Dwumiesięcznik Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu. Nowoczesny Gabinet Terapii Biologicznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dwumiesięcznik Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu. Nowoczesny Gabinet Terapii Biologicznej"

Transkrypt

1 EDYNKA J listopad grudzień 2009 nr 68 Nowoczesny Gabinet Terapii Biologicznej Na Oddziale Reumatologii i Rehabilitacji naszego Szpitala 8 grudnia br. odbyła się uroczystość oddania jedenastego w Polsce, a drugiego na Śląsku Gabinetu Terapii Biologicznej W śród zaproszonych gości byli m.in. prof. Eugeniusz J. Kucharz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii ŚUM w Katowicach i Wojewódzki Konsultant w dziedzinie reumatologii, Adam Ciesiółka, zastępca prezydenta Bytomia, dyrekcja Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu, przedstawiciele śląskiego NFZ, zaprzyjaźnieni z oddziałem reumatolodzy, a także pracownicy oddziału. Spotkanie otworzył Andrzej Barałkiewicz, Dyrektor Naczelny Szpitala, który przywitał zgromadzonych gości. Następnie głos zabrał prof. Eugeniusz J. Kucharz. Bardzo się cieszę, że w kolejnej placówce powstał Gabinet Terapii Biologicznej. Obecnie jest to już uznana i skuteczna metoda leczenia. Cały czas powstają nowe wersje leków biologicznych, które w większości pozbawione są działań niepożądanych. Mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości jeszcze bardziej zwiększy się ich stosowanie. Wierzę też, że pojawi się więcej programów leczniczych związanych z tą terapią, jak i że wśród samych lekarzy wzrośnie świadomość możliwości, jakie daje terapia biologiczna mówił podczas otwarcia prof. Eugeniusz J. Kucharz. O znaczeniu terapii biologicznych w aspekcie poprawy jakości życia pacjentów ze schorzeniami reumatycznymi mówiła dr n. med. Maria Głowacka, ordynator Oddziału Reumatologii i Rehabilitacji w naszym Szpitalu. Od kilku lat na Oddziale Reumatologii i Rehabilitacji pacjenci byli leczeni przy pomocy terapii biologicznej. Jednak do tej pory nie było specjalnego pomieszczenia, w którym można by podawać leki, co było niekomfortowe, zarówno dla pacjentów, jak i dla lekarzy. Dokończenie na str. 2 Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę Pacjentom oraz Pracownikom Szpitala wielu radosnych chwil spędzonych w gronie rodzinnym oraz niezapomnianej wieczerzy wigilijnej. Niech te Święta będą okazją do refleksji, a Nowy Rok niech będzie czasem pomyślności i spełnionych nadziei Andrzej Barałkiewicz, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu 1

2 Uroczysta msza Nowoczesny Gabinet... W kaplicy naszego Szpitala, 19 października br. o godzinie odbyła się msza święta z okazji Dnia Świętego Łukasza Patrona Służby Zdrowia. Uroczystość uświetnił swą obecnością biskup Gerard Kusz. Na mszę świętą przybyło wielu pacjentów i pracowników Szpitala, którzy wspólnie modlili się w intencji pracowników służby zdrowia. Biskup Kusz z Gliwic podkreślił, że osoby zajmujące się chorymi mają bardzo trudne i odpowiedzialne zadanie. W ich Dokończenie ze str. 1 pracy bardzo ważna jest modli Nowo powstały Gabinet Terapii twa i wstawiennictwo ich patrona, Biologicznej usprawni naszą pracę który sam z zawodu był lekarzem. i sprawi, że w najbliższej przyszłości ilość pacjentów wymagających tego typu leczenia może się zwiększyć. Pokój został w pełni wyposażony w nowoczesny sprzęt medyczny służący do podawania wlewów. Lek zpital podpisał umowę z by- podawany jest w formie iniekcji dotomskim Urzędem Miasta żylnej poprzez wlewy kroplowe lub na dofinansowanie remontu przy pomocy pompy infuzyjnej. Na Izby Przyjęć i przeniesienie Pra- pacjentów czekają dwa specjalne cowni RTG do bloku V. Szpital stanowiska do przyjmowania leków aktualizuje dokumentację projek- mówi dr n. med. Maria Głowactowo kosztorysową tego zada- ka, ordynator Oddziału Reumatologii nia. W najbliższych dniach zo- i Rehabilitacji w naszym Szpitalu. Środki na Izbę Przyjęć S stanie ogłoszone postępowanie przetargowe. Izba Przyjęć zostanie przeniesiona w inne miejsce parteru bloku V, a w miejscu obecnej znajdzie się Pracownia RTG. Takie rozwiązanie jest konieczne, ponieważ przy Izbie Przyjęć powinna znajdować się pełna diagnostyka w postaci tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i sprzętu RTG. Po remoncie wszystkie te pracownie będą znajdować się w jednym miejscu na parterze zapowiada Władysław Fall, kierownik Działu Technicznego w Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Bytomiu. (ab) 2 Obecnie tą metodą leczeni są już pacjenci z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS). Jednak od nowego roku, po podpisaniu nowego kontraktu z NFZ, z Gabinetu Terapii Biologicznej mają korzystać także osoby cierpiące na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK). Warto wiedzieć, że metoda terapii biologicznej jest jedną z najnowocześniejszych i najbardziej efektywnych metod, które obecnie mogą być stosowane w RZS, na które w Polsce choruje ponad czterysta tysięcy osób. Głównym zadaniem terapii jest modyfikacja nieprawidłowo funkcjonującego systemu immunologicznego. Podawany lek w postaci dożylnej trafia bowiem bezpośrednio w określone czynniki nasilające proces zapalny i blokuje dalszy rozwój choroby. Zastosowanie skutecznych leków biologicznych jest ogromnie korzystne dla chorego, nie tylko ze względów zdrowotnych, ale także z społecznego punktu widzenia. Pozwala uniknąć hospitalizacji, a także znacznie ogranicza koszty absencji chorobowej i rent inwalidzkich. Gabinet, który powstał w naszym Szpitalu, jest kolejną odsłoną Ogólnopolskiego Programu Wspierania Terapii Biologicznych, finansowanego z grantu edukacyjnego firmy farmaceutycznej Schering Plough. Do tej pory w ramach programu w Polsce powstało już jedenaście pokoi wlewów, a docelowo ma ich być czterdzieści. Pierwszy gabinet na Śląsku powstał w kwietniu tego roku w Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca w Katowicach, na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Reumatologii, prowadzonym przez prof. Eugeniusza J. Kucharza. Cały program został stworzony z myślą o poprawie komfortu leczenia i jakości życia osób przewlekle chorych. By jakość terapii była jak najlepsza, lekarze i pielęgniarki pracujący w Gabinetach Terapii Biologicznej odbywają również specjalnie szkolenia. (ŁK)

3 Miło nam poinformować, że prof. dr hab. n. med. Jerzy Arendt dołączył do szacownego grona laureatów Medalu Miasta Bytomia. Uroczysta gala, podczas której wręczono te jakże prestiżowe wyróżnienia odbyła się 8 listopada br. w Bytomskim Centrum Kultury. P rof. dr hab. n. med. Jerzy Arendt (na zdjęciu) odebrał Medal Miasta Bytomia z rąk Piotra Koja, Prezydenta Bytomia i Kazimierza Bartkowiaka przewodniczącego Rady Miejskiej, a jednocześnie przewodniczącego Kapituły Medalu w dziedzinie naukowej. Pomimo że nie mieszkam w Bytomiu, to od 40 lat jestem zawodowo związany z tym miastem i nigdy tego nie żałowałem. Bilans mojej pracy to kilkadziesiąt tysięcy pacjentów, z którymi się zetknąłem i kilka tysięcy osób, które osobiście operowałem. Moja działalność daje mi oczywiście zadowolenie, ale wielką radością i satysfakcją jest też moment, gdy ktoś z zewnątrz to zauważy, dlatego też bardzo dziękuję Kapitule za nominowanie mnie do nagrody, a Panu Prezydentowi za jej przyznanie. Wyróżnienie to traktuję jako nagrodę dla całego zespołu chirurgów, z którymi pracuję, jak i dla całego szpitala, który przeżywa w ostatnim czasie świetność i wspaniale się rozwija mówił podczas odbierania medalu prof. dr hab. n. med. Jerzy Arendt. Warto przypomnieć, że Profesor jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu Rokit- JEDYNKA Prestiżowe wyróżnienie nicy. Stopień doktora nauk medycznych otrzymał w 1981 roku, a stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w 1991 roku. W 2007 roku otrzymał, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, tytuł profesora nauk medycznych. Na dorobek naukowy Profesora składa się 86 publikacji w recenzowanych czasopismach, 68 publikowanych oraz zaprezentowanych doniesień naukowych i 27 rozdziałów w książkach. Jest laureatem m.in. złotego medalu przyznanym na 53 Światowej Wystawie Innowacji i Nowych Technologii EUREKA 2004 w Brukseli za współautorstwo opracowania biologicznego opatrunku ChitoFib (2004) i Medalu Komisji Edukacji Narodowej (2007). Profesor Jerzy Arendt jest też członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego i Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Osiągnięcia Profesora w pracy zawodowej oraz zaangażowanie w działalność społeczną, dydaktyczną, jak i w działalność z zakresu organizacji nauki związanej z przede wszystkim z otwarciem pracowni endoskopowej w ramach prowadzonej Wojewódzkiej Poradni Chorób Układu Pokarmowego, zdecydowały o przyznaniu wyróżnienia. Medale Miasta Bytomia to honorowe wyróżnienie przyznawane osobom zasłużonym w działalności na rzecz miasta od 1998 roku. Do tej pory odznaczono 149 laureatów. W tym roku do tego grona do- Zgodnie z umową zawartą w dniu 9 października 2009 roku pomiędzy naszym Szpitalem, a Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach w sprawie udostępnienia ŚUM oddziałów szpitalnych (zwanych oddziałami klinicznym) i na potrzeby wykonywania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, Rektor ŚUM powierzyła funkcję kierownika Katedry i Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej od dnia 16 grudnia br. do 15 grudnia 2015 roku Panu prof. dr. hab. n. med. Jerzemu Arendtowi. Serdecznie gratulujemy! Wszystkich zainteresowanych umieszczeniem reklam prosimy o kontakt z Działem Administracyjno Gospodarczym, tel Telefony: centrala ; fax ; łączyło kolejnych sześciu. Medale przyznawane są w kilku kategoriach gospodarczej, społecznej, kulturalnej, naukowej i sportowej. Wnioski, kto powinien zostać nagrodzony, zgłaszają stowarzyszenia i organizacje społeczne, kluby sportowe, placówki oświatowe i edukacyjne, związki zawodowe, partie polityczne i komisje Rady Miejskiej w Bytomiu. Wszystkie wnioski rozpatruje specjalna Kapituła Medalu. W tym roku w gronie laureatów, obok Profesora Jerzego Arendta, znaleźli się też Marcin Hałaś, wyróżniony w dziedzinie społecznej i kulturalnej, Edeltrauda Spura odznaczona w dziedzinie kultury, Marian Ostapczyk i firma SPONSOR PLUS Sp. z o. o. uhonorowana w dziedzinie społecznej oraz Jacek Trzeciak odznaczony w kategorii sportowej. Opracowanie i skład: KiA s.c., Tarnowskie Góry, ul. Dolna 1 tel./fax: , Druk: Mikopol, tel

