Warehouse Management. by the Ehrhardt + Partner Group. Wiodący na świecie ekspert logistyki magazynowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warehouse Management. by the Ehrhardt + Partner Group. Wiodący na świecie ekspert logistyki magazynowej"

Transkrypt

1 Warehouse Management by the Ehrhardt + Partner Group Wiodący na świecie ekspert logistyki magazynowej Leading international Experts in Warehouse Logistics Oprogramowanie do zarządzania magazynem i logistyką

2 Treść Contents Moc innowacji The Power of Innovation Filozofia przedsiębiorstwa Company philosophy Skuteczne rozwiązania firmy Ehrhardt + Partner... 6 Successful solutions from Ehrhardt + Partner Doskonałe zarządzanie magazynem przy pomocy LFS Perfect warehouse management with LFS Planowanie magazynowe i doradztwo Warehouse planning and consulting Modernizacje magazynów Warehouse modernisation Rozwiązania Pick-by-Voice Pick-by-Voice solutions Centrum Rozwiązań Technicznych Technical Solution Center logshop24.com logshop24.com Rozwiązania w zakresie bezprzewodowej transmisji danych Radio frequency solutions Technologia RFID RFID technology Licznik przepływu materiału Material flow computer Szkolenia i seminaria Training and seminars E + P działający międzynarodowo ekspert w zakresie gospodarki magazynowej E + P the international warehouse expert Współpraca międzynarodowa International Partners Dane fakty liczby Data facts figures LFS stosowany u naszych partnerów na całym świecie LFS in use worldwide with our partners Silny zespół A strong team 2

3 Moc innowacji The Power of Innovation Założona w 1987 roku jako firma rodzinna, Ehrhardt + Partner jest obecnie działającą na skalę międzynarodową grupą firm z ponad 300 pracownikami w sześciu lokalizacjach. Doświadczone zespoły inżynierów z dziedzin inżynierii logistycznej i oprogramowania pracują bez przerwy nad nowymi rozwiązaniami w zakresie logistyki magazynowej, aby sprostać wyzwaniom przyszłości. Ponieważ każde przedsiębiorstwo musi spełniać indywidualne wymagania logistyczne, grupa Ehrhardt + Partner oferuje zintegrowane rozwiązania, które mogą być łatwo dostosowane do wymogów istniejących lub przyszłych. Połączenie postępowości i praktyczność, jak również doświadczenie zebrane w projektach u ponad 700 klientów powodują, że grupa E + P stała się światowym liderem innowacji w dziedzinie logistyki. Rosnąć z klientem i pomóc klientowi w tym samym we wzroście ta koncepcja się sprawdziła. Rozwiązania magazynowe grupy E + P zapewniają długoterminową optymalizację procesów magazynowych oraz gwarantują wzrost wydajności i dochodów w łańcuchu logistycznym. Klienci E+P mogą przy tym liczyć na doświadczonego i wiarygodnego partnera po swojej stronie, który będzie im towarzyszył w drodze do logistyki jutra. Founded in 1987 as a family company, Ehrhardt + Partner is now an internationally active group of companies with more than 300 employees in six locations. Engineering teams with practical experience from the areas of logistics and software engineering continually develop new solutions in warehouse logistics for the challenges of the future. Since each company has to fulfil individual logistic requirements, the Ehrhardt + Partner Group offers integrated total solutions that can be easily adapted to existing or future problem definitions. The combination of progressiveness and practical approach, as well as the experience of over 700 customer projects, has made the E+P Group into a worldwide leader in innovation in the area of warehouse logistics. Growing with the customers while at the same time helping the customers to grow, as a concept by the group. The warehouse solutions of the E+P Group sustainably provide for an optimisation of the warehousing process and ensure an increase in performance and volume in the logistics chain. E+P customers can thus count on an experienced and reliable partner on their side one who accompanies them throughout the world on the road to the logistics of tomorrow.

4 Filozofia przedsiębiorstwa Siedem filarów sukcesu Company philosophy Seven pillars of success Nawiązanie kontaktu jest początkiem, pozostanie razem jest postępem, współpraca jest sukcesem. Henry Ford ( ), założyciel Ford Dzięki konsekwentnej orientacji na klienta i produkt, staliśmy się wiodącym ekspertem na rynku międzynarodowym w zakresie logistyki magazynowej. We wszystkim, co robimy, bierzemy pod uwagę kilka kluczowych zasad. With a consistent focus on customers and products, we have developed into an internationally leading expert in warehouse logistics. In everything we do, there are some central principles that we keep in mind. Korzyści dla klienta Nasze działania są w pełni podporządkowane potrzebom naszych klientów. Koncentrujemy nasze usługi i rozwiązania wokół klienta, jego wymagań i potrzeb. Jesteśmy tam, gdzie nasi klienci nas potrzebują. Benefit to the customer All of our work is done entirely in the service of the customer. We orient our performances and solutions around the customer, around his/ her requirements and wishes. We are there wherever our customers need us. Zorientowaniem na zastosowania praktyczne, Rozwiązania oferowane przez praktyków dla praktyków. Naszym celem są efektywne, zintegrowane rozwiązania sprawdzające się w praktyce oraz przynoszące naszym klientom maksymalną korzyść gospodarczą. Practical focus Solutions by practitioners for practitioners. Our goals are efficient, integrated solutions that prove their value in practice and create maximum economical advantages for our customers. Innowacyjność Wyznaczamy standardy dla nowych wymogów. Jako czołowy ekspert w dziedzinie magazynowania, wyznaczamy standardy w zakresie innowacji, rozwoju, ekonomiczności i niezawodności. Aby rozwijać innowacyjne rozwiązania, ściśle współpracujemy z instytucjami naukowymi i badawczymi. Innovative strength We set standards for new requirements. As the leading warehouse expert, we set standards with regard to innovation development, economic efficiency and reliability. We work intensively with research and science facilities to develop innovative solutions. 4

5 Specjalizacja Wyspecjalizowaliśmy się na cały zakres logistyki magazynowej, pracujemy ponadbranżowo i nie ograniczamy się ani geograficznie, ani do określonego segmentu tego obszaru zadań. Nasza oferta obejmuje rozwiązania z zakresu planowania i optymalizacji procesów logistycznych oraz wdrażania oprogramowania, aż do uruchomienia i późniejsze wsparcie projektu. Specialisation We have concentrated ourselves on the full range of warehouse logistics; we work across industry boundaries and limit ourselves neither geographically nor to a particular sector of this industry. Our solutions range from logistical planning, process optimization and software implementation up to commissioning and support following project completion. Jakość pracy Nasza praca charakteryzuje się bezkompromisową jakością. W tak samo wysokiej jakości tworzymy zarówno małe, średnie i bardzo złożone centra logistyczne z obsługiwanymi manualnie oraz w pełni zautomatyzowanymi komponentami technicznymi. Nasz sposób działania ukierunkowany jest na profesjonalizm, rzetelność oraz bezwzględną dokładność dostaw. High-quality work Our work is characterised by uncompromising quality. We work for small, medium and highly complex logistics centres with manual and fully automated components with the same high level of quality. Our working method is focused on professionalism, reliability and strict compliance with deadlines. Międzynarodowość Tak, jak gotowość do działania ważne jest dla nas również działanie na skalę międzynarodową, co wpisuje się w naszą koncepcję przedsiębiorstwa. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie nasi klienci nas potrzebują. Poprzez własne oddziały lub strategiczne partnerstwo, oferujemy jako rodzinnie prowadzony koncern naszym działającym na całym świecie klientom dokładnie takie usługi, jakie są im potrzebne, by osiągnąć sukces. Internationality Alongside our focus on attaining results, internationality is an important part of our company concept. We are there wherever our customers need us. As a family-owned company with our own subsidiaries and strategic partnerships, we offer our customers precisely the service they need for the success of their company. Bezpieczeństwo inwestycji i przyszłości Długoterminowy charakter naszej działalności oraz bezpieczeństwo inwestycji i przyszłych rozwiązań są istotnym elementem naszej filozofii przedsiębiorstwa. Dzięki wysokiemu standardowi rozwoju naszych produktów oraz powiązane z tym bezpieczeństwo inwestycji i przyszłości gwarantujemy naszym klientom trwałość, maksymalne bezpieczeństwo i przewidywalność. Investment security and safeguarding the future The long-term nature of our company and the fact that our solutions provide investment security and safeguard of the future are important cornerstones for us in our company philosophy. Thanks to the high development standard of our products and the related investment security and safeguarding of the future, we guarantee our customers steadfastness, maximum security and forward planning. 5

6 Skuteczne rozwiązania firmy Ehrhardt + Partner Successful solutions from Ehrhardt + Partner Wraz ze spółkami zależnymi, zapewnia grupa Ehrhardt + Partner oferuje zintegrowane rozwiązania całościowe dla logistyki magazynowej z jednego źródła. Z przeznaczeniem do profesjonalnego stosowania w praktyce wszystkie produkty są stale rozwijane na najwyższym poziomie. W związku z tym, produkty charakteryzują się bardzo wysoką jakością i oferują klientom bezpieczeństwo przyszłości i bezpieczeństwo inwestycji. Gama produktów grupy E + P obejmuje system zarządzania magazynem LFS, rozwiązania Pick-by-Voice oraz dane bezprzewodowej transmisji danych, RFID, komputery przepływu materiałów, indywidualne rozwiązania specjalne dla klientów, projektowanie magazynu i doradztwo, a także seminaria w zakresie magazynowania. Together with its subsidiary companies, Ehrhardt + Partner Group offers integrated total solutions for warehouse logistics from one source. Conceived for professional use in practice, all products are subject to ongoing development to keep them at the highest standard. This is why the products distinguish themselves with a very high level of quality, offering the customer security for the future and their investments. The product range of the E+P Group incorporates the LFS warehouse management system, Pick-by-Voice and wireless data solutions, RFID, material flow computers, individual customer specific solutions, warehouse planning and consultancy as well as warehouse seminars. Doskonałe zarządzanie magazynem przy pomocy LFS Perfect warehouse management with LFS Na podstawie kompleksowego know-how obejmującego zarządzanie magazynem i ponad dwudziestu lat doświadczeń praktycznych w gospodarce magazynowej firma Ehrhardt + Partner stworzyła system zarządzania magazynem LFS. Modułowo zbudowane oraz oparte na względnej bazie danych rozwiązanie standardowe jest przeznaczone do zastosowania profesjonalnego w magazynie. LFS dostarcza klientom stuprocentową przejrzystość odnośnie bieżących zdarzeń w manualnych i zautomatyzowanych jednostkach magazynowych: Od wejścia produktów przez wszystkie etapy pośrednie aż do do udostępnienia do produkcji lub do wysyłki LFS steruje przy pomocy obsługiwanych dialogowo aplikacji całym przepływem materiału i przepływem informacji w ramach centrów logistycznych. Ehrhardt + Partner developed the warehouse management system LFS on the basis of their comprehensive knowledge of warehouses and practical experience in warehouse management gathered over twenty years. The modular standard solution, which is supported by a relational database, is designed and structured for simple and more demanding requirements, and for professional use in a warehouse. The LFS gives the customer one-hundred percent transparency in monitoring occurrences in manual and automated storage units: from goods-in to disposition for manufacture or shipping. LFS directs the entire material and information flow within the logistics centres using dialogue-supported applications. 6

7 E+P i LFS nowe trendy w logistyce magazynowej E+P and LFS trendsetters for warehouse logistics Wraz z LFS firma Ehrhardt + Partner stworzyła system, który już od początku wybiegał w przyszłość w dalszym ciągu pozostaje krok przed konkurencją. Produkty związane z systemem oprogramowania LFS dały logistyce magazynowej ważne impulsy w zakresie projektowania i wdrażania nowoczesnych procesów logistycznych. Co charakteryzuje system? Jako system zarządzania magazynem stwarza on bezpośrednio z systemami planowania produkcji oraz systemami sterowania, systemami gospodarki towarowej, systemami zleceń klientów lub też systemami sklepów internetowych jak najlepsze warunki prowadzenia magazynu oraz komisjonowania. System automatycznie optymalizuje wszystkie zasoby magazynowe, takie jak np. rozmieszczenie personelu i wykorzystuje stosowane technologie magazynowe w idealny sposób. Z tego powodu firma Ehrhardt + Partner mówi w przypadku tego rozwiązania nie o raczej pasywnym zarządzaniu magazynem, ale o aktywnym kierowaniu magazynem. With LFS, Ehrhardt + Partner has created a system that was and still is clearly ahead of its time. Development around the software system LFS has instigated important ideas for the design and implementation of modern logistics processes. But what characterises the system? As a warehouse management system, it creates the best conditions possible for storage and picking in direct connection with product planning and control systems, merchandise management systems and customer order and internet shop systems. The system automatically optimises all warehouse resources, such as the deployment of staff, and it uses the applied storage technology perfectly. For this reason, when talking about their solution, Ehrhardt + Partner does not talk of passive warehouse administration, but of active warehouse management. 7

8 IBM iseries System zarządzania magazynem wszystkich platform A warehouse management system for all platforms Wraz z LFS E+P oferuje niezwykle wydajny i elastyczny system zarządzania magazynem na platformie IBM iseries, wcześniej AS/400. Dla osób zainteresowanych, które nie korzystały z zalet tej platformy, ale mimo to ceniących wydajny i zbudowany modułowo system zarządzania magazynem, firma Ehrhardt + Partner oferuje od dwóch lat LFS również dla platformy Linux, a od 2007 także dla Windows. LFS może więc być płynnie zintegrowany z istniejącymi architekturami sieci. With the LFS system, E+P offers an extremely efficient, flexible warehouse management system on an IBM iseries platform, formerly AS/400. For the last two years, Ehrhardt + Partner has also been offering the LFS system for Linux platforms and recently also for Windows, aiming at interested parties who have taken advantage of this platform thus far, but who still appreciate a powerful and modularly designed warehouse management system. LFS can thus be seamlessly integrated into existing network architecture. LFS jako zintegrowane rozwiązanie całościowe LFS the integrative solution Międzybranżowy system zarządzania magazynem LFS charakteryzuje się wysoką funkcjonalnością, bezpieczeństwem na przyszłość, zorientowaniem na zastosowania praktyczne, jak również prostą i intuicyjną obsługą. Dzięki wysokiemu stopniowi parametryzacji system może zostać z łatwością dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta i może być bardzo łatwo zintegrowany z istniejącymi środowiskami IT. Interfejsy komunikacyjne do wszystkich aktualnych i systemów gospodarki magazynowej, ERP, protokołów i platform są dla LFS taka samo oczywiste, jak usługi do zastosowania w środowiskach SOA. The inter-industry warehouse management system LFS distinguishes itself through high functionality, safeguarding for the future, practical orientation and simple, intuitive operability. Thanks to a high degree of parameterisation, the system can be easily adapted to customer requirements and can be integrated into existing IT landscapes. Communication interfaces with all current WWS and ERP systems, protocols and platforms are likewise a matter of course for LFS, as are services for use in SOA environments. 8

