Informacje na temat ISO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje na temat ISO"

Transkrypt

1 Wprowadzenie Dlaczego są normy dotyczące wydajności wydruku stron? Wydajność wydruku stron określa szacowaną liczbę stron, które może wydrukować konkretny moduł drukujący. Z upływem lat producenci drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (MFP), w tym Ricoh, opracowali własne metody określania wydajności tonera. Koszty materiałów eksploatacyjnych, takich jak kasety z tonerem lub tuszem, stanowią istotną część niskiego całkowitego kosztu posiadania (TCO) oraz kosztu wydruku jednej strony (CPP) w przypadku urządzeń drukujących. Obecnie koszty te odgrywają coraz istotniejszą rolę w podejmowaniu decyzji dotyczących zakupu takich urządzeń. Warto zatem porównać wydajność kaset z tonerem/tuszem przed podjęciem decyzji. Odmienne metodyki badań utrudniają jednak obiektywne porównanie produktów konkurujących producentów. Normy były zatem konieczne, by umożliwić konsumentom dokonywanie takich porównań. W niniejszym dokumencie wyjaśniono: dlaczego obowiązują normy (/IEC) wydajności wydruku stron z kasety; cel omawianej wydajności /IEC kaset z tonerem/tuszem, opracowanej pod kątem porównywania wydajności oferowanej przez producentów, a nie szacowania rzeczywistej wydajności; sposób przeprowadzania badań /IEC; jakie czynniki wpływają na rzeczywistą wydajność kaset z tonerem/tuszem w porównaniu do oficjalnie podanej wydajności; że Ricoh oferuje przejrzyste umowy kompleksowe, na mocy których ryzyko jest przeniesione z konsumenta na producenta.

2 Normy: i IEC Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (International Organization for Standardization z siedzibą w Genewie w Szwajcarii) jest pozarządową organizacją zajmującą się opracowywaniem i publikacją norm międzynarodowych. Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna IEC (International Electrotechnical Commission) to międzynarodowa organizacja normalizacyjna, która opracowuje i publikuje normy międzynarodowe z zakresu techniki elektrycznej i elektronicznej oraz dziedzin z nimi związanych. We wszystkich kwestiach dotyczących normalizacji w dziedzinie elektrotechniki współpracuje z IEC. wspólnie z IEC opracowały normy w zakresie pomiaru wydajności kaset w: monochromatycznych (czarno-białych) urządzeniach z tonerem, kolorowych urządzeniach z tonerem, drukarkach atramentowych. Firma Ricoh wprowadziła te normy.

3 Normy /IEC określające wydajność materiałów eksploatacyjnych (zmieniona kolejność) Normy /IEC określające wydajność kaset z tonerem/tuszem /IEC (wprowadzona w 2004 r.): Metoda określania wydajności kaset z tonerem do monochromatycznych drukarek laserowych i urządzeń wielofunkcyjnych zawierających elementy drukarek. /IEC (wprowadzona w 2006 r.): Metoda określania wydajności kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych i urządzeń wielofunkcyjnych zawierających elementy drukarek. /IEC (wprowadzona w 2006 r.): Metoda określania wydajności kaset z tuszem do kolorowych drukarek atramentowych i urządzeń wielofunkcyjnych zawierających elementy drukarek.

4 Jak przebiegają badania? Należy podkreślić, że cała procedura badania jest ściśle określona i przeprowadzana pod kontrolą. Należy postępować dokładnie według ustalonej procedury w celu zapewnienia, że badania są powtarzalne, a ich wyniki obiektywne i możliwe do porównania. /IEC Parametry i warunki badania Pokrycie tonerem określone jako wartość procentowa strony zawierająca toner to istotny czynnik pomiaru wydajności kasety. Z badań wynika, że średnie pokrycie stron czarno-białych wynosi 5% z niewielkimi odchyleniami. W większości przypadków waha się w granicach od 4 do 5%. W procedurze badania dla kaset czarno-białych (/IEC 19752) stosowana jest standardowa strona testowa. Pokrycie tonerem takiej strony wynosi 5%. Strona jest drukowana w trybie ciągłym aż do opróżnienia kasety. Strony są drukowane w trybie półciągłym z przerwami tylko na uzupełnienie papieru.

