Międzynarodowe Targi Sprzętu i Materiałów Budowlanych Warsaw international building materials & Equipment exhibition

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Międzynarodowe Targi Sprzętu i Materiałów Budowlanych Warsaw international building materials & Equipment exhibition"

Transkrypt

1

2

3 Międzynarodowe Targi Sprzętu i Materiałów Budowlanych Warsaw international building materials & Equipment exhibition Międzynarodowe Targi Wyposażenia i Wykończenia Wnętrz Warsaw international interiors & design exhibition Międzynarodowe Targi Technologii Produkcji Okien i Drzwi Warsaw international windows & doors technology exhibition WARSZAWSKIE CENTRUM EXPO XXI ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/ Warszawa

4 ORGANIZATORZY ORGANISERS Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/ Warszawa tel fax KRS kapitał zakładowy: zł NIP: REGON:

5 PARTNERZY MERYTORYCZNI EXPERT PARTNERS PARTNERZY INSTYTUCJONALNI INSTITUTIONAL PARTNERS 5

6 6 PARTNERZY MEDIALNI MEDIA PARTNERS

7 PARTNERZY MEDIALNI MEDIA PARTNERS 7

8 LIST OD ORGANIZATORA LETTER FROM THE ORGANISER Szanowni Państwo, z wielką radością witam Państwa na pierwszych Międzynarodowych Targach Sprzętu i Materiałów Budowlanych w Warszawie Warsaw Build Jest to dla nas szczególna okazja, ponieważ właśnie to wydarzenie inauguruje działalność naszej firmy w Polsce. Korzystając z okazji, pragnę podziękować wszystkim osobom i instytucjom, które przez ostatnie kilkanaście miesięcy pomagały nam przygotować to wyjątkowe spotkanie branżowe. Dziękuję również za zaufanie, jakim obdarzyli nas patroni instytucjonalni i medialni, którzy wspomagali nas w promocji Targów Warsaw Build 2013, zwłaszcza w tych trudnych czasach dla całego sektora budowlanego. Dziękuję też wszystkim Wystawcom, którzy przyjechali zaprezentować swoje osiągnięcia w stolicy Polski. Targi sprzyjają nawiązywaniu nowych kontaktów, wymianie doświadczeń i planowaniu nowych zadań. Mam nadzieję, że Warsaw Build 2013 okażą się dla Państwa świetną okazją do zapoznania się z nowoczesnymi technologiami oraz rozwiązaniami dostępnymi na rynkach światowych oraz do nawiązania kontaktów, które będą zaczątkiem dla nowych płaszczyzn współpracy i realizacji kolejnych inwestycji. Jednocześnie zachęcam wszystkich do udziału w wydarzeniach merytorycznych, takich jak panele dyskusyjne, wykłady czy seminaria. Wierzę, że uczestnictwo w imprezie da Państwu możliwość lepszego poznania rynku oraz najnowszych trendów w budownictwie. Namawiam też do aktywnego uczestnictwa w debatach i dyskusjach, co niewątpliwie będzie dla nas impulsem do przygotowania jeszcze lepszej oferty w następnych latach. Życzę wystawcom i zwiedzającym korzyści i zadowolenia z uczestnictwa w trzech dniach targowych oraz owocnych spotkań i inspirującej wymiany poglądów. Wierzę, że uda się Państwu w pełni wykorzystać potencjał targów i jeszcze raz dziękuję za przyjazd na Warsaw Build To dla nas zaszczyt, że możemy Państwa powitać na imprezie inaugurującej działalność naszej firmy w stolicy jednego z największych państw europejskich, którego gospodarka świeci przykładem dla innych krajów. Darryl Pawsey 8 dyrektor sprzedaży ITE Group

9 LIST OD ORGANIZATORA LETTER FROM THE ORGANISER Ladies and Gentlemen, I am happy to welcome you at the first edition of the Warsaw International Building Materials & Equipment Exhibition Warsaw Build I am particularly pleased to welcome you because this event marks the beginning of our business in Poland. I would like to take this opportunity and thank all those people and institutions that throughout the past several months have helped us to create this extraordinary meeting of our industry. I would also like to thank our Institutional and Media Partners who have trusted us and helped us to promote the Warsaw Build 2013 Exhibition, especially when the entire construction industry from all over Europe has to face hard times these days. I also thank all the exhibitors who have come to the capital city of Poland for the opening of this meeting. This Exhibition is a chance for the entire construction industry to make new contacts, exchange experiences and plan new tasks. I do hope that Warsaw Build 2013 will provide a great opportunity for all of you to be acquainted with modern technologies and solutions, which are now available on world markets, and to make contacts, which will be a milestone for new areas of cooperation and investments. At the same time, I do encourage you all to participate in all kinds of events like discussion panels, lectures and seminars. I believe that your participation in our Exhibition will give you an opportunity to understand the market better and that it will be a great opportunity for you to be familiarized with the latest trends and modern solutions. I also suggest that you actively participate in debates and discussions, which will be an impetus for us to prepare the better offer for you. I wish the exhibitors and visitors to get effective benefits and satisfaction, to have successful meetings and inspiring exchange of ideas during three exhibition days. I believe that you will use the Exhibition potential and thank you all once again for having come to Warsaw Build It is an honor for us to welcome you at the opening of our business in the capital city of one of the biggest countries in Europe, the economy of which sets an example for other countries. Darryl Pawsey Sales Director ITE Group PLC 9

10 LIST OD ORGANIZATORA LETTER FROM THE ORGANISER Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że mogę Państwa przywitać na pierwszej edycji Międzynarodowych Targów Sprzętu i Materiałów Budowlanych Warsaw Build 2013, Międzynarodowych Targów Technologii Produkcji Okien i Drzwi Windows & Doors Warsaw oraz Międzynarodowych Targów Wyposażenia i Wykończenia Wnętrz Interiors & Design Warsaw. Powód do satysfakcji jest tym większy, że zaledwie kilkanaście miesięcy temu zaczynaliśmy zapraszać partnerów i wystawców do współpracy przy tym ważnym dla całej branży wydarzeniu, a teraz stało się ono faktem. Cieszę się, że zaufali nam Państwo mimo trudnej sytuacji gospodarczej kraju, która szczególnie dotknęła sektor budowlany. Pierwsza edycja targów Warsaw Build 2013 to wydarzenie, które z pewnością wpisze się na stałe w kalendarz imprez targowych i stanie się wyjątkowym spotkaniem branżowym wystawców z kraju i zagranicy. Specjalne podziękowania składam na ręce naszych partnerów instytucjonalnych oraz medialnych. Instytucjom dziękuję za wsparcie merytoryczne i pomoc w przygotowaniu cyklu wykładów oraz paneli dyskusyjnych, które będą ciekawą ofertą dla wystawców oraz zwiedzających targi. Konferencje stworzą specjalistom branży niepowtarzalną okazję do wymiany doświadczeń i wiedzy o najnowszych trendach w budownictwie, wystroju wnętrz oraz technologii i produkcji okien. Mediom należą się podziękowania za doskonałą współpracę przy promowaniu imprezy. Dzięki Państwu projekt ten doszedł do skutku. Dziękuję wszystkim wystawcom, którzy zainteresowali się targami i przybyli, aby wziąć w nich udział. Mam nadzieję, że międzynarodowy charakter przedsięwzięcia pozwoli Państwu zacieśnić dotychczasowe kontakty biznesowe oraz pozyskać nowych kontrahentów. Wszystkim Państwu życzę, aby udział w targach przyniósł Wam wymierne i długofalowe korzyści biznesowe. Wierzę, że wyjadą Państwo z Warszawy bogatsi o nowe kontakty i wiedzę fachową na temat rynku i najnowszych trendów. Anna Rabiej Dyrektor Targów 10

11 LIST OD ORGANIZATORA LETTER FROM THE ORGANISER Ladies and Gentlemen, I am really happy to welcome you to the first edition of Warsaw International Building Materials & Equipment Exhibition Warsaw Build 2013, Warsaw International Interiors & Design Exhibition and Warsaw International Windows & Doors Technology Exhibition. It is a special moment as only several months ago we started to invite Partners and exhibitors to cooperate with the event which is important for the entire industry and has become a fact now. I am happy that you trusted us in spite of the difficult economic situation in our country which has a particular impact on the construction industry in its wide sense. The first edition of Warsaw Build 2013 Exhibition is an event which, as I do hope, will find its permanent place in the agenda of Polish exhibition events and will be a unique international meeting of our industry in the capital city of Poland. My special thanks go to our Institutional and Media Partners. I would like to thank the Institutions for support and assistance in preparation of the lectures and discussion panels that will surely be an interesting offer for exhibitors and visitors of our Exhibition. The conferences and meetings will be a great opportunity to exchange experiences among the industry specialists and a valuable source of knowledge on the latest trends in the construction industry, interiors design and windows and doors technology and production sector. I would like to thank the Media for promotion and cooperation throughout the previous several months. Thanks to you Warsaw Build 2013 Exhibition has become a reality. I would like to thank all exhibitors who have shown interest in our Exhibition and come to Warsaw to take part in our event. I do hope that the international character of Warsaw Build 2013 Exhibition will allow you to tighten your current business contacts and win new partners. I wish everybody a successful stay in the capital city of Poland. I do believe that you will leave Warsaw enriched with professional knowledge of the market and the latest trends and with new business relations. May Warsaw Build 2013 Exhibition be a source of new cooperation and new business contacts for you. Anna Rabiej Exhibition Director 11

12 REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS Szanowni Państwo, wykwalikowani polscy przedstawiciele branży budowlanej są znani zarówno w kraju, jak i za granicą z rzetelności, pracowitości i jakości świadczonych usług. Środowisko rzemiosła może być dumne ze swoich fachowców. Związek Rzemiosła Polskiego od lat wspiera i promuje branżę budowlaną, dlatego chętnie przystąpił do realizacji Międzynarodowych Targów Sprzętu i Materiałów Budowlanych w Warszawie Warsaw Build Targi Warsaw Build to cenna inicjatywa, która będzie dobrze służyła krajowym przedsiębiorcom. Spowolnienie gospodarcze spowodowało, że w całej Europie sektor ten przeżywa trudny okres. Polskie firmy borykają się z wieloma problemami: zbyt dużymi obciążeniami podatkowymi, zatorami płatniczymi, niestabilnym prawem. Firmy działające w szarej strefie, konkurencyjne cenowo, lecz nie jakościowo, wpływają negatywnie na wizerunek całej branży. Dlatego niezwykle ważne są imprezy, które promują najwyższe standardy, najnowsze trendy i nowoczesne rozwiązania. Międzynarodowe Targi Sprzętu i Materiałów Budowlanych w Warszawie są okazją do nawiązania nowych kontaktów biznesowych, wymiany doświadczeń między przedsiębiorcami oraz uczestniczenia w seminariach i wykładach, które pomogą lepiej poznać realia współczesnego rynku. Dużą zaletą targów jest fakt, że umożliwiają zwiedzającym zapoznanie się z nowymi ekologicznymi materiałami i technologiami budowy, które nie tylko podnoszą jakość, lecz także pomagają dbać o środowisko. Gościom i uczestnikom targów Warsaw Build 2013 życzę satysfakcji z udziału w wydarzeniu, nawiązania wielu cennych kontaktów biznesowych oraz znalezienia nowych ciekawych rozwiązań i inspiracji dla firmy, a także dla własnych mieszkań i domów. Jerzy Bartnik Prezes Związku Rzemiosła Polskiego 12

13 REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS Ladies and Gentlemen, skilled Polish construction professionals are known both in Poland and abroad for their reliability, hard work and quality of provided services. The community of craftsmen can therefore proudly claim that it has great construction contractors among its members. The Association of Polish Craftsmen has supported and promoted the construction industry for years. This is why I am particularly pleased that we have had the opportunity to contribute to the execution of International Buliding Materials and Equipment Exhibition Warsaw Build The Warsaw Build 2013 Exhibition is a valuable initiative that will definitely be of great benefit to Polish entrepreneurs. Due to the economic slowdown, the industry is currently in a difficult period across Europe. Polish companies face many problems: too heavy tax burden, payment gridlocks and unstable law. Companies operating in the grey economy are competitive in terms of prices but not in terms of quality, and they adversely affect the image of the entire industry. This is why events promoting the highest standards, latest technologies and innovative solutions have such an important role to play. The Warsaw International Building Materials and Equipment Exhibition is an opportunity to establish new business relationships, share experience among entrepreneurs and attend seminars and lectures that can help to better understand the market reality and do business more effectively and efficiently. It is also good to remember that the price of a product or service, although important, should not be the decisive factor either for the client or for the contractor. This is why new sustainable materials and building technologies are also presented that not only improve the quality but also help to protect the environment. To the guests and exhibitors of the Warsaw Build 2013 Exhibition, I direct wishes of satisfaction from their participation in the event, establishing valuable business relationships and finding new interesting solutions and inspiration for their companies and for their own homes as well. Jerzy Bartnik Chairman of the Association of Polish Craftsmen 13

14 REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS Szanowni Państwo, mam zaszczyt w imieniu Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych poinformować, że zostaliśmy partnerem merytorycznym pierwszych Międzynarodowych Targów Sprzętu i Materiałów Budowlanych w Warszawie. Zamysłem organizatorów targów było stworzenie okazji środowisku praktyków i teoretyków branży budowlanej do twórczych działań w reprezentowanej przez nich dziedzinie. Wszelkie początki są trudne, ale satysfakcja z zakończonego pomyślnie procesu poszukiwań i wdrożenia innowacji jest wspaniałą nagrodą za włożony wysiłek. Targi są okazją do spotkań, rozmów, nawiązania inspirujących kontaktów branżowych. Każdy nowy odczyt może wywołać refleksję w odbiorcy, skrócić tok jego myślenia, pobudzić do zupełnie innego działania. W ramach naszego instytutu rodzą się różnego rodzaju nowatorskie pomysły. Tak samo dzieje się w innych placówkach. Możliwość wymiany doświadczeń w trakcie targów wyraźnie przyspieszy tworzenie nowych rozwiązań. Nasi naukowcy przygotowali dla Państwa cykl wystąpień. Poruszą między innymi temat sposobu nanoszenia nanostrukturalnych refleksyjnych powłok na szkło użytkowe oraz metody badań i klasyfikacje wyrobów w zakresie reakcji na ogień. Omówią autoklawizowany beton komórkowy jako materiał budowlany do realizacji obiektów energooszczędnych oraz cement romański jako materiał konserwatorski. Przybliżą też Państwu zagadnienie betonu przyjaznego środowisku. Światowy rozwój nauki i techniki wpływa na zakres działania instytutu, kształtując strukturę jego zakładów badawczych i realizowanych prac. Stało się to na przykład powodem dynamicznego rozwoju badań w zakresie nanoceramiki, materiałów konserwatorskich, a także nowoczesnych betonów. Zapraszamy do odwiedzenia naszego stanowiska. W nadziei, że jakość, innowacyjność i kreatywność będą odpowiedzią branży budowlanej na recesję, życzę Państwu udanych targów. dr Stanisław Traczyk 14

15 REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS Ladies and Gentlemen, on behalf of the Institute of Ceramics and Building Materials, I have the honour to announce that we have been appointed the Knowledge Partner of the First Warsaw International Building Materials and Equipment Exhibition. The organisers of the Exhibition have decided to create a new event aimed at encouraging the communities of practitioners and researchers to act creatively in the construction industry. Every beginning is difficult but the satisfaction with the successfully completed process of research and implementation of innovation is always a great reward for the effort. The Exhibition is an opportunity to meet, discuss and establish relations in the industry. Every new lecture may provoke the business audience to reflect, shorten the thinking process, or may serve as an impulse to act differently. Our Institute is a cradle of innovative solutions, and the same happens in other research centres. The opportunity to share experience during the Exhibition definitely shortens the innovation development time. Our researches have prepared a series of presentations. They will discuss, for example, the method of application of nanostructured reflective coatings onto utility glass and the methodology of testing and classification of products of the reaction to fire. They will comment on the autoclaved cellular concrete as a building material for construction of energy efficient facilities, and the Roman cement as a conservation material. The topic of environment-friendly concrete will be touched on as well. The global development of science and technology impacts the scope of the Institute s activities by shaping the structure of its research units and research work. For example, it was one of the reasons for the dynamic development of research on nanoceramics, conservation materials and modern concrete types. We are looking forward to meeting you at our stand. In the hope that quality, innovation and creativity are the right answer of the construction industry to the economic slowdown, I wish you the successful Exhibition. Stanisław Traczyk, PhD 15

16 REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS Szanowni Państwo, z wielką przyjemnością przyjęliśmy zaproszenie do objęcia swoim patronatem Windows & Doors Warsaw 2013 Międzynarodowych Targów Technologii Produkcji Okien i Drzwi w Warszawie. Jako Związek Polskie Okna i Drzwi, który zrzesza podmioty działające na polskim rynku stolarki otworowej, doceniamy i mocno popieramy ideę przyświecającą organizacji tego wydarzenia. Ta cenna inicjatywa umożliwia uczestnikom zapoznanie się z najnowszymi rozwiązaniami stolarki otworowej, wymianę wiedzy i wzajemnych doświadczeń oraz integrację sektora B2B. Dlatego też aktywnie włączyliśmy się w promowanie idei targów i bierzemy w nich czynny udział. Szybka ewolucja technologii stosowanych w stolarce budowlanej i pojawianie się nowych coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań sprawia, że dostarczenie odbiorcom fachowej informacji na temat dostępnych na rynku produktów jest sprawą kluczową. Targi Windows & Doors Warsaw 2013, na których można poznać tajniki nowych wyrobów i uzyskać praktyczną wiedzę na temat możliwości ich wykorzystania, są niezwykle potrzebnym wydarzeniem. Związek Polskie Okna i Drzwi przygotował specjalny punkt informacyjny dla uczestników targów, którego celem jest szerzenie wiedzy na temat stolarki otworowej. W przygotowanym przez nas punkcie będzie można uzyskać fachową poradę dotyczącą wszelkich zagadnień związanych z wyborem danej stolarki budowlanej. Do Państwa dyspozycji będą eksperci Związku POiD, którzy odpowiedzą na każde pytanie i w przystępny sposób objaśnią wszystkie zagadnienia dotyczące doboru i wykorzystania okien, drzwi, bram, a także akcesoriów dodatkowych. Wierzymy, że rzetelna porcja praktycznej wiedzy przekazana przez specjalistów rozwieje wszelkie Państwa wątpliwości i ułatwi dokonanie wyboru konkretnych rozwiązań. Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszego stoiska. Ufamy, że targi Windows & Doors Warsaw na stałe wpiszą się w kalendarz imprez branżowych. Mamy nadzieję, że już za rok spotkamy się ponownie na kolejnej edycji tego wydarzenia. Paweł Wróblewski Dyrektor Związku Polskie Okna i Drzwi 16

17 REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS Ladies and Gentlemen, with great pleasure we accepted the invitation to take patronage of Warsaw International Windows and Doors Technology Exhibition Windows & Doors Warsaw As the Polish Windows and Doors Association, which brings together operators of the Polish joinery market, we appreciate and strongly support the idea of guiding the organization of this event. This valuable initiative allows participants to learn about the latest fenestration solutions, knowledge share, mutual learning and the integration of the B2B sector. Therefore, we actively urged to join in promoting the idea of fair and take an active part in them. Rapidly changing technologies used in the fenestration industry and new, more advanced solutions make customers to provide professional information on available products on the market is crucial. The Windows & Doors Warsaw 2013 Exhibition, where you can learn the ins and outs of new products and gain a working knowledge of their use, it is extremely needed event. The Polish Windows and Doors Association has prepared a special point of information for the exhibitors, one of the goals is to raise awareness about joinery. In a stand prepared by us, you can get expert advice on all aspects related to the choice of solutions for joinery. There will be experts of the POiD who answer every question, and in affordable way will explain all the issues concerning the selection and use of windows, doors, gates and accessories. We believe that reliable dose of practical knowledge provided by experts will make all the ins and outs of joinery explained, and the choice will be much easier. We invite you to visit our stand. We believe that Windows and Doors Warsaw 2013 Exhibition will become a regular event in the calendar of industry trade fairs. We hope that next year we will be able to meet again at the second edition of the event. Yours faithfully, Paweł Wróblewski Director of the Polish Windows and Doors Association 17

18 REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS Szanowni Państwo, Zrzeszenie Montażystów Stolarki przyjęło z satysfakcją zaproszenie do zorganizowania na targach Warsaw Build 2013 naszego tradycyjnego już Ogólnopolskiego Pikniku Montażowego. Z dumą objęliśmy patronat nad targami Windows & Doors i zaangażowaliśmy się w ich promowanie i realizację. Na stołecznym rynku budowlanym, największym w naszym kraju, od lat brakowało imprezy, która zapewniłaby przegląd aktualnej oferty w dziedzinie stolarki budowlanej. Wyrażamy nadzieję, że inicjatywa ITE Group zdoła tę lukę wypełnić i na trwałe wpisze się w kalendarz targów branżowych. Dynamicznie zmieniające się technologie budowlane powodują, że w każdym sezonie pojawiają się nowe materiały i nowe techniki budowania. Zjawisko to nie omija wyrobów stolarki budowlanej i technik ich instalowania w murze. Coraz cieplejszym oknom, drzwiom i bramom towarzyszą coraz nowocześniejsze materiały służące ich mocowaniu i uszczelnieniu w budynkach. Te nowości zmieniają jakość budownictwa, rozszerzając wachlarz możliwości, z jakich mogą korzystać polscy fachowcy. Udział w targach Windows & Doors oraz w Pikniku Montażowym pozwoli im te nowości poznać, sprawdzić praktyczne działanie, omówić z ekspertami tajniki ich stosowania. Szanowni Państwo, serdecznie zachęcam do oglądania pokazów montażowych oraz do rozmów ze specjalistami podczas Pikniku Montażowego. Nowoczesne materiały budowlane wymagają nowych technik ich zakładania, a gdzie, jeśli nie na targach budowlanych, można poznać je najlepiej? Do Waszej dyspozycji będą specjaliści z firm producenckich, eksperci techniczni Zrzeszenia Montażystów Stolarki, najlepsi praktycy zawodu montażowego. Gorąco namawiam do rozmów z nimi i życzę wielu owocnych konsultacji i debat nad poprawnym projektowaniem, wbudowywaniem i użytkowaniem wyrobów stolarki budowlanej. Mam też nadzieję, że spotkamy się ponownie już za rok. Robert Klos reprezentant Zrzeszenia Montażystów Stolarki 18

19 REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS Ladies and Gentlemen, with true satisfaction, the Association of Joinery Installers which I have the pleasure to represent has accepted the invitation to hold our traditional All-Poland Installation Picnic at the Warsaw Build 2013 Exhibition. We are the proud Patron of the Warsaw International Windows & Doors Technology Exhibition and we are fully committed to engage in the promotion and execution of the event. The capital construction market the largest one in Poland has always lacked an event which could provide an overview of the current offer in the first and second fix joinery segment. We hope that the initiative of the ITE Group will remove this deficiency and become a regular event in the calendar of industry trade fairs. As building technologies change rapidly, each new season brings new materials and new construction techniques. This applies also to first and second fix joinery products and techniques of installing them within walls. In addition to windows, doors and gates with even better thermal performance, the market offers more advanced fixing and sealing materials for use in buildings. These novelties raise the quality of the Polish construction industry but they also change the range of possibilities of what can be used by Polish construction workmen. For them, visiting the Warsaw International Windows & Doors Technology Exhibition and participation in the accompanying Installation Picnic are very valuable experiences as they get the opportunity to find out more about these novelties, try them in real applications and learn how to use them directly from experts. Ladies and gentlemen, I heartily encourage you to attend the Installation Picnic, watch the installation demos and talk to the professionals at their exhibition stands. Advanced building materials require new installation techniques, and what could be a better place to learn them than the construction industry trade fair? Professionals from manufacturing companies, technology experts from the Association of Joinery Installers and the best installers with hands-on experience will all be there at your service. I warmly encourage you to talk to them and I wish you many fruitful consultations, debates and discussions about the correct design, installation and use of the first and second fix joinery products. I hope that these encounters will provide you with lots of practical knowledge, and that next year, we will have another opportunity to participate in meetings, discussions and presentations. Robert Klos representative of the Polish Windows and Doors Installers Association 19

20 PROGRAM TARGÓW EXHIBITION PROGRAM wtorek tuesday Design w budownictwie Design in the construction industry Wszystkie prezentacje odbywają się na Forum Dyskusyjnym z wyjątkiem sytuacji, gdy podano inaczej. All presentations take place at the Discussion Forum if not stated diferently Otwarcie Targów Opening ceremony Nowoczesne projektowanie wykorzystanie innowacyjnych technologii, nowoczesnych form i materiałów w ujęciu aktualnych trendów Modern design use of innovative technology, modern forms and materials in terms of current trends A. Lechwar-Szwarc; ArtCada Beton przyjazny środowisku produkcja betonu samozagęszczalnego The environment-friendly concrete production of self-compacting concrete mgr inż. P. Romanowski, mgr inż. M. Piotrowicz, dr inż. P. Woyciechowski; Politechnika Warszawska Sposób nanoszenia nanostrukturalnych, refleksyjnych, barwnych i/lub neutralnych powłok na szkło użytkowe The method of application of nanostructured, reflective, colour and/or colourless coatings onto utility glass dr inż. E. Żelazowska; Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Wschodzące praktyki designu zaangażowanie konsumentów, nowe technologie, crowdsourcing i crowdfunding Emerging design practices consumer involvement, new technologies, crowdsourcing and crowdfunding D. Kraszewski, Doctoral Researcher in Design-driven Innovation; Loughborough Design School, UK 20

21 PROGRAM TARGÓW EXHIBITION PROGRAM wtorek tuesday Design w budownictwie Design in the construction industry Debata Dlaczego firmy nie chcą inwestować w polish design? Debate: Why companies do not want to invest in polish design?, Creative Poland Prowadzący: Z. Sobierajski; designer z firmy Sobierajski i Projektanci. Dyskutanci: W. Walczak; wykładowca poznańskiej School of Form oraz architekci zrzeszeni w Partnerstwie Creativ Poland. Gość specjalny: Ake Rudolf, koordynator projektów z International Design Center Berlin Debata: Czy Polska architektura ma swój język? Debate: Does the Polish architecture have its own language? Prowadzący: K. Sołoducha ze Sztuki Architektury Dyskutanci: A. Cymer z Krytyki Architektury Architekci: K. Miklaszewski z grupy projektowej +48 oraz J. Sukiennik z pracowni 137 Kilo. Sala konferencyjna A, piętro Cement romański jako materiał konserwatorski The Roman Cement as a conservation material K. Jaroń; Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Jak skutecznie zaprezentować swoją firmę w internecie i dotrzeć z ofertą do grupy docelowej (architektów wnętrz) How to efficiently present your company on the internet and get with the offer to the target group (interior designer) A. Lechwar-Szwarc; ArtCada Marketing wielokanałowy przepisem na sukces firmy w internecie Multi-channel marketing as a recipe for the success of the company Blue Vision Internet Marketing Uroczysty Bankiet Wystawców ogłoszenie wyników konkursów Gala Dinner Awards announcement of the winners in the competition for the exhibitors 21

22 PROGRAM TARGÓW EXHIBITION PROGRAM wtorek tuesday Design w budownictwie Design in the construction industry POKAZY Polskie Zrzeszenie Płytkarzy stoisko Pokazy cięcia maszynami glazurniczymi RUBI Płytki ceramiczne Tubądzin. Prezentacja oraz doradztwo techniczne 10.30, 13.00, 15.00, Kreatywna płyta budowlana WIM Platte. Pokazy zastosowania i montażu 11.45, 14.00, Fugowanie fugami diamentowymi i epoksydowymi. Prezentacja mat uszczelniających Przygotowanie powierzchni do malowania z zastosowaniem mas szpachlowych Flügger Okładziny ścienne Flügger przeznaczone do malowania. Przyklejanie i malowanie Spoinowanie powierzchni. Likwidacja rys i spękań na ścianach i sufitach Professional advice and shows about innovations and trends in the industry by Polish Association of Tilers Atlas stoisko 70 i 71 Pokazy autoryzowanych fachowców Atlas: Shows by the competent professionals of ATLAS: 1. Taras warstwy, funkcje, materiały pokazy: hydroizolacje, kleje odkształcalne, profile tarasowe Terrace layers, features, materials 2. Spoina epoksydowa zakres stosowania i sposób aplikacji pokazy: fuga epoksydowa Epoxy Grout scope and method of application 3. Gładzie zakres stosowania i sposób wykonywania gładzi gipsowych i cementowych pokazy: gładzie gipsowe i cementowe Coats scope and manner of gypsum plasters and cement performance 4. Aplikacja i fakturowanie tynków cienkowarstwowych pokazy: tynki elewacyjne cienkowarstwowe Application and texture of thin-layer plasters ICiMB stoisko 62 MOBILNE LABORATORIUM Badania Urządzeń i Instalacji Ochrony Środowiska MOBILE LABORATORY - Equipment and Environment Protection Installation Testing Polskie Stowarzyszenie Dekarzy stoisko 61 Pokazy Sztuki Dekarskiej pod hasłem Dobra Firma Dekarska organizowane przez PSD i partnerów 22

ORGANIZATORZY ORGANISERS

ORGANIZATORZY ORGANISERS ORGANIZATORZY ORGANISERS Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/37 01-015 Warszawa tel. + 48 22 395 66 99 fax + 48 22 395 66 90 biuro@lentewenc.com www.lentewenc.com KRS 0000415363

Bardziej szczegółowo

14-16 April 2015. worldfood.pl. 2nd International Food & Drinks Exhibition. Poland Warsaw Expo XXI WHERE THE FOOD INDUSTRY MEETS POLAND

14-16 April 2015. worldfood.pl. 2nd International Food & Drinks Exhibition. Poland Warsaw Expo XXI WHERE THE FOOD INDUSTRY MEETS POLAND 2nd International Food & Drinks Exhibition 14-16 April 2015 Poland Warsaw Expo XXI WHERE THE FOOD INDUSTRY MEETS POLAND worldfood.pl For more information please visit the website or contact: For polish

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY ORGANISERS

ORGANIZATORZY ORGANISERS ORGANIZATORZY ORGANISERS Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/37 01-015 Warszawa tel. + 48 22 395 66 99 fax + 48 22 395 66 90 biuro@lentewenc.com www.lentewenc.com KRS 0000415363

Bardziej szczegółowo

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates General Od Redakcji Editorial Note Dymitr Doktór Redaktor Naczelny Chief Editor Szanowni Czytelnicy, Rok 2014

Bardziej szczegółowo

China EXPO POLAND 2012. Katalog catalogue 目 录. www.chinaexpo.pl

China EXPO POLAND 2012. Katalog catalogue 目 录. www.chinaexpo.pl China EXPO POLAND 2012 Katalog catalogue 目 录 www.chinaexpo.pl CHINA EXPO POLAND 2012 20-22 września 2012 Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56c, Warszawa 20-22 September 2012 MT Polska Trade

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

Dla studentów, projektantów. 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki

Dla studentów, projektantów. 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki Dla studentów, projektantów 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki 2 3 We środku Table of Contents Spis treści 6 Organizatorzy: Design Silesia, ASP Katowice, Koło Naukowe Projektowania Graficznego

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności Klaster Innowacji w Agrobiznesie: Bezpieczeństwo żywności najnowsze światowe standardy bezpieczeństwa w produkcji, przetwórstwie, pakowaniu oraz logistyce. Wyzwania związane z eksportem. Cluster of Innovation

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

B E L G I A N D A Y S 6. 1 1. 2 0 1 2-2 4. 1 1. 2 0 1 2 O D K R Y J B E L G I Ę W P O L S C E D I S C O V E R B E L G I U M I N P O L A N D

B E L G I A N D A Y S 6. 1 1. 2 0 1 2-2 4. 1 1. 2 0 1 2 O D K R Y J B E L G I Ę W P O L S C E D I S C O V E R B E L G I U M I N P O L A N D B E L G I A N D A Y S 6. 1 1. 2 0 1 2-2 4. 1 1. 2 0 1 2 O D K R Y J B E L G I Ę W P O L S C E D I S C O V E R B E L G I U M I N P O L A N D Please join us during the Belgian Days 2012. For more information,

Bardziej szczegółowo

Content. Przedmowa Forwod 2. Informacje ogólne General information 6. Konferencje Targowe Trade Fair Conferences 8. Golden Broom Award 2015 12-17

Content. Przedmowa Forwod 2. Informacje ogólne General information 6. Konferencje Targowe Trade Fair Conferences 8. Golden Broom Award 2015 12-17 Spis treści Content Przedmowa Forwod 2 Informacje ogólne General information 6 Konferencje Targowe Trade Fair Conferences 8 Golden Broom Award 2015 12-17 Alfabetyczny spis wystawców i reprezentowanych

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

POLAND INDIAN BUSINESS VENTURES

POLAND INDIAN BUSINESS VENTURES Polsko-Indyjska Izba Gospodarcza Poland-Indian Chamber of Commerce POLAND INDIAN BUSINESS VENTURES Pierwszy kwartał 2014 The first quarter of 2014 POLAND INDIAN BUSINESS VENTURES / 1 Spis treści 01. Janusz

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market 2010 www.iwp.com.pl/projekty_dobry_wzor Instytut Wzornictwa

Bardziej szczegółowo

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Drodzy Czytelnicy,

Foreword. Edytorial. Drodzy Czytelnicy, Edytorial Foreword Dear Readers, Switzerland and the Swiss are not only liked but also respected by the Poles these are the results of the research Swissness Worldwide conducted for the first time in Poland.

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

Hospital Build & Infrastructure Architects Congress

Hospital Build & Infrastructure Architects Congress SPONSORING & EXHIBITION INVEST Hospital Build & Infrastructure Architects Congress The meeting place for investors, planners, operators and decision makers from hospitals! Miejsce spotkań inwestorów, projektantów,

Bardziej szczegółowo