s Viktória Ali Taha, Juraj Tej, Andrzej Krasnodębski, Vnímanie manažérskych simulácií a tvorivých metód účastníkmi simulačných

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "0745-3. s. 184-190. 20. Viktória Ali Taha, Juraj Tej, Andrzej Krasnodębski, Vnímanie manažérskych simulácií a tvorivých metód účastníkmi simulačných"

Transkrypt

1 Publikacje Czekaj M., Żmija J., 2013: Wspólna Polityka Rolna wobec rolnictwa i wsi na obszarach górskich. Nauki Ekonomiczno-Rolnicze w kontekście zmieniających się potrzeb gospodarki. Wydawnictwo SGGW w Warszawie 2013, s Czekaj M.,2013: Dynamika zmian zużycia nawozów wapniowych w Polsce. Czasopismo naukowokulturalne EPISTEME Nr 18, t. I/2013, s Czekaj M., 2013: Internet jako narzędzie komunikacji w sprzedaży bezpośredniej artykułów żywnościowych na przykładzie witryny Zagadnienia Doradztwa Rolniczego. Kwartalnik 2`13(72) CDR, Seria Poznań 2013, s Czekaj M., 2013: Wykorzystanie komputerów w wybranych gospodarstwach rolnych województwa małopolskiego. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego. Kwartalnik 3`13(73) CDR, Seria Poznań 2013, s Czekaj M., Internet jako źródło pozyskiwania informacji w gospodarstwach rolnych województwa małopolskiego. 6. Czekaj M., Ubezpieczenie obowiązkowe i dobrowolne gospodarstw rolnych. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie w ramach projektu nr FA /11 pn.: Szkolenia w zakresie finansów gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenia rolników i gospodarstw rolnych w województwie małopolskim Wydrukowano w MODR Karniowicach 2013, s broszura. 7. Czekaj M., Wspólna Polityka Rolna wobec rozwoju obszarów górskich - po recenzjach 8. Czekaj M., Innowacyjne wykorzystanie idei spółdzielczej dla rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich. 9. Czekaj M., Z Naturą 2000 za Pan Brat broszura informacyjna. 10. Cieślik J. 2013: Dochody gospodarstw mlecznych w regionie małopolskim. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom XV, zeszyt 6. Rzeszów. 11. Cieślik J. (współautor) 2013: Ocena znajomości systemu HACCP wśród personelu zakładów gastronomicznych. Journal of Agrbusiness and Rural Development. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, nr 1 (27). 12. Domagalska-Grędys M., 2013, Kształtowanie wartości i rentowności relacji z klientami produktów zoologicznych case study, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej Organizacja i zarządzanie, Nr 54, Łódź, s Domagalska-Grędys M., 2013, Zastosowanie LGCM do oceny zmian dochodów gospodarstwach zrzeszonych z uwzględnieniem modeli zachowań Chrisa Argyrisa, Roczniki Naukowe SERiA, t. XV, z.3, Wyd. WIEŚ JUTRA Sp.. z o.o., Warszawa, s Domagalska-Grędys M., 2013, Przesłanki restrukturyzacji rozwojowej w zrzeszonych gospodarstwach rolnych, Wyd. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków. 15. Domagalska-Grędys M., 2013, Czy efektom synergii nie sprzyja indywidualizm? Przykład gospodarstw zrzeszonych. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 6(2013), Bydgoszcz, s PL ISSN Domagalska-Grędys M., 2013, Ocena zdolności rozwojowych małych gospodarstw rolnych poprzez działania grupowe producentów, Problemy drobnych Gospodarstw Rolnych, Wyd. Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, Kraków. 17. Kornalska E., Krasnodębski A., Trela W., Development of Agricultural Farms in Poland in viev of Acquired European Founds In: Business management - practice and theory in the 21st century : international scientific conference : proceedings of scientific papers, 2013, Nitra, Podnikový manažment - prax a teória 21. storočia : medzinárodná vedecká konferencia, zborník vedeckých príspevkov, CD, Nitra : Slovak University of Agriculture, s ISBN Trela W., Krasnodębski A., Kornalska E., Corporate Social Responsibility as a tool of employer branding In: Business management - practice and theory in the 21st century : international scientific conference : proceedings of scientific papers, 2013, Nitra, Podnikový manažment - prax a teória 21. storočia : medzinárodná vedecká konferencia, zborník vedeckých príspevkov, CD, Nitra. Nitra : Slovak University of Agriculture, s ISBN Juraj Tej, Viktoria Ali Taha, Andrzej Krasnodębski, Management Simulation exercise training of managers in virtual environment In: Sucasne trendy elektronickeho vzdelavania 2013 : Recenzovany zbornik prispevkov, Presov Presov : Presovska univerzita, ISBN

2 s Viktória Ali Taha, Juraj Tej, Andrzej Krasnodębski, Vnímanie manažérskych simulácií a tvorivých metód účastníkmi simulačných cvičení - komparácia slovenských a poľských študentov In: Sociálne javy v kultúrnom a osobnostnom kontente. Nekonferenčný vedecký zborník recenzovaných štúdií s medzinárodnou účasťou, CD, Presov : Presovska univerzita, ISBN , s Horska E., Szafrańska M., Matysik-Pejas R., Knowledge and financial skills as the factors determining the financial exclusion process of rural dwellers in Poland. Agricultural Economics (Zem d lská Ekonomika), 59, 2013 (1), s ISSN X. 22. Matysik-Pejas R., Pakosz I Działania merchandisingowe i ich wpływ na klientów sklepów wielkopowierzchniowych. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Nr 9 (58) 2013, s Matysik-Pejas R., Innowacyjność producentów żywności w Polsce na tle producentów z krajów Unii Europejskiej. Episteme 18/2013, t. 1, s Matysik-Pejas R., Szafrańska M., Żmija J., Behaviours of loyalty programme participants. 25. Matysik-Pejas R., Szafrańska M., Sowula M Perception of private labels by purchasers of food products. 26. Żmija J., Tyran E. Sustainable development of agriculture and changes in South-eastern Poland Malopolska District - w: Sustainable Development and Agribusiness, red. Peter Bielik, Visegrad Found, Warszawa Ewa Tyran, Janusz Żmija - "Trends in World Tourism as a Chance of Rural Tourism Development". 28. SZAFRAŃSKA M., Czynniki determinujące poziom wiedzy finansowej menedżerów mikro- i małych- przedsiębiorstw. W: Przedsiębiorczy menedżer przedsiębiorczej organizacji. Nowoczesne tendencje w nauce oraz w praktyce organizacji zarządzania. MARJAŃSKI A. (red.) Społeczna Akademia Nauk, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XIV, Zeszyt 3, s , Łódź, ISSN SZAFRAŃSKA M., Determinanty poziomu wykluczenia finansowego mieszkańców małopolskich wsi. W: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Warszawa-Poznań-Rzeszów: SERiA, 2013, Tom XV, Zeszyt 3, s , ISSN SZAFRAŃSKA M., Czynniki determinujące zachowania wiejskich gospodarstw domowych na rynku płatności bezgotówkowych. W: Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2013, Nr 9 (58), s , ISSN SZAFRAŃSKA M., Czynniki determinujące płatności kartami na obszarach wiejskich. EPISTEME, nr 18, t.i/2013, s , Kraków, ISSN SZAFRAŃSKA M., Zachowania wiejskich gospodarstw domowych na rynku bankowości internetowej. 33. SZAFRAŃSKA M., Zachowania oszczędnościowe wiejskich gospodarstw domowych w Małopolsce. 34. Utnik-Banaś K., Sowula-Skrzyńska E., Baranek M., Wykorzystanie progu rentowności i wskaźnika bezpieczeństwa przedsiębiorstwa w ocenie opłacalności produkcji jaj wylęgowych kur nieśnych na przykładzie wybranej fermy drobiu. Roczn. Nauk. SERiA, tom XV, zeszyt 5, Warszawa- Poznań-Rzeszów, s Sowula-Skrzyńska E., Szumiec A., Borecka A., Utnik-Banaś K., Zróżnicowanie poziomu wsparcia w gospodarstwach owczarskich objętych mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Roczn. Nauk. SERiA, tom XV, zeszyt 5, Warszawa-Poznań-Rzeszów, s Utnik-Banaś K., 2013, Polityka jakości na przykładzie firmy drobiarskiej Cedrob SA (Quality policy on an example of Cedrob SA poultry enterprise). XXV Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA Nauka praktyce drobiarskiej praktyka drobiarska nauce ; doniesienie s. 150 i Utnik-Banaś K., Sowula-Skrzyńska E., 2013, Wybrane ekonomiczne aspekty produkcji jaj konsumpcyjnych na przykładzie fermy niosek (Chosen economics aspects of consumption eggs production on the example of laying hen farm), Episteme nr 18/2013 t.1, s , ISSN Utnik-Banaś K., Sowula-Skrzyńska E., 2013, Makro- i mikroekonomiczne determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa branży mięsnej, Episteme nr 18/2013 t.1, s , ISSN Utnik-Banaś K., Żmija J., 2013, Ekonomiczne aspekty zmniejszenia obsady w chowie kurcząt brojlerów. Konferencja polsko-niemiecka Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich praktyczne wykorzystanie teraźniejszość i przyszłość Balice r., s i Majewska I. Trela W., Kornalska E., 2013, Formy promocji stosowane w zarządzaniu uczelnią wyższą (na przykładzie Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie), Episteme, Czasopismo Kulturalno- Naukowe, s , ISSN

3 41. Trela W., Kornalska E., Majewska I., 2013, Bezrobocie w Polsce w okresie w świetle cyklu koniunkturalnego, Episteme, Czasopismo Kulturalno-Naukowe, s , ISSN Kornalska E., Trela W., Majewska I., Aktywny mailing jako narzędzie marketingu sieciowego, Episteme, Czasopismo Kulturalno-Naukowe, s , ISSN Trela W., Kornalska E., 2013, Postconference publication, St. Petersburg, 2013 The dynamic structure analysis of Polish foreign trade of agricultural products, p ISBN Kornalska E., Żmija J., Krasnodębski A., Trela W., Effect of European funds on development of agricultural farms in Poland. 45. Kornalska E., Majewska I., Trela W., Structural diversification of Polish agriculture after accession to the European Union. 46. Trela W., 2013, Inicjatywy CSR w Internecie jako skuteczne narzędzie budowania wizerunku firmy, Portal Innowacyjnego Transferu wiedzy w Nauce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Kielce, s ISBN Majewska I., 2013, Struktura wydatków w gospodarstwach domowych w latach (Prace Naukowe nr 2 Instytutu Ekonomiczno-Przyrodniczego MarGo z/s w Oleśnicy. Wydawca: Instytut Ekonomiczno-Przyrodniczy MarGo z/s w Oleśnicy). 48. Żmija J., Czekaj M., Livestock Production in the Face of Challenges Posed by the Cammon Agricultural Policy Introduction, UDK 636:636/039438) nr Żmija J., 2013, Books review of dr hab. inż. Eugeniusz Chyłek under the title Conditions of innovative development of food and agricultural sector and rural areas in agricultural policy. ISSN , tom IV, nr Satoła Ł. 2013: Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w jednostkach samorządu terytorialnego, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XIV, z. 1, Warszawa-Poznań-Rzeszów, s Satoła Ł. 2013: Przemiany gospodarki i infrastruktury komunalnej w Małopolsce w latach , Monografia SGH, Warszawa, s Satoła Ł., Wojewodzic T., 2013: Support units in Poland s local government administration system, Scientific Journal School of Economics and Management in Public Administration, Bratislava, vol. IX, nr 1, s Satoła Ł., Wojewodzic T., 2013: System of local government finance unit in Poland, Scientific Journal School of Economics and Management in Public Administration, Bratislava. 54. Satola L., Sroka W., Wojewodzic T., 2013: Reallokation der Ressourcen und Rückzug aus der landwirtschaftlichen Tätigkeit als Ergebnis der Diversifikation der Tätigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe in Polen, Landlicher Raum, Online-Fachzeitschrift des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Ausgabe nr 3/2013, s Satoła Ł. 2013: Polityka opodatkowania nieruchomości w gminach województwa małopolskiego w latach , Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 9 (58), Warszawa, s Satoła Ł. 2013: Skala ograniczania działalności gospodarstw rolniczych w Polsce, Episteme: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, Nr 18, t. I, s Satoła Ł., Płonka A., Wojewodzic T. 2013: Zmiany przychylności podatkowej gmin w okresie dekoniunktury gospodarczej, Zeszyty Naukowe SGGW, seria Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, Warszawa. 58. Satoła Ł. 2013: Zróżnicowanie wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w układzie centrum peryferia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Gospodarka Przestrzenna. 59. Satoła Ł., Dacko M., Sroka W., 2013: Исследования причин и последствий ограничения деятельности сельских хозяйств в Польше (Studia nad przyczynami i skutkami ograniczania działalności gospodarstw rolniczych w Polsce), Scientific Bulletin of NULES of Ukraine, Nr 181/6. Rozdziały w książkach i monografiach: 1. Cieślik J., Krasnodębski A., Matysik-Pejas R., Żmija J., Traditional and regional food products in the EU and Poland Chapter 10 In: Food sciences & business studies. Nitra: Slovak University of Agriculture, ISBN , s Matysik-Pejas R., Krasnodębski A., Szafrańska M., Innovative food products and their influence on consumer, Chapter 11 In: Food sciences & business studies. Nitra: Slovak University of Agriculture,

4 2012. ISBN , s Trela W., Krasnodębski A., Kornalska E., Galova J., The synergies between Corporate Social Responsibility and employer branding: best practise from Poland Chapter 3 In: Sustainability in business and society: global challenges - local solution. 4. Horská E., Yespolov I. Tlektes, Gálová J., Krasnodębski A., Kornalska E., Trela W., Voronina A., Singh Ajay Kumar, Sustainability in business and society: global challenges - local solution., Kraków : Wydawnictwo Episteme, ISBN s Matysik-Pejas R., Krasnodębski A., Product policy and innovation in international environment. 6. Matysik-Pejas R., Krasnodębski A., Developing innovative and new products for V4 countries.

5 Publikacje Czekaj M.,2012: Ekonomiczno-środowiskowe aspekty nawożenia gleby innowacyjne rozwiązania stosowane w tym zakresie. Economical and environmental aspects of fertilizing the soil innovation solutions in these areas. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom XIV, Zeszyt 5. s Czekaj M.,2012: Opinie wybranych producentów rolnych dot. stosowania nawozów niekonwencjonalnych (ze szczególnym uwzględnieniem popiołu paleniskowego). Farmers opinions about fertilizing using non-conventional fertilizers (particularly fly ash). Czasopismo naukowokulturalne EPISTEME, nr 14/2012, s Czekaj M, Żmija J. 2012: Wspólna Polityka Rolna a rozwój drobnych gospodarstw rolnych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Polityki Europejskie. Finanse i Marketing, nr 8 (57) 2012, s Matysik-Pejas R., 2012: Edukacja konsumentów w zakresie wiedzy o żywieniu jako przyczynek do zrównoważonej konsumpcji, Handel Wewnętrzny, lipiec-sierpień, tom 3, s , ISSN Matysik-Pejas R., Innowacje na rynku produktów żywnościowych i ich oddziaływanie na nabywców, Handel Wewnętrzny, maj-czerwiec, tom 3, s , ISSN Matysik-Pejas R., 2012: Płeć jako czynnik różnicujący preferencje uczestników programów lojalnościowych, Roczniki Naukowe SERiA, Tom XIV, Zeszyt 8, str , ISNN Szafrańska M., Matysik-Pejas R., 2012: Financial literacy in SME business activity in Poland. Proceedings of the International Conference of Management of Human Resources 2012, Szent Istvan University, Godollo, Hungary, Volume II, s , ISBN Szafrańska M., Matysik-Pejas R., Krasnodębski A. 2012: Consumer ethnocentrism as an effect of internationalization of polish financial service market, International Scientific Days 2012: Global Commodity Markets: New Challenges and the Role of Policy, Slovak University of Agriculture, Nitra, s ; ISBN Matysik-Pejas R., Szafrańska M., Krasnodębski A. 2012: The food consumer on globalising markets,, International Scientific Days 2012: Global Commodity Markets: New Challenges and the Role of Policy, Slovak University of Agriculture, Nitra, s ; ISBN Szafrańska, M., 2012: Czynniki determinujące poziom wiedzy i umiejętności finansowych kobiet z obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. SERiA, Tom XIV, Zeszyt 8, s , ISSN Szafrańska, M. 2012: Postawy i tendencje etnocentryczne młodzieży wiejskiej na rynku usług bankowych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. SERiA, Tom XIV, Zeszyt 3, s , ISSN Szafrańska, M. 2012: Czynniki determinujące postawy etnocentryczne nabywców usług bankowych. Handel Wewnętrzny nr , Tom 1. Zachowania konsumenckie badania, uwarunkowania, różnice. Warszawa, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, s , ISSN Szafrańska, M. 2012: Wiedza finansowa młodzieży gimnazjalnej i jej znaczenie w zrównoważonym rozwoju. Handel Wewnętrzny nr , Tom III. Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju XXI wieku. Warszawa, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, s , ISSN Szafrańska, M., 2012: Edukacja finansowa jako element realizacji idei społecznej odpowiedzialności banków w Polsce. EPISTEME, Kraków 15/2012, s , Kraków, ISSN Horská E., Smutka L., Mansoor Maintah, 2012: The Impact of the Global Economic Crisis on Selected Segments of the Wolrd Trade with Commodities. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Volume LX, Nr. 7 (2012) s Smutka L., Elena Horská E., Mansoor Maitah, 2012: Sensitivity of selected countries to changes in the sugar beet market in the context of the reform of the European Union sugar regime in Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis 298, Oeconomica 69, Copyright by West Pomeranian University of Technology, s ISSN Horska E. Crowdinvesting: the further development of crowd funding as a modern and unconventional kind of financing for small and medium sized companies [elektronický zdroj] / Schenk R., Horská E. -- ilustr.in: Global commodity markets: new challenges and the role of policy : International Scientific Days 2012 : book of abstracts = Globálne komoditné trhy: nové výzvy a úloha verejných politík : Medzinárodné vedecké dni 2012 : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, máj, Nitra CD-ROM (911 s.) Medzinárodné vedecké dni. -- Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, S

6 18.Horska E.,2012: Corporate social responsibility implementation in international management; a way to increase competitiveness of a company / Andrea Ubrežiová, Iveta Ubrežiová, Elena Horská. -- ilustr.in: Management - Leadership - Strategy - Competitiveness vyd.. -- [200 s.] Management - Leadership - Strategy - Competitiveness. -- Gödöllő : Szent István University, s Satoła Ł., 2012: Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego,; próba oceny. Samorząd Terytorialny, 1-2/2012, s Satoła Ł. 2012: Kryzys finansów publicznych z perspektywy społeczności lokalnej, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XIV, z. 4, s Satoła Ł. 2012: Nowe normy ostrożnościowe w zakresie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, Problemy Zarządzania, vol. 10, nr 4(39), s Utnik-Banaś K.2012: Analiza szeregu czasowego cen żywca brojlerów w latach Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych. Statystyka na usługach gospodarki żywnościowej II.tom 13, nr1, s Krawczyk J., Utnik-Banaś K.2012: Wpływ systemu utrzymania kur i gęstości ich obsady na masę jaj i wartość sprzedaży na fermie drobiu, Rocz. Nauk. SERiA, tom XIV, zeszyt 5, s Trela W.,Kornalska E., Krasnodębski A.,2012: Przedsiębiorczość w województwie małopolskim. Wyd. EPISTEME Czasopismo Naukowo-Kulturalne, Kraków Nr 15/2012, ISSN t. II, str Kornalska E., Trela W., 2012:, Ocena możliwości finansowania procesów modernizacyjnych w gospodarstwach rolnych województwa świętokrzyskiego. Wyd. EPISTEME Czasopismo Naukowo- Kulturalne Kraków Nr 15/2012 ISSN t. II, str Domagalska-Grędys M. 2012: Synergiczne efekty w gospodarstwach zrzeszonych, Wieś Jutra, nr ( ), s Domagalska-Grędys M. 2012: Ocena systemu CRM i oprogramowania BS4 w małym przedsiębiorstwie, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego. Rozwój Organizacji w Teorii i w Praktyce Zarządzania, Nr VII (2012), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Łodzi, s Rozdziały w książkach i monografiach: 1. Smutka L., Horska E.[et al.] World agricultural production, consumption and trade development - selected problems : position of the European Union in the global agricultural market; oponenti: Peter Bielik, Jiří Dvořáček, Mária Hambálkováí vyd. -- Praha : Powerprint, s. : grafy, ilustr. -- ISBN : (brož.). 2. Cieślik E., Cieślik J., 2012: Food Quality and Safety.Food sciences & business studies : globalregional-local approach.nitra : Slovak University of Agriculture, ISBN : (viaz.).s Matysik-Pejas R., Krasnodębski A., Szafrańska M., 2012: Innovative food products and their influence on customer. Food science and business studies: global regional - local approach, red. E. Horska, Nitra, s , ISBN Cieślik J., Krasnodębski A., Matysik-Pejas R., Żmija J Traditional and regional food products in the EU and Poland. Food science and business studies: global regional - local approach, red. E. Horska, Nitra, s , ISBN Szafrańska M., Matysik-Pejas R., Financial literacy in SME business activity in Poland (in:) SME s Management in the 21 st Century Challenges and Solutions, red. Csaba Balint Illes, Częstochowa University of Technology, s , ISBN , ISSN Horska E.,2012: New Consumerism and Trends at the food Market: within and Beyond Visegrad Borders. Food science and business studies: global regional - local approach, red. E. Horska, Nitra,, ISBN , s

7 Redakcja książek: Elena Horska et. Al. Food sciences & business studies.global-regional-local Approach 1st ed (viaz.) Nitra : Slovak University of Agriculture, S Habilitacje: 1. Cieślik Jerzy, 2012: Produkcja i przetwórstwo mleka w regionie o rozdrobnionym rolnictwie (studium na przykładzie Małopolski), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Rozprawy nr 468, zeszyt 345, ss Domagalska-Grędys M., 2012: Rozwój gospodarstw rolnych poprzez działania grupowe producentów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, Rozprawy, Zeszyt 363, Kraków, ss.360.

8 PUBLIKACJE Cieślik J., Badach E., Krasnodębski.A., 2011.Purposefulness of more intensive supporting milk production in conditions of dispersed agriculture of Southern Poland / Agricultural economics, Zemědělská ekonomika. - Praha : Česká akademie zemědělských věd : Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied : Ústav zemědělských a potravinářských informací, - ISSN X. vol. 57, 2011 (4), s Horská E., Ürgeová J., Prokeinová R.,2011.Consumers food choice and quality perception: Comparative analysis of selected Central European countries. Agricultural economics, Agric. Econ. Czech, 57 (2011)s Tyran E., Is Tourism the Way of Rural Areas Development, Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, Vol. XIII. No. 6, s Czekaj M., Żmija J., Zasoby i wyniki produkcyjno-ekonomiczne w wybranych gospodarstwach z chowem bydła mlecznego w Małopolsce w latach , Roczniki Naukowe SERIA Tom XII, Zeszyt 1. s Czekaj M., Uwarunkowania i efektywność ekonomiczna chowu bydła mlecznego w Małopolsce streszczenie rozprawy doktorskiej Zagadnienia Ekonomiki Rolnej. Zeszyt 4, Warszawa 2011, s Czekaj M., Wojewodzic T., Bydło w Karpatach polskich zróżnicowanie przestrzenne i dynamika zmian, Wieś i Rolnictwo, Nr 4 (153)/2011, s Czekaj M. Żmija J.,2011. Wpływ rozdrobnienia gospodarstw na wyniki produkcyjne i ekonomiczne podmiotów z chowem bydła mlecznego w Małopolsce. Roczniki Naukowe Seria, tom XIII, z.8, s Kornalska E., 2011 Systemy motywowania pracowników w organizacji, wyd. EPISTEME Czasopismo Naukowo-Kulturalne. tom II, s Kornalska E., 2011 Możliwości finansowania turystyki wiejskiej aspekty wsparcia Unii Europejskiej, wyd. EPISTEME Czasopismo Naukowo-Kulturalne str Utnik-Banaś K., Krawczyk J., Opłacalność produkcji strusi w Polsce w latach na przykładzie wybranej fermy. Roczniki Naukowe SERiA, tom XIII, zeszyt 2, s Krawczyk J., Utnik-Banaś K., Sokołowicz Z., Uwarunkowania rozwoju ekologicznej produkcji drobiarskiej w aspekcie koncepcji rozwoju zrównoważonego. Roczniki Naukowe SERIA, tom XIII, zeszyt 4, s Satoła Ł., The Assessment of the strategic planning level in the communes of the Malopolska province. Acta Scientiarum Polonorum, Series Oeconomia, 10(3)/2011 s Satoła Ł., Ocena sytuacji finansowej spółek akcyjnych z indeksu WIG-Spożywczy, Roczniki Naukowe SERIA, t. XIII, z. 2, s Satoła Ł, Podatki lokalne jako źródło finansowania działalności gmin w Polsce, 2011., EPISTEME, czasopismo naukowo-kulturalne, tom II, s Domagalska-Grędys M., Aspekty współdziałania i lobbingu grup i organizacji w kontekście zmian polityki rolnej, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Nr 90(2011), Warszawa, s Matysik-Pejas R., Przesłanki racjonalności zachowań konsumentów na rynku produktów żywnościowych. Polskie Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Seria: Studia i Materiały, Bydgoszcz, nr 51, str Matysik-Pejas R., Żmuda J Wybrane uwarunkowania percepcji żywności ekologicznej przez konsumentów. Roczniki Naukowe Seria, Tom XIII, Zeszyt 4,, str Sowula M., Matysik-Pejas R Percepcja programów lojalnościowych wśród ich uczestników, Episteme Czasopismo Naukowo - Kulturalne, nr 12/2011, t.2 s Szafrańska, M., Wiedza i umiejętności finansowe mieszkańców obszarów wiejskich (na przykładzie Małopolski). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Finanse Publiczne., nr 167, s , 20.Szafrańska M Wiedza i umiejętności finansowe młodzieży wiejskiej na przykładzie Małopolski. Roczniki Naukowe SERIA, 2011, Tom XIII, Zeszyt 1, s ,