4 Remont pełną parą P o zakończonym gruntownym remoncie pierwszego piętra bloku I naszego Szpitala, rozpoczął się remont parteru. Kompleksowe prace odbywają się na podstawie dokumentacji dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów i wymogów. W przyszłym roku na dwie kondygnacje bloku I przeniesiony zostanie cały W będą zjeżdżali windą do piwnicy, a stamtąd transportowani schodami do pracowni. Wszystko odbywać się będzie poza strefą budowy, dzięki zamontowanym dodatkowym drzwiom. Przepraszamy pacjentów naszego Szpitala za wszelkie utrudnienia z dotarciem do Pracowni RTG, ale pamiętajmy, że zaawansowane prace remontowe odbywają się w czynnym budynku. Remont parteru jest konieczny, aby w przyszłości powstał tutaj nowoczesny Oddział Chirurgii tłumaczy Władysław Fall. Zgodnie z planami, w przyszłym roku Pracownia RTG będzie przeniesiona do bloku V (znajdującego się od strony ulicy Prusa). Natomiast w miejscu obecnej pracowni powstaną sale chorych na potrzeby Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej. Remont Oddziału Chirurgii finansowany jest ze środków bytomskiego Urzędu Miasta. (ab) Nowe windy październiku br. na terenie Szpitala przy Alei Legionów została wykonana winda łącząca poziom podwórza z parterem. Rozwiązanie takie było konieczne, aby przede wszystkim niepełnosprawnym pacjentom zapewnić sprawne poruszanie się po Szpitalu. Winda, która cały czas się tam znajdowała komunikowała tylko poziom parteru z poszczególnymi piętrami. Brak było połączenia pomiędzy podwórzem a parterem. Sytuacja była uciążliwa, gdyż na II i III piętrze znajduje się Zakład Opiekuńczo Leczniczy i starsze osoby musiały być przewożone na noszach w dość trudnych warunkach. W związku z tym zaistniała konieczność połączenia platformą poziomu podwórza z poziomem parteru. Zadanie zostało zrealizowane ze środków bytomskiego 4 Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej. Pod względem logistycznym będzie to trudny remont, ponieważ na parterze cały czas działa Pracownia RTG. Oprócz pacjentów przebywających w naszym Szpitalu, przyjmowane są w niej osoby z ostrych dyżurów czy nagłych przypadków. Natomiast pozostali pacjenci kierowani są do Pracowni RTG znajdującej się w szpitalnej przychodni przy ulicy Karola Miarki wyjaśnia Władysław Fall, kierownik Działu Technicznego w Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Bytomiu. Remont parteru w bloku I rozpoczął się od sal chorych i sanitariatów. Na czas prowadzenia prac oddzielono je foliowymi śluzami, aby zasłonić korytarz, którym transportowani są chorzy do Pracowni RTG. W dalszej kolejności remontowany będzie korytarz. W tym celu wydzielona zostanie strefa transportowa dla pacjentów korzystających z Pracowni RTG. Przy pomocy pracowników noszowych, pacjenci Urzędu Miasta mówi Władysław Fall, kierownik Działu Technicznego w Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Bytomiu. Kolejna winda powstanie również w bloku IV naszego Szpitala, gdzie znajduje się Oddział Laryngologii. Będzie to dźwig zewnętrzny, który obsługiwał będzie cztery poziomy budynku (piwnica, poziom podwórza, I i II piętro). Również w tym wypadku inwestycja była konieczna, gdyż znacznie utrudniony był transport pacjentów niepełnosprawnych do budynku. Na ukończeniu są roboty związane z budową szybu windy. Następnie będziemy montować dźwig i po zakończeniu wszystkich czynności dozorowych winda będzie dopuszczona do użytku dodaje kierownik. (ab)

5 Dialog albo strajk Pielęgniarki naszego Szpitala 5 listopada br. po raz kolejny przystąpiły do protestu. Tego dnia działania strajkowe pod hasłem Dialog albo strajk? Pacjent! były prowadzone we wszystkich szpitalach i przychodniach w województwie śląskim. Akcja została zorganizowana przez Śląski Oddział Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Pielęgniarki od lat walczą o poprawę płac i polepszenie warunków pracy. Tym razem spokojnym, ale zdecydowanym głosem domagają się, by władze województwa śląskiego i Ministerstwo Zdrowia zwróciły uwagę na potrzeby ich grupy zawodowej, ale przede wszystkim na potrzeby pacjentów. Działania w ramach akcji Dialog albo strajk? Pacjent? polegały głównie na rozdawaniu wśród pacjentów ulotek, które zawierają nasz program. Dyrekcja szpitala została poinformowana o 24 godzinnym strajku. Protest nie miał wpływu na pracę naszych pielęgniarek, a pacjenci mieli tego dnia zapewnioną opiekę mówi Anna Jabłońska, prezes Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych naszego Szpitala. Głównym celem protestu było zwrócenie uwagi na problemy, z którymi pielęgniarki i pacjenci borykają się na co dzień. Strajkujące pragną nawiązać dialog z Ministerstwem Zdrowia, które do tej pory nie odpowiadało na postulaty OZZPiP. Pielęgniarki żądają gruntownej reformy zdrowia i dokładnego określenia norm zatrudnienia ich w placówkach ochrony zdrowia. Pielęgniarki głośno mówią o tym, że z powodu oszczędności szpitale zatrudniają zbyt mało personelu, przez co pacjenci nie mają zapewnionej dostatecznej opieki, często jedna osoba zajmuje się 30 chorymi. Ponadto pielęgniarka na oddziale niejednokrotnie wykonuje także czynności wykraczające poza zakres jej obowiązków. Każdy, kto zna problemy ich grupy zawodowej zdaje sobie sprawę, że wynagrodzenie, które otrzymują jest niewspółmierne do pracy, jaką wykonują. Zawód pielęgniarki i położnej jest w województwie śląskim zawodem starzejącym się, przeciętny wiek pielęgniarki w naszym województwie wynosi lat. Obecnie coraz mniej osób chce kształcić się w tym zawodzie, a większość osób które kończą studia wyjeżdża za granicę. Istnieją obawy, że jeśli nie wzrosną płace, będzie ich coraz mniej. W trosce o dobro swojej grupy zawodowej i pacjentów, pielęgniarki żądają rozmów, prowadzących do zmian i poprawy sytuacji w szpitalach. Jeśli protest nie przyniesie odzewu ze strony władz możliwe, że rozszerzy się na inne województwa i przybierze bardziej zdecydowaną formę mówi Anna Jabłońska. (AS) Unijna inwestycja zakończona Jak pisaliśmy, w poprzednim numerze Jedynki z końcem września br. zakończyły się gruntowane prace remontowe na pierwszym piętrze bloku I naszego Szpitala. Po wyremontowaniu parteru, cały Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej z Pracownią Endoskopową, będzie przeniesiony na dwie kondygnacje bloku I. Na remont I piętra Szpital otrzymał dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Zakres prac objął działania dostosowawcze do obowiązujących norm i przepisów określonych przez Ministra Zdrowia, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia szpitalne. Inwestycja przyczyni się również do poprawy dostępności mieszkańców do świadczeń medycznych na wysokim poziomie. Projekt realizowany był w ramach Działania 9.1. RPO WSL Infrastruktura lecznictwa zamkniętego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby 5

6 Podnosimy kwalifikacje Zakład Opiekuńczo Leczniczy Szpitala Doskonała opieka dla naszych pacjentów M iło nam poinformować, że kolejni pracownicy naszego Szpitala podnieśli w ostatnim czasie swoje kwalifikacje. Lek. med. Piotr Zalewski z Oddziału Okulistyki uzyskał 18 listopada tytuł specjalisty chorób oczu, a dwoje lekarzy z Oddziału Anestezjologii uzyskało tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. I tak lek. med. Edyta Warzecha uzyskała specjalizację 25 listopada, a lek. med. Cyprian Kielar 23 listopada. Z kolei lek. med. Antoni Knapik 7 listopada uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej. W naszym Szpitalu pełni obowiązki kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Dyrekcja Szpitala składa serdeczne gratulacje! Bony świąteczne Z akład Opiekuńczo Leczniczy Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu mieszczący się przy Al. Legionów oferuje chorym całodobową, profesjonalną pielęgnację. Placówka zapewnia opiekę pielęgniarską i specjalistyczne konsultacje lekarskie. Pacjenci mogą liczyć na zakwaterowanie, miłą, rodzinną atmosferę oraz pełne wyżywienie. Mogą również skorzystać z opieki psychologa, logopedy, rehabilitacji oraz terapii zajęciowej. Chorzy mają do dyspozycji sale 1 4 osobowe z wygodnym systemem przyzywowym, wyłączanym przy łóżku pacjenta. Placówka zatrudnia doskonale wykwalifikowany personel, który gwarantuje fachową pielęgnację osobom po wylewach i udarach, z cukrzycą, chorobą Alzheimera. Zakład prowadzi także rehabilitację po zabiegach endoprotez. (AS) 6 O d 4 grudnia pracownikom naszego Szpitala wydawane są bony świąteczne firmy Sodexo. Firma ma podpisane umowy z wieloma sklepami i sieciami handlowymi. Każdy pracownik otrzymuje trzy bony o nominale 50 złotych. Do każdego bonu dołączone są też kupony rabatowe ze zniżkami, nawet do 30% mówi mgr Barbara Szubert, Zastępca Dyrektora ds. Finansów i Organizacji. Dodajmy, że bony przysługują wszystkim pracownikom Szpitala, za wyjątkiem tych, którzy zostali zatrudnieni po dniu 31 października bieżącego roku. Pani dr n. med. Grażynie Myrcik Pani lek. med. Agnieszce Zimońskiej wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmierci wyrazy głębokiego żalu z powodu śmierci Męża Ojca składają składają Dyrekcja oraz pracownicy Dyrekcja oraz pracownicy Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu

7 INFORMATOR DLA PACJENTA Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu Centrala: (032) IZBA PRZYJĘĆ (032) lub ODDZIAŁY SZPITALA Oddział Okulistyki Ordynator: dr n. med. Ewa Herba Sekretariat: (032) Oddział Urologii Ordynator: dr n. med. Tomasz Lubas Sekretariat: (032) Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej Ordynator: prof. dr hab. n. med. Jerzy Arendt Sekretariat : (032) Oddział Neurologii Ordynator: dr n. med. Andrzej Tomczyk Sekretariat: (032) Oddział Kardiologii ze Stanowiskami Intensywnego Nadzoru Ordynator: dr n. med. Mirosława Cichocka Sekretariat: (032) Oddział Laryngologii Ordynator: dr n. med. Izabela Sowińska Krzyżanowska Sekretariat: (032) PORADNIE WIELOSPECJALISTYCZNE UL. ŻEROMSKIEGO 7 Rejestracja tel.: (032) Hematologiczna Reumatologii Chirurgii Ogólnej Urologiczna Okulistyczna Laryngologiczna Kardiologiczna Diabetologiczna Endokrynologiczna UL. KAROLA MIARKI 10 Rejestracja tel.: (032) Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dzieci UL. PARKOWA 1 Rejestracja tel.: (032) Poradnia Rehabilitacji Leczniczej Reumatologiczna Neurologiczna Al. LEGIONÓW 49 Rejestracja tel.: (032) /43 Wirusowego Zapalenia Wątroby Poradnia Chorób Zakaźnych Oddział Reumatologii i Rehabilitacji Ordynator: dr n. med. Maria Głowacka Sekretariat: (032) Zakład Opiekuńczo Leczniczy Aleja Legionów 49 po. Kierownika Justyna Lizoń Kemicer Centrala (032) Oddział Obserwacyjno Zakaźny i Hepatologii Zakaźnej 1a (Neuroinfekcja) 1b (Schorzenia Wątroby i Zatrucia Pokarmowe) Aleja Legionów 49 Ordynator : dr n. med. Lucjan Kępa Centrala (032) Klinika Chorób Wewnętrznych Ordynator: prof. dr hab. n. med. Andrzej Brodziak Sekretariat: (032) Oddział Hematologii po. Ordynatora: dr hab. n. med. Ewa Ziółko tel. (032) Gabinet Lekarza Zakładowego ul. Żeromskiego 7 tel. (032) PRACOWNIE Pracownia USG (032) Pracowania EEG (032) Pracownia EMG, UDP (032) Pracownia Endoskopowa Chirurgii (032) Pracownia Endoskopowa Urologii (032) Pracownia Tomografii Komputerowej firma Voxel (032) Pracownia Rezonansu Magnetycznego firma Voxel (032) Pracownia RTG (032) Pracownia Histopatologii (032) BYTOMSKIE CENTRUM REHABILITACJI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UL. STRZELCÓW BYT. 248 A, tel. (032) Kierownik: mgr Katarzyna Borońska LABORATORIUM ANALITYCZNE Kierownik: mgr Małgorzata Simla, spec. diagnostyki laboratoryjnej Tel. (032) , (032) (kierownik) Materiał do badań pobierany jest w Punkcie Pobrań od 7.15 do Wyniki badań wydawane są w godzinach oraz

