Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Dotyczy projektu: Wiejskie szkoły światowy poziom nauczania realizowanego w ramach Poddziałania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Specjalista/specjalistka do prowadzenia zajęć korekcyjno kompensacyjnych w Szkole Podstawowej w Pilchowicach 2. Specjalista/specjalistka do prowadzenia zajęć korekcyjno kompensacyjnych w Szkole Podstawowej w Wilczy 3. Specjalista/specjalistka do prowadzenia zajęć korekcyjno kompensacyjnych w Szkole Podstawowej w Stanicy 4. Specjalista/specjalistka do prowadzenia zajęć korekcyjno kompensacyjnych w Szkole Podstawowej w Żernicy Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem ogłoszenia jest prowadzenie specjalistycznych zajęć pozalekcyjnych dla szkół podstawowych Wymagania dla stanowisk od 1 do 4: a) wykształcenie wyższe ze specjalnością pedagogiczną oraz kwalifikacje dające uprawienia do prowadzenia specjalistycznych zajęć korekcyjno - kompensacyjnych b) doświadczenie w prowadzeniu tego typu zajęć c) stopień awansu zawodowego: co najmniej nauczyciel kontraktowy d) korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowna za umyślne przestępstwo, e) bardzo dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, f) zaangażowanie, kreatywność Wymagane dokumenty dla stanowisk od 1 do 4: g) oferta cenowa wykonania zadania z podaniem kwoty za prowadzenie 1h zajęć pozalekcyjnych

2 5. Specjalista/specjalistka do prowadzenia zajęć terapii logopedycznej w Szkole Podstawowej w Pilchowicach 6. Specjalista/specjalistka do prowadzenia zajęć terapii logopedycznej w Szkole Podstawowej w Wilczy 7. Specjalista/specjalistka do prowadzenia zajęć terapii logopedycznej w Szkole Podstawowej w Stanicy 8. Specjalista/specjalistka do prowadzenia zajęć terapii logopedycznej w Szkole Podstawowej w Żernicy Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem ogłoszenia jest prowadzenie specjalistycznych zajęć pozalekcyjnych dla szkół podstawowych Wymagania dla stanowisk od 5 do 8: a) wykształcenie wyższe ze specjalnością pedagogiczną oraz kwalifikacje dające uprawienia do prowadzenia specjalistycznych zajęć logopedycznych b) doświadczenie w prowadzeniu tego typu zajęć c) korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowna za umyślne przestępstwo, d) bardzo dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, e) zaangażowanie, kreatywność Wymagane dokumenty dla stanowisk od 5 do 8: g) oferta cenowa wykonania zadania z podaniem kwoty za prowadzenie 1h zajęć pozalekcyjnych 9. Nauczyciel/nauczycielka matematyki do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z matematyki w Szkole Podstawowej w Pilchowicach, 10. Nauczyciel/nauczycielka matematyki do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z matematyki w Szkole Podstawowej w Wilczy 11. Nauczyciel/nauczycielka matematyki do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z matematyki w Szkole Podstawowej w Stanicy, 12. Nauczyciel/nauczycielka matematyki do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z matematyki w Szkole Podstawowej w Żernicy,

3 Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem ogłoszenia jest prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki dla 10- osobowycych grup klas IV - VI szkół podstawowych 4. Wykonawca zobowiązany będzie do: opracowania programu zajęć dostosowanego do specyficznych potrzeb oraz uwzględniającego zastosowanie metod wykorzystujących ICT w procesie dydaktycznym prowadzenia pełnej dokumentacji pedagogicznej opracowania testów konkursowych oraz testów przyrostu wiedzy sprawdzanie i ocenianie testów prowadzonych w trakcie zajęć, jak i testów konkursowych współpracy z uczniami podczas ich aktywności Wymagania: a) wykształcenie wyższe matematyczne z przygotowaniem pedagogicznym, b) doświadczenie w zawodzie nauczyciela matematyki co najmniej 5 lat, c) korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowna za umyślne przestępstwo, d) bardzo dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, e) zaangażowanie, kreatywność Wymagane dokumenty dla stanowisk od 9 do 12: g) oferta cenowa wykonania zadania z podaniem kwoty za prowadzenie 1h zajęć pozalekcyjnych 13. Nauczycieli/nauczycielek do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Pilchowicach, 14. Nauczycieli/nauczycielek do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Wilczy 15. Nauczycieli/nauczycielek do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Stanicy, 16. Nauczycieli/nauczycielek do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Żernicy, Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem ogłoszenia jest prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z przyrody dla 10- osobowycych grup klas IV - VI szkół podstawowych 4. Wykonawca zobowiązany będzie do: opracowania programu zajęć dostosowanego do specyficznych potrzeb oraz uwzględniającego zastosowanie metod wykorzystujących ICT w procesie dydaktycznym prowadzenia pełnej dokumentacji pedagogicznej opracowania testów konkursowych oraz testów przyrostu wiedzy

4 sprawdzanie i ocenianie testów prowadzonych w trakcie zajęć, jak i testów konkursowych współpracy z uczniami podczas ich aktywności Wymagania: a) wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dające kwalifikacje do nauczania przyrody w szkole podstawowej, b) doświadczenie w zawodzie nauczyciela przyrody co najmniej 3 lata, c) korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowna za umyślne przestępstwo, d) bardzo dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, e) zaangażowanie, kreatywność Wymagane dokumenty dla stanowisk od 13 do 16: g) oferta cenowa wykonania zadania z podaniem kwoty za prowadzenie 1h zajęć pozalekcyjnych na stanowisko: doradca edukacyjno zawodowy. Do obowiązków doradców zawodowych zatrudnionych w projekcie będzie należało prowadzenie grupowych konsultacji z uczniami i uczennicami szkół podstawowych w Pilchowicach, Żernicy, Stanicy oraz Wilczy w obszarze doradztwa edukacyjno zawodowego. Każda 5-osobowa grupa odbędzie trzy spotkania w wymiarze 1h zegarowej. Programem doradczym zostanie objętych 200 każda z tych osób musi w toku trzech spotkań z doradcą zawodowym opracować portfolio osobiste. Ponadto wykonawcy będą zobowiązani opracować program doradztwa uwzględniający aspekty: rozpoznanie predyspozycji zawodowych, kształtowanie świadomości w obszarze gender mainstreaming, np. poprzez łamanie stereotypów związanych z wyborem zawodu, wzmocnienie samooceny uczniów oraz motywacji do nauki. Osoby zainteresowane pracą w projekcie w charakterze doradców zawodowych powinny spełniać następujące wymagania: a) wykształcenie wyższe (preferowane pedagogiczne lub psychologiczne) b) kwalifikacje w obszarze doradztwa zawodowego (studia kierunkowe, podyplomowe lub inne dające uprawnienia do prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego) c) zaangażowanie, kreatywność, d) korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowna za umyślne przestępstwo, e) bardzo dobra organizacja pracy, duża dyspozycyjność, f) bardzo dobra znajomość obsługi komputera: pakiet Microsoft Office, Internet g) znajomość specyfiki szkoły i środowiska lokalnego Mile widziany będzie fakt posiadania doświadczenia w prowadzeniu tego typu zajęć z uczniami. Wymagane dokumenty: b) oświadczenie o niekaralności( do pobrania ze strony) c) życiorys curriculum vitae, d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz ewentualne doświadczenie zawodowe w obszarze doradztwa zawodowego, e) oryginał kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony),

5 f) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje /umiejętności/referencje, g) oferta cenowa wykonania zlecenia ( w ofercie należy podać kwotę brutto za prowadzenie 1 godziny zajęć). Społecznego Wiejskie szkoły światowy poziom nauczania poszukuje osoby odpowiedzialnej za utworzenie strony internetowej poświęconej projektowi Wymagania a) wykształcenie wyższe informatyczne, b) doświadczenie w tworzeniu stron internetowych udokumentowane min. 5 stron w tym strony dla jednostek administracji publicznej, c) znajomość systemów CMS - instalacja, konfiguracja na poziomie niezbędnym do samodzielnego tworzenia serwisów internetowych, d) zaangażowanie, kreatywność, e) korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowna za umyślne przestępstwo, f) bardzo dobra organizacja pracy, Do głównych obowiązków osoby odpowiedzialnej za utworzenie strony internetowej będzie należało: a) opracowanie koncepcji strony internetowej, b) zarejestrowanie domeny internetowej, c) umieszczenie strony internetowej na serwerze, d) zagwarantowanie nieprzerwanego dostępu do strony internetowej przez min. 2 lata, e) umieszczenie podstawowych informacji o projekcie na tworzonej stronie, f) przekazanie dostępu (utworzenie loginów i haseł dostępu) w celu umożliwienia edycji przez osoby zatrudnione w projekcie, Strona internetowa powinna działać we wszystkich nowoczesnych przeglądarkach wspierających XHTML oraz CSS2. Strona internetowa musi wyglądać czytelnie w przeglądarkach rodziny Internet Explorer od wersji 6 w górę, natomiast dopuszczamy używanie rozszerzeń typu pakiet skryptów JS o nazwie IE7 wprowadzający korekcję w obsłudze standardów dla przeglądarek z rodziny IE. Layout powinien być przejrzysty, czytelny, nieprzepakowany treścią, przestrzenny, łączący lekkość sieci kontaktów z powagą instytucji, które prowadzą ten projekt. Powinien mieć wygląd rzetelny, elegancki i formalny. Layout powinien być uruchomiony na chodzącym systemie CMS, np. Joomla, Wordpress, lub Drupal wraz z przykładowymi danymi. Wymagane dokumenty: b) oświadczenie o niekaralności (do pobrania ze strony), c) życiorys curriculum vitae, d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz potwierdzających wymaganie określone w punkcie b, e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, f) oryginał kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony), g) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności h) oferta cenowa wykonania zlecenia,

6 Termin składania ofert: 3 marca 2014 r. do godz. 9:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Pilchowicach (pok.4) Termin rozpoczęcia pracy w projekcie: od 6 smarca Forma zatrudnienia: umowa zlecenie (z wyłączenie stanowiska związanego z utworzeniem strony internetowej poświęconej projektowi, gdzie przewiduje się umowę o dzieło) Wymagane dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z adnotacją: nabór na stanowisko.w ramach projektu Wiejskie szkoły światowy poziom nauczania UWAGA!!! (należy podać pełną nazwę stanowiska, tak jak zostało ono nazwane w niniejszym ogłoszeniu). Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) Do pobrania : oświadczenie o niekaralności kwestionariusz osobowy

: Nowoczesny system doskonalenia zawodowego nauczycieli na terenie Powiatu Chrzanowskiego

: Nowoczesny system doskonalenia zawodowego nauczycieli na terenie Powiatu Chrzanowskiego Ogłoszenie dotyczy projektu: Nowoczesny system doskonalenia zawodowego nauczycieli na terenie Powiatu Chrzanowskiego realizowanego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.09.01.01-14-327/11-00

UDA-POKL.09.01.01-14-327/11-00 ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) Gmina Siennica, ul. Kobielska 1, 05-332 Siennica w ramach projektu pt. Indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w Radomiu ul. Piastowska 17

OGŁOSZENIE. Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w Radomiu ul. Piastowska 17 OGŁOSZENIE Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w Radomiu ul. Piastowska 17 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze : Informatyk w wymiarze 8/40 etatu. 1. Wymagania niezbędne:

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA ZAPYTANIE OFERTOWE

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA ZAPYTANIE OFERTOWE Strona1 ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000,00 euro na usługę pełnienia funkcji nauczyciela/nauczycielki języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciel wychowania przedszkolnego

Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciel wychowania przedszkolnego Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciel wychowania przedszkolnego Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Piasecznie na podstawie Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

Bardziej szczegółowo

w ramach realizacji projektu Przedszkolaki na start współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Liczba wolnych miejsc pracy: 1

w ramach realizacji projektu Przedszkolaki na start współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Liczba wolnych miejsc pracy: 1 Wójt Gminy Kawęczyn ogłasza nabór na wolne stanowisko koordynatora projektu/ nauczyciela wychowania przedszkolnego/ pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego / pracownik obsługi punktu przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia na umowę zlecenie koordynatora/koordynatorki projektu, specjalisty/specjalistki ds. rozliczeń oraz nauczycieli/nauczycielek prowadzących zajęcia pozalekcyjne w projekcie

Bardziej szczegółowo

Nabór na stanowisko. specjalisty do spraw kadr i płac w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Szczecinie DYREKTOR

Nabór na stanowisko. specjalisty do spraw kadr i płac w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Szczecinie DYREKTOR Nabór na stanowisko specjalisty do spraw kadr i płac w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Szczecinie DYREKTOR PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO W SZCZECINIE 70-483

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE NAUCZYCIELI DO REALIZACJI ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU SZKOŁA RÓWNYCH SZANS. PROGRAMY ROZWOJOWE SZKÓŁ.

OGŁOSZENIE O NABORZE NAUCZYCIELI DO REALIZACJI ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU SZKOŁA RÓWNYCH SZANS. PROGRAMY ROZWOJOWE SZKÓŁ. OGŁOSZENIE O NABORZE NAUCZYCIELI DO REALIZACJI ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU SZKOŁA RÓWNYCH SZANS. PROGRAMY ROZWOJOWE SZKÓŁ. IV EDYCJA BIS Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Rudzie ogłasza

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej. ogłasza nabór na stanowisko:

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej. ogłasza nabór na stanowisko: Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej ogłasza nabór na stanowisko: ASYSTENTA RODZINY w ramach realizacji Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

Bardziej szczegółowo

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia na umowę zlecenie koordynatora/koordynatorki projektu, specjalisty/specjalistki ds. rozliczeń oraz nauczycieli/nauczycielek/trenerów prowadzących zajęcia pozalekcyjne

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY. podinspektor ds. promocji miasta (nazwa stanowiska pracy)

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY. podinspektor ds. promocji miasta (nazwa stanowiska pracy) BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY podinspektor ds. promocji miasta (nazwa stanowiska pracy) 1. Wymagania niezbędne: a) obywatelstwo polskie, b) nieposzlakowana opinia,

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRACY. Czas trwania umowy: - od miesiąca października 2014r. do grudnia 2014r. Wymagane kwalifikacje:

OFERTA PRACY. Czas trwania umowy: - od miesiąca października 2014r. do grudnia 2014r. Wymagane kwalifikacje: OFERTA PRACY Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku z realizacją projektu systemowego Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach realizowanego w ramach POKL, Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

REFERENT LUB SAMODZIELNY REFERENT

REFERENT LUB SAMODZIELNY REFERENT DYREKTOR GIMNAZJUM IM. KOMBATANTÓW ZIEMI GRYFOWSKIEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY I. Wymagania niezbędne: REFERENT LUB SAMODZIELNY REFERENT /nazwa stanowiska pracy/ 1. Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 na zakup usługi edukacyjnej

Zapytanie ofertowe nr 1 na zakup usługi edukacyjnej Zapytanie ofertowe nr 1 na zakup usługi edukacyjnej dotyczy: zakupu usługi edukacyjnej w ramach projektu MOJA SZKOŁA MOJĄ SZANSĄ realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOLISTOWIE ogłasza nabór na wykonanie usługi

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOLISTOWIE ogłasza nabór na wykonanie usługi DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOLISTOWIE ogłasza nabór na wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu pn.,, Edukacja wczesnoszkolna w gminie Jaświły-sukces od początku

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY GOPS.POKL.ZP.1.2014 Przytyk dnia 17-03-2014r. POTENCJALNI WYKONAWCY WG ROZDZIELNIKA ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku zaprasza do złożenia oferty na świadczenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI PRACOWNIKÓW DO STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GRYFLANDIA

PROCEDURA REKRUTACJI PRACOWNIKÓW DO STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GRYFLANDIA PROCEDURA REKRUTACJI PRACOWNIKÓW DO STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GRYFLANDIA 1. W oparciu o ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki ogłasza nabór na stanowisko: KSIĘGOWY Zespołu Zamkowego

Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki ogłasza nabór na stanowisko: KSIĘGOWY Zespołu Zamkowego Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki ogłasza nabór na stanowisko: KSIĘGOWY Zespołu Zamkowego Wymiar etatu: ½ etatu Rodzaj umowy: umowa o pracę I. Miejsce wykonywania pracy: Kazimierski

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZATRUDNIENIA NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBREJ 72-003 Dobra, ul. Graniczna 24a

OFERTA ZATRUDNIENIA NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBREJ 72-003 Dobra, ul. Graniczna 24a OFERTA ZATRUDNIENIA NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBREJ 72-003 Dobra, ul. Graniczna 24a Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej 72-003 Dobra, ul. Graniczna

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ Projekt Równe szanse współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pabianice, dnia 25 lipca 2014r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sobieszynie OGŁASZA nabór na wolne stanowiska pracy 2. NAUCZYCIELA GIMNASTYKI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNEJ

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sobieszynie OGŁASZA nabór na wolne stanowiska pracy 2. NAUCZYCIELA GIMNASTYKI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNEJ Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja proce s u nauczania i wychowania uczniów w kl. I-III szkoły podstawowe j. "Rozwój bez barier"

Indywidualizacja proce s u nauczania i wychowania uczniów w kl. I-III szkoły podstawowe j. Rozwój bez barier Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY W postępowaniu prowadzonym w trybie uzupełniającego naboru ofert na stanowisko :. na okres 42 tygodni, co obejmuje realizację łącznie 60 godzin, w ramach umów zlecenia w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. WYMIARU PODATKÓW I OPŁAT W URZĘDZIE GMINY W OLEŚNICY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. WYMIARU PODATKÓW I OPŁAT W URZĘDZIE GMINY W OLEŚNICY OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. WYMIARU PODATKÓW I OPŁAT W URZĘDZIE GMINY W OLEŚNICY Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY (część A) DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY (część A) DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Gliwicach zatrudni na stanowisko urzędnicze księgowa - kasjer w wymiarze ¼ etatu. Do głównych obowiązków pracownik będzie naleŝało: 1. sporządzanie list płac 2. sporządzanie

Bardziej szczegółowo

DATA PUBLIKACJI: 01.03.2011r. WÓJT GMINY MSZANA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY MSZANA

DATA PUBLIKACJI: 01.03.2011r. WÓJT GMINY MSZANA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY MSZANA DATA PUBLIKACJI: 01.03.2011r. WÓJT GMINY MSZANA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY MSZANA PODINSPEKTOR DS. PROMOCJI I INFORMACJI WYMIAR ZATRUDNIENIA - PEŁNY ETAT 1/1 Umowa o

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE. Podinspektora

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE. Podinspektora PS-K.1101.1.2014 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku ul. Wyzwolenia 2 83-221 Osiek ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 1. Nazwa jednostki: DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Szkoła Podstawowa nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach ul. Targowa

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W BĘDZINIE. Wydział Oświaty

STAROSTWO POWIATOWE W BĘDZINIE. Wydział Oświaty STAROSTWO POWIATOWE W BĘDZINIE 42 500 Będzin, ul. Krasickiego 17 tel./faks 32 368 07 54 Wydział Oświaty Znak sprawy: WO.431.4.012.2012 Będzin dnia, 12.11.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/GzK/POKL/2013 kierownika projektu: Gimnazjum z klasą 1. Przedmiot zamówienia:

Zapytanie ofertowe nr 1/GzK/POKL/2013 kierownika projektu: Gimnazjum z klasą 1. Przedmiot zamówienia: Supraśl, dnia 09 września 2013 r. Zapytanie ofertowe nr 1/GzK/POKL/2013 Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Supraślu, który działa w imieniu Burmistrza Supraśla zaprasza do złożenia oferty na realizację

Bardziej szczegółowo