ZASILACZ BUFOROWY serii ZB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASILACZ BUFOROWY serii ZB"

Transkrypt

1 PROSTOWNIKI - FALOWNIKI - ZASILACZE MEDCOM Sp. z o.o. ul. Barska 28/30 tel tel Warszawa fax serwis: ZASILACZ BUFOROWY serii ZB - o - OPIS TECHNICZNY INSTALACJA INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Warszawa,

2 INFORMACJE OGÓLNE Przed przystąpieniem do jakichkolwiek manipulacji przy urządzeniu należy dokładnie przeczytać niniejsza instrukcję. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa Wszelkie prace przy obwodach elektrycznych mogą wykonywać tylko osoby uprawnione. Osobami uprawnionymi są osoby, które: Są zaznajomione z montażem, instalacją i działaniem urządzenia oraz systemu, który jest zainstalowany. Są w stanie wykonywać operacje pod napięciem zgodnie z BHP, są upoważnione i przeszkolone do włączania i wyłączania urządzeń oraz odłączania urządzeń spod napięcia. Posiadają kwalifikacje BHP i SEP Posiadają odpowiednie przeszkolenie producenta w zakresie obsługi urządzeń W przypadku awarii urządzenia lub innych problemów nie zezwala się na podejmowanie nieupoważnionych napraw. W takich przypadkach należy skontaktować się z działem serwisowym firmy MEDCOM i udzielić odpowiedniej informacji na temat usterki. Wszystkie zatwierdzenia, zabezpieczenia umów i oficjalne uzgodnienia, jak również wszystkie zobowiązania MEDCOM, również w stosunku do warunków gwarancji, będą wypełnione zgodnie z kontraktem sprzedaży. Ostrzeżenie! Podczas pracy przy urządzeniach elektrycznych pewne elementy urządzeń są pod napięciem niebezpiecznym dla życia. Nie stosowanie się do widocznych ostrzeżeń i niewłaściwe obsługiwanie może spowodować ryzyko porażenia osób i uszkodzenie urządzenia. Tylko osoby wykwalifikowane i przeszkolone mogą obsługiwać urządzenie. Warunki bezpieczeństwa BHP Poniższe instrukcje są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobistego personelu jak również dla ochrony opisanego produktu i związanego z tym sprzętu. Przed instalacją lub pracami demontażowymi, jak również przed wymianą bezpieczników lub modyfikacjami stanowiska instalacyjnego odłączyć i odizolować urządzenie od sieci zasilającej i baterii. Zapobiegać możliwym wypadkom zgodnie z zasadami bezpieczeństwa przy tego typu urządzeniach. 2

3 Przed włączeniem sprawdzić czy znamionowe napięcie zasilające urządzenie jest zgodne ze specyfikacją urządzenia. We wszystkich aplikacjach muszą być zapewnione wyłączniki awaryjnego zatrzymania. Awaryjne zatrzymanie musi zablokować wszelkie dalsze niekontrolowane procesy. Połączenia elektryczne muszą być osłonięte. Po montażu, dla bezpiecznego funkcjonowania urządzenia, muszą być sprawdzone połączenia uziemiające. Warunki przeciwpożarowe Ostrzeżenie! W przypadku pożaru wewnątrz systemu mogą być użyte wyłącznie gaśnice z dwutlenkiem węgla CO 2 lub halogenowe. Stosowane standardy i normy Standard EN EN IEC IEC IEC IEC EN DIN Part 1 Opis Normy europejskie Bezpieczeństwo urządzeń technologii informatycznej, zawierająca elektryczne urządzenia biurowe Urządzenia elektrownii z układami elektronicznymi Transformatory mocy Wymagania ogólne i konwertery o komutacji sieciowej Stopnie ochrony zapewniane przez szafy rozdzielcze ( kody IP) Symbole graficzne i diagramy Wymagania Kompatybilności Elektromagnetycznej Statyczne przetwornice mocy, prostowniki półprzewodnikowe z charakterystyką IU do ładowania baterii kwasowoołowiowych przewodnik Zasilacze buforowe serii ZB opisane w tej instrukcji odpowiadają odnośnym wymaganiom dotyczącym stosownych dyrektyw Unii Europejskiej tzn. produkt ten może być sprzedawany wewnątrz UE bez przeszkód. Dyrektywy Unii Europejskiej dla urządzeń MEDCOM są zwane dyrektywami EMC- i Niskiego napięcia: Dyrektywa UE Kompatybilność Elektromagnetyczna 89/336/EU, w wersji 92/31/EU, 93/68/EU Dyrektywa UE Sprzęt elektromagnetyczny przeznaczony do użytku ze szczególnymi limitami napięciowymi (dyrektywa niskiego napięcia ) 73/23/EU, w wersji 93/68/EU Dyrektywy same w sobie definiują tylko w niewielkiej skali zakres działań i odnoszą się do norm zharmonizowanych. 3

4 Istnieje dyrektywa UE zharmonizowana z normą wykorzystywaną do systemów prostownikowych. Zastosowane normy: EN ; Part 1 Wymagania ogólne i bezpieczeństwa EN ; Part 2 Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej EMC Zgodnie z powyższymi normami MEDCOM zapewnia wymagania podstawowe. 4

5 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. DANE TECHNICZNE 3. ZASADA DZIAŁANIA 4. INSTALACJA ZASILACZA 5. OBSŁUGA I KONSERWACJA ZASILACZA RYSUNKI Rys.1 Schematy blokowe zasilaczy Rys.2 Schemat instalacji zasilacza - wariant podstawowy Rys.3 Schemat instalacji zasilacza - wariant z zewnętrznym pomiarem prądu Rys.4 Schemat instalacji zasilacza - wariant z baterią dodawczą - rysunki zestawu monitorującego (wyświetlacz, diody LED) dla różnych stanów pracy zasilacza. Rys.5 Algorytm obsługi zasilacza serii ZB TABLICA - Znaczenie cyfr statusu stanu alarmowego (Kod stanu alarmowego podawany na wyświetlaczu i zapisywany w rejestratorze, razem z wyjściowymi parametrami zasilacza i czasem wystąpienia stanu alarmowego) 5

6 1. WSTĘP. Zasilacze serii ZB - produkowane przez MEDCOM - są przeznaczone do ładowania baterii, bądź zasilania odbiorników prądu stałego - o napięciach znamionowych 24, 48, 60, 110 lub 220 V - przy współpracy z buforową baterią akumulatorów. Elektroniczny układ zabezpieczający od przeciążeń i zwarć, pozwala na stosowanie zasilacza w obwodach, w których istnieje niebezpieczeństwo powstania tego typu zagrożeń. Interface alarmowy zapewnia zdalną sygnalizację (przełączne styki przekaźnika) stanów pracy zasilacza: "Brak ładowania baterii", "Praca z baterii", "Przeciążenie zasilacza", "Bateria rozładowana" i inne Układ zabezpieczenia termicznego, blokującego zasilacz przy nadmiernym wzroście temperatury wewnątrz urządzenia, umożliwia eksploatację bez zagrożenia awarii, w trudnych warunkach termicznych. Zestaw monitorujący pracę zasilacza pozwala na ciągłą kontrolę prądu i napięcia wyjściowego oraz temperatury w otoczeniu zasilacza (lub w otoczeniu baterii przy zainstalowanej sondzie termicznej). Alfanumeryczny wyświetlacz podaje komunikaty o stanach alarmowych a zestaw diod LED sygnalizuje stany pracy zasilacza. Zestaw współpracuje również z (opcjonalnymi) układami: pomiaru ładunku, kontroli ciągłości obwodu baterii i cyfrowym rejestratorem pracy baterii. Klawiatura do zmiany nastaw zasilacza umożliwia wybór trybu pracy zasilacza (PRACA BUFOROWA, FORMOWANIE, SZYBKIE ŁADOWANIE), dostosowanie nastaw zasilacza do aktualnych parametrów baterii oraz przeglądanie zawartości rejestratora pracy baterii. Korzystanie z różnych możliwości klawiatury jest warunkowane wprowadzeniem dostarczanych [opcjonalnie] przez producenta, pięciocyfrowych kodów. Układ termicznej korekcji końcowego napięcia ładowania baterii (wraz z dostarczaną sondą pomiarową), automatycznie dostosowuje napięcie zasilacza, odpowiednio do temperatury ( 10 C +40 C) w otoczeniu baterii. Przyczynia się to do przedłużenia okresu eksploatacji baterii. [wyposażenie opcjonalne] Układ pomiaru ładunku (dostarczonego i odprowadzonego z baterii), ułatwia diagnostykę stanu baterii. [wyposażenie opcjonalne] Szeregowy interface, pozwala na współpracę zasilacza z komputerem lub terminalem - dla zdalnej diagnostyki pracy urządzenia (pomiar napięcia i prądu wyjściowego, pomiar ładunku dostarczonego i odprowadzonego z baterii, pomiar temperatury w otoczeniu baterii, sygnalizacja stanów alarmowych, odczyt rejestratora pracy baterii itp). [wyposażenie opcjonalne] Układ kontroli ciągłości obwodu baterii - wykrywa i sygnalizuje przerwę w obwodzie baterii. [wyposażenie opcjonalne] Cyfrowy rejestrator pracy baterii umożliwia kontrolę eksploatacji baterii zapamiętując 200 ostatnich stanów alarmowych (data-czas-napięcie-prąd początku i końca stanu alarmowego). [wyposażenie opcjonalne] System oznaczania zasilaczy: ZB 220 DC 200 D 2 Zasilacz Napięcie Prądu Prąd Zasilacz Kod prądu zasilacza Buforowy katalogowe stałego znamionowy baterii dodawczej baterii dodawczej Kod prądu zasilacza baterii dodawczej: "bez oznaczenia" - 50A, "1" - 100A, "2" - 200A. Przykłady oznaczeń: ZB24DC50 ZB220DC300D1-24V / 50A - 220V / 300A + zasilacz bat. dodawczej 24V / 100A 6

7 2. DANE TECHNICZNE 2.1. Warunki zasilania Napięcie zasilające V* (3x380V) 50 Hz Dopuszczalne zmiany napięcia zasilającego % 15% 2.2. Napięcie wyjściowe Napięcie znamionowe (U n ) zgodne z oznaczeniem zasilacza Stabilność napięcia znamionowego % Tętnienia napięcia znamionowego % Zakres termicznej korekcji napięcia U n [opcja] ( ) C 2.3. Prąd wyjściowy Prąd znamionowy (I n ) zgodny z oznaczeniem zasilacza Próg ograniczenia prądu wyjściowego (I m ) (1,02 1,1) I n Regulacja ograniczenia prądu baterii (0,1 1) I n 2.4. Wymiary**) (szer x głęb x wys) obudowa R (483x490x222) mm - obudowa W (440x300x490) mm -obudowa T (600x850x1800) mm 2.5. Temperatura otoczenia (0 +35) C *) Zasilacze ZB24DC50, ZB24DC100, ZB48DC30, ZB110DC10 i ZB220DC10 są zasilane napięciem 220V~ **) Zasilacze są wykonywane w obudowach zgodnie z informacjami katalogu "Zasilacze Buforowe". O k r e ś l e n i a. Napięcie katalogowe (U k ) - 24, 48, 60, 110 lub 220 V Napięcie znamionowe (U n ) - ustalana przez producenta (w uzgodnieniu z zamawiającym) wartość napięcia na wyjściu zasilacza. Maksymalna wartość nastawy (U max ) - Maksymalna wartość napięcia znamionowego jaką można uzgodnić z producentem: U k [V] U max [V] 29, Stabilność napięcia wyjściowego - dopuszczalna zmiana napięcia wyjściowego (w rezultacie zmian obciążenia, napięcia zasilającego lub temperatury) wyrażona w procentach U n Tętnienia napięcia wyjściowego - dopuszczalna amplituda składowej zmiennej napięcia wyjściowego wyrażona w procentach U n Prąd znamionowy (I n ) - dopuszczalny długotrwale prąd obciążenia Próg ograniczenia prądu (I m ) - wartość prądu wyjściowego, powyżej której wzrost obciążenia powoduje zmniejszenie się napięcia wyjściowego, poza granicę określoną przez stabilność. 7

8 3. ZASADA DZIAŁANIA Zasilacze są wykonywane - w zależności od mocy obciążenia - wg dwóch schematów blokowych. W zakresie mniejszych mocy (np. 24V / 200A, 220V / 50A) - dla pojedynczego modułu - obowiązuje schemat przedstawiony na rys.1a. Transformator izolujący galwanicznie obwody AC i DC przetwarza napięcie wysokiej częstotliwości, stąd jego gabaryty i masa są bardzo małe. Wykonywane w ten sposób zasilacze mogą być umieszczane w niewielkich obudowach typu rack 19" lub przeznaczonych do mocowania do ściany. Wyłącznik sieciowy jest instalowany w przypadku obudów W, S i T. Zasilacze w obudowach R (rack 19"), w wykonaniu standardowym nie posiadają wyłącznika. W zakresie średnich mocy (np. 220V / 100A) - dla pojedynczego modułu - obowiązuje schemat przedstawiony nas rys.1.b. Transformator izolujący obwody AC i DC (pracujący z częstotliwością sieciową) nie jest umieszczony w module zasilacza lecz - z uwagi na wagę i wymiary - znajduje się we wspólnej z modułem obudowie wolnostojącej. Dla uzyskania większych mocy zasilacze są zestawiane z równolegle łączonych modułów, zarówno wg. rys.1.a i rys.1.b. W przypadku instalacji z tzw. baterią dodawczą zasilacze są wykonywane wg schematu przedstawionego na rys.1.c. Zasilacz zawiera układ automatyki dołączania baterii dodawczej. a) 1 - wyłącznik sieciowy 2 - transformator 3 - filtr p.zakłóceniowy 4 - układ rozruchowy 5 - prostownik wejściowy 6 - filtr prostownika 7a - falownik tranzystorowy 7b - czoper tranzystorowy 8 - prostownik wyjściowy 9 - filtr LC b) 10 - blok sterowania c) d) Rys.1 Schematy blokowe zasilaczy a) z tranzystorową przetwornicą pierwotnie kluczowaną b) z tranzystorową przetwornicą wtórnie kluczowaną c) dla układów z baterią dodawczą d) przebieg napięcia w układzie wg 1.c 8

9 4. INSTALACJA ZASILACZA 4.1 Wariant podstawowy Przed przyjazdem ekipy serwisowej (w celu uruchomienia zasilacza) należy przygotować instalację, zgodną z zamówionym wyposażeniem zasilacza. 1. Obwody: - RS232 (dodatkowe złącze szufladowe DB9), - termicznej kompensacji napięcia ładowania baterii, - dodatkowej linii zasilającej dla SZR, (zaznaczone na rysunku linią przerywaną) należy wykonać tylko w przypadku instalowania zasilacza wyposażonego w wymienione opcje. Sonda termiczna jest dostarczana z przewodami o dł. 5m - w przypadku większej odległości między zasilaczem a baterią ekipa serwisowa może dołączyć przewody sondy do wykonanej przez odbiorcę instalacji. Sonda termiczna powinna być przymocowana do ściany lub konstrukcji - możliwie blisko baterii. 2. W przypadku zasilania jednofazowego (ZB24DC50, ZB24DC100,ZB48DC30, ZB110DC10 i ZB220DC10) obwody AC należy doprowadzić do zacisków "2" i "3" ("N", "L"). 3. W wejściowych obwodach AC (o przekroju "a") należy zainstalować zwłoczne bezpieczniki topikowe B1: Zasilacz ZB24DC50 ZB110DC10 ZB48DC30 ZB24DC100 ZB220DC10 ZB48DC50 ZB60DC50 ZB110DC30 ZB24DC200 ZB48DC100 ZB110DC50 ZB24DC300 ZB60DC100 ZB220DC30 ZB24DC400 ZB48DC200 B a 4 6 mm² 10 mm² 2,5 4 mm² 6 mm² 6 10 mm² mm² Zasilacz ZB24DC500 ZB60DC200 ZB110DC100 ZB220DC50 ZB220DC100 ZB220DC200 ZB220DC300 ZB220DC400 B a mm² mm² 50 mm² mm² mm² 4. Miernik doziemienia, stanowiący osobne urządzenie, może być instalowany wewnątrz obudowy zasilacza tylko w przypadku obudowy wolnostojącej (typu S lub T) - zaciski alarmu mają wtedy na listwie numery W przypadku obudowy naściennej typu W (wyposażonej w wyłącznik sieciowy), jako zaciski wejściowe AC mogą być wykorzystane zaciski tego wyłącznika. 6. W obwodzie baterii należy zainstalować bezpieczniki B2, dobierane w zależności od wyjściowego prądu zasilacza, zgodnie z wartościami podanymi w tablicy. W tablicy są podane również stosowane - w zależności od typu obudowy - wielkości zacisków wyjściowych. Prąd wyjściowy [A] B2 *) [A] 16, 20 40, 50 63, , , , Obudowa R,W,S zacisk 10mm² 25mm² 25mm² 35mm² 70mm² - - Obudowa T zacisk - - M8 M10 M12 M16 M16 *) z producentem można uzgodnić zwiększoną obciążalność obwodu baterii lub zastosować zewnętrzny pomiar prądu wg p.4.2 9

10 4.2 Wariant z zewnętrznym pomiarem prądu Przed przyjazdem ekipy serwisowej (w celu uruchomienia zasilacza) należy przygotować instalację, zgodną z zamówionym wyposażeniem zasilacza. 1. Obwody: - RS232 (dodatkowe złącze szufladowe DB9), - termicznej kompensacji napięcia ładowania baterii, - dodatkowej linii zasilającej dla SZR, (zaznaczone na rysunku linią przerywaną) należy wykonać tylko w przypadku instalowania zasilacza wyposażonego w wymienione opcje. Sonda termiczna jest dostarczana z przewodami o dł. 5m - w przypadku większej odległości między zasilaczem a baterią ekipa serwisowa może dołączyć przewody sondy do wykonanej przez odbiorcę instalacji. Sonda termiczna powinna być przymocowana do ściany lub konstrukcji - możliwie blisko baterii. 2. W przypadku zasilania jednofazowego (ZB24DC50, ZB24DC100,ZB48DC30, ZB110DC10 i ZB220DC10) obwody AC należy doprowadzić do zacisków "2" i "3" ("N", "L"). 3. W wejściowych obwodach AC (o przekroju "a") należy zainstalować zwłoczne bezpieczniki topikowe B1: Zasilacz ZB24DC50 ZB110DC10 ZB48DC30 ZB24DC100 ZB220DC10 ZB48DC50 ZB60DC50 ZB110DC30 ZB24DC200 ZB48DC100 ZB110DC50 ZB24DC300 ZB60DC100 ZB220DC30 ZB24DC400 ZB48DC200 B a 4 6 mm² 10 mm² 2,5 4 mm² 6 mm² 6 10 mm² mm² Zasilacz ZB24DC500 ZB60DC200 ZB110DC100 ZB220DC50 ZB220DC100 ZB220DC200 ZB220DC300 ZB220DC400 B a mm² mm² 50 mm² mm² mm² 4. Miernik doziemienia, stanowiący osobne urządzenie, może być instalowany wewnątrz obudowy zasilacza tylko w przypadku obudowy wolnostojącej (typu S lub T) - zaciski alarmu mają wtedy na listwie numery 55) W przypadku obudowy naściennej typu W (wyposażonej w wyłącznik sieciowy), jako zaciski wejściowe AC mogą być wykorzystane zaciski tego wyłącznika. 1. W obwodzie baterii należy zainstalować bezpieczniki B2, dobierane w zależności od wyjściowego prądu zasilacza, zgodnie z wartościami podanymi w tablicy. W tablicy są podane również stosowane - w zależności od typu obudowy - wielkości zacisków wyjściowych. Prąd wyjściowy [A] B2 [A] Obudowa R,W,S zacisk 10mm² 25mm² 25mm² 35mm² 70mm² - - Obudowa T zacisk - - M8 M10 M12 M16 M16 10

11 4.3 Wariant z baterią dodawczą Przed przyjazdem ekipy serwisowej (w celu uruchomienia zasilacza) należy przygotować instalację, zgodną z zamówionym wyposażeniem zasilacza. 1. Obwody: - RS232 (dodatkowe złącze szufladowe DB9), - termicznej kompensacji napięcia ładowania baterii, - dodatkowej linii zasilającej dla SZR, - alarmu doziemienia, (zaznaczone na rysunku linią przerywaną) należy wykonać tylko w przypadku instalowania zasilacza wyposażonego w wymienione opcje. Sonda termiczna jest dostarczana z przewodami o dł. 5m - w przypadku większej odległości między zasilaczem a baterią ekipa serwisowa może dołączyć przewody sondy do wykonanej przez odbiorcę instalacji. Sonda termiczna powinna być przymocowana do ściany lub konstrukcji - możliwie blisko baterii. 2. W wejściowych obwodach AC (o przekroju "a") należy zainstalować zwłoczne bezpieczniki topikowe B1: Zasilacz ZB220DC50D ZB220DC100D ZB220DC100D1 ZB220DC200D ZB220DC200D1 ZB220DC200D2 ZB220DC300D ZB220DC300D1 ZB220DC300D2 ZB220DC400D ZB220DC400D1 ZB220DC400D2 B a 16 mm² mm² mm² mm² mm² 3. W obwodach baterii należy zainstalować bezpieczniki B2. Wielkości bezpieczników (oraz zacisków na listwie wyjściowej) w zależności od znamionowego prądu zasilacza 220V, są podane w tablicy: Prąd wyjściowy zasilacza 220V [A] Bezpiecznik B2 *) [A] 63, , , , Zaciski wyjściowe M8 M8 M12 M16 M16 *) z producentem można uzgodnić zwiększoną obciążalność obwodu baterii 11

12 5. OBSŁUGA I KONSERWACJA ZASILACZA. (Dotyczy zasilaczy w pełnej konfiguracji - z dodatkowym wyposażeniem opcjonalnym). Zasilacz serii ZB - produkowany przez MEDCOM - jest urządzeniem w pełni zautomatyzowanym i jego bieżąca obsługa sprowadza się do obserwacji zestawu monitorującego pracę urządzenia, oraz do reakcji na stany alarmowe sygnalizowane przez wyświetlacz, diody LED lub przekaźniki alarmowe. Niezależnie od sygnałów optycznych, podczas testowania obwodów wewnętrznych (bezpośrednio po włączeniu zasilacza) oraz w stanach alarmowych, jest generowany sygnał akustyczny. Wyświetlacz zestawu monitorującego podaje (przy pełnym wyposażeniu opcjonalnym) komunikaty w następujących stanach alarmowych: rozwarte baterie (brak ciągłości obwodu baterii) praca z baterii bateria rozładowana brak ładowania baterii uszkodzony czujnik (uszkodzenie sondy termicznej) przekroczenie temperatury brak sieci brak fazy zwarcie przeciążenie przekroczenie napięcia Przekaźnik alarmowy może być pobudzany w przypadku powstania jednego (lub kombinacji) z wyżej podanych stanów alarmowych: Z uwagi na zainstalowanie w zasilaczu dwóch przekaźników alarmowych, użytkownik może - przy składaniu zamówienia - ustalić z producentem sygnały pobudzające dla obydwu przekaźników. Sygnały standardowe ALARM1 i ALARM2: ALARM1: ALARM2: - Przeciążenie zasilacza - Brak ładowania baterii - Praca z baterii - Bateria rozładowana - Zwarcie W p.5.1 są przedstawione opisy stanów pracy zasilacza, z uwzględnieniem niektórych stanów alarmowych. Zasady korzystania z klawiatury są przedstawione w p KLAWIATURA. 12

13 5.1. OPIS STANÓW PRACY ZASILACZA Włączenie napięcia zasilającego Po dołączeniu urządzenia do sieci zasilającej elektroniczny system sterowania zasilacza, testuje (przez ok. 5 s) wewnętrzne obwody urządzenia. Podczas testowania na wyświetlaczu jest podawany typ zasilacza, wersja układu sterującego oraz ilość cel buforowej baterii akumulatorów, oczekiwana przez układ sterowania zasilacza. - Świecą wszystkie diody LED. - Generowany jest sygnał akustyczny. Po zakończeniu testowania układ automatycznie przechodzi do trybu pracy buforowej. Praca zasilacza Na wyświetlaczu są podawane aktualne: wyjściowe napięcie i wyjściowy prąd zasilacza oraz w przypadku opcji z pomiarową sondą termiczną - temperatura w otoczeniu sondy. - Świeci dioda LED - ZASILANIE. UWAGA: Dioda ZASILANIE świeci podczas pracy zasilacza (przy sprawnej sieci zasilającej) oraz przy braku napięcia sieciowego, lecz napięciu baterii większym od ustalonego progu "bateria rozładowana". W przypadku wyposażenia zasilacza w układ pomiaru ładunku, na wyświetlaczu są podawane automatycznie - na przemian z temperaturą - wartości ładunku doprowadzonego (+Ah) i odprowadzonego (-Ah) z baterii: STANY ALARMOWE ZASILACZA Przeciążenie W przypadku przeciążenia zasilacza, na wyświetlaczu jest podawany komunikat - PRZECIĄŻENIE. - Świeci dioda LED - PRZECIĄŻENIE. - Generowany jest sygnał akustyczny. 13

14 - Działa przekaźnik alarmowy, dla którego stan pracy "Przeciążenie zasilacza" został ustalony jako pobudzający. W czasie przeciążenia wyjściowe napięcie zostaje obniżone tak, żeby nie została przekroczona dopuszczalna moc wyjściowa zasilacza. Brak ładowania W przypadku, gdy napięcie wyjściowe obniży się poniżej 90% ustalonej wartości znamionowej oraz natężenie prądu wyjściowego będzie równe zero, na wyświetlaczu jest podawany komunikat - BRAK ŁADOWANIA. - Świeci dioda LED - BRAK ŁADOWANIA. - Generowany jest sygnał akustyczny. - Działa przekaźnik alarmowy, dla którego stan pracy zasilacza "Brak ładowania baterii" został ustalony jako pobudzający. Brak sieci (Brak fazy) W przypadku zaniku napięcia w sieci zasilającej na wyświetlaczu jest podawany komunikat - BRAK SIECI. W przypadku zasilania trójfazowego i braku jednej fazy - BRAK FAZY. - Świeci dioda LED - BRAK ŁADOWANIA - Generowany jest sygnał akustyczny. - Działa przekaźnik alarmowy, dla którego stan pracy zasilacza "Praca z baterii" został ustalony jako pobudzający. Bateria rozładowana W przypadku rozładowania baterii (tj. obniżenia się napięcia poniżej ustalonego progu "bateria rozładowana") na wyświetlaczu jest podawany komunikat - SŁABA BATERIA. - Świeci dioda LED - BATERIA ROZŁADOWANA - Działa przekaźnik alarmowy, dla którego stan pracy "Bateria rozładowana" został ustalony jako pobudzający. Zwarcie zasilacza W przypadku zwarcia zasilacza na wyświetlaczu jest podawany komunikat - ZWARCIE. - Świeci dioda LED - PRZECIĄŻENIE. 14

15 - Generowany jest sygnał akustyczny. - Działa przekaźnik alarmowy, dla którego stan pracy "Przeciążenie zasilacza" został ustalony jako pobudzający. Przekroczenie napięcia W przypadku przekroczenia napięcia na wyświetlaczu jest podawany komunikat WYS. NAPIECIE. - Generowany jest sygnał akustyczny. - Działa przekaźnik alarmowy, dla którego stan pracy "Przekroczenie napięcia" został ustalony jako pobudzający. Temperatura W przypadku przekroczenia górnego lub dolnego zakresu temperatury w otoczeniu baterii (przy wyposażeniu zasilacza w układ kompensacji termicznej) na wyświetlaczu jest podawany komunikat TEMPERATURA Uszkodzony czujnik W przypadku uszkodzenia czujnika do pomiaru temperatury (sondy termicznej) tzn. przerwy lub zwarcia w obwodzie czujnika, na wyświetlaczu jest podawany komunikat - USZKODZONY CZUJNIK Rozwarte baterie W przypadku braku ciągłości obwodu baterii (przy wyposażeniu zasilacza w układ badający co s ciągłość w/w obwodu) na wyświetlaczu jest podawany komunikat - ROZWARTE BATERIE. PRIORYTETY ALARMÓW W przypadku wystąpienia kilku alarmów jednocześnie wyświetlany jest komunikat opisujący alarm o najwyższym priorytecie. Priorytety alarmów: 1. rozwarte baterie (brak ciągłości obwodu baterii) 2. bateria rozładowana 3. brak ładowania baterii 4. uszkodzony czujnik (uszkodzenie sondy termicznej) 5. przekroczenie temperatury 6. brak sieci 7. brak fazy 8. zwarcie 9. przeciążenie 10. przekroczenie napięcia 15

16 5.2. KLAWIATURA Zasilacz jest wyposażony w klawiaturę, którą stanowią trzy przyciski umieszczone między wyświetlaczem a diodami LED. Dwa mniejsze przyciski (kursory) [ lub ] są wykorzystywane do zmian cyfr, natomiast duży przycisk (AKCEPTUJ) [ ], służy do potwierdzania wybranej cyfry. ZWIĘKSZ AKCEPTUJ ZMNIEJSZ Klawiatura zasilacza Klawiatura umożliwia: - ustalenie trybu pracy zasilacza - ustalanie wyjściowego napięcia zasilacza - ustalenie wartości napięcia formowania lub szybkiego ładowania baterii - ustalanie maksymalnego prądu wyjściowego - wprowadzanie liczby cel baterii akumulatorów, współpracującej z zasilaczem - ustalenie napięcia dołączania baterii dodawczej oraz w przypadku wyposażenia zasilacza w rejestrator pracy baterii: - ustalanie roku, miesiąca, dnia, godziny i minut, - odczyt zapamiętanych w rejestratorze parametrów stanów awaryjnych. Korzystanie z klawiatury wymaga znajomości pięciocyfrowych kodów cyfrowych, dostarczanych przez producenta: - kodu do ustalania trybu pracy zasilacza - kodu do ustalania trybu pracy oraz daty i czasu (dla prawidłowej pracy rejestratora) - kodu do przeglądania zawartości rejestratora pracy baterii. Wybór kodu ustalanie trybu pracy umożliwia dokonanie wyboru jednego z trzech trybów pracy: PRACA BUFOROWA FORMOWANIE BATERII SZYBKIE ŁADOWANIE BATERII Po wyborze trybu PRACA BUFOROWA należy kolejno wprowadzić: - napięcie załączenia baterii dodawczej [jeżeli występuje zasilacz baterii dodawczej] - ilość cel baterii - prąd baterii - napięcie zadane [tylko przy pracy bez kompensacji termicznej!] Po wyborze trybu SZYBKIE ŁADOWANIE należy kolejno wprowadzić wymienione wyżej wartości z 16

17 tym, że podczas tego trybu pracy zostaje automatycznie odłączona kompensacja termiczna i zabezpieczenie nadnapięciowe - wzrasta max. wartość zadanego napięcia na ogniwo. Po osiągnięciu przez baterię zadanej wartości napięcia, następuje automatyczne przejście zasilacza do trybu pracy buforowej. Po wyborze trybu FORMOWANIE BATERII obowiązują ustalenia jak przy szybkim ładowaniu. Po osiągnięciu przez baterię zadanej wartości napięcia, zasilacz kontynuuje ładowanie baterii przy tym napięciu. Standardowo czas formowania jest ustalany na 12 h w jednym cyklu, po czym następuje automatyczne przejście zasilacza do trybu pracy buforowej. Wybór kodu ustalanie trybu pracy oraz czasu i daty stwarza możliwość ustalenia, niezależnie od wymienionych wyżej wartości, kolejno: GODZINA MINUTA ROK MIESIĄC - DZIEŃ. Wybór kodu przeglądanie zawartości rejestratora umożliwia uzyskanie na wyświetlaczu kolejnych (wstecz od ostatniego zapisu) wartości napięcia i prądu, występujących podczas stanów alarmowych. Rodzaj stanu alarmowego jest określony na wyświetlaczu dwoma cyframi tzw. "statusu stanu alarmowego" - znaczenie cyfr jest podane w tablicy 5.1. Przyciśnięcie AKCEPTUJ [ wprowadzenia kodu cyfrowego. ] podczas pracy zasilacza powoduje wyświetlenie propozycji Jeżeli podczas wprowadzania cyfr kodu lub wartości nastaw parametrów zasilacza, żaden przycisk nie zostanie przyciśnięty w okresie ok. 10 s, nastąpi automatyczne zakończenie cyklu zmiany nastaw i powrót do wyświetlania aktualnych parametrów wyjściowych. Przeglądanie zawartości rejestratora pracy baterii. W pamięci rejestratora są przechowywane informacje o 200 ostatnich stanach alarmowych. Po przyciśnięciu AKCEPTUJ [ ] i wprowadzeniu odpowiedniego kodu, na wyświetlaczu zostaną przedstawione dane ostatnio zarejestrowanego stanu alarmowego: - data i czas powstania (zakończenia) stanu alarmowego - napięcie, prąd oraz dwucyfrowy (heksadec.) status stanu alarmowego (patrz Tablica 5.1). W celu przeglądania zawartości pamięci rejestratora wykorzystujemy dwa mniejsze przyciski. Przyciśnięcie AKCEPTUJ [ ] powoduje zakończenie przeglądania i powrót do wyświetlania aktualnych parametrów wyjściowych. 17

18 ALGORYTM OBSŁUGI ZASILACZA serii ZB 1 - po wprowadzeniu kodu "ODCZYT REJESTRATORA" [data-czas-napięcie-prąd-kod st. alarmowego] 2 - sprawdzanie zawartości rejestratora stanów alarmowych 3 - po wprowadzeniu kodu "USTALANIE DANYCH" (przy braku opcji "WYBÓR TRYBU PRACY") 4 - po wprowadzeniu kodu "USTALANIE DANYCH" (przy opcji "WYBÓR TRYBU PRACY") 5 - przy opcji "KOMPENSACJA TERMICZNA" i równoczesnym braku opcji "REJESTRATOR" 6 - przy opcji "KOMPENSACJA TERMICZNA" i równoczesnej opcji "REJESTRATOR" 7 - przy braku opcji "KOMPENSACJA TERMICZNA" i równoczesnym braku opcji "REJESTRATOR" "x" - cyfry ustalane przyciskami ("+" i " ") klawiatury i potwierdzane przyciskiem AKCEPTUJ potwierdzenie ostatniej cyfry powoduje przejście do następnego "bloku") 18

19 Tablica 5.1 Znaczenie cyfr statusu stanu alarmowego Pierwsza cyfra Druga cyfra Przekroczenie napięcia Wyłączenie blokad Rozwarte baterie Brak Sieci (brak fazy) Zwarcie Przeciążenie Rozładowana bateria X - 1 X X 2 - X X X 3 X X X X - 5 X - X 5 X - X - 6 X X X X - 7 X X X 7 X X X X 9 X - - X A - X - X B X X - X C - - X X D X - X X E - X X X F X X X X Przykłady interpretacji cyfr statusu: stan normalny Przeciążenie Brak sieci, Rozładowana bateria Rozwarte baterie, Brak sieci 0 A - Zwarcie, Rozładowana bateria 19

20 5.3. KONSERWACJA ZASILACZA. 1. Po zainstalowaniu i uruchomieniu zasilacza, po czasie ok.24 godzin od pierwszego włączenia, sprawdzić poprawność wskazań temperatury (miernikiem kl. 1). 2. Co najmniej raz w roku sprawdzić dokładność pomiaru temperatury (miernikiem kl. 1). 3. Co najmniej raz w roku sprawdzić wartość napięcia wyjściowego (miernikiem kl. 0,2) porównując ze wskazaniem na wyświetlaczu LCD. 4. Raz w roku - a częściej w przypadku pomieszczeń o wyczuwalnej wibracji - sprawdzić stan połączeń przewodów z zaciskami (zwłaszcza wyjściowymi). 5. Złogi kurzu we wnętrzu zasilacza i na wentylatorach należy usuwać przynajmniej raz w roku - lub częściej, w przypadku większego zapylenia pomieszczenia. 6. Zastosowane w zasilaczu wentylatory (o typowej trwałości pow. 10 lat) powinny być eksploatowane bez smarowania (kulkowych) łożysk. W przypadku bardzo silnego zapylenia - powodującego obniżenie prędkości obrotowej - lub losowego uszkodzenia, należy wentylator wymienić. ZB010010_dtr 20

21 Zasilacze prądu stałego serii ZB - opis zacisków Standardowa numeracja obwodów na listwach zaciskowych modułów i zasilaczy serii ZB 1 obw. PE 11 bezpiecznik B4 21 ALARM 1 31 ALARM 1' 41 LEM 1 (+) 51 ster. stycznika rozruchu 61 ster. stycznika p.ogniwa 2 obw. N 12 bezpiecznik B5 22 ALARM 1 32 ALARM 1' 42 LEM 1 (M) 52 ster. stycznika rozruchu 62 ster. stycznika p.ogniwa 3 faza L1 13 bezpiecznik B6 23 ALARM 1 33 ALARM 1' 43 LEM 1 (-) 53 sygn. zał. bat. dodaw. 63 wentylator p.ogniwa 4 faza L2 14 ster. stycznika automatyki dod. 24 ALARM 2 34 ALARM 2' 44 LEM 2 (+) 54 sygn. zał. bat. dodaw. 64 wentylator p.ogniwa 5 faza L3 15 ster. stycznika automatyki dod. 25 ALARM 2 35 ALARM 2' 45 LEM 2 (M) 55 ALARM doziemienia OUT 16 + OUT (drugi zasilacz) 26 ALARM 2 36 ALARM 2' 46 LEM 2 (-) 56 ALARM doziemienia BAT 17 + BAT dodawczej lub drugiej 27 - sonda pom. temp sonda pom. temp.' 47 wewn. czujnik term. 57 ALARM doziemienia BAT 18 - BAT dodawczej lub drugiej 28 + sonda pom. temp sonda pom. temp.' 48 wewn. czujnik term. 58 +bat (2A) miern. doziem OUT 19 - OUT (drugi zasilacz) wewn. pom. nap. wyj. 59 -bat (2A) miern. doziem p.ogniwa wewn. pom. nap. wyj UWAGI: 1. (11 - bezp.1a) B4 - bezp. zasilacza elektroniki; (12 - bezp.2a) B5 - bezp. obwodów rozruchu; (13 - bezp.2a)* B6 - bezp. obwodu sterowania stycznika automatyki dodawczej; 2. przekaźniki alarmowe zasilacza podstawowego (21-22) styk rozwarty, (22-23) styk zwarty; (24-25) styk rozwarty, (25-26) styk zwarty; 3. przekaźniki alarmowe zasilacza baterii dodawczej (31-32) styk rozwarty, (32-33) styk zwarty; (34-35) styk rozwarty, (35-36) styk zwarty; standardowo: ALARM 1 = Przeciążenie zasilacza, Brak ładowania baterii; ALARM 2 = Praca z baterii, Bateria rozładowana;; 4. dla zasilacza podstawowego (27) pomiar, (28) "+"; dla zasilacza baterii dodawczej (37) pomiar, (38) "+" ; 5. ( ) LEM do pomiaru prądu baterii (może być instalowany na zewnątrz zasilacza); 6. ( ) LEM do pomiaru prądu wyjściowego (wewnątrz zasilacza); 7. (47-48) obwód czujników termicznych, wykorzystywany przy równoległym łączeniu modułów; 8. (49-50) pomiar napięcia baterii na zaciskach zasilacza 9. (51-52) wykorzystywany przy równoległym łączeniu modułów; 10. (53-54) [opcja] styk zwierny przekaźnika; 11. przekaźnik ALARM - doziemienie [opcja] (55-56) styk rozwarty (56-57) styk zwarty; (58 - bezp. 1A) biegun "+" baterii (59 - bezp. 1A) biegun "-" baterii 12. Wyprowadzane na zewnątrz zasilacza: (1 9); (17,18) * ; (21 26); (27,28) ** ; (31 36) * ; (37,38) ** ; (41 43) ** ; (53,54) ** ; (55,56,57) ** (zaciski oznaczone " * " występują w zasilaczach z baterią dodawczą, oznaczone " ** " przy opcjonalnym wyposażeniu zasilacza); 13. Zaciski obwodów pomocniczych - 4 mm² 14. Obwody interface RS232 są wyprowadzane 9-stykowym złączem szufladowym DB9 (2 - RXD, 3 - TXD, 5 - GND);

22

23

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB-xx SPBZ

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB-xx SPBZ INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB-xx SPBZ Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 8 POLWAT IO PWS-150RB-xx 1. WSTĘP Zasilacz PWS-150RB-xx SPBZ jest

Bardziej szczegółowo

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI II.SZB2v1.01 ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1. Strona: Stron: 1 6 INSTRUKCJA INSTALACJI ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1 13,8V 2,2A V1.0 Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i nazwisko Podpis Data

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 8 POLWAT IO-PWS-201B 1. WSTĘP Zasilacz PWS-201B jest podzespołem

Bardziej szczegółowo

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa ELMAST BIAŁYSTOK F40-5001 F63-5001 F90-5001 ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO W E N T Y L A T O R Ó W PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa 2 ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE F40-5001,

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE BEZPRZERWOWE

ZASILACZE BEZPRZERWOWE ZASILACZE BEZPRZERWOWE seria falowników FM, FPM, FPTM FALOWNIKI PRZEZNACZENIE Nowoczesne przemysłowo-energetyczne zasilacze bezprzerwowe przystosowane do współpracy z zewnętrzną baterią 220 V (340 V) zapewniają

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2 Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 6 POLWAT IO-PWS-120B-2 1. WSTĘP Zasilacz PWS-100RB-2 jest podzespołem wg

Bardziej szczegółowo

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI DO POMIARU I KONTROLI REZYSTANCJI DOZIEMIENIA ORAZ NAPIĘCIA BATERII

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI DO POMIARU I KONTROLI REZYSTANCJI DOZIEMIENIA ORAZ NAPIĘCIA BATERII Miernik Doziemienia MDB-01 Instrukcja obsługi IO-8/2008 POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI DO POMIARU I KONTROLI REZYSTANCJI DOZIEMIENIA ORAZ NAPIĘCIA BATERII MDB-01v.24V do baterii 24V MDB-01v.220V

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SIŁOWNIA PS-AW-15U-48V/5A/16Ah-KBT. Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SIŁOWNIA PS-AW-15U-48V/5A/16Ah-KBT. Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI SIŁOWNIA PS-AW-15U-48V/5A/16Ah-KBT Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA POLWAT IO- PS-AW-15U-48V/5A/16Ah-KBT Strona 2 z 12 1. WSTĘP Niniejsza

Bardziej szczegółowo

MIERNIK DOZIEMIENIA MD-08 URZĄDZENIA POMIAROWO MONITORUJĄCE

MIERNIK DOZIEMIENIA MD-08 URZĄDZENIA POMIAROWO MONITORUJĄCE MIERNIK DOZIEMIENIA MD-08 URZĄDZENIA POMIAROWO MONITORUJĄCE PRZEZNACZENIE Urządzenie MD-08 jest przeznaczone do pomiaru wartości rezystancji izolacji w obwodach instalacji stałoprądowych. Obniżenie się

Bardziej szczegółowo

PSM-60NS STATYCZNA PRZETWORNICA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

PSM-60NS STATYCZNA PRZETWORNICA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 1 / 14 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA * OPIS TECHNICZNY INSTALACJA EKSPLOATACJA SERWIS * MEDCOM 02-315, ul Barska 28/30 tel (022) 668 99 34, (022) 668 69 84 fax (022) 668 99 29 SERWIS:(022) 822 88 58,

Bardziej szczegółowo

Parametry wymagane przez Zamawiającego. (V/og.) producenta baterii. tak / zgodna z wymaganiami

Parametry wymagane przez Zamawiającego. (V/og.) producenta baterii. tak / zgodna z wymaganiami Parametry oferowane Załącznik nr 3 Zasilacz do współpracy z bateriami stacjonarnymi 220V DC - WYMAGANIA Lp. Opis wymagania/parametru Parametry wymagane przez Zamawiającego Parametry oferowane przez Wykonawcę

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE426007.01 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik ziemnozwarciowy, nadprądowo-czasowy, typu RIoT-400, przeznaczony jest do stosowania w układach

Bardziej szczegółowo

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE i budowa miernika... 5 2. ZESTAW MIERNIKA... 6 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA... 6 4.

Bardziej szczegółowo

EPPL , 15-31, 20-31

EPPL , 15-31, 20-31 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

RIT-430A KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY

RIT-430A KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500B

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500B INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500B Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA POLWAT IO-PWS-500B Strona 2 z 8 1. WSTĘP Zasilacz PWS-500B jest podzespołem wg normy

Bardziej szczegółowo

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna Falownik FP 400 IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: Falownik FP 400 Strona 2 z 6 A - PRZEZNACZENIE WYROBU Falownik FP 400 przeznaczony jest do wytwarzania przemiennego napięcia 230V

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna Zasilacz Buforowy IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: ZASILACZ BUFOROWY Strona 2 z 9 1 - PRZEZNACZENIE WYROBU Zasilacz buforowy typu przeznaczony jest do zasilania różnego typu urządzeń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Jednokanałowy Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Jednokanałowy Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Jednokanałowy Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 3 3 SPECYFIKACJE 4 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 6 a) Płyta czołowa MPS-3003/3005/6003..... 6 b)

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK SI OWNI RPB-7

STEROWNIK SI OWNI RPB-7 STEROWNIK SI OWNI RPB-7 URZĄDZENIA POMIAROWO MONITORUJĄCE APARATURA PRZEZNACZENIE Sterownik RPB-7 jest przeznaczony do pełnego nadzoru i automatycznego sterowania pracą siłowni prądu stałego. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWR-10B-12

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWR-10B-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWR-10B-12 Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 8 POLWAT IO-PWR-10B-12 POLWAT 1. WSTĘP Niniejsza IO zawiera dane, oraz wskazówki

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA PAIM-240, PAIM-240R

PRZETWORNICA PAIM-240, PAIM-240R NOWOŚCI strona 1. Przetwornica DC/DC PAIM-240, PAIM-240R 2 2. Zasilacz PWR-10B-7 4 3. Zasilacz PWR-10B-7R 6 4. Zasilacz PWR-10B-12 8 5. Zasilacz PWR-10B-12R 10 6. Zasilacz PWR-10B-28 12 7. Zasilacz PWR-10B-28R

Bardziej szczegółowo

PRZEKA NIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPR DOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA

PRZEKA NIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPR DOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA PRZEKA NIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPR DOWO-CZASOWY CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik ziemnozwarciowy, nadprądowo-czasowy, typu, przeznaczony jest do stosowania w układach elektroenergetycznej automatyki

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 2 3 SPECYFIKACJE 3 3.1 Ogólne. 3 3.2 Szczegółowe... 3 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 4 a) Płyta czołowa.. 4 b) Tył

Bardziej szczegółowo

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK ELMAST BIAŁYSTOK F6-3002 S F 40-4001 S F16-3002 S F63-4001 S F90-4001 S F6-4002 S F 40-5001 S F16-4002 S F63-5001 S F90-5001 S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SIŁOWNIA PS-A-2B-36U-60V/16A/85Ah. Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SIŁOWNIA PS-A-2B-36U-60V/16A/85Ah. Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI SIŁOWNIA PS-A-2B-36U-60V/16A/85Ah Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA POLWAT IO- PS-A-2B-36U-60V/16A/85Ah Strona 2 z 13 1. WSTĘP Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

Z 1 POZIOMEM ŁADOWANIA

Z 1 POZIOMEM ŁADOWANIA STRONA 18-2 Z 1 POZIOMEM ŁADOWANIA Tylko do baterii ołowiowo-kwasowych, do 150Ah wartości znamionowej. Znamionowy prąd wyjścia: 3A, 6A, 12A przy 12VDC 2.5, 5A, 10A przy 24VDC. Ochrona na wejściu i wyjściu.

Bardziej szczegółowo

UDCD-1/5, UDCD-1/10, UDCD-1/15,

UDCD-1/5, UDCD-1/10, UDCD-1/15, UDCD-1 UDCD-1/5, UDCD-1/10, UDCD-1/15, Zaawansowany, nawrotny regulator obrotów silnika prądu stałego www.siltegro.com Opisywany sterownik UDCD-1 nie może być traktowany jako urządzenie bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ELMAST BIAŁYSTOK F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE DO URZĄDZEŃ SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, KONTROLI ROZPRZESTRZENIANIA DYMU I CIEPŁA ORAZ URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I AUTOMATYKI POŻAROWEJ

ZASILACZE DO URZĄDZEŃ SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, KONTROLI ROZPRZESTRZENIANIA DYMU I CIEPŁA ORAZ URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I AUTOMATYKI POŻAROWEJ "KABE" sp. z o.o. tel. (+48-32) 3248900 Strona 1 z 8 ul. Waryńskiego 63 fax (+48-32) 3248901 43-190 MIKOŁÓW www.kabe.pl e-mail: firma@kabe.pl ZASILACZE DO URZĄDZEŃ SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, KONTROLI ROZPRZESTRZENIANIA

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 ul. Kamieńskiego 201 219 PL- 51-126 Wrocław Tel.: +48 (0) 71 327 62 12 Fax: +48 (0) 71 320 74 78 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Spis treści 1. Właściwości...2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500M, PWS-500RM

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500M, PWS-500RM INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500M, PWS-500RM Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA POLWAT IO-PWS-500 Strona 2 z 5 1. WSTĘP Zasilacz PWS-500M jest podzespołem

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2 Obudowa. Obudowa umożliwia montaż sterownika na szynie DIN. Na panelu sterownika znajduje się wyświetlacz LCD 16x2, sygnalizacja LED stanu wejść cyfrowych (LED IN) i wyjść logicznych (LED OUT) oraz klawiatura

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY Wersja 9227 Spis treści. Wstęp... 3 Obsługa... 3 Ustawianie parametrów... 4 Tabela 1. Zakres regulacji parametrów modułu UMS-1... 4 Temperatura wody

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY! 1. WSTĘP Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących bezpieczeństwa i sposobu użytkowania, parametrów technicznych oraz konserwacji

Bardziej szczegółowo

SYSTEM E G S MODUŁ ML/A-1-6 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

SYSTEM E G S MODUŁ ML/A-1-6 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEM E G S MODUŁ ML/A-1-6 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Senel RK Warszawa 1/8 SPIS TREŚCI 1. PRZEZNACZENIE MODUŁU ML/A-1-6 str. 3 2. DANE TECHNICZNE str. 3 3. BUDOWA I DZIAŁANIE MODUŁU ML/A-1-6 str. 5 4. MONTAŻ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZABEZPIECZENIA TERMICZNEGO TYPU TTV

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZABEZPIECZENIA TERMICZNEGO TYPU TTV INSTRUKCJA OBSŁUGI ZABEZPIECZENIA TERMICZNEGO TYPU TTV Strona 1 z 7 DANE TECHNICZNE Wymiary urządzenia: 96 x 96 x 140 mm; Obudowa wykonana jest z tworzywa samogasnącego Napięcie zasilania: 24-240 V AC/DC;

Bardziej szczegółowo

T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych

T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych Przeznaczony do testowania przekaźników i przetworników Sterowany mikroprocesorem Wyposażony w przesuwnik fazowy Generator częstotliwości Wyniki badań i

Bardziej szczegółowo

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air 5.3/4/PL/1 LABCONTROL EASYLAB Moduły rozbudowy elektronicznego sterownika EASYLAB Moduł zasilania / moduł zasilania z UPS Typ Typ -USV The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RM

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RM INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RM Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 6 POLWAT IO-PWS-100RM 1. WSTĘP Zasilacz PWS-100RM jest podzespołem wg normy

Bardziej szczegółowo

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 APS-412 ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 Impulsowy zasilacz buforowy APS-412 umożliwia zasilanie urządzeń wymagających napięcia stałego 12 V. Posiada dedykowane złącze pozwalające na integrację z urządzeniami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna zasilaczy buforowych pracujących bezpośrednio na szyny DC

Specyfikacja techniczna zasilaczy buforowych pracujących bezpośrednio na szyny DC 1. Wymagania ogólne. SM/ST/2008/04 Specyfikacja techniczna zasilaczy buforowych pracujących bezpośrednio na szyny DC Zamawiane urządzenia elektroenergetyczne muszą podlegać Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV www.transformatory.opole.pl Strona 1 z 5 DANE TECHNICZNE Wymiary urządzenia: 96 x 96 x 140 mm; Obudowa wykonana jest z tworzywa samogasnącego; Napięcie zasilania:

Bardziej szczegółowo

ZASILACZ BUFOROWY APS-524

ZASILACZ BUFOROWY APS-524 ZASILACZ BUFOROWY APS-524 aps524_pl 04/16 Zasilacz buforowy APS-524 został zaprojektowany z myślą o instalacjach elektrycznych zasilanych napięciem stałym 24 V (np. systemy kontroli dostępu). Dzięki zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK JEDNOKANAŁOWY GAMMA X

ODBIORNIK JEDNOKANAŁOWY GAMMA X ODBIORNIK JEDNANAŁOWY GAMMA X Dane Techniczne / Możliwość podłączenia jednego napędu rurowego o mocy nieprzekraczającej 500W / Możliwość podłączenia fotokomórki / Zasilanie fotokomórki: 12V DC / Zasięg

Bardziej szczegółowo

Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-25. Instrukcja obsługi

Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-25. Instrukcja obsługi Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Bezpieczeństwo...3 1.1. Ogólne środki bezpieczeństwa...3 2. Najważniejsze cechy urządzenia...3 3. Specyfikacja techniczna...4 4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zasilacza Impulsowego SP-320 2/6

Instrukcja obsługi Zasilacza Impulsowego SP-320 2/6 Zasilacz IMPULSOWY SP-320 Instrukcja obsługi Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Opis techniczny... 2 2.1 Przeznaczenie... 2 2.2 Opis panelu przyłączy... 2 3. Zależność obciążenia od temperatury otoczenia...

Bardziej szczegółowo

Moduł Zasilacza Buforowego MZB-01

Moduł Zasilacza Buforowego MZB-01 EL-TEC Sp. z o.o. e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Moduł Zasilacza Buforowego Dokumentacja Techniczno Ruchowa Spis treści 1. Opis działania...3 1.1. Dane techniczne...4 1.2. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v3.0

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v3.0 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v3.0 Instrukcja obsługi kwiecień 2008 Szkoper Elektronik Strona 1 2008-04-16 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar do czterech

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ FORMACYJNY TAPF3-xxxV/yyyA

ZESPÓŁ FORMACYJNY TAPF3-xxxV/yyyA ZESPÓŁ FORMACYJNY TAPF3-xxxV/yyyA INSTRUKCJA OBSŁUGI EKSPLOATACYJNEJ S I E Ć BATERIA LAD. EKSPLOAT. LAD. PODTRZYM. START STOP Pulpit nastawczo-kontrolny zespołu prostownikowego Zespół prostownikowy przeznaczony

Bardziej szczegółowo

I. DANE TECHNICZNE II. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA... 4

I. DANE TECHNICZNE II. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA... 4 Sterownik CU-210 I. DANE TECHNICZNE... 2 1 Opis elementów sterujących i kontrolnych...2 2 Budowa... 3 3 Dane znamionowe... 3 II. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA... 4 1 Opis działania... 4 1.1 Załączenie i wyłączenie

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

INDUSTRIAL HEAT TRACING SOLUTIONS

INDUSTRIAL HEAT TRACING SOLUTIONS RAYSTAT-ECo-10 Sterownik z pomiarem temperatury otoczenia dla systemów ochrony przed zamarzaniem RAYSTAT-ECO-10 jest przeznaczony do sterowania pracą przewodów grzejnych używanych w systemach ochrony przed

Bardziej szczegółowo

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. WPROWADZENIE. Prezentowany multimetr cyfrowy jest zasilany bateryjnie. Wynik pomiaru wyświetlany jest w postaci 3 1 / 2 cyfry. Miernik może być stosowany

Bardziej szczegółowo

Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-65. Instrukcja obsługi

Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-65. Instrukcja obsługi Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-65 Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Bezpieczeństwo...3 1.1. Ogólne środki bezpieczeństwa...3 2. Najważniejsze cechy urządzenia...3 3. Specyfikacja techniczna...4

Bardziej szczegółowo

Moduł Zasilacza Buforowego MZB-01EL

Moduł Zasilacza Buforowego MZB-01EL EL-TEC Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 46/48 93-133 Łódź tel: +48 42 663 89 05 fax: +48 42 663 89 04 e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Moduł Zasilacza Buforowego Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Bardziej szczegółowo

Wersja III, 22.05.2014 ZASILACZ DOMOFONOWY NR REF. 18A2

Wersja III, 22.05.2014 ZASILACZ DOMOFONOWY NR REF. 18A2 Wersja III, 22.05.2014 ZASILACZ DOMOFONOWY NR REF. 18A2 2 ZASILACZ NR REF. 18A2 INFORMACJE OGÓLNE ZASILACZ DOMOFONOWY NR REF. 18A2 USTAWIANIE I REGULACJA W zasilaczu 18A2 możliwa jest regulacja wzmocnienia

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNĄ CENTRAL MCKS EH M

ELEKTRYCZNĄ CENTRAL MCKS EH M 2016 1/13 ELEKTRYCZNĄ CENTRAL MCKS EH M SERWIS Tel.: (+48 58) 783 99 50/51 Faks: (+48 58) 783 98 88 Kom: (+48) 510 098 081 E-mail: serwis@klimor.pl Czerwiec 2016 2016 2/13 SPIS TREŚCI: STRONA 1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi

Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi Spis treści 1. Opis techniczny... 2 2. Obsługa... 4 2.1 Połączenia z obwodami zewnętrznymi... 4 2.2 Sygnalizacja optyczna stanu pracy... 4 2.3 Połączenia zdalnej

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H

ELMAST F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H ELMAST BIAŁYSTOK F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa wydanie

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Elektroniczny programowany termostat SCD210E3/A przeznaczony jest do montażu na szynie DIN zajmuje szerokość 4 standardowych modułów. Termostat posiada jedno wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie S A M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, sekretariat: (0-91) 43-29-500, fax

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

RPz-410 KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK MOCY ZWROTNEJ

RPz-410 KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK MOCY ZWROTNEJ KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK MOCY ZWROTNEJ RPz-410 Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROMAD ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ mgr inż. Mariusz Dulewicz ul. Królowej Jadwigi 9 B/5 76-150 DARŁOWO tel / fax ( 0 94 ) 314 67 15 www.mikromad.com

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm.

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm. 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Umożliwia wizualizację i powielenie

Bardziej szczegółowo

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny 1 003 SMOKE MASTER Panel kontrolny (dla regulacji ciśnienia w układach napowietrzania klatek schodowych) SMPZ-3 Skala x:x Panel kontrolny służy do zdalnej kontroli systemu regulacji ciśnienia SMOKE MASTER

Bardziej szczegółowo

3.0 FALOWNIKI ASTRAADA DRV

3.0 FALOWNIKI ASTRAADA DRV ASTOR KATALOG PRZEMIENNIKÓW CZĘSTOTLIWOŚCI - ASTRAADA DRV 3.0 FALOWNIKI ASTRAADA DRV INFORMACJE OGÓLNE O FALOWNIKACH ASTRAADA DRV 3.1 FALOWNIKI ASTRAADA DRV 3.2 2015-06-05 3.2-1 KATALOG PRZEMIENNIKÓW CZĘSTOTLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - obciążenie: 1,6 A (maksymalnie chwilowo 2 A) - sposób montażu: naścienny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZETWORNICA PWB-190M, PWB-190RM

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZETWORNICA PWB-190M, PWB-190RM INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZETWORNICA PWB-190M, PWB-190RM Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA POLWAT IO-PWS-190M Strona 2 z 6 1. WSTĘP Przetwornica PWB-190M jest podzespołem

Bardziej szczegółowo

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1 Ogranicznik mocy Przekaźniki nadzorcze OM 100s Wyłącza nadzorowany obwód po przekroczeniu maksymalnego prądu w tym obwodzie. Przykładem zastosowania jest zabezpieczenie instalacji oświetleniowej klatek

Bardziej szczegółowo

CZUJNIK POZIOMU CIECZY DO SZAMBA Typ : CP-2S + stycznik

CZUJNIK POZIOMU CIECZY DO SZAMBA Typ : CP-2S + stycznik CZUJNIK POZIOMU CIECZY DO SZAMBA Typ : CP-2S + stycznik INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent i dystrybutor : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe E L E K T R O N 65-154 Zielona Góra ul. Dolina Zielona 46 a Tel/Fax

Bardziej szczegółowo

System zarządzania jakością procesu produkcji spełnia wymagania ISO 9001:2008

System zarządzania jakością procesu produkcji spełnia wymagania ISO 9001:2008 inteligentna elektronika przemysłowa UNIWERSALNY TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIA PRZEMIENNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNA System zarządzania jakością procesu produkcji spełnia wymagania ISO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-40

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-40 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-40 Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA POLWAT IO-PWS-40 Strona 2 z 5 1. WSTĘP Zasilacz PWS-40 jest podzespołem wg normy EN 61204

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32)

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, 2001 r. 1 1. Wstęp. Przekażnik elektroniczny RTT-14

Bardziej szczegółowo

SKOMPUTERYZOWANY INSTRUKCJA OBSŁUGI WSPÓŁDZIAŁAJĄCY Z SIECIĄ SERIA DN PRZED UŻYCIEM PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZY PODRĘCZNIK OBSŁUGI.

SKOMPUTERYZOWANY INSTRUKCJA OBSŁUGI WSPÓŁDZIAŁAJĄCY Z SIECIĄ SERIA DN PRZED UŻYCIEM PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZY PODRĘCZNIK OBSŁUGI. SKOMPUTERYZOWANY PS WSPÓŁDZIAŁAJĄCY Z SIECIĄ SERIA DN Cyfrowy wyświetlacz LCD PRZED UŻYCIEM PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZY PODRĘCZNIK OBSŁUGI. INSTRUKCJA OBSŁUGI WPROWADZENIE: Seria DN, współdziałająca

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PCZ-10 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI PRZEKAŹNIK CZASOWY PCZ-10 Zakład Automatyki Przemysłowej ELTA 84-230 Rumia ul. Ślusarska 41 tel./fax (58) 679-34-78 e-mail biuro@elta.com.pl

Bardziej szczegółowo

Moduł wejść/wyjść VersaPoint

Moduł wejść/wyjść VersaPoint Moduł obsługuje wyjściowe sygnały dyskretne 24VDC. Parametry techniczne modułu Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) Rodzaj połączeń 12.2mm x 120mm x 71.5mm (0.480in. x 4.724in. x 2.795in.) 2-, 3-

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C.

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. System kontroli doziemienia KDZ-3 1. Wstęp Wczesne wykrycie zakłóceń w pracy lub awarii w obiektach elektro-energetycznych pozwala uniknąć poważnych strat finansowych lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi DR i DRP Strona 1/5

Instrukcja obsługi DR i DRP Strona 1/5 Instrukcja obsługi DR i DRP Strona 1/5 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 3A tel +48 32/ 231 16 14, +48 32/ 231 16 13; fax +48 32/ 231 07 51; email: power@mpl.pl, http://www.power.mpl.pl

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA 1. ZASTOSOWANIE PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń, a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Sygnalizacja zapewnia personelowi precyzyjną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy regulator temperatury

Cyfrowy regulator temperatury Cyfrowy regulator temperatury Atrakcyjna cena Łatwa obsługa Szybkie próbkowanie Precyzyjna regulacja temperatury Bardzo dokładna regulacja temperatury Wysoka dokładność wyświetlania wartości temperatury

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol użyty w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że należy przeczytać

Bardziej szczegółowo