ZASILACZ BUFOROWY serii ZB

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASILACZ BUFOROWY serii ZB"

Transkrypt

1 PROSTOWNIKI - FALOWNIKI - ZASILACZE MEDCOM Sp. z o.o. ul. Barska 28/30 tel tel Warszawa fax serwis: ZASILACZ BUFOROWY serii ZB - o - OPIS TECHNICZNY INSTALACJA INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Warszawa,

2 INFORMACJE OGÓLNE Przed przystąpieniem do jakichkolwiek manipulacji przy urządzeniu należy dokładnie przeczytać niniejsza instrukcję. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa Wszelkie prace przy obwodach elektrycznych mogą wykonywać tylko osoby uprawnione. Osobami uprawnionymi są osoby, które: Są zaznajomione z montażem, instalacją i działaniem urządzenia oraz systemu, który jest zainstalowany. Są w stanie wykonywać operacje pod napięciem zgodnie z BHP, są upoważnione i przeszkolone do włączania i wyłączania urządzeń oraz odłączania urządzeń spod napięcia. Posiadają kwalifikacje BHP i SEP Posiadają odpowiednie przeszkolenie producenta w zakresie obsługi urządzeń W przypadku awarii urządzenia lub innych problemów nie zezwala się na podejmowanie nieupoważnionych napraw. W takich przypadkach należy skontaktować się z działem serwisowym firmy MEDCOM i udzielić odpowiedniej informacji na temat usterki. Wszystkie zatwierdzenia, zabezpieczenia umów i oficjalne uzgodnienia, jak również wszystkie zobowiązania MEDCOM, również w stosunku do warunków gwarancji, będą wypełnione zgodnie z kontraktem sprzedaży. Ostrzeżenie! Podczas pracy przy urządzeniach elektrycznych pewne elementy urządzeń są pod napięciem niebezpiecznym dla życia. Nie stosowanie się do widocznych ostrzeżeń i niewłaściwe obsługiwanie może spowodować ryzyko porażenia osób i uszkodzenie urządzenia. Tylko osoby wykwalifikowane i przeszkolone mogą obsługiwać urządzenie. Warunki bezpieczeństwa BHP Poniższe instrukcje są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobistego personelu jak również dla ochrony opisanego produktu i związanego z tym sprzętu. Przed instalacją lub pracami demontażowymi, jak również przed wymianą bezpieczników lub modyfikacjami stanowiska instalacyjnego odłączyć i odizolować urządzenie od sieci zasilającej i baterii. Zapobiegać możliwym wypadkom zgodnie z zasadami bezpieczeństwa przy tego typu urządzeniach. 2

3 Przed włączeniem sprawdzić czy znamionowe napięcie zasilające urządzenie jest zgodne ze specyfikacją urządzenia. We wszystkich aplikacjach muszą być zapewnione wyłączniki awaryjnego zatrzymania. Awaryjne zatrzymanie musi zablokować wszelkie dalsze niekontrolowane procesy. Połączenia elektryczne muszą być osłonięte. Po montażu, dla bezpiecznego funkcjonowania urządzenia, muszą być sprawdzone połączenia uziemiające. Warunki przeciwpożarowe Ostrzeżenie! W przypadku pożaru wewnątrz systemu mogą być użyte wyłącznie gaśnice z dwutlenkiem węgla CO 2 lub halogenowe. Stosowane standardy i normy Standard EN EN IEC IEC IEC IEC EN DIN Part 1 Opis Normy europejskie Bezpieczeństwo urządzeń technologii informatycznej, zawierająca elektryczne urządzenia biurowe Urządzenia elektrownii z układami elektronicznymi Transformatory mocy Wymagania ogólne i konwertery o komutacji sieciowej Stopnie ochrony zapewniane przez szafy rozdzielcze ( kody IP) Symbole graficzne i diagramy Wymagania Kompatybilności Elektromagnetycznej Statyczne przetwornice mocy, prostowniki półprzewodnikowe z charakterystyką IU do ładowania baterii kwasowoołowiowych przewodnik Zasilacze buforowe serii ZB opisane w tej instrukcji odpowiadają odnośnym wymaganiom dotyczącym stosownych dyrektyw Unii Europejskiej tzn. produkt ten może być sprzedawany wewnątrz UE bez przeszkód. Dyrektywy Unii Europejskiej dla urządzeń MEDCOM są zwane dyrektywami EMC- i Niskiego napięcia: Dyrektywa UE Kompatybilność Elektromagnetyczna 89/336/EU, w wersji 92/31/EU, 93/68/EU Dyrektywa UE Sprzęt elektromagnetyczny przeznaczony do użytku ze szczególnymi limitami napięciowymi (dyrektywa niskiego napięcia ) 73/23/EU, w wersji 93/68/EU Dyrektywy same w sobie definiują tylko w niewielkiej skali zakres działań i odnoszą się do norm zharmonizowanych. 3

4 Istnieje dyrektywa UE zharmonizowana z normą wykorzystywaną do systemów prostownikowych. Zastosowane normy: EN ; Part 1 Wymagania ogólne i bezpieczeństwa EN ; Part 2 Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej EMC Zgodnie z powyższymi normami MEDCOM zapewnia wymagania podstawowe. 4

5 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. DANE TECHNICZNE 3. ZASADA DZIAŁANIA 4. INSTALACJA ZASILACZA 5. OBSŁUGA I KONSERWACJA ZASILACZA RYSUNKI Rys.1 Schematy blokowe zasilaczy Rys.2 Schemat instalacji zasilacza - wariant podstawowy Rys.3 Schemat instalacji zasilacza - wariant z zewnętrznym pomiarem prądu Rys.4 Schemat instalacji zasilacza - wariant z baterią dodawczą - rysunki zestawu monitorującego (wyświetlacz, diody LED) dla różnych stanów pracy zasilacza. Rys.5 Algorytm obsługi zasilacza serii ZB TABLICA - Znaczenie cyfr statusu stanu alarmowego (Kod stanu alarmowego podawany na wyświetlaczu i zapisywany w rejestratorze, razem z wyjściowymi parametrami zasilacza i czasem wystąpienia stanu alarmowego) 5

6 1. WSTĘP. Zasilacze serii ZB - produkowane przez MEDCOM - są przeznaczone do ładowania baterii, bądź zasilania odbiorników prądu stałego - o napięciach znamionowych 24, 48, 60, 110 lub 220 V - przy współpracy z buforową baterią akumulatorów. Elektroniczny układ zabezpieczający od przeciążeń i zwarć, pozwala na stosowanie zasilacza w obwodach, w których istnieje niebezpieczeństwo powstania tego typu zagrożeń. Interface alarmowy zapewnia zdalną sygnalizację (przełączne styki przekaźnika) stanów pracy zasilacza: "Brak ładowania baterii", "Praca z baterii", "Przeciążenie zasilacza", "Bateria rozładowana" i inne Układ zabezpieczenia termicznego, blokującego zasilacz przy nadmiernym wzroście temperatury wewnątrz urządzenia, umożliwia eksploatację bez zagrożenia awarii, w trudnych warunkach termicznych. Zestaw monitorujący pracę zasilacza pozwala na ciągłą kontrolę prądu i napięcia wyjściowego oraz temperatury w otoczeniu zasilacza (lub w otoczeniu baterii przy zainstalowanej sondzie termicznej). Alfanumeryczny wyświetlacz podaje komunikaty o stanach alarmowych a zestaw diod LED sygnalizuje stany pracy zasilacza. Zestaw współpracuje również z (opcjonalnymi) układami: pomiaru ładunku, kontroli ciągłości obwodu baterii i cyfrowym rejestratorem pracy baterii. Klawiatura do zmiany nastaw zasilacza umożliwia wybór trybu pracy zasilacza (PRACA BUFOROWA, FORMOWANIE, SZYBKIE ŁADOWANIE), dostosowanie nastaw zasilacza do aktualnych parametrów baterii oraz przeglądanie zawartości rejestratora pracy baterii. Korzystanie z różnych możliwości klawiatury jest warunkowane wprowadzeniem dostarczanych [opcjonalnie] przez producenta, pięciocyfrowych kodów. Układ termicznej korekcji końcowego napięcia ładowania baterii (wraz z dostarczaną sondą pomiarową), automatycznie dostosowuje napięcie zasilacza, odpowiednio do temperatury ( 10 C +40 C) w otoczeniu baterii. Przyczynia się to do przedłużenia okresu eksploatacji baterii. [wyposażenie opcjonalne] Układ pomiaru ładunku (dostarczonego i odprowadzonego z baterii), ułatwia diagnostykę stanu baterii. [wyposażenie opcjonalne] Szeregowy interface, pozwala na współpracę zasilacza z komputerem lub terminalem - dla zdalnej diagnostyki pracy urządzenia (pomiar napięcia i prądu wyjściowego, pomiar ładunku dostarczonego i odprowadzonego z baterii, pomiar temperatury w otoczeniu baterii, sygnalizacja stanów alarmowych, odczyt rejestratora pracy baterii itp). [wyposażenie opcjonalne] Układ kontroli ciągłości obwodu baterii - wykrywa i sygnalizuje przerwę w obwodzie baterii. [wyposażenie opcjonalne] Cyfrowy rejestrator pracy baterii umożliwia kontrolę eksploatacji baterii zapamiętując 200 ostatnich stanów alarmowych (data-czas-napięcie-prąd początku i końca stanu alarmowego). [wyposażenie opcjonalne] System oznaczania zasilaczy: ZB 220 DC 200 D 2 Zasilacz Napięcie Prądu Prąd Zasilacz Kod prądu zasilacza Buforowy katalogowe stałego znamionowy baterii dodawczej baterii dodawczej Kod prądu zasilacza baterii dodawczej: "bez oznaczenia" - 50A, "1" - 100A, "2" - 200A. Przykłady oznaczeń: ZB24DC50 ZB220DC300D1-24V / 50A - 220V / 300A + zasilacz bat. dodawczej 24V / 100A 6

