System Transportu Małymi Samolotami jako jeden z czynników rozwoju regionalnego na przykładzie województwa dolnośląskiego / Adam Jaroszewicz, Wiesław Wróblewski Przykład wykorzystania znaczników graficznych w nawigacji wewnątrz budynku / Artur Jasiński, Andrzej Kułakowski Modelowanie systemu prognozowania natężenia ruchu z zastosowaniem rozmytej mapy kognitywnej i wielokrokowych algorytmów uczenia / Aleksander Jastriebow, Katarzyna Poczęta Zapobieganie korozji mikrobiologicznej kadłubów jednostek pływających / Mariola Jastrzębska, Wojciech Jurczak Zastosowanie logiki rozmytej w gospodarce zapasami materiałów budowlanych / Piotr Jaśkowski Prognozowanie miar strat społecznych w ocenie wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego projektów infrastruktury drogowej / Artur Jaworski, Hubert Kuszewski, Kazimierz Lejda, Adam Ustrzycki, Paweł Woś Efektywność ekonomiczna łańcuchów transportowych / Violetta Jendryczka Koncepcja modelu wsparcia logistycznego funkcjonowania Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w sytuacji zagrożenia / Paulina Jędraszczyk, Artur Kierzkowski Studium przypadku funkcjonowania Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej po wystąpieniu zagrożenia zbiorowego zatrucia pokarmowego / Paulina Jędraszczyk, Tomasz Kisiel Metody badań opon w aspekcie emisji hałasu / Zofia Jóźwiak Wykorzystanie urządzenia Mindwave do biopomiarów wskaźnika koncentracji w pracy badawczej związanej z symulatorem pojazdu osobowego / Marcin Jukiewicz, Jerzy Merkisz, Bartosz Orszulak

20 Zastosowanie koncepcji optymalnej wymiany w systemie utrzymania obiektów technicznych / Grzegorz Kaczor, Bartosz Szachniewicz Analiza wypadku podczas transportowania pracowników, na budowie Stadionu Narodowego w Warszawie / Krzysztof Kaczorek Analysis of pointwise completeness and pointwise degeneracy of positive fractional descriptor electrical circuits by the use of Drazin inverse of matrices / Tadeusz Kaczorek Influence of using various brake blocks materials on wheel rim stress / Daniel Kalinčák, Rudolf Řezniček Diagnozowanie stanu wybranych elementów konstrukcji nośnej pojazdów metodą analizy modalnej / Tomasz Kałaczyński, Michał Uss Efekty realizacji projektu dotyczącego systemu automatycznego powiadamiania o wypadkach drogowych - ecall / Tomasz Kamiński, Michał Niezgoda, Mikołaj Kruszewski, Rafał Grzeszczyk, Przemysław Filipek Wymagania techniczne dla bankowozu typu A, B i C / Tomasz Kamiński, Michał Niezgoda, Mikołaj Kruszewski, Izabella Mitraszewska, Rafał Grzeszczyk, Przemysław Filipek Lokalizacja portu lotniczego w okolicy aglomeracji miejskiej Poznań / Kamila Kamyszek, Sylwia Andrzejewska, Agnieszka Merkisz-Guranowska Analiza porównawcza zintegrowanych systemów nawigacyjnych DR/GNSS / Piotr Kaniewski, Stanisław Konatowski, Grzegorz Czopik Dyskryminacyjny model predykcji bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce / Lidia Karbownik Rola i zadania ITS w uprzywilejowaniu publicznego transportu zbiorowego - potrzeby aglomeracji górnośląskiej / Grzegorz Koron, Aleksander Sobota, Renata Żochowska Modelowanie mikro symulacyjne na potrzeby logistyki miejskiej - wąskie gardło w aglomeracji górnośląskiej / Grzegorz Koron, Dariusz Wnuk Analiza standardu transmisji bezprzewodowej urządzeń mobilnych wykorzystywanych w procesie magazynowania / Zbigniew Kasprzyk, Mariusz Rychlicki Analiza wpływu manualnego systemu poboru opłat na płynność ruchu autostradowego / Zbigniew Kasprzyk, Mariusz Rychlicki Rozkład prędkości chwilowych statków na wybranych torach wodnych Północnej Europy / Lech Kasyd Analiza holenderskich doświadczeń w zakresie logistyki miejskiej / Daniel Kaszubowski Proces zarządzania realizacją działań dotyczących miejskiego transportu ładunków / Daniel Kaszubowski Warianty śródlądowych przewozów kontenerów chłodniczych. Część 1. Analiza uwarunkowań infrastrukturalnych polskich portów śródlądowych do obsługi kontenerów chłodniczych / Magdalena Kaup, Ludmiła Filina-Dawidowicz Warianty śródlądowych przewozów kontenerów chłodniczych. Część 2. Ocena możliwości realizacji przewozów na wybranych trasach / Magdalena Kaup, Ludmiła Filina-Dawidowicz Analiza jakości sygnałów satelitarnych w nawigacji i transporcie lotniczym / Rafał Kaźmierczak, Mieczysław Bakuła, Adam Ciećko, Grzegorz Grunwald Kosztorys wprowadzenia Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej / Arkadiusz Kądziela, Sergiusz Zakrzewski Kosztorys wprowadzenia Systemu Karty Miejskiej / Arkadiusz Kądziela, Sergiusz Zakrzewski

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2015/2016 prof. dr hab. Janusz Soboń Zakład Polityki

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2014/2015 Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG dr inż. Stanisław Krzyżaniak Logistyka w Polsce 2 Cel główny Cel horyzontalny dla gospodarki wynikający z realizacji programu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2016/2017 Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 Tematyka seminariów Logistyka Studia stacjonarne, I stopnia Rok II ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pastuszak tel. 537 53 61, e-mail: z.pastuszak@umcs.lublin.pl 1. Rola

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne - prof. zw. dr hab. inŝ. Władysław Włosiński Przedmowa - prof. zw. dr hab. Bogusław Liberadzki, prof. zw. dr hab.

Słowo wstępne - prof. zw. dr hab. inŝ. Władysław Włosiński Przedmowa - prof. zw. dr hab. Bogusław Liberadzki, prof. zw. dr hab. Spis treści Słowo wstępne - prof. zw. dr hab. inŝ. Władysław Włosiński Przedmowa - prof. zw. dr hab. Bogusław Liberadzki, prof. zw. dr hab. Leszek Mindur 1. Europejska polityka transportowa - prof. zw.

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13 Wprowadzenie 9 Część I Pierwiastki doktryny racjonalizacji w transporcie i logistyce 1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Logistyka. Specjalność: Logistyka w motoryzacji Studia stopnia: I-go. Dr inż. Jacek Borowiak

Kierunek: Logistyka. Specjalność: Logistyka w motoryzacji Studia stopnia: I-go. Dr inż. Jacek Borowiak Kierunek: Logistyka Specjalność: Logistyka w motoryzacji Studia stopnia: I-go Dr inż. Jacek Borowiak 1. Systemy informatyczne zarządzania eksploatacją w przedsiębiorstwie transportowym. 2. Systemy informatyczne

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

Z A K R E S T E M A T Y C Z N Y P R A C D Y P L O M O W Y C H. S T A C J O N A R N Y C H I N I E S T A C J O N A R N Y C H I i I I S T O P N I A

Z A K R E S T E M A T Y C Z N Y P R A C D Y P L O M O W Y C H. S T A C J O N A R N Y C H I N I E S T A C J O N A R N Y C H I i I I S T O P N I A Z A K R E S T E M A T Y C Z N Y P R A C D Y P L O M O W Y C H D L A S T U D E N T Ó W S T U D I Ó W Szczecin, dn. 04.10.2013 r. S T A C J O N A R N Y C H I N I E S T A C J O N A R N Y C H I i I I S T O

Bardziej szczegółowo

ROZWOJU TRANSPORTU W REGIONIE. Redaktor naukowy. Maria Michafowska

ROZWOJU TRANSPORTU W REGIONIE. Redaktor naukowy. Maria Michafowska WSPÖICZESNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU TRANSPORTU W REGIONIE Redaktor naukowy Maria Michafowska Katowice 2013 SPIS TRESCI Bartosz Bartniczak ZRÖWNOWAZONY TRANSPORT NA POZIOMIE REGIONALNYM JAKO PRZEDMIOT POMIARU

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego II Regionalne Seminarium Mobilny Śląsk Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego Katowice, dn.

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MATERIAŁOWA & LOGISTYKA. dostaw / Barbara Ocicka

GOSPODARKA MATERIAŁOWA & LOGISTYKA. dostaw / Barbara Ocicka GOSPODARKA MATERIAŁOWA & LOGISTYKA R. 65-2013 SPIS TREŚCI nr 1 2 Vendor Managed Inventory - właściwe podejście do zarządzania łańcuchem dostaw w czasie kryzysu / Maciej Szymczak, Szymon Grabański 10 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje w roku akademickim 2014/2015

Obowiązuje w roku akademickim 2014/2015 Szczecin, dn. 10.10.2014 r. Z A K R E S T E M A T Y C Z N Y P R A C D Y P L O M O W Y C H D L A S T U D E N T Ó W S T U D I Ó W S T A C J O N A R N Y C H I N I E S T A C J O N A R N Y C H I i I I S T O

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 11

Spis treści. Przedmowa... 11 Spis treści Przedmowa.... 11 Nowe trendy badawcze w ruchu lotniczym. Zagadnienia wstępne... 13 I. Ruch lotniczy jako efekt potrzeby komunikacyjnej pasażera.... 13 II. Nowe środki transportowe w ruchu lotniczym....

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13 Tytuł: Kierunki racjonalizacji systemów i procesów logistycznych. Autorzy: Ryszard Miler, Adam Mytlewski, Bohdan Pac Opis: Rozwój gospodarczy, rentowność przedsięwzięć biznesowych, tworzenie wartości dodanej

Bardziej szczegółowo

Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE

Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE ZAKŁADOWE PRZY WYŻSZEJ SZKOLE GOSPODARKI W BYDGOSZCZY współfinansowanego przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI SPIS TREŚCI Wstęp 9 KREATYWNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I KAPITAŁ LUDZKI Jan Koch 13 Metody generowania nowych pomysłów Krzysztof B. Matusiak, Łukasz Arendt 29 Kadry dla nowoczesnej gospodarki wyzwania dla

Bardziej szczegółowo

1. Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu - Janusz Dworak 13

1. Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu - Janusz Dworak 13 Wprowadzenie 9 Część I Zagadnienia strategiczne w przedsiębiorstwach 1. Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu - Janusz Dworak 13 1.1. Marketing terytorialny

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MATERIAŁOWA & LOGISTYKA R

GOSPODARKA MATERIAŁOWA & LOGISTYKA R GOSPODARKA MATERIAŁOWA & LOGISTYKA R. 61 2009 SPIS TREŚCI nr 1 2 Congestion pricing a logistyka miejska / Joanna Archutowska 9 Wymiana danych pomiędzy średnimi przedsiębiorstwami a ich kontrahentami /

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Technologie mobilne w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw / redakcja naukowa Barbara Ocicka. Warszawa, cop Spis treści

Technologie mobilne w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw / redakcja naukowa Barbara Ocicka. Warszawa, cop Spis treści Technologie mobilne w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw / redakcja naukowa. Warszawa, cop. 2017 Spis treści Wprowadzenie 11 CZĘŚĆ I Trendy rozwojowe w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw 17

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU Redakcja naukowa Jerzy Wyrzykowski Wrocław 2007 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 9 1. UWARUNKOWANIA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W REGIONIE 11 Teresa Zabińska

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2014/2015 Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych

Bardziej szczegółowo

C40 UrbanLife. Warszawa. Zapotrzebowanie na środki transportu o niskiej emisji CO 2. 9 maja 2011 r. Leszek Drogosz Stanisław Jedliński

C40 UrbanLife. Warszawa. Zapotrzebowanie na środki transportu o niskiej emisji CO 2. 9 maja 2011 r. Leszek Drogosz Stanisław Jedliński C40 UrbanLife Warszawa Zapotrzebowanie na środki transportu o niskiej emisji CO 2 9 maja 2011 r. Leszek Drogosz Stanisław Jedliński Porozumienie Burmistrzów inicjatywa pod patronatem Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr Spis treści: 1. Wprowadzenie 1.1. Pojęcie systemu logistycznego w literaturze 1.2. Elementy systemu logistycznego Polski 1.3. Znaczenie transportu dla realizacji procesów logistycznych w aspekcie komodalności

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13

Spis treści WSTĘP... 13 WSTĘP... 13 Rozdział I MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTWA A KREACJA WARTOŚCI... 15 (Adam Jabłoński) Wstęp... 15 1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa a model zrównoważonego biznesu... 16 2. Ciągłość

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW)

Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW) Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Imię i nazwisko Kandydat do: Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW) Pozycja na liście Komitet wyborczy adw. Piotr

Bardziej szczegółowo

KZJiT. 2. dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG

KZJiT. 2. dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG Lista promotorów prac dyplomowych inżynierskich (aktualizacja 12.2013) Profile ISP- Inżynieria Systemów Produkcji IŚP Inżynieria Środowiska Pracy TIwZ Technologie Informatyczne w Zarządzaniu Lp. Promotor

Bardziej szczegółowo

Inżyniera ruchu drogowego Studia 1-go stopnia Kierunek TRANSPORT

Inżyniera ruchu drogowego Studia 1-go stopnia Kierunek TRANSPORT Inżyniera ruchu drogowego Studia 1-go stopnia Kierunek TRANSPORT Na tej specjalności studenci poznają metody i programy komputerowe pozwalające na rozwiązywania problemów w zakresie organizacji ruchu,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W GŁOWNIE

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W GŁOWNIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 : Dominika Kucharska Małgorzata Kazimiera Baraniak Joanna Ewa Wąsowska Jolanta Kazimiera Lizakowska Rafał Jerzy Szulc Dominik Mariusz Garnys Karolina Monika Rutkowska Mateusz

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego.

Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego. Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego. KONCEPCJA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ CENTRUM Zakład b-r górnictwa morskiego Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom Radom, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Mechanika ruchu / Leon Prochowski. wyd. 3 uaktual. Warszawa, Spis treści

Mechanika ruchu / Leon Prochowski. wyd. 3 uaktual. Warszawa, Spis treści Mechanika ruchu / Leon Prochowski. wyd. 3 uaktual. Warszawa, 2016 Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń 11 Od autora 13 Wstęp 15 Rozdział 1. Wprowadzenie 17 1.1. Pojęcia ogólne. Klasyfikacja pojazdów

Bardziej szczegółowo

Spis treści Zespół autorski Część I Wprowadzenie 1. Podstawowe problemy transportu miejskiego.transport zrównoważony

Spis treści Zespół autorski Część I Wprowadzenie 1. Podstawowe problemy transportu miejskiego.transport zrównoważony Spis treści Zespół autorski 11 Część I Wprowadzenie 15 1. Podstawowe problemy transportu miejskiego.transport zrównoważony 17 1.1. Uwagi wstępne 17 1.2. Analiza przydatności zastosowań rozwiązań technicznych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

AutoCAD 2011/LT2011+. Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D. Wersja polska i angielska. 2010, Wydawnictwo Naukowe PWN

AutoCAD 2011/LT2011+. Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D. Wersja polska i angielska. 2010, Wydawnictwo Naukowe PWN Alternatywne zasilanie samochodów benzyną oraz gazami LPG i CNG Badania porównawcze dynamiki rozpędzania i emisji spalin Kazimierz M. Romaniszyn 2007, Wydawnictwo WNT Liczba stron: 178 ISBN: 978-83-204-3308-1

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 25 MAJ WYNIKI. STRZĘPEK Renata. DZIUBIŃSKI Jan

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 25 MAJ WYNIKI. STRZĘPEK Renata. DZIUBIŃSKI Jan Lista nr 1 - Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro GOLBA Mieczysław Józef KUROWSKA Maria Stanisława ZIOBRO Kazimierz Bronisław SIEMBIDA Wiesław DZIUBIŃSKI Jan STRZĘPEK Renata URUSKI Piotr Marcin SZCZEPAŃSKA

Bardziej szczegółowo

VIII Slalom Gigant o puchar prezydenta Miasta Jastrzębia-Zdroju

VIII Slalom Gigant o puchar prezydenta Miasta Jastrzębia-Zdroju Grupa : G1 1 1 Gajdzik Nadia 2006 33.30 26.06 59.36 2 4 Makuła Wiktor 2007 35.50 27.83 1:03.33 3.97 3 2 Kłak Zofia 2006 38.49 28.54 1:07.03 7.67 4 5 Miśkowiec Marlena 2008 1:04.33 44.09 1:48.42 49.06 5

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie obszarów w dziale Transport

Zbiorcze zestawienie obszarów w dziale Transport Zbiorcze zestawienie obszarów w dziale Transport Nr obszaru Tytuł Autorzy opisu 3.3.1 Poprawa efektywności pojazdów drogowych napędzanych silnikami spalinowymi przez zastosowanie napędów hybrydowych 3.3.2

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE TERMINY ZALICZEŃ I EGZAMINÓW SESJI ZIMOWEJ 2016/2017

DODATKOWE TERMINY ZALICZEŃ I EGZAMINÓW SESJI ZIMOWEJ 2016/2017 Instytut Pojazdów Mechanicznych i Transportu DODATKOWE TERMINY ZALICZEŃ I EGZAMINÓW SESJI ZIMOWEJ 2016/2017 Lp. Wykładowca Grupa 1. dr hab. inż. Jerzy JACKOWSKI, prof. WAT 2. prof. dr hab. inż. Leon PROCHOWSKI

Bardziej szczegółowo

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO 7 9 stycznia 2014 r. GRUPA PROBLEMOWA I godz. 10.00 - Otwarcie seminarium - prof. dr hab. inż. Adam MAZURKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH PROGRAM KONFERENCJI

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH PROGRAM KONFERENCJI AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH PROGRAM KONFERENCJI Konferencja organizowana jest pod patronatem honorowym REKTORA KOMENDANTA AMW kmdr.

Bardziej szczegółowo

Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym

Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2005-2016 15.04.2005 9 JST 04.09.2009 13 JST 2014 15 JST członkowie SOM (wg

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA GAŁĘZIE TRANSPORTU W RAMACH PO IiŚ Gałęzie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE L.p. WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE Nazwisko i Imię Nr posesji Nr działki Połączenie z kanałem T - trójnik / S - studnia Długość odgałęzienia [m] 1 Węgrowska

Bardziej szczegółowo

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO TTS TRANSPORTU SZYNOWEGO 2012 7 Z Unii Europejskiej 12 Z kraju SPIS TREŚCI nr 1/2 15 10 mitów o kolejach dużej prędkości 22 Strategia rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej 29 Dostęp do miejskiej

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie Akademia Morska w Szczecinie Modelowanie zintegrowanego gałęziowo systemu transportowego Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Instytut Zarządzania Transportem Zakład Organizacji i Zarządzania Projekt

Bardziej szczegółowo

Transport i mobilność miejska wyzwania dla miast

Transport i mobilność miejska wyzwania dla miast Transport i mobilność miejska wyzwania dla miast dr Aneta Pluta-Zaremba Konferencja Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. SUMP) kluczem do pozyskiwania środków europejskich Płock, 11 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Zestawienie tematów prac magisterskich 2016/2017

Zestawienie tematów prac magisterskich 2016/2017 Zestawienie tematów prac magisterskich 2016/2017 Biernat Tomasz 243221 Analiza profilu ryzyka czynnika ludzkiego personelu lotniczego (promotor: dr inż. Michał Kozłowski) a) Analiza procedur ruchu lotniczego

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI

KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI VIII KONGRES EKONOMISTÓW POLSKICH KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI redakcja naukowa Zofia Barbara Liberda Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Warszawa 2009 SPIS TREŚCI Od Wydawcy 5 Zofia Barbara Liberda Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M. Szkoła Logistyki

P R O G R A M. Szkoła Logistyki P R O G R A M Szkoła Logistyki Wisła 10-13 stycznia 2017r 10 stycznia (wtorek) Od 12 00 rejestracja uczestników 13 00-15 00 obiad 15 30 17 30 otwarcie Konferencji i Obrady Plenarne 15 30-17 30 Otwarcie

Bardziej szczegółowo

lp tematy pracy promotor dyplomant data otrzymania tematu uwagi ZAKŁAD URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH

lp tematy pracy promotor dyplomant data otrzymania tematu uwagi ZAKŁAD URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH Tematy prac dyplomowych inżynierskich dla studentów niestacjonarnych prowadzone przez nauczycieli akademickich Instytutu Inżynierii Ruchu Morskiego na rok akademicki 2008/2009 lp tematy pracy promotor

Bardziej szczegółowo

2. BARAŃSKA Anna, lat 32, zam. Sierakowo zgłoszona przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4

2. BARAŃSKA Anna, lat 32, zam. Sierakowo zgłoszona przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Rawiczu z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej Gminy Rawicz w wyborach do rad gmin, rad powiatów i

Bardziej szczegółowo

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA \. BUDZETOWANIE,/ DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH TEORIA I PRAKTYKA Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2005 Spis treści Wprowadzenie.. 7 Barbara Andruczyk Podział

Bardziej szczegółowo

Projekt CIVITAS DYN@MO w Gdyni. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni

Projekt CIVITAS DYN@MO w Gdyni. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni Projekt CIVITAS DYN@MO w Gdyni Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni CIVITAS DYN@MO Projekt DYN@MO realizowany w ramach inicjatywy CIVITAS II PLUS dofinansowany z 7 Programu Ramowego Cele projektu rozwój systemów

Bardziej szczegółowo

Lista osób spełniających kryteria formalne w konkursie na stanowisko specjalisty/starszego specjalisty w Dziale Projektów Komercyjnych:

Lista osób spełniających kryteria formalne w konkursie na stanowisko specjalisty/starszego specjalisty w Dziale Projektów Komercyjnych: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl Lista osób spełniających kryteria formalne w konkursie na stanowisko specjalisty/starszego specjalisty

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lp. Imię i Nazwisko Instytucja Lokalizacja Grupa Urzędy Wojewódzkie Grupa I (19-20.03.2014 r., 02-03.04.2014 r.) 1.

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Ferenc Prezydenta Miasta Rzeszowa

Tadeusz Ferenc Prezydenta Miasta Rzeszowa Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic - prezentacja projektu i działań komplementarnych Tadeusz Ferenc Prezydenta

Bardziej szczegółowo

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43 SPIS TREŚCI Przedmowa................................................................... 11 1. Wprowadzenie............................................................. 17 1.1. Pojęcie systemu logistycznego

Bardziej szczegółowo

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO 2014

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO 2014 TTS TRANSPORTU SZYNOWEGO 2014 2 Ze Świata 8 Z Unii Europejskiej 11 Z kraju SPIS TREŚCI nr 1/2 15 Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce 23 Możliwości rozwoju transportu towarowego w korytarzu

Bardziej szczegółowo

EFL 303 Podstawy nauki o finansach. Podstawka M. FFL 307 Przedsiębiorczość w UE Maciejczak M.

EFL 303 Podstawy nauki o finansach. Podstawka M. FFL 307 Przedsiębiorczość w UE Maciejczak M. Nazwisko: Adamczyk Imiona: Aneta Nr albumu:130204 Na podstawie wyboru dokonanego w ankiecie wstępnej został(a) Pan/Pani zapisana na 3 przedmiot(y/ów).. Należy uzupełnić 2 przedmiot(y/ów), w tym przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Budowana infrastruktura ITS na drogach krajowych oczekiwane korzyści ekonomiczne

Budowana infrastruktura ITS na drogach krajowych oczekiwane korzyści ekonomiczne Budowana infrastruktura ITS na drogach krajowych oczekiwane korzyści ekonomiczne Leszek Sekulski Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 1 Zadania zrealizowane GDDKiA na sieci dróg krajowych zaimplementowała:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Wstępne propozycje tematów prac dyplomowych:

Wstępne propozycje tematów prac dyplomowych: Serdecznie zapraszam na konsultacje studentów z własnymi pomysłami na tematy prac dyplomowych z dziedziny elektrotechniki i oświetlenia w transporcie. Szczególnie aktualna jest tematyka elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w mieście, nr umowy UDA-POKL.03.03.02-00-090/10-00. Wyniki rekrutacji do 30 czerwca 2012 r. 1. Archacki Mateusz 2. Banicki Marcin 3. Baranowski Mateusz 4. Bednarczyk Patryk 5. Bernatowicz Łukasz 6. Bołtuć

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Wstępne propozycje tematów prac dyplomowych:

Wstępne propozycje tematów prac dyplomowych: Serdecznie zapraszam na konsultacje studentów z własnymi pomysłami na tematy prac dyplomowych z dziedziny elektrotechniki i oświetlenia w transporcie. Szczególnie aktualna jest tematyka elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 w Żeliszowie Szkoła Podstawowa, Żeliszów 102 A 1 Andrzej Stanisław Gieszczyk Dobra Sojusz Lewicy Demokratycznej 2 Anita

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 1 w Myszkowie. Język Polski poziom podstawowy Sala Gimnastyczna godz. 9.00:

Technikum Nr 1 w Myszkowie. Język Polski poziom podstawowy Sala Gimnastyczna godz. 9.00: Technikum Nr 1 w Myszkowie Język Polski poziom podstawowy 05.05.2014 Sala Gimnastyczna godz. 9.00: Bubel Patrycja Magdalena Maciąg Michał Sebastian Wójcik Milena Ewa Kondas Dawid Kulak Tomasz Bronisław

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Bytowie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 11

Spis treści. Przedmowa 11 Koleje dużych prędkości w Polsce : monografia / pod red. nauk. Mirosława Siergiejczyka ; autorzy: Marek Pawlik [i dwudziestu pozostałych]. Warszawa, 2015 Spis treści Przedmowa 11 1. Europejskie wymagania

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy toml

Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy toml Politechnika Opolska Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Samorząd Województwa Opolskiego Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Ambroziak. Prof. dr hab. Andrzej Chudzikiewicz

Prof. dr hab. Tomasz Ambroziak. Prof. dr hab. Andrzej Chudzikiewicz Stopień/tytuł naukowy, imię i nazwisko Prof. dr hab. Tomasz Ambroziak Prof. dr hab. Andrzej Chudzikiewicz Obszar zainteresowań naukowych / tematyka badań Modelowanie procesów i systemów transportowych

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 1 Aleksandra Wiktoria Góral Łańcut 2 Dominika Julia Kramarz Łańcut 3 Magdalena Dorota Dobek Łańcut

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

4. KARPIŃSKI Andrzej, lat 40, zam. MŁAWA zgłoszony przez KWW SŁAWOMIRA KOWALEWSKIEGO - lista nr 23

4. KARPIŃSKI Andrzej, lat 40, zam. MŁAWA zgłoszony przez KWW SŁAWOMIRA KOWALEWSKIEGO - lista nr 23 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Mławie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Mława w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Janowie Lubelskim

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Janowie Lubelskim Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Janowie Lubelskim Załącznik do Zarządzenia nr 79/2015 Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 5 października 2015 r. 1. Grażyna Barbara Łukasik Janów Lubelski K W Samoobrona

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do RPK Zakres tematyczny konkursu 5/1.2/2016/POIR

Załącznik nr 1 do RPK Zakres tematyczny konkursu 5/1.2/2016/POIR Załącznik nr 1 do RPK Zakres tematyczny konkursu 5/1.2/2016/POIR A. Rozwój i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologii w pojazdach wysokich prędkości oraz pojazdach kolejowych spełniających

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania majątkiem jako podstawa skutecznego i efektywnego świadczenia usług publicznych w transporcie i mobilności

Strategia zarządzania majątkiem jako podstawa skutecznego i efektywnego świadczenia usług publicznych w transporcie i mobilności Strategia zarządzania majątkiem jako podstawa skutecznego i efektywnego świadczenia usług publicznych w transporcie i mobilności Andrzej Maciejewski Gdynia, 08 czerwca 2017 r. DLACZEGO WYZWANIA PROGRAMY

Bardziej szczegółowo

Polsko-Czeskie Forum Rozwoju Transportu budujmy przyszłość!

Polsko-Czeskie Forum Rozwoju Transportu budujmy przyszłość! Tekst jest przedstawiony po polsku/czesku/angielsku; Tento text je uveden v polském / čeština / angličtina; This text is provided in Polish/Czech/English Polsko-Czeskie Forum Rozwoju Transportu budujmy

Bardziej szczegółowo