Technologie oczyszczania ścieków Technologies for Wastewater Treatment L. VAN RAAK MILIEUTECHNIEK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Technologie oczyszczania ścieków Technologies for Wastewater Treatment L. VAN RAAK MILIEUTECHNIEK"

Transkrypt

1 Technologie oczyszczania ścieków Technologies for Wastewater Treatment

2 Technologie oczyszczania ścieków Technologies for Wastewater Treatment Van Raak przedstawia w niniejszej broszurze najnowsze rozwiązania techniczne w zakresie krat hakowych, taśmowych, pras śrubowych, płuczek skratek oraz systemów zagęszczania osadów ściekowych. Van Raak introduces in this magazine the latest development of bar/filter screens, screw presses, screen trash washers and sludge thickening systems. Hieronder in grijs de engelse vertalingen?!?!?! Wel logisch! Krata taśmowo-hakowa Aqua Screen Podajniki bezwałowe Aqua Screen kettingrooster Transportschroeven Krata schodkowa Aqua Step Zintegrowany system transportu i magazynowania Aqua Belt stappenrooster Spiraalcontainer Krata taśmowa perforowana Aqua Belt System Longopac Aqua Step perforatierooster Longo fill systeem Prasa śrubowa Projektowanie Roostergoedpers Engineering Prasa śrubowa płucząca Montaż Roostergoedwaspers Installatiewerk Prasa taśmowa Serwis Rami slibindikband Service en onderhoud Brochure 2011 Copyright L. van Raak Milieutechniek B.V.

3 Aqua Screen krata taśmowo-hakowa Aqua Screen belt screen Aqua Screen krata taśmowo-hakowa Wyprofilowanie pasa filtracyjnego zapewnia jego samooczyszczanie. Dzięki temu krata Aqua Screen jest w 100% niezawodna i filtruje ścieki w sposób ciągły. Aqua-Screen jest samooczyszczającą się i obrotową kratą hakową stosowaną do: Pas filtracyjny może być dostarczony z prześwitami w rozmiarach 0, mm. wstępnego oczyszczania ścieków, oczyszczania ścieków przemysłowych i wód technologicznych z: - garbarni, - zakładów papierniczych, - fabryk włókienniczych, - rzeźni, - zakładów przetwórstwa rybnego, The track of the filterband ensures that the filterbelt is self-cleaning. This makes the Aqua Screen 100% reliable and climinates stoppages. stacji uzdatniania wody pitnej, ujęć wody dla zakładów chemicznych i elektrowni Aqua Screen belt screen De Aqua-Screen is a self cleaning rotating continious belt screen for typical applications such as: primary sewage- and sludge systems; industrial waste water and proceswater of: - tanneries - paper mills - glue and textile factories - slaughterhouses - fish processing plants drinking inlet water stations; inlet stations for chemical plants and power plants. The filterbelt can be delivered with a mesh size of 0, mm.

4 Aqua Step krata schodkowa Aqua Step step screen Aqua Step krata schodkowa typu RSR Krata schodkowa tego typu, nachylona pod kątem 60o, jest jedną z najbardziej znanych metod separacji zanieczyszczeń stałych ze ścieków. Dzięki specjalnej budowie lameli zsuwanie się skratek ze schodków kraty jest niemożliwe. Opcjonalnie krata schodkowa typu RSR powyżej poziomu ścieków może być wyposażona w polietylenowe lamele. Lamele te zmniejszają prześwit, a tym samym zapobiegają przedostawaniu się skratek za kratę podczas obrotowego ruchu schodków kraty w kierunku zrzutu skratek. Układ napędowy jest zlokalizowany ponad poziomem ścieków w szczelnej obudowie. Aqua Step step screen type RSR This type of RSR Step Screen with an installation angel of 60 is one of the most advanced concepts for the separation of solids particles from waste water. Due to the unique shape of lamellas is scrolling of the separated solids not possible. Optionally is the type RSR Step Screen executed above water level with narrower in slot polyethylene lamellas which prevents passing through of separated solids during the circular rotating track upwards for discharge. The drive assembly is well above water level located in a sealed compartement. Aqua Step krata schodkowa typu RAS Ten rodzaj kraty schodkowej RAS, instalowanej pod kątem 75% z charakterystycznym ruchem obrotowym schodków kraty został zaprojektowany oraz znajduje zastosowanie dla kanałów, gdzie kraty o kącie nachylenia 45-65o nie mogą być zainstalowane ze względu na małą ilość miejsca. Dodatkową zaletą takiego kąta instalacji jest transport i zrzut skratek do wysokości 6m. Aqua Step step screen type RAS This type of RAS Step Screen with an installation angle of 75 with a unique rotating track is designed and applicable for small foot print channel requirements where normally screen doesn t fit. Additional advantage to this installation angle is a high discharge height up to 6 meters.

5 Aqua Belt krata taśmowa perforowana Aqua Belt belt screen System płukania skratek Dla płukania i odwadniania skratek z kraty taśmowej van Raak opracował system płukania skratek typu RGB. Zalety: redukcja kosztów transportu nawet do 70% odzyskiwanie substancji organicznych ze ścieków higieniczne warunki pracy czyste, bezwonne, bardzo suche skratki Sprasowane, odwodnione skratki. Aqua Belt krata taśmowa perforowana Krata taśmowa wyposażona jest w perforowane panele filtracyjne wykonane ze stali kwasoodpornej. Panele te połączone są ze sobą po obu stronach łańcuchem wykonanym z tworzywa sztucznego przesuwającym się po plastikowych prowadnicach. Łańcuch z każdej strony jest zakończony labiryntowym uszczelnieniem. Pas napędzany jest przez motoreduktor SEW. Szczotka napędzana jest oddzielnie. Tylna ścianka obudowy może również służyć, jako awaryjny odpływ. Rynna wewnątrz urządzenia zbiera skratki. Skratki transportowane są przy użyciu wody. Opcjonalnie w rynnie zamontowany może być przenośnik śrubowy dla transportowania skratek. Aqua Belt belt screen The belt screen is provided with perforated filterpannels of stainless steel. The plates are connected on each side with Plastic chain profiles which are glyding against other Plastic profiles. The chain is covered on each side with labyrinth seals. The Belt is driven by SEW motorreducer. The brush is seperately driven. The back rear plate of the frame can also be used as emergency overflow. A gutter inside the machine collects the screen trash. The trash is transported by use of water. A screw conveyor can optionally be mounted in the gutter for transport of the screen trash. Screening Washing System For washing and dewatering of screenings coming from belt screens, van Raak delivers a screening washing system type RGB. Advantages: reduction of 70% of the transport costs regaining of Feces in waste water hygienical operation circumstances clean, odourless and very dry screenings Compacted, dewatered screenings.

6 Prasa śrubowa płucząca skratki Screen trash wash press Prasa śrubowa Prasa śrubowa van Raak jest stosowana do odwadniania i transportu skratek zatrzymanych na kratach gęstych. Potrzebne do odwadniania przeciwciśnienie zależy od średnicy i/lub od długości rury zrzutowej. Możliwy jest transport na duże odległości i pionowy transport do 10 metrów Screen trash press Prasa śrubowa płucząca skratki Oprócz systemu płukania skratek typu RGB dla skratek, van Raak oferuje również prasę śrubowa płuczącą typu RWP. Płuczka skratek dostarczana jest w czterech typach, z wydajnością od 1 do 11 m³/h. Prasa płucząca łatwo może być podłączona do istniejących instalacji. Woda płucząca jest wprowadzana od wewnątrz poprzez rurę centralną, jak również z zewnątrz. Dzięki temu skratki będą dokładnie wypłukane. Screen trash wash press Next to the Screen trash washer type RGB, van Raak also delivers the screen trash washpress type RWP. The screen trash washer is deliverable in four type from a capacity of 1 up to 11 m3/h. The wash press fits easily in existing installations. The wash water is injected through the central pipe and also from the outside. Because of this the screen trash will be washed oud thoroughly. The van Raak screw press is suitable for dewatering and transport of screenings of fine screens. The necessary counter pressure for dewatering is determined on the pipe diameter and / or pipe length of the discharge pipe. Transport over a long distance and vertical trasnport till 10 meter is possible.

7 Zagęszczacz taśmowy do osadów Sludge dewatering belt Zagęszczacz taśmowy do osadów Deze tekst zat niet in het aangeleverde Wordbestand?!?!!? Sludge dewatering belt The van Raak mechanical prethickener type Rami is extremely suitable for thickening of sludge coming from sewage refining plants. Due to the closed frame construction is ventilation by means of top covers possible. Zalety Advantages małe zużycie środków chemicznych niskie zużycie energii praktycznie nie wymaga konserwacji całkowicie zamknięta rama w gatunku Aisi 304 lub 316 może być przykryty w celu ograniczenia odoru bardzo oszczędny Pas odwadniający może pracować 24 godziny na dobę bez nadzoru. Maszyna dostarczana jest z pasem o szerokości 1,2 1,5 2,0-2,5 metra. Długość pasa zależy od wymagań klienta i wynosi 3,0 4,0 5,0 lub 6,0 metra. Wydajność jest na poziomie od 10 to 120 m3/h. low chemical costs low power consumption practical maintenance free complete closed frame in Aisi 304 or 316 can easely be covered for fetidness absorbtion very cost effective The dewatering belt can be operational 24 hours a day without supervision. The machine is deliverable with a belt width of 1,2-1,5-2,0 of 2,5 meter. The belt length is depending of choice 3,0-4,0-5,0 or 6,0 meter. Capacities from 10 up to 120 m3/h.

8 Deze vertaling kon ik er niet uithalen Screw conveyors & containers Zintegrowany system transportu i magazynowania Montaż Dostarczamy i instalujemy kontenery na skratki i piasek wraz z zintegrowanymi przenośnikami śrubowymi. Van Raak dostarcza i montuje kompletne instalacje. We własnym zakresie wykonujemy także prace konstrukcyjne oraz elektrotechniczne. Screw containers Dodatkowo dostarczamy pompy, akcesoria, aluminiowe podesty i pokrywy, instalacje dozowania polimerów i obudowy z poliestru. We deliver and install containers for screen trash and sand with integrated screw conveyors. Orurowanie wykonane jest ze stali nierdzewnej, stali ocynkowanej lub PVC. Przeglądy i naprawy dokonywane są w naszym warsztacie. Installation work Przenośniki śrubowe Dostarczamy przenośniki spiralne do transportu skratek i osadów ściekowych. Screw conveyors We deliver spiral transporters for transport of screen trash and sludge. Van Raak delivers and installs complete installations. We can also arrange constructive or electrotechnical installation as a first hand contractor. Besides this we deliver pumps, appendages, aluminium landings and covers, polyner installations and polyester housing. Pipe works in stainless steel, galvanized steel and PVC. Revision and repairs are done in our own machine shop.

9 Deze vertaling kon ik er niet uithalen From production until installation Cały proces produkcyjny począwszy od od wiercenia, spawania, a kończąc na składaniu konstrukcji ma miejsce w naszej fabryce. Nasze produkty są montowane przez zatrudnianych w naszej firmie inżynierów. Inżynieria Nasze rozległe doświadczenie w dziedzinie technologii procesowej oraz konstrukcji pozwala nam na zastosowanie posiadanej wiedzy przy produkowaniu każdego z naszych urządzeń oraz przy projektowaniu całkowicie nowych. Projekty wykonywane są przy pomocy programów Autocad i Bricscad. Dla rysunków 3D wykorzystujemy Solid Edge. Engineering The compleet production from fraisework, welding, construction and assembling takes place in our own Machineshop. Our operational products are installed by our own engineers. Our extended experience in the field of proces technology and construction allows us to implement this knowledge on all of our products and are able to design completely new products for you. Drawings are made with the use of Autocad and Bricscad. We use Solid Edge to make complexe 3D drawings.

10 Działalność międzynarodowa International Działalność międzynarodowa Serwis i konserwacja Van Raak eksportuje swoje produkty na skalę światową, do takich krajów jak Belgia, Polska, USA, Indie, Tajwan, Wietnam i Brytyjskie Wyspy Dziewicze. Wszystkie produkty van Raak są dostarczane zgodnie z Regulaminami Bezpieczeństwa dla Maszyn i wysyłane są z oznakowaniem CE. Motoreduktor i wyłączniki bezpieczeństwa są zamontowane zgodnie z rozporządzeniem CMC (chemia, produkcja i kontrola) i rozporządzeniem o niskim napięciu. International Van Raak exports products worldwide to coutries such as Belgium, Poland, USA, India, Taiwan, Vietnam and British Virgin Eilands. Van Raak gwarantuje 24-godzinny serwis. Części zapasowe dla sprzętu wyprodukowanego przez van Raak są przechowywane w fabryce w Bunnik. Zakłady van Raak są zlokalizowane blisko miasta Utrecht w Holandii. To usytuowanie w centrum kraju jest bardzo dużą zaletą, dzięki czemu produkcja, transport oraz obsługa są dogodne i nie sprawiają problemów. Serwis i konserwację urządzeń zainstalowanych w Polsce sprawuje firma Eko-MTK Sp. z o.o. ft\g BUFFALO oczyszczalnia ścieków Sanford Service and Maintenance All van Raak products are deliverd according to the Safety regulations for Machinery and are shipped with CE mark. The motorreducer and safety switches are mounted according CMC and low voltage regulations. Van Raak guarantee 24-hours service. For equipment manufactured by van Raak spare parts are stored in our factory in Bunnik. The van Raak Facilities are located near Utrecht, The Netherlands. This location, centrally situated in the state, is of a great advantage. Manufactoring, transport and service is very convenient and no issue at all times. Andere nieuwe foto aanleveren!

11 Technologie oczyszczania ścieków Technologies for Wastewater Treatment L. van Raak Milieutechniek B.V. Regulierenring 3, 3981 LA Bunnik P.O. Box 155, 3980 CD Bunnik, The Netherlands Tel Fax Internet Przedstawiciel w Polsce: Eko-MTK Sp. z o.o. Ul. Kępińska 62, Brwinów Tel Fax Internet

SPIS TREŚCI INDEX. 1. Baseny do transportu żywych ryb - izolowane 10-11 Fish transporting tanks with isolation

SPIS TREŚCI INDEX. 1. Baseny do transportu żywych ryb - izolowane 10-11 Fish transporting tanks with isolation 1 SPIS TREŚCI INDEX 1 BASENY DO TRANSPORTU ŻYWYCH RYB Fish transporting tanks 1. Baseny do transportu żywych ryb - izolowane 10-11 Fish transporting tanks with isolation 2. Baseny do transportu żywych

Bardziej szczegółowo

mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers

mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers PRZEKŁADNIE DO PRACY PIONOWEJ VERTICAL DRIVING UNITS KATALOG Nr 1/2009 1 Spis treści / Contents mieszadła

Bardziej szczegółowo

katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne advanced air conditioning and ventilation solutions

katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne advanced air conditioning and ventilation solutions katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne advanced air conditioning and ventilation solutions KLIMOR W GRUPIE KLIMA-THERM KLIMOR IN THE KLIMA-THERM GROUP

Bardziej szczegółowo

Deklaracja środowiskowa

Deklaracja środowiskowa Deklaracja środowiskowa Environmental Statement OSI Food Solutions Poland 2014 Efektywne zarządzanie środowiskiem stanowi podstawę zrównoważonego rozwoju OSI Europe. Effective environmental management

Bardziej szczegółowo

Review of technology for cleaning biogas to natural gas quality

Review of technology for cleaning biogas to natural gas quality Krzysztof BIERNAT Wojciech GIS Izabela SAMSON-BRĘK PTNSS-2012-SS1-117 Review of technology for cleaning biogas to natural gas quality The article presents review of available biogas upgrading technologies

Bardziej szczegółowo

O firmie About the company

O firmie About the company O firmie About the company Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe WAMACO Sp. z o.o. powstało w 1993 roku. Od samego początku działamy w branży budowlanej jako specjalistyczny wykonawca instalacji przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Produkcja Production www.polimex-mostostal.pl

Produkcja Production www.polimex-mostostal.pl Produkcja Production Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta produkcja 6 The Offer Production Park maszynowy i stosowane technologie 14 Machinery Park and Technology

Bardziej szczegółowo

Przegląd produktów Programme overview

Przegląd produktów Programme overview Przegląd produktów Programme overview Doskonałość w zarządzaniu kablami Competence in cable management PFLITSCH Doskonałość w zarządzaniu kablami PFLITSCH Competence in cable management Koryta oraz dławiki

Bardziej szczegółowo

The Company... O firmie... E x c e l l e n t T e c h n o l o g y, E f f i c i e n c y a n d Q u a l i t y CO 2

The Company... O firmie... E x c e l l e n t T e c h n o l o g y, E f f i c i e n c y a n d Q u a l i t y CO 2 Wo r l d C l a s s P o w e r S o l u t i o n s E x c e l l e n t T e c h n o l o g y, E f f i c i e n c y a n d Q u a l i t y Energy Efficiency Natural Resources CO 2 The Company... O firmie... 2 3 Prezentacja

Bardziej szczegółowo

nekos to rzeczywistość wyłaniająca się z tworzenia

nekos to rzeczywistość wyłaniająca się z tworzenia my home technology nekos to rzeczywistość wyłaniająca się z tworzenia idei z zakresu automatyki wyrobów okiennych, która przekształca filozofię myśli w proste, lecz awangardowe rozwiązania dla Twojego

Bardziej szczegółowo

Part A administrative information

Part A administrative information LIFE+ Environment Policy and Governance 2011 TECHNICAL APPLICATION FORMS Part A administrative information Version 2 Page 1 of 80 LIFE+ Environment Policy and Governance 2011 - A1 LIFE+ 2011 FOR ADMINISTRATION

Bardziej szczegółowo

HEAT TRANSFER EQUIPMENT - SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGERS

HEAT TRANSFER EQUIPMENT - SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGERS FAMET FAMET GROUP APARATURA DO WYMIANY CIEP A - P ASZCZOWO-RUROWE WYMIENNIKI CIEP A HEAT TRANSFER EQUIPMENT - SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGERS Fabryka Aparatury i Urz¹dzeñ FAMET S.A. w Kêdzierzynie-KoŸlu

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta produkcja 6 The Offer Production Park maszynowy i stosowane technologie 14 Machinery Park and Technology Applied Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

WASTE WATER Solutions. Technologia w ochronie środowiska

WASTE WATER Solutions. Technologia w ochronie środowiska WASTE WATER Solutions WASTE WATER Solutions Technologia w ochronie środowiska WASTE WATER Solutions WASTE WATER Solutions Worldwide HUBER SE jest znanym na całym świecie przedsiębiorstwem, działającym

Bardziej szczegółowo

We make your production efficient

We make your production efficient We make your production efficient Twinings of London Twinings of London is a global brand of high quality teas, selling its products in over 115 countries. The company has a 300-year tradition, which makes

Bardziej szczegółowo

23.500. 40 pracowników 1.000.000. Firma Mazur to: Firma Mazur provides: Wysoce wykwalifikowani pracownicy Highly qualified employees

23.500. 40 pracowników 1.000.000. Firma Mazur to: Firma Mazur provides: Wysoce wykwalifikowani pracownicy Highly qualified employees Firma Mazur to: Firma Mazur provides: lat na rynku 25years on the market 10 350 40 pracowników employees 20 1.000.000 przedstawicielstw renomowanych firm dealerships zrealizowanych inwestycji executed

Bardziej szczegółowo

H.K. PRODUKCYJNY OŚRODEK MASZYNOWY Sp. z o.o. system narzędziowy

H.K. PRODUKCYJNY OŚRODEK MASZYNOWY Sp. z o.o. system narzędziowy H.K. PRODUKCYJNY OŚRODEK MASZYNOWY Sp. z o.o. system narzędziowy JESTEŚMY PRODUCENTEM We are manufacturer SYSTEMY DO PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU NARZĘDZI Tool storage and transport systems PROFESJONALNE

Bardziej szczegółowo

Elementy cięgnowe PFEIFER PFEIFER Tension Members ZSS PE PG PV. Zapytanie online Online Inquiry. PFEIFER Seil- und.

Elementy cięgnowe PFEIFER PFEIFER Tension Members ZSS PE PG PV. Zapytanie online Online Inquiry. PFEIFER Seil- und. Zapytanie online Online Inquiry ZSS PE PG PV PFEIFER Seil- und Hebetechnik GmbH Oddział w Polsce Elementy cięgnowe PFEIFER PFEIFER Tension Members ul. Wrocławska 68 PL-55330 Krępice k/wrocławia TELEFON

Bardziej szczegółowo

ALCON Sp. z o.o. ul. Kościelna 13/15 95-050 Konstantynów Łódzki Zarządzający, Dyrektor: Andrzej Boczkowski

ALCON Sp. z o.o. ul. Kościelna 13/15 95-050 Konstantynów Łódzki Zarządzający, Dyrektor: Andrzej Boczkowski 1 ALCON Sp. z o.o. ul. Kościelna 13/15 95-050 Konstantynów Łódzki Zarządzający, Dyrektor: Andrzej Boczkowski Tel./Fax +48 42 211 14 18 +48 42 632 32 94 alcon@alcon.pl www.alcon.pl Narzędziownia odlewni

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK INSTALACJI ORAZ UŻYTKOWANIA PIECÓW DO SAUNY OPALANYCH DREWNEM INSTALLATION AND OPERATION MANUAL FOR WOOD-BURNING SAUNA STOVES

PODRĘCZNIK INSTALACJI ORAZ UŻYTKOWANIA PIECÓW DO SAUNY OPALANYCH DREWNEM INSTALLATION AND OPERATION MANUAL FOR WOOD-BURNING SAUNA STOVES PORĘZNIK INSTLJI ORZ UŻYTKOWNI PIEÓW O SUNY OPLNYH REWNEM OÜ Skamet, Savi 9, Pärnu, Estonia 80010 Tel: +372 44 70 062 INSTLLTION N OPERTION MNUL FOR WOO-URNING SUN STOVES info@skamet.ee http://www.skamet.ee

Bardziej szczegółowo

Standardowe sterowania w czasie rzeczywistym dla celów automatyzacji w górnictwie podziemnym

Standardowe sterowania w czasie rzeczywistym dla celów automatyzacji w górnictwie podziemnym Tłumaczenie: mgr inż. J. UTIKAL Tłumaczenie artykułu z czasopisma Glűckauf Nr 7/8 (2008) pt. Echtzeitfähige standardisierte Steuerungen fűr Automatisierungsaufgaben im Untertagebergbau Autor: Prof. Dr.-Ing.

Bardziej szczegółowo

Tytuł po angielsku The Method of producing polymer tubes, particularly for medical applications, and the machine for producing these tubes

Tytuł po angielsku The Method of producing polymer tubes, particularly for medical applications, and the machine for producing these tubes Projekty 2013/2014 Nazwa Instytucji Politechnika Łódzka Michał Tylman, Katarzyna Nawrotek, Jacek Balcerzak, Kamil Kamiński, Sposób wytwarzania rurek polimerowych, zwłaszcza do zastosowań medycznych oraz

Bardziej szczegółowo

TPS. Medium Voltage Switchgear 12/24kV Rozdzielnice Średniego Napięcia 12 / 24 kv. Catalogue Katalog

TPS. Medium Voltage Switchgear 12/24kV Rozdzielnice Średniego Napięcia 12 / 24 kv. Catalogue Katalog TPS Medium Voltage Switchgear 12/24kV Rozdzielnice Średniego Napięcia 12 / 24 kv Catalogue Katalog 2009 www.sel-electric.com SEL cannot be held responsible for any possible mistake or inaccuracy from English

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Dear Sirs,

Szanowni Państwo, Dear Sirs, Szanowni Państwo, sektor MŚP stanowi istotne ogniwo każdej nowoczesnej gospodarki. Dzięki swojej elastyczności oraz otwartości na innowacje w szybki sposób reaguje na bieżące potrzeby rynku, stymulując

Bardziej szczegółowo

Newsletter. Trudna konkurencja z węglem Krajowe zaplecze techniczne w tej dziedzinie pozwala na to, aby jak najlepiej

Newsletter. Trudna konkurencja z węglem Krajowe zaplecze techniczne w tej dziedzinie pozwala na to, aby jak najlepiej Newsletter Nr 5, listopad 2002 POTENCJAŁ DO ZAGOSPODAROWANIA Udział energii odnawialnej w bilansie paliwowo-energetycznym Polski, który wynosi obecnie ok. 2,5%, ma się zwiększyć trzykrotnie do 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Marcin KACPRZAK Piotr KULINOWSKI Dariusz WĘDRYCHOWICZ. 1. Wstęp. 1. Introduction

Marcin KACPRZAK Piotr KULINOWSKI Dariusz WĘDRYCHOWICZ. 1. Wstęp. 1. Introduction Marcin KACPRZAK Piotr KULINOWSKI Dariusz WĘDRYCHOWICZ Informatyczny system zarządzania procesem eksploatacji górniczych przenośników taśmowych Computerized information system used for management of mining

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ODŁOGÓW W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM W PLANOWANIU ARCHITEKTURY EKOLOGICZNEJ

WYKORZYSTANIE ODŁOGÓW W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM W PLANOWANIU ARCHITEKTURY EKOLOGICZNEJ CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXI, z. 61 (3/II/14), lipiec-wrzesień 2014 STRESZCZENIA Jolanta ADAMCZYK 1

Bardziej szczegółowo

Nowe oblicze Siemensa

Nowe oblicze Siemensa październik 2008 Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy, Oddajemy do rąk Państwa niniejszy 28. numer Newslettera, anonsując zarazem, że jest to ostatni numer, jaki ukazuje się w postaci tradycyjnej, drukowanej.

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów i usług. Catalogue of products and services. www.traxelektronik.pl

Katalog produktów i usług. Catalogue of products and services. www.traxelektronik.pl Katalog produktów i usług Catalogue of products and services 2010 www.traxelektronik.pl Spis Treści Table of Contents Urządzenia meteorologiczne / Meteorological equipment 7 Drogowa stacja meteorologiczna

Bardziej szczegółowo

Zdecentralizowany system interkomowo-nagłośnieniowy dla zastosowań przemysłowych DS-6 firmy Neumann

Zdecentralizowany system interkomowo-nagłośnieniowy dla zastosowań przemysłowych DS-6 firmy Neumann DS-6 Intercom System Zdecentralizowany system interkomowo-nagłośnieniowy dla zastosowań przemysłowych DS-6 firmy Neumann Decentralized communication system for intercom, PA, general alarm and telephone

Bardziej szczegółowo