Dell Latitude E6540 Podręcznik użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dell Latitude E6540 Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 Dell Latitude E6540 Podręcznik użytkownika Model regulacji: P29F Typ regulacji: P29F001

2 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać komputer. OSTRZEŻENIE: PRZESTROGA wskazuje na ryzyko uszkodzenia sprzętu lub utraty danych oraz przedstawia sposób uniknięcia problemu. PRZESTROGA: OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia mienia, odniesienia obrażeń ciała lub śmierci Dell Inc. Znaki towarowe użyte w tekście: Dell, logo Dell, Dell Boomi, Dell Precision, OptiPlex, Latitude, PowerEdge, PowerVault, PowerConnect, OpenManage, EqualLogic, Compellent, KACE, FlexAddress, Force10 i Vostro są znakami towarowymi firmy Dell Inc. Intel, Pentium, Xeon, Core i Celeron są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. AMD jest zastrzeżonym znakiem towarowym, a AMD Opteron, AMD Phenom i AMD Sempron są znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft, Windows, Windows Server, Internet Explorer, MS-DOS, Windows Vista i Active Directory są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Red Hat i Red Hat Enterprise Linux są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Red Hat, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Novell i SUSE są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Novell Inc. w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Oracle jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Oracle Corporation i/lub podmiotów stowarzyszonych. Citrix, Xen, XenServer i XenMotion są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Citrix Systems, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. VMware, vmotion, vcenter, vcenter SRM i vsphere są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy VMware, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. IBM jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy International Business Machines Corporation Rev. A00

3 Spis treści 1 Serwisowanie komputera...5 Przed przystąpieniem do serwisowania komputera... 5 Wyłączanie komputera...6 Po zakończeniu serwisowania komputera Wymontowywanie i instalowanie komponentów...9 Zalecane narzędzia... 9 Przegląd systemu...9 Wymontowywanie karty Secure Digital (SD)...10 Instalowanie karty Secure Digital (SD)...11 Wymontowywanie karty ExpressCard...11 Instalacja karty ExpressCard Wyjmowanie akumulatora Instalowanie akumulatora...13 Wymontowywanie pokrywy dolnej Instalowanie pokrywy dolnej Wymontowywanie wsporników rogów podstawy Instalowanie wsporników rogów podstawy Wymontowywanie modułów pamięci Instalowanie modułów pamięci...17 Wymontowywanie dysku twardego...17 Instalowanie dysku twardego...18 Wymontowywanie napędu dysków optycznych...18 Instalowanie napędu dysków optycznych...19 Wymontowywanie karty bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN)...20 Instalowanie karty sieci WLAN...20 Wymontowywanie karty bezprzewodowej sieci rozległej (WWAN) Instalowanie karty sieci WWAN...21 Wymontowywanie złącza sieciowego Instalacja złącza sieciowego...22 Wymontowywanie baterii pastylkowej Instalowanie baterii pastylkowej Wymontowywanie złącza zasilania...23 Instalowanie złącza zasilania...24 Wymontowywanie zespołu radiatora...24 Instalowanie zespołu radiatora...25 Wymontowywanie procesora Instalowanie procesora... 26

4 Wymontowywanie klawiatury Instalowanie klawiatury Wymontowywanie zespołu podparcia dłoni Instalowanie zestawu podparcia dłoni...31 Wymontowywanie panelu przełącznika Wi-Fi Instalacja panelu przełącznika WiFi...32 Wymontowywanie zespołu karty VGA...33 Instalowanie zespołu karty VGA...33 Wymontowywanie obudowy karty ExpressCard...33 Instalowanie obudowy karty ExpressCard Wymontowywanie płyty systemowej Instalowanie płyty systemowej Wymontowywanie głośników Instalowanie głośników Wymontowywanie wspornika zawiasu wyświetlacza...41 Instalowanie wspornika zawiasu wyświetlacza...41 Wymontowywanie zestawu wyświetlacza...41 Instalowanie zestawu wyświetlacza...45 Wymontowywanie osłony wyświetlacza Instalowanie oprawy wyświetlacza Wymontowywanie panelu wyświetlacza...47 Instalowanie panelu wyświetlacza Wymontowywanie zawiasów wyświetlacza...49 Instalowanie zawiasów wyświetlacza...50 Wymontowywanie kamery...50 Instalowanie kamery Program konfiguracji systemu Sekwencja ładowania Klawisze nawigacji...53 Opcje konfiguracji systemu...54 Aktualizowanie systemu BIOS Hasło systemowe i hasło konfiguracji systemu...63 Przypisywanie hasła systemowego i hasła konfiguracji systemu...64 Usuwanie lub zmienianie hasła systemowego i/lub hasła konfiguracji systemu Dane techniczne Kontakt z firmą Dell... 73

