OLSZTYN. w liczbach 2006 ODKRYJ.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OLSZTYN. w liczbach 2006 ODKRYJ. www.um.olsztyn.pl"

Transkrypt

1 ODKRYJ OLSZTYN w liczbach 2006 Powierzchnia miasta 87,9 km 2 Liczba mieszkańców Ludność w wieku produkcyjnym Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych Zatrudnieni w przemyśle

2 W SERCU REGIONU Olsztyn to 172-tysięczne miasto stolica województwa warmińsko-mazurskiego. Położony jest w północno-wschodniej Polsce mniej więcej w połowie drogi między Warszawą (220 km) i Gdańskiem (180 km) i 144 km od Kaliningradu stolicy Obwodu Kaliningradzkiego rosyjskiej enklawy. Miasto ma korzystne położenie. Znajduje się na skrzyżowaniu ważnych dróg krajowych nr 16, wiodącej z zachodu Polski na Pojezierze Mazurskie i dalej na Litwę, oraz drogi nr 51, prowadzącej do Obwodu Kaliningradzkiego i będącej odnogą drogi krajowej nr 7 Warszawa Gdańsk. To także ważny węzeł kolejowy, z którego rozchodzą się linie kolejowe we wspomnianych kierunkach oraz liczne linie lokalne. W Olsztynie znajduje się lokalne lotnisko umożliwiające dogodne połączenie z innymi portami lotniczymi w regionie, Polsce i zagranicą. Istniejący tu betonowy pas startowy długości 850 m i szerokości 23 m umożliwia starty i lądowania samolotów pasażerskich zabierających na pokład do 10 pasażerów. Blisko stąd do dwu bardzo ważnych miast w Polsce Warszawy i Gdańska ważnych ośrodków gospodarczych Polski, ważnych rynków zbytu. Blisko stąd także do Kaliningradu, przez który otwiera się okno na całą Rosję. Łatwo stąd także dostać się na Litwę i pozostałe kraje nadbałtyckie. Wreszcie Olsztyn to brama do całego pojezierza odwiedzanego przez turystów krajowych i zagranicznych. Olsztyn to siedziba władz regionalnych samorządowych i państwowych (wojewoda), sądów cywilnych, gospodarczych i administracyjnych. Znajduje się tu Izba Skarbowa i Urząd Skarbowy, Izba Celna i Urząd Celny, banki i wszelkie instytucje przydatne do prowadzenia interesów. STABILNY I ROZWOJOWY Od kilku lat Olsztyn poddaje się ocenie prestiżowej agencji Fitach Ratings z Nowego Jorku. W jej ocenie Olsztyn osiąga dobre wyniki operacyjne. Poprawiają się one od 2005 r. W 2006 r. nadwyżka operacyjna wzrosła w porównaniu do roku 2004 ponad dwa razy. W związku z czym miasto zaliczone zostało do wyższej kategorii, a perspektywa ratingu stabilna. Dochody miasta z podatków rosną. W latach wzrosły o 15%. Podatki stanowiły w 2006 r. 8%. dochodów operacyjnych miasta. Jednocześnie dochody miasta wykonane były wyższe od planowanych o 8,6%. Wynika to m.in. ze wzrostu lokalnej gospodarki, inwestycji bezpośrednich, wartości produkcji sprzedanej oraz poprawy na rynku racy. 2 OLSZTYN