5 Kolorowe strony testowe Kolorowe drukowanie zazwyczaj wiąże się z większym średnim pokryciem strony i w tym przypadku występują większe odchylenia. Dlatego do badań w ramach norm /IEC i wykorzystywanych jest pięć różnych stron standardowych. Strony: cztery dokumenty dla klientów i jedna strona diagnostyczna, stosowana do określenia zakończenia eksploatacji tuszu lub tonera; stanowią mieszankę tekstu, grafiki, są czarno-białe i kolorowe oraz mają różne pokrycie; posiadają ok. 20% pokrycia (po ok. 5% dla czerni oraz trzech kolorów cyjanu, magenty i żółtego); do drukowania jako zestaw z zachowaniem ciągłości i kolejności aż do opróżnienia kasety.

6 Drukarki / urządzenia wielofunkcyjne i kasety Każde badanie wydajności tuszu/tonera /IEC jest wykonywane przy użyciu minimum trzech urządzeń i trzech kaset, na każdy kolor i urządzenie. W przypadku nowo opracowanych urządzeń kasety są pozyskiwane od producenta i z różnych serii produkcyjnych. W przypadku istniejących urządzeń kasety są pozyskiwane na rynku z wielu źródeł. Na podstawie badania dziewięciu próbek z każdej kasety szacowana jest najniższa wydajność o istotności statystycznej wynoszącej 90%.

7 Warunki otoczenia Konfiguracja urządzenia Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne są konfigurowane zgodnie z instrukcjami producenta z zastosowaniem ustawień domyślnych (urządzenia i sterownika) producenta. Nowe urządzenia przed rozpoczęciem badania zużywają jedną pełną kasetę z tonerem. Warunki otoczenia Badanie jest przeprowadzane w otoczeniu, w którym panuje temperatura i wilgotność o dopuszczalnych parametrach: zakres temperatury: 23 C ±2 C (73 F ±4 F), zakres wilgotności: 50% ±10% RH (wilgotność względna).

8 Warunki związane z końcem tonera Większość drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych posiada funkcję koniec tonera, która powoduje zakończenie procesu drukowania. Jeżeli producent zaleca potrząśnięcie kasetą z tonerem, należy tego dokonać, gdy aktywna jest funkcja koniec tonera, ale maksymalnie dwukrotnie. Po drugim razie należy wymienić kasetę na nową. Jeśli po potrząśnięciu kasetą, ale przed wyświetleniem nowego komunikatu koniec tonera, pojawiają się blaknące paski, należy wymienić kasetę na nową. Jeśli urządzenie nie zatrzyma się po pojawieniu się komunikatu koniec tonera, kasetę należy wymienić, gdy tylko w wydruku pojawią się blaknące paski.

9 Wydajność wydruku stron w rzeczywistości Badania wydajności kaset /IEC są oczywiście przeprowadzane w wysoce kontrolowany sposób. W praktyce jest mało prawdopodobne, aby użytkownicy mogli odtworzyć identyczne warunki w swoim biurze lub miejscu pracy. Badanie wydajności /IEC jest wykonywane podczas ciągłego drukowania. W rzeczywistości nie można porównać największych zadań w zakresie drukowania z tą metodą badania. Dodatkowo drukarki i urządzenia wielofunkcyjne nie zawsze maja domyślne ustawienia, jak zakładają to normy /IEC w zakresie badania wydajności kaset. W efekcie rzeczywista wydajność wydruku stron może różnić się znacząco ze względu na wiele różnych czynników. Na kolejnych stronach wyjaśnimy, które czynniki mogą i będą wpływać na użytkowanie kaset z tonerem i tuszem, powodując mniejszą lub większa wydajność w porównaniu z określoną wydajnością.

10 Pokrycie strony Pokrycie strony to czynnik, który ma z pewnością największy wpływ na zużycie tuszu/tonera, a tym samym na wydajność. Jak wyjaśniono powyżej, z badań branżowych wynika, że średnie pokrycie strony w przypadku stron czarno-białych mieści się w zakresie 4 5%. Kolorowe dokumenty wykazują zazwyczaj większe pokrycie z większymi odchyleniami. Rzeczywiste pokrycie dokumentów klienta stale się zmienia. Jednak nie cały tusz/toner skończy się na papierze.

