OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016"

Transkrypt

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. ADAMA MICKIEWICZA ul. Wł. Łokietka LUBAŃ TEL./FAX. (075) REGON NIP OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu Siedziba: Lubań, ul. Władysława Łokietka 2 Telefon: tel./fax Adres internetowy: I. Charakterystyka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu: Szkołę wyróżnia niezwykle korzystny dla uczniów, system profilowania uwzględniający indywidualne zainteresowania i predyspozycje zawodowe. W szkole realizowane są projekty edukacyjne z uczelniami wyższymi, m. in. zajęcia specjalistyczne z fizyki, chemii, biologii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Uniwersytecie Przyrodniczym a także Politechnice Wrocławskiej. W naszej Szkole uczeń zdobywa wiedzę w sposób nowoczesny i atrakcyjny. Szkoła posiada bogato wyposażone, przystosowane do ćwiczeń laboratoryjnych pracownie przedmiotowe (m. in. biologiczną, chemiczną, fizyczną), cztery pracownie komputerowe (po 15 stanowisk każda) oraz dwa ośrodki egzaminacyjne dla zawodu informatyk i ekonomista. W szkole mieści się także nowoczesne centrum informacyjne z biblioteką i czytelnią multimedialną, w której uczniowie mają swobodny, indywidualny dostęp do Internetu. Wykształcony przez nas młody człowiek zna języki obce i biegle posługuje się komputerem. Proponujemy naukę dwóch języków obcych: angielski, niemiecki. Aby zachęcić młodzież do nauki języków obcych szkoła prowadzi aktywne wymiany językowe ze szkołami partnerskimi z Adelsheim i Schulpforta. Systematycznie uczestniczymy w spotkaniach oraz warsztatach językowych (EUROWEEK). Na szeroką skalę wprowadzamy informatykę do codzienności szkolnej. Uczniowie mają dostęp do Wi-Fi zarówno podczas przerw śródlekcyjnych jak również w trakcie zajęć edukacyjnych. Na stronie internetowej szkoły dokumentowane są najważniejsze wydarzenia szkoły oraz dorobek artystyczny uczniów.

2 II. Dysponujemy doskonałą bazą sportową i rekreacyjną (sala sportowa, siłownia, stoły do tenisa). Na terenie szkoły znajduje się wielofunkcyjne boisko sportowe o nowoczesnej sztucznej nawierzchni (koszykówka, siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna, tenis). W szkole pracuje 65 - osobowa kadra nauczycieli o wysokich kwalifikacjach. Uczniowie na terenie szkoły są objęci całodzienną opieką szkolnej pielęgniarki. Dla absolwentów szkół gimnazjalnych proponujemy w roku szkolnym 2015/2016 naukę w n/w kierunkach kształcenia: Typ szkoły Klasa, przedmioty rozszerzone, zawód Planowana liczba oddziałów (klas) Planowana maksymalna liczba uczniów w oddziale 1A matematyczno-fizyczna- PLUS z algorytmiką i programowaniem matematyka, fizyka 1A matematyczno-fizyczna z przedmiotami rozszerzonymi: matematyka, fizyka, informatyka 1B biologiczno-chemiczna z laboratoryjnymi zajęciami biochemicznymi biologia, chemia, matematyka Liceum Ogólnokształcące (3 letnie) 1B biologiczno-chemiczna z edukacją medyczną biologia, chemia, fizyka 1 C językowa język polski, język angielski, historia, (zwiększona liczba godzin z języka niemieckiego) 1D z edukacją prawną WOS, historia, język polski 1E z edukacją ekologiczną z rozszerzonymi przedmiotami: 8 32

3 biologia, geografia, język angielski 1 F klasa humanistyczna-integracyjna z edukacją artystyczną historia, język polski, język angielski 15 Technikum (4 letnie) 1TE technik ekonomista matematyka, geografia 1TI technik informatyk matematyka, fizyka III. Charakterystyka poszczególnych oddziałów w Liceum Ogólnokształcącym: Klasa 1A matematyczno-fizyczna- PLUS z algorytmiką i programowaniem, z rozszerzonymi przedmiotami: matematyka, fizyka Klasa 1A matematyczno-fizyczna z rozszerzonymi przedmiotami: matematyka, fizyka, informatyka Profil klasy 1A i 1A zapewni uczniowi możliwość poszerzenia wiedzy i rozwinięcia posiadanych już umiejętności w zakresie przedmiotów ścisłych. Zróżnicowanie w klasach pozwala absolwentowi gimnazjum samodzielnie zdecydować o wyborze przedmiotów rozszerzonych. Dodatkowym atutem nauki w tej klasie jest możliwość uczestniczenia w wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych w ramach zajęć w Politechnice Wrocławskiej. Uczeń, który będzie się kształcić w tych klasach zyska pewną przepustkę na studia i bezstresowo podejmie dalsze kształcenie na większości kierunków inżynierskich w uczelniach technicznych oraz uniwersytetach w kraju i za granicą. Klasa 1B biologiczno-chemiczna z biochemicznymi zajęciami laboratoryjnymi z rozszerzonymi przedmiotami: biologia, chemia, matematyka Klasa 1B biologiczno-chemiczna z edukacją medyczną z rozszerzonymi przedmiotami: biologia, chemia, fizyka Profil klasy 1B i 1B zapewni uczniowi zdobycie elementarnej wiedzy do dalszej nauki na profilowych kierunkach: medycyna, stomatologia, farmacja, analityka medyczna, rehabilitacja, fizykoterapia, pielęgniarstwo, biologia, chemia, technologia żywności, a także na wielu kierunkach pokrewnych tj. fizjoterapia, kosmetologia, biotechnologia, ochrona środowiska, pedagogika, psychologia, weterynaria, ratownictwo medyczne itp. Klasa 1 C językowa z rozszerzonymi przedmiotami: język polski, język angielski, historia, (ze zwiększoną liczbą godzin z języka niemieckiego) Profil klasy 1C zapewni uczniowi zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do realizacji swoich celów i podjęcia studiów na kierunkach: turystycznych, społecznych (np. turystyka i rekreacja - praca w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych; dziennikarstwo, europeistyka, stosunki międzynarodowe itp.), humanistycznych (np. archeologia, etnologia, kulturoznawstwo, filologia:

4 angielska). Profil stworzony z myślą o uczniach lubiących podróżować, poznawać atrakcyjne miejsca, innych ludzi, ich tradycje i życie współczesne. Oferta kształcenia stworzona dla wszystkich, którzy chcieliby zostać przewodnikiem turystycznym lub pilotem wycieczek i urzeczywistniać podróże swoich marzeń. Klasa 1D z edukacją prawną historia, WOS, język polski Profil klasy 1D przygotowany jest dla uczniów o zainteresowaniach humanistycznych, prawnych, dziennikarskich, wrażliwych artystycznie z twórczym umysłem. Uczeń podejmujący edukację w tej klasie otrzyma bardzo dobre przygotowanie na studia o kierunku humanistycznym. Uczniowie interesujący się sztuką, literaturą, światem mediów, lubiący film, teatr poznają tajniki literatury i procesu twórczego, nauczą się świadomego odbioru dzieł kultury i przekonają się o roli mediów we współczesnym świecie. W ofercie zajęć zaplanowano dodatkowe zajęcia o charakterze warsztatów, projektów i spotkań z zakresu nauk prawniczych. Klasa 1E angielski z edukacją ekologiczną biologia, geografia, język Profil klasy 1E zapewni uczniowi zapoznanie się z funkcjonowaniem instytucji pożytku publicznego, takich jak stowarzyszenia, fundacje itp. Edukacja w klasie z rozszerzonym programem biologii, geografii pozwoli uczniowi na dobre przygotowanie się do studiów na kierunkach przyrodniczych, geodezyjnych. Klasa 1 F klasa humanistyczna-integracyjna z edukacją artystyczną: historia, język polski, język angielski Uczniowie niepełnosprawni przyjmowani są do oddziału integracyjnego na wniosek rodziców, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz skierowania z organu prowadzącego (Starostwo Powiatowe w Lubaniu). W klasie integracyjnej liczba wszystkich uczniów wynosi od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych. Kształcenie w systemie integracyjnym umożliwia uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych zdobycie wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości w warunkach szkoły ogólnodostępnej. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, zapewnia dziecku formę kształcenia wskazaną w orzeczeniu. Do wniosku, należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Starosta, za zgodą rodziców, kieruje dziecko do szkoły lub placówki prowadzonej przez dany powiat, odpowiedniej dla realizacji formy kształcenia wskazanej w orzeczeniu. IV. Charakterystyka poszczególnych zawodów w Technikum: Klasa 1TE technik ekonomista matematyka, geografia Zawód: Technik ekonomista Kwalifikacje: A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji; A.36. Prowadzenie rachunkowości Technik ekonomista organizuje pracę biura firmy, oblicza wskaźniki niezbędnych do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich

5 poprawy; analizuje rolę i pozycję konkretnej firmy na rynku, samodzielnie wykonuje lub organizuje zadania w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania materiałów i gotowych produktów, transportu i przede wszystkim sprzedaży towarów i usług, dobiera i oblicza wskaźniki określające kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa (wskaźniki rentowności, płynności, zadłużenia, wypłacalności, struktury bilansu, pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym itd.). Klasa 1TI technik informatyk matematyka, fizyka Zawód: Technik informatyk Kwalifikacje: E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych; E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami; E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami Technik informatyk zajmuje się administrowaniem sieci, projektowaniem stron www, programowaniem, a także składaniem i konfigurowaniem sprzętu, prowadzeniem szkoleń, wdrażaniem programów, opracowywaniem i ulepszaniem komputerowych systemów informacji, dba o zbiory danych oraz system zarządzania bazą danych, aby zapewnić ich bezpieczeństwo. Doświadczeni technicy informatycy prowadzą badania nad zastosowaniem komputerów: architektura komputerowa i projektowanie, struktura danych i bazy danych, algorytmy, sztuczna inteligencja, języki komputerowe, przesyłanie danych i robotyzacja. Technik informatyk zajmuje się też oceną, planowaniem i projektowaniem wyposażenia komputerowego i układów oprogramowania do specjalnych projektów. Pisze i testuje programy komputerowe. Informatyków potrzebują firmy z każdej branży mające własną sieć komputerową: banki, urzędy, media, telekomunikacja, nauka, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego. V. Wybrane zajęcia edukacyjne punktowane przez szkołę: Typ szkoły / klasa Wybrane przedmioty punktowane przy naborze Liceum Ogólnokształcące Klasa 1A - matematyczno-fizyczna - PLUS- z zajęciami z algorytmiki i programowania matematyka, fizyka Klasa 1A - matematyczno-fizyczna matematyka, fizyka, informatyka Klasa 1B - biologiczno-chemiczna z biochemicznymi zajęciami laboratoryjnymi biologia, chemia, matematyka j. polski j. obcy matematyka fizyka j. polski j. obcy matematyka informatyka j. polski j. obcy matematyka biologia

6 Klasa 1B - biologiczno-chemiczna z edukacją medyczną biologia, chemia, fizyka Klasa 1C językowa j. polski, j. angielski, historia (zwiększona liczba godzin także j. niemieckiego) Klasa 1D - z edukacją prawną historia, WOS, j. polski Klasa 1E - z edukacją ekologiczną biologia, geografia, j. angielski Klasa 1F - klasa humanistycznaintegracyjna z edukacją artystyczną j. polski, j. angielski, historia j. polski j. obcy biologia chemia j. polski j. angielski j. niemiecki historia j. polski j. obcy historia wiedza o społeczeństwie j. polski j. obcy biologia geografia j. polski j. obcy historia zajęcia artystyczne Technikum Klasa 1TE - technik ekonomista matematyka, geografia Klasa 1TI - technik informatyk matematyka, fizyka j. polski j. obcy matematyka geografia j. polski j. obcy matematyka informatyka VI. Minimalna liczba punktów rekrutacyjnych uprawniająca do przyjęcia do klasy pierwszej wybranego typu szkoły: Typ szkoły Liceum Ogólnokształcące (3 letnie) Minimalna liczba punktów rekrutacyjnych 40 Technikum ( 4 - letnie ) kształcące w zawodzie: - technik ekonomista - technik informatyk 30

7 VII. Organizacja informacji dla kandydatów i ich rodziców 1. DNI OTWARTE SZKOŁY: 30 marca - 01 kwietnia 2015 roku. 2. W sekretariacie uczniowskim szkoły od 16 marca 2015r. w dni robocze od godz do godz uruchomiony jest szkolny punkt informacyjny. 3. Szczegółowe informacje na temat oferty edukacyjnej, warunków rekrutacji i innych związanych z działalnością szkoły można uzyskać podczas Dni Otwartych Szkoły w dniach 30 marca-01 kwietnia 2015r., na stronie internetowej szkoły oraz w punkcie informacyjnym w bibliotece szkolnej w godzinach od do

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu ul. Kaliska 5a, 99-400 Łowicz tel./fax: 046 837 49 49 e-mail: poczta@zsp4.lowicz.pl www.zsp4.lowicz.pl Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

2015/2016. Informator szkolny. na rok. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4. www.zspg4.wejher.pl

2015/2016. Informator szkolny. na rok. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4. www.zspg4.wejher.pl ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4 im. Jakuba Wejhera 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 344 tel. 58-672-24-15; tel./fax. 58-672-20-95 Informator szkolny na rok 2015/2016 www.zspg4.wejher.pl e-mail: info@zspg4.wejher.pl

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J A L I S T Y

G I M N A Z J A L I S T Y INFORMATOR G I M N A Z J A L I S T Y ZNAJDŹ SWOJĄ SZKOŁĘ W POWIECIE WĄGROWIECKIM!!! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU WĄGROWIECKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W WĄGROWCU

Bardziej szczegółowo

Terminy i sposób rekrutacji

Terminy i sposób rekrutacji 2 3 Terminy i sposób rekrutacji Drogi Gimnazjalisto! Z myślą o Tobie Starostwo Powiatowe w Wyszkowie po raz dziewiąty organizuje przedsięwzięcie, które w założeniu ma Ci pomóc w wyborze Twojej dalszej

Bardziej szczegółowo

Fot. Michał Zawadzak 1

Fot. Michał Zawadzak 1 1 Fot. Michał Zawadzak ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-TECHNICZNYCH w Zwoleniu Jeśli kończysz właśnie gimnazjum i zastanawiasz się nad wyborem szkoły średniej mamy coś dla Ciebie. Nasza szkoła oferuje szeroki wachlarz

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA STAROSTWO POWIATOWE ul. Górna 13, 05-400 Otwock tel. 22 778 13 00 promocja@powiat-otwocki.pl www.powiat-otwocki.pl OŚWIATA POWIATOWA ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel.227792952 Wydawca: Starostwo

Bardziej szczegółowo

2015//2016 INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ROK SZKOLNY

2015//2016 INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ROK SZKOLNY INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ROK SZKOLNY 2015//2016 Proponowane kierunki i profile kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Pszczyński

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7 68-100 Żagań; Tel. 068 4787680 www.zstil.zagan.pl

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7 68-100 Żagań; Tel. 068 4787680 www.zstil.zagan.pl Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7 68-100 Żagań; Tel. 068 4787680 www.zstil.zagan.pl Szkoła pozytywnego wyboru! Rys historyczny: Zespół Szkół Technicznych i Licealnych jest

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna - - - klasy I w roku szkolnym 2013/2014

Oferta edukacyjna - - - klasy I w roku szkolnym 2013/2014 W każdym obiekcie zabytkowym co jakiś czas prowadzone są prace konserwatorskie czy badawcze, sprawdzające jakość poszczególnych elementów pod kątem ich ewentualnej renowacji. Tak też jest w dawnej Akademii

Bardziej szczegółowo

Szkoła podstawowa. Gimnazjum. Liceum. I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach

Szkoła podstawowa. Gimnazjum. Liceum. I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach Szkoła podstawowa Liceum Gimnazjum I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach Szanowni Państwo Rozpoczynając działalność oświatową I Zespołu Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

Informator. dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2015/16

Informator. dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2015/16 Informator dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/16 Informator 2015/16 Urząd Miasta Katowice www.katowice.eu Skład, łamanie i druk: Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych

Bardziej szczegółowo

Wstęp WIEDZA O SOBIE WIEDZA O ZAWODACH WIEDZA O RYNKU EDYKACYJNYM/ RYNKU PRACY. informacja o zawodach

Wstęp WIEDZA O SOBIE WIEDZA O ZAWODACH WIEDZA O RYNKU EDYKACYJNYM/ RYNKU PRACY. informacja o zawodach Wstęp W dzisiejszym poradnictwie zawodowym coraz częściej mówi się o całożyciowym planowaniu kariery postrzeganym jako proces ukierunkowany na rozwój i warunkujący przyszły sukces oraz spełnienie w sferze

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015 13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 28-29 stycznia 2015 ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia Górniczo Hutnicza Kraków 6 Akademia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2 Realizacja Strategii rozwoju gorzowskiej oświaty w latach 2011-2015 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 2013. Spis treści I Wprowadzenie... 2 II Finansowanie oświaty...

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2015 / 2016

Rekrutacja 2015 / 2016 Rekrutacja 2015 / 2016 Klasy proponowane w roku szkolnym 2015/2016 z rozszerzonymi: matematyką, matematyką, matematyką, językiem angielskim, językiem angielskim, językiem polskim, fizyką i informatyką

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Barbara Płotkowiak Poznań, 2013-06-26

Dyrektor Barbara Płotkowiak Poznań, 2013-06-26 V L KONCEPCJA PRACY V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Klaudyny Potockiej w POZNANIU (2013 2018) Dyrektor Barbara Płotkowiak Poznań, 2013-06-26 Spis treści Misja szkoły... 3 Wizja szkoły... 3 Główne cele

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. T. KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ ROZWIJAMY PASJE ZAPRASZAMY DO KLAS O PROFILACH: wojskowym wojskowo-informatycznym policyjnym pożarniczo-ratowniczym dyplomatycznym PRZYGOTOWUJEMY

Bardziej szczegółowo

Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego/ Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie

Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego/ Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie Słowo od autorów. Wybór dalszej drogi kształcenia to bardzo trudna decyzja, szczególnie dla młodego człowieka. Wybór ten rzutować będzie na jego najbliższą przyszłość, a być może na całe życie. Dlatego

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK PO KIERUNKACH KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH W CZĘSTOCHOWIE CZĘSTOCHOWA, CZERWIEC - LIPIEC 2009

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA

Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA SPIS TREŚCI O uczelni 2 Wydział Studiów Edukacyjnych w Poznaniu 10 Fizjoterapia 13

Bardziej szczegółowo

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie...

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie... spis treści Wydział Humanistyczny...3 Bezpieczeństwo narodowe...3 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych...4 Filologia...5 Filologia polska...6 Historia...7 Pedagogika...8 Wydział Nauk Ścisłych...9

Bardziej szczegółowo

Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie śląskim 1 WIEDZA PLUS

Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie śląskim 1 WIEDZA PLUS Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie śląskim opracowanie powstało w ramach projektu WIEDZA PLUS Kompleksowy monitoring potencjału i barier regionalnego rynku pracy Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

Informator Państwowej Wyższej. Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza. w Jarosławiu

Informator Państwowej Wyższej. Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza. w Jarosławiu Informator Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu ul. Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY:

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY: Szkoła zapewnia: zajęcia dydaktyczne w godz. 8.00-15.00 w systemie jednozmianowym miłą i przyjazną

Bardziej szczegółowo