7 2. DANE TECHNICZNE 2.1. Warunki zasilania Napięcie zasilające V* (3x380V) 50 Hz Dopuszczalne zmiany napięcia zasilającego % 15% 2.2. Napięcie wyjściowe Napięcie znamionowe (U n ) zgodne z oznaczeniem zasilacza Stabilność napięcia znamionowego % Tętnienia napięcia znamionowego % Zakres termicznej korekcji napięcia U n [opcja] ( ) C 2.3. Prąd wyjściowy Prąd znamionowy (I n ) zgodny z oznaczeniem zasilacza Próg ograniczenia prądu wyjściowego (I m ) (1,02 1,1) I n Regulacja ograniczenia prądu baterii (0,1 1) I n 2.4. Wymiary**) (szer x głęb x wys) obudowa R (483x490x222) mm - obudowa W (440x300x490) mm -obudowa T (600x850x1800) mm 2.5. Temperatura otoczenia (0 +35) C *) Zasilacze ZB24DC50, ZB24DC100, ZB48DC30, ZB110DC10 i ZB220DC10 są zasilane napięciem 220V~ **) Zasilacze są wykonywane w obudowach zgodnie z informacjami katalogu "Zasilacze Buforowe". O k r e ś l e n i a. Napięcie katalogowe (U k ) - 24, 48, 60, 110 lub 220 V Napięcie znamionowe (U n ) - ustalana przez producenta (w uzgodnieniu z zamawiającym) wartość napięcia na wyjściu zasilacza. Maksymalna wartość nastawy (U max ) - Maksymalna wartość napięcia znamionowego jaką można uzgodnić z producentem: U k [V] U max [V] 29, Stabilność napięcia wyjściowego - dopuszczalna zmiana napięcia wyjściowego (w rezultacie zmian obciążenia, napięcia zasilającego lub temperatury) wyrażona w procentach U n Tętnienia napięcia wyjściowego - dopuszczalna amplituda składowej zmiennej napięcia wyjściowego wyrażona w procentach U n Prąd znamionowy (I n ) - dopuszczalny długotrwale prąd obciążenia Próg ograniczenia prądu (I m ) - wartość prądu wyjściowego, powyżej której wzrost obciążenia powoduje zmniejszenie się napięcia wyjściowego, poza granicę określoną przez stabilność. 7

8 3. ZASADA DZIAŁANIA Zasilacze są wykonywane - w zależności od mocy obciążenia - wg dwóch schematów blokowych. W zakresie mniejszych mocy (np. 24V / 200A, 220V / 50A) - dla pojedynczego modułu - obowiązuje schemat przedstawiony na rys.1a. Transformator izolujący galwanicznie obwody AC i DC przetwarza napięcie wysokiej częstotliwości, stąd jego gabaryty i masa są bardzo małe. Wykonywane w ten sposób zasilacze mogą być umieszczane w niewielkich obudowach typu rack 19" lub przeznaczonych do mocowania do ściany. Wyłącznik sieciowy jest instalowany w przypadku obudów W, S i T. Zasilacze w obudowach R (rack 19"), w wykonaniu standardowym nie posiadają wyłącznika. W zakresie średnich mocy (np. 220V / 100A) - dla pojedynczego modułu - obowiązuje schemat przedstawiony nas rys.1.b. Transformator izolujący obwody AC i DC (pracujący z częstotliwością sieciową) nie jest umieszczony w module zasilacza lecz - z uwagi na wagę i wymiary - znajduje się we wspólnej z modułem obudowie wolnostojącej. Dla uzyskania większych mocy zasilacze są zestawiane z równolegle łączonych modułów, zarówno wg. rys.1.a i rys.1.b. W przypadku instalacji z tzw. baterią dodawczą zasilacze są wykonywane wg schematu przedstawionego na rys.1.c. Zasilacz zawiera układ automatyki dołączania baterii dodawczej. a) 1 - wyłącznik sieciowy 2 - transformator 3 - filtr p.zakłóceniowy 4 - układ rozruchowy 5 - prostownik wejściowy 6 - filtr prostownika 7a - falownik tranzystorowy 7b - czoper tranzystorowy 8 - prostownik wyjściowy 9 - filtr LC b) 10 - blok sterowania c) d) Rys.1 Schematy blokowe zasilaczy a) z tranzystorową przetwornicą pierwotnie kluczowaną b) z tranzystorową przetwornicą wtórnie kluczowaną c) dla układów z baterią dodawczą d) przebieg napięcia w układzie wg 1.c 8

9 4. INSTALACJA ZASILACZA 4.1 Wariant podstawowy Przed przyjazdem ekipy serwisowej (w celu uruchomienia zasilacza) należy przygotować instalację, zgodną z zamówionym wyposażeniem zasilacza. 1. Obwody: - RS232 (dodatkowe złącze szufladowe DB9), - termicznej kompensacji napięcia ładowania baterii, - dodatkowej linii zasilającej dla SZR, (zaznaczone na rysunku linią przerywaną) należy wykonać tylko w przypadku instalowania zasilacza wyposażonego w wymienione opcje. Sonda termiczna jest dostarczana z przewodami o dł. 5m - w przypadku większej odległości między zasilaczem a baterią ekipa serwisowa może dołączyć przewody sondy do wykonanej przez odbiorcę instalacji. Sonda termiczna powinna być przymocowana do ściany lub konstrukcji - możliwie blisko baterii. 2. W przypadku zasilania jednofazowego (ZB24DC50, ZB24DC100,ZB48DC30, ZB110DC10 i ZB220DC10) obwody AC należy doprowadzić do zacisków "2" i "3" ("N", "L"). 3. W wejściowych obwodach AC (o przekroju "a") należy zainstalować zwłoczne bezpieczniki topikowe B1: Zasilacz ZB24DC50 ZB110DC10 ZB48DC30 ZB24DC100 ZB220DC10 ZB48DC50 ZB60DC50 ZB110DC30 ZB24DC200 ZB48DC100 ZB110DC50 ZB24DC300 ZB60DC100 ZB220DC30 ZB24DC400 ZB48DC200 B a 4 6 mm² 10 mm² 2,5 4 mm² 6 mm² 6 10 mm² mm² Zasilacz ZB24DC500 ZB60DC200 ZB110DC100 ZB220DC50 ZB220DC100 ZB220DC200 ZB220DC300 ZB220DC400 B a mm² mm² 50 mm² mm² mm² 4. Miernik doziemienia, stanowiący osobne urządzenie, może być instalowany wewnątrz obudowy zasilacza tylko w przypadku obudowy wolnostojącej (typu S lub T) - zaciski alarmu mają wtedy na listwie numery W przypadku obudowy naściennej typu W (wyposażonej w wyłącznik sieciowy), jako zaciski wejściowe AC mogą być wykorzystane zaciski tego wyłącznika. 6. W obwodzie baterii należy zainstalować bezpieczniki B2, dobierane w zależności od wyjściowego prądu zasilacza, zgodnie z wartościami podanymi w tablicy. W tablicy są podane również stosowane - w zależności od typu obudowy - wielkości zacisków wyjściowych. Prąd wyjściowy [A] B2 *) [A] 16, 20 40, 50 63, , , , Obudowa R,W,S zacisk 10mm² 25mm² 25mm² 35mm² 70mm² - - Obudowa T zacisk - - M8 M10 M12 M16 M16 *) z producentem można uzgodnić zwiększoną obciążalność obwodu baterii lub zastosować zewnętrzny pomiar prądu wg p.4.2 9

10 4.2 Wariant z zewnętrznym pomiarem prądu Przed przyjazdem ekipy serwisowej (w celu uruchomienia zasilacza) należy przygotować instalację, zgodną z zamówionym wyposażeniem zasilacza. 1. Obwody: - RS232 (dodatkowe złącze szufladowe DB9), - termicznej kompensacji napięcia ładowania baterii, - dodatkowej linii zasilającej dla SZR, (zaznaczone na rysunku linią przerywaną) należy wykonać tylko w przypadku instalowania zasilacza wyposażonego w wymienione opcje. Sonda termiczna jest dostarczana z przewodami o dł. 5m - w przypadku większej odległości między zasilaczem a baterią ekipa serwisowa może dołączyć przewody sondy do wykonanej przez odbiorcę instalacji. Sonda termiczna powinna być przymocowana do ściany lub konstrukcji - możliwie blisko baterii. 2. W przypadku zasilania jednofazowego (ZB24DC50, ZB24DC100,ZB48DC30, ZB110DC10 i ZB220DC10) obwody AC należy doprowadzić do zacisków "2" i "3" ("N", "L"). 3. W wejściowych obwodach AC (o przekroju "a") należy zainstalować zwłoczne bezpieczniki topikowe B1: Zasilacz ZB24DC50 ZB110DC10 ZB48DC30 ZB24DC100 ZB220DC10 ZB48DC50 ZB60DC50 ZB110DC30 ZB24DC200 ZB48DC100 ZB110DC50 ZB24DC300 ZB60DC100 ZB220DC30 ZB24DC400 ZB48DC200 B a 4 6 mm² 10 mm² 2,5 4 mm² 6 mm² 6 10 mm² mm² Zasilacz ZB24DC500 ZB60DC200 ZB110DC100 ZB220DC50 ZB220DC100 ZB220DC200 ZB220DC300 ZB220DC400 B a mm² mm² 50 mm² mm² mm² 4. Miernik doziemienia, stanowiący osobne urządzenie, może być instalowany wewnątrz obudowy zasilacza tylko w przypadku obudowy wolnostojącej (typu S lub T) - zaciski alarmu mają wtedy na listwie numery 55) W przypadku obudowy naściennej typu W (wyposażonej w wyłącznik sieciowy), jako zaciski wejściowe AC mogą być wykorzystane zaciski tego wyłącznika. 1. W obwodzie baterii należy zainstalować bezpieczniki B2, dobierane w zależności od wyjściowego prądu zasilacza, zgodnie z wartościami podanymi w tablicy. W tablicy są podane również stosowane - w zależności od typu obudowy - wielkości zacisków wyjściowych. Prąd wyjściowy [A] B2 [A] Obudowa R,W,S zacisk 10mm² 25mm² 25mm² 35mm² 70mm² - - Obudowa T zacisk - - M8 M10 M12 M16 M16 10

11 4.3 Wariant z baterią dodawczą Przed przyjazdem ekipy serwisowej (w celu uruchomienia zasilacza) należy przygotować instalację, zgodną z zamówionym wyposażeniem zasilacza. 1. Obwody: - RS232 (dodatkowe złącze szufladowe DB9), - termicznej kompensacji napięcia ładowania baterii, - dodatkowej linii zasilającej dla SZR, - alarmu doziemienia, (zaznaczone na rysunku linią przerywaną) należy wykonać tylko w przypadku instalowania zasilacza wyposażonego w wymienione opcje. Sonda termiczna jest dostarczana z przewodami o dł. 5m - w przypadku większej odległości między zasilaczem a baterią ekipa serwisowa może dołączyć przewody sondy do wykonanej przez odbiorcę instalacji. Sonda termiczna powinna być przymocowana do ściany lub konstrukcji - możliwie blisko baterii. 2. W wejściowych obwodach AC (o przekroju "a") należy zainstalować zwłoczne bezpieczniki topikowe B1: Zasilacz ZB220DC50D ZB220DC100D ZB220DC100D1 ZB220DC200D ZB220DC200D1 ZB220DC200D2 ZB220DC300D ZB220DC300D1 ZB220DC300D2 ZB220DC400D ZB220DC400D1 ZB220DC400D2 B a 16 mm² mm² mm² mm² mm² 3. W obwodach baterii należy zainstalować bezpieczniki B2. Wielkości bezpieczników (oraz zacisków na listwie wyjściowej) w zależności od znamionowego prądu zasilacza 220V, są podane w tablicy: Prąd wyjściowy zasilacza 220V [A] Bezpiecznik B2 *) [A] 63, , , , Zaciski wyjściowe M8 M8 M12 M16 M16 *) z producentem można uzgodnić zwiększoną obciążalność obwodu baterii 11

12 5. OBSŁUGA I KONSERWACJA ZASILACZA. (Dotyczy zasilaczy w pełnej konfiguracji - z dodatkowym wyposażeniem opcjonalnym). Zasilacz serii ZB - produkowany przez MEDCOM - jest urządzeniem w pełni zautomatyzowanym i jego bieżąca obsługa sprowadza się do obserwacji zestawu monitorującego pracę urządzenia, oraz do reakcji na stany alarmowe sygnalizowane przez wyświetlacz, diody LED lub przekaźniki alarmowe. Niezależnie od sygnałów optycznych, podczas testowania obwodów wewnętrznych (bezpośrednio po włączeniu zasilacza) oraz w stanach alarmowych, jest generowany sygnał akustyczny. Wyświetlacz zestawu monitorującego podaje (przy pełnym wyposażeniu opcjonalnym) komunikaty w następujących stanach alarmowych: rozwarte baterie (brak ciągłości obwodu baterii) praca z baterii bateria rozładowana brak ładowania baterii uszkodzony czujnik (uszkodzenie sondy termicznej) przekroczenie temperatury brak sieci brak fazy zwarcie przeciążenie przekroczenie napięcia Przekaźnik alarmowy może być pobudzany w przypadku powstania jednego (lub kombinacji) z wyżej podanych stanów alarmowych: Z uwagi na zainstalowanie w zasilaczu dwóch przekaźników alarmowych, użytkownik może - przy składaniu zamówienia - ustalić z producentem sygnały pobudzające dla obydwu przekaźników. Sygnały standardowe ALARM1 i ALARM2: ALARM1: ALARM2: - Przeciążenie zasilacza - Brak ładowania baterii - Praca z baterii - Bateria rozładowana - Zwarcie W p.5.1 są przedstawione opisy stanów pracy zasilacza, z uwzględnieniem niektórych stanów alarmowych. Zasady korzystania z klawiatury są przedstawione w p KLAWIATURA. 12

13 5.1. OPIS STANÓW PRACY ZASILACZA Włączenie napięcia zasilającego Po dołączeniu urządzenia do sieci zasilającej elektroniczny system sterowania zasilacza, testuje (przez ok. 5 s) wewnętrzne obwody urządzenia. Podczas testowania na wyświetlaczu jest podawany typ zasilacza, wersja układu sterującego oraz ilość cel buforowej baterii akumulatorów, oczekiwana przez układ sterowania zasilacza. - Świecą wszystkie diody LED. - Generowany jest sygnał akustyczny. Po zakończeniu testowania układ automatycznie przechodzi do trybu pracy buforowej. Praca zasilacza Na wyświetlaczu są podawane aktualne: wyjściowe napięcie i wyjściowy prąd zasilacza oraz w przypadku opcji z pomiarową sondą termiczną - temperatura w otoczeniu sondy. - Świeci dioda LED - ZASILANIE. UWAGA: Dioda ZASILANIE świeci podczas pracy zasilacza (przy sprawnej sieci zasilającej) oraz przy braku napięcia sieciowego, lecz napięciu baterii większym od ustalonego progu "bateria rozładowana". W przypadku wyposażenia zasilacza w układ pomiaru ładunku, na wyświetlaczu są podawane automatycznie - na przemian z temperaturą - wartości ładunku doprowadzonego (+Ah) i odprowadzonego (-Ah) z baterii: STANY ALARMOWE ZASILACZA Przeciążenie W przypadku przeciążenia zasilacza, na wyświetlaczu jest podawany komunikat - PRZECIĄŻENIE. - Świeci dioda LED - PRZECIĄŻENIE. - Generowany jest sygnał akustyczny. 13

14 - Działa przekaźnik alarmowy, dla którego stan pracy "Przeciążenie zasilacza" został ustalony jako pobudzający. W czasie przeciążenia wyjściowe napięcie zostaje obniżone tak, żeby nie została przekroczona dopuszczalna moc wyjściowa zasilacza. Brak ładowania W przypadku, gdy napięcie wyjściowe obniży się poniżej 90% ustalonej wartości znamionowej oraz natężenie prądu wyjściowego będzie równe zero, na wyświetlaczu jest podawany komunikat - BRAK ŁADOWANIA. - Świeci dioda LED - BRAK ŁADOWANIA. - Generowany jest sygnał akustyczny. - Działa przekaźnik alarmowy, dla którego stan pracy zasilacza "Brak ładowania baterii" został ustalony jako pobudzający. Brak sieci (Brak fazy) W przypadku zaniku napięcia w sieci zasilającej na wyświetlaczu jest podawany komunikat - BRAK SIECI. W przypadku zasilania trójfazowego i braku jednej fazy - BRAK FAZY. - Świeci dioda LED - BRAK ŁADOWANIA - Generowany jest sygnał akustyczny. - Działa przekaźnik alarmowy, dla którego stan pracy zasilacza "Praca z baterii" został ustalony jako pobudzający. Bateria rozładowana W przypadku rozładowania baterii (tj. obniżenia się napięcia poniżej ustalonego progu "bateria rozładowana") na wyświetlaczu jest podawany komunikat - SŁABA BATERIA. - Świeci dioda LED - BATERIA ROZŁADOWANA - Działa przekaźnik alarmowy, dla którego stan pracy "Bateria rozładowana" został ustalony jako pobudzający. Zwarcie zasilacza W przypadku zwarcia zasilacza na wyświetlaczu jest podawany komunikat - ZWARCIE. - Świeci dioda LED - PRZECIĄŻENIE. 14

15 - Generowany jest sygnał akustyczny. - Działa przekaźnik alarmowy, dla którego stan pracy "Przeciążenie zasilacza" został ustalony jako pobudzający. Przekroczenie napięcia W przypadku przekroczenia napięcia na wyświetlaczu jest podawany komunikat WYS. NAPIECIE. - Generowany jest sygnał akustyczny. - Działa przekaźnik alarmowy, dla którego stan pracy "Przekroczenie napięcia" został ustalony jako pobudzający. Temperatura W przypadku przekroczenia górnego lub dolnego zakresu temperatury w otoczeniu baterii (przy wyposażeniu zasilacza w układ kompensacji termicznej) na wyświetlaczu jest podawany komunikat TEMPERATURA Uszkodzony czujnik W przypadku uszkodzenia czujnika do pomiaru temperatury (sondy termicznej) tzn. przerwy lub zwarcia w obwodzie czujnika, na wyświetlaczu jest podawany komunikat - USZKODZONY CZUJNIK Rozwarte baterie W przypadku braku ciągłości obwodu baterii (przy wyposażeniu zasilacza w układ badający co s ciągłość w/w obwodu) na wyświetlaczu jest podawany komunikat - ROZWARTE BATERIE. PRIORYTETY ALARMÓW W przypadku wystąpienia kilku alarmów jednocześnie wyświetlany jest komunikat opisujący alarm o najwyższym priorytecie. Priorytety alarmów: 1. rozwarte baterie (brak ciągłości obwodu baterii) 2. bateria rozładowana 3. brak ładowania baterii 4. uszkodzony czujnik (uszkodzenie sondy termicznej) 5. przekroczenie temperatury 6. brak sieci 7. brak fazy 8. zwarcie 9. przeciążenie 10. przekroczenie napięcia 15

16 5.2. KLAWIATURA Zasilacz jest wyposażony w klawiaturę, którą stanowią trzy przyciski umieszczone między wyświetlaczem a diodami LED. Dwa mniejsze przyciski (kursory) [ lub ] są wykorzystywane do zmian cyfr, natomiast duży przycisk (AKCEPTUJ) [ ], służy do potwierdzania wybranej cyfry. ZWIĘKSZ AKCEPTUJ ZMNIEJSZ Klawiatura zasilacza Klawiatura umożliwia: - ustalenie trybu pracy zasilacza - ustalanie wyjściowego napięcia zasilacza - ustalenie wartości napięcia formowania lub szybkiego ładowania baterii - ustalanie maksymalnego prądu wyjściowego - wprowadzanie liczby cel baterii akumulatorów, współpracującej z zasilaczem - ustalenie napięcia dołączania baterii dodawczej oraz w przypadku wyposażenia zasilacza w rejestrator pracy baterii: - ustalanie roku, miesiąca, dnia, godziny i minut, - odczyt zapamiętanych w rejestratorze parametrów stanów awaryjnych. Korzystanie z klawiatury wymaga znajomości pięciocyfrowych kodów cyfrowych, dostarczanych przez producenta: - kodu do ustalania trybu pracy zasilacza - kodu do ustalania trybu pracy oraz daty i czasu (dla prawidłowej pracy rejestratora) - kodu do przeglądania zawartości rejestratora pracy baterii. Wybór kodu ustalanie trybu pracy umożliwia dokonanie wyboru jednego z trzech trybów pracy: PRACA BUFOROWA FORMOWANIE BATERII SZYBKIE ŁADOWANIE BATERII Po wyborze trybu PRACA BUFOROWA należy kolejno wprowadzić: - napięcie załączenia baterii dodawczej [jeżeli występuje zasilacz baterii dodawczej] - ilość cel baterii - prąd baterii - napięcie zadane [tylko przy pracy bez kompensacji termicznej!] Po wyborze trybu SZYBKIE ŁADOWANIE należy kolejno wprowadzić wymienione wyżej wartości z 16

17 tym, że podczas tego trybu pracy zostaje automatycznie odłączona kompensacja termiczna i zabezpieczenie nadnapięciowe - wzrasta max. wartość zadanego napięcia na ogniwo. Po osiągnięciu przez baterię zadanej wartości napięcia, następuje automatyczne przejście zasilacza do trybu pracy buforowej. Po wyborze trybu FORMOWANIE BATERII obowiązują ustalenia jak przy szybkim ładowaniu. Po osiągnięciu przez baterię zadanej wartości napięcia, zasilacz kontynuuje ładowanie baterii przy tym napięciu. Standardowo czas formowania jest ustalany na 12 h w jednym cyklu, po czym następuje automatyczne przejście zasilacza do trybu pracy buforowej. Wybór kodu ustalanie trybu pracy oraz czasu i daty stwarza możliwość ustalenia, niezależnie od wymienionych wyżej wartości, kolejno: GODZINA MINUTA ROK MIESIĄC - DZIEŃ. Wybór kodu przeglądanie zawartości rejestratora umożliwia uzyskanie na wyświetlaczu kolejnych (wstecz od ostatniego zapisu) wartości napięcia i prądu, występujących podczas stanów alarmowych. Rodzaj stanu alarmowego jest określony na wyświetlaczu dwoma cyframi tzw. "statusu stanu alarmowego" - znaczenie cyfr jest podane w tablicy 5.1. Przyciśnięcie AKCEPTUJ [ wprowadzenia kodu cyfrowego. ] podczas pracy zasilacza powoduje wyświetlenie propozycji Jeżeli podczas wprowadzania cyfr kodu lub wartości nastaw parametrów zasilacza, żaden przycisk nie zostanie przyciśnięty w okresie ok. 10 s, nastąpi automatyczne zakończenie cyklu zmiany nastaw i powrót do wyświetlania aktualnych parametrów wyjściowych. Przeglądanie zawartości rejestratora pracy baterii. W pamięci rejestratora są przechowywane informacje o 200 ostatnich stanach alarmowych. Po przyciśnięciu AKCEPTUJ [ ] i wprowadzeniu odpowiedniego kodu, na wyświetlaczu zostaną przedstawione dane ostatnio zarejestrowanego stanu alarmowego: - data i czas powstania (zakończenia) stanu alarmowego - napięcie, prąd oraz dwucyfrowy (heksadec.) status stanu alarmowego (patrz Tablica 5.1). W celu przeglądania zawartości pamięci rejestratora wykorzystujemy dwa mniejsze przyciski. Przyciśnięcie AKCEPTUJ [ ] powoduje zakończenie przeglądania i powrót do wyświetlania aktualnych parametrów wyjściowych. 17

18 ALGORYTM OBSŁUGI ZASILACZA serii ZB 1 - po wprowadzeniu kodu "ODCZYT REJESTRATORA" [data-czas-napięcie-prąd-kod st. alarmowego] 2 - sprawdzanie zawartości rejestratora stanów alarmowych 3 - po wprowadzeniu kodu "USTALANIE DANYCH" (przy braku opcji "WYBÓR TRYBU PRACY") 4 - po wprowadzeniu kodu "USTALANIE DANYCH" (przy opcji "WYBÓR TRYBU PRACY") 5 - przy opcji "KOMPENSACJA TERMICZNA" i równoczesnym braku opcji "REJESTRATOR" 6 - przy opcji "KOMPENSACJA TERMICZNA" i równoczesnej opcji "REJESTRATOR" 7 - przy braku opcji "KOMPENSACJA TERMICZNA" i równoczesnym braku opcji "REJESTRATOR" "x" - cyfry ustalane przyciskami ("+" i " ") klawiatury i potwierdzane przyciskiem AKCEPTUJ potwierdzenie ostatniej cyfry powoduje przejście do następnego "bloku") 18

19 Tablica 5.1 Znaczenie cyfr statusu stanu alarmowego Pierwsza cyfra Druga cyfra Przekroczenie napięcia Wyłączenie blokad Rozwarte baterie Brak Sieci (brak fazy) Zwarcie Przeciążenie Rozładowana bateria X - 1 X X 2 - X X X 3 X X X X - 5 X - X 5 X - X - 6 X X X X - 7 X X X 7 X X X X 9 X - - X A - X - X B X X - X C - - X X D X - X X E - X X X F X X X X Przykłady interpretacji cyfr statusu: stan normalny Przeciążenie Brak sieci, Rozładowana bateria Rozwarte baterie, Brak sieci 0 A - Zwarcie, Rozładowana bateria 19

20 5.3. KONSERWACJA ZASILACZA. 1. Po zainstalowaniu i uruchomieniu zasilacza, po czasie ok.24 godzin od pierwszego włączenia, sprawdzić poprawność wskazań temperatury (miernikiem kl. 1). 2. Co najmniej raz w roku sprawdzić dokładność pomiaru temperatury (miernikiem kl. 1). 3. Co najmniej raz w roku sprawdzić wartość napięcia wyjściowego (miernikiem kl. 0,2) porównując ze wskazaniem na wyświetlaczu LCD. 4. Raz w roku - a częściej w przypadku pomieszczeń o wyczuwalnej wibracji - sprawdzić stan połączeń przewodów z zaciskami (zwłaszcza wyjściowymi). 5. Złogi kurzu we wnętrzu zasilacza i na wentylatorach należy usuwać przynajmniej raz w roku - lub częściej, w przypadku większego zapylenia pomieszczenia. 6. Zastosowane w zasilaczu wentylatory (o typowej trwałości pow. 10 lat) powinny być eksploatowane bez smarowania (kulkowych) łożysk. W przypadku bardzo silnego zapylenia - powodującego obniżenie prędkości obrotowej - lub losowego uszkodzenia, należy wentylator wymienić. ZB010010_dtr 20

21 Zasilacze prądu stałego serii ZB - opis zacisków Standardowa numeracja obwodów na listwach zaciskowych modułów i zasilaczy serii ZB 1 obw. PE 11 bezpiecznik B4 21 ALARM 1 31 ALARM 1' 41 LEM 1 (+) 51 ster. stycznika rozruchu 61 ster. stycznika p.ogniwa 2 obw. N 12 bezpiecznik B5 22 ALARM 1 32 ALARM 1' 42 LEM 1 (M) 52 ster. stycznika rozruchu 62 ster. stycznika p.ogniwa 3 faza L1 13 bezpiecznik B6 23 ALARM 1 33 ALARM 1' 43 LEM 1 (-) 53 sygn. zał. bat. dodaw. 63 wentylator p.ogniwa 4 faza L2 14 ster. stycznika automatyki dod. 24 ALARM 2 34 ALARM 2' 44 LEM 2 (+) 54 sygn. zał. bat. dodaw. 64 wentylator p.ogniwa 5 faza L3 15 ster. stycznika automatyki dod. 25 ALARM 2 35 ALARM 2' 45 LEM 2 (M) 55 ALARM doziemienia OUT 16 + OUT (drugi zasilacz) 26 ALARM 2 36 ALARM 2' 46 LEM 2 (-) 56 ALARM doziemienia BAT 17 + BAT dodawczej lub drugiej 27 - sonda pom. temp sonda pom. temp.' 47 wewn. czujnik term. 57 ALARM doziemienia BAT 18 - BAT dodawczej lub drugiej 28 + sonda pom. temp sonda pom. temp.' 48 wewn. czujnik term. 58 +bat (2A) miern. doziem OUT 19 - OUT (drugi zasilacz) wewn. pom. nap. wyj. 59 -bat (2A) miern. doziem p.ogniwa wewn. pom. nap. wyj UWAGI: 1. (11 - bezp.1a) B4 - bezp. zasilacza elektroniki; (12 - bezp.2a) B5 - bezp. obwodów rozruchu; (13 - bezp.2a)* B6 - bezp. obwodu sterowania stycznika automatyki dodawczej; 2. przekaźniki alarmowe zasilacza podstawowego (21-22) styk rozwarty, (22-23) styk zwarty; (24-25) styk rozwarty, (25-26) styk zwarty; 3. przekaźniki alarmowe zasilacza baterii dodawczej (31-32) styk rozwarty, (32-33) styk zwarty; (34-35) styk rozwarty, (35-36) styk zwarty; standardowo: ALARM 1 = Przeciążenie zasilacza, Brak ładowania baterii; ALARM 2 = Praca z baterii, Bateria rozładowana;; 4. dla zasilacza podstawowego (27) pomiar, (28) "+"; dla zasilacza baterii dodawczej (37) pomiar, (38) "+" ; 5. ( ) LEM do pomiaru prądu baterii (może być instalowany na zewnątrz zasilacza); 6. ( ) LEM do pomiaru prądu wyjściowego (wewnątrz zasilacza); 7. (47-48) obwód czujników termicznych, wykorzystywany przy równoległym łączeniu modułów; 8. (49-50) pomiar napięcia baterii na zaciskach zasilacza 9. (51-52) wykorzystywany przy równoległym łączeniu modułów; 10. (53-54) [opcja] styk zwierny przekaźnika; 11. przekaźnik ALARM - doziemienie [opcja] (55-56) styk rozwarty (56-57) styk zwarty; (58 - bezp. 1A) biegun "+" baterii (59 - bezp. 1A) biegun "-" baterii 12. Wyprowadzane na zewnątrz zasilacza: (1 9); (17,18) * ; (21 26); (27,28) ** ; (31 36) * ; (37,38) ** ; (41 43) ** ; (53,54) ** ; (55,56,57) ** (zaciski oznaczone " * " występują w zasilaczach z baterią dodawczą, oznaczone " ** " przy opcjonalnym wyposażeniu zasilacza); 13. Zaciski obwodów pomocniczych - 4 mm² 14. Obwody interface RS232 są wyprowadzane 9-stykowym złączem szufladowym DB9 (2 - RXD, 3 - TXD, 5 - GND);

22

23

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2 Obudowa. Obudowa umożliwia montaż sterownika na szynie DIN. Na panelu sterownika znajduje się wyświetlacz LCD 16x2, sygnalizacja LED stanu wejść cyfrowych (LED IN) i wyjść logicznych (LED OUT) oraz klawiatura

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Elektroniczny programowany termostat SCD210E3/A przeznaczony jest do montażu na szynie DIN zajmuje szerokość 4 standardowych modułów. Termostat posiada jedno wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK.

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. ATTO-UIO jest przeznaczony do systemów rozproszonych bazujących na magistrali RS485 obsługującej protokół MODBUS RTU. Sterownik może pracować jako

Bardziej szczegółowo

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1 Ogranicznik mocy Przekaźniki nadzorcze OM 100s Wyłącza nadzorowany obwód po przekroczeniu maksymalnego prądu w tym obwodzie. Przykładem zastosowania jest zabezpieczenie instalacji oświetleniowej klatek

Bardziej szczegółowo

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 Spis treści 1 Deklaracja zgodności... 1 2 Ostrzeżenia... 2 3 Prezentacja produktu... 3 3.1 Informacje ogólne... 3 3.1.1 Opis sterownika

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) 353 41 31 + 48 (32) 601 20 60 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, 2001 r. V01.01.2015 1 2 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31

Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31 Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31 ul. Pojezierska 90A MIWI-URMET Sp. z o. o. Tel. (042) 616-21-00, Fax. (042) 616-21-13 www.miwiurmet.com.pl e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl 91-341 Łódź OPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Licznika PLI-2

Dokumentacja Licznika PLI-2 Produkcja - Usługi - Handel PROGRES PUH Progres Bogdan Markiewicz ------------------------------------------------------------------- 85-420 Bydgoszcz ul. Szczecińska 30 tel.: (052) 327-81-90, 327-70-27,

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALGWA PREKAŹNIK NAPIĘCIW-CASWY ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 e-mail: poczta@kessa.com.pl, www.kessa.com.pl KARTA KATALGWA Przekaźnik napięciowo

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 Schemat blokowy przykładowej konfiguracji systemu Widok i podstawowe wymiary centrali MSMR-16 22 Zaciski centrali MSMR-16 Nr zacisku Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11

Bardziej szczegółowo

ZEG-E. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe

ZEG-E. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Zabezpieczenie ziemnozwarciowe RIoK-442 ZEG-E EE 426078

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny zasilacz modułowy Cameleon. Międzynarodowych CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Uniwersalny zasilacz modułowy Cameleon. Międzynarodowych CECHY CHARAKTERYSTYCZNE ZASTOSOWANIE elektronika i automatyka przemysłowa energetyka systemy gwarantowanego zasilania współpracujące z baterią akumulatorów automatyka i sygnalizacja pożarowa telekomunikacja systemy zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Tyrystorowy przekaźnik mocy

Tyrystorowy przekaźnik mocy +44 1279 63 55 33 +44 1279 63 52 62 sales@jumo.co.uk www.jumo.co.uk Tyrystorowy przekaźnik mocy ze zintegrowanym radiatorem do montażu na szynie DIN lub powierzchniach płaskich Karta katalogowa 70.9020

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi

Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Przeznaczenie 2. Opis techniczny 2.1 Dane techniczne 2.2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA REGULATORA DPC III

INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA REGULATORA DPC III Regulator DPC III INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA REGULATORA DPC III Spis treści 1. Zastosowanie... str. 2 2. Opis urządzenia... str. 2 3. Dane techniczne.. str. 3 4. Montaż i podłączenie..... str.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Informacja o zgodności. 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx

Spis treści. 1. Informacja o zgodności. 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx Spis treści 1. Informacja o zgodności...2 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx...2 3. Tryby pracy...3 3.1. Tryb standardowy...3 3.2. Tryb współpracy z koncentratorem...3 3.3. Tryb powielania sygnalizacji...3

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA BATERIA CB24V

CENTRALNA BATERIA CB24V CENTRALNA BATERIA CB24V SYSTEM ZASILANIA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO OPRAW LED 2012-10-04 0 ES- S Y S T E M Zasilacz 230VAC/24VDC LS1 LS2 LS3 LS4 CENTRALNA BATERIA CB24V ES-SYSTEM CENTRALNA BATERIA 24V System

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

2011 MEDCOM. Wszelkie prawa zastrzeżone.

2011 MEDCOM. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2011 MEDCOM. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał zawarty w katalogu ma charakter informacyjny. Ze względu na ciągłe wprowadzanie najnowszych osiągnięć technologicznych, nasze produkty mogą ulegać modyfikacjom.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 1

Instrukcja obsługi 1 Instrukcja obsługi 1 ST-21 SLAR Deklaracja zgodności nr 92/2013 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21

Bardziej szczegółowo

STL MF Instrukcja montażowa

STL MF Instrukcja montażowa STL MF Instrukcja montażowa Elektroniczny wielofunkcyjny regulator prędkości obrotowej, silników jednofazowych (230V, 50Hz) przystosowanych do regulacji napięciowej. Dane techniczne Napięcie 230V 50Hz

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GDAŃSK ca4v1_pl 03/02 Opis centrali. Centrala alarmowa CA-4V1 przeznaczona jest do małych systemów alarmowych. Wykonana

Bardziej szczegółowo

EKSPANDER WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 OPS- OC/R/ROC OPIS MODUŁU

EKSPANDER WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 OPS- OC/R/ROC OPIS MODUŁU EKSPANDER WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 OPS- OC/R/ROC ca64ops_pl 04/03 Ekspander CA-64 OPS-OC (R; ROC) jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z centralą alarmową CA-64. Umożliwia rozbudowę systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza 2 Transformatory sieciowe serii - stan: 04-2010 1. Przeznaczenie W transformatorach sieciowych obwód wtórny oddzielony jest od obwodu pierwotnego galwanicznie. Transformatory sieciowe serii spełniają wymagania

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach.

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach. Terminal TR01 Terminal jest m, umożliwiającym odczyt i zmianę nastaw parametrów, stanów wejść i wyjść współpracujących z nim urządzeń automatycznej regulacji wyposażonych w port komunikacyjny lub i obsługujących

Bardziej szczegółowo

MDR - 10 MDR - 20 MDR - 40

MDR - 10 MDR - 20 MDR - 40 Zasilacze impulsowe MDR 10-100 W Zasilacze serii MDR przeznaczone są do zasilania urządzeń elektroniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji. Zbudowano je w oparciu o przetwornicę impulsową co umożliwiło

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

UPS. Daker DK JEDNOFAZOWY od 1000 do 10000 VA SYSTEMY ZASILANIA GWARANTOWANEGO

UPS. Daker DK JEDNOFAZOWY od 1000 do 10000 VA SYSTEMY ZASILANIA GWARANTOWANEGO SYSTEMY ZASILANIA GWARANTOWANEGO UPS JEDNOFAZOWY od 1000 do 10000 VA LEGRAND IS THE GLOBAL SPECIALIST IN ELECTRICAL AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES UPS konwencjonalny jednofazowy UPS o podwójnej konwersji

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE. www.makot.com.pl INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05. v.2

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE. www.makot.com.pl INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05. v.2 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE www.makot.com.pl INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05 v.2 30-695 KRAKÓW tel/fax 012 657 91 44 ul.schweitzera 1/11 Regulatory temperatury SMT-05 są mikroprocesorowymi,

Bardziej szczegółowo

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com. ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Zabezpieczenie częstotliwościowe RFT-451 ZEG-E EE426056.02

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI G-903. Dla wersji programu 02

SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI G-903. Dla wersji programu 02 P.P.U.H. Geco spółka z o. o. 30-134 Kraków, ul. Zarzecze 112A tel. +48 (12) 6369811,6361290 fax. +48 (12) 6362002 e-mail: geco@geco.pl http://www.geco.pl SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI G-903 Dla wersji programu

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury RT-01

Przetwornik temperatury RT-01 Przetwornik temperatury RT-01 Wydanie LS 13/01 Opis Głowicowy przetwornik temperatury programowalny za pomoca PC przetwarzający sygnał z czujnika Pt100 na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4 20 ma.

Bardziej szczegółowo

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle Uniwersalny rejestrator danych pochodzących z portu szeregowego RS 232 Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle - UNIWERSALNY REJESTRATOR DANYCH Max. 35 GB pamięci! to nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki. nadzorcze. www.relpol.com.pl

Przekaźniki. nadzorcze. www.relpol.com.pl Przekaźniki nadzorcze 2015 2016 Przekaźniki nadzorcze 2 przekaźniki nadzorcze nadzór napięcia DC, nadzór napięcia AC w sieci 1- i 3-fazowej, nadzór prądu DC, nadzór prądu AC w sieci 1- i 3-fazowej, nadzór

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI PX206 Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Opis złączy i elementów sterowania... 2 4. Programowanie urządzenia... 2 4.1. Poruszanie się

Bardziej szczegółowo

CM-TCS.11, CM-TCS.12, CM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, CM-TCS.23. (PL) Instrukcja instalacji i obsługi Przekaźniki do monitoringu temperatury, seria CM

CM-TCS.11, CM-TCS.12, CM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, CM-TCS.23. (PL) Instrukcja instalacji i obsługi Przekaźniki do monitoringu temperatury, seria CM CM-TCS.11, CM-TCS.12, CM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, CM-TCS.23 (PL) Instrukcja instalacji i obsługi Przekaźniki do monitoringu temperatury, seria CM Uwaga: Publikowane instrukcje obsługi i instalacji

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki silnikowe - Seria CTI 15

Wyłączniki silnikowe - Seria CTI 15 Wyłączniki silnikowe - Seria CTI 15 Zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe silników elektrycznych trójfazowych do mocy 11 kw. Kompaktowa, modułowa konstrukcja o szerokości 45 mm, wyposażona w szybko

Bardziej szczegółowo

Sinus 3000 Instrukcja Obsługi

Sinus 3000 Instrukcja Obsługi Sinus 3000 Instrukcja Obsługi zasilanie 24/48 V K&K 60-277 Poznań, ul. Grochowska 15, tel/fax.: 61 867 45 34 www.przetwornice.eu mail: info@przetwornice.eu Wstęp Dziękujemy Państwu za wybór wyprodukowanego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów. W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA. seria MASTERYS MC oraz GP

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów. W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA. seria MASTERYS MC oraz GP 1 SYSTEMY ZASILANIA REZERWOWEGO WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA seria MASTERYS MC oraz GP 2 Zawartość opracowania. 1. Ochrona przeciwprzepięciowa str. 3 2. Widok

Bardziej szczegółowo

Obudowy, lista sygnałów i listwy przyłączeniowe.

