ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI REKTORA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ZA ROK 2007

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI REKTORA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ZA ROK 2007"

Transkrypt

1 ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI REKTORA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ZA ROK 2007 Gdańsk 2008

2 Używane skróty podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego Używane skróty podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego: BGiO WCh WE WF-H WMFiI WNS WPiA WZ MWB KKNJO BG CE SJO SWFiS CH AF POMCERT Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii Wydział Chemii Wydział Ekonomiczny Wydział Filologiczno-Historyczny Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Wydział Nauk Społecznych Wydział Prawa i Administracji Wydział Zarządzania Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i AMG Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych Biblioteka Główna Centrum Europejskie Studium Języków Obcych Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Centrum Herdera Ośrodek Alliance Francaise Pomorskie Centrum Badań i Technologii Środowiska Sprawozdanie przygotował: Dział Organizacyjny UG - mgr Sławomir Ważny na podstawie materiałów nadesłanych przez jednostki organizacyjne UG. Gdańsk, czerwiec 2008 roku Tylko do użytku służbowego Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

3 Spis treści Spis treści Wybrane wydarzenia. 1 Senat 9 Uchwały Senatu.. 9 Komisje. 17 Akty prawne wewnętrznie obowiązujące. 17 Zmiany organizacyjne Aktualne dane teleadresowe UG Informacja o osobach będacych organami uczelni (kadencja ) Skład Senatu UG Studenci i studia. 25 Liczba studentów. 25 Liczba absolwentów 28 Sprawność nauczania 30 Terminowość kończenia studiów.. 33 Liczba uczestników studiów doktoranckich. 35 Wykaz studiów pierwszego stopnia. 36 Realizacja studenckich praktyk zawodowych. 37 Rekrutacja Liczba kandydatów zgłoszonych i przyjętych na studia 37 Wymiana zagraniczna studentów. 44 Parlament Studentów. 46 Studenckie sprawy socjalne.. 48 Informacja o wysokości opłat za studia Kadra 59 Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich w osobach Struktura zatrudnienia nauczycieli akademickich w etatach Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich wg tytułów i stopni naukowych 60 Stan zatrudnienia pracowników w UG Badania naukowe.. 62 Fundusze na działalność naukowo-badawczą Wyniki działalności naukowo-badawczej. 63 Realizacja poszczególnych rodzajów badań.. 65 Finansowanie nauki w UG w roku Współpraca z zagranicą 72 Przyjazdy cudzoziemców do UG.. 72 Wyjazdy za granicę studentów i pracowników UG 76 Liczba tematów prac badawczych realizowanych we współpracy z zagranicą 80 Biuro Programów Europejskich. 81 Biblioteka i Wydawnictwo. 86 Biblioteka Główna 86 Główne dokonania Efekty działalności 88 Statystyka biblioteczna 91 Pracownicy biblioteki Sprawy administracyjne.. 95 Wydawnictwo Obsługa informatyczna uczelni 98 Nauczanie języków obcych Studium Języków Obcych Centrum Herdera. 113 Ośrodek Alliance Francaise Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

4 Spis treści Inne obszary działalności uczelni 118 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. 118 Akademickie Centrum Kultury Akademicka Telewizja Edukacyjna Biuro Karier Pełnomocnik Rektora ds. Kontaktów z Pracodawcami Biuro Informacji i Promocji. 138 Rzecznik prasowy UG Bałtycki Festiwal Nauki Pomorskie Centrum Badań i Technologii Środowiska Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego Inwestycje i remonty Zamówienia publiczne Działalność socjalna i bytowa Finanse Struktura przychodów w UG Koszty działalności dydaktycznej. 177 Struktura kosztów wynagrodzeń Wynagrodzenia wg grup pracowniczych Podstawowe wielkości z bilansu oraz wskaźniki finansowe UG Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

5 Wybrane wydarzenia rok 2007 WYBRANE WYDARZENIA ROK stycznia Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Gdańskiego Jantar zdobył trzecie miejsce w kategorii zespołów regionalnych na XIII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie na Śląsku. 27 stycznia Slava, czyli doroczne Święto Katedry Slawistyki na Wydziale Filologiczno-Historycznym UG. 28 stycznia Prof. dr hab. Jerzy Limon, kierownik Zakładu Historii Literatury Angielskiej na Wydziale Filologiczno-Historycznym UG otrzymał Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza za rok 2006 w dziedzinie nauk humanistycznych. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Dworze Artusa w Gdańsku. 29 stycznia Ogólnopolska konferencja naukowa: Elastyczne formy zatrudnienia - szansa na integrację zawodową niepełnosprawnej młodzieży, zorganizowana przez Instytut Spraw Publicznych, Fundację Rozwoju UG oraz Rektorską Komisję UG Uniwersytet bez Barier. W czasie konferencji odsłonięto tablicę Miejsce przyjazne osobom niepełnosprawnym to tytułu nadany Wydziałowi Prawa i Administracji UG w konkursie ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Gdańska. 29 stycznia-19 lutego Wyprawa Adventure Club - Międzywydziałowego Koła Naukowego działającego przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego - na najwyższy szczyt na półkuli południowej i obu Ameryk - Aconcagua (6962m.) Wyprawa, zakończona sukcesem, odbywała się pod patronatem Rektora Uniwersytetu Gdańskiego. 9 lutego Mgr Monika Bokiniec z Wydziału Nauk Społecznych oraz mgr Karol Horodecki z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki otrzymali Nagrodę Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena za 2006 rok. Uroczystość odbyła się w domu Uphagena w Gdańsku. 10 lutego Budynek Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego zdobył wyróżnienie Przewodniczącego Rady Miasta Gdyni za najlepszą inwestycję w roku 2006 w konkursie Czas Gdyni. Uroczyste wręczeni nagród i wyróżnień odbyło się w czasie posiedzenia Rady Miasta Gdyni. 22 lutego Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Marii Boguckiej za wybitny wkład w poznanie dziejów Gdańska i Rzeczpospolitej, zwłaszcza w czasach nowożytnych oraz kształtowanie rozwoju nowoczesnej nauki historycznej. Uroczystość odbyła się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego. Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego 1

6 Wybrane wydarzenia rok lutego Uroczysta sesja: Lech Mokrzecki - 50 lat w służbie historii nauki, kultury i edukacji, zorganizowana przez Instytut Pedagogiki oraz Zakład Historii Nauki, Oświaty i Wychowania z okazji jubileuszu Profesora Lecha Mokrzeckiego, historyka oświaty i pedagoga. 8 marca II Ogólnopolska konferencja naukowa - Kobieta w kulturze - kobiecość, męskość, seksualność, zorganizowana przez Instytut Psychologii i Zakład Historii Myśli Społecznej IFSiD, Wydział Nauk Społecznych oraz Koło Nauk Psychologicznych ANIMA. 13 marca Dni Kariery 2007 na Uniwersytecie Gdańskim - konferencje, warsztaty i największe studenckie targi pracy w Trójmieście - zorganizowane przez Komitet Lokalny AIESEC Polska przy Uniwersytecie Gdańskim marca Targi AKADEMIA edycja największych targów edukacyjnych na Pomorzu, organizowanych przez Uniwersytet Gdański. 20 marca Święto Uniwersytetu Gdańskiego z okazji 37. rocznicy powołania uczelni oraz uroczyste otwarcie nowego gmachu Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego. W czasie święta uczelni po raz pierwszy wręczono nagrody Nauczyciel Roku im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza dla najlepszych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego, dydaktyków cieszących się szacunkiem i uznaniem całej społeczności akademickiej. Nagrody zostały ustanowione przez JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. Andrzeja Ceynowę w 60. rocznicę ukończenia studiów przez pierwszych absolwentów Wyższej Szkoły Handlu Morskiego. W 2007 roku nagrody otrzymali prof. Zbigniew Szafraniec z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, prof. Jerzy Zajadło z Wydziału Prawa i Administracji oraz dr Jerzy Kozubski z Wydziału Zarządzania. 28 marca Ogólnopolska konferencja naukowa lat Astrid Lindgren. Interpretacje, zorganizowana przez Wydział Filologiczno-Historyczny UG wspólnie z Nadbałtyckim Centrum Kultury, Konsulatem Generalnym Szwecji oraz Svenska Institutet marca III Ogólnopolska Konferencja Językoznawcza - Język - Szkoła - Religia, zorganizowana przez Zakład Dydaktyki Instytutu Filologii Polskiej i Liceum Katolickie Collegium Marianum w Pelplinie. 10 kwietnia Jacek Gruca oraz Witold Bołt - studenci Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego zostali laureatami konkursu stypendialnego Polskie Talenty dla najzdolniejszych Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego 2

7 Wybrane wydarzenia rok 2007 studentów informatyki, telekomunikacji, elektroniki i teleinformatyki. 19 kwietnia Ogólnopolska konferencja naukowa Czas i jego znaczenie w prawie karnym, zorganizowana na Wydziale Prawa i Administracji przez Katedrę Prawa Karnego, Materialnego i Wykonawczego oraz Katedrę Psychiatrii Sądowej UG kwietnia Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Człowiek w obliczu prawa. Psychologiczne i prawne aspekty funkcjonowania człowieka niedostosowanego społecznie, zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Penitentia. 26 kwietnia Sebastian Kwapisz i Radosław Rozestwiński, studenci Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego zdobyli wyróżnienia za projekty dotyczące zastosowań języka UML2 w modelowaniu procesów biznesowych w Międzynarodowym Konkursie Business Informatics Challenge maja Ogólnopolska konferencja naukowa - Rtęć w środowisku - identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka, zorganizowana przez Instytut Oceanografii UG maja Zjazd rektorów z regionu morza Bałtyckiego na Uniwersytecie Gdańskim - Posiedzenie Board of Rectors, Bałtyckiej inicjatywy e-learningowej - Balic Sea Virtual Campus. BSVC to wspólna inicjatywa partnerów z regionu Morza Bałtyckiego, która ma na celu opracowanie nowoczesnych programów nauczania w oparciu o metody e-learningowe maja II Międzynarodowa Konferencja Prawa Nowych Technologii na Wydziale Prawa i Administracji, zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji przy współpracy Chicago Kent College of Law (USA) maja Neptunalia 2007 Students Coalition Festival studenckie święto uczelni wyższych w Trójmieście. Koordynatorem był Parlament Studentów Uniwersytetu Gdańskiego. 14 maja Ogólnopolska Konferencja Naukowa Migracje ludności w kontekście przemian kulturowocywilizacyjnych, zorganizowana przez Instytut Politologii UG. 15 maja I Krajowa Konferencja Menedżerów i Nauki w zakresie Etyki Biznesu i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, zorganizowana przez Wydział Ekonomiczny wspólnie z Instytutem Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. 15 maja Wernisaż wystawy w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego z okazji 60-lecia powstania miesięcznika Kultura - Jerzy Giedroyc i Dziupla Kultury - zorganizowana przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Gdańskiego wspólnie z Towarzystwem Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu. W spotkaniu uczestniczył Prezes Towarzystwa Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu, Marek Krawczyk maja Ogólnopolska sesja naukowa pt.: Re: Wizje Różewiczowskie, która otworzyła drugą edycję Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych 2007, współorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej UG. 16 maja Ogólnopolska konferencja naukowa pt.: Polska wobec światowego terroryzmu. Doktryna i praktyka, zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji. Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego 3

8 Wybrane wydarzenia rok maja Hanna Makurat, studentka Wydziału Filologiczno-Historycznego UG zwyciężyła w wojewódzkim etapie konkursu na najlepszego studenta w Polsce - Primus Inter Pares. 21 maja Studenci z drużyny SIFE z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego po raz szósty z rzędu zwyciężyli w finale Ogólnopolskiego Konkursu SIFE - Studenci dla Przedsiębiorczości. 22 maja Dr hab. Mariusz Kistowski, dyrektor Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego otrzymał Nagrodę Ministra Środowiska za całokształt działalności naukowo-badawczej w dziedzinie ochrony środowiska i przyrody maja Ogólnopolska sesja naukowa pt.: Kobieta i Media zorganizowana na Wydziale Filologiczno- Historycznym przez Instytut Historii UG wspólnie z Komisją Historii Kobiet PAN maja Jubileuszowy - V Bałtycki Festiwal Nauki. Jak co roku najwięcej festiwalowych imprez aż 220 przygotował Uniwersytet Gdański. W festiwalu wzięły udział wszystkie jednostki UG maja Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Biznes - Finanse - Innowacje, zorganizowana w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym przez Koło Naukowe BIO-MED. 31 maja Studenci Uniwersytetu Gdańskiego Wojciech Gustowski i Krzysztof Szymański zwyciężyli w V edycji konkursu Gdyński Biznesplan czerwca Katarzyna Graul, studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, zajęła pierwsze miejsce w XI Ogólnopolskim Konkursie Prawniczym Glosa. 4 czerwca Dr Marcin Całbecki z Wydziału Filologiczno-Historycznego UG otrzymał Nagrodę im. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego za najlepszą pracę doktorską z zakresu badań nad literaturą. Tytuł pracy: Fenomen lęku w poezji Jerzego Lieberta, Władysława Sebyły i Aleksandra Rymkiewicza, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Czermińskiej. Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego 4

9 Wybrane wydarzenia rok czerwca XI Wielki Przejazd Rowerowy na Uniwersytecie Gdańskim. Uczelnia została laureatem nagrody Złota Szprycha 2007, przyznawanej przez Gdańską Kampanię Rowerową instytucjom najbardziej przyjaznym rowerzystom. W czasie dorocznego święta rowerzystów po raz pierwszy zorganizowano Wyścig Rowerowy o Puchar JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego. Organizatorzy: Obywatelska Liga Ekologiczna, Gdańska Kampania Rowerowa, ACK UG oraz Kulturalny Kolektyw UG. 13 czerwca Pierwsza edycja konkursu z języka rosyjskiego - Dyktando zorganizowana przez Uniwersytet Gdański wspólnie z Rosyjskim Uniwersytetem Państwowym im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie. 15 czerwca Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Change and Resistance: An International Conference on Social Transformations and Education, zorganizowana przez Instytut Pedagogiki UG, History and Governance Research Institute - University of Wolverhampton, Fundację Rozwoju UG. 15 czerwca Zjazd Absolwentów Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego Rocznik 1973 na Wydziale Ekonomicznym, zorganizowany przez Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Handlu Morskiego w Sopocie, Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie i Wydziałów Ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego. 16 czerwca Doroczny tradycyjny Piknik Rodzinny Pracowników Uniwersytetu Gdańskiego. 22 czerwca Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Gdańskim otrzymał tytuł Srebrnego AIP. Wyróżnienie to otrzymują aktywnie działające inkubatory w Polsce, w ramach których nieprzerwanie działa co najmniej 15 firm przez minimum 2 miesiące. 25 czerwca 30-lecie Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii UG w Helu, połączone z uroczystym posiedzeniem Rady Naukowej Instytutu Oceanografii UG oraz warsztatami dot. bioróżnorodności Morza Bałtyckiego. 2 lipca Absolwent polonistyki na Uniwersytecie Gdańskim, mgr Jarosław Błochowiak otrzymał wyróżnienie w XII edycji Konkursu im. Jana Józefa Lipskiego na najlepsze prace magisterskie za pracę pt.: W ogrodzie, u wrót którego stoi anioł z mieczem ognistym. Homoseksualność w prozie narracyjnej Witolda Gombrowicza, napisaną pod opieką prof. UG dra hab. Zbigniewa Majchrowskiego. 4-6 sierpnia Międzynarodowa konferencja Günter Grass. Literatura Sztuka Polityka, zorganizowana z okazji osiemdziesiątej rocznicy urodzin pisarza - analiza dorobku literackiego i artystycznego Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego 5

10 Wybrane wydarzenia rok 2007 pisarza, jego działalności politycznej oraz recepcji w Niemczech, Polsce i za granicą sierpnia Tradycyjny Rejs Uniwersytetu Gdańskiego Pogorią po morzu Śródziemnym i Atlantyku. W rejsie udział wzięło 50 osób - pracowników, studentów i absolwentów UG. 6-9 sierpnia X jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowa, poświęcona rosyjskiej literaturze i sztuce na przełomie XX -XXI wieku oraz najnowszym tendencjom w badaniach literaturoznawczych i kulturoznawczych pt. Nowe tendencje w badaniach naukowych i praktyce artystycznej w literaturze i sztuce na początku XXI wieku, zorganizowana przez Zakład Historii Literatury Rosyjskiej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie i Gdańsku września Gdański Salon Maturzystów Perspektywy 2007 na Wydziale Prawa i Administracji UG. W czasie targów zaprezentowało się ponad 30 uczelni wyższych i instytucji edukacyjnych września Międzynarodowa konferencja naukowa: Kontakty językowe i kulturowe w Europie, zorganizowana przez Zakład Językoznawstwa Stosowanego Instytutu Filologii Germańskiej września Ogólnopolska konferencja naukowa Jestem, więc piszę, zorganizowana przez Zakład Dydaktyki Języka Polskiego Uniwersytetu Gdańskiego, z udziałem specjalistów, językoznawców oraz nauczyciel praktyków ze wszystkich ośrodków badawczych i naukowych Polski. 4 października Dr Szymon Ziętkiewicz (rocznik 1977), adiunkt na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i AMG został laureatem stypendium Polityki przyznawanego najzdolniejszym młodym naukowcom z całej Polski w ramach programu: Zostańcie z nami. Ideą akcji jest przekonywanie młodych naukowców, by pozostawali w Polsce: aby nie zrezygnowali ze swoich pasji i (jakkolwiek uprawianie nauki jest działalnością kosmopolityczną, pokonującą granice), aby współtworzyli polskie instytucje naukowe oraz tu kształcili i wychowywali następców. W 2007 roku uhonorowano 17 laureatów z uczelni wyższych i instytucji naukowych całej Polski oraz przyznano jedno specjalne wyróżnienie. 5 października Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z okazji inauguracji nowego roku akademickiego 2007/2008 na Uniwersytecie Gdańskim. Wykład inauguracyjny pt. Krytyka źródła historycznego jako problem komunikacji międzykulturowej wygłosił prof. Karol Modzelewski, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk października II Festiwal Filmów Popularnonaukowych. Na festiwal zgłoszono 27 filmów, a komisja wyłoniła 12 filmów, które wzięły udział w konkursie. Poza konkursem został wyświetlony film pt. Niewygodna prawda zdobywca Oscara za najlepszy film dokumentalny w 2007 r. Grand Prix festiwalu zdobył film Nauka dla Praktyka zrealizowany przez Annę Frąckowiak-Ostrejko we wrocławskim oddziale TVP SA. Nagrodę Rektora UG za walory edukacyjne przyznano filmowi zrealizowanemu przez Jerzego Grębosza z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN. Przez dwa dni pokazów filmy obejrzało prawie 800 osób. 10 października Uroczysta inauguracja roku akademickiego Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Gdańskim. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Bogdan Dziemidok. W czwartej edycji GUTW w zajęciach udział wzięło prawie 800 osób. 12 października Uroczyste otwarcie nowej siedziby organizacji studenckich na UG, które znalazły swoje miejsce w wyremontowanej dawnej stołówce UG przy ul. Wita Stwosza 58. Oprócz uniwersyteckich Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego 6

11 Wybrane wydarzenia rok 2007 organizacji studenckich mieści się tam także Zakład Logopedii UG oraz Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku przy UG października Ogólnopolska konferencja pt. Ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku, zorganizowana przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Centrum Badań nad Terroryzmem oraz portal internetowy 26 października Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego otrzymała tytuł - Miejsce przyjazne osobom niepełnosprawnym - w ogłoszonym po raz drugi przez Prezydenta Miasta Gdańska konkursie, w którym nagrodzono instytucje przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, gdzie nie ma zarówno barier architektonicznych, jak i społecznych. W pierwszej edycji konkursu nagrodę zdobył Wydział Prawa i Administracji UG. Nagroda została wręczona w czasie tradycyjnego festiwalu organizowanego przez gdański MOPS - PozaPozy listopada Ogólnopolska konferencja politologiczna Przemiany globalne i regionalne. Świat, Europa i Polska na progu XXI wieku, zorganizowana przez Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Oddział Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. 14 listopada Maja Kurant, studentka Uniwersytetu Gdańskiego, zajęła trzecie miejsce w konkursie Unii Europejskiej Łamanie stereotypów. Konkurs odbywał się pod hasłem Za różnorodnością. Przeciw dyskryminacji. W konkursie udział wzięło ponad sześciuset studentów z krajów UE. 15 listopada Barbara Adamczyk, studentka Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka filozofii UG zdobyła wyróżnienie w konkursie PFRON Otwarte Drzwi na najlepsze prace magisterskie, których tematem było badanie zjawiska niepełnosprawności. Nagrodzona praca powstała pod kierunkiem prof. Ludwika Kostro listopada Międzynarodowa konferencja naukowa Tolerancja a edukacja, poświęcona problemom tolerancji, kulturowej otwartości, praw mniejszości społecznych oraz ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego, zorganizowana przez Instytut Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych UG. 20 listopada Prof. Jerzy Błażejowski, Przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, kierownik Katedry Chemii Fizycznej Uniwersytetu Gdańskiego, otrzymał nagrodę PROstudent 2007, przyznawaną przez Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. Studenci docenili u prof. Błażejowskiego zrozumienie wartości studenckiego punktu widzenia oraz owocną współpracę Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z Parlamentem Studentów Rzeczpospolitej Polskiej listopada VIII Ogólnopolska Konferencja Psychologiczna pt. Prosto do celu. Z psychologią o sukcesie, zorganizowana przez Koło Nauk Psychologicznych Anima, działające przy Instytucie Psychologii UG oraz Oddział Gdański PSSiAP, poświęcona problemom stawiania i osiągania celów listopada Międzynarodowa konferencja Pogranicze polsko-rosyjskie i problemy współpracy transgranicznej, w której udział wzięli naukowcy z ośrodków akademickich w Polsce, Rosji, Rumunii, na Litwie i Ukrainie oraz przedstawiciele władz samorządowych województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, zorganizowana przez Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii UG. 30 listopada 2 grudnia Sekcja brydża AZS UG zdobyła złoty medal w klasyfikacji uniwersytetów i srebrny w klasyfikacji ogólnej w XXV edycji Mistrzostw Polski Szkół Wyższych rozgrywanych we Wrocławiu. Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego 7

12 Wybrane wydarzenia rok grudnia Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Profesor Yi Lijun z Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych. Prof. Yi Lijun, nazywana ambasadorem polskiej kultury literackiej w Chinach, otrzymała tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego za oryginalność sposobu prezentacji literatury polskiej w Chinach poprzez heroiczną pracę translatorską, wychowanie wielu pokoleń chińskich polonistów i wzorcową działalność organizacyjną w zakresie współpracy naukowej z polskimi ośrodkami akademickimi. Uroczystość odbyła się w Bibliotece Głównej UG. przygotowała mgr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego 8

13 Senat Uniwersytetu Gdańskiego SENAT UCHWAŁ Y SENATU W roku 2007 odbyło się 11 posiedzeń Senatu, podczas których podjęto 91 uchwał: data nr tytuł (w sprawie) uwagi Stanowisko Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie poziomu finansowania szkolnictwa wyższego z budżetu państwa uzupełnienia składu Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów zmiany uchwały Senatu nr 7/07 z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne, wieczorowe i eksternistyczne) w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2008/2009 (uzupełnienie załącznika nr 2) zmieniająca uchwałę Senatu UG z dnia 11 grudnia 1997 roku w sprawie ustalenia udziału w wynagrodzeniu zasadniczym nauczycieli akademickich wynikającym ze stosunku pracy części wynagrodzenia o charakterze twórczym, podlegającej ustawie o prawach autorskich upoważnienia dla Rektora Uniwersytetu Gdańskiego do dokonania stosownej korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2007 nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Gdańskiego na 2007 rok rezygnacji z zakupu legitymacji uprawniających pracowników Uniwersytetu Gdańskiego do korzystania ze zniżek kolejowych w 2008 roku wprowadzenia zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii (przekształcenie Katedry Genetyki Ewolucyjnej w Katedrę Genetyki) powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję wprowadzenia zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Chemii (przekształcenie Zakładu Technologii Chemicznej w Zakład Technologii i Nanotechnologii Chemicznej) - Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego 9

14 Senat Uniwersytetu Gdańskiego wprowadzenia zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk Społecznych (przekształcenie Zakładu Etyki i Aksjologii w Zakład Etyki i Filozofii Społecznej) wprowadzenia zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologiczno-Historycznego (likwidacja Zakładu Językoznawstwa Ogólnego i Celtyckiego) wprowadzenia zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologiczno-Historycznego (przekształcenie Pracowni Wiedzy o Mediach w Zakład Wiedzy o Mediach) wprowadzenia zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii (przekształcenie Pracowni Cytologii i Embriologii Roślin w Katedrę Cytologii i Embriologii Roślin) wprowadzenia zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii (przekształcenie Pracowni Genetyki w Katedrę Genetyki Ewolucyjnej) wprowadzenia zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii (likwidacja Katedry Genetyki i Cytologii) o nadaniu Pani Profesor Yi Lijun tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego zawarcia umowy najmu pomieszczeń w budynku przy ulicy Bielańskiej 5 w Gdańsku określenia liczby przedstawicieli grup pracowniczych, jednostek organizacyjnych, przedstawicieli studentów i doktorantów oraz związków zawodowych Uniwersytetu Gdańskiego w Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję zmian w składzie Senackiej Komisji Socjalno - Mieszkaniowej wyboru kandydatów na członków Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kadencję 2008/2012 zmiany uchwały nr 7/07 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne, wieczorowe i eksternistyczne) w Uniwersytecie Gdańskim, w roku akademickim 2008/ zmiana: 84/ Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego 10

15 Senat Uniwersytetu Gdańskiego zmiany uchwały nr 60/07 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 września 2007 roku w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat zmian organizacyjnych w Uniwersytecie Gdańskim (utworzenie Wydziału Filologicznego) zmian organizacyjnych w Uniwersytecie Gdańskim (utworzenie Wydziału Historycznego, Instytutu Archeologii z Zakładami: a) Epoki Kamienia, b) Archeologii Antycznej, c) Archeologii Europy Barbarzyńskiej, d) Archeologii średniowiecza i Nowożytności oraz przekształcenie Zakładu Historii Sztuki w Katedrę Historii Sztuki z Zakładami: a) Historii Sztuki Starożytnej, b) Historii Sztuki średniowiecznej, c) Historii Sztuki Nowożytnej, d) Historii Sztuki Nowoczesnej) utworzenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia na makrokierunku Rosjoznawstwo utworzenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym makrokierunku Rosjoznawstwo utworzenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym na kierunku Filologia, specjalność: Filologia Rosyjska niestacjonarnych studiów drugiego stopnia zmiany nazwy stacji Szybkiej kolei miejskiej (SKM) "Gdańsk-Przymorze-Uniwersytet" na "Gdańsk- Uniwersytet" sprzedaży prawa własności nieruchomości należącej do Uniwersytetu Gdańskiego oraz przeznaczenia środków finansowych uzyskanych z tytułu transakcji zasad informowania Rektora o podjęciu dodatkowego zatrudnienia lub o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz udzielania przez Rektora zgody na podjęcie przez nauczyciela akademickiego, niebędącego jednoosobowym organem uczelni lub jego zastępcą, dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy u więcej niż jednego dodatkowego pracodawcy lub prowadzenie działalności gospodarczej łącznie z jednym dodatkowym zatrudnieniem w ramach stosunku pracy Zmiana: 9/08 Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego 11

16 Senat Uniwersytetu Gdańskiego zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat zatwierdzenia sprawozdania rocznego Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za 2006 rok przeznaczenia dodatkowych środków z przychodów własnych na wynagrodzenia nadania Sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UG imienia Profesora Donalda Steyera oraz umieszczeniu tablicy pamiątkowej wprowadzenia zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologiczno-Historycznego (utworzenie w Katedrze Skandynawistyki Zakładu Historii Skandynawii) wprowadzenia zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologiczno-Historycznego (utworzenie w Instytucie Anglistyki Zakładu Socjolingwistyki) wprowadzenia zmiany w strukturze organizacyjnej międzywydziałowego Ośrodka Badań Kultury Amerykańskiej (włączenie w strukturę Ośrodka Badań Kultury Amerykańskiej Studium Języka Angielskiego UG - British Centre Studium UG) wprowadzenia zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologiczno-Historycznego (włączenie w strukturę Wydziału Filologiczno - Historycznego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych) oraz w sprawie utworzenia Zakładu Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych) wydłużenia niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia na Wydziale Zarządzania na kierunku Informatyka i ekonometria utworzenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku Historia sztuki utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji studiów podyplomowych Podatki i prawo podatkowe utworzenia na Wydziale Nauk Społecznych studiów podyplomowych Psychologia Sportu utworzenia na Wydziale Nauk Społecznych studiów podyplomowych Reklama i marketing medialny utworzenia na Wydziale Nauk Społecznych stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku Praca socjalna Zmiana: 69/ Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego 12

17 Senat Uniwersytetu Gdańskiego utworzenia na Wydziale Nauk Społecznych kierunku studiów Praca socjalna utworzenia stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku Geologia utworzenia na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii kierunku studiów Geologia zmiany uchwały Senatu nr 29/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Oceniającej dla oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej dla oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich ustanowienia Kodeksu Etyki Nauczyciela Akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego udzielenia zgody na powołanie przez Rektora UG Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej w Gdańsku wynagrodzeń nauczycieli akademickich w uczelniach publicznych oraz poziomu finansowania badań naukowych zasad przyznawania nagród Rektora UG dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi trybu udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom akademickim zmiany uchwały nr 8/07 Senatu UG z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2007/2008 zmiany uchwały nr 7/07 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne, wieczorowe i eksternistyczne) w Uniwersytecie Gdańskim, w roku akademickim 2008/2009 zmiany zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu Gdańskiego wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

18 Senat Uniwersytetu Gdańskiego uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Gdańskiego na 2007 rok zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Gdańskiego za 2006 rok powołania Odwoławczej Komisji Oceniającej dla oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego zmiany Uchwały Senatu UG nr 57/06 z dnia 26 pazdziernika 2006 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego UG za rok 2006 wprowadzenia Regulaminu Senatu Uniwersytetu Gdańskiego Stanowisko Senatu Uniwersytetu Gdańskiego dotyczą ce oskarżeń niektórych środków przekazu skierowanych pod adresem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Gdańskiego utworzenia na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna utworzenia na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii kierunku studiów Gospodarka Przestrzenna utworzenia na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii stacjonarnych studiów trzeciego stopnia - Studiów Doktoranckich w zakresie Oceanologii i Geografii utworzenia na Wydziale Nauk Społecznych niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia - studiów doktoranckich z zakresu pedagogiki i nauk o polityce umorzenia postępowania dotyczącego stwierdzenia nieważności uchwały Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 20 listopada 2003 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowych recenzentów pracy habilitacyjnej dr Apolonii Suchory-Olech Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich powołania Uczelnianej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń Stanowisko Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie obowiązku składania oświadczeń lustracyjnych przez nauczycieli akademickich - - Zmiana: 43/07 - Zmiana: 22/ / Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego 14

19 Senat Uniwersytetu Gdańskiego upoważnienia JM Rektora UG do podjęcia działań mających na celu sprzedaż prawa własności nieruchomości należących do Uniwersytetu Gdańskiego, położonych w Gdańsku: przy ul. Krzywoustego 19 oraz Hallera 122 utworzenia na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii Podyplomowych Studiów "Biologia jako drugi nauczany przedmiot" wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki (likwidacja Pracowni Dydaktyki Matematyki oraz utworzenie Zakładu Dydaktyki Matematyki) wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki (likwidacja w Instytucie Matematyki Zakładu Informatyki i utworzenie: Instytutu Informatyki oraz Zakładu Algorytmów, Zakładu Języków Formalnych, Zakładu Sztucznej Inteligencji) wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Prawa i Administracji (likwidacja Centrum Prawa Europejskiego oraz utworzenie Katedry Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej) wprowadzenia zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Zarządzania (likwidacja Katedry Analizy Ekonomicznej) wprowadzenia zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologiczno-Historycznego (likwidacja Zakładu Językoznawstwa) wprowadzenia zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologiczno-Historycznego (utworzenie Zakładu Nauk o Kulturze) stwierdzenia braku właściwości Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie postępowania dotyczącego stwierdzenia nieważności uchwały Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 20 listopada 2003 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowych recenzentów pracy habilitacyjnej Pani dr Apolonii Suchory- Olech Zawieszenie wykonania 19/R/07 21/07 19/ zasad i trybu przyjmowania kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2007/2008 Zmiana: 35/07 Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego 15

20 Senat Uniwersytetu Gdańskiego zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne, wieczorowe i eksternistyczne) w Uniwersytecie Gdańskim, w roku akademickim 2008/2009 uchylenia uchwały Senatu UG z dnia 23 listopada 1995 roku (w sprawie możliwości obniżenia obowiązkowego wymiaru pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich w szczególnych przypadkach, uzasadnionych względami zdrowotnymi) uchylenia uchwały Senatu UG nr 15/03 z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie wymiaru pensum dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Gdańskim wprowadzenia Regulaminu Studiów UG zatwierdzenia Regulaminu Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Gdańskiego na 2006 rok uzupełnienia uchwały Senatu UG nr 26/06 z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne, wieczorowe i eksternistyczne) w Uniwersytecie Gdańskim, w roku akademickim 2007/2008 Zmiana: 89/07 34/07 70/07 Tekst jednolity: 34/R/07; Zmiany: 7/07 32/ Zmiana: 17/ Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego 16

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK 1 2 SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK ZŁOŻONE NA POSIEDZENIU SENATU UJ 30 MAJA 2007 ROKU KRAKÓW 2007

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO za 2005 rok. złożone na posiedzeniu Senatu UJ 21 czerwca 2006 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO za 2005 rok. złożone na posiedzeniu Senatu UJ 21 czerwca 2006 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO za 2005 rok złożone na posiedzeniu Senatu UJ 21 czerwca 2006 roku KRAKÓW MAJ 2006 SPIS TREŚCI 1. DZIAŁALNOŚĆ SENATU UJ 9 1.1. SKŁAD SENATU UJ 9

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE Sprawozdanie z działalności Uczelni w roku 2007 WARSZAWA, 2008 rok 1 Spis treści Część ogólna..4 Wstęp..4 1. Władze Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku S p r a w o z d a n i e z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego w 2003 roku Spis Treści I. Wprowadzenie 4 II. Finanse 4 III. Struktura organizacyjna 5 IV. Sprawy osobowe 10 V. Kształcenie kadry naukowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

G A Z E T A U N I W E R S Y T E C K A. s p o ł e c z n o ś c i a k a d e m i c k i e j u n i w e r s y t e t u g d a ń s k i e g o

G A Z E T A U N I W E R S Y T E C K A. s p o ł e c z n o ś c i a k a d e m i c k i e j u n i w e r s y t e t u g d a ń s k i e g o G A Z E T A U N I W E R S Y T E C K A s p o ł e c z n o ś c i a k a d e m i c k i e j u n i w e r s y t e t u g d a ń s k i e g o ISSN 1689-4723 Nr 3 (142) Kwiecień-Czerwiec 2014 Trzymajmy się morza! ŚWIĘTO

Bardziej szczegółowo

AMG GAZETA GDAŃSK ISSN 1506 9745. Rok 17 Maj 2007 nr 5 (197)

AMG GAZETA GDAŃSK ISSN 1506 9745. Rok 17 Maj 2007 nr 5 (197) GAZETA GDAŃSK ISSN 1506 9745 AMG Rok 17 Maj 2007 nr 5 (197) 2 Gazeta AMG nr 5/2007 Z życia Uczelni Pierwsze posiedzenie Senatu w nowej sali w Atheneum Gedanense Novum Doktor Maria Wszelaczyńska-Szaszkiewicz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W 2011 ROKU

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W 2011 ROKU INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W 2011 ROKU SPIS TREŚCI I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA... 3 II. STUDIA, STUDENCI I DOKTORANCI... 5 III. SPRAWY KADROWE... 8 IV. BADANIA NAUKOWE...

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej Nr 24 Październik 2014 ISSN 1505-0653 Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej GAUDEAMUS IGITUR 2014/2015 Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej 7 października

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

KRONIKA ROK AKADEMICKI 2007/2008

KRONIKA ROK AKADEMICKI 2007/2008 KRONIKA ROK AKADEMICKI 2007/2008 Studia Gdańskie, t. V, s. 326 344 Dydaktyka 13 października 2007 roku o godzinie 11.00 w siedzibie uczelni w Gdańsku przy ul. Biskupiej 24 b, w sali 201, odbyła się uroczysta

Bardziej szczegółowo

Z Życia Politechniki Radomskiej. numer 4(31) LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2008 ISSN 1642-1256. W numerze:

Z Życia Politechniki Radomskiej. numer 4(31) LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2008 ISSN 1642-1256. W numerze: numer 4(31) ISSN 1642-1256 LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2008 W numerze: * Drugie prawo doktoryzowania na Mechanicznym * Wydział Transportu i Elektrotechniki * Biblioteka Liderem Regionu * Postacie plagatiu * Będzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka

Sprawozdanie Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka Sprawozdanie Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka Prorektor UJ ds. Collegium Medicum - Prof. dr hab. Wojciech Nowak: 1. Kieruje działalnością i prowadzi sprawy Collegium Medicum

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (147) Czerwiec-Lipiec 2015. Siatkarze AZS UG brązowymi medalistami Akademickich Mistrzostw Europy!

Nr 3 (147) Czerwiec-Lipiec 2015. Siatkarze AZS UG brązowymi medalistami Akademickich Mistrzostw Europy! ISSN 1689-4723 Nr 3 (147) Czerwiec-Lipiec 2015 Siatkarze AZS UG brązowymi medalistami Akademickich Mistrzostw Europy! SYMPOZJUM NAUKOWE Z OKAZJI JUBILEUSZU 80. URODZIN PROFESORA LECHA MOKRZECKIEGO W OBIEKTYWIE

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa tel. + 48 022 552 00 00 www.uw.edu.pl Władze rektorskie : Rektor Prorektor ds. studenckich Prorektor ds. badań naukowych i współpracy

Bardziej szczegółowo

Nr 23 Październik 2013

Nr 23 Październik 2013 Nr 23 Październik 2013 ISSN 1505-0653 facebook.com/wsb.dg 4736950 rekrutacja_wsb twitter/@wsb_dabrowa youtube/wsbtv GAUDEAMUS IGITUR 2013/2014 Inauguracja Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008 Wydział Towaroznawstwa Opracowanie na podstawie materiałów przygotowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni: Grażyna Wójcik Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego za lata 2002 2007 złożone na posiedzeniu Senatu UŚ w dniu 24 czerwca 2008 r. Wprowadzenie Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY, INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH 2011/2012 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW Opracowanie i

Bardziej szczegółowo

PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO Nr 7 8 (101 102) ISSN 1427 7506 wrzesień październik 2009 Cena 3 z³ W tym roku naukę na Uniwersytecie Opolskim rozpoczęło 36 studentów z zagranicy (z Portugalii, Francji,

Bardziej szczegółowo

# 7-9 (236-238) 2012 lipiec sierpień wrzesień

# 7-9 (236-238) 2012 lipiec sierpień wrzesień # 7-9 (236-238) 2012 lipiec sierpień wrzesień PISMO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO ISSN 1427-4736 Inauguracja roku akademickiego 2012/13 stała się uroczystym ukoronowaniem aktu przejęcia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach STATUT Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach 4 SPIS TREŚCI DZIAŁ I...7 Postanowienia ogólne...7 DZIAŁ II...12 Organizacja Uczelni...12 DZIAŁ III...23 Organy Uczelni...23 Senat...23 Konwent...34 Rektor...35

Bardziej szczegółowo

Rok 21 Marzec 2011 nr 3 (243)

Rok 21 Marzec 2011 nr 3 (243) Rok 21 Marzec 2011 nr 3 (243) Eksponaty z Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 2 Gazeta AMG nr 3/2011 Dyrektor UCK mgr E. Książek-Bator prezentuje rektorowi prof. J. Morysiowi certyfikat ISO 9001:2008

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr. hab. Michała Mazurkiewicza z działalności Uczelni w roku 2006 WROCŁAW 2007 1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 3/R/14 ze zm. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO tekst jednolity z dnia 7 kwietnia 2014 roku - 1 - SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2014 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2014 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ w 2014 roku Dokument wewnętrzny Uczelni Skład: Biuro Rektora Politechniki Rzeszowskiej na podstawie materiałów z jednostek organizacyjnych Uczelni

Bardziej szczegółowo

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT

O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 FAKT WSH jest jedyną uczelnią mającą swoją siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim. Oznacza to, że absolwent otrzymuje dyplom sygnowany

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU PROF. DR. HAB. ROMANA KOŁACZA Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU 2009

SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU PROF. DR. HAB. ROMANA KOŁACZA Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU 2009 SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU PROF. DR. HAB. ROMANA KOŁACZA Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU 2009 WROCŁAW 2010 Opracowanie redakcyjne mgr Elżbieta Winiarska-Grabosz Korekta

Bardziej szczegółowo

INAUGURACJA WYDARZENIA

INAUGURACJA WYDARZENIA Forum Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 35, październik 2012 Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach SPIS TREŚCI INAUGURACJA Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w dekadzie przemian,

Bardziej szczegółowo