INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SEJFÓW GABINETOWYCH TYPY SG. Rys 1. Sejf gabinetowy SG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SEJFÓW GABINETOWYCH TYPY SG. Rys 1. Sejf gabinetowy SG"

Transkrypt

1 Nidzica, ul. Olsztyńska 24 Uwaga! Aby zapewnić prawidłową obsługę wyrobu zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją i zachowaj ją na przyszłość. INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SEJFÓW GABINETOWYCH TYPY SG. Rys 1. Sejf gabinetowy SG 1. Przeznaczenie. Sejfy Gabinetowe typu SG służą do przechowywania walorów tzn. jednostek obliczeniowych, dokumentów, biżuterii oraz innych ważnych i cennych przedmiotów. Użytkowanie wyrobów winno odbywać się w pomieszczeniach zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych z dala od substancji działających korodująco na metale. Wilgotność względna w pomieszczeniu do 75%. Sejfy posiadają certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie. Urządzenie może pracować w pomieszczeniach, w których temperatura mieści się w granicach od +5 C do +40 C. 2. Wyposażenie 2.1. Standardowe wyposażenie (zależnie od wymagań klienta): - zamek kluczowy - klucze do zamontowanego zamka kluczowego - zamek szyfrowy (mechaniczny bądź elektroniczny) - kluczyk do zmiany szyfru zamontowanych zamków szyfrowych mechanicznych - zamki kluczowy i szyfrowy - półki - zaczepy do półek - kotwa do mocowania do podłoża -instrukcję obsługi zamontowanych zamków szyfrowych (mechanicznych, elektronicznych) - instrukcję obsługi i użytkowania wyrobu z kartą gwarancyjną 2.2. Jako opcję można kasy wyposażyć w: - skrytki indywidualnie zamykane 1

2 3. Montaż sejfu do podłoża 3.1. Sejfy montowane są do podłoża jednym stalowym łącznikiem rozporowym (rys.2 ). Aby zamontować sejf do podłoża: a) należy ustawić sejf w miejscu przeznaczenia, b) zdjąć zaślepkę z otworu w dnie wyrobu, c) nawiercić otwór w podłożu przez otwór w wyrobie na głębokość odpowiadającą długości łącznika rozporowego, 3.2. W przypadku, gdy sejf jest za mała, aby nawiercić otwory przez otwory w sejfie (wiertarka nie mieści się do środka kasy np. ze względu na wbudowane skarbczyki) należy: a) zmierzyć rozstaw otworu w sejfie, b) natrasować usytuowanie otworu na podłożu, c) nawiercić otwór w podłożu na głębokość odpowiadającą długości łącznika rozporowego, d) ustawić sejf tak, aby otwór w dnie kasy i otwór w podłożu nachodziły na siebie, e) włożyć kotwę i dokręcić nakrętkę; (w przypadku, gdy śruba łącznika rozporowego po dokręceniu nakrętki wystaje powyżej dna wewnątrz kasy, należy poluzować nakrętkę, a następnie wkrętakiem wkręcić śrubę i dokręcić nakrętkę) f) przykryć otwór zaślepką. Rys.2 UWAGA: 1. Stalowy łącznik rozporowy powinien być osadzony w podłożu na głębokość nie mniejszą niż 130mm, w betonie min. B15, 4. Montaż skarbczyka a) otworzyć sejf, b) do otworów w korpusie wewnętrznym włożyć zaczepy na których będzie spoczywał skarbczyk, c) do wnętrza kasy włożyć skarbczyk, d) gdy już skarbczyk znajduje się na odpowiedniej wysokości, spoczywając na zaczepach, przez otwory w tylnej ścianie skarbczyka wiercić otwory w ścianie korpusu wewnętrznego, e) w przygotowanych otworach montażowych nitować skarbczyk do tylnej ściany korpusu wewnętrznego, f) zamknąć sejf. 5. Obsługa i eksploatacja 5.1. Otwieranie Wyroby wyposażone tylko w zamek kluczowy: a) włożyć klucz do otworu zamka, b) obrócić klucz o kąt pow. 90 (pow.1/4 obrotu) w prawą stronę, napotkany opór świadczy o otwarciu zamka, klucz musi pozostać w zamku (konstrukcja zamka kluczowego uniemożliwia wyjęcie klucza w pozycji otwartej zamka), c) obrócić klamkę o około 60 o (1/6 obrotu) w prawo, następuje odblokowanie drzwi przez 2

3 mechanizmy, d) po odciągnięciu drzwi do siebie następuje otwarcie wyrobu Wyroby wyposażone tylko w zamek szyfrowy a) otwieramy zamek szyfrowy wykonując czynności opisane w dołączonej instrukcji obsługi zamka szyfrowego, b) obrócić klamkę o około 60 o (1/6 obrotu) w prawo, następuje odblokowanie drzwi przez mechanizmy, c) odciągnąć drzwi do siebie, następuje otwarcie wyrobu Wyroby wyposażone w zamki kluczowy i szyfrowy a) otworzyć zamek szyfrowy zgodnie z dołączoną instrukcji obsługi zamka szyfrowego, b) włożyć klucz do otworu zamka, c) obrócić klucz o kąt pow. 90 (pow.1/4 obrotu) w prawą stronę, napotkany opór świadczy o otwarciu zamka, klucz musi pozostać w zamku (konstrukcja zamka kluczowego uniemożliwia wyjęcie klucza w pozycji otwartej zamka), d) obrócić klamkę o około 60 o (1/6 obrotu) w prawo, następuje odblokowanie drzwi przez mechanizmy, e) po odciągnięciu drzwi do siebie, następuje otwarcie wyrobu Wyroby wyposażone w dwa zamki kluczowe a) włożyć klucz do otworu zamka, b) obrócić klucz o kąt pow. 90 (pow. 1/4 obrotu) w prawą stronę, napotkany opór świadczy o otwarciu zamka, klucz musi pozostać w zamku (konstrukcja zamka kluczowego uniemożliwia wyjęcie klucza w pozycji otwartej zamka), c) otworzyć drugi zamek postępując jak wyżej, d) obrócić klamkę o około 60 o (1/6 obrotu) w prawo, następuje odblokowanie drzwi przez mechanizmy, e) odciągnąć drzwi do siebie, następuje otwarcie wyrobu Otwieranie skrytki indywidualnie zamykanej (opcja) a) włożyć kluczyk do zamka obrócić klucz o kąt pow. 90 (pow. 1/4 obrotu) w prawą stronę b) odciągnąć drzwiczki do siebie, następuje otwarcie skrytki Zamykanie Wyroby wyposażone tylko w zamek kluczowy 1/6 obrotu), następuje zaryglowanie drzwi, b) obrócić klucz o kąt pow.90 (1/4 obrotu) w lewą stronę, napotkany opór świadczy o zamknięciu zamka, klucz należy wyjąć, następuje zamknięcie wyrobu Wyroby wyposażone tylko w zamek szyfrowy 1/6 obrotu), następuje zaryglowanie drzwi, b) zamykamy zamek szyfrowy wykonując czynności opisane w dołączonej instrukcji obsługi zamka szyfrowego, następuje zamknięcie wyrobu Wyroby wyposażone w zamki kluczowy i szyfrowy 1/6 obrotu), następuje zaryglowanie drzwi,b) obrócić klucz o kąt pow. 90 (pow.1/4 obrotu) w lewą stronę, napotkany opór świadczy o zamknięciu zamka, klucz należy wyjąć, c) zamykamy zamek szyfrowy wykonując czynności opisane w dołączonej instrukcji obsługi zamka szyfrowego, następuje zamknięcie wyrobu. 3

4 Wyroby wyposażone w dwa zamki kluczowe 1/6 obrotu), następuje zaryglowanie drzwi, b) obrócić kluczem dowolnego zamka o kąt pow. 90 (pow.1/4 obrotu) w lewą stronę, napotkany opór świadczy o zamknięciu zamka, klucz należy wyjąć, c) zamknąć drugi zamek postępując jak wyżej, następuje zamknięcie wyrobu Zamykanie skrytki indywidualnie zamykanej (opcja) a) docisnąć drzwiczki do korpusu skrytki, b) kluczem dowolnego zamka o kąt pow. 90 (pow.1/4 obrotu) w lewą stronę, napotkany opór świadczy o zamknięciu zamka, klucz należy wyjąć, skrytka została zamknięta 4. Uwagi do prawidłowej eksploatacji - zamykając lub otwierając wyrób należy zwracać uwagę na ruchome elementy np.: szufladę, drzwi. Niewłaściwie eksploatowane mogą doprowadzić do uszkodzenia ciała np.: palców, jeśli zostaną między szufladą a korpusem lub drzwiami a korpusem, - należy zwracać uwagę na położenie rygli podczas zamykania drzwi, rygle bezwzględnie muszą być schowane w przeciwnym przypadku możemy trwale uszkodzić mechanizmy, - w wyrobach wyposażonych w skarbczyki zaleca się przed ich zamknięciem wyjąć kluczyk ze skrytki, - zamontowanych zamków i mechanizmów nie wolno przerabiać pod grozibą utraty gwarancji, - montować zamki i mechanizmy w okresie gwarancji może autoryzowany serwis lub użytkownik posiadający pisemne zezwolenie serwisu, - w razie konieczności zmiany kluczy zaleca się wymianę całego zamka, - maksymalne obciążenie półek - 50 kg, - należy zwrócić uwagę na posadowienie sejfu w taki sposób, aby drzwi nie uderzały bezpośrednio o przeszkody, - mechanizmy ryglujące oraz zamki powinny pracować płynnie i bez zacięć, gdy zaistnieje jakiekolwiek zastrzeżenie, co do pracy wymienionych podzespołów należy ten fakt zgłosić do serwisu KONSMETAL, - gdy zaistnieją jakiekolwiek zastrzeżenia co do dostarczonego wyrobu należy zgłaszać je do serwisu KONSMETALU, - nie zaleca się dokonywania przeróbek bez wiedzy producenta nawet po zakończeniu okresu gwarancji 5. Konserwacja 5.1. Drzwi a) zaleca się przesmarowanie zawias, w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak jak raz na trzy lata smarem do łożysk ślizgowych, b) wszystkie łączenia i pary cierne mechanizmów smarować bezkwasową wazeliną techniczną raz na trzy lata Korpus Zasadniczo korpusy sejfu nie wymagają szczególnych zabiegów konserwacyjnych. Podstawową czynnością konserwacyjną jest czyszczenie obudowy korpusu. Do tego celu należy posłużyć się miękką szmatką zwilżoną łagodnym detergentem a następnie przetrzeć oczyszczoną powierzchnię na sucho. KARTA GWARANCYJNA Nazwa wyrobu*... Nr fabryczny*... Data sprzedaży. Pieczęć i podpis sprzedającego... 4

5 *dane muszą być zgodne z tabliczką znamionową wyrobów. WARUNKI GWARANCJI 1. KONSMETAL zwany dalej Gwarantem zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie wyrobu przy użytkowaniu zgodnie z instrukcją obsługi. 2. Gwarant udziela gwarancji na wyrób w okresie 24 miesięcy od dnia zakupu, nie dłużej jednak niż 30 miesięcy od daty produkcji. 3. Ujawnione wady i uszkodzenia powstałe w okresie gwarancji Nabywca zgłasza za pośrednictwem placówki sprzedającej lub bezpośrednio u Gwaranta. 4. Wady i uszkodzenia wymienione w punkcie 3 będą usuwane bezpłatnie w okresie gwarancji w terminie 21 dni od dokonania oględzin u Nabywcy wadliwego wyrobu przez przedstawiciela Gwaranta. Termin nie może przekraczać 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji Serwisantowi i 35 dni od dnia zgłoszenia placówce sprzedającej 5. Wyrób o wadze do 10 kg, nie zainstalowany na stałe w miejscu użytkowania, Nabywca dostarcza do naprawy wraz z kartą gwarancyjną. 6. Naprawy gwarancyjne wyrobów o wadze powyżej 10 kg lub zainstalowane na stałe będą wykonywane w miejscu użytkowania. W wypadku, gdy okaże się, że naprawa musi być wykonana w warsztacie producenta, Gwarant odbierze wyrób i dostarczy po naprawie własnym transportem. 7. Nabywcy przysługuje prawo żądania wymiany wyrobu na nowy lub zwrotu gotówki (po zwrocie wyrobu Sprzedawcy) w wypadku, gdy: a) stwierdzono wadę fabryczną, której nie można usunąć, b)dokonano dwóch istotnych napraw (koszt naprawy przekracza 40 % ceny nowego wyrobu) i nadal występują wady uniemożliwiające użytkowanie wyrobu zgodnie z przeznaczeniem. 8. Żądanie wymiany wyrobu, zgodnie z punktem 7 warunków gwarancji Nabywca zgłasza Sprzedawcy na piśmie. 9. Okres gwarancji przedłuża się o czas trwania naprawy wyrobu. 10. Gwarancją nie są objęte: a)uszkodzenia mechaniczne lub powstałe na skutek niewłaściwej eksploatacji, b)uszkodzenia wynikłe wskutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Użytkownika lub osoby trzecie, c)czynności przewidziane w instrukcji obsługi, do wykonywania których zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt; np. wymiana baterii, regulacja drzwi, zmiana szyfru d)samowolne zmiany wpisów w karcie gwarancyjnej powodują utratę gwarancji. e) Karta gwarancyjna bez wpisanej nazwy urządzenia, typu, numeru fabrycznego, wpisanej daty sprzedaży, placówki sprzedającej, jest nieważna. f) W przypadku nie uzasadnionego wezwania serwisu Użytkownik pokrywa koszt obsługi serwisu wg cennika firmowego. 13. W przypadku zagubienia karty gwarancyjnej nie będą wydawane duplikaty. 14. Konsmetal prowadzi również naprawy pogwarancyjne. Adnotacje Gwaranta Data zgłoszenia reklamacji. Data wykonania naprawy. Ważność gwarancji przedłużona do: Podpis i pieczęć GWARANTA Opis naprawy 5

6 6

AVAL Białystok, Kozłowa 4. Kasy pancerne KP, klasa II. Zastosowanie: Certyfikaty do przechowywania: Opis produktu:

AVAL Białystok, Kozłowa 4. Kasy pancerne KP, klasa II. Zastosowanie: Certyfikaty do przechowywania: Opis produktu: Zastosowanie: Kasy pancerne KP charakteryzują się wysokim stopniem zabezpieczenia swojej zawartości. Służą do przechowywania gotówki, czeków, weksli, papierów wartościowych, dokumentów oraz innych ważnych

Bardziej szczegółowo

Kasy pancerne KP, klasa VIII

Kasy pancerne KP, klasa VIII Zastosowanie: Kasy pancerne KP charakteryzują się wysokim stopniem zabezpieczenia swojej zawartości. Służą do przechowywania gotówki, czeków, weksli, papierów wartościowych, dokumentów oraz innych ważnych

Bardziej szczegółowo

Szafy SD1 i SD2 w klasie S1

Szafy SD1 i SD2 w klasie S1 Instrukcja obsługi i użytkowania Rys.1 Szafa SD1 klasa S1 Rys.2 Szafa SD2 klasa S1 Przeznaczenie: Szafy przeznaczone do przechowywania dokumentów i materiałów niejawnych, oznaczonych klauzulą tajne. Najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

Sejfy meblowe ML, klasa S1, na broń i amunicję

Sejfy meblowe ML, klasa S1, na broń i amunicję Zastosowanie: Sejfy meblowe ML to lekkie sejfy do użytku domowego i biurowego. Odpowiednie do przechowywania dokumentów, biżuterii, broni, amunicji, akcesoriów związanych z bronią palną oraz innych ważnych

Bardziej szczegółowo

Sejfy meblowe ML, klasa S1

Sejfy meblowe ML, klasa S1 Zastosowanie: Sejfy meblowe ML to lekkie sejfy do użytku domowego i biurowego. Odpowiednie do przechowywania dokumentów, biżuterii, broni, amunicji, akcesoriów związanych z bronią palną oraz innych ważnych

Bardziej szczegółowo

Sejfy gabinetowe Laser System LS, klasa I

Sejfy gabinetowe Laser System LS, klasa I Zastosowanie: Sejfy gabinetowe LS to najnowsza generacja sejfów łącząca nowoczesny, elegancki design z doskonałym zabezpieczeniem antywłamaniowym. Są to sejfy biurowe służą do zabezpieczenia gotówki, czeków,

Bardziej szczegółowo

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP 1 zamek szyfrowy ( opcja) 3 zamek kluczowy 2 klamka 4 - zawias - 1 - Model 60 80 100 120

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA DRZWI STALOWYCH ZEWNĘTRZNYCH OGÓLNE WYTYCZNE I ZALECENIA OSADZANIA DRZWI STALOWYCH

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA DRZWI STALOWYCH ZEWNĘTRZNYCH OGÓLNE WYTYCZNE I ZALECENIA OSADZANIA DRZWI STALOWYCH INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA DRZWI STALOWYCH ZEWNĘTRZNYCH OGÓLNE WYTYCZNE I ZALECENIA OSADZANIA DRZWI STALOWYCH 1.1 Montaż drzwi powinien być wykonywany przez zespół przeszkolonych pracowników zorientowanych

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna. Instrukcja montażu i pielęgnacji. Przed zamontowaniem selektora uzupełnij dane produktu na ostatniej stronie!

Karta gwarancyjna. Instrukcja montażu i pielęgnacji. Przed zamontowaniem selektora uzupełnij dane produktu na ostatniej stronie! IMPORTER KONTRAKTOWY Karta gwarancyjna Instrukcja montażu i pielęgnacji Przed zamontowaniem selektora uzupełnij dane produktu na ostatniej stronie! Prosimy uważnie przeczytać instrukcję! MEBLE KUCHENNE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU Stworzone, by służyć

INSTRUKCJA MONTAŻU Stworzone, by służyć SYSTEMY AŻUROWE INSTRUKCJA MONTAŻU Stworzone, by służyć INSTRUKCJA MONTAŻU Przed przystąpieniem do prac montażowych należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją montażu obsługi. W instrukcji zostały

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA DRZWI STALOWYCH ZEWNĘTRZNYCH OGÓLNE WYTYCZNE I ZALECENIA OSADZANIA DRZWI STALOWYCH

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA DRZWI STALOWYCH ZEWNĘTRZNYCH OGÓLNE WYTYCZNE I ZALECENIA OSADZANIA DRZWI STALOWYCH INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA DRZWI STALOWYCH ZEWNĘTRZNYCH OGÓLNE WYTYCZNE I ZALECENIA OSADZANIA DRZWI STALOWYCH 1.1 Montaż drzwi powinien być wykonywany przez zespół przeszkolonych pracowników zorientowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu drzwi zewnętrznych. www.aldrew-bielice.pl

Instrukcja montażu drzwi zewnętrznych. www.aldrew-bielice.pl Instrukcja montażu drzwi zewnętrznych 1 I. PRZEZNACZENIE ORAZ WARUNKI GWARANCJI Drzwi produkowane przez przeznaczone są do zamknięcia otworów budowlanych w ścianach zewnętrznych, które zamykaja pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNY KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA. Str. 1

EKONOMICZNY KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA. Str. 1 EKONOMICZNY KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Str. 1 Kotły grzewcze KRUK to wiele zalet: duża komora załadunkowa, miarkownik ciągu, możliwość wyposażania w sterownik i dmuchawę,

Bardziej szczegółowo

Koza K10. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna

Koza K10. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna Koza K10 Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna Informacje ogólne Urządzenie musi być zainstalowanie zgodnie z obowiązującymi normami prawa budowlanego. Piec musi być ustawiony w bezpiecznej odległości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi (Instrukcja oryginalna)

Instrukcja obsługi (Instrukcja oryginalna) Instrukcja obsługi (Instrukcja oryginalna) PRZECINARKA DO ASFALTU I BETONU SHARKY-400 PRZECINARKA DO ASFALTU I BETONU SHARKY-500 1 SPIS TREŚCI 1. Przeznaczenie... 3 2. Parametry techniczne... 3 3. Budowa

Bardziej szczegółowo

--------------- BOMET ----------------

--------------- BOMET ---------------- --------------- BOMET ---------------- INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA KATALOG CZĘŚCI WYMIENNYCH OBSYPNIK ZAWIESZANY P 475-3 sekcyjny P - 475/1-5 sekcyjny PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY ZAPOZNAJ SIĘ

Bardziej szczegółowo

ROLETY ZEWNĘTRZNE. instrukcja użytkowania

ROLETY ZEWNĘTRZNE. instrukcja użytkowania ROLETY ZEWNĘTRZNE instrukcja użytkowania Deklaracja właściwości użytkowych W związku ze zmianami przepisów w rozporządzeniu UE Deklaracje Właściwości Użytkowych wystawiane są indywidualnie. 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-rozruchowa

Dokumentacja techniczno-rozruchowa Moduł chłodniczy WindMaker COOLER WM COOLER - 500 WM COOLER - 700 WM COOLER 1000 Dokumentacja techniczno-rozruchowa Szczegółowe zapoznanie się z niniejszą informacją techniczną, następnie użytkowanie urządzenia

Bardziej szczegółowo

4-przewodowy. System wideodomofonowy. Instalacja i obsługa

4-przewodowy. System wideodomofonowy. Instalacja i obsługa -przewodowy System wideodomofonowy Instalacja i obsługa Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed instalacją sprzętu oraz zachowanie jej. MODEL :... NR. SERYJNY : NUMER DOKUMENTU ZAKUPU : DATA

Bardziej szczegółowo

Goldpress 5 Instrukcja obsługi. Goldpress 5. Instrukcja obs ugi

Goldpress 5 Instrukcja obsługi. Goldpress 5. Instrukcja obs ugi Goldpress 5 Instrukcja obsługi Goldpress 5 Instrukcja obs ugi Spis treści: 16 Informacje ogólne 26 Opis 3 6 Zasady bezpieczeństwa 4 6 Transport i przechowywanie 5 6 Instalacja 6 6 Przygotowanie do pracy

Bardziej szczegółowo

BRAMA GARAŻOWA UCHYLNA

BRAMA GARAŻOWA UCHYLNA BRAMA GARAŻOWA UCHYLNA (PL - 1/1) (EU - 1/2) INSTRUKCJA ORYGINALNA Instrukcja Instalowania i Obsługi EN Technical documentation Assembly and Operating Instructions Up and over garage door / PART 1 Technical

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna. wraz z instrukcją montażu. UWAGA! Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z instrukcją oraz warunkami gwarancji

Karta gwarancyjna. wraz z instrukcją montażu. UWAGA! Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z instrukcją oraz warunkami gwarancji Karta gwarancyjna wraz z instrukcją montażu ościeżnica SMART UWAGA! Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z instrukcją oraz warunkami gwarancji WARUNKI GWARANCJI UWAGA! Przed rozpoczęciem montażu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA STALOWY KOCIOŁ NA PALIWA STAŁE Z AUTOMATYCZNYM PODAWANIEM PALIWA, ORAZ DODATKOWYM RUSZTEM ŻELIWNYM WĘGIEL EKO - GROSZEK, MIAŁ WĘGLOWY, PELLET(zastępczo) O MOCY 16-24 kw DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA

Bardziej szczegółowo

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08 EKX 410/513/515k/515 11.03 - Instrukcja obsługi p 52017705 07.08 EKX 410 EKX 513-515 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL Instrukcja montażu i obsługi - sprint evolution 467V009-00-0-OCE-Rev.B_PL Spis treści Informacje ogólne... Symbole... Wskazówki bezpieczeństwa... ogólne... dotyczące przechowywania... dotyczące eksploatacji...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU PRODUKTÓW MARKI INTER DOOR

INSTRUKCJA MONTAŻU PRODUKTÓW MARKI INTER DOOR INSTRUKCJA MONTAŻU PRODUKTÓW MARKI INTER DOOR wraz z Kartą Gwarancyjną oraz Instrukcją użytkowania Wyrób Pieczęć pakowacza produkcji Wydanie 01/2015 www.interdoor.pl INTERDREX Sp. z o.o. Bieszkowice 45,

Bardziej szczegółowo

ZAMKI ELEKTROMECHANICZNE Z KONTROLĄ DOSTĘPU

ZAMKI ELEKTROMECHANICZNE Z KONTROLĄ DOSTĘPU ZAMKI ELEKTROMECHANICZNE Z KONTROLĄ DOSTĘPU Instrukcja instalacji Instrukcja użytkowania Specyfikacja techniczna - 1 - Spis treści 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I PRZEZNACZENIE...3 2. DOSTĘPNE WERSJE...4 3.

Bardziej szczegółowo

ZAMKI ELEKTROMECHANICZNE Z KONTROLĄ DOSTĘPU

ZAMKI ELEKTROMECHANICZNE Z KONTROLĄ DOSTĘPU ZAMKI ELEKTROMECHANICZNE Z KONTROLĄ DOSTĘPU Instrukcja instalacji Instrukcja użytkowania Specyfikacja techniczna - 1 - Spis treści 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I PRZEZNACZENIE...3 2. DOSTĘPNE WERSJE...4 3.

Bardziej szczegółowo

DWUPŁASZCZOWE PODGRZEWACZE WODY UŻYTKOWEJ. WGJ-g

DWUPŁASZCZOWE PODGRZEWACZE WODY UŻYTKOWEJ. WGJ-g DWUPŁASZCZOWE PODGRZEWACZE WODY UŻYTKOWEJ WGJ-g 80 l 100 l 120 l 140 l INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA Zakład Urządzeń Grzewczych Elektromet 48-100 Głubczyce, Gołuszowice 53, tel.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Kotły z automatycznym podawaniem paliwa JEDNOPALENISKOWE DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KDO ECONOMIC STANDARD KDO ECONOMIC KOTŁY ŻYWIEC Sp.j. 34-300 Żywiec ul. Leśnianka 141A tel. (033) 861 53 19 fax

Bardziej szczegółowo