ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI REKTORA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ZA ROK 2007

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI REKTORA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ZA ROK 2007"

Transkrypt

1 ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI REKTORA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ZA ROK 2007 Gdańsk 2008

2 Używane skróty podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego Używane skróty podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego: BGiO WCh WE WF-H WMFiI WNS WPiA WZ MWB KKNJO BG CE SJO SWFiS CH AF POMCERT Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii Wydział Chemii Wydział Ekonomiczny Wydział Filologiczno-Historyczny Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Wydział Nauk Społecznych Wydział Prawa i Administracji Wydział Zarządzania Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i AMG Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych Biblioteka Główna Centrum Europejskie Studium Języków Obcych Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Centrum Herdera Ośrodek Alliance Francaise Pomorskie Centrum Badań i Technologii Środowiska Sprawozdanie przygotował: Dział Organizacyjny UG - mgr Sławomir Ważny na podstawie materiałów nadesłanych przez jednostki organizacyjne UG. Gdańsk, czerwiec 2008 roku Tylko do użytku służbowego Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

3 Spis treści Spis treści Wybrane wydarzenia. 1 Senat 9 Uchwały Senatu.. 9 Komisje. 17 Akty prawne wewnętrznie obowiązujące. 17 Zmiany organizacyjne Aktualne dane teleadresowe UG Informacja o osobach będacych organami uczelni (kadencja ) Skład Senatu UG Studenci i studia. 25 Liczba studentów. 25 Liczba absolwentów 28 Sprawność nauczania 30 Terminowość kończenia studiów.. 33 Liczba uczestników studiów doktoranckich. 35 Wykaz studiów pierwszego stopnia. 36 Realizacja studenckich praktyk zawodowych. 37 Rekrutacja Liczba kandydatów zgłoszonych i przyjętych na studia 37 Wymiana zagraniczna studentów. 44 Parlament Studentów. 46 Studenckie sprawy socjalne.. 48 Informacja o wysokości opłat za studia Kadra 59 Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich w osobach Struktura zatrudnienia nauczycieli akademickich w etatach Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich wg tytułów i stopni naukowych 60 Stan zatrudnienia pracowników w UG Badania naukowe.. 62 Fundusze na działalność naukowo-badawczą Wyniki działalności naukowo-badawczej. 63 Realizacja poszczególnych rodzajów badań.. 65 Finansowanie nauki w UG w roku Współpraca z zagranicą 72 Przyjazdy cudzoziemców do UG.. 72 Wyjazdy za granicę studentów i pracowników UG 76 Liczba tematów prac badawczych realizowanych we współpracy z zagranicą 80 Biuro Programów Europejskich. 81 Biblioteka i Wydawnictwo. 86 Biblioteka Główna 86 Główne dokonania Efekty działalności 88 Statystyka biblioteczna 91 Pracownicy biblioteki Sprawy administracyjne.. 95 Wydawnictwo Obsługa informatyczna uczelni 98 Nauczanie języków obcych Studium Języków Obcych Centrum Herdera. 113 Ośrodek Alliance Francaise Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

4 Spis treści Inne obszary działalności uczelni 118 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. 118 Akademickie Centrum Kultury Akademicka Telewizja Edukacyjna Biuro Karier Pełnomocnik Rektora ds. Kontaktów z Pracodawcami Biuro Informacji i Promocji. 138 Rzecznik prasowy UG Bałtycki Festiwal Nauki Pomorskie Centrum Badań i Technologii Środowiska Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego Inwestycje i remonty Zamówienia publiczne Działalność socjalna i bytowa Finanse Struktura przychodów w UG Koszty działalności dydaktycznej. 177 Struktura kosztów wynagrodzeń Wynagrodzenia wg grup pracowniczych Podstawowe wielkości z bilansu oraz wskaźniki finansowe UG Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

5 Wybrane wydarzenia rok 2007 WYBRANE WYDARZENIA ROK stycznia Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Gdańskiego Jantar zdobył trzecie miejsce w kategorii zespołów regionalnych na XIII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie na Śląsku. 27 stycznia Slava, czyli doroczne Święto Katedry Slawistyki na Wydziale Filologiczno-Historycznym UG. 28 stycznia Prof. dr hab. Jerzy Limon, kierownik Zakładu Historii Literatury Angielskiej na Wydziale Filologiczno-Historycznym UG otrzymał Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza za rok 2006 w dziedzinie nauk humanistycznych. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Dworze Artusa w Gdańsku. 29 stycznia Ogólnopolska konferencja naukowa: Elastyczne formy zatrudnienia - szansa na integrację zawodową niepełnosprawnej młodzieży, zorganizowana przez Instytut Spraw Publicznych, Fundację Rozwoju UG oraz Rektorską Komisję UG Uniwersytet bez Barier. W czasie konferencji odsłonięto tablicę Miejsce przyjazne osobom niepełnosprawnym to tytułu nadany Wydziałowi Prawa i Administracji UG w konkursie ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Gdańska. 29 stycznia-19 lutego Wyprawa Adventure Club - Międzywydziałowego Koła Naukowego działającego przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego - na najwyższy szczyt na półkuli południowej i obu Ameryk - Aconcagua (6962m.) Wyprawa, zakończona sukcesem, odbywała się pod patronatem Rektora Uniwersytetu Gdańskiego. 9 lutego Mgr Monika Bokiniec z Wydziału Nauk Społecznych oraz mgr Karol Horodecki z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki otrzymali Nagrodę Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena za 2006 rok. Uroczystość odbyła się w domu Uphagena w Gdańsku. 10 lutego Budynek Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego zdobył wyróżnienie Przewodniczącego Rady Miasta Gdyni za najlepszą inwestycję w roku 2006 w konkursie Czas Gdyni. Uroczyste wręczeni nagród i wyróżnień odbyło się w czasie posiedzenia Rady Miasta Gdyni. 22 lutego Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Marii Boguckiej za wybitny wkład w poznanie dziejów Gdańska i Rzeczpospolitej, zwłaszcza w czasach nowożytnych oraz kształtowanie rozwoju nowoczesnej nauki historycznej. Uroczystość odbyła się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego. Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego 1

6 Wybrane wydarzenia rok lutego Uroczysta sesja: Lech Mokrzecki - 50 lat w służbie historii nauki, kultury i edukacji, zorganizowana przez Instytut Pedagogiki oraz Zakład Historii Nauki, Oświaty i Wychowania z okazji jubileuszu Profesora Lecha Mokrzeckiego, historyka oświaty i pedagoga. 8 marca II Ogólnopolska konferencja naukowa - Kobieta w kulturze - kobiecość, męskość, seksualność, zorganizowana przez Instytut Psychologii i Zakład Historii Myśli Społecznej IFSiD, Wydział Nauk Społecznych oraz Koło Nauk Psychologicznych ANIMA. 13 marca Dni Kariery 2007 na Uniwersytecie Gdańskim - konferencje, warsztaty i największe studenckie targi pracy w Trójmieście - zorganizowane przez Komitet Lokalny AIESEC Polska przy Uniwersytecie Gdańskim marca Targi AKADEMIA edycja największych targów edukacyjnych na Pomorzu, organizowanych przez Uniwersytet Gdański. 20 marca Święto Uniwersytetu Gdańskiego z okazji 37. rocznicy powołania uczelni oraz uroczyste otwarcie nowego gmachu Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego. W czasie święta uczelni po raz pierwszy wręczono nagrody Nauczyciel Roku im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza dla najlepszych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego, dydaktyków cieszących się szacunkiem i uznaniem całej społeczności akademickiej. Nagrody zostały ustanowione przez JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. Andrzeja Ceynowę w 60. rocznicę ukończenia studiów przez pierwszych absolwentów Wyższej Szkoły Handlu Morskiego. W 2007 roku nagrody otrzymali prof. Zbigniew Szafraniec z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, prof. Jerzy Zajadło z Wydziału Prawa i Administracji oraz dr Jerzy Kozubski z Wydziału Zarządzania. 28 marca Ogólnopolska konferencja naukowa lat Astrid Lindgren. Interpretacje, zorganizowana przez Wydział Filologiczno-Historyczny UG wspólnie z Nadbałtyckim Centrum Kultury, Konsulatem Generalnym Szwecji oraz Svenska Institutet marca III Ogólnopolska Konferencja Językoznawcza - Język - Szkoła - Religia, zorganizowana przez Zakład Dydaktyki Instytutu Filologii Polskiej i Liceum Katolickie Collegium Marianum w Pelplinie. 10 kwietnia Jacek Gruca oraz Witold Bołt - studenci Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego zostali laureatami konkursu stypendialnego Polskie Talenty dla najzdolniejszych Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego 2

7 Wybrane wydarzenia rok 2007 studentów informatyki, telekomunikacji, elektroniki i teleinformatyki. 19 kwietnia Ogólnopolska konferencja naukowa Czas i jego znaczenie w prawie karnym, zorganizowana na Wydziale Prawa i Administracji przez Katedrę Prawa Karnego, Materialnego i Wykonawczego oraz Katedrę Psychiatrii Sądowej UG kwietnia Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Człowiek w obliczu prawa. Psychologiczne i prawne aspekty funkcjonowania człowieka niedostosowanego społecznie, zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Penitentia. 26 kwietnia Sebastian Kwapisz i Radosław Rozestwiński, studenci Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego zdobyli wyróżnienia za projekty dotyczące zastosowań języka UML2 w modelowaniu procesów biznesowych w Międzynarodowym Konkursie Business Informatics Challenge maja Ogólnopolska konferencja naukowa - Rtęć w środowisku - identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka, zorganizowana przez Instytut Oceanografii UG maja Zjazd rektorów z regionu morza Bałtyckiego na Uniwersytecie Gdańskim - Posiedzenie Board of Rectors, Bałtyckiej inicjatywy e-learningowej - Balic Sea Virtual Campus. BSVC to wspólna inicjatywa partnerów z regionu Morza Bałtyckiego, która ma na celu opracowanie nowoczesnych programów nauczania w oparciu o metody e-learningowe maja II Międzynarodowa Konferencja Prawa Nowych Technologii na Wydziale Prawa i Administracji, zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji przy współpracy Chicago Kent College of Law (USA) maja Neptunalia 2007 Students Coalition Festival studenckie święto uczelni wyższych w Trójmieście. Koordynatorem był Parlament Studentów Uniwersytetu Gdańskiego. 14 maja Ogólnopolska Konferencja Naukowa Migracje ludności w kontekście przemian kulturowocywilizacyjnych, zorganizowana przez Instytut Politologii UG. 15 maja I Krajowa Konferencja Menedżerów i Nauki w zakresie Etyki Biznesu i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, zorganizowana przez Wydział Ekonomiczny wspólnie z Instytutem Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. 15 maja Wernisaż wystawy w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego z okazji 60-lecia powstania miesięcznika Kultura - Jerzy Giedroyc i Dziupla Kultury - zorganizowana przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Gdańskiego wspólnie z Towarzystwem Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu. W spotkaniu uczestniczył Prezes Towarzystwa Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu, Marek Krawczyk maja Ogólnopolska sesja naukowa pt.: Re: Wizje Różewiczowskie, która otworzyła drugą edycję Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych 2007, współorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej UG. 16 maja Ogólnopolska konferencja naukowa pt.: Polska wobec światowego terroryzmu. Doktryna i praktyka, zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji. Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego 3

8 Wybrane wydarzenia rok maja Hanna Makurat, studentka Wydziału Filologiczno-Historycznego UG zwyciężyła w wojewódzkim etapie konkursu na najlepszego studenta w Polsce - Primus Inter Pares. 21 maja Studenci z drużyny SIFE z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego po raz szósty z rzędu zwyciężyli w finale Ogólnopolskiego Konkursu SIFE - Studenci dla Przedsiębiorczości. 22 maja Dr hab. Mariusz Kistowski, dyrektor Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego otrzymał Nagrodę Ministra Środowiska za całokształt działalności naukowo-badawczej w dziedzinie ochrony środowiska i przyrody maja Ogólnopolska sesja naukowa pt.: Kobieta i Media zorganizowana na Wydziale Filologiczno- Historycznym przez Instytut Historii UG wspólnie z Komisją Historii Kobiet PAN maja Jubileuszowy - V Bałtycki Festiwal Nauki. Jak co roku najwięcej festiwalowych imprez aż 220 przygotował Uniwersytet Gdański. W festiwalu wzięły udział wszystkie jednostki UG maja Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Biznes - Finanse - Innowacje, zorganizowana w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym przez Koło Naukowe BIO-MED. 31 maja Studenci Uniwersytetu Gdańskiego Wojciech Gustowski i Krzysztof Szymański zwyciężyli w V edycji konkursu Gdyński Biznesplan czerwca Katarzyna Graul, studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, zajęła pierwsze miejsce w XI Ogólnopolskim Konkursie Prawniczym Glosa. 4 czerwca Dr Marcin Całbecki z Wydziału Filologiczno-Historycznego UG otrzymał Nagrodę im. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego za najlepszą pracę doktorską z zakresu badań nad literaturą. Tytuł pracy: Fenomen lęku w poezji Jerzego Lieberta, Władysława Sebyły i Aleksandra Rymkiewicza, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Czermińskiej. Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego 4

9 Wybrane wydarzenia rok czerwca XI Wielki Przejazd Rowerowy na Uniwersytecie Gdańskim. Uczelnia została laureatem nagrody Złota Szprycha 2007, przyznawanej przez Gdańską Kampanię Rowerową instytucjom najbardziej przyjaznym rowerzystom. W czasie dorocznego święta rowerzystów po raz pierwszy zorganizowano Wyścig Rowerowy o Puchar JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego. Organizatorzy: Obywatelska Liga Ekologiczna, Gdańska Kampania Rowerowa, ACK UG oraz Kulturalny Kolektyw UG. 13 czerwca Pierwsza edycja konkursu z języka rosyjskiego - Dyktando zorganizowana przez Uniwersytet Gdański wspólnie z Rosyjskim Uniwersytetem Państwowym im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie. 15 czerwca Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Change and Resistance: An International Conference on Social Transformations and Education, zorganizowana przez Instytut Pedagogiki UG, History and Governance Research Institute - University of Wolverhampton, Fundację Rozwoju UG. 15 czerwca Zjazd Absolwentów Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego Rocznik 1973 na Wydziale Ekonomicznym, zorganizowany przez Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Handlu Morskiego w Sopocie, Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie i Wydziałów Ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego. 16 czerwca Doroczny tradycyjny Piknik Rodzinny Pracowników Uniwersytetu Gdańskiego. 22 czerwca Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Gdańskim otrzymał tytuł Srebrnego AIP. Wyróżnienie to otrzymują aktywnie działające inkubatory w Polsce, w ramach których nieprzerwanie działa co najmniej 15 firm przez minimum 2 miesiące. 25 czerwca 30-lecie Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii UG w Helu, połączone z uroczystym posiedzeniem Rady Naukowej Instytutu Oceanografii UG oraz warsztatami dot. bioróżnorodności Morza Bałtyckiego. 2 lipca Absolwent polonistyki na Uniwersytecie Gdańskim, mgr Jarosław Błochowiak otrzymał wyróżnienie w XII edycji Konkursu im. Jana Józefa Lipskiego na najlepsze prace magisterskie za pracę pt.: W ogrodzie, u wrót którego stoi anioł z mieczem ognistym. Homoseksualność w prozie narracyjnej Witolda Gombrowicza, napisaną pod opieką prof. UG dra hab. Zbigniewa Majchrowskiego. 4-6 sierpnia Międzynarodowa konferencja Günter Grass. Literatura Sztuka Polityka, zorganizowana z okazji osiemdziesiątej rocznicy urodzin pisarza - analiza dorobku literackiego i artystycznego Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego 5

10 Wybrane wydarzenia rok 2007 pisarza, jego działalności politycznej oraz recepcji w Niemczech, Polsce i za granicą sierpnia Tradycyjny Rejs Uniwersytetu Gdańskiego Pogorią po morzu Śródziemnym i Atlantyku. W rejsie udział wzięło 50 osób - pracowników, studentów i absolwentów UG. 6-9 sierpnia X jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowa, poświęcona rosyjskiej literaturze i sztuce na przełomie XX -XXI wieku oraz najnowszym tendencjom w badaniach literaturoznawczych i kulturoznawczych pt. Nowe tendencje w badaniach naukowych i praktyce artystycznej w literaturze i sztuce na początku XXI wieku, zorganizowana przez Zakład Historii Literatury Rosyjskiej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie i Gdańsku września Gdański Salon Maturzystów Perspektywy 2007 na Wydziale Prawa i Administracji UG. W czasie targów zaprezentowało się ponad 30 uczelni wyższych i instytucji edukacyjnych września Międzynarodowa konferencja naukowa: Kontakty językowe i kulturowe w Europie, zorganizowana przez Zakład Językoznawstwa Stosowanego Instytutu Filologii Germańskiej września Ogólnopolska konferencja naukowa Jestem, więc piszę, zorganizowana przez Zakład Dydaktyki Języka Polskiego Uniwersytetu Gdańskiego, z udziałem specjalistów, językoznawców oraz nauczyciel praktyków ze wszystkich ośrodków badawczych i naukowych Polski. 4 października Dr Szymon Ziętkiewicz (rocznik 1977), adiunkt na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i AMG został laureatem stypendium Polityki przyznawanego najzdolniejszym młodym naukowcom z całej Polski w ramach programu: Zostańcie z nami. Ideą akcji jest przekonywanie młodych naukowców, by pozostawali w Polsce: aby nie zrezygnowali ze swoich pasji i (jakkolwiek uprawianie nauki jest działalnością kosmopolityczną, pokonującą granice), aby współtworzyli polskie instytucje naukowe oraz tu kształcili i wychowywali następców. W 2007 roku uhonorowano 17 laureatów z uczelni wyższych i instytucji naukowych całej Polski oraz przyznano jedno specjalne wyróżnienie. 5 października Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z okazji inauguracji nowego roku akademickiego 2007/2008 na Uniwersytecie Gdańskim. Wykład inauguracyjny pt. Krytyka źródła historycznego jako problem komunikacji międzykulturowej wygłosił prof. Karol Modzelewski, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk października II Festiwal Filmów Popularnonaukowych. Na festiwal zgłoszono 27 filmów, a komisja wyłoniła 12 filmów, które wzięły udział w konkursie. Poza konkursem został wyświetlony film pt. Niewygodna prawda zdobywca Oscara za najlepszy film dokumentalny w 2007 r. Grand Prix festiwalu zdobył film Nauka dla Praktyka zrealizowany przez Annę Frąckowiak-Ostrejko we wrocławskim oddziale TVP SA. Nagrodę Rektora UG za walory edukacyjne przyznano filmowi zrealizowanemu przez Jerzego Grębosza z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN. Przez dwa dni pokazów filmy obejrzało prawie 800 osób. 10 października Uroczysta inauguracja roku akademickiego Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Gdańskim. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Bogdan Dziemidok. W czwartej edycji GUTW w zajęciach udział wzięło prawie 800 osób. 12 października Uroczyste otwarcie nowej siedziby organizacji studenckich na UG, które znalazły swoje miejsce w wyremontowanej dawnej stołówce UG przy ul. Wita Stwosza 58. Oprócz uniwersyteckich Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego 6

11 Wybrane wydarzenia rok 2007 organizacji studenckich mieści się tam także Zakład Logopedii UG oraz Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku przy UG października Ogólnopolska konferencja pt. Ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku, zorganizowana przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Centrum Badań nad Terroryzmem oraz portal internetowy 26 października Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego otrzymała tytuł - Miejsce przyjazne osobom niepełnosprawnym - w ogłoszonym po raz drugi przez Prezydenta Miasta Gdańska konkursie, w którym nagrodzono instytucje przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, gdzie nie ma zarówno barier architektonicznych, jak i społecznych. W pierwszej edycji konkursu nagrodę zdobył Wydział Prawa i Administracji UG. Nagroda została wręczona w czasie tradycyjnego festiwalu organizowanego przez gdański MOPS - PozaPozy listopada Ogólnopolska konferencja politologiczna Przemiany globalne i regionalne. Świat, Europa i Polska na progu XXI wieku, zorganizowana przez Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Oddział Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. 14 listopada Maja Kurant, studentka Uniwersytetu Gdańskiego, zajęła trzecie miejsce w konkursie Unii Europejskiej Łamanie stereotypów. Konkurs odbywał się pod hasłem Za różnorodnością. Przeciw dyskryminacji. W konkursie udział wzięło ponad sześciuset studentów z krajów UE. 15 listopada Barbara Adamczyk, studentka Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka filozofii UG zdobyła wyróżnienie w konkursie PFRON Otwarte Drzwi na najlepsze prace magisterskie, których tematem było badanie zjawiska niepełnosprawności. Nagrodzona praca powstała pod kierunkiem prof. Ludwika Kostro listopada Międzynarodowa konferencja naukowa Tolerancja a edukacja, poświęcona problemom tolerancji, kulturowej otwartości, praw mniejszości społecznych oraz ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego, zorganizowana przez Instytut Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych UG. 20 listopada Prof. Jerzy Błażejowski, Przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, kierownik Katedry Chemii Fizycznej Uniwersytetu Gdańskiego, otrzymał nagrodę PROstudent 2007, przyznawaną przez Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. Studenci docenili u prof. Błażejowskiego zrozumienie wartości studenckiego punktu widzenia oraz owocną współpracę Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z Parlamentem Studentów Rzeczpospolitej Polskiej listopada VIII Ogólnopolska Konferencja Psychologiczna pt. Prosto do celu. Z psychologią o sukcesie, zorganizowana przez Koło Nauk Psychologicznych Anima, działające przy Instytucie Psychologii UG oraz Oddział Gdański PSSiAP, poświęcona problemom stawiania i osiągania celów listopada Międzynarodowa konferencja Pogranicze polsko-rosyjskie i problemy współpracy transgranicznej, w której udział wzięli naukowcy z ośrodków akademickich w Polsce, Rosji, Rumunii, na Litwie i Ukrainie oraz przedstawiciele władz samorządowych województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, zorganizowana przez Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii UG. 30 listopada 2 grudnia Sekcja brydża AZS UG zdobyła złoty medal w klasyfikacji uniwersytetów i srebrny w klasyfikacji ogólnej w XXV edycji Mistrzostw Polski Szkół Wyższych rozgrywanych we Wrocławiu. Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego 7

12 Wybrane wydarzenia rok grudnia Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Profesor Yi Lijun z Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych. Prof. Yi Lijun, nazywana ambasadorem polskiej kultury literackiej w Chinach, otrzymała tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego za oryginalność sposobu prezentacji literatury polskiej w Chinach poprzez heroiczną pracę translatorską, wychowanie wielu pokoleń chińskich polonistów i wzorcową działalność organizacyjną w zakresie współpracy naukowej z polskimi ośrodkami akademickimi. Uroczystość odbyła się w Bibliotece Głównej UG. przygotowała mgr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego 8

13 Senat Uniwersytetu Gdańskiego SENAT UCHWAŁ Y SENATU W roku 2007 odbyło się 11 posiedzeń Senatu, podczas których podjęto 91 uchwał: data nr tytuł (w sprawie) uwagi Stanowisko Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie poziomu finansowania szkolnictwa wyższego z budżetu państwa uzupełnienia składu Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów zmiany uchwały Senatu nr 7/07 z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne, wieczorowe i eksternistyczne) w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2008/2009 (uzupełnienie załącznika nr 2) zmieniająca uchwałę Senatu UG z dnia 11 grudnia 1997 roku w sprawie ustalenia udziału w wynagrodzeniu zasadniczym nauczycieli akademickich wynikającym ze stosunku pracy części wynagrodzenia o charakterze twórczym, podlegającej ustawie o prawach autorskich upoważnienia dla Rektora Uniwersytetu Gdańskiego do dokonania stosownej korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2007 nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Gdańskiego na 2007 rok rezygnacji z zakupu legitymacji uprawniających pracowników Uniwersytetu Gdańskiego do korzystania ze zniżek kolejowych w 2008 roku wprowadzenia zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii (przekształcenie Katedry Genetyki Ewolucyjnej w Katedrę Genetyki) powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję wprowadzenia zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Chemii (przekształcenie Zakładu Technologii Chemicznej w Zakład Technologii i Nanotechnologii Chemicznej) - Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego 9

14 Senat Uniwersytetu Gdańskiego wprowadzenia zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk Społecznych (przekształcenie Zakładu Etyki i Aksjologii w Zakład Etyki i Filozofii Społecznej) wprowadzenia zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologiczno-Historycznego (likwidacja Zakładu Językoznawstwa Ogólnego i Celtyckiego) wprowadzenia zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologiczno-Historycznego (przekształcenie Pracowni Wiedzy o Mediach w Zakład Wiedzy o Mediach) wprowadzenia zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii (przekształcenie Pracowni Cytologii i Embriologii Roślin w Katedrę Cytologii i Embriologii Roślin) wprowadzenia zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii (przekształcenie Pracowni Genetyki w Katedrę Genetyki Ewolucyjnej) wprowadzenia zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii (likwidacja Katedry Genetyki i Cytologii) o nadaniu Pani Profesor Yi Lijun tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego zawarcia umowy najmu pomieszczeń w budynku przy ulicy Bielańskiej 5 w Gdańsku określenia liczby przedstawicieli grup pracowniczych, jednostek organizacyjnych, przedstawicieli studentów i doktorantów oraz związków zawodowych Uniwersytetu Gdańskiego w Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję zmian w składzie Senackiej Komisji Socjalno - Mieszkaniowej wyboru kandydatów na członków Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kadencję 2008/2012 zmiany uchwały nr 7/07 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne, wieczorowe i eksternistyczne) w Uniwersytecie Gdańskim, w roku akademickim 2008/ zmiana: 84/ Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego 10

15 Senat Uniwersytetu Gdańskiego zmiany uchwały nr 60/07 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 września 2007 roku w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat zmian organizacyjnych w Uniwersytecie Gdańskim (utworzenie Wydziału Filologicznego) zmian organizacyjnych w Uniwersytecie Gdańskim (utworzenie Wydziału Historycznego, Instytutu Archeologii z Zakładami: a) Epoki Kamienia, b) Archeologii Antycznej, c) Archeologii Europy Barbarzyńskiej, d) Archeologii średniowiecza i Nowożytności oraz przekształcenie Zakładu Historii Sztuki w Katedrę Historii Sztuki z Zakładami: a) Historii Sztuki Starożytnej, b) Historii Sztuki średniowiecznej, c) Historii Sztuki Nowożytnej, d) Historii Sztuki Nowoczesnej) utworzenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia na makrokierunku Rosjoznawstwo utworzenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym makrokierunku Rosjoznawstwo utworzenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym na kierunku Filologia, specjalność: Filologia Rosyjska niestacjonarnych studiów drugiego stopnia zmiany nazwy stacji Szybkiej kolei miejskiej (SKM) "Gdańsk-Przymorze-Uniwersytet" na "Gdańsk- Uniwersytet" sprzedaży prawa własności nieruchomości należącej do Uniwersytetu Gdańskiego oraz przeznaczenia środków finansowych uzyskanych z tytułu transakcji zasad informowania Rektora o podjęciu dodatkowego zatrudnienia lub o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz udzielania przez Rektora zgody na podjęcie przez nauczyciela akademickiego, niebędącego jednoosobowym organem uczelni lub jego zastępcą, dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy u więcej niż jednego dodatkowego pracodawcy lub prowadzenie działalności gospodarczej łącznie z jednym dodatkowym zatrudnieniem w ramach stosunku pracy Zmiana: 9/08 Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego 11

16 Senat Uniwersytetu Gdańskiego zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat zatwierdzenia sprawozdania rocznego Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za 2006 rok przeznaczenia dodatkowych środków z przychodów własnych na wynagrodzenia nadania Sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UG imienia Profesora Donalda Steyera oraz umieszczeniu tablicy pamiątkowej wprowadzenia zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologiczno-Historycznego (utworzenie w Katedrze Skandynawistyki Zakładu Historii Skandynawii) wprowadzenia zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologiczno-Historycznego (utworzenie w Instytucie Anglistyki Zakładu Socjolingwistyki) wprowadzenia zmiany w strukturze organizacyjnej międzywydziałowego Ośrodka Badań Kultury Amerykańskiej (włączenie w strukturę Ośrodka Badań Kultury Amerykańskiej Studium Języka Angielskiego UG - British Centre Studium UG) wprowadzenia zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologiczno-Historycznego (włączenie w strukturę Wydziału Filologiczno - Historycznego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych) oraz w sprawie utworzenia Zakładu Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych) wydłużenia niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia na Wydziale Zarządzania na kierunku Informatyka i ekonometria utworzenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku Historia sztuki utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji studiów podyplomowych Podatki i prawo podatkowe utworzenia na Wydziale Nauk Społecznych studiów podyplomowych Psychologia Sportu utworzenia na Wydziale Nauk Społecznych studiów podyplomowych Reklama i marketing medialny utworzenia na Wydziale Nauk Społecznych stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku Praca socjalna Zmiana: 69/ Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego 12

17 Senat Uniwersytetu Gdańskiego utworzenia na Wydziale Nauk Społecznych kierunku studiów Praca socjalna utworzenia stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku Geologia utworzenia na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii kierunku studiów Geologia zmiany uchwały Senatu nr 29/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Oceniającej dla oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej dla oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich ustanowienia Kodeksu Etyki Nauczyciela Akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego udzielenia zgody na powołanie przez Rektora UG Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej w Gdańsku wynagrodzeń nauczycieli akademickich w uczelniach publicznych oraz poziomu finansowania badań naukowych zasad przyznawania nagród Rektora UG dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi trybu udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom akademickim zmiany uchwały nr 8/07 Senatu UG z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2007/2008 zmiany uchwały nr 7/07 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne, wieczorowe i eksternistyczne) w Uniwersytecie Gdańskim, w roku akademickim 2008/2009 zmiany zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu Gdańskiego wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

18 Senat Uniwersytetu Gdańskiego uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Gdańskiego na 2007 rok zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Gdańskiego za 2006 rok powołania Odwoławczej Komisji Oceniającej dla oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego zmiany Uchwały Senatu UG nr 57/06 z dnia 26 pazdziernika 2006 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego UG za rok 2006 wprowadzenia Regulaminu Senatu Uniwersytetu Gdańskiego Stanowisko Senatu Uniwersytetu Gdańskiego dotyczą ce oskarżeń niektórych środków przekazu skierowanych pod adresem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Gdańskiego utworzenia na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna utworzenia na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii kierunku studiów Gospodarka Przestrzenna utworzenia na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii stacjonarnych studiów trzeciego stopnia - Studiów Doktoranckich w zakresie Oceanologii i Geografii utworzenia na Wydziale Nauk Społecznych niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia - studiów doktoranckich z zakresu pedagogiki i nauk o polityce umorzenia postępowania dotyczącego stwierdzenia nieważności uchwały Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 20 listopada 2003 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowych recenzentów pracy habilitacyjnej dr Apolonii Suchory-Olech Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich powołania Uczelnianej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń Stanowisko Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie obowiązku składania oświadczeń lustracyjnych przez nauczycieli akademickich - - Zmiana: 43/07 - Zmiana: 22/ / Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego 14

19 Senat Uniwersytetu Gdańskiego upoważnienia JM Rektora UG do podjęcia działań mających na celu sprzedaż prawa własności nieruchomości należących do Uniwersytetu Gdańskiego, położonych w Gdańsku: przy ul. Krzywoustego 19 oraz Hallera 122 utworzenia na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii Podyplomowych Studiów "Biologia jako drugi nauczany przedmiot" wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki (likwidacja Pracowni Dydaktyki Matematyki oraz utworzenie Zakładu Dydaktyki Matematyki) wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki (likwidacja w Instytucie Matematyki Zakładu Informatyki i utworzenie: Instytutu Informatyki oraz Zakładu Algorytmów, Zakładu Języków Formalnych, Zakładu Sztucznej Inteligencji) wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Prawa i Administracji (likwidacja Centrum Prawa Europejskiego oraz utworzenie Katedry Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej) wprowadzenia zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Zarządzania (likwidacja Katedry Analizy Ekonomicznej) wprowadzenia zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologiczno-Historycznego (likwidacja Zakładu Językoznawstwa) wprowadzenia zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologiczno-Historycznego (utworzenie Zakładu Nauk o Kulturze) stwierdzenia braku właściwości Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie postępowania dotyczącego stwierdzenia nieważności uchwały Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 20 listopada 2003 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowych recenzentów pracy habilitacyjnej Pani dr Apolonii Suchory- Olech Zawieszenie wykonania 19/R/07 21/07 19/ zasad i trybu przyjmowania kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2007/2008 Zmiana: 35/07 Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego 15

20 Senat Uniwersytetu Gdańskiego zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne, wieczorowe i eksternistyczne) w Uniwersytecie Gdańskim, w roku akademickim 2008/2009 uchylenia uchwały Senatu UG z dnia 23 listopada 1995 roku (w sprawie możliwości obniżenia obowiązkowego wymiaru pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich w szczególnych przypadkach, uzasadnionych względami zdrowotnymi) uchylenia uchwały Senatu UG nr 15/03 z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie wymiaru pensum dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Gdańskim wprowadzenia Regulaminu Studiów UG zatwierdzenia Regulaminu Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Gdańskiego na 2006 rok uzupełnienia uchwały Senatu UG nr 26/06 z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne, wieczorowe i eksternistyczne) w Uniwersytecie Gdańskim, w roku akademickim 2007/2008 Zmiana: 89/07 34/07 70/07 Tekst jednolity: 34/R/07; Zmiany: 7/07 32/ Zmiana: 17/ Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego 16

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI REKTORA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ZA ROK 2007

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI REKTORA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ZA ROK 2007 ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI REKTORA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ZA ROK 2007 Gdańsk 2008 Używane skróty podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego Używane skróty podstawowych

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 19/R/04 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 czerwca 2004 roku

Zarządzenie nr 19/R/04 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 czerwca 2004 roku Zarządzenie nr 19/R/04 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2004/2005 semestr zimowy Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY SENATU UG. Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za rok 2003 3

UCHWAŁY SENATU UG. Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za rok 2003 3 UCHWAŁY SENATU UG 1. Uchwała Senatu Uchwała Senatu nr 1/03 z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie powołania Komisji Odwoławczej dla Oceny Nauczycieli Akademickich. 2. Uchwała Senatu Uchwała Senatu nr 2/03

Bardziej szczegółowo

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny)

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny) OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny)

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny) OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 Wydział Biologii OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 ratalna semestralna roczna biologia (I stopień) 650,00 zł 2 4 biologia (II stopień) 650,00 zł

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za rok 2002

Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za rok 2002 Strona 1 z 105 Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za rok 2002 Używane skróty: WBGiO WCh WE WF-H WMiF WNS WPiA WZ MWB KKNJO BG SJO SWFiS CH AF BC MSP Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI ZA ROK 2006 Używane skróty podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego Używane skróty podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadzające zmiany Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r. Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się : studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe) oraz studia stacjonarne (gdy są to studia na drugim i ) WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI 3. 4. 5. Informatyka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 52. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 6 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 52. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 6 maja 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 140 ZARZĄDZENIE Nr 52 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie wysokości czesnego za pierwszy

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 2 UCHWAŁA NR 7 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych w kadencji 2016-2020 Na podstawie 75 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu UG nr 20/09

Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu UG nr 20/09 Nabór WYDZIAŁ BIOLOGII ŚRODOWISKOWE STUDIUM DOKTORANCKIE Z BIOLOGII I OCEANOLOGII Postępowanie konkursowe (na podstawie złożonych dokumentów) Termin i miejsce postępowania rekrutacyjnego 15 lipca 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku 75.0200.94.2015 Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 30 maja 2006 r. ISSN 1640-6583 Nr 6A

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 30 maja 2006 r. ISSN 1640-6583 Nr 6A M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 30 maja 2006 r. ISSN 1640-6583 Nr 6A UCHWAŁA NR 88 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 maja 2006 r. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA JEDNOLITYCH STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku UCHWAŁA NR 46/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW w roku akademickim 2014/2015 1 Na podstawie 26 Statutu

Bardziej szczegółowo

I-go stopnia i jednolite studia magisterskie Wydział Artes Liberales filologia nowogrecka 2.000 euro -

I-go stopnia i jednolite studia magisterskie Wydział Artes Liberales filologia nowogrecka 2.000 euro - UNIWERSYTET WARSZAWSKI Warszawa, 6 czerwca 2013 r. Biuro Spraw Studenckich WYSOKOŚCI OPŁAT ZA STUDIA USTALONE DLA CUDZOZIEMCÓW 1 ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA NA ZASADACH ODPŁATNOŚCI W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

Bardziej szczegółowo

WYKAZ organów jednoosobowych i jednostek organizacyjnych Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego

WYKAZ organów jednoosobowych i jednostek organizacyjnych Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego WYKAZ organów jednoosobowych i jednostek organizacyjnych Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego REKTOR 1. Biuro Rektora 2. Dział Kadr i Szkolenia 3. Biuro Ochrony Informacji Niejawnych PROREKTOR

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R - 49/2012 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 24 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE R - 49/2012 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 24 września 2012 r. ZARZĄDZENIE R - 49/2012 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 24 września 2012 r. w sprawie: ogłoszenia uchwały Nr 000-9/2/2012 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz.

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz. WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz./ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY: 1. FILOLOGIA POLSKA 2. KULTUROZNAWSTWO filmoznawstwo

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA Biuro Programów Międzynarodowych i Funduszy Strukturalnych 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12 tel.

POLITECHNIKA GDAŃSKA Biuro Programów Międzynarodowych i Funduszy Strukturalnych 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12 tel. POLITECHNIKA GDAŃSKA Biuro Programów Międzynarodowych i Funduszy Strukturalnych 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12 tel. (058) 347-17-85 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2015/2016

Rekrutacja 2015/2016 Rekrutacja 2015/2016 Propozycje klas na rok szk. 2015/2016 Klasa Program rozszerzony Języki Przedmioty wybrane do rekrutacji język polski język angielski język polski gr.i - historia język francuski język

Bardziej szczegółowo

Administracja 3200. Architektura krajobrazu I stopnia 3500. Architektura krajobrazu II stopnia 3600. Biologia - I stopnia 3200

Administracja 3200. Architektura krajobrazu I stopnia 3500. Architektura krajobrazu II stopnia 3600. Biologia - I stopnia 3200 Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 31/2011 Rektora

Bardziej szczegółowo

kierunek/ specjalność studiów 1 2 3 4 5 6 WYDZIAŁ BIOLOGII 1. Olimpiada Chemiczna F. st. c. L. st. c.

kierunek/ specjalność studiów 1 2 3 4 5 6 WYDZIAŁ BIOLOGII 1. Olimpiada Chemiczna F. st. c. L. st. c. Wykaz olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, których laureaci lub finaliści mogą korzystać z preferencji w procesie rekrutacji na I rok studiów I stopnia i jednolitych magisterskich w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII BIOLOGIA konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4) język obcy 0,2 biologia 0,5 jeden do wyboru spośród: chemia, fizyka i astronomia, matematyka 0,3 1. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów na studia następuje

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2015/2016 WYDZIAŁ BIOLOGII

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2015/2016 WYDZIAŁ BIOLOGII ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2015/2016 WYDZIAŁ BIOLOGII BIOLOGIA konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4) przedmiot język obcy 0,2 biologia 0,5 jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia,

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013 Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013 Wydział Filologiczny Wydział Polonistyki Wydział Wydział Prawa i Administracji Kierunek Specjalność Studia stacjonarne Studia

Bardziej szczegółowo

Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013

Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013 Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013 Punkty Kwota Rok Wydział Kierunek Poziom Forma 18,24 500 1 Wydział Filologiczny filologia drugiego

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Pozycjonowanie Wydziału Ekonomicznego na mapie edukacyjnej Trójmiasta i kraju mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Najpopularniejsze kierunki studiów na studiach

Bardziej szczegółowo

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ Archeologia STAN AKREDYTACJI Ponownej akredytacji udzielono na okres 5 lat 28 czerwca 2004 rok Instytutowi Archeologii UJ Instytutowi Archeologii UŁ Instytutowi Prahistorii UAM Instytutowi Archeologii

Bardziej szczegółowo

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011 Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011 Wysokość opłaty semestralnej za poszczególne semestry studiów (w złotych) Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2008/2009

Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Rektora UMK z dnia 24 stycznia 2008 r. Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Terminy uroczystości absolutoryjnych w 2007r.

Terminy uroczystości absolutoryjnych w 2007r. 22 kwietnia NIEDZIELA 11.00 Chemii Studia stacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie: chemia, chemia specjalność chemia środowiska, chemia specj. chemia z zastosowaniami informatyki 230 Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Kandydat na Członka Komisji Rewizyjnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Michał Goszczyński UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Kandydat na Członka Komisji Rewizyjnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Michał Goszczyński UNIWERSYTET WARSZAWSKI Kandydat na Członka Komisji Rewizyjnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów Michał Goszczyński UNIWERSYTET WARSZAWSKI Łódź, 6 grudnia 2014 1. Studia 1. Studia I stopnia Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Formularz F.I.1, wydanie 1 z dnia

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób Uniwersytet Mikołaja Kopernika odpowiada na potrzeby rynku pracy

W jaki sposób Uniwersytet Mikołaja Kopernika odpowiada na potrzeby rynku pracy Prorektor ds. Rozwoju i Informatyzacji, dr hab. Grzegorz Jarzembski prof. UMK Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu W jaki sposób Uniwersytet Mikołaja Kopernika odpowiada na potrzeby rynku pracy Konferencja

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2016/2017 WYDZIAŁ BIOLOGII

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2016/2017 WYDZIAŁ BIOLOGII ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2016/2017 WYDZIAŁ BIOLOGII BIOLOGIA konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4) język obcy 0,2 biologia 0,5 jeden do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka 0,3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DLA ZWIEDZAJACYCH Uprzejmie informujemy, że godziny oraz sale mogą być aktualizowane na bieżąco.

PROGRAM DLA ZWIEDZAJACYCH Uprzejmie informujemy, że godziny oraz sale mogą być aktualizowane na bieżąco. PROGRAM DLA ZWIEDZAJACYCH Uprzejmie informujemy, że godziny oraz sale mogą być aktualizowane na bieżąco. PONIEDZIAŁEK, 30.03.2015 9.30 Otwarcie Targów Akademia 2015 9.00 16.00 Zwiedzanie stoisk DNI OTWARTE

Bardziej szczegółowo

Ustala się odpłatność za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych: Drugi kierunek

Ustala się odpłatność za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych: Drugi kierunek Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 65/2012 Rektora

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NR R/0004/27/12 z dnia 30 maja 2012 roku INSTYTUT MUZYKI Animacja kulturalna i artystyczna* studia pierwszego stopnia stacjonarne Edukacja artystyczna

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2015 / 2016

Rekrutacja 2015 / 2016 Rekrutacja 2015 / 2016 Klasy proponowane w roku szkolnym 2015/2016 z rozszerzonymi: matematyką, matematyką, matematyką, językiem angielskim, językiem angielskim, językiem polskim, fizyką i informatyką

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 nazwa kierunku i specjalności Architektura krajobrazu* Architektura wnętrz projektowanie wnętrz projektowanie ogrodów projektowanie wystaw

Bardziej szczegółowo

Uchwała 4 Rada Wydziału Nauk Społecznych, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o poparciu wniosku o

Uchwała 4 Rada Wydziału Nauk Społecznych, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o poparciu wniosku o Uchwały Rady Wydziału Nauk Społecznych UG w dn. 9.01.2014 r. Uchwała 1 Rada Wydziału Nauk Społecznych, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o niewyrażeniu zgody na poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2015/2016 WYDZIAŁ BIOLOGII

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2015/2016 WYDZIAŁ BIOLOGII ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2015/2016 WYDZIAŁ BIOLOGII BIOLOGIA konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4) przedmiot język obcy 0,2 biologia 0,5 jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011)

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011) PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011) I. Obligatoryjne przedmioty kształcenia ogólnego (zgodnie

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2013/2014

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2013/2014 Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2013/2014 Wydział Wydział Prawa i Administracji Studia niestacjonarne Studia stacjonarne Kierunek Specjalność Profil Obszar kształcenia

Bardziej szczegółowo

w Lublinie z dnia 24 września 2014 r.

w Lublinie z dnia 24 września 2014 r. UCHWAŁA Nr XXIII 19.7/14 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 września 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII-10.3/09 Senatu UMCS z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie ustalania

Bardziej szczegółowo

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2012 r.

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2012 r. 12 maja SOBOTA 9.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych 11.30 Nauk Geograficznych i Geologicznych 14.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: geografia, geografia

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015 Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015 L. p. Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit miejsc Liczba kandydatów Liczba kandydatów na 1 miejsce 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

z obrad senatu Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały:

z obrad senatu Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały: 4 Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały: Nr 339 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podziału Wydziału Ekonomii i Zarządzania,

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015 z dnia 29 kwietnia 2013 r. Wydział Filologiczny Filologia filologia

Bardziej szczegółowo

Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2015/16 1

Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2015/16 1 Załącznik nr 1a do zarządzenia Nr 35/2015 Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2015/16 1 Kierunek studiów Rodzaj studiów Opłata roczna Wysokość

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII-8.4/13 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 29 maja 2013 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2014/2015: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ARCHEOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki międzynarodowe 12. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ATH - CENTRALNE ORGANY, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ORAZ CENTRALNE STANOWISKA

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ATH - CENTRALNE ORGANY, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ORAZ CENTRALNE STANOWISKA STRUKTURA ORGANIZACYJNA ATH - CENTRALNE ORGANY, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ORAZ CENTRALNE STANOWISKA SENAT organ kolegialny Komisja ds. Nauki i Budżetu Komisja ds. Kształcenia i Spraw Studenckich Komisja

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 23/2013/2014 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 6 maja 2014 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Rudniku nad Sanem

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Rudniku nad Sanem LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Rudniku nad Sanem V miejsce na Podkarpaciu w Rankingu Szkół Olimpijskich 2014 r. OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 KLASA HUMANISTYCZNO PRAWNICZA KLASA HUMANISTYCZNO

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI REKTORA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI REKTORA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI REKTORA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ZA 2008 ROK GDAŃSK 2009 Spis treści Spis treści Senat 1 Uchwały Senatu.. 1 Komisje. 7 Akty prawne wewnętrznie obowiązujące. 7

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 stycznia 2014 roku

Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 stycznia 2014 roku DO-0130/4/2014 Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 stycznia 2014 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 80 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 3 września 2012 roku w sprawie kompetencji

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Nr 1. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 6 maja 2015 r.

OBWIESZCZENIE Nr 1. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 6 maja 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 139 OBWIESZCZENIE Nr 1 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie wysokości czesnego za drugi

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2014/2015 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura 1. Wydział

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015: studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe)

Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015: studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe) Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się : studia (zaoczne i wieczorowe) WYDZIAŁ FILOLOGICZNY 1. 3. 4. 5. 7. 9. 10. 11. 1 13. 14. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna pierwszego stopnia Dziennikarstwo

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2015/2016 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura IB - matura

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne oraz Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne oraz Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Na podstawie art. 169 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r., Senat na posiedzeniu w dniu 28.05.2008r., określił poniższe warunki i tryb rekrutacji na studia w Uniwersytecie Wrocławskim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 10 lipca 2013 roku zmieniające zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

Email: Telefon: Jednostka: Email: michal.trubas@usz.edu.pl. Telefon: Email: dorota-teper@wp.pl. Telefon: 1227. Telefon: 1551.

Email: Telefon: Jednostka: Email: michal.trubas@usz.edu.pl. Telefon: Email: dorota-teper@wp.pl. Telefon: 1227. Telefon: 1551. Alicja Trzeciak-Ryczek dr hab. Michał Trubas mgr Dorota Teper-Kasprzycka prof. dr hab. Jolanta Tarasiuk PROFESOR ZWYCZAJNY Iwona Tuszyńska REFERENT dr Monika Tomczyk dr Anna Tokarz-Kocik dr Blanka Tundys

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały Senatu UG nr 8/07 z dnia 22 lutego 2007 roku

Załącznik nr 2 do uchwały Senatu UG nr 8/07 z dnia 22 lutego 2007 roku Załącznik nr 2 do uchwały Senatu UG nr 8/07 z dnia 22 lutego 2007 roku ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO WYDZIAŁ BIOLOGII, GEOGRAFII I OCEANOLOGII ŚRODOWISKOWE STUDIUM DOKTORANCKIE Z BIOLOGII I OCEANOLOGII

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

Znak: ROP-0101-62/13 Lublin, 27 czerwca 2013 r.

Znak: ROP-0101-62/13 Lublin, 27 czerwca 2013 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Organizacyjno-Prawny 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 77; fax +48 81 445 41 78, e-mail:dop@kul.lublin.pl Znak: ROP-0101-62/13 Lublin,

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie,

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie, Konkurs grantów doktorskich i habilitacyjnych w roku 2015 na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku jest jednostką ogólnouczelnianą Uniwersytetu Gdańskiego działającą na podstawie uchwały Senatu UG z dnia 21 października 2004 roku.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/2012 posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbytego 28 września 2012 r.

Protokół Nr 5/2012 posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbytego 28 września 2012 r. (projekt) Protokół Nr 5/2012 posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbytego 28 września 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. Załącznik nr 2 do uchwały nr 7/5 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 0 kwietnia 5 r. obowiązujące kandydatów na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych trzeciego stopnia w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 69 /2008. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 września 2008 r.

UCHWAŁA NR 69 /2008. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 września 2008 r. UCHWAŁA NR 69 /2008 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Uniwersytetu Trzeciego Wieku 1 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 197 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na 17. roboczym posiedzeniu w kadencji 2008-2012 w dniu 10 maja 2010 r.

Uchwała nr 197 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na 17. roboczym posiedzeniu w kadencji 2008-2012 w dniu 10 maja 2010 r. Uchwała nr 197 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na 17. roboczym posiedzeniu w kadencji 2008-2012 w dniu 10 maja 2010 r. w sprawie: uprawnień laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWE SYTETU PRZYRODNICZEGO W ROKU 2011

SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWE SYTETU PRZYRODNICZEGO W ROKU 2011 SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWESYTETU PRZYRODNICZEGO W ROKU 2011 1 Opracowanie redakcyjne Redaktor Naczelny prof. dr hab. Andrzej Kotecki 4. SPRAWY STUDENCKIE 49 10. GOSPODARKA FINANSOWA 162 W ROKU 2011 188

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 ( z dn. 14.12.2011 r.) do Uchwały NR R/0004/19/11 z dnia 20 kwietnia 2011 roku WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 495 Warszawa, 13 czerwca 2012 r.

Druk nr 495 Warszawa, 13 czerwca 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-47-12 Druk nr 495 Warszawa, 13 czerwca 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak.

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. 2012/2013 Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE 1 Administracja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek studiów: chemia... 8 III. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH... 8

SPIS TREŚCI. II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek studiów: chemia... 8 III. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH... 8 SPIS TREŚCI I. WYDZIAŁ BIOLOGII... 6 1.1. kierunek studiów: biologia... 6 1.2. kierunek studiów: biotechnologia... 6 1.3. kierunek studiów: ochrona środowiska... 7 II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek

Bardziej szczegółowo

na rok 2007: 60.000,- w tym: 10.000,- na działalność kół naukowych; na rok 2008: 70.000,- w tym: 10.000,- na działalność kół naukowych;

na rok 2007: 60.000,- w tym: 10.000,- na działalność kół naukowych; na rok 2008: 70.000,- w tym: 10.000,- na działalność kół naukowych; Sprawozdanie z działalności USS AMG w roku akademickim 2007/2008 Skład ZARZĄDU UCZELNIANEGO SAMORZĄDU STUDENCKIEGO AKADEMII MEDYCZNEJ w GDAŃSKU w kadencji 2007-2009 * Przewodnicząca: Anna Krystyna Kaźmierczak

Bardziej szczegółowo

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 z dnia 28 maja 2012 r. Wydział Humanistyczny Administracja Specjalność do

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 22/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich

Bardziej szczegółowo

POZNAJ Z NAMI STUDIOWANIE promocja organizacji praktyk i staży dla studentów

POZNAJ Z NAMI STUDIOWANIE promocja organizacji praktyk i staży dla studentów Lista rankingowa ofert realizacji zadania publicznego pn. Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego w 2014 r. Lp Nazwa organizacji pozarządowej/innego podmiotu Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r.

Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r. K. 301-1/12 Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia założeń do planu rzeczowo - finansowego na 2013 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA ZA ROK 2005 SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA ZA ROK 2005 Spis rzeczy Spis rzeczy Wybrane wydarzenia. 1 Senat 10 Uchwały Senatu.. 10 Komisje. 16 Akty prawne wewnętrznie obowiązujące. 16 Zmiany organizacyjne... 16 Studenci

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii 1. Ochrona i Inżynieria środowiska przyrodniczego studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wydział Biologii 1. Ochrona i Inżynieria środowiska przyrodniczego studia stacjonarne pierwszego stopnia Uwaga!!! Uruchomiona dalsza elektroniczna rejestracja kandydatów na I rok studiów stacjonarnych pierwszego oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim na wybranych kierunkach/specjalnościach

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2014/15. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej

Rekrutacja 2014/15. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Rekrutacja 2014/15 Oferta edukacyjna Zakładka REKRUTACJA na stronie szkoły lub: www.rekrutacja.lo4.poznan.pl IV Liceum Ogólnokształcące, 28 marca

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR Zarządzenie Nr 44/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat

Bardziej szczegółowo