KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE"

Transkrypt

1 ISU-199-pol..doc ISU-199:2002 str.1 S Y S T E M J A K O Ś C I INSTRUKCJA INSTALOWANIA, OBSŁUGI, UŻYTKOWANIA KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE Z OTWARTĄ KOMORĄ SPALANIA TYP: GCO-DP Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA TYP: GCO-DP s.a. ul. Wałbrzyska 33, Świebodzice tel.(0 74) , fax.(0 74) Wydanie I/2003

2 ISU-199-pol.doc ISU-199:2003 str.2 Druga strona strony tytułowej (okładki) SZANOWNY KLIENCIE Gratulujemy wyboru kotła produkcji Termet s.a. Przekazujemy Państwu wyrób nowoczesny, ekonomiczny, przyjazny dla środowiska, spełniający wysokie wymagania jakościowe norm europejskich. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji, gdyż znajomość zasad obsługi kotła oraz zaleceń producenta jest warunkiem niezawodnego, oszczędnego i bezpiecznego jego użytkowania. Instrukcję należy zachować przez cały okres użytkowania kotła. Życzymy zadowolenia z naszego wyrobu. Termet s.a.

3 ISU-199-pol.doc ISU-199:2003 str.3 WAŻNE WSKAZÓWKI Przeczytaj, zanim przystąpisz do instalacji i użytkowania kotła Instrukcja instalowania i użytkowania stanowi integralne i zasadnicze wyposażenie kotła i powinna być przechowywana przez cały okres użytkowania kotła oraz uważnie czytana, gdyż zawiera wszelkie informacje i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa podczas instalowania, użytkowania i konserwacji, których należy przestrzegać. Kocioł gazowy jest urządzeniem o dużym stopniu skomplikowania. Posiada szereg precyzyjnych mechanizmów. Niezawodna praca kotła, w dużym stopniu będzie zależała od prawidłowego wykonania instalacji, z którymi kocioł będzie współpracował. Są to instalacje: - gazowa, - spalinowo - powietrzna, - centralnego ogrzewania, - ciepłej wody użytkowej. Zainstalowanie kotła powierz kompetentnej osobie odpowiednio wykwalifikowanej 1) (zadbaj o to by instalator pisemnie potwierdził dokonanie sprawdzenia szczelności instalacji gazowej po podłączeniu do urządzenia, Zainstalowania i uruchomienia kotła można dokonać dopiero po zakończeniu prac budowlano montażowych w pomieszczeniu, w którym ma być zainstalowany kocioł. Niedopuszczalne jest instalowanie i uruchomienie kotła w pomieszczeniu, w którym trwają prace budowlane. Czystość powietrza i pomieszczenia, w którym ma być zainstalowany kocioł musi odpowiadać normom stawianym pomieszczeniom przeznaczonym na pobyt ludzi. Na instalacji c.o., w.u. i gazowej muszą być zainstalowane odpowiednie filtry, które nie są w wyposażeniu kotła. Przykład podłączenia kotła do instalacji podano na rys i Usterki spowodowane brakiem filtrów na instalacji c.o. i w.u. oraz na doprowadzeniu gazu, nie będą usuwane w ramach gwarancji. Instalacja c.o. musi być dokładnie przepłukana, a czystość wody w instalacji c.o. powinna być porównywalna z czystością wody użytkowej. Pierwszego uruchomienia kotła a także jego napraw, regulacji i konserwacji może dokonywać wyłącznie AUTORYZOWANY SERWIS FIRMOWY, Kocioł musi być obsługiwany wyłącznie przez osobę dorosłą, Nie dokonuj we własnym zakresie żadnych napraw lub przeróbek kotła. Nie przytykaj kratek nawiewnych i wyciągowych, Nie przechowuj w pobliżu kotła pojemników z substancjami łatwopalnymi, agresywnymi działającymi silnie korodująco. Wady kotła powstałe w wyniku eksploatacji niezgodnej z zaleceniami niniejszej instrukcji nie mogą być przedmiotem roszczeń gwarancyjnych. Wyklucza się jakąkolwiek odpowiedzialność producenta za szkody spowodowane błędami w instalacji i użytkowaniu wynikłe z nieprzestrzegania instrukcji podanych przez producenta i obowiązujących przepisów.

4 ISU-199-pol.doc ISU-199:2003 str.4 Ścisłe przestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji pozwoli na długotrwałą, bezpieczną i niezawodną pracę kotła. Czując zapach gazu: - nie używaj przełączników elektrycznych mogących wywołać iskrę, - otwórz drzwi i okna, - zamknij główny zawór gazowy, - wezwij pogotowie gazowe. W przypadku wystąpienia awarii należy: - odłączyć kocioł od instalacji elektrycznej - zamknąć kurek dopływu gazu do kotła, - zamknąć dopływ i spuścić wodę z kotła i z całej instalacji c.o., gdy istnieje niebezpieczeństwo zamarznięcia instalacji, - spuścić wodę również w przypadku wystąpienia nieszczelności grożącej zalaniem, - powiadomić najbliższy AUTORYZOWANY SERWIS FIRMOWY, (adres w załączonym wykazie) lub producenta 1) Pod pojęciem osoba wykwalifikowana rozumie się osoby posiadające kwalifikacje techniczne w dziedzinie domowych czynności montażowych niezbędnych do przyłączenia urządzeń do instalacji gazowej, c.o.i odprowadzającej spaliny, tak jak to przewidują obowiązujące przepisy i normy.

5 ISU-199-pol.doc ISU-199:2003 str.5 Spis treści strona WAŻNE WSKAZÓWKI WSTĘP OPIS URZĄDZENIA Specyfikacja techniczna Cechy techniczne Budowa i dane techniczne kotła Główne zespoły kotła... 8 Rys Rozmieszczenie elementów w kotle... 8 Rys Schemat ideowy działania kotła Dane techniczne Wyposażenie zabezpieczające Opis działania Sposób podgrzewania wody do c.o Sposób podgrzewania wody użytkowej Rys Wykres temperatury wody użytkowej INSTALACJA KOTŁA Warunki instalowania kotła Przepisy dotyczące instalacji gazowej i odprowadzającej spaliny Przepisy dotyczące pomieszczenia. 14 Rys Miejsce instalowania kotła w pomieszczeniu Wymagania dla instalacji elektrycznej Wstępne czynności sprawdzające Mocowanie kotła na ścianie Przyłączenie do instalacji gazowej Przyłączenie do instalacji wodnej c.o Rys Wymiary instalacyjne kotła typ GCO-DP Rys Wymiary instalacyjne kotła typ GCO-DP Rys Wymagania instalacyjne dla kotła typ GCO-DP Rys Wymagania instalacyjne dla kotła typ GCO-DP Przyłączenie do instalacji wody użytkowej Przyłączenie do komina Rys Odprowadzenie spalin i doprow. powietrza kotła rodzaju wykonania C Tablica Tablica Rys Odprowadzenie spalin i doprow. powietrza kotła rodzaju wykonania C Tablica Rys Odprowadzenie spalin i doprow. powietrza kotła rodzaju wykonania C Tablica Podłączenie regulatora temperatury pomieszczeń Rys Schemat podłączenia regulatorów temperatury pomieszczeń Rys Widok płytki układu sterowania po zdjęciu obudowy sterownika REGULACJA KOTŁA I WSTĘPNE NASTAWY Uwagi wstępne Wybór systemu ogrzewania i rodzaju gazu Wybór systemu ogrzewania Regulacja mocy kotła Ustawienie mocy zapłonowej.. 23 Tabela Ustawienie zworek Tabela Działanie potencjometrów Dostosowanie kotła do spalania innego rodzaju gazu 24

6 ISU-199-pol.doc ISU-199:2003 str.6 Rys Zespół gazowy z modulatorem Regulacja strumienia gazu Regulacja minimalnego ciśnienia wylotowego Regulacja maksymalnego ciśnienia wylotowego w kotle Tabela Parametry regulacyjne kotła typ GCO-DP Tabela Parametry regulacyjne kotła typ GCO-DP URUCHOMIENIE I EKSPLOATACJA KOTŁA Uruchomienie kotła Włączenie i obsługa Rys Panel sterowania Sygnalizacja stanów pracy i diagnostyka.. 28 Tabela Sygnalizacja stanów pracy kotła GCO-DP Tabela Sygnalizacja stanów pracy kotła GCO-DP Wyłączenie Wyłączenie funkcji c.o Wyłączenie kotła z eksploatacji KONSERWACJA, PRZEGLĄDY, SPRAWDZENIE DZIAŁANIA Przeglądy i konserwacja Konserwacja wymiennika ciepła spaliny-woda Konserwacja palnika Czyszczenie filtrów wody na wejściu do kotła Czyszczenie filtra gazu na wejściu do kotła Czyszczenie ogranicznika przepływu Rys Usytuowanie ogranicznika przepływu Czynności konserwacyjne dopuszczone do wykonania przez użytkownika Sprawdzenie działania podzespołów Sprawdzenie działania zabezpieczenia przeciwwypływowego Sprawdzenie zabezpieczenia przed zanikiem ciągu komin. w kotle GCO-DP Sprawdzenie poprawności pracy wentylatora w kotle GCO-DP Rys Elementy regulacyjno pomiarowe czujnika różnicy ciśnień Sprawdzenie działania zabezpieczenia przed przekroczeniem górnej granicznej temperatury wody grzewczej Sprawdzenie zabezpieczenia przed nadmiernym dogrzaniem wody Sprawdzenie zabezpieczenia kotła przed zamarzaniem Sprawdzenie działania regulatora temperatury pomieszczeń Sprawdzenie regulatora temperatury wody grzewczej Sprawdzenie regulatora temperatury wody użytkowej Sprawdzenie działania zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem ciśnienia wody Sprawdzenie czujników temperatury NTC Tabela rezystancja czujnika NTC Sprawdzenie działania pompy wodnej Rys Charakterystyka pompy WYPOSAŻENIE KOTŁA Tabela

7 ISU-199-pol.doc ISU-199:2003 str.7 1. WSTĘP Kocioł gazowy centralnego ogrzewania dwufunkcyjny został opracowany do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w mieszkaniach i w domach jedno lub wielorodzinnych. W niniejszej instrukcji opisano kotły gazowe centralnego ogrzewania dwufunkcyjne: Z otwartą komorą spalania typ GCO-DP InwesTerm o mocy 7.8 do 23.5 kw zasilanie instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i podgrzewanie wody użytkowej w bitermicznym wymienniku ciepła spaliny - woda, Kocioł GCO-DP przystosowany jest do podłączenia do rury spalinowej odprowadzającej spaliny na zewnątrz pomieszczenia, w którym są zainstalowane, natomiast powietrze do spalania pobierają bezpośrednio z tego pomieszczenia. Kotły wyposażone są w zabezpieczenie przed zanikiem ciągu kominowego. Taki rodzaj wykonania kotła oznaczony jest symbolem: B 11BS. Z zamkniętą komorą spalania typ GCO-DP InwesTerm turbo o mocy 7.8 do 23.5 kw zasilanie instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i podgrzewanie wody użytkowej w bitermicznym wymienniku ciepła spaliny - woda, Kocioł GCO-DP pobiera powietrze do spalania spoza pomieszczenia, w którym jest zainstalowany - rodzaj wykonania instalacji powietrzno - spalinowej: C 12 ; C 32 ; C OPIS URZĄDZENIA 2.1 Specyfikacja techniczna Cechy techniczne Elektroniczna płynna modulacja płomienia palnika dla c.o. i c.w.u. ; Zapłon elektroniczny z jonizacyjną kontrolą płomienia; Możliwość ustawiania mocy kotła; Regulacja temperatury wody c.o. i w.u. ; Funkcja łagodnego zapłonu; Stabilizacja ciśnienia gazu na wejściu; Możliwość współpracy z instalacją podłogową; Dostosowane do współpracy z instalacją (c.o.) systemu zamkniętego;

8 ISU-199-pol.doc ISU-199:2003 str Budowa i dane techniczne kotła Główne zespoły kotła: 0 0 Prawidłowe ułożenie uszczelki w złączce Prawidłowe ułożenie uszczelki w złączce 1. Panel sterowania; 5. Wentylator (w kotle GCO-DP-23-57) 7. Pompa wodna; 8. Zespół gazowy z modulatorem; 9. Elektroda kontroli płomienia; 10. Elektroda zapłonowa; 11. Palnik atmosferyczny; 13. Wymiennik ciepła spaliny-woda; 14. Przerywacz ciągu (w kotle GCO-DP-23-47); 15. Ogranicznik temperatury jako zabezpieczenie przed zanikiem ciągu kominowego (w kotle GCO-DP-23-47); 16. Ogranicznik temperatury jako zabezpieczenie przed przekroczeniem górnej granicznej temp. wody grzewczej; 17. Naczynie wzbiorcze; 18. Czujnik NTC temp. wody grzewczej; Rys Rozmieszczenie elementów w kotle Opisy do rysunków nr i Czujnik minimalnego ciśnienia wody grzewczej; 20. Odpowietrznik automatyczny; 23. Czujnik różnicy ciśnień (presostat) (w kotle GCO-DP-23-57); 25. Wodny zawór bezpieczeństwa 3 bar (0,3 MPa); 26. Przetwornik przepływu wody użytkowej; 27. Czujnik NTC temperatury wody użytkowej; 33. Zawór spustowy; 34. Ogranicznik przepływu wody użytkowej 35. Złączka gazowa G3/4 (załączana luzem); 37. Uszczelka φ24 x φ16 x 2 (załączana luzem); RT- Przyłącze pokojowego regulatora temp. z - Przewód zasilający

9 C bar C bar ISU-199-pol.doc ISU-199:2003 str.9 tylko na rysunku nr Przełącznik główny, 3. Pokrętło regulacji temperatury wody grzewczej, 4. Pokrętło regulacji temperatury wody użytkowej, 6. Termometr, 28. Wskaźnik ciśnienia manometr 29. Dioda czerwona, 30. Dioda zielona, 31. Dioda zielona c.w.u. gaz zasilanie inst. c.o c.w.u. gaz zasilanie inst. c.o z.w.u. 0 powrót z inst. c.o. z.w.u. 0 powrót z inst. c.o GCO-DP GCO-DP Dane techniczne Parametr Rys Schemat ideowy działania kotła P a r a m e t r y Jednostka O b i e g c.o. e n e r g e t y c z n e GCO-DP Wielkość GCO-DP Moc cieplna kotła (ustawiana wg potrzeb klienta) kw 7,8 23,5 Moc cieplna kotła ustawiana fabrycznie kw 15 Obciążenie cieplne palnika kw ,1 Sprawność użyteczna dla mocy znamionowej % Sprawność użyteczna kotła dla mocy minimalnej % Zużycie gazu 1) ziemnego: 2E-G20 20mbar (GZ-50) 2Lw-GZ410 20mbar (GZ-41.5) 2Ls-GZ350 13mbar (GZ-35) skroplonego: 3PB/P-G30/G31 36mbar (B i C) m 3 / h m 3 / h m 3 / h kg / h 1) Zużycie poszczególnych rodzajów gazów podano dla gazów odniesienia w warunkach normalnych (15 C, ciśnienie 1013 mbar) z uwzględnieniem podanej sprawności kotła. Nominalne kinetyczne ciśnienie przed kotłem dla gazu: 2E-G20 (GZ-50) 2Lw-GZ410 (GZ-41.5) 2Ls-GZ350 (GZ-35) 3PB/P-G30/G31 (B i C) dla 15 kw dla 23.5 kw dla 15 kw dla 23.5 kw Pa (mbar) 2000 (20) 2000 (20) 1300 (13) 3600 (36)

10 ISU-199-pol.doc ISU-199:2003 str.10 Wielkość otworu dyszy palnika i oznaczenie dla gazu: ziemnego: 2E-G20 20mbar (GZ-50) 2Lw-GZ410 20mbar (GZ-41.5) 2Ls-GZ350 13mbar (GZ-35) skroplonego: 3PB/P-G30/G31 36mbar (B i C) mm Ø 1.25 (125) Ø 1.40 (140) Ø 1.60 (160) Ø 0.75 (75) Maksymalne ciśnienie wody grzewczej MPa (bar) 0,3 (3) Maksymalna temperatura pracy o C 95 Temperatura nastawiana o C Temperatura nastawiana dla ogrzewania podłogowego o C O b i e g c.w.u Moc cieplna kw 7,8 23,5 Obciążenie cieplne palnika kw 8,5 25 Sprawność użyteczna kotła przy mocy znamionowej % 94 Ciśnienie wody MPa (bar) 0,02 (0.2) 0.6(6) Ogranicznik przepływu dm 3 /min 12 Temperatura wody nastawiana o C Temperatura wyłączenia obiegu sanitarnego o C 60 Natężenie przepływu w.u. przy t=30k l/min. 11,2 P a r a m e t r y h y d r a u l i c z n e Wysokość podnoszenia pompy przy przepływie 0 kpa (bar) 60 (0,6) Opór hydrauliczny kotła przy przepływie wody grzewczej kpa (mbar) 30 (300) 10 dm 3 /min Pojemność naczynia wzbiorczego dm 3 6 Ciśnienie w naczyniu wzbiorczym MPa (bar) ( ) P a r a m e t r y e l e k t r y c z n e Rodzaj i napięcie prądu elektrycznego V ~ 230 Stopień ochrony IP 42 Pobierana moc W Max. znamionowe wartości prądu zacisków wyjściowych A 2 Typ czujnika płomienia jonizacyjny Klasyfikacja panelu sterowania wg EN 298 AMLLXK P a r a m e t r y d o t y c z ą c e s p a l i n Masowy przepływ spalin przy obciążeniu pełnym g/s Masowy przepływ spalin przy obciążeniu częściowym g/s Klasa NO x 1 Minimalna temperatura spalin dla mocy maksymalnej o C 150 Minimalny ciąg kominowy Pa (mbar) 3 (0.03) W y m i a r y m o n t a ż o w e Podłączenie do przewodu kominowego mm /100 lub 80/125 Przyłącze wody grzewczej c.o. i gazu cale G 3/4 Przyłącze wody użytkowej cale G 1/2 Wymiary gabarytowe mm 760 x 450 x 315 Masa kotła kg Wytwórca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w budowie kotła, których nie ujmuje niniejsza instrukcja, a które nie wpływają na zmianę cech użytkowych i technicznych wyrobu Wyposażenie zabezpieczające Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu. Zabezpieczenie przed wybuchowym zapalaniem gazu. Zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury nastawy c.o. Zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury nastawy podczas poboru wody użytkowej. Zabezpieczenie przed przekroczeniem górnej granicznej temperatury wody grzewczej. Zabezpieczenie przed zanikiem ciągu kominowego - w kotle GCO-DP składa się z ogranicznika temperatury poz.15 podłączonego do układu sterowania elektronicznego. Zadaniem tego zabezpieczenia jest zamknięcie zaworu głównego zespołu gazowego, i odcięcie dopływu gazu do palnika z chwilą, gdy w przewodzie kominowym wystąpi brak ciągu. W takim przypadku następuje wyłączenie kotła na 30 min. sygnalizowane na panelu sterowania odpowiednią sekwencją świecenia diod (patrz tabela 5.3.1). Po tym czasie sterownik samoczynnie podejmie próbę ponownego uruchomienia. Kocioł można uruchomić przed upływem 30 min. W tym przypadku należy wyzerować licznik czasu przez odłączenie kotła od zasilania i ponownym podłączeniu zasilania.

11 ISU-199-pol.doc ISU-199:2003 str.11 Uwaga: W przypadku stwierdzenia powtarzających się wyłączeń kotła przez zabezpieczenie należy zgłosić sprawdzenie prawidłowości ciągu kominowego do właściwego Zakładu Kominiarskiego. Nie wolno wyłączać z działania zabezpieczenia przed brakiem ciągu kominowego. Nie wolno dokonywać samowolnie żadnych zmian przy zabezpieczeniu. Wyłączenie lub uszkodzenie zabezpieczenia może spowodować wydostawanie się spalin do pomieszczenia. Sterowanie wentylatora i kontrola przepływu powietrza - w kotle GCO-DP zabezpieczenie to stanowi czujnik różnicy ciśnień poz.23 współpracujący ze sterownikiem kotła. Kiedy różnica ciśnień pomiędzy doprowadzanym powietrzem a wydalanymi spalinami jest nieprawidłowa lub jest jej brak, sterownik wyłączy kocioł. Stan ten sygnalizowany jest na panelu sterowania odpowiednią sekwencją świecących się diod (patrz tabela 5.3.2). Po wyłączeniu kotła wentylator pracuje w sposób ciągły czekając na sygnał z czujnika różnicy ciśnień. Po pojawieniu się sygnału z czujnika różnicy ciśnień kocioł uruchamia się ponownie. Zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia wody. Zabezpieczenie przed spadkiem ciśnienia wody. Zabezpieczenie przed nadmiernym dogrzaniem wody. Zabezpieczenie kotła przed zamarzaniem. Zabezpieczenie przed możliwością zablokowania pompy. Po wyłączeniu kotła z blokadą, ponownego jego uruchomienia można dokonać tylko po jej zniesieniu. Aby to zrobić należy przełącznik wyboru funkcji skręcić w prawo do pozycji zaznaczonej jako: i ustawić pokrętło w poprzednie położenie. Pulsowanie symbolu E... zanika i kocioł jest uruchomiony ponownie. Przed próbą ponownego uruchomienia należy ustalić przyczynę wyłączenia kotła i dokonać stosownych napraw. Niedopuszczalne jest dokonywanie samowolnych zmian w układach zabezpieczeń kotła 2.4 Opis działania Sposób podgrzewania wody do c.o Pracą kotła steruje procesorowy układ elektroniczny w panelu sterowania poz.1. W wyniku otrzymanego sygnału od czujnika temperatury wody grzewczej poz.18 i regulatora temperatury pomieszczeń układ sterowania powoduje: uruchomienie pompy wodnej poz.7, uruchomienie wentylatora - w kotle GCO-DP poz.5, uruchomienie generatora iskry, uruchomienie zespołu gazowego poz.8 i modulatora. Pompa wodna tłoczy wodę do wymiennika ciepła typu spaliny-woda poz.13, gdzie jest podgrzewana do odpowiedniej temperatury, następnie ogrzana woda tłoczona jest do instalacji c.o. Generator iskry, poprzez elektrodę zapalającą podaje wiązkę iskier na palnik w wyniku czego mieszanka gazowa wypływająca z palnika zostaje zapalona. Przed osiągnięciem zadanej temperatury wody grzewczej, uruchamiany jest modulator przepływu gazu, który odpowiednio do nastawionej temperatury wody grzewczej c.o. reguluje ilość gazu dostarczanego do spalania w palniku, utrzymując na stałym poziome temperaturę nastawioną. Produkty spalania wydalane są do przewodu kominowego za pomocą ciągu naturalnego w kotle GCO-DP lub za pomocą wentylatora poz.5 w kotle typ GCO-DP W przypadku osiągnięcia temperatury wody wyższej o 5 stopni od nastawionej kocioł zostanie wyłączony. Po jego wyłączeniu pracują: wentylator przez 15s - w kotle GCO-DP-23-57; pompa przez 180s - czas ustawiony fabrycznie. Istnieje możliwość wyłączenie czasu wybiegu pompy przestawiając zworkę JP3 (rys.3.8.2; tabela 4.2.4)

12 ISU-199-pol.doc ISU-199:2003 str.12 Ponowne uruchomienie kotła odbywa się samoczynnie po spełnieniu następujących warunków jednocześnie: temperatura wody grzewczej osiągnęła wartość niższą od nastawionej o ~3 stopnie; upłynął czas 180 s od ostatniego wyłączenia kotła; regulator temperatury pomieszczeń daje sygnał grzej Sposób podgrzewania wody użytkowej. Funkcja podgrzewania wody użytkowej posiada priorytet przed grzaniem wody c.o. Woda w kotle podgrzewana jest w sposób przepływowy. Temperaturę wody użytkowej ustala się przy pomocy pokrętła poz.4 w zakresie 35 C do 55 C, przy przepływie strumienia wody, patrz wykresy: Rys Wykres temperatury wody użytkowej na wyjściu z kotła w zależności od wielkości przepływu wody. Obieg wody użytkowej w kotle posiada ogranicznik poz.34 dający przepływ 12 litr/min. Mniejszy przepływ strumienia wody należy ustalić przy pomocy zaworu czerpalnego w punkcie poboru. Po otwarciu zaworu czerpalnego wody użytkowej następuje wyłączenie pompy poz.7, przez co woda grzewcza nie jest tłoczona do obiegu c.o., a wymiana ciepła następuje w wymienniku ciepła spaliny woda użytkowa poz.13. Jednocześnie sygnał z przetwornika przepływu wody użytkowej poz.26 przesyłany jest do panelu sterowania elektronicznego. Sygnał z panelu sterowania steruje pracą zaworu gazowego, pracą wentylatora (w kotle GCO-DP-23-57) i urządzeniem modulującym przepływ gazu do palnika. Ogrzana woda użytkowa kierowana jest do punktu jej poboru. Po osiągnięciu zadanej temperatury uruchamiany jest modulator przepływu gazu, który odpowiednio do nastawionej temperatury wody użytkowej reguluje ilość gazu dostarczanego do spalania w palniku poz.11, utrzymując na stałym poziomie temperaturę nastawioną. Uwaga: W przypadku osiągnięcia dolnego zakresu pracy modulatora spowodowanego małym poborem wody użytkowej następuje wzrost temperatury wody użytkowej. Wyłączenie przepływu gazu do palnika głównego nastąpi wtedy, gdy temperatura wody użytkowej przekroczy 60 C. W momencie wyłączenia kotła spowodowanego przekroczeniem temp. nastawy przez krótki okres pracuje pompa celem szybkiego obniżenia temp. w wymienniku spaliny-woda (funkcja zabezpieczająca wymiennik przed szybkim osadzaniem się kamienia kotłowego). Produkcyjnie czas działania pompy jest zmienny i wynosi od 0,4 do 4 sek. w funkcji temperatury odczytanej przez czujnik temperatury NTC wody grzewczej, aby zapobiec cyrkulacji wody grzewczej w obiegu c.o. w sezonie letnim. Istnieje możliwość zmiany tego ustawienia na czas stały wynoszący 4 sek. przy pomocy zworki JP5 (rys.3.8.2; tabela 4.2.4).

13 ISU-199-pol.doc ISU-199:2003 str INSTALACJA KOTŁA Kocioł musi być zainstalowany zgodnie z obowiązującymi przepisami przez uprawnioną firmę instalacyjną. Po zainstalowaniu kotła należy dokonać kontroli szczelności wszystkich połączeń gazowych i wodnych. Za prawidłową instalację kotła odpowiada firma instalacyjna. Montażu kotła do instalacji dokonać tak aby nie powodować naprężeń instalacji mogących wpłynąć na wzrost głośności pracy Warunki instalowania kotła Przepisy dotyczące instalacji wodnej, gazowej i odprowadzającej spaliny Instalacja wodna, gazowa i odprowadzająca spaliny musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r (Dz.U. z 2002r Nr 75 poz. 690). Użytkowanie instalacji gazowej, wentylacyjnej oraz kanałów spalinowych przez użytkownika powinno być zgodne z Rozporządzeniem M.S.W i A z dnia r w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. (Dz. U. Nr 74/1999 z dnia r) Przed przystąpieniem do instalowania kotła należy uzyskać zgodę Rejonowego Zakładu Gazowniczego, Zakładu kominiarskiego i Administracji budynku. Niektóre przepisy dotyczące instalacji gazu skroplonego wg przywołanego rozporządzenia: Przy instalowaniu butli w pomieszczeniach wewnątrz budynków, powinny być zachowane następujące warunki: butle umieszczać w odległości co najmniej 1,5 m od urządzeń promieniujących ciepło (grzejniki, piece, itp.)...; butli nie należy umieszczać w odległości mniejszej niż 1m od urządzeń mogących powodować iskrzenie, butle instalować w pozycji pionowej oraz zabezpieczyć przed upadkiem, przewróceniem lub przypadkowym przemieszczeniem; temperatura pomieszczenia, w którym pozostawać ma butla napełniona gazem, nie może przekroczyć 35 o C. Urządzenia gazowe zasilane gazem skroplonym nie mogą być instalowane w pomieszczeniach, w których poziom podłogi znajduje się poniżej otaczającego terenu. Przy stosowaniu gazu skroplonego 3B/P zaleca się, aby temperatura w pomieszczeniu, gdzie znajdować się będzie eksploatowana butla z gazem, wynosiła nie mniej niż 15 o C.

14 ISU-199-pol.doc ISU-199:2003 str Przepisy dotyczące pomieszczenia. Wymagania dotyczące pomieszczeń, gdzie montowane są urządzenia gazowe zawiera Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r (Dz.U. z 2002r Nr 75 poz. 690) oraz norma PN-B :1999. Pomieszczenie, w którym ma być zainstalowany kocioł powinno zapewniać doprowadzenie powietrza potrzebnego do spalania gazu oraz powinno posiadać system wentylacji wymagany obowiązującymi przepisami. Rys Miejsce instalowania kotła w pomieszczeniu wyposażonym w wannę lub basen natryskowy zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-IEC :1999. Strefa 1 Strefa 0 0,6m 2,4m Strefa 1 Strefa 0 0.6m 2.4m Pomieszczenie powinno być wolne od przemarzania, kurzu i agresywnych gazów. Pralnie, suszarnie, magazyny dla lakierów, środków myjących, rozpuszczalników i sprajów nie są dozwolone Wymagania dla instalacji elektrycznej. Kocioł jest przystosowany do zasilania z jednofazowej sieci prądu przemiennego o napięciu znamionowym 230V / 50 Hz. Kocioł został zaprojektowany jako urządzenie klasy I i musi być podłączony do gniazda sieciowego z bolcem ochronnym zgodnie z PN-IEC Kocioł posiada stopień ochrony elektrycznej zapewnionej przez obudowę -IP-42. Bolec ochronny musi być skutecznie zerowany, a w przypadku instalacji elektrycznej zabezpieczonej wyłącznikiem różnicowoprądowym musi być skutecznie uziemiony jeżeli gniazdo sieciowe jest zasilane przewodem dwużyłowym Wstępne czynności sprawdzające Przed rozpoczęciem prac instalatorskich sprawdź: czy kocioł jest fabrycznie przystosowany do gazu jaki znajduje się w instalacji gazowej, do której podłączony ma być kocioł. Rodzaj gazu, do którego kocioł został przystosowany określony jest na tabliczce znamionowej i etykiecie energetycznej umieszczonej na osłonie kotła; czy instalacja wodna i grzejniki zostały należycie przepłukane wodą, w celu usunięcia rdzy, opiłków, zgorzeliny, piasku i innych obcych ciał, które mogłyby zakłócić działanie kotła (np. zwiększyć opory przepływu wody w instalacji c.o.) lub zanieczyścić wymiennik ciepła czy napięcie w sieci elektrycznej posiada wartość 230V i czy przewód fazowy ( L ) jest we właściwym miejscu oraz czy gniazdo wtykowe posiada sprawny styk ochronny; 3.3. Mocowanie kotła na ścianie Zamocuj kocioł na hakach osadzonych w sposób trwały w ścianie, wykorzystując belkę w górnej części kotła. Kocioł powinien być tak usytuowany, aby możliwa była jego ewentualna naprawa bez konieczności jego demontażu od instalacji wodnej i gazowej.

15 ISU-199-pol.doc ISU-199:2003 str Przyłączenie do instalacji gazowej Na króciec zespołu gazowego, nakręć (załączaną luzem do kotła) złączkę G3/4 poz.35 uszczelniając złącze załączaną uszczelką gambitową poz.37. Zwróć uwagę na prawidłowe ułożenie uszczelki w podtoczeniu złączki (patrz szczegół na rysunku i ). Do nakręconej złączki podłącz rurę gazową za pomocą standardowych elementów. Na doprowadzeniu gazu zamontuj filtr gazu. Nie stanowi on fabrycznego wyposażenia kotła. Zainstalowanie filtra gazu jest niezbędne dla prawidłowej pracy zespołu gazowego i palnika. Przed kotłem, na przewodzie gazowym w miejscu dostępnym, zamontuj kurek odcinający. Przy zasilaniu kotła gazem skroplonym na butli zainstaluj reduktor gazu dla uzyskania ciśnienia 36 mbar. Szczelność połączeń kotła z instalacją gazową musi być sprawdzona przez osobę upoważnioną Przyłączenie do instalacji c.o. Króćce zasilania i powrotu c.o. kotła przykręć za pomocą złączek do instalacji. Położenie króćców pokazano na rys i Na powrocie wody układu centralnego ogrzewania (przed pompą) zamontuj filtr wody. Nie stanowi on fabrycznego wyposażenia kotła. Przed podłączeniem kotła należy bardzo starannie przepłukać instalację c.o.; Na instalacji c.o. nie stosuj magnetyzerów; Między kotłem a instalacją c.o. zamontuj zawory odcinające pozwalające na dokonanie demontażu kotła bez spuszczania z niej wody; Zaleca się wyprowadzić rurką lub wężem do kratki ściekowej wodę z zaworu bezpieczeństwa 0,3 MPa (3 bar) poz.25. W pomieszczeniu, w którym zamontowano regulator temperatury, nie należy na grzejnikach montować zaworów termostatycznych ponieważ funkcję kontroli temperatury pomieszczenia przejmuje całkowicie regulator współpracujący z kotłem; Dobór naczynia wzbiorczego. Kotły mogą być podłączone do instalacji c.o. o pojemności max. 100 litrów. Dopuszczalny jest montaż do instalacji o większej pojemności, po zastosowaniu dodatkowego wzbiorczego naczynia przeponowego. Doboru naczynia wzbiorczego do odpowiedniej pojemności wodnej instalacji grzewczej powinien dokonać projektant instalacji c.o. Zamontowania wzbiorczego naczynia przeponowego powinien dokonać wykonawca instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i PN-B Po zainstalowaniu urządzenia należy: Napełnić wodą układ grzewczy; Odpowietrzyć instalację c.o. oraz kocioł; Sprawdzić szczelność połączenia kotła z układem c.o.

16 C bar C bar 0 4 ISU-199-pol.doc ISU-199:2003 str.16 Widok z przodu kotła Widok z boku kotła Widok z tyłu kotła min Belka do zawieszania kotła Zasilanie instalacji c.o. - gwint G3/4 2. Powrót z instalacji c.o - gwint G3/4 3. Doprowadzenie gazu - gwint G3/4 4. Zasilanie z sieci wodociągowej - gwint G1/2 5. Ciepła woda do celów gospodarczych - gwint G1/2 woda grzewcza c.o. gaz woda użytkowa Rys Wymiary instalacyjne kotła typ GCO-DP Widok z przodu kotła Widok z boku kotła Widok z tyłu kotła element układu spalinowo-powietrznego (nie wchodzi w skład kotła Powietrze Spaliny 760 Belka do zawieszania kotła Zasilanie instalacji c.o. - gwint G3/4 2. Powrót z instalacji c.o - gwint G3/4 3. Doprowadzenie gazu - gwint G3/4 4. Zasilanie z sieci wodociągowej - gwint G1/2 5. Ciepła woda do celów gospodarczych - gwint G1/2 woda grzewcza c.o. gaz woda użytkowa Rys Wymiary instalacyjne kotła typ GCO-DP-23-57

17 bar C C bar ISU-199-pol.doc ISU-199:2003 str.17 Rys Wymagania instalacyjne dla kotła typ GCO-DP Przyłączenie do instalacji wody użytkowej. Rys Wymagania instalacyjne dla kotła typ GCO-DP Na instalacji wody użytkowej zamontuj zawór odcinający ułatwiający przeprowadzenie czynności serwisowych. Króćce zasilania i powrotu w.u. kotła przykręć za pomocą złączek do instalacji. Położenie i wymiary króćców pokazano na rys i Przyłączenie do komina Wykonanie przyłącza przewodu spalinowego dokonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzgodnić z rejonowym zakładem kominiarskim. Kocioł GCO-DP należy do kotłów rodzaju wykonania B 11BS (z otwartą komorą spalania) gdzie spaliny odprowadzane są do przewodu kominowego a powietrze potrzebne do spalania gazu pobierane jest z pomieszczenia, w którym kocioł jest zainstalowany. Kocioł GCO-DP należy do kotłów rodzaju wykonania C (z zamkniętą komorą spalania) a ze względu na sposób odprowadzenia spalin i doprowadzenia powietrza dzielą się odpowiednio na C 12, C 32, C 42 (patrz rys , oraz objaśnienia). Objaśnienia B 11BS : B -Kocioł przystosowany do podłączenia do rury spalinowej odprowadzającej spaliny na zewnątrz pomieszczenia, w którym kocioł jest zainstalowany, natomiast powietrze do spalania pobierane jest bezpośrednio z tego pomieszczenia. 1 - wyposażony w przerywacz ciągu usytuowany w układzie spalinowym, 1 - kocioł bez wentylatora, BS - kocioł wyposażony w urządzenie zabezpieczające odprowadzenie spalin.

18 ISU-199-pol.doc ISU-199:2003 str.18 Objaśnienia C ab : C - kocioł, w którym obieg spalania (zasilanie powietrzem do spalania, komora spalania, wymiennik ciepła i odprowadzenie produktów spalania) następuje w szczelnie zamkniętej komorze w odniesieniu do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest kocioł. a - określa sposób w jaki następuje pobór powietrza do spalania i odprowadzenia produktów spalania: 1 - pobór powietrza do spalania i odprowadzenie spalin zachodzi w tym samym czasie za pomocą przewodów poziomych. 3 - pobór powietrza do spalania i odprowadzenie spalin zachodzi w tym samym czasie za pomocą przewodów pionowych. 4 - system wspólnego układu kanałów składający się z kanału dla odprowadzenia spalin i kanału dla doprowadzenia powietrza. b - wskazuje pozycję wentylatora względem komory spalania. 2 - pozycja wentylatora na wypływie spalin. Przykłady wykonania przyłącza przewodu spalinowego przedstawiono poniżej. H max H max 760 ~250 Adapter O80/O125 typ SPAD wg katalogu "LUMO" 760 ~250 Adapter O80/O125 typ SPAD wg katalogu "LUMO" Rys Odprowadzenie spalin przez ścianę. Powietrze do spalania pobierane z zewnątrz mieszkalnej części budynku (rodzaj wykonania instalacji C 12 ) Kocioł z ustawioną mocą max do 21 kw. Tablica typ kotła Temp. wody c.o Zasilanie / Powrót ( o C) GCO-DP /60 Układ koncentryczny 80/ 125 Max długość przewodu kominowego L max =10 m Dla L max = 4m (Nie występuje proces kondensacji) Przykład obliczeń dla układu kominowego rys ( układ koncentryczny 80/ 125) H max = L max 1m (strata na kolanku) =10 1 = 9m W przypadku zastosowania przewodu kominowego o długości powyżej 4m, należy na rurze spalinowej zastosować ociekacz na kondensat znajdujący się w ofercie termet s.a.

19 ISU-199-pol.doc ISU-199:2003 str.19 typ kotła Temp. wody c.o Zasilanie / Powrót ( o C) GCO-DP /60 Układ koncentryczny 60/ 100 Max długość przewodu kominowego L max =8m Dla L max = 4m (Nie występuje proces kondensacji) Przykład obliczeń dla układu kominowego rys ( układ koncentryczny 60/ 100) H max = L max 1m (strata na kolanku) =8 1 = 7m W przypadku zastosowania przewodu kominowego o długości powyżej 4m, należy na rurze spalinowej zastosować ociekacz na kondensat znajdujący się w ofercie termet s.a. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r (Dz.U. z 2002r Nr 75 poz. 690) dopuszcza się wyprowadzenie przewodów powietrzno-spalinowych przez zewnętrzną ścianę budynku z kotła o mocy do 21 kw w jednorodzinnych budynkach wolno stojących. Wylot spalin powinien znajdować się min. 0,5 m od krawędzi okien i ryzalitów przesłaniających. Tablica Redukcja max długości układu spalinowo powietrznego przez zmianę kierunku przepływu m 0.5m 1m 1 H H ~250 Adapter O80/O125 typ SPAD wg katalogu "LUMO" 760 Adapter O80/O125 typ SPAD wg katalogu "LUMO" H =4m max Rys Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza przez dach. (rodzaj wykonania instalacji C 32 )

20 ISU-199-pol.doc ISU-199:2003 str.20 Tablica typ kotła Temp. wody c.o. Zasilanie / Powrót ( o C) GCO-DP /60 Układ koncentryczny 80/ 125 Max długość przewodu kominowego L max =10 m Dla L max = 4m (Nie występuje proces kondensacji) Przykład obliczeń dla układu kominowego rys H max = H 1 + H 2 = L max (1m (strata na kolanku) + 1m (strata na kolanku) ) H max = 10 2 =8 m W przypadku zastosowania przewodu kominowego o długości powyżej 4m, należy na rurze spalinowej zastosować ociekacz na kondensat znajdujący się w ofercie termet s.a. min H 80 min 140 H 1 ~ Zespół adaptera 3 o 80 min 140 Rys Odprowadzenie spalin w kanale kominowym. Powietrze do spalania pobierane z zewnątrz mieszkalnej części budynku (rodzaj wykonania instalacji C 42 ) Tablica typ kotła Temp. wody c.o. Zasilanie / Powrót ( o C) GCO-DP /60 Układ koncentryczny 80/ 125 Max długość przewodu kominowego L max =10 m Dla L max = 4m (Nie występuje proces kondensacji) Przykład obliczeń dla układu kominowego rys H max = H 1 + H 2 = L max (1m (strata na kolanku) + 1m (strata na kolanku) ) H max = 10 2 =8 m W przypadku zastosowania przewodu kominowego o długości powyżej 4m, należy na rurze spalinowej zastosować ociekacz na kondensat znajdujący się w ofercie termet s.a.

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENEK GAZOWYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENEK GAZOWYCH PPUH EGAZ Janusz Lolo 26-600 Radom ul. Barlickiego 8 tel. (48) 384 40 52, tel./fax (48) 384 47 07 INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENEK GAZOWYCH KG-41 KG-42 1. Budowa kuchenek Kuchenki gazowe KG-41 oraz KG-42 wyposażone

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

DWUFUNKCYJNY NIEKONDENSACYJNY

DWUFUNKCYJNY NIEKONDENSACYJNY DWUFUNKCYJNY NIEKONDENSACYJNY Memo SEMIA C 24 SEMIA F 21 AM45 2 Schemat elektryczny SEMIA C : P EA EI LED 1, 2, 3 ON / OFF R2 TA SW Db NTC2 Pompa Elektrody zapłonu Elektroda wykrywania płomienia Kontrolki

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W Poradnik instalatora Vitopend 100-W, typ 10,5 do 24,0 kw i 13,5 do 30,0 kw Gazowy kocioł wiszący jednoi dwufunkcyjny z otwarta komorą spalania Wersja na gaz ziemny i płynny VITOPEND 100-W Poradnik Instalatora

Bardziej szczegółowo

ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE INSTRUKCJA OBSŁUGI

ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE Kocioł BRÖTJE jest oznaczony symbolem CE i jest zgodny z podstawowymi wymaganiami następujących dyrektyw: - Dyrektywa dotycząca gazu 90/396/UE

Bardziej szczegółowo

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH. kotłów gazowych centralnego ogrzewania z zamkniętą komorą spalania dwufunkcyjnych GCO-DZ-21-03 GCO-DP-25-00 GCO-DZ-25-00

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH. kotłów gazowych centralnego ogrzewania z zamkniętą komorą spalania dwufunkcyjnych GCO-DZ-21-03 GCO-DP-25-00 GCO-DZ-25-00 CERTYF I KAT KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH kotłów gazowych centralnego ogrzewania z zamkniętą komorą spalania dwufunkcyjnych typ: jednounkcyjnych typ s.a. 58-60 Świebodzice, ul. Wałbrzyska 33 tel.(0 74) 854-27-07;

Bardziej szczegółowo

Kotły Nike / Eolo Star 24 3 E są przystosowane do pracy z następującymi rodzajami gazów: E (GZ-50), Lw(GZ- 41,5), Ls(GZ-35) i propan techniczny P.

Kotły Nike / Eolo Star 24 3 E są przystosowane do pracy z następującymi rodzajami gazów: E (GZ-50), Lw(GZ- 41,5), Ls(GZ-35) i propan techniczny P. EOLO STAR 24 3 E Nike Star 24 3 E i Eolo Star 24 3 E to nowe wersje wzornicze popularnych kotłów gazowych serii STAR 23 kw. Wyposażone są w mikroprocesorowy system sterowania i regulacji pozwalający na

Bardziej szczegółowo

Wymiennik do kominków. INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka Nowy Sącz tel./fax. (48 18)

Wymiennik do kominków. INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka Nowy Sącz tel./fax. (48 18) Wymiennik do kominków INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka 39 33-300 Nowy Sącz tel./fax. (48 18) 443-41-32 www.inotec.pl, inotec@inotec.pl Spis treści; Spis treści;... 2 1. Dane techniczne... 3 2. Przeznaczenie...

Bardziej szczegółowo

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F R PL Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA 1 PL Charakterystyka ogólna Victoria 20: Kocioł do Centralnego Ogrzewania

Bardziej szczegółowo

SZANOWNY KLIENCIE. termet. Instrukcję należy zachować przez cały okres użytkowania kotła. Życzymy zadowolenia z naszego wyrobu.

SZANOWNY KLIENCIE. termet. Instrukcję należy zachować przez cały okres użytkowania kotła. Życzymy zadowolenia z naszego wyrobu. I0-320-MiniMax-Dynamic-PL-2009-02-05.doc IO-320:2007 str.0 Druga strona strony tytułowej (okładki) SZANOWNY KLIENCIE Gratulujemy wyboru kotła produkcji termet Przekazujemy Państwu wyrób nowoczesny, ekonomiczny,

Bardziej szczegółowo

LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF

LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF R PL Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi i konserwacji dla Użytkownika LAURA 30/30 LAURA 30 A LAURA 30/30 F LAURA 30 AF Charakterystyka ogólna Laura

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

Junior. Kotły wiszące / standardowe. Wiszący kocioł standardowy. Katalog produktów

Junior. Kotły wiszące / standardowe. Wiszący kocioł standardowy. Katalog produktów Wiszący kocioł standardowy Kotły wiszące / standardowe Katalog produktów Przeznaczenie Kotły Junior to wynik wieloletnich doświadczeń i obserwacji potrzeb klienta. Są one zarówno zaawansowane technologicznie,

Bardziej szczegółowo

KG-642:2015. Szanowny Kliencie!

KG-642:2015. Szanowny Kliencie! KG-642:2015 KG-642:2015 Szanowny Kliencie! Gratulujemy wyboru gazowego kotła centralnego ogrzewania naszej produkcji. Firma termet istnieje na rynku polskim od ponad pięćdziesięciu lat i jest liderem w

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy

Przeznaczenie. Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy ZASOBNIK SE Przeznaczenie Stojący zasobnik SE przeznaczony jest do magazynowania ciepłej wody na cele użytkowe. Głównym elementem zasobnika jest zbiornik stalowy pokryty emalią ceramiczną. Dodatkowe zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin:

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin: Czym różni się kocioł kondensacyjny od tradycyjnego? Zarówno kotły tradycyjne (niekondensacyjne) jak i kondensacyjne są urządzeniami, które ogrzewają budynek oraz ciepłą wodę użytkową. Podobnie jak tradycyjne,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI II.SZB2v1.01 ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1. Strona: Stron: 1 6 INSTRUKCJA INSTALACJI ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1 13,8V 2,2A V1.0 Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i nazwisko Podpis Data

Bardziej szczegółowo

Gazowe kotły centralnego ogrzewania START DUAL 24 TURBO 21 DUAL TURBO DUAL 24

Gazowe kotły centralnego ogrzewania START DUAL 24 TURBO 21 DUAL TURBO DUAL 24 Gazowe kotły centralnego ogrzewania START DUAL 24 TURBO 2 DUAL TURBO DUAL 24 450 SZANOWNY KLIENCIE Gratulujemy wyboru kotła naszej produkcji. Przekazujemy Państwu wyrób nowoczesny, ekonomiczny, przyjazny

Bardziej szczegółowo

KATALOG. kotły gazowe. dwufunkcyjne Świebodzice ul. Wałbrzyska 33 tel. (074) ; fax (074)

KATALOG. kotły gazowe. dwufunkcyjne Świebodzice ul. Wałbrzyska 33 tel. (074) ; fax (074) KATALOG kotły gazowe dwufunkcyjne 58-60 Świebodzice ul. Wałbrzyska 33 tel. (074) 854-27-07; fax (074) 854-05-42 http://www.termet.com.pl e-mail: admin@termet.com.pl market@termet.com.pl termet@termet.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY Wersja 9227 Spis treści. Wstęp... 3 Obsługa... 3 Ustawianie parametrów... 4 Tabela 1. Zakres regulacji parametrów modułu UMS-1... 4 Temperatura wody

Bardziej szczegółowo

Druga strona strony tytułowej (okładki) SZANOWNY KLIENCIE

Druga strona strony tytułowej (okładki) SZANOWNY KLIENCIE I0-340-MiniTerm+turbo-/27-0-200 IO-340:2008 str.0 Druga strona strony tytułowej (okładki) SZANOWNY KLIENCIE Gratulujemy wyboru kotła produkcji termet Przekazujemy Państwu wyrób nowoczesny, ekonomiczny,

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O.

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWA mgr inż. Zenon Spik ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. Warszawa, kwiecień 2009 r. Kontakt: zenon_spik@is.pw.edu.pl www.is.pw.edu.pl/~zenon_spik

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316 EUROSTER 1316 -INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. ZASTOSOWANIE EUROSTER 1316 Euroster E1316 to nowoczesny regulator temperatury przeznaczony do regulacji temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych w zakresie temperatur

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Kunda, Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Instrukcja obsługi i montażu 77932: Grupa bezpieczeństwa kotła GAK z przyłączem do naczynia wzbiorczego o pojemności do 50 l AFRISO

Bardziej szczegółowo

CIAO S Wiszące kotły standardowe

CIAO S Wiszące kotły standardowe Wiszące kotły standardowe Katalog produktów SPRAWNOŚĆ wg dyrektywy 92/42/CEE MODELE: CIAO S 20 C.S.I. kocioł dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania CIAO S 24 C.S.I. kocioł dwufunkcyjny z zamkniętą komorą

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

THEMACLASSIC - THEMACLASSIC C - THEMACLASSIC F. 1 - Płytka elektroniczna III. - Podłączenie zasobnika do kotłów jednofunkcyjnych - AS

THEMACLASSIC - THEMACLASSIC C - THEMACLASSIC F. 1 - Płytka elektroniczna III. - Podłączenie zasobnika do kotłów jednofunkcyjnych - AS THEMACLASSIC I - THEMACLASSIC C 1 - Płytka elektroniczna Rechercher II - THEMACLASSIC F 1 - Płytka elektroniczna III III - Podłączenie zasobnika do kotłów jednofunkcyjnych - AS - THEMACLASSIC C i F 1 -

Bardziej szczegółowo

Gazowe kotły centralnego ogrzewania START SOLO 24 TURBO SOLO 21 TURBO SOLO 24

Gazowe kotły centralnego ogrzewania START SOLO 24 TURBO SOLO 21 TURBO SOLO 24 Gazowe kotły centralnego ogrzewania START SOLO 24 TURBO SOLO 2 TURBO SOLO 24 450 SZANOWNY KLIENCIE Gratulujemy wyboru kotła naszej produkcji. Przekazujemy Państwu wyrób nowoczesny, ekonomiczny, przyjazny

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA NR... Kotła grzewczego Immergas: WZÓR DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI WARUNKI GWARANCJI

KARTA GWARANCYJNA NR... Kotła grzewczego Immergas: WZÓR DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI WARUNKI GWARANCJI IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o. 93-231 Łódź, ul. Dostawcza 3a tel. 42 649 36 00 fax 42 649 36 01 KARTA GWARANCYJNA NR... Kotła grzewczego Immergas: Typ kotła... Nr fabryczny DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI.

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST Nr.kat Nr. Fabryczny K.j. Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST W trybie pracy pompa ciepła max temp cwu 55 C Powietrzno-wodna pompa ciepła do przygotowania c.w.u Silesia Term Instrukcja obsługi i

Bardziej szczegółowo

Kotły kondensacyjne CIAO GREEN QUADRA GREEN CIAO GREEN. Klasa energetyczna. Dodatkowe akcesoria - 3 -

Kotły kondensacyjne CIAO GREEN QUADRA GREEN CIAO GREEN. Klasa energetyczna. Dodatkowe akcesoria - 3 - CIAO GREEN Klasa energetyczna Dodatkowe akcesoria - 3 - T.B.T. SPRAWDZANIE WARTOŚCI NASTAW 1. Włączyć kocioł w funkcję ZIMA 2. Pokrętła wyboru temp. ustawić na max. 3. Na module nacisnąć SW 1 4. Na wyświetlaczu,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SWK Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia, za pew

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia,

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA GRZEWCZE marki

URZĄDZENIA GRZEWCZE marki PRZYJAZNE ŚRODOWISKO POPRZEZ OSZCZĘDZANIE ENERGII. stosując www.ariston.com www.aristonkondensacja.pl URZĄDZENIA GRZEWCZE marki KOTŁY KONDENSACYJNE POMPY CIEPŁA SOLARY MIEJSCE MONTAŻU 2 3 ZGODNIE Z PN

Bardziej szczegółowo

VICTRIX SUPERIOR TOP 32 X

VICTRIX SUPERIOR TOP 32 X VICTRIX SUPERIOR TOP 32 X W ramach nowej linii kotłów Victrix Superior TOP Iergas proponuje również kocioł jednofunkcyjny do współpracy z zasobnikiem wolnostojącym. Zestawy Victrix Superior TOP PLUS stworzone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Control-Manager 200 ES1 Zasilanie i zabezpieczenie do kotłowni kaskadowych Vitomoduł 200 Instrukcja montażu i obsługi ZABEZP. KOMIN. INNE ZABEZP. RESET TEST SIEĆ ZB. MELD USTEREK Control-Manager 200 typ

Bardziej szczegółowo

Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. zestawienie. Logamax plus GB Logamax plus GB162-15

Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. zestawienie. Logamax plus GB Logamax plus GB162-15 Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. Zestawienie 2. Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o.

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Urządzenia gazowe: Wiszące kotły kondensacyjne o mocy do 100 kw Stojące kotły kondensacyjne o mocy do 100 kw Wiszące kotły konwencjonalne o mocy do 100 kw Przepływowe

Bardziej szczegółowo

GN1 - K. Kocioł żeliwny olejowo-gazowy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, zakres mocy 23,3 do 46,5kW INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI

GN1 - K. Kocioł żeliwny olejowo-gazowy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, zakres mocy 23,3 do 46,5kW INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI GN1 - K Kocioł żeliwny olejowo-gazowy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, zakres mocy 23,3 do 46,5kW INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1 Opis... 3 2 Podstawowe informacje techniczne... 4

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna WZÓR

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna WZÓR Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Szanowni Państwo! Dziękujemy Państwu za wybranie urządzeń marki Junkers. Gratulujemy podjęcia trafnej decyzji i życzymy satysfakcjonującego użytkowania urządzeń oraz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji

Instrukcja obsługi i instalacji Instrukcja obsługi i instalacji ELEKTRYCZNY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY DT3 50 D DT3 80 D DT3 100 D DT3 50 S DT3 80 S DT3 100 S Polska (PL) SPIS TREŚCI Część 1. Czynności niezbędne do wykonania przed

Bardziej szczegółowo

CIAO GREEN Wiszące kotły kondensacyjne

CIAO GREEN Wiszące kotły kondensacyjne Wiszące kotły kondensacyjne Katalog produktów SPRAWNOŚĆ wg dyrektywy 92/42/CEE (do 108,9%) KOCIOŁ KONDENSACYJNY NA KAŻDĄ KIESZEŃ! MODELE: CIAO GREEN 25 C.S.I. kocioł dwufunkcyjny, kondensacyjny CIAO GREEN

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna WZÓR

Karta gwarancyjna WZÓR Karta gwarancyjna Szanowni Państwo! Dziękujemy Państwu za wybranie urządzeń marki JunkersBosch. Gratulujemy podjęcia trafnej decyzji i życzymy satysfakcjonującego użytkowania urządzeń oraz komfortu na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Przyjazne Technologie Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel. 22/5162060 Fax 22/5162061 Zasobnik SE-2 Zasobnik SE-2 Zasobnik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Przepływowe ogrzewacze wody typu PERFECT 350, 400, 450, 500 elektronik 1. Przeznaczenie i charakterystyka Przepływowe ogrzewacze wody typu PERFECT 350,400,450,500 elektronik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji. Ekocell 100-B Dwusystemowy pojemnościowy ogrzewacz wody o pojemności 50 litrów EKOCELL 100-B

Instrukcja obsługi i instalacji. Ekocell 100-B Dwusystemowy pojemnościowy ogrzewacz wody o pojemności 50 litrów EKOCELL 100-B Instrukcja obsługi i instalacji Ekocell 100-B Dwusystemowy pojemnościowy ogrzewacz wody o pojemności 50 litrów EKOCELL 100-B Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konserwacji

Instrukcja konserwacji Kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania CGB-20 CGB-K-20 Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60 Fax: (22) 516 20 61 www.wolf-polska.pl

Bardziej szczegółowo

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej Instrukcja monta u i obs³ugi Ju 1088/1 Gazowe grzejniki wody przep³ywowej RBPL grudzieñ 97 W 250-1 K... * W 325-1 K... * Dla Waszego bezpieczeñstwa: W razie wyczuwalnego zapachu gazu: 1. zamkn¹æ zawór

Bardziej szczegółowo

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 , Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 Instrukcja obsługi i montażu AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33 55; Fax. 032 330 33 51; www.afriso.pl Olej

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Wodny Wymiennik Ciepła instrukcja obsługi

kratki.pl Wodny Wymiennik Ciepła instrukcja obsługi kratki.pl Wodny Wymiennik Ciepła instrukcja obsługi Zastosowanie Wodny Wymiennik Ciepła odbierając ciepło ze spalin podgrzewa wodę. W ten sposób podgrzana woda znajdzie zastosowanie we wszystkich typach

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SP180 Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia, za

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący

Gazowy kocioł wiszący 6720608216-0607 (users).fm Page 1 Thursday, August 31, 2006 2:30 PM Gazowy kocioł wiszący OS 23-1 AE 23 OW 23-1 AE 23 OS 23-1 KE 23 OW 23-1 KE 23 PL (06.07) SM 6720608216-0607 (users).fm Page 2 Thursday,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI

INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI Gazowe kotły centralnego ogrzewania standardowe 450 SZANOWNY KLIENCIE Gratulujemy wyboru kotła produkcji Przekazujemy Państwu wyrób nowoczesny, ekonomiczny, przyjazny

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Control-Manager 200 ES2 Zasilanie i zabezpieczenie do kotłowni kaskadowych Vitomoduł 200 Instrukcja montażu i obsługi MIN POZ. MAX TEMP. MAX CIŚN. ZABEZP. KOMIN. RESET TEST SIEĆ ZB. MELD USTEREK MIN CIŚN.

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

LINIA 390 BEMAR LB-1.1 BEMAR LB-2.1

LINIA 390 BEMAR LB-1.1 BEMAR LB-2.1 LOZAMEt Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łódź, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łódź telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

MINI NIKE 24 3 E JAKOŚĆ CIEPŁA

MINI NIKE 24 3 E JAKOŚĆ CIEPŁA MINI NIKE 24 3 E JAKOŚĆ CIEPŁA Immergas, wiodący producent nowoczesnych systemów grzewczych przedstawia nową odsłonę kotłów wiszących popularnej serii Mini. W jej skład wchodzą modele z zamkniętą i otwartą

Bardziej szczegółowo

1.Budowa. 2. Zakres stosowania. 3. Montaż i instalacja 4. Użytkowanie i konserwacja.

1.Budowa. 2. Zakres stosowania. 3. Montaż i instalacja 4. Użytkowanie i konserwacja. INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZBIORNIKÓW HYDROFOROWYCH TYPU 1.Budowa. Zbiorniki hydroforowe typu wykonane są z blachy stalowej jako konstrukcje całkowicie spawane. Zbiorniki są cynkowane ogniowo..

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITODENS 111-W. dla użytkownika instalacji

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITODENS 111-W. dla użytkownika instalacji Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Instalacja grzewcza z regulatorem do eksploatacji stałotemperaturowej lub sterowanej pogodowo VITODENS 111-W 4/2012 Proszę zachować! Wskazówki bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Kompakt II Wiszący kocioł standardowy

Kompakt II Wiszący kocioł standardowy Kompakt II Wiszący kocioł standardowy Katalog produktów Sprawność wg dyrektywy 92/42/CEE MODELE: Kompakt II 15/24i dwufunkcyjny, z otwartą komorą spalania Kompakt II 24 e.s.i. TurBo dwufunkcyjny, z zamkniętą

Bardziej szczegółowo

KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY

KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej INOX, palnik PRE-MIX sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny płynna elektroniczna modulacja mocy

Bardziej szczegółowo

LOZAMEt LINIA 390 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wyrób dopuszczony do obrotu na terenie R.P. przez Państwowy Zakład Higieny nr atestu: HŻ 7208/93

LOZAMEt LINIA 390 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wyrób dopuszczony do obrotu na terenie R.P. przez Państwowy Zakład Higieny nr atestu: HŻ 7208/93 LOZAMEt Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łódź, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łódź telefon: (042) 613 40 01 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji TABORET GAZOWY WYSOKA JAKOŚĆ, NISKA CENA

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji TABORET GAZOWY WYSOKA JAKOŚĆ, NISKA CENA Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji TABORET GAZOWY WYSOKA JAKOŚĆ, NISKA CENA Szanowny Kliencie Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby niewłaściwym użytkowaniem

Bardziej szczegółowo

Sterownik wymiennika gruntowego

Sterownik wymiennika gruntowego Sterownik wymiennika gruntowego Instrukcja obsługi i montażu WPROWADZENIE Urządzenie jest przeznaczone do sterowania pracą wymiennika gruntowego w systemach wentylacji mechanicznej. Głównym celem sterownika

Bardziej szczegółowo

Wymiennik ciepłej wody użytkowej Model XW

Wymiennik ciepłej wody użytkowej Model XW Wymiennik ciepłej wody użytkowej Model XW Instrukcja obsługi Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU

FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 MONTAŻ CZUJNIKÓW CIŚNIENIA... 3 PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW IMPULSOWYCH...4 PODŁĄCZENIE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO... 5 NASTAWY CZUJNIKÓW CIŚNIENIA...

Bardziej szczegółowo

VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kw

VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kw VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kw Prezentując najnowszy model gazowego wiszącego kotła kondensacyjnego Zeus Victrix Superior kw Immergas po raz kolejny wyznacza nowe standardy dla kotłów wiszących. To początek

Bardziej szczegółowo

7. Zawór trójdrogowy do nagrzewnicy wodnej o charakterystyce stałoprocentowej

7. Zawór trójdrogowy do nagrzewnicy wodnej o charakterystyce stałoprocentowej FUNKCJE AUTOMATYKI CENTRALI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ GOLEM-D-1S-2X Z WYSOKOSPRAWNYM WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM RECYRKULACJĄ I NAGRZEWNICĄ WODNĄ PODŁĄCZONA DO WYMIENNIKA GRUNTOWEGO. Centrala będzie pracować wg zegara

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL 2 3 Zakres stosowania Kurtyna powietrzna przewidziana jest do montażu na stałe na wewnętrznych ścianach budynku ponad drzwiami wejściowymi

Bardziej szczegółowo

PODGRZEWACZ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ typu WGJ-S 750/DUO stojący (dwie wężownice 2,5+1,5 m 2 )

PODGRZEWACZ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ typu WGJ-S 750/DUO stojący (dwie wężownice 2,5+1,5 m 2 ) PODGRZEWACZ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ typu WGJ-S 750/DUO stojący (dwie wężownice 2,5+1,5 m 2 ) INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA Zakład Urządzeń Grzewczych Elektromet 48-100 Głubczyce,

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK IEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SW SB SWZ SBZ 2 Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Metalplast Tarnowskie Góry Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21, tel./fax (032) 285 54 11, tel. (032) 285 29 34 e-mail: office@metalplast.info.pl

Bardziej szczegółowo

DODATEK DO CENNIKA URZĄDZEŃ SAUNIER DUVAL 2015

DODATEK DO CENNIKA URZĄDZEŃ SAUNIER DUVAL 2015 DODATEK DO CENNIKA URZĄDZEŃ SAUNIER DUVAL 2015 Ważny od 15.10.2015 Ceny brutto z uwzględnieniem stawki VAT 23% Warunki podane w tym cenniku nie stanowią ofert w rozumieniu Kodeksu Cywilnego 1 Gazowe kondensacyjne

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny i płynny (26 i 35

Bardziej szczegółowo

SILENT-100 CHZ DESIGN

SILENT-100 CHZ DESIGN SILENT-100 CHZ DESIGN 1 3 4 2 Fig.1 Fig.2 L L N Ls Fig.3 N Fig.4 L N L NLs ON 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 1 5 6 7 8 ON Fig.5 OFF CT-12/14 H 12 V 230 V 50Hz 50Hz LS LS N L TIME-DELAY FUSE 125 ma MAX. L N SILENT-100

Bardziej szczegółowo

Elektryczne kotły c.o.

Elektryczne kotły c.o. Elektryczne kotły c.o. Kotły elektryczne doskonale nadają się do ogrzewania budynków oddalonych od sieci gazowej oraz takich, w których nie ma możliwości podłączenia gazu. Ich instalacja wiąże się z niewielkimi

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica elektryczna LEO EL

Nagrzewnica elektryczna LEO EL Nagrzewnica elektryczna LEO EL Spis treści Ogólna charakterystyka...3 Konstrukcja...4 Wymiary...5 Dane techniczne...5 Montaż...6 Sterowanie...8 Schemat blokowy...9 Prędkość nawiewanego powietrza LEO EL

Bardziej szczegółowo

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH K-59:2000. 28.0.20 KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH GAZOWYCH PRZEPŁYWOWYCH OGRZEWACZY WODY TYP G-9-0 TYP G-9-02 s.a. ul. Długa 3, 58-60 Świebodzice tel. (0 74) 856-06-0, fax. (0 74) 854-05-42 http://www.termet.com.pl

Bardziej szczegółowo

Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne

Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne Zastosowanie: Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU pośredniczy w zaopatrywaniu pojedynczych mieszkań w ciepło oraz ciepłą i zimną wodę użytkową.

Bardziej szczegółowo

Katalog Ferroli 2014/1

Katalog Ferroli 2014/1 Katalog Ferroli 204/ Gazowy kocioł dwufunkcyjny NOWOŚĆ! DOMINA N - dwufunkcyjny gazowy kocioł wiszący - płynna modulacja mocy dla c.o. i c.w.u. - palnik atmosferyczny ze stali nierdzewnej zapewniający

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 3-878 Warszawa tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy MODELE: 78113, 7813, 781113, 78113,

Bardziej szczegółowo

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa AIRBOX komora mieszania Dokumentacja techniczno ruchowa SPIS TREŚCI 1. Zastosowanie 2. Tabela parametrów 3. Rysunek złożeniowy 4. Instrukcja montażu 5. Charakterystyka techniczna sterownika STANDARD AIR

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw.

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa do 420 kw Vitodens 200-W Typ WB2B Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny z modulowanym, cylindrycznym palnikiem MatriX ze stali szlachetnej,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne branżowe dla kotłowni

Wytyczne branżowe dla kotłowni Wytyczne branżowe dla kotłowni Kotłownie o mocy do 30 kw Lokalizacja Zgodnie z PN-B-02431-1 kotły mogą być umieszczone w piwnicy lub na dowolnej kondygnacji budynku, w pomieszczeniach nieprzeznaczonych

Bardziej szczegółowo

ciepło po zestawieniu oferowanych urządzeń w układy kaskadowe, kolektorów gruntowych układanych poziomo, lub kolektorów pionowych

ciepło po zestawieniu oferowanych urządzeń w układy kaskadowe, kolektorów gruntowych układanych poziomo, lub kolektorów pionowych 96-00 Skierniewice tel/fax 46 892 4 UWAGI OGÓLNE Pompy ciepła apic są urządzeniami grzewczo-chłodniczymi, e k o l o g i c z n y m i d o z a s t o s o w a n i a z a r ó w n o w m a ł y c h instalacjach

Bardziej szczegółowo

Wentylacja pomieszczeń w budownictwie mieszkalnym wyposażonych w Gazowe Grzejniki Wody Przepływowej. Kierunki poprawy bezpieczeństwa

Wentylacja pomieszczeń w budownictwie mieszkalnym wyposażonych w Gazowe Grzejniki Wody Przepływowej. Kierunki poprawy bezpieczeństwa Wentylacja pomieszczeń w budownictwie mieszkalnym wyposażonych w Gazowe Grzejniki Wody Przepływowej. Kierunki poprawy bezpieczeństwa Zbigniew A. Tałach Rzeczoznawca Weryfikator SITPNiG Polska jest krajem

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP OPIS URZĄDZENIA...

1. WSTĘP OPIS URZĄDZENIA... IIO-486-MiniMax-Elegance-PL.docx IIO-486:2011 str. 1 Spis Treści: 1. WSTĘP... 1 2. OPIS URZĄDZENIA... 1 2.1 Specyfikacja techniczna... 1 2.2 Budowa i dane techniczne kotła... 2 2.2.1 Główne zespoły kotła...

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia, za pew nia

Bardziej szczegółowo

ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 0 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2014 APLISENS S.A. 03-192 Warszawa ul. Morelowa

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. DN 15

Grupa bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. DN 15 Kunda, Grupa bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. DN 15 Instrukcja obsługi i montażu AN 77 976: Grupa bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. DN 15 AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032

Bardziej szczegółowo