9 Planowanie magazynowe i doradztwo Warehouse planning and consulting Oprócz dopasowanej do potrzeb koncepcji magazynu i planowania grupa E+P zapewnia bardzo ugruntowany know-how w zakresie doradztwa w dziedzinach wyboru sprzętu i oprogramowania, wyposażenia magazynu, przepływu materiału i projektowania procesów, jak również restrukturyzacji magazynu. Spektrum usług firmy E+P jako generalnego wykonawcy, jak również we współpracy z wieloletnimi partnerami obejmuje oprócz konkretnego wyszukiwania lokalizacji oraz tworzenia projektu budowlanego, również projektowanie struktur i procesów, kierowanie projektem i jego realizację, a także właściwą integrację IT oraz technologii magazynowej. Alongside warehouse design and planning tailored to customers needs, the E+P Group also offers an established consultancy knowledge base on the subject of hardware and software, warehouse equipment, material flow and process design, as well as warehouse restructuring. As general contractor and in cooperation with long-term partners, products and services include the structure and process planning, project management and realisation, as well as accountable IT and warehouse technical integration in addition to the concrete site selection and structural project development. Modernizacje magazynów Warehouse modernisation Istotnym punktem ciężkości działalności firmy Ehrhardt + Partner jest bezpieczne, na czas i mieszczące się w budżecie modernizowanie manualnych i zautomatyzowanych centrów logistycznych. Koncern Ehrhardt + Partner wspólnie ze swoimi spółkami zależnymi, specjalizującymi się w najróżniejszych zadaniach w ciągu bardzo krótkiego okresu przeprowadza w niezawodny i bezpieczny sposób kompleksowe modernizacje magazynów. An important focus of activity at Ehrhardt + Partner is the reliable, deadline-compliant and on-budget modernisation of manual and automated logistics centres. The Ehrhardt + Partner Group reliably and securely realises complex warehouse modernisations within the shortest possible time together with its subsidiaries, which are specialised in extremely different sectors. 9

10 Rozwiązania Pick-by-Voice Pick-by-Voice solutions Dla bezproblemowego zastosowania w magazynie rozwiązania Pick-by-Voice grupa E+P oferuje idealnie ze sobą zgrane rozwiązanie całościowe, składające się oprogramowania i sprzętu: Opracowany przez E+P Pick-Manager jest standardowym rozwiązaniem w zakresie oprogramowania dla zapewnienia prostego i nieskomplikowanego podłączenia Pick-by-Voice do istniejącej struktury IT u klientów, którzy już posiadają rozwiązania pochodzące od konkurencji, ale chcą zoptymalizować komisjonowanie przez sterowanie głosowe. Razem z Voice-Terminal Talkman amerykańskiego dostawcy Vocollect system jest wiodącym na świecie systemem komisjonowania opartym o sterowanie głosowe z ponad użytkowników koncern oferuje optymalne kompleksowe rozwiązanie Pickby-Voice specjalnie na potrzeby komisjonowania. For problem-free use of Pick-by-Voice applications in the warehouse, the E+P Group offers a perfectly balanced total solution comprising software and hardware. The Pick Manager developed by E+P is a standard software solution for connecting Pick-by-Voice simply and easily to any customer s existing IT structure, where that customer already has a warehouse solution from competitors but wants to optimise voicecontrolled picking. Together with the Voice Terminal from American supplier Vocollect (this system is the worldwide leading voice-based picking system with more than 100,000 users) the Group offers an optimal total solution especially for picking with Pick-by-Voice. Jako certyfikowany Vocollect Voice Provider grupa E+P spełnia najwyższe wymagania jakościowe i standardy w obszarach rozwoju, integracji i wsparcia dla rozwiązań Pick-by-Voice. As a certified Vocollect Voice Total Solution Provider, the E+P Group fulfils the highest quality demands and standards in the areas of development, integration and support of Pick-by-Voice solutions. 10

11 Centrum Rozwiązań Technicznych Technical Solution Center Centrum Rozwiązań Technicznych TSC Technical Solution Center oferuje kompleksowe wsparcie i serwis dla osprzętu Vocollect oraz Psion w swoim własnym centrum napraw. Jako certyfikowany partner Psion Platinum i Voice Total Solution Provider grupa Ehrhard + Partner spełnia najwyższe wymagania jakościowe i standardy w obszarach rozwoju, integracji i wsparcia rozwiązań bezprzewodowego przesyłania danych oraz rozwiązań głosowych. W zależności od indywidualnego serwisu oraz wymagań wobec wsparcia do usług Centrum oprócz konserwacji oraz bieżących napraw należą również serwis zastępczy wraz z akcesoriami do usług Centrum. Ponad 90 procent przychodzących zleceń na naprawy opuszcza Centrum napraw w ciągu 24 godzin i często następnego dnia dociera z powrotem do klienta i jest gotowe do użycia. The TSC the Technical Solution Center offers comprehensive support and service for Vocollect und Psion hardware in our own RepairCenter. As a certificed Psion Platinum Partner and Voice Total Solution Provider, the Ehrhardt + Partner Group fulfils the highest quality reqiurements and standards in the domains of development, integration and support for radio frequency and Voice solutions. Depending on the customers individual service and support requirements, the Center s range of services includes maintenance, quick repair and a comprehensive replacement service. More than 90 per cent of the incoming repair orders leave the Repair Center within 24 hours and are back in service with our customers the next day. logshop24.com logshop24.com logshop24.com jest internetowym sklepem dla rozwiązań Pick-by-Voice oraz wyposażenia magazynowego oraz do komisjonowania. Asortyment sklepu zawiera niemal wszystkie dostępne produkty firmy Vocollect, w tym akcesoria i części zamienne oraz podręczne urządzenia do komisjonowania, terminale, sterowniki, skanery, drukarki, punkty dostępu, mobilne stacje robocze oraz wózki do komisjonowania. logshop24.com is an internet-based shop for Pick-by-Voice solutions, warehousing and picking equipment. The shop assortment comprises nearly all products available from the company Vocollect, including accessories and replacement parts, as well as handheld picking devices, terminals, controllers, scanners, printers, access points, mobile work places and picking carts. 11

12 Rozwiązania w zakresie bezprzewodowej transmisji danych Radio frequency solutions W tym obszarze koncern oferuje oprócz komponentów oprogramowania oraz sprzętowych również zapewnienie pokrycia dla łączności bezprzewodowej oraz instalację punktów dostępu, a także kompletne plany, instalację, uruchomienie sieci radiowej oraz przekazanie jej klientowi. Ponadto zakres usług obejmuje również integrację dostarczonych rozwiązań w zakresie bezprzewodowego przesyłania danych w ramach istniejącej struktury IT. In this area of business, the Group not only offers hardware and software components but also radio coverage and installation of access points as well as all-round planning, installation, implementation, commissioning and handover of a wireless network to the customer. Furthermore, the range of performances also includes integration of the radio frequency solutions supplied into the existing IT structure. Technologia RFID RFID technology Już przed laty firma E+P włączyła technologię RFID w procesy logistyczne systemu zarządzania magazynem LFS. Technologia RFID jest teraz zawarta w standardowym zakresie oprogramowania zarządzania magazynem i jest zawsze dostępna dla klientów tego dostawcy oprogramowania. Ponadto przedsiębiorstwo zależne od E+P ITL Instytut rozwiązań technicznych oferuje w zakresie logistyki możliwość przeprowadzenia studium wykonalności w celu szczegółowego sprawdzenia warunków zastosowania RFID w środowiskach klientów. Grupa współpraca z instytucjami naukowymi, badawczymi i rozwoju jest charakterystyczna również dla tego obszaru pracy przedsiębiorstwa. Years ago, E+P had already integrated RFID technology into the logistics processes for the warehouse management system LFS. RFID technology is therefore included in the standard scope for this warehouse management software and is available to the software specialist s customers at any time. Moreover, the E+P subsidiary ITL (the Institute for Technical Solutions in Logistics) offers the option of carrying out a detailed check of the potential use of RFID in customer environments using feasibility studies. Close collaboration with scientific research and development institutes is also characteristic for this sphere of activities at the Group. 12

13 Licznik przepływu materiału Material flow computer Do usług oferowanych przez grupę E+P w dziedzinie komputerów przepływu materiału należą wysokiej jakości oferta rozwiązań dla niezależnego od producenta połączenia automatycznych technologii magazynowych i przenośnikowych oraz wymiana przestarzałych komputerów przepływu materiałów dla istniejących instalacji. Prace te są zwykle prowadzone podczas bieżącej pracy zakładu. The range of performances by the E+P Group in the field of material flow computers also includes a high-quality solution for producerindependent connection of automated storage technology and material handling as well as the replacement of obsolete material flow computers for existing installations. This work usually takes place during regular operation. Szkolenia i seminaria Training and seminars Już w 2001 roku, koncern E+P stworzył unikalne na skalę światową centrum logistyki i szkoleń. Wcześnie można tu na żywo symulować procesy logistyczne klientów E+P. Możliwości optymalizacji mogą być w ten sposób prezentowane oraz przez klienta testowane mogą być nowe technologie na potrzeby ich zastosowania w jego magazynie. W celu przeszkolenia personelu magazynowego odpowiednio do nowych wymagań i zadań oraz w celu wdrożenia nowych pracowników dostępny jest szeroki zakres profesjonalnych szkoleń magazynowych oraz seminariów. Oprócz teoretycznego szkolenia i doszkalania, uczestnicy seminarium w centrum logistycznym E+P trenują praktyczne zastosowanie najnowocześniejszych technologii magazynowych. Already in 2001 the E+P Group established a one-of-a-kind logistics and training centre. Here, the logistics processes of E+P customers can be represented live. Optimisation possibilities can be demonstrated and new technologies can be tested by the customers for practical application in their warehouses. In order to qualify warehouse personnel for new requirements and tasks, as well as for the on-the-job-training of new employees, an extensive program of professional warehouse training and seminars is available. Along with the theoretical training and continuing education, the seminar participants train in the E+P logistics centre, in step with actual practice in the application of the most modern warehouse technologies. 13

14 E+P działający międzynarodowo ekspert w zakresie gospodarki magazynowej E+P the international warehouse expert Od końca lat 90-tych, Ehrhardt + Partner w stał się działającym na rynku międzynarodowym ekspertem w dziedzinie magazynowania. Rozległe doświadczenie, profesjonalne i rzetelne zarządzanie projektem oraz kompetentne wsparcie oferowane przez E+P, to cenione przez klientów na całym świecie cechy. Since the end of the 1990 s Ehrhardt + Partner has developed into an internationally operating warehouse expert. The extensive expert knowledge, professional project management and reliable support that E+P provides are qualities valued by customers throughout the world. Obecnie rozwiązania oferowane przez nasz koncern są z powodzeniem wykorzystywane na pięciu kontynentach. Do pierwszych projektów w Hiszpanii, Szwajcarii i Francji dołączyły instalacje w Argentynie i Ameryce Północnej. Aktualnie także centra dystrybucyjne w Czechach, na Węgrzech, w Rosji i Polsce są zarządzanie przy pomocy systemu zarządzania magazynem LFS. Po ciekawych projektach w Nowej Zelandii, Chinach, Maroku i na Bliskim Wschodzie kwestia internacjonalizacji dla Ehrhardt + Partner jest jeszcze daleka od zakończenia. Inne przyszłe rynki są już zidentyfikowane i w niedługiej przyszłości również i tam zostanie rozpoczęta ofensywa handlowa. Company solutions are currently being employed successfully on five different continents. In addition to the initial projects in Spain, Switzerland and France, installations in Argentina and North America were carried out. Today, logistics centres in the Czech Republic, Hungary, Russia and Poland are administered with the warehouse management system LFS. After interesting projects in New Zealand, China, Morocco and the Middle East, the theme of internationalisation is far from concluded for Ehrhardt + Partner. Additional future markets have already been identified and will be developed in the foreseeable future. 14

15 Współpraca międzynarodowa International partners Szczególnie w zglobalizowanym świecie, firmy muszą działać wspólnie ze strategicznymi partnerami. Grupa Ehrhardt + Partner wcześnie rozpoznała znaczenie tego rodzaju partnerstwa i zbudowała niezawodną sieć sprzedaży i serwisu na wszystkich ważnych rynkach. Wraz ze swoimi silnymi oraz kompetentnymi partnerami dystrybucyjnymi i serwisowymi przedsiębiorstwo obecne jest na rynkach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, w Ameryce Północnej i Ameryce Południowej, w Azji Wschodniej oraz na Bliskim Wschodzie. Companies depend on strategic partners especially in today s globalised world. The Ehrhardt + Partner Group recognised the significance of these partnerships early on and established a reliable sales and service network in all relevant markets. Together with its strong and competent sales and service partners, the Group is represented in central and south-eastern Europe, in North and South America, in Eastern Asia and in Middle East. Dane fakty liczby Data facts figures Liczba klientów: ponad 450 Liczba projektów klientów rocznie: ponad 50 Zrealizowane centra logistyczne: ponad 700 Liczba pracowników, którzy pracują codziennie z LFS: ponad Liczba wersji językowych systemu: obecnie 15 Dzienna liczba zapytań przez LFS na całym świecie: ponad 35 milionów Number of customers: over 450 Number of customer projects each year: currently over 50 Logistics centers implemented: over 700 Number of employees that work daily with LFS: over 40,000 Number of system language versions: currently 15 Number of picks worldwide with LFS per day: over 35 million 15

16 LFS stosowany u naszych partnerów na całym świecie LFS in use worldwide with our partners 16

17 17

18 Silny zespół A strong team Funkcję prezesa firmy Ehrhardt + Partner sprawuje Marco Ehrhardt. Wraz z dwoma akcjonariuszami Jörgiem Fröhlich i Guido Gossler tworzą zespół zarządzający grupy E+P. Dla naszych klientów, ten celowy podział obowiązków w zakresie zarządzania, w tym zespole zarządzającym ma istotne zalety: W ten sposób również na przyszłość zagwarantowana jest kontynuacja istnienia przedsiębiorstwa oraz ciągły rozwój grupy i jej produktów. Ponieważ dobrze wiemy, że przedsiębiorstwo jest tylko tak dobre, jak jego pracownicy, stale inwestujemy w tym obszarze. Pracownicy mający doświadczenie w obsłudze oprogramowania i magazynu odpowiedzialni są u nas za profesjonalne zarządzanie projektami oraz niezawodną realizację projektów. Ehrhardt + Partner is managed by Marco Ehrhardt. Together with both associates Jörg Fröhlich and Guido Gossler, they form the management team for the E+P Group. For our customers, this deliberate division of management tasks over this management team has obvious advantages: this is how we guarantee the reliable continuation of the company and continuous ongoing development of the Group and its products, for the future as well. We continuously invest in our staff as we are very well aware that a company is only as good as its employees. Employees experienced in software and warehouse technology at our company ensure professional project management and reliable realisation of the projects.

19 Na rynku logistycznym wraz z rosnącymi wymaganiami know-how naszych pracowników jest decydującym czynnikiem konkurencyjności. Dlatego też priorytetowo traktujemy obszerne i profesjonalne kształcenie i i dokształcanie naszych pracowników. Pomimo szybkiego wzrostu zatrudnienia firma wyróżnia się wysoko wykwalifikowanymi i zmotywowanymi pracownikami, którzy myślą w kategoriach rozwiązań kompleksowych i lepiej rozumieją w ten sposób poszczególne zadania klienta, które mogą indywidualnie wykonywać. In a logistics market with growing demands, the know-how of our employees is a decisive competitive factor. Therefore, extensive and qualified training and continuing education of employees carry great significant for us. In spite of a rapid growth in personnel, the company distinguishes itself through highly-qualified and motivated employees that think in terms of total solutions and can thus better understand and individually fulfil the respective job definition of the customer. Obecnie zatrudniamy ponad 300 pracowników w sześciu lokalizacjach, w tym wiele osób z solidnym wykształceniem, które swoją karierę zawodową rozpoczęły w naszym przedsiębiorstwie. Dzięki konsekwentnemu programowi kształcenia dla nowych pracowników oraz dostępność własnego centrum logistycznego nowi pracownicy są szybko i pewnie integrowani w struktury koncernu. Currently we employ over 300 employees in six locations, a great number of which have begun their professional development with a sound education in our company. Thanks to a consistent training program for new employees and the availability of a logistics centre, new employees are quickly and confidently integrated into the Group. Każdy projekt logistyczny ma swoje własne wymagania i wyzwania. Nasi pracownicy są praktykami. Znają lokalne problemy, mają międzynarodowe doświadczenie jako eksperci w dziedzinie magazynowania. Zapraszamy Państwa serdecznie na niezobowiązującą, osobistą rozmowę lub z chęcią prześlemy Państwu szczegółowe informacje. Prosimy o kontakt: tel. (+48) , faks (+48) lub Each logistics project has its own demands and challenges. Our employees draw on their practical experience. They recognise the problems onsite and have worldwide experience as warehouse experts. We would like to invite you to a non-binding, personal meeting and we are happy to send you detailed information. Feel free to contact us: Tel. (+48) , Fax (+48) or

20 The Power of Innovation since 1987 Institut für technische Lösungen in der Logistik EPS Ehrhardt + Partner Solutions in Poland Oprogramowanie do zarządzania magazynem i logistyką ul. Antalla 8/ Warszawa Polska Tel.: (+48) Faks: (+48) Ehrhardt + Partner GmbH & Co. KG Software Systems for Warehouse Logistics Alte Römerstraße 3 D Boppard-Buchholz Germany Phone (+49) Fax (+49) _R2-3

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny

Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny Michał Wawrzyński 693 93 5338 michal.wawrzynski@pl.ibm.com Usługi IBM dla Partnerów Handlowych Maintenance & Technical Support Asset-based Services Labor-based

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising. in cooperation with Ebit GmbH

A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising. in cooperation with Ebit GmbH A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising in cooperation with Ebit GmbH Profit for commercial companies means optimization of donor relationship for you. The connection

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Bow terminals Zaciski szynowe

Bow terminals Zaciski szynowe www.el-team.com.pl www.ftg-germany.de Bow terminals Zaciski szynowe Szeroka Great variety różnorodność with solid i solidna technique technika Pewna Steady klasyka classic Ustalony Well established standard.

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

A new window to the East+

A new window to the East+ Goodman Lublin Logistics Centre 17,000 sqm of modern logistics space A new window to the East Goodman Lublin Logistics Centre ul. Metalurgiczna 62, 20-234 Lublin Nowa, wysokiej jakości powierzchnia magazynowa

Bardziej szczegółowo

Space tailored for your logistics+

Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre 22,588 sqm of warehouse space for development Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre ul. Logistyczna 1, 41-200 Sosnowiec Magazyn szyty

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 9 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA PRZYSZŁOŚCI

ROZWIĄZANIA PRZYSZŁOŚCI ROZWIĄZANIA PRZYSZŁOŚCI Wysoka technologia do twoich usług Niezawodność i bezpieczeństwo Siedziba oraz miejsce prowadzenia działalności: Via Bologna, 9 04012 CISTERNA DI LATINA Tel. +39 06 9687 1088 Fax

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO Meeting Big Data challenges in Leadership with Human-Computer Synergy. Presented by Dr. Morten Middelfart, CTO Big Data Data that exists in such large amounts or in such unstructured form that it is difficult

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition) Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Strona główna > Produkty > Systemy regulacji > System regulacji EASYLAB - LABCONTROL > Program konfiguracyjny > Typ EasyConnect.

Strona główna > Produkty > Systemy regulacji > System regulacji EASYLAB - LABCONTROL > Program konfiguracyjny > Typ EasyConnect. Typ EasyConnect FOR THE COMMISSIONING AND DIAGNOSIS OF EASYLAB COMPONENTS, FSE, AND FMS Software for the configuration and diagnosis of controllers Type TCU3, adapter modules TAM, automatic sash device

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre Units from 1,750 sqm for immediate lease space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman Kraków Airport Logistics

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6 C ONTRACT2015/16 FAMEG CONTRACT 2 C ONTRACT Z grupą specjalistów realizujemy kompleksowe projekty wnętrzarskie, nawiązując relacje z klientami kontraktowymi. Together with a group of specialists, we carry

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Our mission. Nasza misja

Our mission. Nasza misja Our mission and priority is to offer our customers products and services which will fulfil their expectations in terms of quality, reliability, design, price and punctuality. Nasza misja i nadrzędny cel

Bardziej szczegółowo

Our mission. Nasza misja

Our mission. Nasza misja Our mission and priority is to offer our customers products and services which will fulfil their expectations in terms of quality, reliability, design, price and punctuality. Nasza misja i nadrzędny cel

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca. portalu Meusburgera

Instrukcja dotycząca. portalu Meusburgera Instrukcja dotycząca portalu Meusburgera 1. Zawartość 2 1. Informacje ogólne 3 2. Rejestracja na portalu Meusburgera 4 3. 3.1 3.2 Hasło Hasło przy rejestracji Zapomniałeś hasła? 4. Zamówienie kart wstępu

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS.

WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS. WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS. GOODMAN ŁÓDŹ LOGISTICS CENTRE Up to 8,600 sqm of modern logistics space with excellent conditions for warehousing, distribution and light

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition)

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Dolny Slask 1:300 000, mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Dolny Slask 1:300 000, mapa turystyczno-samochodowa: Plan Wroclawia

Bardziej szczegółowo

Agile at Capgemini. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wrocław, 11.10.2011

Agile at Capgemini. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wrocław, 11.10.2011 Agile at Capgemini Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wrocław, 11.10.2011 AGENDA Agile as a strategic direction Examples of Agile Projects Agile Community 2 A strong presence in more than 30 countries Group

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

EPS. Erasmus Policy Statement

EPS. Erasmus Policy Statement Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości Ostrowiec Świętokrzyski College of Business and Entrepreneurship EPS Erasmus Policy Statement Deklaracja Polityki Erasmusa 2014-2020 EN The institution is located

Bardziej szczegółowo

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2)

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Click here if your download doesn"t start automatically Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy :

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy : ZAMKI KAPTUROWE O NAS Jesteśmy firmą handlową zajmująca się kompleksowym zaopatrzeniem dużych firm przemysłowych, produkcyjnych, budowlanych, handlowych oraz klientów indywidualnych w elementy złączne.

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus

Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus Hawker perfect plus, ogniwa PzS, z połączeniami śrubowymi, wymiary zgodnie z normami DIN/EN 60254-2 i IEC 254-2 Seria L PzS-cells Hawker

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

NAJPIĘKNIEJSZE CHOINKI TYLKO U NAS! THE MOST BEAUTIFUL CHRISTMAS TREES ONLY FROM US! SPRZEDAŻ HURTOWA WHOLESALE Plantacja Ale Choinki osiąga dużą wydajność dzięki zautomatyzowaniu uprawy, odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z:

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: 5 EDYCJI OD 2003 R. 5000 4500 4330 4318 4607 4000 3500 3615 3684 3000 2811

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY OBSŁUGI INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH NA PRZYKŁADZIE FABRYKI KATALIZATORÓW SAMOCHODOWYCH

PRAKTYCZNE ASPEKTY OBSŁUGI INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH NA PRZYKŁADZIE FABRYKI KATALIZATORÓW SAMOCHODOWYCH PRAKTYCZNE ASPEKTY OBSŁUGI INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH NA PRZYKŁADZIE FABRYKI KATALIZATORÓW SAMOCHODOWYCH Otwarcie technoinkubatora w Nowej Rudzie Nowa Ruda - Słupiec 17.10.2014 SPIS TREŚCI 01 Założenia i

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej 7 Program Ramowy 4 główne programy szczegółowe: Cooperation (Współpraca)

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl The British Polish Chamber of Commerce is extremely active with its media and communications

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Because location matters+

Because location matters+ Goodman Warsaw Logistics Centre 26,643 sqm available from Q4 2016 26,838 sqm for development Because location matters Goodman Warszawa Logistics Centre Natolin k. Grodziska Mazowieckiego, Warszawa Najlepsze

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1: (Polish Edition)

Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1: (Polish Edition) Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1:50 000 (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1:50 000 (Polish Edition) Wybrzeze Baltyku, mapa

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+ Goodman Toruń Logistics Centre Up to 26,000 sqm available for built to suit development regional choices Goodman Toruń Logistics Centre Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice/Toruń, Poland Elastyczna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Chmura zrzeszenia BPS jako centrum świadczenia usług biznesowych. Artur Powałka Microsoft Services

Chmura zrzeszenia BPS jako centrum świadczenia usług biznesowych. Artur Powałka Microsoft Services Chmura zrzeszenia BPS jako centrum świadczenia usług biznesowych. Artur Powałka Services Tradycyjne podejście do wirtualizacji Business system administrators request infrastructure through email or an

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 8 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

DOI: / /32/37

DOI: / /32/37 . 2015. 4 (32) 1:18 DOI: 10.17223/1998863 /32/37 -,,. - -. :,,,,., -, -.,.-.,.,.,. -., -,.,,., -, 70 80. (.,.,. ),, -,.,, -,, (1886 1980).,.,, (.,.,..), -, -,,,, ; -, - 346, -,.. :, -, -,,,,,.,,, -,,,

Bardziej szczegółowo

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District Brief description of the paper/report Item Identification Card (IIC) Process Structure Design Produce Deliver Analyse and Understand Chain 90% 10% District Argument Supply Chain Planning Process. Proces

Bardziej szczegółowo

ENERGY BUSINESS CONSULT. Profil firmy. Facility Management Efektywność energetyczna Rozwiązania IT

ENERGY BUSINESS CONSULT. Profil firmy. Facility Management Efektywność energetyczna Rozwiązania IT ENERGY BUSINESS CONSULT Profil firmy Facility Management Efektywność energetyczna Rozwiązania IT Profil firmy EBCsoft Sp. z o.o. jest dostawcą kompleksowych usług oraz systemów dla Facility Management

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator w Departamencie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo