s Viktória Ali Taha, Juraj Tej, Andrzej Krasnodębski, Vnímanie manažérskych simulácií a tvorivých metód účastníkmi simulačných

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "0745-3. s. 184-190. 20. Viktória Ali Taha, Juraj Tej, Andrzej Krasnodębski, Vnímanie manažérskych simulácií a tvorivých metód účastníkmi simulačných"

Transkrypt

1 Publikacje Czekaj M., Żmija J., 2013: Wspólna Polityka Rolna wobec rolnictwa i wsi na obszarach górskich. Nauki Ekonomiczno-Rolnicze w kontekście zmieniających się potrzeb gospodarki. Wydawnictwo SGGW w Warszawie 2013, s Czekaj M.,2013: Dynamika zmian zużycia nawozów wapniowych w Polsce. Czasopismo naukowokulturalne EPISTEME Nr 18, t. I/2013, s Czekaj M., 2013: Internet jako narzędzie komunikacji w sprzedaży bezpośredniej artykułów żywnościowych na przykładzie witryny Zagadnienia Doradztwa Rolniczego. Kwartalnik 2`13(72) CDR, Seria Poznań 2013, s Czekaj M., 2013: Wykorzystanie komputerów w wybranych gospodarstwach rolnych województwa małopolskiego. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego. Kwartalnik 3`13(73) CDR, Seria Poznań 2013, s Czekaj M., Internet jako źródło pozyskiwania informacji w gospodarstwach rolnych województwa małopolskiego. 6. Czekaj M., Ubezpieczenie obowiązkowe i dobrowolne gospodarstw rolnych. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie w ramach projektu nr FA /11 pn.: Szkolenia w zakresie finansów gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenia rolników i gospodarstw rolnych w województwie małopolskim Wydrukowano w MODR Karniowicach 2013, s broszura. 7. Czekaj M., Wspólna Polityka Rolna wobec rozwoju obszarów górskich - po recenzjach 8. Czekaj M., Innowacyjne wykorzystanie idei spółdzielczej dla rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich. 9. Czekaj M., Z Naturą 2000 za Pan Brat broszura informacyjna. 10. Cieślik J. 2013: Dochody gospodarstw mlecznych w regionie małopolskim. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom XV, zeszyt 6. Rzeszów. 11. Cieślik J. (współautor) 2013: Ocena znajomości systemu HACCP wśród personelu zakładów gastronomicznych. Journal of Agrbusiness and Rural Development. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, nr 1 (27). 12. Domagalska-Grędys M., 2013, Kształtowanie wartości i rentowności relacji z klientami produktów zoologicznych case study, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej Organizacja i zarządzanie, Nr 54, Łódź, s Domagalska-Grędys M., 2013, Zastosowanie LGCM do oceny zmian dochodów gospodarstwach zrzeszonych z uwzględnieniem modeli zachowań Chrisa Argyrisa, Roczniki Naukowe SERiA, t. XV, z.3, Wyd. WIEŚ JUTRA Sp.. z o.o., Warszawa, s Domagalska-Grędys M., 2013, Przesłanki restrukturyzacji rozwojowej w zrzeszonych gospodarstwach rolnych, Wyd. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków. 15. Domagalska-Grędys M., 2013, Czy efektom synergii nie sprzyja indywidualizm? Przykład gospodarstw zrzeszonych. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 6(2013), Bydgoszcz, s PL ISSN Domagalska-Grędys M., 2013, Ocena zdolności rozwojowych małych gospodarstw rolnych poprzez działania grupowe producentów, Problemy drobnych Gospodarstw Rolnych, Wyd. Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, Kraków. 17. Kornalska E., Krasnodębski A., Trela W., Development of Agricultural Farms in Poland in viev of Acquired European Founds In: Business management - practice and theory in the 21st century : international scientific conference : proceedings of scientific papers, 2013, Nitra, Podnikový manažment - prax a teória 21. storočia : medzinárodná vedecká konferencia, zborník vedeckých príspevkov, CD, Nitra : Slovak University of Agriculture, s ISBN Trela W., Krasnodębski A., Kornalska E., Corporate Social Responsibility as a tool of employer branding In: Business management - practice and theory in the 21st century : international scientific conference : proceedings of scientific papers, 2013, Nitra, Podnikový manažment - prax a teória 21. storočia : medzinárodná vedecká konferencia, zborník vedeckých príspevkov, CD, Nitra. Nitra : Slovak University of Agriculture, s ISBN Juraj Tej, Viktoria Ali Taha, Andrzej Krasnodębski, Management Simulation exercise training of managers in virtual environment In: Sucasne trendy elektronickeho vzdelavania 2013 : Recenzovany zbornik prispevkov, Presov Presov : Presovska univerzita, ISBN

2 s Viktória Ali Taha, Juraj Tej, Andrzej Krasnodębski, Vnímanie manažérskych simulácií a tvorivých metód účastníkmi simulačných cvičení - komparácia slovenských a poľských študentov In: Sociálne javy v kultúrnom a osobnostnom kontente. Nekonferenčný vedecký zborník recenzovaných štúdií s medzinárodnou účasťou, CD, Presov : Presovska univerzita, ISBN , s Horska E., Szafrańska M., Matysik-Pejas R., Knowledge and financial skills as the factors determining the financial exclusion process of rural dwellers in Poland. Agricultural Economics (Zem d lská Ekonomika), 59, 2013 (1), s ISSN X. 22. Matysik-Pejas R., Pakosz I Działania merchandisingowe i ich wpływ na klientów sklepów wielkopowierzchniowych. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Nr 9 (58) 2013, s Matysik-Pejas R., Innowacyjność producentów żywności w Polsce na tle producentów z krajów Unii Europejskiej. Episteme 18/2013, t. 1, s Matysik-Pejas R., Szafrańska M., Żmija J., Behaviours of loyalty programme participants. 25. Matysik-Pejas R., Szafrańska M., Sowula M Perception of private labels by purchasers of food products. 26. Żmija J., Tyran E. Sustainable development of agriculture and changes in South-eastern Poland Malopolska District - w: Sustainable Development and Agribusiness, red. Peter Bielik, Visegrad Found, Warszawa Ewa Tyran, Janusz Żmija - "Trends in World Tourism as a Chance of Rural Tourism Development". 28. SZAFRAŃSKA M., Czynniki determinujące poziom wiedzy finansowej menedżerów mikro- i małych- przedsiębiorstw. W: Przedsiębiorczy menedżer przedsiębiorczej organizacji. Nowoczesne tendencje w nauce oraz w praktyce organizacji zarządzania. MARJAŃSKI A. (red.) Społeczna Akademia Nauk, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XIV, Zeszyt 3, s , Łódź, ISSN SZAFRAŃSKA M., Determinanty poziomu wykluczenia finansowego mieszkańców małopolskich wsi. W: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Warszawa-Poznań-Rzeszów: SERiA, 2013, Tom XV, Zeszyt 3, s , ISSN SZAFRAŃSKA M., Czynniki determinujące zachowania wiejskich gospodarstw domowych na rynku płatności bezgotówkowych. W: Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2013, Nr 9 (58), s , ISSN SZAFRAŃSKA M., Czynniki determinujące płatności kartami na obszarach wiejskich. EPISTEME, nr 18, t.i/2013, s , Kraków, ISSN SZAFRAŃSKA M., Zachowania wiejskich gospodarstw domowych na rynku bankowości internetowej. 33. SZAFRAŃSKA M., Zachowania oszczędnościowe wiejskich gospodarstw domowych w Małopolsce. 34. Utnik-Banaś K., Sowula-Skrzyńska E., Baranek M., Wykorzystanie progu rentowności i wskaźnika bezpieczeństwa przedsiębiorstwa w ocenie opłacalności produkcji jaj wylęgowych kur nieśnych na przykładzie wybranej fermy drobiu. Roczn. Nauk. SERiA, tom XV, zeszyt 5, Warszawa- Poznań-Rzeszów, s Sowula-Skrzyńska E., Szumiec A., Borecka A., Utnik-Banaś K., Zróżnicowanie poziomu wsparcia w gospodarstwach owczarskich objętych mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Roczn. Nauk. SERiA, tom XV, zeszyt 5, Warszawa-Poznań-Rzeszów, s Utnik-Banaś K., 2013, Polityka jakości na przykładzie firmy drobiarskiej Cedrob SA (Quality policy on an example of Cedrob SA poultry enterprise). XXV Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA Nauka praktyce drobiarskiej praktyka drobiarska nauce ; doniesienie s. 150 i Utnik-Banaś K., Sowula-Skrzyńska E., 2013, Wybrane ekonomiczne aspekty produkcji jaj konsumpcyjnych na przykładzie fermy niosek (Chosen economics aspects of consumption eggs production on the example of laying hen farm), Episteme nr 18/2013 t.1, s , ISSN Utnik-Banaś K., Sowula-Skrzyńska E., 2013, Makro- i mikroekonomiczne determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa branży mięsnej, Episteme nr 18/2013 t.1, s , ISSN Utnik-Banaś K., Żmija J., 2013, Ekonomiczne aspekty zmniejszenia obsady w chowie kurcząt brojlerów. Konferencja polsko-niemiecka Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich praktyczne wykorzystanie teraźniejszość i przyszłość Balice r., s i Majewska I. Trela W., Kornalska E., 2013, Formy promocji stosowane w zarządzaniu uczelnią wyższą (na przykładzie Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie), Episteme, Czasopismo Kulturalno- Naukowe, s , ISSN

3 41. Trela W., Kornalska E., Majewska I., 2013, Bezrobocie w Polsce w okresie w świetle cyklu koniunkturalnego, Episteme, Czasopismo Kulturalno-Naukowe, s , ISSN Kornalska E., Trela W., Majewska I., Aktywny mailing jako narzędzie marketingu sieciowego, Episteme, Czasopismo Kulturalno-Naukowe, s , ISSN Trela W., Kornalska E., 2013, Postconference publication, St. Petersburg, 2013 The dynamic structure analysis of Polish foreign trade of agricultural products, p ISBN Kornalska E., Żmija J., Krasnodębski A., Trela W., Effect of European funds on development of agricultural farms in Poland. 45. Kornalska E., Majewska I., Trela W., Structural diversification of Polish agriculture after accession to the European Union. 46. Trela W., 2013, Inicjatywy CSR w Internecie jako skuteczne narzędzie budowania wizerunku firmy, Portal Innowacyjnego Transferu wiedzy w Nauce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Kielce, s ISBN Majewska I., 2013, Struktura wydatków w gospodarstwach domowych w latach (Prace Naukowe nr 2 Instytutu Ekonomiczno-Przyrodniczego MarGo z/s w Oleśnicy. Wydawca: Instytut Ekonomiczno-Przyrodniczy MarGo z/s w Oleśnicy). 48. Żmija J., Czekaj M., Livestock Production in the Face of Challenges Posed by the Cammon Agricultural Policy Introduction, UDK 636:636/039438) nr Żmija J., 2013, Books review of dr hab. inż. Eugeniusz Chyłek under the title Conditions of innovative development of food and agricultural sector and rural areas in agricultural policy. ISSN , tom IV, nr Satoła Ł. 2013: Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w jednostkach samorządu terytorialnego, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XIV, z. 1, Warszawa-Poznań-Rzeszów, s Satoła Ł. 2013: Przemiany gospodarki i infrastruktury komunalnej w Małopolsce w latach , Monografia SGH, Warszawa, s Satoła Ł., Wojewodzic T., 2013: Support units in Poland s local government administration system, Scientific Journal School of Economics and Management in Public Administration, Bratislava, vol. IX, nr 1, s Satoła Ł., Wojewodzic T., 2013: System of local government finance unit in Poland, Scientific Journal School of Economics and Management in Public Administration, Bratislava. 54. Satola L., Sroka W., Wojewodzic T., 2013: Reallokation der Ressourcen und Rückzug aus der landwirtschaftlichen Tätigkeit als Ergebnis der Diversifikation der Tätigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe in Polen, Landlicher Raum, Online-Fachzeitschrift des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Ausgabe nr 3/2013, s Satoła Ł. 2013: Polityka opodatkowania nieruchomości w gminach województwa małopolskiego w latach , Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 9 (58), Warszawa, s Satoła Ł. 2013: Skala ograniczania działalności gospodarstw rolniczych w Polsce, Episteme: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, Nr 18, t. I, s Satoła Ł., Płonka A., Wojewodzic T. 2013: Zmiany przychylności podatkowej gmin w okresie dekoniunktury gospodarczej, Zeszyty Naukowe SGGW, seria Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, Warszawa. 58. Satoła Ł. 2013: Zróżnicowanie wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w układzie centrum peryferia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Gospodarka Przestrzenna. 59. Satoła Ł., Dacko M., Sroka W., 2013: Исследования причин и последствий ограничения деятельности сельских хозяйств в Польше (Studia nad przyczynami i skutkami ograniczania działalności gospodarstw rolniczych w Polsce), Scientific Bulletin of NULES of Ukraine, Nr 181/6. Rozdziały w książkach i monografiach: 1. Cieślik J., Krasnodębski A., Matysik-Pejas R., Żmija J., Traditional and regional food products in the EU and Poland Chapter 10 In: Food sciences & business studies. Nitra: Slovak University of Agriculture, ISBN , s Matysik-Pejas R., Krasnodębski A., Szafrańska M., Innovative food products and their influence on consumer, Chapter 11 In: Food sciences & business studies. Nitra: Slovak University of Agriculture,

4 2012. ISBN , s Trela W., Krasnodębski A., Kornalska E., Galova J., The synergies between Corporate Social Responsibility and employer branding: best practise from Poland Chapter 3 In: Sustainability in business and society: global challenges - local solution. 4. Horská E., Yespolov I. Tlektes, Gálová J., Krasnodębski A., Kornalska E., Trela W., Voronina A., Singh Ajay Kumar, Sustainability in business and society: global challenges - local solution., Kraków : Wydawnictwo Episteme, ISBN s Matysik-Pejas R., Krasnodębski A., Product policy and innovation in international environment. 6. Matysik-Pejas R., Krasnodębski A., Developing innovative and new products for V4 countries.

5 Publikacje Czekaj M.,2012: Ekonomiczno-środowiskowe aspekty nawożenia gleby innowacyjne rozwiązania stosowane w tym zakresie. Economical and environmental aspects of fertilizing the soil innovation solutions in these areas. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom XIV, Zeszyt 5. s Czekaj M.,2012: Opinie wybranych producentów rolnych dot. stosowania nawozów niekonwencjonalnych (ze szczególnym uwzględnieniem popiołu paleniskowego). Farmers opinions about fertilizing using non-conventional fertilizers (particularly fly ash). Czasopismo naukowokulturalne EPISTEME, nr 14/2012, s Czekaj M, Żmija J. 2012: Wspólna Polityka Rolna a rozwój drobnych gospodarstw rolnych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Polityki Europejskie. Finanse i Marketing, nr 8 (57) 2012, s Matysik-Pejas R., 2012: Edukacja konsumentów w zakresie wiedzy o żywieniu jako przyczynek do zrównoważonej konsumpcji, Handel Wewnętrzny, lipiec-sierpień, tom 3, s , ISSN Matysik-Pejas R., Innowacje na rynku produktów żywnościowych i ich oddziaływanie na nabywców, Handel Wewnętrzny, maj-czerwiec, tom 3, s , ISSN Matysik-Pejas R., 2012: Płeć jako czynnik różnicujący preferencje uczestników programów lojalnościowych, Roczniki Naukowe SERiA, Tom XIV, Zeszyt 8, str , ISNN Szafrańska M., Matysik-Pejas R., 2012: Financial literacy in SME business activity in Poland. Proceedings of the International Conference of Management of Human Resources 2012, Szent Istvan University, Godollo, Hungary, Volume II, s , ISBN Szafrańska M., Matysik-Pejas R., Krasnodębski A. 2012: Consumer ethnocentrism as an effect of internationalization of polish financial service market, International Scientific Days 2012: Global Commodity Markets: New Challenges and the Role of Policy, Slovak University of Agriculture, Nitra, s ; ISBN Matysik-Pejas R., Szafrańska M., Krasnodębski A. 2012: The food consumer on globalising markets,, International Scientific Days 2012: Global Commodity Markets: New Challenges and the Role of Policy, Slovak University of Agriculture, Nitra, s ; ISBN Szafrańska, M., 2012: Czynniki determinujące poziom wiedzy i umiejętności finansowych kobiet z obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. SERiA, Tom XIV, Zeszyt 8, s , ISSN Szafrańska, M. 2012: Postawy i tendencje etnocentryczne młodzieży wiejskiej na rynku usług bankowych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. SERiA, Tom XIV, Zeszyt 3, s , ISSN Szafrańska, M. 2012: Czynniki determinujące postawy etnocentryczne nabywców usług bankowych. Handel Wewnętrzny nr , Tom 1. Zachowania konsumenckie badania, uwarunkowania, różnice. Warszawa, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, s , ISSN Szafrańska, M. 2012: Wiedza finansowa młodzieży gimnazjalnej i jej znaczenie w zrównoważonym rozwoju. Handel Wewnętrzny nr , Tom III. Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju XXI wieku. Warszawa, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, s , ISSN Szafrańska, M., 2012: Edukacja finansowa jako element realizacji idei społecznej odpowiedzialności banków w Polsce. EPISTEME, Kraków 15/2012, s , Kraków, ISSN Horská E., Smutka L., Mansoor Maintah, 2012: The Impact of the Global Economic Crisis on Selected Segments of the Wolrd Trade with Commodities. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Volume LX, Nr. 7 (2012) s Smutka L., Elena Horská E., Mansoor Maitah, 2012: Sensitivity of selected countries to changes in the sugar beet market in the context of the reform of the European Union sugar regime in Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis 298, Oeconomica 69, Copyright by West Pomeranian University of Technology, s ISSN Horska E. Crowdinvesting: the further development of crowd funding as a modern and unconventional kind of financing for small and medium sized companies [elektronický zdroj] / Schenk R., Horská E. -- ilustr.in: Global commodity markets: new challenges and the role of policy : International Scientific Days 2012 : book of abstracts = Globálne komoditné trhy: nové výzvy a úloha verejných politík : Medzinárodné vedecké dni 2012 : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, máj, Nitra CD-ROM (911 s.) Medzinárodné vedecké dni. -- Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, S

6 18.Horska E.,2012: Corporate social responsibility implementation in international management; a way to increase competitiveness of a company / Andrea Ubrežiová, Iveta Ubrežiová, Elena Horská. -- ilustr.in: Management - Leadership - Strategy - Competitiveness vyd.. -- [200 s.] Management - Leadership - Strategy - Competitiveness. -- Gödöllő : Szent István University, s Satoła Ł., 2012: Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego,; próba oceny. Samorząd Terytorialny, 1-2/2012, s Satoła Ł. 2012: Kryzys finansów publicznych z perspektywy społeczności lokalnej, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XIV, z. 4, s Satoła Ł. 2012: Nowe normy ostrożnościowe w zakresie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, Problemy Zarządzania, vol. 10, nr 4(39), s Utnik-Banaś K.2012: Analiza szeregu czasowego cen żywca brojlerów w latach Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych. Statystyka na usługach gospodarki żywnościowej II.tom 13, nr1, s Krawczyk J., Utnik-Banaś K.2012: Wpływ systemu utrzymania kur i gęstości ich obsady na masę jaj i wartość sprzedaży na fermie drobiu, Rocz. Nauk. SERiA, tom XIV, zeszyt 5, s Trela W.,Kornalska E., Krasnodębski A.,2012: Przedsiębiorczość w województwie małopolskim. Wyd. EPISTEME Czasopismo Naukowo-Kulturalne, Kraków Nr 15/2012, ISSN t. II, str Kornalska E., Trela W., 2012:, Ocena możliwości finansowania procesów modernizacyjnych w gospodarstwach rolnych województwa świętokrzyskiego. Wyd. EPISTEME Czasopismo Naukowo- Kulturalne Kraków Nr 15/2012 ISSN t. II, str Domagalska-Grędys M. 2012: Synergiczne efekty w gospodarstwach zrzeszonych, Wieś Jutra, nr ( ), s Domagalska-Grędys M. 2012: Ocena systemu CRM i oprogramowania BS4 w małym przedsiębiorstwie, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego. Rozwój Organizacji w Teorii i w Praktyce Zarządzania, Nr VII (2012), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Łodzi, s Rozdziały w książkach i monografiach: 1. Smutka L., Horska E.[et al.] World agricultural production, consumption and trade development - selected problems : position of the European Union in the global agricultural market; oponenti: Peter Bielik, Jiří Dvořáček, Mária Hambálkováí vyd. -- Praha : Powerprint, s. : grafy, ilustr. -- ISBN : (brož.). 2. Cieślik E., Cieślik J., 2012: Food Quality and Safety.Food sciences & business studies : globalregional-local approach.nitra : Slovak University of Agriculture, ISBN : (viaz.).s Matysik-Pejas R., Krasnodębski A., Szafrańska M., 2012: Innovative food products and their influence on customer. Food science and business studies: global regional - local approach, red. E. Horska, Nitra, s , ISBN Cieślik J., Krasnodębski A., Matysik-Pejas R., Żmija J Traditional and regional food products in the EU and Poland. Food science and business studies: global regional - local approach, red. E. Horska, Nitra, s , ISBN Szafrańska M., Matysik-Pejas R., Financial literacy in SME business activity in Poland (in:) SME s Management in the 21 st Century Challenges and Solutions, red. Csaba Balint Illes, Częstochowa University of Technology, s , ISBN , ISSN Horska E.,2012: New Consumerism and Trends at the food Market: within and Beyond Visegrad Borders. Food science and business studies: global regional - local approach, red. E. Horska, Nitra,, ISBN , s

7 Redakcja książek: Elena Horska et. Al. Food sciences & business studies.global-regional-local Approach 1st ed (viaz.) Nitra : Slovak University of Agriculture, S Habilitacje: 1. Cieślik Jerzy, 2012: Produkcja i przetwórstwo mleka w regionie o rozdrobnionym rolnictwie (studium na przykładzie Małopolski), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Rozprawy nr 468, zeszyt 345, ss Domagalska-Grędys M., 2012: Rozwój gospodarstw rolnych poprzez działania grupowe producentów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, Rozprawy, Zeszyt 363, Kraków, ss.360.

8 PUBLIKACJE Cieślik J., Badach E., Krasnodębski.A., 2011.Purposefulness of more intensive supporting milk production in conditions of dispersed agriculture of Southern Poland / Agricultural economics, Zemědělská ekonomika. - Praha : Česká akademie zemědělských věd : Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied : Ústav zemědělských a potravinářských informací, - ISSN X. vol. 57, 2011 (4), s Horská E., Ürgeová J., Prokeinová R.,2011.Consumers food choice and quality perception: Comparative analysis of selected Central European countries. Agricultural economics, Agric. Econ. Czech, 57 (2011)s Tyran E., Is Tourism the Way of Rural Areas Development, Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, Vol. XIII. No. 6, s Czekaj M., Żmija J., Zasoby i wyniki produkcyjno-ekonomiczne w wybranych gospodarstwach z chowem bydła mlecznego w Małopolsce w latach , Roczniki Naukowe SERIA Tom XII, Zeszyt 1. s Czekaj M., Uwarunkowania i efektywność ekonomiczna chowu bydła mlecznego w Małopolsce streszczenie rozprawy doktorskiej Zagadnienia Ekonomiki Rolnej. Zeszyt 4, Warszawa 2011, s Czekaj M., Wojewodzic T., Bydło w Karpatach polskich zróżnicowanie przestrzenne i dynamika zmian, Wieś i Rolnictwo, Nr 4 (153)/2011, s Czekaj M. Żmija J.,2011. Wpływ rozdrobnienia gospodarstw na wyniki produkcyjne i ekonomiczne podmiotów z chowem bydła mlecznego w Małopolsce. Roczniki Naukowe Seria, tom XIII, z.8, s Kornalska E., 2011 Systemy motywowania pracowników w organizacji, wyd. EPISTEME Czasopismo Naukowo-Kulturalne. tom II, s Kornalska E., 2011 Możliwości finansowania turystyki wiejskiej aspekty wsparcia Unii Europejskiej, wyd. EPISTEME Czasopismo Naukowo-Kulturalne str Utnik-Banaś K., Krawczyk J., Opłacalność produkcji strusi w Polsce w latach na przykładzie wybranej fermy. Roczniki Naukowe SERiA, tom XIII, zeszyt 2, s Krawczyk J., Utnik-Banaś K., Sokołowicz Z., Uwarunkowania rozwoju ekologicznej produkcji drobiarskiej w aspekcie koncepcji rozwoju zrównoważonego. Roczniki Naukowe SERIA, tom XIII, zeszyt 4, s Satoła Ł., The Assessment of the strategic planning level in the communes of the Malopolska province. Acta Scientiarum Polonorum, Series Oeconomia, 10(3)/2011 s Satoła Ł., Ocena sytuacji finansowej spółek akcyjnych z indeksu WIG-Spożywczy, Roczniki Naukowe SERIA, t. XIII, z. 2, s Satoła Ł, Podatki lokalne jako źródło finansowania działalności gmin w Polsce, 2011., EPISTEME, czasopismo naukowo-kulturalne, tom II, s Domagalska-Grędys M., Aspekty współdziałania i lobbingu grup i organizacji w kontekście zmian polityki rolnej, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Nr 90(2011), Warszawa, s Matysik-Pejas R., Przesłanki racjonalności zachowań konsumentów na rynku produktów żywnościowych. Polskie Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Seria: Studia i Materiały, Bydgoszcz, nr 51, str Matysik-Pejas R., Żmuda J Wybrane uwarunkowania percepcji żywności ekologicznej przez konsumentów. Roczniki Naukowe Seria, Tom XIII, Zeszyt 4,, str Sowula M., Matysik-Pejas R Percepcja programów lojalnościowych wśród ich uczestników, Episteme Czasopismo Naukowo - Kulturalne, nr 12/2011, t.2 s Szafrańska, M., Wiedza i umiejętności finansowe mieszkańców obszarów wiejskich (na przykładzie Małopolski). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Finanse Publiczne., nr 167, s , 20.Szafrańska M Wiedza i umiejętności finansowe młodzieży wiejskiej na przykładzie Małopolski. Roczniki Naukowe SERIA, 2011, Tom XIII, Zeszyt 1, s ,

9 21.Szafrańska, M., Czynniki determinujące zachowania wiejskich gospodarstw domowych na rynku bankowych usług kredytowych. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz, 2011, nr 50, s , 22.Szafrańska M., Czynniki determinujące poziom wiedzy i umiejętności finansowych młodzieży z obszarów wiejskich. Episteme 12/2011,t.2, s Horska E., Urgeova J,Prokeinova R., Krasnodębski A., Country of origin and quality perception and its impact on consumer buying decision: case of Slovakia and Poland. Orientacja rynkowa we współczesnym handlu detalicznym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 177, s Monografie 1. Kornalska E., 2011.Studenci i ich działalność społeczna. Rola dokonań studentów a możliwości osiągnięcia sukcesu po zakończeniu studiów Monografia pod redakcją dr inż. Marcina Kuczery, Rozdział II, str Tyran E.,2011. Specialisation in rural tourism as a chance for success. Cooperation in Tourist Region, red. R. Ziółkowski, M. Jalinik, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2011, s Domagalska-Grędys M., Entreprise development though marketing activities on convenience food market. S. Lachiewicz, A.Zakrzewska-Bielawska (ed.) Fundamentals of Management in Modern Small and Medium-Sized Enterprises, A Series of Monographs Politechnika Łódzka, Nr 1959, s Rozdziały w książce 1.Satoła Ł., Finansowanie inwestycyjnej działalności gmin. Prawno-organizacyjne aspekty Zarządzania w gminie, (rozdział w książce), Red. naukowy A. Kożuch, Częstochowa.S Elena Horská, Mansoor Maitah, 2011.Homogenization, regionalization and localization in theory and practice of international business. European studies on intercultural dimension of international business: marketing and managerial consequences - 1. vyd. - Nitra : Slovak University of Agriculture, s. : Obr., tab. - ISBN Elena Horská, Johana Paluchová, Renáta Prokeinová, Oľga Aleksandrovna Moiseva. Vnímanie imidžu krajiny pôvodu potravinárskych produktov a aspekty ich kvality vo vybraných európskych krajinách /- 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, s. : tab. - ISBN Iveta Ubrežiová, a kolektív., kapitola Elena Horska.Konkurencieschopnosť agropotravinárskych podnikov SR na európskom trhu potravín 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, s. : grafy, obr., sch., tab. ISBN Matysik-Pejas R., Szafrańska M., Potocka A., Current state and perspectives of commodity exchange between Poland and Russia. European Studies on Intercultural Dimension of International Business: Marketing and Managerial Consequences, Agricultural University in Nitra, str PUBLIKACJE Krasnodębski A., Kuboń M., Logistic costs in competitive strategies of enterprises. Agricultural economics = = Zemědělská ekonomika. - Praha : Česká akademie zemědělských věd : Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied : Ústav zemědělských a potravinářských informací, - ISSN X. vol. 56, 2010 (8), s Krasnodębski A, Perspektívy rozvoja poľnohospodárskych podnikov malopoľského Praca habilitacyjna 3.Kania J., Tyran E.,2010. European Union and Regional Development: a case of Visegrad Countries. Economics, Social Policy and Citizenship in the European Union. Evidence of V4 Countries and Perspective for Ukraine, red. Peter Bielik, Nitra 2010, Wyd. Slovak University od Agriculture in Nitra, s , (monografia podręcznik akademicki)

10 4. Tyran E., Policy of Support of Rural Development and Rural Tourism in Poland. Marisova E. at al., European Union Public Administration and Development Policies and Variations in V-4 Countries, Nitra 2010, Wyd. Slovak University of Agriculture in Nitra, s (monografia podręcznik akademicki 5. Tyran E.,2010. Dywersyfikacja jako proces dostosowawczy gospodarstw województwa małopolskiego. PAN Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G Ekonomika Rolnictwa, t. 97, z.4, s Tyran E.,2010. Przemiany na obszarach wiejskich z przewagą funkcji turystycznych, Roczniki Naukowe SERIA, t.xii, z.1. s Tyran E., Żmija J.,2010. University Role in Adjusting Knowledge of the European Union Rules and Requirements in Agriculture, Cross-Border Initiatives to Facilitate Economic and Social Development on the V4 Countries and in Ukraine, Godollo, Węgry,, s Cieślik J Procesy koncentracji produkcji i przetwórstwa mleka w regionie małopolskim.roczniki Naukowe SERIA, Tom XII, zeszyt 3, s Cieślik J., Żmija J Sytuacja ekonomiczna gospodarstw mlecznych w województwie małopolskim. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G- Ekonomika, Tom 97, zeszyt 3, s Czekaj M. Czynniki kształtujące dochody rolnicze w gospodarstwach z chowem bydła mlecznego w Małopolsce - Roczniki Naukowe SERIA, Tom XII. Zeszyt 3. s Domagalska-Grędys M Klimat organizacyjny przedsiębiorstwa o znamionach kryzysu. Zarządzanie wiedzą i innowacjami we współczesnych organizacjach. 100-lecie Nauk o Zarządzaniu, Monografie Politechniki Łódzkiej, Nr 1924, s Domagalska-Grędys M Aspekt społeczny i organizacyjny współdziałania w retoryce ekonomicznego uzasadnienia współpracy rolników. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Seria G Ekonomika Rolnictwa, Tom 97, Zeszyt 2, s Domagalska-Grędys M Współpraca i rozwój zrzeszonych gospodarstw rolnych w ujęciu form prawnych, Roczniki Naukowe SERiA, Tom XII, Zeszyt 3, s Domagalska-Grędys M Czynniki kształtujące zmianę dochodu współpracujących gospodarstw grup producenckich województwa podkarpackiego. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Seria G Ekonomika Rolnictwa, Tom 97, Zeszyt 4, Warszawa, s Domagalska-Grędys M Aspekty teoretyczne i praktyczne współdziałania w rozwoju kapitału społecznego obszarów wiejskich. Prawno-Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju lokalnego i regionalnego. PWSZ w Tarnowie. 16. Matysik-Pejas R Identyfikacja skłonności etnocentrycznych konsumentów na rynku produktów żywnościowych. Roczniki Naukowe SERIA, Tom XII, Zeszyt 4, str Matysik-Pejas R., Szlachta Sz Product placement jako instrument komunikacji marketingowej wyniki badań konsumenckich. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, Nr 3 (52), str Matysik-Pejas R., Szafrańska M., Potocka A Stan i uwarunkowania wymiany handlowej Polski z Rosją w zakresie produktów rolno-spożywczych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, Tom 10 (XXV), Zeszyt 2, str Żmija J., Matysik-Pejas R., Szafrańska M., Globalization of the consumption determinants and effects. DSM Business Review, vol. 2, no 1, str Szafrańska M., Matysik-Pejas R Rozliczenia bezgotówkowe msp z sektora agrobiznesu. Zeszyty naukowe SGGW w Warszawie Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Nr 85, str Szafrańska M., Matysik-Pejas R Determinanty gromadzenia oszczędności pieniężnych przez wiejskie gospodarstwa domowe. Acta Scientiarum Polonorum seria Oeconomia, 9 (3), str Szafrańska M., Matysik-Pejas R Knowledge and financial skills of consumers in Poland against the background of selected countries In the world. Delhi Business Review, Vol 11, no 2, str Żmija, J., Matysik-Pejas, R., Szafrańska, M., Globalization of the Consumption. Determinants and Effects Abstract. Delhi Business Review, An International Journal of Society for Human Transformation, 2010, Vol 11, No 2. s. 115.

11 24. Szafrańska, M Ubankowienie wiejskich gospodarstw domowych (na przykładzie Małopolski). Roczniki Naukowe SERIA, Tom XII, Zeszyt 2, s , 25. Szafrańska M Knowledge and financial skills of rural youth in Poland. Agrarian Perspectives. Proceedings of the 19 th International Scientific Conference. Prague, Czech University of Life Science. s Szafrańska M., Kozioł, A Zachowania lojalnościowe klientów banków spółdzielczych. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Nr 3 (52) 2010, s , 27. Horska E., Economics, social policy and citizenship in the European union : evidence of V4 countries and perspectives for Ukraine / Peter Bielik et al vyd. - Nitra : Slovak University of Agriculture,258 s. : obr., tab. - ISBN Horska E, Merchandising a event marketing pre produkty pôdohospodárstva / Elena Horská, Ľudmila Nagyová, Patrik Rovný a kolektív. Nitra : SPU, 278 s. SBN Satoła Ł., Ocena sytuacji finansowej gmin wiejskich w Polsce w latach , Acta Scientiarum Polonorum, Series Oeconomia 9(2), s Satoła Ł., Wybrane problemy zarządzania gminami a skuteczność pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej, Problemy Zarządzania, vol. 8, nr 1(27), s Satoła Ł., Dynamika wartości aktywów na polskim rynku funduszy inwestycyjnych, Zeszyty Naukowe SGGW, seria Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, Warszawa, s Czekaj M., Satoła Ł., Szanse i bariery rozwoju produkcji mleka w Małopolsce w opinii rolników, Zeszyty Naukowe SGGW, seria Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 84, Warszawa, s Satoła Ł, Skuteczność wykorzystania środków z funduszy Unii Europejskiej w gminach Małopolski, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1(322)/2010, s Satoła Ł., Wydatki budżetowe na sektor rolny w Polsce na tle funduszy Unii Europejskiej na realizację Wspólnej Polityki Rolnej, Roczniki Naukowe SERIA, t. XII, s Utnik-Banaś K.,2010. Wykorzystanie funduszy pomocowych na przykładzie powiatu tarnowskiego w aspekcie zrównoważonego rozwoju lokalnego. Zrównoważony rozwój lokalny warunki rozwoju regionalnego i lokalnego, tom II, s Utnik-Banaś K., Żmija J.,2010. The competitiveness and sustainable development of CEDROB SA, Nitra 2010, wyd CD, s Utnik-Banaś K. Costs and remunerativeness of production on selected broiler chicken farms before and after Poland s accession into the EU. (Koszty i dochodowość produkcji wybranych ferm brojlerów przed i po wejściu Polski do UE). Welfare and Ekonomic aspects of animal production. Monograph, s Utnik-Banaś K., Profitability of broiler production before and after accession to the EU structures. Doniesienie. 3rd International Conference The impast of Environmental Conditions Animal Welfare, Pollutions, Economics (Book of Abstracts), s Utnik-Banaś K., Integracja w branży drobiarskiej na przykładzie Zakładu Drobiarskiego w Niepołomicach, Roczniki Naukowe SERIA, t. XII, zeszyt 3, Utnik-Banaś K., Badanie zdolności kredytowej gospodarstwa drobiarskiego na przykładzie wybranego banku spółdzielczego. Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, nr 85 (2010), Szafrańska M., Matysik-Pejas R Marketing a merchandising vo financnych sluzbach (w:) Merchansising a event marketing pre produkty podohospodarstva. Vysokoskolska Ucebnica, Nitra, s (1,38 arkusza wydawniczego) PUBLIKACJE Horska E., Krasnodębski., A The selected theoretical and praktical viewpoints to managing cultural diversity in the international business.in: Agricultural economics = Zemědělská ekonomika. - Praha : Česká akademie zemědělských věd : Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied : Ústav zemědělských a potravinářských informací, - ISSN X. vol. 55, 2009, s Krasnodębski A., Tej J The role of partnerships in contemporary development of rural areas. Acta Scientiarum Polonorum, series Oeconomia ISNN nr 8(4), s

12 3. Tyran E Rozwój obszarów wiejskich a rozwój turystyki, Roczniki Naukowe Seria, t. XI. z.4, s Gomułka M., Banaś K., Rosół M Relationship of productivity and profitability of broiler chickens production to incidence of avian influenza in wild birds in Poland. Annals of Animal Science., Vol. 9, No 1 (2009) s Banaś K Kształtowanie się opłacalności produkcji drobiarskiej na przykładzie ferm Polski południowej. Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (12) 2009, Wyd. UP w Poznaniu, Poznań, s Banaś K Ocena zaplecza produkcyjnego żywca kurcząt brojlerów na przykładzie wybranych ferm województwa małopolskiego i śląskiego. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia 8 (3) 2009, s Banaś K Wpływ akcesji na kształtowanie się opłacalności produkcji brojlerów na przykładzie wybranej fermy Polski południowej. Roczniki Naukowe Seria, tom XI, Zeszyt 1, s Banaś K Ekonomiczny aspekt jakości produkcji brojlerów na przykładzie ferm Polski południowej. Pamiętnik Puławski,Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich s Banaś K Wykorzystanie środków pomocowych Unii Europejskiej przez producentów drobiu w Małopolsce, Zeszyty Naukowe SGGW, seria Problemy Rolnictwa Światowego, s Satoła Ł., Znaczenie funduszy Unii Europejskiej we wspieraniu rozwoju lokalnego, Acta Scientiarum Polonorum, Series Oeconomia 8(1), s Satoła Ł., 2009: Finansowe wspieranie budżetów gmin wybranymi funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G Ekonomika Rolnictwa, t. 96, z. 3, s Satoła Ł., Kapitał ludzki źródłem przewagi konkurencyjnej gmin w aspekcie rozwoju lokalnego; Roczniki Naukowe Seria, t. XI, z. 4, Warszawa-Poznań-Olsztyn, s Satoła Ł., Przestrzenne zróżnicowanie absorpcji funduszy strukturalnych przeznaczonych na rozwój pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich. Zeszyty Naukowe SGGW, seria Problemy rolnictwa światowego, t. 7(XXII), s Satoła Ł., Żmija J., Wykorzystanie instrumentów polityki regionalnej Unii Europejskiej w jednostkach samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe SGGW, seria Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, t. 50, s Żmija J., Czekaj M Czynniki konkurencyjności gospodarstw mlecznych w warunkach globalizacji. Roczniki naukowe Seria, Tom XI. Zeszyt 1. Warszawa Poznań - Olsztyn s Domagalska-Grędys M Zmiany dochodów gospodarstw rolnych Unii Europejskiej, Polski i Regionu FADN 800. SERiA, Tom IX, Zeszyt 2, Wydawnictwo Wieś Jutra Sp. z o.o. Warszawa- Poznań-Olsztyn, s Domagalska-Grędys M Rozwój jako element strategii gospodarstwa kwiaciarskiego. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Nr 75 (2009), Warszawa s Szafrańska M Wiedza i umiejętności finansowe mieszkańców obszarów wiejskich w Polsce. OPTIMUM Studia Ekonomiczne, Nr 2(42), Białystok, WUwB, s , ISSN Szafrańska M Zachowania finansowe MSP z sektora agrobiznesu. w: Roczniki Naukowe Seria, Warszawa-Poznań-Olsztyn 2009, Tom XI, Zeszyt 1, s , ISNN Matysik-Pejas R., Wojewodzic T Rola kanałów przepływu informacji w marketingu terytorialnym. Acta Scientiarum Polonorum seria Oeconomia, 8 (3), s ; 21. Matysik-Pejas R Globalizacja konsumpcji a postawy etnocentryczne konsumentów. Roczniki Naukowe SERiA, Warszawa-Poznań-Olsztyn, tom XI, z.5,s PUBLIKACJE 2008 rok 1. Tyran E Specjalisation as a Driving Force of Competitiveness in Agritourism, Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, vol..x, No.5, Warsaw-Poznan- Lublin 2008, pp

13 2. Banaś K Konkurencyjność produktów rolniczych na przykładzie gospodarstwa specjalizującego się w produkcji roślinnej. Roczniki Naukowe SERIA tom X, zeszyt 3, Warszawa Poznań Lublin 2008, s Domagalska-Grędys M Uwarunkowania i czynniki kształtowania innowacyjności w organizacji na przykładzie badanych spółdzielni. Innowacje i innowacyjność w sektorze agrobiznesu. Rodzaje innowacji. Wydawnictwo SGGW, Tom II, Warszawa, s Domagalska-Grędys M Ocena produktycyjno-ekonomiczna indywidualnych gospodarstw rolnych regionu Małopolska i Pogórze. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Nr 67 (2008), s Domagalska-Grędys M Diagnozowanie faz rozwoju spółdzielni metodą list kontrolnych próba adaptacji teorii organizacji. Roczniki Naukowe SERIA, Tom X, zeszyt 3 Wydawnictwo Wieś Jutra Sp. z o.o. Warszawa-Poznań-Kraków, s Domagalska-Grędys M Perspektywy rozwoju produktów tradycyjnych Podkarpacia w kontekście opinii mieszkańców. Problemy Rolnictwa Światowego, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Tom 4 (XIX), Warszawa, s Szafrańska M Produkty bankowości elektronicznej jako forma innowacji w bankach spółdzielczych. Innowacje i innowacyjność w sektorze agrobiznes. Tom I rolnictwo, przemysł spożywczy, konsumenci. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008, s Szafrańska M Lojalność małych i średnich przedsiębiorstw na rynku usług bankowych. Roczniki Naukowe SERIA, Warszawa-Poznań-Lublin 2008, Tom X, Zeszyt 3, s Matysik-Pejas R Procesy rozwojowe rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach Problemy Rolnictwa Światowego, Tom 4 (XIX), Wyd. SGGW, Warszawa, s Matysik-Pejas R Innowacyjność produktów żywnościowych w opinii konsumentów. Innowacje i innowacyjność w sektorze Agrobiznesu. Tom I, Rolnictwo, Przemysł Spożywczy, Konsumenci; Wyd. SGGW, Prace Naukowe nr 45, s Matysik-Pejas R Rola marki w decyzjach nabywczych konsumentów produktów żywnościowych. Roczniki Naukowe SERIA, Warszawa-Poznań-Lublin, Tom X, Zeszyt 4, s Kuczek L., Czekaj M Przedsiębiorczość a konkurencyjność na obszarach wiejskich na przykładzie południowej Polski. Roczniki Naukowe SERIA, Warszawa-Poznań-Lublin 2008, Tom X, Zeszyt 2, s Żmija J., Czekaj M Efektywność ekonomiczna gospodarstw z chowem bydła mlecznego w Polsce południowo-wschodniej. Roczniki Naukowe SERIA, Warszawa-Poznań-Lublin 2008, Tom X, Zeszyt 3, s PUBLIKACJE R.Caballero., Riseth J.AS., Labba N., Tyran E. i inni Comparative Typology In Six European Low-Intensive System sof Grassland Management,, Advances in Agronomy,Volume 96, 2007, Wyd. Elsevier Inc. s Matysik-Pejas R Rola marki w procesie kształtowania lojalności nabywców produktów żywnościowych. Handel Wewnętrzny, numer specjalny czerwiec 2007.Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji s Cieślik J., Żmija J Kierunki zmian i sytuacja ekonomiczna gospodarstw mlecznych w woj. małopolskim. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G Ekonomika Rolnictwa; Tom 93, Zeszyt 2, s Żmija J., Michalik J Działalność pozarządowych agencji gospodarczych na przykładzie Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.. Roczniki Naukowe SERIA, Tom IX, Zeszyt 2, Wydawnictwo: Wieś Jutra Sp. zoo., s Domagalska-Grędys M Istota i potencjał przedsiębiorstwa rodzinnego w charakterystyce ogólnej oraz opinii klientów. Roczniki Naukowe SERIA, Tom IX, zeszyt 2, Warszawa-Poznań- Kraków, Wydawnictwo Wieś Jutra Sp. z o.o. s Matysik-Pejas R Uwarunkowania konsumpcji miodu w gospodarstwach domowych na przykładzie wybranych rejonów województwa małopolskiego. Roczniki Naukowe SERIA Warszawa- Poznań-Kraków, Tom IX, Zeszyt 4, s

14 7. Szafrańska M., Kołodziej K Ocena kondycji finansowej Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Niepołomicach. Roczniki Naukowe SERIA,Warszawa-Poznań-Kraków 2007, Tom IX, Zeszyt 4, s Banaś K Bank spółdzielczy jako partner w finansowaniu polskiego rolnictwa. Perspektywy rolniczej Polski w Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe SERIA. Warszawa-Poznań-Kraków 2007 tom IX, zeszyt 1. s Kuczek L Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego jako jeden z elementów rozwoju obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe SERIA Warszawa-Poznań-Kraków 2007,Tom IX, Zeszyt 2, s Cieślik J Sytuacja produkcyjno-ekonomiczna gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka na przykładzie województwa małopolskiego. Roczniki Naukowe SERIA Warszawa-Poznań- Kraków 2007 Tom IX, Zeszyt 1, s Domagalska-Grędys M Styl działania w grupach producentów rolnych- próba adaptacji modeli Chrisa Argyrisa. Postępy Nauk Rolniczych PAN Wydział Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych Nr 4,s ; 12. Domagalska-Grędys M Sytuacja na rynku owoców dwa lata po przystąpieniu do UE w kontekście planowanej reformy na lata Problemy rolnictwa światowego Wydawnictwo SGGW, Tom XVII, Warszawa, s ; 13. Matysik-Pejas R Sezonowość skupu mleka oraz jego cen przed i po wprowadzeniu systemu kwotowania w Polsce. Problemy Rolnictwa Światowego; Tom XVII, Wyd. SGGW, Warszawa, s Tyran E Rozwój zrównoważony w turystyce wiejskiej; Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, 256, Oeconomika 48 Wyd. Naukowe AR Szczecin, str Banaś K ; Zagospodarowanie produktów odpadowych produkcji drobiarskiej w aspekcie rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis,256,Oeconomica 48; Ekonomiczno-społeczne problemy rozwoju zrównoważonego. s ; 16. Tyran E Regional and Traditional Products as an Important Part of Rural Tourism Offer. Acta Scientiarum polonorum, Oeconomia, Ekonomika, 6(3) 2007;Wyd. SGGW Warszawa, str PUBLIKACJE Tyran E Acta Physiologiae Plantarum; Recenzja książki Multinational Agribusiness" - Ruth Rama (editor), Food Products Press, Nwe York, London, Oxford Press ; 2006, vol.28, Nr 1,, Polish Academy of Science, s.83-85; 2. Żmija J., Szafrańska M Kredytowanie obszarów wiejskich na przykładzie regionu zamojskiego. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; t.2, s ; 3. Matysik-Pejas R Percepcja jakości produktów żywnościowych przez młodych konsumentów. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; nr 1118,t.2, s.80-85; 4. Banaś K Wybrane czynniki kształtujące wzrost i utrzymanie konkurencyjności na przykładzie przedsiębiorstwa branży drobiarskiej. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Nr 1118, t.1, s Domagalska-Grędys M Ocena wewnętrznych uwarunkowań konkurencyjności grup producenckich województwa małopolskiego z wykorzystaniem modelu regresji logistycznej. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1118,t.1, s ; 6. Domagalska-Grędys M Pożądane cechy lidera według opinii zrzeszonych producentów rolnych województwa małopolskiego. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; Nr 1116, s Matysik-Pejas R Kształtowanie innowacyjności produktów żywnościowych poprzez sposób ich pakowania.. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1116,t.2, s ; 8. Matysik-Pejas R Percepcja jakości produktów żywnościowych przez młodych konsumentów. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu;nr 1118, t.2. s Tyran E Competitiveness of Rural Tourism. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, t.2, nr 1118, s

15 10. Matysik-Pejas R Oddziaływanie reklamy na nabywców produktów żywnościowych; Handel Wewnętrzny Nr specjalny czerwiec 2006; s Tyran E Rynek produktów regionalnych czy cenne regionalne nisze rynkowe; Handel Wewnętrzny, Nr specjalny czerwiec 2006, s ; 12. Banaś K Trendy w produkcji i konsumpcji mięsa drobiowego. Handel Wewnętrzny, s , 13. Banaś K Kształtowanie się opłacalności przedsiębiorstwa rolniczego branży drobiarskiej.; Roczniki Naukowe SERiA; t.viii, z.1, s.10-13; 14. Domagalska-Grędys M Zastosowanie funkcji regresji logistycznej do oceny prawdopodobieństwa obniżki kosztów w grupach producenckich; Roczniki Naukowe SERiA, t.vii, z.5, s ; 15. Matysik -Pejas R Preferencje nabywcze konsumentów na rynku żywności mrożonej. Roczniki Naukowe SERiA; t.viii, z.3, s.81-85; 16. Tyran E Produkty regionalne i tradycyjne jako atrakcja w turystyce wiejskiej. Roczniki Naukowe SERiA, t.viii, z.4, s ; 17. Szafrańska M., Żmija J Polityka kredytu handlowego w przedsiębiorstwie paszowym X. Roczniki Naukowe SERiA, t.viii, z.2, s ; 18. Banaś K Zastosowanie modeli regresji wielokrotnej do symulacji opłacalności produkcji żywca brojlerów. Acta Agraria et Silvestria; s Banaś K Rola i miejsce produkcji drobiarskiej w gospodarce żywnościowej. Acta Agraria et Silvestria, Sekcja Ekonomiczna; vol. XLVI/2,s Domagalska-Grędys M Analiza wskaźnika spójności Cartwright`a i Webber`a z wykorzystaniem analizy wariancji. Acta Agraria et Silvestria, Sekcja Ekonomiczna; vol.xlvi/2, s ; 21. Matysik-Pejas R Identyfikacja i ochrona produktów tradycyjnych i regionalnych, a szanse dla obszarów wiejskich. Acta Agraria et Silvestria, Sekcja Ekonomiczna, vol.xlvi/1, s Matysik-Pejas R Sezonowość skupu i cen mleka w Polsce w latach Acta Agraria et Silvestria, Sekcja Ekonomiczna, vol. XLVII, s Molik E., Musiał W., Tyran E. Wierzchoś E Ocena wypasu owiec w Beskidzie Niskim i Bieszczadach. Acta Agraria et Silvestria, Sekcja Ekonomiczna, vol XLVI/2, s ; 24. Żmija J Ekonomika produkcji chmielu na przykładzie gospodarstwa rolnego w regionie lubelskim. Acta Agraria et Silvestria, Sekcja Ekonomiczna, vol.xlvi/2, s.15-22; 25. Domagalska-Grędys M. 2006; Wybrane charakterystyki krajowego rynku owoców z uwzględnieniem regulacji unijnych-rok po integracji. Acta Agrariaet Silvestria, Sekcja Ekonomiczna, vol.xlvi/2,s Tyran E Polskie FADN szansą statystyki rolniczej. Acta Agraria et Silvestria, Sekcja Ekonomiczna, vol.xlvii,s ; 27. Banaś K Analiza wyników produkcyjnych i ekonomicznych wybranych ferm kurcząt brojlerów. Comparative analysis of productive and economic results of selected broiler chickens farms. Roczniki Naukowe Zootechniki; t.33, z.1, s ; PUBLIKACJE Madzinova R., Tej.J., Krasnodębski A Possible perspectives of regional development of Presov self-administration regio. Acta Agraria et Silvestria, Sekcja Ekonomiczna., vol. XLIV/2, s Brecik M., Tej J., Krasnodębski A Small and medium enterprise - one of the aspects of the regional development. Acta Agraria et Silvestria, Sekcja Ekonomiczna vol.xliv/2, s.43-49; 3. Badach E., Krasnodębski A., Cieślik J Próba statystycznej oceny poziomu wybranych czynników warunkujących rozwój produkcji rolniczej w województwie małopolskim. Acta Agraria et Silvestria, Sekcja Ekonomiczna, vol. XLIV, s Cieślik J., Badach E., Krasnodębski A Baza surowcowa przemysłu mleczarskiego w regionie małopolskim. Acta Agraria et Silvestria, Sekcja Ekonomiczna; vol.xliv/1, s.61-68; 5. Krasnodębski A., Cieślik J., Badach E Stan polskiego rynku mleka i branży przetwórstwa mleczarskiego. Acta Agraria et Silvestria, Sekcja Ekonomiczna, vol. XLIV/1, s

16 6. Tyran E Renty strukturalne przed i po akcesji do Unii Europejskiej. Acta Agraria et Silvestria, Sekcja Ekonomiczna, vol XLIV/1, s ; 7. Brzozowski B., Kuczek L Funkcjonowanie spółdzielczych grup producenckich w Małopolsce, Acta Agraria et Silvestria, Sekcja Ekonomiczna, vol.xliv/1, s Gniewek J Finansowanie rozwoju lokalnego / na przykładzie Banku Spółdzielczego w Limanowej/. Acta Agraria et Silvestria, Sekcja Ekonomiczna, vol.xliv/1, s.79-85; 9. Tyran E Changes in Subsistence Farming in South-Eastern Poland. Acta Agraria et Silvestria, Sekcja Ekonomiczna, Vol. XLIV/2, s Chazoule C., Domagalska-Grędys M., Pluvinage J.2005.; Share of producer organization and groups in the fruit market-french and Polish specifity. Annals of Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists. Vol.VII, No 6, s ; 11. Banaś K Analiza sytuacji ekonomicznej produkcji kurcząt brojlerów na przykładzie Polski południowo-zachodniej. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Prace Kom. Nauk Rolniczych i Biologicznych 2005, seria B, nr 58, s.13-19; 12.Cieślik J Mleczarstwo małopolskie - sytuacja produkcyjna i ekonomiczna. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych, seria B, nr 58, s ; 13. Domagalska Grędy, M., Żmija J Ocena sytuacji producentów owoców miękkich podejmujących działania grupowe w warunkach Małopolski. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych, seria B, nr 58, s ; 14. Domagalska-Grędys M Działalność grupowa w ocenie sadowników małopolski. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych, seria B., nr 58, s Matysik R Wpływ integracji Polski z Unią Europejską na sytuację producentów buraków cukrowych. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych 2005, seria B, nr 57, s Matysik R Wiedza o otoczeniu konkurencyjnym jako czynnik stymulujący działalność przedsiębiorstwa. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych 2005, seria B, nr 58, s ; 17. Szafrańska M Realizacja programu SAPARD w Małopolsce. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych, seria B, nr 57, s Szafrańska M Zarządzanie ryzykiem kredytowym na przykładzie Banku Spółdzielczego w Brzeźnicy. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych 2005, seria B, nr 58, s Banaś K Produkcja drobiarska a zrównoważony rozwój środowiska naturalnego w Polsce południowo-wschodniej. Ekonomia i Środowisko, nr 33, s Banaś K Perspektywy rozwoju produkcji żywca drobiowego w Polsce w warunkach rozszerzonej Unii Europejskiej. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Agrobiznes Nr 1070, tom 1, s Cieślik J Stan i kierunki rozwoju sektora mleczarskiego w regionie małopolskim Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Agrobiznes 2005 nr 1070, tom 1, s Domagalska- Grędys M Znaczenie otoczenia w rozwoju grupy producentów truskawek z rejonu Małopolski - przed wstąpieniem i po wstąpieniu do UE. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Agrobiznes 2005; nr 1070, t.1, s Szafrańska M Kanały dystrybucji produktów bankowych dla rolników indywidualnych. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Agrobiznes 2005, nr 1070, t.2, s Tyran E. Rozwój turystyki wiejskiej a fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Agrobiznes 2005, nr 1070, t.2, Gniewek J Funkcjonowanie spółdzielczego sektora bankowego w Polsce po akcesji Polski do UE. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Agrobiznes 2005; nr 1070, t.1, s Żmija J Bariery i szanse rozwoju rolnictwa w Małopolsce po integracji Polski z UE. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Agrobiznes 2005, nr 1070, t.2, s Domagalska-Grędys M Co zmieniło się w polskiej produkcji sadowniczej po wejściu do UE. Problemy Rolnictwa Światowego, tom XII, s.31-40; 28. Matysik R Rynek cukru- wybrane charakterystyki pierwszego roku funkcjonowania w UE. Problemy Rolnictwa Światowego, t.xiii, s ;

17 29. Szafrańska M Rola banków spółdzielczych w kredytowaniu rolnictwa i obszarów wiejskich Problemy Rolnictwa Światowego, tom XIII, s ; 30. Cieślik J Koncentracja produkcji i przetwórstwa mleka w województwie małopolskim. Problemy Rolnictwa Światowego, t.xiii, s.23-30; 31. Banaś K Kierunki zmian na rynku kurcząt brojlerów w Polsce po rozszerzeniu UE. Problemy rolnictwa światowego, t.xiii, s ; 32. Banaś K Szanse rozwoju ferm brojlerów Polski południowo-wschodniej w rozszerzonej UE;. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu; 2005, t.vii, z.7, s.11-15; 33. Banaś K Analiza czynników warunkujących rozwój produkcji drobiarskiej w Polsce południowo-wschodniej. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t.vii, z.7, s Matysik R Rynek kawy i preferencje nabywcze jej konsumentów. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t.vii, z.3, s ; 35. Matysik R Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu; Badanie wpływu opakowania, marki oraz reklamy jako elementów percepcyjnego oddziaływania na nabywców kawy;; 2005, t.7, z.8, s ; 36. Żmija J., Szafrańska M Kredytowanie przedsiębiorstw na obszarach wiejskich na przykładzie Regionu Zamojskiego. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. 2005, t. VII, z.4, s Szafrańska M Zachowania rolników indywidualnych na rynku usług finansowych oferowanych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t.vii, z.3, s ; 38. Musiał W., Molik E., Wojewodzic T., Mikołajczyk J., Tyran E Uwagi metodyczne do kompleksowego ustalania zasadności ekonomicznej wypasu komercyjnego i kulturowego owiec; Roczniki Naukowe Zootechniki 2005, z.22, s Mikołajczyk J., Molik E., Musiał W., Tyran E., Wojewodzic T Zarządzanie wypasem owiec w Tatrach i na Podhalu - badania mikroekonomiczne. Roczniki Naukowe Zootechniki; z.22, s ; 40. Musiał W., Wierzchoś E., Molik E., Tyran E.2005.; Wybrane aspekty wypasu zbiorowego owiec w Beskidzie Śląskim i Beskidzie Żywieckim. Roczniki Naukowe Zootechniki z.22, s ;

18

19

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki i Edukacji ul. Nowoursynowska 166

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA BADAWCZA:

SPECJALIZACJA BADAWCZA: Dr Anna Matuszyk - pracownik naukowy. Zajmuje się metodami oceny ryzyka kredytowego, w szczególności metodą scoringową, prowadzi badania naukowe, sensu stricte, związane z tą metodą. Brała udział w projektach

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak.

Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak. Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak. 2015/16) Liczba godzin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8)

Bardziej szczegółowo

Wiejskie organizacje pozarządowe

Wiejskie organizacje pozarządowe Wiejskie organizacje pozarządowe Rural Non-Governmental Organisations Editor Maria Halamska Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences Warsaw 2008 Wiejskie organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

1. E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej oraz w krajach nadbałtyckich.

1. E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej oraz w krajach nadbałtyckich. 1. E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej oraz w krajach nadbałtyckich. w: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, pod

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Stefan Krajewski

prof. dr hab. Stefan Krajewski OBSZARY TEMATYCZNE SEMINARIUM LICENCJACKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA prof. dr hab. Stefan Krajewski 1. Budżety samorządów terytorialnych (dochody, wydatki, struktura budżetu gminy lub powiatu) 2.

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Budżety Gospodarstw Domowych. Chip Chłodnictwo Chrońmy Przyrodę Ojczystą Czasopismo Geograficzne Człowiek i Środowisko Czysta Energia

Budżety Gospodarstw Domowych. Chip Chłodnictwo Chrońmy Przyrodę Ojczystą Czasopismo Geograficzne Człowiek i Środowisko Czysta Energia B Czasopisma polskie A Acta Agrobotanica Acta Agrophysica Acta Biochemica Polonica Acta Microbiologica Polonica Acta Scientiarum Polonorum ser. Agricultura Acta Scientiarum Polonorum ser. Administratio

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie... 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie. 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE Dr Urszula Szulczyńska

PUBLIKACJE Dr Urszula Szulczyńska PUBLIKACJE Dr Urszula Szulczyńska 1. Szulczyńska U., Wynalazczość pracownicza w przemyśle polskim w latach 1960 1986, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1988, z. 3: 197-210 2. Szulczyńska U.,

Bardziej szczegółowo

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Leszek Klank Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2006 SPIS TREŚCI Wstęp 9 Rozdział 1. Sukcesja gospodarstw rolnych. Zagadnienia ogólne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Dr Marta Kawa Telefon: 17 872 16 05 e-mail: marka@univ.rzeszow.pl adres: ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, pokój: D1-116 Stanowisko: Starszy wykładowca Strona 1/21 Prowadzone zajęcia: Organizacja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Podstawy teoretyczne agrobiznesu Pojęcie agrobiznesu Inne określenia agrobiznesu... 17

Rozdział 1. Podstawy teoretyczne agrobiznesu Pojęcie agrobiznesu Inne określenia agrobiznesu... 17 Spis treści Wstęp... 11 Rozdział 1. Podstawy teoretyczne agrobiznesu 13 1.1. Pojęcie agrobiznesu... 13 1.2. Inne określenia agrobiznesu... 17 Rozdział 2. Pierwszy agregat agrobiznesu zaopatrzenie 20 2.1.

Bardziej szczegółowo

Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów

Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów Elementy określone przez liderów sekcji w obszarze Bezpieczna Żywność

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski dr Małgorzata Stec telefon: (17) 872 1684 e-mail: malgorzata.a.stec@gmail.com adres: ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, p. 218 Stanowisko: starszy wykładowca Prowadzone zajęcia: Ekonometria i prognozowanie

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski Dyrektor Instytutu Finansów

Prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski Dyrektor Instytutu Finansów Prof. zw. dr hab. Dyrektor Instytutu Finansów PUBLIKACJE: Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Wydawnictwo Okładka 2015 1 Kapitał obrotowy netto w przedsiębiorstwie i metody jego pomiaru, w: O nowy ład finansowy

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Struktura Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Bardziej szczegółowo

ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa Tel: + 48 22 59 340 63 E-mail: marzena_lemanowicz@sggw.pl

ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa Tel: + 48 22 59 340 63 E-mail: marzena_lemanowicz@sggw.pl Marzena Lemanowicz KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu Zakład Studiów Regionalnych i Europejskich ul. Nowoursynowska 166

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska

Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska 2016 Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Eugenia Czernyszewicz. Jednostka: Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa. Adres: ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin. Telefon: 81 52 71 31

Dr hab. inż. Eugenia Czernyszewicz. Jednostka: Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa. Adres: ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin. Telefon: 81 52 71 31 Dr hab. inż. Eugenia Czernyszewicz Stanowisko: profesor nadzwyczajny, Kierownik Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa Jednostka: Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa Adres: ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin Telefon:

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od r. rok I Godzin zajęć, w tym:

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od r. rok I Godzin zajęć, w tym: Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od 01.10.2015 r. rok I I Przedmioty podstawowe (A) 1 Makroekonomia E 1 30 30 6 30 6 2 Wnioskowanie statystyczne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Dr hab. Karol KOCISZEWSKI, prof. UE Promotorzy prac dyplomowych

Bardziej szczegółowo

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński I. Książki naukowe (60 pkt l. Kryzysy walutowe, bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej, CeDeWu 2013, 240 stron (20 pkt 2.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ Pod redakcją naukową prof. dr. hab. Stanisława Zięby prof. dr. hab. Eugeniusza Mazurkiewicza ALMAMER WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA Warszawa 2007

Bardziej szczegółowo

Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW

Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW Konferencja Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie 10 lat w UE SGGW, 11.04.2014r. Znaczenie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy prac

Bardziej szczegółowo

Priorytet I Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich Priorytet ma służyć:

Priorytet I Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich Priorytet ma służyć: Priorytet I Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich Efektem realizacji tego priorytetu ma być rozwój bazy wiedzy na obszarach wiejskich oraz poprawa powiązań

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008 Rok: 2011 Tytuł oryginału: Unikanie opodatkowania a struktura własności Źródło: W: Finanse nowe wyzwania teorii i praktyki, Finanse przedsiebiorstw/red. S. Wrzosek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 Wprowadzenie 9 Część I. Zarządzanie marketingowe 1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 1.1. Różne koncepcje roli marketingu w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. POTRZEBY CZŁOWIEKA I MIEJSCE WŚRÓD NICH PRODUKTÓW AGROBIZNESU

Rozdział 1. POTRZEBY CZŁOWIEKA I MIEJSCE WŚRÓD NICH PRODUKTÓW AGROBIZNESU Agrobiznes. Wydanie 2 zmienione i rozszerzone. Franciszek Kapusta W pracy (wydanie 2 zmienione i rozszerzone) przedstawiono współczesną koncepcję agrobiznesu, czym jest i jaką rolę spełnia w zaspokajaniu

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY HANDLU ZAGRANICZNEGO I MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW EKONOMICZNYCH

WYBRANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY HANDLU ZAGRANICZNEGO I MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW EKONOMICZNYCH Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Uniwersytet Szczeciński WYBRANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY HANDLU ZAGRANICZNEGO I MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW EKONOMICZNYCH 1.

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Struktura organizacyjna Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej Kierownik KEiPG: dr hab. Alina Daniłowska, prof. nadz. SGGW Zakład Ekonomii Dr Aldona Zawojska

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje

Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje Dr inż. Paweł Chmieliński Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin zajęć II rok. Egz. po sem. Razem. Wykłady. Ćwiczenia

Liczba godzin zajęć II rok. Egz. po sem. Razem. Wykłady. Ćwiczenia Oferta przedmiotów do wyboru: EKONOMIA LICENCJAT Kursy stałe - wybór dwóch przedmiotów w ze. Wszystkie przedmioty pkt (alnie pkt w ciągu studiów 2 pkt) Kierunek : EKONOMIA Specjalność : EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING ZESZYTY NAUKOWE Szko y G ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 1 (50) 2009 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Tomasz SIUDEK, prof. nadzw. SGGW

Dr hab. Tomasz SIUDEK, prof. nadzw. SGGW Dr hab. Tomasz SIUDEK, prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Zakład Bankowości ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa Tel:

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza działalności centrów logistycznych w Polsce w latach.. 2. Zarządzanie procesami w łańcuchach logistycznych dostaw w wybranym przedsiębiorstwie 3. Analiza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich 1a. Zwiększenie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Promotorzy prac magisterskich Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab. Bogusław FIEDOR Prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13

Spis treści WSTĘP... 13 WSTĘP... 13 Rozdział I MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTWA A KREACJA WARTOŚCI... 15 (Adam Jabłoński) Wstęp... 15 1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa a model zrównoważonego biznesu... 16 2. Ciągłość

Bardziej szczegółowo

International Business - studia licencjackie i magisterskie

International Business - studia licencjackie i magisterskie International Business - studia licencjackie i magisterskie Wydział Zarządzania Agenda 1. Trochęhistorii 2. Inspiracje i wzorce 3. Program studiów i sylwetka absolwenta 4. Formy prowadzenia i organizacja

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8) Liczba godzin zajęcia

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza działalności centrów logistycznych w Polsce w latach.. 2. Zarządzanie procesami w łańcuchach logistycznych dostaw w wybranym przedsiębiorstwie 3. Analiza

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów

Bardziej szczegółowo

Dr Magdalena MĄDRA-SAWICKA

Dr Magdalena MĄDRA-SAWICKA Dr Magdalena MĄDRA-SAWICKA KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Zakład Finansów Przedsiębiorstw i Rachunkowości ul. Nowoursynowska 166 02-787

Bardziej szczegółowo

Tytuł Wydawnictwo Okładka

Tytuł Wydawnictwo Okładka dr Joanna Szlęzak- Lp. 2015 Autor/ red. naukowy Tytuł Okładka 1 M. Jamroży, P. Felis, I. Olchowicz, J. Szlęzak- /red. Irena Olchowicz VAT w działalności gospodarczej Difin, Warszawa 2015, Liczba stron:

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż.

Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż. Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż. Sławomir Stec Zakład Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Tomasz ROKICKI

Dr inż. Tomasz ROKICKI Dr inż. Tomasz ROKICKI KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Zakład Ekonomiki i Inżynierii Logistyki ul. Nowoursynowska 166 budynek 3, pokój

Bardziej szczegółowo

Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich jako dodatkowe źródło dochodu rodzin rolniczych

Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich jako dodatkowe źródło dochodu rodzin rolniczych Piotr Bórawski Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich jako dodatkowe źródło dochodu rodzin rolniczych

Bardziej szczegółowo

ekonomicznych w rolnictwie

ekonomicznych w rolnictwie Konrad Ł. Czapiewski Polska Akademia Nauk Zakład Przestrzennego Zagospodarowania i BR Krzysztof Janc Uniwersytet Wrocławski Zakład Zagospodarowania Przestrzennego O roli wykształcenia na roli Przestrzenne

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/ Oficjalne serwisy poświęcone funduszom pomocowym Fundusze strukturalne http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ Fundusz Spójności http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Imię i nazwisko (z tytułem i/lub stopniem naukowym oraz zajmowane stanowisko) dr Małgorzata Polna, adiunkt Adres e-mail oraz strona internetowa (blog, profil na portalu typu ResearchGate itp.) marten@amu.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ul. Zwycięska 12 53-033 Wrocław tel.: (71) 339-80-21 wew. 190 fax.: (71) 339-79-12 http://www.dodr.

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ul. Zwycięska 12 53-033 Wrocław tel.: (71) 339-80-21 wew. 190 fax.: (71) 339-79-12 http://www.dodr. Wykaz Beneficjentów w I edycji działania 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Konkurs Obszar realizacji Beneficjent Temat 1. Zasady otrzymywania dopłat bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Lp. Nazwa przedmiotu Blok ECTS Specjalność 1. Koncepcje zarządzania A 5 wszystkie 2. Doktryny ekonomiczne i ich rozwój A 3 wszystkie 3. Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział I. Przedsiębiorstwo turystyczne we współczesnej gospodarce rynkowej... 17 1.1. Współczesna gospodarka rynkowa i społeczeństwo konsumpcyjne jako środowiska przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Sylwester KOZAK

Dr hab. Sylwester KOZAK Dr hab. Sylwester KOZAK KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu Zakład Gospodarki Nieruchomościami ul. Nowoursynowska 166 02-787

Bardziej szczegółowo

Roczniki statystyczne

Roczniki statystyczne W 2015 roku Urząd Statystyczny w Lublinie planuje wydać: - 2 pozycje z serii Roczniki statystyczne, - 1 pozycję z serii Analizy statystyczne, - 10 pozycji z serii Informacje i opracowania statystyczne,

Bardziej szczegółowo

dr inż. Anna J. PARZONKO

dr inż. Anna J. PARZONKO dr inż. Anna J. PARZONKO KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa, Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa ul. Nowoursynowska 166 02-787

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach Część I Szczecin 2013 Tytuł monografii naukowej: Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

dr Paweł Felis- absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

dr Paweł Felis- absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dr Paweł Felis- absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1993), doktor nauk ekonomicznych (2001), zatrudniony w SGH od 1993r., obecnie na stanowisku starszego wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Redaktor^, naukowi,.'~*i\*\- ::"?' '"''* --f'.'.';-.-v 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp. '... Część

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ dr Anna Drapińska Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Marketingu WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ A. PRACE WYKONANE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA Prace publikowane Artykuły naukowe

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) semestr 1 Liczba godzin Forma Typ Liczba Nazwa modułu/przedmiotu zakończenia 2 (4+5+6+7+8) ECTS Łącznie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI I PROJEKTÓW

WYKAZ PUBLIKACJI I PROJEKTÓW dr hab. Anna Drapińska Katedra Marketingu Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska WYKAZ PUBLIKACJI I PROJEKTÓW A. PRACE WYKONANE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA Prace publikowane Artykuły

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy kierunku ZARZĄDZANIE, I 0 licencjat Wiedza o zarządzaniu 1. Przegląd funkcji kierowniczych. 2. Teorie motywacyjne i przywódcze. 3. Współczesne koncepcje zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Przasnysz, 18 maja 2015 r. Komunikat Komisji Europejskiej WPR do 2020 r. Wyzwania Europa 2020 3 cele polityki

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr Rok III / semestr VI Specjalność Bez specjalności Kod

Bardziej szczegółowo

rok akad. 2013/2014 Podstawowy Kierunkowy Ogólny 2 Makroekonomia* X Z/E 4 4 Prawo cywilne X E 4

rok akad. 2013/2014 Podstawowy Kierunkowy Ogólny 2 Makroekonomia* X Z/E 4 4 Prawo cywilne X E 4 Kierunek: Zarządzanie Studia: II stopnia, stacjonarne Specjalności: Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych Przedsiębiorczość Specjalność menedŝerska Zarządzanie finansowe Zarządzanie marketingowe

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu Pojęcie i funkcje agrobiznesu Ogniwa agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Dr Alina Walenia Dane kontaktowe English telefon: 17 872 16 91 e-mail: alinawalenia@poczta.onet.pl adres: ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, pokój 306. Stanowisko Adiunkt Prowadzone zajęcia Prawo Prawo

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Katedry organizujące dydaktykę na kierunku MSG (Wydział

Bardziej szczegółowo

dr Marcin Kuzel Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu Instytut Ekonomii i Zarządzania

dr Marcin Kuzel Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu Instytut Ekonomii i Zarządzania dr Marcin Kuzel Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu Instytut Ekonomii i Zarządzania fotografia Adres email: marcin.kuzel@byd.pl mkuzel@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo