Szept. Postomina. Dożynki Pałówko Dzień Edukacji Narodowej. Rzeźba rybaka już jest!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szept. Postomina. Dożynki Pałówko 2013. Dzień Edukacji Narodowej. Rzeźba rybaka już jest!"

Transkrypt

1 Szept Egzemplarz bezpłatny W Y D A R Z E N I A I N F O R M A C J E H I S T O R I A K U L T U R A T U R Y S T Y K A S P O R T R O Z R Y W K A nr287 Gmina Postomino Postomina epuap: /postomino/skrytka Rok XXIV 2013 październik nakład: 1500 szt. ISSN Dożynki Pałówko 2013 Artykuł na stronie 6 i 7. Rzeźba rybaka już jest! Dzień Edukacji Narodowej Drodzy Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam Państwu podziękowanie za wysiłek, z jakim realizują Państwo powierzoną Wam misję kształtowania umysłów i postaw najmłodszych mieszkańców naszej Gminy. Życzę Państwu satysfakcji w wypełnianiu codziennych zadań oświatowych, wytrwałości w pokonywaniu trudności i dumy z sukcesów uczniów, aby każdy dzień spędzony w szkole był twórczy i kreatywny i aby niósł ze sobą poczucie właściwego spełnienia obowiązków wobec przyszłych pokoleń. Wójt Gminy Postomino Dzień Seniora Drodzy Seniorzy, z okazji Dnia Seniora wszystkim starszym mieszkańcom naszej gminy, życzę przede wszystkim, dużo zdrowia i optymizmu życiowego. Niech każdy dzień upływa Wam w spokoju, w atmosferze ludzkiej życzliwości i wdzięczności w otoczeniu najbliższych. Wójt Gminy Postomino Więcej na temat tej i innych inwestycji na ch 3-5. Uroczyste spotkanie z Seniorami naszej gminy odbędzie się 10 października 2013 r. w Urzędzie Gminy w Postominie.

2 2 XXXV sesja VI kadencji Rady Gminy Postomino Co uradza gminna władza Na XXXV Sesji Rady Gminy >> w sprawie udzielenia pomocy >> w sprawie zmian w budżecie gminy Postomino w dniu 27 września 2013 f i n a n s o w e j P o w i a t o w i Postomino na 2013 rok, po roku radni: Sławieńskiemu na realizację zmianach budżet po stronie >> podsumowali przebieg sezonu zadania pn. Budowa ciągów dochodów zamyka się kwotą turystycznego w 2013 roku opinia pieszych w pasie drogi powiatowej ,72 zł, po stornie pozytywna, Nr 3726 Drozdowo Barzowice wydatków kwotą ,72 zł, R u s i n o w o - Z a l e s k i e deficytem w kwocie ,00 >> zapoznali się z wynikami egzaminu w m. Rusinowo ; zł, który zostanie pokryty gimnazjalnego oraz wynikami w sprawie udzielenia pomocy długoterminowym kredytem sprawdzianu klas VI uzyskanych >> f i n a n s o w e j P o w i a t o w i bankowym oraz wolnymi środkami w roku szkolnym 2012/2013 przez Sławieńskiemu na realizację stanowiącymi nadwyżkę środków uczniów z terenu gminy Postomino, zadania pn. Przebudowa drogi pieniężnych na rachunku bieżącym oraz podjęli uchwały: powiatowej nr 3741Z Postominobudżetu. >> w sprawie wyrażenia zgody na Sławno na odcinku Staniewice >> w sprawie zmiany wieloletniej wydzierżawienie nieruchomości na Tyń (udzielono pomocy w wys. prognozy finansowej Gminy okres powyżej 3 lat dz. 21/2 o pow. 25% faktycznej wartości inwestycji, Postomino na lata ,34 ha oraz dz. 21/3 o pow. 0,38 ha nie więcej jednak jak ,00 w m. Nosalin; zł); zł nagrody dla Gminy Postomino! Jest nam miło poinformować, że Gmina na najwyższym podium zajmując 1. miejsce. Postomino zajęła I miejsce w V Europejskim Tak wysokie miejsce Gmina Postomino od Tygodniu Sportu dla Wszystkich XIX kilku lat utrzymuje dzięki wspólnej współpracy Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2013 (w II rzeszy ludzi dobrej woli. W czasie trwania grupie gminy od 5 do 7,5 tysiąca mieszkańców) turnieju na terenie gminy Postomino w skali całej Polski. zorganizowano łącznie 214 imprez większych Wręczenie nagrody odbyło się w piątek, 13 i mniejszych, w których zanotowano łącznie września 2013 r. na zamku w Namysłowie. Wójt startów. Gminy Postomino Janusz Bojkowski odebrał czek w wysokości zł z przeznaczeniem na Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zakup sprzętu sportowego oraz puchar przyczynili się do wspólnego sukcesu naszej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Gminy. Wszystkim sołectwom, szkołom, Bronisława Komorowskiego. stowarzyszeniom i wszystkim Państwu, którzy Tak duży Sukces zawdzięczamy uczestniczyli w Europejskim Tygodniu Sportu dla zaangażowaniu wielu osób z terenu naszej Wszystkich. W sposób szczególny dziękuję Pani gminy. Marii Lech-Szajner i Panu Zdzisławowi Turniej ten to różnego rodzaju imprezy Ludwikowskiemu za wzorowe przygotowanie rekreacyjno-sportowe, które organizowane były działań w ramach Europejskiego Tygodnia niemalże w każdym sołectwie oraz szkole na Sportu. terenie gminy Postomino. Termin, w którym Wójt Gminy Postomino - Janusz Bojkowski organizowany jest Sportowy Turniej Miast i Gmin jest idealną okazją żeby uczestniczyły w nim całe rodziny, na przykład w Dzień Dziecka czy też w Dzień Matki. W tegorocznej punktacji turnieju sklasyfikowano łącznie 500 miast i gmin z terenu całej Polski. Miasta i gminy podzielone zostały na 6 grup w zależności od liczby mieszkańców. Gmina Postomino od pięciu lat jest w czołówce (w zeszłym roku II miejsce) w swojej grupie (grupa II od 5 do 7,5 tys. mieszkańców), w której konkurowała z 102 innymi jednostkami samorządu terytorialnego. W tym roku stanęła

3 3 Inwestycyjne aktualności Ważne w październiku: Będzie wiata w Postominie Budujemy świetlicę we Wszedzieniu Remiza ze świetlicą w Marszewie Dnia 10 września 2013 r. przeznaczonego na wdrażanie Projekt polega na wykonaniu w Gdańsku Wójt Gminy Postomino Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach wiaty rekreacyjnej wraz z elementami J a n u s z B o j k o w s k i w r a z z e Programu Rozwoju Obszarów małej architektury na placu Skarbnikiem Anną Kalinowską Wiejskich na lata z zakresu d o ż y n k o w y m w P o s t o m i n i e. p o d p i s a l i z S a m o r z ą d e m małych projektów. Elementami małej architektury będą Województwa Pomorskiego umowę Kwota dofinansowania to stojaki na rowery, ławki oraz tablica przyznania pomocy na operację pn. zł, natomiast całkowita wartość informacyjna. Termin realizacji B u d o w a w i a t y r e k r e a c y j n e j projektu wynosi ,33 zł. Celem inwestycji przypada na rok w miejscowości Postomino. Zadanie operacji jest poprawa jakości życia jest dofinansowane z budżetu ludności wiejskiej. Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi Kolejna miejscowość Gminy drewnianej krokwiowo-płatwiowej, Postomino w roku 2014 będzie mogła pokrytego dachówką zakładkowo - poszczycić się nową i piękną świetlicą cementową. w i e j s k ą o r a z b o i s k i e m Projekt zagospodarowania wielofunkcyjnym. W miejscowości terenu obejmuje wykonanie: Wszedzień rozpoczęły się roboty ź drogi dojazdowej z placem budowlane związane z realizacją manewrowym i parkingiem na projektu pn.: Budowa Świetlicy samochody osobowe oraz wiejskiej w miejscowości Wszedzień. placykiem gospodarczym Dofinansowanie z Programu z kostki betonowej, Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ź boiska do piłki siatkowej o wym w ramach działania: 9,0 x 18,0 m o nawierzchni Odnowa i rozwój wsi wynosi 75% ceglanej z wyposażeniem, kosztów kwalifikowalnych. Całkowity ź placu zabaw z elementami małej koszt projektu to , 14 zł. architektury (przeplotnia, Zakres robót inwestycyjnych to huśtawka ważka i huśtawka wykonanie obiektu w technologii stojąca po dwa komplety, ławki t r a d y c y j n e j m u r o w a n e j, z półbali w ilości 6 szt., w ilości 20 szt. wraz z siewem niepodpiwniczonego, parterowego p i a s k o w n i c a z p a l i s a d y trawników dywanowych na pow. z poddaszem użytkowym, z dachem o średnicy 3 m), , 8 m, d w u s p a d o w y m o k o n s t r u k c j i ź nasadzenia drzew iglastych ź ogrodzenia panelowego. Nowo wybudowana, doskonale prezentująca się remiza OSP wraz ze świetlicą wiejską, zdobi miejscowość Marszewo. Dnia 9 sierpnia 2013 roku dokonano odbioru końcowego budynku. Roboty budowlane zostały wykonane w terminie grudzień 2012 lipiec Wykonawcą była firma BUDMAR-MZ Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie. Zadanie pn.: Budowa remizy OSP wraz ze świetlicą wiejską w Marszewie jest dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi. Koszt robót budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł , 83 zł. Dodatkowo w ramach p r o j e k t u z o s t a n i e z a k u p i o n e wyposażenie świetlicy. Udział dofinansowania w ramach PROW t o 7 5 % k o s z t ó w kwalifikowanych. Wykonawcą robót budowlanych jest firma Usługi Ogólnobudowlane Wiesław Głuszek. PIĄTEK 21 Gdy październik ze śniegiem przybieży, na wiosnę długo śnieg na polach leży. 1 października (wtorek) Światowy Dzień Wegetarianizmu, Międzynarodowy Dzień Ludzi Starszych, Międzynarodowy Dzień Lekarza, Międzynarodowy Dzień Muzyki 2 października (środa) Europejski Dzień Ptaków, Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych, Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy 4 października (piątek) Światowy Dzień Dobroci Dla Zwierząt 5 października (sobota) Światowy Dzień Nauczyciela 6 października (niedziela) Światowy Dzień Mieszkalnictwa 9 października (środa) Światowy Dzień Poczty 10 października (czwartek) Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 12 października (sobota) Światowy Dzień Chorób Reumatycznych 14 października (poniedziałek) Międzynarodowy Dzień Zmniejszania Skutków Klęsk Żywiołowych, Światowy Dzień Normalizacji, Dzień Nauczyciela Dzień Edukacji Narodowej 15 października (wtorek) Światowy Dzień Mycia Rąk, Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich, Dzień Dziecka Utraconego, Międzynarodowy Dzień Niewidomych 16 października (środa) Światowy Dzień Żywności, Dzień Papieża Jana Pawła II 17 października (czwartek) Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem, Dzień Walki z Rakiem 18 października (piątek) Światowy Dzień Monitorowania Wody, Światowy Dzień Menopauzy i Andropauzy, Dzień Łączności, Dzień Poczty Polskiej 19 października (sobota) Dzień Ratownika 20 października (niedziela) Światowy Dzień Osteoporozy 22 października (wtorek) Światowy Dzień Osób Jąkających 24 października (czwartek) Światowy Dzień Informacji Na Temat Rozwoju, Dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych 25 października (piątek) Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt 27 października (niedziela) Zmiana czasu z letniego na zimowy, Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego, Światowy Dzień Modlitwy o Pokój 31 października (czwartek) Światowy Dzień Oszczędności

4 4 Inwestycyjne aktualności c.d. Przebudowa ulicy Łąkowej oraz budowa ulicy Letniskowej w Jarosławcu Trwają intensywne prace przy D r ó g L o k a l n y c h E t a p I I realizacji projektu pn.: Przebudowa ulicy Bezpieczeństwo Dostępność Łąkowej oraz budowa ulicy Letniskowej Rozwój. w miejscowości Jarosławiec. Wartość Wykonawcą robót budowlanych inwestycji to kwota w wysokości jest firma STRABAG Sp. z o.o ,16 zł. Zadanie to jest Przewidywany termin zakończenia dofinansowane w 50% w ramach robót to 8 listopada 2013 r. Narodowego Programu Przebudowy Parking w Pałówku Przystanek w Jarosławcu Jak już informowaliśmy Państwa w lipcu tego roku, teren przy latarni morskiej w Jarosławcu zyskał nowy wymiar. Miejsce odpoczynku, relaksu i spotkań mieszkańców Jarosławca, Gminy Postomino oraz licznie przybywających turystów 06 września br. doczekało się nowego elementu, którym jest nowoczesna wiata p r z y s t a n k o w a, w s p a n i a l e k o m p o n u j ą c a s i ę z e zmodernizowanym placem. J e d n y m z e l e m e n t ó w przygotowania do gminnego Święta Plonów było utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Pałówku. Wójt Gminy Postomino wykonanie robót zlecił Gminnemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. w Postominie. Kończymy budowę przystani wodnej w Pieńkówku Rozbudowujemy remizę OSP w Łącku Ku końcowi zmierza budowa działania: Odnowa i rozwój wsi. p r z y s t a n i w o d n e j w r a z Kwota dofinansowania to z zagospodarowaniem terenu zł, natomiast całkowita wartość w miejscowości Pieńkówko. Zadanie projektu wynosi ,17 zł. Celem jest dofinansowane z budżetu Fundacji operacji jest poprawa jakości życia P a r t n e r s t w o D o r z e c z e S ł u p i l u d n o ś c i w i e j s k i e j p o p r z e z przeznaczonego na wdrażanie w z m o c n i e n i e a t r a k c y j n o ś c i Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach turystycznej miejscowości Pieńkówko. Programu Rozwoju Obszarów Obiekty małej architektury będą Wiejskich na lata w ramach p r z e z n a c z o n e d o r e k r e a c j i Gmina Postomino w trybie Prace inwestorskie polegają na przetargu nieograniczonego zleciła dobudowie do ściany szczytowej Przedsiębiorstwu Produkcyjno istniejącej remizy pomieszczenia Handlowo Usługowemu KOMBUD 2 socjalnego o pow. użytkowej 19,49 m z Darłowa wykonanie rozbudowy wraz z adaptacją części garażu o pow. remizy OSP w miejscowości Łącko. 2 7,39 m na pomieszczenie sanitarne. i wypoczynku, w szczególności dla potrzeb turystyki na szlaku kajakowym rzeki Wieprzy, umożliwiające bezpieczne cumowanie małych jednostek pływających (kajaków). Wykonawcą robót budowlanych j e s t P r z e d s i ę b i o r s t w o R o b ó t Specjalistycznych Rewers Spółka Cywilna.

5 5 Jest rzeźba w Jarosławcu W ramach inwestycji dot. projektu pn.: Przebudowa ul. Małej wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem terenu między ul. Szkolną, ul. Małą a ul. Bałtycką w miejscowości Jarosławiec. Na zmodernizowanym placu przy latarni morskiej w Jarosławcu ustawiono rzeźbę rybaka wykonaną z brązu symbol rybackich korzeni miejscowości. Pomnik ten przedstawia rybaka podczas jego ciężkiej pracy oraz doskonale prezentuje jego historyczny strój, dla którego charakterystycznymi elementami są: czapka o szerokim rondzie z podniesioną z przodu krawędzią na czas połowu, kurtka długa rozpinana, spodnie szersze na udach, zwężane od kolan, buty skórzane, niewiązane z płótnem wewnątrz oraz sweter ciepło opatulający szyję. Mamy nadzieję, że centralne m i e j s c e s k w e r u p r z y o z d o b i o n e pomnikiem, podobnie jak latarnia morska stanie się jednym z symboli naszej nadmorskiej miejscowości. Rzeźba została wykonana przez poznańskiego artystę Pana Roberta Sobocińskiego. Jak nowa świetlica w Górsku Różowa wstążeczka Mieszkańcy Górska mogą wiejską w miejscowości Górsko, było wewnętrznych, podłóg oraz konstrukcji obróbkami blacharskimi, wzmocnienia szczycić się nowo wyremontowanym Centrum Kultury i Sportu w Postominie. drewnianej dachu, wymianę stolarki ław fundamentowych i ścian wraz budynkiem, który został zaadaptowany Projekt ten został dofinansowany ze okiennej i drzwiowej, roboty murarskie, z wykonaniem wieńca, ocieplenie na świetlicę wiejską. Realizatorem środków Unii Europejskiej z Programu tynkarskie, malarskie i okładzinowe, ścian obiektu i zagospodarowanie zadania pn.: Zmiana sposobu Operacyjnego RYBY. montaż pokrycia dachu z blachy terenu wokół budynku. użytkowania i wykonanie remontu Zakres robót inwestycyjnych powlekanej dachówko podobnej, Wartość inwestycji to kwota remizy OSP z adaptacją na świetlicę o b e j m o w a ł r o z b i ó r k ę ś c i a n rynien, rur spustowych wraz z w wysokości , 64 zł. Świadczenia Rodzinne Okres zasiłkowy 2013/2014 zaczyna się od r. i trwa do r. Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do z a s i ł k u r o d z i n n e g o o s o b y zainteresowane mogą składać od 1 września 2013r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pokój nr 1 w godz. od 8⁰⁰ do 14⁰⁰ Dodatkowe informacje pod nr telefonu: Musur Marzena Zapraszamy na USG piersi w dniach 17 i 24 października br. od godz do w Ośrodku Zdrowia w Postominie. Dzięki uprzejmości Wójta Gminy Postomino, badania odbędą się b e z p ł a t n e b e z w z g l ę d u n a przynależność do lekarza pierwszego kontaktu. Zapisy przyjmowane będą w Ośrodku Zdrowia w Postominie tel NZOZ ARS MEDICA Szkolenie dla organizacji pozarządowych W dniach od 20 do 21 organizacji pozarządowych przez nie finansowania działalności września w Ustce odbyło wiedzy, która może im s t a t u t o w e j i w s p ó ł p r a c y się pierwsze z cyklu p o m ó c w s p r a w n e j z samorządami. szkoleń organizowanych o r g a n i z a c j i p r a c y Po szkoleniu przewidziano przez Słowińską Grupę i e f e k t y w n i e j s z y m konsultacje indywidualne dla każdej R y b a c k ą w r a m a c h realizowaniu działań. organizacji, podczas których projektu pt.: Aktywizacja P o d c z a s z a j ę ć uczestnicy projektu będą mogli organizacji pozarządowych p o r u s z o n o t e m a t y zwrócić się do Prowadzącego w zakresie działalności z w i ą z a n e z p r a w e m z konkretnymi pytaniami dotyczącymi związanej z turystyką d o t y c z ą c y m ich stowarzyszeń. i rekreacją realizowanego f u n k c j o n o w a n i a Kolejne zajęcia, tym razem ze środków PO FIO stowarzyszeń, fundacji i innych z zakresu turystyki, odbędą się na C e l e m s z k o l e n i a b y ł o podmiotów trzeciego sektora, początku października. przekazanie przedstawicielom zwłaszcza w aspekcie prowadzenia

6 6 Gminne Dożynki Pałówko 2013 Dnia 22 września na boisku artystyczne zaprezentowały Szkoły wiejskim w Pałówku odbyły się Dożynki z Pieszcza, Postomina, Staniewic, Gminy Postomino. Uroczystość Zespół Break Dance, Stowarzyszenia rozpoczęła się o godzinie mszą Na rzecz Pomocy Rodzinom Wiejskim świętą polową, którą celebrował Nasza przyszłość i Razem Lepiej. Proboszcz parafii Sycewice ks. Przeprowadzono szereg zabawnych Arkadiusz Oslislok. konkursów. Najzacieklej rywalizowano Po ceremonii wręczenia chleba w konkurencjach: dożynkowy żniwiarz przez starostów Bożenę Kurkul w toczeniu balotu, dożynkowy mistrz otrzymał 109 pkt., II miejsce zajęło sołectwo Marszewo otrzymując 107 pkt., III miejsce zajęło sołectwo Pieszcz otrzymując 106 pkt., IV miejsce zajęło sołectwo Mazów otrzymując 99 pkt., V miejsce zajęło sołectwo Jezierzany otrzymując 98 pkt., VI miejsce zajęło sołectwo Karsino otrzymując 97 pkt. W konkurencji na Stoisko Dożynkowe oceniano m.in. estetykę, oryginalność, różnorodność i obfitość oferty, sposób promocji. I miejsce w tej konkurencji zajęło sołectwo Pieszcz otrzymując 107 pkt., II miejsce zajęło i Roberta Wanago Wójtowi Gminy fajerki, rzut gumowcem sołtysa do celu. sołectwo Pałówko otrzymując 79 pkt., Postomino Januszowi Bojkowskiemu Wszyscy czekali jednak na III miejsce zajęło sołectwo Pieńkowo i Przewodniczącej Rady Gminy ogłoszenie wyników w konkurencji otrzymując 68 pkt., IV miejsce zajęło Jadwidze Krakowskiej, Wójt dokonał Wieńca Dożynkowego i Stoiska sołectwo Rusinowo otrzymując 63 pkt., oficjalnego otwarcia tegorocznego Dożynkowego. Wieniec dożynkowy V miejsce zajęło sołectwo Staniewice Święta Plonów, serdecznie przywitał oceniany był między innymi pod kątem: otrzymując 61pkt. wszystkich przybyłych gości i zaprosił wierności tradycji, bogadztwa Wszystkie sołectwa biorące do zabawy. urodzaju, staranności wykonania, udział w konkursach na Wieniec Podczas uroczystości wystąpiła wyrazu artystycznego. Według oceny i Stoisko Dożynkowe otrzymały młodzieżowa Orkiestra Dęta pod komisji najpiękniejszy okazał się nagrody finansowe. batutą Marcina Rąpalskiego. Bloki wieniec sołectwa Nosalin, który Na Dożynkach dokonano również podsumowania konkursu Bezpieczne wakacje na terenach wspólnie wykonywali małe dzieła Pieszczanki, oraz Polskiej Biesiady sztuki. Starsi śpiewali podczas Dożynkowej. O godzinie w y s t ę p u K a p e l i L u d o w e j wystąpiła gwiazda wieczoru Zespół Pieńkowianie, Zespołu Wokalnego Disco Polo EFEKT, a wieczorną potańcówkę umilał występ Pawła C i c h e g o. P u b l i c z n o ś ć m i m o ekstremalnych warunków pogodowych bawiła się wyśmienicie. Dziękujemy wszystkim za udział w Dożynkach i do zobaczenia za rok. wiejskich, których organizatorem był: O k r ę g o w y I n s p e k t o r a t P r a c y w Szczecinie, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie, Urząd Gminy w Postominie. Komisja oceniła prace i wyłoniła laureatów : I miejsce zajęła Świetlica Wiejska w Nosalinie, II miejsce zajęła Świetlica Wiejska w Rusinowie, III miejsce zajęła Świetlica Wiejska w Pałówku. Najmłodsi mogli korzystać z b e z p ł a t n e g o d m u c h a n e g o miasteczka, dla nich zaprezentowano program artystyczny Ekobiesiadka, a z opiekunkami świetlic wiejskich

7 7

8 8 Parafialne Dożynki w Rusinowie W dniu 8 września 2013 roku chleby dla każdego sołectwa. Do święta w kościele pw. Narodzenia NMP dołączyli się również tutejsi piekarze w Rusinowie odbyły się dwa święta: przekazując: chleb z piekarni Janiny odpust kościelny oraz dożynki i Romana Tamy z Nacmierza oraz parafialne. Msza była celebrowana drożdżowe ciasto z piekarni Barbary przez zaprzyjaźnionych księży tej i Norberta Boruckich z Łącka. parafii. W tym dniu świętowali wszyscy Dziękujemy wszystkim za parafianie. Święto to odbyło się dzięki zaangażowanie i wsparcie tego święta. zaangażowaniu wszystkich sołtysów M.L.Sz. z parafii, którzy przekazali datki i Sprzątanie w Królewie W czerwcu tego roku Wójt Gminy Postomino po raz kolejny ogłosił konkurs pn. Piękna Wieś, Piękna Posesja. Główną ideą tego przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia na wsi, a także podniesienie atrakcyjności otaczających nas miejscowości jak również aktywizacja i integracja społeczności lokalnej. Uroczystego podsumowania konkursu dokonano 22 września w Pałówku podczas Gminnego Święta Plonów. Komisja konkursowa przyznała: w kategorii Piękna Posesja : ź 1 miejsce Pani Annie Kaczorek z Wszedzienia, ź 2 miejsce Pani Krystynie Żynda z Królewa, Piękna wieś, piękna posesja ź 3 miejsce Pani Krystynie Pędziwiatr z Pieszcza, ź 4 miejsce Panu Józefowi Balcerskiemu z Pałowa. w kategorii Piękna wieś : ź 1 miejsce sołectwu Staniewice, ź 2 miejsce sołectwu Wszedzień, ź 3 miejsce sołectwu Łącko. Laureaci konkursu zostali uhonorowani nagrodami finansowymi ufundowanymi przez Wójta Gminy Postomino. U c z e s t n i k o m k o n k u r s u dziękujemy, zwycięzcom gratulujemy a wszystkich mieszkańców naszej gminy zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Piękna Wieś, Piękna Posesja już za rok. 31 sierpnia 2013 r. odbyło się Podziękowania dla Pana w Królewie wielkie sprzątanie. Po Krzysztofa Orszala za pomoc wielkim wysiłku dzieci, zostało w ekranizacji imprezy składa sołectwo zorganizowane ognisko a atrakcją była Królewo. możliwość wypróbowania się w strzelaniu z łuku i wiatrówki. Na zakończenie odbyła się dyskoteka. Rozpoczynamy Morsowy sezon Krótko mówiąc -mróz, lód i zimno stawowych. odbędzie się 10 listopada 2013 r, termos z gorącą herbatą. im niestraszne, dla nich to wymarzona Kąpiele będą nosiły znamiona poprzedzone morsową paradą a po K a ż d ą k ą p i e l p o p r z e d z a pogoda do kąpieli. kąpieli integracyjnych, rocznicowych kąpieli spotkanie integracyjne. i n t e n s y w n a r o z g r z e w k a, Zaczęły się już pierwsze chłodne świątecznych, wyjazdowych do Mielna, Natomiast 02 marca 2014 r. przeciwwskazaniami do takich kąpieli dni, rano temperatura zbliża się do zera Darłówka, Białogardu, Kołobrzegu, morsowie obchodzić będą ósmą są choroby serca, nerek, niewydolność - a zatem czas rozpocząć zimne Wicia, Białego Boru, Łeby, Drawska rocznicę powstania, poprzedzoną oddechowo-krążeniowa. kąpiele. Pomorskiego, Szczecinka, Korzybia, balem morsa, gdzie umyją kark Szukaj nas w zimowe niedziele na Postomińskie morsy serdecznie Malechowa, Łętowa, Marszewa. i pośladki. plaży w Jarosławcu o godzinie z a p r a s z a j ą w s w o j e s z e r e g i Od drugiej niedzieli października Jak się zdecydujesz przyłączyć zapewniamy wspaniałe uczucie potencjalnych morsów. W tym sezonie morsowie zaczynają schładzać swoje do morsów należy mieć przy sobie przyjemnego zimna. 2013/2014 zaplanowano 29 wspólnych ciała w tak zwanym sezonie kapielówki, ręcznik, wskazane są Zdzisław Ludwikowski kąpieli na różnych akwenach, przedmorsowym, oficjalne otwarcie rękawiczki, ciepły sportowy strój do morskich, jeziornych a nawet sezonu morsowego " Wikinga" biegania po błocie, śniegu, lodzie,

9 9 Harcesrki start Jeszcze o wakacjach Jak co roku, w siedzibie z Darłowa z przesympatycznym psem, Komendy Hufca ZHP im. WOP s z k o l o n y m d o w y s z u k i w a n i a w Sławnie zebrała się harcerska brać, narkotyków. Dużym zainteresowaniem aby wspólnie zainaugurować kolejny c i e s z y ł o s i ę t a k ż e s t o i s k o etap pracy. 20 września br. do Domu przygotowane przez pana Adama Harcerza przybyło równo 200 osób Bryla z Osady Średniowiecznej Woja oprócz gości i rodziców - zuchy, Borka znajdującej się w miejscowości harcerze i instruktorzy z Darłowa, Borkowo. Repliki średniowiecznego Dąbek, Kopnicy, Korlina, Lejkowa, uzbrojenia przyciągały wzrok Malechowa, Niemicy, Ostrowca, szczególnie chłopców, ale i panie Postomina, Sławna, Smardzewa mogły znaleźć coś dla siebie. Po tylu i Staniewic. Uroczystość rozpoczęto atrakcjach na wszystkich czekała apelem oraz odczytaniem rozkazu pachnąca harcerska grochówka, od lat specjalnego komendanta hufca. przygotowywana przez panią Janinę Następnie uczestnicy zbiórki udali się Świetlik, szefową kuchni w Stanicy na Cmentarz Komunalny, gdzie pod H a r c e r s k i e j L e ś n a P o l a n a Krzyżem Katyńskim i tablicą w Jarosławcu. u p a m i ę t n i a j ą c ą p o l e g ł y c h Komendant hufca hm. Ryszard i pomordowanych harcerzy Sobczak oraz sztab organizacyjny obrońców Grodna złożono wiązankę Harcerskiego Startu dziękują kwiatów i zapalono znicze. Po wszystkim za udział w zbiórce powrocie odbyły się pokazy i wspaniałą zabawę. t e m a t y c z n e f u n k c j o n a r i u s z y hm. Anna Cichawa sławieńskiej Policji i Straży Granicznej Szef Zespołu Promocji i Informacji Podziękowania W imieniu swoim jak i całej rady sołeckiej, pragnę serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy swoim ogromnym zaangażowaniem, poświęconym czasem i wielkim sercem, pomogli w z r o b i e n i u w i e ń c a d o ż y n k o w e g o i w przygotowaniu stoiska sołeckiego na dożynki gminne w Pałówku. Pozwolę sobie wymienić tych, dzięki którym odnieśliśmy sukces(czwarte miejsce w konkursie na najciekawsze i najoryginalniejsze stoisko dożynkowe). Są to: p. Kamila i Paweł Koba(podzielili się swoimi specjałami, pysznym domowym chlebem, sokiem z bzu czarnego i octem jabłkowym), p. Sebastian Kowalski podarował miód z własnej pasieki, p. Ewa Namiel przygotowała pyszny smalec do naszego chleba. Dzięki p. Andrzejowi Olzak mogliśmy przewieźć nasz wieniec i pozostałe rzeczy do ustawienia stoiska. Dziękuję również p. Krysi i Sebastianowi Krogulec oraz p. Bartlewskim za osobiste zaangażowanie i p. Kurzyńskim za zorganizowanie materiałów do zadaszenia stoiska. Sołtys Rusinowa Młodzi duchem W ostatni piątek sierpnia dzieci "pożegnanie wakacji". Była wspólna sołtys. Mimo, że to już koniec wakacji, wraz z opiekunką świetlicy wiejskiej zabawa, konkursy i gry zespołowe. humor dopisywały wszystkim, Panią Agnieszką Rzeczkowską i Panią Impreza zakończyła się pieczeniem przecież za rok znów będą wakacje. sołtys Janiną Grzejszczak oraz Radą kiełbasek na ognisku i wspólną Sołecką zorganizowały w Kaninie konsumpcją słodkich wypieków pani Tylko e-dziennik! Zespół Szkół w Pieszczu, jako pierwszy w gminie Postomino, korzysta wyłącznie z dziennika elektronicznego. W ubiegłym roku szkolnym funkcjonował on równolegle z dziennikiem papierowym. Chcielibyśmy zaznaczyć, że dostęp do e-dziennika umożliwia wzajemne przesyłanie komunikatów pomiędzy nauczycielami a rodzicami, przeglądanie informacji o ocenach, frekwencji, uwagach i osiągnięciach, tematach lekcji oraz zadaniach c z e k a j ą c y c h n a u c z n i ó w w przyszłości, listy podręczników z możliwością zamówienia przez Internet. Wszystkie zamieszczone na nim informacje są zawsze aktualne, bo pochodzą wprost z "modułu lekcyjnego", który jest na bieżąco aktualizowany przez nauczycieli. Ponadto nasi rodzice mogą skorzystać z mobilnej wersji e-dziennika z możliwością uruchomienia na i n t e r f e j s o w i m o g ą r ó w n i e ż telefonach komórkowych, tabletach kontrolować postępy swoich pociech. i smartfonach lub w innych sprzętach z przeglądarką internetową, gdzie dzięki łatwemu i przejrzystemu Łukasz i Marzena Juszczyk Wiele emocji wzbudziły wesołe potrafią być młodzi duchem. konkurencje sportowe (wyścig Oczywiście jest to tylko zalążek chodzików i rzut do celu). Grupy były wspólnych działań seniorów gm. polsko-niemieckie, a więc nie było Postomino i gm. Trinwillershagen, rywalizacji międzynarodowej, liczyły czekają ich jeszcze wspólne wycieczki, się tylko punkty grupy. Jednak ponad spotkania, warsztaty kulinarne, r y w a l i z a c j ą d o m i n o w a ł d u c h językowe i wokalne. Warsztaty wzajemnego zrozumienia, radości poprowadziła prezes Stowarzyszenia i sympatii; przede wszystkim Teresa Rysztak, przy współpracy pokonanie własnych słabości z tłumaczką Agnieszką Dyrcz. i udowodnienie, że starsi ludzie (ryt.) Członkowie Klubu Aktywnego kontynuacja współpracy między Seniora ze stowarzyszenia Razem samorządami, strażakami, myśliwymi, lepiej z Postomina wspólnie sportowcami i seniorami. z emerytami z zaprzyjaźnionej S e n i o r z y p r z e p r o w a d z i l i niemieckiej gminy Trinwillershagen warsztaty językowo-taneczne. spotkali się w Panoramie Morskiej W trakcie wspólnego popołudnia obie w Jarosławcu, by dopracować umowę strony opanowały w stopniu partnerską. zadowalającym minimalne podstawy Grupa niemiecka gościła na języka (polskiego i niemieckiego) oraz zaproszenie gminy Postomino, opracowano układ wspólnego tańca a głównym celem wizyty była Wyginam śmiało ciało.

10 10 50 lat minęło... Szkole Podstawowej w Staniewicach Podstawowej w Staniewiach: Pani tylko ma sens, ale przede wszystkim Anna Jończyk i Zdzisław Hazy. To Oni jest możliwa. dodała dyrektor szkoły. tworzyli dorobek wielu pokoleń, Przemówienie dyrektora szkoły tworzyli historię i tradycje szkoły, W życiu każdego człowieka są torowali drogę do sukcesów uczniów, chwile, wobec których nie można wychowywali i wpajali wartości p r z e j ś ć o b o j ę t n i e, m o m e n t y patriotyczne, wpływali na rozwój szkoły wyjątkowe, skłaniające do refleksji i jej pozytywny wizerunek. i przemyśleń. Mamy wówczas okazję Słowa uznania skierowane do rozpamiętywania tego, co było, co zostały także do Radnych Gminy jest i mamy też okazję do snucia wizji Postomino, za decyzje, które tego, co będzie. Okazje tego typu nie pomagają realizować marzenia, za zdarzają się codziennie. Są to działania, które mają na celu dobro wydarzenia, na które czeka się latami, u c z n i ó w i c a ł e g o s z k o l n e g o często nawet pół wieku. Każda okazja środowiska. jest dobra, aby spotkać ludzi, których Dziękuję byłym i obecnym myśli i wspomnienia wiążą się ze nauczycielom, pracownikom szkoły, Szkołą Podstawową w Staniewiach. rodzicom, absolwentom, sponsorom, Ten dzień to czas przywoływania strażakom, przyjaciołom szkoły, za w pamięci koleżanek, kolegów wszystko, co zrobiliście. Za to, że i nauczycieli. Ta także czas wzruszeń. dzięki Wam dzisiejsza uroczystość, nie Powrót do szkoły to, bowiem powrót do Uroczysta Msza Święta Istnienie budynku Szkoły Podstawowej w Staniewicach, zawdzięczamy pracy ludzi, którzy pół wieku temu postanowili stworzyć dzieciom nowe warunki do nauki. Aby podziękować za 50 lat istnienia, uroczystość rozpoczęła się mszą św. w Kościele św. Michała Archanioła w Staniewicach, którą celebrował Proboszcz Wojciech Cezary Filimon. W swojej homilii podkreślił, jak bardzo ważne w życiu człowieka są marzenia. Powinniśmy śmiało i odważnie patrzeć w przyszłość. Nie należy obawiać się podejmowania nowych wyzwań, ważne, abyśmy sięgali nie tylko myślami, ale również czynami trochę dalej, dalej i jeszcze dalej... zachęcał Proboszcz. Powitanie Część oficjalną rozpoczęła dyrektor szkoły Bogumiła Roman- Struś, która powitała przybyłych na uroczystość gości, sponsorów, absolwentów, nauczycieli, rodziców, uczniów, pracowników oraz przyjaciół szkoły. W tym dniu obecnością zaszczycili nas przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, oświatowych, dyrektorzy szkół, byli pracownicy, absolwenci, rodzice, przedstawiciele lokalnej i szkolnej społeczności. Podziękowania Następnie dyrektor szkoły przekazała podziękowania dla Absolwenta Szkoły Podstawowej w Staniewicach Wójta Gminy P o s t o m i n o P a n a J a n u s z a Bojkowskiego za to, że wspiera istnienie wszystkich szkół w Gminie Postomino. Dba o warunki nauki uczniów i pracy nauczycieli, każdy problem szkoły spotyka się zawsze ze zrozumieniem, pomocą i radą a sprawy trudne są rozwiązywane podkreślała dyrektor szkoły. Podziękowania otrzymali także emerytowani dyrektorzy Szkoły

11 11 tego, co ocalało, jako obraz szkoły przyszłości. Kolejno wystąpili: złożyli gratulacje i wygłosili wiele Jubileuszu od władz Gminy Postomino Wspomnień czar najpiękniejszych lat życia. Dzisiejszy absolwent szkoły - Pan Zbigniew ciepłych słów pod adresem szkoły. sprawił największą radość przede W miłej, pełnej wspomnień dzień przypomina, że w szkole Łuczak, Senator Rzeczpospolitej Cennym prezentem było ręcznie wszystkim uczniom naszej szkoły. atmosferze szybko mijał czas. Goście najważniejszy zawsze jest Uczeń, Polskiej Piotr Zientarski, Radny haftowane Godło Polski przekazane Warto marzyć, bo one się spełniają chętnie oglądali naszą szkołę, duszą szkoły jest Nauczyciel, Powiatu Sławieńskiego i absolwent przez absolwentów szkoły; rodzinę dodała na zakończenie Radna Gminy szczególnym zainteresowaniem wsparciem Rodzice, a dumą szkoły Pan Janusz Stachowicz, Pan Jasinów. Postomino i absolwentka szkoły Emilia cieszyły się nie tylko klasy, ale również Absolwenci fragment przemówienia Zdzisław Siedlecki. Dyrektor Występy uczniów Foryś. stare fotografie i kroniki. Pomogły one Dyrektora Szkoły Podstawowej Gminnego Zespołu Oświaty w Sławnie Przyszedł czas na pokazy Jubileuszowy tort przenieść się myślami w minione w Staniewicach Bogumiły Roman- Pani Anna Fikier, dyrektorzy szkół artystyczne uczniów naszej szkoły. Jubileuszowy tort sponsorowany czasy. Struś. w gminie Postomino Pani Renata Swoje umiejętności zaprezentowali p r z e z P r e z e s a G m i n n e g o Bal Absolwentów Wspomnienia Mazur, Elżbieta Safaryn, Aleksandra najmłodsi uczniowie. Zespół taneczny Przedsiębiorstwa Komunalnego Wspaniała atmosfera pozwoliła Wszystko wokół się zmienia K u r e k o r a z D y r e k t o r S z k o ł y Błyskawice i Bolero oraz zespół w Postominie Pana Bogdana wszystkim na wesołą zabawę. Czas tylko jednego czas nie zmienił - magii Podstawowej we Wrześnicy Pani wokalny Złote Nutki zebrały gromkie Szlawskiego, zachwycał smakiem płynął tak szybko, że nawet nie t e g o m i e j s c a, k t ó r e g o p r ó g Iwona Duszyńska przekazały życzenia brawa za swoje brawurowe występy. i wyglądem. spostrzegliśmy, jak zastał nas nowy przekraczając na powrót ma się i gratulacje z okazji tej wyjątkowej Z kart historii szkoły dzień kilkanaście lat. uroczystości. Goście przekazali P a n i J a n i n a A d a m i a k, Przemijają wokół nas ludzie w prezencie dla szkoły wiele publikacji nauczycielka Szkoły Podstawowej i zdarzenia. O wielu wydaje się, że już k s i ą ż k o w y c h, m e d a l i w Staniewicach, przedstawiła historię zapomnieliśmy. Ze szczególnym okolicznościowych i pamiątkowych budynku. Opracowanie na podstawie wzruszeniem myśleć będziemy dyplomów. W swoich wystąpieniach n a j s t a r s z y c h k r o n i k s z k o ł y o p e d a g o g a c h, i dokumentów dostępnych a b s o l w e n t a c h w szkole pozwoliło powrócić i pracownikach szkoły, którzy wspomnieniami do dni, kiedy odeszli. Pomimo, że nie ma powstawała nasza szkoła. ich wśród nas, pozostawili po Drzewo Pamięci sobie niezatarty ślad W a ż n ą c h w i l ą s w o j e g o i s t n i e n i a - uroczystości było posadzenie powiedziała na zakończenie D r z e w a P a m i ę c i. Te n dyrektor szkoły uroczysty moment związany C h w i l ą c i s z y b y ł z t r a d y c j ą uczciliśmy pamięć tych zapoczątkowaną przez osób, które były z nami, dyrektora Zdzisława Hazego. a obecnie już odeszły na Delegacja w składzie: zawsze. Dyrektor Szkoły Podstawowej G ł o s o d d a l i ś m y w Staniewicach Bogumiła Gościom i Absolwentom Roman- Struś, Wójt Gminy Wójt Gminy Postomino Postomino Janusz Bojkowski, Pan Janusz Bojkowski złożył Emerytowani Dyrektorzy wszystkim uczestnikom S z k o ł y P o d s t a w o w e j Jubileuszu serdeczne w Staniewiach: Anna Jończyk życzenia i wraz z Zastępcą i Zdzisław Hazy wspólnie Wójta Gminy Postomino zasadzili symboliczne drzewo Panem Adamem Drapałą w szkolnym arboretum przekazał na ręce dyrektora d u m i e w i e l u p o k o l e ń szkoły pamiątkowy dyplom. absolwentów szkoły. Następnie emerytowania Otwarcie placu zabaw nauczycielka szkoły Pani M i ł y m a k c e n t e m Danuta Siwiec w specyficzny kończącym Jubileusz było i z a b a w n y s p o s ó b oficjalne otwarcie placu przedstawiła nam wizję zabaw. Prezent z okazji

12 12 Akademia Odkrywców Kącik poetycki Jesień Zbliża się jesień, liście z drzew opadają, bociany do ciepłych krajów odlatują, w lesie kwietni wrzos. Dzikie gęsi lecą nisko, bo jesień już blisko. Każda pora roku jest piękna Ale jesień kolorami dodaje urody. Choć niekiedy jest ponuro i ciemno, też jest przyjemno. Teraz czekamy na pierwsze przymrozki, wichury i dzień ponury. Zofia Długońska Świetlicowy chrzest Dzieci i młodzież z Zespołu Szkół i zagadnienia nimi rządzące. i z oddziałów przedszkolnych w Postominie 16 i 17 września 2013 W tej podróży po labiryncie doskonale się bawiły, uczyły roku wzięli udział w interaktywnej instalacji towarzyszyli uczniom i rozbudzały pasje do nauki. Podobny wystawie edukacyjnej dotyczącej cierpliwi i uśmiechnięci organizatorzy, sukces wystawa odniosła wśród świata przyrody. Mieli możliwość którzy potrafili w odpowiedni sposób młodzieży gimnazjalnej. Okazało się, eksperymentalnego spojrzenia na przedstawić poszczególne eksponaty że poznanie tajemnic nauki to działy fizyki, chemii i biologii. Wystawa zarówno dla najmłodszych dzieci ze pasjonująca przygoda. składa się z zestawu instalacji do szkoły podstawowej, jak i dla 15- W y s t a w a p o d t y t u ł e m samodzielnego eksperymentowania letnich gimnazjalistów. Ciekawie A k a d e m i a o d k r y w c ó w j e s t i poznawania zagadnień fizycznych i wesoło wyjaśniali trudne i zawiłe współfinansowana przez Unię i technicznych. Ma ona na celu prawa przyrody. Europejską z Europejskiego ułatwienie zrozumienia świata Wystawa obejmowała 25 modeli Funduszu Regionalnego w ramach i pokazanie, że nauka i technika są do poznawania rzeczywistości. R e g i o n a l n e g o P r o g r a m u integralną częścią codzienności. To Dotykały one zagadnień optyki, O p e r a c y j n e g o W o j e w ó d z t w a nowatorska forma edukacji przez d ź w i ę k u, m e c h a n i k i, l o g i k i, Zachodniopomorskiego na lata samodzielne doświadczanie. funkcjonowania mózgu człowieka Ta interaktywna wystawa Jak podają autorzy projektu: Na i zjawisk fizycznych. Można było, skierowana jest głównie do dzieci wystawie obowiązuje zasada: między innymi, usłyszeć, z jakim i młodzieży. Autorzy projektu DOTKNIJ, SPRAWDŹ, ZROZUM. To opóźnieniem rozchodzi się dźwięk, odwiedzają liczne szkoły podstawowe c a ł k o w i t e p r z e c i w i e ń s t w o zbudować most bez użycia gwoździ, i gimnazja na terenie naszego klasycznego muzeum. Tu zachęcamy czy zobaczyć coś, czego inni nie województwa. Zespół Szkół rozpoczął do dotykania i eksperymentowania, bo widzą, w wyniku złudzeń optycznych. jesienną edycję tego projektu. tylko w ten sposób można efektywnie W czasie zwiedzania dzieci Anna Kreft, u c z y ć s i ę, p o z n a w a ć ś w i a t w młodszym wieku szkolnym Krystyna Gasiorowska Ten dzień zapamiętają wszyscy humoru i dobrych relacji koleżeńskich, uczestnicy Świetlicy Środowiskowej aby w finale zostać uznanym za w Staniewicach. f a j n e g o k o l e g ę z b r a c t w a Dzieci, które nie miały jeszcze świetlicowego. okazji wciągnąć się w wir życia A wcale nie było to łatwe, bo świetlicowego, musiały przejść obrzęd trzeba było wybić głupoty z głowy, chrztu świetlicowego. Najstarsi nalać tam oleju, poukładać klepki, uczestnicy: Weronika, Anita, Julka pokonać tor przeszkód i skonsumować i Patryk, wspólnie z wychowawcami pieruńsko niesmaczny posiłek oraz p. Terenią Rysztak i p. Hanią wyuczyć się świetlicowych dobrych Matuszczak - przygotowali scenariusz m a n i e r. N a g r o d ą b y ł s ł o d k i imprezy i rekwizyty. poczęstunek. Od tej pory Staniewicka Król i królowa (Patryk i Weronika) Rodzina Świetlików powiększyła się obserwowali zmagania młodych o 24 dzieci. w trakcie oczyszczania, pokonywania (ryt.) ścieżki dla odważnych, trasy pełnej PRYWATNE OGNISKO MUZYCZNE W POSTOMINIE mgr sztuki Marian Lupa Nauka gry na instrumentach dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Na koniec roku szkolnego uczniowie otrzymują świadectwa. tel.: (59)

13 13 Rozpoczęcie roku szkolnego Pieszcz Już po raz kolejny w naszej przekroczyły szkolne mury. Wszystkie szkole spotkaliśmy się, aby rozpocząć były bardzo dzielne, bo nikt nie płakał. nowy rok szkolny. Oznacza to koniec Równie zestresowana była młodzież wakacyjnej laby, a co za tym idzie z klasy I gimnazjum, która dołączyła do czekają nas nowe obowiązki. Zamiast nas ze Szkoły Podstawowej tego znów trzeba będzie uczyć się do w Staniewicach. Po zakończeniu sprawdzianów, czytać lektury, części oficjalnej, uczniowie wraz odrabiać prace domowe. Jednak z rodzicami i nauczycielami przeszli do największe emocje towarzyszyły sal lekcyjnych, gdzie omówione m a l u s z k o m z o d d z i a ł u zostały kwestie organizacyjne. przedszkolnego, które po raz pierwszy Marzena Juszczyk Awanse w Korlinie W dniu 3 lipca 2013 roku Pani Edyta Stachowska- nauczyciel języka polskiego w naszej szkole, zdała e g z a m i n n a n a u c z y c i e l a mianowanego. Egzamin tego typu był po raz pierwszy przeprowadzany przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Korlino, Awanse w Staniewicach W czasie wakacji tytuł nauczyciela mianowanego uzyskały: Ewelina Myślak, Jolanta Duk-Szlawska, Magdalena Woropaj- Stepień, Joanna Matczak. Sukces Emila Łącko, Łężek, Królewo RAZEM w Korlinie. Pani Edyta zdała egzamin wzorowo, uzyskując tytuł nauczyciela mianowanego. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów zawodowych. Zakończył się jeden z etapów Urząd Gminy w Postoominie. Dzieci Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj wzięły udział w konkursie ulotowym, Trzeźwy Umysł W tym roku internetowym i plastycznym. kampania przebiegała pod hasłem Na Laureatem ogólnopolskiego konkursu t r o p a c h p i ę k n a. Ś w i e t l i c e plastycznego został Emil Sil uczestnik Środowiskowe w Pieszczu i w Królewie Świetlicy Środowiskowej w Pieszczu. wzięły w niej bardzo liczny udział. Gratulujemy! Przeprowadzono zajęcia według K. K. Gąsiorowscy scenariuszy dostarczonych przez Postomino Minęły wakacje i znowu trzeba Małgorzatę Łabędzką - wicedyrektor nadal czuwać będą dyżurujący zabrać się do wytężonej pracy. Przed ds. Szkoły Podstawowej i Danutę nauczyciele zarówno podczas przerw, nami wielomiesięczny okres nauki, ale Strzelczyk - wicedyrektor ds. jak i na przystanku autobusowym oraz powrót do tak pięknie utrzymanej Gimnazjum. Poznaliśmy też nowego niezawodny szkolny monitoring. szkoły dla wielu z nas był po prostu księdza katechetę Michała Szwaję, Jednak na zachowanie odpowiedniej przyjemnością. który zastąpił dotychczasowego postawy uczniowskiej w istotny 2 września dyrektor Zespołu s p o s ó b w p ł y w a n a s z e Szkół w Postominie Halina wychowanie patriotyczne. Dlatego Wenda dokonała uroczystego też pani dyrektor przypomniała otwarcia nowego roku szkolnego uczniom wydarzenia z września / N a t y c h m i a s t 1939 roku i porównała sytuację dowiedzieliśmy się o istotnych ó w c z e s n e j m ł o d z i e ż y z a ł o ż e n i a c h p r a c y s z k o ł y z dzisiejszymi warunkami pracy, w bieżącym roku, w tym o kołach które w naszej szkole są przecież zainteresowań, regulaminowym doskonałe. Dyrektor Halina stroju uczniowskim oraz zmianie Wenda podziękowała Wójtowi przewoźnika, którym został PKS Gminy Postomino Januszowi K o s z a l i n. P o d c z a s Bojkowskiemu za ustawiczną inauguracyjnego przemówienia pomoc w podnoszeniu standardów pani dyrektor podziękowała za pracy naszego Zespołu Szkół przybycie zarówno rodzicom, jak nauczyciela religii ks. Adama Jokiela. w Postominie. i zaproszonym gościom, w tym ks. Osiąganie wysokich wyników w I obyśmy potrafili docenić Grzegorzowi Fąsowi oraz Zastępcy nauce i dyscyplina pracy to nasze stworzone nam warunki, bo jak mówi Wójta Gminy Postomino Adamowi priorytety, dlatego pani dyrektor przysłowie: Każdy jest kowalem Drapale, którym przedstawiła zapewniła, że dołoży wszelkich starań, własnego losu, więc nasze wyniki w s z y s t k i c h n a u c z y c i e l i by każdy uczeń czuł się w szkole w nauce będą zależały już tylko od nas i wychowawców, pracowników b e z p i e c z n i e. S t ą d n a d samych. obsługi i administracji oraz panie: bezpieczeństwem ponad 340 uczniów Gimbo Karate W dniach września w Świnoujściu odbył się IX Międzynarodowy Turniej Dzieci i Młodzieży w Karate Kyokushin organizowany przez Świnoujską Akademie Karate Kyokushin. Na t u r n i e j, k t ó r y j e s t j e d n y m z ważniejszych imprez w kalendarzu kyokushin w Polsce zjechało się blisko 270 zawodników z klubów Polski i Niemiec. W zawodach wzięło udział również 4 zawodników z Postomina. Spisali się oni świetnie zdobywając dwa złote i dwa brązowe medale. I miejsce zarówno w kataegorii kata jak dorobkiem wrócił z turnieju Grzegorz kata juniorów uplasował się Eryk i kumite juniorek +60kg. zajęła Lisek. Dobra postawa w kategorii Krysik, który tym razem wrócił do domu Aleksandra Karpuk. Brąz w kategorii juniorów +70kg. pozwoliła mu stanąć bez medalu. Na koniec turnieju kumite juniorek -60kg. wywalczyła na najniższym stopniu podium. sędziowie wybrali najlepszych Agnieszka Olszowiec, która również W konkurencji kata o 0,5pkt. przegrał zawodników turnieju. Miano najlepszej w konkurencji kata spisała się nieźle walkę o podium i ostatecznie zajął 4 zawodniczki przypadło Oli Karpuk zajmując 4 miejsce. Z identycznym miejsce. Na 6 miejscu w konkurencji z Postomina. Zbiórka publiczna dla Zespołu Szkół Społecznych w Korlinie W pierwszych dniach września się kwotą zawrotną. Planuje się przeprowadzenie w szkole zepsuł się piec centralnego Rada Rodziców działająca przy domokrążnej zbiórki pieniędzy oraz ogrzewania. Awaria pieca okazała się szkole szybko podjęła kroki, aby organizację balu, z których pozyskane na tyle poważna, że nie było wesprzeć szkołę w trudnej sytuacji. środki finansowe zostaną przekazane możliwości naprawienia go. Szkoła W ramach swoich działań rodzice wraz na zakup pieca centralnego musiała zakupić nowy piec. Czas z dziećmi przeprowadzili akcję zbioru ogrzewania. potrzebny na wykonanie pieca to 2-3 i sprzedaży dzikiego bzu, jarzębiny Zaangażowanie rodziców, tygodnie, a koszt zakupu i montażu i jabłek. Podczas gminnych dożynek sympatyków szkoły i lokalnego pieca o mocy 100 kw niezbędnego do zorganizowano stoisko, na którym środowiska wzmacnia działalność ogrzania naszej szkoły kształtuje się prowadzono sprzedaż ciasta, sałatek szkoły w sposób nieoceniony. na poziomie ok zł. Kwota ta i p a r o w a n y c h z i e m n i a k ó w, dla budżetu szkoły społecznej okazała sprzedawano cegiełki wartościowe.

14 14 Akumulatory cynkowo-powietrzne: będzie taniej, wydajniej i bezpieczniej niż z Li-Ion Humor ;-) h t t p : / / w w w. c i e k awostki.z.inte r n e t u. w. s z e p c i e. p o s to m i n a. c o m Akumulatory litowo-jonowe ani też wchodzić w reakcje znacznie rzadziej: tak jak dzisiaj znaleźć można dziś niemal wszędzie - z zanieczyszczeniami powietrza, akumulatory telefonów ładujemy zasilają i telefony, i samochody sama elektroda cynkowa musiała być n i e m a l c o d z i e n n i e, t o elektryczne. Niemal całkowicie chroniona przed procesami utleniania w zdominowanej przez technologię wyparły akumulatory niklowo- i zdolna do zniesienia wielu cykli cynkowo-powietrzną przyszłości metalowo- wodorkowe, przede przekształceń, zaś od katalizatora będziemy robić to raz na tydzień. wszystkim ze względu na ich lekkość, wymagano, by w stabilny sposób Jednak to nie telefony mają być ponad dwukrotnie wyższą gęstość p r z e k s z t a ł c a ł t l e n w j o n głównym zastosowaniem tej energii, brak dokuczliwego efektu w o d o r o t l e n o w y p o d c z a s technologii. Wynalazców interesują pamięci, oraz szybkość ładowania. rozładowywania. przede wszystkim elektryczne auta. Oczywiście akumulatory te nie są bez Prototyp nowego akumulatora, Jeśli zbudujemy elektryczny pojazd, wad. Sole litu, wykorzystywane w nich stworzony przez chemików z firmy zdolny przejechać na swojej baterii jako elektrolit, kosztują niemało, Z A F E n e r g y S y s t e m s, m a 500 mil, a baterię tę będzie można produkcja jest nieobojętna dla rozwiązywać te wszystkie problemy, ładować 500 razy, to uzyskamy 250 środowiska, wiąże się z nimi też dzięki wysoce wydajnej dwustronnej tysięcy mil przed konieczności ryzyko pożaru. Konkurencyjne p o w i e t r z n e j k a t o d z i e o r a z wymiany baterii - mówi Ron Brost, technologie miały jednak jeszcze specjalnemu polimerowi, który dyrektor techniczny w ZAF Energy więcej problemów, więc Systems. dominacja akumulatorów S p o ł e c z n o ś ć Li-Ion wydawała się naukowa jest pozytywnie niczym niezagrożona. Aż nastawiona do tych do dzisiaj - chemicy r e w e l a c j i. T h o m a s z firmy, która od kilku lat Z a w o d z i n s k i, pracuje nad technologią elektrochemik z University akumulatorów cynkowo- of Tennessee, od lat p o w i e t r z n y c h z a j m u j ą c y s i ę p o i n f o r m o w a l i akumulatorami, określił o zbudowaniu prototypu, prototyp jako coś co już który może wszystko to działa, a teraz chodzi już zmienić. t y l k o o s t o p n i o w e W akumulatorach u l e p s z a n i e cynkowo-powietrznych w y k o r z y s t a n y c h wykorzystuje się zestaw materiałów. Po testach w w y m i e n n y c h a n o d s w o i m l a b o r a t o r i u m c y n k o w y c h o r a z p o t w i e r d z i ł t e ż membranę z węgla deklarowane przez ZAF aktywnego, służącą jako poziomy gęstości energii p r z e g r o d a m i ę d z y i liczbę możliwych cykli elektrolitem a powietrzem zastępuje typowe płynne elektrolity ładowania. atmosferycznym. Katodą w procesie i ogranicza ilość przedostającego się Teraz pozostaje jedynie kwestia rozładowania jest tlen absorbowany tlenu z atmosfery, jednocześnie komercjalizacji tego wynalazku, na membranie w kontakcie ze pozwalając na swobodny przepływ chronionego czterema patentami. środowiskiem elektrolitu. W teorii jonów. W prototypie zastosowano też ZAF samo nie jest w stanie akumulatory takie mają wiele przewag specjalne autorskie ukształtowanie produkować akumulatorów, to nad akumulatorami Li-Ion: są lżejsze, a n o d y, c h r o n i ą c e p r z e d niewielka firma, zatrudniająca nawet dwukrotnie pojemniejsze powstawaniem siatki pęknięć kilkanaście osób. Uzyskaniem licencji (będący jednym z reagentów tlen jest w ośrodku podczas ładowania na nową technologię cynkowo- przecież dostępny w atmosferze) akumulatora. To wszystko jednak powietrznych akumulatorów jest już i nawet trzykrotnie tańsze w produkcji, blednie przy niezwykle wysokiej jednak zainteresowanych kilka a przy tym neutralne dla środowiska gęstości energetycznej prototypu dużych firm, a wynalazcy spodziewają i całkowicie bezpieczne - tlenek cynku, ZAF, rzędu 400 Wh/kg (ponad się, że pierwsze ich egzemplarze do którego redukują się zużyte d w u k r o t n i e w i ę k s z e j o d trafią na rynek już w 2014 roku, ogniwa, jest przecież często dotychczasowych gęstości tego typu znajdując wpierw zastosowanie wykorzystywany w kosmetyce baterii). w n i e w i e l k i c h u r z ą d z e n i a c h i dermatologii, jako składnik T a k i e a k u m u l a t o r y elektronicznych. Większe baterie dla przyspieszający gojenie się ran. charakteryzować się mają też długim samochodów elektrycznych powinny Praktyczne wykorzystanie cyklem życia - prototyp po przejściu zaś pojawić się do 2017 roku. akumulatorów cynkowo-powietrznych 500 cykli ładowania i rozładowania [Adam Golański (eimi)] było jednak trudne - alkaliczny wciąż był sprawny. Warto przy tym źródło: dobreprogramy.pl elektrolit nie mógł tracić wody, mimo pamiętać, że urządzenia zasilane że był poddany działaniu powietrza, takimi akumulatorami będą ładowane - Jest pan już całkowicie normalny - Kobietę, która mu wytłumaczy jak to żegna psychiatra pacjenta wszystko działa. **** opuszczającego szpital po długiej Interesant przychodzi do instytucji: kuracji. Cóż to, nie cieszy się pan? **** - Chciałbym rozmawiać z szefem. - A z czego mam się cieszyć, Podczas ulewnego deszczu do - Szefa nie ma odpowiada doktorze? Trzy lata temu to ja byłem sklepu wbiega mężczyzna i pyta sekretarka. Napoleonem, a dzisiaj jestem nikim! sprzedawczynię: - Ależ widziałem go przed chwilą w - Przepraszam, czy ktoś nie zostawił oknie! **** parasola? - być może, ale on zobaczył pana Co trzeba dać mężczyźnie, który ma - A jak wyglądał? pierwszy. wszystko? - Wszystko jedno. Płatności kartą będą tańsze Pracownicy HTC podejrzani Czterech wysoko postawionych p r a c o w n i k ó w H T C z o s t a ł o a r e s z t o w a n y c h w z w i ą z k u z podejrzeniami o kradzież tajemnic przedsiębiorstwa i zdefraudowanie pieniędzy. Tajwański producent utrzymuje, że nielegalnie zdobyte informacje chcieli wykorzystać podczas projektowania smartfonów dla konkurencyjnych firm. Nie obyło się bez zaskoczenia - jeden z zatrzymanych zapewniał, że szefostwo dobrze wiedziało o ich planach odejścia do nowo założonej Od 2014 roku tzw. opłata powstać prawo zmuszające ich do interchange ma wynosić maksymalnie obniżenia cen. Sejm uchwalił 0,5% - zdecydowali posłowie, którzy nowelizację Ustawy o usługach uchwalili nowelizację ustawy płatniczych. Przewiduje ona, że opłata o usługach płatniczych. Teoretycznie interchange nie będzie mogła powinno to oznaczać, że będzie po przekroczyć 0,5 proc. wartości prostu taniej. transakcji. Problem opłat interchange Ograniczenie wysokości opłaty znany jest nie od dziś. Są to opłaty za interchange nie obejmie nowych p r z e p r o w a d z e n i e t r a n s a k c j i, organizacji kartowych przez 3 lata od teoretycznie ponoszone przez tzw. rozpoczęcia przez nie działalności, ale agentów rozliczeniowych. W praktyce tylko pod warunkiem, że nowo jest to koszt przerzucany na sklepy, utworzony podmiot tego typu nie które z kolei uwzględniają go będzie należał do tej samej grupy, co w cenach produktów. Kończy się tym, inna organizacja kartowa. Dodatkowo że ceny produktów są wyższe, jeśli inna organizacja nie może wywierać sklep oferuje płatności kartą. na nową znaczącego wpływu W Polsce opłaty interchange są w r o z u m i e n i u U s t a w y stosunkowo wysokie - średnio ok. o rachunkowości. 1,3% wartości transakcji. Teoretycznie U s t a w a n a k ł a d a t e ż n a te opłaty powinny być kształtowane organizacje kartowe obowiązek m.in. w ramach konkurencji rynkowej udostępniania na ich ch między firmami VISA i Mastercard, ale internetowych informacji o stawkach te firmy praktycznie ze sobą nie opłat stanowiących ich przychody. konkurują. Zwracano na to uwagę Ustawa ma obowiązywać od w Polsce i na poziomie UE. W Polsce 1 stycznia 2014 r., przy czym proponowano, by w ramach organizacje kartowe, banki wydające porozumień obniżyć poziom opłat karty oraz agenci rozliczeniowi na interchange, ale Mastercard obawiał zmianę umów będą mieli 6 miesięcy się, że zostałoby to uznane za od wejścia przepisów w życie. niedozwoloną zmowę cenową. [Marcin Maj] Teraz operatorzy płatności źródło: Dziennik Internautów muszą się liczyć z tym, że może firmy. Zatrzymani Wu Chien-hung i Chien Chih-lin (kolejno: szef i wiceszef działu badawczo- rozwojowego) przebywają w areszcie, natomiast inżynier Huang Hung-yi i menedżer Huang Kuo-ching zostali zwolnieni za kaucją. HTC oskarża ich o chęć założenia na Tajwanie i w Chinach firm projektujących smartfony, które wykorzystywałyby technologie wykradzione z HTC. Prawdopodobnie chodzi o nakładkę Sense 6.0, która ma zostać ujawniona jeszcze w tym roku - Chien Chih-lin został rzekomo przyłapany na gorącym uczynku podczas wysyłania em plików związanych z nakładką do niepracujących w HTC osób. Firma dodatkowo oskarża swoich pracowników o defraudację pieniędzy, której ponoć dopuścili się podczas projektowania flagowego m o d e l u O n e. W e d ł u g H T C wystawiony przez nich rachunek był zawyżony o 10 mln nowych dolarów tajwańskich (ok. 1,1 mln zł) poprzez zlecenie prac zewnętrznej agencji, którą kierowali zatrzymani. Oliwy do ognia dolało podejrzenie, jakoby pracownicy planowali odejść z HTC zaraz po otrzymaniu sezonowych premii. [Marcin Paterek (Wilczeek)] źródło: dobreprogramy.pl

