Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Rozbudowa i nadbudowa parterowego łącznika budynku mieszkalnego wielorodzinnego w związku z adaptacją parterowego łącznika na mediatekę i pomieszczenia dla oddziału straży miejskiej Roboty budowlane Roboty instalacyjne elektryczne Warszawa, ul. Szegedyńska 13A Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany Warszawa, ul.grębałowska 23/25 ABAKUS Arkadiusz Świrski ul. Celtycka 19/ Wrocław Poziom cen IV kw 2008 Sporządził Małgorzata Świrska uprawnienia decyzją nr 1729/87 z dnia 2 czerwca 1987r. przynależność do DOIIB nr DOŚ/BO/0314/02 styczeń 2009 "Rekomendacja Jakości"dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.hoża 50

2 Kosztorys Strona 2/17 1. Konstrukcje i ogólnobudowlane Kod CPV: Roboty przygotowawcze i zabezpieczające Kod CPV: Kalkulacja własna Projekt zajęcia chodników - terenu przyległego i organizacji ruchu wraz z wykonaniem i rozbiórką zajęcia chodnika Nr ST: SST K. 2 Kalkulacja własna Demontaż i ponowny montaż tabliczki i szyldu z budynku, celem wykonania elewacji budynku. Nr ST: SST K. 3 Kalkulacja własna Demontaż i ponowny montaż skrzynek pocztowych z holu głównego budynku. Nr ST: SST K Roboty ziemne Kod CPV: KNR /02 Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 21-30cm Nr ST: SST K. 5 KNR /01 Wykopanie starszych drzew w celu przesadzenia z wykonaniem zabiegów agrotechnicznych w gruntach kategorii II-III Nr ST: SST K. 6 KNR /01 Wykopanie krzewów w celu przesadzenia Nr ST: SST K. 7 KNR /05 Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości ponad 45cm w gruncie kategorii III z całkowitą zaprawą dołów Nr ST: SST K. 8 KNR /04 Roboty wstępne i przygotowawcze - zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) Nr ST: SST K. 9 KNR /01 Wykopy fundamentowe z ręcznym załadunkiem urobku przez przenośnik taśmowy na samochody samowyładowawcze i transportem na odległość do 1km w gruncie kategorii I-II Nr ST: SST K. 10 KNR /01 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii I-II Nr ST: SST K. 11 KNR 2-01W 0211/08 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kategorii I-II koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 Nr ST: SST K. 12 KNR /01 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii I-II Nr ST: SST K. 13 KNR 4-01W 0105/01 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii I-II Nr ST: SST K. 14 KNR /05 Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II Nr ST: SST K. 15 KNR /08 Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - odl.14km Nr ST: SST K Rozbiórki i wyburzenia Kod CPV: Schody, tarasy Kod CPV: KNR 4-01W 0353/14 Wykucie z muru końcówek balustrad 17 KNR 4-01w 1306/01 Demontaż konstrukcji schodów stalowych 18 KNR /02 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm - tarasu 19 KNR /01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm Podłogi i posadzki Kod CPV: KNR 4-01w 0812/05 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 21 KNR /02 Rozbiórki posadzek z płytek lastrykowych 22 KNR /04 Rozbiórki posadzek z deszczułek lub z płyt mozaikowych 23 KNR 4-01w 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych kpl 1,000 kpl 1,000 kpl 1,000 szt 3,000 szt 2,000 szt 4,000 szt 2,000 m3 97,765 m3 488,491 m3 488,491 m3 802,247 m3 91,891 m3 118,194 m3 873,709 m3 873,709 szt 46,000 szt 12,000 m3 142,499 m3 1,980 m2 267,790 m2 315,830 m2 107,790 m2 588,787

3 Kosztorys Strona 3/17 24 KNR BC /01 analogia Rozebranie posadzek przemysłowych 25 KNR /03 Rozebranie posadzek z płyt pilśniowych twardych 26 KNR /15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 27 KNR /04 Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej 28 KNR 4-01W 0518/06 analogia Rozbiórki pierwszej warstwy papy na posadzkach betonowych 29 KNR /01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm Stolarka i wiatrołap Kod CPV: KNR 4-01W 0353/04 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 31 KNR 4-01W 0353/05 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni ponad 2m2 32 KNR 4-01W 0353/09 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2 33 KNR 4-01W 0353/10 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2m2 34 KNR /01 Wykucie z muru belek stalowych 35 KNR /12 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 36 KNR 2-02W /01 analogia Demontaż drzwi stalowych jednoskrzydłowych z konstrukcji stalowej 37 KNR /02 Wyjęcie ościeżnic o powierzchni od 1 do 2m2 ze ścian G-K 38 KNR /03 Wykucie otworów drzwiowych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 39 KNR /08 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 40 KNR /02 Rozszklenie ścianki szklanej, drzwi metalowych, witryny w ramach metalowych 41 KNNR /03 analogia Rozbiórka stalowego zadaszenia nad wejściem głównym 42 KNNR /06 analogia Rozbiórka ścianki szklanej w konstrukcji stalowej Dach Kod CPV: Kalkulacja własna Demontaż anten 44 Kalkulacja własna Demontaż uchwytów pod anteny 45 Kalkulacja własna Demontaż drabin stalowych 46 KNR /11 Demontaż rury wywiewnej blaszanej, kominków wentylacyjnych, wpustów grawitacyjnych 47 KNR /04 Rozbiórka betonowych czapek kominowych 48 KNR /01 Rozebranie kominów wolnostojących 49 KNR /06 analogia Rozbiórka rur spustowych wewnątrz budynku z żeliwne nie nadającej się do użytku 50 KNR /08 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 51 KNR /06 Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych m2 203,097 m2 310,887 m2 57,000 m2 15,860 m2 255,134 m3 97,622 szt 20,000 m2 4,220 szt 61,000 m2 15,010 m 16,000 m 36,000 m2 18,000 szt 3,000 m3 25,300 m2 9,200 m2 116,811 m2 31,234 m2 86,511 szt 3,000 szt 6,000 szt 1,000 szt 15,000 m2 6,353 m3 1,929 m 15,600 m2 47,600

4 Kosztorys Strona 4/17 52 KNR /07 Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwsza warstwy papy z dachów betonowych 53 KNR /07 analogia Zerwanie szlichty cementowej na dachu 54 KNR 2-02W 0218/01 analogia Rozebranie dachu z płyt prefabrykowanych drobnowymiarowych żelbetowych korytkowych zamkniętych 55 KNR /06 Rozebranie ścianek ażurowych grubości 1/2 cegły bez względu na zaprawę stropodachu 56 KNR /03 analogia Rozebranie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej poziomej z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa 57 KNR /02 analogia Rozebranie stropodachu z płyt kanałowych żelbetowych Murów, ścianek, słupów, sufitów podwieszanych Kod CPV: KNR /04 Rozebranie murów z cegieł na zaprawie cementowej attyki 59 KNR /13 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek 60 KNR /02 Rozebranie ścian wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 61 KNR /03 Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 62 KNR /02 Rozebranie ścianek grubości 1/4 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 63 KNR 4-01w /04 Rozebranie słupów wykonanych z cegieł na zaprawie cementowej 64 KNR 2-02W 2004/04 analogia Rozebranie drewnianej obudowy słupów 65 KNR /02 analogia Rozebranie ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych 66 KNR 2-02W 2701/01 analogia Rozebranie sufitów podwieszonych o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 67 KNR /11 Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej 68 KNR /05 Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej 69 KNR /03 analogia Rozbiórka ocieplenia ścian budynków z betonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą Usunięcie i wywóz gruzu Kod CPV: KNR /05 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z piwnic 71 KNR /04 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru 72 KNR /11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km 73 KNR /12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km 74 KNR 4-01W 0109/11 analogia Wywiezienie papy spryzmowanej samochodami samowywyładowczymi na odległość do 1km 75 KNR 4-01W 0109/12 analogia Wywiezienie papy spryzmowanej samochodami samowywyładowczymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km-do 20km 76 kalk.własna Utylizacja papy 1.4. Roboty budowlane Fundamenty m2 146,160 m3 53,494 m3 16,016 szt 26,000 m3 203,219 m ,754 m2 87,385 m3 65,663 m2 64,740 m2 46,725 m2 107,790 m2 57,000 m2 112,000 m2 449,400 m3 62,602 m3 520,899 m3 583,501 m3 583,501 m3 45,670 m3 45,670 t 9,134

5 Kosztorys Strona 5/17 77 KNR /07 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podkład z piasku pod ławy i stopy fundamentowe 78 KNR /01 Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-II 79 KNR /01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - z betonu B 10 pod ławy i stopy fundamentowe oraz pod płytę fundamentową dżwigu 80 KNR /01 Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne z ręcznym układaniem betonu o objętości do 0,5m3 81 KNR /02 Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne z ręcznym układaniem betonu o objętości do 1,5m3 82 KNR /05 Stopy fundamentowe żelbetowe trapezowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy o objętości do 1,5m3 83 KNR /02 Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne z układaniem betonu z zastosowaniem pompy o objętości do 1,5m3 84 KNR /02 Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne z układaniem betonu z zastosowaniem pompy o objętości do 1,5m3 85 KNR /06 Stopy fundamentowe żelbetowe trapezowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy o objętości do 2,5m3 86 KNR /01 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem betonu 87 KNR /04 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości ponad 1,3m z układaniem betonu za pomocą pompy 88 KNR /01 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z układaniem betonu za pomocą pompy 89 KNR /01 Płyty fundamentowe żelbetowe z ręcznym układaniem betonu pod szyb windy 90 KNR /03 Ściany fundamentowe żelbetowe grubości 12cm z ręcznym układaniem betonu o wysokości do 6,0m 91 KNR /07 Ściany fundamentowe żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości - 13cm 92 KNR /07 Ściany fundamentowe żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości - 8cm 93 KNR /03 Ściany fundamentowe żelbetowe grubości 12cm z układaniem betonu za pomocą pompy o wysokości do 6,0m 94 KNR /07 Ściany fundamentowe żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości - 13cm 95 KNR /09 Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 6,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 z ręcznym układaniem betonu 96 KNR 4-01W 0202/06 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich St3S - A-I o średnicy do 6mm - strzemiona 97 KNR 4-01W 0202/03 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych 18G2 - A-II o średnicy 12mm 98 KNR 4-01W 0202/03 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych 18G2 - A-II o średnicy 16mm 99 KNR 4-01W 0202/03 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych 34GS - A-III o średnicy 10mm 100 KNR 4-01W 0202/03 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych 34GS - A-III o średnicy 12mm 101 KNR 4-01W 0202/04 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych 34GS - A-III o średnicy 16mm m3 16,748 m2 167,480 m3 15,797 m3 1,124 m3 8,940 m3 3,278 m3 0,784 m3 0,926 m3 1,893 m3 15,120 m3 16,912 m3 6,710 m3 2,016 m2 80,630 m2 59,470 m2 21,160 m2 95,025 m2 95,025 m3 44,427 kg 1 392,700 kg 1 900,400 kg 682,100 kg 2 876,900 kg 1 019,500 kg 814,700

