Warehouse Management. by the Ehrhardt + Partner Group. Wiodący na świecie ekspert logistyki magazynowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warehouse Management. by the Ehrhardt + Partner Group. Wiodący na świecie ekspert logistyki magazynowej"

Transkrypt

1 Warehouse Management by the Ehrhardt + Partner Group Wiodący na świecie ekspert logistyki magazynowej Leading international Experts in Warehouse Logistics Oprogramowanie do zarządzania magazynem i logistyką

2 Treść Contents Moc innowacji The Power of Innovation Filozofia przedsiębiorstwa Company philosophy Skuteczne rozwiązania firmy Ehrhardt + Partner... 6 Successful solutions from Ehrhardt + Partner Doskonałe zarządzanie magazynem przy pomocy LFS Perfect warehouse management with LFS Planowanie magazynowe i doradztwo Warehouse planning and consulting Modernizacje magazynów Warehouse modernisation Rozwiązania Pick-by-Voice Pick-by-Voice solutions Centrum Rozwiązań Technicznych Technical Solution Center logshop24.com logshop24.com Rozwiązania w zakresie bezprzewodowej transmisji danych Radio frequency solutions Technologia RFID RFID technology Licznik przepływu materiału Material flow computer Szkolenia i seminaria Training and seminars E + P działający międzynarodowo ekspert w zakresie gospodarki magazynowej E + P the international warehouse expert Współpraca międzynarodowa International Partners Dane fakty liczby Data facts figures LFS stosowany u naszych partnerów na całym świecie LFS in use worldwide with our partners Silny zespół A strong team 2

3 Moc innowacji The Power of Innovation Założona w 1987 roku jako firma rodzinna, Ehrhardt + Partner jest obecnie działającą na skalę międzynarodową grupą firm z ponad 300 pracownikami w sześciu lokalizacjach. Doświadczone zespoły inżynierów z dziedzin inżynierii logistycznej i oprogramowania pracują bez przerwy nad nowymi rozwiązaniami w zakresie logistyki magazynowej, aby sprostać wyzwaniom przyszłości. Ponieważ każde przedsiębiorstwo musi spełniać indywidualne wymagania logistyczne, grupa Ehrhardt + Partner oferuje zintegrowane rozwiązania, które mogą być łatwo dostosowane do wymogów istniejących lub przyszłych. Połączenie postępowości i praktyczność, jak również doświadczenie zebrane w projektach u ponad 700 klientów powodują, że grupa E + P stała się światowym liderem innowacji w dziedzinie logistyki. Rosnąć z klientem i pomóc klientowi w tym samym we wzroście ta koncepcja się sprawdziła. Rozwiązania magazynowe grupy E + P zapewniają długoterminową optymalizację procesów magazynowych oraz gwarantują wzrost wydajności i dochodów w łańcuchu logistycznym. Klienci E+P mogą przy tym liczyć na doświadczonego i wiarygodnego partnera po swojej stronie, który będzie im towarzyszył w drodze do logistyki jutra. Founded in 1987 as a family company, Ehrhardt + Partner is now an internationally active group of companies with more than 300 employees in six locations. Engineering teams with practical experience from the areas of logistics and software engineering continually develop new solutions in warehouse logistics for the challenges of the future. Since each company has to fulfil individual logistic requirements, the Ehrhardt + Partner Group offers integrated total solutions that can be easily adapted to existing or future problem definitions. The combination of progressiveness and practical approach, as well as the experience of over 700 customer projects, has made the E+P Group into a worldwide leader in innovation in the area of warehouse logistics. Growing with the customers while at the same time helping the customers to grow, as a concept by the group. The warehouse solutions of the E+P Group sustainably provide for an optimisation of the warehousing process and ensure an increase in performance and volume in the logistics chain. E+P customers can thus count on an experienced and reliable partner on their side one who accompanies them throughout the world on the road to the logistics of tomorrow.

4 Filozofia przedsiębiorstwa Siedem filarów sukcesu Company philosophy Seven pillars of success Nawiązanie kontaktu jest początkiem, pozostanie razem jest postępem, współpraca jest sukcesem. Henry Ford ( ), założyciel Ford Dzięki konsekwentnej orientacji na klienta i produkt, staliśmy się wiodącym ekspertem na rynku międzynarodowym w zakresie logistyki magazynowej. We wszystkim, co robimy, bierzemy pod uwagę kilka kluczowych zasad. With a consistent focus on customers and products, we have developed into an internationally leading expert in warehouse logistics. In everything we do, there are some central principles that we keep in mind. Korzyści dla klienta Nasze działania są w pełni podporządkowane potrzebom naszych klientów. Koncentrujemy nasze usługi i rozwiązania wokół klienta, jego wymagań i potrzeb. Jesteśmy tam, gdzie nasi klienci nas potrzebują. Benefit to the customer All of our work is done entirely in the service of the customer. We orient our performances and solutions around the customer, around his/ her requirements and wishes. We are there wherever our customers need us. Zorientowaniem na zastosowania praktyczne, Rozwiązania oferowane przez praktyków dla praktyków. Naszym celem są efektywne, zintegrowane rozwiązania sprawdzające się w praktyce oraz przynoszące naszym klientom maksymalną korzyść gospodarczą. Practical focus Solutions by practitioners for practitioners. Our goals are efficient, integrated solutions that prove their value in practice and create maximum economical advantages for our customers. Innowacyjność Wyznaczamy standardy dla nowych wymogów. Jako czołowy ekspert w dziedzinie magazynowania, wyznaczamy standardy w zakresie innowacji, rozwoju, ekonomiczności i niezawodności. Aby rozwijać innowacyjne rozwiązania, ściśle współpracujemy z instytucjami naukowymi i badawczymi. Innovative strength We set standards for new requirements. As the leading warehouse expert, we set standards with regard to innovation development, economic efficiency and reliability. We work intensively with research and science facilities to develop innovative solutions. 4

5 Specjalizacja Wyspecjalizowaliśmy się na cały zakres logistyki magazynowej, pracujemy ponadbranżowo i nie ograniczamy się ani geograficznie, ani do określonego segmentu tego obszaru zadań. Nasza oferta obejmuje rozwiązania z zakresu planowania i optymalizacji procesów logistycznych oraz wdrażania oprogramowania, aż do uruchomienia i późniejsze wsparcie projektu. Specialisation We have concentrated ourselves on the full range of warehouse logistics; we work across industry boundaries and limit ourselves neither geographically nor to a particular sector of this industry. Our solutions range from logistical planning, process optimization and software implementation up to commissioning and support following project completion. Jakość pracy Nasza praca charakteryzuje się bezkompromisową jakością. W tak samo wysokiej jakości tworzymy zarówno małe, średnie i bardzo złożone centra logistyczne z obsługiwanymi manualnie oraz w pełni zautomatyzowanymi komponentami technicznymi. Nasz sposób działania ukierunkowany jest na profesjonalizm, rzetelność oraz bezwzględną dokładność dostaw. High-quality work Our work is characterised by uncompromising quality. We work for small, medium and highly complex logistics centres with manual and fully automated components with the same high level of quality. Our working method is focused on professionalism, reliability and strict compliance with deadlines. Międzynarodowość Tak, jak gotowość do działania ważne jest dla nas również działanie na skalę międzynarodową, co wpisuje się w naszą koncepcję przedsiębiorstwa. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie nasi klienci nas potrzebują. Poprzez własne oddziały lub strategiczne partnerstwo, oferujemy jako rodzinnie prowadzony koncern naszym działającym na całym świecie klientom dokładnie takie usługi, jakie są im potrzebne, by osiągnąć sukces. Internationality Alongside our focus on attaining results, internationality is an important part of our company concept. We are there wherever our customers need us. As a family-owned company with our own subsidiaries and strategic partnerships, we offer our customers precisely the service they need for the success of their company. Bezpieczeństwo inwestycji i przyszłości Długoterminowy charakter naszej działalności oraz bezpieczeństwo inwestycji i przyszłych rozwiązań są istotnym elementem naszej filozofii przedsiębiorstwa. Dzięki wysokiemu standardowi rozwoju naszych produktów oraz powiązane z tym bezpieczeństwo inwestycji i przyszłości gwarantujemy naszym klientom trwałość, maksymalne bezpieczeństwo i przewidywalność. Investment security and safeguarding the future The long-term nature of our company and the fact that our solutions provide investment security and safeguard of the future are important cornerstones for us in our company philosophy. Thanks to the high development standard of our products and the related investment security and safeguarding of the future, we guarantee our customers steadfastness, maximum security and forward planning. 5

6 Skuteczne rozwiązania firmy Ehrhardt + Partner Successful solutions from Ehrhardt + Partner Wraz ze spółkami zależnymi, zapewnia grupa Ehrhardt + Partner oferuje zintegrowane rozwiązania całościowe dla logistyki magazynowej z jednego źródła. Z przeznaczeniem do profesjonalnego stosowania w praktyce wszystkie produkty są stale rozwijane na najwyższym poziomie. W związku z tym, produkty charakteryzują się bardzo wysoką jakością i oferują klientom bezpieczeństwo przyszłości i bezpieczeństwo inwestycji. Gama produktów grupy E + P obejmuje system zarządzania magazynem LFS, rozwiązania Pick-by-Voice oraz dane bezprzewodowej transmisji danych, RFID, komputery przepływu materiałów, indywidualne rozwiązania specjalne dla klientów, projektowanie magazynu i doradztwo, a także seminaria w zakresie magazynowania. Together with its subsidiary companies, Ehrhardt + Partner Group offers integrated total solutions for warehouse logistics from one source. Conceived for professional use in practice, all products are subject to ongoing development to keep them at the highest standard. This is why the products distinguish themselves with a very high level of quality, offering the customer security for the future and their investments. The product range of the E+P Group incorporates the LFS warehouse management system, Pick-by-Voice and wireless data solutions, RFID, material flow computers, individual customer specific solutions, warehouse planning and consultancy as well as warehouse seminars. Doskonałe zarządzanie magazynem przy pomocy LFS Perfect warehouse management with LFS Na podstawie kompleksowego know-how obejmującego zarządzanie magazynem i ponad dwudziestu lat doświadczeń praktycznych w gospodarce magazynowej firma Ehrhardt + Partner stworzyła system zarządzania magazynem LFS. Modułowo zbudowane oraz oparte na względnej bazie danych rozwiązanie standardowe jest przeznaczone do zastosowania profesjonalnego w magazynie. LFS dostarcza klientom stuprocentową przejrzystość odnośnie bieżących zdarzeń w manualnych i zautomatyzowanych jednostkach magazynowych: Od wejścia produktów przez wszystkie etapy pośrednie aż do do udostępnienia do produkcji lub do wysyłki LFS steruje przy pomocy obsługiwanych dialogowo aplikacji całym przepływem materiału i przepływem informacji w ramach centrów logistycznych. Ehrhardt + Partner developed the warehouse management system LFS on the basis of their comprehensive knowledge of warehouses and practical experience in warehouse management gathered over twenty years. The modular standard solution, which is supported by a relational database, is designed and structured for simple and more demanding requirements, and for professional use in a warehouse. The LFS gives the customer one-hundred percent transparency in monitoring occurrences in manual and automated storage units: from goods-in to disposition for manufacture or shipping. LFS directs the entire material and information flow within the logistics centres using dialogue-supported applications. 6

7 E+P i LFS nowe trendy w logistyce magazynowej E+P and LFS trendsetters for warehouse logistics Wraz z LFS firma Ehrhardt + Partner stworzyła system, który już od początku wybiegał w przyszłość w dalszym ciągu pozostaje krok przed konkurencją. Produkty związane z systemem oprogramowania LFS dały logistyce magazynowej ważne impulsy w zakresie projektowania i wdrażania nowoczesnych procesów logistycznych. Co charakteryzuje system? Jako system zarządzania magazynem stwarza on bezpośrednio z systemami planowania produkcji oraz systemami sterowania, systemami gospodarki towarowej, systemami zleceń klientów lub też systemami sklepów internetowych jak najlepsze warunki prowadzenia magazynu oraz komisjonowania. System automatycznie optymalizuje wszystkie zasoby magazynowe, takie jak np. rozmieszczenie personelu i wykorzystuje stosowane technologie magazynowe w idealny sposób. Z tego powodu firma Ehrhardt + Partner mówi w przypadku tego rozwiązania nie o raczej pasywnym zarządzaniu magazynem, ale o aktywnym kierowaniu magazynem. With LFS, Ehrhardt + Partner has created a system that was and still is clearly ahead of its time. Development around the software system LFS has instigated important ideas for the design and implementation of modern logistics processes. But what characterises the system? As a warehouse management system, it creates the best conditions possible for storage and picking in direct connection with product planning and control systems, merchandise management systems and customer order and internet shop systems. The system automatically optimises all warehouse resources, such as the deployment of staff, and it uses the applied storage technology perfectly. For this reason, when talking about their solution, Ehrhardt + Partner does not talk of passive warehouse administration, but of active warehouse management. 7

8 IBM iseries System zarządzania magazynem wszystkich platform A warehouse management system for all platforms Wraz z LFS E+P oferuje niezwykle wydajny i elastyczny system zarządzania magazynem na platformie IBM iseries, wcześniej AS/400. Dla osób zainteresowanych, które nie korzystały z zalet tej platformy, ale mimo to ceniących wydajny i zbudowany modułowo system zarządzania magazynem, firma Ehrhardt + Partner oferuje od dwóch lat LFS również dla platformy Linux, a od 2007 także dla Windows. LFS może więc być płynnie zintegrowany z istniejącymi architekturami sieci. With the LFS system, E+P offers an extremely efficient, flexible warehouse management system on an IBM iseries platform, formerly AS/400. For the last two years, Ehrhardt + Partner has also been offering the LFS system for Linux platforms and recently also for Windows, aiming at interested parties who have taken advantage of this platform thus far, but who still appreciate a powerful and modularly designed warehouse management system. LFS can thus be seamlessly integrated into existing network architecture. LFS jako zintegrowane rozwiązanie całościowe LFS the integrative solution Międzybranżowy system zarządzania magazynem LFS charakteryzuje się wysoką funkcjonalnością, bezpieczeństwem na przyszłość, zorientowaniem na zastosowania praktyczne, jak również prostą i intuicyjną obsługą. Dzięki wysokiemu stopniowi parametryzacji system może zostać z łatwością dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta i może być bardzo łatwo zintegrowany z istniejącymi środowiskami IT. Interfejsy komunikacyjne do wszystkich aktualnych i systemów gospodarki magazynowej, ERP, protokołów i platform są dla LFS taka samo oczywiste, jak usługi do zastosowania w środowiskach SOA. The inter-industry warehouse management system LFS distinguishes itself through high functionality, safeguarding for the future, practical orientation and simple, intuitive operability. Thanks to a high degree of parameterisation, the system can be easily adapted to customer requirements and can be integrated into existing IT landscapes. Communication interfaces with all current WWS and ERP systems, protocols and platforms are likewise a matter of course for LFS, as are services for use in SOA environments. 8

9 Planowanie magazynowe i doradztwo Warehouse planning and consulting Oprócz dopasowanej do potrzeb koncepcji magazynu i planowania grupa E+P zapewnia bardzo ugruntowany know-how w zakresie doradztwa w dziedzinach wyboru sprzętu i oprogramowania, wyposażenia magazynu, przepływu materiału i projektowania procesów, jak również restrukturyzacji magazynu. Spektrum usług firmy E+P jako generalnego wykonawcy, jak również we współpracy z wieloletnimi partnerami obejmuje oprócz konkretnego wyszukiwania lokalizacji oraz tworzenia projektu budowlanego, również projektowanie struktur i procesów, kierowanie projektem i jego realizację, a także właściwą integrację IT oraz technologii magazynowej. Alongside warehouse design and planning tailored to customers needs, the E+P Group also offers an established consultancy knowledge base on the subject of hardware and software, warehouse equipment, material flow and process design, as well as warehouse restructuring. As general contractor and in cooperation with long-term partners, products and services include the structure and process planning, project management and realisation, as well as accountable IT and warehouse technical integration in addition to the concrete site selection and structural project development. Modernizacje magazynów Warehouse modernisation Istotnym punktem ciężkości działalności firmy Ehrhardt + Partner jest bezpieczne, na czas i mieszczące się w budżecie modernizowanie manualnych i zautomatyzowanych centrów logistycznych. Koncern Ehrhardt + Partner wspólnie ze swoimi spółkami zależnymi, specjalizującymi się w najróżniejszych zadaniach w ciągu bardzo krótkiego okresu przeprowadza w niezawodny i bezpieczny sposób kompleksowe modernizacje magazynów. An important focus of activity at Ehrhardt + Partner is the reliable, deadline-compliant and on-budget modernisation of manual and automated logistics centres. The Ehrhardt + Partner Group reliably and securely realises complex warehouse modernisations within the shortest possible time together with its subsidiaries, which are specialised in extremely different sectors. 9

10 Rozwiązania Pick-by-Voice Pick-by-Voice solutions Dla bezproblemowego zastosowania w magazynie rozwiązania Pick-by-Voice grupa E+P oferuje idealnie ze sobą zgrane rozwiązanie całościowe, składające się oprogramowania i sprzętu: Opracowany przez E+P Pick-Manager jest standardowym rozwiązaniem w zakresie oprogramowania dla zapewnienia prostego i nieskomplikowanego podłączenia Pick-by-Voice do istniejącej struktury IT u klientów, którzy już posiadają rozwiązania pochodzące od konkurencji, ale chcą zoptymalizować komisjonowanie przez sterowanie głosowe. Razem z Voice-Terminal Talkman amerykańskiego dostawcy Vocollect system jest wiodącym na świecie systemem komisjonowania opartym o sterowanie głosowe z ponad użytkowników koncern oferuje optymalne kompleksowe rozwiązanie Pickby-Voice specjalnie na potrzeby komisjonowania. For problem-free use of Pick-by-Voice applications in the warehouse, the E+P Group offers a perfectly balanced total solution comprising software and hardware. The Pick Manager developed by E+P is a standard software solution for connecting Pick-by-Voice simply and easily to any customer s existing IT structure, where that customer already has a warehouse solution from competitors but wants to optimise voicecontrolled picking. Together with the Voice Terminal from American supplier Vocollect (this system is the worldwide leading voice-based picking system with more than 100,000 users) the Group offers an optimal total solution especially for picking with Pick-by-Voice. Jako certyfikowany Vocollect Voice Provider grupa E+P spełnia najwyższe wymagania jakościowe i standardy w obszarach rozwoju, integracji i wsparcia dla rozwiązań Pick-by-Voice. As a certified Vocollect Voice Total Solution Provider, the E+P Group fulfils the highest quality demands and standards in the areas of development, integration and support of Pick-by-Voice solutions. 10

11 Centrum Rozwiązań Technicznych Technical Solution Center Centrum Rozwiązań Technicznych TSC Technical Solution Center oferuje kompleksowe wsparcie i serwis dla osprzętu Vocollect oraz Psion w swoim własnym centrum napraw. Jako certyfikowany partner Psion Platinum i Voice Total Solution Provider grupa Ehrhard + Partner spełnia najwyższe wymagania jakościowe i standardy w obszarach rozwoju, integracji i wsparcia rozwiązań bezprzewodowego przesyłania danych oraz rozwiązań głosowych. W zależności od indywidualnego serwisu oraz wymagań wobec wsparcia do usług Centrum oprócz konserwacji oraz bieżących napraw należą również serwis zastępczy wraz z akcesoriami do usług Centrum. Ponad 90 procent przychodzących zleceń na naprawy opuszcza Centrum napraw w ciągu 24 godzin i często następnego dnia dociera z powrotem do klienta i jest gotowe do użycia. The TSC the Technical Solution Center offers comprehensive support and service for Vocollect und Psion hardware in our own RepairCenter. As a certificed Psion Platinum Partner and Voice Total Solution Provider, the Ehrhardt + Partner Group fulfils the highest quality reqiurements and standards in the domains of development, integration and support for radio frequency and Voice solutions. Depending on the customers individual service and support requirements, the Center s range of services includes maintenance, quick repair and a comprehensive replacement service. More than 90 per cent of the incoming repair orders leave the Repair Center within 24 hours and are back in service with our customers the next day. logshop24.com logshop24.com logshop24.com jest internetowym sklepem dla rozwiązań Pick-by-Voice oraz wyposażenia magazynowego oraz do komisjonowania. Asortyment sklepu zawiera niemal wszystkie dostępne produkty firmy Vocollect, w tym akcesoria i części zamienne oraz podręczne urządzenia do komisjonowania, terminale, sterowniki, skanery, drukarki, punkty dostępu, mobilne stacje robocze oraz wózki do komisjonowania. logshop24.com is an internet-based shop for Pick-by-Voice solutions, warehousing and picking equipment. The shop assortment comprises nearly all products available from the company Vocollect, including accessories and replacement parts, as well as handheld picking devices, terminals, controllers, scanners, printers, access points, mobile work places and picking carts. 11

12 Rozwiązania w zakresie bezprzewodowej transmisji danych Radio frequency solutions W tym obszarze koncern oferuje oprócz komponentów oprogramowania oraz sprzętowych również zapewnienie pokrycia dla łączności bezprzewodowej oraz instalację punktów dostępu, a także kompletne plany, instalację, uruchomienie sieci radiowej oraz przekazanie jej klientowi. Ponadto zakres usług obejmuje również integrację dostarczonych rozwiązań w zakresie bezprzewodowego przesyłania danych w ramach istniejącej struktury IT. In this area of business, the Group not only offers hardware and software components but also radio coverage and installation of access points as well as all-round planning, installation, implementation, commissioning and handover of a wireless network to the customer. Furthermore, the range of performances also includes integration of the radio frequency solutions supplied into the existing IT structure. Technologia RFID RFID technology Już przed laty firma E+P włączyła technologię RFID w procesy logistyczne systemu zarządzania magazynem LFS. Technologia RFID jest teraz zawarta w standardowym zakresie oprogramowania zarządzania magazynem i jest zawsze dostępna dla klientów tego dostawcy oprogramowania. Ponadto przedsiębiorstwo zależne od E+P ITL Instytut rozwiązań technicznych oferuje w zakresie logistyki możliwość przeprowadzenia studium wykonalności w celu szczegółowego sprawdzenia warunków zastosowania RFID w środowiskach klientów. Grupa współpraca z instytucjami naukowymi, badawczymi i rozwoju jest charakterystyczna również dla tego obszaru pracy przedsiębiorstwa. Years ago, E+P had already integrated RFID technology into the logistics processes for the warehouse management system LFS. RFID technology is therefore included in the standard scope for this warehouse management software and is available to the software specialist s customers at any time. Moreover, the E+P subsidiary ITL (the Institute for Technical Solutions in Logistics) offers the option of carrying out a detailed check of the potential use of RFID in customer environments using feasibility studies. Close collaboration with scientific research and development institutes is also characteristic for this sphere of activities at the Group. 12

13 Licznik przepływu materiału Material flow computer Do usług oferowanych przez grupę E+P w dziedzinie komputerów przepływu materiału należą wysokiej jakości oferta rozwiązań dla niezależnego od producenta połączenia automatycznych technologii magazynowych i przenośnikowych oraz wymiana przestarzałych komputerów przepływu materiałów dla istniejących instalacji. Prace te są zwykle prowadzone podczas bieżącej pracy zakładu. The range of performances by the E+P Group in the field of material flow computers also includes a high-quality solution for producerindependent connection of automated storage technology and material handling as well as the replacement of obsolete material flow computers for existing installations. This work usually takes place during regular operation. Szkolenia i seminaria Training and seminars Już w 2001 roku, koncern E+P stworzył unikalne na skalę światową centrum logistyki i szkoleń. Wcześnie można tu na żywo symulować procesy logistyczne klientów E+P. Możliwości optymalizacji mogą być w ten sposób prezentowane oraz przez klienta testowane mogą być nowe technologie na potrzeby ich zastosowania w jego magazynie. W celu przeszkolenia personelu magazynowego odpowiednio do nowych wymagań i zadań oraz w celu wdrożenia nowych pracowników dostępny jest szeroki zakres profesjonalnych szkoleń magazynowych oraz seminariów. Oprócz teoretycznego szkolenia i doszkalania, uczestnicy seminarium w centrum logistycznym E+P trenują praktyczne zastosowanie najnowocześniejszych technologii magazynowych. Already in 2001 the E+P Group established a one-of-a-kind logistics and training centre. Here, the logistics processes of E+P customers can be represented live. Optimisation possibilities can be demonstrated and new technologies can be tested by the customers for practical application in their warehouses. In order to qualify warehouse personnel for new requirements and tasks, as well as for the on-the-job-training of new employees, an extensive program of professional warehouse training and seminars is available. Along with the theoretical training and continuing education, the seminar participants train in the E+P logistics centre, in step with actual practice in the application of the most modern warehouse technologies. 13

14 E+P działający międzynarodowo ekspert w zakresie gospodarki magazynowej E+P the international warehouse expert Od końca lat 90-tych, Ehrhardt + Partner w stał się działającym na rynku międzynarodowym ekspertem w dziedzinie magazynowania. Rozległe doświadczenie, profesjonalne i rzetelne zarządzanie projektem oraz kompetentne wsparcie oferowane przez E+P, to cenione przez klientów na całym świecie cechy. Since the end of the 1990 s Ehrhardt + Partner has developed into an internationally operating warehouse expert. The extensive expert knowledge, professional project management and reliable support that E+P provides are qualities valued by customers throughout the world. Obecnie rozwiązania oferowane przez nasz koncern są z powodzeniem wykorzystywane na pięciu kontynentach. Do pierwszych projektów w Hiszpanii, Szwajcarii i Francji dołączyły instalacje w Argentynie i Ameryce Północnej. Aktualnie także centra dystrybucyjne w Czechach, na Węgrzech, w Rosji i Polsce są zarządzanie przy pomocy systemu zarządzania magazynem LFS. Po ciekawych projektach w Nowej Zelandii, Chinach, Maroku i na Bliskim Wschodzie kwestia internacjonalizacji dla Ehrhardt + Partner jest jeszcze daleka od zakończenia. Inne przyszłe rynki są już zidentyfikowane i w niedługiej przyszłości również i tam zostanie rozpoczęta ofensywa handlowa. Company solutions are currently being employed successfully on five different continents. In addition to the initial projects in Spain, Switzerland and France, installations in Argentina and North America were carried out. Today, logistics centres in the Czech Republic, Hungary, Russia and Poland are administered with the warehouse management system LFS. After interesting projects in New Zealand, China, Morocco and the Middle East, the theme of internationalisation is far from concluded for Ehrhardt + Partner. Additional future markets have already been identified and will be developed in the foreseeable future. 14

15 Współpraca międzynarodowa International partners Szczególnie w zglobalizowanym świecie, firmy muszą działać wspólnie ze strategicznymi partnerami. Grupa Ehrhardt + Partner wcześnie rozpoznała znaczenie tego rodzaju partnerstwa i zbudowała niezawodną sieć sprzedaży i serwisu na wszystkich ważnych rynkach. Wraz ze swoimi silnymi oraz kompetentnymi partnerami dystrybucyjnymi i serwisowymi przedsiębiorstwo obecne jest na rynkach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, w Ameryce Północnej i Ameryce Południowej, w Azji Wschodniej oraz na Bliskim Wschodzie. Companies depend on strategic partners especially in today s globalised world. The Ehrhardt + Partner Group recognised the significance of these partnerships early on and established a reliable sales and service network in all relevant markets. Together with its strong and competent sales and service partners, the Group is represented in central and south-eastern Europe, in North and South America, in Eastern Asia and in Middle East. Dane fakty liczby Data facts figures Liczba klientów: ponad 450 Liczba projektów klientów rocznie: ponad 50 Zrealizowane centra logistyczne: ponad 700 Liczba pracowników, którzy pracują codziennie z LFS: ponad Liczba wersji językowych systemu: obecnie 15 Dzienna liczba zapytań przez LFS na całym świecie: ponad 35 milionów Number of customers: over 450 Number of customer projects each year: currently over 50 Logistics centers implemented: over 700 Number of employees that work daily with LFS: over 40,000 Number of system language versions: currently 15 Number of picks worldwide with LFS per day: over 35 million 15

16 LFS stosowany u naszych partnerów na całym świecie LFS in use worldwide with our partners 16

17 17

18 Silny zespół A strong team Funkcję prezesa firmy Ehrhardt + Partner sprawuje Marco Ehrhardt. Wraz z dwoma akcjonariuszami Jörgiem Fröhlich i Guido Gossler tworzą zespół zarządzający grupy E+P. Dla naszych klientów, ten celowy podział obowiązków w zakresie zarządzania, w tym zespole zarządzającym ma istotne zalety: W ten sposób również na przyszłość zagwarantowana jest kontynuacja istnienia przedsiębiorstwa oraz ciągły rozwój grupy i jej produktów. Ponieważ dobrze wiemy, że przedsiębiorstwo jest tylko tak dobre, jak jego pracownicy, stale inwestujemy w tym obszarze. Pracownicy mający doświadczenie w obsłudze oprogramowania i magazynu odpowiedzialni są u nas za profesjonalne zarządzanie projektami oraz niezawodną realizację projektów. Ehrhardt + Partner is managed by Marco Ehrhardt. Together with both associates Jörg Fröhlich and Guido Gossler, they form the management team for the E+P Group. For our customers, this deliberate division of management tasks over this management team has obvious advantages: this is how we guarantee the reliable continuation of the company and continuous ongoing development of the Group and its products, for the future as well. We continuously invest in our staff as we are very well aware that a company is only as good as its employees. Employees experienced in software and warehouse technology at our company ensure professional project management and reliable realisation of the projects.

19 Na rynku logistycznym wraz z rosnącymi wymaganiami know-how naszych pracowników jest decydującym czynnikiem konkurencyjności. Dlatego też priorytetowo traktujemy obszerne i profesjonalne kształcenie i i dokształcanie naszych pracowników. Pomimo szybkiego wzrostu zatrudnienia firma wyróżnia się wysoko wykwalifikowanymi i zmotywowanymi pracownikami, którzy myślą w kategoriach rozwiązań kompleksowych i lepiej rozumieją w ten sposób poszczególne zadania klienta, które mogą indywidualnie wykonywać. In a logistics market with growing demands, the know-how of our employees is a decisive competitive factor. Therefore, extensive and qualified training and continuing education of employees carry great significant for us. In spite of a rapid growth in personnel, the company distinguishes itself through highly-qualified and motivated employees that think in terms of total solutions and can thus better understand and individually fulfil the respective job definition of the customer. Obecnie zatrudniamy ponad 300 pracowników w sześciu lokalizacjach, w tym wiele osób z solidnym wykształceniem, które swoją karierę zawodową rozpoczęły w naszym przedsiębiorstwie. Dzięki konsekwentnemu programowi kształcenia dla nowych pracowników oraz dostępność własnego centrum logistycznego nowi pracownicy są szybko i pewnie integrowani w struktury koncernu. Currently we employ over 300 employees in six locations, a great number of which have begun their professional development with a sound education in our company. Thanks to a consistent training program for new employees and the availability of a logistics centre, new employees are quickly and confidently integrated into the Group. Każdy projekt logistyczny ma swoje własne wymagania i wyzwania. Nasi pracownicy są praktykami. Znają lokalne problemy, mają międzynarodowe doświadczenie jako eksperci w dziedzinie magazynowania. Zapraszamy Państwa serdecznie na niezobowiązującą, osobistą rozmowę lub z chęcią prześlemy Państwu szczegółowe informacje. Prosimy o kontakt: tel. (+48) , faks (+48) lub Each logistics project has its own demands and challenges. Our employees draw on their practical experience. They recognise the problems onsite and have worldwide experience as warehouse experts. We would like to invite you to a non-binding, personal meeting and we are happy to send you detailed information. Feel free to contact us: Tel. (+48) , Fax (+48) or

20 The Power of Innovation since 1987 Institut für technische Lösungen in der Logistik EPS Ehrhardt + Partner Solutions in Poland Oprogramowanie do zarządzania magazynem i logistyką ul. Antalla 8/ Warszawa Polska Tel.: (+48) Faks: (+48) Ehrhardt + Partner GmbH & Co. KG Software Systems for Warehouse Logistics Alte Römerstraße 3 D Boppard-Buchholz Germany Phone (+49) Fax (+49) _R2-3

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

Pick-Manager. Rozwiązanie głosowe typu Pick-by-Voice do Państwa magazynu

Pick-Manager. Rozwiązanie głosowe typu Pick-by-Voice do Państwa magazynu Pick-Manager Rozwiązanie głosowe typu Pick-by-Voice do Państwa magazynu The Pick-by-Voice solution for your warehouse Warehouse Management by E+P Ehrhardt + Partner wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

SERWIS ABB DLA ENERGERTYKI ABB SERVICE FOR POWER SECTOR. Katalog / Catalogue 2007 / 2008

SERWIS ABB DLA ENERGERTYKI ABB SERVICE FOR POWER SECTOR. Katalog / Catalogue 2007 / 2008 SERWIS DLA ENERGERTYKI SERVICE FOR POWER SECTOR Katalog / Catalogue 2007 / 2008 SPIS TREŚCI / CONTENTS WSTĘP / INTRODUCTION...5 STRUKTURA SPRZEDAŻY DYWIZJI ENERGETYKI W POLSCE SALES ORGANIZATION OF POWER

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA HOTEL HYATT Platinum Partners Silver Partners Media Partners Serdecznie witamy na konferencji IDC IT Security Roadshow 2013 Mamy nadzieję, że ten dzień

Bardziej szczegółowo

Netherlands Economic Mission to Poland. Holenderska misja gospodarcza w Polsce

Netherlands Economic Mission to Poland. Holenderska misja gospodarcza w Polsce 23 26 June 2014 Netherlands Economic Mission to Poland 23 26 czerwca 2014 r. Holenderska misja gospodarcza w Polsce 23 26 June 2014 Netherlands Economic Mission to Poland 23 26 czerwca 2014 r. Holenderska

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2013 1 TABLE OF CONTENTS 4 Słowo wstępne Zarządu A Message from Our Management Board INNOWACYJNOŚĆ INNOVATION 6 ADAMPOL

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2013 1 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 Słowo wstępne Zarządu A Message from Our Management Board INNOWACYJNOŚĆ INNOVATION

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, Dear Readers,

Drodzy Czytelnicy, Dear Readers, W numerze Od redakcji...2 INNO TEMAT Parki naukowo-technologiczne trzeciej generacji.. 3 DOBRE PRAKTYKI Manchaster Science Parks w sercu lokalnego systemu innowacji................................ 6 PROINCOR

Bardziej szczegółowo

IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION. 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt

IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION. 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt PLATINUM PARTNERS CO-PARTNER GOLD PARTNERS SILVER PARTNER MEDIA PARTNERS Serdecznie witamy

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl www.jarltech.de Jarltech Europe GmbH / Jarltech Polska ul. Globusowa 38 02-436 Warszawa, Polska Phone: +48 22 / 863 84-26 Freephone: 800 JARLTECH Jarltech Europe GmbH Raiffeisenstr. 5-7 61250 Usingen,

Bardziej szczegółowo

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl www.jarltech.de / Jarltech Polska ul. Globusowa 38 02-436 Warszawa, Polska Phone: +48 22 / 863 84-26 Freephone: 800 JARLTECH Raiffeisenstr. 5-7 61250 Usingen, Germany Phone: +49 (0) 6081 / 600-0 Freephone:

Bardziej szczegółowo

Profil firmy. Company Profile

Profil firmy. Company Profile Profil firmy Firma Connect Distribution Sp. z o.o., założona w 1998 roku, jest wyspecjalizowanym dystrybutorem rozwiązań IT z wartością dodaną. Dostarczamy najwyższej światowej jakości rozwiązania software

Bardziej szczegółowo

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl www.jarltech.de / Jarltech Polska ul. Globusowa 38 02-436 Warszawa, Polska Phone: +48 22 / 863 84-26 Freephone: 800 JARLTECH Raiffeisenstr. 5-7 61250 Usingen, Germany Phone: +49 (0) 6081 / 600-0 Freephone:

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Album Firm Parkowe Orły 2013

Album Firm Parkowe Orły 2013 STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Laureaci Konkursu Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków Programu Kreator

Bardziej szczegółowo

MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK

MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK Contents Spis treści I PROFIL FIRMY 07 II WE WORK FOR THE CLIENT PRACUJEMY DLA KLIENTA 13 Client Our Partner Klient nasz Partner Sales and Technical

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

ALWAYS THE RIGHT DIRECTION! ALWAYS THE RIGHT DIRECTION!

ALWAYS THE RIGHT DIRECTION! ALWAYS THE RIGHT DIRECTION! ALWAYS THE RIGHT DIRECTION! ALWAYS THE RIGHT DIRECTION! ALWAYS THE RIGHT DIRECTION! Wprowadzenie Witamy w grupie motoryzacyjnej LenGo. Grupa LenGo składa się z wielu niezależnych firm znajdujqcych się

Bardziej szczegółowo

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl www.jarltech.de Jarltech Europe GmbH / Jarltech Polska ul. Globusowa 38 02-436 Warszawa, Polska Phone: +48 22 / 863 84-26 Freephone: 800 JARLTECH Jarltech Europe GmbH Raiffeisenstr. 5-7 61250 Usingen,

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

SMART PARKI SMART SPECJALIZACJA SMART PARK SMART SPECIALIZATION WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA ŚCIEŻKĄ DO SUKCESU W INKUBACJI

SMART PARKI SMART SPECJALIZACJA SMART PARK SMART SPECIALIZATION WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA ŚCIEŻKĄ DO SUKCESU W INKUBACJI NR / N O 3 (17) 2010 www.inqbator.pl SMART PARKI SMART SPECJALIZACJA SMART PARK SMART SPECIALIZATION WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA ŚCIEŻKĄ DO SUKCESU W INKUBACJI International collaboration as the path to

Bardziej szczegółowo

IDC Cloud Computing Roadshow 2011

IDC Cloud Computing Roadshow 2011 IDC Cloud Computing Roadshow 2011 Warszawa, Hotel Marriott 6 grudnia 2011 Platinium Partner Gold Partners Silver Partners Media Partners Gold Co-Partner Agenda 09:00 09:30 Rejestracja / Przerwa kawowa

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl www.jarltech.de Jarltech Europe GmbH / Jarltech Polska ul. Globusowa 38 02-436 Warszawa, Polska Phone: +48 22 / 863 84-26 Freephone: 800 JARLTECH Jarltech Europe GmbH Raiffeisenstr. 5-7 61250 Usingen,

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA 2012 Przed Państwem 3. edycja Raportu Społecznej Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Analytics Forum 2013. 13 lutego 2013, Le Regina Hotel, Warsaw, Poland

Analytics Forum 2013. 13 lutego 2013, Le Regina Hotel, Warsaw, Poland 13 lutego 2013, Le Regina Hotel, Warsaw, Poland Gold Partner Silver Partners Co-Partner Partner Media Partners Agenda 09:00 09:30 Rejestracja / Przerwa kawowa 09:30 10:00 Big Data bez tajemnic: definicja,

Bardziej szczegółowo

8 Modernizacja w Telefonii Dialog. Newsletter

8 Modernizacja w Telefonii Dialog. Newsletter Nr 20 październik 2006 s Wydawca: Siemens Sp. z o.o. Redakcja: WV Marketing, red. Marcin Mierzejewski, tel. (22) 335 97 89, fax (22) 335 97 10 1 Trudna sztuka łączenia 4 Między ewolucją a rewolucją 7 Ponad

Bardziej szczegółowo

We make your production efficient

We make your production efficient We make your production efficient Twinings of London Twinings of London is a global brand of high quality teas, selling its products in over 115 countries. The company has a 300-year tradition, which makes

Bardziej szczegółowo