Obudowy, lista sygnałów i listwy przyłączeniowe. Obudowy, lista sygnałów i listwy przyłączeniowe. 1. ZSN 5E-L KASETA 3U 64-84... 2 2.1. Obudowa zabezpieczenia...2 2.2. Opis listwy zaciskowej... 3 2.3. Złącza komunikacyjne... 6 2.4. Opis wykonania kabla

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SEPARATORA SYGNAŁÓW BINARNYCH. Typ DKS-32

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SEPARATORA SYGNAŁÓW BINARNYCH. Typ DKS-32 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SEPARATORA SYGNAŁÓW BINARNYCH Typ DKS-32 ENERGOAUTOMATYKA s.c. 52-215 Wrocław ul. Nefrytowa 35 tel/fax (+48) 071 368 13 91 www.energoautomatyka.com.pl 2 1. ZASTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zalecenia instalacyjne

Zalecenia instalacyjne Zalecenia instalacyjne do Skalowalnego Aktywnego Filtru SAFi Treść tego dokumentu jest chroniona prawem autorskim wydawcy i nie może być reprodukowana bez uprzedniego pozwolenia. Zastrzega się prawo modyfikacji

Bardziej szczegółowo

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI POLSKA SYSTEMA Destratyfikator - seria DS UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

Przemiennik częstotliwości VFD2800CP43A-21

Przemiennik częstotliwości VFD2800CP43A-21 Przemiennik częstotliwości Specyfikacja techniczna Specyfikacja Oznaczenie modelu Znamionowy prąd wyjściowy Moc wyjściowa silnika Przeciążalność 530 A (lekki rozruch) 460 A (normalny rozruch) 280 kw (lekki

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i wybór naszego urządzenia.

Dziękujemy za zaufanie i wybór naszego urządzenia. Spis treści PRODUCENT 4 WSTĘP 4 PRZEZNACZENIE LOKALIZATORA GPS SMOK L 4 BUDOWA I DZIAŁANIE LOKALIZATORA 4 SPECYFIKACJA SYGNAŁÓW NA ZŁĄCZACH LOKALIZATORA 5 ZALECENIA MONTAŻOWE 6 DIODY SYGNALIZACYJNE INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

CS 1140. AlgoRex - Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru. Właściwości. Cerberus Division. Siemens Building Technologies Sp. z o.o.

CS 1140. AlgoRex - Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru. Właściwości. Cerberus Division. Siemens Building Technologies Sp. z o.o. Cerberus Division CS 1140 AlgoRex - Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru Właściwości Centrala systemu wykrywania pożaru sterowana mikroprocesorowo o budowie modułowej. Elastyczna architektura

Bardziej szczegółowo

DIN DIN SERIA MPL POWERP ELEKTRO UL.. WSCHODNIAW. TEL: : 032 44 00 302 DO 305 FAX: : 032 44 00 300 DO 301 power@mplpower.pl www.mplpower.

DIN DIN SERIA MPL POWERP ELEKTRO UL.. WSCHODNIAW. TEL: : 032 44 00 302 DO 305 FAX: : 032 44 00 300 DO 301 power@mplpower.pl www.mplpower. SERIA DIN DIN 10W~96W WĄSKIE 10W~96W W MDR ĄSKIE SERIA MDR 15W~100W W OBUDOWIE, II KLASA DR OBUDOWIE MODUŁOWEJ, II KLASA IZOLACJI SERIA DR 45W~480W JEDNOFAZOWEJ W I KLASIE IZOLACJI SERIA DR 240W~960W TRÓJFAZOWET

Bardziej szczegółowo

Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi. www.nelectrica.

Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi. www.nelectrica. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi www.nelectrica.com strona 1 Spis Treści 1. Informacje ogólne 2. Instalacja 2.1 Panel przedni... 5 2.2 Panel tylny... 6 2.3 Schemat podłączenia...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AR250

INSTRUKCJA OBSŁUGI AR250 APAR - BIURO HANDLOWE 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 Tel. 22 853-48-56, 22 853-49-30, 22 101-27-31 E-mail: automatyka@apar.pl Internet: www.apar.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI AR250 wersja bez wyświetlacza wersja

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi SSP-7080 Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Ostrzeżenia, uwagi i warunki pracy 2. Wstęp 3. Regulatory i wskaźniki zasilacza 4. Praca w trybie

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK KOTŁA WRT-13

STEROWNIK KOTŁA WRT-13 STEROWNIK KOTŁA WRT-13 Instrukcja obsługi KENTRONIC Janusz Matyszkowicz 32-650 Kęty ul. Mickiewicza 38 tel./fax (33) 8411879, 8455700 e-mail kentronic@kent.pnet.pl www.kent.pnet.pl 2 tory pomiaru temperatury

Bardziej szczegółowo

MSRK 2024 MSRK 27,6V/2A/OC

MSRK 2024 MSRK 27,6V/2A/OC MSRK 2024 v.1.0 MSRK 27,6V/2A/OC Moduł zasilacza buforowego, impulsowy z wyjściami technicznymi. PL Wydanie: 2 z dnia 11.05.2015 Zastępuje wydanie: 1 z dnia 11.06.2014 Cechy modułu zasilacza: bezprzerwowe

Bardziej szczegółowo

DATECS EP-50. Drukarka Termiczna. Instrukcja użytkownika

DATECS EP-50. Drukarka Termiczna. Instrukcja użytkownika DATECS POLSKA spółka z o.o. ul. Ruchliwa 17 lok.15, 02-182 WARSZAWA tel./fax +48 22 8681051, 8681052 www.datecs-polska.pl e-mail: datecs@datecs-polska.pl Drukarka Termiczna DATECS EP-50 Wersja 1.2 Marzec

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA KONTROLER STREFY AS 1562 SYSTEM COMPAS 2026

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji PSV 2465-12

Instrukcja obsługi i instalacji PSV 2465-12 Zasilacze 24 VDC/6.5 A Akumulator 12 Ah / Stopień zabezpieczenia 3 Instrukcja obsługi i instalacji PSV 2465-12 OPIS PSV 2465-12 jest nowoczesnym zasilaczem z podtrzymaniem akumulatorowym, opracowanym w

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 26/2010

Deklaracja zgodności nr 26/2010 Deklaracja zgodności nr 26/2010 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY MODUŁ WAŻĄCY WIN3. WIN3 Ana WIN3 RS485. WIN3 Profibus INSTRUKCJA INSTALACJI. Wersja 1.1

ELEKTRONICZNY MODUŁ WAŻĄCY WIN3. WIN3 Ana WIN3 RS485. WIN3 Profibus INSTRUKCJA INSTALACJI. Wersja 1.1 ELEKTRONICZNY MODUŁ WAŻĄCY WIN3 WIN3 Ana WIN3 RS485 WIN3 Profibus INSTRUKCJA INSTALACJI Wersja 1.1 SPIS TREŚCI WŁAŚCIWOŚCI URZĄDZENIA DANE TECHNICZNE Str. 3 DANE TECHNICZNE (ciąg dalszy) Str. 4 SYMBOLE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox

Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox Wersja 1.1 Dane techniczne sterownika DL- 01IR: Zasilanie 230V / 50Hz zabezpieczone bezpiecznikiem

Bardziej szczegółowo

LAL-SRW3 sygnalizator do separatorów oleju/benzyny

LAL-SRW3 sygnalizator do separatorów oleju/benzyny sygnalizator do separatorów oleju/benzyny Zalety Zasilanie 0 V AC Możliwość podłączenia do czujników Monitorowanie przepełnienia i przepływu wstecznego Monitorowanie grubości warstwy oleju, beznzyny, itp.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Temperaturowy Nr katalogowy SENS-TMP

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Temperaturowy Nr katalogowy SENS-TMP INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Temperaturowy Nr katalogowy SENS-TMP data publikacji maj 2012 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Zadajnik adresu... 3 1.2 Terminator magistrali RS485...

Bardziej szczegółowo

J7KNA. Zgodność z normami. Specyfikacja. Miniaturowy stycznik silnikowy. Oznaczenia modelu: Stycznik główny. Akcesoria

J7KNA. Zgodność z normami. Specyfikacja. Miniaturowy stycznik silnikowy. Oznaczenia modelu: Stycznik główny. Akcesoria Miniaturowy stycznik silnikowy J7KNA ) Stycznik główny Sterowanie prądem zmiennym (AC) i stałym (DC) Zintegrowane styki pomocnicze Mocowanie śrubowe i zatrzaskowe (szyna DIN 35 mm) Zakres od 4 do 5,5 kw

Bardziej szczegółowo

Zasilacze - Seria DIN

Zasilacze - Seria DIN Zasilacze - Seria DIN 10W~96W 15W~100W 45W~480W 240W~960W 120W~480W - wąskie - seria MDR - w obudowie modułowej, II klasa izolacji - seria DR - jednofazowe w I klasie izolacji - seria DR - trójfazowe -

Bardziej szczegółowo

ZASILACZ DOMOFONOWY NR REF. 18A1

ZASILACZ DOMOFONOWY NR REF. 18A1 ZASILACZ DOMOFONOWY NR REF. 18A1 2 ZASILACZ NR REF. 18A1 INFORMACJE OGÓLNE ZASILACZ DOMOFONOWY NR REF. 18A1 USTAWIANIE I REGULACJA W zasilaczu 18A1 moŝliwa jest regulacja wzmocnienia głośności unifonu

Bardziej szczegółowo

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz DTR PICIO v1.0 1. Przeznaczenie Moduł PICIO jest uniwersalnym modułem 8 wejść cyfrowych, 8 wyjść cyfrowych i 8 wejść analogowych. Głównym elementem modułu jest procesor PIC18F4680. Izolowane galwanicznie

Bardziej szczegółowo

PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL

PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL 1. Zastosowanie... 1 2. Dane techniczne... 2 2.1. Płytka złącza światłowodowego LWL... 2 2.2. Typy przewodów złącza światłowodowego LWL... 2 3. Konfiguracja PROFIBUS...

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dotyczące eksploatacji generatora fotowoltaicznego PV z uziemieniem

Wskazówki dotyczące eksploatacji generatora fotowoltaicznego PV z uziemieniem SUNNY CENTRAL Wskazówki dotyczące eksploatacji generatora fotowoltaicznego PV z uziemieniem 1 Wstęp Niektórzy producenci modułów w przypadku zastosowania cienkowarstwowych lub tylnostykowych modułów PV

Bardziej szczegółowo

REMOTE CONTROLLER RADIO 4

REMOTE CONTROLLER RADIO 4 PY 500 REMOTE CONTROLLER RADIO INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Opis złączy i elementów sterowania... 3. Montaż... 5. Programowanie odbiornika.... 6.1. Dodawanie pilotów... 6.2.

Bardziej szczegółowo

Katalog Techniczny - Aparatura Modułowa Redline (uzupełnienie do drukowanej wersji Aparatura modułowa i rozdzielnice instalacyjne )

Katalog Techniczny - Aparatura Modułowa Redline (uzupełnienie do drukowanej wersji Aparatura modułowa i rozdzielnice instalacyjne ) Katalog Techniczny - Aparatura Modułowa Redline (uzupełnienie do drukowanej wersji Aparatura modułowa i rozdzielnice instalacyjne ) WYŁĄCZNIKI NADPRĄDOWE (tabela konfiguracyjna) Charakterystyki wyzwalania

Bardziej szczegółowo

Sterownik przekaźników S4P-01

Sterownik przekaźników S4P-01 EL-TEC Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 46/48 93-133 Łódź tel: +48 42 663 89 05 fax: +48 42 663 89 04 e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Sterownik przekaźników Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Bardziej szczegółowo

Terminali GPRS S6 Strona 1 z 11. Terminal GPRS. Albatross S6. Instrukcja montażu wersja 4.2

Terminali GPRS S6 Strona 1 z 11. Terminal GPRS. Albatross S6. Instrukcja montażu wersja 4.2 Strona 1 z 11 Terminal GPRS Albatross S6 Instrukcja montażu wersja 4.2 Strona 2 z 11 Spis treści: 1. Ogólne informacje... 3 2. Montaż Terminala GPRS w wersji S6.1 (pojazd bez instalacji CAN)... 5 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp Instrukcja Obsługi Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562 Wstęp Gratulujemy zakupu precyzyjnego miliomomierza Extech 380560 (117V) lub 380562 (220V). Urządzenie to posiada siedem zakresów

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

RCN-301 PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH KARTA KATALOGOWA

RCN-301 PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik podprądowy do kontroli prądu w napięciowych obwodach układów pomiarowych, przeznaczony do

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Falownik

Ćwiczenie 3 Falownik Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Automatyzacja i Nadzorowanie Maszyn Zajęcia laboratoryjne Ćwiczenie 3 Falownik Poznań 2012 Opracował: mgr inż. Bartosz Minorowicz Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

EN54-3A28 v.1.0/iii EN54 27,6V/3A/2x28Ah zasilacz do systemów przeciwpożarowych RED POWER

EN54-3A28 v.1.0/iii EN54 27,6V/3A/2x28Ah zasilacz do systemów przeciwpożarowych RED POWER KOD: TYP: EN54-3A28 v.1.0/iii EN54 27,6V/3A/2x28Ah zasilacz do systemów przeciwpożarowych PL RED POWER 1438 Certyfikat stałości właściwości użytkowych CNBOP-PIB Nr 1438-CPR-0385 Świadectwo dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Uniwersalny adapter do zasilania urządzeń IP/LAN z wykorzystaniem PoE V_1.0

Instrukcja. Uniwersalny adapter do zasilania urządzeń IP/LAN z wykorzystaniem PoE V_1.0 Instrukcja Uniwersalny adapter do zasilania urządzeń IP/LAN z wykorzystaniem PoE V_1.0 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Producent zastrzega sobie prawo

Bardziej szczegółowo

ZASILACZ BUFOROWY DO SYSTEMÓW KONTROLI DOSTĘPU AZA-01A1

ZASILACZ BUFOROWY DO SYSTEMÓW KONTROLI DOSTĘPU AZA-01A1 ZASILACZ BUFOROWY DO SYSTEMÓW KONTROLI DOSTĘPU AZA-01A1 Instrukcja obsługi oraz specyfikacja techniczna - 1 - - 2 - Spis treści 1. PRZEZNACZENIE I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA...4 2. BUDOWA...5 3. OPIS ZASISKÓW

Bardziej szczegółowo

Separator sygnałów binarnych KFA6-SR-2.3L.FA. Charakterystyka. Konstrukcja. Funkcja. Przyłącze

Separator sygnałów binarnych KFA6-SR-2.3L.FA. Charakterystyka. Konstrukcja. Funkcja. Przyłącze Separator sygnałów binarnych Charakterystyka Konstrukcja -kanał. zasilanie 30 V AC Wejście dla 3-żyłowego czujnika typu PNP/NPN lub pushpull wyjście styku przekaźnika Wybór funkcji przy użyciu mikroprzełączników

Bardziej szczegółowo

EN54-3A17 v.1.0/vi EN54 27,6V/3A/2x17Ah zasilacz do systemów przeciwpożarowych RED POWER

EN54-3A17 v.1.0/vi EN54 27,6V/3A/2x17Ah zasilacz do systemów przeciwpożarowych RED POWER KOD: TYP: EN54-3A17 v.1.0/vi EN54 27,6V/3A/2x17Ah zasilacz do systemów przeciwpożarowych PL RED POWER 1438 Certyfikat stałości właściwości użytkowych CNBOP-PIB Nr 1438-CPR-0385 Świadectwo dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

MR - elektronika. Instrukcja obsługi. Mikroprocesorowy Panel Odczytowy OC-11 wersja podstawowa. MR-elektronika Warszawa 1997

MR - elektronika. Instrukcja obsługi. Mikroprocesorowy Panel Odczytowy OC-11 wersja podstawowa. MR-elektronika Warszawa 1997 MR - elektronika Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy Panel Odczytowy OC-11 wersja podstawowa MR-elektronika Warszawa 1997 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax (0-22)

Bardziej szczegółowo

EDS460/490 EDS461/491

EDS460/490 EDS461/491 Wielokanałowy ewaluator systemu lokalizacji doziemień Ewaluatory EDS460-D i EDS460-L Ewaluatory EDS490-D i EDS490-L Podstawowe dane lokalizacja doziemień i pomiar prądów różnicowych, dla sieci izolowanych

Bardziej szczegółowo

0...+50 C, wilgotność maksymalnie 85%rH

0...+50 C, wilgotność maksymalnie 85%rH WRF04 CO2 / LK CO2 Zastosowanie: Czujnik przeznaczony jest do pomiaru stężenia dwutlenku węgla, temperatury oraz wilgotności ( opcje ) w miejscach przebywania ludzi. Do pomiaru CO2 używana jest metoda

Bardziej szczegółowo

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Przeznaczenie Sterownik Ex-mBEL_COM jest koncentratorem dla urządzeń z rodziny Ex-mBEL lub innych urządzeń cyfrowych (zabezpieczeń,

Bardziej szczegółowo