6 Kosztorys Strona 6/ KNR 4-01W 0202/04 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych 34GS - A-III o średnicy 20mm 103 KNR 4-01W 0202/04 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych 34GS - A-III o średnicy 25mm 104 KNR 4-01W 0202/02 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych 18G2 - A-II o średnicy 8mm 105 KNR 4-01w 0602/01 Wykonanie izolacji jednowarstwowej z papy termozgrzewalnej układanej na sucho 106 KNR /09 Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa 107 KNR /02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych gr,12cm na zaprawie-ułożenie jako przekładki fundamentów 108 KNR /06 analogia Kotwienie stóp fundamentowych palami fi 220 i rurą fi 88,9 109 KNNR 3w 0207/02 Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni Posadzka piwnicy 110 KNR /07 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym pod posadzkę 111 KNR /01 Podkłady betonowe na podłożu z piasku pod posadzkę - chudy beton 112 KNR /04 Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych z papy na lepiku asfaltowym na zimno - warstwa pierwsza 113 KNR /05 Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych z papy na lepiku asfaltowym na zimno - warstwa druga 114 KNR /03 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych FS 30 gr. 6 cm na sucho 115 KNR /01 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej 116 KNR /02 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko 117 KNR /03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek za zmianę grubości o 10mm - o 40mm 118 KNR /07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową 119 KNR /02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm Piwnice 120 KNR 4-01w 0436/03 Podstemplowanie stropów pojedynczymi stemplami 121 KNR 4-01w 0436/07 Rozebranie stemplowań stropów z pojedynczych stemplowań 122 KNR K /07 Ściany z bloków SILKA E24 na zaprawie zwykłej o wysokości do 4,5m 123 KNR /01 Ścianki jednowarstwowe na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym wodoodporna 124 KNR /03 Ściany żelbetowe grubości 12cm z ręcznym układaniem betonu o wysokości do 6,0m Nr ST: SST K. 125 KNR /07 Ściany żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości - 13cm Nr ST: SST K. 126 KNR /07 Ściany żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości - 8cm Nr ST: SST K. kg 5 286,040 kg 4 612,200 kg 319,300 m2 157,980 m2 509,761 m2 2,950 szt 19,000 m2 251,928 m3 32,148 m3 48,750 m2 325,000 m2 325,000 m2 325,000 m2 325,000 m2 325,000 m2 325,000 m2 325,000 m2 325,000 szt 11,000 szt 11,000 m2 162,186 m2 15,750 m2 249,901 m2 225,461 m2 24,440

7 Kosztorys Strona 7/ KNR /07 Ściany żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości - 10cm Nr ST: SST K. 128 KNR 2-02w 0132/05 Ułożenie nadproży prefabrykowanych 129 KNR /04 analogia Dostarczenie i obsadzenie nadproży z belek stalowych 2xC KNR /06 Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota) C KNR /01 Wykucie wnęk o głębokości do 1/4 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej - pod grzejnik Strop nad piwnicą i posadzki parteru 132 KNR /02 Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z ręcznym układaniem betonu Nr ST: SST K. 133 KNR /05 Płyty żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty - gr. 5cm Nr ST: SST K. 134 KNR /05 Płyty żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty - gr. 6cm Nr ST: SST K. 135 KNR 4-01W 0202/02 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych 34GS - A-III o średnicy 8mm Nr ST: SST K. 136 KNR 4-01W 0202/03 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych 34GS - A-III o średnicy 10mm Nr ST: SST K. 137 KNR 4-01W 0202/03 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych 34GS - A-III o średnicy 12mm Nr ST: SST K. 138 KNR 4-01W 0202/04 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych 34GS - A-III o średnicy 16mm Nr ST: SST K Parter 139 KNR K /07 Ściany z bloków SILKA E24 na zaprawie zwykłej o wysokości do 4,5m 140 KNR /03 Ściany żelbetowe grubości 12cm z ręcznym układaniem betonu o wysokości do 6,0m Nr ST: SST K. 141 KNR /07 Ściany żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości - 13cm Nr ST: SST K. 142 KNR 2-02w 0132/01 Otwory (bez nadproży) na okna w ścianach murowanych o grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków Nr ST: SST K. 143 KNR 2-02w 0132/02 Otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych o grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków Nr ST: SST K. 144 KNR /02 analogia Podbudowa nowo projektowanych kanałów wentyalcyjnych - uzupełnienie płyty betonowej Nr ST: SST K. 145 KNR /01 analogia Rozebranie kominów wolnostojących Nr ST: SST K. 146 KNR K /08 Kanały wentylacyjne z pustaków pionowych o wymiarach 4x12x17 Nr ST: SST K. 147 KNR K /11 Elementy wyposażenia kanałów wentylacyjnych Schiedel - kratka wentylacyjna z żaluzją Nr ST: SST K. 148 KNR /02 analogia Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii III na kominach i kanałach Nr ST: SST K. 149 KNR /01 analogia Osiatkowanie kanałów Nr ST: SST K Strop nad parterem i posadzki piętra 150 KNR /01 Płyty żelbetowe stropowe, płaskie lub na żebrach, grubości 8cm z ręcznym układaniem betonu Nr ST: SST K. 151 KNR /05 Płyty żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty - gr. 6cm Nr ST: SST K. m2 10,238 m 5,400 m belki 13,200 koniec 8,000 bel m2 1,418 m2 248,444 m2 133,894 m2 240,996 kg 2 192,940 kg 713,470 kg 1 962,760 kg 3 128,960 m2 419,847 m2 106,784 m2 106,784 otwór 4,000 otwór 11,000 m3 0,132 m3 7,920 m 42,720 szt 1,000 m2 217,018 m2 0,032 m2 177,376 m2 177,376

8 Kosztorys Strona 8/ KNR 4-01W 0202/02 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych 34GS - A-III o średnicy 8mm Nr ST: SST K. 153 KNR 4-01W 0202/03 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych 34GS - A-III o średnicy 10mm Nr ST: SST K. 154 KNR 4-01W 0202/03 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych 34GS - A-III o średnicy 12mm Nr ST: SST K. 155 KNR 4-01W 0202/04 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych 34GS - A-III o średnicy 16mm Nr ST: SST K. 156 KNR 4-01W 0202/04 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych 34GS - A-III o średnicy 20mm Nr ST: SST K Piętro 157 KNR K /07 Ściany z bloków SILKA E24 na zaprawie zwykłej o wysokości do 4,5m 158 KNR 2-02w 0132/02 Otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych o grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków Schody 159 KNR 2-02w /06 Okładziny schodów z zaprawy cementowej, stopnie bez profilu zatarte na gładko o grubości 25mm 160 KNR 2-02w /04 Posadzki cementowe wypalane wraz z cokolikami grubości 25mm - spocznik 161 KNR 4-01W 0202/06 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy do 6mm - strzemiona - stal A-I 162 KNR 4-01W 0202/03 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 10mm stal A-III 163 KNR 4-01W 0202/03 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 12mm stal A-III 164 KNR 2-02w 0219/01 Stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu 165 KNR 2-02W 0219/02 Schody betonowe i żelbetowe proste na płycie grubości 8cm 166 KNR 2-02W 0219/06 Schody betonowe i żelbetowe - za każdy 1cm różnicy grubości płyty schodowej-gr.do 6cm 167 KNR 2-02W 0219/06 Schody betonowe i żelbetowe - za każdy 1cm różnicy grubości płyty schodowej-gr.do 14cm 168 KNR 2-02W 0219/07 Spoczniki w schodach betonowych i żelbetowych 169 KNR 4-01W 0202/06 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy do 6mm - strzemiona - stal A-I 170 KNR 4-01W 0202/02 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 8mm stal A-III 171 KNR 4-01W 0202/03 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 10mm stal A-III 172 KNR 4-01W 0202/03 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 12mm stal A-III 173 KNR 4-01W 0202/04 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 16mm stal A-III Schody wejściowe z rampą 174 KNR 2-02W 1103/01 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym w budownictwie użyteczności publicznej 175 KNR 2-02W 1101/03 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie i użyteczności publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu kg 3 036,780 kg 1 065,540 kg 2 355,940 kg 2 796,270 kg 206,000 m2 159,163 otwór 7,000 m2 7,898 m2 4,874 kg 18,480 kg 70,090 kg 8,920 m3 15,081 m2 rzutu pow m2 rzutu pow m2 rzutu pow 66,389 54,523 11,867 m3 4,882 kg 143,030 kg 90,550 kg 160,470 kg 435,260 kg 576,750 m3 45,529 m3 7,628

9 Kosztorys Strona 9/ KNR 2-02W 0606/01 analogia Izolacje poziome wodoszczelne z maty bemtonitowo-geotekstylne 177 KNR 2-02W 0219/07 Belki podestowe i kotwiące w schodach betonowych i żelbetowych 178 KNR 2-02W 1104/02 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko 179 KNR 2-02W 1114/03 analogia Posadzki z płyt granitowych o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej - spocznik 180 KNR /01 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z układaniem betonu za pomocą pompy pod mur oporowy 181 KNR 2-02W 0101/06 Ściana z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 182 KNR 2-02s 0212/12 Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szer.do 30cm 183 KNR 2-02s 0207/03 Ściany żelbetowe grub.12cm 184 KNR 2-02s 0207/07 Dodatek za każdy 1cm różnicy grubości ścian żelbetowych o 18cm 185 KNR 2-02s 0207/07 Dodatek za każdy 1cm różnicy grubości ścian żelbetowych o 15cm 186 KNR 2-02s 0207/07 Dodatek za każdy 1cm różnicy grubości ścian żelbetowych o 12cm 187 KNR 2-02s 0207/07 Dodatek za każdy 1cm różnicy grubości ścian żelbetowych o 8cm 188 KNR 2-02w 0219/01 Stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu 189 KNR /02 Balustrady schodowe schodów głównych z pretów stalowych osadzone i zabetonowane o wysokości 1,10m z pochwytek drewnianym 190 KNR 4-01W 0202/06 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy do 6mm - strzemiona - stal A-I 191 KNR 4-01W 0202/02 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 8mm stal A-III 192 KNR 4-01W 0202/03 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 10mm stal A-III 193 KNR 4-01W 0202/03 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 12mm stal A-III 194 KNR 2-25w 0417/01 Budowa barierek ochronnych z desek na słupkach drewnianych 195 KNR 2-25w 0417/02 Rozebranie barierek ochronnych z desek na słupkach drewnianych 196 KNR /03 analogia Wykonanie pomostu rusztowania drewnianego 197 KNR /06 analogia Rozebranie pomostu rusztowania drewnianego 198 KNR 2-25W 0416/02 Budowa kładki dla pieszych na ramach - tymczasowego podjazdu dla niepełnosprawnych 199 KNR 2-25W 0416/04 Rozebranie kładki dla pieszych na ramach - tymczasowego podjazdu dla niepełnosprawnych Belki i wieńce żelbetowe 200 KNR 4-01W 0203/07 Uzupełnienie betou B-25 w zbrojonych belkach, podciągach i wieńcach 201 KNR 4-01W 0203/07 Uzupełnienie betou B-30 w zbrojonych belkach, podciągach i wieńcach 202 KNR 4-01W 0202/06 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy do 6mm - strzemiona 203 KNR 4-01W 0202/03 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 12mm stal A-III m2 67,683 m3 6,358 m2 42,385 m2 42,385 m3 2,604 m3 16,369 m3 1,483 m2 51,392 m2 10,630 m2 21,259 m2 13,453 m2 6,050 m3 3,746 m 26,710 kg 14,390 kg 298,840 kg 793,490 kg 204,440 m 16,000 m 16,000 m3 20,160 m3 20,160 m3 1,920 m3 1,920 m3 49,541 m3 5,939 kg 557,890 kg 1 572,760

10 Kosztorys Strona 10/ KNR 4-01W 0202/04 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 16mm stal A-III 205 KNR 4-01W 0202/04 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 20mm stal A-III 206 KNR /03 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych 18G2 - A-II o średnicy 8mm 207 KNR 4-01W 0202/02 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 8mm stal A-III 208 KNR 4-01W 0202/04 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych 34GS - A-III o średnicy 25mm 209 KNR 2-02w 0132/05 Ułożenie nadproży prefabrykowanych 210 KNR /04 analogia Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych HEA 220mm - belka pod ścianę 211 KNR /04 analogia Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych HEA 140mm - belka pod ścianę Dach Stropodach 212 KNR AT /01 Warstwy konstrukcyjne budowlane paroizolacyjne 213 KNR /02 Podkłady betonowe na stropie 214 KNR K /02 Mocowanie folii na betonie - warstwa oddzielająca - folia PP gramatura 200g/m2 215 KNR 2-02u /01 Pokrycie dachu materiałem hydroizolacyjnym - folia EPDM 216 KNR 2-02w 0608/03 Ocieplenie wodoodpornym polistyren XPS ROOFMATE SL gr.20cm 217 KNR /02 Pokrycie dachów o podłożu betonowym geowłókniną - folia PP gramatura 200g/m2 218 Otoczaki frakcji 16/32 gr.5cm 219 KNR 2-02s 0316/01 System W-70 - płyty stropowe środkowe kanałowe, dług. 2,4-3,6m 220 KNR 2-02s 0316/02 System W-70 - płyty stropowe środkowe kanałowe, dług. 4,8-6,0m 221 KNR /04 analogia Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych HEA 100mm - urządzenia na dachu 222 KNR /04 analogia Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych HEA 160mmurządzenia na dachu 223 KNR /04 Wpusty dachowe z blachy stalowej 224 KNR 0-12R /03 analogia Wykonanie podejść do urządzeń technicznych z płyt betonowych 30x30 na stopach systemowych na dachu 225 Kalkulacja własna Montaż drabin wyłazowych na dach piętra i dach parteru z przestrzeni klatki schodowej 226 Kalkulacja własna Wykonanie i montaż pochwytu klapy dymowej z funkcją wyłazu dachowego i przejść przez attykę dzielącą dach nad hallem. 227 KNR /01 Kominy z cegły wieloprzewodowe o przekroju przewodów 12x12cm 228 KNR /10 Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych 229 KNR /13 Uzupełnienie betonu w elementach czapek kominowych 230 KNR 2-02u2 0541/01 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do kg 1 007,310 kg 1 065,990 t 0,232 kg 55,830 kg 195,120 m 11,400 m belki 8,610 m belki 10,680 m3 57,088 szt 12,000 szt 4,000 m belki 16,000 m belki 5,140 szt 8,000 m2 57,456 kpl 2,000 kpl 1,000 m3 2,100 m 14,080 m2 3,434 m2 36,565

11 Kosztorys Strona 11/ KNR 2-02u2 0541/02 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm Dach nad piętrem 232 KNR /01 Słupy żelbetowe prostokątne z betonu B 30 attyki 233 KNR /02 Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z ręcznym układaniem betonu 234 KNR /05 Płyty żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty-gr,9cm 235 KNR 4-01W 0202/06 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy do 6mm - strzemiona 236 KNR 4-01W 0202/02 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 8mm stal A-III 237 KNR 4-01W 0202/03 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 10mm stal A-III 238 KNR 4-01W 0202/03 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 12mm stal A-III 239 KNR 4-01W 0202/04 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 16mm stal A-III 240 KNR 2-02w 0406/07 Podwaliny krótkie z tarcicy nasyconej o długości do 2m i przekroju do 180cm2 241 KNR 2-02w 0407/03 Słupy z tarcicy nasyconej o długości do 2m i przekroju do 180cm2 242 KNR 2-02w 0408/05 Krokwie zwykłe z tarcicy nasyconej o długości ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 243 KNR 2-02w 0409/04 Wymiany i rozpory z tarcicy nasyconej o przekroju do 180cm2 244 KNP /02 Zamocowanie konstrukcji wsporczych-mocowanie podwaliny do stropu za pomocą kotew wklejonych ze śrubą M KNR 2-02w 0615/01 Izolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej układanej na sucho pod podwaliny 246 KNR 2-02u2 0529/01 Pokrycie dachów blachą ocynkowaną trapezową na łatach lub deskowaniu arkuszami o powierzchni do 4,00m2 247 KNR /09 Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy do 10mm i głębokości do 10mm w metalu 248 KNR /05 Zakład uciąglający blachy poszycia dachu poprzez zamocowanie wkrętami samogwitującymi 249 KNR 2-02u2 0541/01 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm 250 KNR 2-02u2 0541/02 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm 251 KNR /03 analogia Otwory przelewowe grubości 1 i 1/2 i 2cegły 252 KNR 2-02W 2006/03 analogia Wykonanie konstrukcji - ramy stalowej - obudowy stropodachu atrium 253 KNR 2-02W 0410/04 analogia Wykonanie ołacenie listwami obudowy stropodachu atrium 254 KNR AT /08 Krycie blachodachówką TYTAN z blachy tytanowo-cynkowej dachów - obróbki o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - obudowy stropodachu atrium Stolarka Okienna m2 170,859 m3 3,653 m2 217,015 m2 217,015 kg 83,220 kg 2 134,320 kg 836,820 kg 353,540 kg 2 222,270 m3 0,336 m3 0,270 m3 0,960 m3 1,469 punkt 56,000 m2 13,440 m2 166,752 szt 1 300,000 szt 1 300,000 m2 36,565 m2 118,249 szt 4,000 m2 64,560 m2 64,560 m2 64,560

12 Kosztorys Strona 12/ KNR /09 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,0m2 górna część panel nieprzezierny nieotwierany 256 KNR /07 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,5m2 257 KNR /09 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,0m2 258 KNR /10 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,5m2 259 KNR AT /01 Montaż profili elewacyjnych okiennych typu A 260 KNR 2-02W /05 analogia Dostawa i montaż przeszklenia Pilkington Profilit - profile aluminiowe 3,50*1,75m 261 KNR 2-02W /05 analogia Dostawa i montaż przeszklenia Pilkington Profilit - profile aluminiowe 8,70*1,75m 262 KNR 2-02W /05 analogia Dostawa i montaż przeszklenia Pilkington Profilit - profile aluminiowe 5,40*3,00m 263 KNR 2-02W /05 analogia Dostawa i montaż przeszklenia Pilkington Profilit - profile aluminiowe 7,73X3,00 m 264 KNR /08 Obsadzenie krat stalowych w ścianach z betonu 265 KNR /11 Zabezpieczenie okien folią osłonową z zewnątrz, a folią bąbelkową od srodka Drzwiowa wewnętrzna 266 KNR 2-02u2 1026/06 Drzwi dwuskrzydłowe pełne z kształtowników stalowych, skrzydła z dwóch blach tłoczonych ocynkowanych, wypełnione wełną mineralną, ościeżnica stalowa ocynkowana EI KNR 2-02U2 1026/05 Drzwi jednoskrzydłowe pełne z kształtowników stalowych, skrzydła z dwóch blach tłoczonych ocynkowanych, wypełnione wełną mineralną, ościeżnica stalowa ocynkowana EI KNR 2-02U2 1026/05 Drzwi jednoskrzydłowe pełne z kształtowników stalowych, skrzydła z dwóch blach tłoczonych ocynkowanych, wypełnione wełną mineralną, ościeżnica stalowa ocynkowana EI KNR 2-02U2 1026/05 Drzwi jednoskrzydłowe pełne z kształtowników stalowych, skrzydła z dwóch blach tłoczonych ocynkowanych, wypełnione wełną mineralną, ościeżnica stalowa ocynkowana EI KNR 2-02U2 1026/05 Drzwi jednoskrzydłowe pełne z kształtowników stalowych, skrzydła z dwóch blach tłoczonych ocynkowanych, wypełnione wełną mineralną, ościeżnica stalowa ocynkowana Ślusarka zewnętrzna 271 KNR 2-02w 1040/02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe szklone, skrzydła z dwóch blach tłoczonych ocynkowanych, wypełnione wełną mineralną - drzwi ewakuacyjne 120x200cm 272 KNR 2-02W 1040/01 Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe szklone, skrzydła z dwóch blach tłoczonych ocynkowanych, wypełnione wełną mineralną - drzwi ewakuacyjne 90x200cm 273 KNR 2-02w 1040/02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe pełne, skrzydła z dwóch blach tłoczonych ocynkowanych, wypełnione wełną mineralną - drzwi ewakuacyjne 160x200cm 274 KNR 2-02W 1040/06 Witryna aluminiowa wejściowa 275 KNR 2-02w 1040/02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe szklone, skrzydła z dwóch blach tłoczonych ocynkowanych, wypełnione wełną mineralną - drzwi wejściowe w ściance aluminiowej 276 KNR /05 Gniazda do śrub kotwiących o głębokości do 1m 277 KNR /06 Obsadzenie śrub kotwiących w ścianach m2 18,684 m2 3,225 m2 6,794 m2 2,279 m 78,830 m2 18,375 m2 30,450 m2 129,600 m2 23,190 szt 4,000 m2 51,610 m2 2,400 m2 3,600 m2 5,400 m2 1,800 m2 7,200 m2 2,400 m2 1,800 m2 3,200 m2 56,442 m2 9,225 gniazdo 49,000 szt 15,000

13 Kosztorys Strona 13/ Świetliki 278 KNR /01 Płyty żelbetowe stropowe, płaskie lub na żebrach, grubości 8cm z ręcznym układaniem betonu - przy świetlikach 279 KNR /05 Płyty żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty - gr.4cm 280 KNR 4-01W 0202/02 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 8mm stal A-III 281 KNNR 2w 1105/03 Świetlik nieotwierany p.pożarowe E-30 wykonany z profili stalowych, szklony szkłem bezpiecznym przezroczystym (1,5x4,0) 282 KNNR 2w 1105/03 Świetliki stalowe szklone szkłem bezpiecznym 283 KNR 2-02w 1017/02 Klapy dymowe o powierzchni do 1,5m2 284 KNR /04 Żaluzje z blach trapezowych na konstrukcji stalowej - zabezpieczenie wyrzutni 285 KNR /03 Ściany żelbetowe grubości 12cm z ręcznym układaniem betonu świetlików dachowych 286 KNR 2-02w 2009/01 Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na ścianach pod izolację 287 KNR /06 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho 288 KNR 4-01W 0403/01 analogia Obicie ścian świtelika płytą OSB 289 KNR /01 analogia Obicie ścian świetlika blachą 290 KNR /02 analogia Wykonanie i montaż osłony siatkowej w obramowaniu - świetlików Elewacje 291 KNR 2-02w 2009/01 Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na ścianach pod okładziny z laminatów 292 KNR /03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej gr.12cm układanymi na sucho - jedna warstwa 293 KNR 2-02W 2605/01 analogia Okładanie ścian laminatem elewacyjnym 294 KNR /03 Ocieplenie ścian budynków z betonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki 295 KNR /06 Ocieplenie ościeży z betonu o szerokości do 15cm płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki 296 KNR /10 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ocieplaniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą 297 KNR /01 Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 36 z gotowej suchej mieszanki, wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie na podłoże pierwszej warstwy farby gruntującej CT 16 - cokół 298 KNR /03 Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 36 z gotowej suchej mieszanki, wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - cokół 299 KNR 2-02u2 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 300 KNR 2-02w 1510/10 Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania 301 KNR 2-02W 1603/01 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m Nr ST: SST K. m2 22,378 m2 22,378 kg 165,500 m2 50,616 m2 40,493 kpl 1,000 m2 63,506 m2 108,887 m2 108,887 m2 108,887 m2 108,887 m2 108,887 m2 291,528 m2 239,458 m2 239,458 m2 239,458 m ,128 m2 22,685 m 151,230 m2 73,447 m2 73,447 m ,813 m ,813 m2 528,103

14 Kosztorys Strona 14/ Praca rusztowań - Rusztowanie rurowe Nr ST: SST K. 2. Kanalizacja sanitarna 2.1. Kanalizacja podposadzkowa 303 KNR 2-18w 0511/02 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm 304 KNR 2-15w 0203/04 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 305 KNR 2-15w 0203/03 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 306 KNR 2-15w 0201/03 Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków uszczelnione zaprawą cementową 307 KNZ /01 Roboty dodatkowe występujące przy układaniu kanalizacji podposadzkowej 2.2. Piony kanalizacyjne 308 KNRW /05 Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi 160 mm 309 KNR 2-15w 0213/05 Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm 310 KNR 2-15w 0208/03 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 311 KNR 2-15w 0208/02 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 312 KNR 2-15w 0222/02 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 3. Kanalizacja deszczowa 313 KNR 2-15/GEBERIT 0405/01 Wpusty dachowe Geberit Pluvia pojedyncze d56, odmiana KNR 2-15/GEBERIT 0401/01 Rurociągi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o połączeniach zgrzewanych na ścianach budynków w systemie Geberit Pluvia o śr. zewn. 50mm 315 KNR 2-15/GEBERIT 0401/01 Rurociągi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o połączeniach zgrzewanych na ścianach budynków w systemie Geberit Pluvia o śr. zewn. 56mm 316 KNR 2-15/GEBERIT 0401/02 Rurociągi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o połączeniach zgrzewanych na ścianach budynków w systemie Geberit Pluvia o śr. zewn. 63 mm 317 KNR 2-15/GEBERIT 0401/03 Rurociągi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o połączeniach zgrzewanych na ścianach budynków w systemie Geberit Pluvia o śr. zewn. 75 mm 318 KNR 2-15/GEBERIT 0401/04 Rurociągi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o połączeniach zgrzewanych na ścianach budynków w systemie Geberit Pluvia o śr. zewn. 90 mm 319 KNR 2-15/GEBERIT 0401/05 Rurociągi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o połączeniach zgrzewanych na ścianach budynków w systemie Geberit Pluvia o śr. zewn. 110 mm 4. Instalacje elektryczne Kod CPV: Demontaże [SPECYFIKACJA TECH ICZ A R ST-I ETAP-IE] Kod CPV: KNNR-W /07 Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego 321 KNNR-W /08 Demontaż uszczelnionego łącznika z tworzyw sztucznych lub metalowego 322 KNNR-W /05 Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych 323 KNNR-W /05 Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych kpl 1,000 m3 4,290 m 32,000 m 18,000 m 19,500 kpl 1,000 szt 2,000 m 75,500 m 19,500 szt. 4,000 kpl. 7,000 m 19,450 m 21,200 m 1,000 m 7,200 m 11,300 m 4,850 szt. 40,000 szt. 20,000 szt. 30,000 szt. 30,000

15 Kosztorys Strona 15/ KNNR-W /06 Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych 325 KNNR-W /07 Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 3 biegunowych 326 KNNR-W /08 Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych 327 KNNR-W /05 Demontaż opraw oświetleniowych żarowych 328 KNNR-W /06 Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem 329 KNNR-W /07 Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych-belka montażowa 330 KNNR-W /07 Demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych kg 4.2. Rozdzielnice [SPECYFIKACJA TECH ICZ A R ST-I ETAP-IE] Kod CPV: KNNR /01 Osadzenie w podłożu kołków fi KNNR /10 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 300 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie [rozdzielnica główna RGS] 333 KNNR /09 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie [rozdzielnica RPS] 334 KNNR /09 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie [rozdzielnica RSe] 335 KNNR /03 Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg [Rozdzielnica RW1] 336 KNNR /01 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg [Rozdzielnica RCW1] 337 KNNR /10 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 300 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie [rozdzielnica główna RGB] 338 KNNR /09 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie [rozdzielnica RPB0] 339 KNNR /04 Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg [Rozdzielnica RW2] 340 KNNR /03 Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg [Rozdzielnica RPB1] 341 KNNR /03 Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg [Rozdzielnica Rrav] 342 KNNR /01 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg [Rozdzielnica RCW2] 343 KNNR /01 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg [Rozdzielnica Rtre] 4.3. Trasy kablowe [SPECYFIKACJA TECH ICZ A R ST-I ETAP-IE] Kod CPV: KNNR /12 Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu 345 KNNR /05 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle 346 KNNR /08 Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów 347 KNNR /08 Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 15 kg - 2 mocowania 348 KNNR /09 Pokrywy o szerokości do 200 mm przykręcane 349 KNNR /07 Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów 350 KNNR /06 Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 5 kg - 2 mocowania 351 KNNR /03 Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 26 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie 352 KNNR /04 Rury winidurowe o śr.do 50 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie szt. 10,000 szt. 5,000 szt 25,000 szt. 30,000 szt. 50,000 szt. 35,000 szt. 4,000 szt. 50,000 otw. 60,000 m 1 500,000 m 550,000 szt. 367,000 m 70,000 m 410,000 szt. 275,000 m 1 500,000 m 60,000

16 Kosztorys Strona 16/ Kable i przewody [SPECYFIKACJA TECH ICZ A R ST-I ETAP-IE] Kod CPV: KNNR /08 Układanie kabli o masie do 18.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem [4xYKY 1x150] 354 KNNR /07 Układanie kabli o masie do 12.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem [4xYKY 1x95] 355 KNNR /06 Układanie kabli o masie do 9.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem [4xYKY 1x70 + YKYżo 1x35] 356 KNNR /04 Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem [4xYKY 1x25 + YKYżo 1x25] 357 KNNR /04 Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem [YKYżo 5x25] 358 KNNR /03 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem [YKYżo 5x16] 359 KNNR /06 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych [YDYżo 5x10] 360 KNNR /06 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych [YDYżo 5x6] 361 KNNR /10 Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce 362 KNNR /11 Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce 363 KNNR /10 Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych [Cu 25] 364 KNNR /02 Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych [Cu 25] 365 KNNR /02 Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych [Cu 35] 366 KNNR /02 Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych [Cu 50] 367 KNNR /02 Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych [Cu 70] 368 KNNR /03 Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 120 mm2 na napięcie do 1 kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych [Cu 95] 369 KNNR /04 Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 400 mm2 na napięcie do 1 kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych [Cu 150] 4.5. Instalacja uziemień, połączeń wyrównawczych i odgromowa [SPECYFIKACJA TECH ICZ A R ST-I ETAP-IE] Kod CPV: KNNR /05 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III [Uziom otokowy] 371 KNNR /02 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno 372 KNNR /06 Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik 373 KNNR /08 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.iii 4.6. Pomiary [SPECYFIKACJA TECH ICZ A R ST-I ETAP-IE] Kod CPV: KNNR /04 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy 375 KNNR /01 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) m 125,000 m 105,000 m 10,000 m 140,000 m 60,000 m 100,000 m 200,000 m 500,000 szt.żył 150,000 szt.żył 100,000 szt. 4,000 szt. 20,000 szt. 2,000 szt. 2,000 szt. 8,000 szt. 10,000 szt. 8,000 m 100,000 m 130,000 szt. 3,000 m 10,000 odc. 10,000 prób. 10,000

17 Kosztorys Strona 17/ KNNR /01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 377 KNNR /05 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) Razem Podatek VAT Ogółem kosztorys szt. 3,000 szt. 3,000

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : - Obiekt : Przebudowa pomieszczeń garaŝowo - gospodarczych oraz zmiana sposobu uŝytkowania na sale szkoleniowe boksu,judo i lekkiej

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Nadbudowa pomieszczeń nad chłodnią dla celów poczekalni wraz z pomieszczeniem przygotowania dla pacjentów w Pracowni Diagnostyki Obrazowej- pracowni rezonansu magnetycznego

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w m. Rudzica Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane Obiekt : Kanalizacja dla wsi Rudzica Kod CPV : 45110000-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy

Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy Przedmiar robót Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy Budowa: Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy - ROBOTY BUDOWLANE Obiekt: Szkoła Podstawowa w Koniuszy, Koniusza 19, 32-104 Koniusza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT MIRZEC-PODBORKI 37, 27-220 MIRZEC BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX'

PRZEDMIAR ROBÓT MIRZEC-PODBORKI 37, 27-220 MIRZEC BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX' BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX' MIRZEC-PODBORKI 37, 27-220 MIRZEC PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Budynek mieszkalny, jednorodzinny - "Wróbelek" 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1.

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Budynek mieszkalny, jednorodzinny - Wróbelek 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1. Lp. Podstawa Opis jm Nakład Cena Koszt Budynek mieszkalny, jednorodzinny - "Wróbelek" 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1.1 Roboty ziemne 1 KNR -01 d.1. 016-01 1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja budynku przy ul. Parkowa 3 w Lwówku Śląskim Obiekt : Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim Roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY W UL.KOŚCIUSZKI 18 62-100 WĄGROWIEC SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 4 1.1 PRZEDMIOT ST... 4 1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST...

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ. - PRZED- SZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 BUDYNEK "A" PRZY ULICY CHO- CIMSKIEJ 17 NAZWA INWESTYCJI : PRZEDSZKOLE NR

Bardziej szczegółowo

KosztBud 15-756 Białystok ul. Swobofna 58/24 tel./fax 85 654 38 44; 506 110 199 Kosztorysowanie FORTE 9.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY. ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie

KOSZTORYS BUDOWLANY. ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie KOSZTORYS BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI : DOM JEDNORODZINNY WOLNOSTOJĄCY "TOMASZEK" BRANśA : BUDOWLANA Stawka roboczogodziny : 14,49 zł Poziom

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm.

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK 5-66 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 0/ tel. 7 478406; 790486944; email:akor@ mm.pl PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45400000- Roboty

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 1 KNR 0-19 Demontaż drzwi drewnianych zewnętrznych m 2

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 1 KNR 0-19 Demontaż drzwi drewnianych zewnętrznych m 2 1 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 1 KNR 0-19 Deontaż drzwi drewnianych zewnętrznych d.1 0928-12 2.1*2.35+1.3*2.3*3 13.905 2 KNR 0-19 d.1 0928-12 3 KNR 0-19 d.1 0928-12 4 KNR 0-19 d.1 0928-07

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. MITAR JAN DABROWA ul. ODKRYTA 53C/5, WARSZAWA

KOSZTORYS ŚLEPY. MITAR JAN DABROWA ul. ODKRYTA 53C/5, WARSZAWA MITAR JAN DABROWA ul. ODKRYTA C/, WARSZAWA KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE BUDYNKU WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI ADRES INWESTYCJI : ul. Pszczelińska 99 w Brwinowie INWESTOR : Centrum Doradztwa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. S.P. "Inwestprojekt Świętokrzyski" 25-520 Kielce ul. Targowa 18

PRZEDMIAR ROBÓT. S.P. Inwestprojekt Świętokrzyski 25-520 Kielce ul. Targowa 18 S.P. "Inwestprojekt Świętokrzyski" 25-520 Kielce ul. Targowa 18 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene 45233120-6

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ Obiekt Kod CPV 45261210-9 Budowa Hel, ul. Szkolna 1 Inwestor ZSO HEL Biuro kosztorysowe KOSZTBUD Maciej Łubkowski Sporządził mgr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego PRZEDMIAR ROBÓT Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr imienia Króla Jana III Sobieskiego ADRES INWESTYCJI : ul. Solipska 7/9 0-8 Warszawa działka nr ewid. 0/ z obrębu -08-9 INWESTOR : Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

BIULETYN BRB CEN ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTYCYJNYCH II KWARTAŁ 2015 R. ZESZYT 25/2015 (1573)

BIULETYN BRB CEN ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTYCYJNYCH II KWARTAŁ 2015 R. ZESZYT 25/2015 (1573) Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. ZESZYT 25/2015 (1573) BIULETYN CEN ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTYCYJNYCH BRB II KWARTAŁ 2015 R. SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 7 2.0.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWEGO Z CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO - SOCJALNĄ

BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWEGO Z CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO - SOCJALNĄ Niniejszy kosztorys jest integralną częścią Projektu Wykonawczego i nie może być bez niego rozpatrywany Podstawa prawna : Dziennik Ustaw Nr130, Poz.1389 z 2004r. Przedmiar robót BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNO

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO (STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO) ARCHITEKTURY

I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO (STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO) ARCHITEKTURY I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO (STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO) ARCHITEKTURY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Umowa z Inwestorem Mapa do celów projektowych Archiwalna dokumentacja techniczna obiektów szpitala

Bardziej szczegółowo

T E C Z K A Z A W I E R A

T E C Z K A Z A W I E R A T E C Z K A Z A W I E R A A. Część opisowa - Opis techniczny B. Część rysunkowa - Rzut piwnic inwentaryzacja rys. nr 1 - Rzut parteru inwentaryzacja rys. nr 2 - Rzut 1.piętra inwentaryzacja rys. nr 3 -

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : INŻ. IRENEUSZ LICZAK DATA OPRACOWANIA : STYCZEŃ 2011. Poziom cen : IV kw 2010 wg ORGBUD Poznań

PRZEDMIAR SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : INŻ. IRENEUSZ LICZAK DATA OPRACOWANIA : STYCZEŃ 2011. Poziom cen : IV kw 2010 wg ORGBUD Poznań Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane Roboty rozbiórkowe Roboty malarskie Tynkowanie 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych Roboty budowlane wykończeniowe,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Instalacja agregatu prądotwórczego i redundantnych UPS w obiekcie Warszawa ul. Taborowa 33

Kosztorys. Instalacja agregatu prądotwórczego i redundantnych UPS w obiekcie Warszawa ul. Taborowa 33 Kosztorys Data:20-06-2011 Budowa: Nr STWiOR:E 1 Kody CPV:45223810-7 Konstrukcje gotowe 45262212-0 Kopanie rowów 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45315600-4 Instalacje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13

PRZEDMIAR OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13 OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : REMONT ELEWACJI BUDYNEK GŁÓWNY BEZ PIWNIC ADRES INWESTYCJI : UL.ZŁOTA 4 BIAŁYSTOK INWESTOR

Bardziej szczegółowo