Międzynarodowe Targi Sprzętu i Materiałów Budowlanych Warsaw international building materials & Equipment exhibition

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Międzynarodowe Targi Sprzętu i Materiałów Budowlanych Warsaw international building materials & Equipment exhibition"

Transkrypt

1

2

3 Międzynarodowe Targi Sprzętu i Materiałów Budowlanych Warsaw international building materials & Equipment exhibition Międzynarodowe Targi Wyposażenia i Wykończenia Wnętrz Warsaw international interiors & design exhibition Międzynarodowe Targi Technologii Produkcji Okien i Drzwi Warsaw international windows & doors technology exhibition WARSZAWSKIE CENTRUM EXPO XXI ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/ Warszawa

4 ORGANIZATORZY ORGANISERS Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/ Warszawa tel fax KRS kapitał zakładowy: zł NIP: REGON:

5 PARTNERZY MERYTORYCZNI EXPERT PARTNERS PARTNERZY INSTYTUCJONALNI INSTITUTIONAL PARTNERS 5

6 6 PARTNERZY MEDIALNI MEDIA PARTNERS

7 PARTNERZY MEDIALNI MEDIA PARTNERS 7

8 LIST OD ORGANIZATORA LETTER FROM THE ORGANISER Szanowni Państwo, z wielką radością witam Państwa na pierwszych Międzynarodowych Targach Sprzętu i Materiałów Budowlanych w Warszawie Warsaw Build Jest to dla nas szczególna okazja, ponieważ właśnie to wydarzenie inauguruje działalność naszej firmy w Polsce. Korzystając z okazji, pragnę podziękować wszystkim osobom i instytucjom, które przez ostatnie kilkanaście miesięcy pomagały nam przygotować to wyjątkowe spotkanie branżowe. Dziękuję również za zaufanie, jakim obdarzyli nas patroni instytucjonalni i medialni, którzy wspomagali nas w promocji Targów Warsaw Build 2013, zwłaszcza w tych trudnych czasach dla całego sektora budowlanego. Dziękuję też wszystkim Wystawcom, którzy przyjechali zaprezentować swoje osiągnięcia w stolicy Polski. Targi sprzyjają nawiązywaniu nowych kontaktów, wymianie doświadczeń i planowaniu nowych zadań. Mam nadzieję, że Warsaw Build 2013 okażą się dla Państwa świetną okazją do zapoznania się z nowoczesnymi technologiami oraz rozwiązaniami dostępnymi na rynkach światowych oraz do nawiązania kontaktów, które będą zaczątkiem dla nowych płaszczyzn współpracy i realizacji kolejnych inwestycji. Jednocześnie zachęcam wszystkich do udziału w wydarzeniach merytorycznych, takich jak panele dyskusyjne, wykłady czy seminaria. Wierzę, że uczestnictwo w imprezie da Państwu możliwość lepszego poznania rynku oraz najnowszych trendów w budownictwie. Namawiam też do aktywnego uczestnictwa w debatach i dyskusjach, co niewątpliwie będzie dla nas impulsem do przygotowania jeszcze lepszej oferty w następnych latach. Życzę wystawcom i zwiedzającym korzyści i zadowolenia z uczestnictwa w trzech dniach targowych oraz owocnych spotkań i inspirującej wymiany poglądów. Wierzę, że uda się Państwu w pełni wykorzystać potencjał targów i jeszcze raz dziękuję za przyjazd na Warsaw Build To dla nas zaszczyt, że możemy Państwa powitać na imprezie inaugurującej działalność naszej firmy w stolicy jednego z największych państw europejskich, którego gospodarka świeci przykładem dla innych krajów. Darryl Pawsey 8 dyrektor sprzedaży ITE Group

9 LIST OD ORGANIZATORA LETTER FROM THE ORGANISER Ladies and Gentlemen, I am happy to welcome you at the first edition of the Warsaw International Building Materials & Equipment Exhibition Warsaw Build I am particularly pleased to welcome you because this event marks the beginning of our business in Poland. I would like to take this opportunity and thank all those people and institutions that throughout the past several months have helped us to create this extraordinary meeting of our industry. I would also like to thank our Institutional and Media Partners who have trusted us and helped us to promote the Warsaw Build 2013 Exhibition, especially when the entire construction industry from all over Europe has to face hard times these days. I also thank all the exhibitors who have come to the capital city of Poland for the opening of this meeting. This Exhibition is a chance for the entire construction industry to make new contacts, exchange experiences and plan new tasks. I do hope that Warsaw Build 2013 will provide a great opportunity for all of you to be acquainted with modern technologies and solutions, which are now available on world markets, and to make contacts, which will be a milestone for new areas of cooperation and investments. At the same time, I do encourage you all to participate in all kinds of events like discussion panels, lectures and seminars. I believe that your participation in our Exhibition will give you an opportunity to understand the market better and that it will be a great opportunity for you to be familiarized with the latest trends and modern solutions. I also suggest that you actively participate in debates and discussions, which will be an impetus for us to prepare the better offer for you. I wish the exhibitors and visitors to get effective benefits and satisfaction, to have successful meetings and inspiring exchange of ideas during three exhibition days. I believe that you will use the Exhibition potential and thank you all once again for having come to Warsaw Build It is an honor for us to welcome you at the opening of our business in the capital city of one of the biggest countries in Europe, the economy of which sets an example for other countries. Darryl Pawsey Sales Director ITE Group PLC 9

10 LIST OD ORGANIZATORA LETTER FROM THE ORGANISER Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że mogę Państwa przywitać na pierwszej edycji Międzynarodowych Targów Sprzętu i Materiałów Budowlanych Warsaw Build 2013, Międzynarodowych Targów Technologii Produkcji Okien i Drzwi Windows & Doors Warsaw oraz Międzynarodowych Targów Wyposażenia i Wykończenia Wnętrz Interiors & Design Warsaw. Powód do satysfakcji jest tym większy, że zaledwie kilkanaście miesięcy temu zaczynaliśmy zapraszać partnerów i wystawców do współpracy przy tym ważnym dla całej branży wydarzeniu, a teraz stało się ono faktem. Cieszę się, że zaufali nam Państwo mimo trudnej sytuacji gospodarczej kraju, która szczególnie dotknęła sektor budowlany. Pierwsza edycja targów Warsaw Build 2013 to wydarzenie, które z pewnością wpisze się na stałe w kalendarz imprez targowych i stanie się wyjątkowym spotkaniem branżowym wystawców z kraju i zagranicy. Specjalne podziękowania składam na ręce naszych partnerów instytucjonalnych oraz medialnych. Instytucjom dziękuję za wsparcie merytoryczne i pomoc w przygotowaniu cyklu wykładów oraz paneli dyskusyjnych, które będą ciekawą ofertą dla wystawców oraz zwiedzających targi. Konferencje stworzą specjalistom branży niepowtarzalną okazję do wymiany doświadczeń i wiedzy o najnowszych trendach w budownictwie, wystroju wnętrz oraz technologii i produkcji okien. Mediom należą się podziękowania za doskonałą współpracę przy promowaniu imprezy. Dzięki Państwu projekt ten doszedł do skutku. Dziękuję wszystkim wystawcom, którzy zainteresowali się targami i przybyli, aby wziąć w nich udział. Mam nadzieję, że międzynarodowy charakter przedsięwzięcia pozwoli Państwu zacieśnić dotychczasowe kontakty biznesowe oraz pozyskać nowych kontrahentów. Wszystkim Państwu życzę, aby udział w targach przyniósł Wam wymierne i długofalowe korzyści biznesowe. Wierzę, że wyjadą Państwo z Warszawy bogatsi o nowe kontakty i wiedzę fachową na temat rynku i najnowszych trendów. Anna Rabiej Dyrektor Targów 10

11 LIST OD ORGANIZATORA LETTER FROM THE ORGANISER Ladies and Gentlemen, I am really happy to welcome you to the first edition of Warsaw International Building Materials & Equipment Exhibition Warsaw Build 2013, Warsaw International Interiors & Design Exhibition and Warsaw International Windows & Doors Technology Exhibition. It is a special moment as only several months ago we started to invite Partners and exhibitors to cooperate with the event which is important for the entire industry and has become a fact now. I am happy that you trusted us in spite of the difficult economic situation in our country which has a particular impact on the construction industry in its wide sense. The first edition of Warsaw Build 2013 Exhibition is an event which, as I do hope, will find its permanent place in the agenda of Polish exhibition events and will be a unique international meeting of our industry in the capital city of Poland. My special thanks go to our Institutional and Media Partners. I would like to thank the Institutions for support and assistance in preparation of the lectures and discussion panels that will surely be an interesting offer for exhibitors and visitors of our Exhibition. The conferences and meetings will be a great opportunity to exchange experiences among the industry specialists and a valuable source of knowledge on the latest trends in the construction industry, interiors design and windows and doors technology and production sector. I would like to thank the Media for promotion and cooperation throughout the previous several months. Thanks to you Warsaw Build 2013 Exhibition has become a reality. I would like to thank all exhibitors who have shown interest in our Exhibition and come to Warsaw to take part in our event. I do hope that the international character of Warsaw Build 2013 Exhibition will allow you to tighten your current business contacts and win new partners. I wish everybody a successful stay in the capital city of Poland. I do believe that you will leave Warsaw enriched with professional knowledge of the market and the latest trends and with new business relations. May Warsaw Build 2013 Exhibition be a source of new cooperation and new business contacts for you. Anna Rabiej Exhibition Director 11

12 REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS Szanowni Państwo, wykwalikowani polscy przedstawiciele branży budowlanej są znani zarówno w kraju, jak i za granicą z rzetelności, pracowitości i jakości świadczonych usług. Środowisko rzemiosła może być dumne ze swoich fachowców. Związek Rzemiosła Polskiego od lat wspiera i promuje branżę budowlaną, dlatego chętnie przystąpił do realizacji Międzynarodowych Targów Sprzętu i Materiałów Budowlanych w Warszawie Warsaw Build Targi Warsaw Build to cenna inicjatywa, która będzie dobrze służyła krajowym przedsiębiorcom. Spowolnienie gospodarcze spowodowało, że w całej Europie sektor ten przeżywa trudny okres. Polskie firmy borykają się z wieloma problemami: zbyt dużymi obciążeniami podatkowymi, zatorami płatniczymi, niestabilnym prawem. Firmy działające w szarej strefie, konkurencyjne cenowo, lecz nie jakościowo, wpływają negatywnie na wizerunek całej branży. Dlatego niezwykle ważne są imprezy, które promują najwyższe standardy, najnowsze trendy i nowoczesne rozwiązania. Międzynarodowe Targi Sprzętu i Materiałów Budowlanych w Warszawie są okazją do nawiązania nowych kontaktów biznesowych, wymiany doświadczeń między przedsiębiorcami oraz uczestniczenia w seminariach i wykładach, które pomogą lepiej poznać realia współczesnego rynku. Dużą zaletą targów jest fakt, że umożliwiają zwiedzającym zapoznanie się z nowymi ekologicznymi materiałami i technologiami budowy, które nie tylko podnoszą jakość, lecz także pomagają dbać o środowisko. Gościom i uczestnikom targów Warsaw Build 2013 życzę satysfakcji z udziału w wydarzeniu, nawiązania wielu cennych kontaktów biznesowych oraz znalezienia nowych ciekawych rozwiązań i inspiracji dla firmy, a także dla własnych mieszkań i domów. Jerzy Bartnik Prezes Związku Rzemiosła Polskiego 12

13 REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS Ladies and Gentlemen, skilled Polish construction professionals are known both in Poland and abroad for their reliability, hard work and quality of provided services. The community of craftsmen can therefore proudly claim that it has great construction contractors among its members. The Association of Polish Craftsmen has supported and promoted the construction industry for years. This is why I am particularly pleased that we have had the opportunity to contribute to the execution of International Buliding Materials and Equipment Exhibition Warsaw Build The Warsaw Build 2013 Exhibition is a valuable initiative that will definitely be of great benefit to Polish entrepreneurs. Due to the economic slowdown, the industry is currently in a difficult period across Europe. Polish companies face many problems: too heavy tax burden, payment gridlocks and unstable law. Companies operating in the grey economy are competitive in terms of prices but not in terms of quality, and they adversely affect the image of the entire industry. This is why events promoting the highest standards, latest technologies and innovative solutions have such an important role to play. The Warsaw International Building Materials and Equipment Exhibition is an opportunity to establish new business relationships, share experience among entrepreneurs and attend seminars and lectures that can help to better understand the market reality and do business more effectively and efficiently. It is also good to remember that the price of a product or service, although important, should not be the decisive factor either for the client or for the contractor. This is why new sustainable materials and building technologies are also presented that not only improve the quality but also help to protect the environment. To the guests and exhibitors of the Warsaw Build 2013 Exhibition, I direct wishes of satisfaction from their participation in the event, establishing valuable business relationships and finding new interesting solutions and inspiration for their companies and for their own homes as well. Jerzy Bartnik Chairman of the Association of Polish Craftsmen 13

14 REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS Szanowni Państwo, mam zaszczyt w imieniu Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych poinformować, że zostaliśmy partnerem merytorycznym pierwszych Międzynarodowych Targów Sprzętu i Materiałów Budowlanych w Warszawie. Zamysłem organizatorów targów było stworzenie okazji środowisku praktyków i teoretyków branży budowlanej do twórczych działań w reprezentowanej przez nich dziedzinie. Wszelkie początki są trudne, ale satysfakcja z zakończonego pomyślnie procesu poszukiwań i wdrożenia innowacji jest wspaniałą nagrodą za włożony wysiłek. Targi są okazją do spotkań, rozmów, nawiązania inspirujących kontaktów branżowych. Każdy nowy odczyt może wywołać refleksję w odbiorcy, skrócić tok jego myślenia, pobudzić do zupełnie innego działania. W ramach naszego instytutu rodzą się różnego rodzaju nowatorskie pomysły. Tak samo dzieje się w innych placówkach. Możliwość wymiany doświadczeń w trakcie targów wyraźnie przyspieszy tworzenie nowych rozwiązań. Nasi naukowcy przygotowali dla Państwa cykl wystąpień. Poruszą między innymi temat sposobu nanoszenia nanostrukturalnych refleksyjnych powłok na szkło użytkowe oraz metody badań i klasyfikacje wyrobów w zakresie reakcji na ogień. Omówią autoklawizowany beton komórkowy jako materiał budowlany do realizacji obiektów energooszczędnych oraz cement romański jako materiał konserwatorski. Przybliżą też Państwu zagadnienie betonu przyjaznego środowisku. Światowy rozwój nauki i techniki wpływa na zakres działania instytutu, kształtując strukturę jego zakładów badawczych i realizowanych prac. Stało się to na przykład powodem dynamicznego rozwoju badań w zakresie nanoceramiki, materiałów konserwatorskich, a także nowoczesnych betonów. Zapraszamy do odwiedzenia naszego stanowiska. W nadziei, że jakość, innowacyjność i kreatywność będą odpowiedzią branży budowlanej na recesję, życzę Państwu udanych targów. dr Stanisław Traczyk 14

15 REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS Ladies and Gentlemen, on behalf of the Institute of Ceramics and Building Materials, I have the honour to announce that we have been appointed the Knowledge Partner of the First Warsaw International Building Materials and Equipment Exhibition. The organisers of the Exhibition have decided to create a new event aimed at encouraging the communities of practitioners and researchers to act creatively in the construction industry. Every beginning is difficult but the satisfaction with the successfully completed process of research and implementation of innovation is always a great reward for the effort. The Exhibition is an opportunity to meet, discuss and establish relations in the industry. Every new lecture may provoke the business audience to reflect, shorten the thinking process, or may serve as an impulse to act differently. Our Institute is a cradle of innovative solutions, and the same happens in other research centres. The opportunity to share experience during the Exhibition definitely shortens the innovation development time. Our researches have prepared a series of presentations. They will discuss, for example, the method of application of nanostructured reflective coatings onto utility glass and the methodology of testing and classification of products of the reaction to fire. They will comment on the autoclaved cellular concrete as a building material for construction of energy efficient facilities, and the Roman cement as a conservation material. The topic of environment-friendly concrete will be touched on as well. The global development of science and technology impacts the scope of the Institute s activities by shaping the structure of its research units and research work. For example, it was one of the reasons for the dynamic development of research on nanoceramics, conservation materials and modern concrete types. We are looking forward to meeting you at our stand. In the hope that quality, innovation and creativity are the right answer of the construction industry to the economic slowdown, I wish you the successful Exhibition. Stanisław Traczyk, PhD 15

16 REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS Szanowni Państwo, z wielką przyjemnością przyjęliśmy zaproszenie do objęcia swoim patronatem Windows & Doors Warsaw 2013 Międzynarodowych Targów Technologii Produkcji Okien i Drzwi w Warszawie. Jako Związek Polskie Okna i Drzwi, który zrzesza podmioty działające na polskim rynku stolarki otworowej, doceniamy i mocno popieramy ideę przyświecającą organizacji tego wydarzenia. Ta cenna inicjatywa umożliwia uczestnikom zapoznanie się z najnowszymi rozwiązaniami stolarki otworowej, wymianę wiedzy i wzajemnych doświadczeń oraz integrację sektora B2B. Dlatego też aktywnie włączyliśmy się w promowanie idei targów i bierzemy w nich czynny udział. Szybka ewolucja technologii stosowanych w stolarce budowlanej i pojawianie się nowych coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań sprawia, że dostarczenie odbiorcom fachowej informacji na temat dostępnych na rynku produktów jest sprawą kluczową. Targi Windows & Doors Warsaw 2013, na których można poznać tajniki nowych wyrobów i uzyskać praktyczną wiedzę na temat możliwości ich wykorzystania, są niezwykle potrzebnym wydarzeniem. Związek Polskie Okna i Drzwi przygotował specjalny punkt informacyjny dla uczestników targów, którego celem jest szerzenie wiedzy na temat stolarki otworowej. W przygotowanym przez nas punkcie będzie można uzyskać fachową poradę dotyczącą wszelkich zagadnień związanych z wyborem danej stolarki budowlanej. Do Państwa dyspozycji będą eksperci Związku POiD, którzy odpowiedzą na każde pytanie i w przystępny sposób objaśnią wszystkie zagadnienia dotyczące doboru i wykorzystania okien, drzwi, bram, a także akcesoriów dodatkowych. Wierzymy, że rzetelna porcja praktycznej wiedzy przekazana przez specjalistów rozwieje wszelkie Państwa wątpliwości i ułatwi dokonanie wyboru konkretnych rozwiązań. Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszego stoiska. Ufamy, że targi Windows & Doors Warsaw na stałe wpiszą się w kalendarz imprez branżowych. Mamy nadzieję, że już za rok spotkamy się ponownie na kolejnej edycji tego wydarzenia. Paweł Wróblewski Dyrektor Związku Polskie Okna i Drzwi 16

17 REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS Ladies and Gentlemen, with great pleasure we accepted the invitation to take patronage of Warsaw International Windows and Doors Technology Exhibition Windows & Doors Warsaw As the Polish Windows and Doors Association, which brings together operators of the Polish joinery market, we appreciate and strongly support the idea of guiding the organization of this event. This valuable initiative allows participants to learn about the latest fenestration solutions, knowledge share, mutual learning and the integration of the B2B sector. Therefore, we actively urged to join in promoting the idea of fair and take an active part in them. Rapidly changing technologies used in the fenestration industry and new, more advanced solutions make customers to provide professional information on available products on the market is crucial. The Windows & Doors Warsaw 2013 Exhibition, where you can learn the ins and outs of new products and gain a working knowledge of their use, it is extremely needed event. The Polish Windows and Doors Association has prepared a special point of information for the exhibitors, one of the goals is to raise awareness about joinery. In a stand prepared by us, you can get expert advice on all aspects related to the choice of solutions for joinery. There will be experts of the POiD who answer every question, and in affordable way will explain all the issues concerning the selection and use of windows, doors, gates and accessories. We believe that reliable dose of practical knowledge provided by experts will make all the ins and outs of joinery explained, and the choice will be much easier. We invite you to visit our stand. We believe that Windows and Doors Warsaw 2013 Exhibition will become a regular event in the calendar of industry trade fairs. We hope that next year we will be able to meet again at the second edition of the event. Yours faithfully, Paweł Wróblewski Director of the Polish Windows and Doors Association 17

18 REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS Szanowni Państwo, Zrzeszenie Montażystów Stolarki przyjęło z satysfakcją zaproszenie do zorganizowania na targach Warsaw Build 2013 naszego tradycyjnego już Ogólnopolskiego Pikniku Montażowego. Z dumą objęliśmy patronat nad targami Windows & Doors i zaangażowaliśmy się w ich promowanie i realizację. Na stołecznym rynku budowlanym, największym w naszym kraju, od lat brakowało imprezy, która zapewniłaby przegląd aktualnej oferty w dziedzinie stolarki budowlanej. Wyrażamy nadzieję, że inicjatywa ITE Group zdoła tę lukę wypełnić i na trwałe wpisze się w kalendarz targów branżowych. Dynamicznie zmieniające się technologie budowlane powodują, że w każdym sezonie pojawiają się nowe materiały i nowe techniki budowania. Zjawisko to nie omija wyrobów stolarki budowlanej i technik ich instalowania w murze. Coraz cieplejszym oknom, drzwiom i bramom towarzyszą coraz nowocześniejsze materiały służące ich mocowaniu i uszczelnieniu w budynkach. Te nowości zmieniają jakość budownictwa, rozszerzając wachlarz możliwości, z jakich mogą korzystać polscy fachowcy. Udział w targach Windows & Doors oraz w Pikniku Montażowym pozwoli im te nowości poznać, sprawdzić praktyczne działanie, omówić z ekspertami tajniki ich stosowania. Szanowni Państwo, serdecznie zachęcam do oglądania pokazów montażowych oraz do rozmów ze specjalistami podczas Pikniku Montażowego. Nowoczesne materiały budowlane wymagają nowych technik ich zakładania, a gdzie, jeśli nie na targach budowlanych, można poznać je najlepiej? Do Waszej dyspozycji będą specjaliści z firm producenckich, eksperci techniczni Zrzeszenia Montażystów Stolarki, najlepsi praktycy zawodu montażowego. Gorąco namawiam do rozmów z nimi i życzę wielu owocnych konsultacji i debat nad poprawnym projektowaniem, wbudowywaniem i użytkowaniem wyrobów stolarki budowlanej. Mam też nadzieję, że spotkamy się ponownie już za rok. Robert Klos reprezentant Zrzeszenia Montażystów Stolarki 18

19 REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS Ladies and Gentlemen, with true satisfaction, the Association of Joinery Installers which I have the pleasure to represent has accepted the invitation to hold our traditional All-Poland Installation Picnic at the Warsaw Build 2013 Exhibition. We are the proud Patron of the Warsaw International Windows & Doors Technology Exhibition and we are fully committed to engage in the promotion and execution of the event. The capital construction market the largest one in Poland has always lacked an event which could provide an overview of the current offer in the first and second fix joinery segment. We hope that the initiative of the ITE Group will remove this deficiency and become a regular event in the calendar of industry trade fairs. As building technologies change rapidly, each new season brings new materials and new construction techniques. This applies also to first and second fix joinery products and techniques of installing them within walls. In addition to windows, doors and gates with even better thermal performance, the market offers more advanced fixing and sealing materials for use in buildings. These novelties raise the quality of the Polish construction industry but they also change the range of possibilities of what can be used by Polish construction workmen. For them, visiting the Warsaw International Windows & Doors Technology Exhibition and participation in the accompanying Installation Picnic are very valuable experiences as they get the opportunity to find out more about these novelties, try them in real applications and learn how to use them directly from experts. Ladies and gentlemen, I heartily encourage you to attend the Installation Picnic, watch the installation demos and talk to the professionals at their exhibition stands. Advanced building materials require new installation techniques, and what could be a better place to learn them than the construction industry trade fair? Professionals from manufacturing companies, technology experts from the Association of Joinery Installers and the best installers with hands-on experience will all be there at your service. I warmly encourage you to talk to them and I wish you many fruitful consultations, debates and discussions about the correct design, installation and use of the first and second fix joinery products. I hope that these encounters will provide you with lots of practical knowledge, and that next year, we will have another opportunity to participate in meetings, discussions and presentations. Robert Klos representative of the Polish Windows and Doors Installers Association 19

20 PROGRAM TARGÓW EXHIBITION PROGRAM wtorek tuesday Design w budownictwie Design in the construction industry Wszystkie prezentacje odbywają się na Forum Dyskusyjnym z wyjątkiem sytuacji, gdy podano inaczej. All presentations take place at the Discussion Forum if not stated diferently Otwarcie Targów Opening ceremony Nowoczesne projektowanie wykorzystanie innowacyjnych technologii, nowoczesnych form i materiałów w ujęciu aktualnych trendów Modern design use of innovative technology, modern forms and materials in terms of current trends A. Lechwar-Szwarc; ArtCada Beton przyjazny środowisku produkcja betonu samozagęszczalnego The environment-friendly concrete production of self-compacting concrete mgr inż. P. Romanowski, mgr inż. M. Piotrowicz, dr inż. P. Woyciechowski; Politechnika Warszawska Sposób nanoszenia nanostrukturalnych, refleksyjnych, barwnych i/lub neutralnych powłok na szkło użytkowe The method of application of nanostructured, reflective, colour and/or colourless coatings onto utility glass dr inż. E. Żelazowska; Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Wschodzące praktyki designu zaangażowanie konsumentów, nowe technologie, crowdsourcing i crowdfunding Emerging design practices consumer involvement, new technologies, crowdsourcing and crowdfunding D. Kraszewski, Doctoral Researcher in Design-driven Innovation; Loughborough Design School, UK 20

21 PROGRAM TARGÓW EXHIBITION PROGRAM wtorek tuesday Design w budownictwie Design in the construction industry Debata Dlaczego firmy nie chcą inwestować w polish design? Debate: Why companies do not want to invest in polish design?, Creative Poland Prowadzący: Z. Sobierajski; designer z firmy Sobierajski i Projektanci. Dyskutanci: W. Walczak; wykładowca poznańskiej School of Form oraz architekci zrzeszeni w Partnerstwie Creativ Poland. Gość specjalny: Ake Rudolf, koordynator projektów z International Design Center Berlin Debata: Czy Polska architektura ma swój język? Debate: Does the Polish architecture have its own language? Prowadzący: K. Sołoducha ze Sztuki Architektury Dyskutanci: A. Cymer z Krytyki Architektury Architekci: K. Miklaszewski z grupy projektowej +48 oraz J. Sukiennik z pracowni 137 Kilo. Sala konferencyjna A, piętro Cement romański jako materiał konserwatorski The Roman Cement as a conservation material K. Jaroń; Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Jak skutecznie zaprezentować swoją firmę w internecie i dotrzeć z ofertą do grupy docelowej (architektów wnętrz) How to efficiently present your company on the internet and get with the offer to the target group (interior designer) A. Lechwar-Szwarc; ArtCada Marketing wielokanałowy przepisem na sukces firmy w internecie Multi-channel marketing as a recipe for the success of the company Blue Vision Internet Marketing Uroczysty Bankiet Wystawców ogłoszenie wyników konkursów Gala Dinner Awards announcement of the winners in the competition for the exhibitors 21

22 PROGRAM TARGÓW EXHIBITION PROGRAM wtorek tuesday Design w budownictwie Design in the construction industry POKAZY Polskie Zrzeszenie Płytkarzy stoisko Pokazy cięcia maszynami glazurniczymi RUBI Płytki ceramiczne Tubądzin. Prezentacja oraz doradztwo techniczne 10.30, 13.00, 15.00, Kreatywna płyta budowlana WIM Platte. Pokazy zastosowania i montażu 11.45, 14.00, Fugowanie fugami diamentowymi i epoksydowymi. Prezentacja mat uszczelniających Przygotowanie powierzchni do malowania z zastosowaniem mas szpachlowych Flügger Okładziny ścienne Flügger przeznaczone do malowania. Przyklejanie i malowanie Spoinowanie powierzchni. Likwidacja rys i spękań na ścianach i sufitach Professional advice and shows about innovations and trends in the industry by Polish Association of Tilers Atlas stoisko 70 i 71 Pokazy autoryzowanych fachowców Atlas: Shows by the competent professionals of ATLAS: 1. Taras warstwy, funkcje, materiały pokazy: hydroizolacje, kleje odkształcalne, profile tarasowe Terrace layers, features, materials 2. Spoina epoksydowa zakres stosowania i sposób aplikacji pokazy: fuga epoksydowa Epoxy Grout scope and method of application 3. Gładzie zakres stosowania i sposób wykonywania gładzi gipsowych i cementowych pokazy: gładzie gipsowe i cementowe Coats scope and manner of gypsum plasters and cement performance 4. Aplikacja i fakturowanie tynków cienkowarstwowych pokazy: tynki elewacyjne cienkowarstwowe Application and texture of thin-layer plasters ICiMB stoisko 62 MOBILNE LABORATORIUM Badania Urządzeń i Instalacji Ochrony Środowiska MOBILE LABORATORY - Equipment and Environment Protection Installation Testing Polskie Stowarzyszenie Dekarzy stoisko 61 Pokazy Sztuki Dekarskiej pod hasłem Dobra Firma Dekarska organizowane przez PSD i partnerów 22

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6 C ONTRACT2015/16 FAMEG CONTRACT 2 C ONTRACT Z grupą specjalistów realizujemy kompleksowe projekty wnętrzarskie, nawiązując relacje z klientami kontraktowymi. Together with a group of specialists, we carry

Bardziej szczegółowo

4D and 5D applications in BIM technology.

4D and 5D applications in BIM technology. 4D and 5D applications in BIM technology. Datacomp Grzegorzecka 79 street, 31-559 Cracow, Poland Paweł Kogut p.kogut@datacomp.com.pl Andrzej Tomana a.tomana@datacomp.com.pl Plan Who we are? Experience.

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST 4% komunikacja tramwajowa i trolejbusowa / tram and trolleybus transport 2% finanse, consulting, doradztwo / finance, consulting, counselling 4% IT 2% organizacje

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Post-Show Report. 10 12 WRZESIEŃ 2013 EXPO XXI, Warszawa, Polska. 1 edycja Międzynarodowych Targów Sprzętu i Materiałów Budowlanych

Post-Show Report. 10 12 WRZESIEŃ 2013 EXPO XXI, Warszawa, Polska. 1 edycja Międzynarodowych Targów Sprzętu i Materiałów Budowlanych Post-Show Report 10 12 WRZESIEŃ 2013 EXPO XXI, Warszawa, Polska 1 edycja Międzynarodowych Targów Sprzętu i Materiałów Budowlanych 1 edycja Międzynarodowych Targów Wyposażenia i Wykończenia Wnętrz 1 edycja

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl We Bring Brands to Life for online portfolio visit www.ms-design.pl yetico producent styropianu styrofoam producer Świetliste logo zatopione w płaszczyznach plexi podkreśla innowacyjne podejście firmy

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM CHRIS MILNES, HELLENIC ECOTOURISM SOCIETY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Społeczny

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

Warsaw Build 2015 zakończone!

Warsaw Build 2015 zakończone! Warszawa, 18 września 2015 r. Warsaw Build 2015 zakończone! 100 wystawców z 11 krajów zaprezentowało najnowsze produkty i rozwiązania z zakresu budownictwa i wyposażenia wnętrz, podczas tegorocznej edycji

Bardziej szczegółowo

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z:

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: 5 EDYCJI OD 2003 R. 5000 4500 4330 4318 4607 4000 3500 3615 3684 3000 2811

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA 1. CLIENT: KLIENT: 2. CONTACT: KONTAKT: 3. DATE: DATA: 4. CONSULTANT: KONSULTANT: 5. VENUE: MIEJSCE: 6. Briefly summarize

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA DLA NOWOCZESNEJ ARCHITEKTURY

ROZWIĄZANIA DLA NOWOCZESNEJ ARCHITEKTURY ROZWIĄZANIA DLA NOWOCZESNEJ ARCHITEKTURY O FIRMIE Prezentujemy wybrane realizacje projektów architektonicznych z ostatnich lat, dzięki którym możemy poszczycić się wyprodukowaniem indywidualnie dobranych

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

WIHE Hospital Raport potargowy. Więcej informacji: Następna edycja: 3 5 października 2017, EXPO XXI, Warszawa

WIHE Hospital Raport potargowy. Więcej informacji:  Następna edycja: 3 5 października 2017, EXPO XXI, Warszawa WIHE Hospital Zwiedzający Ogółem unikalnych Zwiedzających: 1,568 Ogółem wejścia: 2, 311 Typ działalności Data: 4 6 października Importer/dystrybutor Firma medyczna Szpital publiczny Prywatne centrum medyczne

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

Portfolio. G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków

Portfolio. G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków Portfolio G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków biuro@g2o.pl tel: 12 622 23 60. fax: +48 (0) 12 622 23 61 krs : 0000315689. nip : 6772318159. regon : 120786938 OUR TEAM O

Bardziej szczegółowo

Zespół TruckLED. TruckLED team

Zespół TruckLED. TruckLED team TruckLED to marka stworzona z myślą o profesjonalistach i o wszystkich, którzy oczekują od produktów LED najwyższej jakości, odporności na czynniki zewnętrzne i niezawodności. Dobór najlepszych materiałów,

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS 1 2 LW-338 SERCE LW-278 W wysokość (height) 195 mm 4 3 wysokość (height) 235 mm LW-339 WITRAŻ wysokość (height) 240 mm 5 LW-171 W wysokość (height) 245 mm LW-322

Bardziej szczegółowo

Find out more about IRENA s products in our catalogue.

Find out more about IRENA s products in our catalogue. Glass Factory IRENA is one of the leading producers of glass products. We are proud of over 80 years of experience and tradition. Our offer covers the range of sodium glass products: tumblers and steamware,

Bardziej szczegółowo

XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII. XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY

XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII. XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII Warszawa 12-14.05.2016 Pierwsze powiadomienie XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY Warsaw, May

Bardziej szczegółowo

CC Poland Plus KIC InnoEnergy

CC Poland Plus KIC InnoEnergy KIC InnoEnergy Marek Marzec Business Creation Officer Ltd. operates polish Knowledge and Innovation Community - KIC InnoEnergy consortium of 27 leading industry companies, research centers and universities

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Window linings Effector Proxima Effect Window

Window linings Effector Proxima Effect Window Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window

Bardziej szczegółowo

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI):

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI): Jesteśmy firmą oświetleniową stworzoną przez ludzi od wielu lat związanych z branżą. Wieloletnie kontakty z producentami zagranicznymi i polskimi pozwoliły nam uczestniczyć w najbardziej innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl The British Polish Chamber of Commerce is extremely active with its media and communications

Bardziej szczegółowo

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej.

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej. Początki działalności naszej firmy sięgają jeszcze lat czterdziestych minionego stulecia. W ciągu kolejnych dekad, wraz z rozbudową mocy wytwórczych krajowej energetyki i górnictwa, systematycznie rozwijaliśmy

Bardziej szczegółowo

How much does SMARTech system cost?

How much does SMARTech system cost? 1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

olswat modern innowacyjne systemy ogrodzeń innovative fencing systems

olswat modern innowacyjne systemy ogrodzeń innovative fencing systems p olswat modern innowacyjne systemy ogrodzeń innovative fencing systems montaż montaż materiał C.70.70.2.0550 C.70.70.3.0550 nr wzoru szerokość wysokość grubość Dostępne materiały: A - aluminium C - blacha

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8)

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Name, Affiliation Krzysztof Wojdyga, Marcin Lec, Rafal Laskowski Warsaw University of technology E-mail krzysztof.wojdyga@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday TAROPAK SCHEDULE 2010 13 September 2010, Monday Spedycja, Used Forklift Market 10.15-15.00 PIO Promotion Showroom Chamber of Packaging, 10.15 Opening ceremony of the Promotion Showroom and the stand of

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Projekt współorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy INWESTYCJE SAMORZĄD ROZWÓJ SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH WSPÓŁPRACY OPEN-NET S.A. A KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Starostwo

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Warszawa, 17 grudnia 2014 SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Prelegent: Aneta Maszewska W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały

Bardziej szczegółowo

Home. Strona główna. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com (0048) 667-352-102. registration / correspondence address:

Home. Strona główna. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com (0048) 667-352-102. registration / correspondence address: Home Strona główna office@wochen-offce.com (0048) 667-352-102 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland Welcome to the website of Wochen - Office

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Targi Usług dla MSP EXPO XXI, 19 marca 2014, Warszawa. www.zpp.net.pl

Targi Usług dla MSP EXPO XXI, 19 marca 2014, Warszawa. www.zpp.net.pl EXPO XXI, 19 marca 2014, Warszawa www.zpp.net.pl Związek Przedsiębiorców i Pracodawców ZPP zrzesza pracodawców małych i średnich firm, zatrudniających od 1 do 250 pracowników, niezależnie od branży w jakiej

Bardziej szczegółowo

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Climate KIC RIC Lower Silesia - WCB EIT+ Warszawa 25.01.2012 KPK 1 Wrocławskie Centrum Badań EIT+ spółka z o.o. powołano do życia w 2007 r. (Spółka

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Dokument informacyjny Opis inicjatywy 1. W skrócie Global Student Entrepreneur Awards to prestiżowy, międzynarodowy konkurs skierowany do studentów, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. Celem

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems

» meble gabinetowe. executive furniture systems » meble gabinetowe executive furniture systems » meble gabinetowe» executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności» Forma gabinetu podkreśla jego wysoką klasę. Docenią ją osoby, dla których istotne są

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

Wzory organizowania się migrantów z wybranych krajów azjatyckich wyniki badań jakościowych

Wzory organizowania się migrantów z wybranych krajów azjatyckich wyniki badań jakościowych Wzory organizowania się migrantów z wybranych krajów azjatyckich wyniki badań jakościowych Dr Kinga Wysieńska Projekt Tygiel kulturowy czy getta narodowościowe? wzory integracji i wzajemne relacje imigrantów

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY PARTNER GŁÓWNY SPONSORZY

ORGANIZATORZY PARTNER GŁÓWNY SPONSORZY ORGANIZATORZY PARTNER GŁÓWNY SPONSORZY PARTNERZY KONFERENCJI Stowarzyszenie Project Management Polska Reprezentuje Polskę w International Project Management Association. Jest organizacją zrzeszającą profesjonalistów

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce

Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Źródła informacji information, enquiries or assistance Źródła informacji (1) Europejska polityka w zakresie

Bardziej szczegółowo