9 21.Szafrańska, M., Czynniki determinujące zachowania wiejskich gospodarstw domowych na rynku bankowych usług kredytowych. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz, 2011, nr 50, s , 22.Szafrańska M., Czynniki determinujące poziom wiedzy i umiejętności finansowych młodzieży z obszarów wiejskich. Episteme 12/2011,t.2, s Horska E., Urgeova J,Prokeinova R., Krasnodębski A., Country of origin and quality perception and its impact on consumer buying decision: case of Slovakia and Poland. Orientacja rynkowa we współczesnym handlu detalicznym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 177, s Monografie 1. Kornalska E., 2011.Studenci i ich działalność społeczna. Rola dokonań studentów a możliwości osiągnięcia sukcesu po zakończeniu studiów Monografia pod redakcją dr inż. Marcina Kuczery, Rozdział II, str Tyran E.,2011. Specialisation in rural tourism as a chance for success. Cooperation in Tourist Region, red. R. Ziółkowski, M. Jalinik, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2011, s Domagalska-Grędys M., Entreprise development though marketing activities on convenience food market. S. Lachiewicz, A.Zakrzewska-Bielawska (ed.) Fundamentals of Management in Modern Small and Medium-Sized Enterprises, A Series of Monographs Politechnika Łódzka, Nr 1959, s Rozdziały w książce 1.Satoła Ł., Finansowanie inwestycyjnej działalności gmin. Prawno-organizacyjne aspekty Zarządzania w gminie, (rozdział w książce), Red. naukowy A. Kożuch, Częstochowa.S Elena Horská, Mansoor Maitah, 2011.Homogenization, regionalization and localization in theory and practice of international business. European studies on intercultural dimension of international business: marketing and managerial consequences - 1. vyd. - Nitra : Slovak University of Agriculture, s. : Obr., tab. - ISBN Elena Horská, Johana Paluchová, Renáta Prokeinová, Oľga Aleksandrovna Moiseva. Vnímanie imidžu krajiny pôvodu potravinárskych produktov a aspekty ich kvality vo vybraných európskych krajinách /- 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, s. : tab. - ISBN Iveta Ubrežiová, a kolektív., kapitola Elena Horska.Konkurencieschopnosť agropotravinárskych podnikov SR na európskom trhu potravín 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, s. : grafy, obr., sch., tab. ISBN Matysik-Pejas R., Szafrańska M., Potocka A., Current state and perspectives of commodity exchange between Poland and Russia. European Studies on Intercultural Dimension of International Business: Marketing and Managerial Consequences, Agricultural University in Nitra, str PUBLIKACJE Krasnodębski A., Kuboń M., Logistic costs in competitive strategies of enterprises. Agricultural economics = = Zemědělská ekonomika. - Praha : Česká akademie zemědělských věd : Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied : Ústav zemědělských a potravinářských informací, - ISSN X. vol. 56, 2010 (8), s Krasnodębski A, Perspektívy rozvoja poľnohospodárskych podnikov malopoľského Praca habilitacyjna 3.Kania J., Tyran E.,2010. European Union and Regional Development: a case of Visegrad Countries. Economics, Social Policy and Citizenship in the European Union. Evidence of V4 Countries and Perspective for Ukraine, red. Peter Bielik, Nitra 2010, Wyd. Slovak University od Agriculture in Nitra, s , (monografia podręcznik akademicki)

10 4. Tyran E., Policy of Support of Rural Development and Rural Tourism in Poland. Marisova E. at al., European Union Public Administration and Development Policies and Variations in V-4 Countries, Nitra 2010, Wyd. Slovak University of Agriculture in Nitra, s (monografia podręcznik akademicki 5. Tyran E.,2010. Dywersyfikacja jako proces dostosowawczy gospodarstw województwa małopolskiego. PAN Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G Ekonomika Rolnictwa, t. 97, z.4, s Tyran E.,2010. Przemiany na obszarach wiejskich z przewagą funkcji turystycznych, Roczniki Naukowe SERIA, t.xii, z.1. s Tyran E., Żmija J.,2010. University Role in Adjusting Knowledge of the European Union Rules and Requirements in Agriculture, Cross-Border Initiatives to Facilitate Economic and Social Development on the V4 Countries and in Ukraine, Godollo, Węgry,, s Cieślik J Procesy koncentracji produkcji i przetwórstwa mleka w regionie małopolskim.roczniki Naukowe SERIA, Tom XII, zeszyt 3, s Cieślik J., Żmija J Sytuacja ekonomiczna gospodarstw mlecznych w województwie małopolskim. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G- Ekonomika, Tom 97, zeszyt 3, s Czekaj M. Czynniki kształtujące dochody rolnicze w gospodarstwach z chowem bydła mlecznego w Małopolsce - Roczniki Naukowe SERIA, Tom XII. Zeszyt 3. s Domagalska-Grędys M Klimat organizacyjny przedsiębiorstwa o znamionach kryzysu. Zarządzanie wiedzą i innowacjami we współczesnych organizacjach. 100-lecie Nauk o Zarządzaniu, Monografie Politechniki Łódzkiej, Nr 1924, s Domagalska-Grędys M Aspekt społeczny i organizacyjny współdziałania w retoryce ekonomicznego uzasadnienia współpracy rolników. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Seria G Ekonomika Rolnictwa, Tom 97, Zeszyt 2, s Domagalska-Grędys M Współpraca i rozwój zrzeszonych gospodarstw rolnych w ujęciu form prawnych, Roczniki Naukowe SERiA, Tom XII, Zeszyt 3, s Domagalska-Grędys M Czynniki kształtujące zmianę dochodu współpracujących gospodarstw grup producenckich województwa podkarpackiego. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Seria G Ekonomika Rolnictwa, Tom 97, Zeszyt 4, Warszawa, s Domagalska-Grędys M Aspekty teoretyczne i praktyczne współdziałania w rozwoju kapitału społecznego obszarów wiejskich. Prawno-Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju lokalnego i regionalnego. PWSZ w Tarnowie. 16. Matysik-Pejas R Identyfikacja skłonności etnocentrycznych konsumentów na rynku produktów żywnościowych. Roczniki Naukowe SERIA, Tom XII, Zeszyt 4, str Matysik-Pejas R., Szlachta Sz Product placement jako instrument komunikacji marketingowej wyniki badań konsumenckich. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, Nr 3 (52), str Matysik-Pejas R., Szafrańska M., Potocka A Stan i uwarunkowania wymiany handlowej Polski z Rosją w zakresie produktów rolno-spożywczych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, Tom 10 (XXV), Zeszyt 2, str Żmija J., Matysik-Pejas R., Szafrańska M., Globalization of the consumption determinants and effects. DSM Business Review, vol. 2, no 1, str Szafrańska M., Matysik-Pejas R Rozliczenia bezgotówkowe msp z sektora agrobiznesu. Zeszyty naukowe SGGW w Warszawie Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Nr 85, str Szafrańska M., Matysik-Pejas R Determinanty gromadzenia oszczędności pieniężnych przez wiejskie gospodarstwa domowe. Acta Scientiarum Polonorum seria Oeconomia, 9 (3), str Szafrańska M., Matysik-Pejas R Knowledge and financial skills of consumers in Poland against the background of selected countries In the world. Delhi Business Review, Vol 11, no 2, str Żmija, J., Matysik-Pejas, R., Szafrańska, M., Globalization of the Consumption. Determinants and Effects Abstract. Delhi Business Review, An International Journal of Society for Human Transformation, 2010, Vol 11, No 2. s. 115.

11 24. Szafrańska, M Ubankowienie wiejskich gospodarstw domowych (na przykładzie Małopolski). Roczniki Naukowe SERIA, Tom XII, Zeszyt 2, s , 25. Szafrańska M Knowledge and financial skills of rural youth in Poland. Agrarian Perspectives. Proceedings of the 19 th International Scientific Conference. Prague, Czech University of Life Science. s Szafrańska M., Kozioł, A Zachowania lojalnościowe klientów banków spółdzielczych. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Nr 3 (52) 2010, s , 27. Horska E., Economics, social policy and citizenship in the European union : evidence of V4 countries and perspectives for Ukraine / Peter Bielik et al vyd. - Nitra : Slovak University of Agriculture,258 s. : obr., tab. - ISBN Horska E, Merchandising a event marketing pre produkty pôdohospodárstva / Elena Horská, Ľudmila Nagyová, Patrik Rovný a kolektív. Nitra : SPU, 278 s. SBN Satoła Ł., Ocena sytuacji finansowej gmin wiejskich w Polsce w latach , Acta Scientiarum Polonorum, Series Oeconomia 9(2), s Satoła Ł., Wybrane problemy zarządzania gminami a skuteczność pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej, Problemy Zarządzania, vol. 8, nr 1(27), s Satoła Ł., Dynamika wartości aktywów na polskim rynku funduszy inwestycyjnych, Zeszyty Naukowe SGGW, seria Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, Warszawa, s Czekaj M., Satoła Ł., Szanse i bariery rozwoju produkcji mleka w Małopolsce w opinii rolników, Zeszyty Naukowe SGGW, seria Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 84, Warszawa, s Satoła Ł, Skuteczność wykorzystania środków z funduszy Unii Europejskiej w gminach Małopolski, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1(322)/2010, s Satoła Ł., Wydatki budżetowe na sektor rolny w Polsce na tle funduszy Unii Europejskiej na realizację Wspólnej Polityki Rolnej, Roczniki Naukowe SERIA, t. XII, s Utnik-Banaś K.,2010. Wykorzystanie funduszy pomocowych na przykładzie powiatu tarnowskiego w aspekcie zrównoważonego rozwoju lokalnego. Zrównoważony rozwój lokalny warunki rozwoju regionalnego i lokalnego, tom II, s Utnik-Banaś K., Żmija J.,2010. The competitiveness and sustainable development of CEDROB SA, Nitra 2010, wyd CD, s Utnik-Banaś K. Costs and remunerativeness of production on selected broiler chicken farms before and after Poland s accession into the EU. (Koszty i dochodowość produkcji wybranych ferm brojlerów przed i po wejściu Polski do UE). Welfare and Ekonomic aspects of animal production. Monograph, s Utnik-Banaś K., Profitability of broiler production before and after accession to the EU structures. Doniesienie. 3rd International Conference The impast of Environmental Conditions Animal Welfare, Pollutions, Economics (Book of Abstracts), s Utnik-Banaś K., Integracja w branży drobiarskiej na przykładzie Zakładu Drobiarskiego w Niepołomicach, Roczniki Naukowe SERIA, t. XII, zeszyt 3, Utnik-Banaś K., Badanie zdolności kredytowej gospodarstwa drobiarskiego na przykładzie wybranego banku spółdzielczego. Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, nr 85 (2010), Szafrańska M., Matysik-Pejas R Marketing a merchandising vo financnych sluzbach (w:) Merchansising a event marketing pre produkty podohospodarstva. Vysokoskolska Ucebnica, Nitra, s (1,38 arkusza wydawniczego) PUBLIKACJE Horska E., Krasnodębski., A The selected theoretical and praktical viewpoints to managing cultural diversity in the international business.in: Agricultural economics = Zemědělská ekonomika. - Praha : Česká akademie zemědělských věd : Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied : Ústav zemědělských a potravinářských informací, - ISSN X. vol. 55, 2009, s Krasnodębski A., Tej J The role of partnerships in contemporary development of rural areas. Acta Scientiarum Polonorum, series Oeconomia ISNN nr 8(4), s

12 3. Tyran E Rozwój obszarów wiejskich a rozwój turystyki, Roczniki Naukowe Seria, t. XI. z.4, s Gomułka M., Banaś K., Rosół M Relationship of productivity and profitability of broiler chickens production to incidence of avian influenza in wild birds in Poland. Annals of Animal Science., Vol. 9, No 1 (2009) s Banaś K Kształtowanie się opłacalności produkcji drobiarskiej na przykładzie ferm Polski południowej. Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (12) 2009, Wyd. UP w Poznaniu, Poznań, s Banaś K Ocena zaplecza produkcyjnego żywca kurcząt brojlerów na przykładzie wybranych ferm województwa małopolskiego i śląskiego. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia 8 (3) 2009, s Banaś K Wpływ akcesji na kształtowanie się opłacalności produkcji brojlerów na przykładzie wybranej fermy Polski południowej. Roczniki Naukowe Seria, tom XI, Zeszyt 1, s Banaś K Ekonomiczny aspekt jakości produkcji brojlerów na przykładzie ferm Polski południowej. Pamiętnik Puławski,Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich s Banaś K Wykorzystanie środków pomocowych Unii Europejskiej przez producentów drobiu w Małopolsce, Zeszyty Naukowe SGGW, seria Problemy Rolnictwa Światowego, s Satoła Ł., Znaczenie funduszy Unii Europejskiej we wspieraniu rozwoju lokalnego, Acta Scientiarum Polonorum, Series Oeconomia 8(1), s Satoła Ł., 2009: Finansowe wspieranie budżetów gmin wybranymi funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G Ekonomika Rolnictwa, t. 96, z. 3, s Satoła Ł., Kapitał ludzki źródłem przewagi konkurencyjnej gmin w aspekcie rozwoju lokalnego; Roczniki Naukowe Seria, t. XI, z. 4, Warszawa-Poznań-Olsztyn, s Satoła Ł., Przestrzenne zróżnicowanie absorpcji funduszy strukturalnych przeznaczonych na rozwój pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich. Zeszyty Naukowe SGGW, seria Problemy rolnictwa światowego, t. 7(XXII), s Satoła Ł., Żmija J., Wykorzystanie instrumentów polityki regionalnej Unii Europejskiej w jednostkach samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe SGGW, seria Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, t. 50, s Żmija J., Czekaj M Czynniki konkurencyjności gospodarstw mlecznych w warunkach globalizacji. Roczniki naukowe Seria, Tom XI. Zeszyt 1. Warszawa Poznań - Olsztyn s Domagalska-Grędys M Zmiany dochodów gospodarstw rolnych Unii Europejskiej, Polski i Regionu FADN 800. SERiA, Tom IX, Zeszyt 2, Wydawnictwo Wieś Jutra Sp. z o.o. Warszawa- Poznań-Olsztyn, s Domagalska-Grędys M Rozwój jako element strategii gospodarstwa kwiaciarskiego. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Nr 75 (2009), Warszawa s Szafrańska M Wiedza i umiejętności finansowe mieszkańców obszarów wiejskich w Polsce. OPTIMUM Studia Ekonomiczne, Nr 2(42), Białystok, WUwB, s , ISSN Szafrańska M Zachowania finansowe MSP z sektora agrobiznesu. w: Roczniki Naukowe Seria, Warszawa-Poznań-Olsztyn 2009, Tom XI, Zeszyt 1, s , ISNN Matysik-Pejas R., Wojewodzic T Rola kanałów przepływu informacji w marketingu terytorialnym. Acta Scientiarum Polonorum seria Oeconomia, 8 (3), s ; 21. Matysik-Pejas R Globalizacja konsumpcji a postawy etnocentryczne konsumentów. Roczniki Naukowe SERiA, Warszawa-Poznań-Olsztyn, tom XI, z.5,s PUBLIKACJE 2008 rok 1. Tyran E Specjalisation as a Driving Force of Competitiveness in Agritourism, Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, vol..x, No.5, Warsaw-Poznan- Lublin 2008, pp

13 2. Banaś K Konkurencyjność produktów rolniczych na przykładzie gospodarstwa specjalizującego się w produkcji roślinnej. Roczniki Naukowe SERIA tom X, zeszyt 3, Warszawa Poznań Lublin 2008, s Domagalska-Grędys M Uwarunkowania i czynniki kształtowania innowacyjności w organizacji na przykładzie badanych spółdzielni. Innowacje i innowacyjność w sektorze agrobiznesu. Rodzaje innowacji. Wydawnictwo SGGW, Tom II, Warszawa, s Domagalska-Grędys M Ocena produktycyjno-ekonomiczna indywidualnych gospodarstw rolnych regionu Małopolska i Pogórze. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Nr 67 (2008), s Domagalska-Grędys M Diagnozowanie faz rozwoju spółdzielni metodą list kontrolnych próba adaptacji teorii organizacji. Roczniki Naukowe SERIA, Tom X, zeszyt 3 Wydawnictwo Wieś Jutra Sp. z o.o. Warszawa-Poznań-Kraków, s Domagalska-Grędys M Perspektywy rozwoju produktów tradycyjnych Podkarpacia w kontekście opinii mieszkańców. Problemy Rolnictwa Światowego, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Tom 4 (XIX), Warszawa, s Szafrańska M Produkty bankowości elektronicznej jako forma innowacji w bankach spółdzielczych. Innowacje i innowacyjność w sektorze agrobiznes. Tom I rolnictwo, przemysł spożywczy, konsumenci. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008, s Szafrańska M Lojalność małych i średnich przedsiębiorstw na rynku usług bankowych. Roczniki Naukowe SERIA, Warszawa-Poznań-Lublin 2008, Tom X, Zeszyt 3, s Matysik-Pejas R Procesy rozwojowe rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach Problemy Rolnictwa Światowego, Tom 4 (XIX), Wyd. SGGW, Warszawa, s Matysik-Pejas R Innowacyjność produktów żywnościowych w opinii konsumentów. Innowacje i innowacyjność w sektorze Agrobiznesu. Tom I, Rolnictwo, Przemysł Spożywczy, Konsumenci; Wyd. SGGW, Prace Naukowe nr 45, s Matysik-Pejas R Rola marki w decyzjach nabywczych konsumentów produktów żywnościowych. Roczniki Naukowe SERIA, Warszawa-Poznań-Lublin, Tom X, Zeszyt 4, s Kuczek L., Czekaj M Przedsiębiorczość a konkurencyjność na obszarach wiejskich na przykładzie południowej Polski. Roczniki Naukowe SERIA, Warszawa-Poznań-Lublin 2008, Tom X, Zeszyt 2, s Żmija J., Czekaj M Efektywność ekonomiczna gospodarstw z chowem bydła mlecznego w Polsce południowo-wschodniej. Roczniki Naukowe SERIA, Warszawa-Poznań-Lublin 2008, Tom X, Zeszyt 3, s PUBLIKACJE R.Caballero., Riseth J.AS., Labba N., Tyran E. i inni Comparative Typology In Six European Low-Intensive System sof Grassland Management,, Advances in Agronomy,Volume 96, 2007, Wyd. Elsevier Inc. s Matysik-Pejas R Rola marki w procesie kształtowania lojalności nabywców produktów żywnościowych. Handel Wewnętrzny, numer specjalny czerwiec 2007.Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji s Cieślik J., Żmija J Kierunki zmian i sytuacja ekonomiczna gospodarstw mlecznych w woj. małopolskim. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G Ekonomika Rolnictwa; Tom 93, Zeszyt 2, s Żmija J., Michalik J Działalność pozarządowych agencji gospodarczych na przykładzie Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.. Roczniki Naukowe SERIA, Tom IX, Zeszyt 2, Wydawnictwo: Wieś Jutra Sp. zoo., s Domagalska-Grędys M Istota i potencjał przedsiębiorstwa rodzinnego w charakterystyce ogólnej oraz opinii klientów. Roczniki Naukowe SERIA, Tom IX, zeszyt 2, Warszawa-Poznań- Kraków, Wydawnictwo Wieś Jutra Sp. z o.o. s Matysik-Pejas R Uwarunkowania konsumpcji miodu w gospodarstwach domowych na przykładzie wybranych rejonów województwa małopolskiego. Roczniki Naukowe SERIA Warszawa- Poznań-Kraków, Tom IX, Zeszyt 4, s

14 7. Szafrańska M., Kołodziej K Ocena kondycji finansowej Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Niepołomicach. Roczniki Naukowe SERIA,Warszawa-Poznań-Kraków 2007, Tom IX, Zeszyt 4, s Banaś K Bank spółdzielczy jako partner w finansowaniu polskiego rolnictwa. Perspektywy rolniczej Polski w Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe SERIA. Warszawa-Poznań-Kraków 2007 tom IX, zeszyt 1. s Kuczek L Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego jako jeden z elementów rozwoju obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe SERIA Warszawa-Poznań-Kraków 2007,Tom IX, Zeszyt 2, s Cieślik J Sytuacja produkcyjno-ekonomiczna gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka na przykładzie województwa małopolskiego. Roczniki Naukowe SERIA Warszawa-Poznań- Kraków 2007 Tom IX, Zeszyt 1, s Domagalska-Grędys M Styl działania w grupach producentów rolnych- próba adaptacji modeli Chrisa Argyrisa. Postępy Nauk Rolniczych PAN Wydział Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych Nr 4,s ; 12. Domagalska-Grędys M Sytuacja na rynku owoców dwa lata po przystąpieniu do UE w kontekście planowanej reformy na lata Problemy rolnictwa światowego Wydawnictwo SGGW, Tom XVII, Warszawa, s ; 13. Matysik-Pejas R Sezonowość skupu mleka oraz jego cen przed i po wprowadzeniu systemu kwotowania w Polsce. Problemy Rolnictwa Światowego; Tom XVII, Wyd. SGGW, Warszawa, s Tyran E Rozwój zrównoważony w turystyce wiejskiej; Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, 256, Oeconomika 48 Wyd. Naukowe AR Szczecin, str Banaś K ; Zagospodarowanie produktów odpadowych produkcji drobiarskiej w aspekcie rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis,256,Oeconomica 48; Ekonomiczno-społeczne problemy rozwoju zrównoważonego. s ; 16. Tyran E Regional and Traditional Products as an Important Part of Rural Tourism Offer. Acta Scientiarum polonorum, Oeconomia, Ekonomika, 6(3) 2007;Wyd. SGGW Warszawa, str PUBLIKACJE Tyran E Acta Physiologiae Plantarum; Recenzja książki Multinational Agribusiness" - Ruth Rama (editor), Food Products Press, Nwe York, London, Oxford Press ; 2006, vol.28, Nr 1,, Polish Academy of Science, s.83-85; 2. Żmija J., Szafrańska M Kredytowanie obszarów wiejskich na przykładzie regionu zamojskiego. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; t.2, s ; 3. Matysik-Pejas R Percepcja jakości produktów żywnościowych przez młodych konsumentów. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; nr 1118,t.2, s.80-85; 4. Banaś K Wybrane czynniki kształtujące wzrost i utrzymanie konkurencyjności na przykładzie przedsiębiorstwa branży drobiarskiej. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Nr 1118, t.1, s Domagalska-Grędys M Ocena wewnętrznych uwarunkowań konkurencyjności grup producenckich województwa małopolskiego z wykorzystaniem modelu regresji logistycznej. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1118,t.1, s ; 6. Domagalska-Grędys M Pożądane cechy lidera według opinii zrzeszonych producentów rolnych województwa małopolskiego. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; Nr 1116, s Matysik-Pejas R Kształtowanie innowacyjności produktów żywnościowych poprzez sposób ich pakowania.. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1116,t.2, s ; 8. Matysik-Pejas R Percepcja jakości produktów żywnościowych przez młodych konsumentów. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu;nr 1118, t.2. s Tyran E Competitiveness of Rural Tourism. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, t.2, nr 1118, s

15 10. Matysik-Pejas R Oddziaływanie reklamy na nabywców produktów żywnościowych; Handel Wewnętrzny Nr specjalny czerwiec 2006; s Tyran E Rynek produktów regionalnych czy cenne regionalne nisze rynkowe; Handel Wewnętrzny, Nr specjalny czerwiec 2006, s ; 12. Banaś K Trendy w produkcji i konsumpcji mięsa drobiowego. Handel Wewnętrzny, s , 13. Banaś K Kształtowanie się opłacalności przedsiębiorstwa rolniczego branży drobiarskiej.; Roczniki Naukowe SERiA; t.viii, z.1, s.10-13; 14. Domagalska-Grędys M Zastosowanie funkcji regresji logistycznej do oceny prawdopodobieństwa obniżki kosztów w grupach producenckich; Roczniki Naukowe SERiA, t.vii, z.5, s ; 15. Matysik -Pejas R Preferencje nabywcze konsumentów na rynku żywności mrożonej. Roczniki Naukowe SERiA; t.viii, z.3, s.81-85; 16. Tyran E Produkty regionalne i tradycyjne jako atrakcja w turystyce wiejskiej. Roczniki Naukowe SERiA, t.viii, z.4, s ; 17. Szafrańska M., Żmija J Polityka kredytu handlowego w przedsiębiorstwie paszowym X. Roczniki Naukowe SERiA, t.viii, z.2, s ; 18. Banaś K Zastosowanie modeli regresji wielokrotnej do symulacji opłacalności produkcji żywca brojlerów. Acta Agraria et Silvestria; s Banaś K Rola i miejsce produkcji drobiarskiej w gospodarce żywnościowej. Acta Agraria et Silvestria, Sekcja Ekonomiczna; vol. XLVI/2,s Domagalska-Grędys M Analiza wskaźnika spójności Cartwright`a i Webber`a z wykorzystaniem analizy wariancji. Acta Agraria et Silvestria, Sekcja Ekonomiczna; vol.xlvi/2, s ; 21. Matysik-Pejas R Identyfikacja i ochrona produktów tradycyjnych i regionalnych, a szanse dla obszarów wiejskich. Acta Agraria et Silvestria, Sekcja Ekonomiczna, vol.xlvi/1, s Matysik-Pejas R Sezonowość skupu i cen mleka w Polsce w latach Acta Agraria et Silvestria, Sekcja Ekonomiczna, vol. XLVII, s Molik E., Musiał W., Tyran E. Wierzchoś E Ocena wypasu owiec w Beskidzie Niskim i Bieszczadach. Acta Agraria et Silvestria, Sekcja Ekonomiczna, vol XLVI/2, s ; 24. Żmija J Ekonomika produkcji chmielu na przykładzie gospodarstwa rolnego w regionie lubelskim. Acta Agraria et Silvestria, Sekcja Ekonomiczna, vol.xlvi/2, s.15-22; 25. Domagalska-Grędys M. 2006; Wybrane charakterystyki krajowego rynku owoców z uwzględnieniem regulacji unijnych-rok po integracji. Acta Agrariaet Silvestria, Sekcja Ekonomiczna, vol.xlvi/2,s Tyran E Polskie FADN szansą statystyki rolniczej. Acta Agraria et Silvestria, Sekcja Ekonomiczna, vol.xlvii,s ; 27. Banaś K Analiza wyników produkcyjnych i ekonomicznych wybranych ferm kurcząt brojlerów. Comparative analysis of productive and economic results of selected broiler chickens farms. Roczniki Naukowe Zootechniki; t.33, z.1, s ; PUBLIKACJE Madzinova R., Tej.J., Krasnodębski A Possible perspectives of regional development of Presov self-administration regio. Acta Agraria et Silvestria, Sekcja Ekonomiczna., vol. XLIV/2, s Brecik M., Tej J., Krasnodębski A Small and medium enterprise - one of the aspects of the regional development. Acta Agraria et Silvestria, Sekcja Ekonomiczna vol.xliv/2, s.43-49; 3. Badach E., Krasnodębski A., Cieślik J Próba statystycznej oceny poziomu wybranych czynników warunkujących rozwój produkcji rolniczej w województwie małopolskim. Acta Agraria et Silvestria, Sekcja Ekonomiczna, vol. XLIV, s Cieślik J., Badach E., Krasnodębski A Baza surowcowa przemysłu mleczarskiego w regionie małopolskim. Acta Agraria et Silvestria, Sekcja Ekonomiczna; vol.xliv/1, s.61-68; 5. Krasnodębski A., Cieślik J., Badach E Stan polskiego rynku mleka i branży przetwórstwa mleczarskiego. Acta Agraria et Silvestria, Sekcja Ekonomiczna, vol. XLIV/1, s

16 6. Tyran E Renty strukturalne przed i po akcesji do Unii Europejskiej. Acta Agraria et Silvestria, Sekcja Ekonomiczna, vol XLIV/1, s ; 7. Brzozowski B., Kuczek L Funkcjonowanie spółdzielczych grup producenckich w Małopolsce, Acta Agraria et Silvestria, Sekcja Ekonomiczna, vol.xliv/1, s Gniewek J Finansowanie rozwoju lokalnego / na przykładzie Banku Spółdzielczego w Limanowej/. Acta Agraria et Silvestria, Sekcja Ekonomiczna, vol.xliv/1, s.79-85; 9. Tyran E Changes in Subsistence Farming in South-Eastern Poland. Acta Agraria et Silvestria, Sekcja Ekonomiczna, Vol. XLIV/2, s Chazoule C., Domagalska-Grędys M., Pluvinage J.2005.; Share of producer organization and groups in the fruit market-french and Polish specifity. Annals of Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists. Vol.VII, No 6, s ; 11. Banaś K Analiza sytuacji ekonomicznej produkcji kurcząt brojlerów na przykładzie Polski południowo-zachodniej. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Prace Kom. Nauk Rolniczych i Biologicznych 2005, seria B, nr 58, s.13-19; 12.Cieślik J Mleczarstwo małopolskie - sytuacja produkcyjna i ekonomiczna. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych, seria B, nr 58, s ; 13. Domagalska Grędy, M., Żmija J Ocena sytuacji producentów owoców miękkich podejmujących działania grupowe w warunkach Małopolski. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych, seria B, nr 58, s ; 14. Domagalska-Grędys M Działalność grupowa w ocenie sadowników małopolski. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych, seria B., nr 58, s Matysik R Wpływ integracji Polski z Unią Europejską na sytuację producentów buraków cukrowych. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych 2005, seria B, nr 57, s Matysik R Wiedza o otoczeniu konkurencyjnym jako czynnik stymulujący działalność przedsiębiorstwa. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych 2005, seria B, nr 58, s ; 17. Szafrańska M Realizacja programu SAPARD w Małopolsce. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych, seria B, nr 57, s Szafrańska M Zarządzanie ryzykiem kredytowym na przykładzie Banku Spółdzielczego w Brzeźnicy. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych 2005, seria B, nr 58, s Banaś K Produkcja drobiarska a zrównoważony rozwój środowiska naturalnego w Polsce południowo-wschodniej. Ekonomia i Środowisko, nr 33, s Banaś K Perspektywy rozwoju produkcji żywca drobiowego w Polsce w warunkach rozszerzonej Unii Europejskiej. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Agrobiznes Nr 1070, tom 1, s Cieślik J Stan i kierunki rozwoju sektora mleczarskiego w regionie małopolskim Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Agrobiznes 2005 nr 1070, tom 1, s Domagalska- Grędys M Znaczenie otoczenia w rozwoju grupy producentów truskawek z rejonu Małopolski - przed wstąpieniem i po wstąpieniu do UE. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Agrobiznes 2005; nr 1070, t.1, s Szafrańska M Kanały dystrybucji produktów bankowych dla rolników indywidualnych. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Agrobiznes 2005, nr 1070, t.2, s Tyran E. Rozwój turystyki wiejskiej a fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Agrobiznes 2005, nr 1070, t.2, Gniewek J Funkcjonowanie spółdzielczego sektora bankowego w Polsce po akcesji Polski do UE. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Agrobiznes 2005; nr 1070, t.1, s Żmija J Bariery i szanse rozwoju rolnictwa w Małopolsce po integracji Polski z UE. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Agrobiznes 2005, nr 1070, t.2, s Domagalska-Grędys M Co zmieniło się w polskiej produkcji sadowniczej po wejściu do UE. Problemy Rolnictwa Światowego, tom XII, s.31-40; 28. Matysik R Rynek cukru- wybrane charakterystyki pierwszego roku funkcjonowania w UE. Problemy Rolnictwa Światowego, t.xiii, s ;

17 29. Szafrańska M Rola banków spółdzielczych w kredytowaniu rolnictwa i obszarów wiejskich Problemy Rolnictwa Światowego, tom XIII, s ; 30. Cieślik J Koncentracja produkcji i przetwórstwa mleka w województwie małopolskim. Problemy Rolnictwa Światowego, t.xiii, s.23-30; 31. Banaś K Kierunki zmian na rynku kurcząt brojlerów w Polsce po rozszerzeniu UE. Problemy rolnictwa światowego, t.xiii, s ; 32. Banaś K Szanse rozwoju ferm brojlerów Polski południowo-wschodniej w rozszerzonej UE;. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu; 2005, t.vii, z.7, s.11-15; 33. Banaś K Analiza czynników warunkujących rozwój produkcji drobiarskiej w Polsce południowo-wschodniej. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t.vii, z.7, s Matysik R Rynek kawy i preferencje nabywcze jej konsumentów. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t.vii, z.3, s ; 35. Matysik R Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu; Badanie wpływu opakowania, marki oraz reklamy jako elementów percepcyjnego oddziaływania na nabywców kawy;; 2005, t.7, z.8, s ; 36. Żmija J., Szafrańska M Kredytowanie przedsiębiorstw na obszarach wiejskich na przykładzie Regionu Zamojskiego. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. 2005, t. VII, z.4, s Szafrańska M Zachowania rolników indywidualnych na rynku usług finansowych oferowanych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t.vii, z.3, s ; 38. Musiał W., Molik E., Wojewodzic T., Mikołajczyk J., Tyran E Uwagi metodyczne do kompleksowego ustalania zasadności ekonomicznej wypasu komercyjnego i kulturowego owiec; Roczniki Naukowe Zootechniki 2005, z.22, s Mikołajczyk J., Molik E., Musiał W., Tyran E., Wojewodzic T Zarządzanie wypasem owiec w Tatrach i na Podhalu - badania mikroekonomiczne. Roczniki Naukowe Zootechniki; z.22, s ; 40. Musiał W., Wierzchoś E., Molik E., Tyran E.2005.; Wybrane aspekty wypasu zbiorowego owiec w Beskidzie Śląskim i Beskidzie Żywieckim. Roczniki Naukowe Zootechniki z.22, s ;

18

19

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL DOROBEK PUBLIKACYJNY CZŁONKÓW EUROPEJSKIEGO CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY (1997-2006) Tomasz Bernat, Podmioty gospodarcze w strategii marketingowej firm finansowych, Agencja Marketingowa IPH, Szczecin

Bardziej szczegółowo

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza produkcyjności przedsiębiorstwa.. z wykorzystaniem funkcji produkcji. 2. Wykorzystanie współczynnika elastyczności w analizie popytu na... 3. Wpływ funduszy

Bardziej szczegółowo

Przypadek 3. Państwo Gawlikowie, czyli gdzie pracować w Polsce czy w Wielkiej Brytanii

Przypadek 3. Państwo Gawlikowie, czyli gdzie pracować w Polsce czy w Wielkiej Brytanii Department Faculty member Author (Authors) Publication title Publication name Publisher Place of publishing Year The Department of Accounting Banaszkiewicz Aleksandra Banaszkiewicz A., Makowska E., Przypadek

Bardziej szczegółowo

MARKETING I RYNEK 10/2014

MARKETING I RYNEK 10/2014 MARKETING I RYNEK 10/2014 Adres redakcji 00-099 Warszawa, ul. Canaletta 4, p. 301 tel. (22) 827 80 01, w. 314 faks (22) 827 55 67 e-mail: mir@pwe.com.pl strona internetowa: www.marketingirynek.pl Wersja

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 360 Agrobiznes 2014 Problemy ekonomiczne i społeczne Redaktorzy naukowi Anna Olszańska Joanna

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 10 (59) 2013 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 10 (59) 2013 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 3 (52) 2010 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF Wrocław 2011-VII-22 WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej *** Artykuły w czasopismach recenzowanych

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz organizacyjnych

AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz organizacyjnych Poznań, dnia 20 stycznia 2014 AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz organizacyjnych I. Imię i Nazwisko... 1 II. Posiadane dyplomy oraz stopnie naukowe... 1

Bardziej szczegółowo

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2012, Grzegorz Michalski, Wroclaw University of Economics

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2012, Grzegorz Michalski, Wroclaw University of Economics Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2012, Grzegorz Michalski, Wroclaw University of Economics Streszczenie Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9

Spis treści. Wstęp... 9 Spis treści Wstęp... 9 Dariusz Waldziński, Spójność ekonomiczna Unii Europejskiej w świetle współczesnych przemian kulturowo-cywilizacyjnych... 11 Urszula Kalina-Prasznic, Ekonomiczne kontrowersje wokół

Bardziej szczegółowo

Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE OF GEOGRAPHY DEPARTMENT OF ENTREPRENEURSHIP

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. Magdalena Rękas Jerzy Sokołowski. PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics

Ekonomia. Magdalena Rękas Jerzy Sokołowski. PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 305 Ekonomia Redaktorzy naukowi Magdalena Rękas Jerzy Sokołowski Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Uczelnia dla gospodarki - gospodarka dla uczelni

Uczelnia dla gospodarki - gospodarka dla uczelni Uczelnia dla gospodarki - gospodarka dla uczelni Tom I Współpraca sfery nauki i instytucji rynkowych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz lokalnego przemysłu staŝe dla pracowników PWSZ w Krośnie

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014. Wyzwania biznesowe XXI wieku

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014. Wyzwania biznesowe XXI wieku 1 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014 Wyzwania biznesowe XXI wieku 2 The Wroclaw School of Banking Research Journal No. 5(43)/2014 Business Challenges of the 21 st Century

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział 1

SPIS TREŚCI. Rozdział 1 3 4 SPIS TREŚCI Wstęp... 9 Rozdział 1 METODYKA BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH PRZEMYSŁU ROLNO SPOŻYWCZE- GO W SEKTORZE AGROBIZNESU 1.1. Cel i zakres badań... 21 1.2. Przedmiot analizy i hipotezy badawcze... 24

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 4 (53) 2010 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING

EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING WZ 007390-WZ ADVANCED Advanced Logistic Systems : Theory and Practice / Ed. Bela Illes, Beata Skowron-Grabowska, Peter Telek Miskolc : University

Bardziej szczegółowo

H = 5 120 120 cited by: cited by: cited by: cited by: cited by:

H = 5 120 120 cited by: cited by: cited by: cited by: cited by: Grzegorz Michalski PhD, Wroclaw University of Economics (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Mój indeks H = 5 bez samocytowań. 5 publikacji: (PWN1, CDW1, CHB1, CHB2, EDUK) cytowane po nie mniej niż 5

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu Entrepreneurial Cities Project Directory 1 Badania stanu potrzeb firm dynamicznych, kreatywnych i innowacyjnych Studies on the needs of dynamic, creative and

Bardziej szczegółowo

Issued with the consent of the Rector Editor in Chief Publishing House of Rzeszow University of Technology Leonard ZIEMIAŃSKI

Issued with the consent of the Rector Editor in Chief Publishing House of Rzeszow University of Technology Leonard ZIEMIAŃSKI Issued with the consent of the Rector Editor in Chief Publishing House of Rzeszow University of Technology Leonard ZIEMIAŃSKI Composition of the Scientific Papers Council of the Faculty of Management of

Bardziej szczegółowo

Pedagogika. Badania, dyskusje, otwarcia. Zeszyt 2. Specyfika pomiaru w badaniach społecznych.

Pedagogika. Badania, dyskusje, otwarcia. Zeszyt 2. Specyfika pomiaru w badaniach społecznych. Pedagogika. Badania, dyskusje, otwarcia. Zeszyt 2. Specyfika pomiaru w badaniach społecznych. 1 Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach. Wydział Ekonomiczny. Rada naukowa prof. Lothar Bildat, EBC-Hochschule

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko/ Name and surname. E-mail Zainteresowania badawcze The current focus of scholarly work

Imię i nazwisko/ Name and surname. E-mail Zainteresowania badawcze The current focus of scholarly work Imię i nazwisko/ Name and surname Prof. Witold T. Bielecki Prof. Krystyna Cholewicka-Goździk Prof. Jerzy Cieślik Prof. Dorota Dobija Prof. Lechosław Garbarski E-mail Zainteresowania badawcze The current

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. Słowa kluczowe: kredyt bankowy, gospodarstwo rolne, decyzje kredytowe, czynniki mikroekonomiczne.

1. Wstęp. Słowa kluczowe: kredyt bankowy, gospodarstwo rolne, decyzje kredytowe, czynniki mikroekonomiczne. Ryszard Kata PRZESŁANKI ORAZ MIKROEKONOMICZNE DETERMINANTY KORZYSTANIA PRZEZ ROLNIKÓW Z KREDYTÓW BANKOWYCH Streszczenie: W opracowaniu dokonano analizy przesłanek decyzji kredytowych rolników oraz identyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 10 (XXV) Zeszyt 2 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2010 Wiesława Lizińska 1 Katedra Polityki Gospodarczej i

Bardziej szczegółowo

Management of organization in real and virtual environment: opportunities and challenges

Management of organization in real and virtual environment: opportunities and challenges Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy Wydział Ekonomii Management of organization in real and virtual environment: opportunities and challenges

Bardziej szczegółowo