SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO"

Transkrypt

1 ZSO nr ZSO nr 2 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSGŻiA ZSMI PCEZSP SOSW MDK INFORMATOR ROK SZKOLNY 204/205 PPP

2

3 STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU Lębork, ul.czołgistów 5 tel Gimnazjalisto! Przed Tobą bardzo poważna życiowa decyzja. Zdajemy sobie sprawę, że wybór odpowiedniej szkoły może sprawiać problem. Jeżeli zamiast zgłębiania wiedzy poprzez spędzanie czasu nad książkami zdecydowanie wolisz zabawy zręcznościowe czy zajęcia praktyczne, na pewno lepiej będziesz się czuł w szkole przygotowującej do konkretnego zawodu. A jeżeli lubisz się uczyć,dużo czytasz i myślisz o studiach, powinieneś wybrać liceum ogólnokształcące, bo tylko tam najszybciej i najskuteczniej przygotujesz się do dalszego kształcenia na poziomie wyższym. W nadchodzącym roku szkolnym 204/205 proponujemy Ci dwa nowe kierunki: technik obsługi turystycznej o profilu animacyjnym oraz technik handlowiec o profilu marketingowym. Szkoły powiatu lęborskiego oferują bogaty wybór kierunków kształcenia, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, dobrze wyposażone pracownie komputerowe, liczne koła zainteresowań, możliwość udziału w wymianie międzynarodowej młodzieży, solidne przygotowanie do egzaminów zawodowych i matury oraz olimpiad i konkursów przedmiotowych, a także dzienniki w wersji elektronicznej. Lębork jest dogodnie połączony komunikacyjnie z gminami i sąsiednimi powiatami, dysponuje także internatem międzyszkolnym dla uczniów spoza Lęborka. Starostwo Powiatowe w Lęborku jako organ prowadzący szkoły ponadgimnazjalne już od kilku lat prowadzi nabór do szkół drogą elektroniczną. W tym celu konieczne jest logowanie na stronie Jeżeli nasza oferta wzbudziła Twoje zainteresowanie zapraszamy Cię na strony internetowe naszych placówek, jak również do odwiedzenia szkół. Wiele interesujących Cię informacji o naszych placówkach uzyskasz również w swoim Gimnazjum. Niniejszy Informator pomoże Tobie w dokonaniu właściwego wyboru i odnalezieniu swojego miejsca w społeczeństwie.

4 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR im. Stefana Żeromskiego Lębork, ul.a.dygasińskiego 4 tel KIERUNKI I CZAS KSZTAŁCENIA: I Liceum Ogólnokształcące 3 lata W I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Lęborku można uczyć się w jednej z proponowanych poniżej klas: Klasa A MATEMATYCZNO FIZYCZNA rozszerzony zakres: matematyka, fizyka, informatyka; języki obce:język angielski i język niemiecki; przedmioty punktowane: język polski, język obcy, matematyka, informatyka. Klasa B BIOLOGICZNO CHEMICZNA rozszerzony zakres: biologia, chemia,fizyka; języki obce: język angielski i język niemiecki; przedmioty punktowane: język polski, język obcy,biologia, chemia. Klasa C PRZYRODNICZA rozszerzony zakres: biologia, chemia, geografia; języki obce: język angielski, język niemiecki; przedmioty punktowane: język polski, język obcy, biologia, geografia. Klasa D HUMANISTYCZNA rozszerzony zakres: język polski, geografia, historia; języki obce: język angielski i język niemiecki; przedmioty punktowane: język polski, język obcy, historia, geografia. Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru klasy uczeń dokonuje na etapie naboru. Po pierwszej klasie uczniowie mogą dokonać zmiany klas, a tym samym rozszerzeń wg kryteriów określonych przez szkołę. Wszyscy uczniowie w klasie pierwszej mają takie same zajęcia.

5 NASZE ATUTY: 00% uczniów zdaje egzamin maturalny uzyskując bardzo wysokie wyniki; jesteśmy jednym z najlepszych liceów w województwie pomorskim 9 miejsce w rankingu Perspektyw, posiadamy stabilną, bardzo dobrze przygotowaną kadrę pedagogiczną, część zajęć prowadzona jest przez pracowników naukowych wyższych uczelni, współpracujemy z Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Gdańskim, Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu a także z Instytutem Pamięci Narodowej, odnosimy znaczące sukcesy w różnorodnych konkursach i olimpiadach przedmiotowych (od 965 roku ponad 40 olimpijczyków na szczeblu centralnym), dbamy o rozwój fizyczny naszych uczniów organizujemy cykl zawodów szkolnych, bierzemy udział w sportowej rywalizacji powiatowej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej, do dyspozycji uczniów jest: sala sportowa, sala rekreacyjna, siłownia; w klasie pierwszej część zajęć WF odbywają się na pływalni miejskiej, dysponujemy nowoczesnymi pracowniami komputerowymi oraz czytelnią multimedialną przy szkolnej bibliotece szkoła objęta jest dostępną dla uczniów siecią WiFi, na terenie szkoły znajdują się: stołówka, bufet i automaty z napojami. Pierwszy sztandar szkoły z 947 r. DODATKOWO: najlepsi uczniowie otrzymują stypendia: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej, Marszałka Województwa Pomorskiego, Starosty Powiatu Lęborskiego i Burmistrza Miasta Lęborka, uczestniczymy w projektach edukacyjnych Unii Europejskiej i wymianie międzynarodowej, często wyjeżdżamy do teatrów, filharmonii i opery w Trójmieście, uczymy w obszernych gabinetach i pracowniach przedmiotowych wyposażonych w nowoczesny sprzęt dydaktyczny tablice multimedialne, rzutniki, wszystkie lekcje języków obcych oraz zajęcia laboratoryjne odbywają się w grupach, prowadzimy zajęcia pozalekcyjne: teatralne, dziennikarskie, historyczne, treningi siatkówki dziewcząt i chłopców, zajęcia sportowo rekreacyjne. Zajęcia wychowania fizycznego na basenie MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA: w roku 203 ok. 98% naszych absolwentów rozpoczęło studia na wyższych uczelniach, najczęściej wybierane kierunki studiów w ostatnich trzech latach: kl.a informatyka, budownictwo, architektura, elektronika, energetyka, transport, kl.b biotechnologia, medycyna, farmacja, psychologia, ratownictwo medyczne, kl.c biotechnologia, medycyna, ekonomia, administracja, turystyka, rolnictwo, kl.d prawo, zarządzanie, obrona narodowa, handel zagraniczny, dziennikarstwo. Zajęcia Szkolnego Klubu Sportowego z piłki siatkowej W naszej szkole wszechstronnie i mądrze przygotujesz się do dalszych życiowych zmagań. Wycieczki do ciekawych miejsc w kraju i zagranicą

6 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 im. Karola Wojtyły Lębork, ul. Marcinkowskiego tel KIERUNKI I CZAS KSZTAŁCENIA: II Liceum Ogólnokształcące 3 lata Szkoła oferuje naukę w 4 klasach pierwszych: Klasa I A klasa o profilu służb mundurowych pod patronatem Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni; przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski; zajęcia pokazujące specyfikę służb mundurowych prowadzone będą m.in. na terenie jednostki i poligonu, dodatkowe zajęcia rozwijające sprawność fizyczną przygotowywać będą do egzaminu sprawnościowego. Klasa I B klasa humanistyczna przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski; Klasa I C klasa przyrodnicza przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski Klasa I D klasa politechniczna pod patronatem Politechniki Gdańskiej przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, język angielski.

7 NASZE ATUTY zdawalność egzaminu maturalnego w 203 r. 00%, liczne sale wyposażone w sprzęt multimedialny i tablice interaktywne, bogato wyposażona biblioteka i czytelnia z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej, możliwość korzystania z pomocy pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego i pielęgniarki, liczne i różnorodne zajęcia prowadzone między innymi ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: zajęcia pozalekcyjne (j. obce, biologia, chemia, język polski, matematyka, geografia, informatyka), zajęcia pozaszkolne (fotograficzne, krajoznawczoturystyczne, fitness, teatralne, dziennikarskie), zajęcia wyrównawcze (matematyka), zajęcia sportowe, zajęcia w klasie o profilu służb mundurowych pokazują specyfikę pracy tych służb oraz rozwijają sprawność fizyczną, co umożliwia i ułatwia planowanie rozwoju zawodowego w służbach mundurowych lub kontynuowanie nauki na uczelniach mundurowych, uczniowie w klasie o profilu służb mundurowych będą realizować zajęcia edukacyjne prowadzone przez pracowników tych służb m.in. z prawa, kryminalistyki, prewencji i z zakresu bezpieczeństwa publicznego, zajęcia praktyczne w klasie,,mundurowej prowadzone będą m. in. z technik walk samoobrony i strzelectwa, uczniowie klas objętych patronatem szkół wyższych będą uczestniczyć w wykładach prowadzonych przez pracowników tych uczelni oraz w zajęciach na terenie uczelni. DODATKOWO poprzez działalność w samorządzie szkolnym dajemy Ci możliwość kreowania wizerunku szkoły oraz realizowanie aktywności własnej, nasi uczniowie spełniają się, pomagając innym w ramach wolontariatu, organizujemy wiele imprez szkolnych i wycieczek klasowych, możesz wykazać się wiedzą i umiejętnościami w wielu olimpiadach, konkursach i zawodach. MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA Absolwenci Naszej Szkoły z powodzeniem kontynuują naukę na wyższych uczelniach i w szkołach pomaturalnych, a absolwenci klasy o profilu służb mundurowych przygotowani będą do pracy w tych służbach. Czekamy na Was!

8 ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ I AGROBIZNESU im. Gryfa Pomorskiego Lębork, ul. Warszawska 7 tel KIERUNKI I CZAS KSZTAŁCENIA: Technikum nr 3: 4 lata technik informatyk profil graficzny technik organizacji reklamy profil multimedialny technik ekonomista profil rachunkowy technik handlowiec profil marketingowy technik hotelarstwa profil uzdrowiskowy technik obsługi turystycznej profil animacyjny technik żywienia i usług gastronomicznych profil dietetyczny technik technologii żywności profil cukierniczy NOWOŚĆ! NOWOŚĆ! Na każdym kierunku uczniowie mają możliwość wyboru języka obcego wiodącego (angielski lub niemiecki), a od drugiej klasy wyboru dwóch z czterech przedmiotów rozszerzonych więcej informacji na stronie szkoły: Praktyki zawodowe Szkoła organizuje uczniom praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne w zakładach pracy oraz w szkolnych pracowniach specjalistycznych. Istnieje także możliwość samodzielnego ustalenia miejsca odbywania praktyk.

9 NASZE ATUTY: lider jakości edukacji w 204 r. srebrna tarcza dla Technikum nr 3 za wyniki na egzaminach zewnętrznych i sukcesy na olimpiadach, kierunki kształcenia zgodne z oczekiwaniami rynku pracy w Polsce i UE (poszukiwane zawody techniczne), zdawalność egzaminu zawodowego i maturalnego znacznie wyższa od średniej krajowej, nowocześnie wyposażone sale komputerowe, dwie hale sportowe o wymiarach: 42x8m i 30x5m, multimedialna sala konferencyjna, dobrze wyposażona biblioteka szkolna wraz z czytelnią multimedialną, zmodernizowane pracownie specjalistyczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych, ochrona szkoły z monitoringiem, pomoc pedagoga szkolnego i szkolnego rzecznika praw dziecka, świetlica szkolna wraz z programem profilaktycznym, bliskość dworca PKP, PKS i centrum miasta. DODATKOWO: doradztwo zawodowe w siedzibie Szkolnego Ośrodka Kariery, Szkolny Klub Wolontariusza, najlepsi uczniowie są nagradzani stypendium Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Województwa Pomorskiego i Starosty Lęborskiego, najlepsi absolwenci otrzymują nagrodę dyrektora szkoły: Złotą Tarczę ZSGŻiA, szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych przedmiotowych i sportowych, współpraca z młodzieżą z krajów europejskich w ramach projektów EDUQ, projekty edukacyjne językowe i rozwijające zainteresowania, lokalny punkt informacji europejskiej dla młodzieży, zajęcia z zagranicznymi wolontariuszami, punkt akredytacyjny Akademii CISCO. MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA: Absolwenci: często kontynuują naukę na wyższych uczelniach, głównie zachowując dotychczasowy profil kształcenia, łatwo znajdują pracę w zawodzie zarówno na krajowym, jak i europejskim rynku pracy, posiadają umiejętności dające możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej w kraju i za granicą.

10 ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO INFORMATYCZNYCH im. prof. Henryka Mierzejewskiego Lębork, ul.marcinkowskiego tel./fax.: KIERUNKI I CZAS KSZTAŁCENIA: Technikum nr 4 4 lata technik informatyk technik teleinformatyk technik mechanik technik elektryk Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 lata mechanik monter maszyn i urządzeń mechanik pojazdów samochodowych elektryk wielozawodowa (zawody zgodne z profilem kształcenia szkoły) Praktyki zawodowe uczniowie technikum odbywają w zależności od profilu zawodowego w następujących miejscach: technik informatyk technik teleinformatyk technik mechanik technik elektryk w firmach świadczących usługi serwisowe branży informatycznej, sklepach komputerowych, komórkach informatycznych biur i urzędów, zajęcia praktyczne MEYN Polska w Lęborku, zajęcia praktyczne ZWAE w Lęborku. Praktyczna nauka zawodu dla ZSZ w zawodach: mechanik monter maszyn i urządzeń elektryk mechanik pojazdów samochodowych wielozawodowa odbywa się w Centrum Kształcenia Praktycznego w Lęborku, MEYN Polska w Lęborku oraz ZWAE Lębork, odbywa się w zakładach pracy i firmach wybranych przez ucznia (młodociani pracownicy). Współpracujemy między innymi z następującymi firmami: Polska w Lęborku

11 NASZE ATUTY blisko 70 lat tradycji, dostosowywanie profili kształcenia do potrzeb rynku (od roku 20/202 otworzyliśmy nowy kierunek technik elektryk, a od 203/204 w ZSZ elektryk), atmosfera w szkole sprzyja adaptacji klas pierwszych do nowych warunków, baza dydaktyczna: 4 doskonale wyposażone pracownie komputerowe, nowoczesna sala kinowa, pracownia elektrycznoelektroniczna, pracownia teleinformatyczna, kawiarenka, biblioteka z centrum multimedialnym I czytelnią, przestronna aula, siłownia, 2 sale gimnastyczne, pomoc psychologa szkolnego, ośrodek egzaminacyjny, dogodna lokalizacja szkoły w centrum miasta. DODATKOWO w trakcie nauki możliwość odbywania płatnych staży w zakładach pracy, dla klas pierwszych dodatkowe zajęcia wyrównujące poziom wiedzy, bogata oferta zajęć pozalekcyjnych (warsztaty informatyczne i fotograficzne), możliwość podłączenia telefonu, tabletu do szkolnej bezprzewodowej sieci internetowej (wifi), dla 45 najzdolniejszych i najaktywniejszych uczniów zagraniczna wycieczka nagrodowa, możliwość korzystania z siłowni i dwóch sal gimnastycznych podczas zajęć wychowania fizycznego, SKS. zajmujemy 3 miejsce wśród techników województwa pomorskiego w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 204 i przysługuje nam tytuł Brązowej Szkoły 204". MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA Absolwenci technikum: często kontynuują naukę na wyższych uczelniach lub w szkołach policealnych i uzupełniających, podejmują pracę w zakładach, w których odbywali praktykę, łatwo znajdują pracę w zawodzie na rynku lokalnym jak i szerszym, ze względu na duże zapotrzebowanie rynku pracy na średnią kadrę techniczną w kształconych przez szkołę zawodach, podejmują pracę w zakładach współpracujących ze szkołą, posiadają umiejętności dające możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwenci ZSZ: podejmują pracę w zakładach, w których odbywali praktyczną naukę zawodu, posiadają umiejętności dające możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

12 POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im.eugeniusza Kwiatkowskiego Lębork, ul.pionierów 6 tel KIERUNKI I CZAS KSZTAŁCENIA: Technikum nr 2 4 lata technik logistyk profil wojskowy (przedmioty w zakresie rozszerzonym: geografia, język angielski lub WOS); technik budownictwa profil inżynieryjnowojskowy (przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski, fizyka lub geografia); technik żywienia i usług gastronomicznych (przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski, biologia lub geografia) Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 3 lata monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; murarztynkarz; stolarz; fryzjer; sprzedawca; kucharz; wielozawodowa (min. piekarz, cukiernik, dekarz, krawiec, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, zdun, kamieniarz, cieśla, tapicer, kaletnik, złotnikjubiler, zegarmistrz, kominiarz, betoniarzzbrojarz, monter izolacji budowlanych, obuwnik, operator przemysłu szklarskiego). Praktyki zawodowe Uczniowie Technikum i Zasadniczej Szkoły Zasadniczej odbywają praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne w naszym Centrum Kształcenia Praktycznego, zakładach pracy i firmach krajowych oraz zagranicznych. Mają również możliwość uczestnictwa w stażach zagranicznych. Nasze praktyki zawodowe odbywają się m.in. w następujących firmach i instytucjach: Jednostka Wojskowa I Batalion Wojsk Zmechanizowanych im. gen. Jerzego Jastrzębskiego w Lęborku Uczniowie klas wojskowych nabywają tu min. umiejętności z zakresu: logistyki, strzelectwa, taktyki wojskowej, terenoznawstwa, szkolenia sanitarnego, łączności i sztuk walki. Piekarnia Cukiernia Eugeniusza Głodowskiego w Lęborku zajmuje się działalnością produkcyjną w branżach: piekarnictwo i cukiernictwo. Dostarcza produkty do własnych sklepów firmowych oraz licznych odbiorców z terenu naszego województwa (np. Biedronka, Lidl, Kaufland). Cukiernia Piekarnia B. M. Wenta Firma istnieje ponad 60 lat. Posiada dużą sieć sprzedaży na wybrzeżu, szkoli uczniów w praktycznej nauce zawodu: cukiernictwa, piekarnictwa i produkcji lodów. Firma Turystyczna Hotel Neptun Łeba Firma jest właścicielem wyjątkowego obiektu hotelowego w Łebie. W branży hotelarskiej ma 5 letnie doświadczenie. Uczniom oferuje możliwość nauki wysokiej jakości obsługi kelnerskiej, a także najwyższej klasy sztuki kulinarnej. ATLAS jest producentem wyrobów z zakresu chemii budowlanej. Firma od wielu lat współpracuje ze szkołami budowlanymi w całym kraju. FAKRO to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w branży okien dachowych na świecie i aktywnie współpracująca ze szkołami budowlanymi w Polsce.

13 NASZE ATUTY klasy o profilu wojskowym (patronat Jednostki Wojskowej w Lęborku), wysoka zdawalność egzaminów zawodowych i maturalnych, jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym powołanym przez OKE w Gdańsku do przeprowadzania egzaminów zawodowych, kształcimy w zawodach poszukiwanych na rynku pracy, współpracujemy z instytucjami i szkołami zagranicznymi poprzez realizację programów: SOCRATES i LEONARDO DA VINCI, organizujemy staże zagraniczne w Holandii, Niemczech i Francji, posiadamy nowoczesne sale lekcyjne i pracownie zawodowe, tworzymy przyjazną atmosferę, wsparcie pomoc pedagoga i doradcy zawodowego, posiadamy: internat w pobliżu szkoły, bibliotekę z czytelnią multimedialną, siłownię, świetlicę szkolną, sklepik, oferujemy dopłaty do miesięcznych biletów komunikacji miejskiej. DODATKOWO W szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne oraz koła zainteresowań: dla maturzystów dodatkowe zajęcia z przedmiotów maturalnych i zawodowych, dla klas pierwszych zajęcia wyrównujące poziom wiedzy z różnych przedmiotów, dla klas o profilu wojskowym: sztuki walki, strzelanie, survival, pierwsza pomoc, zajęcia sportowe, koło europejskie i ratownictwa medycznego, od kilku lat nasi uczniowie uzyskują czołowe miejsca w finałach Turnieju Budowlanego w zawodach: monter instalacji i urządzeń sanitarnych, stolarz, posadzkarz. najlepsi uczniowie za wyniki w nauce otrzymują stypendia: Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Województwa Pomorskiego i Stypndia Starosty Powiatu Lęborskiego. w roku 2009 w PCE ZSP odbył się Ogólnopolski Finał Turnieju Budowlanego. MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA Ukończenie naszej szkoły i zdobycie tytułu zawodowego w Technikum lub Zasadniczej Szkole Zawodowej daje możliwość zatrudnienia w wielu firmach krajowych i zagranicznych. Miejscem pracy absolwentów często stają się zakłady, w których uczniowie odbywali praktyki zawodowe i uczyli się zawodu. Nasi absolwenci kontynuują naukę na wyższych uczelniach, a także w funkcjonującym w naszej szkole Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, Szkole Policealnej i na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

14 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY im. Janusza Korczaka Lębork, ul. M.Reja 8 tel KIERUNKI I CZAS KSZTAŁCENIA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 4 3 lata kucharz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie Szkoła Przysposabiająca do Pracy 3 lata z możliwością wydłużenia edukacji do 24 roku życia dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną oraz z lekką niepełnosprawnością intelektualną sprzężoną Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie Ośrodka jest również możliwość odbycia praktyki zewnętrznej. Do zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły przysposabiającej do pracy przyjmujemy na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną.

15 NASZE ATUTY wykwalifikowana i dobrze przygotowana kadra pedagogiczna; odnosimy sukcesy w różnorodnych konkursach i olimpiadach sportowych; posiadamy certyfikat Szkoła z klasą i Szkoła Odkrywców Talentów ; mamy nowoczesną salę gimnastyczną z salami do zajęć rewalidacyjno rehabilitacyjnych; dysponujemy nowoczesną pracownią komputerową, pracownią do mowy pozawerbalnej, logopedyczną, pracownią EEG Biofeedback; zapewniamy pomoc pedagoga, doradcy zawodowego i psychologa szkolnego oraz pielęgniarki; realizujemy projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, mające na celu podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego SAMO DZIELNI, " Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy"; posiadamy internat i stołówkę, pobyt w internacie dla uczniów Ośrodka jest bezpłatny, uczniowie ponoszą tylko i wyłącznie koszty wyżywienia. DODATKOWO prowadzimy zajęcia pozalekcyjne: kolo ekologiczne, Klub Nasza Ziemia, koło kulturalnoturystyczne Trop, zespół wokalno muzyczny Szkolny Dzwonek, Klub Europejski, koło komputerowe, koło sportowe, koło polonistyczno recytatorskie, koło plastyczne i koło sprawnych rąk; zajęcia wyrównawcze i rewalidacyjne: logopedia, terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjna, terapia EEG Biofeedback; promujemy aktywny i zdrowy styl życia poprzez realizację autorskich programów profilaktycznych. WYMAGANE DOKUMENTY.Podanie* 2.CV * 3.Aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 4.Karta zdrowia 5.Zaświadczenie lekarskie z medycyny pracy o możliwości wykonywania wybranego zawodu 6.Książeczka zdrowia ( dotyczy kierunku kucharz) 7.Świadectwo ukończenia gimnazjum 8.Kserokopia grupy inwalidzkiej lub stopnia niepełnosprawności 9.Fotografia legitymacyjna 0.Podanie o internat (zainteresowani) Dokumenty należy złożyć do dnia 20 czerwca 204 roku w sekretariacie Ośrodka. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem oraz osobiście w sekretariacie szkoły. * wzory druków do pobrania na stronie internetowej Ośrodka

16 MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W LĘBORKU Lębork, ul.róźyckiego 2 tel PUBLICZNA PLACÓWKA WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO ŚWIADCZĄCA NIEODPŁATNE USŁUGI Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku jest placówką oświatową skupiającą ponad 500 uczestników stałych w ciągu tygodnia, w około 40 kołach zainteresowań. W 20 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej nadało placówce tytuł Miejsca odkrywania talentów. MDK organizuje i współorganizuje ponad 70 imprez rocznie. Imprezy cykliczne organizowane przez placówkę to m.in.: zimowy i letni ekoplener malarski Wiejskie i zimowe klimaty w powiecie lęborskim ; ekologiczny rajd pieszy i happening Sztuka chwili ; wojewódzkie i powiatowe konkursy plastyczne, fotograficzne, taneczne i recytatorskie (w tym w języku kaszubskim Rodnô mòwa ), koncerty i festiwale ( Pomorski Festiwal Piosenki Zimowej ). Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku zapewnia wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną z dużym doświadczeniem i wielką pasją, indywidualne podejście do każdego z uczestników oraz rodzinną atmosferę. Wizytówką naszej placówki są dzieci i młodzież uzdolniona artystycznie. W latach uczestnicy otrzymali 23 nagrody i 8 wyróżnień w konkursach międzynarodowych oraz 53 nagrody i 30 wyróżnień w konkursach ogólnopolskich.

17 Nasze koła zainteresowań: Sekcja plastyczna Malarstwo Rysunek Rzeźba Grafika Mała akademia sztuk plastycznych X Letni plener malarski Małej akademii sztuk plastycznych Sekcja muzyczna Zespół Muzyki Dawnej Incantare Zespoły muzyczny Dżemik Chór Gospel Nauka gry na fletach podłużnych Nauka gry na bębnach Nauka gry na gitarze Zajęcia muzycznoklawiszowe Sekcja sportowa Zespół Tańca Współczesnego i Nowoczesnego Luz i Luzik Akrobatyka sportowa Zespół Akrobatyczny Zespół Muzyki Dawnej Incantare i ZMiTD Sekcja artystyczna Zespół Muzyki i Tańca Dawnego Zespoły Tańca Stokrotki i Szyk Rytmika Zabawa słowem, zabawa w teatr Zajęcia z recytacji i dykcji Grupa teatralna Forma Zespół Tańca Współczesnego i Nowoczesnego Luz UWAGA!!! rekrutacja na zajęcia już od 23 czerwca 204! Zespół Muzyki i Tańca Dawnego MDK

18 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W LĘBORKU Lębork, ul. Okrzei 5 A tel./fax (059) PUBLICZNA PLACÓWKA WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO ŚWIADCZĄCA NIEODPŁATNE USŁUGI Poradnia PsychologicznoPedagogiczna świadczy nieodpłatne usługi dla dzieci i młodzieży Powiatu Lęborskiego w zakresie diagnozy i terapii trudności w nauce, problemów wychowawczych oraz problemów okresu adolescencji. Poradnia udziela szeroko rozumianej pomocy psychologicznopedagogicznej uczniom i ich rodzicom. Współpracuje ze wszystkimi placówkami oświatowymi w powiecie lęborskim, wspierając szkoły w ich funkcji edukacyjnej i wychowawczej. Pracownicy Poradni organizują różnego rodzaju zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieży, jak np.: Jak radzić sobie ze stresem?, Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów w zespole klasowym, Rozpoznawanie i zapobieganie problemom uczniów w okresie adolescencji. Etapy rozwoju emocjonalnospołecznego dzieci i młodzieży i związane z nimi zagrożenia, Propagowanie zdrowego stylu życia, W poszukiwaniu wartości, Inne w zależności od zapotrzebowania. Poradnia zatrudnia wykwalifikowanych specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów służących dzieciom i młodzieży swoją wiedzą i doświadczeniem.

19 OFERTA Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO System doradztwa na poziomie szkół ponadgimnazjalnych /szkoły zawodowe, licea ogólnokształcące, licea profilowane, technika/..zajęcia warsztatowe dla uczniów: Ja i inni warsztaty integracyjne z elementami treningu antystresowego dla młodzieży, Zajęcia wspomagające kształtowanie postaw aktywnych w wyborze dalszego kierunku kształcenia oraz zapoznanie uczniów ze sposobami i technikami efektywnego poszukiwania pracy program zajęć poszczególnych 4 bloków to: poznanie swoich zainteresowań, uzdolnień, temperamentu, umiejętności, mocnych i słabych stron w aspekcie wyboru zawodu; drogi poszukiwania pracy; kontakt z pracodawcą /autoprezentacja/; zakończenie zajęć podsumowanie. 2.Zadaniem zajęć warsztatowych realizowanych w ramach planowania kariery zawodowej ucznia jest: a/przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania człowieka w relacjach z innymi ludźmi w różnych sytuacjach życiowych, b/ kształtowanie zachowań wobec pracy i pracodawcy, c/wzmocnienie pozycji uczniów wybierających samodzielność w decydowaniu o sobie i planowaniu własnej kariery zawodowej, d/przygotowanie uczniów do aktywnego szukania pracy i właściwego poruszania się na rynku pracy, e/zapoznanie z możliwościami dalszego kształcenia struktura szkolnictwa wyższego i policealnego, w przypadku szkół zawodowych dodatkowo z możliwościami kształcenia w liceach uzupełniających. TREŚCI POZNAWANIE SIEBIE I SWOICH MOŻLIWOŚCI Wartości związane z pracą: prestiż, osiągnięcia, dobre zarobki, relacje z innymi ludźmi itp. Umiejętności: ocena posiadanych umiejętności, ich selekcja i określenie wpływu na wybór rozwoju zawodowego; wybór kierunku i poziomu kształcenia oraz miejsca pracy. Zainteresowania oraz cechy usposobienia i charakteru w aspekcie wyboru zawodu / autoanaliza/. METODY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY NA RYNKU PRACY Drogi poszukiwania pracy: prasa, sieć kontaktów, urzędy pracy itp. Działania podejmowane przy szukaniu pracy: własna oferta, analiza ofert pracy, zbieranie informacji o zakładzie pracy i ich wykorzystanie. Kontakt z pracodawcą autoprezentacja. Opracowanie własnego planu działania w poszukiwaniu pracy. MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI Stosowanie różnorodnych form komunikacyjnych w procesie poszukiwania pracy. Umiejętność zaprezentowania siebie w różnych sytuacjach związanych z poszukiwaniem pracy. Znajomości procedury załatwiania ważnych spraw związanych z wyborem zawodu, miejsca pracy lub dalszego kształcenia. FILMOWA PREZENTACJA PONAD 00 ZAWODÓW Kalejdoskop zawodówfilmy DVD. Przedstawiamy zawody o ustabilizowanym popycie na rynku pracy, najchętniej wybierane oraz nowe zawody z przyszłością. Na dziesięciu płytach poświęconych dziesięciu branżom dajemy odpowiedź na pytania: a/ Na czym polega praca w danym zawodzie? b/ Jakich predyspozycji zawód ten wymaga? c/ Jakie są jego plusy i minusy? d/ Gdzie zdobyć potrzebne wykształcenie?

20 POWIATOWY CECH RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LĘBORKU Lębork, Plac Pokoju 6 tel./fax Zadbaj o swoją przyszłość rozpocznij naukę zawodu w rzemiośle i zdobądź odpowiednie umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Masz do wyboru wiele zawodów, w których możesz się spełnić. Wybierz branżę i zawód dla siebie BRANŻA FRYZJERSKA BRANŻA HANDLOWA Fryzjer Sprzedawca BRANŻA SPOŻYWCZA Cukiernik Piekarz Kucharz

21 BR ANŻA BUDOWLANA D ekarz Kamieniarz Monter zabudowy i robót wykończ.w budown. Monter sieci instalacji Murarztynkarz i urządzeń sanitarnych BRANŻA DRZEWNA Stolarz Tapicer BRANŻA ELEKTRYCZNA Elektromechanik Sprzętu Gospodarstwa Domowego Monter Elektronik Elektryk Monter Elektronik Urządzeń Radiowo Telewizyjnych Przez okres praktycznej nauki uczeń otrzymuje wynagrodzenie

22 B R A N ŻA M E T A LO W A Ś lus ar z Z łot nik Ju b ile r B R A NŻ A M OT OR Y ZA C Y JNA Bla ch ar z S a mo cho d ow y La kie r nik S am och od o w y B R A NŻ A O DZ I E ŻO W A K r a wie c B R A N ŻA F OT OG R A F I C ZN A O b uw n ik B R A N ŻA S ZK L A R SK A M ec ha nik Po ja zd ó w S a mo ch od ow y ch F oto gr af B R A N ŻA ZA W OD Ó W P R E C YZ YJN YC H S zk lar z Bud ow la ny Z eg ar m is tr z

Terminy i sposób rekrutacji

Terminy i sposób rekrutacji 2 3 Terminy i sposób rekrutacji Drogi Gimnazjalisto! Z myślą o Tobie Starostwo Powiatowe w Wyszkowie po raz dziewiąty organizuje przedsięwzięcie, które w założeniu ma Ci pomóc w wyborze Twojej dalszej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J A L I S T Y

G I M N A Z J A L I S T Y INFORMATOR G I M N A Z J A L I S T Y ZNAJDŹ SWOJĄ SZKOŁĘ W POWIECIE WĄGROWIECKIM!!! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU WĄGROWIECKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W WĄGROWCU

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA STAROSTWO POWIATOWE ul. Górna 13, 05-400 Otwock tel. 22 778 13 00 promocja@powiat-otwocki.pl www.powiat-otwocki.pl OŚWIATA POWIATOWA ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel.227792952 Wydawca: Starostwo

Bardziej szczegółowo

Informator. dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2015/16

Informator. dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2015/16 Informator dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/16 Informator 2015/16 Urząd Miasta Katowice www.katowice.eu Skład, łamanie i druk: Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych

Bardziej szczegółowo

2015//2016 INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ROK SZKOLNY

2015//2016 INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ROK SZKOLNY INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ROK SZKOLNY 2015//2016 Proponowane kierunki i profile kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Pszczyński

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Uchwały Nr 502/47/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.10.2014 roku INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

2015/2016. Informator szkolny. na rok. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4. www.zspg4.wejher.pl

2015/2016. Informator szkolny. na rok. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4. www.zspg4.wejher.pl ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4 im. Jakuba Wejhera 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 344 tel. 58-672-24-15; tel./fax. 58-672-20-95 Informator szkolny na rok 2015/2016 www.zspg4.wejher.pl e-mail: info@zspg4.wejher.pl

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. T. KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ ROZWIJAMY PASJE ZAPRASZAMY DO KLAS O PROFILACH: wojskowym wojskowo-informatycznym policyjnym pożarniczo-ratowniczym dyplomatycznym PRZYGOTOWUJEMY

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne I. Wprowadzenie Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nałożyła w 2009 r. na władze wykonawcze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (gmin, powiatów i województw)

Bardziej szczegółowo

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015 13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 28-29 stycznia 2015 ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia Górniczo Hutnicza Kraków 6 Akademia

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim Informacja o aktualnej sytuacji w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym i dotującym jest Powiat Wodzisławski Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

Wstęp WIEDZA O SOBIE WIEDZA O ZAWODACH WIEDZA O RYNKU EDYKACYJNYM/ RYNKU PRACY. informacja o zawodach

Wstęp WIEDZA O SOBIE WIEDZA O ZAWODACH WIEDZA O RYNKU EDYKACYJNYM/ RYNKU PRACY. informacja o zawodach Wstęp W dzisiejszym poradnictwie zawodowym coraz częściej mówi się o całożyciowym planowaniu kariery postrzeganym jako proces ukierunkowany na rozwój i warunkujący przyszły sukces oraz spełnienie w sferze

Bardziej szczegółowo

Skład: Technikum Księgarskie im. Stefana Żeromskiego w Warszawie

Skład: Technikum Księgarskie im. Stefana Żeromskiego w Warszawie Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy ul. Górskiego 7 00-033 Warszawa tel. 22 44 33 500 www.edukacja.warszawa.pl Opracowanie: Mieczysława Nowotniak Barbara Krępska Barbara Drewnowska Projekt okładki: Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Fot. Michał Zawadzak 1

Fot. Michał Zawadzak 1 1 Fot. Michał Zawadzak ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-TECHNICZNYCH w Zwoleniu Jeśli kończysz właśnie gimnazjum i zastanawiasz się nad wyborem szkoły średniej mamy coś dla Ciebie. Nasza szkoła oferuje szeroki wachlarz

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7 68-100 Żagań; Tel. 068 4787680 www.zstil.zagan.pl

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7 68-100 Żagań; Tel. 068 4787680 www.zstil.zagan.pl Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7 68-100 Żagań; Tel. 068 4787680 www.zstil.zagan.pl Szkoła pozytywnego wyboru! Rys historyczny: Zespół Szkół Technicznych i Licealnych jest

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2013/2014 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 9 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 9 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2 Realizacja Strategii rozwoju gorzowskiej oświaty w latach 2011-2015 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 2013. Spis treści I Wprowadzenie... 2 II Finansowanie oświaty...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Obszaru Społeczno Gospodarczego Powiatu Rypińskiego. Załącznik

Strategia Rozwoju Obszaru Społeczno Gospodarczego Powiatu Rypińskiego. Załącznik Strategia Rozwoju Obszaru Społeczno Gospodarczego Powiatu Rypińskiego Załącznik Spis treści Tabela 1. Najwięksi pracodawcy prywatni... 3 Tabela 2. Ankieta dla Przedsiębiorcy... 4 Tabela 3. Pomoc społeczna...

Bardziej szczegółowo

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie Zespół Szkół Specjalnych im Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie Rok założenia 1949 - Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej 1974 - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 1997- Zespół

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum nr 2 Siedlce Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Wybierz przyszłość! Jak zdobyć wymarzony zawód - informator dla uczniów kończących gimnazjum. Człowiek najlepsza inwestycja

Wybierz przyszłość! Jak zdobyć wymarzony zawód - informator dla uczniów kończących gimnazjum. Człowiek najlepsza inwestycja Wybierz przyszłość! Jak zdobyć wymarzony zawód - informator dla uczniów kończących gimnazjum Publikacja bezpłatna, Poznań, październik 2011 r. Człowiek najlepsza inwestycja Spis treści Wprowadzenie Zanim

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012 SPIS TREŚCI I. Wstęp i mapa powiatu...3 II. Sieć szkół i placówek...8 II. 1 Wprowadzenie nowych kierunków kształcenia

Bardziej szczegółowo

Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego/ Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie

Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego/ Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie Słowo od autorów. Wybór dalszej drogi kształcenia to bardzo trudna decyzja, szczególnie dla młodego człowieka. Wybór ten rzutować będzie na jego najbliższą przyszłość, a być może na całe życie. Dlatego

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK PO KIERUNKACH KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH W CZĘSTOCHOWIE CZĘSTOCHOWA, CZERWIEC - LIPIEC 2009

Bardziej szczegółowo