SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA"

Transkrypt

1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Strona tytułowa 1 Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 2 Decyzja Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej projektanta 3 Zaświadczenie o członkostwie w Izbie projektanta 4 Decyzja Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej sprawdzającego 5 Zaświadczenie o członkostwie w Izbie sprawdzającego 6 OPIS TECHNICZNY I. DANE OGÓLNE PODSTAWA OPRACOWANIA CEL OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA... 9 II. ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA STAN ISTNIEJĄCY STAN PROJEKTOWANY OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI OKREŚLENIE OBLICZENIOWEJ ILOŚCI WODY UŻYTKOWEJ PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA ROBOTY ZIEMNE PRÓBA SZCZELNOŚCI I PŁUKANIE SPRAWDZENIE WYDAJNOŚCI ODCINKÓW ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ AWARYJNE NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA P.POŻ III. ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ STAN ISTNIEJĄCY STAN PROJEKTOWANY OBLICZENIA ILOŚCI ŚCIEKÓW SANITARNYCH OPIS ŚCIEKÓW SANITARNYCH MATERIAŁY I WYKONANIE INSTALACJI PRÓBA SZCZELNOŚCI SIECI KANALIZACYNEJ IV. ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ STAN ISTNIEJĄCY BILANS WÓD OPADOWYCH OKREŚLENIE SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA WÓD OPADOWYCH OCZYSZCZENIE WÓD OPADOWYCH ZBIORNIK P.POŻ I OGRANICZENIE WYPŁYWU WODY ZE ZBIORNIKA RUROCIĄGI STUDNIE UKŁADANIE PRZEWODÓW PRÓBA SZCZELNOŚCI SIECI KANALIZACYNEJ ZESTAWIENIE OBLICZENIOWYCH WYDAJNOŚCI I STOPNIA WYPEŁNIENIA ODCINKÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ V. ZEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU

2 1. PRZYŁĄCZE GAZU MATERIAŁ ŁĄCZENIE RUR PUNKT REDUKCYJNO POMIAROWY I SZAFKA GAZOWA ZAWORU MAG SKRZYŻOWANIA I PRZESZKODY TERENOWE ROBOTY ZIEMNE WARUNKI WYKONANIA I BHP UWAGI WSPÓŁRZĘDNE GEODEZYJNE PUNKTÓW CHARAKTERYSTYCZNYCH INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH PROJEKTOWANEGO BUDYNKU HANDLOWO MAGAZYNOWEGO ZLOKALIZOWANEGO W ŁODZI NA UL. BUDY 4 24 Załączniki: - Wymagania ZWiK Łódź; - Wymagania PGNiG SPIS RYSUNKÓW: IS_1 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU IS_2 INSTALACJA ZEWNĘTRZNA WODOCIAGOWA - PROFIL IS_3 KANALIZACJA SANITARNA ZEWNĘTRZNA PROFIL IS_4 KANALIZACJA DESZCZOWA ZEWNĘTRZNA PROFIL IS_5 ZEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU PROFIL IS_6 ZBIORNIKI RETENCYJNO POŻAROWE - RYSUNEK SZCZEGÓŁOWY IS_7 SEPARATOR LAMELOWY Z OSADNIKIEM 2500mm - RYSUNEK SZCZEGÓŁOWY IS_8 WPUSTY DROGOWE - RYSUNEK SZCZEGÓŁOWY IS_9 STUDNIE RYSUNEK SZCZEGÓŁOWY IS_10 STUDNIE RYSUNEK SZCZEGÓŁOWY IS_11 PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY W LINII OGRODZENIA 8

3 Opis techniczny do projektu budowlanego zewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz zewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb projektowanego budynku handlowo magazynowego zlokalizowanego w Łodzi na ul. Budy 4 I. DANE OGÓLNE 1. Podstawa opracowania Podstawą opracowania są: - wytyczne Inwestora; - projekt architektoniczno-budowlany; - projekty oraz uzgodnienia branżowe; - obowiązujące normy i przepisy, 2. Cel opracowania Celem niniejszego opracowania jest stworzenie dokumentacji umożliwiającej uzyskanie pozwolenie budowlane w zakresie rozwiązań projektowych instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacji wodociągowej oraz gazowej zewnętrznej dla potrzeb projektowanego budynku handlowo magazynowego zlokalizowanego w Łodzi na ul. Budy Zakres opracowania Zakresem opracowania objęta jest zewnętrzna instalacja wodno-kanalizacyjna oraz instalacja gazu na terenie II. ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA 1. Stan istniejący W chwili obecnej posesja przy ulicy Budy 4 nie posiada własnego przyłącza wodociągowego ani zewnętrznej instalacji wodociągowej. 2. Stan projektowany W oparciu o wydana wymagania techniczne ZWiK Łódź budynek zasilany będzie poprzez projektowane przyłącze wodociągowe zasilane z sieci wodociągowej przebiegającej w ulicy Budy. Projekt przyłącza wodociągowego wraz ze studnią wodomierzową należy wykonać wg odrębnej dokumentacji dotyczącej przyłącza wodociągowego. 9

4 3. Opis prowadzonej działalności Na posesji przy ulicy Budy 4 w projektowanym budynku prowadzona będzie działalność handlowo magazynowa. Woda przeznaczona będzie na potrzeby bytowo gospodarcze oraz przeciw pożarowe. 4. Określenie obliczeniowej ilości wody użytkowej Zasilenie budynku: Przepływ obliczeniowy wody użytkowej: q=0,682(σqn) 0,45-0,14 gdzie: qi normatywny wypływ z punktów czerpalnych wg tabeli; n ilość poszczególnych punktów czerpalnych. Rodzaj przyboru Ilość [szt.] Normatywny wypływ wody [dm 3 /s] qzw qcw Umywalka ,31 2,31 Zlewozmywak/zmywak 2 7 0,14 0,14 Miska ustępowa 7 0,13 0,91 Pisuar 4 0,25 1 Polewaczka DN ,30 7,8 Kabina natryskowa 3 0,15 0,45 0,45 Qn 12,61 2,9 Σqn 15,51 Przepływ obliczeniowy wody użytkowej: qu=0,682(σqn) 0,45-0,14= 2,20 dm 3 /s = 7,92 m 3 /h Zapotrzebowanie wody na cele wewn. instalacji p.poż.: Przyjęto zgodnie z PN jednoczesność działania 2 hydrantów wewnętrznych p.poż. 33 qp.poż. = 2 x 1,5 = 3,0 l/s Przepływ obliczeniowy sumaryczny dla budynku: Zasilenie zbiornika: qp.poż.+ 15%qu = 3,0 + 15%*2,2 = 3,3 dm 3 /s Przepływ obliczeniowy wody zasilającej zbiornik: 5,0 dm 3 /s 5. Projektowana zewnętrzna instalacja wodociągowa Projektowany rurociąg zasilający wykonany zostanie z PE100 SDR17 90x5,4 i zasilać będzie projektowany budynek. Na projektowanym odcinku instalacji zewnętrznej wodociągowej zaprojektowano trójnik PE90/90 oraz 10

5 zasuwę wodociągową DN 80 zasilającą zbiorniki przeciwpożarowe. Połączenie zasuwy oraz projektowanego trójnika wykonać poprzez zgrzewanie doczołowe lub mufy elektrooporowe. 6. Roboty ziemne Rury układać w wykopach mechanicznych lub ręcznych na podsypce piaskowej gr cm. Obsypka 30 cm ponad górną krawędź rurociągu, zagęszczana warstwowo. Pozostałą część wykopu, można zasypać gruntem rodzimym zagęszczając go warstwami. W przypadku wystąpienia gruntów plastycznych (lub innych nie nadających się do ponownego zagęszczenia), należy wymienić grunt rodzimy i wykop zasypać piaskiem. Ściany wykopu zabezpieczyć przed osypywaniem się gruntu przez szalowanie. Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-98/S-02205, w której zawarte są wymagania dotyczące wykonywania wykopów, zabezpieczania ich i odbioru. Wykonane wykopy oznaczyć przez ustawienie zapór pomalowanych na jaskrawe kolory. Uwaga pod zjazdem do doku rozładowczego instalację prowadzić w rurze osłonowej typu AROT o średnicy 100mm. 7. Próba szczelności i płukanie Próbie szczelności podlega wykonany nowy odcinek wodociągu przed jego połączeniem z rurociągiem istniejącym. W czasie próby szczelności wszystkie łuki i zamontowana armatura muszą być odkryte. Proste odcinki rurociągu (między złączami) powinny być przysypane i zagęszczone, a próba może się odbyć najwcześniej w 48 godzin po zasypaniu. Temperatura wodociągu nie może być wyższa niż 20 C.Próbę szczelności należy przeprowadzić przy ciśnieniu zgodnym z wytycznymi producenta systemu, nie niższym niż p=1,0mpa. Z uwagi na fakt, że polietylen jest materiałem sprężystym procedura przeprowadzenia badań szczelności rurociągów powinna uwzględniać zmiany wymiarów geometrycznych badanych odcinków przewodów w trakcie trwania próby, generowanych przez zjawisko pełzania materiału. Powoduje to spadki ciśnienia wody w rurociągu, które często nie są spowodowane jego nieszczelnościami. Dlatego też należy ściśle stosować procedurę przeprowadzania próby szczelności opisaną w katalogu producenta rur, zachowując właściwe fazy próby i czasy jej trwania. Po zakończeniu próby ciśnienie należy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany. Po pozytywnym wyniku próby sieć wodociągową poddać należy płukaniu i dezynfekcji. Po zakończeniu prac należy wykonać badanie bakteriologiczne wody. 8. Sprawdzenie wydajności odcinków zewnętrznej instalacji wodociągowej Oznaczenie Rzędna osi pocz. [m] L [m] Q [dm³/s] v [m/s] R [Pa/m] Średnica [mm] Typ rury SW - WZ1 251,06 8, x 5,4 WZ2 - SW 251,05 34, x 5,4 WZ3 - WZ2 251,6 2, x 5,4 WZ4 - WZ2 251,64 128,15 3,3 0, x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach / PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach / PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach / PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach /

6 WB1 - WZ4 253,11 10,6 3,3 0, x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach / Awaryjne napełnianie zbiornika p.poż z instalacji wodociągowej. Zasilenie zbiornika: Przepływ obliczeniowy wody zasilającej zbiornik: 5,0 dm 3 /s Wymagana pojemność: 150 m 3 Czas napełnienia zbiornika: dm 3 /5 dm 3 /s=8,3 h III. ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 1. Stan istniejący W chwili obecnej posesja przy ulicy Budy 4 nie posiada własnego przyłącza kanalizacji sanitarnej ani zewnętrznej instalacji. 2. Stan projektowany W oparciu o wydana wymagania techniczne ZWiK Łódź budynek ścieki z budynku odprowadzane będą poprzez projektowane przyłącze KS do projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przebiegającego w ulicy Budy. Projekt przyłącza, sieci kanalizacyjnej wraz ze studnią kontrolno pomiarową należy wykonać wg odrębnej dokumentacji dotyczącej przyłącza KS. 3. Obliczenia ilości ścieków sanitarnych Odpływ obliczeniowy ścieków wg PN-92/B dla przykanalika SB1 Wartość odpływu charakterystycznego dla budynku - K = 0,5 dm 3 /s Równoważniki odpływu: Umywalki 11 x 0,5 = 5,5 Wpust dn50 11x 1,0 = 11,0 Wpust dn 100 4x 2,0 = 8,0 Ilość ścieków q s = K x AWs = 2,5 dm 3 /s AWs = 24,5 Odpływ obliczeniowy ścieków wg PN-92/B dla przykanalika SB2 12

7 Wartość odpływu charakterystycznego dla budynku - K = 0,5 dm 3 /s Równoważniki odpływu: Umywalki 11 x 0,5 = 5,5 Pisuar 4x 1,0 = 4,0 Miski ustępowe 7x 2,5 = 17,5 Natryski 3x 1,0 = 3,0 Zlewozmywaki 2x 1,0 = 2,0 Wpust dn100 1 x 2,0 = 2,0 Wpust dn50 3 x 1,0 = 3,0 Ilość ścieków q s = K x AWs =3,04 dm 3 /s AWs = 37 Odpływ obliczeniowy ścieków wg PN-92/B dla przykanalika SB3 Wartość odpływu charakterystycznego dla budynku - K = 0,5 dm 3 /s Równoważniki odpływu: Umywalki 11 x 0,5 = 5,5 Wpust dn50 11x 1,0 = 11,0 Wpust dn 100 4x 2,0 = 8,0 Ilość ścieków q s = K x AWs = 2,5 dm 3 /s AWs = 24,5 Odpływ obliczeniowy ścieków wg PN-92/B dla całego budynku Wartość odpływu charakterystycznego dla budynku - K = 0,5 dm 3 /s Równoważniki odpływu: Umywalki 33 x 0,5 = 16,5 Pisuar 4x 1,0 = 4,0 Miski ustępowe 7x 2,5 = 17,5 Natryski 3x 1,0 = 3,0 Zlewozmywaki 2x 1,0 = 2,0 Wpust dn100 9 x 2,0 = 18,0 Wpust dn50 25 x 1,0 = 25,0 Ilość ścieków q s = K x AWs =4,64 dm 3 /s AWs = Opis ścieków sanitarnych Ścieki sanitarne odprowadzane do kanalizacji miejskiej będą ściekami o charakterze wyłącznie socjalnobytowym. 13

8 W ściekach powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej nie występują substancje szczególnie szkodliwe określone w załączniku nr 11 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005r (Dz U.Nr 233 z 2005r poz 1988), na które wymagane jest uzyskanie przez dostawcę ścieków pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 122 ust. 1 punkt 10 Ustawy Prawo Wodne z dnia (dz U. Nr. 115 z dnia r poz z późniejszymi zmianami). W ściekach nie będą także przekraczane wartości wskaźników zanieczyszczeń w związku z czym na przyłączu nie przewidziano żadnych urządzeń podczyszczających. 5. Materiały i wykonanie instalacji RUROCIĄGI Nowoprojektowaną instalację kanalizacji sanitarnej na terenie zaprojektowano z rur PVC 160 oraz 200 klasy S SN 8 z rdzeniem litym do instalacji zewnętrznych. STUDNIE Na instalacji kanalizacji zewnętrznej projektuje się studnie rewizyjne typowe z kręgów żelbetowych φ 1000mm. Studnie przykryć płytą nastudzienną z zastosowaniem pierścienia odciążającego i zamknąć włazem żeliwnym klasy D400 o średnicy dn=600mm w/g PN-EN 124:2000. Wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie studni żelbetowych należy zabezpieczyć za pomocą preparatów przeciwwilgociowych (abizol RS oraz abizol PS lub porównywalnych). Przejścia rur kanalizacyjnych przez ścinkę studni wykonywać należy z zastosowaniem tulei ochronnej z uszczelką, stanowiącą element systemu rur PVC. Studnie wyposażyć należy w stopnie włazowe, a w dnie studni wykonać kinety. UKŁADANIE PRZEWODÓW Właściwe ułożenie rurociągów ma ogromne znaczenie na zachowanie się rur w warunkach eksploatacyjnych. Jeżeli rurociągi ułożone zostaną z odpwiednią starannością opisaną przez producenta w instrukcji, wartości dopuszczalnych odkształceń nie zostaną przekroczone. Rury PVC układać na podsypce piaskowej o grubości min. 15cm. Zasypkę przewodu w wykopie wykonać z dwóch warstw piaskowych. Pierwszą warstwę ochronną wykonać do wysokości 15 cm ponad wierzch przewodu, a drugą do powierzchni terenu. Zasypywanie rurociągu przeprowadza się następująco: I etap - wykonanie warstwy ochronnej rurociągu z wyłączeniem odcinków połączeń rur II etap - po wykonaniu prób szczelności kanału - wykonać warstwę ochronną w miejscach połączeń rurociągów. III etap- zasypanie wykopu do powierzchni terenu z zagęszczeniem gruntu warstwami co 30 cm. Materiałem zasypu warstwy ochronnej powinien być piasek sypki, drobny lub średnio ziarnisty bez grud i kamieni. Powyżej tej warstwy zasypywanie wykopu dokonuje się gruntem rodzimym. Prawidłowość wykonania zagęszczenia obsypki warunkuje uzyskanie przez rurę właściwej wytrzymałości mechanicznej. Szczegóły układania instalacji zamieszczono w części rysunkowej opracowania 6. Próba szczelności sieci kanalizacynej Warunki przeprowadzenia próby szczelności należy uzgodnić z odbiorcą ścieków. Próbę szczelności instalacji kanalizacyjnej należy przeprowadzić jako tzw. próbę wodną. Polega ona na wypełnieniu rurociągów sieci (łącznie ze studnią) wodą do poziomu terenu. Poprzez uzupełnianie poziomu wody, wysokość słupa wody należy utrzymywać w tolerancji mm w stosunku do wartości początkowej. Warunki próby są spełnione wtedy, gdy dodana ilość wody nie przekracza 0,20 l/m 2 powierzchni zwilżonej w czasie 30 min. dla rurociągów łącznie ze studniami kanalizacyjnymi. 14

9 Oznaczenie L [m] Q [dm³/s] v [m/s] Spadek [%] Średnica [mm] S1 - S0 10,36 8,04 0, x 5,9 S2 - S1 43,15 8,04 1,9 8,6 200 x 5,9 S3 - S2 48,99 8,04 0, x 5,9 S4 - S3 49,02 8,04 1,1 1,7 200 x 5,9 S5 - S4 20,25 5,54 0, x 5,9 S6 - S5 20,39 2,5 0, x 5,9 SB1 - S6 11,01 2,5 0, x 4,7 SB2 - S5 12,01 3,04 1 2,6 160 x 4,7 SB3 - S4 11,05 2,5 1,1 4,7 160 x 4,7 Typ rury Rura PVC-U kl.s (SN8) SDR 34 LITE _2 Rura PVC-U kl.s (SN8) SDR 34 LITE _2 Rura PVC-U kl.s (SN8) SDR 34 LITE _2 Rura PVC-U kl.s (SN8) SDR 34 LITE _2 Rura PVC-U kl.s (SN8) SDR 34 LITE _2 Rura PVC-U kl.s (SN8) SDR 34 LITE _2 Rura PVC-U kl.s (SN8) SDR 34 LITE Rura PVC-U kl.s (SN8) SDR 34 LITE Rura PVC-U kl.s (SN8) SDR 34 LITE Wyp. [%] 36,3 21,1 36,3 31, ,3 27,1 23,4 18,3 IV. ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1. Stan istniejący W chwili obecnej posesja przy ulicy Budy 4 nie posiada własnego przyłącza kanalizacji deszczowej ani zewnętrznej instalacji. 2. Bilans wód opadowych Do obliczeń przyjęto zgodnie z zaleceniami prof. Błaszczyka deszcz zdarzający się przeciętnie c = 5 lat o prawdopodobieństwie wystąpienia p = 20 % wg wzoru: C q = 0,67 t gdzie: t - czas trwania deszczu = 15 minut C częstotliwość pojawienia się deszczu (przyjęto C=5 rok), to: 15

10 q = = 0, [ l / s / ha ] Ilość wód opadowych określono ze wzoru: Q = ψ x q x F (dm3/s) Gdzie: ψ - współczynnik spływu powierzchniowego, q natężenie deszczu (dm3/sxha); do obliczeń przyjęto natężenie miarodajne w wysokości 131 l/s*ha. F powierzchnia zlewni (ha), Powierzchnia zabudowy dach o spadku 7%: 5 561,27 m 2 Powierzchnia terenów utwardzonych: ,12 m 2 Współczynnik spływu dla dachu o kącie nachylenia <15 o - ψ = 0,80 Współczynnik spływu dla terenów utwardzonych: - ψ = 0,80 Ilość wód opadowych z dachu projektowanego budynku: Q1 = 0,80 x 131 x 0,5561 = 73,0 dm 3 /s Ilość wód opadowych z terenów utwardzonych (kostka) Q2 = 0,80 x 131 x 1,5506 = 162,5 dm 3 /s Łączna ilość wód opadowych kierowana do zbiornika wód deszczowych wyniesie: Qd = 58, ,5 =221,0 dm3/s 3. Określenie sposobu zagospodarowania wód opadowych W oparciu o wydana wymagania techniczne ZWiK Łódź ścieki deszczowe odprowadzane będą poprzez instalację zewnętrzną do projektowanego przyłącza KD do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej przebiegającejw ulicy Budy. Projekt przyłącza wraz ze studnią kontrolno pomiarową należy wykonać wg odrębnej dokumentacji dotyczącej przyłącza KD. 4. Oczyszczenie wód opadowych Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r., w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (DZ.U.168, poz. 1763), wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne wprowadzane do wód lub do ziemi z powierzchni szczelnej terenów przemysłowych i składowych powinny zostać oczyszczone w taki sposób, aby w odpływie do odbiornika zawartość zawiesin ogólnych była nie większa niż 100 mg/l, a substancji ropopochodnych - nie większa niż 15 mg/l. W celu podczyszczenia wód opadowych zaprojektowano lamelowy separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem qnom = 30dm3/s, gmax = 300 dm3/s poj. magazyn oleju = 450dm3. 16

11 5. Zbiornik p.poż i ograniczenie wypływu wody ze zbiornika Zgodnie z otrzymanymi wymaganiami ZWiK Łódź z nr TT.W /13 sieć wodociągowa zlokalizowana w ulicy Budy zapewni 5,0 dm 3 /s dla celów zewnętrznej i wewnętrznej ochrony pożarowej. Zgodnie z wytycznymi Rzeczoznawcy do spraw p.poż oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Dziennik Ustaw Nr 124 Poz.1030 z dnia 24 lipca 2009r w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, budynek chroniony będzie poprzez: nasady zewnętrznego gaszenia o łącznej wydajności 20 dm 3 /s cztery hydranty 25 i pięć hydrantów 33, przy założeniu dwóch jednocześnie działających hydrantów o łącznej wydajności 3,0 dm 3 /s Łączna wydajność wymaganego strumienia wody przeciw pożarowej wynosi: 20dm 3 /s Strumień zapewniony poprzez wodociąg: 5 dm 3 /s Wymagany strumień wody przeciwpożarowej ze źródła uzpełniajacego: 15 dm 3 s Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Dziennik Ustaw Nr 124 Poz.1030 z dnia 24 lipca 2009r w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, w przypadku zbiornika wody przeciwpożarowej należy przewidzieć zapas 10 m 3 wody na każdy brakujący dm 3 /s, stąd wymagana minimalna pojemność zmagazynowanej wody dla potrzeb p.poż wynosi 150 m 3. Dla zmagazynowania wody przeciwpożarowej zaprojektowano podziemny zbiornik owalny o wewnętrznym przekroju poziomym 3,14*6^2/4 + 6*7,5 = 73,26 m 2 i wysokości 3,0m. Wymagana czynna wysokość słupa wody w zbiorniku: 150/(3,14*6^2/4 + 7,5*6) = 2,05 m Ze względu na wymagane ograniczenie odprowadzenia wód opadowych wynikające z wydajności sieci miejskiej w tym rejonie oraz potrzeby magazynowania wód dla celów przeciw zaprojektowano podziemny zbiornik owalny o wewnętrznym przekroju poziomym 3,14*6^2/4 + 6*7,5 = 73,26 m 2 i wysokości 3,0m. Zbiorniki należy wyposażyć w kominki inspekcyjne, drabinki złazowe, nasady podłączeniowe autopomp samochodów strażackich, zawór zwrotny z cięgnem oraz system sygnalizacji poziomu wody w zbiorniku. Na wylocie ze zbiornika należy zastosować regulator wypływu zgodny z wytycznymi ZWiK. Retencyjność układu kanalizacji deszczowej Ze względu na narzucony przez ZWiK Łódź maksymalny strumień odprowadzanych wód opadowych i roztopowych wynoszący 128 dm 3 w zbiorniku zaprojektowano regulator wypływu. Ilość ścieków deszczowych odprowadzanych do kanalizacji deszczowej w czasie opadu miarodajnego wynosi: 221dm 3 /s * 15 *60s / 1000 = 198,9 m 3 Ilość ścieków deszczowych odprowadzanych do kanalizacji deszczowej w czasie opadu miarodajnego poprzez regulator wypływu: 17

12 128dm 3 /s * 15 *60s / 1000 = 115,2 m 3 Wymagana pojemność retencyjna: 198,9 m 3-115,2 m 3 = 87,3 m 3 Sprawdzenie pojemności układu kanalizacji deszczowej: - pojemność instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej (przy 100% wypełnienia kanałów): 57 m 3 - dostępna pojemność zbiornika 0,60 * (3,14*6,0*6,0/4 + 7,5*6) = 44 m 3 Sumaryczna pojemność układu kanalizacji deszczowej wynosi = 101 m 3 i jest większa od wymaganej 87,3 m Rurociągi Nowoprojektowaną instalację kanalizacji sanitarnej na terenie zaprojektowano z rur PVC klasy S SN 8 z rdzeniem litym do instalacji zewnętrznych. 7. Studnie Na instalacji kanalizacji zewnętrznej projektuje się studnie inspekcyjne typowe z kręgów żelbetowych φ 1000mm. Studnie przykryć płytą nastudzienną z zastosowaniem pierścienia odciążającego i zamknąć włazem żeliwnym klasy D400 o średnicy dn=600mm w/g PN-EN 124:2000. Wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie studni żelbetowych należy zabezpieczyć za pomocą preparatów przeciwwilgociowych (abizol RS oraz abizol PS lub porównywalnych). Przejścia rur kanalizacyjnych przez ścinkę studni wykonywać należy z zastosowaniem tulei ochronnej z uszczelką, stanowiącą element systemu rur PVC. Studnie wyposażyć należy w stopnie włazowe, a w dnie studni wykonać kinety. 8. Układanie przewodów Ze względu na ciężki ruch kołowy na terenie, właściwe ułożenie rurociągów ma ogromne znaczenie na zachowanie się rur w warunkach eksploatacyjnych. Jeżeli rurociągi ułożone zostaną z odpwiednią starannością opisaną przez producenta w instrukcji, wartości dopuszczalnych odkształceń nie zostaną przekroczone. Rury PVC układać na podsypce piaskowej o grubości min. 20cm. Zasypkę przewodu w wykopie wykonać z dwóch warstw piaskowych. Pierwszą warstwę ochronną wykonać do wysokości 20 cm ponad wierzch przewodu, a drugą do powierzchni terenu. Zasypywanie rurociągu przeprowadza się następująco: I etap - wykonanie warstwy ochronnej rurociągu z wyłączeniem odcinków połączeń rur II etap - po wykonaniu prób szczelności kanału - wykonać warstwę ochronną w miejscach połączeń rurociągów. III etap- zasypanie wykopu do powierzchni terenu z zagęszczeniem gruntu warstwami co 30 cm. Materiałem zasypu warstwy ochronnej powinien być piasek sypki, drobny lub średnio ziarnisty bez grud i kamieni. Powyżej tej warstwy zasypywanie wykopu dokonuje się gruntem rodzimym. Prawidłowość wykonania zagęszczenia obsypki warunkuje uzyskanie przez rurę właściwej wytrzymałości mechanicznej. 18

13 Szczegóły układania instalacji zamieszczono w części rysunkowej opracowania. 9. Próba szczelności sieci kanalizacynej Warunki przeprowadzenia próby szczelności należy uzgodnić z odbiorcą ścieków. Próbę szczelności instalacji kanalizacyjnej należy przeprowadzić jako tzw. próbę wodną. Polega ona na wypełnieniu rurociągów sieci (łącznie ze studnią) wodą do poziomu terenu. Poprzez uzupełnianie poziomu wody, wysokość słupa wody należy utrzymywać w tolerancji mm w stosunku do wartości początkowej. Warunki próby są spełnione wtedy, gdy dodana ilość wody nie przekracza 0,20 l/m2 powierzchni zwilżonej w czasie 30 min. dla rurociągów łącznie ze studniami kanalizacyjnymi. 10. Zestawienie obliczeniowych wydajności i stopnia wypełnienia odcinków kanalizacji deszczowej Oznaczenie Q [dm³/s] v [m/s] Spadek [%] Średnica [mm] Typ rury Wyp. [%] ZB - D2 213,91 3,4 3,5 400 x 11,7 D1 - DO 221,14 5, x 11,7 D2 - D1 221,14 5, x 11,7 D4 - D3 206, x 11,7 D5 - D4 49,61 1,6 1,2 250 x 7,3 D6 - D5 46,37 2, x 7,3 D7 - D6 43,13 2, x 7,3 D8 - D7 36,16 2 2,7 200 x 5,9 D9 - D8 16,35 1, x 4,7 D10 - D4 146,17 3,3 4,7 400 x 11,7 D11 - D10 130,13 1, x 11,7 D D11 4, x 4, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5 55,8 38,4 38,4 85,1 66,6 49,4 47,5 61,5 75, ,2 18,7 19

14 D12 - D11 125,4 1, x 11,7 D13 - D12 107,1 2,4 2,1 315 x 9,2 D14 - D13 103,5 1, x 9,2 D15 - D14 103,5 1, x 9,2 D16 - D15 101,11 1, x 9,2 D17 - D16 93,46 1, x 9,2 D18 - D17 63,87 1, x 7,3 D19 - D18 61,25 1, x 7,3 D20 - D19 58,87 1, x 7,3 D21 - D20 43,75 2,7 5,4 200 x 5,9 D22 - D21 23,89 1, x 5,9 D23 - D ,3 2,1 160 x 4,7 D24 - D20 15,11 1, x 4,7 D25 - D24 11, x 4,7 D26 - D25 6,99 0, x 4,7 D D26 4,73 1,6 8,3 160 x 4,7 D27 - D26 2,26 0, x 4,7 D3 - SL 206, x 11,7 DB1 - D17 29,59 1,9 2,8 160 x 4, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5 58,9 62,4 79,6 79,6 77,9 73,2 94,4 87,4 83,3 56,3 65,3 47,6 71,4 59,9 45,7 21, ,

15 RS1 - D27 2,26 0, x 4,7 RS2 - D26.1 2,06 0,7 1,6 160 x 4,7 RS3 - D26.1 2,66 0, x 4,7 RS4 - D25 4,52 1,7 9,8 160 x 4,7 RS5 - D24 3,61 1,8 12,9 160 x 4,7 RS6 - D19 2,38 1, x 4,7 RS7 - D15 2,38 1,4 9,6 160 x 4,7 RS8 - D13 3,61 1,6 9,6 160 x 4,7 RS9 - D12 4, ,1 160 x 4, ,9 28,1 20,5 17,2 13,3 14,8 18,3 18,7 RS10 - D11.1 2,66 1, x 4,7 14 RS11 - D11.1 2,06 1, x 4,7 12,5 RS12 - D10 2,26 1,5 11,5 160 x 4,7 RS13 - D5 3,24 1,6 10,3 160 x 4,7 RS14 - D6 3,24 1,4 7,5 160 x 4,7 SL - ZB 206, x 11,7 W1 - D x 4, _ ,2 18,7 85,1 58,3 W12-253,78 7,02 1,3 2,7 160 x 4,7 35,3 W2 - D22 12,89 1, x 4,7 W3 - D21 19,86 1,5 2,1 200 x 5, _2 64,2 47,6 21