3 LUDNOŚĆ Według prognoz liczba mieszkańców miasta do roku 2020 zwiększy się do 176 tys., natomiast w tym samym czasie ludność województwa pozostanie prawie na tym samym poziomie. BEZROBOCIE Według najświeższych danych stopa bezrobocia w Olsztynie wynosiła w czerwcu ,4% czyli 4,1 tys. osób. Spadek liczby bezrobotnych od czerwca 2006 do czerwca 2007 wynosił prawie 30%. Od pond 2 lat stopa bezrobocia w Olsztynie ciągle maleje. GOTOWY NA INWESTYCJE Olsztyn z pewnością należy do liderów wśród miast wojewódzkich pod względem wielkości obszarów miasta objętych planami zagospodarowania przestrzennego. Aktualne plany obejmują aż 60% powierzchni miasta. Przy czym uchwalone plany pokrywają niemal w całości te wszystkie obszary miasta, w których przewidywane są inwestycje. Są to tereny przewidziane do zabudowy przemysłowej, usługowej jak też tereny przewidziane pod budownictwo mieszkaniowe, rekreację i obsługę ruchu turystycznego. W większości są to obszary uzbrojone w sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i z dogodnym dojazdem. Dzięki temu Olsztyn stwarza możliwości inwestowania niemal z marszu w bardzo szerokim zakresie dziedzin, bez czasochłonnych procedur uchwalania planów i doprowadzania mediów. Znajduje się tu wiele terenów, które wymagają rewitalizacji albo wręcz zagospodarowania od podstaw. Należą do nich: tereny powojskowe, brzegi jeziora Ukiel, tzw. park centralny, dworzec PKP-PKS oraz centralna ulica miasta al. Piłsudskiego. TRZY FILARY ROZWOJU Chociaż strategia rozwoju miasta zakłada rozwój zrównoważony to jednak już obecnie na pierwszy plan wysuwają się trzy wiodące dziedziny: nauka, ochrona zdrowia, turystyka. Od powstania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 1999 r. wyraźnie widać jego pozytywny wpływ na wiele dziedzin życia. Uczelnia przyciąga młodych ludzi, z których potem wielu pozostaje w mieście, ściąga także naukowców. Ci dobrze wykształceni ludzie stają się motorami innowacyjności i przedsiębiorczości, szczególnie w takich branżach jak przetwórstwo żywności, ochrona środowiska, geodezja i kartografia, wete- W LICZBACH

4 t INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE BIZNES r Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA ul. Kajki 10/12 tel fax r Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu ul. Głowackiego 8 tel r Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Agroturystyczne ul. Jagiellońska 91 tel r Izba Rzemieślnicza ul. Prosta 38 tel r Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług ul. Mickiewicza 3 tel r Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Przewoźników Drogowych ul. Okrzei 19 tel r Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych ul. Głowackiego 28, IV piętro, pok. 405, Olsztyn tel w.121 r Loża Olsztyńska Business Centre Club ul. Lubelska 34, Olsztyn tel r Sejmik Gospodarczy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn, ul. Kołobrzeska 13 tel t INSTYTUCJE ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ I PAŃSTWOWEJ r Urząd Miasta pl. Jana Pawła II 1 tel fax r Starostwo powiatowe Olsztyn, pl. Bema 5 tel fax r Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn, ul. Emilii Plater 1 tel fax r Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9 tel t ORGANY PODATKOWE I CELNE r Izba Skarbowa w Olsztynie al. Marszałka J. Piłsudskiego 59A tel fax r Urząd Skarbowy w Olsztynie al. Marszałka J. Piłsudskiego 59 tel fax r Izba Celna w Olsztynie Olsztyn, ul. Dworcowa 1 tel fax ( r Urząd Celny Olsztyn, ul. Składowa 5 tel fax Inne instytucje r Konsul honorowy Republiki Federalnej Niemiec ul. Warmińska 14/20 tel fax OLSZTYN

5 rynaria, uprawa roślin, energia odnawialna. Tworzą własne firmy. Ofertę naukowo-badawczą UWM doskonale uzupełniają dwa instytuty naukowo-badawcze i trzy szkoły wyższe niepubliczne. Istnienie dużego potencjału naukowo-badawczego zostało już dostrzeżone przez władze miasta i regionu, które wspólnie z Uniwersytetem tworzą Olsztyński Park Naukowo- -Technologiczny. BANKI Olsztyn posiada bardo dobrze rozwiniętą sieć placówek bankowych. Jest ich w mieście 48. Umożliwiają one skorzystanie ze wszystkich usług bankowych. Bieżącą obsługę finansową znacznie ułatwia prowadzona przez nie bankowość internetowa, która umożliwia zdalne zarządzanie rachunkami, a także realizację operacji bankowych. WARMIŃSKO-MAZURSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna zajmuje ponad 520 ha i zlokalizowana jest w trzynastu podstrefach położonych na terenie miast i gmin: Bartoszyce, Elbląg, Dobre Miasto, Lidzbark Warmiński, Mława, Morąg, Mrągowo, Nowe Miasto Lubawskie, Olecko, Olsztyn, Ostróda, Pasłęk i Szczytno. Podstrefa Olsztyn zajmuje tereny o powierzchni ok. 190 ha. Leżą one we wschodniej części miasta. Grunty posiadają dostęp do wszystkich elementów uzbrojenia. Dogodne położenie pod względem komunikacyjnym (przy drodze krajowej nr 16) umożliwia korzystanie zarówno z transportu kołowego, jak i kolejowego. LIDERZY OLSZTYŃSKIEJ GOSPODARKI Obecnie najważniejsze zakłady przemysłowe to: r Michelin Polska SA produkcja opon, r Indykpol SA przetwórstwo mięsa drobiowego, r Chłodnia Olsztyn SA produkcja żywności mrożonej, r Olsztyńskie Zakładu Graficzne druk książek, r Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne wszelkiego rodzaju usługi geodezyjne, r Edytor spółka z o.o. wydawca większości gazet w regionie, drukarnia usługowa, r Mebelplast produkcja mebli, r Mleczarnia wyroby mleczarskie, r Schwarte-Milfor i Obram produkcja nowoczesnych maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego, r Niczuk-Metal produkcja wszelkiego rodzaju uchwytów i technik mocowań metalowych. Ponadto Olsztyn jest siedzibę wielu zakładów rzemieślniczych, produkujących piece centralnego ogrzewania, agencji reklamowych i firm poligraficznych. W LICZBACH

6 t POWIERZCHNIA MIASTA 87,9 km 2 r Grunty zabudowane i zurbanizowane: 35,5% r Użytki rolne: 25,1% r Lasy i zadrzewienie: 22,7% r Wody: 9,9% r Nieużytki: 2,7% r Tereny różne: 4,1% r Najwyższy punkt w Olsztynie: r Najniższy punkt w Olsztynie: Pieczewo (150,8 m n.p.m.) rzeka Łyna k. Redykajn (88,0 m n.p.m.) Średnia miesięczna temperatura i wilgotność powietrza M-c I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Temp. C -8,3-3,2-1,7 7,4 12,8 16,2 21,1 17,3 15,3 10,1 5,2 4,4 Wilgotność względna, % (dane z IMiGW Gdynia) OLSZTYN

7 TERENY I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA r ENERGIA CIEPLNA Długość sieci ciepłowniczej: 137,9 km Liczba odbiorców energii cieplnej: 715 Ilość sprzedanego ciepła rocznie: ,0 GJ r ENERGIA ELEKTRYCZNA Długość linii kablowych SN 15 kv 291,2 km Długość linii napowietrznych SN 15 kv 25,5 km Długość linii kablowych n.n. 0,4 kv 535,2 km Długość linii napowietrznych n.n. 0,4 kv 175,8 km Średnie roczne zapotrz. na energię elek. na 1 odbiorcę: kwh Liczba odbiorców energii elektrycznej ogółem: w tym gospodarstw domowych: r SIEĆ WODNO-KANALIZACYJNA Długość czynnej sieci wodociągowej: 332,2 km w tym podłączeń domowych: 50,3 km Długość czynnej sieci kanalizacji sanitarnej: 291,4 km w tym podłączeń domowych: 32,5 km Liczba odbiorców: r SIEĆ GAZOWA Długość sieci gazowej ogółem: 374,0 km w tym: sieć rozdzielcza: 269,4 km sieć przesyłowa: 6,7 km przyłącza gazowe: 97,9 km Liczba odbiorców gazu ziemnego ogółem: w tym: gospodarstwa domowe: odbiorcy przemysłowi: 126 odbiorcy nieprzemysłowi: 552 OPIEKA ZDROWOTNA r Liczba szpitali: 7 r Liczba zakładów opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa stacjonarnego: 13 r Liczba zakładów opieki długoterminowej: 6 r Liczba zakładów rehabilitacyjnych: 15 r Liczba łóżek szpitalnych: r Liczba przychodni i ośrodków zdrowia: 56 r Liczba gabinetów lekarskich: 73 r Liczba gabinetów stomatologicznych: 84 r Liczba aptek: 72 r Punkty pomocy społecznej: 11 r Ośrodki wsparcia: 14 r Żłobki: 4 W LICZBACH