11 Liczba stron na zadanie drukowania Przed uruchomieniem (1) lub zakończeniem (2) fazy cyklu drukowania, większość urządzeń przeprowadza kontrole, by m.in. zachować gęstość obrazu. Kontrole te wiążą się również z pewnym zużyciem tuszu/tonera. Stąd drukowanie dokumentów jednostronicowych spowoduje większe zużycie tonera niż drukowanie dokumentów wielostronicowych, ponieważ wymaga więcej cykli uruchamiania i zakańczania. Liczba stron na zadanie drukowania to drugi najważniejszy czynnik wpływający na wydajność kasety z tuszem/tonerem. W ramach rzeczywistego zużycia liczba stron na zadanie drukowania stale się zmienia.

12 Ścieżka papieru Podobnie na wydajność tuszu/tonera wpływ ma długość ścieżki papieru: im dłuższa ścieżka papieru tym dłużej działa mechanizm drukujący. Podczas badania wydajności /IEC stosowana jest domyślna kaseta na papier oraz domyślna taca wyjściowa. W ramach rzeczywistego zużycia może być używana kaseta na papier znajdująca się w większej odległości od mechanizmu drukującego. Ścieżka papieru jest również dłuższa, gdy wymagane jest drukowanie dwustronne, zszywanie i/lub dziurkowanie (dziurkaczem).

13 Przestój urządzenia Niektóre urządzenia podczas przestoju będą w określonych odstępach czasu uruchamiać cykl pracy lub operację potrząsania, by utrzymać odpowiedni poziom jakości kasety i zapobiegać osadzaniu się tonera. Choć praca urządzenia jest ograniczona do minimum, może dochodzić do niewielkich strat tonera. W efekcie w urządzeniach włączonych przez dłuższy czas i niedrukujących może być mniejsza ilość tonera dostępnego do drukowania.

14 Warunki otoczenia i kalibracja Zmiana warunków otoczenia (temperatura i wilgotność) może wpływać na wydajność modułów drukujących. Częste zmiany wilgotności mogą zwiększać potrzebę przeprowadzania kontroli systemu (kalibracja i gęstość obrazu) w celu zachowania jakości obrazu i zgodności. Podczas takich kontroli zużywany jest toner. Częstotliwość takich kontroli zależy od modelu drukarki/urządzenia wielofunkcyjnego.

15 Postępowanie z kasetą po zakończeniu eksploatacji Toner może przykleić się do obudowy kasety. Aby rozprowadzić toner w kasecie i zapewnić maksymalny okres eksploatacji kasety, zaleca się potrząśnięcie kasety, gdy pojawia się komunikat niski poziom tonera lub gdy wydruki blakną. Jeśli użytkownik nie wykona tego zalecanego kroku i po prostu wymieni kasetę na nową po pierwszym komunikacie o niskim poziomie tonera, (spora) ilość tonera pozostająca w kasecie może zostać wyrzucona. Znaczenie ma oczywiście również moment, w którym kaseta zostanie potrząśnięta (natychmiast po pojawieniu się komunikatu lub gdy efekty są widoczne na wydruku). Ilość tonera pozostającego w kasecie po wyświetleniu komunikatu o niskim poziomie tonera różni się w zależności od drukarki / urządzenia wielofunkcyjnego.

16 Ustawienia jakości wydruku Ustawienia drukowania (w sterowniku drukarki lub na panelu operatorskim urządzenia) również mogą mieć wpływ na wydajność kasety. W wielu urządzeniach dostępny jest tryb roboczy lub oszczędności tonera, co powoduje obniżenie zużycia tonera i zwiększa jego wydajność. Ponadto w urządzeniach dostępna jest opcja wyboru preferowanej metody uzyskiwania koloru szarego poprzez używanie w tym celu wyłącznie czarnego tonera (K) lub mieszanie tonerów w kolorach cyjan, magenta, żółty i czarny (CMY+K). Mieszanie (CMY+K) powoduje zużycie większej ilości tonera, ale zapewnia wyższą jakość. Podczas badania wydajności /IEC stosowane są wyłącznie domyślne ustawienia sterownika.