16 W4 - D18 2,62 0, x 4,7 W5 - D9 16,35 1, x 4,7 W6 - D8 19,81 3, x 4,7 W7 - D7 6,97 2, x 4,7 W8 - D4 11,11 1, x 4,7 W9 - D16 7,65 0, x 4,7 W10 - D12 13,78 1, x 4,7 W11 - D10 13,78 1,4 2,1 160 x 4,7 W13 - D2 7,23 1,1 1,7 160 x 4,7 27,9 75,8 38,4 22,8 43,5 47, ,1 40,6 V. ZEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU 1. Przyłącze gazu Przyłącze gazu zostanie zaprojektowane zgodnie z odrębnym opracowaniem. Przyłącze należy wykonać z rur PE oraz stalowych. 2. Materiał Do wykonania instalacji gazowej na terenie należy używać rur polietylenowych wyprodukowanych z polietylenu o gęstości powyżej 930 kg/m3. Rury muszą zawierać antyutleniacze, stabilizatory i pigmenty niezbędne do otrzymania rur o określonych własnościach mechanicznych i zgrzewalności. Należy stosować rury z typoszeregu SDR 11 PE 100 o średnicy 90 mm, w kolorze żółtym. Do montażu mogą być użyte wyłącznie rury posiadające atest Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie. Rury muszą być jednoznacznie oznakowane. Informacja musi być naniesiona na rurę w odstępach nie większych niż 1,5 m i zawierać następujące dane: datę produkcji i numer serii, nazwę lub skrót nazwy producenta, średnicę zewnętrzną i grubość ścianki, numer normy, rodzaj polietylenu, słowo gaz, ewentualnie grupę wskaźnika płynięcia. 22

17 3. Łączenie rur Rury należy łączyć poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Zakres temperatur oraz warunki pogodowe, w jakich można dokonywać zgrzewania określił producent rur. Do zgrzewania używać wyłączenie sprzętu wymaganego przez Zakład Gazowniczy. W odległości ok. 1,0 m przed punktem redukcyjno-pomiarowym i szafką zaworu MAG, należy wykonać przejściówkę PE-stal i wykonać jako stalowy. Odcinek przewodu stalowego biegnący w ziemi należy zabezpieczyć antykorozyjnie farbami podkładowymi miniowymi, abizolem oraz izolować taśmą izolacyjną polietylenową. 4. Punkt redukcyjno pomiarowy i szafka gazowa zaworu MAG Projektowany punkt redukcyjno-pomiarowy zlokalizowano w granicy działki. Zgodnie z warunkami doprowadzenie do niego gazu nastąpi z gazociągu średniego ciśnienia, przyłączem DN 25 PE. Projektuje się typowy węzeł redukcyjno-pomiarowy z gazomierzem G16 (np. Metrix) oraz reduktorem. 5. Skrzyżowania i przeszkody terenowe W miejscu, gdzie zlokalizowano podziemny odcinek instalacji, nie występują skrzyżowania gazociągu z innymi instalacjami. Rurociąg należy układać w wykopie otwartym. 6. Roboty ziemne Rozpoczęcie układania rurociągu jest poprzedzone posiadaniem zezwolenia na wykonywanie robót ziemnych oraz powiadomienie zainteresowanych instytucji o rozpoczęciu prac. Przed wykonaniem wykopu, służba geodezyjna musi wytyczyć trasę projektowanego odcinka instalacji. Wykopy należy wykonywać zgodnie z: "Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie bhp w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzących roboty budowlano - montażowe sieci gazowych" (Dziennik Ustaw nr 83/93, poz. 392); "Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlano -montażowych i rozbiórkowych" rozdział 5 "Roboty ziemne" (Dziennik Ustaw nr 13 z 1972 r., poz. 93). PN-68/B "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze"; Instrukcja ramowa BHP dla Zakładów Przemysłu Gazowniczego. Wokół wykopów należy ustawić zastawy ochronne. Poręcze powinny być umieszczone na wysokości 1,1 m nad terenem i 1 m od krawędzi wykopu. Przygotowanie podłoża Podłoża naturalne ziemne można stosować w gruntach sypkich lub mało spoistych, suchych. Dno wykopu należy dokładnie oczyścić z kamieni, korzeni i innych części stałych. W gruntach gliniastych lub kamienistych wykop pogłębić i wykonać podsypkę z piasku o grubości warstwy 10 cm. Po zakończeniu prac montażowych i wykonaniu próby szczelności instalacji można przystąpić do zasypywania wykopu zgodnie z poniższymi punktami: ułożyć drut identyfikacyjny miedziany 1,5 mm2; wykonać zasypkę z piasku do wysokości 10 cm; zagęścić grunt, szczególnie dokładnie wzdłuż bocznych ścianek rury; zasypać wykop gruntem rodzimym bez gruzu i śmieci do wysokości 40 cm nad rurą gazową, zagęszczając grunt warstwami co 10 cm; 23

18 ułożyć żółtą folię ostrzegawczą o szerokości 20 cm; zasypać wykop gruntem rodzimym bez gruzu i śmieci, zagęszczając grunt warstwami co 20 cm. 7. Warunki wykonania i BHP Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. Ust. Nr 196 poz Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe z 1998 r. Podczas robót ziemnych i montażowych należy przestrzegać przepisów BHP. Przy wykonywaniu instalacji należy przestrzegać przepisów ppoż. w danym zakresie. 8. Uwagi Po wykonaniu instalacji należy sporządzić schematyczny rysunek powykonawczy instalacji. Na schemacie należy umieścić uwagę o konieczności zachowania szczególnej uwagi w razie wykonywania prac połączonych z kuciem i wierceniem. Prowadzenie oraz skrzyżowania przewodów wykonać zgodnie z ogólnymi warunkami wykonywania instalacji w systemie przewodów z tworzyw sztucznych i wytycznymi producenta przewodów. Wykonawcę obowiązuje znajomość technologii montażu rur. Przy wykonywaniu robót zastosować się do wszystkich uwag na rysunkach. Opracował: mgr inż. Sebastian Mroczek Współrzędne geodezyjne punktów charakterystycznych instalacji zewnętrznych projektowanego budynku handlowo magazynowego zlokalizowanego w Łodzi na ul. Budy 4 Punkt X Y KANALIZACJA DESZCZOWA D D ZB ZB ZB ZB ZB ZB ZB SL D D D D

19 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS DB W W W W W W W

20 W W W W W W Punkt X Y KANALIZACJA SANITARNA S S S S S S SB SB SB Punkt X Y ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA SW Wz Wz Wz Wz WB Punkt X Y ZEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA G G GB Opracował: mgr inż. Sebastian Mroczek 26

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52)

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) 397-29-19 P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Część opisowa

Zawartość opracowania. Część opisowa Zawartość opracowania Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Przyłącze wodociągowe. 2.1. Obliczanie zapotrzebowania wody i średnicy przyłącza. 2.2. Projektowane przyłącze. 2.3. Zabudowa zestawu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel.

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY Przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej dla zmiany

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO BUDYNKU ZSP Nr 2 W MYSŁOWICACH PRZY UL. POCZTOWEJ 20 Spis zawartości 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projektant Izabela Drobnik-Kamińska Strona 1 SPIS TREŚCI. 1. Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Cecylia Dzielińska

mgr inż. Cecylia Dzielińska Rodzaj projektu: Projekt budowlany Branża: Instalacje Sanitarne Temat: Przyłącze kanalizacji zaplecza socjalnokuchennego budynku GOK w Janowie ul. Przasnyska 51 Adres: 13-113 Janowo ul. Przasnyska 51 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy przyłącza sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 40 mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania Projekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY 2 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Zawartość opracowania 2. Opis techniczny 3. Uzgodnienia oświadczenia 4. Część rysunkowa : Nr. 1. Mapa

PROJEKT BUDOWLANY 2 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Zawartość opracowania 2. Opis techniczny 3. Uzgodnienia oświadczenia 4. Część rysunkowa : Nr. 1. Mapa PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY 2 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Zawartość opracowania 2. Opis techniczny 3. Uzgodnienia oświadczenia 4. Część rysunkowa : Nr. 1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1: 500 Nr.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRACOWNIA USŁUGOWO PROJEKTOWA T A D E U S Z P R Z Y B Y Ł tel/fax 67-26-85-405 tel. kom. 601-261-123 PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE OBIEKT : Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym OBIEKT : Przepompownia ścieków sanitarnych z przewodem tłocznym ADRES : działki nr. 111/4 obr. Wietlin III,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 TEMAT: Budowa boiska szkolnego z drenażem, placu zabaw, kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Cześć opisowa. Część graficzna

Cześć opisowa. Część graficzna Cześć opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Instalacja odwodnienia terenu boiska 3.1 Rozwiązania projektowe odwodnienia terenu 3.2 Obliczenia ilości wody odbieranej przez

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 5. UWAGI OGÓLNE 6 6. SPIS RYSUNKÓW. 6 7. OŚWIADCZENIE 7 8.

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budynek mieszkalno usługowy

PROJEKT BUDOWLANY. Budynek mieszkalno usługowy PROJEKT BUDOWLANY Przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wody i gazu OBIEKT: ADRES: INWESTOR: Budynek mieszkalno usługowy dz. nr 293, 294 przy ul. Reymonta i Świętochowskiego w Białogardzie Białogardzkie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Opis techniczny str.2 5 2. Warunki techniczne str.6 8 3. Projekt zagospodarowania terenu - mapa Rys.1 str.9 4. Profil podłużny przyłącza wodociągowego Rys.2 str.10 5. Schemat

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DODATKOWYCH PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 100/80/50 mm od komory ul. Mariacka 33 do ul. Boh. Warszawy 54 w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania

Bardziej szczegółowo

LP NAZWA Skala Nr rysunku

LP NAZWA Skala Nr rysunku SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA LP NAZWA Skala Nr rysunku I CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny. III CZĘŚĆ RYSUNKOWA Mapa zagospodarowania terenu. Profil CO2. Profil azotu. 1:500 1:100/100 1:100/100 S-GZ.01 S-GZ.02

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/1 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/1 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/1 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ADRES : LUBIN, UL. KUKUCZKI 39 INWESTOR : STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 Spis treści 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 2. Przedmiot opracowania...5 3. Podstawa opracowania...5 4. Instalacja drenażu...5 4.1. Opis zastosowanego

Bardziej szczegółowo

MAJ PROJEKT. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki ul. POW 10/16 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 43/45, działka nr 27, obręb 13.

MAJ PROJEKT. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki ul. POW 10/16 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 43/45, działka nr 27, obręb 13. MAJ PROJEKT NIP: 555-132-52-78 Usługi w zakresie projektowania i nadzoru budowlanego instalacji, sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych i wentylacyjnych Artur Jażdżewski

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt.

Projekt budowlany. Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt. Projekt budowlany Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt. EGZEMPLARZ nr 1, 2, 3, 4 INWESTOR: Generalna Dyrekcja

Bardziej szczegółowo

Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej

Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej PROJEKT BUDOWLANY Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : inż. Ryszard Fabrowski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA Temat: Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Zawartość opracowania: CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki:

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki: SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II. Rysunki: 1 Plan sytuacyjny przyłącza gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1:500 2 Profil podłużny instalacji gazu prowadzonej na zewnątrz budynku do istniejącej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI I. Część ogólna 1. Wstęp 1.1. Zakres opracowania 2. Opis techniczny i obliczenia 2.1. Obliczenia ilości wód opadowych 2.1.1. Dobór średnicy rurociągu 2.2. Opis sieci kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa Inwestycji:,,Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie ETAP II

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa Inwestycji:,,Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie ETAP II PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ 16-400 Suwałki, ul Ełcka 23, NIP 844-101-23-09, tele/fax (087)563 05 87,e-mail: reniast@o2.pl -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Egz. arch. InŜynieria sanitarna - przebudowa przyłącza gazowego niskiego ciśnienia

Egz. arch. InŜynieria sanitarna - przebudowa przyłącza gazowego niskiego ciśnienia Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przebudowa przyłącza gazowego niskiego ciśnienia Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2.

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2. 1 SPIS TREŚCI 1.0. Podstawa opracowania projektu przyłącza wod-kan :...2 2.0. Przyłącze i wewnętrzna sieć wodociągowa....2 2.1. Roboty ziemne i rozbiórkowe:...2 2.2. Wykonanie wcinki w rurociąg istniejący

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY Nazwa obiektu: Temat opracowania: Przebudowa ul. Chełmońskiego w m. Sławno Branża sanitarna Remont kanalizacji deszczowej Adres obiektu: m. Sławno ul. Chełmońskiego INWESTOR: Imię i

Bardziej szczegółowo

Firma Usługowo-Handlowa "Kreska" PRZEDMIAR ROBÓT

Firma Usługowo-Handlowa Kreska PRZEDMIAR ROBÓT Fira Usługowo-Handlowa "Kreska" ul. Wyspiańskiego 5/8 39-400 Tarnobrzeg ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4500-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene 453300-8

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ

PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ Obiekt: SIEĆ WODOCIĄGOWA Lokalizacja: Rogoźnik Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa ul., 43-300 Siemianowice Wykonał: inż. Tadeusz Maźniak Uprawnienia budowlane do projektowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach.

PROJEKT BUDOWLANY. budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach. PROJEKT BUDOWLANY budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach. dz. nr ew 1 obręb 01-06, dz. nr ew 34, 35/33 obręb 01-03. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Obiekt: Przebudowa ulicy Wybrzeże Władysława IV od ul. Marynarzy do ul. Steyera Świnoujście, działki geod. nr 269, 270, 271, 22/2, 18 z obrębu 10 1. OPIS TECHNICZNY : 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zabudowa zasuwy burzowej w studni na wylocie kanalizacji deszczowej II. Spis rysunków Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu skala

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci cieplnej w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie OPIS TECHNICZNY

Przebudowa sieci cieplnej w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wymiany sieci cieplnej tradycyjnej zabudowanej w kanale na preizolowaną niskich parametrów DN 2 x 200 mm w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE Inwestor / Użytkownik

ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE Inwestor / Użytkownik BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH Nazwa przedsięwzięcia - zadania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

Gmina Kłobuck ul. 11-go Listopada Kłobuck

Gmina Kłobuck ul. 11-go Listopada Kłobuck TEMAT: Zagospodarowanie terenu przy budynku biurowym przy ul. Zamkowej w Kłobucku. Działka nr: 371/16. STADIUM I CZĘŚĆ: PROJEKT BUDOWLANY Projekt architektoniczno-budowlany Kanalizacja deszczowa INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY branża: instalacje sanitarne

PROJEKT BUDOWLANY branża: instalacje sanitarne wykonano w grudniu 2011r. PROJEKT BUDOWLANY branża: instalacje sanitarne Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis szczegółowy sieci kanalizacji sanitarnej 4. Uwagi końcowe 5. Wytyczne do sporządzenia planu BIOZ 6. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Prezydent Miasta Gliwice Decyzja NR AU-7331/97/2004 z dnia 17.09.2004 r.

SPIS TREŚCI. 1. Prezydent Miasta Gliwice Decyzja NR AU-7331/97/2004 z dnia 17.09.2004 r. 1 I. OPIS TECHNICZNY. SPIS TREŚCI. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Dane ogólne. 4. Odbiornik ścieków. 5. Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami. 6. Sieć kanalizacji deszczowej z przyłączami.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Rewitalizacja skweru Jana Pawła II w Modliborzycach.

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Rewitalizacja skweru Jana Pawła II w Modliborzycach. PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Rewitalizacja skweru Jana Pawła II w Modliborzycach. Branża: Sanitarna Temat: Projekt przebudowy odcinka gazociągu w skwerku Jana Pawła II na odcinku A-B. Inwestor: Gmina Modliborzyce

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. PROJEKT BUDOWLANY TEMAT Budowa odwodnienia terenu zewnętrznego przy Publicznym Przedszkolu nr 3 w Brzegu przy ul. Zielonej 23 LOKALIZACJA Przedszkole Publiczne nr 3 ul. Zielona 23 49-300 Brzeg, dz. nr

Bardziej szczegółowo

Spis treści zawartość teczki: Strona tytułowa... 1. Spis treści - zawartość teczki.. 2. 1. Podstawa opracowania 4

Spis treści zawartość teczki: Strona tytułowa... 1. Spis treści - zawartość teczki.. 2. 1. Podstawa opracowania 4 Spis treści zawartość teczki: I. Część opisowa: Nr strony: Strona tytułowa... 1 Spis treści - zawartość teczki.. 2 1. Podstawa opracowania 4 2. Przedmiot, zakres i cel opracowania.. 4 3. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł)

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł) Kosztorys Ofertowy Wykonanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przyłącza wodociągowego do budynku przedszkola Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Zbiornik retencyjny poj. 10,0m3 wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej

Zbiornik retencyjny poj. 10,0m3 wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej PROJEKT BUDOWLANY Zbiornik retencyjny poj. 10,0m3 wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : inż. Ryszard Fabrowski 27/66

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ DO OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH RAJ SPÓŁDZIELCZY I ETAP

PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ DO OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH RAJ SPÓŁDZIELCZY I ETAP TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ DO OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH RAJ SPÓŁDZIELCZY I ETAP ADRES: ul. Jagiellończyka, Olsztyn dz. nr 55-8, 55-7, 55-5, 55-4, 55-6/4 INWESTOR: Polski Związek Działkowców

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO ADRES: INWESTOR: OLSZTYN, ul. Siewna dz. nr 151-311 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. Podstawa opracowania. 2.0. Przedmiot i zakres opracowania. 2.0. Stan istniejący. 3.1.Istniejące uzbrojenie

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. Podstawa opracowania. 2.0. Przedmiot i zakres opracowania. 2.0. Stan istniejący. 3.1.Istniejące uzbrojenie ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA Podstawa opracowania 2.0. Przedmiot i zakres opracowania 2.0. Stan istniejący 3.1.Istniejące uzbrojenie 3.0. Stan projektowany 3.1. Kolektory 3.2. Wodociąg 4.0. Odbiór

Bardziej szczegółowo

Zawartość projektu: I. Część opisowa projektu. Część rysunkowa projektu. Część zawierająca uzgodnienia.

Zawartość projektu: I. Część opisowa projektu. Część rysunkowa projektu. Część zawierająca uzgodnienia. Zawartość projektu: I. Część opisowa projektu. 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot i zakres inwestycji. 3. Opis ogólny. 4. Funkcja. 5. Charakterystyka projektu. 5.1. Sieć kanalizacji sanitarnej. 5.2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ INWESTOR : Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych OBIEKT : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kłodzkiej w

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA A. CZĘŚĆ OPISOWA:

OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA A. CZĘŚĆ OPISOWA: OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA A. CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Przedmiot i zakres opracowania str. 2 3. Charakterystyka stanu istniejącego str. 2 4. Opis rozwiązań projektowych

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. I. Projekt zagospodarowania terenu A. Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 4. Projektowane zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR :

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR : PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : UTWARDZENIE TERENU DOJAZDU SPRĘŻARKOWNIA ZUOK SKŁADOWISKO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WAŁCZ UL. DĄBROWSKIEGO DZ. NR 4026, 4028/1, 4033/4, Starostwo Powiatowe w Wałczu Wałcz ul. Dąbrowskiego 17 42/2010

PROJEKT BUDOWLANY WAŁCZ UL. DĄBROWSKIEGO DZ. NR 4026, 4028/1, 4033/4, Starostwo Powiatowe w Wałczu Wałcz ul. Dąbrowskiego 17 42/2010 numer zlecenia: 42/2010 78-642 Strączno 108 tel. (0-67)-258-20-50 data zakończenia opracowania: lipiec 2010 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR: BUDOWA PARKINGU NA SAMOCHODY OSOBOWE WAŁCZ UL. DĄBROWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. DANE OGÓLNE... 2

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. DANE OGÓLNE... 2 Zawartość opracowania: I. Opis techniczny. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. DANE OGÓLNE... 2 4. ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA... 2 4.1 Odwodnienia Liniowe... 3 4.2 Kanały

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: I. Podstawa opracowania Zawartość opracowania: II. III. IV. Dane ogólne Zakres opracowania Część technologiczna V. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia VI. Oświadczenie projektanta 1 OPIS

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 2. Warunki techniczne wydane przez WODNIK Wodociągi i Kanalizacje Marek Wnuk,ul. Zacisze 7, Suwałki

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 2. Warunki techniczne wydane przez WODNIK Wodociągi i Kanalizacje Marek Wnuk,ul. Zacisze 7, Suwałki ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.Opis techniczny SIEĆ WODOCIĄGOWA 2. Warunki techniczne wydane przez WODNIK Wodociągi i Kanalizacje Marek Wnuk,ul. Zacisze 7, Suwałki 3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: I. ZAŁĄCZNIK PROJEKT WYKONAWCZY ZEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU Zawartość opracowania: ZAŁĄCZNIK NR 1 PISMO NR TT-12-4100-104478/07 W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWYCH PODMIOTU PRZEWIDUJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy.

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, opracowany przez mgr inż. arch. Jacka Najbara, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. 2. Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorys

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorys PRZEDMIAR ROBÓT Kosztorys Data: 2013-08-23 Budowa: Sieć wodociągowa z przyłączami Obiekt/Rodzaj robót: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Głowackiego w Łańcucie. Zamawiający: Łańcucki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY przyłącza wody do działki nr 88 i przykanalika sanitarnego wraz z zbiornikiem bezodpływowym

PROJEKT BUDOWLANY przyłącza wody do działki nr 88 i przykanalika sanitarnego wraz z zbiornikiem bezodpływowym PROJEKT BUDOWLANY przyłącza wody do działki nr 88 i przykanalika sanitarnego wraz z zbiornikiem bezodpływowym Obiekt: Rekonstrukcja zagrody kowala (budynku-chałupy mieszkalnego i budynku gospodarczego).

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1.0 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 4 2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 4 3.0 OPIS ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO.... 5 3.1 TRASA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.... 5 3.2. KANALIZACJA

Bardziej szczegółowo

TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN

TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN strona1 I. Część opisowa 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa Spis rysunków: Skala: 1. Rzut piwnicy instalacja wod-kan 1 : 100 2. Rzut parteru instalacja wod-kan 1 : 100 3.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-05 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE GAZOCIĄGÓW (45231220-3) Nazwy i kody robót określono według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Projekt budowlany przyłącza wody, przykanalików sanitarnego i deszczowych. Budynek hotelu Turkus i Kręgielnia

TEMAT : Projekt budowlany przyłącza wody, przykanalików sanitarnego i deszczowych. Budynek hotelu Turkus i Kręgielnia TEMAT : Projekt budowlany przyłącza wody, przykanalików sanitarnego i deszczowych OBIEKT : ADRES : Budynek hotelu Turkus i Kręgielnia Jarosław ul. Sikorskiego działka nr 2439/1 INWESTOR : Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZOWEJ.

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZOWEJ. - 1 - ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A: CZĘŚĆ OGÓLNA. 1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Podstawa opracowania. B: OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZOWEJ. 1. MontaŜ i prowadzenie przewodów. 2. Roboty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ZE ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE o Poj. 9m 3

PROJEKT BUDOWLANY. DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ZE ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE o Poj. 9m 3 PROJEKT BUDOWLANY DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ZE ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE o Poj. 9m 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Część opisowa projektu 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania. 1. Zlecenie Inwestora. 2. Mapa sytuacyjno- wysokościowa w skali 1: Obowiązujące normy i przepisy.

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania. 1. Zlecenie Inwestora. 2. Mapa sytuacyjno- wysokościowa w skali 1: Obowiązujące normy i przepisy. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 1. Zlecenie Inwestora. 2. Mapa sytuacyjno- wysokościowa w skali 1:500. 3. Obowiązujące normy i przepisy. 2. Zakres opracowania Projekt obejmuje rozwiązania w zakresie

Bardziej szczegółowo

2 Opracowanie zawiera: I. Część opisowa II. Rysunki: nr 1 Plan trasy sieci i przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1:500 nr 2 Profil sie

2 Opracowanie zawiera: I. Część opisowa II. Rysunki: nr 1 Plan trasy sieci i przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1:500 nr 2 Profil sie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych Orlik 2012 ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: sieci i przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWODNIENIE LINIOWE INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWODNIENIE LINIOWE INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ REJONOWY ZARZĄD INWESTYCJI W SŁUPSKU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Banacha 15, 76-200 Słupsk tel. + 48 59 84-32-872 / fax. + 48 59 84-33-129 www.rzislupsk.pl / e-mail: sekretariat@rzislupsk.pl

Bardziej szczegółowo

WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DRODZE WEWNĘTRZNEJ NA TERENIE OSIEDLA STUDENCKIEGO W GDAŃSKU WRZESZCZU

WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DRODZE WEWNĘTRZNEJ NA TERENIE OSIEDLA STUDENCKIEGO W GDAŃSKU WRZESZCZU OPRACOWANIE: WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DRODZE WEWNĘTRZNEJ NA TERENIE OSIEDLA STUDENCKIEGO W GDAŃSKU WRZESZCZU ADRES: GDAŃSK UL. WYSPIAŃSKIEGO (Działka nr 1093/9) INWESTOR: POLITECHNIKA GDAŃSKA GDAŃSK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN. Kulczyński Architekt Sp. z o.o., ul. Zgoda

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA ROBOTY INSTALACYJNE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WYKOPY...

PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA ROBOTY INSTALACYJNE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WYKOPY... 1 Spis treści: SPIS TREŚCI:... 1 1.0.0. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2.0.0. ZAKRES OPRACOWANIA.... 2 3.0.0. ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO NATURALNE.... 2 4.0.0. STAN ISTNIEJĄCY I PLANOWANE ZMIANY.... 2 5.0.0.

Bardziej szczegółowo

Obiekt : Przebudowa skrzyżowania ulic Bydgoska Sępoleńska Mędromierska - Główna w Gostycynie

Obiekt : Przebudowa skrzyżowania ulic Bydgoska Sępoleńska Mędromierska - Główna w Gostycynie Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG s.c. ul. Kulerskiego 16/41 86-300 Grudziądz tel. 0-48-(prefix)-56-6428330, kom. 0601894554, fax. 0-48-(prefix)-56-4653194, email: inzdrog@republika.pl

Bardziej szczegółowo

ALDO. Konstanty Król. Adres: obręb 4-01-08 działka nr dz.ew. 14/4 i 31/2. Aleksandra Dowgird

ALDO. Konstanty Król. Adres: obręb 4-01-08 działka nr dz.ew. 14/4 i 31/2. Aleksandra Dowgird Aleksandra Dowgird ALDO PROJEKTOWANIE SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNYCH 02-793 Warszawa, Al. KEN 36/273 NIP 123-026-56-07 Projektant: Elżbieta Dowgird tel: 603 875 565 INWESTOR: PHU KONSTANS Konstanty

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA LOKALIZACJA OBIEKTÓW OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI...

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA LOKALIZACJA OBIEKTÓW OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI... Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA...2 3. LOKALIZACJA OBIEKTÓW...2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI...2 4.1. INSTALACJA WODY PITNEJ, C.W.U. I CYRKULACJI...2

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zespołu garaży na archiwum zakładowe UMiG Szamotuły wraz z infrastrukturą towarzyszącą Obiekt

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remont odwodnienia drogi powiatowej w Lwówku Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2.

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2. 1 SPIS TREŚCI 1.0. Podstawa opracowania projektu przyłącza wod-kan :...2 2.0. Przyłącze i wewnętrzna sieć wodociągowa....2 2.1. Roboty ziemne i rozbiórkowe:...2 2.2. Wykonanie wcinki w rurociąg istniejący

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Charakterystyka opracowania 4. Obliczenie ilości wód opadowych 5. Warunki gruntowe 6. Materiały oraz wytyczne

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej oraz drenaŝu opaskowego Bursy Szkolnej w miejscowości Zambrów dz.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej oraz drenaŝu opaskowego Bursy Szkolnej w miejscowości Zambrów dz. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej oraz drenaŝu opaskowego Bursy Szkolnej w miejscowości Zambrów dz. Nr 559/4 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest: projekt

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA

ZEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA TB-PROJEKT TAPPER - BARON SPÓŁKA JAWNA 43-100 TYCHY ul. FABRYCZNA 45 tel. 0~323256925 fax. 0-32 329 1028 e-mail: tb-projekt@e.pl =============================================================================

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o.

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. EKO-SYSTEMY Sp. z o.o. WSTĘP Przedmiotem niniejszych wytycznych montażu są studzienki kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 2. KNR Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm Jednostka: m2 20,0000

Przedmiar robót. 2. KNR Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm Jednostka: m2 20,0000 Data utworzenia: 2009-07-15 Przyłącza wod.-kan. Zespołu Terenowych Urządzeń Sportowych Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Wodociąg - przyłącze Dział nr 1.1. roboty ziemne 1. KNR 2-01 0218-0200 Wykopy

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA III. ZAŁĄCZNIKI, UZGODNIENIA I OPINIE I. OPIS TECHNICZNY 1. Część ogólna 1.1. Przedmiot i cel opracowania 1.2. Inwestor oraz uŝytkownik 1.3.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA A. CZĘŚĆ OPISOWA. 1.0 Informacje ogólne. 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Podstawa opracowania

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA A. CZĘŚĆ OPISOWA. 1.0 Informacje ogólne. 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Podstawa opracowania SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 A. CZĘŚĆ OPISOWA 1.0 Informacje ogólne. 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Podstawa opracowania 2.0 Wewnętrzne instalacje wod-kan i c.w. 2.1. Instalacja wody zimnej 2.2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA OPIS OGÓLNY DOBÓR WODOMIERZA MATERIAŁY...

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA OPIS OGÓLNY DOBÓR WODOMIERZA MATERIAŁY... Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. OPIS OGÓLNY...2 4. DOBÓR WODOMIERZA...2 5. MATERIAŁY...3 6. UWAGI OGÓLNE... 3 7. WYKAZ RYSUNKÓW... 4 8. INFORMACJA DOTYCZĄCA

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Instalacji Sanitarnych Jolanta Michalak ul. Korfantego 10, 64-100 Leszno tel. 65 520 99 16; kom. 608 336 405; e-mail: jolamichalak@op.pl NIP 697-143-77-77 REGON 411428790 PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA GAZOWEGO

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA GAZOWEGO PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA GAZOWEGO Obiekt: Świetlica Wiejska (Dom Ludowy) Adres: Łany, 24-173 MARKUSZÓW Działka: Inwestor: Urząd gminy w Markuszowie 24-173 MARKUSZÓW Branża: INSTALACYJNA Funkcja Tytuł

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego,

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan, wykonany przez firmę- Usługi Techniczne ETA Sp. z o.o. - Nowy Sącz, 10.

Bardziej szczegółowo