Szept. Postomina. Dzień Edukacji Narodowej. Światowy Dzień Seniora. 16 listopada wybory samorządowe. Gmina Postomino. Rok XXV.

Szept. Postomina. Dzień Edukacji Narodowej. Światowy Dzień Seniora. 16 listopada wybory samorządowe. Gmina Postomino. Rok XXV. Szept Egzemplarz bezpłatny W Y D A R Z E N I A I N F O R M A C J E H I S T O R I A K U L T U R A T U R Y S T Y K A S P O R T R O Z R Y W K A nr299 Gmina Postomino Postomina www.postomino.bip.net.pl ug@postomino.pl

Bardziej szczegółowo

Szept. Święta Bożego Narodzenia 2013

Szept. Święta Bożego Narodzenia 2013 Szept Egzemplarz bezpłatny W Y D A R Z E N I A I N F O R M A C J E H I S T O R I A K U L T U R A T U R Y S T Y K A S P O R T R O Z R Y W K A nr289 Gmina Postomino Postomina www.postomino.bip.net.pl ug@postomino.pl

Bardziej szczegółowo

Szept. Wójt Gminy Postomino podpisał umowę na budowę II etapu ścieżki rowerowej wzdłuż Jeziora Wicko

Szept. Wójt Gminy Postomino podpisał umowę na budowę II etapu ścieżki rowerowej wzdłuż Jeziora Wicko Szept Gmina Postomino Postomina www.postomino.bip.net.pl ug@postomino.pl epuap: /postomino/skrytka Egzemplarz bezpłatny W Y D A R Z E N I A I N F O R M A C J E H I S T O R I A K U L T U R A T U R Y S T

Bardziej szczegółowo

Szept. Postomina. Gmina Postomino. Rok XXV lipiec 2014

Szept. Postomina. Gmina Postomino. Rok XXV lipiec 2014 Szept Egzemplarz bezpłatny W Y D A R Z E N I A I N F O R M A C J E H I S T O R I A K U L T U R A T U R Y S T Y K A S P O R T R O Z R Y W K A nr296 Gmina Postomino Postomina www.postomino.bip.net.pl ug@postomino.pl

Bardziej szczegółowo

Szept. Postomina. Za Zasługi dla Obronności Kraju. Akcyza UWAGA!!! Gmina Postomino. Rok XXV luty 2014. Egzemplarz bezpłatny

Szept. Postomina. Za Zasługi dla Obronności Kraju. Akcyza UWAGA!!! Gmina Postomino. Rok XXV luty 2014. Egzemplarz bezpłatny Szept Egzemplarz bezpłatny W Y D A R Z E N I A I N F O R M A C J E H I S T O R I A K U L T U R A T U R Y S T Y K A S P O R T R O Z R Y W K A Gmina Postomino Postomina www.postomino.bip.net.pl ug@postomino.pl

Bardziej szczegółowo

Szept. Postomina. Dzień seniora. Dyrektorzy gminnych szkół na spotkaniu z Januszem Bojkowskim Wójtem Gminy. Dawid Mistrzem Polski

Szept. Postomina. Dzień seniora. Dyrektorzy gminnych szkół na spotkaniu z Januszem Bojkowskim Wójtem Gminy. Dawid Mistrzem Polski Miesięcznik Gminy Postomino Egzemplarz bezpłatny W Y D A R Z E N I Szept A I N F O R M A C J E H I S T O R I A K U L T U R A T U R Y S T Y K A S P O R T R O Z R Y W K A Postomina www.postomino.pl szept.postomino.pl

Bardziej szczegółowo

Szept. Gmina Postomino zrealizowała w terminie luty 2011 r. luty 2013 r. projekt pn. "Rozbudowa gimnazjum w Postominie wraz z zakupem

Szept. Gmina Postomino zrealizowała w terminie luty 2011 r. luty 2013 r. projekt pn. Rozbudowa gimnazjum w Postominie wraz z zakupem Miesięcznik Gminy Postomino Egzemplarz bezpłatny W Y D A R Z E N I Szept A I N F O R M A C J E H I S T O R I A K U L T U R A T U R Y S T Y K A S P O R T R O Z R Y W K A Postomina www.postomino.pl szept.postomino.pl

Bardziej szczegółowo

Szept. Postomina. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 21 i 22 styczeń Dzień Babci Dzień Dziadka

Szept. Postomina. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 21 i 22 styczeń Dzień Babci Dzień Dziadka Szept Egzemplarz bezpłatny W Y D A R Z E N I A I N F O R M A C J E H I S T O R I A K U L T U R A T U R Y S T Y K A S P O R T R O Z R Y W K A nr290 Gmina Postomino Postomina www.postomino.bip.net.pl ug@postomino.pl

Bardziej szczegółowo

Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno

Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno Bobrowice Bobrowiczki Boleszewo Brzeście Gwiazdowo Janiewice Kwasowo Łętowo Noskowo Pomiłowo Radosław Żukowo Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz

Bardziej szczegółowo

Szept. Postomina. Kolejne wozy strażackie dla naszych jednostek. Gmina Postomino. Rok XXVI. kwiecień

Szept. Postomina. Kolejne wozy strażackie dla naszych jednostek. Gmina Postomino. Rok XXVI. kwiecień Szept Gmina Postomino Postomina www.postomino.bip.net.pl ug@postomino.pl epuap: /postomino/skrytka Egzemplarz bezpłatny W Y D A R Z E N I A I N F O R M A C J E H I S T O R I A K U L T U R A T U R Y S T

Bardziej szczegółowo

Szept. Kolejny Złoty Bieg

Szept. Kolejny Złoty Bieg Miesięcznik Gminy Postomino Egzemplarz bezpłatny W Y D A R Z E N I Szept A I N F O R M A C J E H I S T O R I A K U L T U R A T U R Y S T Y K A S P O R T R O Z R Y W K A Postomina www.postomino.pl szept.postomino.pl

Bardziej szczegółowo

Szept. Postomina. Otwarcie sali wielofunkcyjnej w Postominie. Dzień Babci i Dziadka. Gmina Postomino. Rok XXVI styczeń 2015.

Szept. Postomina. Otwarcie sali wielofunkcyjnej w Postominie. Dzień Babci i Dziadka. Gmina Postomino. Rok XXVI styczeń 2015. Szept Egzemplarz bezpłatny W Y D A R Z E N I A I N F O R M A C J E H I S T O R I A K U L T U R A T U R Y S T Y K A S P O R T R O Z R Y W K A nr302 Gmina Postomino Postomina www.postomino.bip.net.pl ug@postomino.pl

Bardziej szczegółowo

Szept. Postomina. Nowy rok szkolny. Pałówko 22.09.2013. Danuta Rąpalska uzupełniła skład Rady Gminy Postomino. Zaczynamy w samo południe

Szept. Postomina. Nowy rok szkolny. Pałówko 22.09.2013. Danuta Rąpalska uzupełniła skład Rady Gminy Postomino. Zaczynamy w samo południe Szept Gmina Postomino Postomina www.postomino.bip.net.pl ug@postomino.pl epuap: /postomino/skrytka Egzemplarz bezpłatny W Y D A R Z E N I A I N F O R M A C J E H I S T O R I A K U L T U R A T U R Y S T

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 Egzemplarz bezpłatny ISSN 1732-2987 Nr 1 marzec 2013 w w w. m a l e c h o w o. p l W tym numerze... WIZYTA BISKUPA 2 OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 WIĘCEJ INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW... 11 2 WYDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Szept. Postomina. 21 i 22 stycznia Dzień Babci i Dziadka

Szept. Postomina. 21 i 22 stycznia Dzień Babci i Dziadka Miesięcznik Gminy Postomino Egzemplarz bezpłatny W Y D A R Z E N I Szept A I N F O R M A C J E H I S T O R I A K U L T U R A T U R Y S T Y K A S P O R T R O Z R Y W K A Postomina www.postomino.pl szept.postomino.pl

Bardziej szczegółowo

Dożynki Gminne 2013. - za nami. relacja str. 2

Dożynki Gminne 2013. - za nami. relacja str. 2 Egzemplarz bezpłatny ISSN 1732-2987 Nr 3 wrzesień 2013 w w w. m a l e c h o w o. p l Dożynki Gminne 2013 - za nami relacja str. 2 Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym osobom w organizację Dożynek

Bardziej szczegółowo

Szept. VI Polsko-Niemiecki Festiwal Artystyczny

Szept. VI Polsko-Niemiecki Festiwal Artystyczny Szept Postomina Gmina www.postomino.bip.net.pl ug@postomino.pl Postomino epuap: /postomino/skrytka UWAGA! Egzemplarz bezpłatny W Y D A R Z E N I A I N F O R M A C J E H I S T O R I A K U L T U R A T U

Bardziej szczegółowo

Szept. Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

Szept. Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 Szept Egzemplarz bezpłatny W Y D A R Z E N I A I N F O R M A C J E H I S T O R I A K U L T U R A T U R Y S T Y K A S P O R T R O Z R Y W K A nr310 Gmina Postomino Postomina www.postomino.bip.net.pl ug@postomino.pl

Bardziej szczegółowo

Szept. Postomina. Oskar. Podpisanie umowy na ochronę brzegów morskich w Jarosławcu. pierwszy w 2015 roku! Akcyza - informacja.

Szept. Postomina. Oskar. Podpisanie umowy na ochronę brzegów morskich w Jarosławcu. pierwszy w 2015 roku! Akcyza - informacja. Szept Gmina Postomino Postomina www.postomino.bip.net.pl ug@postomino.pl epuap: /postomino/skrytka Egzemplarz bezpłatny W Y D A R Z E N I A I N F O R M A C J E H I S T O R I A K U L T U R A T U R Y S T

Bardziej szczegółowo

Szept. Postomina. Jarosławiec w Vancouver. Postomino górą!!! 8 marca Dzień Kobiet wszystkiego naj, naj, naj... Marcel jednak pierwszy

Szept. Postomina. Jarosławiec w Vancouver. Postomino górą!!! 8 marca Dzień Kobiet wszystkiego naj, naj, naj... Marcel jednak pierwszy Szept www.postomino.pl szept.postomino.pl Postomina Egzemplarz bezpłatny W Y D A R Z E N I A I N F O R M A C J E H I S T O R I A K U L T U R A T U R Y S T Y K A S P O R T R O Z R Y W K A nr243 ISSN 1429-6578

Bardziej szczegółowo

Inauguracyjna sesja VII kadencji Rady Gminy Postomino

Inauguracyjna sesja VII kadencji Rady Gminy Postomino Szept nr 301 Postomina Egzemplarz bezpłatny WYDARZENIA INFORMACJE HISTORIA K U LT U R A TURYSTYKA SPORT Rok XXV grudzień Gmina www.postomino.bip.net.pl ug@postomino.pl epuap: /postomino/skrytka Postomino

Bardziej szczegółowo

Szept. Postomina. Wesołych Świąt Wielkanocnych. Paliwo w Postominie. Otworzyli nowy budynek dydaktyczny w ZS Postomino.

Szept. Postomina. Wesołych Świąt Wielkanocnych. Paliwo w Postominie. Otworzyli nowy budynek dydaktyczny w ZS Postomino. Szept Egzemplarz bezpłatny W Y D A R Z E N I A I N F O R M A C J E H I S T O R I A K U L T U R A T U R Y S T Y K A S P O R T R O Z R Y W K A nr280 Gmina Postomino Postomina www.postomino.bip.net.pl ug@postomino.pl

Bardziej szczegółowo

Szept. Postomina. 50 lat razem. Dożynki 2009. Cztery przedszkola wystartowały. Kolejne wyróżnienie. Rok XX. październik ISSN 1429-6578

Szept. Postomina. 50 lat razem. Dożynki 2009. Cztery przedszkola wystartowały. Kolejne wyróżnienie. Rok XX. październik ISSN 1429-6578 Szept www.postomino.pl szept.postomino.pl Postomina Egzemplarz bezpłatny W Y D A R Z E N I A I N F O R M A C J E H I S T O R I A K U L T U R A T U R Y S T Y K A S P O R T R O Z R Y W K A 50 lat razem nr238

Bardziej szczegółowo

Szept. Kandydaci na wójta gminy Postomino. Wybory już 21 listopada 2010, a druga tura 5 grudnia 2010

Szept. Kandydaci na wójta gminy Postomino. Wybory już 21 listopada 2010, a druga tura 5 grudnia 2010 Szept www.postomino.pl szept.postomino.pl Postomina Egzemplarz bezpłatny W Y D A R Z E N I A I N F O R M A C J E H I S T O R I A K U L T U R A T U R Y S T Y K A S P O R T R O Z R Y W K A Jest ich trzech

Bardziej szczegółowo

Szept. Postomina. Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości. Będą kolejne schetynówki w Jarosławcu. Bieg Po Plaży ponownie ZŁOTY

Szept. Postomina. Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości. Będą kolejne schetynówki w Jarosławcu. Bieg Po Plaży ponownie ZŁOTY Szept www.postomino.pl szept.postomino.pl Postomina Egzemplarz bezpłatny W Y D A R Z E N I A I N F O R M A C J E H I S T O R I A K U L T U R A T U R Y S T Y K A S P O R T R O Z R Y W K A Samorząd Przyjazny

Bardziej szczegółowo

Szept. Postomina. 5 476,62 zł dla WOŚP. Inwestycje proekologiczne dofinansowane ze środków UE. Najlepsi sportowcy i trenerzy 2010 roku

Szept. Postomina. 5 476,62 zł dla WOŚP. Inwestycje proekologiczne dofinansowane ze środków UE. Najlepsi sportowcy i trenerzy 2010 roku Szept www.postomino.pl szept.postomino.pl Postomina Egzemplarz bezpłatny W Y D A R Z E N I A I N F O R M A C J E H I S T O R I A K U L T U R A T U R Y S T Y K A S P O R T R O Z R Y W K A 5 476,62 zł dla

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny. III kwartał 2011 rok. Dożynki Gminne Stare Pole 2011 r.

Egzemplarz bezpłatny. III kwartał 2011 rok. Dożynki Gminne Stare Pole 2011 r. Egzemplarz bezpłatny III kwartał 2011 rok Dożynki Gminne Stare Pole 2011 r. Zapraszam na małą czarną Kawa to napój, bez którego milionom ludzi na całym świecie trudno sobie wyobrazić rozpoczęcie dnia,

Bardziej szczegółowo

Inauguracja Roku Szkolnego 2012/2013 Wszystko, co dobre

Inauguracja Roku Szkolnego 2012/2013 Wszystko, co dobre Egzemplarz bezpłatny ISSN 1732-2987 Nr 3 październik 2012 w w w. m a l e c h o w o. p l Inauguracja Roku Szkolnego 2012/2013 Wszystko, co dobre szybko się kończy... Tak jest też z czasem wakacji... 3 września

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Bobolicach nakład 2000 egz. ISSN 1730-6396 egzemplarz bezpłatny nr 8 (129) sierpień 2013. Bobolice Turniej Piłki Siatkowej

Urząd Miejski w Bobolicach nakład 2000 egz. ISSN 1730-6396 egzemplarz bezpłatny nr 8 (129) sierpień 2013. Bobolice Turniej Piłki Siatkowej Bobolickie CHLEBOWO KŁANINO CHMIELNO KRĘPA CHOCIWLE KUROWO iadomości DARGIŃ ŁOZICE DOBROCIECHY NOWE ŁOZICE DRZEWIANY POMORZANY WSamorzadowe GŁODOWA POROST GOZD ŚWIELINO GÓRAWINO UBIEDRZE JATYNIA Stare

Bardziej szczegółowo

Szept. Postomina XXII Międzynarodowy UWAGA ROLNICY

Szept. Postomina XXII Międzynarodowy UWAGA ROLNICY Miesięcznik Gminy Postomino Egzemplarz bezpłatny W Y D A R Z E N I Szept A I N F O R M A C J E H I S T O R I A K U L T U R A T U R Y S T Y K A S P O R T R O Z R Y W K A Postomina XXII Międzynarodowy www.postomino.pl

Bardziej szczegółowo