17 Czynniki wpływające na wydajność wydruku stron w drukarkach atramentowych (Geljet) Poza typowymi czynnikami wpływającymi na wydajność kaset z tonerem jest jeszcze szereg czynników, które wpływają na wydajność drukarek atramentowych. Podobnie jak w przypadku wydajności kaset z tonerem, pokrycie strony jest oczywistym czynnikiem wpływającym na wydajność kaset drukarek atramentowych (Geljet). Uwaga: Geljet to stosunkowo nowa technologia będąca własnością Ricoh i działa podobnie jak tradycyjna technologia drukarek atramentowych. Technologia ta przewyższa technologię drukarek atramentowych w dwóch głównych aspektach: tusz (żel) używany przez Ricoh jest wodoodporny oraz odporny na promieniowanie UV. Oznacza to, że obrazy nie blakną z powodu wilgotności lub wystawienia na bezpośrednie lub pośrednie działanie światła (słonecznego), co sprawia, że możliwe jest dłuższe korzystanie z obrazów w porównaniu do obrazów drukowanych przez tradycyjne drukarki atramentowe.

18 Czyszczenie głowicy drukującej Dla urządzenia atramentowego charakterystyczny jest proces czyszczenia głowicy drukującej. Proces ten zapobiega wysychaniu tuszu wewnątrz głowicy drukującej (zapychanie) i przedwczesnej wymianie. W trakcie tego procesu tusz jest przepłukiwany przez dysze głowicy drukującej. Częste drukowanie wspomaga zapewnienie prawidłowego przepływu tuszu przez głowicę drukującą, redukując częstotliwość czyszczenia głowicy drukującej. Jeżeli operacje drukowania występują rzadko, wymagane jest częstsze czyszczenie głowicy drukującej między wydrukami, co zwiększa zużycie tuszu i obniża jego wydajność. Częstotliwość takich kontroli różni się w zależności od urządzenia i może być aktywowana ręcznie.

19 Wybór typu papieru Ustawienia jakości wydruku urządzenia atramentowego mają większy wpływ na wydajność tuszu niż podobne ustawienia w urządzeniach z tonerem. Zwiększenie jakości wydruku w ustawieniach urządzenia atramentowego zwiększy rozdzielczość wydruku. Aby ją osiągnąć, głowica drukująca wykona więcej przejść. Choć może to (znacznie) podnieść jakość obrazu, zwiększa się również zużycie tuszu, a tym samym zmniejsza się wydajność tuszu oraz szybkość pracy drukarki. W naszych urządzeniach Geljet połączenie wybranej jakości i wydruku oraz wybranego typu papieru spowoduje zmianę rozdzielczości w zakresie od dpi do maksymalnie dpi.

20 Wniosek Normy dotyczące wydajności wydruku stron /IEC pomagają podejmować bardziej świadome decyzje, gdyż pozwalają na obiektywną i dokładną ocenę wydajności tonerów i modułów drukujących. Warto zauważyć, że normy /IEC w zakresie wydajności zostały opracowane w celu porównywania wydajności oferowanej przez producentów, ale nie podają szacunkowego, rzeczywistego zużycia przez klienta. Rzeczywiste pokrycie tonerem dokumentów klienta oraz liczba stron do wydrukowania stale się zmieniają. Dlatego nie można stosować norm do szacowania rzeczywistej wydajności w lokalizacji klienta. Należy również podkreślić, że wszystkie wyżej wymienione czynniki wpływające na wydajność tonera/tuszu mają zastosowanie do wszystkich drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych. Inni producenci również udostępniają takie informacje.

21 Umowy kompleksowe Zgodnie z niniejszym opracowaniem wiele czynników wpływa na rzeczywiste koszty drukowania, co utrudnia klientom oszacowanie rzeczywistego kosztu wydruku do liczby stron. By rozwiać obawy klientów, Ricoh oferuje atrakcyjną alternatywę dla większości modeli: umowy kompleksowe. W ramach umów kompleksowych oferowana jest stała cena za stronę. Sposób korzystania z drukarki przez użytkownika nie ma znaczenia, gdyż ryzyko jest przenoszone z klienta na producenta. Alternatywa ta może być niezwykle korzystna dla klienta. Ponieważ nie wszyscy producenci drukarek oferują umowy kompleksowe, Ricoh jest w tym zakresie liderem. Pytania: Jeśli po zapoznaniu się z niniejszym dokumentem masz jakiekolwiek pytania dotyczące zużycia tonera, tuszu lub żelu w aktualnie eksploatowanym urządzeniu, skontaktuj się z Ricoh. Nasi pracownicy chętnie przedstawią również alternatywne rozwiązania oferowane przez Ricoh dla wszystkich naszych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych w ramach umów kompleksowych. Koniec

Technologia żelowa, ogólna specyfikacja GX e3350n str. 2. Test urządzenia GX e3350n str. 3. Jakość i obsługa serwisowa str. 4

Technologia żelowa, ogólna specyfikacja GX e3350n str. 2. Test urządzenia GX e3350n str. 3. Jakość i obsługa serwisowa str. 4 Spis treści Technologia żelowa, ogólna specyfikacja GX e3350n str. 2 Test urządzenia GX e3350n str. 3 Jakość i obsługa serwisowa str. 4 Rozwiązania technologiczne str. 5 Koszt eksploatacji str. 6 Bezpieczeństwo,

Bardziej szczegółowo

HP LaserJet P2015 Series Instrukcja obsługi

HP LaserJet P2015 Series Instrukcja obsługi HP LaserJet P2015 Series Instrukcja obsługi Drukarki serii HP LaserJet P2015 Instrukcja obsługi Informacje o prawach autorskich 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika NPD4275-00 PL

Przewodnik użytkownika NPD4275-00 PL NPD4275-00 PL Prawa autorskie i znaki towarowe Prawa autorskie i znaki towarowe Żadnej części niniejszej publikacji nie można powielać, przechowywać w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani

Bardziej szczegółowo

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja CONTROLLING SERWIS I RAPORTOWANIE ZARZĄDCZE Nr 1/2008 Autorzy Paweł Bender Współwłaściciel spółki Specjalista w dziedzinie modeli i metodologii controllingu Artur Adamczyk Współwłaściciel spółki Specjalista

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów przez analizę pierwotnej przyczyny

Rozwiązywanie problemów przez analizę pierwotnej przyczyny Rozwiązywanie problemów przez analizę pierwotnej przyczyny W przypadku operacji związanych z produkcją i pakowaniem nieplanowany przestój na linii produkcyjnej generuje bezpośrednie i pośrednie koszty,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika ML-375x Series Podręcznik użytkownika Podstawowy imagine the possibilities Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji, podstawowej obsługi oraz rozwiązywania problemów w systemie Windows.

Bardziej szczegółowo

bizhub 223/283/363/423 Profesjonalne urządzenia dla środowisk biurowych Systemy biurowe bizhub 223/283/363/423

bizhub 223/283/363/423 Profesjonalne urządzenia dla środowisk biurowych Systemy biurowe bizhub 223/283/363/423 bizhub 223/283/363/423 Profesjonalne urządzenia dla środowisk biurowych Systemy biurowe bizhub 223/283/363/423 bizhub 223/283/363/423, systemy biurowe Monochromatyczne, profesjonalne urządzenia do obsługi

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

NOWA SERIA DRUKAREK KOLOROWYCH OKI

NOWA SERIA DRUKAREK KOLOROWYCH OKI NOWA SERIA DRUKAREK KOLOROWYCH OKI l C7100, C7300 & C7500 l C9300 & C9500 Poznaj kolory sukcesu Proponowane przez Oki rozwiązania druku kolorowego zmieniają spojrzenie na miejsce pracy. Projektując nową

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 PRZEWODNIK INWESTORA MES 2 Spis treści Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 System MES, czyli o czym w ogóle mówimy?... 11 MES vs. ERP,

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO NAJLEPSZE PRAKTYKI Z ZAKRESU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Projekt: CARE+ (Umowa o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania trzeciego...9. 1. Czym są badania marketingowe?...13. 2. Zastosowania... 29. 3. Planowanie badań marketingowych...

Przedmowa do wydania trzeciego...9. 1. Czym są badania marketingowe?...13. 2. Zastosowania... 29. 3. Planowanie badań marketingowych... Przedmowa do wydania trzeciego...9 1. Czym są badania marketingowe?...13 Badania przeprowadzane w celu podjęcia decyzji marketingowych...14 Rynki a badania marketingowe...17 Zakres informacji, jakie należy

Bardziej szczegółowo

GUTcert jest członkiem: 11, rue Francis de Pressensé F - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex Francja www.afnor.org

GUTcert jest członkiem: 11, rue Francis de Pressensé F - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex Francja www.afnor.org Wersja 3.0 Stan na dzień: 01.01.2012 Wszelkie prawa (w szczególności prawo do powielania i rozpowszechniania oraz tłumaczenia) są zastrzeżone. Żadna część podręcznika nie może być powielana, przetwarzana

Bardziej szczegółowo

JAK wybrać sprzęt komputerowy biblioteki?

JAK wybrać sprzęt komputerowy biblioteki? JAK wybrać sprzęt komputerowy dla użytkowników biblioteki? 1 Wybór i zakup odpowiedniego sprzętu komputerowego do placówek bibliotecznych nie musi być trudny. W poradniku zebraliśmy najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Instrukcja obs ugi Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Widok ogólny halogenowego analizatora zawartości wilgoci HR83 27 28 29 30 31 32 33 26 25 24 23 33 22 21 12 13 14 20 19 18 17 16 15 6 7 8

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Podrêcznik uåytkownika

Instrukcja obsâugi Podrêcznik uåytkownika Przed uåyciem urzàdzenia naleåy przeczytaæ "Zasady bezpieczeñstwa". Instrukcja obsâugi Podrêcznik uåytkownika SPIS TREŚCI 1. Przewodnik po urządzeniu Jak korzystać z tego podręcznika...3 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu skrypt

Bardziej szczegółowo

HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209. Pomoc dla systemu Windows

HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209. Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209 Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series - K209 Spis treści 1 W jaki sposób?...3 2 Zapoznanie z HP All-in-One Elementy drukarki...5

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii hp LaserJet 1010 1012 1015. instrukcja obsługi

Drukarka serii hp LaserJet 1010 1012 1015. instrukcja obsługi Drukarka serii hp LaserJet 1010 1012 1015 instrukcja obsługi Drukarka serii HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 instrukcja obsługi Prawa autorskie Prawa autorskie Hewlett-Packard Company

Bardziej szczegółowo

MC352/MC362/MC562/ES3452 MFP/ES5462 MFP. Instrukcja obsługi

MC352/MC362/MC562/ES3452 MFP/ES5462 MFP. Instrukcja obsługi MC352/MC362/MC562/ES3452 MFP/ES5462 MFP Instrukcja obsługi WSTĘP Autorzy niniejszej publikacji dołożyli wszelkich starań, aby znalazły się w niej wyczerpujące, dokładne i aktualne informacje. Producent

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami AdRem NetCrunch Wersja 4.x Podręcznik użytkownika System monitorowania i zarządzania sieciami 2006 AdRem Software sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia

Bardziej szczegółowo

L 161/16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.6.2009

L 161/16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.6.2009 L 161/16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.6.2009 DECYZJA KOMISJI z dnia 16 czerwca 2009 r. określająca stanowisko Wspólnoty w odniesieniu do decyzji podmiotów zarządzających na mocy Umowy między

Bardziej szczegółowo

Drukowanie kart plastikowych OPRACOWANIE

Drukowanie kart plastikowych OPRACOWANIE Drukowanie kart plastikowych OPRACOWANIE 1 Prawa autorskie 2009 ZIH Corp. Zebra i obraz głowy Zebry są zarejestrowanymi znakami handlowymi ZIH Corp. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie pozostałe znaki

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw Zwiększenie przejrzystości i wiarygodności praktyk w zakresie CSR poprzez ustanowienie oceny realizacji CSR oraz wdrożenie systemów monitorowania w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej Społeczna

Bardziej szczegółowo

Udowodnienie wartości bezpieczeństwa

Udowodnienie wartości bezpieczeństwa Udowodnienie wartości bezpieczeństwa Uzasadnienie i zwrot z inwestycji w program bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwo maszyn Autor: Lyle Masimore Programy bezpieczeństwa Każdego roku sześć milionów pracowników

Bardziej szczegółowo

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet Copyright International Business Machines Corporation 1999,2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

Myślę więc, że nauka obsługi Windows GDI będzie dla ciebie całkiem przyjemnym (a przynajmniej znośnym ;D) zajęciem.

Myślę więc, że nauka obsługi Windows GDI będzie dla ciebie całkiem przyjemnym (a przynajmniej znośnym ;D) zajęciem. 4 WINDOWS GDI Jeden obraz wart jest tysiąc słów. znane przysłowie Już na początku kursu WinAPI wyjaśniłem, że będziemy zajmować się programowaniem graficznego interfejsu użytkownika. Widoczne na ekranie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Przed użyciem urządzenia należy przeczytać "Zasady bezpieczeństwa". Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI Jak korzystać z tego podręcznika...4 Wprowadzenie... 4 Zakaz prawny... 4 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo