JW TORUŃ UL. OKÓLNA 37. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : W. Zubel DATA OPRACOWANIA : rok. Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JW 4620 87-100 TORUŃ UL. OKÓLNA 37. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : W. Zubel DATA OPRACOWANIA : 23.08.2012 rok. Ogółem wartość kosztorysowa robót :"

Transkrypt

1 JW TORUŃ UL. OKÓLNA 37 KOSZTORYS INWESTORSKI NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUDYNKU NR 102 ADRES INWESTYCJI : TORUŃ UL.OKÓLNA 37 INWESTOR : JW 4620 ADRES INWESTORA : TORUŃ UL.OKÓLNA 37 BRANŻA : BUDOWLANA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : W. Zubel DATA OPRACOWANIA : rok Ogółe wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania rok Data zatwierdzenia Dokuent został opracowany przy poocy prograu NORMA PRO

2 PRZEDMIAR ROBÓT L Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze REMONT BUDYNKU NR ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 d.1 KNR KNR 4-01 d KNR 4-01 d Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku (31,90+60,75)*2 185,30 185,30 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 7,0*2+9,0*4 50,00 50,00 Rozebranie obróbek blacharskich urów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzysów 2 itz blachy nie nadającej się do użytku 7,30*0,38*2 2 5,55 3,35*0,29*2 2 1,94 (31,90+7,10)*2*0, ,92 (0,40+1,25)*2*0,17*4 2 2,24 60,75*0,56*2 2 68,04 24,80*0,30 2 7,44 4 KNR 4-01 d Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 2 dach 31,90*7,10+3,60*0,28* ,51 60,75*24, ,00 96, ,51 5 KNR 4-01 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa 2 d Krotność = , , ,51 2 WYWIEZIENIE I UTYLIZACJA MATERIŁÓW Z ROZBIÓRKI 6 AW Usunięcie rozebranego pokrycia z papy z powierzvhni dachu, załadunek do pojenikanik poje- d.2 kalk. własna wywiezienie i utylizacja 18 pojenik 18,00 18,00 3 ROBOTY POKRYWCZE 7 KNR 4-01 Naprawa posadzki ceentowej z zatarcie na gładko o pow.do w jedny iejsc. d iejscu 350 iejsc. 350,00 350,00 8 KNR-W 2-02 Pokrycie dachów papą terozgrzewalną dwuwarstwowe 2 d dach 31,90*7,10+3,60*0,28* ,51 60,75*24, , ,51 9 KNR-W 2-02 Pokrycie dachów papą terozgrzewalną jednowarstwowe-krycie wierzchniej 2 d powierzchni gzysu i attyki pod blacharkę gzys 60,75*0,56*2 2 68,04 attyki (7,30+3,35)*2*0,25 2 5,33 31,90*0,25 2 7,98 24,80*0,25 2 6,20 87,55 10 KNR-W 2-02 Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 c - z blachy stalowej ocynkowanej 2 d obróbki koinów 3,30*4*0,25 2 3,30 listwy z blachy ocynk. na koinach 3,30*4*0,10 2 1,32 pas elewacyjny (31,90+7,10)*2*0, ,50 pas nadrynnowy (31,90+60,75*2)*0, ,35 11 KNR-W 2-02 Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 c - z blachy stalowej ocynkowanej 2 d ,47-2 -

3 PRZEDMIAR ROBÓT L Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze (7,30+3,35)*2*0,38 2 8,09 60,75*0,38*2 2 46,17 24,80*0,30 2 7,44 61,70 12 KNR 2-02 Rynny dachowe półokrągłe o śr.18c - z blachy ocynkowanej d ,90+60,75*2 153,40 13 KNR 2-02 d KNR 4-01 d Rury spustowe okrągłe o śr.15c - z blachy ocynkowanej 153,40 9,0*8 72,00 7,0*4 28,00 100,00 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.iii o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i 2 pianobetonów ( do 1 2 w 1 iejscu ) 28*1,0 2 28,00 28,00 4 ROBOTY MALARSKIE ANTYKOROZYJNE 15 KNR 4-01 Dwukrotne alowanie farbą olejną eleentów etalowych ponad dache szt. d analogia 21 szt. 21,00 21,00 16 KNR 4-01 Miniowanie kratek,drzwiczek wentylacyjnych itele.o pow.do szt. d szt. 34,00 34,00 17 KNR 4-01 Dwukrotne alowanie farbą olejną kratek,drzwiczek wentylacyjnych itele.o szt. d pow.do szt. 34,00 34,00 5 WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ 18 KNR-W 4-03 Wyiana wsporników instalacji odgroowej na dachu płaski kryty papą na szt. d betonie koiny 4*8 szt. 32,00 połać (60,30*3+32,45*3+25,15*5+7,15*4)/1,0 szt. 432,60 464,60 19 KNR-W 4-03 Wyiana wsporników naciągowych instalacji odgroowej naprężanej z dwoa szt. d złączkai przelotowyi naprężającyi na dachu betonowy kryty bla- chą lub papą 25 szt. 25,00 20 KNR-W 4-03 Wyiana wsporników naciągowych instalacji odgroowej naprężanej z dwoa złączkai przelotowyi naprężającyi na ścianie z cegły szt. d szt. 18,00 21 KNR-W 4-03 Wyiana przewodów instalacji odgroowej naprężanej (zwód pozioy) z pręta d ośr. do 10 na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płas- ki 60,30*3+32,45*3+25,15*5+7,15*4 432,60 22 KNR-W 4-03 Wyiana przewodów instalacji odgroowej z płaskownika lub pręta o przekroju d do na dachach płaskich na uprzednio zaocowanych wsporni- kach koiny 3,30*4 13,20 połączenie ciągów z koinai 1,50*4 6,00 25,00 18,00 432,60 19,20 23 KNR-W 4-03 Wyiana przewodów instalacji odgroowej naprężanej (zwód pionowy) z pręta ośr. do 10 na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie d ,0*10+7,0*8 146,00 24 KNR 4-03 d KNR 4-03 d Pierwszy poiar instalacji odgroowej poiar. 146,00 2 poiar. 2,00 2,00 Następny poiar instalacji odgroowej poiar. 43 poiar. 43,00-3 -

4 PRZEDMIAR ROBÓT L Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 43,00 6 REMONT SANITARIATÓW 26 d.6 BCM 1/2012/ Modernizacja (reont) sanitariatów 2 u. 9,63+9,28 2 u. 18,91 18,91-4 -

5 L Podstawa Opis j Nakłady Koszt REMONT BUDYNKU NR ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do d użytku obiar = 185,3 R M S 0,15r-g/ 2 KNR 4-01 d ,11r-g/ 3 KNR 4-01 d Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku obiar = 50 Rozebranie obróbek blacharskich urów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzysów itz blachy nie nadającej się do użytku obiar = 96,13 2 r-g 27,7950 0,000 0,00 r-g 5,5000 0,000 0,00 0,3r-g/ 2 r-g 28,8390 0,000 0,00 4 KNR 4-01 d Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych 2 - pierwsza warstwa obiar = 1686,51 2 0,31r-g/ 2 r-g 522,8181 0,000 0,00 5 KNR 4-01 d Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych 2 - następna warstwa Krotność = 2 obiar = 1686,51 2 0,05*2=0,1r-g/ 2 r-g 168,6510 0,000 0,00 PODSUMOWANIE Koszty pośrednie [Kp] 65,8% od (R, S) Zysk [Z] 11,7% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) ROBOTY ROZBIÓRKOWE Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM - 5 -

6 L Podstawa Opis j Nakłady Koszt 2 WYWIEZIENIE I UTYLIZACJA MATERIŁÓW Z ROZBIÓRKI 6 AW d.2 kalk. własna Usunięcie rozebranego pokrycia z papy z powierzvhni dachu, załadunek do pojenika, wywiezienie i utylizacja obiar = 18pojenik poje nik R M S 1* pojenik o poj. 3,5 3 1poj/pojenik poj 18,0000 0,000 0,00 PODSUMOWANIE Koszty pośrednie [Kp] 65,8% od (R, S) Zysk [Z] 11,7% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) WYWIEZIENIE I UTYLIZACJA MATERIŁÓW Z ROZBIÓRKI Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM - 6 -

7 L Podstawa Opis j Nakłady Koszt 3 ROBOTY POKRYWCZE 7 KNR 4-01 Naprawa posadzki ceentowej z zatarcie na iej d gładko o pow.do w jedny iejscu sc. obiar = 350iejsc. R M S 2,04r-g/iejsc. r-g 714,0000 0,000 0,00 2* ceent 32,5 workowany 0,0131t/iejsc. 3* piasek do zapraw' 0,031 3 /iejsc. 4* ateriały poocnicze 2% 8 KNR-W 2-02 d Pokrycie dachów papą terozgrzewalną dwuwarstwowe obiar = 1686,51 2 t 4,5850 0,000 0, ,8500 0,000 0,00 % 2,0000 0,000 0,00 0,389r-g/ 2 r-g 656,0524 0,000 0,00 2* papa terozgrzewalna podkładowa odyfikowana ,4865 0,000 0,00 1,15 2 / 2 3* papa terozgrzewalna nawierzchniowa dyfikowana ,4865 0,000 0,00 1,15 2 / 2 4* gaz propan-butan kg 731,9453 0,000 0,00 0,434kg/ 2 5* roztwór asfaltowy do gruntowania' kg 505,9530 0,000 0,00 0,3kg/ 2 6* ateriały poocnicze 1,5% % 1,5000 0,000 0,00 -- S -- 7* wyciąg -g 12,8175 0,000 0,00 0,0076-g/ 2 8* środek transportowy -g 35,4167 0,000 0,00 0,021-g/ 2 9 KNR-W 2-02 d Pokrycie dachów papą terozgrzewalną jednowarstwowe-krycie 2 wierzchniej powierzchni gzysu i attyki pod blacharkę obiar = 87,55 2 0,216r-g/ 2 r-g 18,9108 0,000 0,00 2* papa terozgrzewalna nawierzchniowa odyfikowana 2 100,6825 0,000 0,00 1,15 2 / 2 3* gaz propan-butan kg 20,1365 0,000 0,00 0,23kg/ 2 4* roztwór asfaltowy do gruntowania'' kg 26,2650 0,000 0,00 0,3kg/ 2 5* ateriały poocnicze 1,5% % 1,5000 0,000 0,00 -- S -- 6* wyciąg -g 0,4202 0,000 0,00 0,0048-g/ 2 7* środek transportowy -g 1,0681 0,000 0,00 0,0122-g/ 2-7 -

8 L 10 d.3 Podstawa Opis j Nakłady Koszt KNR-W Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 c - z blachy stalowej ocynkowanej obiar = 62,47 2 R M S 2,31r-g/ 2 r-g 144,3057 0,000 0,00 kg 345,4591 0,000 0,00 kg 1,7492 0,000 0,00 szt 506,0070 0,000 0,00 2* blacha stalowa ocynkowana płaska ,53kg/ 2 3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 0,028kg/ 2 4* kołki rozporowe plastikowe' 8,1szt/ 2 5* ateriały poocnicze 0,015% % 0,0150 0,000 0,00 -- S -- 6* środek transportowy 0,0069-g/ 2 -g 0,4310 0,000 0,00 11 KNR-W 2-02 d Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 c - 2 z blachy stalowej ocynkowanej obiar = 61,7 2 1,57r-g/ 2 r-g 96,8690 0,000 0,00 kg 342,4350 0,000 0,00 kg 1,7893 0,000 0,00 szt 413,3900 0,000 0,00 2* blacha stalowa ocynkowana płaska ,55kg/ 2 3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 0,029kg/ 2 4* kołki rozporowe plastikowe 6,7szt/ 2 5* ateriały poocnicze 0,015% % 0,0150 0,000 0,00 -- S -- 6* środek transportowy 0,0069-g/ 2 -g 0,4257 0,000 0,00 12 KNR 2-02 d Rynny dachowe półokrągłe o śr.18c - z blachy ocynkowanej obiar = 153,4 0,6516r-g/ 2* blacha stalowa ocynkowana płaska ,23kg/ 3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 0,024kg/ 4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 2szt/ 5* ateriały poocnicze 1,5% r-g 99,9554 0,000 0,00 kg 342,0820 0,000 0,00 kg 3,6816 0,000 0,00 szt 306,8000 0,000 0,00 % 1,5000 0,000 0,00 -- S -- 6* środek transportowy 0,0038-g/ 7* wyciąg 0,0021-g/ 13 KNR 2-02 d Rury spustowe okrągłe o śr.15c - z blachy ocynkowanej obiar = 100 -g 0,5829 0,000 0,00 -g 0,3221 0,000 0,00-8 -

9 L Podstawa Opis j Nakłady Koszt R M S 0,9308r-g/ r-g 93,0800 0,000 0,00 2* blacha stalowa ocynkowana płaska ,59kg/ 3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 0,024kg/ 4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane 0,33szt/ 5* ateriały poocnicze 1,5% kg 259,0000 0,000 0,00 kg 2,4000 0,000 0,00 szt 33,0000 0,000 0,00 % 1,5000 0,000 0,00 -- S -- 6* środek transportowy 0,0035-g/ 14 KNR 4-01 d Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.iii o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 1 2 w 1 iejscu ) obiar = g 0,3500 0,000 0,00 1,47r-g/ 2 r-g 41,1600 0,000 0,00 t 0,1176 0,000 0,00 t 0,1624 0,000 0,00 3 0,6412 0,000 0,00 3 0,1484 0,000 0,00 2* ceent portlandzki 32,5 workowany 0,0042t/ 2 3* wapno suchogaszone 0,0058t/ 2 4* piasek do zapraw 0, / 2 5* woda z rurociągu 0, / 2 6* ateriały poocnicze 1,5% % 1,5000 0,000 0,00 -- S -- 7* wyciąg jednoasztowy z napęde elektryczny -g 0,8400 0,000 0,00 0,5 t 0,03-g/ 2 8* betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,04-g/ 2 -g 1,1200 0,000 0,00 2 PODSUMOWANIE Koszty pośrednie [Kp] 65,8% od (R, S) Zysk [Z] 11,7% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) ROBOTY POKRYWCZE Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM - 9 -

10 L Podstawa Opis j Nakłady Koszt 4 ROBOTY MALARSKIE ANTYKOROZYJNE 15 szt. d.4 KNR analogia Dwukrotne alowanie farbą olejną eleentów etalowych ponad dache obiar = 21szt. R M S 0,88r-g/szt. r-g 18,4800 0,000 0,00 2* ealia chlorokauczukowa, cheoodporna szara 0,288+0,28=0,568d 3 /szt. 3* rozcienczlnik chlorokauczukowy, ogólnego stosowania 0,125d 3 /szt. 4* papier ścierny w arkuszach'' 0,7ark/szt. 5* ateriały poocnicze 2% 16 KNR 4-01 d Miniowanie kratek,drzwiczek wentylacyjnych it ele.o pow.do obiar = 34szt. d 3 11,9280 0,000 0,00 d 3 2,6250 0,000 0,00 ark 14,7000 0,000 0,00 % 2,0000 0,000 0,00 szt. 0,18r-g/szt. r-g 6,1200 0,000 0,00 2* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna iniowa 60 % 0,006d 3 /szt. 3* benzyna do lakierów' 0,001d 3 /szt. 4* papier ścierny w arkuszach' 0,2ark/szt. 5* ateriały poocnicze 2% 17 KNR 4-01 d Dwukrotne alowanie farbą olejną kratek,drzwiczek wentylacyjnych itele.o pow.do obiar = 34szt. d 3 0,2040 0,000 0,00 d 3 0,0340 0,000 0,00 ark 6,8000 0,000 0,00 % 2,0000 0,000 0,00 szt. 0,26r-g/szt. r-g 8,8400 0,000 0,00 2* farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,01d 3 /szt. 3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0,01d 3 /szt. 4* benzyna do lakierów 0,005d 3 /szt. 5* papier ścierny w arkuszach 0,2ark/szt. 6* ateriały poocnicze 2% d 3 0,3400 0,000 0,00 d 3 0,3400 0,000 0,00 d 3 0,1700 0,000 0,00 ark 6,8000 0,000 0,00 % 2,0000 0,000 0,

11 PODSUMOWANIE Koszty pośrednie [Kp] 65,8% od (R, S) Zysk [Z] 11,7% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) ROBOTY MALARSKIE ANTYKOROZYJNE Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM

12 L Podstawa Opis j Nakłady Koszt 5 WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ 18 KNR-W 4-03 Wyiana wsporników instalacji odgroowej na szt. d dachu płaski kryty papą na betonie obiar = 464,6szt. R M S 0,315r-g/szt. r-g 146,3490 0,000 0,00 2* wsporniki dachowe 1,01szt/szt. 3* ateriały poocnicze 4% 19 KNR-W 4-03 d Wyiana wsporników naciągowych instalacji odgroowej naprężanej z dwoa złączkai przelotowyi naprężającyi na dachu betonowy kryty blachą lub papą obiar = 25szt. szt 469,2460 0,000 0,00 % 4,0000 0,000 0,00 szt. 1,7r-g/szt. r-g 42,5000 0,000 0,00 2* wsporniki naciągowe' 1,01szt/szt. 3* złączki przelotowe kabłąkowe naprężające' 2,02szt/szt. 4* ateriały poocnicze 4% 20 KNR-W 4-03 d Wyiana wsporników naciągowych instalacji odgroowej naprężanej z dwoa złączkai przelotowyi naprężającyi na ścianie z cegły obiar = 18szt. szt 25,2500 0,000 0,00 szt 50,5000 0,000 0,00 % 4,0000 0,000 0,00 szt. 1,35r-g/szt. r-g 24,3000 0,000 0,00 2* wsporniki naciągowe 1,01szt/szt. 3* złączki przelotowe kabłąkowe naprężające 2,02szt/szt. 4* ateriały poocnicze 4% 21 KNR-W 4-03 d Wyiana przewodów instalacji odgroowej naprężanej (zwód pozioy) z pręta ośr. do 10 na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaski obiar = 432,6 szt 18,1800 0,000 0,00 szt 36,3600 0,000 0,00 % 4,0000 0,000 0,00 0,26r-g/ r-g 112,4760 0,000 0,00 2* pręty stalowe ocynkowane' 1,04/ 3* ateriały poocnicze 4% 22 KNR-W 4-03 d Wyiana przewodów instalacji odgroowej z płaskownika lub pręta o przekroju do na dachach płaskich na uprzednio zaocowanych wspornikach obiar = 19,2 449,9040 0,000 0,00 % 4,0000 0,000 0,

13 L Podstawa Opis j Nakłady Koszt R M S 0,179r-g/ r-g 3,4368 0,000 0,00 2* pręty stalowe ocynkowane'' 1,04/ 3* ateriały poocnicze 4% 23 KNR-W 4-03 d Wyiana przewodów instalacji odgroowej naprężanej (zwód pionowy) z pręta ośr. do 10 na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie obiar = ,9680 0,000 0,00 % 4,0000 0,000 0,00 0,431r-g/ r-g 62,9260 0,000 0,00 2* pręty stalowe ocynkowane 1,04/ 3* ateriały poocnicze 4% 24 KNR 4-03 d ,26r-g/poiar. 25 KNR 4-03 d Pierwszy poiar instalacji odgroowej obiar = 2poiar. Następny poiar instalacji odgroowej obiar = 43poiar. 151,8400 0,000 0,00 % 4,0000 0,000 0,00 poia r. r-g 2,5200 0,000 0,00 poia r. 0,56r-g/poiar. r-g 24,0800 0,000 0,00 PODSUMOWANIE Koszty pośrednie [Kp] 65,8% od (R, S) Zysk [Z] 11,7% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM

14 L Podstawa Opis j Nakłady Koszt 6 REMONT SANITARIATÓW 26 BCM 1/2012/ Modernizacja (reont) sanitariatów 2 d obiar = 18,91 2 u. u. R M S 1* Modernizacja (reont) sanitariatów 1 2 u./ 2 u. 2 u. 18,9100 0,000 0,00 PODSUMOWANIE Koszty pośrednie [Kp] 65,8% od (R, S) Zysk [Z] 11,7% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) REMONT SANITARIATÓW Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM PODSUMOWANIE Koszty pośrednie [Kp] 65,8% od (R, S) Zysk [Z] 11,7% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) VAT [V] 23% od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))) CAŁY KOSZTORYS Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM

15 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY L Nazwa J Ilość Cena Wartość 1. robocizna r-g 3 069,9642 0,00 0,

16 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW L Nazwa J Ilość Il inw. Il wyk. Cena Wartość Grupa 1. gaz propan-butan kg 752, ,0818 0,00 0,00 2. benzyna do lakierów d 3 0,1700 0,1700 0,00 0,00 3. benzyna do lakierów' d 3 0,0340 0,0340 0,00 0,00 4. blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 kg 601, ,0820 0,00 0,00 5. blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 kg 687, ,8941 0,00 0,00 6. pręty stalowe ocynkowane 151, ,8400 0,00 0,00 7. pręty stalowe ocynkowane' 449, ,9040 0,00 0,00 8. pręty stalowe ocynkowane'' 19, ,9680 0,00 0,00 9. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 3,5385 3,5385 0,00 0, spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 6,0816 6,0816 0,00-0, uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 33, ,0000 0,00 0, uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 306, ,8000 0,00 0, farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania d 3 0,3400 0,3400 0,00 0, farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania d 3 0,3400 0,3400 0,00 0, farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna iniowa d 3 0,2040 0,2040 0,00 0,00 60 % 16. ealia chlorokauczukowa, cheoodporna szara d 3 11, ,9280 0,00 0, rozcienczlnik chlorokauczukowy, ogólnego stosowania d 3 2,6250 2,6250 0,00 0, piasek do zapraw 3 0,6412 0,6412 0,00 0, piasek do zapraw' 3 10, ,8500 0,00 0, ceent portlandzki 32,5 workowany t 0,1176 0,1176 0,00 0, ceent 32,5 workowany t 4,5850 4,5850 0,00 0, wapno suchogaszone t 0,1624 0,1624 0,00 0, roztwór asfaltowy do gruntowania' kg 505, ,9530 0,00 0, roztwór asfaltowy do gruntowania'' kg 26, ,2650 0,00 0, papa terozgrzewalna podkładowa odyfikowana , ,4865 0,00 0, papa terozgrzewalna nawierzchniowa dyfikowana , ,4865 0,00 0, papa terozgrzewalna nawierzchniowa odyfikowana 2 100, ,6825 0,00 0, papier ścierny w arkuszach ark 6,8000 6,8000 0,00 0, papier ścierny w arkuszach' ark 6,8000 6,8000 0,00 0, papier ścierny w arkuszach'' ark 14, ,7000 0,00 0, woda z rurociągu 3 0,1484 0,1484 0,00 0, Modernizacja (reont) sanitariatów 2 18, ,9100 0,00 0,00 u. 33. wsporniki dachowe szt 469, ,2460 0,00 0, wsporniki naciągowe szt 18, ,1800 0,00 0, wsporniki naciągowe' szt 25, ,2500 0,00 0, złączki przelotowe kabłąkowe naprężające szt 36, ,3600 0,00 0, złączki przelotowe kabłąkowe naprężające' szt 50, ,5000 0,00 0, pojenik o poj. 3,5 3 poj 18, ,0000 0,00 0, kołki rozporowe plastikowe szt 413, ,3900 0,00 0, kołki rozporowe plastikowe' szt 506, ,0070 0,00 0, ateriały poocnicze zł 0,

17 ZESTAWIENIE SPRZĘTU L Nazwa J Ilość Cena Wartość 1. wyciąg -g 13,5599 0,00-0,00 2. wyciąg jednoasztowy z napęde elektryczny 0,5 t -g 0,8400 0,00 0,00 3. środek transportowy -g 37,3416 0,00-0,00 4. środek transportowy -g 0,9329 0,00-0,00 5. betoniarka wolnospadowa elektryczna -g 1,1200 0,00 0,

KOSZTORYS NAKŁADCZY 12 WOG TORUŃ TORUŃ

KOSZTORYS NAKŁADCZY 12 WOG TORUŃ TORUŃ 12 WOG TORUŃ 87-100 TORUŃ NAZWA INWESTYCJI : NAPRAWA DACHU BUD. NR.7 ADRES INWESTYCJI : TORUŃ ul. Okólna 37 INWESTOR : 12 WOG TORUŃ ADRES INWESTORA : 87-100 TORUN ul. Okólna 37 BRANŻA : Budowlana KOSZTORYS

Bardziej szczegółowo

JW Toruń ul Okólna 37. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA INWESTOR : Data zatwierdzenia:

JW Toruń ul Okólna 37. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA INWESTOR : Data zatwierdzenia: JW 4620 87-100 Toruń ul Okólna 37 KOSZTORYS INWESTORSKI NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI: : REMONT DACHU BUD. NR 9 ADRES INWESTYCJI: : TORUŃ UL. OKÓLNA 37 INESTOR: : JW 4620 TORUŃ ADRES INWESTORA: : 87-100 TORUŃ

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS ŚLEPY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Starostwo Powiatowe Góra ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra KOSZTORYS ŚLEPY 45261910-6 Naprawa dachów Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja dachu budynku głównego

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Szkoła nr 4 - remont dachu Remont pokrycia dachu 1 d.1

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Szkoła nr 4 - remont dachu Remont pokrycia dachu 1 d.1 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Szkoła nr 4 - reont dachu 1 45261210-9 Reont pokrycia dachu 1 d.1 KNR 4-01 0519-06 2 KNR 4-01 d.1 0519-07 3 KNR 4-01 d.1 0535-04 4 KNR 4-01 d.1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS NAKŁADZY

PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS NAKŁADZY Poczta Polska S.A. PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS NAKŁADZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45453000-7 Roboty reontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : Reont FUP Łask w Sędziejowicach ADRES

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 0,00 0,00% Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00. Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn.

Kosztorys 0,00 0,00% Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00. Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH Lp. Pozycje kosztorysowe Nazwa Wartość Udział procentowy 1 2 3 4 5 Kosztorys 0,00 0,00% Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00 Lp. Podstawa Opis Jedn.ob. Ilość

Bardziej szczegółowo

Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25

Budownictwo i Projektowanie KESZEL 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Kazuń bud 8 INWESTOR : PAN ZDN

Bardziej szczegółowo

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie:

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : reont pokrycia 1/2 dachu papowego ADRES INWESTYCJI : Ul. Łokietka 22 w Szczecinie (Lokal uŝytkowy ) INWESTOR : ZBiLK R-10 ADRES INWESTORA : SZCZECIN ul. Łokietka 22

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY Słownie:

KOSZTORYS BUDOWLANY Słownie: NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU ADRES INWESTYCJI : SIENKIEWICZA 61 lewa oficyna INWESTOR : AN CII ADRES INWESTORA : DOWBORCZYKÓW 5 KOSZTORYS BUDOWLANY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł INWESTOR :

PRZEDMIAR. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł INWESTOR : NAZWA INWESTYCJI : Naprawa pokrycia dachowego ADRES INWESTYCJI : Poliklinika w Ciechanowie INWESTOR : Centralny Szpital Kliniczny MSW i A ADRES INWESTORA : 02-507 Warszawa ul. Woloska 137 BRANŻA : budowlana

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

PRZEDMIAR. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Zarząd Budynków i Lokali Kounalnych ul. Podhalańska 9, 70-452 Szczecin PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu budynku przy ul. Mazurskiej 14 oficyna ADRES INWESTYCJI : ul. Mazurska 14 oficyna, Szczecin

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R+S Zysk [Z]... % R+S+Kp(R+S) VAT [V]... % Σ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R+S Zysk [Z]... % R+S+Kp(R+S) VAT [V]... % Σ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)) PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wyiana i naprawa rynien,rur spustowych na budynkach nr :25,22,112,159/ 162,6,27,50,2. ADRES INWESTYCJI : INWESTOR : AON ADRES INWESTORA : ul. Chruściela 103 WYKONAWCA

Bardziej szczegółowo

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krzyż Łokacz Mały ul. Adama Mickiewicza 1,64-761 Krzyż Wielkopolski KOSZTORYS OFERTOWY. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krzyż Łokacz Mały ul. Adama Mickiewicza 1,64-761 Krzyż Wielkopolski KOSZTORYS OFERTOWY. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krzyż Łokacz Mały ul. Adaa Mickiewicza 1,64-761 Krzyż Wielkopolski KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45453000-7

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY.

KOSZTORYS NAKŁADCZY. KOSZTORYS NAKŁADCZY. NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja pokrycia dachu ADRES INWESTYCJI : Łódź.ul. Wielkopolska 55, Przychodnia Zdrowia nr 2 INWESTOR : ZOZ Łódź-Bałuty ADRES INWESTORA : Łódź, ul. Sugowa 6

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

KOSZTORYS ŚLEPY DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja pokrycia dachowego w Legionowie ADRES INWESTYCJI : ul. Zegrzyńska 38, 05-119 Legionowo INWESTOR : IMGW ADRES INWESTORA : 01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61

Bardziej szczegółowo

Maria Tarkowska ŁÓDŹ ul. Baczyńskiego 116 KOSZTORYS NAKŁADCZY

Maria Tarkowska ŁÓDŹ ul. Baczyńskiego 116 KOSZTORYS NAKŁADCZY Maria Tarkowska ŁÓDŹ ul. Baczyńskiego 116 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu przybudówki w budynku ieszkalny wielorodzinny ADRES INWESTYCJI : Łódź ul. A. Struga 76 INWESTOR : Wspólnota

Bardziej szczegółowo

Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25

Budownictwo i Projektowanie KESZEL 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Osiedle Góra ul. Rzeczna 6 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI - ŚLEPY

KOSZTORYS INWESTORSKI - ŚLEPY INWESTORSKI - ŚEPY NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO PAPOWEGO ADRES INWESTYCJI : PUBICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA i. K.I. Gałczyńskiego Dobra ul. Poziokowa 5 INWESTOR : GMINA DOBRA ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin al. Piastów 17 DATA OPRACOWANIA : NARZUTY

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin al. Piastów 17 DATA OPRACOWANIA : NARZUTY Zachodniopoorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin al. Piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont pokrycia dachowego budynku nr 52 (braa nr:14,15,16,17) w Szczecinie przy ul. Janickiego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY ROBOTY REMONTOWE DACHU GARAŻU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W TCZEWIE

KOSZTORYS NAKŁADCZY ROBOTY REMONTOWE DACHU GARAŻU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W TCZEWIE Koenda Wojewódzka Policji w Gdańsku 80-819 Gdańsk ul. Okopowa 15 KOSZTORYS NAKŁADCZY ROBOTY REMONTOWE DACHU GARAŻU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W TCZEWIE NAZWA INWESTYCJI : Roboty reontowe naprawcze dachu

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin al. Piastów 17

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin al. Piastów 17 Zachodniopoorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin al. Piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reontu dachów budynków 21,27,52. ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul. Janickiego 33 INWESTOR : Zachodniopoorski

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI ZEROWY

KOSZTORYS INWESTORSKI ZEROWY Gina Głuchołazy 48-340 GŁUCHOŁAZY, ul. Rynek 5 KOSZTORYS INWESTORSKI ZEROWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne

Bardziej szczegółowo

PKP S.A. N GDAŃSK. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Sas DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

PKP S.A. N GDAŃSK. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Sas DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD Stawka roboczogodziny : Poziom cen : PKP S.A. N GDAŃSK KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : NAPRAWA POKRYCIA DACHU ADRES INWESTYCJI : GDAŃSK KOEJOWA 6 B INWESTOR : PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W GDAŃSKU ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł

DATA OPRACOWANIA : r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek A Oddział Rehabilitacji - Remont dachu ADRES INWESTYCJI : 63-4 Ostrów Wielkopolski ul. 3-Maja 35 INWESTOR : Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Oddziały przy ul.

Bardziej szczegółowo

Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25

Budownictwo i Projektowanie KESZEL Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Kazuń INWESTOR : PAN ZDN ADRES

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKRYCIA DACHU PAPOWEGO WRAZ Z WYMIANĄ OBRÓ- BEK BLACHARSKICH ADRES INWESTYCJI : 61-658 POZNAŃ UL. WARZYWNA 24 INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : III kw.2016 r.

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : III kw.2016 r. KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Reont pokrycia dachowego części niższej i a Auli w budynku GM PW Filia Płock ADRES INWESTYCJI : Płock ul. Jachowicza 2 INWESTOR : Politechnika Warszawska Filia Płock

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU ( OBRÓBKI BLACHARSKIE ) REJ.4 ADRES INWESTYCJI : ARMI KRAJOWEJ INWESTOR : SZPITAL REJONOWY ADRES INWESTORA : ROOSEVELTA 3 BRANŻA : BUDOWLANA SPORZĄDZIŁ

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ślepy. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty remontowe i renowacyjne

KOSZTORYS ślepy. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty remontowe i renowacyjne KOSZTORYS ślepy Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45453000-7 Roboty reontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie pokrycia dachu budynku nr 4B ADRES INWESTYCJI : ul. Ratuszowa 11

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. PDF created with pdffactory Pro trial version

KOSZTORYS OFERTOWY. PDF created with pdffactory Pro trial version KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : CZĘŚCIOWE DOCIEPLENIE I REMONT POKRYCIA DACHU ADRES INWESTYCJI : GIMNAZJUM NR 9 OS. KOSMONAUTÓW 111 61-642 POZNAŃ INWESTOR : GIMNAZJUM NR 9 IM. JERZEGO WALDORFFA OS.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI AZK-Łódz Bałuty NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu ADRES INWESTYCJI : Łódz ul. Brzoskwiniowa 26 INWESTOR : AZK Łódz- Bałuty ADRES INWESTORA : Łódz ul. Wielkopolska 53 BRANŻA : Ogólnobudowlana SPORZĄDZIŁ KAKUACJE

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Nadzór Jadwiga Papst-Wojtas Prudnik,ul.pl.Wolności 4 KOSZTORYS ŚLEPY. Słownie:

Projektowanie Nadzór Jadwiga Papst-Wojtas Prudnik,ul.pl.Wolności 4 KOSZTORYS ŚLEPY. Słownie: Projektowanie Nadzór Jadwiga Papst-Wojtas 48-200Prudnik,ul.pl.Wolności 4 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Reont pokrycia dachowego z częściową wyianą więźby ADRES INWESTYCJI : 48-210 Biała, ul. 1-go

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. mgr inż. MICHAŁ TYSZKA (BUDOWLANA)

KOSZTORYS NAKŁADCZY. mgr inż. MICHAŁ TYSZKA (BUDOWLANA) KONSTRUKCJE BUDOWLANE MICHAŁ TYSZKA ul. Dowskiego 4/22 tel: 660-882-601 www.tykon.pl KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć

Bardziej szczegółowo

Stawka roboczogodziny :

Stawka roboczogodziny : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Teroodernizacja budynku Przychodni Rejonowej w Drzewicy, ul Stawowa 27 ADRES INWESTYCJI : Przychodnia Rejonowa w Drzewicy, ul Stawowa 27, 26-340 Drzewica INWESTOR

Bardziej szczegółowo

JW 4620 87-100 Toruń ul Okólna 37. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł KLAUZULA: kosztorys zatwierdzam WYKONAWCA INWESTOR :

JW 4620 87-100 Toruń ul Okólna 37. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł KLAUZULA: kosztorys zatwierdzam WYKONAWCA INWESTOR : JW 4620 87-100 Toruń ul Okólna 37 KOSZTORYS INWESTORSKI NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI: : NAPRAWA BUD. NR 95 ADRES INWESTYCJI: : TORUŃ UL. OKÓLNA 37 INESTOR: : JW 4620 TORUŃ ADRES INWESTORA: : 87-100 TORUŃ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ : WANDA GRIGORIAN DATA OPRACOWANIA : SIERPIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ : WANDA GRIGORIAN DATA OPRACOWANIA : SIERPIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 45312310-3 Ochrona odgroowa NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU ADRES

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Zachodniopoorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin Al Piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu budynek biały OW Dziwnów ADRES INWESTYCJI : Dziwnów ul Kościelna 5 INWESTOR : Zachodniopoorski

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne USŁUGI BUDOWLANO - BIUROWE" "ZENON OCH" "62-095 MUROWANA GOŚLINA Murowana Goślina" "Wojska Polskiego 11/12" "tel. 606-683-182" "NIP 777-151-16-82 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)) Gina Szczecinek ul. Pilaska 3, 78-400 Szczecinek KOSZTORYS ŚEPY NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWY BUDYNKU BYŁEJ KOTŁOWNI NA ŚWIETICĘ WIEJSKĄ W MIEJSCOWOŚCI GODZI- MIERZ NA DZIAŁCE NR 26/9, OBRĘB MARCEIN, REMONT

Bardziej szczegółowo

Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25

Budownictwo i Projektowanie KESZEL Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 P R Z E D M I A R NAZWA INWESTYCJI : Remont kominów i instalacji odgromowej budynku mieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Osiedle

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT CPV

PRZEDMIAR ROBÓT CPV KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa Czesław Kajoch Kąkolewo ul. Kwiatowa 12 PRZEDMIAR ROBÓT CPV 453221000-3 NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku gimnazjum nr 2 w Gostyniu ADRES INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR ROBÓT. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu budynku ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul.bohaterów Getta Warszawskiego 8 INWESTOR : STBS ADRES INWESTORA : Szczecin ul.bohaterów Getta Warszawskiego 1 BRANśA : budowlana DATA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. mgr inż. MICHAŁ TYSZKA (BUDOWLANA)

KOSZTORYS NAKŁADCZY. mgr inż. MICHAŁ TYSZKA (BUDOWLANA) KONSTRUKCJE BUDOWLANE MICHAŁ TYSZKA ul. Dowskiego 4/22 tel: 660-882-601 www.tykon.pl KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć

Bardziej szczegółowo

52/6 KOSZTORYS NAKŁADCZY

52/6 KOSZTORYS NAKŁADCZY Zakład Ogólnobudowlany Jakub Gałęski Łódź,ul. Zarzewska 52/6 KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej NAZWA INWESTYCJI : wyiana

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN DATA OPRACOWANIA : SIERPIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN DATA OPRACOWANIA : SIERPIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45262520-2 Roboty urowe 45261214-7 Kładzenie dachów bituicznych 45321000-3 Izolacja cieplna NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU WROCŁAW UL. HERCENA 11 PRZEDMIAR ROBÓT

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU WROCŁAW UL. HERCENA 11 PRZEDMIAR ROBÓT IZBA CELNA WE WROCŁAWIU WROCŁAW UL. HERCENA 11 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4000000-7 Roboty budowlane 4100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 4260000-7 Roboty w zakresie wykonywania

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Zachodniopoorski Uniwersytet Technologicznyw Szczecinie Szczecin ul. Piastów 17 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : MontaŜ systeu antyoblodzeniowego rynien wraz z naprawą dachu na wejście ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 18 KWIECIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 18 KWIECIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE ADRES INWESTYCJI : OSTRÓW WIELKOPOLSKI UL.GIMNAZJALNA INWESTOR : I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ADRES INWESTORA : OSTRÓW WIELKOPOLSKI UL. GIMNAZJALNA BRANŻA

Bardziej szczegółowo

JW Toruń TORUŃ UL.OKÓLNA 37. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Zubel DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót :

JW Toruń TORUŃ UL.OKÓLNA 37. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Zubel DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : JW. 4620 Toruń 87-100 TORUŃ UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS INWESTORSKI NAKŁADCZY NAZWA ZADANIA : NAPRAWA ELEWACJI BUD. NR 137 ADRES ZADANIA : 87-100 TORUŃ UL. OKÓLNA 37 INWESTOR : JW. 4620 ADRES INWESTORA : 87-100

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Gąsieniec DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Gąsieniec DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : POKRYCIE DACHU ADRES INWESTYCJI : Łódź, ul. Sporna 5 INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa Sporna 5 ADRES INWESTORA : Łódź, ul. Sporna 5 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ul. Paderewskiego Lubliniec

PRZEDMIAR. ul. Paderewskiego Lubliniec U.M. Lubliniec ul. Paderewskiego 5. 42-700 Lubliniec PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wyiana pokrycia dachowego ADRES INWESTYCJI : Tylna 2, 42-700 Lubliniec INWESTOR : U.M. Lubliniec ADRES INWESTORA : ul.

Bardziej szczegółowo

JW TORUN UL OKÓLNA 37. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : W. Zubel DATA OPRACOWANIA : rok. Ogółem wartość kosztorysowa robót :

JW TORUN UL OKÓLNA 37. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : W. Zubel DATA OPRACOWANIA : rok. Ogółem wartość kosztorysowa robót : JW 4620 87-100 TORUN UL OKÓLNA 37 KOSZTORYS INWESTORSKI NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : NAPRAWA OGRODZENIE ZEWNĘTRZNEGO ADRES INWESTYCJI : 87-100 TORUŃ UL. OKÓLNA 37 INWESTOR : JW 4620 ADRES INWESTORA : 87-100

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17 AZK ŁODŹ-BAŁUTY KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : TOMASZ MAGNUSKI DATA OPRACOWANIA : 19.06.2015 Ogółem wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Chmiel DATA OPRACOWANIA : 2013-04-15. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : 1 kw. 13

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Chmiel DATA OPRACOWANIA : 2013-04-15. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : 1 kw. 13 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45211300-2 Roboty budowlane w zakresie budowy domów NAZWA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Słownie: zero i 00/100 zł. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

KOSZTORYS ŚLEPY. Słownie: zero i 00/100 zł. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł KOSZTORYS ŚEPY NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU BUDYNKU PUBICZNEGO PRZEDSZKOA W ZDUNACH ADRES INWESTYCJI : U. ŁACNOWA NR 25 63-760 ZDUNY INWESTOR : PUBICZNE PRZEDSZKOE W ZDUNACH ADRES INWESTORA : U.ŁACNOWA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont pokrycia dachowego na budynku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie zlokalizowanym przy ul. Worcella 7 w Krakowie

Przedmiar robót. Remont pokrycia dachowego na budynku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie zlokalizowanym przy ul. Worcella 7 w Krakowie Przedmiar robót Remont pokrycia dachowego na budynku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie zlokalizowanym przy ul. Worcella 7 w Krakowie Data: 8/18/2011 Obiekt/Rodzaj robót: Dekarskie, pokrycia

Bardziej szczegółowo

PROWEKS TOMASZÓW LUBELSKI. DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2009 r. Stawka roboczogodziny :

PROWEKS TOMASZÓW LUBELSKI. DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2009 r. Stawka roboczogodziny : PROWEKS 22-600 TOMASZÓW LUBELSKI KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : ZMIANA POKRYCIA DACHU W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ - ROBOTY BUDOWLANE ADRES INWESTYCJI : Ciotusza Stara 1B, 22-672 Susiec INWESTOR

Bardziej szczegółowo

m 2 m 2 1,5000 0,0000 0,00 m 2 0,0400 0,0000 0,00 m 2 0,0200 0,0000 0,00 m 3 0,0020 0,0000 0,00 m 3 0,0180 0,0000 0,00 m 2 0,6000 0,0000 0,00

m 2 m 2 1,5000 0,0000 0,00 m 2 0,0400 0,0000 0,00 m 2 0,0200 0,0000 0,00 m 3 0,0020 0,0000 0,00 m 3 0,0180 0,0000 0,00 m 2 0,6000 0,0000 0,00 Modernizacja dachu budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejski Ośrodek Zdrowia w Lubawie 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 d.1 KNR 2-02 1604-02 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 (deontaż i ontaż

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS NAKŁADCZY Słownie: zero i 00/100 zł KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : ul. Fałata 88, 87-100 Toruń INWESTOR : Zespół Szkół Nr 26 ;ul. Fałata 88; 87-100 Toruń Ogółem wartość koorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA

Bardziej szczegółowo

33 KOSZTORYS OFERTOWY

33 KOSZTORYS OFERTOWY Usługi Projektowe Czesław Syska Jastrowie ul. Mickiewicza 33 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach NAZWA INWESTYCJI : Instalacja

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem ROBOTY ROZBIÓRKOWE NA DACHU ŁĄCZNIKA

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem ROBOTY ROZBIÓRKOWE NA DACHU ŁĄCZNIKA KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze ROBOTY ROZBIÓRKOWE NA DACHU ŁĄCZNIKA 1 KNR 4-01 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa d.1 0519-06 3*(5,7*11,7)+3,7*6,5

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stawka roboczogodziny : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Koszty zakupu [Kz]... % Mbezp Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S)

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stawka roboczogodziny : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Koszty zakupu [Kz]... % Mbezp Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Konstantynowie Łódzki ul. Sadowa 5/7 INWESTOR : Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzki SPORZĄDZIŁ KAKUACJE : W. Krygier Stawka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Piotrków Trybunalski Al. 3 Maja 19/29. "BUDIKOM" Usługi Budowlane Kazimierz Polowczyk

PRZEDMIAR ROBÓT Piotrków Trybunalski Al. 3 Maja 19/29. BUDIKOM Usługi Budowlane Kazimierz Polowczyk "BUDIKOM" Usługi Budowlane Kaziierz Polowczyk 97-300 Piotrków Trybunalski Al. 3 Maja 19/29 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu i pokrycia dachowego - budynku ieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Piotrków

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : AGO, mgr inż. Andrzej Gąsieniec DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : AGO, mgr inż. Andrzej Gąsieniec DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKRYCIA DACHU ADRES INWESTYCJI : Łódź ul Rydza Śigłego 84 INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa Rydza Śigłego 84 ADRES INWESTORA : Łódź ul Rydza Śigłego 84 SPORZĄDZIŁ

Bardziej szczegółowo

This document was created by an application that isn t licensed to use novapdf. Purchase a license to generate PDF files without this notice.

This document was created by an application that isn t licensed to use novapdf. Purchase a license to generate PDF files without this notice. KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu nad wjazde dla karetek SOR ADRES INWESTYCJI : 22-300 Krasnystaw ul. M. Sobieskiego 4 INWESTOR : Saodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnystawie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS W WERSJI SZCZEGÓŁOWEJ- PRZEDSZKOLE NADA- RZYN

KOSZTORYS W WERSJI SZCZEGÓŁOWEJ- PRZEDSZKOLE NADA- RZYN KOSZTORYS W WERSJI SZCZEGÓŁOWEJ- PRZEDSZKOLE NADA- RZYN NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU ADRES INWESTYCJI : NADARZYN - PRZEDSZKOLE INWESTOR : GMINA NADARZYN ADRES

Bardziej szczegółowo

Budynki mieszkalne - wycena nakładów rzeczowych - dekarskie KSIĄŻKA - PRZEDMIARÓW

Budynki mieszkalne - wycena nakładów rzeczowych - dekarskie KSIĄŻKA - PRZEDMIARÓW Budynki ieszkalne - wycena nakładów rzeczowych - dekarskie KSIĄŻKA - PRZEDMIARÓW na stronę Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 KNR 4-01 0108-09 Wywiezienie gruzu spryzowanego saochodai skrzyniowyi

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KOSZTORYS BUDOWLANY DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen : KOSZTORYS BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI : naprawa pokrycia dachu budynku administracyjneo ADRES INWESTYCJI : Piła, ul. Motylewska INWESTOR : Zarząd Dró i Zieleni w Pile SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Hancewicz

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. DATA OPRACOWANIA : sierpień Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.

KOSZTORYS NAKŁADCZY. DATA OPRACOWANIA : sierpień Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0. KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja pokrycia dachu ADRES INWESTYCJI : Łódź.ul. Sugowa 6 INWESTOR : ZOZ Łódź-Bałuty ADRES INWESTORA : Łódź, ul. Sugowa 6 BRANŻA : budowlana SPORZĄDZIŁ KAKUACJE

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Starostwo Powiatowe w Poddębicach

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Starostwo Powiatowe w Poddębicach Starostwo Powiatowe w Poddębicach KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Izolacja tericzna stropodachu w bud. J INWESTOR : STAROSTWO POWIATOWE PODDĘBICE ADRES INWESTORA : PODĘBICE UL. ŁĘCZYCKA 16 DATA

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Obiekt : Adres : REMONT DACHÓW KRYTYCH PAPĄ obiekty szkoły 66-200 Świebodzin, ul. Sikorskiego Inwestor : PUBLICZNE GIMNAZJUM Nr 1 66-200 Świebodzin, ul. Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : MONTAś SYSTEMOWEGO WKŁADU KOMINOWEGO UL DĄBRÓWKI ADRES INWESTYCJI : UL. Dąbrówki, INWESTOR : ZBiLK SZCZECIN ADRES INWESTORA : SZ-N UL KOŚCIELNNA 12 BRANśA : SANITARNE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar REMONT POKRYCIA DACHOWEGO Z DOCIEPLENIEM STROPODACHU

Przedmiar REMONT POKRYCIA DACHOWEGO Z DOCIEPLENIEM STROPODACHU Biuro Obsługi Budownictwa Andrzej Giszczyński 63-840 Krobia ul. Harcerska 6/8 tel: 600430367, 65 5738407 Przedmiar REMONT POKRYCIA DACHOWEGO Z DOCIEPLENIEM STROPODACHU Data: 2013-04-25 Budowa: GRANULATEM

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI KOSZTORYS INWESTORSKI : Remont dachu - wykonanie pokrycia z papy zgrzewalnej : 64-920 Piła ul. Malczewskiego 4 INWESTOR : Miejski Zakład gospodarki Mieszkaniowej w Pile

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. Budynki ieszkalne - dekarskie - 2015 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp Podst Opis i wyliczenia j Poszcz Raze 1KNR 4-01 0108-09 Wywiezienie gruzu spryzowanego saochodai skrzyniowyi na odldo 1 k 3 12 3 12000 RAZEM

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. ASA Lubliniec Sp. z o.o Lubliniec ul. Przemysłowa 5

KOSZTORYS ŚLEPY. ASA Lubliniec Sp. z o.o Lubliniec ul. Przemysłowa 5 ASA Lubliniec Sp. z o.o. 42-700 Lubliniec ul. Przeysłowa 5 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : dach na poieszczeniach gospodarczych ADRES INWESTYCJI : Lubliniec,ul.Kilińskiego 20 INWESTOR : Gina Lubliniec

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : r. WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania r. Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : r. WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania r. Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Teroodernizacja budynku Urzędu Giny - docieplenie dachu - CPV 45321000-3 ADRES INWESTYCJI : 26-680 Wierzbica ul Kościuszki 73 INWESTOR : Gina Wierzbica ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

33 KOSZTORYS OFERTOWY

33 KOSZTORYS OFERTOWY Usługi Projektowe Czesław Syska Jastrowie ul. Mickiewicza 33 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach NAZWA INWESTYCJI : Instalacja

Bardziej szczegółowo

Budynki niemieszkalne - wycena nakładów rzeczowych - ślepy dekarskie 2015

Budynki niemieszkalne - wycena nakładów rzeczowych - ślepy dekarskie 2015 1 KNR 4-01 0108-09 Wywiezienie gruzu spryzowanego saochodai skrzyniowyi na odl.do 1 k obiar = 1 3 3 1* robocizna r-g 1.3900 1.39r-g/ 3 2* saochód skrzyniowy do 5 t -g 0.7200 0.72-g/ 3 2 KNR 4-01 0108-10

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA ZADANIA : ROBOTY REMONTOWE DACHU ADRES ZADANIA : GOŚCICINO U.FABRYCZNA 2 INWESTOR : PKP SA GDAŃSK ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI ADRES INWESTORA : GDAŃSK U. DYREKCYJNA

Bardziej szczegółowo

"NIERUCHOMOŚCI" Tadeusz Chrzanowski Pisz ul. T. Kościuszki 3/6

NIERUCHOMOŚCI Tadeusz Chrzanowski Pisz ul. T. Kościuszki 3/6 "NIERUCHOMOŚCI" Tadeusz Chrzanowski 12-200 Pisz ul. T. Kościuszki 3/6 KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :... DATA OPRACOWANIA :... Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :... DATA OPRACOWANIA :... Stawka roboczogodziny : Poziom cen : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Wyiana Pokrycia Dachowego Budynku "A" ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6 INWESTOR : Ministerstwo Transportu ADRES INWESTORA : Warszawa, ul. Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - KOSZTORYS ŚLEPY

PRZEDMIAR - KOSZTORYS ŚLEPY BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA SOLBUD 64- Leszno, ul.sienkiewicza 7/4 PRZEDMIAR - KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU - JRG-6 POZNAŃ - KRZESINY ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Rydzka INWESTOR : Komenda

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ZEROWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : INŻ. TADEUSZ MOCZYŃSKI DATA OPRACOWANIA : 04.05.2014. Stawka roboczogodziny : NARZUTY

KOSZTORYS ZEROWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : INŻ. TADEUSZ MOCZYŃSKI DATA OPRACOWANIA : 04.05.2014. Stawka roboczogodziny : NARZUTY KOSZTORYS ZEROWY NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU SALI WIDOWISKOWEJ W KUŹNI ADRES INWESTYCJI : 63-313 CHOCZ, KUŹNIA INWESTOR : GMINA CHOCZ ADRES INWESTORA : 63-313 CHOCZ WYKONAWCA ROBÓT : N/Z. ADRES WYKONAWCY

Bardziej szczegółowo

remont ogrodzenia i barierek cmentarza komunalnego przy ul. Salezjańskiej

remont ogrodzenia i barierek cmentarza komunalnego przy ul. Salezjańskiej ZDIZ w Pile ul. 14-go lutego 20 reont ogrodzenia i barierek centarza kounalnego przy ul. Salezjańskiej w Pile NAZWA INWESTYCJI : reont ogrodzenia i barierek centarza kounalnego przy ul. Salezjańskiej w

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : Reont lokalu Rejon -2 ADRES INWESTYCJI : ul.śwatowida 67 1 INWESTOR : Zarząd Budynków i Lokali Kounalnych

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Reont dachu i elewacji w agazynie paliw EZSZ Strażów NAZWA INWESTYCJI : Prace reontowe w EZSZ Strażów ADRES INWESTYCJI : Strażów INWESTOR : PKP Energetyka S. A..Zakład Południowy ADRES INWESTORA : 31-403

Bardziej szczegółowo

Budynki mieszkalne - wycena nakładów rzeczowych - ślepy dekarskie 2015

Budynki mieszkalne - wycena nakładów rzeczowych - ślepy dekarskie 2015 1 KNR 4-01 0108-09 Wywiezienie gruzu spryzowanego saochodai skrzyniowyi na odl.do 1 k obiar = 12 3 3 1* robocizna r-g 16.6800 1.39r-g/ 3 2* saochód skrzyniowy do 5 t -g 8.6400 0.72-g/ 3 2 KNR 4-01 0108-10

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE ZAP/ATR/Lipnik/8/29 Załacznik Nr 7B KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHÓW ADRES INWESTYCJI : Ostoja, Lipnik INWESTOR : ZACHODNIOPOMORSKI

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: SPORZĄDZIŁ : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: SPORZĄDZIŁ : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO KOSZTORYS NAZWA INWESTYCJI : Naprawa głowic koinowych. Zabezpieczenie antykorozyjne nasad wentylacyjnych. Jednokrotne pokrycie dachu papą terozgrzewalną z wyianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu - przedłużenie połci od strony klatki ADRES INWESTYCJI : ul. Jana Ludygi 4 kl.1,2,3, Piekary Śląskie INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa ADRES WYKONAWCY

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT POKRYCIA I DOCIEPLENIE DACHU HALI.

Przedmiar robót REMONT POKRYCIA I DOCIEPLENIE DACHU HALI. Przedmiar robót Data: 2009-01-22 Budowa: KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV: 45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : listopad 2009r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : listopad 2009r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia KOSZTORS ŚEPY NAZWA INWESTYCJI : Wyiana okien w ieszkaniu nr 8 w budynku Dyrekcji Gorczańskiego Parku Narodowego ADRES INWESTYCJI : Poręba Wielka 590 INWESTOR : Dyrekcja Gorczańskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH WRAZ Z ICH PRZEBUDOWĄ. (BUDYNEK NR 1 - SALA GIMNASTYCZNA) I ETAP - DOCIEPLENIE STROPODACHU

BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH WRAZ Z ICH PRZEBUDOWĄ. (BUDYNEK NR 1 - SALA GIMNASTYCZNA) I ETAP - DOCIEPLENIE STROPODACHU KOSZTORYS OFERTOWY Branża kosztorysu: Budowlana Inwestycja: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH WRAZ Z ICH PRZEBUDOWĄ. (BUDYNEK NR 1 - SALA GIMNASTYCZNA) I ETAP - DOCIEPLENIE STROPODACHU

Bardziej szczegółowo

BIURO INZYNIERSKIE "INTECH" 63-600 Kępno, ul.poznańska 25

BIURO INZYNIERSKIE INTECH 63-600 Kępno, ul.poznańska 25 BIURO INZYNIERSKIE "INTECH" 63-600 Kępno, ul.poznańska 25 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45261300-7 Kładzenie zaprawy i rynien 45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych

Bardziej szczegółowo

Fudacja na Rzecz Miasta Słupska pn. "Moje Miasto Słupsk" SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Więcek DATA OPRACOWANIA :

Fudacja na Rzecz Miasta Słupska pn. Moje Miasto Słupsk SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Więcek DATA OPRACOWANIA : Fudacja na Rzecz Miasta Słupska pn. "Moje Miasto Słupsk" KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Teroodernizacja dachu biurowca AWi 1 ADRES INWESTYCJI : Słupsk ul. Prusa 6 AWi 1 INWESTOR : PGM s z o.o.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT WYMIANA SZKŁĄ NA DACHU CYSTERNY

PRZEDMIAR ROBÓT WYMIANA SZKŁĄ NA DACHU CYSTERNY Centru Sztuki Współczesnej Zaek Ujazdowski 00-467 Warszawa ul. Jazdów 2 PRZEDMIAR ROBÓT WYMIANA SZKŁĄ NA DACHU CYSTERNY NAZWA INWESTYCJI : Wyiana szkła na dachu Cysterny Centru Sztuki Współczesnej ADRES

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA :... Stawka roboczogodziny :

DATA OPRACOWANIA :... Stawka roboczogodziny : P R Z E D M I A R R O B Ó T NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu budynku ieszkalnego przy ul. Wawrzyniaka 5 w Śreie ADRES INWESTYCJI : ul. Wawrzyniaka 5, 63-100 Śre INWESTOR : Urząd Miejski w Śreie ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. NAZWA INWESTYCJI : Wymiana Pokrycia Dachowego Rotundy i Łączników

KOSZTORYS OFERTOWY. NAZWA INWESTYCJI : Wymiana Pokrycia Dachowego Rotundy i Łączników OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Wyiana Pokrycia Dachowego Rotundy i Łączników ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6 INWESTOR : Ministerstwo Transportu ADRES INWESTORA : Warszawa, ul. Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty remontowe i renowacyjne

Kosztorys ofertowy. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty remontowe i renowacyjne Kosztorys ofertowy Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45453000-7 Roboty reontowe i renowacyjne Nazwa inwestycji : prace ogólnobudowlane pozostałe, związane z reonte połaci dachowej na budynku

Bardziej szczegółowo