5 Serwisowanie komputera 1 Przed przystąpieniem do serwisowania komputera Aby uniknąć uszkodzenia komputera i zapewnić sobie bezpieczeństwo, należy przestrzegać następujących zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. O ile nie wskazano inaczej, każda procedura opisana w tym dokumencie opiera się na założeniu, że są spełnione następujące warunki: Użytkownik wykonał czynności opisane w rozdziale Serwisowanie komputera. Użytkownik zapoznał się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa, jakie zostały dostarczone z komputerem. Podzespół można wymienić lub, jeśli został zakupiony oddzielnie, zainstalować po wykonaniu procedury wymontowywania w odwrotnej kolejności. PRZESTROGA: Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających otwarcia obudowy komputera należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonymi z komputerem. Dodatkowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodności z przepisami prawnymi) pod adresem OSTRZEŻENIE: Wiele procedur naprawczych może wykonywać tylko przeszkolony technik serwisu. Użytkownik powinien wykonać tylko czynności związane z rozwiązywaniem problemów oraz proste naprawy wymienione w dokumentacji produktu lub zlecone przez zespół serwisu i pomocy technicznej przez telefon lub przez Internet. Uszkodzenia wynikające z serwisowania nie autoryzowanego przez firmę Dell nie są objęte gwarancją na urządzenie. Należy przestrzegać instrukcji dotyczących bezpieczeństwa dostarczonych z produktem. OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć wyładowania elektrostatycznego, należy odprowadzać ładunki z ciała za pomocą opaski uziemiającej zakładanej na nadgarstek lub dotykając co pewien czas niemalowanej metalowej powierzchni (np. złącza z tyłu komputera). OSTRZEŻENIE: Z komponentami i kartami należy obchodzić się ostrożnie. Nie należy dotykać elementów ani styków na kartach. Kartę należy chwytać za krawędzie lub za metalowe wsporniki. Komponenty takie jak mikroprocesor należy trzymać za brzegi, a nie za styki. OSTRZEŻENIE: Odłączając kabel, należy pociągnąć za wtyczkę lub umieszczony na niej uchwyt, a nie za sam kabel. Niektóre kable mają złącza z zatrzaskami; przed odłączeniem kabla tego rodzaju należy nacisnąć zatrzaski złącza. Pociągając za złącza, należy je trzymać w linii prostej, aby uniknąć wygięcia styków. Przed podłączeniem kabla należy także sprawdzić, czy oba złącza są prawidłowo zorientowane i wyrównane. UWAGA: Kolor komputera i niektórych części może różnić się nieznacznie od pokazanych w tym dokumencie. Aby uniknąć uszkodzenia komputera, wykonaj następujące czynności przed rozpoczęciem pracy wewnątrz komputera. 1. Sprawdź, czy powierzchnia robocza jest płaska i czysta, aby uniknąć porysowania komputera. 2. Wyłącz komputer (zobacz Wyłączanie komputera). 3. Jeśli komputer jest podłączony do urządzenia dokującego, takiego jak opcjonalna stacja dokująca Media Base lub akumulator pomocniczy, oddokuj komputer. OSTRZEŻENIE: Kabel sieciowy należy odłączyć najpierw od komputera, a następnie od urządzenia sieciowego. 5

6 4. Odłącz od komputera wszystkie kable sieciowe. 5. Odłącz komputer i wszystkie urządzenia peryferyjne od gniazdek elektrycznych. 6. Zamknij wyświetlacz i odwróć komputer, układając go na płaskiej powierzchni roboczej. UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia płyty systemowej, przed rozpoczęciem naprawy komputera należy wyjąć główny akumulator. 7. Wyjmij akumulator 8. Odwróć komputer. 9. Otwórz wyświetlacz. 10. Naciśnij przycisk zasilania, aby uziemić płytę systemową. OSTRZEŻENIE: W celu zabezpieczenia się przed porażeniem prądem elektrycznym przed otwarciem pokrywy zawsze należy odłączyć komputer od gniazdka elektrycznego. OSTRZEŻENIE: Przed dotknięciem jakiegokolwiek elementu wewnątrz komputera należy pozbyć się ładunków elektrostatycznych z ciała, dotykając dowolnej nielakierowanej metalowej powierzchni, np. metalowych elementów z tyłu komputera. Podczas pracy należy okresowo dotykać nielakierowanej powierzchni metalowej w celu odprowadzenia ładunków elektrostatycznych, które mogłyby spowodować uszkodzenie wewnętrznych elementów. 11. Wyjmij zainstalowane karty ExpressCards lub karty inteligentne z odpowiednich gniazd. Wyłączanie komputera OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec utracie danych, należy zapisać i zamknąć wszystkie otwarte pliki i zakończyć wszystkie programy. 1. Zamknij system operacyjny: Windows 8: Windows 7: * Za pomocą dotykowego urządzenia wskazującego: a. Przesuń od prawej krawędzi ekranu, aby otworzyć menu, a następnie wybierz panel Ustawienia. b. Wybierz a następnie wybierz polecenie Zamknij. * Za pomocą myszy: a. Wskaż prawy górny róg ekranu i kliknij panel Ustawienia. b. Kliknij i wybierz polecenie Zamknij. lub 1. Kliknij przycisk Start. 2. Kliknij polecenie Zamknij. 1. Kliknij przycisk Start. 6

7 2. Kliknij strzałkę w prawym dolnym rogu menu Start (jak pokazano poniżej), a następnie kliknij polecenie Zamknij.. 2. Sprawdź, czy komputer i wszystkie podłączone do niego urządzenia są wyłączone. Jeśli komputer i podłączone do niego urządzenia nie wyłączyły się automatycznie razem z systemem operacyjnym, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez około 4 sekund, aby je wyłączyć. Po zakończeniu serwisowania komputera Po zainstalowaniu lub dokonaniu wymiany sprzętu, a przed włączeniem komputera, przyłącz wszelkie urządzenia zewnętrzne, karty i kable. OSTRZEŻENIE: Używaj wyłącznie akumulatora przeznaczonego dla tego konkretnego komputera Dell. Nie używaj akumulatorów przeznaczonych do innych komputerów Dell computers. 1. Przyłącz wszystkie urządzenia zewnętrzne, takie jak stacja dokująca, akumulator "slice" lub stacja bazowa i zainstaluj wszystkie karty, takie jak karta ExpressCard. 2. Przyłącz do komputera kable telefoniczne lub sieciowe. OSTRZEŻENIE: Aby przyłączyć kabel sieciowy, należy najpierw przyłączyć go do urządzenia sieciowego, a następnie do komputera. 3. Zainstaluj akumulator. 4. Przyłącz komputer i wszystkie przyłączone urządzenia do gniazdek elektrycznych. 5. Włącz komputer. 7

8 8

9 Wymontowywanie i instalowanie komponentów 2 Ta sekcja zawiera szczegółowe instrukcje wymontowywania i instalowania komponentów w komputerze. Zalecane narzędzia Procedury przedstawione w tym dokumencie mogą wymagać użycia następujących narzędzi: Mały wkrętak z płaskim grotem Wkrętak krzyżakowy Mały rysik z tworzywa sztucznego Przegląd systemu Rysunek 1. Widok z tyłu Zdjęta pokrywa tylna 1. zespół radiatora 2. dysk twardy 3. pamięć 4. karta SD 5. gniazdo karty ExpressCard 6. napęd dysków optycznych 9

10 7. bateria pastylkowa 8. wspornik rogu podstawy (lewy) 9. karta sieci WLAN 10. port dokowania 11. wnęka akumulatora 12. wspornik rogu podstawy (prawy) Rysunek 2. Widok z góry Zdjęta klawiatura i zespół podparcia dłoni 1. panel przełącznika WiFi 2. głośnik 3. obudowa karty ExpressCard 4. płyta systemowa 5. głośnik 6. wnęka na dysk twardy 7. Zespół karty VGA 8. zestaw wyświetlacza Wymontowywanie karty Secure Digital (SD) 1. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2. Wciśnij kartę SD, aby zwolnić ją z komputera. Wysuń kartę SD z komputera. 10

11 Instalowanie karty Secure Digital (SD) 1. Umieść i zablokuj kartę SD w gnieździe (charakterystyczne kliknięcie). 2. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera. Wymontowywanie karty ExpressCard 1. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2. Naciśnij moduł ExpressCard, aby go zwolnić w komputerze. Wysuń moduł ExpressCard z komputera. Instalacja karty ExpressCard 1. Wsuń kartę ExpressCard do gniazda aż zostanie zatrzaśnięta na miejscu. 2. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera. Wyjmowanie akumulatora 1. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2. Przesuń zwalniacze zatrzasków, aby uwolnić akumulator. 11

12 3. Wyjmij akumulator z komputera. 12

13 Instalowanie akumulatora 1. Umieść i zablokuj akumulator we wnęce (charakterystyczne kliknięcie). 2. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera. Wymontowywanie pokrywy dolnej 1. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2. Wykręć śruby mocujące pokrywę dolną do komputera. 13

14 3. Podnieś pokrywę dolną i wyjmij ją z komputera. 14

15 Instalowanie pokrywy dolnej 1. Dopasuj otwory w pokrywie dolnej do otworów w komputerze. 2. Wkręć śruby mocujące pokrywę dolną do komputera. 3. Zainstaluj akumulator. 4. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera. Wymontowywanie wsporników rogów podstawy 1. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2. Wymontuj akumulator. 3. Wymontuj pokrywę dolną. 4. Wykręć wkręty mocujące lewy wspornik rogu podstawy i wyjmij go z komputera. 15

16 5. Wykręć wkręty mocujące prawy wspornik rogu podstawy i wyjmij go z komputera. Instalowanie wsporników rogów podstawy 1. Dopasuj lewy i prawy wspornik rogu podstawy do otworów na wkręty w komputerze. 2. Wkręć śruby mocujące wsporniki rogów podstawy do komputera. 3. Zainstaluj następujące komponenty: a) pokrywa dolna b) akumulator 4. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera. Wymontowywanie modułów pamięci 1. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2. Wymontuj następujące komponenty: a) akumulator b) pokrywa dolna 16

17 3. Odciągnij zaciski od modułu pamięci. Moduł zostanie wysunięty. Wyjmij moduł pamięci z gniazda na płycie systemowej. Instalowanie modułów pamięci 1. Umieść moduł pamięci w gnieździe. 2. Wciśnij zaciski mocujące w celu zamocowania modułu pamięci na płycie systemowej. 3. Zainstaluj następujące komponenty: a) pokrywa dolna b) akumulator 4. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera. Wymontowywanie dysku twardego 1. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2. Wymontuj akumulator. 3. Odkręć wkręty mocujące dysk twardy do komputera. Wysuń dysk twardy z komputera. 4. Odkręć wkręt mocujący ramkę dysku twardego dysku twardego. Wyjmij ramkę z dysku twardego. 17

18 5. Odchyl izolację dysku twardego. Zdejmij izolację z dysku twardego. Instalowanie dysku twardego 1. Załóż ramkę izolacyjną na dysk twardy. 2. Przymocuj ramkę dysku twardego do dysku. 3. Dokręć wkręty mocujące ramkę dysku twardego do dysku twardego. 4. Wsuń dysk twardy do wnęki w komputerze. 5. Dokręć wkręty mocujące dysk twardy do komputera. 6. Zainstaluj akumulator. 7. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera. Wymontowywanie napędu dysków optycznych 1. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2. Wymontuj akumulator. 3. Naciśnij zatrzask napędu dysku optycznego, aby zwolnić napęd, i wyjmij go z komputera. 18

19 4. Odkręć wkręt mocujący zatrzask napędu dysku optycznego do napędu dysku optycznego. Wysuń zatrzask napędu dysku optycznego i wyjmij go z napędu dysku optycznego. 5. Odkręć wkręty mocujące wspornik zatrzasku napędu dysku optycznego do napędu dysku optycznego. Wyjmij wspornik zatrzasku z napędu dysku optycznego. Instalowanie napędu dysków optycznych 1. Ustaw wspornik zatrzasku napędu dysków optycznych na napędzie dysków optycznych. 2. Dokręć wkręt mocujący wspornik zatrzasku napędu do napędu dysków optycznych. 3. Wsuń zatrzask napędu dysków optycznych do wspornika zatrzasku napędu dysków optycznych. 4. Dokręć wkręty mocujące zatrzask napędu dysków optycznych do wspornika zatrasku napędu dysków optycznych. 19

20 5. Wsuń napęd dysków optycznych do wnęki napędów. 6. Naciśnij zatrzask napędu dysków optycznych, aby zamocować napęd dysków optycznych. 7. Zainstaluj akumulator. 8. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera. Wymontowywanie karty bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN) 1. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2. Wymontuj następujące komponenty: a) akumulator b) pokrywa dolna 3. Odłącz kable antenowe, wykręć wkręt mocujący kartę sieci WLAN do płyty systemowej i wyjmij ją z komputera. Instalowanie karty sieci WLAN 1. Włóż kartę sieci WLAN do jej gniazda pod kątem 45 stopni. 2. Podłącz kable antenowe do odpowiednio oznaczonych złączy na karcie sieci WLAN. 3. Dokręć wkręt mocujący kartę sieci WLAN do komputera. 4. Zainstaluj następujące komponenty: a) pokrywa dolna b) akumulator 5. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera. Wymontowywanie karty bezprzewodowej sieci rozległej (WWAN) 1. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2. Wymontuj następujące komponenty: a) akumulator b) pokrywa dolna 3. Wykonaj poniższe kroki w sposób pokazany na ilustracji: a) Odłącz kable antenowe od karty sieci WWAN. b) Wykręć śrubę mocującą kartę sieci WWAN do komputera. c) Wyjmij kartę sieci WWAN z komputera. 20

21 Instalowanie karty sieci WWAN 1. Umieść kartę sieci WWAN w gnieździe na płycie systemowej. 2. Dociśnij kartę sieci WWAN i wkręć śrubę, aby zamocować kartę sieci WWAN do komputera. 3. Podłącz kable antenowe do ich złączy na karcie sieci WWAN. 4. Zainstaluj następujące komponenty: a) pokrywa dolna b) akumulator 5. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera. Wymontowywanie złącza sieciowego 1. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2. Wymontuj następujące komponenty: a) akumulator b) pokrywa dolna c) wspornik rogu podstawy (lewy) 3. Wykonaj poniższe kroki w sposób pokazany na ilustracji: a) Odłącz kabel od płyty systemowej. b) Wyjmij kabel z kanału prowadzącego. c) Odkręć wkręt mocujący wspornik złącza sieciowego do komputera. 4. Wyjmij wspornik złącza sieciowego z komputera. Wyjmij złącze sieciowe z komputera. 21

22 Instalacja złącza sieciowego 1. Umieść złącze sieciowe we właściwym miejscu w komputerze. 2. Umieść wspornik złącza sieciowego na złączu sieciowym. 3. Dokręć wkręt mocujący wspornik złącza sieciowego do komputera. 4. Poprowadź kabel kanałem prowadzącym. 5. Podłącz kabel do płyty systemowej. 6. Zainstaluj następujące komponenty: a) wspornik rogu podstawy (lewy) b) pokrywa dolna c) akumulator 7. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera. Wymontowywanie baterii pastylkowej 1. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2. Wymontuj następujące komponenty: a) akumulator b) pokrywa dolna 3. Odłącz kabel baterii pastylkowej, a następnie podważ baterię pastylkową i wyjmij ją z komputera. 22

23 Instalowanie baterii pastylkowej 1. Umieść baterię pastylkową w gnieździe. 2. Podłącz kabel baterii pastylkowej do płyty systemowej. 3. Zainstaluj następujące komponenty: a) pokrywa dolna b) akumulator 4. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera. Wymontowywanie złącza zasilania 1. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2. Wymontuj następujące komponenty: a) akumulator b) wspornik rogu podstawy (prawy) c) pokrywa dolna 3. Wykonaj poniższe kroki w sposób pokazany na ilustracji: a) Odłącz kabel złącza zasilania. b) Wyjmij kabel złącza zasilania z kanału prowadzącego. c) Zdejmij wkręt mocujący wspornik złącza zasilania do komputera. 4. Wyjmij wspornik złącza zasilania z komputera. Wyjmij złącze zasilania z komputera. 23

24 Instalowanie złącza zasilania 1. Umieść złącze zasilania we właściwym miejscu w komputerze. 2. Umieść wspornik złącza zasilania na złączu zasilania. 3. Dokręć wkręt mocujący wspornik złącza zasilania do komputera. 4. Poprowadź kabel kanałem prowadzącym. 5. Podłącz kabel do płyty systemowej. 6. Zainstaluj następujące komponenty: a) pokrywa dolna b) wspornik rogu podstawy (prawy) c) akumulator 7. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera. Wymontowywanie zespołu radiatora 1. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2. Wymontuj następujące komponenty: a) akumulator b) pokrywa dolna 3. Odłącz kabel wentylatora i odkręć wkręty mocujące zespół radiatora do płyty systemowej. 24

25 4. Wykonaj poniższe kroki w sposób pokazany na ilustracji: a) Wsuń zespół radiatora. b) Wyjmij zespół radiatora z komputera. Instalowanie zespołu radiatora 1. Wsuń zespół radiatora w odpowiednie miejsce na płycie systemowej. 2. Dokręć wkręty, aby zamocować zespół radiatora na płycie systemowej. 3. Podłącz kabel wentylatora do złącza na płycie systemowej. 4. Zainstaluj następujące komponenty: a) pokrywa dolna b) akumulator 5. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera. Wymontowywanie procesora 1. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2. Wymontuj następujące komponenty: a) akumulator b) pokrywa dolna c) zespół radiatora 3. Obróć blokadę procesora w lewo. Wyjmij procesor z komputera. 25

26 Instalowanie procesora 1. Dopasuj nacięcia na procesorze do gniazda i włóż procesor do gniazda. 2. Obróć blokadę procesora w prawo. 3. Zainstaluj następujące komponenty: a) zespół radiatora b) pokrywa dolna c) akumulator 4. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera. Wymontowywanie klawiatury 1. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2. Wymontuj akumulator. 3. Za pomocą plastikowego rysika podważ oprawę klawiatury, a następnie jej boki, aby uwolnić ją z komputera. Wyjmij oprawę klawiatury z komputera. 4. Odkręć wkręty mocujące klawiaturę do zespołu podparcia dłoni, unieś i odchyl klawiaturę, aby uzyskać dostęp do kabla klawiatury. 26

27 5. Odłącz kabel klawiatury od płyty systemowej. Instalowanie klawiatury 1. Podłącz kabel klawiatury do płyty systemowej. 2. Wsuń klawiaturę do wnęki i zatrzaśnij ją na miejscu. 3. Dokręć wkręty mocujące klawiaturę do podparcia dłoni. 4. Wyrównaj oprawę klawiatury w komorze i wciśnij wzdłuż boków aż zatrzaśnie się na miejscu. 5. Zainstaluj akumulator. 6. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera. Wymontowywanie zespołu podparcia dłoni 1. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2. Wymontuj następujące komponenty: a) karta SD b) karta ExpressCard c) akumulator d) klawiatura e) wspornik zawiasu wyświetlacza f) pokrywa dolna g) wsporniki rogów podstawy 3. Zdejmij wkręty mocujące zespół podparcia dłoni do podstawy komputera. 27

28 4. Odwróć komputer i wyjmij wkręty mocujące zespół podparcia dłoni do komputera. 28

29 5. Odłącz następujące kable: a) czytnik odcisków palców b) tabliczka dotykowa c) przycisk zasilania 29

30 6. Podważ zespół podparcia dłoni i wyjmij z komputera. 30

31 Instalowanie zestawu podparcia dłoni 1. Umieść podparcie dłoni w komputerze i delikatnie wciśnij na miejsce. 2. Wkręć śruby mocujące zespół podparcia dłoni do komputera. 3. Podłącz następujące kable: a) przycisk zasilania b) tabliczka dotykowa c) czytnik odcisków palców 4. Odwróć komputer i dokręć wkręty, aby zamocować zespół podparcia dłoni do podstawy komputera. 5. Zainstaluj następujące komponenty: a) wsporniki rogów podstawy b) pokrywa dolna c) wspornik zawiasu wyświetlacza d) klawiatura e) akumulator f) karta ExpressCard g) karta SD 6. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera. 31

32 Wymontowywanie panelu przełącznika Wi-Fi 1. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2. Wymontuj następujące komponenty: a) karta SD b) karta ExpressCard c) akumulator d) klawiatura e) wspornik zawiasu wyświetlacza f) pokrywa dolna g) wsporniki rogów podstawy h) zestaw podparcia dłoni 3. Wykonaj poniższe kroki w sposób pokazany na ilustracji: a) Odłącz kabel od płyty systemowej. b) Odkręć wkręt mocujący płytkę przełącznika WiFi i wyjmij ją z komputera. Instalacja panelu przełącznika WiFi 1. Umieść płytkę przełącznika WiFi w gnieździe. 2. Dokręć wkręt mocujący płytkę przełącznika WiFi do komputera. 3. Podłącz kabel do płyty systemowej. 4. Zainstaluj następujące komponenty: a) zestaw podparcia dłoni b) pokrywa dolna c) wsporniki rogów podstawy d) wspornik zawiasu wyświetlacza e) klawiatura f) akumulator g) karta ExpressCard h) karta SD 5. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera. 32

33 Wymontowywanie zespołu karty VGA 1. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2. Wymontuj następujące komponenty: a) karta SD b) karta ExpressCard c) akumulator d) klawiatura e) wspornik zawiasu wyświetlacza f) pokrywa dolna g) wsporniki rogów podstawy h) zestaw podparcia dłoni 3. Wykręć wkręty mocujące kartę VGA do komputera i wyjmij ją ze złącza. Instalowanie zespołu karty VGA 1. Włóż kartę VGA do jej gniazda 2. Dokręć wkręty mocujące kartę VGA do komputera. 3. Zainstaluj następujące komponenty: a) zestaw podparcia dłoni b) wsporniki rogów podstawy c) pokrywa dolna d) wspornik zawiasu wyświetlacza e) klawiatura f) akumulator g) karta ExpressCard h) karta SD 4. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera. Wymontowywanie obudowy karty ExpressCard 1. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2. Wymontuj następujące komponenty: a) karta SD 33

34 b) karta ExpressCard c) akumulator d) klawiatura e) wspornik zawiasu wyświetlacza f) pokrywa dolna g) wsporniki rogów podstawy h) zestaw podparcia dłoni 3. Wykręć wkręty mocujące obudowę karty ExpressCard do komputera. Wyjmij obudowę karty ExpressCard z komputera. Instalowanie obudowy karty ExpressCard 1. Umieść obudowę karty ExpressCard w gnieździe. 2. Dokręć wkręty mocujące obudowę karty ExpressCard do komputera. 3. Zainstaluj następujące komponenty: a) zestaw podparcia dłoni b) wsporniki rogów podstawy c) pokrywa dolna d) wspornik zawiasu wyświetlacza e) klawiatura f) akumulator g) karta ExpressCard h) karta SD 4. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera. Wymontowywanie płyty systemowej 1. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2. Wymontuj następujące komponenty: a) karta SD b) karta ExpressCard c) akumulator d) klawiatura e) dysk twardy f) napęd dysków optycznych g) wspornik zawiasu wyświetlacza h) pokrywa dolna 34

35 i) wsporniki rogów podstawy j) złącze zasilania k) bateria pastylkowa l) pamięć m) karta sieci WLAN n) karta sieci WWAN o) zespół radiatora p) procesor q) zestaw podparcia dłoni r) Zespół karty VGA s) obudowa karty ExpressCard 3. Wykonaj poniższe kroki w sposób pokazany na ilustracji: a) Odłącz kabel przełącznika WiFi od płyty systemowej. b) Odłącz kable głośnika od płyty systemowej. 4. Wykręć śruby mocujące płytę systemową do komputera. 35

36 5. Wyjmij płytę systemową z komputera. 36

37 Instalowanie płyty systemowej 1. Dopasuj płytę systemową do portów komputera. 2. Wkręć wkręty mocujące płytę systemową do komputera. 3. Podłącz do płyty systemowej kable następujących urządzeń: a) głośnik b) Przełącznik WiFi 4. Zainstaluj następujące komponenty: a) obudowa karty ExpressCard b) Zespół karty VGA c) zestaw podparcia dłoni d) procesor e) zespół radiatora f) WWAN g) karta sieci WLAN h) pamięć i) bateria pastylkowa j) złącze zasilania k) wsporniki rogów podstawy l) pokrywa dolna m) wspornik zawiasu wyświetlacza 37

38 n) napęd dysków optycznych o) dysk twardy p) klawiatura q) akumulator r) karta ExpressCard s) karta SD 5. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera. Wymontowywanie głośników 1. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2. Wymontuj następujące komponenty: a) karta SD b) karta ExpressCard c) akumulator d) klawiatura e) dysk twardy f) napęd dysków optycznych g) wspornik zawiasu wyświetlacza h) pokrywa dolna i) wsporniki rogów podstawy j) zestaw podparcia dłoni k) złącze zasilania l) bateria pastylkowa m) pamięć n) karta sieci WLAN o) karta sieci WWAN p) zespół radiatora q) procesor r) Zespół karty VGA s) obudowa karty ExpressCard t) płyta systemowa 3. Wyjmij kabel głośnika z kanałów prowadzących. Odkręć wkręty mocujące głośniki do komputera. 38

39 4. Wyjmij głośniki z komputera. 39

40 Instalowanie głośników 1. Umieść głośniki na miejscu w komputerze i poprowadź kabel głośnika w kanałach prowadzących komputera. 2. Dokręć wkręty mocujące głośniki. 3. Zainstaluj następujące komponenty: a) płyta systemowa b) obudowa karty ExpressCard c) Zespół karty VGA d) procesor e) zespół radiatora f) karta sieci WWAN g) karta sieci WLAN h) pamięć i) bateria pastylkowa j) złącze zasilania k) zestaw podparcia dłoni l) wsporniki rogów podstawy m) pokrywa dolna n) wspornik zawiasu wyświetlacza o) napęd dysków optycznych p) dysk twardy 40

41 q) klawiatura r) akumulator s) karta ExpressCard t) karta SD 4. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera. Wymontowywanie wspornika zawiasu wyświetlacza 1. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2. Wymontuj akumulator. 3. Odkręć wkręty mocujące wspornik zawiasu wyświetlacza do komputera i wyjmij go z komputera. Instalowanie wspornika zawiasu wyświetlacza 1. Wyrównaj wspornik zawiasu wyświetlacza z otworami na wkręty. 2. Wkręć wkręty mocujące wspornik zawiasu wyświetlacza do komputera. 3. Zainstaluj akumulator. 4. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera. Wymontowywanie zestawu wyświetlacza 1. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2. Wymontuj następujące komponenty: a) akumulator b) wspornik zawiasu wyświetlacza c) pokrywa dolna d) wsporniki rogów podstawy 3. Odłącz kable antenowe podłączone do karty sieci WLAN i wyjmij je z kanału prowadzącego. Odłącz kabel kamery od płyty systemowej. 41

Dell Latitude 3330 Podręcznik użytkownika

Dell Latitude 3330 Podręcznik użytkownika Dell Latitude 3330 Podręcznik użytkownika Model regulacji: P18S Typ regulacji: P18S002 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać komputer.

Bardziej szczegółowo

Dell Latitude E5540 Instrukcja użytkownika

Dell Latitude E5540 Instrukcja użytkownika Dell Latitude E5540 Instrukcja użytkownika Model regulacji: P44G Typ regulacji: P44G001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA wskazuje ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać posiadany

Bardziej szczegółowo

Dell Precision Tower 5810 Podręcznik właściciela

Dell Precision Tower 5810 Podręcznik właściciela Dell Precision Tower 5810 Podręcznik właściciela Model regulacji: D01T Typ regulacji: D01T006 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać komputer.

Bardziej szczegółowo

Dell Latitude E5250 / 5250 Instrukcja użytkownika

Dell Latitude E5250 / 5250 Instrukcja użytkownika Dell Latitude E5250 / 5250 Instrukcja użytkownika Model regulacji: P25S Typ regulacji: P25S001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA wskazuje ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Dell Precision M3800 Podręcznik użytkownika

Dell Precision M3800 Podręcznik użytkownika Dell Precision M3800 Podręcznik użytkownika Model regulacji: P31F Typ regulacji: P31F001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać komputer.

Bardziej szczegółowo

Dell Latitude 10 ST2 Instrukcja użytkownika

Dell Latitude 10 ST2 Instrukcja użytkownika Dell Latitude 10 ST2 Instrukcja użytkownika Model regulacji: T05G Typ regulacji: T05G001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać komputer.

Bardziej szczegółowo

Dell Venue 10 Pro 5055 Podręcznik użytkownika

Dell Venue 10 Pro 5055 Podręcznik użytkownika Dell Venue 10 Pro 5055 Podręcznik użytkownika Model regulacji: T14G Typ regulacji: T14G001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA wskazuje ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KOMPUTERA ALIENWARE M18x MOBILE

INSTRUKCJA KOMPUTERA ALIENWARE M18x MOBILE INSTRUKCJA KOMPUTERA ALIENWARE M18x MOBILE Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA wskazuje ważną informację, która pomoże Ci lepiej korzystać z komputera. PRZESTROGA: PRZESTROGA wskazuje potencjalne

Bardziej szczegółowo

ALIENWARE M17x MOBILE MANUAL

ALIENWARE M17x MOBILE MANUAL ALIENWARE M17x MOBILE MANUAL Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA wskazuje ważną informację, która pomoże Ci lepiej korzystać z komputera. PRZESTROGA: PRZESTROGA wskazuje potencjalne zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1

Komputer serii Aspire E1 (15) Podręcznik użytkownika - 1 Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1 2-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E1 (15") Dotyczy: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G

Bardziej szczegółowo

IdeaPad Z370/ Z470/ Z570

IdeaPad Z370/ Z470/ Z570 IdeaPad Z370/ Z470/ Z570 Podręcznik użytkownika V1.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputera przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych do

Bardziej szczegółowo

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika 2-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E 15 Dotyczy: E5-571 / E5-531 / E5-551 / E5-521 / E5-511 Ta zmiana: 04/2014 Zarejestruj się,

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i znaki towarowe Copyright 2008 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI

INSTRUKCJA KONFIGURACJI INSTRUKCJA KONFIGURACJI INSTRUKCJA KONFIGURACJI Model wg normy: P09E Typ wg normy: P09E002 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA wskazuje ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

HP Pavilion dm3 Entertainment PC Instrukcja obsługi

HP Pavilion dm3 Entertainment PC Instrukcja obsługi HP Pavilion dm3 Entertainment PC Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. ATI jest znakiem towarowym firmy Micro Devices, Inc. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika

Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować, przetwarzać,

Bardziej szczegółowo

ThinkCentre M83, M93/p Podręcznik użytkownika. Typy maszyn: 10A2, 10A3, 10A8, 10A9, 10AH, 10AJ, 10AM i 10AN

ThinkCentre M83, M93/p Podręcznik użytkownika. Typy maszyn: 10A2, 10A3, 10A8, 10A9, 10AH, 10AJ, 10AM i 10AN ThinkCentre M83, M93/p Podręcznik użytkownika Typy maszyn: 10A2, 10A3, 10A8, 10A9, 10AH, 10AJ, 10AM i 10AN Informacja: Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i wymiany części ThinkCentre

Podręcznik instalacji i wymiany części ThinkCentre Podręcznik instalacji i wymiany części ThinkCentre Uwaga Przed korzystaniem z niniejszych informacji oraz opisywanego produktu należy zapoznać się z Podręcznikiem na temat bezpieczeństwa i gwarancji dla

Bardziej szczegółowo

Lenovo 3000 N100 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

Lenovo 3000 N100 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów Lenovo 3000 N100 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów Zawiera: v wprowadzenie do innych źródeł informacji; v ważne wskazówki dotyczące konserwacji komputera; v informacje o diagnostyce i rozwiązywaniu

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Instrukcja obsługi Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach licencji.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty seria VGN-NW

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty seria VGN-NW Podręcznik użytkownika Komputer osobisty seria VG-W n 2 Spis treści Przed użyciem... 4 Uzyskiwanie dodatkowych informacji o komputerze VAIO... 5 Zagadnienia dotyczące ergonomii... 7 Podstawy obsługi...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty Seria VGN-SZ

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty Seria VGN-SZ Podręcznik użytkownika Komputer osobisty Seria VG-SZ n 2 Spis treści Przed użyciem...6 Uwaga...7 Dokumentacja...8 Kwestie związane z ergonomią...12 Podstawy obsługi...14 Umiejscowienie elementów sterujacych

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate serii 2350. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate serii 2350. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate serii 2350 Instrukcja Obsługi Copyright 2004. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera notebook TravelMate serii 2350 Drugi wydanie: Listopad 2004

Bardziej szczegółowo

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Serie komputerów przeno nych HP Compaq

Instrukcja obsługi Serie komputerów przeno nych HP Compaq Instrukcja obsługi Serie komputerów przeno nych HP Compaq Numer katalogowy dokumentu: 333644-241 Sierpie 2003 W tej instrukcji przedstawiono elementy sprzętowe komputera, w tym złącza służące do podłączania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty seria VPCX11

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty seria VPCX11 Podręcznik użytkownika Komputer osobisty seria VPCX11 n 2 Spis treści Przed użyciem... 4 Uzyskiwanie dodatkowych informacji o komputerze VAIO... 5 Zagadnienia dotyczące ergonomii... 7 Podstawy obsługi...

Bardziej szczegółowo