8 ZATRUDNIENI W GOSPODARCE NARODOWEJ* Zatrudnieni 31 XII XII XII 2006 Rolnictwo i leśnictwo Przemysł Budownictwo Handel, naprawy, restauracje, hotele Transport, składowanie, łączność Pośrednictwo finansowe Obsługa nieruchomości, działalność związana z prowadzeniem firm Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Edukacja Ochrona zdrowia i opieka społeczna Pozostała działalność usługowa, komunalna, socjalna i indywidualna (bez organizacji społecz. i politycz.) OLSZTYN

9 MIESZKANIA r Mieszkania oddane do użytku, ogółem: 1299 w tym: budownictwo indywidualne: 372 r Przeciętna pow. użytkowa 1 mieszkania oddanego do użytku: 66,90 m 2 w tym: w budownictwie indywidualnym: 103,2 m 2 r Mieszkania, których rozpoczęto budowę, ogółem: 2250 w tym: w budownictwie indywidualnym: 318 ZASOBY MIESZKANIOWE WG FORM WŁASNOŚCI r Mieszkania ogółem: w tym zasoby: spółdzielni mieszkaniowych: osób fizycznych: gmin (komunalne): zakładów pracy: Towarzystwa Budownictwa Społecznego: 579 r Liczba izb w mieszkaniach ogółem: w tym w zasobach: spółdzielni mieszkaniowych: osób fizycznych: gmin (komunalne): zakładów pracy: Towarzystwa Budownictwa Społecznego: r Powierzchnia użytkowa mieszkań (m 2 ) ogółem: w tym zasoby: spółdzielni mieszkaniowych: osób fizycznych: gmin (komunalne): zakładów pracy: Towarzystwa Budownictwa Społecznego: r Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania: 57,8 m 2 w tym zasoby: spółdzielni mieszkaniowych: 50,1 m 2 osób fizycznych: 77,9 m 2 gmin (komunalne): 45,5 m 2 zakładów pracy: 48,8 m 2 Towarzystwa Budownictwa Społecznego: 45,8 m 2 W LICZBACH

10 LICZBA ZAREJESTROWANYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH r Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych: w tym: przedsiębiorstwa państwowe: 6 spółki handlowe: w tym: akcyjne: 56 z ograniczoną odpowiedzialnością: z udziałem kapitału zagranicznego: 234 STRUKTURA BEZROBOCIA WG WYKSZTAŁCENIA Wyższe Policealne i średnie zawodowe Średnie ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Podstawowe OLSZTYN

11 LUDNOŚĆ* Wiek / Rok 31 XII XII XII XII > Ogółem * Dane Urzędu Miasta Olsztyn STRUKTURA LUDNOŚCI Ludność w wieku: 31 XII XII XII 2006 r Przedprodukcyjnym Kobiety (0 17 lat) Mężczyźni (0 17 lat) r Produkcyjnym Kobiety (18 59 lat) Mężczyźni (18 64 lat) r Poprodukcyjnym Kobiety (>60 lat) Mężczyźni (>65 lat) Wiek przedprodukcyjny Wiek produkcyjny Wiek poprodukcyjny W LICZBACH

12 LICZBA ZAREJESTROWANYCH SAMOCHODÓW r Liczba zarejestrowanych pojazdów samochodowych Samochody osobowe Autobusy 531 Samochody ciężarowe Ciągniki Samochody specjalne 523 TRANSPORT Długość dróg (km) Liczba stacji benzynowych Parkingi wydzielone Liczba miejsc postojowych na parkingach Postoje taxi Długość lini autobusowych (km) 376,4 382,2 357,7 376,5 Liczba linii autobusowych Liczba autobusów Stacje kolejowe pasażerskie Liczba odpraw podróżnych b.d. 12 OLSZTYN

13 KULTURA Domy, kluby, ośrodki kultury: 11 Zespoły folklorystyczne / taneczne: 4 / 4 Chóry / orkiestry: 18 / 5 Kina: 2 r Olsztyńskie Lato Artystyczne Liczba imprez / uczestników: 100 / r Miejska Biblioteka Publiczna Liczba filii: 17 Liczba czytelników / wypożyczeń: / Stan księgozbioru: w tym zbiory specjalne: r Wojewódzka Biblioteka Publiczna Liczba czytelników / wypożyczeń: / Stan księgozbioru: w tym zbiory specjalne: r Państwowy Teatr im. Stefana Jaracza Liczba widzów: s. duża s. kameralna s. Margines Liczba spektakli / liczba premier: 146 / / / 4 r Olsztyński Teatr Lalek Liczba widzów: Liczba spektakli / liczba premier: 308 / 5 r Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. F. Nowowiejskiego Liczba koncertów / słuchaczy: 605 / r Muzeum Warmii i Mazur Liczba wystaw: 27 Liczba zwiedzających: r Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne Liczba projekcji / widzów: / Pokazy Słońca, Księżyca i nieba / widzów: 307 / r Biuro Wystaw Artystycznych Liczba wystaw / zwiedzających: 21 / W LICZBACH

14 EDUKACJA r Szkoły dla dzieci i młodzieży prowadzone przez Miasto Olsztyn Szkoły podstawowe / liczba uczniów: 19 / Szkoły podstawowe specjalne / liczba uczniów: 6 / 174 Gimnazja / liczba uczniów: 12 / Gimnazja specjalne / liczba uczniów: 6 / 193 Licea ogólnokształcące / liczba uczniów: 10 / Licea profilowane / liczba uczniów: 7 / 623 Liceum profilowane specjalne / liczba uczniów: 1 / 22 Zasadnicze szkoły zawodowe / liczba uczniów: 5 / 918 Zasadnicze szkoły zawodowe specjalne / liczba uczniów: 2 / 131 Technika / liczba uczniów: 9 / Technika uzupełniające / liczba uczniów: 4 / 55 Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy / liczba uczniów: 1 / 28 Szkoły policealne / liczba uczniów: 4 / 356 r Szkoły dla dorosłych prowadzone przez Miasto Olsztyn Gimnazjum / liczba uczniów: 1 / 212 Technikum / liczba uczniów: 1 / 60 Technika uzupełniające / liczba uczniów: 4 / 301 Szkoły policealne / liczba uczniów: 6 / 717 Uzupełniające licea ogólnokształcące / liczba uczniów: 2 / 205 Licea ogólnokształcące / liczba uczniów: 2 / 347 r Szkoły dla dzieci i młodzieży prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub minister Szkoły podstawowe / liczba uczniów: 4 / 362 Szkoła podstawowa specjalna / liczba uczniów: 1 / 93 Gimnazja / liczba uczniów: 6 / Licea ogólnokształcące / liczba uczniów: 4 / 203 Zasadnicza szkoła zawodowa / liczba uczniów: 1 / 16 r Szkoły dla dorosłych prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub minister Licea ogólnokształcące / liczba uczniów: 9 / Uzupełniające licea ogólnokształcące / liczba uczniów: 9 / 726 Technika uzupełniająca / liczba uczniów: 2/ 32 Szkoły policealne / liczba uczniów: 30 / OLSZTYN

15 r Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Liczba studentów: studia dzienne: studia zaoczne: r Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. T. Kotarbińskiego Liczba studentów: r Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego Liczba studentów: studia dzienne: studia zaoczne i wieczorowe: r Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie Liczba studentów: SPORT, REKREACJA Basen kryty 25 m / 12 m: 1 / 1 Hala widowiskowo-sportowa: 1 Stadiony sportowe: 4 Boisko do rugby: 1 Lotnisko sportowe: 1 Lodowisko sztuczne (sezonowe): 2 Korty tenisowe: 32 Strzelnice sportowe (na wolnym powietrzu): 4 Tor motocrossowy: 1 Kręgielnia: 1 Rampa dla rolkarzy: 1 Ośrodki jeździeckie i hipodromy: 3 Plaża miejska: 1 Kluby płetwonurków: 4 Przystanie wodne: 9 Kluby sportowe: 75 Uczniowskie kluby sportowe: 39 Związki sportowe: 30 TURYSTYKA Biura turystyczne: 23 Obiekty hotelarskie/liczba miejsc noclegowych: 19/2 085 Pensjonaty/liczba miejsc noclegowych: 6/115 Schronisko Młodzieżowe/liczba miejsc noclegowych: 1/75 Pola biwakowe: 4 Liczba stanowisk pod namioty: 40 Liczba stanowisk pod przyczepy campingowe: 60 GASTRONOMIA Liczba restauracji: 54 Liczba barów i bufetów: 77 Liczba pijalni piwa: 12 Liczba kawiarni: 9 Liczba pizzerii: 12 Liczba pubów: 13 Punkty małej gastronomii: 15 kluby 10 W LICZBACH

16 Urząd Miasta Olsztyn Wydział Kultury, Promocji i Turystyki Olsztyn, pl. Jana Pawła II 1, tel./fax Opracowanie: Urząd Miasta Olsztyn Redakcja: Hanna Królikowska Zdjęcia: archiwum Urzędu Miasta M. Wieliczko, Zdzisław Skóra, Monika Skóra, J. Pająk, R. Czerwiński Opracowanie graficzne: Pracownia Wydawnicza ElSet, Olsztyn, Druk: Drukarnia Spręcograf

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - wstępny projekt - Olsztyn,maj 2006 r. Spis treści 1. Wstęp... 2. Diagnoza sytuacji społeczno

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań I. Wprowadzenie Żagań XI 2005 1. Pojęcie rewitalizacji Rewitalizacja, rozumiana jest jako proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach miast, mający na celu poprawę

Bardziej szczegółowo

RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY

RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY na potrzeby realizacji projektu Opracował Zespół w składzie: Prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki Dr Andrzej Gałązka Dr Ewa Jastrzębska Dr

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU

CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU Czwarty raport rządowy dla Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020 Wersja 4.0 marzec 2014 r. 2 Słownik... 6 SEKCJA 1 STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016.

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016. Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/43/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 stycznia 2011 r. Prezydent Miasta Stargard Szczeciński Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich NARODOWY PLAN ROZWOJU NA LATA 2004-2006 ROZDZIAŁ 1.

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA STRATEGII ROZWOJU MAKROREGIONU POLSKI CENTRALNEJ 2030

KONCEPCJA STRATEGII ROZWOJU MAKROREGIONU POLSKI CENTRALNEJ 2030 AWANGARDA NAUKI ZINTEGROWANA PRZESTRZEŃ WIEDZY I INNOWACJI AWANGARDA KULTURY PRZESTRZEŃ PRZYJAZNA TWÓRCOM I PROJEKTANTOM MEDYCYNA JUTRA INNOWACYJNA SIEĆ MEDYCZNO-FARMACEUTYCZNA ROLNICTWO PRZYSZŁOŚCI MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 2012 MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 Autorzy opracowania: Grzegorz Humenny Paweł Grygiel Piotr Klimczak Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy powiatu jarosławskiego - charakterystyka wybranych grup osób bezrobotnych:

Rynek pracy powiatu jarosławskiego - charakterystyka wybranych grup osób bezrobotnych: Rynek pracy powiatu jarosławskiego - charakterystyka wybranych grup osób bezrobotnych: osoby do 30 r. ż., osoby pow. 50 r. ż., rodzice, posiadający co najmniej 1 dziecko w wieku do 6 lat lub co najmniej

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r.

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r. Gmina Miasta Toruń Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 Toruń 2010 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. OBECNA WERSJA DOKUMENTU WOBEC STRATEGII ROZWOJU MIASTA TORUNIA Z 2002 R... 4 1.2. METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Raport na temat wielkich miast Polski. Kraków

Raport na temat wielkich miast Polski. Kraków Raport na temat wielkich miast Polski Kraków Spis treści 3 Wstęp 5 4 Metodologia 7 Najważniejsze rekomendacje 5 10 Ludzie 14 Jakość życia 5 18 Wizerunek 22 Instytucje 5 26 Infrastruktura 30 Finanse 5 34

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA FORMALNA I PRAWNA WYKONANIA PRACY 6 2. WPROWADZENIE 6 3. CEL I ZAKRES PRACY 7 4. CHARAKTERYSTYKA MIASTA 8

1. PODSTAWA FORMALNA I PRAWNA WYKONANIA PRACY 6 2. WPROWADZENIE 6 3. CEL I ZAKRES PRACY 7 4. CHARAKTERYSTYKA MIASTA 8 1 1. PODSTAWA FORMALNA I PRAWNA WYKONANIA PRACY 6 2. WPROWADZENIE 6 3. CEL I ZAKRES PRACY 7 4. CHARAKTERYSTYKA MIASTA 8 4.1. Położenie miasta 8 4.2. Ogólne informacje o mieście 9 4.3. Infrastruktura techniczna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo