Z perspektywy nietoperza Wybory do sejmiku województwa małopolskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z perspektywy nietoperza Wybory do sejmiku województwa małopolskiego"

Transkrypt

1 Maria Nowina-Konopka Z perspektywy nietoperza Wybory do sejmiku województwa małopolskiego Analogia do sposobu widzenia świata przez nietoperza, przy analizie wyborów do sejmiku wojewódzkiego w Małopolsce, narzuca się niemal automatycznie. Po pierwsze dlatego, że nietoperz latając emituje fale dźwiękowe, a nadsłuchując odbitego echa, po długości oczekiwania, określa wielkość, kształt i dystans dzielący go od przeszkody. Takim właśnie odbitym echem wydawały się być w Małopolsce wybory do sejmiku. Przebiegały one w cieniu innych wyborów, powodując zakłócenia w naturalnym odbiorze sposobu ich prowadzenia. Ponadto regionalne problemy zdawały się być przeszkodą dla polityków niezauważalną, a nadawany sygnał pochodził zazwyczaj z centrali, nie zaś od lokalnych działaczy. Analogia ta jest tak wyrazista także dlatego, że wbrew obiegowym opiniom, nie wszystkie nietoperze pozbawione są wzroku, choć faktem jest, że duża ich część ma ten zmysł daleko uwsteczniony. Podobnie i z wyborami do sejmików, wydaje się, że w rywalizacji udział bierze tylko garstka kandydatów. Reszty niejako nie widać, nie można ich zobaczyć, bo albo nie inwestują w nich komitety, albo sami nie wierząc w zwycięstwo nie podejmują czynności wyborczych. W efekcie obywatelom uwstecznia się zmysł wzroku, gdyż świat, który obserwują to jedynie wycinek otaczającej ich rzeczywistości. I w końcu porównania tego użyto dlatego, że nietoperz w odróżnieniu od wielu innych ssaków odpoczywając zwisa głową w dół. Przyjmując odmienną perspektywę nieco inaczej widzi kolejność wygranych względem przegranych. Podobnie odwrócony obraz obserwujemy, analizując wyniki wyborów z 2010 roku, w efekcie których PiS i PO zamieniły się miejscami. Na głowie stanęła także sama istota wyborów, które choć przymiotnikowo zwane samorządowymi, sterowane były centralnymi ambicjami. Sytuacja polityczna w sejmiku wojewódzkim w kadencji W wyniku wyborów zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku układ sił w małopolskim sejmiku nie pozwalał żadnemu komitetowi na samodzielność w prowadzeniu lokalnej polityki. Wygrane Prawo i Sprawiedliwość zmuszone było do zawiązania porozumienia z Ligą Polskich Rodzin i Polskim Stronnictwem Ludowym, formułując tym samym większość. 27 listopada 2006 roku na sesji inaugurującej III kadencję samorządu województwa z 29 głosami poparcia nowym marszałkiem województwa małopol- 137

2 138 Maria Nowina-Konopka skiego został Marek Nawara 1. Ponadto w zarządzie województwa zasiedli: jako wicemarszałkowie Andrzej Romanek 2, rekomendowany przez PiS i Wojciech Bosak 3, wystawiony przez LPR. Członkami zarządu województwa zostali natomiast Zbysław Owczarski 4 z PiS oraz Wojciech Kozak 5, z ramienia PSL. W trakcie pierwszego posiedzenia radni wybrali także przewodniczącego sejmiku województwa małopolskiego, którym został Andrzej Sztorc z PSL oraz jego zastępców. Na stanowiska te powołano Witolda Kozłowskiego (PiS), Kazimierza Barczyka (PO) i Stanisława Dębskiego (LPR) 6. Sejmik w trakcie swojej czteroletniej kadencji obradował 52 dwa razy, z czego dwukrotnie jeszcze w roku wyborczym 2006, po 12 razy w 2007 i 2009 oraz po 13 razy w 2008 i 2010 roku. Jego obrady kilkakrotnie zaburzone były wojnami politycznymi będącymi skutkami konfliktów wewnątrzklubowych lub pomiędzy partiami. Bodaj najistotniejszy z nich miał miejsce już po kilku miesiącach funkcjonowania koalicji PiS-LPR-PSL. Wtedy też liderzy największego klubu małopolskiego sejmiku podjęli starania mające na celu odsunięcie od sterów urzędującego wówczas marszałka Marka Nawarę. Jego osoba od samego początku istnienia koalicji była PiS nie na rękę, a bardziej naturalnym kandydatem partii Jarosława Kaczyńskiego na to stanowisko był Andrzej Romanek, polityk blisko związany ze Zbigniewem Ziobrą. W obliczu jednak narastającego w 2006 roku zagrożenia uformowaniem się koalicji większościowej PO-PSL-LPR, PiS ugięło się i w związku z protestami koalicjantów przełknęło kandydaturę Marka Nawary, startującego z listy PiS, ale będącego osobą zdecydowanie niezależną. Marszałek od początku deklarował chęć współpracy ze wszystkimi samorządowcami, w tym także z lewicowym prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim. Ostateczną ością niezgody pomiędzy M. Nawarą a PiS stała się kwestia podjętej przez marszałka akcji sprzeciwu wobec propozycji rządu dających wojewodom prawo weta w stosunku do decyzji organów samorządu terytorialnego o podziale środków z Unii Europejskiej. Pod koniec lutego 2007 r. PiS podjęło nieudaną próbę odwołania Marka Nawary ze stanowiska marszałka. Lider Wspólnoty Małopolskiej wraz z trzema innymi radnymi 7 wystąpił wtedy z Klubu PiS i założył własny, który będąc niezależną siłą mógł przystąpić do nowej formującej się większości: PO-PSL-WM. W konsekwencji zawirowań koalicyjnych doszło do reorganizacji zarządu województwa. Podczas V Sesji sejmiku województwa małopolskiego 8 marca 2007 roku podjęta została uchwała w sprawie odwołania i zwolnienia z pełnienia obowiązków Andrzeja Romanka i Wojciecha Bosaka wicemarszałków województwa oraz członka zarządu Zbysława Owczarskiego 8. W zarządzie województwa zasiedli 1 Na 38 głosów ważnych: 8 radnych było przeciwko, 1 wstrzymał się od głosu. Zob. Pierwsza sesja nowe władze, 2 Poparło go 27 radnych, 9 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. Ibidem. 3 Poparło go 24 radnych, 14 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Ibidem. 4 Poparło go 24 radnych. Ibidem. 5 Poparło go 25 radnych. Ibidem. 6 Radni ci uzyskali odpowiednio 32, 32 i 28 głosów. Ibidem. 7 Byli to: Andrzej Sasuła, Jan Bereza i Ewa Klich. 8 Zmiany w zarządzie województwa, zob.

3 Z perspektywy nietoperza. Wybory do sejmiku województwa małopolskiego rekomendowani przez Platformę Obywatelską Roman Ciepiela (wicemarszałek), Leszek Zegzda (wicemarszałek) oraz Marek Sowa (członek zarządu) 9. Na tym samym posiedzeniu Marek Nawara ogłosił, iż w szeregi Wspólnoty Małopolskiej wszedł dotychczasowy radny LPR, Adam Kwaśniak. Ruch ten zapoczątkował powolny koniec Klubu Ligii Polskich Rodzin, gdyż w późniejszym terminie wystąpili z niego jeszcze Piotr Stachura i Wojciech Bosak, przechodząc na stronę PO oraz Stanisław Dębski dołączając do WM 10. Pod koniec III kadencji układ sił w sejmiku prezentował się więc nieco inaczej, aniżeli na jego początku. I choć liczba klubów pozostała bez zmian, zarówno ich pozycja, jak i skład osobowy uległ zasadniczym zmianom, powodującym przesunięcie ośrodka władzy. W klubie PO zasiadało 15 radnych, PiS 11, Wspólnoty Małopolskiej 7, PSL 4 i w klubie Razem dla Małopolski 2. Pod koniec kadencji wydawało się, że może dojść do jeszcze jednej rewolucji. Media spekulowały, iż PiS po raz kolejny chce przekonać do siebie WM i PSL i do kampanii samorządowej wystartować z pozycji partii w województwie rządzącej. Było to o tyle prawdopodobne, że do zgrzytów wewnątrz koalicji dochodziło coraz częściej, zwłaszcza ze względu na kontrowersyjną osobę przewodniczącego sejmiku Andrzeja Sztorca (PSL), który w dwóch instancjach sądowych skazany został za wyłudzenia unijnych dopłat dla rolników 11. W końcu jednak koalicja rozpadła się sama, bez zewnętrznej ingerencji PiS. Ostatniego dnia stycznia 2010 roku, na zakończenie sesji sejmiku, kluby PO i PSL wydały oświadczenie, iż ich koalicja ze Wspólnotą Małopolską została zerwana. Przyczyną rozpadu był spór o stanowisko nowego przewodniczącego sejmiku. W myśl umowy koalicyjnej należy się ono PSL. Tymczasem [ ] Wspólnota Małopolska nie poparła kandydatki ludowców, Urszuli Nowogórskiej. Mimo braku poparcia WM, Nowogórska przewagą jednego głosu została przewodniczącą 12. Do przesunięć personalnych musiało dojść w związku z objęciem mandatu poselskiego przez Andrzej Sztorca. Zawirowania osobowe miały miejsce w trakcie III kadencji raz jeszcze w związku z odwołaniem ze stanowiska wiceprzewodniczącego Stanisława Dębskiego, jego miejsce zajęła Ewa Klich z WM. Pomimo jednak wspomnianych konfliktów i zmian kadrowych zarząd województwa małopolskiego jest przez ekspertów oceniany pozytywnie, choć względem każdego z członków sformułowano pewne zastrzeżenia B. Mikołajewska, Mała Polska ministra, Polityka, 25 czerwca 2007; B. Kuraś, PO rządzi w Małopolsce, Gazeta Wyborcza, 9 marca 2007; G. Skowron, Powrót Marszałka Nawary, Dziennik Polski, 27 listopada Radni Województwa Małopolskiego, Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, UM/podmiotowe/Sejmik /Archiwa/ /Sklad/klubowy/default.htm?list=1&page=1. 11 B. Kuraś, Zaskakujące manewry w małopolskim sejmiku, Gazeta Wyborcza, 24 lutego Zerwana koalicja w sejmiku małopolskim, w_sejmiku_malopolskim.html. 13 Więcej na ten temat zob: P. Todorczuk, Oceniamy władze naszego województwa, Gazeta Krakowska, 12 listopada

4 Maria Nowina-Konopka Charakterystyka podmiotów rywalizujących w wyborach do sejmiku Województwo małopolskie jest, zważywszy na jego obszar, stosunkowo niewielkim regionem Polski. Charakteryzuje się natomiast dość wysokim poziomem zaludnienia, układającym się w model 4:4 w relacji do poprzedniego wskaźnika. Małopolska jest bowiem czwartym powierzchniowo najmniejszym i czwartym ludnościowo największym województwem, z bardzo wysokim wskaźnikiem gęstości zaludnienia (122 osoby/km²). W wyborach do sejmiku województwa małopolskiego zarejestrowano 14 list. Tylko 8 z nich zgłoszono we wszystkich okręgach. Do komitetów o zasięgu ogólnowojewódzkim zaliczamy przede wszystkim jednostki reprezentujące wiodące w Polsce partie polityczne (PO, PiS, PSL, SLD), ale również mniejsze ugrupowania, tj. Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy Sierpień 80, Komitet Wyborczy Wyborców Janusza Korwin-Mikke, Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej oraz lokalny Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Małopolska Marka Nawary. Trzy komitety wyborcze zarejestrowały się w jednym okręgu wyborczym, przy czym każdy w innym. Komitet Wyborczy Wyborców Praw Człowieka wystartował w mieście Krakowie, Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin zgłosił swoją listę w okręgu nr 4, natomiast Komitet Wyborczy Wyborców Krajowa Wspólnota Samorządowa zarejestrował się w południowo- -wschodniej części województwa. W związku z różnym rozmiarem, zasięgiem oraz powiązaniami Komitetów Wyborczych ze strukturami ogólnopolskim, niejednorodnie kształtowała się liczba wystawianych na listach kandydatów. Największą liczbę pretendentów do sejmiku zgłosił KW PSL i KW PO po 78 kandydatów. W dalszej kolejności uplasował się KW PiS (77 kandydatów), lokalny komitet KWW Wspólnota Małopolska Marka Nawary (74 kandydatów), KW SLD (71 kandydatów), KW Prawica Rzeczpospolitej (62 kandydatów), KWW Wyborców Janusza Korwin-Mikke (55 kandydatów), dalej ex aequo KW PPP Sierpień 80 oraz KKW Lewica (po 46 kandydatów) następnie KWW Sprawiedliwy Kraków (37 kandydatów), KW Narodowe Odrodzenie Polski (25 kandydatów), KWW Obrony Praw Człowieka (9 kandydatów), a na końcu KW Liga Polskich Rodzin i KWW Krajowa Wspólnota Samorządowa (po 6 kandydatów). Sposób układania list jest każdorazowo wypadkową polityki lokalnej i interesu partyjnego. Ze względu jednak na specyfikę wyborów do sejmików wojewódzkich, w których bardzo wyraźnie uwidacznia się partyjny charakter tego balotażu, przyznawanie miejsc na listach odbywa się głównie przez liderów partyjnych szczebla centralnego. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że numer na liście jest swego rodzaju testem kandydata na jego popularność i pozycję w ugrupowaniu. W pozycjonowaniu nazwisk na listach stosuje się zazwyczaj dwie metody: doboru lokomotyw wyborczych, będących zazwyczaj jedynkami oraz metody przyciągania głosów na nazwiska. 140

5 Z perspektywy nietoperza. Wybory do sejmiku województwa małopolskiego Jedynki na listach to zazwyczaj osoby dla ugrupowania zasłużone lub strategicznie myślące, rozwojowe, z tego też względu niemal każdy z komitetów wyborczych pozyskał do wyborów przedstawicieli z obu tych grup. W tej części artykułu zaprezentuję najważniejsze osiągnięcia wybranych lokomotyw wyborczych. Na liście SLD obserwujemy wspomniany dualizm młodości i doświadczenia. Jedynkami zostali m.in. Bogusław Mąsior lider chrzanowskiego SLD, honorowy obywatel miasta Chrzanowa 14, członek Business Center Club, senator III i V kadencji, w latach radny powiatu chrzanowskiego, radny sejmiku wojewódzkiego III kadencji; Monika Piątkowska od 2003 r. szef Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Krakowa, współtwórca Strategii Rozwoju Krakowa oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, od listopada 2009 roku Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Marki Kraków, odpowiadająca za kształtowanie wizerunku Krakowa i zarządzanie marką miasta 15 oraz Mieczysław Mietła z administracją państwową związany od dawna, w latach był etatowym pracownikiem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, w latach zasiadał z ramienia SLD w Senacie V kadencji. PSL wystawiło na pierwszych miejscach samych znanych działaczy. Byli wśród nich Jacek Soska, który w latach sprawował z ramienia ZSL mandat posła na Sejm X kadencji, potem także z ramienia PSL był posłem sejmu I i II kadencji. W latach dziewięćdziesiątych pełnił funkcję wiceministra rolnictwa. W regionie znany jako założyciel Wiejskiego Centrum Integracji Europejskiej promującej UE na wsi; Wojciech Kozak wiceprzewodniczący rady powiatu wielickiego, członek zarządu województwa III kadencji; Urszula Nowogórska, która od 2001 roku działa w strukturach Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek Zarządu Wojewódzkiego PSL w Krakowie, Zarządu Powiatowego PSL w Limanowej oraz Prezes Forum Młodych Ludowców Powiatu Limanowskiego, przewodnicząca sejmiku wojewódzkiego III kadencji. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP wystawił do wyborów nie tylko działaczy znanych, ale także realnie sprawujących w województwie władzę. Na pierwszych miejscach list wyborczych znaleźli się m.in. Marek Sowa w 1999 roku pracownik w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, kierownik agendy Urzędu Marszałkowskiego w Oświęcimiu, zastępca dyrektora Kancelarii Zarządu, współtwórca Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego, członek zarządu województwa małopolskiego III kadencji 16, Roman Ciepiela w latach zastępca dyrektora ds. merytorycznych Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego 14 Uchwałą nr XL/448/02 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 stycznia 2002 roku nadano Honorowe Obywatelstwo Miasta Chrzanowa panu Bogusławowi Mąsiorowi. 15 Monika Piątkowska o sobie, 16 Sylwetka Marka Sowy szerzej na temat list PO w województwie małopolskim, zob.: B. Kuraś, PO do sejmiku: Sowa, Czekaj, Dziwisz, Marczułajtis, Gazeta Wyborcza Kraków, 11 października

6 Maria Nowina-Konopka Administracji w Krakowie, od 2002 roku sprawował mandat radnego sejmiku województwa małopolskiego, do 2006 był jego wiceprzewodniczącym. W 2007 roku objął stanowisko wicemarszałka województwa 17. Na listach krakowskiej PiS jedynkami byli działacz związkowy oraz młodzi, ambitni, wykształceni aktywiści partyjni i biznesmeni lokalni. W okręgu nr 2 listę otwierał Wojciech Grzeszek związkowiec, członek KZ Solidarność od 1980 roku, wielokrotny przewodniczący małopolskiej Solidarności, w 2006 roku wiceprzewodniczący sejmiku małopolskiego. Liderami list byli także Krzysztof Tenerowicz w latach członek zarządu Radia Kraków S.A. oraz Jarosław Szlachetka w latach członek Młodzieżowej Rady Powiatu Myślenickiego, od 2003 roku członek partii Prawo i Sprawiedliwość, członek Rady Politycznej PiS oraz skarbnik Zarządu Okręgowego w Chrzanowie. W kampaniach wyborczych do parlamentu w 2005 i 2007 oraz w samorządowej w 2006 koordynator finansowy Komitetu Wyborczego PiS w okręgu nr 12. W latach pełnił on funkcję dyrektora biura poselskiego Marka Łatasa. W wyborach samorządowych w 2006 roku wybrany do Rady Miasta i Gminy w Myślenicach. Od lutego 2010 r. sprawował funkcję zastępcy wójta Gminy Pcim 18. KWW Ruch Wyborców Janusza Korwin-Mikke postawił na ludzi młodych, choć posiadających już staż partyjny i dorobek organizacyjny. Jarosław Szatan to członek Rady Głównej Unii Polityki Realnej i Straży UPR, kandydat w wyborach do Sejmu w 2007 roku oraz do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku. W innym okręgu listę otwierał prezes Sekcji Młodzieżowej UPR w Krakowie Radzisław Franczak. Dwóch spośród polityków otwierających listę lokalnego ugrupowania Wspólnoty Małopolskiej Marka Nawary to kandydaci, którzy w poprzednich wyborach samorządowych startowali z listy Ligii Polskich Rodzin. Byli to Adam Kwaśniak i Stanisław Dębski. W Krakowie lokomotywą wyborczą był sam Marek Nawara. Marek Nawara w latach był wójtem oraz radnym gminy Zielonki, radnym sejmiku samorządowego województwa krakowskiego, w którym pełnił funkcję przewodniczącego. W latach był posłem na Sejm III kadencji z listy Akcji Wyborczej Solidarność. W kadencji oraz pełnił funkcję marszałka województwa małopolskiego. W 1999 roku został współprzewodniczącym Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Od 2002 roku był liderem utworzonego przez siebie lokalnego ugrupowania Wspólnota Małopolska. Lista nr 11 należąca do KW Prawica Rzeczypospolitej postawiła na działacza Solidarności, członka Polskiego Forum Ludowo Chrześcijańskiego Ojcowizna Ryszarda Popiełuszkę. 17 Strona domowa Romana Ciepiela Curriculum_vitae. 18 Strona domowa Jarosława Szlachetki 142

7 Z perspektywy nietoperza. Wybory do sejmiku województwa małopolskiego Pozostałe komitety wyborcze z racji śladowego poparcia wystawiły na swoich listach osoby, które pomimo aktywnie prowadzonej działalności w ugrupowaniu, z ramienia którego startowały, nie były znane szerszemu gronu odbiorców 19. Dodatkową barierą popularności był ich wiek. PPP Solidarność 80 wystawiła głównie ludzi bardzo młodych (średni wiek kandydata to 33 lata), którzy nie mieli możliwości zdobycia dużego doświadczenia w pracy w samorządzie. Podobnie sytuacja wyglądała w przypadku KW Narodowe Odrodzenie Polski. Wiek liderów list z tego ugrupowania wahał się w granicach lat. Drugą stosowaną przez wszystkie niemal komitety wyborcze metodą budowy list jest umieszczanie na nich osób noszących znane nazwiska. Osoby, które posiadają bądź to znaczne osiągnięcia na płaszczyźnie pozapolitycznej, bądź to spokrewnione z osobą znaną, przenoszą wysoki poziom rozpoznawalności medialnej swojego nazwiska na rozpoznawalność listy. Poczucie znania osoby znajdującej się na liście skutkuje wzrostem sympatii dla komitetu daną osobę wystawiającą, a tym samym może zwiększać prawdopodobieństwo wzięcia udziału w wyborach. Patrząc na ten zabieg z innej jeszcze strony, fakt zaangażowania w szeregi partii osoby cieszącej się autorytetem czy szacunkiem zdobytym na skutek prowadzonej przez siebie działalności, choćby i sportowej, podnosi w oczach wyborców rangę samej partii. Prosty mechanizm psychologiczny działa jak magnes, przyciągający dodatkowe głosy. I tak na liście Platformy Obywatelskiej wystawiono Jagnę Marczułajtis-Walczak (byłą olimpijkę w snowboardzie, właścicielkę dużej i cieszącej się dobrą renomą w województwie szkoły narciarskiej), łyżwiarza szybkiego Pawła Zygmunta oraz Barbarę Dziwisz bratanicę Kardynała Stanisława Dziwisza, osobistego wieloletniego sekretarza Jana Pawła II. Sportowcy docenieni zostali również na listach KWW Wspólnota Małopolska Marka Nawary, z ramienia której o mandat radnego wojewódzkiego ubiegał się biegacz narciarski Józef Łuszczek. KW Prawica Rzeczypospolitej wsparła się natomiast nazwiskiem Popiełuszko, wystawiając w swych szeregach kuzyna błogosławionego księdza Jerzego. Warto na koniec jeszcze dodać, iż analizując skład list wyborczych zaobserwować można kolejne zjawisko wysycania się partii politycznych. Chodzi bowiem o okoliczności związane z ograniczonymi zasobami kadrowymi partii w regionie. Kolejne balotaże zabierają z lokalnej sceny politycznej znanych i cenionych członków partyjnych, lokując ich w odległej Warszawie, czy nawet w Brukseli. W efekcie regionalne komitety zmuszone są do reorganizacji bazy członkowskiej i w procesie formułowania list wyborczych sięgania do członków 19 Przykładem może być KKW Lewica. Koalicja Lewica zarejestrowała 562 swoich kandydatów do sejmików wojewódzkich w wyborach samorządowych 2010 roku. Koalicja ta bazowała na dorobku organizacyjnym i osobowym Unii Lewicy III RP, która powstała 7 maja 2005 roku, a jej przewodniczącą została Izabela Jaruga-Nowacka. Od 10 grudnia 2005 roku przewodniczącym partii jest Piotr Musiał. Partie, które współtworzyły koalicję Unia Lewicy to: Antyklerykalna Partia Postępu RACJA, Centrolewica Rzeczypospolitej Polskiej, Demokratyczna Partia Lewicy, Nowa Lewica, Polska Partia Pracy, Polska Partia Socjalistyczna, Unia Pracy. Nikt z władz krajowych nie otwierał listy KKW Lewica w województwie Małopolskim. Zob. 143

8 Maria Nowina-Konopka mało znanych szerszemu gronu wyborców 20. Natomiast politycy znani, w tym parlamentarzyści, którzy zdecydują się jednak na start w wyborach samorządowych, zmotywowani są zazwyczaj potrzebą zwiększenia sobie bezpieczeństwa miejsca pracy (sytuacja ta miała miejsce w związku z kończącą się w 2011 roku kadencją Sejmu RP). Przebieg kampanii wyborczej Kampania do sejmiku wojewódzkiego toczyła się w Małopolsce w cieniu rywalizacji bardziej spektakularnej na prezydenta miasta Krakowa. Poziom upolitycznienia współzawodnictwa samorządowego był tak widoczny, iż de facto analiza kampanii wyborczej do sejmiku winna być rozpatrywana na tle szerszej perspektywy: rywalizacji partyjnej w Polsce oraz w związku z ostrą batalią o przejęcie prestiżowych foteli prezydenckich w największych miastach w kraju. Tak więc charakterystyka kampanii samorządowej na wspomnianych szczeblach winna być prowadzona razem, a wytyczanie sztucznych granic w przypadku województwa małopolskiego jest o tyle bezzasadne, co i niepotrzebne. Stanisław Kracik kandydat na prezydenta Krakowa był twarzą kampanii Platformy. Podobnie Andrzej Duda, choć mało znany małopolskim zwolennikom PiS, a ogólnowojewódzkiemu elektoratowi w szczególności, był nieodłącznym fragmentem kampanii samorządowej ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego. Jacek Majchrowski choć teoretycznie bezpartyjny, wspierany był przez lewicę, a przy okazji promował własne ugrupowanie skupione pod szyldem Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Majchrowskiego. Wprawdzie Komitet ten wystawił obok kandydata na prezydenta jedynie przedstawicieli do Rady Miasta Krakowa, trudno pominąć w analizie ten tak istotny krakowski komitet wyborczy. Platforma Obywatelska, dysponując budżetem ok. 36 milionów złotych 21, zdecydowała o podziale środków w stosunku 30:70. Niespełna jedna trzecia środków wydatkowana miała zostać na kampanię centralną (spoty telewizyjne, billboardy, konwencje, funkcjonowanie sztabu), natomiast reszta jak informowała rzeczniczka sztabu Małgorzata Kidawa-Błońska na potrzeby prowadzenia czynności wyborczych w terenie 22. Strategia PO oparta była na przekazie wizerunkowym, budowanym na autorytecie Donalda Tuska. Billboardy z premierem miały w Polsce jeden element wspólny hasło Nie róbmy polityki. Druga część była modyfikowana: Nie róbmy polityki. Budujmy mosty, Budujmy Polskę, Budujmy szkoły, Budujmy drogi. Małopolska PO, zdaniem Marka Sowy, wystartowała do kampanii do sejmików z hasłem Tak, jesteśmy skuteczni! R. Alberski, M. Cichosz, POPiSowe zwycięstwo. Wybory do Sejmiku województwa dolnośląskiego, [w:] Wybory do sejmików województw w 2006 r., pod red. Roberta Alberskiego, Marzeny Cichosz i Łukasza Tomczaka, Wrocław 2010, s PO wyda na kampanię samorządową grube miliony złotych, 22 Ibidem. 23 PO chce w sejmiku wielkiej koalicji, 144

9 Z perspektywy nietoperza. Wybory do sejmiku województwa małopolskiego Hasło to jednak nie zostało należycie spopularyzowane. Nawet sami kandydaci nie odnosili się do niego, tworząc własne. I tak Grzegorz Lipiec promował się bądź to hasłem Dla Ciebie, dla Krakowa, dla Małopolski 24 lub w ogóle bez hasła. Małgorzata Radwan-Ballada przekonywała z plakatów i ulotek, iż Liczy się SKUTECZNOŚĆ, natomiast wieloletni polityk lokalny Grzegorz Stawowy perswadował, że był, jest i będzie Z dala od polityki 25. Wielość haseł i brak wyraźnie zdefiniowanego przesłania wyborczego powodowały zamęt, który dodatkowo wzmacniany był jeszcze jednym hasłem kandydata na prezydenta miasta Stać nas na więcej!. Platforma w kampanii samorządowej ewidentnie zarządzana była centralnie, tłamsząc niejako lokalne inicjatywy. W rywalizacji tej nie bazowano na problematyce lokalnej, lecz odwoływano się do poparcia w skali całego kraju i wskazywano na sukcesy partii rządzącej. Dyskurs problemowy, zogniskowany na sprawach Małopolski, toczył się natomiast na poziomie rywalizacji prezydenckich. Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło kampanię samorządową od stworzenia Programu Samorządowego, tak ogólnego, jak i dla każdego województwa 26. Strategia dla Małopolski 84 stronicowy dokument, nie miała charakteru reklamowego, a jej zasięg oddziaływania był bardzo ograniczony. Materiał ten służył raczej nakreśleniu wytycznych dla kandydatów PiS celem wzmocnienia jednomyślności w szeregach partii i przekazaniu kandydatom konkretnych argumentów, które mogliby wykorzystywać w dyskusjach. Z czasem nabrał on dodatkowego znaczenia, gdyż w trakcie kampanii samorządowej nastąpił w PiS rozłam, w wyniku którego z partii wyodrębniło się kilkunastu posłów, zakładając własną organizację polityczną Polska Jest Najważniejsza. Jednomyślność kandydatów PiS na listach była więc warunkiem sine qua non utrzymania się w partii, gdyż wszelkie formy braku subordynacji groziły usunięciem poza ramy ugrupowania, a we wcześniejszym etapie nawet z listy. 14 listopada 2010 roku odbyła się w Krakowie konwencja wojewódzka Prawa i Sprawiedliwości, na której potwierdzono myśl Jarosława Kaczyńskiego z ogólnopolskiej konwencji samorządowej, iż do wyborów PiS stanęła z hasłem Prawo i Sprawiedliwość 27. To hasło chyba nie bardzo pasowało lokalnym działaczom, którzy na plakatach umieszczali sentencje niemal dowolne, np. Renata Godyń-Swędzioł przekonywała, iż Ochrona zdrowia jakością Twojego życia, a Ryszard Gitis reklamował się jako Drugie pokolenie w walce o wolną Polskę. Joachim Brudziński (szef Komitetu Wykonawczego PiS), prezentując w mediach strategię na wybory samorządowe, zwrócił uwagę na fakt, iż kampania 24 Grzegorz Lipiec na wycieraczce, Krakowska Gazeta Internetowa, Kraków, 13 listopada 2010, index.php/co-tam-panie-w-polityce/514-grzegorz-lipiec-na-wycieraczce. 25 Stawowy: z dala od polityki, blisko cmentarza, Krakowska Gazeta Internetowa, Kraków, 2 listopada 2010, idziemy-z-hasem-prawo-i-sprawiedliwo&catid=34:informacje&item id=

10 146 Maria Nowina-Konopka prowadzona jest wysiłkiem wszystkich struktur partyjnych, gdyż wszyscy posłowie zobligowani zostali do przeprowadzenia kilkudziesięciu spotkań bezpośrednich, a na poziomie regionalnym zapowiadano organizację spotkań z udziałem szefostwa partii. Chcemy żeby w każdym z województw prezes się pojawił. Każdy z naszych parlamentarzystów jest zobowiązany do maksymalnej mobilizacji i każdy będzie musiał odbyć po kilkadziesiąt spotkań w najbliższym czasie. Chcemy dotrzeć do każdej gminy, a nawet parafii 28 powiedział J. Brudziński. Wspomaganie się najwyższymi autorytetami PiS polegało także na fotografowaniu się kandydatów ze Zbigniewem Ziobrą najbardziej znanym i szanowanym działaczem PiS w województwie. Spoty wyborcze Prawa i Sprawiedliwości także miały charakter ponadlokalny. Cykl Myśl samodzielnie czy Jesteś u siebie nie miały odwołania do wyborów do sejmików. Rywalizacji tej nie wspierała także kampania na urząd prezydenta Krakowa. Wystawienie przez partię mało znanego kandydata powodowało przeniesienie sił sztabowców na wykreowanie Andrzeja Dudy na polityka godnego urzędu prezydenta oraz na powiązanie wizerunku A. Dudy z ugrupowaniem J. Kaczyńskiego. Rywalizacja ta była o tyle trudna, iż przeciwnikami politycznymi byli urzędujący od 8 lat prezydent Krakowa oraz mający poparcie Platformy Stanisław Kracik. Na tle konkurencji Andrzej Duda był politykiem młodym (a więc niepowiązanym z poprzednim systemem), energicznym (Jacek Majchrowski jest w wieku emerytalnym) i nieuwikłanym w układy samorządowe (zarówno w stosunku do urzędującego prezydenta, jak i względem burmistrza podkrakowskich Niepołomic formułowano zarzuty medialne o domniemanej niegospodarności), dlatego do wyborów wystartował z hasłem Kraków przyszłości i drugim wspomagającym Andrzej Duda Prezydentem. Pomimo jednak wspomnianych przymiotów, nie będąc politykiem ze stażem, nie zdołał on nawet przejść do drugiej tury wyborów, a energia sztabu PiS zainwestowana głównie w A. Dudę spowodowała, iż kampania do sejmików prowadzona była na bocznym torze, w efekcie czego PiS przegrała na obu płaszczyznach. Polskie Stronnictwo Ludowe, budując strategie wyborcze, koncentrowało się głównie na organizacji spotkań bezpośrednich 29. W trakcie kampanii wyborczej jak przekonywali ludowcy trzeba się spotykać bezpośrednio z wyborcami, bo takie spotkania są najbardziej cenione 30. Kampania prowadzona była jedynie w terenie, a w mieście Krakowie, ze względu na dobrze przeprowadzony targeting, takie zabiegi po prostu nie miały sensu. Poza granicami aglomeracji miejskich, obok plakatów i ulotek, koncentrowano się na dotarciu do każdego wyborcy z hasłem odwołującym się do kilku tez: zrównoważony rozwój; praca; zdrowie; edukacja; środowisko naturalne; troska o mieszkańców i lokalne zasoby, przy czym hasłem wiodącym było stwierdzenie: Człowiek jest najważniejszy. Kampania PSL z założenia miała przebiegać spokojnie, w skupieniu, w nawią- 28 Strategia PiS na wybory samorządowe 2010: jak najwięcej spotkań, prezentacja programów, naszemiasto.pl/ artykul/611102,strategia-pis-na-wybory-samorzadowe-2010-jak-najwiecej,id,t.html. 29 Oto plan PSL na kampanię samorządową, /artykuly/307726,oto-plan-psl-na-kampanie-samorzadowa.html. 30 Ibidem.

Welujcie na nos 1 Wybory do sejmiku województwa śląskiego

Welujcie na nos 1 Wybory do sejmiku województwa śląskiego Waldemar Wojtasik Welujcie na nos 1 Wybory do sejmiku województwa śląskiego Wprowadzenie 1 Wybory do sejmików wojewódzkich są płaszczyzną rywalizacji politycznej, której specyfika w stosunku do innych

Bardziej szczegółowo

Czterobarwne układanki Podsumowanie strategii podmiotów politycznych w wyborach do sejmików województw w 2010 r.

Czterobarwne układanki Podsumowanie strategii podmiotów politycznych w wyborach do sejmików województw w 2010 r. Marzena Cichosz Czterobarwne układanki Podsumowanie strategii podmiotów politycznych w wyborach do sejmików województw w 2010 r. W wyniku wyborów parlamentarnych w 2007 r. z polskiej sceny parlamentarnej

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania, strategia i taktyka kampanii Bronisława Komorowskiego w wyborach prezydenckich 2010 r. w Polsce

Uwarunkowania, strategia i taktyka kampanii Bronisława Komorowskiego w wyborach prezydenckich 2010 r. w Polsce STUDA POLTOLOGCZNE VOL. 19 Krzysztof Kowalczyk SŁOWA KLUCZOWE: uwarunkowania, strategia, taktyka, kampania wyborcza, Bronisław Komorowski Uwarunkowania, strategia i taktyka kampanii Bronisława Komorowskiego

Bardziej szczegółowo

Przyczyny klęsk wyborczych błędy popełniane podczas organizacji i prowadzenia kampanii wyborczych w Polsce

Przyczyny klęsk wyborczych błędy popełniane podczas organizacji i prowadzenia kampanii wyborczych w Polsce Sebastian Drobczyński Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa Przyczyny klęsk wyborczych błędy popełniane podczas organizacji i prowadzenia kampanii wyborczych w Polsce Podstawowe założenie

Bardziej szczegółowo

ROLA REKLAMY POLITYCZNEJ W KREOWANIU WIZERUNKU POLITYKA NA PRZYKŁADZIE KAMPANII PREZYDENCKIEJ 2005

ROLA REKLAMY POLITYCZNEJ W KREOWANIU WIZERUNKU POLITYKA NA PRZYKŁADZIE KAMPANII PREZYDENCKIEJ 2005 SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA KOLEGIUM GOSPODARKI ŚWIATOWEJ PODYPLOMOWE STUDIUM PUBLIC RELATIONS EDYCJA VII, nr albumu 38748 PRACA DYPLOMOWA MGR JOANNA PISZCZ - NOWICKA ROLA REKLAMY POLITYCZNEJ W KREOWANIU WIZERUNKU

Bardziej szczegółowo

Media w procesie kształtowania wspólnot lokalnych

Media w procesie kształtowania wspólnot lokalnych Media w procesie kształtowania wspólnot lokalnych Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Kielce 2009 Media w procesie kształtowania wspólnot lokalnych Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Janina Kowalik (Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska) REFERENDUM ODWOŁAWCZE W GMINIE INSTYTUCJA WYBORCÓW CZY WYBIERANYCH?

Janina Kowalik (Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska) REFERENDUM ODWOŁAWCZE W GMINIE INSTYTUCJA WYBORCÓW CZY WYBIERANYCH? Political Preferences, No. 8/2014 DOI: Janina Kowalik (Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska) REFERENDUM ODWOŁAWCZE W GMINIE INSTYTUCJA WYBORCÓW CZY WYBIERANYCH? Abstract: The subject of

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ SZEJNA. AFERA podsłuchowa. Socjaldemokraci KKW SLD UP

ANDRZEJ SZEJNA. AFERA podsłuchowa. Socjaldemokraci KKW SLD UP SIGMAR GABRIEL ANDRZEJ SZEJNA PAULINA PIECHNA-WIĘCKIEWICZ Zaciskanie pasa nie jest receptą na przyszłość s. 3 AFERA podsłuchowa s. 12 Sprawa Chazana s. 5 Socjaldemokraci KKW SLD UP NR 8 - wrzesień 2014

Bardziej szczegółowo

Wybory Samorządowe `14

Wybory Samorządowe `14 LISTOPAD 2014 Nr 36/2014/90 e WYDANIE SPECJALNE Wybory Samorządowe `14 16. listopada Frekwencja 46% 20 00 zakończyły się wybory samorządowe. Wieczór wyborczy obfitował w emocje. Niedziela godzina 20 00

Bardziej szczegółowo

l u d z i e s e k t o r a 1 wolne słowo

l u d z i e s e k t o r a 1 wolne słowo l u d z i e s e k t o r a 1 wolne słowo Legenda konspiracji Mirosław Chojecki. Do dziś nie opowiada o tym, co robi, dopóki tego nie zrobi. Ciągle walczy o wolne słowo i daje wyraz rozczarowaniu, że w Polsce

Bardziej szczegółowo

Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. raport z badania 2012

Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. raport z badania 2012 Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych raport z badania 2012 Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2013 Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009. Monitoring finansów wyborczych

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009. Monitoring finansów wyborczych Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 Monitoring finansów wyborczych Warszawa 2010 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 Monitoring finansów wyborczych raport pod redakcją Adama Sawickiego przygotował

Bardziej szczegółowo

Głos Łodzian się liczy

Głos Łodzian się liczy ŁUKASZ PRYKOWSKI Głos Łodzian się liczy czyli doświadczenia z budżetem obywatelskim w radach osiedli Łódź 2012 Głos Łodzian się liczy ŁUKASZ PRYKOWSKI Głos Łodzian się liczy czyli doświadczenia z budżetem

Bardziej szczegółowo

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych NUMER 33 MAJ 2014 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

Jaki ustrój dla Warszawy w 2022 roku?

Jaki ustrój dla Warszawy w 2022 roku? Bartosz Dominiak Jaki ustrój dla Warszawy w 2022 roku? Pierwotnie tekst niniejszego opracowania powstał jako praca dyplomowa pod kierunkiem red. Sławomira Kosielińskiego w ramach studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Państwowa Komisja Wyborcza

Państwowa Komisja Wyborcza Państwowa Komisja Wyborcza Streszczenie Głównym problemem, obniżającym noty organów wyborczych w Polsce, jest jakość ich pracy na najniższych szczeblach, szczególnie w przypadku wyborów samorządowych.

Bardziej szczegółowo

Koncepcje systemów wyborczych

Koncepcje systemów wyborczych KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Koncepcje systemów wyborczych OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT 578 MARZEC 2010 ROK Copyright by Kancelaria Senatu, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego.

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Łukasz Hajduk Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Badania prowadzone w ramach projektu Wiedza, Praktyka, Kadry

Bardziej szczegółowo

Węzeł komunikacyjny str. 3 + = NOWA OFERTA TANIA I SKUTECZNA REKLAMA. 790 887 729, reklama@naszagazeta.info. 606 221 496, reklama1@naszagazeta.

Węzeł komunikacyjny str. 3 + = NOWA OFERTA TANIA I SKUTECZNA REKLAMA. 790 887 729, reklama@naszagazeta.info. 606 221 496, reklama1@naszagazeta. G A Z E T A B E Z P Ł A T N A Nr 4 czerwiec/lipiec 2015r. Nakład: 20.000 egz. Wersja elektroniczna na stronie www.jas24info.pl Toczy się debata o przyszłości komunikacji w mieście, a część radnych i władze

Bardziej szczegółowo

MEDIA SAMORZĄDOWE JAKO NARZĘDZIE KREACJI WIZERUNKU LOKALNEGO LIDERA I JEGO OTOCZENIA

MEDIA SAMORZĄDOWE JAKO NARZĘDZIE KREACJI WIZERUNKU LOKALNEGO LIDERA I JEGO OTOCZENIA Grażyna Piechota, Robert Rajczyk vol. 34/2012 ISSN 1505-2192 MEDIA SAMORZĄDOWE JAKO NARZĘDZIE KREACJI WIZERUNKU LOKALNEGO LIDERA I JEGO OTOCZENIA (NA PRZYKŁADZIE ANALIZY TREŚCI PUBLIKOWANYCH W TYGODNIKU

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Moś: Integracja w imię europejskiej konkurencji. Lech Kaczyński Jaki kształt prezydentury?

Eugeniusz Moś: Integracja w imię europejskiej konkurencji. Lech Kaczyński Jaki kształt prezydentury? Eugeniusz Moś: Integracja w imię europejskiej konkurencji Lech Kaczyński Jaki kształt prezydentury? Samorząd mieszkańcom Świętochłowic W październiku 2004 roku Urząd Miejski w Świętochłowicach złożył w

Bardziej szczegółowo

Wybory. samorządowe. Finis coronat opus. Wywiad z Michałem Stępniewskim, Egzamin radcowski 2013. Projekt zmian Kodeksu Etyki

Wybory. samorządowe. Finis coronat opus. Wywiad z Michałem Stępniewskim, Egzamin radcowski 2013. Projekt zmian Kodeksu Etyki 2 Czerwiec 2013 r. Nr (73) Egzamin radcowski 2013 Projekt zmian Kodeksu Etyki Przepisy i reguły intertemporalne Wybory samorządowe 2013 Umowa deweloperska Foto Borys Skrzyński Zawody prawnicze w Meksyku

Bardziej szczegółowo

Bezkarność klasy politycznej? Konflikt interesu, korupcja, łamanie prawa i odpowiedzialność polityczna w III Rzeczypospolitej

Bezkarność klasy politycznej? Konflikt interesu, korupcja, łamanie prawa i odpowiedzialność polityczna w III Rzeczypospolitej Piotr Koryś Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Historii Gospodarczej Bezkarność klasy politycznej? Konflikt interesu, korupcja, łamanie prawa i odpowiedzialność polityczna w III Rzeczypospolitej Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE RZECZYPOSPOLITEJ

RAPORT O STANIE RZECZYPOSPOLITEJ O STANIE RZECZYPOSPOLITEJ Niniejszy dokument został przyjęty uchwałą Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości w styczniu 2011 Projekt okładki: Robert P. Stachowicz Przygotowanie do druku: Izabela A. Surga

Bardziej szczegółowo

Polska Obywatelska. Podstawy programu politycznego Platformy Obywatelskiej RP

Polska Obywatelska. Podstawy programu politycznego Platformy Obywatelskiej RP Polska Obywatelska Podstawy programu politycznego Platformy Obywatelskiej RP Platforma Obywatelska, czyli dobra zmiana Donald Tusk przewodniczący PO RP 2 Przyjmujemy dzisiaj program, który zapowiada dobrą

Bardziej szczegółowo

Pozycja Młodzieżowych M odzie owych Rad w Polsce Liderzy Europejskiego Roku Kreatywno ci Kreatywnosci i Innowacji 2009

Pozycja Młodzieżowych M odzie owych Rad w Polsce Liderzy Europejskiego Roku Kreatywno ci Kreatywnosci i Innowacji 2009 Pozycja Młodzieżowych M odzie owych Rad w Polsce Liderzy Europejskiego Roku Kreatywno ci Kreatywnosci i Innowacji 2009 Europejska współpraca wspó praca w zakresie problematyki i działań dzia a młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Zasada incompatibilitas w samorządowym prawie ustrojowym (relacje samorządowiec-parlamentarzysta) i projekt przekształcenia Senatu w Izbę Samorządową

Zasada incompatibilitas w samorządowym prawie ustrojowym (relacje samorządowiec-parlamentarzysta) i projekt przekształcenia Senatu w Izbę Samorządową Marcin Zasada Łukaszewski inco Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Zasada incompatibilitas w samorządowym prawie ustrojowym (relacje samorządowiecparlamentarzysta) i projekt przekształcenia Senatu

Bardziej szczegółowo

Marketing polityczny a Internet

Marketing polityczny a Internet Jarosław Zieliński Marketing polityczny a Internet Marketing polityczny wydaje się być zabawą, rodzajem wstążki, którą obwiązany jest pakunek: tak naprawdę to wiemy przecież, że ważny jest pakunek, nie

Bardziej szczegółowo

POLSKA. Beata Szydło, nasza kandydatka na premiera: Państwo musi stać po Waszej stronie!

POLSKA. Beata Szydło, nasza kandydatka na premiera: Państwo musi stać po Waszej stronie! POLSKA sierpień 2015 ZIEMIA Jak żyć? Producenci owoców miękkich znaleźli się na skraju bankructwa. str. 8 Fabryki mięsa Gospodarstwa rodzinne są bez szans w konkurencji z fermami. str. 10 Jałowy Bałtyk

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE POLITYCZNE 2009

PREFERENCJE POLITYCZNE 2009 PREFERENCJE POLITYCZNE 2009 POSTAWY - IDENTYFIKACJE - ZACHOWANIA Redakcja naukowa Agnieszka Turska-Kawa Waldemar Wojtasik Katowice 2010 Recenzent: Dr hab. Mariusz Kolczyński Projekt okładki: Jarosław Wichura

Bardziej szczegółowo