Wanna wolnostojąca z serii Impression

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wanna wolnostojąca z serii Impression"

Transkrypt

1 Wanna wolnostojąca z serii Impression Instrukcja obsługi Gwarancja

2 Szanowni Państwo, Dziękujemy za zaufanie, które wyraziliście Państwo, decydując się na zakup naszego wyrobu. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby produkt ten całkowicie spełnił Państwa oczekiwania. Od lat oferujemy produkty o najwyższej światowej jakości. Szczególną uwagę przywiązujemy do trwałości, niezawodności i bezpieczeństwa użytkowania naszych produktów. Najwyższa jakość stosowanych przez nas materiałów, ciekawa stylistyka i ergonomia urządzeń gwarantują komfort podczas kąpieli. Życzymy Państwu zadowolenia z użytkowania naszych wyrobów. 2

3 SPIS TREŚCI 1. Specyfi kacja techniczna Transport Przygotowanie pomieszczenia Wstępne ustawienie wanny Montaż właściwy wanien Podłączenie do kanalizacji Podłączenie wody Konserwacja wanny Naprawy Obsługa systemu odpływowo-przelewowego typu Klick... 9 WARUNKI GWARANCJI KARTA GWARANCYJNA

4 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA Materiał, konstrukcja: Akryl sanitarny wzmocniony laminatem poliestrowym. Wymiary (długość x szerokość x wysokość): Nostalgy Future Vision Memory Allure Vanity Vogue 1740 x 815 x 795 mm 1800 x 850 x 710 mm 1800 x 950 x 625 mm 1700 x 760 x 600 mm 1800 x 800 x 600 mm 1900 x 950 x 600 mm 1720 x 690 x 690 mm Pojemność: Nostalgy Future Vision Memory Allure Vanity Vogue 210 L 252 L 196 L 196 L 240 L 248 L 215 L Waga: Nostalgy Future Vision Memory Allure Vanity Vogue 60 kg 50 kg 50 kg 50 kg 55 kg 50 kg 50 kg Nostalgy 174 x 82 Future 180 x R

5 Vision 180 x 95 Memory 170 x Allure 180 x 80 Vanity 190 x Vogue 172 x

6 2. TRANSPORT Wannę należy przewozić w oryginalnym opakowaniu producenta. W przypadku zakupu wanny bez opakowania, należy przewozić ją stawiając wannę na dnie i zabezpieczając brzegi wanny przed uszkodzeniem mechanicznym. 3. PRZYGOTOWANIE POMIESZCZENIA Przygotowując pomieszczenie, w którym będzie zainstalowana wanna, należy zwrócić uwagę na to, aby spełniało ono następujące warunki: - odpowiednia wielkość, - dopływ i odpływ wody, - wypoziomowane podłoże, - odpowiednia wentylacja, 4. WSTĘPNE USTAWIENIE WANNY Montaż wanien należy rozpocząć od ustawienia wanny na nogach metalowych lub drewnianych. Dla wanien z nogami metalowymi możliwe jest przykręcenie ich do podłoża za pomocą śrub. Wanien z nogami drewnianymi nie mocujemy do podłoża. Wanny Future, Vision i Vanity stoją na odpowiednio ukształtowanej dolnej krawędzi wanny. F A D C C B E A B A - wanna B - ma³e nogi C - du e nogi D - nakrêtka, podk³adka sprê ynowa E - otwór F - do przymocowania wanny do pod³ogi 5. MONTAŻ WŁAŚCIWY WANIEN Wannę ustawioną w przeznaczonym miejscu, z podłączonym syfonem do przyłącza kanalizacyjnego, należy napełnić wodą do poziomu przelewu i pozostawić tak na około 1 godzinę. Sprawdzić następnie pod kątem szczelności okolice odpływu wanny. Jeżeli nie ma przecieków, wanny z nogami metalowymi przykręcić za pomocą śrub mocujących do podłoża. W przypadku wanny Vanity i Vision, po podłączeniu do niej przyłączy kanalizacyjnych, za pomocą przyłącza giętkiego, w miejscu gdzie ma stać wanna należy na powierzchnię podłogi nałożyć silikon sanitarny w sposób pokazany na zdjęciu obok, a następnie postawić wannę. 6

7 Sposób dozowania silikonu pod dolną krawędź wanny Vanity i Vision Szablon do nawiercenia otworów podłogowych w wannach Allure i Future: 1. Określić położenie wanny i zaznaczyć na dłuższej osi - FUTURE. Zaznaczyć środek wanny - ALLURE. 2. Narysować linię kierunkową na podłodze równoległą do przedniej krawędzi wanny w odległości zaznaczonej na odpowiednim rysunku. 3. Wywiercić dwa otwory fi 12 mm, głębokości 70 mm, na narysowanej linii kierunkowej zgodnie z poniższym rysunkiem. 4. Usunąć pył z otworów i wstawić kołki. 5. Wkręcić śruby 8 x 60 mm w kołki za pomocą klucza aż śruba osiągnie poziom podłogi. OTWÓR 12 mm 180 ŚRODEK WANNY (NIE WIERCIĆ!!) OTWÓR 12 mm LINIA KIERUNKOWA Wanna ALLURE PRZELEW Z BOKU OTWÓR 12 mm OTWÓR 12 mm DŁUŻSZA OŚ 180 LINIA KIERUNKOWA WIDOK Z GÓRY PRZELEW Z BOKU Wanna FUTURE

8 6. PODŁĄCZENIE DO KANALIZACJI Syfon należy połączyć z przyłączem kanalizacyjnym odpowiednim przewodem elastycznym lub sztywnym w zależności od modelu wanny. Nostalgy 174 x 82 kanalizacyjnego o średnicy 40 mm Future 180 x 85 kanalizacyjnego o średnicy 50 mm połączonego z syfonem wanny przewodem elastycznym. o150 R150 R Vision 180 x 95 Memory 170 x 76 kanalizacyjnego o średnicy 50 mm połączonego z syfonem wanny przewodem elastycznym. kanalizacyjnego o średnicy 40 mm o150 R Allure 180 x 80 Vanity 190 x 95 kanalizacyjnego o średnicy 50 mm połączonego z syfonem wanny przewodem elastycznym. kanalizacyjnego o średnicy 50 mm połączonego z syfonem wanny przewodem elastycznym. o150 o150 Vogue kanalizacyjnego o średnicy 50 mm R Wymiary podłączeniowe do wanien linii Impression

9 7. PODŁĄCZENIE WODY Wanna może być napełniana przy użyciu baterii podtynkowej z odpowiednia wylewka lub baterii wolnostojącej. W przypadku wanien Memory istnieje możliwość zastosowania baterii nawannowej. Zalecamy, aby montaż takiej baterii zlecić autoryzowanemu serwisantowi fi rmy POOLSPA. 8. KONSERWACJA WANNY Do czyszczenia wanny należy używać wyłącznie delikatnych płynów (niezawierających acetonu, substancji ściernych bądź żrących). Struktura i mała przyczepność akrylu powoduje, że utrzymanie wanny w czystości nie sprawia kłopotu. 9. NAPRAWY Przyczyną zarysowania wanny może być używanie niewłaściwych środków czyszczących lub działanie czynników zewnętrznych. Uszkodzenia mechaniczne (niezbyt głębokie zarysowania) akrylu z połyskiem, można bardzo łatwo naprawić. W przypadku bardzo drobnych rys należy użyć bardzo niewielkiej ilości płynu bezwoskowego do polerowania samochodu. Głębsze zadrapania lub rysy można usuwać kolejno papierem ściernym o ziarnistości 800, 1200, 2000 a później wspomnianym wyżej płynem. Aby powierzchnia wanny była gładka, należy ścierać ją okrężnymi ruchami, a następnie zastosować środek do polerowania karoserii samochodowych na bazie wosku. W ten sposób uzyskuje się wysoki stopień połysku. Polecamy skorzystanie z usług autoryzowanych serwisantów fi rmy POOLSPA 10. OBSŁUGA SYSTEMU ODPŁYWOWO - PRZELEWOWEGO TYPU KLICK Przelew ten występuje w standardzie w komplecie z wannami o nazwach: Future, Vision i Vogue. Użytkowanie systemu odpływowo-przelewowego typu Klick sprowadza się do przyciśnięcia chromowanej nakładki odpływu w celu zamknięcia systemu odpływowego. Aby po kąpieli otworzyć odpływ należy ponownie przycisnąć nakładkę tak aby zwolnił się zatrzask i nakładka uniosła się do góry i umożliwiła odprowadzenie wody do instalacji kanalizacyjnej. Przelew jest przy tym cały czas otwarty, tak aby odprowadzić nadmiar wody do instalacji kanalizacyjnej. Zalecane jest aby w okresie co jeden miesiąc czyścić gumową uszczelkę chromowanej nakładki systemu odpływowo-przelewowego. System odpływowo-przelewowy typu Klick 9

10 WARUNKI GWARANCJI 1. Uprawnionym z tytułu niniejszej gwarancji jest konsument w rozumieniu ustawy z dnia r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (zwany w niniejszym dokumencie Klientem). 2. ROCA Polska Spółka z o.o. udziela Klientom następujących gwarancji na wyroby fi rmy: Kategoria wyrobu Powierzchnia akrylu Pozostałe elementy Wanna akrylowa 7 lat 2 lata Adnotacja na temat montażu powinna zostać umieszczona w stosownym miejscu na Karcie Gwarancyjnej. Bieg terminów gwarancji rozpoczyna się od dnia sprzedaży wyrobu wynikającego z faktury zakupu wyrobu. 3. Gwarant zapewnia, iż nabyty towar jest zgodny (odpowiada) z umową. 4. Zauważone wady i uszkodzenia wyrobu należy zgłaszać sprzedawcy w terminie 7 dni od ich wystąpienia pod rygorem utraty gwarancji. W przypadku braku kontaktu ze sprzedawcą należy powiadomić Dział Serwisu POOLSPA w Gryfi cach w formie pisemnej, w terminie określonym powyżej. 5. Wady lub uszkodzenia wyrobu ujawnione w okresie gwarancji i niezawinione przez Użytkownika będą usuwane nieodpłatnie w terminie 21 dni od przyjęcia zgłoszenia wady od Klienta, chyba że usunięcie wady będzie wymagało sprowadzenia części zamiennej, której termin dostawy będzie, z przyczyn niezależnych od Producenta, dłuższy niż 21 dni. 6. Wszelkie naprawy wykonywane są u Klienta. 7. Klient traci gwarancję w przypadku: - uszkodzenia mechanicznego osprzętu, - uszkodzenia mechanicznego powierzchni wyrobu, - samodzielnych napraw i przeróbek, - montażu na wyrobie innych urządzeń (z wyjątkiem baterii zainstalowanych na wannach Memory w miejscach do tego przeznaczonych), - konserwacji w sposób sprzeczny z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi. 8. Dokument gwarancyjny jest nieważny, jeżeli sprzedawca w dniu zakupu produktu, na który udzielono gwarancji, nie potwierdzi faktu sprzedaży podpisem, pieczątką i datą na Karcie Gwarancyjnej. 9. Producent nie zwraca kosztów związanych z uszkodzeniami powierzchni ścian i posadzki (np. glazura, terakota, boazeria itd.), spowodowanymi bezpośrednio koniecznością dokonania naprawy wyrobu. 10. Gwarancja nie obejmuje przepalonych żarówek w wyrobach z zainstalowaną lampą halogenową. 11. W przypadku produktów ekspozycyjnych ROCA Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do udzielenia gwarancji jakości pod warunkiem wykonania odpłatnego przeglądu przez autoryzowany serwis. 12. Gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 13. Po upływie terminu gwarancji ROCA Polska zapewnia odpłatny serwis pogwarancyjny. 14. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową. 15. Kontakt w sprawie realizacji gwarancji: Roca Polska Sp. z o.o. Zakład produkcyjny POOLSPA: ul. Dąbskiego 35, Gryfi ce tel.: , fax: Dział Serwisu tel.: fax:

11 Karta gwarancyjna nr... Nazwa wyrobu Nr fabryczny Data produkcji Kontrola jakości.../.../... Dodatki Zestaw przelewowo-odpływowy z korkiem chrom/złoto Zestaw przelewowo-odpływowy "klick" chrom/złoto Reling chrom * zakreśl właściwe Nogi: lwie łapy chrom/złoto orle szpony chrom/złoto drewniane Memory drewniane Dream drewniane Beauty Sprzedawca: (data sprzedaży podpis i pieczątka sprzedawcy) 11

12 ROCA POLSKA Sp. z o.o. Zakład produkcyjny POOLSPA ul. Dąbskiego 35, Gryfi ce tel fax POOLSPA realizuje politykę ciągłego rozwijania produktów i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji i kolorystyce bez wcześniejszego powiadomienia. Niemniej jednak POOLSPA dokłada wszelkich starań, aby w dniu przygotowania publikacji podawane specyfikacje były jak najbardziej aktualne PI

CLASSIC INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SYSTEMY HYDROMASAŻU TYP: EM01 MODEL: AIR, AQUA, MIX

CLASSIC INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SYSTEMY HYDROMASAŻU TYP: EM01 MODEL: AIR, AQUA, MIX CLASSIC PL INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SYSTEMY HYDROMASAŻU TYP: EM01 MODEL: AIR, AQUA, MIX SYSTEMY HYDROMASAŻU SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. KORZYSTANIE Z HYDROMASAŻU... 3 3. MONTAŻ WANNY Z HYDROMASAŻEM...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI Wymienniki z dwiema wężownicami serii MEGA SOLAR W-E 220.82 W-E 300.82 Przed zainstalowaniem i uruchomieniem przeczytaj instrukcję montażu i eksploatacji. Montaż tylko

Bardziej szczegółowo

Wymiennik z dwiema wężownicami serii MEGA Solar W-E 220.82 W-E 300.82

Wymiennik z dwiema wężownicami serii MEGA Solar W-E 220.82 W-E 300.82 WYMIENNIKI SERII MEGA SOLAR Wymienniki stojące z dwiema wężownicami. Pojemność 220 i 300 litrów NIBE BIAWAR Sp. Z o. o. Al. Jana Pawła II 57 15-703 Białystok tel.: 85 66-28-490 fax.: 85 66-28-441 www.biawar.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UśYTKOWANIA. Wanny z funkcją hydromasażu

INSTRUKCJA INSTALACJI I UśYTKOWANIA. Wanny z funkcją hydromasażu INSTRUKCJA INSTALACJI I UśYTKOWANIA Wanny z funkcją hydromasażu MODEL: LAG-0871 Szanowny Kliencie! Dziękujemy za wybór naszego produktu, będącego najnowszym wzorem obowiązującym w technice sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna. Instrukcja montażu i pielęgnacji. Przed zamontowaniem selektora uzupełnij dane produktu na ostatniej stronie!

Karta gwarancyjna. Instrukcja montażu i pielęgnacji. Przed zamontowaniem selektora uzupełnij dane produktu na ostatniej stronie! IMPORTER KONTRAKTOWY Karta gwarancyjna Instrukcja montażu i pielęgnacji Przed zamontowaniem selektora uzupełnij dane produktu na ostatniej stronie! Prosimy uważnie przeczytać instrukcję! MEBLE KUCHENNE

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU PRODUKTÓW MARKI INTER DOOR

INSTRUKCJA MONTAŻU PRODUKTÓW MARKI INTER DOOR INSTRUKCJA MONTAŻU PRODUKTÓW MARKI INTER DOOR wraz z Kartą Gwarancyjną oraz Instrukcją użytkowania Wyrób Pieczęć pakowacza produkcji Wydanie 01/2015 www.interdoor.pl INTERDREX Sp. z o.o. Bieszkowice 45,

Bardziej szczegółowo

ZAMKI ELEKTROMECHANICZNE Z KONTROLĄ DOSTĘPU

ZAMKI ELEKTROMECHANICZNE Z KONTROLĄ DOSTĘPU ZAMKI ELEKTROMECHANICZNE Z KONTROLĄ DOSTĘPU Instrukcja instalacji Instrukcja użytkowania Specyfikacja techniczna - 1 - Spis treści 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I PRZEZNACZENIE...3 2. DOSTĘPNE WERSJE...4 3.

Bardziej szczegółowo

Goldpress 5 Instrukcja obsługi. Goldpress 5. Instrukcja obs ugi

Goldpress 5 Instrukcja obsługi. Goldpress 5. Instrukcja obs ugi Goldpress 5 Instrukcja obsługi Goldpress 5 Instrukcja obs ugi Spis treści: 16 Informacje ogólne 26 Opis 3 6 Zasady bezpieczeństwa 4 6 Transport i przechowywanie 5 6 Instalacja 6 6 Przygotowanie do pracy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI www.rmgastro.eu zmiękczacze INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Zmiękczacz automatyczny ISI 8, ISI 12 Producent urządzeń gastronomicznych Instrukcja wydana: kwiecień 2010 RM Gastro Polska Sp. z o.o. adres: Skoczowska

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU PRODUKTÓW MARKI INTERDOOR. wraz z Kartą Gwarancyjną oraz Instrukcją użytkowania

INSTRUKCJA MONTAŻU PRODUKTÓW MARKI INTERDOOR. wraz z Kartą Gwarancyjną oraz Instrukcją użytkowania INSTRUKCJA MONTAŻU PRODUKTÓW MARKI INTERDOOR wraz z Kartą Gwarancyjną oraz Instrukcją użytkowania Wyrób Pieczęć pakowacza produkcji Spis treści 1. Instrukcje montażu 1.1. Drzwi wewnętrzne na ościeżnicy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-rozruchowa

Dokumentacja techniczno-rozruchowa Moduł chłodniczy WindMaker COOLER WM COOLER - 500 WM COOLER - 700 WM COOLER 1000 Dokumentacja techniczno-rozruchowa Szczegółowe zapoznanie się z niniejszą informacją techniczną, następnie użytkowanie urządzenia

Bardziej szczegółowo

ZAMKI ELEKTROMECHANICZNE Z KONTROLĄ DOSTĘPU

ZAMKI ELEKTROMECHANICZNE Z KONTROLĄ DOSTĘPU ZAMKI ELEKTROMECHANICZNE Z KONTROLĄ DOSTĘPU Instrukcja instalacji Instrukcja użytkowania Specyfikacja techniczna - 1 - Spis treści 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I PRZEZNACZENIE...3 2. DOSTĘPNE WERSJE...4 3.

Bardziej szczegółowo

ROLETY ZEWNĘTRZNE. instrukcja użytkowania

ROLETY ZEWNĘTRZNE. instrukcja użytkowania ROLETY ZEWNĘTRZNE instrukcja użytkowania Deklaracja właściwości użytkowych W związku ze zmianami przepisów w rozporządzeniu UE Deklaracje Właściwości Użytkowych wystawiane są indywidualnie. 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu drzwi zewnętrznych. www.aldrew-bielice.pl

Instrukcja montażu drzwi zewnętrznych. www.aldrew-bielice.pl Instrukcja montażu drzwi zewnętrznych 1 I. PRZEZNACZENIE ORAZ WARUNKI GWARANCJI Drzwi produkowane przez przeznaczone są do zamknięcia otworów budowlanych w ścianach zewnętrznych, które zamykaja pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

OnyX Dream CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA INSTRUKCJA OBSŁUGI I SERWISU

OnyX Dream CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA INSTRUKCJA OBSŁUGI I SERWISU OnyX Dream CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA INSTRUKCJA OBSŁUGI I SERWISU Spis treści 1. INFORMACJE TECHNICZNE... 4 1.1. Rysunki urządzenia... 4 1.2. Tabele i wykresy... 5 1.3. Pobór energii elektrycznej...

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI WKŁADU KOMINKOWEGO Oddajemy Państwu w użytkowanie wkład kominkowy marki NORDflam. Przed przystąpieniem do jego użytkowania prosimy o zapoznanie się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

ŻELAZKO PAROWE 2600W ASI 110. Prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi tego urządzenia.

ŻELAZKO PAROWE 2600W ASI 110. Prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi tego urządzenia. ŻELAZKO PAROWE 2600W ASI 110 Prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi tego urządzenia. 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Podczas używania urządzeń elektrycznych, podstawy bezpieczeństwa powinny zawsze zostać

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-ruchowa. kotłów zasypowych serii: KSW, KSW Plus, KSW Alfa, KSW Alfa Plus, KSW Prima, KSW Master, KSX, KSD

Dokumentacja techniczno-ruchowa. kotłów zasypowych serii: KSW, KSW Plus, KSW Alfa, KSW Alfa Plus, KSW Prima, KSW Master, KSX, KSD Dokumentacja techniczno-ruchowa kotłów zasypowych serii: KSW, KSW Plus, KSW Alfa, KSW Alfa Plus, KSW Prima, KSW Master, KSX, KSD Dziękujemy Państwu za wybór kotła marki PEREKO. Niniejsza dokumentacja dotyczy

Bardziej szczegółowo

PIK. Instrukcja montażu i obsługi

PIK. Instrukcja montażu i obsługi PIK Instrukcja montażu i obsługi Spis Treści 1 Wprowadzenie 1.1 Informacja ogólna 1.2 Normy i przepisy prawne 1.3 Deklaracja zgodności 2 Opis techniczny 2.1 Budowa kotła PIK 2.2 Budowa zespołu podającego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Kotły z automatycznym podawaniem paliwa JEDNOPALENISKOWE DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KDO ECONOMIC STANDARD KDO ECONOMIC KOTŁY ŻYWIEC Sp.j. 34-300 Żywiec ul. Leśnianka 141A tel. (033) 861 53 19 fax

Bardziej szczegółowo

REGAŁ CHŁODNICZY PS 0231

REGAŁ CHŁODNICZY PS 0231 PILAWSKI, SIKORA SPÓŁKA JAWNA 64-720 LUBASZ UL. CHROBREGO 1 TEL: +48 067 255 60 32 FAX: +48 067 255 74 80 e-mail: plastmet@plastmet.com.pl http://www.plastmet.com.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI REGAŁ CHŁODNICZY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT. Suszarka kondensacyjna

INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT. Suszarka kondensacyjna INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT Suszarka kondensacyjna 1 SPIS TREŚCI strona Wprowadzenie..3 Informacja o dostarczonym zestawie 3 Rozpakowywanie produktu..3 Bezpieczeństwo...4 Używanie.4 Instalacja...4 Pranie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU PRODUKTÓW MARKI INTERDOOR

INSTRUKCJA MONTAŻU PRODUKTÓW MARKI INTERDOOR INSTRUKCJA MONTAŻU PRODUKTÓW MARKI INTERDOOR wraz z Kartą Gwarancyjną oraz Instrukcją użytkowania Wyrób Pieczęć pakowacza produkcji Wydanie 02/2013 www.interdoor.pl INTERDREX Sp. z o.o. Bieszkowice 45,

Bardziej szczegółowo

Separator cieczy lekkich KESSEL

Separator cieczy lekkich KESSEL Instrukcja zabudowy, obsługi i konserwacji Separator cieczy lekkich KESSEL według euronormy EN 858 z polietylenu NS 3-15 Separator substancji ropopochodnych KESSEL Separator koalescencyjny KESSEL NS 3-15

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

WYWAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI SBM99A

WYWAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI SBM99A WYWAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI SBM99A CASTEX Ul. Fordońska 44 PL 85-719 Bydgoszcz tel. 00 48 052 569 30 45 kom.00 48 500 221 936 www.castex.pl 1 SPIS TREŚCI 1. Ogólne 1.1. Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. kotła zgazowującego drewno. Holz Master. Niniejsza instrukcja powinna być przechowywana przez użytkownika.

Instrukcja montażu i obsługi. kotła zgazowującego drewno. Holz Master. Niniejsza instrukcja powinna być przechowywana przez użytkownika. Instrukcja montażu i obsługi kotła zgazowującego drewno Holz Master Niniejsza instrukcja powinna być przechowywana przez użytkownika. Celem zachowania gwarancji oraz długotrwałej i bezpiecznej pracy kotła

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. Oddział GLASSOLUTIONS w Jaroszowcu. z dnia 05.01.2012 r.

Ogólne Warunki Sprzedaży Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. Oddział GLASSOLUTIONS w Jaroszowcu. z dnia 05.01.2012 r. Ogólne Warunki Sprzedaży Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. Oddział GLASSOLUTIONS w Jaroszowcu z dnia 05.01.2012 r. Spis Treści: OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. Oddział GLASSOLUTIONS

Bardziej szczegółowo