8 LABORATORIUM ANALITYCZNE Rola laboratorium w diagnostyce nowotworów Badania laboratoryjne, a w szczególności oznaczenia krążących markerów nowotworowych mogą dostarczać dodatkowych informacji przydatnych w rozpoznawaniu nowotworu, ocenie stopnia zaawansowania procesu chorobowego, monitorowaniu skuteczności leczenia oraz prognozowaniu nawrotu choroby. Krążące markery nowotworowe Rolę markera nowotworowego może pełnić każda substancja biologiczna, która jest produkowana przez zmienioną nowotworowo komórkę bądź syntetyzowana i uwalniana do krwiobiegu przez prawidłowe komórki w wyniku odpowiedzi na toczący się proces nowotworowy. Czasami markerem może być substancja normalnie produkowana przez komórki prawidłowe we wczesnym okresie rozwoju organizmu. W okresie późniejszym w czasie choroby nowotworowej powraca możliwość syntezy tej substancji w zwiększonej ilości. Są to tzw. antygeny płodowo-zarodkowe np. CEA (antygen karcynoembrionalny) czy AFP (alfa-fetoproteina). Idealny marker nowotworowy powinien charakteryzować się wysoką czułością i swoistością diagnostyczną. Jego stężenie powinno ściśle odzwierciedlać stopień zaawansowania choroby oraz odpowiedź na zastosowaną terapię. W trakcie nawrotu choroby podwyższony poziom markera powinien wyprzedzać kliniczne objawy wznowy. Ważną cechą jest również jego swoistość narządowa. Swoistością narządową cechują się jednak nieliczne markery: swoisty antygen sterczowy (PSA), kalcytonina (dla raka rdzeniastego) oraz tyreoglobulina (dla zróżnicowanego raka tarczycy). Większość markerów ze względu na ich ograniczoną czułość i swoistość może służyć jedynie jako uzupełnienie rutynowych technik rozpoznawania nowotworów. Natomiast mogą odegrać znaczącą rolę w monitorowaniu przebiegu choroby, ocenie efektywności leczenia onkologicznego oraz kontroli chorych po zakończeniu leczenia w celu wczesnego wykrycia wznowy nowotworu. Zastosowanie to dotyczy jedynie pacjentów z wyjściowo podwyższonymi stężeniami markerów w przeciwnym przypadku jest nieprzydatne. W przypadku podwyższonego stężenia przed zabiegiem chirurgicznym utrzymywanie się wartości markera w normie oznacza, że zabieg był radykalny, a farmakoterapia skuteczna. Wzrost stężenia markerów w przypadku obecności przerzutów odległych często wyprzedza w czasie wystąpienie objawów klinicznych, czy radiologicznych. Dynamika wzrostu stężeń markerów może ze znacznym prawdopodobieństwem wskazywać na wznowę miejscową (niewielki wzrost, wahania stężenia) lub przerzuty odległe (wyraźny przyrost w kolejnych badaniach). Najczęściej oznaczane markery nowotworowe: Antygen karcynoembrionalny (CEA) Podwyższony poziom obserwuje się w gruczolakorakach wywodzących się na przykład z jelita grubego, a także trzustki, żołądka, piersi, płuca, narządu rodnego czy pęcherza moczowego. Podwyższone stężenia CEA występują też w nowotworach nienabłonkowych (neuroblastoma, mięsaki, chłoniaki) oraz w chorobach nienowotworowych, takich jak zapalenie i marskość wątroby, przewlekłe zapalenie trzustki, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, a nawet w stanach fizjologicznych, takich jak ciąża. CEA jest powszechnie wykorzystywany w monitorowaniu leczenia i do wykrywania wznowy i/lub odległych przerzutów, szczególnie w raku jelita grubego. Alfa fetoproteina (AFP) Podwyższone wartości AFP występują w przypadku pierwotnego raka wątrobowokomórkowego, ale także w marskości wątroby, czy w przewlekłym wirusowym zapaleniu wątroby typu B. Wysoka czułość i swoistość umożliwia stosowanie oznaczenia AFP jako badania przesiewowego w grupach wysokiego ryzyka wystąpienia tego nowotworu. Jest także markerem stosowanym w diagnostyce i monitorowaniu nowotworów zarodkowych jądra i jajników. Swoisty antygen sterczowy (PSA) Swoisty antygen sterczowy cechuje swoistość narządową w stosunku do tkanki gruczołu, jednak nie jest markerem swoistym dla raka stercza, ponieważ wzrasta między innymi w przypadkach gruczolaka, czy stanów zapalnych prostaty. Stężenie PSA silnie koreluje z zaawansowaniem procesu nowotworowego. Znaczny postęp w diagnostyce laboratoryjnej raka gruczołu krokowego spowodowało wprowadzenie oznaczania stężenia wolnego PSA (fpsa) oraz ilorazu stężeń fpsa i PSA całkowitego. Przy stężeniach całkowitego PSA wynoszących 4,0 20,0 ng/ml fpsa poniżej 18% przemawia za dużym prawdopodobieństwem raka stercza, zaś przekraczające 25% wskazuje raczej na gruczolaka. Antygen nowotworowy 15-3 (CA 15-3) Podwyższony poziom stwierdza się w surowicy osób chorych na raka piersi. Stężenie wzrasta też w ciąży, w marskości i zapaleniu wątroby, u kobiet z niezłośliwymi zmianami w piersiach i w jajnikach, a także u niedużego odsetka chorych z rakiem jajnika, szyjki macicy, endometrium i niedrobnokomórkowym rakiem płuca. Ze względu na niską czułość diagnostyczną, marker ten nie jest stosowany w diagnostyce, a i w monitorowaniu leczenia odgrywa znikomą rolę. Antygen nowotworowy 125 (CA 125) Podwyższony poziom wykrywany jest u 80-90% pacjentek z rakiem jajnika. Jednak wzrost obserwuje się także u kobiet w ciąży, lub mających zmiany o charakterze łagodnym (endometrioza, zapalenie jajowodu czy mięśniaki macicy). CA125 jest wykorzystywany do monitorowania skuteczności terapii przeciwnowotworowej. Spadek poziomu tego markera w trakcie kolejnych cykli chemioterapii sugeruje jej skuteczność. Brak zmian lub wzrost stężenia CA125 w surowicy oznacza zazwyczaj obecność pozostałości guza pierwotnego lub pojawienie się przerzutów. mgr Małgorzata Simla, specjalista diagnostyki laboratoryjnej, kierownik Laboratorium Analitycznego 8

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 stycznia 2013 r. Poz. 873 UCHWAŁA NR VII/81/12 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/512/12 Pełniącej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 października 2012 r. Poz. 4028 UCHWAŁA NR XLI/512/12 PEŁNIĄCEJ FUNKCJE ORGANÓW MIASTA BYTOM DZIAŁAJĄCEJ ZA RADĘ MIEJSKĄ z dnia września 2012 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1 INFORMATOR Dbałość o zdrowie i jakość usług medycznych, naszą odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa Ziemi Słupskiej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 lutego 2016 r. Poz. 788 UCHWAŁA NR XIV/312/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 listopada 2015 r. Poz. 5544 UCHWAŁA NR XI/239/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia. w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina.

Uchwała Nr Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia. w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina. -projekt- Uchwała Nr Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina. ając na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r.

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r. UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 lutego 2017 r. Poz. 902 UCHWAŁA NR XXIV/531/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego

Bardziej szczegółowo

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie www.lukasz.med.pl Dział Organizacji i Nadzoru Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a, woj. małopolskie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Wykaz telefonów tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 tel. centrala szpitalna: 89 53 86 356, 89 53 86 598 e-mail: szpital@wss.olsztyn.pl ODDZIAŁY Oddział

Bardziej szczegółowo

2 Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie pozostają bez zmian.

2 Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie pozostają bez zmian. Aneks nr 2 z dnia 22.12.2014 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie tekstu jednolitego wprowadzonego Obwieszczeniem Nr 1/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 5553 UCHWAŁA NR XL/850/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala

Bardziej szczegółowo

Część A Programy lekowe

Część A Programy lekowe Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających z zakresu programów zdrowotnych (lekowych) Część A Programy lekowe 1.1 WARUNKI 1. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B 1.1.1 wymagania formalne Wpis w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. Aneks nr 1/2013 z dnia 20.02.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Dwumiesięcznik Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu. Przetarg na dach. z Gminnego Funduszu Ochrony

Dwumiesięcznik Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu. Przetarg na dach. z Gminnego Funduszu Ochrony J styczeń EDYNKA Dwumiesięcznik Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu Nowa karetka luty 2010 nr 69 W połowie stycznia Szpital wzbogacił się o nową karetkę marki Renault Trafic. Została ona dostarczona

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 14 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 14 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WAŻNE TELEFONY I ADRESY

WAŻNE TELEFONY I ADRESY WAŻNE TELEFONY I ADRESY E-MAIL: DYREKCJA 22 47-35-300, 22 47-35-330 e-mail: sekretariat@mssw.pl NACZELNA PIELĘGNIARKA. 22 47-35-300, 22 47-35-330 tel/fax: 22 615-77-28 KANCELARIA 22 47-35-383 tel/faks:

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

Dwumiesięcznik Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu. Nowe miejsca w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym

Dwumiesięcznik Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu. Nowe miejsca w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym J lipiec EDYNKA sierpień 2008 nr 60 Nowe miejsca w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym Dwadzieścia siedem dodatkowych miejsc czeka na pacjentów w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym, który od 1 maja działa w naszym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KONKURSU. w okresie od r. do r. w następujących zakresach:

WARUNKI KONKURSU. w okresie od r. do r. w następujących zakresach: Kraków, dnia 12 grudnia 2016 r. WARUNKI KONKURSU na udzielanie świadczeń zdrowotnych: w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w następujących zakresach: 1. koordynacja pracy (lekarz kierujący) w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Część A Programy lekowe

Część A Programy lekowe Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających z zakresu programów zdrowotnych (lekowych) Część A Programy lekowe 1.1 WARUNKI WYMAGANE 1. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B 1.1.1 wymagania formalne Wpis

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Centrala... 43 78 000. Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Centrala... 43 78 000. Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Centrala... 43 78 000 Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Pielęgniarka Naczelna...4378307

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 października 2012 r. Poz. 3057 UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL.

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. DEKERTA 1 Przychodnie i Poradnie Izba Przyjęć i SOR Oddziały szpitalne42

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Radomsku

Szpital Powiatowy w Radomsku tel. Centrala 44 685 47 00 tel. Sekretariat 44 685 476 fax. 44 685 47 0 KRS 00000004 NIP 77-8 -77-458 Radomsko, dn. 9..04 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I. Dotyczy: świadczeń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r.

Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r. Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy I. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy SZPITAL BIZIELA stanowią: 1. Klinika Alergologii,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 8 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/548/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 29 maja 2017 roku

Kraków, dnia 8 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/548/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 29 maja 2017 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 8 czerwca 2017 r. Poz. 3896 UCHWAŁA NR XXXVI/548/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi

Bardziej szczegółowo

Projekt zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie

Projekt zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 66/ 179/2016 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 9 lutego 2016 r. Projekt zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie 1. W Statucie Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Informacja...... 13 43 78613, 13 43 78000 Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Dział Marketingu

Bardziej szczegółowo

SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30

SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30 SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30 ADMINISTRACJA Dyrektor Naczelny 527 25 42 wew. Sekretariat 532 62 63 263 Zastępca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 marca 2014 r. Poz. 1232 UCHWAŁA NR 146/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin A D R E S Y Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin tel. centr. Będzin (32) 267-30-11; Czeladź (32) 265-16-44, 265-17-47; 265-15-86; 265-15-81; 265-16-86; 265-14-36;

Bardziej szczegółowo

ul. Szpitalna 1 (32)

ul. Szpitalna 1 (32) ul. Szpitalna 1 (32) 41 30 100 Centrala 100 Centrala 101 Portiernia główna 103 Portiernia szatnia-ksero 104 Brama kierowcy 106 Monitoring 107 Dyrektor Naczelny 110 Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: CZP.I.9612.13.8.2013 Kielce, dnia 8 lipca 2013 r. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim Wystąpienie pokontrolne Stosownie do ust

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 kwietnia 2016 r. Poz. 1897 UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Podstawowym celem Zespołu jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.

Podstawowym celem Zespołu jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia. Podstawowym celem Zespołu jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia. A. ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej w dziedzinie: 1. alergologii, 2. alergologii dla

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------

------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE ul. Czerwona Góra 10 26 060 Chęciny -- Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna Szpitala w Czerwonej Górze, Kielce, ul. Jagiellońska 72

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Radomsku

Szpital Powiatowy w Radomsku tel. Centrala 44 685 47 00 tel. Sekretariat 44 685 476 fax. 44 685 47 0 KRS 00000004 NIP 77-8 -77-458 Radomsko, dn. 9..04 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I. Dotyczy: świadczeń

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 2274 UCHWAŁA NR XXX/251/13 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

ZASTĘPCA DYREKTORA PION DZIAŁALNOŚCI NIEMEDYCZNEJ Dział Zatrudnienia i Płac GŁÓWNY KSIĘGOWY Dział Ekonomiczny Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych Komitet Transfuzjologiczny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 marca 2017 r. Poz. 1381 UCHWAŁA NR 310/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2022/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 21 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR 2022/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 21 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR 2022/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PACJENTÓW

INFORMATOR DLA PACJENTÓW INFORMATOR DLA PACJENTÓW Witamy Państwa w Beskidzkim Centrum Onkologii Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej (BCO-SM). Nasz Szpital usytuowany jest w trzech różnych lokalizacjach na terenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie

Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia... w sprawie zmiany statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Otwarto zmodernizowane Białostockie Centrum Onkologii

Otwarto zmodernizowane Białostockie Centrum Onkologii Otwarto zmodernizowane Białostockie Centrum Onkologii We wtorek, 15 września br. w obecności wiceministra zdrowia Cezarego Cieślukowskiego,, marszałka Mieczysława Baszko,i członkówi zarządu, posłów i lekarzy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE ul. Czerwona Góra Chęciny

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE ul. Czerwona Góra Chęciny WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE ul. Czerwona Góra 10 26 060 Chęciny -- Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna Szpitala w Czerwonej Górze, Kielce, ul. Jagiellońska 72

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH :

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : 1) Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej; 2) Kliniczny

Bardziej szczegółowo

PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE

PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE DYREKTOR Rada Społeczna SP ZOZ MSW Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych Główny

Bardziej szczegółowo

Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie Olsztyn ul. Niepodległości 44

Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie Olsztyn ul. Niepodległości 44 SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30 ADMINISTRACJA Dyrektor Naczelny 527 25 42 wew. Sekretariat 532 62 63 263 Zastępca

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu

Kwartalnik Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu J maj EDYNKA 2011 nr 2 Mamy Oddział na miarę XXI wieku Wyposażony w nowoczesny sprzęt medyczny Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej od lutego br. funkcjonuje w naszym Szpitalu w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust.

DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust. DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UMÓW na 2009r. - kupno usług medycznych z kim umowa zakres umowy okres trwania umowy

WYKAZ UMÓW na 2009r. - kupno usług medycznych z kim umowa zakres umowy okres trwania umowy Lp. nr umowy data zawarcia umowy 1. 91/2005 01.07.2005 grupowa Praktyja Lekarska HISTAMEDICA Piotr Paleń i Partnerzy 41-200 Sosnowiec ul. Grota Roweckiego 179 2. 202/05 149/2006 3. 308/06 224/06 WYKAZ

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA RZECZ PACJENTÓW Z TYT. ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

UBEZPIECZENIE NA RZECZ PACJENTÓW Z TYT. ZDARZEŃ MEDYCZNYCH Strona 1 z 6 Wrocław, 02.02.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Szpitali Województwa Śląskiego ZMIANY DO SIWZ NR 24/19/01/2012/N/KATOWICE Działając w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 października 2016 r. Poz. 4277 UCHWAŁA NR 1212/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 4 października 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. J.A Komeńskiego Elbląg

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. J.A Komeńskiego Elbląg Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. J.A Komeńskiego 35 82-300 Elbląg Telefon: +48 55 239 44 02 Fax: +48 55 239 45 77 e-mail: sekretariat.ess@elblag.com.pl PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA tel. +48

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Certyfikat Nr: 165695-2014-AE-POL-RvA Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Ważność certyfikatu: 14 grudnia 2015-31 stycznia 2018 Niniejszym potwierdza się, że system zarządzania organizacji Samodzielny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/353/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

UCHWAŁA NR XXXVIII/353/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO UCHWAŁA NR XXXVIII/353/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a Załącznik nr 1 do Statutu SP ZOZ w Opolu Lubelskim WEWNĘTRZNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU LUBELSKIM Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. UCHWAŁA NR XXXVII/743/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. Na podstawie art. 42

Bardziej szczegółowo

ADRESY. Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego Będzin. Dyrektor

ADRESY. Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego Będzin. Dyrektor ADRESY Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin tel. centr. Będzin: (32) 267-30-11, 267-30-12, 267-30-13, 267-30-14, 267-30-15 Czeladź: (32) 265-16-44, 265-17-47,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/390/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

UCHWAŁA NR XLI/390/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO UCHWAŁA NR XLI/390/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 21 września 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Ginekolodzy onkolodzy z całej Polski debatowali w ŚCO

Ginekolodzy onkolodzy z całej Polski debatowali w ŚCO Ginekolodzy onkolodzy z całej Polski debatowali w ŚCO O tym jak skutecznie leczyć nowotwory ginekologiczne oraz jak planować rodzinę w obliczu choroby nowotworowej rozmawiali ginekolodzy z ośrodków onkologicznych

Bardziej szczegółowo

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ w Opolu Lubelskim WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW, JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU LUBELSKIM Podmiot

Bardziej szczegółowo

rok miesiac kod-proc kod-kateg lb-oczekujrzecz-czas-oczek

rok miesiac kod-proc kod-kateg lb-oczekujrzecz-czas-oczek rok miesiac kod-proc kod-kateg lb-oczekujrzecz-czas-oczek 2015 6 stabilny 31 180 2015 6 pilny 15 51 2015 6 stabilny 94 80 2015 6 pilny 1 10 KLINIKA ALERGOLOGII, IMMUNOLOGII KLINICZNEJ I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem.

Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem. Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem. 5. Organami Zespołu są: 1/ Rada Społeczna, 2/ Dyrektor Zespołu. 6. 1. Dyrektor kieruje Zespołem, reprezentuje go na zewnątrz, ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zespołem

Bardziej szczegółowo

ADRESY. Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego Będzin. Dyrektor

ADRESY. Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego Będzin. Dyrektor ADRESY Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin tel. centr. Będzin: (32) 267-30-11, 267-30-12, 267-30-13, 267-30-14, 267-30-15 Czeladź: (32) 265-16-44, 265-17-47,

Bardziej szczegółowo

Klinika Endokrynologii [1]

Klinika Endokrynologii [1] Klinika Endokrynologii [1] Dane kontaktowe: tel. 41 36 74 181 fax 41 3456882 Kierownik kliniki: dr. hab. n. med. Aldona Kowalska (specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny nuklearnej, endokrynolog

Bardziej szczegółowo

do Statutu Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

do Statutu Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Załącznik do Uchwały Senatu Nr 172/2016 ZAŁĄCZNIK NR 1 do Statutu Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Struktura organizacyjna Szpitala

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Kowarach oraz likwidacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 maja 2014 r. Poz. 2705 UCHWAŁA NR XLV/383/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki

Bardziej szczegółowo

Integracja Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla z Krakowskim Szpitalem Reumatologii i Rehabilitacji. Efekty merytoryczne i wizja przyszłości.

Integracja Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla z Krakowskim Szpitalem Reumatologii i Rehabilitacji. Efekty merytoryczne i wizja przyszłości. Szpital Specjalistyczny im. Józefa Dietla w Krakowie Ul. Skarbowa 4, 31 121 Kraków Integracja Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla z Krakowskim Szpitalem Reumatologii i Rehabilitacji. Efekty merytoryczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1911/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 2 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR 1911/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 2 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR 1911/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie Olsztyn ul. Niepodległości 44

Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie Olsztyn ul. Niepodległości 44 SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30 ADMINISTRACJA Dyrektor Naczelny 527 25 42 wew. Sekretariat 532 62 63 263 Zastępca

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert. na udzielanie świadczeń zdrowotnych na terenie miasta Przemyśl oraz powiatu przemyskiego SzM-ZP

Szczegółowe warunki konkursu ofert. na udzielanie świadczeń zdrowotnych na terenie miasta Przemyśl oraz powiatu przemyskiego SzM-ZP Organizator Konkursu/ Udzielający Zamówienie : Na mocy porozumienia o wzajemnej współpracy z dnia 26 listopada 2015 r.: oraz Szpital Miejski w Przemyślu 37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 85 REGON 180954820,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR IV/36/2016 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR IV/36/2016 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz. 2639 UCHWAŁA NR IV/36/2016 RADY POWIATU KŁODZKIEGO z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany Statutu podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

Spis telefonów. WSSz im. dr Wł. Biegańskiego

Spis telefonów. WSSz im. dr Wł. Biegańskiego Spis telefonów WSSz im. dr Wł. Biegańskiego Centrala telefoniczna Szpitala : 251 60-11 wew.: 60-11 lub 9 Nazwa komórki Numer telefonu Dyrektor 251-61-55 Sekretariat 251-61-50 Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZPITALA MIEJSKIEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZPITALA MIEJSKIEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZPITALA MIEJSKIEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH ZA ROK 2007 I. Kontrakt na świadczenia medyczne Głównym źródłem przychodu dla Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich był kontrakt

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 Zał. do uchwały NR XXXIX/774/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 ds.lecznictwa OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH Kliniczny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 4 grudnia 2003 r.

ZARZĄDZENIE NR 29 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 4 grudnia 2003 r. ZARZĄDZENIE NR 29 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 4 grudnia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Dwumiesięcznik Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu. Remont trwa. wa, łącznie z tomografem komputerowym

Dwumiesięcznik Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu. Remont trwa. wa, łącznie z tomografem komputerowym J marzec EDYNKA Dwumiesięcznik Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu Do końca kwietnia br. zakończy się pierwszy etap remontu Izby Przyjęć mieszczącej się w bloku V naszego Szpitala. Pozwoli to na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 13 maja 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 13 maja 2005 r. Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 23 grudnia 2015, 12:56 ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 13 maja 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5 MSWiA z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Koszalinie

Zarządzenie Nr 5 MSWiA z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Koszalinie Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 23 grudnia 2015, 15:41 Zarządzenie Nr 5 MSWiA z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Koszalinie Dz.Urz.MSWiA.04.2.4

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

S T A T U T. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku S T A T U T Zał. do uchwały Nr XII/107/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24.10.2011 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pani Małgorzata Armańska Kierownik Przychodni Centrum Medyczne ZAGNAŃSKA NZOZ Sp. z o. o. w Kielcach. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pani Małgorzata Armańska Kierownik Przychodni Centrum Medyczne ZAGNAŃSKA NZOZ Sp. z o. o. w Kielcach. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: CZP.I.9612.11.7.2013 Kielce, dnia 12 czerwca 2013 r. Pani Małgorzata Armańska Kierownik Przychodni Centrum Medyczne ZAGNAŃSKA NZOZ Sp. z o. o. w Kielcach Wystąpienie pokontrolne

Bardziej szczegółowo

Neonatologia-hospitalizacja-N20,N24,N25- Oddział Patologii Noworodków

Neonatologia-hospitalizacja-N20,N24,N25- Oddział Patologii Noworodków DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. ANTONIEGO GĘBALI W LUBLINIE KONTRAKTY ZAWARTE Z LOW NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA -0 rok Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE I Leczenie Szpitalne 0 Alergologia-hospitalizacja-Oddział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/304/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO. z dnia 27 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/304/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO. z dnia 27 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIV/304/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47/2014

ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. Jędrzeja Śniadeckiego 15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej - Curie 26 DA.SO-021/Z-47/14 ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Fundacja TAM I Z POWROTEM

Fundacja TAM I Z POWROTEM Fundacja TAM I Z POWROTEM NASZE ZADANIA Wspieranie finansowe polskiej onkologii poprzez rozmaite formy zbiórki pieniędzy i realizacje niezbędnych projektów. Szeroko pojęte działanie informacyjno promocyjne,

Bardziej szczegółowo